Omezovače přepětí

Komentáře

Transkript

Omezovače přepětí
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 3
Energy Division
ZnO omezovače přepětí nn a vn
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
2
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 4
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 5
Tyco Electronics Divize silnoproud
Bezpečnost a spolehlivost jsou dvě
vlastnosti zásadního významu
u vysokonapěťových produktů.
Společnost Tyco Electronics Divize
silnoproud neustále usiluje
o zdokonalování parametrů svých
produktů ve všech oblastech pro
uspokojení požadavků svých zákazníků.
Naše vývojové týmy pracují na vytvoření
dokonalé řady výrobků s výtečnými
parametry. Všechny produkty jsou
vyvinuty na základě rozsáhlých praktických zkušeností a ve shodě
s mezinárodními normami včetně IEC,
IEEE, ANSI a mnoha národních norem.
Více než 35 let systematického výzkumu
nových materiálů pro použití v elektrotechnickém průmyslu vyústilo v široký
sortiment produktů a materiálů.
Unikátní kombinace vlastností zahrnuje:
• Odolnost vůči vytváření vodivých cest
a nízkou elektrickou erozi ve znečištěném
i neznečištěném prostředí
• Dlouhodobou odolnost vůči vlivům
počasí a tepelnému stárnutí
• Odolnost vůči UV záření
• Chemickou odolnost
• Pevnost a odolnost proti roztrhnutí
i nárazům
• Více než 35 let praktického ověřování
výkonnosti ve všech prostředích
Jsou schopny vydržet v náročných
venkovních aplikacích po dlouhou dobu
své provozní životnosti. Pomáhají
udržovat provozní spolehlivost venkovních
i kabelových sítí. Naše omezovače
přepětí vyhověly i náročným zkouškám
(IEC 60099-4, ANSI C62.11, IEC 61643).
ZnO varistory použité v omezovačích
přepětí umožňují vysokou absorpci
energie a nízká zbytková napětí.
Dlouhodobá spínací přepětí a četné
výboje jsou absorbovány bez
pozorovatelných změn vlastností
nebo stability omezovače přepětí.
Nabízíme omezovače přepětí pro systémy
rozvodu elektrické energie, které jsou
navrženy tak, aby spolehlivě chránily
váš cenný majetek proti přepětí.
Přehled ZnO omezovačů přepětí v nabídce Tyco Electronics Divize silnoproud
Typ
Jmenovitý
výbojový
proud [kA]
Třída
vybití
vedení
Aplikace
Trvalé napětí
[kV]
od
do
Strana
katalogu
HDA
10
1
venkovní
3
41
5
OCP0
5
-
venkovní
3
29
6
OCP1
10
1
venkovní
3
29
6
OCP2
10
2
venkovní
3
41
6
10
1
venkovní
3
36
7
RDA
10
1
vnitřní
3
26
8
SPA
10
1
vnitřní
3
36
8
MPA
10
1
vnitřní
3
6
8
CPA
10
1
vnitřní
3
6
8
RSTI-SA
5, 10
-
vnitřní
12
24
9
10
-
venkovní
0,28
0,44
10
-
venkovní
1
6
Omezovače přepětí vn pro venkovní použití
Omezovače přepětí pro izolovaná vedení
CLX
Omezovače přepětí vn pro vnitřní použití
Omezovače přepětí nn
LVA
10, 11
Omezovače přepětí pro stejnoměrné sítě
HE60
12
3
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 6
ZnO omezovače přepětí
Společnost Tyco Electronics Divize
silnoproud zahájila vývoj omezovačů
přepětí s polymerovým pláštěm na
začátku osmdesátých let minulého století
pod značkami Raychem a Bowthorpe.
Od té doby společnost získává celosvětové
provozní zkušenosti a prokazuje
spolehlivost omezovačů i v prostředích
s nejtvrdšími klimatickými podmínkami
na světě.
Omezovače přepětí firmy Tyco Electronics
Divize silnoproud s polymerovým pláštěm
a s oxidem zinku byly vyvinuty a testovány
tak, aby splňovaly požadavky našich
zákazníků na odolnost vůči vnějším vlivům
i v nejtvrdších podmínkách a požadavky
normy IEC60099-4. Naše plastová
provedení bez jiskřiště jsou v provozu
od roku 1994 a na těchto zkušenostech
a know-how je nyní založena i nová řada
výrobků s technologií zvanou otevřená
klec.
