Výroční zpráva - Občanské sdružení Fléda

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Občanské sdružení Fléda
2009
„Posláním sdružení je podpora rozvoje kulturních, uměleckých,
vzdělávacích a sociálních aktivit a tím přispění ke zlepšení kvality
života a porozumění mezi lidmi.“
Výroční zpráva
CÍLE ORGANIZACE
Cílem sdružení je vytvoření podmínek pro realizaci a prezentaci uměleckých aktivit na území
České republiky. Důraz je kladen především na rozvoj neprofesionálních a profesionálních
aktivit mladých umělců (hudebníků, výtvarníků, divadelníků a literátů), kteří svou činností
rozvíjejí kulturní život v regionu, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.
Svého cíle a poslání hodlá sdružení dosahovat především těmito aktivitami:
a) vytvořením prostoru pro neprofesionální tvorbu mladých umělců, podporou
realizace uměleckých děl,
b) podporou prezentace uměleckých děl, organizováním hudebních festivalů,
c) realizací výstav a sympozii a jiných dalších kulturních akcí,
d) pořádáním tvůrčích workshopů (divadelních, výtvarných, fotografických,
literárních apod.), kurzů, přednášek, seminářů nejrůznějšího zaměření jako
doplňkové vzdělávací činnosti,
e) spoluprací s organizacemi, které působí v sociální oblasti,
f) zapojením se do mezinárodní sítě podobných kulturních projektů na základě
vzájemné komunikace, jinými obecně prospěšnými činnostmi.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název: Občanské sdružení Fléda
Právní forma: právnická osoba
Adresa: Štefánikova 24, 602 00 Brno
IČ: 27002977
Bankovní spoj.: Raiffeisenbank a.s – č.ú.: 2205003001/5500
Registrace: u MV ČR VS/1-1/61272/05-R dne 29. 6. 2005
Změna stanov: 22. 10. 2009
Tel.: +420 533 433 558
E-mail: [email protected]
URL: hhtp://www.os.fleda.cz
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Statutárním zástupcem organizace je předsedkyně Mgr. Lenka Zogatová
1
1. SLAM
POETRY 2009
1.1 CO JE SLAM POETRY?
Slam poetry nelze zaměňovat s autorským čtením či recitační soutěží.
Autoři-performeři by se měli zaměřit tedy na to, co sdělují a jak to
sdělují. Ideálním případem je výraz, který stojí na pomezí poezie a divadla. Důležitá je přitom
hlavně komunikace s diváky. Publikum je totiž hlavním posuzovatelem tříminutového výkonu
soutěžícího. Porota-publikum může během produkce dávat najevo svou nelibost či souhlas a tyto
reakce jsou ve Slam Poetry velmi vítané, dodávají vystoupení akčnost a dynamiku. Svým
hlasitým ztotožněním se s výkonem slamera mohou taky ovlivnit porotu vybranou z jejich řad.
Přihlásit se může kdokoliv, kdo má odvahu předstoupit před publikum se svým dílem a je
přesvědčen, že jej zaujme. Ono to není tak snadné – stát sám na pódiu bez rekvizit, kostýmu a
hudebního doprovodu a tři minuty exhibovat. Toto jsou základní slamová pravidla s dodatkem,
že za překročení časového limitu tří minut a použití rekvizit mohou být soutěžící penalizováni.
Krásné na tom všem je, že tato soutěž je velice otevřená a s její pomocí můžeme objevovat nové
talenty v oblasti improvizace tj. způsob, jakým slam poetry ve většině svých vystoupení pojímá
Bohdan Bláhovec, vítěz z roku 2005. Pomocí této soutěže můžeme také objevit talentované
komiky, herce a samozřejmě básníky, ale taky rappery a třeba i budoucí politiky.
1.2 NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽE V NETRADIČNÍM PŘEDNESU AUTORSKÝCH TEXTŮ JIŽ
POSEDMÉ
Regionální kola soutěže Slam poetry 2009 proběhly v osmi městech České republiky:
Letos jsme mohli sledovat částečnou výměnu
známých tváří za nové. Vždyť pouze tři z osmi
finalistů již atmosféru naplněné brněnské
Flédy s náročným publikem znají. Návrat po
třech letech hlásí Vladimír Vacátko, vítěz
ročníku 2006, který letos zastupoval
Pardubice. Také olomoucký Kičbaž již v
historii české slam poetry do finále zasáhl.
Posledním do party známých slamerů je
královéhradecký Ondřej Macl, mladík, který
Regionální kolo Slam Poetry Praha
si vyzkoušel pódium na Flédě již loni.
Nováčky ve finále byli: za Plzeň BOO CZECH, za Ústí nad Labem Dan Binko, za Prahu Ondřej
Lidický, za Prostějov Jakub Hyndrich a za Brno Miroslav Kynčl.
Všechna regionální kola (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Olomouc, Pardubice, Hradec Králové,
