Termíny kurzů SAP Školicí středisko SAP ČR, spol. s ro květen

Komentáře

Transkript

Termíny kurzů SAP Školicí středisko SAP ČR, spol. s ro květen
Termíny kurzů SAP
Školicí středisko
SAP ČR, spol. s r.o.
květen - říjen 2013
Obsah
Úvod _________________________________________________________________________________ 3
Metody výuky __________________________________________________________________________ 4
Kurz v učebně ________________________________________________________________________ 4
Zákaznické školení ____________________________________________________________________ 5
Virtual Live Classromm (VLC) ____________________________________________________________ 6
e-learning ___________________________________________________________________________ 6
eAcademy ___________________________________________________________________________ 7
Certifikace ___________________________________________________________________________ 7
Předplacená karta _______________________________________________________________________ 8
Katalog veřejných kurzů květen – říjen 2013 __________________________________________________ 9
Software _____________________________________________________________________________ 21
SAP Workforce Performance Builder _____________________________________________________ 21
Enterprise Learning / Learning Solution ___________________________________________________ 22
Knowledge Acceleration _______________________________________________________________ 22
SAP User Experience Management by Knoa _______________________________________________ 23
Podmínky poskytování služeb Školicího střediska SAP _________________________________________ 24
2
ÚVOD
Váţení zákazníci a obchodní partneři,
společnost SAP ČR, spol. s r.o. (dále též jen „SAP“) Vám prostřednictvím svého Školicího střediska
předkládá již tradiční katalog „Termíny kurzů SAP“ na období květen až říjen 2013.
Připravili jsme pro Vás aktualizovanou nabídku kurzů s rozvržením do konkrétních termínů. V katalogu
rovněž najdete kurzy, které jsme připraveni zorganizovat na vyžádání.
Můžete se také podívat na Training and Certification Shop, kde naleznete detailní informace o jednotlivých
kurzech a jejich vzájemné provázanosti, viz odkaz: https://training.sap.com/cz
Po zadání kódu Vámi vybraného kurzu do vyhledávacího okénka, se zobrazí veškeré dostupné informace
k jeho obsahu a zaměření. Při prohlížení detailů kurzu doporučujeme Vaší pozornosti záložku „Related
Courses and Certifications“, kde najdete související školení a certifikace. Další užitečnou záložkou je
„Related Curricula“, která Vám k danému kurzu zobrazí mapy navazujících kurzů.
Ceny standardních školení, uvedených v tomto katalogu, jsou určeny délkou kurzu ve dnech.
Délka kurzu
(dny)
Standardní cena za
účastníka/kurz bez DPH
Cena po VP slevě za
účastníka/kurz bez DPH
1
11.000 Kč
10.450 Kč
2
22.000 Kč
20.900 Kč
3
33.000 Kč
31.350 Kč
4
44.000 Kč
41.800 Kč
5
49.900 Kč
47.405 Kč
Podmínkou pro získání VP slevy (sleva za Včasné Přihlášení ve výši 5% ze standardní ceny) je zaslání
závazné přihlášky na kurz do Školicího střediska SAP nejpozději jeden kalendářní měsíc před začátkem
kurzu (například pro kurz začínající 12. září je nejzazším termínem pro zaslání závazné přihlášky datum 12.
srpna, aby mohla být přiznána VP sleva).
Zajímavou variantou jak dosáhnout výhodnějších cenových podmínek na služby SAP Education je
předplacená karta, díky které získáváte dodatečný bonus na čerpání služeb SAP Education a navíc
zajistíte, že prostředky alokované na vzdělávání nebudou z rozpočtu odebrány, protože je vyčerpáte včas.
Mimo klasických kurzů pod vedením lektora v učebně, doporučujeme Vaší pozornosti stále populárnější
kurzy založené na metodách výuky formou e-learningu. Může se jednat o samostatný e-learningový kurz,
nebo o komplexní metodu výuky formou tzv. eAcademy, které představují velmi pohodlný způsob výuky.
Dále Vám také chceme nabídnout i účast na školeních s podporou virtuálních živých učeben. Takováto
školení povede lektor v zahraničí a Vy se připojíte vzdáleně do učebny a dále budete pracovat stejně jako na
klasickém prezenčním kurzu.
SAP Education nejsou výhradně služby vzdělávání, ale také software se vzděláváním související. Na
stránkách katalogu najdete přehledové informace o produktech, které vaší organizaci mohou pomoci
zefektivnit oblast lidských zdrojů, přípravy materiálů pro koncové uživatele. Zejména pak produkt SAP
Workforce Performance Builder představuje účinný nástroj na zefektivnění procesu tvorby uživatelské
dokumentace, nápovědy, vlastních e-learningových kurzů atd.
Pokud budete potřebovat jakoukoliv podporu při výběru vhodné sady kurzů přesně podle Vašich potřeb,
obraťte se s důvěrou na tým našeho Školicího střediska SAP a společně pro Vás nalezneme optimální
řešení.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: [email protected], nebo nově na Linkedin
profilu SAP Education ČR.
Na setkání s Vámi se těší tým Školicího střediska SAP:
Monika Kavanová, Eva Janů, Markéta Voráčková, Michal Pechát.
3
METODY VÝUKY
Kurz v učebně
Tradičním způsobem je školení v učebně pod
vedením lektora. Školení v SAP ČR vedou
zkušení
lektoři
s bohatými
praktickými
zkušenostmi. Ke kurzu obdrží každý účastník
příručku, která mu zůstává i po jeho skončení
k dalšímu využití. V průběhu školení účastníci
pracují se SAP výukovým systémem, kde mají
možnost si vyzkoušet na konkrétních cvičeních
práci se SAP systémy.
Benefitem našich plánovaných kurzů je příležitost
setkat se s účastníky z jiných organizací a
různými zkušenostmi. V našem školicím středisku
se můžete osobně setkat se zaměstnanci SAP
ČR, ať už z oddělení prodeje, konzultačního
oddělení nebo SAP Education.
