soubor pdf - Tiskárny Havlíčkův Brod as

Komentáře

Transkript

soubor pdf - Tiskárny Havlíčkův Brod as
ST RUČNÝ PRŮ V O D C E
PŘÍPRAVO U D AT
tHB
T I S K Á R N Y H AV L Í Č K Ů V B R O D
a k c i o v á
s p o l e č n o s t
H usova 1881
580 01 H AVLÍČ KŮ V B R OD
tel .: 569 664 110
e- m ai l : [email protected] thb.cz
w w w.thb.cz
Kon tr ol a
d at :
t el. : 569 664 151
e- m ail: k ont r [email protected] t hb . c z
Hlavní zásady při tvorbě PDF dokumentu
Rozměr velikost čistého formátu musí odpovídat objednávce, přičemž všechny stránky v dokumentu musí mít shodnou
velikost, musí být včetně vakátů (prázdných stran) a nesmí být vydané jako dvoj­stránky
Spadávka a bezpečná vzdálenost u dokumentů, které obsahují stránky se spadem, je nutno nastavit a vytvořit spad minimálně 3 mm na
všechny strany, a to i do hřbetu. Vzdálenosti objektů a textu v čistém formátu musí být také minimálně 3 mm
od ořezu
Rotace všechny stránky musí být správně a stejně orotovány a musí být čitelné
Centrování Barevnost data musí být kompozitní (nerozseparovaná) a musí obsahovat pouze barvy, které mají být použity při tisku.
Nesmí být v jiném barvovém prostoru než CMYK, případně Pantone.
ICC profily nevkládat, vypnout správu barev
Rozlišení obrázky autotypie by měly mít rozlišení alespoň 250 dpi, pérovky 800 dpi – rozlišení pod tuto hranici je rizikové –
může se stát, že budou vidět jednotlivé pixely obrázků
Písma všechna písma i jejich podmnožiny musí být připojena (embedována) k dokumentu (nastavuje se při tvorbě
pdf souboru)
Tloušťka linek tloušťka linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu) – menší tloušťka linky je v mnoha případech
obtížně vytisknutelná ofsetovou technologií (např. na nenatíraný ofsetový papír je nemožné vytisknout linku
tenčí, než 0,070 mm)
Verze PDF čistý formát musí být v PDF dokumentu přesně vycentrován
k naprosté jistotě je vhodné dodržet PDF verzi nad 1.3 (můžeme poskytnout nastavení Acrobatu).
Dvě možnosti, jak připravit pdf soubor
Bez ořezových značek
je nutné vytvořit soubor přímo na velikost čistého formátu (případně velikost se spady, tj. + 3 mm na každou
stranu) – preferovaný postup.
S ořezovými značkami je možné vytvořit soubor na libovolný formát PDF dokumentu, přičemž čistý formát musí být vycentrován.
Ořezové značky musí být vzdáleny od formátu alespoň 3 mm, aby nedošlo ke snižování hodnoty spadu.
Nezadávat žádné jiné tiskové značky – soutisková kolečka, škály, popisy atd.!
Data pro blok vydat pokud možno jako celek, dovoluje-li to objem dat.
Příprava dat pro jazykové mutace
Mutace základ bloku jako CMYK (obrázky bez textu) + textové části K jako samostatné soubory. V tomto případě bude
barevnost 4/4.
Musí být dodržena stejná velikost bloku a stejný počet stran ve všech souborech (včetně
prázdných stran v textové části kde jsou ve CMYKu jen obrázky a vakáty!+)
Příprava dat pro obálku
Obálka musí být vždy smontována na požadovaný formát, tzn str. 4 a 1 včetně hřbetu jako první stránka,
případně str. 2 a 3 jako druhá stránka. Nesmí být součástí bloku.
Výjimku tvoří vazba V1 kdy obálka nemusí být smontována a může být jako čtyři stránky. V případě, že je obálka i blok na stejný druh
papíru, může být součástí bloku, tzn. stránka 1 a 2 obálky na začátku bloku a stránka 3 a 4 obálky na konci
bloku. Ostatní zásady viz výše.
Příprava dat pro potah
Potah musí být vždy smontován na požadovaný formát, tzn str. 4 a 1 včetně hřbetu jako jedna stránka.
Na všechny strany je nutno přidat 18 mm na záložku. Ostatní zásady viz výše.
Příprava dat pro předsádky
Předsádky musí být vždy smontovány na požadovaný formát, tzn str. 4 a 1 jako jedna stránka a str. 2 a 3
jako jedna stránka. Na všechny strany je nutno přidat 3 mm na spadávku. Ostatní zásady viz výše.
InDesign
Export pdf souboru
Všechny strany, tisk i prázdných stran!
Nastavení komprese
Jen ořezové značky, a to 3 mm od ořezu
CMYK, nevkládat profily
InDesign
Export pdf souboru
(pokračování)
Sloučení průhledností
Dokument bez hesel
Acrobat Distiller
Nastavení Celé toto nastavení naleznete na stránkách www.thb.cz - sekce Výrobní podklady
CorelDraw X3
Vytvoření pdf souboru Nastaveni v CorelDraw
Všechny strany
Strany umístit na střed Pouze ořezové značky žádné jiné tiskové značky
PostScript 3, OPI vypnout
Neseparovat
CMYK, ICC vypnout
Microsoft Word
Nastavení Pod záložkou Adobe PDF
zvolit Změnit nastavení převodu
Zvolit THB_verze7
(uvedený soubor naleznete na stránkách
www.thb.cz - sekce Výrobní podklady)
Následně uložit
OBÁLKA
Montáž obálky
v InDesignu
Nastavení v InDesignu
líc a rub
hřbet
LÍC
spady 3 mm
spady
čistý formát
4 1
RUB h řbet vždy bez tisku
hřbet
2 3
POTAH
Nastavení v InDesignu
záložka
18 mm
záložka
čistý formát
4 1
hřbet
drážka
drážka
záložka
záložka
v InDesignu
záložka
Montáž potahu
18 mm
PŘEBAL
Montáž přebalu
v InDesignu
LÍC
čistý formát
líc a rub se záložkami
klopa
4 1
hřbet
Nastavení
v InDesignu
spady 3 mm
RUB klopy
spady
2 3
PŘEDSÁDKA
Montáž předsádky
v InDesignu
čistý formát
4 1
spady 3 mm
2 3
Vě ří me, že spolu naleznem e optim ální systém
ved o u cí k oboustr anné spokojenosti
z do b ř e př ipr avených dat...
Kolektiv kontroly dat

