návod k obsluze - produktinfo.conrad.de

Komentáře

Transkript

návod k obsluze - produktinfo.conrad.de
NÁVOD K OBSLUZE
Příprava plachetnice (vložení baterií do jachty a do dálkového ovládání)
K napájení vysílače dálkového ovládání budete potřebovat 8 alkalických tužkových baterií 1,5 V velikosti AA.
K napájení servopohonů plachetnice budete potřebovat 4 alkalické tužkové baterie 1,5 V velikosti AA.
Místo alkalických baterií můžete k napájení servopohonů plachetnice použít i akumulátory (NiCd nebo NiMH)
stejné velikosti (AA). Pokud budete tyto akumulátory nabíjet, vyndejte je nejprve z plachetnice.
Obj. č.: 22 93 49
Baterie vydrží napájet plachetnici asi 20 minut. Při vkládání baterií do plachetnice a do vysílače dálkového
ovládání dodržte správnou polaritu kontaktů baterií (+) a (-).
Pokud nebudete plachetnici delší dobu používat, vyndejte z ní a z vysílače dálkového ovládání baterie, neboť
by mohly vytéci a způsobit poškození plachetnice a vysílače.
Nepoužívejte (pokud to nebude nevyhnutelné) k napájení vysílače dálkového
ovládání akumulátory, neboť mají nižší napětí (1,2 V) než obyčejné (alkalické)
baterie (1,5 V). Kromě toho mají akumulátory i nižší kapacitu. Z tohoto důvodu
vydrží akumulátory napájet přístroj kratší dobu než normální baterie a museli
byste je často dobíjet.
Pokud k napájení vysílače dálkového ovládání použijete akumulátory, pak je
můžete nabíjet přímo vložené do vysílače vhodnou nabíječkou, jejíž konektor
zapojíte do zdířky na pravé boční straně vysílače.
Nepoužívejte k napájení servopohonů plachetnice a vysílače dálkového ovládání současně staré a nové
baterie, jakož i baterie různých typů a provedení (například zinko-uhlíkové baterie či akumulátory společně
s bateriemi alkalickými).
Dávejte rovněž pozor na teleskopickou anténu vysílače dálkového ovládání. Nezaměřujte ji do obličeje jiných
osob. Hrot této antény by mohl poranit jejich oči.
Manipulace s bateriemi a akumulátory (bezpečnostní předpisy)
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti
nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře!
Úvod
Vydejte se na moře a nechte se unášet rychlostí větru na své plachetnici University Club. A jelikož jsme
provedli již předběžnou montáž tohoto člunu, stačí k jeho konečné montáži (ráhnoví a plachty) pouze několik
málo hmatů.
Funkce ovládání: Nastavení úhlu kormidla a plachet (otvírání a zavírání plachet v různých úhlech).
Technická data: Měřítko: 1 : 25 · Délka: cca 515 m · Šířka: cca 120 mm · Celková výška: cca 857 mm.
Rozsah dodávky: Předmontovaný model · Vysílač s dálkovým ovládáním · Stojan na uložení plachetnice.
Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí!
Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě
použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny!
V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního
odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k likvidaci baterií a akumulátorů) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách
s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně
2
Při uvádění plachetnice a vysílače do provozu postupujte podle obr. 2 až 8.
Několik užitečných rad k ovládání jachty (bezpečnostní předpisy)
Nevypouštějte tuto plachetnici do větší vzdálenosti než 120 metrů od sebe. Ztratili byste nad ní kontrolu,
nemohli byste ji dále ovládat a plachetnice by Vám mohla odplavat.
Nepoužívejte tuto plachetnici ve slaných vodách. Soli obsažené v mořské vodě by mohli poškodit choulostivou
elektroniku plachetnice.
Důležité upozornění: Po vylití vody z vnitřku plachetnice a dříve než plachetnici vypustíte na vodu, uzavřete
otvor na její zádi zátkou (uzávěrem), aby do vnitřku plachetnice namohla vniknout voda. Příliš mnoho vody
uvnitř plachetnice by způsobilo, že byste ji nemohli ovládat a řídit.
Nevypouštějte tuto plachetnici na vodu při bouři a silném větru nebo na hladinu vody s vysokými vlnami a s
