Dálkoměr Nikon 350G návod final formát A4

Komentáře

Transkript

Dálkoměr Nikon 350G návod final formát A4
LASER 350G
Laserové dálkoměry
Nikon
Návod k použití
Neodhadujte!
… měřte!
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral právě laserový dálkoměr NIKON. Je to přesný optický a
elektronický přístroj, který Vám bude spolehlivě sloužit mnoho let. Tento návod
vysvětluje, jak jej používat, popisuje jeho funkce a objasňuje některé principy
činnosti. Dříve, než dálkoměrem začnete měřit, prostudujte pozorně následující
řádky. Vyhnete se tak rizikům a úskalím nesprávného zacházení s tímto přístrojem.
Vzhledem k tomu, že laserové přístroje mohou být při nesprávném použití za
určitých okolností nebezpečné lidskému zdraví, dbejte doporučení výrobce a
nevystavujte sebe ani jiné osoby žádnému riziku. Pokud se seznámíte se zásadami
bezpečného používání dálkoměru uvedenými v tomto návodu a budete je
dodržovat nemusíte se ničeho obávat a přístroj Vám bude spolehlivě a bezpečně
sloužit.
Dálkoměry NIKON LASER 350G jsou přesné ruční dálkoměry, spojující tradičně
precizní optiku značky Nikon s nejmodernější laserovou technologií. Při měření emitují
neviditelné, zrak nepoškozující, infračervené energetické pulsy (tzv. laser třídy 1M).
Prostřednictvím analýzy přijatého signálu, odraženého od zaměřeného cíle,
mikroprocesor v přístroji vypočte a okamžitě na displeji zobrazí příslušnou vzdálenost.
Přesnost měření přístroje se pohybuje kolem 0,5m – 1m. Maximální měřitelná
vzdálenost záleží na typu přístroje a kvalitě povrchu zaměřovaného cíle (viz dále
podmínky měření a parametry přístrojů). Přístroj je vybaven kvalitním monokulárním
dalekohledem se šestinásobným zvětšením, což umožňuje velmi přesné zamíření
požadovaného objektu.
Základní funkce a vlastnosti dálkoměrů LASER 350G
•
Dálkoměrný displej s rozlišením 0.5m (od vzdálenosti 100m dále je rozlišení v celých
metrech)
•
Optický záměrný systém s dalekohledem 6x21(roof)
•
Odolnost proti prachu a vodě
•
Využívá neviditelné, zrak nepoškozující paprsky (FDA Class I / CE Class 1M)
•
Přístroj zobrazuje změřené hodnoty kontinuálně vždy po dobu cca 8 sekund
•
Kompaktní, lehký, ergonomicky propracovaný design
•
Dioptrická korekce okuláru
•
Rozsah měření: Laser 10m - 500m
•
Vypínání: Automatické po cca 8 sekundách nečinnosti
•
Funkce uložení „posledního nastavení“
2
Faktory a podmínky ovlivňující měření vzdálenosti
Barva, kvalita povrchu, velikost a tvar ovlivňují schopnost zaměřovaných předmětů
odrážet paprsky a tím i reálný dosah měření. Např. červená barva má vysokou odrazivost
a dovoluje měření na delší vzdálenost než například plocha černá. Lesklý povrch více
odráží měřicí paprsek než povrch hrubý nebo zrnitý. Na úspěšnost měření větších
vzdáleností má vliv i úhel odrazné plochy. Je-li tento povrch kolmý k dálkoměru, jsou
přesnost i dosah měření větší. Měření je také ovlivňováno slunečním světlem, resp. jeho
množstvím. Méně světla - zatažená obloha znamená větší dosah, naopak velmi jasný
slunečný den snižuje maximální dosah dálkoměru. Použití za šera a za tmy umožňuje
měřit i na značnou vzdálenost.
Skutečně měřitelnou vzdálenost tedy ovlivňují následující faktory:
Podmínky:
barva objektu
povrch
úhel
velikost objektu
sluneční svit
atmosférické
podmínky
typ objektu, cíle
Větší dosah
měření
bílá
hladký, lesklý
kolmý odraz
větší než průměr
paprsku
pod mrakem,
zataženo
jasno
Menší dosah
měření
černá
matný, hrubý
šikmý úhel odrazu
menší než průměr
paprsku
jasno, ostré slunce
mlha, kouřmo
kompaktní (dům,
zeď…)
strom, vegetace,
Popis přístroje:
1.
2.
3.
