DENALI Arctica xpedition

Komentáře

Transkript

DENALI Arctica xpedition
MAPA
DENALI Arctica xpedition
aneb promítání fotek z pøechodu “nejstudenìjší” hory planety
Kdy: 26. 6. 2007 v 19.00 hod.
Kde: aula ZŠ Pertoldova (pøístup z ulice Pavelkova)
Jak se tam dostanete: výstupní stanice Pavelkova,
autobus è. 253 ze Smíchovského nádraí a 139 z Kaèerova
Pùjdete ulicí Pavelkova, po levé stranì panelák po pravé parkovištì, pøijdete na roh školy
a pùjdete dál tìsnì podél zdi školy, po cca 346,1plt a jste tam. Na dveøích u nìco bude.
Les
Ideální cesta
Promítání Zde
(Aula školy)
Zastávka Pavelkova
bus 253 a 139
v pøípadì dotazù volejte 724 420 540 nebo mailujte na [email protected]