laboratoř mechanických vlastností mechanical testing

Komentáře

Transkript

laboratoř mechanických vlastností mechanical testing
VÚHŽ a.s., VAT ID No: CZ27768953
Registration into Companies Register
by the Regional Court in Ostrava
in section B, insert No. 3030
LABORATOŘ
MECHANICKÝCH
VLASTNOSTÍ
Zkoušky základních mechanických vlastností
Zkoušky mezních stavů materiálu
Technologické zkoušky
Poradenství v oblasti materiálového inženýrství
Akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro činnosti vymezené
přílohou k Osvědčení o akreditaci.
MECHANICAL
TESTING LABORATORY
Testing of basic mechanical properties
Material failure testing
Technological testing
Consultancy service in the field of material engineering
The laboratory is accredited according to ČSN EN ISO/IEC 17025
for activities within the scope of the annex to the Certificate
of accreditation.
LABORATOŘ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ
MECHANICAL TESTING LABORATORY
The laboratory has a wide portfolio of offered mechanical
tests, performed in accordance with standardized and
non-standardized – customer modified – testing procedures.
Laboratoř mechanických vlastností má široké portfolio nabízených zkoušek mechanických vlastností, prováděných podle
standardních i nestandardních – zákaznicky modifikovaných –
postupů.
Laboratoř mechanických vlastností provádí následující
zkoušky:
tahové/tlakové zkoušky – v rozsahu 10 N až 1000 kN, u vybraných
zařízení s možností provádění zkoušek při teplotách od -190 °C
do +1100 °C
zkoušky rázem v ohybu s použitím Charpyho rázového kladiva
o nominální energii 150 J a 300 J, v rozsahu zkušebních teplot od
190 °C do +1200 °C
zkoušky DWTT a DWT s použitím rázového kladiva o nominální
energii až 10 kJ, v rozsahu zkušebních teplot od -190 °C do
+1200 °C
zkoušky tvrdosti dle Brinella, Rockwella a Vickerse v širokém
rozsahu měřících stupnic
zkoušky tvrdosti s použitím přenosných tvrdoměrů typu Leeb
(sondy C, D, G)
creepové zkoušky s možností snímání deformace a řízené okolní
atmosféry (vlhkost, inertní plyn)
zkoušky únavy a lomové mechaniky
zkoušky drsnosti povrchu s použitím laboratorních i přenosných
přístrojů
technologické a jiné zkoušky (zkoušky ohybem, navíjením,
krutem, hlubokotažnosti, zkoušky otěrem, tepelné zpracování,
step-cooling test …)
kalibrace nestanovených termočlánků a teplotních čidel
Mechanical testing laboratory performs these next tests:
tensile/compress tests – within 10 N up to 1000 kN, possible to
perform at testing temperature within
-190 °C to +1100 °C for selected testing apparatus
impact tests with a Charpy´s impact machine with initial
energy 150 J and 300 J, within nominal testing temperature
-190 °C to +1200 °C
DWTT and DWT tests with using of a hammer impact
pendullum with initial energy up to 10 kJ, within nominal
testing temperature -190 °C to +1200 °C
Brinell, Rockwell and Vickers hardness tests within wide measuring scales
hardness tests with a portable Leeb hardness testers (C, D, G
impact devices)
creep tests with possibility to measure a strain during the test
and under controled testing atmosphere (humidity, intert gas)
fatigue tests and fracture mechanics tests
measurement of a surface roughness with using of portable
and laboratory testers
technological and other tests (bend test, wrapping test, torque
test, Erichsen test, abrasion test, heat treatment, step-cooling
test …)
Ve spolupráci s ostatními laboratořemi divize nabízí poradenství
v oblasti materiálového inženýrství.
In cooperation with other division laboratories, mechanical
testing laboratory offers consultancy service at the field of
material engineering.
FRÝDEK
Kontakt / Contact:
.
T. G
av
ry
a
Hl
SMĚR
ČESKÝ TĚŠÍN
Hlavní třída
EXIT
Baška
Šenov
Mas
a
íd
ka
Slezská
ice
rav
SMĚR
OLOMOUC
Slezská
m
ro
Sta
M
tsk
ěs
á
www.vuhz.cz www.vuhz.com
www.vuhz.eu
tř
ní
Ost
VÚHŽ a.s.,
739 51 Dobrá 240, Czech Republic
Ing. Vít Michenka
– vedoucí Laboratoře mechanických vlastností / head of Mechanical testing laboratory
tel.: +420 558 601 264-265
GSM: +420 606 041 588
e-mail: [email protected]
Iva Kolářová
– zkušební technik / testing crew
tel.: +420 558 601 264
e-mail: [email protected]
Tomáš Rabinský
– zkušební technik / testing crew
tel: +420 558 601 264
GSM: +420 602 474 421
e-mail: [email protected]
EXIT
Baška
Šenov
MÍSTEK
M
or
áv
k
a
STARÉ MĚSTO
Bohumín
Hradec-Králové
Karviná
Ostrava
Ostrava
Praha
Plzeň
Havířov
Olomouc
Brno
Dobrá
Český Těšín
Vratimov
Frýdek-Místek
Dobrá
Třinec
GPS souřadnice / GPS coordinates:
49° 40’ 25“ N, 18° 23’ 33“ E

Podobné dokumenty

laboratoř korozní corrosion laboratory

laboratoř korozní corrosion laboratory Testing activities of the laboratory are supported by expertise activities at the field of corrosion of metallic materials, products or equipment.

Více

The USA

The USA 7. Poco a poco . File:Capitol, Washington, D.C. USA13.jpg. [cit. 2013-11-03]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitol,_Washington,_D.C._USA13.jpg 8...

Více

precision machining přesné obrábění

precision machining přesné obrábění CNC vertikální obráběcí centrum (4 osy) CNC vertical machining center (4 axes) 3D měřící přístroj 3D measuring machine

Více

MEZ_lab - Regionální technologický institut

MEZ_lab - Regionální technologický institut • Měření mechanických vlastností konstrukčních částí, hodnocení zbytkové životnosti s využitím nestandardních miniaturních vzorků

Více

Profil katedry - Katedra strojírenské technologie

Profil katedry - Katedra strojírenské technologie hustotními a analytickými vahami. Pracoviště je dále vybaveno skříňovou sušárnou s přípravkem pro měření délkové roztažnosti polymerních materiálů a zařízením pro svařování plastů ultrazvukem. Liso...

Více

technický list - Tvrdoměry Rockwell, Brinell, Vickers, SHORE

technický list - Tvrdoměry Rockwell, Brinell, Vickers, SHORE splňuje tvrdoměr Vickers. Vaše volba by tedy měla být NEXUS Vickes/Knoop série 4300. Následně je kdykoliv možné vylepšit stávající tvrdoměr na Vickers Macro, Micro-Vickers, nebo dokonce Brinell za ...

Více

Zkoušky založené na principu

Zkoušky založené na principu  Jeho historie sahá do roku 1901, kdy v Budapešti na sjezdu Mezinárodního svazu pro technické zkoušení materiálu přednášel Francouz G. Charpy o svých zkušenostech stanovení houževnatosti přerážen...

Více