vnitní strany ZAS 2-2015.indd - Sdružení automobilového průmyslu

Komentáře

Transkript

vnitní strany ZAS 2-2015.indd - Sdružení automobilového průmyslu
Naše inovace
Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě
(obrazová příloha ke článku ze strany 8)
Obsah
ZAS 2/2015, ročník XXVI
Světový autoprůmysl
Dodavatelé pod tlakem globalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Naši jubilanti
TPCA oslavila 10 let výroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Vážení čtenáři,
Z činnosti AutoSAP
Zasedala Motocyklová sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140. zasedání představenstva AutoSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasedání rady ředitelů oživily workshopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání
- prezentace stavebnice Kit4Kid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
5
5
5
.
7
březen 2015 byl ve znamení hned
několika aktivit AutoSAP. Zasedalo představenstvo, rada ředitelů a motocyklová
Naše inovace
Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě . . . . . . . . . . . . . . 8
Ekoinovace verifikované TÜV SÜD Czech snižují emise vozidel . . . . . . 9
BRANO a.s. pracuje na projektu MQB-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Centrální dispečink CNG stanic v Motoru Jikov . . . . . . . . . . . . . 11
Informace
MOTOR JIKOV pořídil průběžný tryskač pro úpravu přírub
alternátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sektorová rada pro strojírenství podporuje technické vzdělávání
a přináší firmám i zaměstnancům nové možnosti . . . . . . . . . . . 13
Evropská unie a my
Co nového u evropských výrobců motocyklů . . . . . . . . . . . . . . . . 14
sekce. Součástí zasedání rady ředitelů
byly kromě projednání nezbytných formálních záležitostí také tři workshopy s tématy Výzkum a vývoj, Technické vzdělávání
a Vnitřní a vnější komunikace. Workshopy proběhly ve skutečně živé pracovní
atmosféře. Jejich závěry budou sloužit pro
nasměrování další činnosti AutoSAP.
Zajímavým zpestřením rady ředitelů
byla prezentace polytechnické dřevěné
stavebnice pro mateřské školy. Jednalo se
o další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání. Uvědomujeme
si totiž, že vztah k technice je nutno budo-
Právní servis
Lze zastavit soubor pohledávek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jak se lehce (ne)stát obětí vyděračů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Z podnikového tisku
Z podnikového tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uzávěrka čísla 30. března 2015. Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene.
Název:
Vydává:
Šéfredaktor:
Adresa redakce:
Spojení:
obsah
Zpravodaj automobilového sdružení
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
tel.: 221 602 985, fax: 224 239 690
E-mail:
Internet:
Grafická úprava:
Tisk:
Registrováno:
vat u dětí od nejútlejšího věku. Stavebnici
Kit4Kid poskytl Moravskoslezský automobilový klastr. Podrobnosti se dočtete na
následujících stránkách.
Ing. Jiří Kyncl
předseda redakční rady
[email protected]
http://www.autosap.cz
Propagační Atelier, Mazancova 3055, 143 00 Praha 4
BETIS s.r.o., Praha – Běchovice
ÚVTEI 90 001
ZAS 2/2015 / 1
Světový autoprůmysl
Dodavatelé pod tlakem globalizace
V březnu 2015 vyšla studie společností the Boston Consulting Group
(BCG) a Fraunhofer IPA s názvem
„The Proximity Paradox“. Studie se
zabývá současným problémem automobilových dodavatelů, kteří se dostávají kvůli protichůdným požadavkům
automobilových koncernů pod stále
narůstající tlak.
Na jedné straně musí dodavatelé
snižovat náklady na výrobu, na straně
druhé musí zajistit výstavbu nových
závodů v zemích s rozvíjející se
ekonomikou, tak aby byly blíže svým
odběratelům. Nalézt správné vyvážení
obou nároků bude jednou z nejdůležitějších organizačních výzev, kterým
bude čelit celosvětový automobilový
průmysl v příštích letech.
Současná opatření nejsou dostačující. Výrobní síť roste stále rychleji,
je komplexnější a ke snižování nákladů nedochází. Mnoho dodavatelů do
této doby nezohledňovalo technologické trendy v rámci dlouhodobých
výrobních plánů. Je důležité zlepšit
organizační schopnosti firem, aby
dosáhly optimalizace celosvětového
výrobního procesu.
Hlavním hnacím motorem současného transferu továren je dramatická
změna v celosvětových požadavcích
na automobily a lehká vozidla. V roce
2009 se nacházelo 53 % celosvětových automobilových prodejů a 56 %
celosvětové automobilové produkce
ve skupině vyspělých zemí, známé jako triáda ekonomik, zahrnující
západní Evropu, USA a Japonsko.
Do roku 2014 se jejich podíl prodejů a tržeb snížil na 46 %. Do roku 2019 se předpokládá další snižování, a to až
na 40 %.
Přesun továren bude mít podstatný dopad především na evropský automobilový průmysl. V Německu by mohlo
být postiženo až 35 000 (ze současných 290 000) zaměstnanců automobilového průmyslu, z toho 7000 inženýrů
a administrativních pracovníků.
Z hlediska očekávané změny lokalizace hlavních strategických továren automobilových dodavatelů do roku
2020 největšího nárůstu (+150 %) dosáhne Čína. Východní Evropa zaznamená 50% navýšení.
Studie obsahuje i doporučení autorů pro subdodavatele za účelem optimalizace a udržení konkurenceschopnosti.
Celou studii naleznete na www.autosap.cz/stiles/yyyy-fraun.pdf
Zdroj: zpráva českého velvyslanectví Berlín, vypracovali PhDr. Tomáš Ehler, MBA a Bc. Martina Hájková, 18. 3. 2015
ZAS 2/2015 / 2
světový
autoprůmysl
Naši jubilanti
TPCA oslavila 10 let výroby
Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën 10. března 2015
oficiálně oslavila 10 let od zahájení výroby v průmyslové zóně Kolín Ovčáry. Do závodu zavítali bývalí prezidenti a viceprezidenti automobilky, zástupci regionu a mateřských společností. Součástí programu bylo
odhalení desky s milníky továrny. Mramorová deska ozdobí základní
kámen továrny umístěný před vstupem do areálu mezi stromy zasazenými při zahájení výstavby v roce 2002. Lípa, platan a sakura symbolizují
spojení tří kultur, které se díky TPCA u Kolína potkávají - české, francouzské a japonské. Desku pro základní kámen odhalili Satoši Takae
a Jean Pierre Chantossel, v době spuštění sériové výroby prezident
a viceprezident TPCA.