Brno a Prostějov) se těšila velkému zájmu diváků i médií. Jejich organizací byli pověřeni naši
stálí spolupracovníci. Jmenovitě: Tomáš Kůs – Praha, Plzeň, Dominika Špalková – Hradec
Králové, Bob Hýsek – Olomouc, Martin Nosek, Jan Kvasnička – Ústí nad Labem, Bára
Kratochvílová – Pardubice, Jaroslav Gazda – Prostějov.
2
Na obrázku zleva: BOO CZECH, Jakub Hyndrich, Dan Binko, Ondřej Macl, Ondřej Lidický, Vladimír Vacátko,
Kičbaž, Miroslav Kynčl
Regionální kolo v Brně
Letošní regionální kolo se uskutečnilo opět v Pasáži Alfa. Celkově bylo přihlášeno 10 soutěžících.
Hosty letošního kola byla slovenská skupina REŽIMY - kombinace rapu s živými nástroji, beaty z
PC, dobovými samply a ženským vokálem. Jejich texty představují časovou osu - období konce
80tých let, revoluci, ČSFR a její rozpad, dění v 90tých letech a po r. 2000 na Slovensku a z části i
v Čechách.
Netradiční „veřejný“ prostor soutěži prospěl a velký počet diváků (cca 300) neodradil ani chlad.
Regionální kolo Slam Poetry 18. 11. 2009 Brno
Finále 5.12.2009 klub Fléda, Štefánikova 24, Brno
Hosty večera byli rakouští slameři Mieze Medusa a Jimmy Lend a skupina Sci a Fi, hudební
projekt, ve kterém působí známá česká slamerka MASHA. Na after party zahrál Dj Mehdi. Již
tradičním moderátorem večera byl herec Jakub Žáček, který se u fanoušků slamu těší stejné
popularitě jako její vítězové. Finále se uskutečnilo v brněnském Klubu Fléda v sobotu 5.12 2009
3
v 19.00 hod. za účasti cca 500 diváků z celé České republiky. Zájem diváků o finále Slam poetry
2009 byl v letošním roce skutečně mimořádný.
Finále Slam Poetry 5. 12. 2009 Brno Klub Fléda
Soutěž měla celkově velmi dobrou publicitu např. rozhovor s pořadatelkou soutěže na Rádiu
Petrov, pozvánka ve zprávách Rádio žurnálu. Videa na Aktuálně.cz, recenze v Brněnském deníku
a Mf Dnes. Celkové zhodnocení Slam poetry 2009 bude ještě publikováno na počátku roku 2010
v Salonu deníku Právo, v literárním časopise Host a mnoha dalších.
1.3 JAKÁ JE HISTORIE SLAM POETRY V ČESKÉ REPUBLICE?
První celonárodní kolo slam poetry v České republice proběhlo roku 2003 na podzim na
olomouckém festivalu Poezie bez hranic (dvě kola regionální předcházela ve dvou městech –
Brno a Praha). Soutěž inicioval významný německý básník a prozaik českého původu Jaromír
Konečný, který se Slamu v Německu aktivně věnuje, jejího pořádání se pak ujal brněnský
nakladatel a spisovatel Martin Reiner.
V roce 2004 se od května do října uskutečnilo deset regionálních kol. Finále v roce 2005 se
konalo již v Klubu Fléda v Brně a od té doby se pořádání každoročního národního kola a jiných
akcí souvisejících se šířením slam poetry nejen v České republice ujalo Občanské sdružení Fléda.
2. Česká
centra - SLAM POETRY JAKO NOVÝ FENOMÉN
V MEZINÁRODNÍ KOMUNIKACI
Příspěvek Českých center nám výrazně pomohl navázat kontakty se zahraničními partnery a
umožnil prezentaci českých slamových básníků na
různých významných akcích a festivalech v Evropě.
2.1. ZAHRANIČNÍ CESTY ČESKÝCH SLAMOVÝCH
BÁSNÍKŮ A ORGANIZÁTORŮ:
4
MADRID - 20.3.2009:
Zúčastnil se: Petr Váša
PARTNER: České centrum Madrid
Cca 150 diváků.
KOŠICE - 13.6.2009 - Use the city festival
Zúčastnili se: Masha, Jakub Foll, Lenka Zogatová
PARTNER: Európské hlavné město kultúry 2013, n.o.
Cca 120 diváků.
MADRID - 27.5.2009
Zúčastnila se: Masha
PARTNER: České centrum Madrid
Cca 150 diváků.
BRATISLAVA - 10.7.2009
Zúčastnili se: Jan Jílek, ČOKO VOKO
PARTNER: Centrum Divadla, literatury a
vzdelávania Staré Město
Cca 350 diváků.
BERLIN - 9. – 19.9.2009 – VIIth International
SLAM!Revue
Zúčastnila se : Masha
Další vystupující :
Najiba Abdellaoui (Marokko/NL), Stefan Abermann (AUT), Grzegorz Bruszewski (PL), Anke
Fuchs (D), Queen KA (Quebec/CAN), Nicolette Kretz (CH), Lauréline Kuntz (F), Laura Wihlborg
(SWE), Josep Pedrals (CAT/ESP), Stefano Raspini (I), Paula Varjack (UK)
Cca 700 diváků.
STOCKHOLM - 1.10.2009
Zúčastnili se: Bohdan Bláhovec, Lenka Zogatová, Oldřich
Brzobohatý
Cca 200 diváků.
UPPSALA - 2. - 3. 10. 2009
Zúčastnili se: Bohdan Bláhovec, Lenka
Zogatová, Oldřich Brzobohatý Cca 500
diváků.
5
PARTNER: Regina theatre
Další vystupující: např. Andreattah Chuma (Botswana), Daniel Boyacioglu
Sonya Renee (US), Soran Ismail, Marcus Priftis, Alma Krilic, Evy Söderman,
Kung Henry, Steve Larkin & Rob Gee (UK),Lovisa Eklund, Anis Mojgani (US)
