CMA-BCD-CMR

Komentáře

Transkript

CMA-BCD-CMR
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
Odstfiedivá litinová ãerpadla s jedním obûÏn˘m kolem vhodná pro zvy‰ování tlaku v domácích
zafiízeních, zavlaÏování, ãerpání neagresivních kapalin v civilním sektoru i v lehkém prÛmyslu.
¤ada CMR je osazena vícekanálov˘m uzavfien˘m obûÏn˘m kolem.
SPECIFIKACE
• Maximální provozní tlak:
TECHNICKÉ ÚDAJE
6 bar u CMA aÏ do 1.00,
CMB aÏ do 3.00,
CMC, CMD a CMR
8 bar u ostatních
•
•
•
•
• Maximální teplota kapaliny:
40 °C u CMA 0.50-0.75-0.80-1.00
90 °C u jin˘ch modelÛ
•
MATERIÁL
•
•
• Tûleso ãerpadla z litiny
• Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/NBR
• ObûÏné kolo:
- z technopolymeru u CMA aÏ do 1.00
- z mosazi u CMA 1.50-2.00-3.00
CMB 2.00-3.00-4.00-5.50
CMR
- z litiny u CMB, CMC, CMD
• Hfiídel:
- z AISI 416 u CMA 0.50 a CMR
- z AISI 303 u ostatních modelÛ
• Pfiíruba elektromotoru:
- z hliníku u CMA 0.50-0.75-0.80-1.00
CMB 0.75-1.00
CMC 0.75-1.00
CMR
- z litiny u ostatních modelÛ
•
74
T.E.F.C. dvoupólov˘ motor
Tfiída izolace F
StupeÀ ochrany IP44
Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí
230/400 V ±10 % 50 Hz
Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná
ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi
Sání
1” u CMA aÏ do 1.00
1 1/2” u CMR
1 1/4” u CMA 1.50 a vy‰‰ích
2” u CMB - CMC
2 1/2” u CMD
V˘tlak
1” u CMA
1 1/2” u CMB
1 1/4” u CMB
2” u CMC
2 1/2” u CMD
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
[1]
[2]
[1] : 3 ˜
[2] : 1 ˜
TABULKA ROZMùRÒ
Typ ãerpadla
CMA 0.50 M
CMA 0.50 T
CMA 0.75 M
CMA 0.75 T
CMA 0.80 M
CMA 0.80 T
CMA 1.00 M
CMA 1.00 T
CMA 1.50 M
CMA 1.50 T
CMA 2.00 M
CMA 2.00 T
CMA 3.00 T
CMB 0.75 M
CMA 0.75 T
CMB 1.00 M
CMB 1.00 T
CMB 1.50 M
CMB 1.50 T
CMB 2.00 M
CMB 2.00 T
CMB 3.00 T
CMB 4.00 T
CMB 5.50 T
CMC 0.75 M
CMC 0.75 T
CMC 1.00 M
CMC 1.00 T
CMD 1.50 M
CMD 1.50 T
CMD 2.00 M
CMD 2.00 T
CMD 3.00 T
CMD 4.00 T
CMR 0.75
CMR 1.00
Rozmûry (mm)
A
B
C
D
E
F
H
H1
H2
H3
H4
M
M1
N
N1
R
T
V
W
S
DNA
DNM
160
160
185
185
185
185
185
185
200
200
225
225
225
188
188
188
188
188
188
200
200
200
247
247
186
186
186
186
213
213
213
213
213
213
180
180
261,8
261,8
300,3
300,3
300,3
300,3
300,3
300,3
347,3
347,3
360,3
347,3
360,3
315,3
315,3
315,3
315,3
349,3
349,3
373,3
360,3
373,3
428,8
428,8
313,3
313,3
313,3
313,3
384,3
384,3
397,3
384,3
397,3
449,3
310,3
310,3
158,8
158,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
171,8
208,3
208,3
208,3
208,3
208,3
182,3
182,3
182,3
182,3
206,3
206,3
209,3
209,3
209,3
222,3
222,3
186,8
186,8
186,8
186,8
222,8
222,8
222,8
222,8
222,8
234,8
181,8
181,8
30
30
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
41,8
41,8
41,8
41,8
41,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
48
48
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
44
44
45
45
45
45
45
45
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
57,5
57,5
57,5
60
60
43
43
43
43
68
68
68
68
68
68
45
45
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
9
9
202
202
232
232
232
232
232
232
252
252
285
285
285
251,5
251,5
251,5
251,5
251,5
251,5
271,5
271,5
271,5
323,5
323,5
247
247
247
247
271,5
271,5
271,5
271,5
271,5
271,5
229
229
82
82
97
97
97
97
97
97
100
100
115
115
115
101,5
101,5
101,5
101,5
101,5
101,5
111,5
111,5
111,5
133,5
133,5
97
97
97
97
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
111,5
97
97
120
120
135
135
135
135
135
135
152
152
170
170
170
150
150
150
150
150
150
160
160
160
190
190
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
132
132
172,5
197,5
197,5
197,5
214
229
229
127
127
215,5
225,5
225,5
264,5
264,5
197,5
197,5
225,5
225,5
225,5
354
197,5
197,5
173
198
198
198
232
247
127,5
127,5
233,5
243,5
198
198
243,5
243,5
198
198
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40
40
110
110
140
140
140
140
140
140
155
155
180
180
180
140
140
140
140
140
140
160