Vozy z TPCA pro Kolínsko
Další bývalí prezidenti a viceprezidenti předali v rámci oslav tři nové
vozy z kolínské produkce. Dále předali šek na 2,3 milionu korun na regeneraci kolínského Kmochova ostrova. Novou Toyotu AYGO získala kolínská městská policie. Vozidlo strážníci využijí ke klasické kontrolní činnosti
Desku pro základní kámen odhalili Satoši Takae
a k měření rychlosti.
a Jean Pierre Chantossel, v době spuštění sériové výroby
prezident a viceprezident TPCA.
Nový Peugeot 108 dostal červenobílý hasičský lak a začne pomáhat záchranářům v regionu. Ve službách středočeských hasičů už jezdí
27 Peugeotů 107. Používají se pro výkon státního požárního dozoru, ke kontrolní nebo preventivní činnosti. Třetí
vůz, Citroën C1, věnuje TPCA Městskému domovu důchodců v Kolíně. V současné době domov využívá téměř
80 klientů. Vůz bude sloužit nejen pro pracovní účely zaměstnanců, ale také pro širokou škálu služeb klientům,
například pro odvoz k lékaři, na společenskou akci či k vyřízení nejrůznějších záležitostí na úřadech atd.
Ředitel kolínských hasičů Vladimír Dynybyl.
naši jubilanti
ZAS 2/2015 / 3
Naši jubilanti
Přeměnit Kmochův ostrov v kultivovaný, reprezentativní prostor, kde najdou
možnost vyžití všechny věkové skupiny,
je dlouhodobý záměr města Kolína. K jeho
uskutečnění se při příležitosti 10. výročí
zahájení výroby automobilka rozhodla
pomoci částkou 2,3 milionu korun. První
fáze revitalizace Kmochova ostrova začne
letos.
10 let TPCA v číslech
Sériová výroba se rozběhla 28. února
2005. Za uplynulých 10 let vyrobila firma
TPCA 2 570 000 vozů Toyota AYGO, Peugeot 107/108 a Citroën C1. TPCA v současnosti zaměstnává tři tisíce lidí. Další
tisíce nových pracovních míst vznikly u dodavatelů nejen na Kolínsku, ale i v rámci
celé České republiky. Z tuzemska putuje
do TPCA celých 80 procent dodávek dílů.
Na mzdách TPCA již vyplatila více než
deset miliard korun. Nejen díky nadprůměrným výdělkům je TPCA velmi zajímavým zaměstnavatelem. To potvrzuje i fakt,
že více než 700 současných zaměstnanců
Předání šeku starostovi města Kolína V. Rakušanovi.
zažilo zahájení výroby.
Do státního rozpočtu TPCA odvedla deset miliard korun a další řádově desítky miliard odvedlo více než 100 dodavatelů do TPCA
podnikajících v ČR. Závod, do kterého mateřské společnosti Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën investovaly přes 26 miliard
korun, více než 99 % produkce vyváží. Ekonomický přínos této investice tak výrazně překračuje hranice Kolínska a řadí TPCA jednoznačně
mezi nejvýznamnější společnosti celé České republiky.
Kolínsko těží vedle zaměstnanosti i ze závazku TPCA pomáhat všestrannému rozvoji regionu. Na různé dobročinné projekty již automobilka věnovala 105 milionů korun. TPCA Toyota Peugeot Citroën tak výrazně přeměnila region, který je od roku 2002 jejím domovem.
TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Výroba v závodě, jehož
výstavba začala v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry, byla zahájena v únoru roku 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity 300 000 vozů.
V TPCA pracuje v současné době
3 000 lidí a firma představuje jednoho
z největších exportérů v České republice.
V současné době vyrábí městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou.
TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie, což potvrdila i certifikace
BAT (Best Available Techniques), kterou
automobilka obdržela společně s certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN
ISO 14001:2004. Rozvoj Kolínska v uplynulých deseti letech ovlivnila nejen vytvořením tisíců pracovních míst, ale aktivní je
i v podpoře dobročinných projektů. Finančně podpořila více než 300 projektů v celkoDorty ve tvaru aktuálně vyráběných modelů Toyota AYGO, Peugeot 108 a Citroën C1.
vé částce přesahující 100 milionů korun.
ZAS 2/2015 / 4
naši jubilanti
Z činnosti AutoSAP
Zasedala Motocyklová sekce
Představitelé firem sdružených v Motocyklové sekci AutoSAP (MS) jednali dne 5. 3. 2015. Zasedání se konalo
u příležitosti výstavy MOTOSALON 2015 na pražském výstavišti PVA Letňany.
Po zahájení proběhla rekapitulace plnění závěrů z minulých zasedání.V rámci tohoto bodu mimo jiné Ing. Kovanda
(TÜV SÜD Czech) informoval o některých teritoriálních homologacích (Čína, Japonsko, Indie) s upozorněním, že
v nové globální homologaci se budou provádět zkoušky za provozu. Dále byla projednána problematika sestavování
slovníku výrazů v rámci ACEM a IMMA, zajišťování statistik přes ACEM a jiné zdroje, výběr informací z ACEM
a prověření zájmu dalších firem o činnost v MS.
Následovala informace o situaci motocyklového průmyslu ČR. V tomto bodě nejprve tajemník MS Ing. Doležal
informoval o statistických výsledcích v oblasti motocyklů v ČR (výroba, trh, nové registrace a park vozidel v roce
2014). Poté zástupci firem ČZ Řetězy, ZBROJOVKA Březnice a MITAS podali informace o situaci ve svých
firmách.
