zde

Komentáře

Transkript

zde
Hlavní požadavky na tiskové PDF
(pro ofsetový tisk)
1) Kompozitní (neseparované) PDF verze 1.3 (kompatibilita Acrobat 4).
2) Barevnost. Dodaná data smí obsahovat pouze barvy, které odpovídají zadávanému tisku (např. CMYK + Pantone)
a naopak – data nesmí obsahovat barvy, které se nemají tisknout (např. soubor pro tisk pouze ve CMYK nesmí
obsahovat barvy Pantone či RGB).
3) Velikost čistého formátu musí odpovídat objednávce a být ve skutečné velikosti 1:1. Obrázky by měly mít rozlišení 300 dpi, pérovky (1.bitové obrazy) min. 800 dpi ve skutečné velikosti.
4) Čistý formát musí být v PDF dokumentu přesně vycentrován. Dokument musí obsahovat ořezové značky.
5) U dokumentů s tiskem až do kraje dokumentu je nutné nastavit přesah (spad) 3 mm na všechny strany. Všechny
tiskové značky musí být vně oblasti spadu.
6) Vzdálenosti objektů tištěného dokumentu v čistém formátu musí být také minimálně 3 mm od ořezu (tzv. bezpečná zóna). Týká se především textů a číslování stránek. (viz obr. 1 na další straně)
7) Použitá písma musí být vždy vložena (embedována) do PDF dokumentu. Používejte pouze kvalitní dobře po-
češtěná a především Vámi ověřená písma renomovaných písmolijen např. Storm Type, URW, Adobe s lokalizací
Macron… Nekvalitní písma jsou velmi častým zdrojem problémů! Nikdy nepoužívat elektronické řezy písem
(především QuarkXPress) .
8) Dodaný pdf soubor nesmí obsahovat zejména průhlednost, OPI, různé metainformace, hypertextové vazby, akce
apod. Soubor nesmí obsahovat operátory PS ani jakýkoliv PostScrip XObject., Java Script, obrázky ve formátu
DCS, obrázky EPS s postscriptovou správou barev.
Další tipy:
přímých barev (PANTONE) musí být specifikováno v objednávce
* užití
v objednávce také uvést, zda dokument obsahuje přetisky, duplexové obrazy, trapping (není potřeba, byl proveden, nebyl
* proveden)
zkontrolovat nastavení pro přetisk, nebude-li v dodaných datech nastaven přetisk, použije se automaticky
* doporučujeme
standardní nastavení, tj. černá vždy s přetiskem. Za špatné nastavení přetisků odpovídá tvůrce.
o finálním výrobku (materiál, další zpracování …)
* informace
názvy dokumentu a přímých barev nesmí obsahovat diakritiku
* parciální lakování či výseková raznice zakomponovaná do tiskové předlohy musí být definována jako přímá barva s názvem
* (např. raznice, lak) a musí mít nastaven přetisk, šířka čáry raznice 1pt, vše vektorově
ztrátových kompresí (např. JPEG) nedoporučujeme, při nevhodném použití může způsobit značné snížení výsledné
* používání
kvality bitmapových dat.
minimální velikosti textu a minimální šíře čar: černé linie jednobarevná min. 0,2pt; vícebarevná min. 0,4pt, text
* doporučené
jednobarevný min. 5pt, vícebarevný min. 8pt, kde 1pt = 0.376 mm
na sílu čar ve vložených grafech a tabulkách
* pozor
pozor na barevnost u importovaných textů, doporučeno K 100% , ne více barvami např. C85% M85% Y45% K85%, kdy
* mohou nastat problémy s vizuelní hranovou neostrostí
pokrytí archu barvou (součet plošného pokrytí jednotlivých kanálů CMYK + případné Pantone barvy) je cca 330 %
* maximální
pro natírané a 280 % pro nenatírané papíry. Vyšší pokrytí barvou se neprojevuje vyšší sytostí barvy, pouze přináší techno-
*
*
logické problémy se schnutím vysokého nánosu barvy (následné obtahování tisku na druhou stranu) a ohrožuje tak kvalitu
a termín dodání tiskoviny.
monitor či nekalibrovaný tisk slouží pouze k orientačnímu posouzení barev. Závazný pro barevné zpracování a posouzení je