Společnost Tyco Electronics Divize
silnoproud vyvíjí omezovače přepětí
mimojiné pro tyto aplikace: vnitřní
i venkovní, pro ochranu pláště kabelu,
ochranu motoru, rozváděče a trakce.
Jádra omezovačů přepětí tvoří vysoce
kvalitní varistory ZnO, které vykazují
znamenité tepelné a elektrické
vlastnosti dosažené díky zaručené
homogenitě varistorových bloků.
Výsledkem těchto vynikajících
tepelných vlastností je výrobek, který:
• skvěle zvládá dočasná přepětí
• má bezpečný, netříštivý způsob havárie
omezovače při zkratové zkoušce
s předzátěží bloků velkým proudem
• je schopen odvést velkou energii
4
Výhody omezovačů přepětí
Tyco Electronics Divize silnoproud:
Zkoušky dle normy IEC 60099-4
v nezávislých akreditovaných
laboratořích
Vynikající ochranné rozpětí
Přímé nastříknutí pláště na jádro
zajišťuje odolnost proti pronikání
vlhkosti
Nízká zbytková napětí
Schopnost odvedení velké energie
Výjimečné zvládání dočasného
přepětí
Bezpečný, netříštivý způsob havárie
omezovače při zkratové zkoušce
s předzátěží bloků vysokým proudem
Bezúdržbovost
Osvědčený polymerový plášť odolný
vůči elektrické erozi a vytváření
vodivých cest
Výborné vlastnosti v ohybu a tahu
Vynikající mechanická odolnost,
odolnost proti vibracím a nárazům
Kvalitní konstrukce a výroba
dle norem ISO 9001 a 14001
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 7
Omezovače přepětí vn pro venkovní použití:
HDA - omezovač pro velké zatížení; HDA-MA, HDA-M
Jádro omezovače typu HDA značky
Raychem tvoří výtečné ZnO varistorové
bloky, které vykazují znamenité elektrické
vlastnosti a tepelnou stabilitu.
Výsledná kombinace nového varistoru
a konstrukce HDA vyústila ve skvělou
schopnost pohlcení energie a zvládání
dočasného přepětí.
Jednotlivými konstrukčními prvky
omezovače HDA jsou:
1. varistory ZnO (oxid zinku)
2. patentovaný Raychem polymerový
plášť EVA
3. oheň nešířící mechanická konstrukce
4. elektrody z hliníkové slitiny odolné
vůči korozi
Lisovaná konstrukce omezovače zajišťuje
nízkou hmotnost a optimální mechanickou
pevnost. Výrobní proces garantuje
konstrukci bez dutin a optimální těsnění
styčných ploch. Toho se dosáhne přímým
vstřikováním polymerového pláště
na varistorové bloky z oxidu zinku
a hliníkové elektrody odolné proti korozi
patentovaným postupem Raychem.
1
2
Polymerový plášť byl vyvinut na základě
interních znalostí a zkušeností s materiály
získaných za dobu více než 35 let.
Tyto materiálové znalosti a zkušenosti
vyústily v konstrukci pláště s optimálním
rozmístěním stříšek, jejich velikosti
a tloušťky. Unikátním materiálem pláště
bylo také dosaženo skvělé odolnosti vůči
vytváření vodivých cest a elektrické erozi.
3
4
Pro uspokojení individuálních požadavků
je k dispozici velké množství montážního
a spojovacího příslušenství.
Omezovač přepětí HDA jako podpěrka
kabelových koncovek vn na stožáru
Raychem EVA materiál odolný vůči
elektrické erozi a vytváření vodivých cest
Skvělé hydrofobní vlastnosti EVA
5
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 8
Omezovače přepětí vn pro venkovní použití:
OCP - otevřená klec s polymerovým pláštěm
OCP je nejnovější řada ZnO omezovačů
přepětí Bowthorpe bez jiskřiště.
Vývoj OCP je založen na 25 letech
interních zkušeností s navrhováním
a výrobou omezovačů v Divizi silnoproud
společnosti Tyco Electronics. Finální
zkoušky OCP byly prováděny
v nezávislých evropských zkušebních
laboratořích.