Tajemník MS Ing. S. Doležal informoval o zrušení zařazování výstav do kalendáře ACEM, o výměně informací
s ACEM a o přehledu účastí na kongresech a valných hromadách ACEM v letech 2007 - 2014. V oblasti výstavnictví
sdělil informace o probíhající výstavě MOTOSALON 2015 s podporou AutoSAP a SDA i o paralelně probíhající
regionální výstavě MOTOCYKL 2015 na holešovickém výstavišti. Ing. Novák (AutoSAP) vysvětlil systém a pravidla
státní podpory výstav. Připomněl motocyklové výstavy INTERMOT 2016 (Kolín nad Rýnem) a EICMA 2015
(Miláno).
140. zasedání představenstva AutoSAP
Představenstvo AutoSAP zasedalo v Průhonicích 26. 3. 2015 před zasedáním rady ředitelů. Na programu byly
tyto body:
1. Kontrola úkolů
V tomto bodě představenstvo projednalo stav novely zákona o odpadech, situaci při získávání nových členů
AutoSAP a výsledky dotazníkové akce k problematice vědy, výzkumu a inovací a lidských zdrojů.
2. Zajištěnost 85. rady ředitelů
Představenstvo bylo ředitelem sekretariátu informováno o definitivním programu 85. zasedání rady
ředitelů.
3. Organizační záležitosti, různé
Představenstvo schválilo zapojení AutoSAP do iniciativy Industrie 4.0, partnerství konference Partnerství
(Plzeň, 25. 6. 2015), delegáty na sněm HK ČR (28. 5. 2015), účast AutoSAP na MSV Brno 2015, spolupráci na
konferenci „Očekávaný vývoj autoprůmyslu v ČR a střední Evropě“ (21. 10. 2015) a účast lektorů AutoSAP na
semináři OS KOVO (2. 6. 2015). Nebyla schválena participace AutoSAP na výstavě Autoshow 2015 v Praze
a účast AutoSAP na výstavě Equip Auto 2015 v Paříži.
Zasedání rady ředitelů oživily workshopy
Zasedání 85. rady ředitelů se konalo 26. 3. 2015 v Průhonicích. Součástí zasedání byly tři workshopy na
témata Technické vzdělávání, Výzkum a vývoj a Vnitřní a vnější komunikace. Závěry z workshopů budou sloužit
jako vodítko pro další činnost AutoSAP. Členové AutoSAP naleznou podklady a prezentace na www.autosap.cz,
Vstup pro členy.
V rámci formálního zasedání rada ředitelů:
A. Schválila
1) Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2014.
z činnosti AutoSAP
ZAS 2/2015 / 5
Z činnosti AutoSAP
B. Vzala na vědomí:
1) Zprávu revizní skupiny a výsledky hospodaření ODETTE za rok 2014 a čerpání zvláštního fondu
v roce 2015.
2) Výsledky mediální analýzy obrazu AutoSAP.
3) Závěry z pracovních workshopů v rámci zasedání.
4) Informaci výkonného ředitele Moravskoslezského automobilového klastru L. Glogara o programu
polytechnické výchovy v mateřských školách, stavebnici Kit4Kid a školících systémech Technika
v pohybu.
Petra Mašínová (CEO, Newton Media) prezentovala Mediální
analýzu obrazu AutoSAP.
Účastníci workshopu k vnitřní a vnější komunikaci, který vedl A. Šípek
(zcela vpravo).
Vedoucí workshopů informovali o jejich závěrech plenární zasedání rady ředitelů. V případě workshopu k výzkumu a vývoji tak učinil člen představenstva
K. Luňáček (Mecas ESI).
ZAS 2/2015 / 6
z činnosti AutoSAP
Další příspěvek AutoSAP
k Roku průmyslu a technického vzdělání – prezentace stavebnice
Kit4Kid
AutoSAP se aktivně zapojuje do Roku průmyslu a technického vzdělávání. Dalším příkladem byla prezentace dřevěné stavebnice pro
mateřské školy, kterou pro účastníky zasedání rady ředitelů 26. 3. 2015 zajistil člen AutoSAP, Moravskoslezský automobilový klastr - MAK
(www.autoklastr.cz).
Cílem polytechnické stavebnice Kit4Kid (www.autosap.cz/sfiles/zzzz-Kit4Kid-ref.pdf) je zábavnou formou seznamovat již nejmenší děti
s technikou, pěstovat u nich elementární zručnost a radost z vlastnoručně sestaveného auta, rakety nebo letadla. AutoSAP podporuje
zájem o techniku a technické vzdělávání na všech stupních škol. Tedy i na mateřských školách, protože právě zde se vytváří základní
pozitivní vztah k technice.
AutoSAP využívá každé příležitosti k propagaci Roku průmyslu a technického vzdělávání.
Auto sestavené z prvků stavebnice Kit4Kid.
Ing. J. Hanáková, projektová manažerka MAK ochotně poskytovala
informace o stavebnici i další projektech MAK v oblasti polytechnické
výchovy a technického vzdělávání.
MAK inicioval rozvoj polytechnické výuky v mateřských školkách (MŠ). Ve spolupráci s VŠB TUO připravil projekt Svět v pohybu, jehož
nosnou části je zmíněná originální polytechnická stavebnice Kit4Kid. Jako konstrukční materiál bylo po konzultacích s MŠ použito dřevo,
materiál, se kterým si děti nejraději a nejdéle vydrží hrát.
Stavebnice je složena z relativně malého počtu dílů, ale s ohledem na tvar a koncept (rozložení děr v dílu) poskytuje možnost
tvorby neomezeného množství variant modelů. Nosnými prvky jsou krychle, kvádr, válec, výseč válce, kruh, jehlan, obdélník a dále tyče
a originální systém fixace pomoci dřevěných pojistných kroužků („ségrovek“).