4.
monokulární dalekohled (objektiv)
laserová optika
MODE tlačítko (přepínání jednotek)
POWER tlačítko (zapínání a
měření)
5. okulár dalekohledu 6x21
6. dioptrická korekce okuláru
7. index dioptrické korekce
8. očko na zavěšení
9. víčko prostoru baterie
10. indikace otevření/zavření víčka
11. originální štítek s výrobním číslem
12. výstražný štítek laser. zařízení
3
Technická specifikace
Model:
Rozsah měření
Laser 350G
Laser 550
Měřitelné vzdálenosti:10-500m/11-550 yd
Rozlišení
0.5m v rozsahu měření 10 -100m
1.0m při vzdálenostech přes 100m
Přesnost:
cca 0.5 -1m
Tato přesnost nemusí být dodržena při měření
vzdáleností větších než 250m
Zvětšení dalekohledu (x)
6
Efektivní průměr objektivu
(mm)
21
Skutečný zorný úhel (º)
6.0
Průměr výstupní pupily
(mm)
3.5
Eye relief – vzdálenost od
výstupní pupily (mm)
18
Rozměry (D x V x Š) (mm)
130x69x37
180
Váha (g) bez baterie
Napájení
Odolnost vůči vodě:
Bezpečnost a certifikáty
(EMC)
CR2 lithiová baterie 1x (3V DC)
Automatické vypínání po cca 8 sekundách nečinnosti
Odolnost při krátkodobém ponoření do vody,
bateriový prostor „vodě odolný“
VCCI class B, Class 1M laser product (IEC60825-1:2001),
Class 1 laser product (21CFR 1040.10 and 1040.11) CE,
EMC directive, Fcc Part15 subpart B Class B, c-tick,
WEEE
LASER:
Třída
Vlnová délka
Délka pulsu
Výkon
Divergence paprsku
Pracovní vzdušná vlhkost
Priorita zaměřovaného cíle*
IEC Class 1m
870nm
14ns
15W
Vertikální: 5°-8°, horizontální 25°-30°
Do 80%, bez kondenzace vodní páry
Laser 350G - nejbližší cíl
Laser 550 - vzdálený cíl
4
*) priorita zaměřovaného cíle:
Modely Nikon LASER 350G a 550 se vzájemně liší tzv. zaměřovací prioritou.
V případě, že je ve směru měření více než jeden objekt, dálkoměr zvolí a zobrazí
vzdálenost vždy pouze k jednomu z nich.
Model 350G má továrně nastavenu prioritu nejbližšího cíle*, (tzv. „First Target
Priority System“) proto při měření vždy preferuje nejbližší měřitelný objekt – například
golfový praporek. Posune-li se záměrný paprsek mimo tento objekt, zobrazí se hodnota
odpovídající vzdálenosti k jinému nejbližšímu cíli v záměrné ose nebo objektu na pozadí
(např. vzdálený les, budovu apod.). Takto můžete během jednoho zmáčknutí obdržet i
několik různých hodnot. Není to tedy chyba, ale důkaz vysoké citlivosti přístroje. Poslední
změřená hodnota zůstává zobrazena na displeji dalších cca 8 sekund po doměření, pak
se přístroj sám vypne a výsledek měření se vymaže. Model 350 G je tedy přístrojem
vhodným zejména pro golf (proto nese G v označení). Široké uplatnění najde i v
profesionální sféře: při zaměřování vzdáleností a výšek lan, elektrických vodičů, stožárů
apod.
Pozn:. Modely řady Nikon Laser 550 mají továrně nastavenu prioritu vzdálenějšího
cíle (tzv.„Distance Target Priority System“), což umožňuje například eliminovat rušivý vliv
křovin, větví stromů nebo vysoké trávy při zaměřování vzdálenějších cílů. Tato alternativa
bude tedy spíše vyhovovat využívání k loveckým účelům, ale také lesníkům,
projektantům, geodetům a dalším profesionálům, měřícím vzdálenosti ve složitém nebo
zarostlém terénu.
Ovládání dálkoměru:
Napájení: Přístroj je napájen standardní lithiovou baterií 3V (CR2). Nelze použít žádný
jiný typ baterie ani ji opětovně dobíjet! Stav baterie je indikován na displeji. Pokud je
ikonka baterie zpola průhledná, napětí klesá. Pokud bliká, je třeba ji co nejdříve vyměnit.
Zmizí-li ikonka zcela, není možno přístroj používat; je nutno vložit novou baterii. Na novou
baterii by mělo být možno uskutečnit cca 6000 měření. V závislosti na podmínkách a
trvanlivosti baterie se skutečný počet provedených měření může od tohoto počtu lišit.
