Prezentace řešení

Komentáře

Transkript

Prezentace řešení
Rozhodovací procesy 13
Prezentace řešení, realizace a zpětná vazba
Příprava předmětu byla podpořena
projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
XIII rozhodování
1
Prezentace řešení, realizace vybrané varianty
a zpětná vazba
Cíl přednášky 13:



Význam prezentace řešení
Usnadnění realizace zvoleného řešení
Zpětná vazba a její přínos pro další rozhodování
Prezentace
Realizace
Zpětná vazba
XIII rozhodování
2
Stanovíme
předpoklady
pro tuto oblast
XIII rozhodování
3
Prezentace řešení
•
Velmi důležitá součást rozhodovacího procesu
– orientovaná mimo rozhodovatele, resp. vně rozhodovacího týmu (na
kolegy, vedoucí, zadavatele, klienty)
– musí být srozumitelná pro posluchače (čtenáře)
– je-li určená pro vedoucího, měla by naznačit množství vykonané práce
•
Formy prezentace
–
–
–
–
•
tabulky – pozor na přehlednost, výhoda – přesná data
grafy – přehledné, ale horší dohledatelnost konkrétních dat
slovní sdělení – pro povšechnou orientaci
vizuální prezentace – obvyklá pro investory, klienty; souhrnná forma
Kvalitně připravená prezentace je základ, je však důležité ji
podpořit kvalitním přednesem
–
–
–
verbální složka sdělení
neverbální složka sdělení
způsob prezentování podkladů
Prezentace
Realizace
Zpětná vazba
XIII rozhodování
4
Prezentace řešení
7% Slova
na všem záleží
55%
Řeč
těla
38%
Tón
hlasu
Původní předpoklad zastoupení různých složek sdělení pro
vytvoření pozitivního emocionálního postoje.
Zdroj: Mehrbarian 1977 In Allhoff D.W., Allhoff W. Rétorika a komunikace. Praha :
Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2283-2. str. 27. vlastní úprava
Prezentace
Realizace
Zpětná vazba
XIII rozhodování
5
Realizace vybrané varianty
•
zvláštní součást rozhodovacího procesu
– nejedná se při ní o rozhodování
– výběr optimální varianty bez její následné realizace je zbytečností
– realizaci napomůže, jsou-li ti pracovníci, kterých se týká, členy
rozhodovacího kolektivu
•
Průběh realizace
– závisí na míře změny proti dosavadnímu stavu
– léčka státu quo
– rezistence vůči změnám
Prezentace
Realizace
Zpětná vazba
XIII rozhodování
6
Zpětná vazba
– Poslední etapa rozhodovacího procesu
– Nezbytná u rozhodnutí, která:
• přinášejí významné změny
• mají dlouhodobé důsledky
• jsou (budou) prováděná opakovaně
– Vychází z etapy realizace řešení
•
Využití zpětné vazby
– Posouzení, nakolik realizace vybraného řešení odstranila řešený
problém
– Může odhalit zapomenutá či marginalizovaná kritéria
– Pozor na vliv času –
Panta rhei (vše plyne)
– nápravná opatření vzniklá na základě zpětné vazby nemusí být
kompatibilní s původním řešením
Prezentace
Realizace
Zpětná vazba
XIII rozhodování
7
Zpětná vazba
Místo realizace
korekčního
zásahu (zpětná
vazba)
Místo realizace
korekčního zásahu
(dopředná vazba)
kontrolovaný proces
místo kontroly
Prezentace
Realizace
Zpětná vazba
XIII rozhodování
8
Rozhodovací procesy 13
Prezentace řešení, realizace a zpětná vazba
Příprava předmětu byla podpořena
projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
XIII rozhodování
9

Podobné dokumenty

NEZAUJATOST Volba mezi variantami probíhá při

NEZAUJATOST Volba mezi variantami probíhá při *NEZAUJATOST Volba mezi variantami probíhá při rozhodování. To je založeno na podkladu k rozhodnutí, který je souhrnem návrhu strategie a který prošel vyjednáváním. Příprava návrhu strategie je nez...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP Číslo a název klíčové aktivity: 01, Inovace kurzů a studijních ...

Více

Seznam digitalizovaných textů s úpravami pro zrakově a

Seznam digitalizovaných textů s úpravami pro zrakově a Seznam digitalizovaných textů s úpravou pro těžce zrakově a tělesně postižené studenty ( úprava v období 1.1.2012 – 31.12.2014)

Více

Bloková metoda: Návod k přípravě podkladů pro strategická

Bloková metoda: Návod k přípravě podkladů pro strategická který se rozhodne si konzultaci vyžádat, by ji ve vlastním zájmu měl zahájit poměrně brzo. Nejpohodlnější je někdy zajistit si pouze několik hodin konzultace u nejzkušenějšího odborníka, jaký je do...

Více

DSS - Systémy pro podporu managementu 1 / SPM1

DSS - Systémy pro podporu managementu 1 / SPM1  Specialisté mnohem více využívají počítačů, spíše inklinují k

Více

okresní úřad ochrany práce trutnov (1905)

okresní úřad ochrany práce trutnov (1905) obvody a sídla úřadů ochrany práce, které převzaly majetek a spisový materiál zrušených úřadů práce. Kromě centrály úřadu v Trutnově byly ustaveny pobočky v Hostinném, Jilemnici, Rokytnici nad Jize...

Více

7019xxxxxx

7019xxxxxx 1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky Provozovatel potravinářského podniku Ultra Premium B...

Více