MNICHOV - 11.10. 2009 Vereinsheim" Lesebühne "Schwabinger Schaumschläger"
Zúčastnil se: Jaroslav Rudiš
Cca 80 diváků
MNICHOV - 12.10. v Cafe Gap "Speak & Spin"
Zúčastnil se: Jaroslav Rudiš
PARTNER: Jaromír Konečný
Cca 150 diváků.
2.2. SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Příspěvek českých center nám umožnil rozšířit a vybudovat kvalitnější základnu pro soutěž slam
poetry na Slovensku kde se naše akce setkaly s velkým zájmem médií i diváků.
Založili jsme webovou stránku www.slampoetry.sk pro slovenské zájemce a pravidelně ji
aktualizujeme.
Regionální kola na Slovensku:
KOŠICE Use the city festival 13. 6. 2009 v 15.00 Prezentace slam poetry/ Lenka Zogatová
PARTNER: KOŠICE – Európské hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
Akce se uskutečnily za vydatné pomoci ředitelky Českého centra v Košicích paní Kateřiny
Novotné. ČC Košice pomohlo s propagací akce a poskytlo ubytování českým hostům festivalu.
BRATISLAVA 10. 7. 2009 v 18.00 hod. Medická záhrada
PARTNER: Centrum Divadla, literatury a vzdelávania Staré Mesto
Bližší informace v tiskových ohlasech. Akce se těšila skutečně velkému zájmu jak tisku, tak
slovenských televizí.
TRENČÍN 18.7. 2009
Festival BAŽANT POHODA – Československé
kolo soutěže slam poetry
Cca 800 diváků.
6
3. Česko-rakouská
SLAM POETRY
Projekt přispěl k prolomení kulturních bariér a k nadnárodnímu šíření slovesné kultury.
Předpokladem projektu bylo, že dojde ke vzájemné prezentaci nejlepších účastníků slam poetry
soutěží obou zemí a k jejich vzájemné spolupráci v budoucnu, tato skutečnost následně může
vést ke kulturnímu rozvoji regionu.
Jednalo se o česko-rakouský projekt podpořený Evropským fondem pro regionální rozvoj, který
administrovala Regionální Rozvojová Agentura Jižní Moravy. Projekt byl realizován v rámci
Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika.
V rámci projektu se uskutečnila plánovaná setkání českých a rakouských slamových básníků:
2.8. 2009 Slam poetry setkání a
exibice českých a rakouských
básníků na festivalu
ANALOG/ZISTERSDORF
Vystoupili: Bohdan Bláhovec, Marie
Černíková, Jan Jílek a Petr Váša/ Česká
republika
Mieze Medusa (Doris Mitterbacher),
Marcus Koehle, Christian
Reiner/Rakousko
Setkání moderovala Lenka Zogatová/CZ
29.8. 2009 Slam poetry setkání a exibice českých a rakouských básníků na festivalu
Eurotrialog/Mikulov
Vystoupili: Marie Černíková, Jan Jílek, Petr Váša, Adéla Elbel, Zuzana Fuchsová/Česká republika
Mieze Meduza (Doris Mitterbacher), Jimy Lend (Johan Lampl)/ /Rakousko
Setkání moderovala Lenka Zogatová/CZ
27.11. 2009 Slam poetry setkání a exibice českých a rakouských básníků v Klubu
TUWI/Vídeň
Vystoupili: Bohdan Bláhovec, Marie Černíková, Ondřej Havlík/ Česká Republika
Jimy Lend (Johan Lampl)/, Christian Schreibi Schreibmuller, Yasmin Hafedh/Rakousko
Setkání moderoval David Jelínek/ Rakousko
7
5.12. 2009 Finále české národní soutěže Slam poetry s rakouskými hosty a setkání
přípravného týmu pro výrobu DVD a textové přílohy/ Brno Klub Fléda
Marie Černíková, Dj Mehdi, Petra Kovářová, Bůček, Dan
Binko, Ondřej Lidický,Ondřej Macl, Jakub Hyndrich,
Miroslav Kynčl, Vladimír Vacátko,Kičbaž
Mieze Medusa (Doris Mitterbacher), Jimy Lend (Johan
Lampl)/ Rakousko
Setkání moderoval Jakub Žáček
Leden a únor 2010 bude věnován přípravě textové přílohy k DVD a k výrobě a střihu DVD se
záznamem celého projektu. V únoru pak proběhne distribuce DVD a vyhodnocení projektu a
jeho mediálních ohlasů. DVD bude distribuováno zdarma zájemcům o slam poetry v ČR a AU,
účinkujícím a účastníkům projektu a dalším zájemcům.
4. Festival NEW NEW! 2009 - úspěšné pokračování originální vize
Čtyřdenní, respektive třítýdenní akce se konala v období 19.- 21.
listopadu v prostorách brněnského klubu Fléda a 18.listopadu – 13.prosince
ve výstavních protorách Domu umění města Brna – Domu pánů z Kunštátu.
Festival pořádalo Občanské sdružení Fléda ve spolupráci s Level B
production, Domem umění města Brna a Fiume initiative. Během doby
trvání navštívilo festival více než tisíc diváků. Program festivalu přinesl
ojedinělou a žánrově pestrou směsici hudebních stylů, workshopů a výstavy
filmových projekcí.
S velkým diváckým ohlasem se setkal audiovizuální
workshop Play it Yourself / Elektrojam, kde si mohli