Slabá baterie může mít vliv na přesnost výsledků, nesprávná baterie může
nenávratně poškodit přístroj!
Vkládání nebo výměna baterie: Přitlačením a pootočením víčka baterie ve směru šipky
(bílou tečku proti značce na těle dálkoměru) otevřeme bateriový otvor. Opatrně vyklopte
víčko s těsnícím kroužkem. Vložte (vyměňte) baterii “+” pólem dovnitř a víčko opět
opatrně vložte a pootočením opačným směrem uzamkněte. Přesvědčte se, že je baterie
řádně uzavřena.
Volba délkových jednotek: Přístroj umožňuje měřit vzdálenost jak v metrické, tak
v yardové soustavě. Podržením tlačítka „MODE“ (při zapnutém přístroji) přepínáme mezi
jednotkami. Použitá jednotka je při zapnutém přístroji indikována na displeji „m“ nebo
„YD“.
Dioptrická korekce: K přesnému zaostření slouží dioptrická kompenzace na okuláru.
Zaměřte na libovolný objekt a otáčením okuláru si upravte optimální ostrost záměrného
kříže tak, abyste jej spolu se zaměřovaným cílem, viděli co nejostřeji. (Kříž se objeví po
stisknutí tlačítka POWER). Přístroj umožňuje provést kompenzaci v rozsahu ±4 dioptrie.
5
Zobrazování změřených vzdáleností:
Změřená vzdálenost
Jednotky (metry, yardy) zobrazené „m“ nebo „YD“
Kříž pro zaměření na cíl a indikace laserového paprsku
Indikátor stavu baterie
Změření požadované vzdálenosti: Pro přesné určení vzdálenosti musí být cíl správně
zaměřen. Nejprve aktivujte přístroj krátkým stisknutím tlačítka POWER. Objeví se
záměrný kříž s indikací délkových jednotek. Namiřte křížem na objekt, jehož vzdálenost
chcete měřit a opět krátce stiskněte tlačítko POWER. Na displeji se začne zobrazovat
indikace vysílání laserových paprsků, tj. blikání šikmého kříže v záměrném poli
dalekohledu a při tom se průběžně zobrazuje změřená vzdálenost. Toto kontinuální
měření trvá cca 8 sekund.
Pozor! Dálkoměry Laser 350G nemají jednorázové měření (tzv. „single measuring
function“), které používaly starší modely dálkoměrů (jako např. řady Nikon Laser
500/600/800/1200 aj.). Přístroj Laser 350G měří vždy kontinuálně po dobu cca 8
sekund. Měření tedy odpovídá spíše funkci „SCAN“ u uvedených starších modelů.
Praktická poznámka ke kontinuálnímu měření: Měříme-li (jedním krátkým stisknutím
tlačítka POWER) po dobu několika sekund stále na stejný objekt, měla by se na displeji
zobrazovat stále stejná hodnota (vzdálenost). Měníme-li však směr měření nebo se cíl
pohybuje, bude se hodnota na displeji také měnit, aby odpovídala příslušné vzdálenosti
k zaměřenému objektu. Impulzy jsou indikovány blikáním šikmého kříže v záměrném poli
dálkoměru. Měření lze libovolně opakovat. Každým novým měřením se starý údaj
přepíše. Při měření na vzdálenost pod 10 metrů nebo v případech, kdy je odraz paprsku
od cíle nedostatečný, indikuje displej pouze „prázdnou“ hodnotu: „ - - - “ Při nečinnosti se
přístroj sám vypne po cca 8 sekundách.
******************************************************************************************************
Bezpečnostní zásady a důležitá upozornění na něž je třeba dbát kdykoliv používáte
laserový přístroj Nikon 350G
•
•
•
•
•
V době vysílání laserových pulsů se nikdy nedívejte do objektivu aktivně měřícího
dálkoměru. V žádném případě pak ne jiným dalekohledem nebo optickým
přístrojem! Nikdy neměřte dvěma laserovými přístroji namířenými jeden proti
druhému! Riskujete poškození zraku i přístroje.
Je třeba mít na paměti, že přístroj emituje paprsky ještě cca 8 sekund po stisknutí.
Nikdy proto zapnutým přístrojem nemiřte do jiných optických nebo elektronických
přístrojů ani dalekohledů.
Nikdy se nedívejte dalekohledem do přímého slunečního světla! Přímé sluneční
paprsky soustředěné optikou dalekohledu do oka jej mohou trvale a velmi vážně
poškodit!!!
