prezentace pro hotely

Komentáře

Transkript

prezentace pro hotely
OCHUTNEJTE
ˇ
´
SVETOVE
ˇ
KUCHYNE
y
centru Prah
historickém rague
v
ce
ra
u
a
rest
eP
Argentinská e restaurant in histori
áni
Argentin
ušci či legu
opice, papo ots and iguanas
,
ě
n
a
ir
p
u
o
onkeys, parr
ířaty jako js
teriér se zv ls such as piranhas, m
in
ý
čn
e
in
d
a
Je
A do Z
anim
rgentinu od rgentina
terior with
A
in
í
v
e
a
u
st
iq
d
n
u
ře
p
A
The
stí, jež Vám
one part of
o několika čá of them represented
d
a
n
le
ě
zd
ch
je ro
dů
ral parts, ea
Restaurace
ořských plo
ed into seve
id
iv
d
is
t
ých ryb a m
n
tv
rs
če
z
Restaura
y
také pokrm
seafood
é steaky, ale e steaks, fresh fish and
sk
n
ti
n
e
rg
a
entin
Nejlepší
dukcí
The best Arg
ětových pro ction
sv
h
íc
tn
li
va
hk
produ
ín či vín jinýc uaiity wines of worid
v
h
ýc
sk
n
ti
rq
en
Výběr z arg entine wines and othe
tů
rg
A
f
o
ných destilá
n
o
cti
Sele
ích rumů i ji ther spirits
tn
li
va
k
k
če
f rum and o
mnoha zna
r a výběr z
ty brands o
Cocktail ba and selection of quaii
r
320 seats
Cocktail ba
t capacity:
n
ra
u
music
a
st
e
R
míst namerican
ti
0
2
la
3
:
c:
si
ce
u
ra
m
u
ve
sta
á hudba - Li
Kapacita re
skoamerick
n
ti
la
á
iv
Ž
:
Hudba
u: 1200,- Kč K
na na osob
ce
á
0, - CZ
rn
ě
m
Prů
person: 120
r
e
p
ce
rí
p
e
ES
The averag
GRILL DISH
HO GRILU
ITY Z NAŠE
SPECIAL
E
| ARGENTIN
Sa
lon
an
M
3
za
do
íst
6m
ts
ea
/s
dipem
a pikantním
u
o
d
lá
u
m
re
kou
toque picante
tbeef s klasic
Anglický roas f en salsa clásica con un de and spicy dip
la
Roastbee
ssical remou
beef with cla
st
a
ro
h
lis
g
En
krevetou
lévka s tygří
krevetová po a con gambas tigre
p
camarones so with tiger prawns
p
u
shrimp so
bagetkou
m salátem a
vý
lo
ko
ru
s
á
an
gete
botnice podáv ensalada de rúcula y ba
o
ch
á
n
va
ilo
n
gr
ncha co
d bagete
pulpo a la pla pus with rucola salad an
o
ct
o
d
m
grille
ou se zázvore
u marmelád ón y jengibre
vo
so
u
tr
ci
s
i
ové qino
ada de lim
me na zelenin da de quinoi con mermel jam and ginger
kuřecí supre
s
la
u
sa
tr
inoi with ci
pollo con en
pechuga de supreme on vegetable qu
chicken
Isla 90
Salon La
ats
míst / se
Salon Caminito 98 míst / seats
PA
COM RRILLAD
PRO 2 A TODO LO Q A – SNĚZ
OSOBY
U
| PARA E PUEDA | CO MŮŽE
taste o
AL
Š
2 PERS
ur cho
ONAS L YOU CAN
ice arg
ochutn
EA
|
FOR 2
entine
e
PERSO T
meat p jte náš výbě
NS
r
repare
d on a argentinský
ch ma
specia
s
l grill „
parrilla
chuck
“ grille
r
o
ll
ste
d on a
aguja /
n open
PRO 2
chuck ak
fire.
