čiřič cvl

Komentáře

Transkript

čiřič cvl
ČIŘIČ CVL
Proces čiření je navrhován s přihlédnutím ke složení vody a k optimalizaci
podmínek technologických operací (koagulace, vločkování a usazování).
Pro náročnější procesy úpravy a dočišťování vod nabízíme čiřiče CVL.
ČIŘIČ RVL JE URČEN ZEJMÉNA PRO:
− vícestupňovou úpravu vod v průmyslu a energetice
− úpravu podzemních i povrchových vod
− dočišťování a úpravu oběhových vod tepláren,
elektráren, atd.
Technologický soubor čiřiče je tvořen hydraulicky propo−
jenými nádržemi reaktoru (C), vločkovače (V) a la−
melového usazováku (L). Soubor doplňuje zařízení na
přípravu a dávkování chemikálií a zařízení na recirkulaci
části odloučených kalů. Detailně jsou zde řešeny dílčí
aparáty a zařízení pro čiření, separaci a recirkulaci kalů,
včetně přípravy a dávkování polymerních roztoků.
Upravovaná voda je smíchána s připravenými chemikáliemi
v reaktoru čiřiče vybaveného rychloběžnými míchadly. Na
vstupu do vločkovače jsou vysrážené látky míseny v agre−
gační komoře s polymerním flokulantem. Při vzestupném
toku suspenze komorou vločkovače jsou zachycovány
jemné koloidní podíly do vločkového mraku. Dále přepadá
C
V
F
Ca
Fe
VSTUP
N·drû kalu
SCHEMA ČIŘIČE CVL
L
VÝSTUP
ČIŘIČ CVL
suspenze do lamelového usazováku, kde hrubší vločky sedi−
mentují přímo do kalového prostoru, jemnější podíly jsou sep−
arovány v oblasti lamelové vestavby. Část zahuštěných kalů
z kalového prostoru lamelového usazováku je podle potřeby
přečerpávána do nátokového směšovače surových vod.
Zvyšuje se tak účinnost vícestupňové úpravy. Přebytek kalů je
zaveden do kalové nádrže a dále na odvodnění.
Pro poslední fázi úpravy (pro splnění ještě vyšších nároků na
obsah znečišťujících látek) je možné zavést vyčiřenou vodu
na pískové filtry.
Celkový provoz čiřiče, včetně dávkování roztoku chemikálií je
řízen programovatelným automatem.
Optimalizované hydraulické podmínky všech částí čiřiče
dovolují nastavení výkonu v rozmezí 30÷120% jmenovitého
výkonu. Rozmezí výkoností čiřičů CVL je od 4 do 400 t/hod,
velikosti čiřičů navrhujeme na základě testů nebo modelových
zkoušek předmětných vod.
Pro ověření funkce a výkonových parametrů čiřiče CVL
v konkrétních provozních podmínkách nabízíme zkušební
mobilní zařízení.

Podobné dokumenty

běžný provoz bazénu

běžný provoz bazénu v letních parných dnech nám tyto přípravky zabrání výskytu řas v bazénové vodě. Díky svému složení mají tyto přípravky dlouhodobé účinky a v bazénové vodě se odbourávají velmi pomalu. WETTER ALGICI...

Více

Míchání v kapalném prostředí

Míchání v kapalném prostředí hladiny rovnou průměru nádoby, tj. H  T . Podle fyzikálních vlastností kapaliny (nejdůležitější je viskozita) a účelu míchání zvolíme vhodný typ míchadla. Průměr zvoleného míchadla určíme tak, aby...

Více

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů Montáž stroboskopického varovného světla do služebního vozu, Montáž stroboskopického varovného světla do služebního vozu, včetně včetně vyřízení na STK vyřízení na STK

Více

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského Furioso III MT/2839 Furioso XXI-24 Matador narozen v roce 1999. V Jindřichově u paní Polešenské bude k dispozici mladý Gidran IV MT/1899 Garnet s vlastní výkoností drezura L, v Kojetíně u Čeňka Kry...

Více

Manuál produktu 690500-691000-692000-692500-693500

Manuál produktu 690500-691000-692000-692500-693500 trysky, abyste se vyhnuli nebezpeËÌ vst¯ÌknutÌ. Chcete-li zkontrolovat, zda je tryska pr˘chozÌ, vûdy drûte pistoli nam̯enou na zem nebo do n·doby.

Více