Granty 2015 KULTURA zveřejnění

Komentáře

Transkript

Granty 2015 KULTURA zveřejnění
KULTURA
Poř.
číslo
2015
Předkladatel žádosti
Název záměru, popis činnosti, využití příspěvku
Termín konání
Muzeum Těšínska - Výstavní síň Jablunkov
A - „Jablunkovský džbánek“-výtvarná a literární soutěž pro děti ZŠ z celého
Jablunkovska (14.rok konání, předpokl. počet účastníků - 200)
od 1. 9. do 6.11. 2015
Muzeum Těšínska - Výstavní síň Jablunkov
A - Velikonoční tvoření - výroba velikonoční dekorace a zdobení medových perníčků 31.3. - 1.4.2015
pro děti ZŠ Jablunkov (7. rok konání, předpokl. počet účastníků - 150)
Matice slezská - MO Jablunkov
A - Vědomostní soutěž o Jablunkovsku pro 4. třídy ZŠ Jablunkov (14. ročník,
předpokl. počet účastníků - 21)
listopad 2015
Matice slezská - MO Jablunkov
A - Vánoční posezení - udržování vánočních tradic - zpěv koled apod. (předpokl.
počet návštěvníků 80)
A - výroční schůze (28. ročník, předpokl. počet účastníků - 70)
prosinec 2015
únor 2015
2 000 Kč
MS PZKO Jablunkov-Izba Regionalna im. Adama
Sikory
Č - Izba Regionalna im. A. Sikory (propagace a konzervat. práce) (17 let existence)
rok 2015
15 000 Kč
MS PZKO Jablunkov
Č -"Gorolsko Swoboda" - regionální značka - stabilizace a rozvoj značení produktů
rok 2015
1 000 Kč
MS PZKO Jablunkov - Chór męski „Gorol“
Č - krojové dovybavení, honorář dirigentky (68. let existence, 46 členů)
rok 2015
13 000 Kč
MS PZKO Jablunkov - Chór męski „Gorol“
A - Mezinárodní festival "SLOVAKIA FOLK 2015" Bratislava, SK (předpokl. počet 2.- 5. 7. 2015
účastníků z cizích zemí - 300)
MS PZKO Jablunkov - Folklorní soubor Zaolzi,
Zaolzioczek
MS PZKO Jablunkov – dětský folklorní soubor
Zaolzioczek
MS PZKO Jablunkov - Gorolská muzika Lipka
rok 2015
Č - krojové dovybavení , doprava na mezinárodní festivaly, pronájem sálu soustředění ( 14 let existence)
Č - krojové dovybavení pro nejmenší děti, doprava na festivaly ( 11 let existence, 28 rok 2015
členů)
rok 2015
Č - kroje, opravy hudebních nástrojů, doprava na mezinárodní festivaly (17. rok
existence)
75 000 Kč
Kristina Mruzková - Dětská gorolská muzička
ROZMARYNEK
Č - krojové dovybavení, opravy hudebních nástrojů, soutěže a festivaly (3. rok
existence, 14 členů)
rok 2015
16 500 Kč
13
Sdružení členů a přátel folkl…
soubor Jackové –taneční složka( pokroč)
Č - doprava na festivaly , krojové dovybavení (22. rok existence, 30 členů)
rok 2015
80 000 Kč
14
1
2
3
4
Klub důchodců - Dana Joklová
Schválená částka
RMJ dne
14.4.2015
3 500 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
5
6
7
8
9
10
11
12
16 500 Kč
Sdružení členů a přátel folkl…
soubor Jackové -taneční složka (příprav)
Č - krojové dovybavení, doprava (8. rok existence, 16 členů)
rok 2015
15
Sdružení členů a přátel folkl…
soubor Jackové – hudební složka
Č - krojové dovybavení, doprava (22. rok existence, 6 členů)
rok 2015
16
Sdružení členů a přátel folklorního souboru Jackové
A - XVI. ročník Mezinárodního dětského folkl. festivalu „Jackové dětem“ (17. rok
konání, předpokl. počet účastníků - 2000)
29.5.2015
Občanské sdružení Koliba
A - Po stopách tradičních technologií "Pálení milíře"- náročná rekonstrukce pálení
dřevěného uhlí ….. (7. rok konání akce, počet návštěvníků 600)
4. - 11. 7. 2015
Občanské sdružení Koliba
Č - obnova tradic a salašnického hospodaření v Beskydech, dovybavení a materiál
pro tvůrčí dílny, (6. ročník konání akcí)
rok 2015
Římskokatolická farnost Jablunkov - Polski Chór
Mieszany przy kościele pw. Bożego Ciała
M.Žukowski -dechová hudba “Jablunkovanka“
Č – doprava na vystoupení sboru v Polsku nebo na Slovensku, nákup notového
materiálů (95. rok existence, 38 členů)
Č – krojové dovybavení, nové vybavení pro ozvučení reprobedny a mikrofony