zájemci o nové technologie v hudbě a hudebníci přinést
své hudební nástroje, připojit se k aparatuře a zahrát si
spolu s ostatními muzikanty či vizuálními umělci.
Workshop navštívilo přes 60 aktivních hudebníků a 15
vizuálních umělců, kteří si během 8 hodin trvání akce
kromě společného hraní i vyměňovali zkušenosti
s používáním hudebních technologií, ale i kontakty.
Workshop přilákal více než 200 diváků/posluchačů.
Dva hudební dny nabité programem byly nejnavštívenější částí festivalu a to zaslouženě. Na 2
podiích vystoupilo během 2 dní více než 30 umělců, projektů, kapel a DJů a VJů z 8 zemí
světa. Z dramaturgického hlediska se potvrdilo, že jedna ze základních vizí - představování
mladých a talentovaných domácích umělců v kontextu se světovou špičkou - je správně zvolená.
Domácí umělci jsou schopní suverénní konfrontace s děním na světové scéně ve společnosti
předních představitelů těchto trendů. Zahraniční vystupující jsou na festivalu často
překvapováni uměleckou kvalitou a profesionalitou (pečlivě vybraných) českých či slovenských
8
vystupujících. Jednotlivá vystoupení byla pak doprovázena vizuálním doprovodem předních
českých výdžejů, kteří vytvořili své sety speciálně pro tato vystoupení. Druhá důležitá
dramaturgická linie – snaha přivézt do české
republiky pokud možno poprvé zástupce
nových
trendů
elektronické
či
experimentální hudby - se dle reakcí diváků i
odborníků v médiích ukazuje také jako
správná cesta. Právě festival jako je
NewNew! - s tradicí a podporou partnerů může využít své etablované pozice a přivážet
umělce, kteří nejsou na tuzemské scéně ještě
příliš známí, přitom ve světovém kontextu
patří mezi přední představitele či nejnovější
talenty.
Dramaturgie festivalu tak pomáhá domácímu publiku v orientaci a správném pochopení vývoje
všech aspektů světové hudební scény, včetně v současnosti velmi diskutovaných ekonomických.
Prostorově, nikoliv však ideově oddělenou částí festivalu byla výstava projekcí videí a filmů
současných portugalských, francouzských a
amerických umělců. Kurátor MgA. Filip Cenek
vybral převážně mladé umělce ve věku 20-30 let,
z nichž někteří již patří k hvězdám evropského
formátu. Získat jejich díla pro téměř měsíc trvající
výstavu proto nebylo jednoduché a brněnské
publikum tak mělo skvělou příležitost pocítit závan
čerstvosti z rychle se vyvíjející a proměňující scény
současného vizuálního umění.
Během festivalu se podařilo vytvořit inspirativní a tvůrčí atmosféru plnou otevřených možností
k nové kolaborativní spolupráci či jen diskuzím. Po pěti letech trvání festivalu a průběžné
činnosti festivalového týmu, který se snaží pořá dat koncerty, projekce a workshopy po celý rok,
je zřejmý saturující vliv festivalu na českou hudební scénu. Stále se zvyšující návštěvnost
festivalu i dalších akcí podobného zaměření je důkazem zájmu o současnou experimentální
hudební a vizuální scénu, důkazem o postupně se zvyšujícím povědomí o této scéně, která není
nutně masová, o to více je však důležitá. Dramaturgie festivalu vždy kladla a klade důraz na
originalitu a kvalitu uměleckých vyjádření.
Festival se po celou dobu příprav i konání těšil podpoře medií a to nejen odborných, ale i
mainstreamových. O festivalu byla natočena reportáž do
zpravodajství ČT, dramaturg festivalu byl hostem pořadu
Čajovna na ČR-Vltava a ČR-Rádio Wave, proběhlo velké
množství recenzí či rozhovorů s vystupujícími umělci
v celém spektru médií, která se zabývají alespoň z části
kulturním děním (A2, Metropolis, Freemusic.cz,
Poslouchej.net, Rave.cz atd.)
9
Cíl - představit (nejen) brněnskému
publiku nejaktuálnější trendy v současném
hudebním a vizuálním umění či umělce,
kteří si z velké části odbyli českou
premiéru a také konfrontovat s těmito
trendy české umělce - byl pro letošek
naplněn!
Pořadatelé již plánují další ročník festivalu,
který proběhne 18. - 20. listopadu 2010 a
plánují opět rozšířit program, rozšířit pole
působnosti o další festivalové prostory, přinést nové ideje impulsy k pohybům na umělecké
scéně současnosti, k reflexi prostřednictvím srovnávání a přispět tak ke zkvalitňování
každodenního bytí.
Festival by nemohl proběhnout bez podpory sponzorů nebo institucí jako je Ministerstvo
kultury České republiky, Statutární město Brno, Ministerstvo Slovenské republiky,