OCP0
Omezovač přepětí se skládá z těchto
částí:
1 varistory ZnO (oxid zinku)
2 patentovaný silikonový plášť Bowthorpe
3 oheň nešířící mechanická konstrukce
4 elektrody z hliníkové slitiny odolné vůči
korozi
1
Ochrana sítí a zařízení vn proti malému atmosférickému
a spínacímu přepětí v oblastech s relativně nízkým počtem
výskytů bouřek.
K dispozici od 3 kV do 29 kV trvalého provozního napětí.
OCP1
Doporučené jako ochrana proti atmosférickému
a spínacímu přepětí v oblastech s relativně vysokým
počtem výskytů bouřek.
Dostupné od 3 kV do 29 kV trvalého provozního napětí.
OCP2
Omezovače přepětí třídy vybití vedení 2 pro použití v náročnějších
podmínkách s atmosférickým a spínacím přepětím i o větší energii.
Dostupné od 3 kV do 41 kV trvalého provozního napětí.
2
3
Jádra omezovačů přepětí OCP tvoří vysoce kvalitní varistory ZnO, které vykazují
znamenité tepelné a elektrické vlastnosti dosažené díky zaručené homogenitě
varistorových bloků.
4
Hlavními vlastnostmi hydrofobního silikonového pláště omezovače přepětí OCP jsou:
• Použití stříšek různé velikosti pro zajištění vynikající odolnosti vůči přeskoku
při zvýšeném znečištění povrchu
• Výtečná odolnost materiálu vůči elektrické erozi a vytváření vodivých cest
Pro uspokojení individuálních požadavků je k dispozici velké množství montážního
a spojovacího příslušenství.
Omezovač přepětí OCP jako podpěrka
kabelových koncovek vn na stožáru
6
Materiál silikonového pláště odolný vůči
elektrické erozi a vytváření vodivých cest
Výtečné hydrofobní vlastnosti silikonu
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 9
Omezovače přepětí pro venkovní izolovaná vedení vn:
CLX
V dnešní době mají odběratelé obecně
velmi vysoké požadavky na spolehlivost
dodávky elektrické energie a nejsou
ochotni akceptovat její přerušení a zvláště
ne takové, které by trvalo déle než jednu
hodinu.
Omezovač přepětí CLX je navržen jako
ochrana proti atmosferickým přepětím
pro vedení s izolovanými vodiči. V případě
atmosférického přepětí v síti má elektrický
oblouk tendenci setrvat na jednom místě
vodiče, v blízkosti izolátoru. To obvykle
vede k úplnému přerušení a spadnutí
vodiče na zem, což může vážně ohrozit
veřejnost. Omezovač přepětí CLX svádí
vybíjecí proud atmosférického přepětí do
země, zabraňuje přeskoku na izolátorech
a zabraňuje vzniku následného proudu.
To je zajímavé i pro distribuční systémy
s holými vodiči. Ani v případě náhodného
přemostění nezpůsobí omezovač CLX
jednofázové zemní spojení. Omezovač
přepětí CLX má odporový článek na bázi
oxidu kovu (MORE) a vnější sériové
jiskřiště, které odděluje odporový článek
od systému. Omezovač přepětí CLX
je nainstalován v blízkosti vedení resp.
podpěrných izolátorů a lze ho přizpůsobit
systému. Sériové jiskřiště lze nastavit
pomocí různých konzol, elektrod
a spojovačů.
Bez CLX
Ochrana proti atmosférickým výbojům pomocí jiskřiště. V případě atmosférického
přepětí může způsobit obloukový výboj na jiskřišti trvalé vypnutí vedení.
Společnost Tyco Electronics Divize
silnoproud poskytuje technickou podporu
pro optimalizaci použití omezovače
přepětí CLX.
S CLX
ZnO omezovač (MORE) přeruší následný proud během první poloviny periody napětí
síťového kmitočtu a zabrání tak výpadku vedení.
7
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 10
Omezovače přepětí vn pro vnitřní použití:
RDA, SPA, CPA a MPA
Vnitřní omezovače přepětí společnosti Tyco Electronics Divize silnoproud jsou navrženy pro montáž v omezeném prostoru, obvykle
v rozvaděčích a na transformátorech.
SPA je kompaktní omezovač přepětí
s vysokou mechanickou odolností.
Materiál pláště je zcela odolný proti vytváření vodivých cest a ve vlhkých podmínkách u vnitřních aplikací zajišťuje odolnost vůči přeskoku.
Izolovaný rozváděč s omezovačem
přepětí RDA a adaptérem typu RICS
Ochranný systém CPA proti přepětí
na plášti kabelu vvn.
