Pozvánka - Cesta domů

Komentáře

Transkript

Pozvánka - Cesta domů
Cesta domu 2014-pro posilani_Layout 1 24.10.14 8:50 Page 1
foto: Tereza Kaucká
Pražský smíšený pěvecký sbor Lucky Voice Band pod vedením sbormistryně a umělecké
vedoucí Lucie Freiberg a s klavírním doprovodem Veroniky Ptáčkové si Vás dovolují pozvat
na tradiční benefiční koncert pro Domácí hospic Cesta domů, který se uskuteční
v neděli 23. 11. 2014 od 15:00 hodin v kostele sv. Markéty v břevnovském klášteře v Praze 6.
Odpoledne nám zpříjemní písničky z celého světa – Hear me praying, Lord
– gospel , Pán dej nám cestu i víru - Peter C. Lutkin, Panis Angelicus - César Franck,
Zpívejte Hospodinu píseň novou - A. Dvořák , arr. K. Spirit, Alleluia - Ralph
Manuel, My God- Willian "Smokey" Robinson, Sasman Pirano - arr. Tereza
Staňková, Hallelujah - Leonard Cohen , arr. Roger Emerson , My way- C. Francoix/
J.Revaux, Irské požehnání a možná i něco dalšího...
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.
Cesta domů provozuje v Praze Domácí hospic; poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu; poskytuje
odlehčovací služby v domácnostech klientů; půjčuje pomůcky; nabízí služby veřejné paliativní knihovny; věnuje se ediční a edukační
činnosti; pro pozůstalé má klub Podvečer a web Vzpomínky.
www.cestadomu.cz