Chřibský zpravodaj

Komentáře

Transkript

Chřibský zpravodaj
Chřibský
zpravodaj
Èíslo 8
Roèník 25
Srpen 2015
Nepřehlédněte...
Zastupitelstvo města Chřibská odsouhlasilo úpravu nájemného od 1. 1. 2016.
Nejnižší nájemné bude 25 kč/m2.
Cena 5 Kè
Máte doma nepotřebné věci?
Přijďte je prodat, nakoupit nebo se jen podívat!
BLEŠÍ TRH
V sobotu 22. srpna 2015
od 8.00 do 12.00 hodin
Na parkovišti za Restaurací Radnice ve Chřibské
(Každý si své věci prodává sám za své ceny).
Více informací na tel.: 412 381 214
nebo osobně na MÚ Chřibská
ROCK FEST
NA KOUPALIŠTI VE CHŘIBSKÉ
22. srpna 2015 od 16.00 hodin
TOHARD Hard a Heavy, WE AND ANGELS
PEJP – LED ZEPPELIN TRIBUTE, ACT OF GOD
Vstupné 100 Kč, předprodej 80 Kč,
předprodej vstupenek zajišťuje P. Michek
Tel. 721 551 922
Občanské sdružení Pod Studencem
společně s Usedlostí Na Stodolci v Dolní Chřibské
Vás zvou na výstavu fotografií
Nová autobusová zastávka
(foto JN)
VÁCLAVA SOJKY
KRAJINA POD STUDENCEM V PROMĚNÁCH POHLEDEM OBJEKTIVU
Výstava potrvá do 3. září 2015
XIX. CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO
ˇ
Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s. a město Chřibská
Vás zvou na
LUŽICKÝ VEČER
Představení krojů, písní a tradic Lužických Srbů
v podání rodiny Ziesch z Budyšína
Společenský sál RADNICE
Dům č. p. 7 po rekonstrukci
(foto JN)
pátek 4. září 2015 v 19.00 hodin
Srpen 2015
Chřibský zpravodaj
str. 2
Modernizace
barevny Amann s.r.o. Chřibská –
ˇ
II. etapa – realizace v I. pololetí roku 2015
Po skončení I. etapy modernizace barvírenského provozu ve společnosti Amann s.r.o. Chřibská v roce 2014
se vedení společnosti podařilo prosadit pokračování
II. etapy, ve které došlo v letošním roce 2015 k další celkové obnově strojního zařízení nákupem 8 nových tlakových
aparátů THIES. Uvedená II. etapa modernizace s sebou
přinesla i celkovou rekonstrukci výrobních prostor včetně
kompletní technologické obnovy nutných provozních zařízení – rozvody páry, studené a teplé vody, tlakové odpady
z aparátů, rekuperace - zpětné využití odpadního tepla,
klimatizační jednotky atd.
Uvedenou modernizací se podstatně zlepší pracovní
prostředí pro pracovníky barevny a především dojde
k podstatnému rozšíření kapacit s pružností a reakcí naší
výroby na požadavky zákazníků ke zkrácení našich dodacích termínů. Ohledně kvalitativních parametrů chceme
nadále vylepšovat všechny produkty a výrobky tak, abychom si udrželi pověst výrobce, který nemá téměř žádné
zákaznické reklamace. Uvedeným rozšířením výroby
v barevně Amann v Chřibské dojde k navýšení kapacit
z dnešních 450 tun/rok na dvojnásobné množství barvení
ve výši 900 tun/rok. Uvedené navýšení kapacit zrychlí
celý proces realizace zakázek od příjmu objednávek od
zákazníků až po finální cívkování a expedici k našim obchodním partnerům.
Nové aparáty THIES byly uvedeny do zkušebního
provozu začátkem měsíce července 2015 a s jejich plným
nasazením se počítá po období dovolených od měsíce září
2015 v plném třísměnném provozu v 5 denním pracovním týdenním rytmu. Byly instalovány aparáty na 20 kg,
30 kg, 45 kg a 90 kg, které umožní pružnou výrobu pro
naše zákazníky jak ve standardních odstínech barev, tak
Průběh instalace THIES aparátů v Amann s.r.o. Chřibská
i v barvách mimo naše barevnice – dle přání a požadavků
našich partnerů.
