File - Skaut Křtiny

Komentáře

Transkript

File - Skaut Křtiny
Skautský měsíčník střediska Junáka Křtiny
http://www.skautkrtiny.ic.cz
http://vlcatakrtiny.blog.cz
číslo 114
prosinec 2009
Cestovatelský večer
„Afrikaÿ
čtvrtek 5. 11. 2009
První čtvrtek v listopadu jsme společně s o. s. Horní mlýn uspořádali další cestovatelský večer.
Proběhl opět ve společenském sále ve Křtinách a byl určen pro širokou veřejnost. Vyprávěl Petr
Suchý z Ochoze, dobrodruh, který na třiceti cestách procestoval více než sto zemí světa.
Tento cestovatelský večer měl zcela jistě nejproblematičtější průběh ze všech deseti dosud uspořádaných besed. Těsně před začátkem přednášející zjistil, že si vzal jiné CD s fotkami, jeli jsme pro
něj do Ochoze, nenašel jej. Diváci tak museli téměř třičtvrtě hodiny čekat. Čas vyplnili prohlížením
fotek z posledního Dne Křtin, které jsme promítali na novém dataprojektoru zakoupeném Městysem
Křtiny.
Samotná beseda začala až ve čtvrt na osm. Vyprávění bylo zajímavé a mnohé zážitky byly hodně
neuvěřitelné. Petr Suchý je opravdový dobrodruh, kterého jen tak nějaká nesnáz nezastaví. Velká
škoada je, že nebylo doprovázeno patřičným promítáním fotek. Podařilo se dovézt jen několik málo
diapozitivů a to ještě většina byla ze zcela jiných lokalit. Promítání na starém diaprojektoru jeho
vyprávění moc nepodpořilo. Nicméně si všichni přítomní mohli prohlédnout fotoalbum s moc pěknými
fotografiemi. Kdo by se chtěl o Petru Suchém a jeho cestách dozvědět více může se podívat na jeho
webové stránky http://www.transequator.com, které jsou moc pěkné a se spoustou fotografií.
Cestovatelský večer měl asi 25 účastníků. Čekání na začátek nevydrželo pět a během vyprávění
odešlo dalších deset. Do konce nás tak zůstalo jen deset. Pro všechny to byl zajímavý zážitek.
Přednášejícímu i všem účastníků ještě jednou děkujeme.
Za měsíc 3. 12., opět první čtvrtek v měsíci, se uskuteční další cestovatelský večer. Tentokrát
bude o putování do „Svaté zeměÿ vyprávět bude pan farář Jan Peňáz. Všechny srdečně zveme.
Zbyněk-Náčelník
V prosinci nás čeká tradiční mikulášský a vánoční program * Hodnocení činnosti
v měsíci listopadu * Reportáže: Cestovatelský večer „Afrikaÿ, Vázání adventních věnců,
Zážitková akce šestky světlušek – Ještěrky „Na selském dvoře u Sotolářůÿ,
Velká detektvní hra „Holmesiáda – MAFIÁNIÿ, VLK GONG „závěrečný víkend se zkouškamiÿ
s. m. r. k. 114/1
Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• Výlet smečky vlčat do Brna – „Za dlouhých zimních večerůÿ čtvrtek 10. 12 2009
„Obě naše šestky vlčat se společně vypraví do Brna pátrat po tajemství dlouhých zimních večerů.
Podíváme se i na vánoční trhy.ÿ
Sraz: v 14.40 h na náměstí, na autobusové zastávce směr Brno. Autobus odjíždí v 14.45 h.
Návrat: v 18.50 h do Křtin.
S sebou: Věci připravenosti na výlet VP2 (zápisník, tužku, uzlovačku, kápézetku, Stezku, nůž,
pláštěnku), baterku, pití! Peníze na drobné výdaje. Pojedeme ve skautských krojích. Náklady
spojené s výletem jsou hrazeny skautským střediskem a děti nic neplatí.