OSOBY
(chuck
roll
roll – c
| PARA
elé sva
dopor
2
P
ERSON
učujem
ly
AS | FO
e úpra z hovězího
R 2 PE
hambu
vu na
k
r
k
u
RSONS
p
s
r
r
t
o
g
upeň m
tkané
hambu er z hově
ž
e
il
d
k
zího m
rguesa
ami tu
ium kd
k
y nejlé
beef b de ternera asa s čedar
pe vyn u a tedy mim
urger w
em, sla
con qu
ikne ,,
n
e
ith che
hovězí“ořádně chut
ddar c so cheddar, inou, karam
né
chuť s
heese,
e
teaku) ,
bacon tocino cebo lizovanou c
ll
ib
STEAK
caram
elized a carameliza ulkou, rajča
& SALÁ
onions
t
T | BIS
, toma da, tomates y a hranolky
TEC &
t
y
o
olivam
E
e
N
s
R
S
a
ALADA
uko
nd fren papas frita
i a lou
| STEA
s
ch frie
paným lový salát s
s
K
oli
ir
& SALA
D
s dresinajčaty s plátk vami, cibulk
tomat Ensalada kem z mas y z argentin ou, pancetto
es pela
o
d
s
u
dos y t e rúcula con vé šťávy a če kých mas dle ,
rozos d
rvenéh
aceitu
vašeho
nas
ec
co
o
with sli
výběru
ces of Rucola sala n aderezo de arne de res , cebollas, p vína
,
Argenti
argenti
a
d with
ju
n
c
g
e
o
t
a
d
,
n
ne me
o
e
a
li
c
ats of ves, onion arne y vin , según su
Lanýže
your c
elecció
hoice, , pancetta, p o tinto
z franc
n,
with a
eeled t
ouzské
d
o
r
m
e
č
o
s
a
s
k
t
ing of
Upozo
o
o
Aviso!
meat ju es
rnění ! lády Valrho
Posible
ices an
s efect Trufas de ch !! Možnost a ny s medem
d red w
ocolat
os afro
a
f
r
o
m
ine
alinov
e franc diziakáln
disíaco
ý
m
íc
é
h
s
r
s
o
V
ú
T
s
a
č
r
W
o
uffl
in
lrh
lem
arning
Grilova
! Possib es from fre ona con mieků
ný ana
n
l.
le
c
n
h
a
a
c
s
p
h
hrodis
s
iac effe ocolate Valr
Grilled Piňa asada c e skořicí a va
hona w
cts
nilkovo
on hela
pine-a
ith hon
pple w
u zmrz
do de
300g
ey
it
v
li
h cinna
ainilla
nou ob
steak k
(
w
y
m
a
a
c
le
o
obe st
a
gyu - ja
n
n
n
jejímž
o
e
a
u
la
nd van
yle b
ko
hla
Tajem
illa ice , envuelta e mandlovou
ství jeh vní městem hovězí z kób eef z masa
n
g
cream
e může
o chuti
gold w
kóbe je
coated almendras riliáší
a
Tajima
spočív
b
.
g
ý
z
y
in
á
t
u
kaz vý
almon
označ
9+ en
ávp
(ta
d grilia
tedy pjima-ushi), je lemeni a ševozu masa z eno pouze t trecote podá
s
o
t
oměre
japons
den z d
rném c
v
n
a
e
n
jl
ý
epší m
s
m tuku
ka , je
tím lep
hovu k
b
ruhů č
r
a
mbor
aso b
řeš
ern
dy
ke
ší má m
aso ch svalovině. Mého plemen dobytek máen chovy v u ýků z prefekovým püre
LA CA
s
u
tu
e
k
a
r
ť, u ná
SA
s ochuamorování mwagyu, má e standardn , novém zélary hyogo,
Dlouh ARGENTINA
m
ím
t
n
náte m
á
a
á 35, 1
aso s č dvanáct stu so s výrazn u krmení i d du a austráli
00 00 - Otevřeno
á
ým mr
i.
íslem 9
pňů , č
Prague
denně
amoro vky piva či s
ím vět
+ tedy
11:00
1, Cze
GSM:
aké.
š
v
v
í
á
c
e
po
ním,
hR
+420 |
02
lmi vys
602 36 epublic, Te :00 , Open
okou k měr tuku,
l.: +42
d
0 060,
valitu.
0 | 22 aily from 1
E-ma
)
ww
2
1:0
il: in
31
w.arge
ntinar [email protected] 1 512, fax: 0 a.m. to 00
tinare
+
estaur
staura 420 | 222 3 :00 a.m.