Navržený pro specifické požadavky
přepěťové ochrany pláště kabelu.
Omezovač přepětí typu SPA je také
k dispozici s integrovaným přívodem
opatřeným tlustostěnnou izolací (SPA-I).
To umožňuje značnou redukci vzdáleností
mezi omezovači přepětí a uzemněnými
částmi. Omezovače přepětí SPA-I jsou
ideálním řešením při dodatečném
vybavování rozvaděčů ochranou proti
přepětí. Přívody jsou k dispozici
v délkách 250 mm, 500 mm a 750 mm.
Moderní izolované rozvaděče připojené
na kombinované kabelové a venkovní
distribuční sítě jsou citlivé na takové vlivy,
jako je např. násobení přechodného
přepětí. Omezovač přepětí nainstalovaný
přímo na konci kabelu omezí přepětí
na úroveň, která neohrozí rozvodné
zařízení.
Omezovače přepětí CPA osazené
ve skříňovém rozvaděči jako ochrana
při křížení stínění vysokonapěťového
kabelu. Robustní plášť nevytvářející
vodivé cesty a možnost odvádění vysoké
energie činí z omezovačů přepětí
Raychem ideální volbu pro projektanty.
Omezovač přepětí typu MPA pro
připojovací skříňky motorů.
Je navržen pro specifické požadavky
na ochranu elektromotorů. Robustní plášť
nevytvářející vodivé cesty a schopnost
zvládnutí vysoké energie činí z omezovačů
přepětí této řady ideální volbu pro
projektanty.
8
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 11
Omezovače přepětí vn pro vnitřní použití:
RSTI-SA; stíněný, odpojitelný omezovač přepětí
Stíněný omezovač přepětí bez jiskřiště
je výrobek ve tvaru „T“. Je navržen
pro přímé připojení na vnější kuželové
průchodky typu „C“ v souladu s normou
EN50180 nebo EN50181 a nebo pro
paralelní připojení k zadní části stíněného
konektorového systému typu RSTI
určeného pro síťová napětí do 25 kV.
Izolace stíněného omezovače přepětí
je provedena z vysoce modifikované
silikonové pryže, jejímiž charakteristickými
vlastnostmi jsou vysoká odolnost vůči vytváření vodivých cest, flexibilita a nehořlavost.
Vnější vodivá vrstva tvoří nedílnou součást
izolačního dílu a chrání obsluhu před
náhodným dotykem.
Aktivní částí je ZnO omezovač přepětí,
který splňuje požadavky normy
IEC-60099-4 pro odpojitelné omezovače
přepětí.
Kombinace stíněného konektoru a omezovače přepětí přesahuje požadavky
norem CENELEC HD 629.1 S1, které
zahrnují normy BS, VDE a další
mezinárodní specifikace.
Charakteristika výrobku:
• Zkoušen v souladu s normou
IEC60099-4 (květen 2004)
• Nejmodernější konstrukce bez jiskřiště
• Vynikající ochranné rozpětí
• Nízká zbytková napětí
• Bezpečný způsob havárie při zkratu
• Výjimečné zvládání dočasného přepětí
• Bezúdržbovost
Snadno přístupná zadní zátka
s kapacitním zkušebním bodem.
Málo prvků příslušenství je nutných
pro zkoušení zařízení a uzemnění.
Kompletní sada včetně stíněného
omezovače přepětí, závitového svorníku
a uzemňovacího vodiče pro tři fáze
usnadňuje montáž a skladování.
9
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 12
Omezovače přepětí nn bez jiskřiště:
LVA
• Vhodné pro vnitřní a venkovní použití
• Zabudovaný odpojovač a vodič
o délce 1 m
• Plášť a izolace vodiče je z materiálu
nešířícího oheň a odolného vůči UV
záření
• Snadná identifikace indikátoru poruchy
• Snadná montáž (bez použití nástrojů)
• Velký výběr standardního příslušenství
• Certifikace CE
• Zkoušky dle normy IEC 61643-1
+ Dod.1 a EN 61643-11
Nízkonapěťové omezovače přepětí
Raychem poskytují ochranu pro venkovní
vedení nn, domovní přípojky, distribuční
transformátory a další zařízení.
Jsou určeny pro aplikace, u nichž není
nutná ochrana před přímým dotykem.