plovoucími předměty. Dále nepoužívejte plachetnici na místech, kde je používání modelů lodí zakázáno.
Nepokoušejte se nikdy zachránit plachetnici plaváním k ní. Dejte pozor na to, aby Vám plachetnice nespadla
na zem, nemohla narazit do tvrdého břehu nebo do jiné překážky (například do velkého kamene).
Po vložení baterií nasaďte na bateriové pouzdro na plachetnici jeho kryt (viz obr. 7) a otočte otočným
přepínačem za tímto krytem do polohy ON (zapnutí napájení servopohonů jachty) – viz obr. 8.
3
4
Příprava plachetnice k vyplutí
Důležité upozornění: Aby Vám plachetnice neuplavala, zapněte nejdříve vysílač dálkového ovládání a teprve
poté zapněte napájení servopohonů plachetnice (přijímače dálkového ovládání). Přestanete-li plachetnici
používat, vypněte nejdříve napájení servopohonů na plachetnici (přijímače dálkového ovládání) a teprve poté
vypněte vysílač dálkového ovládání.
Pokud se budou ve Vaší blízkosti nacházet jiní závodníci, kteří ovládají své modely stejnou frekvencí
(například dálková ovládání modelů automobilů, člunů, letadel atd.), může docházet k různým rušením
rádiového přenosu ovládacích povelů z vysílače dálkového ovládání do modelu jachty a model jachty se může
stát neovladatelným. V tomto případě vyhledejte k plavbám svého modelu jachty jiné místo. Toto se týká i
používání radiostanic a jiných podobných přístrojů. Tuto závadu (tato rušení) mohou způsobit i
vysokofrekvenční rušení v blízkosti vysokonapěťových vedení, transformátorů, motorů atd. Zkontrolujte
v tomto případě také stav baterií ve vysílači dálkového ovládání.
Správný způsob přenášení plachetnice
(nepřenášejte jachtu jiným způsobem)
Ideální počasí pro vypouštění plachetnice –
jasno a slabý vítr (svéží vánek)
Našroubujte na vysílač dálkového ovládání teleskopickou anténu a vytáhněte ji na plnou délku.
Zapněte vysílač dálkového ovládání přepnutím příslušného přepínače do polohy ON. Na vysílači dálkového
ovládání se rozsvítí kontrolka (LED). Zkontrolujte polohu obou ovládacích (řídících) páček na vysílači. Tyto
páčky musejí být v neutrální (ve střední) poloze. Toto se týká i přepínačů reverzních chodů (obrácené funkce
ovládacích páček), které se nacházejí pod těmito páčkami - viz obr. 1. Nevystavujte vysílač dálkového
ovládání přímému slunečnímu záření, příliš nízkým nebo vysokým teplotám.
Funkce dolaďovacího regulátoru (trimru) vyrovnání polohy kormidla
Po vložení baterií do plachetnice nasaďte na bateriové pouzdro na plachetnici jeho kryt a otočte otočným
přepínačem za tímto krytem do polohy ON (zapnutí napájení servopohonů jachty) – viz obr. 2
Tento otočný regulátor, který se nachází pod pravou ovládací páčkou vysílače dálkového ovládání, slouží
k vyrovnání úhlu natáčení kormidla. Otočením tímto regulátorem doprava zvýšíte úhel natáčení kormidla,
otáčením tímto regulátorem doleva snížíte úhel natáčení kormidla.
Poloha plachet podle směru proudění vetru (360 °)
Zkontrolujte páčkami na vysílači dálkového ovládání polohy kormidla a plachet na plachetnici – viz obr. 3.
Dříve než si zvyknete na reakce modelu jachty, pohybujte řídícími páčkami na vysílači dálkového ovládání
velmi opatrně. Nikdy ne takovým způsobem jako na počítači joystickem (volantem atd.), když chcete rychle
zareagovat na situaci při spuštěné počítačové hře.
Nedotýkejte se rukama nebo tělem teleskopické antény vysílače dálkového ovládání.
5
1
Jachta nedokáže plout svojí přídí přímým směrem přímo proti větru (v úhlu 90 °).
2
Bude-li jachta plout svojí přídí v úhlu 45 ° proti větru, uvolněte mírně otevření jejích plachet.
3
Bude-li vítr foukat na některý z boků jachty v úhlu 90 °, nasměrujte (otočte) plachty jachty do úhlu 45 °.
4
Bude-li vítr foukat na záď jachty (v úhlu 90 °), pak natočte plachty jachty do maximálního úhlu (zcela je
otevřete).
6
Příklady navigace jachty
Funkce přepínačů reverzního ovládání (obrácené funkce ovládacích páček)