ant.cz
nt.cz
13 096
eats
8 míst / s
Boca 5
Salon La
Salon Iguazú 48
míst / seats
rahy
entru P ague
c
m
é
k
r
ric
fP
v histo
entre o
aurace e historican c
t
s
e
r
á
ánsk rant in th
steaky
u
lní kub
avnaté stakes
ť
š
,
y
Originá l Cuban resta
b
y
y
rstvé r
sh, juic
Originá
jídla, čefood, fresh fi
á
k
stě
s
n
á
ním měgue
v
á kub ional Cuban
n
la
č
h
e
v
in
a
ar
Jed us tradic
re ofPr
nější b
opulár arin the cent
Delicio
jp
e
n
,
s
nápoje
opularb
n cigar
íchané s, the most p
m
é
k
s
ál Cuba
il
in
ig
Karib ean cocta
r
O
tníky I
den
Caribb
ter gar
ské dou
in
n
á
w
b
g
u
in
K
k
lní
0 seats
on smo
Originá
ant: 26
r
ada I N
r
u
h
a
t
a
s
z
e
í
n
ancers
of the r
cká zim
d and d
pability
n
Nekuřá
a
a
C
b
I
n
t
ís
e Cuba
: 260 m
so
usic: Liv
aurace
M
t
s
I
per per
e
i
r
K
íc
a
Z
n
it
C
č
c
e
0
a
n
0
p
ta
Ka
rice: 10
pela a
erage p
nská ka
v
á
A
b
I
u
č
k
ENU
K
,: Živá
HE M
T
u: 1000
b
Hudba
o
M
s
o
O
FR
a na
rná cen
CTION
E
L
Průmě
E
S
U|
du
áním
T E RS
Z MEN
R
Ě
| STA R odávané na le lodů marinov
B
Y
M
VÝ
R
P Ř E D K darů moře p mořských p
y ryb a
koření)
otnic a
z chob způsob úprav ých plodů a ice
e
h
ic
v
Ce
od
itrusov
ved on
erický
jihoam oleji, šťávě z c d seafood ser fish and seafo ices)
ý
k
ic
p
y
s an
d of
nd sp
vém
e je t
v olivo e from octopu erican metho citrus fruits a
(Cevich
Cevich al South Am e oil, juice of
pic
liv
áčkou,
e is a ty
g it in o
ES
chilli om
(Cevich by marinatin
H
í
S
c
I
á
D
m
o
ation
| MAIN
m
em a d
prepar
Í J Í D L A ulí, rozmarýn em a česneke omemade
N
V
A
L
h
n
H
ib
ý
c
d
r
n
a
u
ko
zm
ry a
španěls něnou solí, ro nion, rosema nd garlic
e
s
é
v
o
kaše
mary a
anish o
e svíčk
y s koře
vovaná
ignon z né brambor erloin with Sp picy salt, rose
a
t
M
s
t
a
e
n
il
,
F
d
u
peče
s with s
eef ten
česnek
from b asted potatoe
niny a pinach,
n
la
o
s
n
,
u
ig
t
špená
from s
Filet M hili sauce, ro
c
salát ze s, warm salad barley
lý
p
e
,t
ě
h pearl
getable
ém vín
červen wine and ve potatoes wit
a
ě
in
d
zelen
in re
ashed
líčka na Beef cheeks and garlic, m
Hovězí
n
o
bac
Restara
ce 260
m
íst
hop
Cigar s
Tančírna s kapaci
tou 1
100 osob
RY BY A M O ŘS KÉ
Grilované chobot
PLO DY | FISH AN
nice a kalamáry
s olivami, černým D SEAFOOD
Grilled octopus an
rizotem z rýže Ca
d calamari with
rnarolli a rukolo
olives, black risott
u
o rice Carnarolli
and arugula
VÝBĚR KUBÁNSK
ÝC
SELECTION OF CU H SPECIALIT „LA B DEL M - HAVA
NA“
BAN SPECIALITIES
„LA B DEL M – HA
VANA“
Kuře al Aljibe (1/2
kuřete s kostí pe
čená v kyselých
a citrusových plod
pomerančích
ech), congri, lupí
Al Aljibe Chicken
nky z manioku
(chicken half on
the bone cooked
in sour ganges an
Congri rice, cass
d citrus fruits),
ava chips
SA LÁTY | SALADS
Salát ze špenátu,
pínií, radicia a ko
Salad from spinac
usky grilovaných
h, pine nuts, radi
ryb, tygrí krevet
y a jemnou záliv
cia and reces of
kou
grilled fish, tiger
prawns and fine
dressing
D EZ ERTY
Pečený banán a
horký ananas flam | D ES SE RT S
bovaný kubánský
m rumem s kara
zeleným pepřem
melem,
a vanilkovou zm
rz
linou
Baked banana an
d
ho
t
pi
neapple
flambéed with Cu
ban rum with ca
ramel,
green pepper an
d vanilla ice crea
m
Otevřeno denn
ě: Ne - Po
LA BODEGUIT
11:00 - 02:00; Út A DEL MEDIO
- So 11:00 - 04:0
0kuchyně otevře
na do 03:00
Open daily Su Mo from 11:00
a.m. to 02:00 a.
m.; Tu - Sa
11:00 a.m. to 04 from
:00 a.m.