Podobné dokumenty

zde

zde a naopak – data nesmí obsahovat barvy, které se nemají tisknout (např. soubor pro tisk pouze ve CMYK nesmí obsahovat barvy Pantone či RGB).

Více

Technické požadavky na předávaná data

Technické požadavky na předávaná data Jsme schopni přijímat a zpracovávat data v kompozitních *.PDF souborech. Strany je třeba ukládat vždy na střed, s ořezovými značkami pro kontrolu nejblíže 3 mm k čistému formátu a 5 mm přesahem na ...

Více

Jak připravit data

Jak připravit data • Nebudou-li data ve CMYKu nebo přímé barvě, budou se do CMYKu převádět dle specifikací RIPu. Viz níže. • Dbejte na to, aby obrázky měly dostatečné rozlišení. U standardních obrázků je to 300 dpi...

Více

Sestava 1 - SSUD Brno

Sestava 1 - SSUD Brno – Přehledné a jazykově jednotné popisky k obrázkům.

Více

Pracovní sešit

Pracovní sešit Administrativně právní – právo ochrany spotřebitele, reklamace ..................................................... 1 

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky Když sledujeme obraz na monitoru, díváme se vlastně na jeho stínítko • Jedná se o kovovou děrovanou fólii, jíž úkolem je přichytit luminofory na stínítku a rozdělit je do malých buněk. Každá buňka ...

Více

bar. separace.indd

bar. separace.indd + čtyřbar. obr. ve CMYK. Výtažky jsou dány TT a obrazem, tedy i plocha musí být rozvedená do barev a separovaná (tzn.: výtažek C – obr. + 50% plocha, M – obr., Y – obr + 90% plocha, K – obr. + text...

Více

Marianne

Marianne ■ PDF dokument nesmí obsahovat: přímé barvy, RGB, LAB, ICC profily, OPI, negativní písmo menší než 9 b, vlasové linky a písmo menší než 5 b. Vlasové linky v dokumentu automaticky převedeme bez dalš...

Více