Zbyněk-Náčelník
pátek 18. 12. 2009
• Skautská vánoční besídka
„Rok se s rokem sešel a všichni křtinští skauti se opět potkají na tradiční předvánoční akci –
skautské vánoční besídce. Přijďte se pobavit v kruhu skautských přátel k vánočnímu stromečku.ÿ
Sraz: v 16.00 h ve skautské klubovně.
Ukončení: do 18.00 h.
Z programu, s sebou: V průběhu vánoční besídky jednotlivé družiny předvedou svá připravená vystoupení a představí také dárky, které vyrobily pro klubovnu či středisko v rámci
„Tajné činnostiÿ. (Pokuste se utajit před ostatními družinami co vyrábíte a zkuste zjistit co
vyrábějí ostatní.) Těšit se můžete i na zpěv, drobné hry, . . . Vezměte si přezůvky, protože nás
bude v klubovně hodně a návleky by nám nestačily. Nezapomeňte přinést také malé dárky pro
kamarády z vaší družiny a své vedoucí. Nemusí to být nic velkého či nákladného, stačí drobnost
pro potěšení. Přijďte na tuto sváteční schůzku ve skautských krojích.
Hanka a Zbyněk
neděle 20. 12. 2009
• Betlémské světlo: Předání světla v kostele ve Křtinách
„Již tradičně přivážení skauti do Křtin Betlémské světlo a předávají jej symbolicky v křtinském
kostele. Nejinak tomu bude i letos.ÿ
Sraz: v neděli 20. 12. 2009 v 11.00 h u vchodu do ambitu (boční vchod do kostela).
Ukončení: nejpozději ve 12.00 h.
S sebou: úplný skautský kroj a dobrou náladu.
Akce je určena pro dva vybrané zástupce z jednotlivých družin.
Petr Zapletal-Warden
• Betlémské světlo: Roznášení po Křtinách – tradiční akce pro všechny čl. střediska
středa 23. 12. 2009
„Tato akce se za dobu svého trvání stala již nedílnou součástí předvánočního času ve Křtinách.
Sejdeme se den před Štedrým dnem a po celé obci rozneseme plamínek Betlémského světla a
symbolicky tak přineseme do všech domácností vánoční radost a pokoj.ÿ
Sraz: ve 15.30 h v klubovně.
Ukončení: okolo 18.00 h. Ukončení je závislé na počtu skupinek, které budou po Křtinách
chodit.
S sebou: dostatečně teplé oblečení podle počasí (po celou dobu se budeme pohybovat venku);
vhodnou obuv; lucerničku, zavařovací sklenici nebo cokoliv, čím ochráníte plamen svíčky před
zhasnutím; úsměv na tváři.
Přijďte a udělejme společně něco pro druhé lidi.
vedoucí družin a Petr Zapletal-Warden
s. m. r. k. 114/2
• Tříkrálová sbírka
sobota 9. 1. 2010
„Na dávnou tradici chození tří králů před několika lety navázala Česká katolická charita svou
Tříkrálovou sbírkou. I v roce 2010 se do této sociálně prospěšné akce zapojí naši členové.ÿ
Sraz: v 8.30 h ve skautské klubovně.
Ukončení: předpokládáme do 12.00 h.
S sebou: Hlavně teplé oblečení, popřípadě malou svačinku na cestu. Kdo chce může si vyrobit
a přinést vlastní královskou korunu. Vedoucí skupinek s sebou musí mít i občanský průkaz. Děti
musí přinést potvrzení od rodičů, že se mohou sbírky účastnit. Tiskopis potvrzení dostanou
děti v prvním lednovém týdnu.