(činnost od roku 1989, 15 členů)
Č – nájemné, nástrojové dovybavení, notoviny, licenční poplatky (11 let existence,
37 kurzistů)
rok 2015
5 000 Kč
rok 2015
7 500 Kč
2015
3 500 Kč
Hudební klub Akordika – Iva Matýsková
A - Hudební soutěž pro děti ZŠ, a koncert dětí hudební školy pro veřejnost (11. rok
konání, předpokl. počet účastníků - 80)
květen – červen 2015
Fotoklub Jablunkov
A - Moravskoslezský mapový okruh 2014/2015,
červen 2015
Fotoklub Jablunkov
Č – fotomateriál, skenování, poštovné, kliprámy, poplatky do soutěží, cestovné (30.
rok existence, 18 členů)
rok 2015
Kulturní a sportovní komise
A - Vědomostní soutěž o regionu a městu pro ZŠ Jablunkova
září - říjen 2015
5 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Jablunkov
A - oslavy památkých dnů odboje na Jablunkovsku (70. výročí popravy 12 občanů z
Istebné, Den veteránů, Připomínka osvobození Jablunkova atp.)
rok 2015
6 000 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Jablunkov
rok 2015
listopad-prosinec 2015
6 000 Kč
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
Č - květiny k památníkům, nájemné, spotřební materiál, členská schůze, životní
jubilea, pohřby členů atp.
A - „Let´s make friends“ soutěž v angličtině pro ZŠ Jablunkovska (10. ročník,
předpokl. počet 60)
A - Řezbářské workshopy (4. ročník, předpokl. počet 30 - dopad na všechny žáky)
podzim 2015
6 000 Kč
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
A - Vánoční koncert žáků (19. ročník, předpokl. počet úč.70)
prosinec 2015
2 500 Kč
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
A - Noc s Andersenem – noc pohádek, lampionový průvod, návštěva knihovny a
radnice, ohňostroj a hlavně čtení pohádek (10. ročník, předpokl. počet 120)
A - Malování na chodníku - společná akce žáků ZŠ a special. tříd (13. ročník,
předpokl. počet 67)
27. - 28.3.2015
5 000 Kč
červen 2015
1 500 Kč
17
18
19
20
21
Hudební klub Akordika – Iva Matýsková
22
23
55 000 Kč
1 000 Kč
20 000 Kč
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
34
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
35
ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč.
ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč.
40
A - TALENT MANIA - talentová soutěž pro všechny žáky, organizuje Žákovský
parlament, (herectví, hudba, zpěv, malba apod.) (2. rok konání, účast cca 20
soutěžících, 20 organizátorů z žákovského parlamentu)
A - "Po stopách historie regionu" - poznávací výlety a přednášky pro žáky 6. tříd
(předpokl. počet 89, 15.ročník)
6 000 Kč
5 000 Kč
duben 2015
2 500 Kč
květen 2015
3 500 Kč
červen 2015
2 000 Kč
A - Wieczorek pozegnalny, rozloučení s žáky 9. tříd, tradice 21 let
ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč.
A - "Toulky přírodou" - meziškolní plenér, 20 žáků z PZŠ a ZŠ - výjezd do plenéru, září 2015
malba, vyhodnocení maleb, společná výstava děl (1. ročník, počet účastníků 20)
4 000 Kč
Mateřská škola – Przedszkole Jabl.
A - Kulturní akce na "Den dětí" (předpokl. počet 75, tradiční akce)
1.6.2015
3 000 Kč
Mateřská škola Jablunkov
A - "Chytře a zdravě v mateřské škole hravě…." – dětský den, rozloučení se školáky 1.6.2015
(předpokl. počet 168)
A - Týden knihoven – propagace čtenářství, soutěže a liter. kvízy, pasování prvňáčků 5. - 9.10.2015
(19. ročník, předpokl. počet 110)
Knihovna Jablunkov
45
Knihovna Jablunkov
A - Březen měsíc knihy – Noc s Andersenem, literární soutěže a kvízy pro děti a
mládež (před. poč. 250, každoročně)
březen 2015
Knihovna Jablunkov
Knihovna Jablunkov
A - čtení s Tonym, Bibi a Babetou - CANISTERAPIE,
A - cyklus přednášek "Žijeme zdravě" , akce 4 x za rok
červenec - srpen 2015
rok 2015
Knihovna Jablunkov