Studijní plány
Naše studijní mapy jsou navrženy tak, aby Vám
pomohly najít cestu vzdělávacím plánem.
Nejlepším způsobem jak je použít, je určit si kam
byste se rádi dostali a pracovat na tom co na této
cestě najdete. Každá mapa má legendu
popisující, jak najít správnou úroveň kurzu a
uvedené předpoklady k jeho absolvování. Většina
z výukových map má tři úrovně:
4
Úroveň 1 – Přehledové kurzy
Tato školení poskytují začátečníkům přehledové
informace o SAP řešení a poskytují základní
znalosti pro absolvování více pokročilých kurzů.
Jsou uzpůsobeny pro účastníky z řad vedení
společností, projektové manažery a projektové
týmy.
Úroveň 2 – Základní kurzy
Tyto kurzy Vás uvedou do základních procesů,
které mohou být modelovány s využitím SAP
systému. Školení slouží k uvedení do
problematiky konkrétních komponent (např.
SCM500 – Procesy v nákupu) Kurzy úrovně 2
jsou primárně určeny pro členy projektových týmu,
ale i manažeři mohou získat výhodu díky hlubší
znalosti a porozumění procesům a funkcionalitám
v SAP systému.
Úroveň 3 – Detailní kurzy
Tato školení se zaměřují na poskytnutí detailních
informací o specifických oblastech aplikace,
koncertují se na customizace a popisy funkcí.
Obvykle navazují na informace, které pokrývá
odpovídající kurz druhé úrovně.
Zákaznické školení
Zákaznické školení je určeno pro definovanou
skupinu účastníků obvykle ze stejné společnosti.
Může se jednat o:
formátu, na jakém místě, v jakém jazyce a
potřebné technické předpoklady. Následně pro
Vás najdeme vhodného lektora a připravíme pro
vaši organizaci konkrétní nabídku.
 Kurz založený na standardním SAP školením,
nebo obsahovat části z více a zaměřený na
vaše odvětví nebo vaše vlastní procesy.
 Kurz může probíhat přímo ve vaší firmě.
Odpadnou tak náklady na cestování a
ubytování.
 Speciální workshop se zaměřením na speciální
funkce
 Workshop pro klíčové uživatele
 Školení koncových uživatelů
Stejně jako u kurzů pořádaných v předem
definovaných termínech i zde můžeme využít
standardizované
výukové
materiály
a
nakonfigurované výukové SAP výukové systémy.
Kontaktujte náš SAP Education tým, rádi Vám
pomůžeme najít optimální způsob vzdělávání pro
Váš tým. Probereme s Vámi potřeby a očekávání,
pro kolik osob by školení mělo být, v jakém
5
Virtual Live Classromm (VLC)
Model virtuálních živých učeben (VLC) od
organizace SAP Education vám dává potřebnou
flexibilitu. Kurzy jsou vedené lektory, většinou v
angličtině a využívají webovou softwarovou
platformu spolu s integrovanými prostředky pro
telefonické konference. Kaţdý student má
exkluzivní přístup ke stejným školicím
systémům společnosti SAP, jaké se pouţívají
v kurzech ve skutečných učebnách.
Virtuální živá učebna je navržena tak, aby byla
vysoce interaktivní. Během výkladu i během
cvičení s vámi lektor neustále komunikuje. Můžete
zvednout ruku a na něco se zeptat, odeslat
lektorovi zprávu do okna na dotazy nebo se zeptat
ústně.
Školení ve virtuální živé učebně od SAP
Education umožňuje partnerům a zákazníkům
navštěvovat kurzy vzdáleně, aniţ by museli
cestovat do školicích center SAP Education.
Prostředí učebny umožňuje lektorům i účastníkům
pomocí technických prostředků a komunikačních
nástrojů spolupracovat, čímž je napodoben dojem
z výuky ve fyzické učebně.
Látka, kterou lektor probere, je přesně stejná, jako
v kurzech ve fyzické učebně, ale optimalizovaná
pro online prostředí.
e-learning
Vzdělávání zaměstnanců má mnoho forem, od
globálních konferencí po konzultace na pracovišti
a všechno mezi tím. Vzdělávání online je často
ideálním řešením, protože se jedná o školení,
která jsou dostupná okamžitě a přímo z počítačů
zaměstnanců.
E-learningové kurzy od organizace SAP
Education doplňují naše dobře vyzkoušená
školení v učebnách. Umožňují uživatelům, aby si
sami určili, co chtějí studovat a kdy a kde chtějí
vyučování absolvovat. Během šestiměsíčního
období, kdy mají ke kurzu přístup, mohou
uživatelé učební jednotky podle potřeby opakovat
a sami si určovat trvání jednotlivých studijních
relací.
Po absolvování těchto kurzů získají uživatelé
solidní znalosti potřebné k navigaci v softwaru
SAP a k jeho používání k podpoře podnikových
procesů specifických pro různé role, svých
individuálních cílů a obchodní strategie vaší
organizace.
Díky
snadnému
přístupu
k
nejžádanějším kurzům zvýšíte celkovou úroveň
znalostí v celém podniku. Kromě toho, že snížíte
cestovní výdaje a zkrátíte dobu, kterou
zaměstnanci
stráví
mimo
pracoviště,
elearningové kurzy poskytnou vašemu týmu
správně načasovaná školení a připraví ho na
nové funkce. Simulace, zvukové prezentace a
interaktivní studijní moduly v rámci kurzů
podněcují zájem studentů. E-learning může také
sníţit celkové náklady na provoz softwaru
SAP, protože přispívá k usnadnění, zkrácení
prodlev a snižování nákladů implementace. Díky
rychlejšímu osvojení softwaru uživateli prodlužují
e-learningové kurzy celkovou dobu, kdy software
přináší užitek. Jestliže účastníci díky e-learningu
pochopí problematiku v širším kontextu, vaší
organizaci to pomůže udržet si náskok před
konkurencí.