Izolované příslušenství je dostupné
pro použití na izolovaných venkovních
vedeních a na průchodkách nn
distribučních transformátorů.
Funkce odpojovače a indikátoru
Normální provozní stav
Porucha – omezovač přepětí odpojen
od sítě
Vestavěný odpojovač odpojí omezovač
přepětí od sítě, dojde-li k přetížení, které
je způsobeno například blízkým úderem
blesku nebo nepřípustnou odchylkou
napětí v systému. Jestliže toto nastane,
štítek na spodní straně omezovače přepětí
se od něho odpojí a zůstane volně viset
na zajišťovacím vazu. Uzemnění je
zafixováno ve své původní poloze.
ZnO varistor, bez jiskřiště, zabudovaný
v omezovači přepětí spolehlivě omezuje
atmosférická přepětí a spínací přechodná
napětí, čímž chrání izolaci odběratelských
sítí a zařízení. Varistor má velmi krátkou
dobu odezvy (obvykle <100 ns) a bezpečně
zvládá impulzy vysokého proudu
do 100 kA, 4/10 µs.
10
Jmenovitý vybíjecí proud omezovače
přepětí je 10 kA. ZnO varistor je uzavřen
v pevném polymerovém plášti odolném
proti vlivům počasí. Odolnost pláště byla
potvrzena řadou zkoušek i při vystavení
pláště extrémnímu kolísání teploty
a znečištění. Omezovače přepětí LVA
vyhovují požadavkům třídy II stanoveným
normou IEC 61643-1.
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 13
Omezovače přepětí nn bez jiskřiště:
LVA
Venkovní vedení
Přechod mezi izolovaným venkovním
vedením a kabely
Distribuční transformátory
11
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 14
Omezovače přepětí pro použití v trakci:
Pro stejnosměrné sítě
Typ HE 60
Tyto omezovače přepětí jsou zvláště
vhodné jako ochrana proti atmosférickému
a spínacímu přepětí ve stejnoměrných
trakčních systémech a v distribučních
sítích o napětí do 4,5 kV ss.
Nízká zbytková napětí a vysoká
energetická jímavost varistorů na bázi
oxidu kovů zajišťují bezpečnost
a spolehlivost i v nejextrémnějších
podmínkách.
Díky robustní konstrukci omezovač
přepětí vydrží extrémní mechanické
namáhání (vibrace, nárazy, tlak, krut).
Omezovače přepětí HE 60 byly testovány
dle normy CENELEC pro omezovače
přepětí v trakčních sítích se stejnosměrným
napětím EN 50123-5, 2003. Další zkoušky
byly provedeny pro ověření těsnosti
omezovačů přepětí a jejich odolnosti
vůči mechanickému namáhání a ohni.
Pro střídavé sítě
Typ HDA / OCP
Tyco Electronics Divize silnoproud
nabízí speciální provedení omezovačů
přepětí pro instalaci na lokomotivách
a železničních vozech. Další informace
vám poskytne příslušný obchodní
zástupce.
Pro použití na venkovním napájecím
závěsu zvolte vhodný venkovní omezovač
přepětí na straně 5 a 6.
12
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 15
Kompletní řešení…
Složení
polymeru
Zkoušky materiálů
Konstrukce a zkoušky
výrobků
Více než 35 let systematického výzkumu nových materiálů pro elektrotechnický průmysl
vyústilo v široký rozsah výrobků s jedinečnou kombinací vlastností.
• Odolnost proti vytváření vodivých cest a nízká elektrická eroze ve znečištěném
i neznečištěném prostředí
• Dlouhodobá odolnost vůči vlivům počasí a tepelnému stárnutí
• Odolnost vůči UV záření a chemická odolnost
• Pevnost, odolnost proti roztržení a nárazům
• Shoda s mezinárodními specifikacemi, např. s normami ANSI, AS, CEA a IEC
Tyco Electronics Divize silnoproud provádí svůj vlastní vývoj materiálů, tvorbu směsí,
konstrukci, zkoušky a kvalifikaci výrobků, lisování, extrudování a aplikace včetně
prodeje. V Brightonu a Mnichově má svoje vlastní vysokonapěťové zkušebny.
Výroba
Závody na výrobu omezovačů přepětí Tyco Electronics Divize sillnoproud mají akreditaci
dle norem ISO 9001 a 14001. Kusové zkoušky našich výrobků a interní vstupní kontrola
potvrzují vlastnosti všech hlavních součástí použitých při montáži našich omezovačů
přepětí. U všech standardních výrobků poskytujeme konkurenceschopné dodací lhůty.