Hanka
II. Organizační
• STŘEDISKOVÁ RADA A SMRK
Středisková rada se uskuteční v neděli 3. 1. 2010 v klubovně. Rada začne nejpozději v 19.00 h,
je možný začátek již v 18.30 h. Přesný čas začátku rady bude upřesněn týden až dva před termínem konání rady mailem všem vedoucím. Uzávěrka příspěvků do Smrku je stanovena na pondělí
4. 1. 2010 do večera prosím zašlete své příspěvky Víťovi na mail. Přijetí mailu si nechejte od Vítě
potvrdit! Příspěvky také vždy zasílejte v kopii na mail Wardenovi ([email protected])
a Zbyňkovi ([email protected]) – usnadníte tak případné dohledání ztraceného mailu, pokud
by Víťovi nějakým nedopatřením nepřišel.
• VÁNOČNÍ DÁRKY – DŮLEŽITÉ ! ČLENOVÉ STŘEDISKA ČTĚTE!
V posledních letech se stále více na Vánoční besídce upevňuje zvyk dávat si mezi sebou malé
dárky. Pojďme tuto krásnou tradici ještě více prohloubit! Přineste letos na Vánoční besídku
malý dárek pro všechny členy své družiny i pro vašeho vedoucího. Nemusíte kupovat nic drahého či náročného. Vždyť potěší i malá drobnost, třeba papírovévánoční přání či vlastnoručně
vyrobený dáreček. Chce to jen udělat si chvíli čas a vzpomenout si na členy své družiny. Nenechejme tuto krásnou vánoční tradici upadnout, ale rozviňme ji a podporujme ji.
vedoucí, RR a OS
• SKAUTSKÉ KROJOVÉ KOŠILE
Vzhledem k přílivu nováčků do našich oddílů bychom všem chtěli nabídnout pomoc při získání
skautské krojové košile. Košile je důležitou součástí skautského kroje, kterou by měli všichni
mít. Důležitá je zejména pro ty kdo pojedou na letní tábor. Máme k dispozici čtyři starší
nošené košile, každou za cca 150 Kč. Pokud uvažujete o koupi nové skautské košile, je možné se
domluvit s vedoucím dětí ohledně velikosti košile. Můžeme zajistit zakoupení košile ve skautské
prodejně v Praze, která je lépe zásobena než ta brněnská. Nové košile stojí cca 500 Kč. Když
dítě z košile vyroste tak ji od vás za sníženou cenu odkoupíme, abychom ji mohli nabídnout
dalším.
Hanka
III. Středisková bodovací soutěž – „S. B. S. 100ÿ
• Vyhodnocení „Trilobitaÿ za listopad 2009
1. pomoc středisku 2. foto list 3. kronika
Celkem
(max. 10 b)
(max. 10 b) (max. 7 b) (max. 27 b)
Smečka vlčat
10,0
10,0
7,0
27,0
Dívčí oddíl
10,0
10,0
3,0
23,0
Chlapecký oddíl
3,0
0,0
0,0
3,0
Místo Družina
1.
2.
3.
s. m. r. k. 114/3
Celkové pořadí:
1. Smečka vlčat – Tygři a Vlci (48,5 b)
2. Dívčí oddíl – Ještěrky a Muchomůrky (45,5 b)
3. Chlapecký oddíl – Jestřábi (13,0 b)
V tomto měsíci zvítězila smečka vlčat. Takže se mohou těšit na připínací placky s obrázkem
Saurika či s logem SKAUT.
Vítězům gratulujeme a všem přejeme hodně snahy do nadcházejícího měsíce.
IV. Různé
• Poděkování
Děkujeme Josefu a Lukáši Sotolářovým za rychlou pomoc při zprovoznění elektrických akumulačních kamen ve skautské klubovně.
Děkujeme Františku Meluzínovi za pomoc při hře smečky vlčat Holmesiáda.
Živá kronika
Hodnocení měsíce listopadu
Šestka světlušek – Ještěrky:
V listopadu proběhly dohromady čtyři družinovky. Na jedné z nich jsme zakopávaly listinu
úmluvy. Jinak jsme se učily uzly, hrály hry a začaly se pomalu připravovat na Vánoce.