Nabídku e-learningových
na webu:
školení
najdete
https://training.sap.com/cz/en/search?Delivery=elearning
6
eAcademy
Naši zákazníci nám často říkají, že je pro ně obtížné se uvolnit z práce, aby mohli absolvovat další školení, v
mnoha případech by pak uvítali přístup k našim výukovým systémům a dovolit jim studovat dle jejich
aktuálních časových možností. Na základě těchto zpětných informací Vám nyní nabízíme eAcademy –
řešení které vychází vstříc těmto potřebám.
eAcademy přestavují nejnovější flexibilní způsob SAP výuky, poskytující pohodlný a cenově výhodný
způsob rozšiřování znalostí. Každá eAcademy je soubor e-learningů pokrývající obsah, který byste jinak
získali při účasti v Akademii realizované ve třídě. Uživatel dostane přístup k systému na 2 až 5 měsíců, který
mu umožní:
 Dosáhnout požadovaných znalostí v konkrétní oblasti SAP řešení
 Připravit se na certifikační zkoušku
Student získává přístup k následujícím zdrojům:
 Online výukový obsah – Obsah eAcademy je připraven formou e-learningu který obsahuje prezentace
s audio komentářem, systémové dema / praktické simulace, poznámky a tipy od mentora. Tento flexibilní
formát umožnuje studovat dle vašich možností a případně opakovat lekce dle potřeby.
 SAP výukový systém – Přímá zkušenost práce se SAP systémem je klíčová komponenta eAcedemy.
Studenti mohou opakovat ukázky předvedené v e-learningu, provádět cvičení z učebních materiálů, nebo
prostě vyzkoušet scénář ze svojí vlastní praxe. Studenti využijí výukový systém k efektivnější výuce.
 Výukové materiály – Každý registrovaný studen získá přístup k elektronické verzi studijních materiálů,
které si může uložit pro další využití, nebo v případě potřeby si je i vytisknout.
 Help-desk podpora – eAcademy je doplněna asistenční službou dostupnou po celou dobu platnosti
přístupu. Studenti dostanou technickou podporu k výukovému prostředí, přístup k často kladeným
otázkám (FAQ), možnost zeptat se odborníka. On-line podpora je k dispozici prostřednictvím webového
chatu a plánovaných setkání s expertem.
Nabídku eAcademy najdete na webu:
https://training.sap.com/cz/en/search?Delivery=e-academies
Certifikace
Certifikace společnosti SAP poskytne Vám i Vašemu týmu výraznou konkurenční výhodu. Nejenže zvýší
Vaši kvalifikaci, ale může doslova nastartovat Vaši kariéru. Vypovídá totiž o vynikající kvalitě, která odpovídá
průmyslovým standardům. Certifikace o absolvovaných školeních společnosti SAP jsou uznávány po celém
světě a dokládají, že jste kvalifikovaným profesionálem, který zdokonalil své odborné schopnosti pečlivým
studiem a praktickými zkušenostmi u společnosti SAP.
Podívejte se na některé z mimořádných výhod, jež certifikace společnosti SAP přináší:
 Stanete se součástí exkluzivní webové komunity držitelů certifikace společnosti SAP, kde můžete
komunikovat s jinými certifikovanými kolegy a sdílet s nimi nejlepší postupy. Dozvíte se také, jak jim
certifikace pomáhá v kariérním růstu.
 Získáte přístup k certifikátům a logům společnosti SAP, pomocí kterých můžete prokázat svou kvalifikaci
potenciálním zákazníkům či zaměstnavatelům.
 Certifikace představuje určité doporučení v případech, kdy se naskytnou nové kariérní příležitosti.
Nabídku certifikačních zkoušek najdete na webu:
https://training.sap.com/cz/en/search?Delivery=certification
7
PŘEDPLACENÁ KARTA
Karta předplatitele je nástroj SAP Education vytvořený speciálně pro podporu komplexního odborného
rozvoje zákazníka nebo SAP Partnera, resp. jeho zaměstnanců.
Karta umožňuje využívat rozsáhlého programu vzdělávacích seminářů organizovaných SAP ČR za
zvýhodněných podmínek. Pomocí Karty lze hradit všechny služby poskytované Školicím centrem SAP ČR,
jako jsou kurzy nabízené v „Plánu školení“ a na internetových stránkách SAP ČR
(www.sap.com/cz/services/education), specifické zákaznické kurzy, on-site kurzy, projektová školení,
workshopy a semináře, e-learning nebo eAcademie.
Výhody:
 Úspora finančních prostředků Při zakoupení předplacené karty získáte bonus, takže dostanete
hodnotu vyšší, než kterou skutečně zaplatíte.
 Redukce administrativního procesu Zjednodušený způsob fakturace. Karta redukuje fakturační
procesy na minimum. Zaplatíte pouze jednou za nákup Karty! Nemusíte vystavovat zvláštní objednávky
na jednotlivé služby. Stačí zaslat pouze autorizovanou přihlášku s číslem Vaší Karty.
 Ochrana rozpočtu na vzdělávání Forma předplatného Vám zajistí, že rozpočet na vzdělávání nebude
ohrožen úspornými škrty v rozpočtech. Případně pokud máte rozpočet stále k dispozici, ale již jej
nestihnete vyčerpat přímou účastí na kurzech, můžete tak v podstatě finanční prostředky převést do
dalšího období.
8
KATALOG VEŘEJNÝCH KURZŮ KVĚTEN – ŘÍJEN 2013
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Přehledová školení
SAP01
Přehled SAP
2
22 000
5.
SAPCRM
Přehled SAP CRM řešení
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPEP
Přehled SAP EP řešení
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPHR
Přehled SAP HR řešení
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPNW
Přehled SAP NetWeaver
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPPLM
Přehled SAP PLM řešení
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPSCM
Přehled SAP SCM řešení
3
33 000
SAPSRM
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPBI
Overview of the SAP SRM solution
Introduction to SAP BusinessObjects BI
Solution
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPFIN
Overview of SAP Financials
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
SAPTEC
SAP NetWeaver Application Server - Základy
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
2.