160
160
190
190
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
140
140
150
150
180
180
180
180
180
180
194
194
220
220
220
180
180
180
180
180
180
200
200
200
240
240
180
180
180
180
200
200
200
200
200
200
180
180
44
44
45
45
45
45
45
45
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
65,5
76,5
76,5
76,5
77,5
77,5
63,5
63,5
63,5
63,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
100,5
60,5
60,5
PG11
PG11
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG13,5
PG13,5
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG16
PG16
PG11
PG11
PG11
PG11
PG11
PG16
PG11
PG11
30
30
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
36,8
41,8
41,8
41,8
41,8
41,8
52,8
52,8
52,8
52,8
52,8
52,8
55,8
55,8
55,8
65,5
65,5
57,3
57,3
57,3
57,3
69,3
69,3
69,3
69,3
69,3
69,3
52,3
52,3
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
12
12
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 11/2
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 11/4
G 11/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G2
G2
G2
G”
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 11/2
75
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Jednofázov˘ Jednofázov˘
230V 50Hz 230V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
20
1,2
40
2,4
60
3,6
80
4,8
85
5,1
90
5,4
95
5,7
100
6
110
6,6
120
7,2
140
8,4
34,3
40,3
46,2
33
39,2
45
38
43,7
41
H = dopravní v˘‰ka
CMA 0.50 M
CMA 0.75 M
CMA 0.80 M
CMA 1.00 M
CMA 1.50 M
CMA 2.00 M
-
CMA 0.50 T
CMA 0.75 T
CMA 0.80 T
CMA 1.00 T
CMA 1.50 T
CMA 2.00 T
CMA 3.00 T
0,37
0,55
0,6
0,75
1,1
1,5
2,2
10
16
16
20
35
40
-
450
450
450
450
450
450
-
3,2
4,7
4,8
6,2
9,2
10,8
-
2,4
3,2
3,3
4,3
5,7
7,8
9,9
1,4
1,8
1,9
2,5
3,3
4,5
5,7
20
31,5
28
34,5
40,5
47
53
76
17,8
28,2
26,1
32,8
39,6
45,8
51,8
15
24
23,8
30,6
38,2
44,2
50,2
12,1
18,9
20,9
27,7
36,5
42,4
48,3
11,2
17,5
20,1
26,9
36
41,9
47,8
10,5
19,3
26
35,6
41,4
47,3
18,5
25
34,9
40,9
46,7
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
kW
Tfiífázov˘
Jednofázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
100
6
140
8,4
180
10,8
220
13,2
250
15
280
16,9
9
14
17,1
22,8
28,8
36,2
45,7
16
21
27
33,5
43
H = dopravní v˘‰ka
CMB 0.75 M
CMB 1.00 M
CMB 1.50 M
CMB 2.00 M
-
CMB 0.75 T
CMB 1.00 T
CMB 1.50 T
CMB 2.00 T
CMB 3.00 T
CMB 4.00 T
CMB 5.50 T
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
14
20
31,5
40
-
450
450
450
450
-
4,5
6,0
8,5
10,8
-
3,0
4
5,5
7,5
8,3
12,5
16,3
77
1,7
2,3
3,2
4,3
4,8
7,2
9,4
14,2
18,4
22,4
28,7
34,5
45
54
13,3
17,4
21,1
27,7
33,7
43,4
52,3
12
16,1
19,8
26,3
32,1
41,5
50,4
10,4
15,2
18
24,5
30,3
38,4
48,1
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
kW
CMC 0.75 M
CMC 1.00 M
CMR 0.75 M
CMR 1.00 M
0,55
0,75
0,55
0,75
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Tfiífázov˘
230V
400V
Jednofázov˘
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
50
3
100
6
150
9
200
12
250
15
275
16,5
350
21
400
24
450
27
5,9
8,6
4
6,8
5
H = dopravní v˘‰ka
CMC 0.75 T
CMC 1.00 T
CMR 0.75 T
CMR 1.00 T
14
20
14
20
450
450
450
450
4,2
5,3
4,5
5,5
2,8
3,5
3
3,6
1,6
2,0
1,7
2,1
78
11,4
13,4
13,6
17,3
10,6
12,6
11,4
15,4
8,1
11,5
8,8
11
6,3
9,6
8,7
CMA-B-C-D-CMR
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA S JEDNÍM OBĚŽNÝM KOLEM litinová
V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)
V¯KONNOSTNÍ TABULKA
Typ ãerpadla
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V 50Hz 230/400V 50Hz
kW
Kondenzátor
µF
Vc
Jmenovit˘ proud (A)
Jednofázov˘
Tfiífázov˘
230V
400V
Q = prÛtok ãerpadla
l/min
m3/h
300
18
400
24
600
36
800
48
10,4
12,4
15,4
17,8
9,9
11,9
14,9
17,3
8,4
10,5
13,5
16,1
900
54
950
57
1000
60
1100
66
6
9,3
12,5
8,5
11,8
10,4
H = dopravní v˘‰ka
CMD 1.50 M
CMD 2.00 M
-
CMD 1.50 T
CMD 2.00 T
CMD 3.00 T
CMD 4.00 T
1,1
1,5
2,2
3,0
31,5
40
-
450
450
-
8,9
10,8
-
3,4
4,3
5,2
7,1
5,9
7,5
9,0
12,3
79
6
8,3
11,4
14,2
4,5
6,8
10
13,1

