Viz Organizační schéma - Střední průmyslová škola Na Třebešíně

Komentáře

Transkript

Viz Organizační schéma - Střední průmyslová škola Na Třebešíně
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299
organizační schéma organizace
POVĚŘEN ŘÍZENÍM ŠKOLY
(příkazce operace)
Ing. Václav Jahoda
Asistentka ředitele
Martina Schmausová
Zástupce ředitele
Ing. Richard Strnka
Sdružení rodičů
a přátel školy - SRPŠ
Vedoucí IC
Statutární zástupce ředitele
(správce rozpočtu)
(manažer kvality)
Mgr. Taťjana Kubíková
Tomáš Zachat
hospodářka
správa majetku
předměty všeobecně
vzdělávací
tělesná výchova
suplování
rodičovská veřejnost
garant projektů
Q103_01032016_Organizační schéma organizace
Odpovědnost: v.z. (Jh)
Vedoucí ŠJ
Jiřina Stehlíková
kvalita
revize
údržba
mzdová
účetní
úklid
doplňková
činnost
adminstrativa ŠJ
kuchaři
pomocní kuchaři
dolpňková činnost ŠJ
THP
domova mládeže
strojníci
bazénu
Pedagogická
rada
Vedoucí vychovatelka
DM
Marta Řičicová
DOMOV MLÁDEŽE
školníci
finanční účetní
(hlavní účetní)
vedoucí
bazénu
výchovný poradce
školní psycholog
školní metodik prevence
vedoucí školních dílen
Odborová
organizace
PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY (THP)
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
předměty odborné
Laboratoře
Exkurze, praxe
maturity
pedagogická dokumentace
přijímací zkoušky
metodik ICT
matrika školy
klima a kultura školy
public relations
www stránky školy
koordinátor ŠVP
Školská
rada
informační centrum
CoE (Microsoft)
hlavní
činnost
vychovatelé
doplňková činnost
domova mládeže