Jakýkoliv zásah do přístroje může zapříčinit změnu parametrů laserového emitoru a
tím způsobit vznik značně nebezpečného zařízení s nekontrolovanými vlastnostmi.
Nikdy přístroj nerozebírejte. Nekvalifikovaný zásah může způsobit závažné
poškození systému a je automaticky důvodem zániku nároku na záruční i pozáruční
opravu.
Je-li přístroj jakkoliv mechanicky poškozen nebo ozývá-li se z něho nějaký zvuk,
vyjměte z něj okamžitě baterii a přístroj už nepoužívejte.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte poškozený nebo špatně fungující dálkoměr.
Pokud přístrojem neměříte na cíl, nestlačujte POWER
Nepoužívejte jiné než předepsané a neporušené baterie, vybité baterie okamžitě
vyjměte nebo vyměňte.
Nenechávejte přístroj v dosahu dětí; nenechávejte je používat přístroj bez dozoru
odpovědné a rizik znalé, dospělé, osoby.
Pozor na dívání se do dálkoměru při chůzi v terénu. Vystavujete se riziku úrazu.
Jakkoliv je přístroj vodě-odolný, není určen pro používání pod vodou. Déšť, vlhkost,
písek, prach, bláto a jiné nečistoty… je vždy třeba co nejdříve z přístroje opatrně
odstranit. Použijte k tomu jemný, čistý, suchý hadřík nebo štěteček na optiku.
Nepoužívejte lihová ani jiná rozpouštědla na čištění těla přístroje nebo optiky.
Mastné nečistoty a otisky na optice dálkoměru odstraníte pomocí suchého jemného
hadříku nebo speciálního čističe na optiku (zakoupíte v prodejnách FOTO).
Dodržujte pravidla uvedená v návodu k tomto čističi. Nepoužívejte hrubou tkaninu a
nečistěte sklo bez předchozího odstranění prachu!
Dálkoměr nepotřebuje žádnou zvláštní péči ani seřizování, jen šetrné zacházení a
udržování v čistotě, tak jako každý optický nebo elektronický přístroj.
Pozor na ponechání přístroje na prudkém slunci, zejména za oknem automobilu, na
okně domu nebo kdekoliv na něj může působit vysoká teplota. Přístroj se může
vlivem velmi vysokých teplot nenávratně poškodit.
Když přístrojem neměříte, doporučujeme jej uložit do originálního ochranného
pouzdra.
Vedle výše uvedených rizik může vést používání přístroje v rozporu s tímto
návodem ke ztrátě záruky.
Záruka - opravy: Výrobce poskytuje na funkčnost přístroje záruční lhůtu 2 roky. Ta se
vztahuje na všechny výrobní a materiálové závady přístroje, nikoliv na případná
mechanická poškození nebo problémy způsobené nesprávným nebo neopatrným
zacházením s přístrojem a jeho používáním v rozporu s tímto návodem. Za žádných
okolností přístroj nerozebírejte. Případné záruční i pozáruční opravy se provádí jen ve
speciální dílně výrobce. V případě jakékoliv poruchy kontaktujte svého prodejce nebo
servisní středisko Nikon. Před tím než tak učiníte, zkontrolujte zda problém není
způsoben některou z následujících příčin:
problém
neostrý obrys záměrné
značky
při měření se na displeji
zobrazuje pouze “---“
displej bliká nebo
neukazuje,
výsledky měření
neodpovídají skutečnosti
změřená vzdálenost je
zhruba o 10% větší než ve
skutečnosti
příčina
špatně zaostřená dioptrická
kompenzace okuláru
a) objekt je mimo dosah
b) odražený signál je slabý
slabá baterie
možné řešení
otáčením okuláru zaostřete
podle svého oka
zkontrolujte si podmínky
měření
vyměňte baterii
špatně nastavené délkové
jednotky (yd místo metrů)
pomocí tlačítka mód
nastavte správné jednotky
(metry)
7
Jednoduché schéma
postupu měření
laserovým dálkoměrem
NIKON 350G
Výrobce:
Nikon VISION CO,LTD
Tokio
JAPAN
Zastoupení Nikon v ČR
Nikon s.r.o.
Kodaňská 46
100 10 Praha 10
tel: 267154 566 , fax 267154 564
www.nikon.cz
[email protected]
8
Autorizovaný prodejce:
SILVI NOVA CS, a.s.
Bělehradská 92
120 00 PRAHA 2
tel.: 222512319
www.silvinova.cz
[email protected]

Podobné dokumenty