petice Za bezodkladné řešení křižovatky u kina

Komentáře

Transkript

petice Za bezodkladné řešení křižovatky u kina
Petice za bezodkladné řešení křižovatky u kina
Vážení spoluobčané, v těchto dnech máte možnost na několika místech v Lysé nad Labem přečíst
si a případně podepsat text petice, která se vyjadřuje k dlouhodobě ne- řešené situaci na
křižovatce u kina. Petice je adresována zastupitelstvu města a zastupitelstvu Středočeského
kraje. Prosíme, věnujte jí pozornost a v případě souhlasu podepište. Petici najdete na těchto
místech ve městě: Fajn klub, RC Parníček, knihkupectví Cesta, drogerie Teta, čajovna Šálek
Inspirace v ulici Masarykova, květinářství Flores vedle radnice, městská knihovna.
TEXT PETICE: „My, níže podepsaní občané města Lysá nad Labem, žádáme zastupitelstvo města
Lysá nad Labem a zastupitelstvo Středočeského kraje, aby byla neodkladně přijata trvalá
opatření pro zvýšení bezpečnosti nepřehledné křižovatky, která se nachází v rohu Husova
náměstí na spojnici ulic Poděbradova, Jedličkova a Československé armády u kina v Lysé nad
Labem. Nebezpečná a zcela nezabezpečená křižovatka je v blízkosti nejen kina, ale i dvou
mateřských center, škol, obchodů a městského úřadu. V důsledku toho tuto křižovatku denně
přecházejí desítky lidí včetně dětí jdoucích do školy a ze školy, kteří zde riskují své zdraví a život.
Jedná se o velmi frekventovanou křižovatku v centru Lysé nad Labem s vysokým počtem
projíždějících aut směr Milovice, Benátky nad Jizerou, Stará Boleslav, nájezd na dálnici D11
a Nymburk. Vysoký počet projíždějících aut je dán i neexistencí obchvatu našeho města.
Křižovatka je nebezpečná a nepřehledná i pro řidiče, zvláště pak při výjezdu z ulice
Poděbradova. Tímto požadujeme přijetí konkrétních technických a dalších opatření, která
povedou ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti výše uvedené křižovatky a jejího okolí. My,
občané města Lysá nad Labem, nechceme dále čekat na to, až dojde v tomto místě k další nehodě.
Žádáme Vás, abyste se naší peticí důsledně zabývali a věnovali našemu požadavku a nalezení
vhodného řešení potřebnou pozornost.“
za petiční výbor Mgr. Jaromír Šalek