Kaprova 5, 110
00 Prague 1, Cz
ech
Tel.: +420 | 224Republic,
813 922
fax: +420 | 224
GSM: +420 724 814 819,
461 67
E-mail: bodegu
[email protected] 8,
.cz,
www
.bodeguita.cz
centru Prahy
í v historickém ntre of Prague
áz
ch
na
se
ce
Restaura
storie ce
tuated in the hi
Restaurant is si
ovou tradicí,
né prvorepublik
va
iro
sp
in
í
ěn
ářského um
y českého kulin lity z dob Rakousko-Uherska
ia
Tradiční pokrm
ec
sp
t Republic,
ired by the Firs pire
sp
in
t
ar
y
ar
lin
es of Czech cu
Hungarian Em
Traditional dishes from the time of Austrianliti
ia
spec
ěta
ů piv z celého sv
orid
Více jak 50 druhs ofbeer from aii over the w
nd
ki
t
en
er
ff
di
More than 50
měří 6m
ské republice - - 6 meters high
Če
v
r
ba
í
šš
vy
Nej
public
r in the Czech Re
The highest ba
race: 220 míst
Kapacita restau city: 220 seats
Restaurant capa
:30 hod.
od 20:00 do 23 .30 p.m.
a
db
hu
vá
ži
r
do soboty večetili Saturday from 8 p.m: to 11
den od středy
Hudba: Každý tý every week from Wednesday
ic
Music: live mus
- Kč
na osobu: 500,
Průměrná cena
K CZ
0
50
r person:
Average price pe
Hork
é šve
stky
/
Pivní talí
eng
přek
lad
řeklad
hna / eng p
c
a
k
á
n
če
e
P
ř / eng pře
klad
VÝBĚR
Z MENU
I S E L EC
Dušená v
TION FR
e
s
n
ic
k
á
OM TH
Stewed c
ountry ha šunka na dubové
E MENU
m dřevu
m served
s čerstvý
on an oa
ms
Piv
k board w
ith freshly trouhaným křen
Beer che ní sýr zrající laho
em
ese a we
d
grated h
n
ý sýr p
ll mature
orseradis a hořčicí
d cheese ro znalce, podáv
h
and mus
an
for conno
tard
seurs, se ý s vybraným ko
Tatarák z
r
ře
v
e
n
d
ím
w
,h
ith speciá
Steak tar hovězího masa,
ly chosen ořčicí a pivní pěn
jemně na
tar made
o
spices, m
sekaný s
from fine
ustard an u
c
ly
ib
d
c
u
hopped b
beer foam
lí
1/2 Peče
eef, onio , kořením, česne
n
ns, spices
kem a to
Half a ro é kachny se sud
p
, garlic a
o
asted du
nd served inkami
ck with r vým bílým a čer
with toas
ed and w
veným ze
t
hite barr
Vídeňský
el cured lím, podávaná se
Tafelspit
cabbage
š
ť
o
u
z „hověz
c
h
a
n
served w
í
ith „Czec ým bramborem
servírova květová špička“
h mashe
p
n
o
á
d
s
á
d“ potato
van
bra
Viennese
es
čerstvým mborovými rősti á v silném hověz
Tafelspitz
, špenáte
ím vývar
křenem a
“beef rum
u
m
,
b
s
,
p
a
ja
m
”
vorský
blečn
in stro
orkovou
apple an
kostí,
d horsera ng beef consomm m bramborovým ým křenem,
s
dish sauc
a
é
lá
tem
Jemné kr
e, fresh h with marrowbo
n
upicové
orseradis
h and Ba e, served with po
Fine sem noky s omáčkou
tato rösti
v
a
rian pota
olina gno
z
, spinach
to salad
cchi with lesního ovoce a
,
zakysano
a sauce o
u smetan
f forest fr
o
uits and
Rakouský
sour crea u s čerstvou med
trhanec s
m
unk
and fresh
roz
Austrian
melissa ou
pancake inkami a na másle
with rais
Horké šv
ins and b restovanými jab
estk
lk
utter bak
Hot plum y marinované v č
ed apple y
erveném
s marina
s
ted in red
v
wine serv íně s vanilkovou
zm
ed with v
anilla ice rzlinou v perník
ov
cream in
a gingerb é krustě
read cup
LA
REPU
Otevírac
í doba Po BLICA - Restaura
- Čt: 11:0
nt - Beer
0-2
bar
Na poříč
í 12, 110 4:00; Pá - So: 11:0 - Music – Dance
00 Praha
0 - 01:30
E-MAIL:
1, GSM:
larepubli
+420 602 ; Ne: 11:00 - 23:3
[email protected]
0
202 631
ogro
www.lar up.cz www.gastrogro ,
epublica
up.cz
.cz
ru Prahy
k v cent f Prague
in
r
D
&
t
Ea
re o
You Can rink in the cent
ll
A
e
c
a
r
D
u
&
ská resta
Can Eat
ěšnou
Argentin taurant All You
naší úsp v Praze.