pouze nátisk, resp. výjezd z kalibrované tiskárny (za příplatek).
tiskové soubory možno zasílat pomocí naší webové úschovny na adrese http://www.zaket.cz/repository/
Kontrola (nikoliv oprava) dodaných dokumentů k tisku zahrnuje:
- kontrolu formátu a verzi PDF
- barvy v dokumentu odpovídají objednanému tiskovému výstupu, viz bod 2)
- rozlišení obrázků
- spady
Tato kontrola je v ceně zpracování. Úpravy či opravy nedostatků takto zjištěných zajišťuje zákazník. Pokud lze, můžeme opravit
i v našem studiu v hodinové sazbě 500 Kč + DPH
obr. 1
ochranná
zóna 3 mm
spad + 3 mm
spad
ochranná zóna
vzorek pdf
byly stanoveny významné krajinné prvky. Byla provedena zónace celého území.
Byl vypracován plán péče o chráněnou
krajinnou oblast na dobu deseti let. Bylo
navrženo a vyhlášeno 24 maloplošně
chráněných území, která reprezentují
nejcennější části přírody chráněné krajinné oblasti. Zatím byl prokázán výskyt
více než 1800 taxonů cévnatých rostlin, 47 souborů lesních typů, 84 druhů
lesních dřevin, 116 druhů měkkýšů,
28 druhů vážek, 750 druhů motýlů, 53
druhů mravenců, 120 druhů hnízdících
ptáků, 60 druhů savců, 8 druhů plazů, 12
druhů obojživelníků, 1500 druhů brouků a 30 druhů ryb. Ve výzkumu se stále
pokračuje.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat především všem svým kolegům a
spolupracovníkům, kteří se podíleli na
teoretické a praktické ochraně tohoto jedinečného území. Chtěl bych poděkovat
všem lesníkům, kteří pomáhali realizovat
dlouhodobý plán ochrany v podobě návratu k původním druhovým skladbám
lesních porostů. Chtěl bych poděkovat
všem zemědělcům, kteří chápali nutnou
změnu v systému hospodaření. Chtěl
bych poděkovat také všem starostům
obcí a občanům, kteří chápali naši práci
a svým postojem přispěli k dosaženým
výsledkům. Chtěl bych poděkovat veřej-
ochranná zóna
spad
ochranná zóna
spad
Stav krajiny, sídel a zachovalá vysoká
biodiverzita území dokazuje, že vynaložené úsilí nebylo zbytečné. Nechtěl bych
však výsledky hodnotit, to musí udělat
někdo jiný. Nestranný člověk, který znal
území před vznikem chráněné krajinné
oblasti a může tento stav porovnat se stavem současným.
Na základě podrobné analýzy území
ným sdělovacím prostředkům – televizi,
rozhlasu a tisku za velkou pomoc při há-
– 25 –
ochranná zóna
spad
ořezové značky
soutiskové značky
(Pamatujte na to, že v některých případech vazeb u publikací
může být ochranná zóna větší.)

Podobné dokumenty

soubor pdf - Tiskárny Havlíčkův Brod as

soubor pdf - Tiskárny Havlíčkův Brod as Výjimku tvoří vazba V1 kdy obálka nemusí být smontována a může být jako čtyři stránky. V případě, že je obálka i blok na stejný druh papíru, může být součástí bloku, tzn. stránka 1 a 2 obálky na...

Více

SA-GSMLINE GSM Instalační manuál

SA-GSMLINE GSM Instalační manuál smstel = Číslo, na které se pošle SMS při aktivaci SMS vstupu. telbe = Můžete nastavit jedno telefonní číslo, na které se přepošlou příchozí SMS zprávy. Díky tomu jste informovaní o zůstatku a jiný...

Více

Tiskové parametry - News Advertising

Tiskové parametry - News Advertising Mezi základní podmínky pro ztvárnění grafického motivu reklamního poutače patří i to, že nesmí být použita červená reflexní folie, motiv nesmí obsahovat dopravní značky ani tvary a kombinace barev ...

Více

Technologie tisku

Technologie tisku Technologie tisku Radek Fiala [email protected] Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Více

Řetězy - Monteco

Řetězy - Monteco cívka typu PW1 cívka typu PW2 cívka typu PW3 cívka typu PW4

Více