Z dílů lze tvořit technické detaily, ale také složité systémy - modely pro pohyb na zemi, ve vodě a ve vzduchu. Stavebnice je k dispozici
v provedení pro vnitřní používání a venkovní používání ve dvou rozměrových velikostech: menší (modul 140 mm) a větší (modul 250 mm).
Moravskoslezský automobilový klastr je vlastníkem autorských práv ke stavebnici a průmyslového vzoru, zajišťuje objednávky
a objednávky školícího kursu. Kontaktní osoba: Ing. J. Hanáková, [email protected]
z činnosti AutoSAP
ZAS 2/2015 / 7
Naše inovace
Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě
Jak jsme již informovali v minulém čísle ZAS, světová premiéra nové Škody SUPERB se za účasti 800 VIP,
celebrit a novinářů odehrála 17. února 2015 v Praze. Odborné veřejnosti se tento vůz představil o dva týdny později
na slavnostním večeru Volkswagen Group Night v Ženevě v předvečer ženevského autosalonu. Vůz se vyrábí
v závodě Škody Auto v Kvasinách.
Nový Superb je dlouhý 4861 mm, široký 1864 mm a vysoký 1468 mm. Rozvor činí 2841 mm. Výsledkem je
v porovnání s předchozí generací větší prostor pro posádku. Řidič a spolujezdec mají o 39 mm větší šířku ve výšce
loktů a více místa nad hlavou.
Prostor před koleny vzadu (157 mm) a nad hlavou (980 mm) je výrazně větší než u jiných vozů v tomto
segmentu. Zavazadlový prostor vzrostl na 625 litrů. Celková hmotnost jednotlivých modifikací se pohybuje mezi
1920 kg a 2245 kg.
Pro vozy Škoda jsou charakteristické velmi praktické detaily „Simply Clever“. Superb třetí generace jich nabízí
29. Jako první vůz značky Škoda má nový Superb adaptivní regulaci podvozku Dynamic Chassis Control (DCC)
včetně volby jízdního profilu. V nabídce je automatická třízónová klimatizace. K dispozici je panoramatická střecha
s elektricky otevíraným a posuvným střešním oknem, nezávislé topení, vyhřívané sedačky, bezdrátově vyhřívané
přední sklo a elektricky ovládané páté dveře, které je možno doplnit o virtuální pedál. Vůz je vybaven novým
parkovacím asistentem (Park Assist). Příjemným komfortním prvkem jsou dva deštníky v předních dveřích.
Velmi rozsáhlá je nabídka bezpečnostních systémů: multikolizní brzda, systémy Front Assist včetně funkce
nouzové brzdy City, Adaptive Cruise Control (adaptivní tempomat s automatickou regulací odstupu), Crew Protect
Asisst (proaktivní ochrana posádky), Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdních pruzích), Traffic Jam Assist (asistent pro jízdu v kolonách), Blind Spot Detect (varování před vozy v mrtvém úhlu), Rear Traffic Alert (asistent pro
vyjíždění z parkovacího místa), Emergency Assist (asistent pro případ nouze), Driver Alert (identifikace únavy
řidiče), Speedlimiter (omezovač rychlosti), Travel Assist (rozpoznávání dopravních značek), asistent pro rozjezd do
stoupání, elektronická kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a dynamicky odstíněné dálkové světlo Smart Light
Assist.
ZAS 2/2015 / 8
naše inovace
Prostřednictvím rozhraní SmartGate
lze pomocí mobilních zařízení sledovat
a následně využívat data o vozidle.
K dispozici je přístup k vysokorychlostnímu
internetu s bezdrátovým připojením
mobilních zařízení k internetu. Aplikací
ŠKODA Media Command App umožňuje
ovládat systém infotainmentu také ze
zadních sedaček pomocí tabletu.
Zákazníci si mohou vybrat mezi pěti
benzinovými motory TSI (92 kW až 206 kW)
a třemi naftovými motorizacemi se vstřikováním common-rail (88 kW až 140 kW).
Agregáty splňují emisní normu Euro 6.
Jsou vybaveny systémem Start-Stop a rekuperací brzdné energie. S výjimkou základní benzinové motorizace 1,4 TSI (92 kW)
jsou pro všechny agregáty k dispozici
dvouspojkové převodovky DSG. Čtveřice
motorů 1,4 TSI/110 kW, 2,0 TSI/206 kW,
2,0 TDI/110 kW a 2,0 TDI/140 kW je v nabídce i s variantou pohonu všech kol na
bázi spojky Haldex 5. generace.
Ekoinovace verifikované TÜV SÜD Czech snižují emise vozidel
Mezi prioritní cíle Evropské unie patří snižování emisí CO2 způsobených dopravou. Evropské předpisy stanovují průměrnou hodnotu
těchto emisí u vozidel prodaných v roce 2020 na 95 g CO2/km. Emise CO2 jsou přímo závislé na spotřebě pohonných hmot. Proto se
automobilky i jejich dodavatelé intenzivně snaží snižovat spotřebu paliva. Nad automobilkami překračujícími stanovenou hranici visí hrozba
finančních sankcí.
Proto se počítá doslova každý gram. Současné metodiky měření spotřeby však nejsou schopny vyhodnotit přínos některých inovací,
které při skutečném provozu spotřebu paliva snižují. Jelikož například probíhá měření spotřeby paliva s vypnutými světlomety, na změřených
hodnotách se náhrada klasických žárovek například LED zdroji neprojeví. Při běžném provozu však ano. Proto Evropská komise (EK)
zveřejnila metodiku, která umožňuje dodatečné započtení přínosu inovativních technologií ke snížení emisí CO2.
Každá ekoinovace musí projít schvalovacím procesem EK. TÜV SÜD Czech jako nezávislá technická zkušebna je součástí tohoto
procesu. Podmínkou schválení je, že technologie nesmí být součástí standardního evropského jízdního cyklu (NEDC), kterým se dnes
stanovují spotřeba a emise CO2, ale musí mít přímý vliv na snížení spotřeby.
informace
ZAS 2/2015 / 9
Naše inovace
Dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovací
Nařízení Evropské komise č. 443/2009 stanovuje podstatu věci. Jeho prováděcí předpis stanovuje postup od podání žádosti až po
schválení. Žádost o schválení podává výrobce přímo EK. K žádosti musí být přiložena Ověřovací zpráva, kterou vypracoval nezávislý
a autorizovaný subjekt (tj. technická zkušebna jako TÜV SÜD Czech). K žádosti musí být dále přiložena metodika zkoušky, kterou byla
ověřena inovativní technologie.