Také proběhly dva výlety, a to jeden do aquaparku do Vyškova. Druhý za Jedovnické rybníky,
kde jsme pátraly po stopách původního osídlení a vycházkou jsme se vrátily zpět do Křtin.
Zúčastnily jsme se také Mistra uzlování, i přestože Jěštěrky nestály na bedně, moc se akce líbila.
Míša
1. smečka vlčat Křtiny Také v listopadu probíhala činnost naší smečky hlavně na
samostatných schůzkách šestek. Několik vlčat se zúčastnilo závodu o titul Mistr uzlování a Eskym od Vlků se umístil na výborném 2. místě. Škoda, že se této vydařené
akce nezúčasnilo více vlčat. Velkým úspěchem skončila společná schůzka, na které jsme
sehráli už čtvrtý ročník velké detektivní hry ve zšeřelých Křtinách. Tentokrát jsme pátrali po mafiánských překupnících drog. Společnými silami jsme je vypátrali a chytili. Nejúspěšnější
byla v pátrání detektivní kancelář Interpol pod vedením Pavouka. Na schůzky stále chodí na 15
vlčat a na víkendové akce chodí ještě Maťoch. Vlčat je tedy stále šestnáct. Celková účast na činnosti
byla 73,9%. Bližší informace o naší činnosti můžete najít a fotografie si prohlédnout na webových
stránkách, http://vlcatakrtiny.ic.cz, které vytvořil a spravuje mauglí smečky Hroch.
Šestka vlčat TYGŘI: Tygři měli v listopadu tři samostatné schůzky. Mistra uzlování
se zúčastnili jen Jurášek a Maťoch, ale na Holmesiádě byli téměř v plném počtu.
V rámci schůzek jsme uzlovali, vyráběli hru „Bludištěÿ a hráli spoustu her. Velký
úspěch slavily oblíbené „Padáčkyÿ a „Rohováÿ. Z nových aktivit byla zajímavá soutěž
„Sponkový řetězÿ či hra „Pometloÿ. Taky začali s nácvikem scénky na vánoční besídku
a vymysleli co budou vyrábět za dárek pod skautský vánoční stromeček. Část dvou schůzek jsme
měli Tygry rozdělené na dvě skupinky – starší a mladší. Starším chceme dát příležitost k větší
samostatnosti a programu bližšímu jejich věku a s mladšími se budem více věnovat nováčkovské
zkoušce.
s. m. r. k. 114/4
Činnosti se v listopadu účastnilo celkem deset vlčat, protože dost řádily nemoci. Účast byla
71,2%. Jediný Jurášek byl úplně na všech akcích.
Šestka vlčat VLCI: I Vlci měli v listopadu tři samostatné schůzky, účastnili se
Mistra uzlování a v plném počtu také Holmesiády.
Schůzky si připravovali a vedli téměř celé sami. Na každou schůzku dostávali od
vedení připravený závod pro všechny. Na jedné ze schůzek si zahráli novou deskovou
hru „Dračí hradÿ a téměř celou jednu schůzku věnovali nácviku scénky na vánoční
besídku. Všichni kdo na besídku přijdou se mají na co těšit. Scénka bude skvělá. Na schůzkách si
zahráli také spoustu her, byly to třeba „Lov na jelenaÿ, „Na upíryÿ či „Padáčkyÿ.
Vlci měli v listopadu účast na činnosti 76,5% a stoprocentní účast měli Eskym a Thomas.
Zbyněk-Náčelník
Reportáže z proběhlých akcí
Zážitková akce šestky světlušek – Ještěrky „Na selském dvoře u Sotolářůÿ
neděle 18. 10. 2009
Pan Pepa a paní Maruška Sotolářovi byli tak hodní, že nám dovolili navštívit jejich selské stavení.
Přestože žijeme na vesnici, domek, jehož centrem je hospodářské stavení s množstvím domácích
zvířátek, je dnes již přece jen raritou.
