Cedulka pro tisk

Komentáře

Transkript

Cedulka pro tisk
Sarkofág z Palenque
Sarcophagus from Palenque
Jedná se o reprodukci desky tvořící víko kamenného
sarkofágu. Ten byl nalezen v pyramidě zvané „Chrám
nápisů“ v mayském městě Palenque, jež bylo založeno
pravděpodobně v roce 642 n. l. Uvnitř sarkofágu se
zachovaly pozůstatky bojovníka zvaného „Pravý muž“.
Jeho podoba byla vyobrazena i na sarkofágu. Reliéf je
doplněn náboženskými symboly.
It is a reproduction of the slab forming the cover of a
stone sarcophagus. It was found in the pyramid called The
Temple of Inscriptions in Mayan city of Palenque which
was founded in about 642 A.D. Inside the temple there
were remains of the Aztec warrior called the Real Man.
His image was pictured on the sarcophagus too.The relief
is completed with various symbols and signs, probably of
religious meaning.
Číslo reprodukce:
Rozměry [mm]:
Reproduction Nr.:
Dimensions [mm]:
50181
210x360x20
50181
210x360x20
www.vecnakrasa.cz
www.vecnakrasa.cz

Podobné dokumenty

Tulum - pevnost na útesu Karibského moře

Tulum - pevnost na útesu Karibského moře Toto mayské město leží na útesech nad mořem a je obehnáno hradbami. Mohutné hradby daly této neobvyklé mayské pobřežní pevnosti dnešní název (tulum znamená v mayském jazyku opevnění). Tvrdí se, že ...

Více

Cedulka pro tisk

Cedulka pro tisk mohl by se používat i dnes.

Více

Cedulka pro tisk

Cedulka pro tisk Země bohů, nebo zpět do pozemského světa. Tento reliéf pochází z Huneferova papyru přibližně z období 19. dynastie a nyní je v Britském muzeu v Londýně.

Více

Cedulka pro tisk

Cedulka pro tisk Hatshepsut. She is considered the most important queen of Egypt because she was not just a pharaoh’s wife, but actually a ruling queen. She did not wage wars, but took care of the kingdom´s interna...

Více

Cedulka pro tisk

Cedulka pro tisk se zemí a také symbolem léčivé přírodní síly. Hippokratés byl nejslavnějším lékařem starověku. Reliéf pochází z Asklépiova chrámu v Epidauru ze 4. st. př. n. l.

Více