Freshlabels, TV 5 Monde a dobrovolné práce mnoha jednotlivců z řad umělců i organizátorů.
5. POJĎ SE ZAPOJIT
Záměrem projektu bylo stimulování vzniku tvůrčích aktivit pravidelných návštěvníků Klubu
Fléda a rozvíjení partnerských vztahů mezi neziskovými organizacemi ve městě Brně, které se
zaměřují na zapojení problematické mládeže do běžné komunity.
Spolupracovali jsme s více neziskovými organizacemi, konkrétně Ratolest, Podané ruce,
Diagnostický ústav, DNO.
V rámci projektu Pojď se zapojit jsme uspořádali 2 vlastní akce:
5.1 DJSKÁ ŠKOLA 5. 6. 2009
Workshop DJ škola si kladl za cíl seznámit úplné
začátečníky nebo mírně pokročilé se základy
djingu, s tím co djing obnáší a vše kolem. Odborně
předané základy mixování jsou základním
kamenem pro zvýšení úrovně této dovednosti
napříč hudebními žánry elektronické hudby.
Cílovou skupinou workshopu byli mladí lidé se
zájmem o elektronickou hudbu. Tvůrčí potenciál
workshopu tkví v proniknutí účastníků do tvořivého procesu djského umu. Během workshopu
se zájemci učili sladit hudbu ze dvou gramofonů a dvou CD playerů, dozvěděli se jak nahrát
demo a kam jej zaslat a další praktické a zajímavé informace.
Náplň workshopu lze rozdělit na několik samostatných témat:
10
1. Seznámení se základní djskou technikou
- mixážní pult, cd přehrávače,
gramofony
- ovládání jednotlivých zařízení,
zapojení zařízení a základní techniky
mixování
- praktický trénink mixování
2. Diskuze, přednáška
- očekávání od djingu, jak začít, jak se
propagovat, sebeprezentace,
selfpromotion, jak komunikovat s médii
- pravdivé příběhy nejznámějších českých djs (Misa Salacova, Pavel Krejdl, Boss, Weki
djs, Southeast a další)
- vlastní produkce – vlastní tvorba a její výhody, projekty s hudebníky a další speciality
3. Virtual djing (digitální djing)
- prezentace nového fenoménu v djingu – dj mixování pouze z počítače
- Final Scratch, Serato, Tractor
4. Prezentace nejnovějších djských technologií
- technologie umožňující mixovat zvuk i obraz (promítaný na plátno) zároveň
- audio/video přehrávače DVJ-X1 a audio/video mixpult SVM-1000
Počet účastníků: 8
5.2 ELEKTRO JAM
Elektro jam je ojedinělým projektem, který nabízí možnost
seznámit se s aktuálními trendy a tvůrčími prostředky v soudobé
elektronické a experimentální hudbě a širokými možnostmi jejího
propojení s ostatními aktuálními uměleckými žánry a projevy.
Elektro jam je alternativou a doplňkem ke klasickým formám
vzdělávání, a rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit mládeže.
Zárukou kvality dramaturgie a profesionální produkce je místo
realizace projektu, kterým je klubový prostor Fléda – ten patří
k nejrespektovanějším prostorům zaměřeným na hudbu,film a
multimédia v ČR a s realizací podobných aktivit má již zkušenost
(workshopy na festivalu neobvyklé hudby a filmu NEW NEW!).
Cíle a záměry:
- rozšířit nabídku mimoškolských a volnočasových aktivit mládeže
- motivace laické i odborné veřejnosti k dalšímu vzdělávání v teorii i praxi v oblasti současné
hudby a nových médií
Počet účastníků: 12
11
Účastníci akcí se rekrutovali z řad klientů občanského sdružení
Ratolest, Podané ruce a Diagnostický ústav v Brně.
Těmto organizacím – jejich klientům, byly dále poskytnuty volné
vstupy na akce v klubu Fléda. Klienti organizací získali tyto vstupy
jako odměnu za svou aktivitu.
Vstupy na akce:
22. 3. Jeden svět festival - film
23. 3. Jeden svět festival - film
26. 3. 100°C - koncert
8. 4. Boban Markovič Orkestar - koncert
21. 5. Sunshine - koncert
23. 10. Skyline - koncert
4. 11. Polemic - koncert
Pořadatelsky jsme také pomohli s realizací akce Husovický skřivánek – festivalu hudby a tance,
který pořádalo romské středisko Drom v klubu Fléda 23. 11. 2009.
Přehlídka je příležitostí nejen k prezentaci dovedností žáků a žákyň, klientů a klientek, ale také
k setkání a vzájemnému poznávání, k seznámení se s aktivitami zúčastněných škol a organizací
Počet vystupujících: 80
Počet návštěvníků: 400
12
6. O RITMO SE ALTERNA
Cílem projektu bylo navázání kontaktů s brazilskými
kulturními organizacemi, spolupráce českých a brazilských
umělců na společném projektu a reprezentace české
kultury v Brazílii.
Projekt byl výsledkem dlouhodobějších kontaktů
s brazilským pořadatelem kulturních akcí Carlosem
