kveten2016 - Základní a mateřská škola Rybniště

Komentáře

Transkript

kveten2016 - Základní a mateřská škola Rybniště
MATEŘSKÁ ŠKOLA - Projekt AKTIVNÍ ŠKOLKA
Už podruhé se naše mateřská škola zapojila do projektu „Aktivní školka“, který v letošním školním roce
zajišťuje HASPORT s.r.o. Česká Kamenice. V průběhu deseti lekcí (1x týdně 45 minut) děti pod vedením
profesionálních trenérů rozvíjejí své pohybové dovednosti a probíhá metodicky propracovaná průprava pro
různé sporty. Tyto lekce jsou určeny starším dětem (zohledňuje se fyziologický vývoj a bezpečnost). Rodiče
za účast dětí platí, ale poplatek si mohou kompenzovat příspěvkem své zdravotní pojišťovny. Sportovní
příprava a výuka probíhá zábavnou formou, přiměřeně věku dětí a je doplněna kvalitními sportovními
pomůckami, které si trenéři přiváží s sebou.
Letošní „sportovní školička“ byla
zahájena 4. dubna a skončí
počátkem června.
M. Kočišová
ŠKOLNÍ DRUŽINA – návštěva JV Ranche
V úterý 19. dubna proběhla další z akcí školní družiny, a to výprava na JV Ranch. Prohlídku ranche u
Vanžurů pro naši družinu domluvil pan Doležal (tatínek prvňáčka Míši). Paní Janě Vanžurové i panu
Doležalovi velmi děkujeme za příjemně prožité odpoledne! Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí,
užitečných informací o koních, prohlédli si stáje a všechny děti se mohly svézt na koni!!!
M. Kočišová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Tradiční dopravní soutěž žáků ZŠ proběhla
v pátek 29. dubna. Soutěž završila dopravní výchovu,
které se děti intenzivně věnovaly v předchozích týdnech.
Soutěžilo se na kolách a koloběžkách v okolí školy.
Vědomostní část byla zaměřena na základní dopravní
značky, povinnou výbavu jízdního kola a důležitá
telefonní čísla. Další okruh už byl o zručnosti v jízdě a byl
sestaven z mobilních překážek a prvků, které nám do
soutěže zapůjčila Městská policie ve Varnsdorfu.
Soutěž probíhala ve spolupráci s policisty
z obvodního oddělení Policie ČR Krásná Lípa prap. K. Rýdlovou a pprap. F. Chlubnou.
Za aktivní spolupráci a ukázku policejního vozu
včetně vybavení děkujeme!
M. Kočišová
Další fotografie ze všech akcí školní družiny v březnu a dubnu 2016: výlet za jehňaty, vytváření
robotů, "jarní tvoření", indiánský týden, návštěva JV Ranche (Vanžurovi) naleznete ve fotogalerii na
www.zsrybniste.cz

Podobné dokumenty

PDF: 05_Vodnik_květen-2016

PDF: 05_Vodnik_květen-2016 za účast dětí platí, ale poplatek si mohou kompenzovat příspěvkem své zdravotní pojišťovny. Sportovní příprava a výuka probíhá zábavnou formou, přiměřeně věku dětí a je doplněna kvalitními sportovn...

Více