Setkáváme se po nedělní ranní Mši svaté u skautské klubovny, tentokrát nelení ráno vylézt z postele Alenka Matějáková s Beátkou Knihařovou, cestou do Habrůvky přibíráme Radka s Amírem,
dále pak Zuzku Formánkovou a Elišku Ševčíkovou a v této silné sestavě vcházíme k Sotolářům na
dvorek.
Pravda, za plotem nás vítala border kolie Joly, německý ovčák Velký Ron a jezevčík Malý Ron.
Zuzanka je raději všechny zavírá, my jdeme dále a již slyšíme kravku Barču, která se ozývá z chlíva.
Jdeme dovnitř a údivem stojíme celí zkoprnělí. Nejen, že tam je velká kráva Barča, ale i dorostenka
Julie a malé tele – býček Koloušek. Zvědavě se po nás otáčejí, my si je hladíme, drbeme na čumáku
a oni nás bezelstně olizují svými velkými hrubými jazyky. I když Julie vždy až tehdy, když se k ní
otočíme zády. Děvčata jsou těmito domácími mazlíčky přímo unešena a trvá dlouhou chvíly, než se
posuneme dále. Na dvoře nás kromě slepic, vítá beránek Pepča. Jsou mu asi jen tři měsíce, je malý,
mokrý, trochu vyplašený z početné návštěvy, ale také velmi zvědavý. Jeho nenápadně vykukující
hlava zpoza rohu, sledující, kdo to vlastně přišel, připomíná indiánského válečníka na průzkumu. Po
chvíli se i Pepča osmělí a předvádí se v plné kráse. Děti opět potřebují potřebnou porci času, aby
si s Pepčou patřičně popovídaly a tím naše návštěva končí. Ovečka je toho času na připuštění za
beranem, koza skončila před časem v klobásích a prasátku se vedlo podobně. Takže ty zase někdy
příště.
Od Sotolářů se posouváme k lesu, kde v nově zbudované ohradě běhají dva nádherní, černí koně
s dlouhými rousemi na nohou a mohutnou hřívou. Ochotně si od nás berou nějaké to jablko, jsou také
moc hodní, děvčata si s nimi povídají. O kousek dál je pak menší ohrada s kamerunskými kozami,
beranem i jehňaty, jsme svědky situace, kdy přes drátěný plot malé jehně očichává Amíra, který pod
pohrůžkou vyhubování se ani nehne a nechá malého beránka, aby se s ním seznámil.
A pak již vyrážíme do lesa, je třeba se přece také trochu projít, aby nám oběd lépe chutnal. Po asi
tři kilometry dlouhé vycházce, naplněné hrami a povídáním o všem možném, končíme ve Křtinách.
Čas máme tak akorát, blíží se dvanáctá hodina, loučíme se, přejeme si dobrou chuť k nedělnímu
obědu.
Míša
s. m. r. k. 114/5
Velká detektvní hra „Holmesiáda – MAFIÁNIÿ
19. 11. 2009
Sešli jsme se před klubovnou. Než jsme začali, musel jsem doběhnout pro Choroše a Tahouna,
protože zapomněli, že začínáme o trochu dřív.
Zbyněk nám pak řekl, že policie ČR hledá překupníky, ze známé mafie Cosa nostra a že si myslí,
že k předávce zboží by mělo dojít někde v okolí Křtin. Mezi tím jsme se rozdělili do tří detektivních
kanceláří – Scotland Yard, Interpol a Pinkerton. Zbyněk nám pak dal jediný důkaz, který policie
našla. Byly to dost známé italské noviny, Corriere della sera. Pod pár písmeny byly prodírkované
tečky. Byla to šifra a z té jsme vyluštili mafiánskou spojku ve Křtinách. Byl to Francesco Melusino,
jinak Franta Meluzín. Běželi jsme k jeho domu, zazvonili jsme. Když nám otevřel, poprosili jsme ho
a on nám dal další důkazy. Běželi jsme zpět do klubovny. Tam jsme důkaz otevřeli. Byla tam mapa
Křtin a na některých místech byla prodírkovaná. Byly tam také lístečky a na nich bylo napsáno, kde
jsou ukryty další důkazy. Zbyněk nám řekl, že jsou ukryty v oválných pixličkách. Důkazy jsme ale
mohli hledat jenom do 17.50 h. Jak jsme důkazy pomalu nacházeli, zjistili jsme, že je to rozstříhaný
vzkaz. Až jsme našli všechny části zprávy, zjistili jsme, že je zašifrovaná, ale hned jsem ji rozšifrovali.
