náhradní zápis o utkání

Komentáře

Transkript

náhradní zápis o utkání
FOTBALOVÁ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY
NÁHRADNÍ
ZÁPIS
O UTKÁNÍ
Utkání: mistrovské - pohárové - přátelské - muži - dorostenci - žáci - ženy
Soutěž
číslo utkání
Ročník
Den
od
: hod.
Domácí
Hosté:
R
ID
ID:
Stadion:
AR1
ID
ID:
Výsledek utkání:
AR2
ID
ID:
Vítěz utkání:
4R
ID
ID:
Doba hry:
DFA
ID:
Pozn. (TD)
č.
Příjmení a jméno
ID
Stř
Stř.
PB
ŽK
ČK
č.
Poloč utkání:
Poločas
Diváků:
Povrch hrací plochy:
plochy
Příjmení a jméno
ID
Stř.
PB
ŽK
ČK
Podpisem administrátoři (vedoucí družstva) potvrzují,
že všichni hráči startují oprávněně
Průběh, důvody a výsledek přezkoumání
ezkoumání totožnosti hráč
hráče
podpis vedoucího družstva
Minuta – druh OT – číslo hráče – příjmení a jméno hráče – popis přestupku
Průběh, důvody a výsledek přezkoumání
řezkoumání totožnosti hrá
hráče
podpis vedoucího družstva
Minuta – druh OT – číslo hráče – příjmení
říjmení a jméno hráče
hrá – popis přestupku
Podpisem vedoucí družstva potvrzují totožnost vyloučených,
vylou
resp. provinivších se osob, včetně přestupků
řestupků oznámených delegátem
TENTO NÁHRADNÍ ZÁPIS O UTKÁNÍ JSOU ČLENOVÉ FA
FAČR OPRÁVNĚNI VYUŽÍT POUZE V PŘÍPADECH
ÍPADECH STANOVENÝCH SOUTĚŽNÍM
SOUT
ŘÁDEM
Funkcionáři družstev
DOMÁCÍ
HOSTÉ
(vedoucí družstev musí být uvedeni)
Příjmení a jméno
Identifikační kód
Příjmení a jméno
Identifikační kód
Vedoucí
Trenér
Asistent 1
Asistent 2
Trenér brankářů
Lékař/zdravotník
Masér
Konfrontace:
Paušální
odměna
Dopravné
Celkem
R
AR1
AR2
4R
Další události před utkáním, v průběhu utkání a po utkání (nehodící se škrtněte)
Zranění
Chování diváků
Funkcionáři domácí
Funkcionáři hosté
Povinnosti pořadatele
nehlášeno
bez závad
bez závad
bez závad
bez závad
popsáno ve zprávě
popsáno ve zprávě
přestupky popsány ve zprávě
přestupky popsány ve zprávě
závady popsány ve zprávě
DFA
TD
Hlavní pořadatel
ID:
Příjmení a jméno:
Podpis:
Počet pořadatelů:
Zpráva rozhodčího o průběhu utkání
Počet příloh
Podpis rozhodčího

Podobné dokumenty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohoří

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohoří - finanční operace, týkající se cizích zdroj ů ve smyslu právních p ředpisů o účetnictví, - hospodaření a nakládání s prost ředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí ...

Více

Čerpání sekce pool 2014

Čerpání sekce pool 2014 Č.v.:1 - MAPLE POOL CLUB, O.S - přísp. trenérský kurz 14 Č.v.:2 - ŽALMAN DAVID - přísp. trenérský kurz 14Č.v.:3 - KLIENTSKÝ VKLAD- přísp. trenérský kurz 14 Č.v.:3 - Vančura, Václav- přísp. trenérsk...

Více

Leták i:REG FATCA - T

Leták i:REG FATCA - T do Excelu. Záznam obsahuje vykazovanou částku daně a zadržené daně připadající na jeden účet. ƒƒ Rekonciliace: Porovnání zákaznických a účetních výpočtů kustoda na zpracovatelské úrovni akcí pro po...

Více

Zápis ze zasedání ZO Třebonín ze dne 24.4.2007

Zápis ze zasedání ZO Třebonín ze dne 24.4.2007 Usnesení . 22 – ZO bere na v domí zprávu o pln ní rozpo tu za 1. tvrtletí roku 2007. 3. Zpráva o výsledku auditu. Zprávu podala starostka obce. Seznámila zastupitele s výsledkem kontroly hospoda en...

Více