Finanční účetnictví
SAPFIN
Overview of SAP Financials
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
AC010
5
49 900
22.
AC200
Obchodní procesy Finančního účetnictví
Accounting Customizing Fundamentals:
General Ledger, Accounts Receivable,
Accounts Payable
5
49 900
10.
AC201
Accounting Customizing I.
3
33 000
17.
AC202
Accounting Customizing II
2
22 000
20.
AC205
Účetní závěrka
4
44 000
AC207
Parallel Accounting and Reporting
3
33 000
AC210
Nová Hlavní kniha (v SAP ERP)
5
49 900
AC212
Nová Hlavní kniha (v SAP ERP) - Migrace
5
49 900
30.
AC220
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
AC270
Special Purpose Ledger
Travel Management: Travel Planning and
Travel Expenses
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
AC305
Účetnictví investičního majetku
5
49 900
AC400
Programming in Financials
3
33 000
5.
20.
7.
Termín kurzu na vyžádání
3.
9.
12.
Termín kurzu na vyžádání
9
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Manaţerské účetnictví Controlling
AC040
Obchodní procesy Controllingu
5
49 900
AC050
Obchodní procesy ve Finančním účetnictví a
Controllingu s novou Hlavní knihou
5
49 900
AC405
Cost Center and Internal Order Accounting
5
49 900
AC412
Cost Center Accounting: Extended Functions
3
33 000
AC420
Controlling procesů (Activity-Based Costing)
2
22 000
AC505
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
AC520
Plánování nákladů na výrobek
Cost Object Controlling for Make-To-Stock
Manufacturing and Sales-Order-Related
Production
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
AC530
Actual Costing / Material Ledger
3
33 000
AC605
Analýza ziskovosti
5
49 900
AC610
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
AC612
Účetnictví profit-center
Profit Center Accounting in new General
Ledger Accounting
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
AC650
Transfer Prices
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
AC660
EC-CS: Consolidation Functions
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
AC280
Analytika a Reporting v FI
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
CA705
Basics of the Report Painter / Report Writer
2
22 000
9.
7.
CA710
Další funkce nástroje Report Writer
3
33 000
13.
21.
5
49 900
13.
7.
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
Termín kurzu na vyžádání
12.
Termín kurzu na vyžádání
26.
Termín kurzu na vyžádání
6.
27.
24.
Finanční
analytika
Treasury and Risk Management
FSC110
Business Processes in Treasury & Risk
Management
Processes in SAP Credit Management, SAP
Biller Direct,SAP Dispute und SAP Collections
Management
Customizing in SAP Treasury und Risk
Management
AC805
Cash Management
FSC010
FSC020
Real Estate management
RE010
Business Processes in SAP ERP Real Estate
Management
3
33 000
RE200
Real Estate Management: Implementation
5
49 900
20.
27.
30.
Management Investic
AC020
Řízení investic
3
33 000
AC350
Konfigurace systému pro správu investic
2
22 000
30.
6.
10
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Administrace systému
SAPTEC
SAP NetWeaver Application Server - Základy
3
33 000
ADM100
Administrace AS ABAP I
5
49 900
ADM102
Administrace AS ABAP II
Monitoring SAP Systémů pomocí CCMS I.
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
22 000
Termín kurzu na vyžádání
ADM106
ADM107
Monitoring SAP Systémů pomocí CCMS II.
ADM110
Instalace SAP ECC 6.0
ADM200
Administrace AS Java
SAP Software Logistics for Java
ADM225
ADM315
Analýza zátěže AS ABAP
5
49 900
3
33 000
3
33 000
5.
20.
8.
7.
24.
Termín kurzu na vyžádání
2.
9.
ADM325
Software Logistics AS ABAP
5
49 900
ADM326
SAP ECC Upgrade
5
49 900
ADM327
Enhancement Package Installation
2
22 000
3
33 000
3.
23.
2
22 000
6.
26.
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
5
49 900
30.
3
33 000
15.
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
ADM505
ADM506
ADM515
ADM520
ADM800
ADM940
ADM950
ADM960
Administrace databáze Oracle I.
Administrace databáze Oracle II.
Administrace databáze MaxDB
Administrace databáze MS SQL Server
Administration AS Java 7.1
Autorizační koncept AS ABAP
Bezpečná správa SAP systémů
SAP NetWeaver AS - Security
5
49 900
DNW7AW
Delta ABAP Workbench SAP R/3 4.6C to SAP
NetWeaver 7.0
5
49 900
TADM70
SAP System: Operating Systém
3
33 000
TDMS10
SAP Test Data Migration Server
3
33 000
13.
14.
10.
Termín kurzu na vyžádání
27.
21.
29.
Termín kurzu na vyžádání
19.
2.
Termín kurzu na vyžádání
11
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Programování
SAPTEC
SAP NetWeaver Application Server - Základy
3
33 000
BC100
ABAP Programování: Úvod
2
22 000
BC400
ABAP Workbench: Základy
5
49 900
BC401
ABAP Objekty
5
49 900
BC402
ABAP Objekty - Advanced
5
49 900
BC403
ABAP Debugger
1
11 000
BC405
ABAP Reporting
Reporting pomocí Quick Viewer, SAP Query a
InfoSet Query
5
49 900
2
22 000
29.
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
BC412
Programování uživatelských dialogů
ABAP Programování dialogů pomocí prvků
EnjoySAP
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
BC414
Programování změn databáze
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
BC417
BAPI Development for Accessing SAP
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
BC420
Datové přenosy
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
BC425
Vývoj a modifikace
3
33 000
24.
19.
BC427
Enhancement Framework
2
22 000
27.
22.
BC430
ABAP Dictionary
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
BC460
SAPscript: Tisk formulářů a správa textů
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
BC470
2
22 000
BC480
Tisk formulářů pomocí SAP Smart Forms
Vytváření tiskových formulářů založených na
PDF formátu pomocí řešení "Interaktivních
formulářů"
3
33 000
BC490
ABAP Performance Tuning
3
33 000
22.