Bylo tam napsané, že dnes v 18.06 h dojde za nákupním střediskem k předávce drog. Vymýšleli jsme,
jak mafiány chytit. Nakonec jsme je skřípli do kleští. Chytili jsme je a vzali jsme jim drogy i peníze.
Ještě nám chtěli utéct, ale zase jsme je chytili. Dovedli jsme je do klubovny a tam jsme je vyslýchali.
Až jsme je vyslechli, tak jsme si začali dělat večeři. Byly to obložené chleby. Soutěžili jsme
o to, kdo ho bude mít nejlíp obložený. Až jsme se najedli, tak nám Zbyněk rozdal plat v podobě
čokoládových peněz. Potom jsme začali uklízet. Pak jsme si dali pokřiky a rozchod, ale někteří zůstali
a douklízeli celou klubovnu. Až jsme douklízeli, tak jsem šli domů.
Z kroniky Vlků přepsala, mírně opravila a doplnila Hanka
VLK GONG„závěrečný víkend se zkouškamiÿ
27.–29. 11. 2009
V létě proběhl Vůdcovský lesní kurz GONG s mottem „Staň se strážcem dobrých cest!ÿ pořádaný pod záštitou okresní rady Junáka Brno-venkov. V listopadu se
ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil závěrečný víkend kurzu, kde frekventanti skládali
vůdcovskou zkoušku a posléze i slib. Na letním táboře kurzu jsem mimo jiné přednášel obor„Vedení oddíluÿ, který jsem teď na podzim zkoušel. Většina frekventantů
všech 14 oborů vůdcovské zkoušky zvládla. Svůj vůdcovský slib složilo devět bratří
ze všech koutů republiky. Inspirace a náměty pro činnost, které se osvědčily na našem skautském
středisku, se tak šíří do všech koutů naší země.
Zbyněk-Náčelník
Vázání adventních věnců
sobota 28. 11. 2009
Již potřetí jsme uspořádali příjemné předvánoční setkání. V sobotu před první adventní nedělí
se v naší klubovně sešli rodiče i děti a společně přišli vyrábět adventní věnce.
Naším cílem bylo setkání spřízněných duší při společném pletení adventních věnců. Každý kdo
přišel, měl možnost si s námi posedět a popovídat. V příjemné společnosti, s cukrovím a čajíčkem
jsem za zvuku koled stávili celé odpoledne. Maminky a tatínci pletli adventní věnce a pro děti byly
připraveny nejrůznější rukodělné činnosti. Sešlo se kolem čtyřiceti lidí z dvanácti rodin. Někteří se
pak večer potkali v kostele na svěcení adventních věnců.
Jsem ráda, že i v této uspěchané době se najde tolik lidí, kteří s námi tento den strávili v poklidné
a přátelské atmosféře. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi v přípravě této akce pomáhali. Na závěr
zbývá popřát si, ať se i za rok sejdeme alespoň v tak hojném počtu jako nyní.
Hanka
S. M. R. K. je měsíčník, který vydává JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 623 18 Křtiny – pro svou vnitřní potřebu.
Je distribuován zdarma reg. členům střediska. Číslo 114, ročník 12., vyšlo 2. prosince 2009 ve Křtinách v nákladu 50 výtisků.
s. m. r. k. 114/6

Podobné dokumenty