Řízení jakosti
Naše vstřikovací lisování vysoké kvality a přístup six sigma při řízení výrobního postupu
zajišťují, že svým zákazníkům dodáváme výrobky s bezvadnými plášti.
Praktické zkušenosti
Ohled
na prostředí
ÚSPĚCH
Tyco Electronics Divize silnoproud má více než 35 let zkušeností s materiály, výrobky
a řešením problémů zákazníků v oblasti rozvodu elektrické energie. Jsme původními
tvůrci polymerových omezovačů přepětí pro sítě vn. Naše silné týmy obchodních
značek Raychem, Axicom a Bowthorpe EMP přispívají svými odbornými znalostmi
k neustálému vývoji a vytváření nových a zdokonalených výrobků.
Tyco Electronics Divize silnoproud poskytuje technickou podporu a školení zákazníkům,
aby jim pomohl zvolit vhodné omezovače přepětí splňující elektrické a mechanické
požadavky, včetně nároků na odolnost při znečištění.
Omezovače přepětí Tyco Electronics Divize silnoproud
13
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 16
Závazek dodržování jakosti společnosti Tyco Electronics
Divize silnoproud
I ta nejlepší technologie musí být podpořena důkladným a trvalým programem zajištění
jakosti. Ve společnosti Tyco Electronics Divize silnoproud je každý výrobek podroben
rozsáhlé kontrole jakosti, která zahrnuje následující postupy:
Laboratoře provádějí v každé výrobní fázi, počínaje surovinami a konče balenými výrobky,
zkoušky všech fyzikálních a elektrických vlastností, které mohou ovlivnit jakost.
Pomocí čísel šarží zabezpečuje program zajištění jakosti zpětnou dohledatelnost
až k jednotlivým údajům zkušebních zpráv o dodávkách komponentů.
Pravidelně jsou prováděny rekvalifikační zkoušky.
Zajištění jakosti ve společnosti Tyco Electronics Divize silnoproud není statický, ale
spíše neustále se zdokonalující proces směřující k našemu cíli: naprosté spokojenosti
zákazníků. Závody na výrobu omezovačů přepětí Tyco Electronics Divize silnoproud
mají akreditaci dle norem ISO 9001 a 14001. Naše kusové zkoušky a interní vstupní
kontrola potvrzují vlastnosti všech hlavních součástí použitých při montáži našich
omezovačů přepětí.
Automatické zařízení pro kusovou
zkoušku ZnO omezovačů ve výrobě
14
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 17
Všechny výše uvedené informace včetně výkresů, ilustrací a grafických vyjádření odpovídají našim stávajícím znalostem a jsou dle našich nejlepších zkušeností a vědomostí
správné a spolehlivé. Uživatelé by měli samostatně zhodnotit vhodnost použití každého výrobku pro požadovanou aplikaci. V žádném případě nelze zaručit konkrétní
specifické vlastnosti nebo provedení. Takové záruky jsou poskytovány pouze v souvislosti s našimi specifikacemi výrobků nebo explicitními smluvními dohodami. Záruky
na tyto výrobky odpovídají našim standardním podmínkám prodeje. Axicom, Bowthorpe EMP, Raychem, TE logo a Tyco Electronics jsou obchodní značky.
EPP0533CZ-2-07:Layout 1
22.05.2007
12:26 Uhr
Seite 2
© Tyco Electronics EPP 0533 CZ 2/07
Tyco Electronics Divize silnoproud
Divize silnoproud, která má 4 000 zaměstnanců a více než
10 000 zákazníků na celém světě, představuje významnou část
společnosti Tyco Electronics se sídlem v německém Ottobrunnu
poblíž Mnichova. Divize silnoproud je globálním dodavatelem
energetických rozvodných společností a zákazníků v silnoproudém
průmyslu, výrobců zařízení a dopravních systémů. Tyto zákazníky
obsluhují určené týmy pro výzkum a vývoj a obchodní zástupci ve
více než osmdesáti zemích, profesionální marketingová organizace
a 25 výrobních závodů na pěti kontinentech.
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420-272 011 103
Fax: +420-272 700 811
E-mail: [email protected]
http://www.tycoelectronics.cz

Podobné dokumenty