krimpy

Komentáře

Transkript

krimpy
Krimpovací
technika AMP
O D D Eˇ L E N Í
ˇ NÍCH
U N I V E R Z Á L N Í C H A P L I K AC
°
N Á S T RO J U
Návod k zajistení
ˇ ˇ jakosti
Nesprávneˇ
Správneˇ
ˇˇ
Je viditelné zvonkovité rozsírení
Je viditelny´ konec izolace
ˇ
KRIMP VODICE
ˇ
KRIMP VODICE
´ˇ krimpu
ˇˇ vysky
Merení
ˇˇ
ˇ prirazeny
ˇ
Jsou správne
místo pripojení,
˚ˇ vodice
ˇ a krimpovací nástroj
prurez
Je viditelny´
konec vodice
ˇ
Kontrola
´ˇ krimpu a tolerance
Vysky
°
´ kontaktu,
´ˇ zálisu danych
Pro tolerance vysek
ˇ
ˇ specifikací.
ˇ
se prosím ˇrid´te priíslusnou
aplikacní
Rádius povolen
ˇ
Priklady:
Kontakt
ˇ
Celo
koncovky je deformováno
MQS
Krimpovací dutinka je
Boky krimpu jsou
ˇ
uzavrená.
Boky krimpu dostatecne
ˇ ˇ vzdáleny
´
se navzájem dotykají
ode dna dutinky
ˇ ˇ hroty a koncovka
Prídrzné
nejsou deformovány
ˇ
Jsou viditelné odrezávací
pásky
KRIMP IZOLACE
ˇ
Vsechny
jednotlivé prameny jsou v krimpu
ˇ ˇ rozmísteny
ˇ a slisovány
rovnomerne
JPT
JPT
ˇ ˇ dlouhy´
Odrezávací
pásek je prílis
ˇ
F-KRIMP
°ˇ vodice
Prurez
ˇ
962885
962886
927775
927773
0,20 - 0,50 mm2
Aplikacni
ˇ
specifikace
± 0,03 mm 114-18025
0,50 - 1,00 mm2
1,50 - 2,50 mm2
± 0,05 mm 114-18050
± 0,05 mm 114-18050
Tolerance
Digitální trmenovy
´ mikrometr k merení
ˇˇ vysky
´ˇ krimpu
ˇ
(rozlisení
ˇ 0,001 mm), podle DIN ISO 9001.
Objednací ˇ
císlo 547203-1
Bok dutinky
je deformován
ˇ
KRIMP VODICE
KRIMP IZOLACE
ˇˇ
Jsou správneˇ prirazeny
konec izolace,
° ˇ a krimpovací nástroj
ˇ ˇ prumer
vnejsí
Nesprávné serízení
nástroje
ˇ
Koncovka je zkroucena
Asymetricky´
krimp
Neprípustné
tvorení
ˇ
ˇ
ostrin
ˇ resp. trhlin
Izolace je probodnuta
Izolace je obemknuta
ˇ
Krimpovací dutinka je uzavrena
Koncovka není
ˇ ˇ
vystredena
vuci
˚ˇ nástroji
ˇ
ˇ
Prední
odrezávací
pásek je deformován
Izolace je jen volneˇ obemknuta,
ˇ
Krimpovací dutinka není uzavrena
ˇ ˇ malá vyska
´ˇ krimpu
Je prílis
ˇˇ
Nesprávné prirazení
krimpové
˚ˇ
dutinky a prurezu
vodiceˇ
Prílis
ˇ ˇ velky´
prurez
˚ˇ vodice
ˇ
˚ ´ prurezech
˚ˇ
ˇ˚
ˇ dvojitém krimpování a ruznych
Pri
vodicu
ˇ prurezu
se nachází vodicˇ o mensím
na dneˇ
˚ˇ
Razník a lisovací hlava
ˇ ˇ resp.
nejsou vystredeny
ˇ
jsou opotrebeny
Prílis
ˇ ˇ maly´
ˇ
prurez
˚ˇ vodice
KRIMP IZOLACE
ˇ bez
Krimp vodice
ˇ
ˇ
vlozeného
vodice
°
30
ˇ je izolace
V krimpu vodice
30
°
ˇ
KRIMP S PRESAHEM
P/N
Izolace je probodnuta
ˇ zasahuje do funkcní
ˇ cásti
ˇ
Vodic
koncovky
Izolace je obemknuta,
ˇ
konce dutinky presahují
Krimpová dutinka
ˇ
není ani pri
správném
ˇ
slisování uzavrena
Boky dutinky jsou prílis
ˇ ˇ
blízko jejího dna, nedoˇ slisování
statecné
s dutinami
ˇ ˇ je na nesprávném konci dutinky
Zvonkovité rozsírení
Izolace je jen volneˇ obemknuta,
ˇ
boky dutinky nepresahují
´ˇ krimpu
Nesprávné nastavení vysky
´ˇ krimpu
ˇ ˇ malá vyska
Prílis
ˇ
Skolení
ˇ
Aktuální termíny konání skolení
KOMPLEXNÍ
KRIMP
´ˇ
ˇ ˇ velká vyska
Prílis
krimpu
´ po
Vedení musí byt
ˇ
ohybové zkousce
ˇ ˇ zachyceno
jeste
ˇ
ˇ horké
obdrzíte
na nasí
zákaznické lince
Izolace je obemknuta,
ˇ ´
konce dutinky se prekryvají
ˇ stále platí.
Obrázky jsou vyobrazeny schematicky. Specifikace pro zpracování vsak
Izolace je jen
volne
ˇ obemknuta
Izolace je deformována
Koncovka je ohnuta
ˇ
Nedostatecné
slisování
s dutinami
ˇ na dneˇ
Vznik ostrin
dutinky nadmernym
ˇ ´
slisováním
Tel.: ++420 (5) 41 15 21 50
Fax: ++420 (5) 41 16 21 52
1309134–1.5M–TP © 2002 Tyco Electronics AMP GmbH