Výrobce má dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovativní technologie. Pro vybrané druhy specifikované v technických pokynech
lze zvolit prokázání výpočtem - tzv. zjednodušený přístup. Jinak se využívá úplný přístup, kterým se ověřují požadované vlastnosti vozu
z hlediska emisí CO2. Po schválení obdrží daná ekoinovace patřičný kód. Evropská komise umožňuje odpočet emisí CO2 až do výše
7 g CO2/km. Inovativnost se prokáže tím, že v rozhodném roce 2009 nebylo touto technologií vybaveno více než 3 % všech nových
zaregistrovaných osobních automobilů.
Uznané ekoinovace v Evropě
Celý postup je zřejmý z dosud uznaných ekoinovací, jako např. zapouzdřený motorový prostor od automobilky Daimler, alternátor
s vyšší účinností od společnosti Valeo, řízení stavu nabití baterie u hybridních vozidel s využitím GPS od firmy Bosch, používání LED diod
v některých funkcích osvětlení vozidla u značky Audi a další.
Webasto přeměňuje solární energii na elektrickou energii
Jednou z uznaných ekoinovací, na které spolupracovala firma TÜV SÜD Czech, je projekt solární střechy nabíjející akumulátor od
firmy Webasto. Fotovoltaický panel přeměňuje solární energii na elektrickou energii, která se ukládá v akumulátoru vozidla.
Tuto ekoinovaci schválila EK 18. listopadu 2014 na základě podané přihlášky a ověřovací zprávy TÜV SÜD Czech. Zprávu vypracoval
tým složený z expertů na emise z divize Auto Service a expertů na solární systémy z divize Industry Service. Díky mezioborové spolupráci
bylo možno posoudit návrh společnosti Webasto a ověřit, že přínos solární střechy pro uvedený příklad dosáhl u zážehového motoru
2,3 g CO2/km a u vznětového 1,6 g CO2/km. Tyto hodnoty převyšují požadavek EK na snížení alespoň o jeden gram CO2 na kilometr.
Ve světle zvyšujících se požadavků EK na snižování emisí CO2 způsobených dopravou můžeme v budoucnu očekávat více podobných projektů. Vzhledem k tomu, že inovativní přístupy a ochrana životního prostředí se nachází v jádru hodnot společnosti TÜV SÜD
Czech, odborníci naší společností jsou plně připraveni je přivítat na svět.
BRANO a.s. pracuje na projektu MQB-B
Zámek 5. dveří MQB-B.
ZAS 2/2015 / 10
Projekt zámku 5. dveří MQB-B a přitahovače je svým objemem velmi rozsáhlý.
Dodávat se bude do celkem dvanácti destinací
(z Hradce nad Moravicí do jedenácti + jeden
projekt „z Číny do Číny“), a to v šesti variantách.
Ve hře je dvacet modelů aut. Roční dodávky
by měly dosáhnout až 1,4 milionu kusů ročně
v Evropě a 600 tisíc v Číně.
„U aktuátoru pak budou dodávky v Evropě
činit 900 tisíc kusů ročně a v Číně 200 tisíc
kusů. Aktuátor, stejně jako zámek 5. dveří
jsou velmi složité projekty,“ uvádí vedoucí
projektového týmu Václav Juříček. Nominaci
má BRANO od konce minulého roku. Vývojáři
nyní řeší výběrové řízení na dodávku nové
klimatizované komory s externím boxem pro
testování projektu zámku 5. dveří MQB-B
a přitahovače. Montáž bude probíhat na SBU
DS, kde budou instalovány nové lisovací stroje.
„Tento projekt se týká konkrétně koncernu
Volkswagen, a to vozů VW, Audi, Škoda Auto
a Seat. Objeví se však i ve vozech Bentley,“
dodává Václav Juříček. Sériová výroba začne
začátkem příštího roku.
informace
Centrální dispečink
CNG stanic
v Motoru Jikov
Nepřetržité sledování všech velkých
stanic CNG umožní společnosti Motor
Jikov nový centrální dispečink CNG
stanic. „V podstatě se jedná o počítač
se speciálně vyvinutým softwarem, který
bude prostřednictvím internetu propojen
online s našimi plnicími stanicemi
CNG, které máme instalované v České
republice. Připojeny budou stanice MJ
Variant Plus a MJ Compact Plus v areálu
Motoru Jikov a samozřejmě všechny
vybudované velké veřejné stanice,“
objasnil ředitel divize Speciální obrábění
a výroba společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. Jiří Slíva.
Prostřednictvím dispečinku bude
možné kromě monitorování provozu
stanic i jejich základní ovládání na
dálku. „Uvidíme ihned poruchové stavy,
chybové zprávy, požadavky systému,
provozní parametry a další informace. To
nám umožní bezprostředně reagovat na
případné podněty a tím výrazně zlepšit
naše servisní a provozní služby, což
samozřejmě opět povede k naší vyšší
konkurenceschopnosti v této oblasti
obchodu,“ zdůraznil Jiří Slíva.
MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s.
vyvíjí, vyrábí a dodává na trh kompletní
sortiment plniček CNG a také provádí jejich servis, provádí projekční, engineeringové a stavební práce a zajišťuje financování výstavby a provozu. Kromě dodávky malých a vnitropodnikových plniček pokračuje v budování veřejných plnicích stanic CNG. V loňském roce otevřela firma stanice v Jindřichově Hradci
a Českém Krumlově. Letos dokončila stavbu plničky u dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku a plánuje dalších šest veřejných
čerpacích stanic.