WGEDBG
Solution Based Debugging in SAP
2
22 000
9.
BC407
BC410
Termín kurzu na vyžádání
6.
5.
3.
9.
15.
7.
20.
19.
13.
14.
9.
23.
29.
10.
2.
30.
8.
21.
12
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Programming Web Application
NET200
Developing BSP Applications
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
NET310
ABAP Web Dynpro - Základy
5
49 900
15.
NET311
Advanced Web Dynpro for ABAP
3
33 000
31.
NET312
UI Development with Web Dynpro
Floor Plan Manager (FPM) for Web Dynpro
ABAP
4
44 000
5
49 900
NET313
14.
14.
20.
10.
2.
Integrační Technologie
SAPTEC
SAP NetWeaver Application Server - Základy
3
33 000
BIT100
SAP NetWeaver - Procesní Integrace - Přehled
3
33 000
BIT300
Integration Technology ALE
3
33 000
BIT400
SAP NetWeaver Process Integration
5
49 900
22.
BIT430
PI - Integration Processes with ccBPM
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
BIT460
SAP NetWeaver Process Integration: Mapping
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
BIT480
PI - Operations
SAP Business Workflow - koncepty, inboxy,
reporting a používání vzorů
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
2
22 000
31.
5
49 900
22.
BIT600
BIT601
SAP Business Workflow - tvorba a použití
BIT610
SAP Workflow - programování
3
33 000
BIT640
SAP Records Management (detailně)
3
33 000
BIT660
Archivace dat (nahrazuje BC660)
3
33 000
5.
2.
26.
27.
30.
28.
19.
13
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
BusinessObjects
SAPBI
Introduction to SAP BusinessObjects BI
Solution
2
22 000
BOW310
SAP BusinessObjects BI 4.0: Interactive
Analysis Report Design
2
22 000
27.
5.
1
11 000
29.
7.
2
22 000
6.
3
33 000
3.
2.
2
22 000
6.
5.
Termín kurzu na vyžádání
30.
BOU320
SAP BusinessObjects BI 4.0 Web Inteligence:
Advanced Report Design
SAP BusinessObjects BI Platform 4.0:
Administration and Security
BusinessObjects Universe Designer XI 4.0 /
3.0: Universe Design
BusinessObjects Universe Designer XI 4.0 /
3.0: Advanced Universe Design
BOID10
Information Design Tool
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
BOID20
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
BOC310
Advanced use of the Information Design Tool
SAP Crystal Reports: Fundamentals of Report
Design
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
BOC320
Crystal Reports: Business Reporting & Report
Processing Strategies
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
1
11 000
Termín kurzu na vyžádání
BODS30
SAP BusinessObjects Data Services 4.0
SAP Data Services: Data Integrator
Transforms
SAP BusinessObjects Data Quality Services
4.0
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
BOX310
SAP BusinessObjects Dashboards 4.0: Core
2
22 000
BOW320
BOE310
BOU310
BODS10
BODS20
3.
2.
19.
1.
Business Planning and Consolidation
BPC410
SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation, version for the Microsoft
Platform: Administration
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
BPC420
SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation, version for SAP NetWeaver:
Administration
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
BPC430
SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation: Reporting and Planning
5
49 900
BPC440
SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation - Consolidation
5
49 900
5
49 900
BW306
BW Query Design and Analysis
BI - Enterprise Reporting, Query & Analysis
(Part II)
5
49 900
BW310
SAP BI - Enterprise Data Warehousing
5
49 900
BW330
SAP BW Modelling
5
49 900
BW350
SAP BI - Data Acquisition
5
49 900
BW360
SAP BI - Performance and Administration
5
49 900
13.
BW365
SAP BI - User Management & Authorizations
3
33 000
20.
BW370
BI - Integrated Planning
5
49 900
13.
BW380
BI - Analysis Processes & Data Mining
2
22 000
20.
17.
Business Intelligence
BW305
12.
14.
2.
8.
9.
19.
29.
26.
15.
21
7.
Termín kurzu na vyžádání
14
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Customer Relationship Management
SAPCRM
Přehled SAP CRM řešení
3
33 000
CR100
CRM Základní customizace
5
49 900
CR300
CRM Sales
5
49 900
16.
CR410
Kontaktní středisko v CRM - WebClient
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
CR500
CRM Middleware
2
22 000
CR580
SAP CRM User Interface
4
44 000
Termín kurzu na vyžádání
CR600
CRM Marketing
5
49 900
23.
CR700
CRM Service
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
16.
29.
2.
29.
Enterprise Portal
SAPEP
Přehled SAP EP řešení
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
EP120
SAP NetWeaver Portal Development
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
EP200
SAP Enterprise Portal - Administrace
Knowledge Management - Konfigurace a
Integrace
5
49 900
5
49 900
EP300
26.
20.
Corporate Governance
GRC300
SAP GRC Access Control 10.0 Implementation and Configuration
5
49 900
GRC330
SAP BusinessObjects Process Control 10.0 Implementation and Configuration
5
49 900
14.
3.
15
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Human Capital Management
SAPHR
Přehled SAP HR řešení
2
22 000
HR050
Obchodní procesy HCM
5
49 900
HR110
Zúčtování mezd a platů - Základy
2
22 000
HR255
Employee Self Service& Manager Self- Service
5
49 900
HR280
Smart & Adobe Forms in HCM
4
44 000
HR290
System Configuration for ESS/MSS
3
33 000
HR305
Konfigurace kmenových dat
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
HR306
5
49 900
23.
5
49 900
30.
HR311
Konfigurace evidence časových dat
Časové vyhodnocení na základě pozitivní
časové evidence
Časové vyhodnocení na základě negativní
časové evidence
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
HR315
Recruitment
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
HR316
E-Recruiting
3
33 000
HR350
Programování v HCM
5
49 900
HR400
Konfigurace mezd
5
49 900
HR505
4
44 000
Termín kurzu na vyžádání
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
HR510
Organizační management
Pokročilý organizační management (nahrazuje
HR530)
Personnel Development & Performance
Management
5
49 900
16.