Normální funkce ovládacích páček: Pokud posunete tyto přepínače, které se
nacházejí pod oběma ovládacími páčkami směrem doprava, pak budou fungovat
ovládací páčky na vysílači dálkového ovládání následujícím způsobem:
Reverzní (obrácená) funkce ovládacích páček: Pokud posunete tyto přepínače,
které se nacházejí pod oběma ovládacími páčkami směrem doleva, pak budou
fungovat ovládací páčky na vysílači dálkového ovládání následujícím způsobem:
1
Uvolněte mírně natočení plachet (otevřete plachty v úhlu 45 °), nasměrujte jachtu v úhlu 45 ° ve směru
proudění větru k bodu A.
2
Jakmile jachta zvýší svoji rychlost, nasměrujte ji směrem doprava v úhlu 45 ° proti směru proudění větru
(otočte plachtami na opačnou stranu).
3
Jakmile jachta dopluje k bodu A a zvýší svoji rychlost, nasměrujte ji směrem doleva k bodu B (otevřete
plachty o dalších 45 ° a poté je otočte na opačnou stranu).
4
Udržujte stále směr jachty k bodu B.
5
Jakmile jachta dopluje k bodu B a zvýší svoji rychlost, nasměrujte ji směrem doleva o 45 ° k bodu C
(otočte plachtami na opačnou stranu).
6
Udržujte stále směr jachty k bodu C.
7
Jakmile jachta dopluje k bodu C a zvýší svoji rychlost, nasměrujte ji směrem doleva (45 °) a uzavřete
mírně otevření plachet (poté je otočte na opačnou stranu).
8
Jakmile jachta zvýší svoji rychlost, nasměrujte ji směrem doleva v úhlu 45 ° proti směru proudění větru
(otočte plachtami na opačnou stranu).
9
Jakmile jachta zvýší svoji rychlost, nasměrujte ji směrem doprava v úhlu 45 ° proti směru proudění větru.
Pokud se nebude jachta moci pohybovat po vodní hladině, nesmíte měnit polohu jejího kormidla!
Důležité upozornění:
Pokud nebudou plachty této jachty vystaveny větru, jachta se nebude moci pohybovat. V tomto případě
plachty uzavřete.
7
8
Ukončení plavby
Případná výměna krystalů ve vysílači a v plachetnici
Po ukončení plavby vypněte napájení servopohonů jachty otočným přepínačem (otočte jím do polohy OFF).
Frekvenci vysílání dálkového ovládání můžete i změnit. V tomto případě musíte provést výměnu krystalů
s příslušnou (stejnou) frekvencí na vysílači i na přijímači dálkového ovládání (na palubě plachetnice). Toto
proveďte tehdy, budete-li například závodit s jinými modely, které používají ke svému ovládání stejnou
frekvenci jako Váš model, abyste nebyli rušeni a Váš model nemohl ovládat někdo jiný.
Vypněte vysílač dálkového ovládání (přepněte na něm posuvný přepínač do polohy OFF).
Z důvodu bezpečnosti použijte v tomto případě pouze takové krystaly, které jsou výslovně doporučeny pro toto
dálkové ovládání.
Z bezpečnostních důvodů vyndejte z plachetnice a z vysílače dálkového ovládání baterie.
1.
Otevřete na plachetnici kryt, pod kterým se nachází krystal.
2.
Po výměně krystalu tento kryt opět uzavřete.
Otevřete na zádi jachty zádi zátku (uzávěr), a vylijte z jejího vnitřku vodu. Poté osušte trup jachty a bateriové
pouzdro s krytem vhodnou utěrkou.
9
10

Podobné dokumenty

Model:SLIDE typy: 124/600/BASIC Montážní návod

Model:SLIDE typy: 124/600/BASIC Montážní návod Otevírání vrat doprava (standard) nebo doleva: Motor je standardně určen k umístění napravo od brány (při pohledu z objektu, viz obrázek č. 8/C). Lze jej umístit rovněž nalevo od brány. V takovém p...

Více

Dva roky prázdnin akordy

Dva roky prázdnin akordy žene loď v širou dál, Dmi Ami kolébá boky plachetnice, G Ami jak by si s ní jenom hrál.

Více

190710 planetarium Uncle Milton

190710 planetarium Uncle Milton Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nep...

Více

návod-V002 teploměr vlhkoměr, infra teploměr EXTECH HD50

návod-V002 teploměr vlhkoměr, infra teploměr EXTECH HD50 Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nep...

Více

PDF - České přístavy

PDF - České přístavy Jednak v našich majetcích utrpěli zákazníci povodňové škody, jednak jsme museli obnovovat přívody energií, čistit a rekonstruovat

Více