Na realizaci uvedené akce se podíleli nejen všichni
techničtí pracovníci naší společnosti Amann s.r.o. Chřibská, ale také mnoho dodavatelských firem jak stavebních,
tak i technologických částí. Velká tíha odpovědnosti stála
také na mechanicích firmy THIES, kteří strávili ve Chřibské více než 2 měsíce a společně s managerem bareven
Amann skupiny a našimi pracovníky dovedli projekt do
zdárného cíle ve stanoveném termínu. Všem těm, kteří se
podíleli na realizaci této náročné a pro Chřibskou velmi
důležité investice pro zajištění stabilní výroby v budoucnosti, patří naše poděkování a
uznání za velmi dobře odvedenou práci. Investiční náklad
si vyžádal částku vyšší než
30 mil. Kč a dává nám záruku dlouhodobé perspektivy
pracovních míst v lokalitě
Chřibská a zároveň zvýšil
důležitost a potřebnost naší
výrobní kapacity v ČR v rámci
celé skupiny Amann Group.
V letošním roce 2015 očekáváme obrat v Amann s.r.o. Chřibská ve výši zhruba 580 mil. Kč
s nárůstem oproti loňskému
roku o téměř + 30 %, zaměstnáváme v současnosti 183
pracovníků v hlavním pracovním poměru.
Ing. Josef Ruml –
Pracovní tým Amann Chřibská s kolegy THIES a Amann skupiny slaví první obarvejednatel
společnosti
né partie na nových aparátech THIES v českých národních barvách – modrá, červená,
Amann s.r.o. Chřibská
bílá
Srpen 2015
Chřibský zpravodaj
Z policejního bloku
• Pokousání psem
Volně pobíhající pes německý ovčák byl příčinou zranění, které utrpěla obyvatelka Chřibské. Majitel psa se
kvůli této události bude zodpovídat u přestupkové komise z porušení vyhlášky Města Chřibská a také následný
případ, kdy stejný pes opět pobíhal volně v obci Chřibská
hned následující den po tom, co pokousal člověka, dokládá, že jeho majitel bude mít mnoho k vysvětlení pro jeho
nezodpovědné jednání.
• Lup, který se nevyplatil
Na benzinovou čerpací stanici ve Chřibské přijel muž
v osobním vozidle zn. BMW, které předtím ukradl. Na
BČS se pokusil natankovat benzín a ujet bez zaplacení.
Díky jeho roztržitosti se mu tankování nezdařilo a rychle
z místa odjel. Došlo na stíhání pachatele hlídkami policie
spoluprací několika služebních obvodů. Později pachatel
s vozem havaroval a byl policisty zadržen.
• Smutný fakt o neodpovědných rodičích
Mezi případy, které policie šetří, patří i případy oznámeného neplnění vyživovací povinnosti jednoho z manželů
na své děti. Jedním z mnoha takto se chovajících osob je
i občan obce Chřibská, který od roku 2014 si tuto svou povinnost stanovenou mu Okresním soudem v Děčíně neplní
vůči svým 3 dětem. Případy neplacení stanovené částky
vyživovací povinnosti nejsou nijak ojedinělé a mnohdy tito
rodiče dluží dětem na výživném i tisíce korun za dlouhé
období neplacení.
• Řidiči a návykové látky
V období měsíce července policie zjistila další případ,
kdy řidič řídil osobní motorové vozidlo pod vlivem omamně psychotropních látek. Na základě výsledku laboratorního vyšetření z tělních tekutin bude v přestupkovém
řízení u komise stanovena výše jeho trestu, kdy mu hrozí
zákaz řízení až na 2 roky spolu s uložením pokuty do výše
až 50.000 Kč.