MOTOR JIKOV GROUP využívá automobily a vysokozdvižné vozíky s pohonem na CNG ve své firemní flotile, kde
tvoří více než polovinu všech vozidel.
Roční úspora nákladů na pohonné hmoty
přesahuje dva miliony korun.
informace
Plnicí stanice CNG MJ Variant Plus instalovaná v areálu firmy MOTOR JIKOV
v Českých Budějovicích letos v únoru.
MOTOR JIKOV jde příkladem ve využívání CNG a ročně tak spoří 2 mil. Kč.
ZAS 2/2015 / 11
Informace
MOTOR JIKOV pořídil průběžný tryskač pro úpravu přírub
alternátorů
Sériovou výrobu přírub pro nové alternátory desáté generace a zadní přírubu startéru společnosti Mitsubishi
Electric zahájí divize Tlaková slévárna společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a. s. na konci léta. Příprava a investice
do strojového vybavení však probíhá intenzivně již rok. Nejnověji pořídila společnost za 5,5 milionu korun průběžný
tryskač značky Rösler, který využije při apretaci vysokotlakých hliníkových odlitků.
„Tryskač, který nám umožní apretovat příruby pro alternátory, byl jednou z nezbytných investic k lokalizaci
projektu Mitsubishi na Tlakové slévárně. Další investicí bylo pořízení vysokotlakého robotizovaného pracoviště
COLOSIO s uzavírací silou 1000 tun. V investicích budeme pokračovat i letos, v plánu máme proinvestovat sto
milionů korun,“ uvedl generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.
Odlitky tělesa desáté generace alternátorů Mitsubishi, které se objeví například ve vozech automobilky PSA.
„Výrobu startérové příruby rozjíždíme v současné době, u alternátorové počítáme se startem na přelomu srpna
a září. V Evropě by se měla firma Mitsubishi Electric stát dvorním dodavatelem alternátorů a startérů pro automobilku PSA,“ uvedl ředitel pro projektové řízení MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil.
Průběžný tryskač pořízený v rámci projektu Rozšíření technologického výrobního centra programu Potenciál
Operačního programu podnikání a inovace bude v postupných krocích využíván i pro další projekty a tryskání
stávajících výrobků. „Mezi ty patří především odlitky válců pro motorové pily pro firmu Mahle a celá skupina odlitků
pro výrobce nákladních automobilů Scania,“ doplnil Tomáš Prášil.
ZAS 2/2015 /12
informace
Sektorová rada pro strojírenství podporuje technické
vzdělávání a přináší firmám i zaměstnancům nové možnosti
Zaměstnavatelé a vzdělavatelé se sdružili do 29 sektorových rad a vytvářejí Národní soustavu kvalifikací (NSK). Díky ní získávají
uchazeči o práci možnost zvýšit si svou odbornost a obdržet kvalifikační doklad, který personalisté akceptují. Zaměstnavatelé zase dostávají jistotu, že je zaměstnanec řádně a dostatečně kvalifikován.
Na tvorbě NSK se spolupodílí Sektorová rada pro strojírenství. Kromě toho se soustředí i na další aktivity, jež přispívají ke zvýšení
prestiže technických oborů. Členové sektorové rady z významných strojírenských podniků, organizací a škol, jako MOTOR JIKOV Group,
ŠKODA AUTO, Jihostroj, AutoSAP, SPŠ Uherský Brod a VOŠ a SPŠ automobilní a technická, České Budějovice, se účastní různých
konferencí, workshopů a akcí, na nichž přispívají svými zkušenostmi a náměty k řešení. Dokladem úspěšného působení Sektorové rady
pro strojírenství je vyhodnocení práce sektorových rad, v němž jako jediná získala čtyřikrát po sobě excelentních výsledků.
Sektorová rada pro strojírenství zpracovala 63 kvalifikací. Strojírenské kvalifikace poskytuje více než 330 autorizovaných osob, u nichž
se uskutečnilo přes tisíc zkoušek z profesních kvalifikací. Největší zájem je o profesní kvalifikace Obsluha CNC obráběcích strojů, Montér
ocelových konstrukcí a Zámečník.
Ředitelka pro lidské zdroje společnosti MOTOR JIKOV Group a předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství Věra Vrchotová doplňuje: „Jsme první společností, která NSK implementovala do personálních procesů. NSK využíváme při inzerování volných pracovních
pozic. Akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace jsme zapracovali do popisů pracovních pozic, popisů
činností v katalogu profesí a do adaptačního plánu. Jsme autorizovanou osobou pro několik strojírenských profesních kvalifikací. Svým
zaměstnancům nabízíme získání osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace. Tím zvýšíme jejich hodnotu pro nás i pro celý trh práce.“
Sektorová rada pro strojírenství spolupracuje i na dalších projektech, jako byla kupříkladu Národní soustava povolání, UNIV 3 nebo
nově Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu.
Více podrobností naleznete na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz, www.nsk2.cz, www.sektoroverady.cz
a www.vzdelaniaprace.cz.
Členové Sektorové rady pro strojírenství s diplomy za získání excelence.
informace
ZAS 2/2015 / 13
Evropská unie a my
Co nového u evropských výrobců motocyklů
Evropské motocyklové výrobce sdružuje asociace ACEM. AutoSAP je členem této asociace společně s dalšími
17 národními sdruženími a svazy a 14 výrobci motocyklů, mopedů, tříkolek a čtyřkolek. Odhaduje se, že motocyklový průmysl v EU zajišťuje 150 000 pracovních míst.
Koncem února ACEM publikoval prohlášení, že vítá plány Evropské komise na
rozvoj infrastruktury pro vozidla s alternativními pohony. V roce 2014 však pouze
1 - 2 % motocyklů registrovaných v EU
mělo alternativní nebo elektrický pohon.
Výrobci motocyklů proto požadují
stejnou podporu jako výrobci automobilů:
hustší síť dobíjecích/čerpacích stanic, větší finanční podporu výzkumným projektům
a poskytování relevantních pobídek zákazníkům.