Brancem a brazilskými hudebníky. Komunikace doposud
probíhala
především
prostřednictvím
emailové
korespondence.
OS Fléda vytipovalo 3 hudebníky, kteří mají dlouhodobou
zkušenost, věnují se alternativní tvorbě – /Vladimír
Václavek, Miloš Dvořáček, Adam Jindra / a jsou schopni
improvizace a spolupráce s brazilskými hudebníky.
Na čtyřech koncertech v brazilských městech (Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre a společný
koncert s brazilskými hudebníky v Sao Paulu) vystoupili uvedení hudebníci pod názvem Teatro
Royal s úspěchem.
Projekt přispěl k reprezentaci České republiky v Brazílii a
k bližšímu povědomí o české kulturní scéně, podařilo se
nám navázat řadu kontaktů s brazilskými hudebníky i
organizátory.
Turné produkčně zajistil brazilský partner projektu:
Carlos Bernando Berwanger Branco
7. MUSIK [ ANALOG] MUZIKA
Idea hudebního festivalu [ANALOG]: Umělci, kteří svou hudbu tvoří elektronickou cestou, budou
na našem festivalu vystupovat bez přístupu ke klasickým zásuvkám elektrického vedení.
Naprosto v souladu s myšlenkami o změnách klimatu.
Festival MUZIKA[ANALOG]MUSIC se konal ve dnech 31. července až 2. srpna 2009
v rakouském Steinberghausu. Třetí den festivalu byl věnován společným vystoupením
českých a rakouských umělců. Z České republiky vystoupily soubory MIDI LIDI, DVA, Divadlo
Facka a česko-rakousko-turecká skupina METAMORPHOSIS. Moderátor festivalu uváděl
program německy i česky. Přímé konání festivalu zajišťovalo kromě účinkujících 8 mladých lidí
13
z ČR, kteří se podíleli na přípravě pohoštění, výběru vstupného, pořadatelské službě a dalších
činnostech napomáhajících zdárnému průběhu festivalu. Samotnou přípravu festivalu pak
zajišťovalo kromě projektového manažera 5 dobrovolníků z České republiky, kteří se podíleli na
workshopu, na kterém byla vyrobena zesilovací zařízení pro zpěv a připravena kola pro výrobu
elektrické energie. Festivalu se zúčastnilo cca 400 diváků z Rakouska a cca 100 diváků z České
republiky.
Festival ANALOG napomohl spolupráci mezi českými a rakouskými umělci a vzájemnému
poznání jejich vlastní tvorby. Skupiny z Rakouska i z České republiky se společně připravovaly
na specifika festivalu (akustická vystoupení, využití náhradních energií). Festival byl propagován
jak na české straně (plakáty, letáčky, tiskové zprávy, Česká televize) tak na straně rakouské
(webová prezentace v češtině a němčině www.bahoeoe.at, výlep plakátů, letáčky, média).
Z České republiky vystoupilo 15 účinkujících, 8 lidí se pak podílelo na zajištění festivalu, 8 lidí
(z toho 5 dobrovolníků) se podílelo na přípravě workshopu
ECHO ANALOG - 17.12. 2009 klub Fléda v Brně
Od 16.30 probíhaly přednášky MgA. Jiří Suchánek/ ZVUK
v ZAHRADÁCH/ČR a Andreas Hoffman/ ALTERNATIVES AND
ANALOGIES/AT. Poté se uskutečnila premiéra DVD z festivalu
Analog za přítomnosti režiséra Lukáše Stacha. Toto DVD bylo
distribuováno zdarma návštěvníkům akce a všem účinkujícím a
lidem, kteří participovali na projektu a také médiím.
Od 19.00 hod začal koncert skupin URPOP/ČR, ZIVATAR UTCA/AT,
DVA/CZ. Moderátorem večera byl Bohdan Bláhovec. Na after party
zahráli Dj Click Joe/CZ a Stein/AT.
ECHO ANALOG byl obdobou festivalu Analog v menším rozsahu, prokázal účinnost spolupráce
obou partnerů a reflektoval zejména prostřednictvím DVD ANALOG již uskutečněný festival
v Rakousku (DVD bylo k dispozici návštěvníkům i médiím). Jeho velmi zajímavou části byly
přednášky, které reflektovaly předmět zájmu – úspora energie a možnosti náhrady zejména
v hudbě. Vystoupily dva hudební projekty z ČR (URPOP,DVA tj. 5 účinkujících) a jeden
z Rakouska (ZIVATAR UTCA) a 2 DJs z ČR a AT a
moderátor. Pro účely Echo Analogu bylo rovněž
upraveno jízdní kolo na výrobu energie šlapáním,
které bylo umístěno na pódiu během koncertu a
moderátor akce vyráběl část energie potřebné pro
ozvučení vystoupení hudebních skupin.
ECHO ANALOG navštívilo cca 150 diváků z ČR a cca
40 diváků z Rakouska. Samotný festival v Rakousku
i jeho obdoba v ČR jistě přispěla k navýšení
uvědomění o kulturní nabídce za hranicemi a
částečně i k redukci „hranic“.
Úzkou spolupráci s rakouskými hudebníky a organizátory jsme navzájem získali spoustu nových
zkušenos tí a poznatků.
14
8. 20 LET POTÉ