• Pátrání
Důchodce ve věku 67 let se nevrátil z vycházky zpět
do Domova důchodců Potoky v Dolní Chřibské. Policie
zahájila pátrání v širokém okolí v rozsahu až do lokalit
České Kamenice, Jetřichovic a lesních cest Národního
parku České Švýcarsko. Naposledy byl spatřen na silnici
směrem na Rynartice, je vysoký 160 cm a hubený, vlasy
dlouhé k ramenům. Do současné doby se muže nepodařilo
najít a je po něm stále vyhlášeno pátrání.
V měsíci srpnu 2015 bude otevřena místnost Policie ČR
pro kontakt s obyvateli Chřibské v přízemí budovy MěÚ
Chřibská dne 5. 8. 2015 a dne 25. 8. 2015 v době od 9.00
do 11.00 hod.
Za obvodní oddělení PČR Krásná Lípa
pprap. Jana Hosaková, vrchní asistent
str. 3
Pojeďte s námi…
Klub důchodců Chřibská pořádá
dne 17. 9. 2015
ZÁJEZD DO DĚTENIC
Cena zájezdu 300 Kč
V ceně zájezdu –
cesta pohodlným autobusem,
prohlídka zámku, prohlídka pivovaru.
Odjezd z náměstí Chřibská 7.30 hodin.
Přihlášky nejpozději do 5. 9. 2015
na tel. 721 589 095,
725 508 993.
Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, záclon
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené, kompletní
Domácí potřeby – nádobí nepoškozené
Menší elektrospotřebiče
Knihy
Věci zabalené lze odevzdat
na MÚ Chřibská do 4. září 2015
TERMÍNY SVOZU
SEPAROVANÉHO ODPADU
Každý lichý týden, vždy ve čtvrtek
13. SRPEN 2015
27. SRPEN 2015
10. ZÁŘÍ 2015
inzerce
Prodám byt 3+1 v panelovém domě.
Tel. 721 057 216.
Srpen 2015
Chřibský zpravodaj
str. 4
70 let české kopané ve Chřibské 1945 - 2015
(III. část - pokračování z č. 7/2015)
Sokol Sponit Chřibská oddíl kopané hrál Okresní přebor okresu Nový Bor a Okresní kolo Čsl. poháru.
Těchto soutěží se účastnily naše dvě mužstva.
Sokol Sponit Chřibská I a Sokol Sponit Chřibská II.
Dle zákonů o státní tělovýchově se Sokol stal jednou
z devíti částí Dobrovolné sportovní organizace (DSO).
V roce 1953 se chřibský Sokol přejmenoval na Tělovýchovnou organizaci T.J. JISKRA CHŘIBSKÁ.
Složení výboru oddílu kopané v roce 1951:
Vedoucí oddílu
Lamač František
Zapisovatel, jednatel Machan Jan
Instruktor
Hájek Antonín
Vzdělavatel
Špráchal Norbert
Pokladní
Ježek Oldřich
Hospodář
Ing. Hruška Přemysl
Rekvisitář
Krajčír Jan
V roce 1951 se oddíl kopané, který hrál III. třídu
na novoborském okrese, umístil na 3. místě za Sokolem
Rybniště a Sokolem Velveta Dolní Podluží.
Naše mužstva v té době hrála mistrovská, pohárová
a přátelská utkání s těmito mužstvy:
Sokol Nemocnice Česká Kamenice, Sokol Škodovka
Nový Bor, Sokol Borokrystal Nový Bor, Sokol Srbská
Kamenice, Sokol Dolní Prysk, Sokol Papírny Česká Kamenice, Sokol Veselé, Sokol Rybniště a mezi sebou Sokol
Sponit Chřibská I a Sokol Sponit Chřibská II.
Znak T.J. Jiskra Chřibská
V roce 1952 se I. mužstvo oddílu kopané zúčastnilo
okresní mistrovské soutěže v okrese Nový Bor a umístilo
se z jedenácti mužstev na sedmém místě. Bylo sehráno
20 zápasů (6 vyhráno, 4 nerozhodně, 10 prohráno – skóre: 50:64).
Mistrovské zápasy hrálo celkem 24 hráčů.