Podobné dokumenty

Most z predpjateho betonu ve smerovem oblouku

Most z predpjateho betonu ve smerovem oblouku excentricke kabely jsou vhodne u horizontalne zamveneho ramu [3], aby rusHy vodorovne ohybove momenty. (Poznamenavame, ze u zakfiveneho nosniku je treba uvazovat sHy i momenty jako vektory v prosto...

Více

P řeklad původního návodu na použití P říručka

P řeklad původního návodu na použití P říručka Monitor kvality krimpu II kontroluje síly, které se vyskytují během krimpovacího procesu. Tyto síly sestávají ze sil k tvarování profilu krimpu kontaktu a sil ke slisování pramenů v kontaktu. Prost...

Více

článek ve formátu pdf ke stažení zde (formát PDF

článek ve formátu pdf ke stažení zde (formát PDF \*/ sovy trenažérči běhání Zhubnout lze na jakém. koliv tlenaŽéru, kde se dá trénink rÍdit podle tepu. Nejefektivnější jsou však crossové trenaŽéry a běžecké pásy. Je nutné cvičit pri správné tepov...

Více

Temposonics® - MTS Sensors

Temposonics® - MTS Sensors Na základeˇ znalostí o feromagnetickych o ˇ nasich ˇ zákazníku stanovuje efektech, ultrazvukové technologii, a potreb ˇˇ firma MTS merítka pro vyrobu

Více

Spotřební materiál

Spotřební materiál LLG‐General‐purpose thermometers economy, green filling

Více

Separett Villa» (Сепарет Вилла)

Separett Villa» (Сепарет Вилла) ˇ ventilátor. Opakujte po dobu nekolika ˇ 3 Pokud chcete ventilátor na delší dobu vypnout, musíte zásobník vyjmout. Jinak se stane obsah zásobníku pritažlivým objektem pro mouchy. ˇ V prostoru...

Více

Letová příručka a návod k údržbě A-22

Letová příručka a návod k údržbě A-22 1. V případě poruchy motoru během vzletu, vypněte zapalování motoru a přerušte vzlet. 2. Jestliže k poruše dojde ve výšce do 50 metrů vypněte zapalování motoru a přistávejte přímo před sebe. Vyhnět...

Více