ý
n
s
a
e
v
r
o
e
ir
,
sp
Argentin
né nejen
rgentina
ncept in
ízový ko aky jsou vyhláše urant La Casa A
š
n
a
fr
ý
dinečn
jejíž ste successful resta gue.
Nový a je asa Argentina,
Pra
our
C
ot only in
spired by
cí La
restaura chise concept in re well-known n
“
an
rgentina
sa
a Casa A
unique fr which the steak
L
d
„
n
u
a
p
y
w
t
e
f
y
o
N
ublic
ní pokrm
í peníze.
nit kvalit eptu, který šetř ntina“ to wider p
ž
o
m
u
bylo
rge
konc
a Casa A
yšlenkou
podobě
Hlavní m iřší veřejnosti v nest dishes of „L ves money.
i ryb.
š
fi
a
o masa č sh.
s
e
h
t
h
é
t
a
v
h
o
le
t
ř
b
t
p
fi
e
to ena
concep
meat or
řecího, v
idea was in a restaurant
ýběr z ku of chicken, pork
v
i
le
a
The main
,
a
selection
zího mas
ho hově f meat, but also
é
k
uhlí,
s
n
ti
n
arge
e bee
evěného
ř
o
n
d
ti
íh
n
o
n
e
t
h
li
g
é
r
a
k
A
s
kv
s of fine
argentin
é druhy
alitního
áte různ nly different kind
v
n
k
t
u
m
h
c
ití
ž
o
u
U nás
e not o
ou chuť.
charcoal
rilla s po
taste her
grilu Par krmům jedinečn uality Argentine
m
é
n
You can
e
ř
igh-q
vá po
na otev
jež dodá rilla grill using h ue flavor.
ravované
ezertů
r
a
P
u
Vše přip
es a niq
máček, d
open
h
o
e
is
,
h
d
h
t
o
e
n
íl
h
o
ř
t
p
,
es
red
nožství!
ts
zeleniny
which giv
All prepa
inované neomezeném m s, sauces, desser
r
a
m
i
č
é
v
e
v
t
h
ě
s
n
is
r
v
d
e
č
la
bles, side
chuti a h
, salátů z
uantity!
ředkrmů pojů dle vlastní arinated vegeta y in unlimited q
p
ů
h
u
r
kolika d lkoholických ná from fresh or m
speciall
kvality,
běr z ně
te and e
nejvyšší
é
t
y
in
Velký vý oholických i nea starters, salads ding to your tas
v
a
tr
cor
s of
rstvé po
vání.
a alk
eral type oholic drinks ac
radně če é ihned k podá st quality,
v
h
e
s
ý
v
f
o
e
n
lc
m
k
á
e
on-a
lectio
e grill.