(Kunc, Khun, Machan, Ježek, Barlok, Novák, Hájek,
Kolář, Lamač, Sus, Kafka, Hlaváček, Brož ml., Dobiáš,
Ryšavý, Brož st., Bezdíček, Hubáček, Michek, Tocháček,
Tomaník, Šeba, Rakouš, Ing. Hruška).
Branky v mistrovství nastříleli:
Ježek 8, Barlok 6, Tocháček 4, Kafka 4, Brož ml. 4,
Lamač 4, Machan 3, Brož st. 2, Sus 1.
II. mužstvo sehrálo 8 zápasů (z nich 4 vítězné, 1 nerozhodný, 3 prohrané. Skóre 22:24).
V mužstvu Sokol Sponit Chřibská II hráli tito hráči:
Ing. Hruška, Vančura, Tomaník, Kopsa, Halamka,
Radník, Bezdíček, Mikolajčík, Musil, Křivohlavý, Spěváček, Cakl, Brož st., Nejedlý, Tomiška, Hubáček, Michek,
Rakouš, Machan, Koutný, Ležovič, Šeba.
Nejlepšími střelci byli Brož st. 5 branek, Tomaník
4 branky a Vančura 3 branky.
Není bez zajímavosti, že někteří hráči, když to bylo
potřeba, nastupovali za mužstvo I i mužstvo II Sokola
Sponit Chřibská.
Razítko T.J. JISKRA Chřibská – Sponit. Oddíl kopané
Škvára na hřišti – pěkně to prášilo
Josef Navrátil (pokračování)
Srpen 2015
Chřibský zpravodaj
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
I letos se za krásného počasí konal 6. 7. 2015 již
XX. ročník „Cesty pohádkovým lesem“. Na 418 účastníků čekalo dvanáct stanovišť. Mezi stávající masky – vodníky, čerty, krále a královnu, Krakonoše a loupežníky
přibyly i nové, se kterými jste se mohli setkat na obvyklé
trase, a to s bylinkářkou, kočičkami, Asterixem a Obelixem, Šípkovou Růženkou, Marge a Lízou ze Simpsonů a
perníkovou chaloupkou.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na akci
podíleli a připravili dětem i dospělým příjemné pohádkové
odpoledne.
KK-MichŠ
Chřibské kulturní léto
XIX. ročník Chřibského kulturního léta slavnostně
zahájil koncert z děl našich a světových mistrů, uspořádaný v neděli 5. července 2015 v kostele sv. Jiří. Po
úvodním proslovu starosty města Jana Machače se hojnému publiku představil již dobře známý Rumburský
komorní orchestr v čele s dirigentem Patrikem Englerem se sólisty Helenou Krausovou (zpěv), Pavlínou
Marcínovou (violoncello), Patrikem Englerem (fagot) a
Zdeňkem Krausem (housle). Hudba, která zazněla, byla
tentokráte trochu lehčího rázu, ale o nic méně hodnotná
než díla, která zde zazněla na předchozích koncertech.
Byla to např. známá Humoreska od Antonína Dvořáka,
Poem od Zdeňka Fibicha, Solvejžina píseň od Edvarda
Griega, ale největší ohlas a velký potlesk sklidil Patrik
Engler se svým sólem na fagot ve skladbě Julia Fučíka
Starý bručoun.
V sobotu 18. července 2015 proběhla v Novém domě
na náměstí vernisáž výstavy Tradiční řemesla v Českém
Švýcarsku, doplněná dobovými fotografiemi a nábytkem
ze starých domácností. Součástí výstavy byly unikátní
ruční výšivky Jany Procházkové. Na vernisáži výstavy,
kterou připravili Josef Navrátil a Jan Michálek, nechyběla tradiční hudební vložka v podání nám známých
umělců.
Tímto děkujeme NP České Švýcarsko za půjčení výstavních panelů, paní J. Procházkové za ruční výšivky a
všem, kteří zapůjčili domácí předměty pro tuto výstavu.
( FS )
str. 5
Zprávy ze sportu
Z fotbalového klubu...