V roce 2009 jsme započali realizaci projektu „20 let poté“, jehož dokončení je naplánováno
v roce 2011.
Projekt „20 let poté“ oživuje 20 let starou alternativní kulturní scénu ze zemí východní Evropy a
staví ji do kontrastu se současnou hudební scénou. Zabývá se naší nedávnou minulostí ve vztahu
k současnosti. Ve spolupráci s našimi partnery na Slovensku, v Polsku a Rakousku budou
osloveni doboví umělci a sesbírány dostupné audio a video materiály s jejich tvorbou. Originální
nahrávky budou následně reinterpretovány současnými hudebníky.
Jedná se o první případ, kdy bude nezávislá „undergroundová“ hudební scéna z dob
komunistického režimu zkoumána na úrovni více zemí s komunistickou minulostí najednou.
Spolupráce s našimi partnery nám umožní srovnání situace v každé zemi. Plánujeme
zorganizovat reprezentativní představení, kde vystoupí někteří z undergroundových umělců
nebo alespoň zazní jejich hudba, dohromady s novou alternativní hudbou. Unikátní konfrontace
minulé a současné nezávislé hudební scény, doufejme, poukáže na společné aspekty, typické
prvky a různosti. Čili projekt vytvoří spojení nejen mezi zeměmi, ale také mezi generacemi.
Součástí projektu budou kulturní, historické a výchovné aspekty. Projekt zasadí nedávnou
historii do současného kontextu.
15
FINAČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA k 31. 12. 2009
IČ 27002977
(v celých tisících Kč)
Označení
a
AKTIVA
b
Stav k prvnímu dni
účetního období
1
Stav k poslednímu
dni účetního období
2
168
918
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
A. IV.
Oprávky k dlouhod. majetku celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
B. I.
Zásoby celkem
B. II.
Pohledávky celkem
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
25
61
B. IV.
Jiná aktiva celkem
304
857
168
918
Stav k prvnímu dni
účetního období
3
Stav k poslednímu
dni účetního období
4
-324
-318
AKTIVA CELKEM
Označení
a
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(A. + B.)
PASIVA
b
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I.
Jmění celkem
-124
-324
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
-200
6
B.
Cizí zdroje celkem
492
1236
B. I.
Rezervy celkem
B. II.
Dlouhodobé závazky celkem
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
492
1236
B. IV.
Jiná pasiva celkem
168
918
PASIVA CELKEM
(A. I. + A.II.)
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(A. + B.)
16
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31.12.2009
IČ 27002977
(v celých tisících Kč)
Označení
a
NÁKLADY
b
Činnost
hlavní
5
hospodářská
6
celkem
7
46
46
Služby celkem
1470
1470
A. III.
Osobní náklady celkem
390
390
A. IV.
Daně a poplatky celkem
A. V.
Ostatní náklady celkem
8
8
A. VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
A. VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
A. VIII.
Daň z příjmů celkem
1914
1914
A. I.
Spotřebované nákupy celkem
A. II.
NÁKLADY CELKEM
Označení
a
VÝNOSY
b
Činnost
hlavní
5
hospodářská
6
celkem
7
238
238
Přijaté příspěvky celkem
172
172
Provozní dotace celkem
1510
1510
VÝNOSY CELKEM
1920
1920
6
6
6
6
B. I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B. II.
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
B. III.
Aktivace celkem
B. IV.
Ostatní výnosy celkem
B. V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
B. VI.
B. VII.
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
34.
Daň z příjmů
D.
Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)
17
PODĚKOVÁNÍ
Všechny zde prezentované projekty a činnosti Občanského sdružení Fléda by nebylo možné
realizovat bez podpory jednotlivých institucí, firem, jednotlivců partnerských organizací. Jejich
zájem pomáhá uskutečňovat naše vytyčené cíle a naplňovat poslání sdružení.
Za poskytnutý grant, dotaci nebo finanční dar děkujeme těmto subjektům:
Advokátní kancelář Rašovský
Česká centra
European Cultural Foundation
Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Evropský fond pro regionální rozvoj
LevelB s.r.o.
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zahraničních věcí
Statutární město Brno
Děkujeme všem, kteří se podíleli svým finančním, materiálním nebo jiným příspěvkem na
úspěšném naplňování poslání projektů sdružení.
Děkujeme členům výboru sdružení, revizní komisi a supervizorovi za jejich ochotu a
obětavost.
18

