PK-BAR ALU PET - technický list

Komentáře

Transkript

PK-BAR ALU PET - technický list
SVITAP J.H.J. spol. s r. o.
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 05/2013
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
1470015001150804*,
1470015001850804*,
1470015001250804*,
1470015001400804*,
1470015001650804*,
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního
výrobku podle čl. 11 odst. 4:
Parotěsné reflexní fólie ze série 3.%$5$/83(7.
Typy: 3.%$5$/83(790, 3.%$5$/83(7130, 3.%$5$/83(7
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Parotěsné reflexní zábrany 3.%$5$/83(7 super zabraňXjí v pronikání vodních par vzniklých činností
domě do střešní konstrukce a izolace. Reflexní fólie se též vyznačuje reflexním účinkem, to
znamená, že odráží sálavou složku tepla zpět do místnosti.
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11
odst. 5:
SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
Kijevská 8
568 02 Svitavy
Česká republika
tel.: 461 568 111, fax: 461 568 300
e-mail: [email protected], http://www.svitap.cz
IČO: 46509755 DIČ: CZ46509755
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na
úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
Zplnomocněný zástupce nebyl ustanoven.
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je
uvedeno v příloze V:
Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje
harmonizovaná norma EN 13984 : 2005 (A1 : 2007) provedl posouzení podle systému 3 a vydal
Protokol o počáteční zkoušce typu č. S04/05/0301/0403/ST Technický a skúšobný ústav stavebný
Tatranská Štrba, Slovenská republika
SVITAP J.H.J. spol. s r. o
Kijevská 8, 568 02 Svitavy, ČR tel.: 461 568 111, fax: 461 568 300
e-mail: [email protected] http://www.svitap.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327
IČO: 46509755 DIČ: CZ46509755
SVITAP J.H.J. spol. s r. o.
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení
Základní charakteristiky
Vlastnost
Reakce na oheň
třída F (pro všechny výše uvedené typy)
Největší tahová síla
- v podélném směru
- v příčném směru
Tažnost
- v podélném směru
- v příčném směru
Odolnost proto protrhnutí
- v podélném směru
- v příčném směru
Propustnost vodní páry
Vodotěsnost
Trvanlivost po umělém
stárnutí
Harmonizovaná technické specifikace
min. 210 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 80)
min. 215 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 90)
min. 220 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 105)
min. 235 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 130)
min. 250 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 160)
min. 170 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 80)
min. 118 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 90)
min. 180 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 105)
min. 195 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 130)
min. 170 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 160)
min. 12 % (PK-BAR ALU PET 80)
min. 13 % (PK-BAR ALU PET 90)
min. 13 % (PK-BAR ALU PET 105)
min. 14 % (PK-BAR ALU PET 130)
min. 13 % (PK-BAR ALU PET 160)
min. 12 (PK-BAR ALU PET 80)
min. 13 % (PK-BAR ALU PET 90)
min. 13 % (PK-BAR ALU PET 105)
min. 14% (PK-BAR ALU PET 130)
min. 13 % (PK-BAR ALU PET 160)
min. 50 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 90)
min. 52 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 105)
min. 53 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 130)
min. 55 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 160)
min. 55 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 80)
min. 55 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 90)
min. 57 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 105)
min. 58 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 130)
min. 60 N / 50 mm (PK-BAR ALU PET 160)
EN 13984 : 2005 (A1 : 2007)
2
1,73.10-15 g/m .s.Pa (PK-BAR ALU PET 80)
2
1,44.10-15 g/m .s.Pa (PK-BAR ALU PET 90)
2
1,24.10-15 g/m .s.Pa (PK-BAR ALU PET 105)
2
1,0.10-15 g/m .s.Pa (PK-BAR ALU PET 130)
2
0,81.10-15 g/m .s.Pa (PK-BAR ALU PET 160)
vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR ALU PET 80)
vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR ALU PET 90)
vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR ALU PET 105)
vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR ALU PET 130)
vodotěsný při tlaku 2kPa (PK-BAR ALU PET 160)
vyhovuje (PK-BAR ALU PET 80)
vyhovuje (PK-BAR ALU PET 90)
vyhovuje (PK-BAR ALU PET 105)
vyhovuje (PK-BAR ALU PET 130)
vyhovuje (PK-BAR ALU PET 160)
SVITAP J.H.J. spol. s r. o
Kijevská 8, 568 02 Svitavy, ČR tel.: 461 568 111, fax: 461 568 300
e-mail: [email protected] http://www.svitap.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327
IČO: 46509755 DIČ: CZ46509755
SVITAP J.H.J. spol. s r. o.
9. Vlastnost výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Ing. Lucie Olšerová
Technolog D1
..............................................
Svitavy, 1.7. 2013
SVITAP J.H.J. spol. s r. o
Kijevská 8, 568 02 Svitavy, ČR tel.: 461 568 111, fax: 461 568 300
e-mail: [email protected] http://www.svitap.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327
IČO: 46509755 DIČ: CZ46509755

Podobné dokumenty

PK-BAR ALU - technický list

PK-BAR ALU - technický list 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Parotěsné reflexní zábrany PK-BAR ALU zabraňjí...

Více

PK-BAR SPECIÁL - technický list

PK-BAR SPECIÁL - technický list 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8 568 02 Svitavy Česká republika tel.: 461 568 111, fax: 461 5...

Více

Pronájem prostorů

Pronájem prostorů Jídelna, kuchyň, sklad pro kuchyň, sociální zařízení celkem 438 m2

Více

R - Vysoké učení technické v Brně

R - Vysoké učení technické v Brně e,100 základní návrhová teplota venkovního vzduchu v p íslušné teplotní oblasti zem pisn vymezené podle mapky ( SN 730540-3), ur ená pro nadmo skou výšku 100 m.n.m, ve °C.

Více

folster ALU BUBBLE

folster ALU BUBBLE odolnost proti protrhnutí hřebíkem EN 12310-1 130/160 ±15% EN 13859-1 od -20 do +80 °C stálost za tepla MATERIÁL: Fólie folster ALU BUBLE se skládá z dvouvrstvé bublinkové fólie a vrstvy polypropyl...

Více