Dne 18. 7. 2015 v 16.30 se na fotbalovém hřišti FK
Chřibská sešlo kolem padesáti příznivců kopané, aby
oslavili sedmdesáté výročí založení klubu. Před zahájením výročí šly bývalé hráčky FK Chřibská společně
s Martinem Kalfusem a trenérem Jaromírem Nepovímem
uctít památku bývalých spoluhráček Nadi Trojanové a Evi
Singerové na městský hřbitov. Po příchodu na fotbalové
hřiště bylo připraveno skromné pohoštění. Bývalé hráčky
dostaly na památku jejich registrace, u kterých se některé
Společenská kronika
V srpnu oslavují:
Ladislav Sajfrt
Marie Macháčová
Věra Cyprichová
Jiřina Karkulová
Zdeňka Kosová
Eva Durčanská
František Rada
Jana Olešnaniková
Inka Bechyňová
Stanislav Zeman
Magdaléna Smetanová
Marie Broklová
Bohuslav Hroch
Libuše Myšková
Zita Svobodová
Všem srdečně blahopřejeme!
Chřibští běžci hlásí...
Rockpoint horská výzva
12. - 13. 6. v Krkonoších
Oslavy 70 let kopané ve Chřibské
od srdce zasmály. Po občerstvení se začaly kopat pokutové
kopy. Nejdříve kopaly pokutové kopy ženy, kde se vítězkou
stala slečna Michala Mokrá z Rybniště. Následovali pánové
s průměrným věkem 65 let (vše proběhlo bez úrazu), vítězem penaltového rozstřelu se stal Jaromír Nepovím. Po
penaltách následovala volná zábava, která se protáhla do
ranních hodin. Předseda FK Jaromír Nepovím obdržel od
nejstaršího příznivce a bývalého dlouholetého člena FK
Chřibská pana Jaroslava Barloka žlutý míč Select, který
pan Barlok věnoval fotbalovému klubu. Starší generace
členů FK si zavzpomínala nad kronikou, kterou založil
Jaromír Nepovím st. a společně s Monikou Nepovímovou
začali psát historii fotbalu ve Chřibské. Oslava sedmdesátého výročí kopané ve Chřibské se vydařila a všichni se
dobře bavili.
Závod dvojic na trase 70 km. Jan Chroust z Krásné
Lípy se se mnou proběhl na trase Long. Náš název týmu
byl „Po Stezce běží Chroust“. Start byl 12. 6. ve 23.55 hodin v Peci pod Sněžkou. Z přihlášených 123 dvojic dokončilo závod 97 týmů. My jsme se umístili jako 30. celkově
v čase 11 hodin.
Nonstop beh
hrebeňom
Nízkých Tatier
27. 6. start Trangoška
1120 m.n.m. - Donovaly
980 m.n.m - 49 km. Velmi
náročná a technická trať,
horský chodník, svahy
s celkovým převýšením
2187 m. Nejvyšší místa
závodu - Kamenná chata
a Děreše ve 2000 m.n.m.
Z 265 závodníků jsem
doběhl na 57. místě v čase
6 hod 6 min. Závod, který
měl limit 9,5 hodiny, nedokončilo 72 běžců.
Martin Stezka
Tour de Feminin
V červenci projel naším městem několikrát peleton ženského cyklistického závodu Tour de Feminin 2015
O cenu Českého Švýcarska, který se jel již po osmadvacáté.
Celkové pořadí závodu:
1. místo Antošinová (Rusko), čas 11:12:47
2. místo Stephensová (USA),
+ 13
3. místo Plichtová (Polsko),
+ 34
Nejlepší česká závodnice Nosková se umístila na
20. místě, + 2:41.
Martin Stezka na závodech
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 8 vyšlo dne
14. 8. 2015 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

Podobné dokumenty

září - Město Dolní Poustevna

září - Město Dolní Poustevna Vážení obèané, dámy a pánové, v pátek 27. 7. 2012 naveèer se nám stalo to, co si asi nikdo nepøeje, aby se mu pøihodilo. V mé pøítomnosti krátce po mém pøíjezdu zachvátil naši chalupu è. 36 u viadu...

Více