Podobné dokumenty

Fulltext PDF

Fulltext PDF recidivujícím či přetrvávajícím výskytu příznaků přidávají inhalační kortikosteroidy (IKS). V minulosti se běžně podá‑ valy vysoké dávky IKS, nicméně ze studií zaměřených na vztah mezi dávkou a léč...

Více

ke stažení

ke stažení nežádoucích účincích léčby. Většinu z  těchto cílů lze považovat za krátkodobé a snáze sledovatelné, ale dlouho‑ dobé účinky léčby, jako je snížení výskytu exacerbací, zamezení postupnému zhoršován...

Více

Zahraniční hosté veletrhu - medailony

Zahraniční hosté veletrhu - medailony role? What is absolutely unacceptable? Can someone who has experienced the worst things imaginable be given a second chance? [ foto Eric Bleckert

Více

link >>> PORTFOLIO AKTIVIT PDF

link >>> PORTFOLIO AKTIVIT PDF a r c h i t e k t u r u a m é d i a PROGRAM 01 – 06 2 0 1 5 4AM Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urba...

Více

Tobolka, R. 2011. Politické strany v Burundi před a

Tobolka, R. 2011. Politické strany v Burundi před a od belgické kolonizační správy z roku 1956 (Reyntjens 1993) a hovoří o 87 % hutuů a 12% tutsiů. Kromě této 99 % většiny existuje v zemi pouze jedna etnická skupina: Twa, původní pygmejové, tvoří př...

Více

Deset-deka-slamu

Deset-deka-slamu a básnířky poměřovali své poetické dovednosti s přizvanými hosty – performery, kteří v daném období potvrzovali svou jakost účastí ve finále či dobrými umístěními na pražských a plzeňských exhibicí...

Více

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Ústí nad Labem, ale také pro ostatní příhraniční oblasti a pro ostatní školská zařízení v rámci celé České republiky. Dále také pro pracovníky vzdělávacích institucí a veřejnost. Zároveň je projekt...

Více