Podobné dokumenty

plováčkové průtokoměry rotametry

plováčkové průtokoměry rotametry : pouze pro plováãky s magnety a od Q min = 2,5 l/h pro vodu nebo 100 l/h pro vzduch Typ : kontakt s bistabilním chováním Max. napûtí : 230 V Max. proud : 0,6 A Max. zátûÏ : 12 VA nebo 12 W Teplotn...

Více

Katalog

Katalog Samonasávací ãerpadla vyrobená z litiny jsou vhodná pro zvy‰ování tlaku v domácnosti, malé zavlaÏovací systémy, zahradní systémy, mytí aut, vyprazdÀování nádrÏí a bazénÛ a pro ãerpání ãisté vody.

Více

134 fischer příruba nasouvací TSF fischer příruba

134 fischer příruba nasouvací TSF fischer příruba fischer upínací podložka HK Fischer upínací podloÏka HK slouÏí k upevÀování montáÏních li‰t. Ve spojení s fischer ocelov˘mi kotvami jako je FAN, tak zajistí bezpeãné a profesionální pfiipevnûní na ...

Více

HHM29-IR - Czech Version - Multimetr

HHM29-IR - Czech Version - Multimetr metr a uÏivtel mÛÏe utrpût úraz el. proudem. Stále mûjte na pamûti mezní dovolená napûtí pro mûfiení tímto pfiístrojem, jak je uvedeno na jeho ãelní stranû. 7. Je-li pfiístroj pouÏíván zpÛsobem jin...

Více

Návod k pouĎití Model KX-TD7580

Návod k pouĎití Model KX-TD7580 KaÏdou poloÏku telefonního seznamu je moÏno zafiadit do jedné z 8 osobních skupin (1-8), skupiny "OFF" nebo skupiny " INT.". âísla vnitfiních úãastníkÛ je tfieba ukládat do skupiny " INT.", jinak je n...

Více

katalog LOC

katalog LOC Uvedená data jsou platná pfii 50 Hz *Elektromotory jsou navrÏeny pro max. pracovní tlak 6 bar pfii viskozitû oleje 125 cSt a frekvenci 50 Hz, respektive 4 bar pfii 125 cSt a 60 Hz. Pokud poÏadujete vy...

Více

DuraLed MultivoltáĎní LED technologie

DuraLed MultivoltáĎní LED technologie multivoltáÏní 9-33 V plochá nástavba, kompaktní rozmûry jednoduchá montáÏ, zakryté ‰rouby (odnímateln˘mi boãními krytkami)

Více

MOTO PNEU

MOTO PNEU terén. Smûs dezénu je optimalizovaná pro ãasté brzdûní a precizní

Více

Série HH500

Série HH500 Teplota okolí: 0°C aÏ 50°C < 80% relativní vlhkosti V¯MùNA BATERIE Pfiístroj je napájen z 9V baterie. Znak " " se objeví na LCD displeji je-li nutná její v˘mûna. K v˘mûnû baterie povolte dva ‰rouby...

Více