HR515
Training & Event Management (LSO)
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
HR540
Řízení odměňování
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
HR580
Analytika a Reporting v HCM
Autorizace v HCM (společně s HR305
nahrazuje HR307)
3
33 000
3
33 000
10.
10.
HR310
HR506
HR940
Termín kurzu na vyžádání
19.
Termín kurzu na vyžádání
27.
15.
26.
14.
5.
10.
12.
20.
11.
SAP For Utilities
IUT110
Business Processes in SAP for Utilities
5
49 900
IUT210
Kmenová data a základní funkce
3
33 000
12.
IUT220
Správa přístrojů
3
33 000
7.
IUT222
AMI for Utilities
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
IUT225
Správa energetických dat
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
IUT230
Zúčtování a fakturace
5
49 900
IUT235
Real-Time-Pricing
2
22 000
IUT240
Smluvní účet pohledávek a závazků
5
49 900
IUT250
Služby zákazníkům
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
IUT260
IC WebClient for Utilities
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
13.
21.
Termín kurzu na vyžádání
17.
16
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Web AS Java
JA300
SAP J2EE Start-up Kit
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
JA310
Java Web Dynpro - Základy
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
JA312
Pokročilé Java Web Dynpro
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
Termín kurzu na vyžádání
Life-Cycle Data Management
SAPPLM
Přehled SAP PLM řešení
3
33 000
PLM100
Správa dat v životním cyklu - Business Proces
4
44 000
PLM120
Správa dokumentů
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
PLM220
Project Management - Logistics
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
PLM230
Project Management - Controlling
5
49 900
16.
PLM512
cFolders
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
1.
Enterprise Asset Management
PLM300
Obchodní procesy Údržby a oprav
5
49 900
PLM305
Managing Technical Objects
Maintenance and Service Processing:
Preventative
Maintenance Processing: Operational
Functions
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
PLM318
Analytics in Enterprise Asset Management
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
PLM320
WCM Work Clearance Management
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
PLM400
Business Processes in Quality Management
5
49 900
5
49 900
PLM310
PLM315
10.
9.
27.
Quality Management
PLM412
Quality Planning and Inspection
Termín kurzu na vyžádání
Production Planning
SAPSCM
Přehled SAP SCM řešení
3
33 000
SCM100
Obchodní procesy Plánování (SAP ERP)
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
SCM150
SCM Reporting and Analysis
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
SCM240
Plánování výroby (ERP)
5
49 900
22.
SCM250
Production Planning and Detailed Scheduling
5
49 900
2.
9.
Manufacturing Execution
SCM310
Výrobní zakázky
5
49 900
SCM320
Sériová výroba
3
33 000
SCM360
Kapacitní plánování (SAP R/3)
5
49 900
13.
21.
Termín kurzu na vyžádání
24.
17
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Procurement and Logistics Execution
SCM500
Procesy v Pořízení
5
49 900
SCM510
Vedení zásob
5
49 900
SCM515
Likvidace faktur
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
SCM520
Nákup
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
SCM525
Consumption-Based Planning and Forecasting
2
22 000
12.
SCM550
Customizing: materiálové hospodářství
5
49 900
17.
EWM100
Extended Warehouse Management Processes
Extended Warehouse Management
Customizing
3
33 000
19.
5
49 900
24.
EWM110
3.
16.
19.
14.
19.
Sales and Services
SCM600
Odbytové procesy
5
49 900
SCM605
Prodej
5
49 900
SCM610
Expedice
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
SCM611
Přeprava
3
33 000
4.
SCM615
Fakturace
2
22 000
2.
SCM620
Stanovení ceny v odbytu
3
33 000
20.
SCM630
Řízení skladů
5
49 900
27.
SCM631
Additional Topics in Warehouse Management
Customizace přesahující funkční oblasti v
odbytu
2
22 000
3
33 000
5
49 900
5
49 900
5
49 900
22.
1
11 000
Termín kurzu na vyžádání
4
44 000
Termín kurzu na vyžádání
SCM650
8.
5.
15.
26.
23.
17.
Termín kurzu na vyžádání
SAP Solution Manager
SM100
SM200
SAP Solution Manager: Operations and
Configuration
SAP Solution Manager: Change request
manag. and Service desk - Configuration
SM300
Business Process and Interface Monitoring
SMI210
Solution Manager Implementation
Methodology Overview
Implementation Projects with SAP Solution
Manager
SMI310
22.
27.
21.
16.
7.
18
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
End-To-End Solution Operations Support (E2E)
E2E040
Run SAP – End-to-End Solution Operations
Overview
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
5
49 900
E2E120
Root Cause Analysis
Technical Monitoring in SAP Solution Manager
7.1
3
33 000
E2E200
Change Control Management
5
49 900
E2E220
Test Management Overview
ASAP 7.1 Implementation Methodology in
Details
3
33 000
23.
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
3
33 000
Termín kurzu na vyžádání
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
E2E100
ASA380
3.
30.
16.
12.
4.
Enterprise SOA
SOA100
SAP Enterprise SOA - Fundamentals
SOA110
SAP Enterprise SOA - Roadmap &
Methodology
SAP Enterprise Architecture Framework Level
I
SOA200
Procurement and Logistics Execution
SRM210
SAP SRM Server Configuration
5
49 900
SRM215
SAP Supplier Self-Services (SUS)
8.
1
11 000
SRM270
RM-MDM Catalog Content Management 3.0
4
44 000
24.
2
22 000
24.
3
33 000
5.
3
33 000
30.
Termín kurzu na vyžádání
SAP HANA
HA100
SAP HANA Appliance
HA200
Administration & Operations
HA300
SAP HANA Implementation and Modeling
8.
24.
25.
30.