A - Workshop výroba ručního papíru, tisk na Guttenbergově lisu
říjen 15
DDM Jablunkov
A - Celoměstský Mikuláš - zábavná akce pro rodiče s dětmi (16. ročník, předpokl.
počet 130)
5.12.2015
DDM Jablunkov
A - výtvarná vánoční soutěž pro školy Jablunkovska (10. ročník, předpokl. počet 250) listopad - prosinec 2015
DDM Jablunkov
A - Jablunkovský SUPER HLAS a SUPER HLÁSEK - přehlídka dětí
jablunkovských MŠ a ZŠ ve zpěvu (6. ročník, předpokl. počet 100)
46
47
18 000 Kč
ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč.
42
44
březen 2015
30.4.2015
A - Jarní koncert pro celou rodinu, vystoupí všichni žáci I. Stupně (1. ročník,
předpokl. účast 95)
A - Projekt EDISON- podpora mezikulturního vzdělávání mladých lidí, 8 studentů - září - říjen 2015
zapojení do výuky v anglickém jazyce, přiblížení svých zemí (2 rok konání projektu)
39
43
10 000 Kč
ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč.
ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč.
3 000 Kč
listopad 2015 - březen 2016
A - mezinárodní projekt "Get more from life" Rumunsko, Španělsko, Turecko,
Polsko, Česká rep.. V roce 2015 hostitelská země Česká republika - Jablunkov
38
41
duben 2015
Základní škola Jablunkov, Lesní 190
36
37
A - Den země - téma ropa, její doprava, zpracování ….. (7. ročník, předpokl. počet
560)
A - Jablunkovský Šejkspír - přehlídka žákovských amatérských divadelních skupin
(2. ročník, 60 účinkujících)
6 000 Kč
20 000 Kč
48
49
50
13 000 Kč
2 000 Kč
51
52
červen a listopad 2015
4 500 Kč
DDM Jablunkov
A - Čtyři roční období - celoroční akce pro děti ze speci. tříd (12. ročník, předpokl.
počet 50)
květen - prosinec 2015
DDM Jablunkov
A - Den země - pestrý program pro děti MŠ (9. ročník, předpokl. počet 100)
květen 2015
1 500 Kč
DDM Jablunkov
A - Pohádkový les - akce s pohádkovým programem pro celé rodiny (7. ročník,
předpokl. počet 400)
28.8.2015
5 000 Kč
DDM Jablunkov
A - Velikonoční inspirace , Vánoční dílny pro rodiče s dětmi (3. ročník, předpokl.
počet 400)
březen a prosinec 2015
5 000 Kč
DDM Jablunkov
A - Tvořivá odpoledne pro děti - výtvarné dílničky (1. rok konání, účast cca 100
dětí)
duben a prosinec 2015
5 000 Kč
Stonawski Dalibor ,
cimbálová muzika Mionší a Malý Mionší
Č - krojové dovybavení, nájemné
existence, 18 členů)
rok 2015
2 500 Kč
58
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w
Republice Czeskiej
0 Kč
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w
Republice Czeskiej
rok 2015
0 Kč
60
A - Výtvarný plenér "Beskydy 2015", Dolní Lomná, idea ztvárnění tradic a krás
Těšínského Slezska, výtvarná díla vystavena v Muzeu Dolní Lomná a následně v
Galerii Těšínského divadla
Č - prezentace na společných a samostatných výstavách ČR, PL, SR, (tradice od
roku 2004)
22. - 30. 8. 2015
59
Pazdera Ondřej - rocková skupina YESTERDAYS
Č - natáčení skladby a videoklipu , kapela založena v roce 2012,
duben - srpen 2015
Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
A - První pomoc - šance pro život aneb "Projektové dny interaktivní ukázky první
pomoci na základních školách v Jablunkově", cílová skupina žáci 13 - 15 let, cíl
projektu - přadávání informací a výuka k základům poskytnutí první pomoci
květen - červen 2015
Volný Oldřich
A - výročí vzniku kapely BIDON - 45 let, oslava pro pozvané hosty, křest nového CD 18.4.2015
- Retro
53
10 000 Kč
54
55
56
57
( 41. rok
3 500 Kč
61
62
63
CELKEM
10 000 Kč
3 500 Kč
500 000 Kč

Podobné dokumenty

Zpravodaj Jabko 12/2013

Zpravodaj Jabko 12/2013 Tentokrát začneme připomenutím slavnosti Panny Marie andělské z Porciunkule, na níž se i letos vydalo do klášterního kostela velké množství poutníků. Zúčastnili se mnozí kněží i náš Otec biskup Fra...

Více