í, použív
the high
a grilu ta
Great se alcoholic and n
travován ychlé přípravě n h ingredients of reparation on th
s
o
íh
and
n
r
es
de
yr
kp
avky mo
s to quic
né, a dík
se only fr
ny požad , lehké a vyváže ern eating, we u e served thank
h
c
e
š
v
b
je
é
d
ce splňu
ready to
ou zdrav
ts of mo
Restaura naše pokrmy js the requiremen nd immediately
La Carte
all
lasický A Carte
da
s
k
e
t
c
e
o
n
e
b
la
e
m
a
n
t
k
a
uran
well-b
at & drin
lassic A L
The resta ealthy, light and
ou can e eat & drink or c
y
ll
a
h
:
e
e
r
c
sa
zuma
u can
our dishe
nosti kon
on: all yo
od 99 Kč
Dvě mož ns of consumpti
o menu
o
íh
ti
n
p
d
o
le
o
o
Tw
m 99 Kč
ka p
en nabíd l lunch menu fro
d
í
n
v
o
c
a
Každý pr orking day specia
people
Every w
city: 110
a
p
a
c
/
b
č
n: 400 K
: 110 oso
er perso
p
kapacita
e
ic
r
p
ge
č / avera
u: 400 K
b
o
s
o
a
á cena n
průměrn
z
:00
& Drink
- 03
Eat
rant.c
ou Can tek - sobota: 11.00 argentinarestau
Y
ll
A
na
[email protected]
čtvr
Argenti
- 24.00
llyoucan
La Casaěle - středa: 11.00 707 290 Email: a eat.cz
an
725
ned
cí doba: ha 1 Tel: +420
-allyouc
a
n
ti
n
Otevíra
e
ra
g
00 P
saar
/5, 110
ww.laca
w
ova 504
:
h
b
ic
r
e
t
n
W
ela
M
E DINING RESTAURANT
COHIBA ATMOSPHERE FIN
y
historickém centru Prah
Restaurace se nachází v
ue
e historícan centre of Prag
th
in
d
te
ua
sit
is
t
an
ur
The resta
Clubu
tižního privátního Cigár
es
pr
ch
rá
to
os
pr
v
se
í
áz
Nach
Bodeguita del Medio
v kubánské restauraci La
ivát Cigár Club
Is situated at prestige pr
deguita Del Medio
in Cuban restaurant La Bo
ající obsluha
Intimní atmosféra a vynik
iient service
Privát atmosfere and exce
míst
Kapacita restaurace: 40
ant: 40 seats
Capabiiity of the restaur
u: 1000,- Kč
Průměrná cena na osob
per person
Average príce: 1000 CZK
N FROM THE MENU
IO
VÝBĚR Z MENU I SELECT
surovin
ní nabídka dle sezónních
Každý týden nová speciál
dients
offer from seasonai ingre
Each week a new speciál
.00
nně od 10.00 do 02
aatmosphere.cz
e - Otevírací doba: De
cohibaatmospherv, Telefon: 224 818 373, E-mail:[email protected]
Praha 1 - Josefo
phere.cz
Kaprova 5, 110 00
www.cohibaatmos
KUHSTAL
L APRE´S
SKI BAR &
RESTAUR
ANT
i bar a res
taurace, k
terou najd
v Peci po
d sněžkou
ete na vrc
Apre‘s Sk
na sjezdo
holu hory
i bar and
v
ce Zahrád
r
e
s
t
a
u
k
r
y
a
in Pec po
1
d Sněžkou nt at the top of th
e mounta
on the sk
in
i slope Za
hrádky 1
Skvělá zá
bava v po
dání před
Great fun
ních Djs p
with lead
od širým
ing DJs un
nebem.
der the o
Výborná
p
en sky
kuchyně
v překrás
a horskýc
ném stylo
h doplňků
vém inter
, umocňu
iéru tvoře
je zážitek
Excellent
ným ze d
ze skvělé
cuisine in
řeva
h
a beautif
o jídla a p
and moun
ul stylish
o
d
á
v
a
n
ých nápo
tain supp
interior m
jů.
lements e
ade up of
nhances t
w
of great f
o
o
d
h
ood and s
e experie
nce
erved bev
erages.
Romantic
ké večeře
Romantic
dinner
Apre‘s Sk
Kapacita
restaurac
Capabiiit
e: 50 mís
y of the r
t
estauran
t: 50 seat
s
Kapacita
baru: 50
míst
Capabiiit
y of the b
ar: 50 sea
ts
Průměrná
cena na o
sobu: 300
Average p
,- Kč
r
íc
e
:
3
0
KUHSTAL
0 CZK per
L APRE´S
p
erson
SKI RESTA
Mo
UR
bil: 739 2
74 727 Te ANT - Pec pod Sně
Otevírací
l.: +420 7
žkou 301,
doba / Ge
39
5
schäftsze
iten: Ne-S 274 727, E-mail: k 42 21 WWW.KUHS
[email protected]
t / So-Mi:
TALL.CZ
astrogrou
10:00 - 23
p.cz
:00, Čt-So
/ Do-Sa: 1
0:00 - 02:0
0
Gastro Group Service, s.r.o. Melantrichova 19/971 110 00 Prague 1 Czech Republic
GSM: +420 725 436 429, Fax: +420 221 632 204 E-mail: [email protected] www.gastrogroup.cz

Podobné dokumenty