19
Kód
kurzu
Název kurzu
dny
Kč
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Sybase - Mobility
SUP120
SUP521
SUP130
SUP140
Sybase Unwired Platform 2.0 Architectures
and Technical Overview
Sybase Unwired Platform 2.1 Mobile
Application Development
Sybase Unwired Platform 2.1 for Enterprise
Architects
Sybase Unwired Platform 2.1 for Application
Architects
2
22 000
Termín kurzu na vyžádání
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
1
11 000
2.
2
22 000
9.
30.
SUP620
Sybase Unwired Platform 2.1 Administration
4
44 000
Termín kurzu na vyžádání
AFA461
Afaria 7.0 System Administration
5
49 900
23.
5
49 900
Termín kurzu na vyžádání
5
49 900
9.
3
33 000
5
49 900
Sybase - ASE
EDB115
EDB356
TZASE
Fast Track to Adaptive Server Enterprise
System and Database Administration: Adaptive
Server Enterprise
Database Administration Sybase ASE (for SAP
systems)
27.
25.
Sybase – Replication Server
EDB377
Fast Track to Replication Server Administration
3.
Certifikace
Associate Level
CERT
Professional Level
Master Level
8 500
1
10 990
2.;
16.;
30.
13.;
26.
2.;
18.;
31.
15.;
27.
3.;
24.
10.,
24.
15 550
20
SOFTWARE
SAP Workforce Performance Builder
SAP Workforce Performance Builder je nový
produkt, který má jednoduchý cíl: pomoci našim
zákazníků maximalizovat užitek ze SAP řešení.
SAP Workforce Performance Builder Umoţní
vaší organizaci generovat, editovat a nasadit
simulace, dema, e-learningové kurzy, testovací
skripty, kontextové nápovědy a dokumentaci
s neuvěřitelnou lehkostí.
SAP Workforce Performance Builder je
škálovatelný produkt: jeho základní funkcionality a
nadstavby pracují dohromady, aby spojili práci
odborníků na dané téma (př. vedoucí účtárny),
tvůrců obsahu (př. IT nebo HR expert),
projektových vedoucí, personálních manažerů.
Jedná se o řešení vhodné pro společnosti
jakékoliv velikosti.
SAP Workforce Performance Builder Desktop
edice má dva hlavní komponenty Instant
Producer, Producer.
Výhody SAP Workforce Performance Builder:
 Vynikající rozpoznávání objektů.
 Plně lokalizován do češtiny
 Využitelný i pro záznam jiných aplikací než
SAP.
 Jednoduché a logické uživatelské rozhraní
(Instant Producer).
 Sofistikovaný, ale snadno ovladatelný editor
(Producer).
 Instant Producer umožňuje samostatnou
přípravu dokumentů přímo experty na danou
problematiku.
 Instant Producer pomáhá snadnému sdílení
znalostí v týmu.
 1x záznam => následně jsou z jediného zdroje
vytvořeny výstupy: dokumentace, e-learning,
demo, testy…
 Jedná se o odladěný produkt. Aktuálně ve
verzi 9.2
SAP Workforce Performance Builder podporuje
češtinu pro generování obsahu dokumentace a
také uživatelské rozhraní nabízí českou verzi.
Program
je
možné
provozovat
i
ve
vitrtualizovaném Citrix prostředí.
21
Enterprise Learning / Learning Solution
Prostředí SAP Enterprise Learning pomáhá
zajistit, aby zaměstnanci měli náležité schopnosti
a odbornou kvalifikaci. Můžete zde spravovat
obsah kurzů, zajišťovat školení jak v
učebnách, tak formou e-learningu a řídit
výukové procesy. Integrovaný nástroj založený
na aplikaci Adobe Acrobat Connect Professional
vám umožňuje organizovat virtuální události.
Můžete také využívat zabezpečené auditování a
reporting a také množství služeb z oblasti
konzultací a implementace od společnosti SAP a
jejích partnerů.
Hlavní vlastnosti a funkce:
 Management talentů – průběžná aktualizace
znalostí pracovníků, a to v souladu s cíli
podniku
 Kompletní podpora – podpora kompletní
výuky, která umožňuje účinné předávání
znalostí a přizpůsobuje plány individuálním
potřebám a způsobům studia
 Správa výuky – navrhování výukových
jednotek, sledování postupu a koordinace
osobních zkušeností
 Autorské prostředí – vytváření modulárních,
opakovaně využitelných výukových materiálů a
změny jejich účelu pro různé potřeby a
posluchače
 Správa obsahu – zjednodušení a zrychlení
zjištění potřebných informací a umožnění
přímých odkazů do úložiště obsahu
 Mobilní výuka – umožnění přístupu
zaměstnanců z mobilních zařízení
Knowledge Acceleration
Software SAP Knowledge Acceleration pro SAP
ERP pomáhá lidem lépe se vyznat a orientovat
v infrastruktuře vašeho softwaru SAP
prostřednictvím kurzů, které pojednávají o
důležitých tématech z oblastí finančního
účetnictví,
nákupů,
zpracování
zakázek
odběratelů a personalistiky. Nabízí rady při
provádění transakcí, zvládání každodenních
operací a práci s kmenovými daty. Množství kurzů
pomáhá rozšířit možnosti spolupráce mezi
jednotlivými funkcemi, například mezi pracovníky
účetnictví dodavatelů a pracovníky materiálového
hospodářství a správy dodavatelů nebo mezi
pracovníky účetnictví odběratelů a pracovníky
distribuce. Několik kurzů pojednávajících o
klíčových tématech interního účetnictví je určeno
pro vysoce postavené účetní a kontrolory. Další
kurzy jsou zaměřeny na zvyšování dovedností
pracovníků oddělení nákupu v oblasti externího
pořizování a příjmu materiálu a na dovednosti
pracovníků personálního oddělení v oblastech
organizačního managementu a přípravy zúčtování
mezd a platů.