26. března 2015 ACEM znovu zvolila
svým prezidentem Stephana Schallera,
prezidenta společnosti BMW Motorrad.
Stalo se tak na valné hromadě konané
ACEM v italské Florencii. Hostitelem byla
společnost Piaggio. Novým členem asociace se stala firma MV Agusta.
Stephan Schaller byl znovu zvolen
prezidentem ACEM.
Právní servis
Lze zastavit soubor pohledávek?
Čerpá-li podnikatel úvěr, často jej zajišťuje zástavním právem a jako zástavu používá své pohledávky. V praxi
se vyvinul způsob zajištění tzv. souborem pohledávek, např. všemi pohledávkami z obchodního styku apod. Nový
občanský zákoník takový způsob zajištění podporuje a nestaví se mu do cesty. Ve vztahu k budoucím pohledávkám
dokonce odpadá nutnost uzavírání dodatků obsahujících seznamy nových pohledávek vzniklých v mezidobí, pokud
je vymezení budoucích pohledávek v zástavní smlouvě dostatečně určité.
Je však třeba si uvědomit, že soubor pohledávek není v drtivé většině případů hromadnou věcí a podle stanoviska Notářské komory z července 2014 tak nemůže být zástava k souboru pohledávek zapsána do Rejstříku
zástav.
Jelikož však občanský zákoník umožňuje zastavit pohledávku dvěma způsoby: buď prostou smlouvou, anebo
zápisem do Rejstříku zástav, vyvstává pro praxi jedno nebezpečí číhající v § 1371 odst. 3 nového Občanského
zákoníku: dá-li dlužník jednotlivou pohledávku jinému zástavnímu věřiteli do zástavy sice později, než byla zastavena v souboru s jinými, avšak zápisem do Rejstříku zástav, „přeskočí“ tento nový zástavní věřitel v čase prvního
zástavního věřitele, jehož zástavu tvoří soubor pohledávek.
ZAS 2/2015 / 14
evropská unie a my/právní servis
Právní servis
Jak se lehce (ne)stát obětí vyděračů
V průběhu minulých let, ale i v nedávné době byla medializována zpráva, že vysoce organizovaná česká
skupina podnikatelů a právníků v Česku úspěšně vydírá některé dodavatele automobilek. Scénář je ve všech
známých případech podobný. Skupina ovládne subdodavatelskou firmu, vyvolá soudní spor pro nějakou drobnost
či fiktivní pohledávku a zablokuje tím výrobu „své oběti“. Postiženým firmám tak reálně hrozí řetězové ochromení
celé výroby. Jakékoliv prostoje a zpoždění jsou v automobilovém průmyslu draze sankcionovány. Na to vyděračská
skupina vsází.
Přiložený obrázek ukazuje, jak tento zločinný záměr funguje. Organizovaná skupina vyděračů získá kontrolu
nad menší subdodavatelskou firmou, a tím také i přímý přístup k originálním formám pro odlévání dílů, které jsou
subdodavatelům k výrobě poskytnuty automobilkou. Tyto formy jsou v krátké době prakticky nenahraditelné a pro
postiženou firmu tak mají nevyčíslitelnou hodnotu. Forma, kterou kalibruje a schvaluje automobilka, bývá na určitý
světový region přidělena jen jedna.
Poté, co je subdodavatelská firma ovládnuta vyděračskou skupinou, ovlivní územní soudní příslušnost změnou oficiální adresy a následně vyvolá s dodavatelem soudní spor pro nějakou banalitu. Z toho titulu hlavnímu
dodavateli záhy oznámí, že nebude dodávat příslušné díly. Subdodavatel ovládaný
vyděrači přitom má odlévací formu stále
ve svém držení, byť je zapůjčená. Hlavní
dodavatel tak nemá operativní možnost
rychle zřídit alternativní výrobu takových
součástek jinde. Zatímco firma koupená
vyděrači má minimální hodnotu, potenciální řetězové následky z pozastavení výroby
by byly obrovské.
Jak se ale nestát obětí? Nejdůležitější
je prevence. „Podle našich zkušeností určitě stojí za to věnovat energii preventivnímu
důslednému monitorování ekonomického
stavu subdodavatelů a, pokud možno,
smluvně podchytit jeho závazek tyto informace v potřebné míře pravidelně poskytovat – do určité míry podobně, jako to činí banky poskytující úvěr,“ říká Michael Mullen, vedoucí partner PwC Legal
pro region střední a východní Evropy, který se s podobnými vyděračskými aktivitami setkal a několikrát úspěšně
pomáhal svým klientům se s těmito záležitostmi vyrovnat.
Z právního pohledu pak existuje několik mechanismů, které mohou sloužit jako určitá forma prevence v podobných případech, například důsledné trvání na vlastnickém titulu k odlévacím formám včetně vyloučení možnosti,
že subdodavatel k těmto formám uplatní z jakéhokoli důvodu zadržovací právo, případně zástavu odlévacích forem
a její zapsání do registru zástav. Dalším možným nástrojem je neodvolatelná plná moc pro úkony spojené s formami a neodvolatelný souhlas s přístupem do provozovny subdodavatele, udělený za účelem monitorování stavu
forem a dodržování pravidel pro jejich užívání.
Velice užitečná je také pravidelná kontrola subdodavatelů: jejich vlastnictví ve veřejných rejstřících, kontrola
zda, a kolikrát byl na dodavatele podán insolvenční návrh, zda návrhy vykazují znaky “šikanózních návrhů” (neboli
účelové snahy o vyvolání insolvence), případně pravidelná analýza dat z veřejných zdrojů za účelem posouzení
rizika hrozícího úpadku u dodavatele.
Díky dostupnosti dat v rejstřících je možné vykonávat kontinuální, automatické monitorování vybraných rizikových dodavatelů v obchodním rejstříku na změny vlastnictví, statutárního orgánu, dozorčí rady, adresy, nebo
z pohledu nespolehlivosti plátce DPH a také v insolvenčním rejstříku na návrhy podané na konkrétní seznam
dodavatelů.