Hlavní vlastnosti a funkce:
 Rychlé zavedení prostřednictvím intranetu,
souborového serveru, systému pro správu
výuky nebo CD
 Nástroje pro obsah a přizpůsobení
 Demonstrace pro konkrétní role a velké
množství interaktivních simulací
 Hodnoticí nástroje, kvízy a činnosti k upevnění
znalostí
22
SAP User Experience Management by Knoa
Aplikace SAP User Experience Management od
firmy Knoa pomáhá zjistit zkušenosti uţivatelů
s prací v aplikacích SAP a výkonnost, kterou
při ní dosahují. Když zjistíte nějaké problémy,
můžete zvýšit produktivitu pomocí školení s
konkrétním zaměřením, které uživatele znovu
naučí používat nejlepší postupy řešení. Pokud
jsou vaše podnikové procesy samy o sobě
těžkopádné, můžete je předefinovat tak, aby bylo
jejich provádění jasnější. A pokud odhalíte
systémové problémy, lze je také vyřešit.
Aplikace SAP User Experience Management
(SAP UEM) od firmy Knoa pomáhá shromažďovat
fakta potřebná k tomu, abyste pochopili, jak lidé
pracují, a mohli jim pomoci dosáhnout vyšší
úrovně dokonalosti v provádění jejich pracovních
činností. Při téměř nulové spotřebě místních
výpočetních zdrojů můžete studovat, které
obrazovky či transakce používají, jak dlouho na
každé z nich stráví a jakým způsobem řadí své
úkoly.
Aplikace SAP UEM tak přímo z prostředí
konečného koncového uživatele zachycuje, jak se
práce se softwarem ve skutečnosti uživateli jeví.
Inovativní design umožňuje aplikaci odhalit
veškeré transakce v rámci celého softwaru SAP,
se kterými uživatelé pracují. Aplikace pak sleduje
vybrané akce, které uživatelé při provádění
jednotlivých transakcí dělají, a také veškeré
problémy, se kterými se při práci setkají nebo je
sami způsobí. Aplikace SAP UEM automaticky
adaptivně odhalí v práci uživatelů jakékoli nové
transakce a nepotřebuje k tomu žádné dodatečné
profesionální služby.
23
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB ŠKOLICÍHO STŘEDISKA
SAP
Tento dokument představuje nezávaznou nabídku společnosti SAP.
Poskytování služeb Školicího střediska SAP se řídí Obchodními podmínkami SAP ČR, spol. s r.o.,
pro poskytování služeb Školicího střediska SAP, z nichž zde uvádíme vybrané informace:
Jak se na školení přihlásit
 Vyplňte přihlášku, kterou najdete v sekci aktuálně ke stažení na adrese:
http://www.sap.com/cz/services/education
 Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete e-mailem, faxem nebo poštou na adresu SAP ČR, spol. s r.o.,
Budova BBC Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 - Michle, fax: +420 257 114 234, e-mail:
[email protected]
 Po dohodě lze místo na školení telefonicky nezávazně po dobu 24 hodin rezervovat.
 Potvrzení o konání školení je zasíláno e-mailem na kontaktní osobu zákazníka a účastníka školení, kteří
jsou uvedeni na přihlášce, a to nejpozději 5 pracovních dnů před dnem zahájení školení.
Ceny a platební podmínky
 Ceny v Katalogu školení jsou uvedeny bez DPH. Ceny budou účtovány včetně DPH podle sazby platné k
datu vystavení faktury – daňového dokladu.
 Faktury – daňové doklady vystavené společností SAP jsou splatné ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data
vystavení.
 Cena za školení uváděná v Katalogu školení je uváděna vždy jako cena za jednoho zaměstnance
zákazníka.
 V ceně nejsou zahrnuty náklady na ubytování, dopravu a další osobní náklady zaměstnanců Zákazníka účastníků školení.
Zrušení školení
 Při zrušení přihlášky ze strany zákazníka ve lhůtě 10 až 4 pracovních dnů před prvním dnem konání
školení je společnost SAP oprávněna vyúčtovat zákazníkovi 50% ceny školení.
 Při zrušení přihlášky ze strany zákazníka 3 a méně pracovních dnů před prvním dnem konání školení je
společnost SAP oprávněna účtovat 100% ceny školení.
 Zákazník je oprávněn změnit jméno zaměstnance uvedeného v přihlášce, avšak za předpokladu, že o
změně informuje SAP před zahájením školení a způsobem jako v případě zaslání přihlášky a tento
náhradní zaměstnanec splňuje podmínky pro účast na školení.
 Pokud přihláška zákazníka nemůže být z kapacitních nebo jiných organizačních důvodů přijata, SAP se
zavazuje o tomto zákazníka informovat a vyhrazuje si právo přihlášku odmítnout, popř. nabídnout
zákazníkovi náhradní termín nebo zařadit přihlášku zákazníka na pozici možného náhradníka. SAP si
dále vyhrazuje právo odmítnout a zrušit přihlášku při nedostatečném počtu zájemců o dané školení, a to
nejpozději 5 pracovních dnů před dnem konání školení. O zrušení přihlášky SAP vyrozumí neprodleně
zaměstnance zákazníka – účastníka školení a kontaktní osobu zákazníka uvedenou na přihlášce.
Úplné znění Obchodních podmínek SAP ČR, spol. s r.o., pro poskytování služeb Školicího střediska SAP je
dostupné na adrese: http://www.sap.com/cz/services/education.
24
www.sap.com
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP
BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP
products and services mentioned herein as well as their respective
logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany
and other countries.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects,
Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and
other Business Objects products and services mentioned herein as
well as their respective logos are trademarks or registered trademarks
of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP
company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL
Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein
as well as their respective logos are trademarks or registered
trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.
Crossgate, [email protected] EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are
registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other
countries. Crossgate is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of
their respective companies. Data contained in this document serves
informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials
are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group")
for informational purposes only, without representation or warranty of
any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions
with respect to the materials. The only warranties for SAP Group
products and services are those that are set forth in the express
warranty statements accompanying such products and services, if
any. Nothing herein should be construed as constituting an additional
warranty.

Podobné dokumenty