Je potřeba mít ale na paměti, že jako v jiných oblastech podvodníci se vždy snaží být o krok napřed a jsou
velice kreativní, takže se dají očekávat i jiné přístupy. V každém případě, štěstí přeje připraveným…
Pavel Jankech, PricewaterhouseCoopers Česká republika
Marek Kreisl, PricewaterhouseCoopers Legal, advokátní kancelář
právní servis
ZAS 2/2015 / 15
Z podnikového tisku
Klíčové hodnoty v praxi
Tento příběh je o Výzvě, Spolupráci, Zákaznících, ale zejména o Lidech a jejich přístupu ke
každodenním úkolům. Před několika dny se porouchal jeden ze dvou návštěvnických vláčků. Přestaly
mu fungovat brzdy. Technici z Finální montáže a z Údržby vláček rozebrali, prozkoumali a zjistili, že
bude potřeba objednat náhradní díly až v Koreji, což by byla ztráta několika měsíců. Naši technici se
pokusili o zdánlivě nemožné a brzdový systém opravili s pomocí dostupných součástek a materiálů,
takže se vláček po týdnu vrátil zpátky do plného provozu. Velké díky všem, kdo z Finální montáže
a Údržby pomohli!
Převzetí Výročních cen města
Na slavnostním večeru v Šemberově divadle byly 5. 3. 2015 uděleny Výroční ceny města Vysoké
Mýto za rok 2014. Cenu Za sponzorství společenských aktivit obdržela naše společnost Iveco Czech
Republic za finanční podporu slavnostního otevření Muzea českého karosářství, za podporu vysokomýtských škol, sportovních klubů, neziskových sociálních a kulturních organizací a spolků.
MOTOR JIKOV pomáhá vylepšovat opařanskou dětskou nemocnici
Šek na sto tisíc korun předal generální ředitel MOTOR JIKOV Group Miroslav Dvořák ředitelce Dětské psychiatrické nemocnice Ivě Hodkové. MOTOR JIKOV pomáhá nemocnici od roku 1999.
Finančně podporuje rehabilitačně resocializační programy. Letos využije nemocnice peníze na nákup
florbalové podlahy do bývalé prádelny.
Zástupci firmy ČZ podali představitelům odborů informace o výsledcích hospodaření v roce 2014
18. 3. 2015 informoval členy výboru OS KOVO vedoucí controllingu Ing. J. Pěnkava o hospodářských výsledcích roku 2014 a J. Pavlíček o vývoji mezd. Za první dva měsíce 2015 není situace
příznivá vlivem sankcí uvalených na Rusko z důvodu ukrajinského konfliktu. Těžko je předvídat, jaký
bude vývoj v nejbližším období.
Čin roku 2014 pro Janu Mikulovou
Ocenění Čin roku 2014 udělilo vedení BRANO GROUP key account manažerce Janě Mikulové.
Zvítězila v konkurenci ostatních Činů měsíce 2014 za získání následných projektů Grifftaster a vyjednání důležitých podmínek se zákazníkem.
Pneumatika ContiPremiumContact 5 získala nejvyšší ocenění
Letní pneumatika ContiPremiumContact 5 získala nejvyšší hodnocení v dalších aktuálních testech. Jedním z nich byl prestižní test 35 pneumatik organizovaný předními autokluby z Německa,
Rakouska a Švýcarska společně se spotřebitelskou organizací Stifftung Warentest. Pneumatika
ContiPremiumContact 5 v rozměru 185/60 R 14 pro kompaktní vozy zaznamenala nejlepší výsledky
v ovladatelnosti na vodě a na suchu a předvedla dobré vlastnosti na mokru. Experti na pneumatiky ji
charakterizovali jako „velice vyváženou letní pneumatiku“.
Informace B. Wojnara a J. Povšíka zaměstnancům
Na výroční tiskové konferenci byly zveřejněny hospodářské výsledky společnosti ŠKODA AUTO
za rok 2014. Proto nám dovolte, abychom vás – naše zaměstnance – hned vzápětí společně informovali o variabilním bonusu za uplynulý rok. Pokořili jsme rekordní hranici 1 milionu vyrobených vozů
a i proto variabilní část bonusu dosáhne rekordní hodnoty 25 000 Kč. Bonus bude vyplacen v květnu.
Celkový letošní bonus v průměru dosáhne rekordních 60 000 Kč. Je to férová odměna za vysoký výkon, který vy – zaměstnanci ŠKODA AUTO – dlouhodobě podáváte a patří vám za něj naše poděkování.
Vize nula: Již žádné nehody a žádná další úmrtí
Výstražné systémy vybočení z jízdního pruhu, systémy mrtvého úhlu, tempomat – asistenční
systémy jsou stále častější a chytřejší. Až nastane doba plně automaticky řízených aut, budou roční
statistiky nehod minulostí? Ne, autonomní řízení neznamená konec nehod. Autům se budou dostávat
do cesty neočekávané předměty a kolize budou nevyhnutelné. Evropská komise stanovila pro program Vize nula cílový rok 2050. Dochází k plynulému přechodu od částečně k úplně autonomnímu
řízení. Spotřebitel si ani nevšimne, že systémy budou fungovat automaticky po dlouhou dobu a ve
stále více oblastech aplikace.
ZAS 2/2015 /16
z podnikového tisku

Podobné dokumenty

ZAS_1-2016 - Sdružení automobilového průmyslu

ZAS_1-2016 - Sdružení automobilového průmyslu interim managementu, Tower Automotive Czech Republic a Valeo Autoklimatizace. Vítáme je mezi námi! Věřím, že se v průběhu roku přidají i další firmy, které pochopí, jaké výhody členství v AutoSAP př...

Více

vnitní strany ZAS 5-2014.indd - Sdružení automobilového průmyslu

vnitní strany ZAS 5-2014.indd - Sdružení automobilového průmyslu Brisk Tábor byl na Automechanice Moskva úspěšný . . . . . . . . . . . . . 14 Evropská unie a my Manuál k obměně evropských institucí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Právní servis Smluvní zap...

Více