Instalace a konfigurace: Plošný snímač

Komentáře

Transkript

Instalace a konfigurace: Plošný snímač
Instalace a konfigurace: Plošný snímač
Petr Novák (Ing. Ph.D.) [email protected]
V10.02.005.001 / 31.03.2014
Instalace
Instalace se skládá z těchto hlavních kroků:
-
Instalace „Microsoft .NET Framework 4.0“, pokud není již instalován.
Instalace „Microsoft DirectX 9c“, pokud není již instalován.
Instalace „USB ovladače“ pro externí jednotku (pouze pokud bude používána), pokud není již
instalován.
Instalace / nakopírování programu „Plošný snímač“
Doporučený postup celé instalace je následující:
Poznámky:
- Externí jednotku zatím do počítače nepřipojujeme.
- Nejprve připojte počítač k internetu a vykonejte všechny důležité aktualizace a rovněž
všechny dobrovolné aktualizace mimo těch o kterých jste přesvědčeni, že je nepotřebujete.
- „Microsoft .NET Framework 4.0“ lze do WINDOWS velmi snadno dostat také jako
(ne)povinnou aktualizaci.
- Na konci tohoto textu je podrobněji vysvětleno, jak některé kroky z instalace uskutečnit
(vytvoření adresáře, rozbalení balíku ZIP, vytvoření zástupce na ploše, …).
1) Na svém pracovním disku (například C) vytvoříme adresář „ProgramyCVUT“ (bez mezer
a háčků / čárek). Nejlépe přímo mezi hlavními adresáři na tomto disku a vše zde dále
uvedené umístíme do tohoto adresáře pro pozdější případné velmi snadné odstranění.
2) Do vytvořeného adresáře „ProgramyCVUT“ budeme postupně z WWW stahovat soubory a
poté je (rozbalovat a) instalovat.
3) Pokud není již nainstalován „Microsoft .NET Framework 4.0“ (postačuje ClientProfile), tak
stáhneme z WWW z adresáře „02-PodpurneInstalace/A-dotNETFramework4“ soubor
„dotNetFx40_Client_x86_x64.exe“. Můžeme jej tedy umístiti právě do adresáře
„ProgramyCVUT“ a poté jej spustit. Počkáme na konec instalace. Pokud je již nainstalován,
tak to instalátor oznámí a instalace se ukončí.
4) Pokud není již nainstalován „Microsoft DirectX 9c“, tak z WWW z adresáře „02PodpurneInstalace/ B-DirectX“ stáhneme soubor „DirectX9c.zip“. Můžeme jej umístiti právě
do adresáře „ProgramyCVUT“. Zde jej rozbalíme a v nově vzniklém pod-adresáři „DirectX9c“
najdeme a spustíme soubor „DXSETUP.exe“. Počkáme na konec instalace. Pokud již je
nainstalován, tak to instalátor oznámí a instalace se ukončí.
5) Pokud není již naistalován nějaký ovladač pro USB zařízení od firmy FTDI-Chip, tak z WWW z
adresáře „02-PodpurneInstalace/C-DriverUSB“ stáhneme soubor „CDM v2.08.30 WHQL
Certified.exe“. Můžeme jej umístiti rovněž do adresáře „ProgramyCVUT“ a spustíme jej.
Počkáme na konec instalace.
6) Nyní je vhodné počítač restartovat. Pro jistotu správné inicializace zejména DirectX a USB
ovladače.
7) Vlastní program “PlosnySnimac“ je umístěn na WWW v adresáři „03-Program“ a vždy
použijeme soubor s nejvyšším číslem a datem (nejčastěji je to ten spodní v zobrazeném
seznamu). Vždy ale pouze verzi V10.xx.xxx.xxx. Stáhneme ZIP archiv do adresáře
„ProgramyCVUT“ a zde jej rozbalíme. Vytvoří se pod-adresář podle aktuální verze programu,
tedy shodný s názvem staženého balíku avšak bez data v závorkách na konci názvu. V tomto
pod-adresáři najdeme a spustíme soubor „PlosnySnimac.exe“. Nyní by se měl program
správně spustit. Pokud spuštění programu selže, tak některé důležité komponenty nebyly
správně nainstalovány. Na soubor „PlosnySnimac.exe“ si můžeme vytvořit zástupce na ploše
pro pozdější snadné spouštění.
8) Nyní lze dříve stažené soubory z WWW a některé vytvořené adresáře, které jsou nyní již
nepotřebné odstranit. Jde o tyto adresáře a soubory: „dotNetFx40_Client_x86_x64.exe“,
„DirectX9c.zip“, adresář „DirectX9c“ a „CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe“ a samozřejmě
soubor „PlosnySnimacVxx.xx.xxx.xxx (xxxx-xx-xx).zip“. Ty lze tedy odstranit / vymazat.
Necháme tedy pouze vytvořený pod-adresář s názvem poslední stažené verze programu
„PlosnySnimacVxx.xx.xxx.xxx“.
Poznámky
- Existuje několik verzí Microsoft.NET Framework (1,2,3,4, …) a všechny mohou být
samozřejmě nainstalovány současně. Tento program vyžaduje verzi „Microsoft .NET
Framework 4.0“. Rovněž existuje několik verzí Microsoft DirectX a mohou být nainstalovány
současně. Tento program vyžaduje verzi „Microsoft DirectX 9c“.
- Pokud se bude v budoucnu z WWW stahovat novější verze programu „PlosnySnimac“, tak již
nebude nutno nic dodatečného instalovat. Tedy ani „dotNetFx40_Client_x86_x64.exe“, ani
„DirectX9c.zip“, ani „CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe“. Samozřejmě pokud nebude
uvedeno jinak. Novější verze programu se pouze stáhne, rozbalí a spustí podle bodu 7).
- Ve WINDOWS 8 lze USB driver (zřejmě) naistalovat tak, že nejprve připojíme počítač
k internetu, poté připojíme externí jednotku do USB (zapnutou) a WIN8 si sami stáhnout
potřebný USB ovladač (tato schopnost nemusí však být vždy přítomna / zapnuta).
- Umístění všeho v jednom adresáři, zde v „ProgramyCVUT“ poskytuje jednu velkou výhodu.
V případě zálohy nebo reinstalace / instalace nového operačního systému (třeba přechod na
novější verzi), lze tento adresář snadno celý zabalit / komprimovat (například pomocí ZIPu),
nahrát na jiné místo a poté opět rozbalit zpět na původní místo. Pozor však na skutečnost, že
po instalaci nového operačního systému, nebo nové verze, je rovněž nutno znova naistalovat
podpůrné programy jako je: „Microsoft .NET Framework 4.0“, „Microsoft DirectX 9c“ a „USB
ovladač“.
Konfigurace
Program „PlošnýSnímač“ je nutno rovněž nakonfigurovat. Konfigurace se skládá ze dvou částí:
-
Nastavení / připojení externí jednotky (pouze pokud se externí jednotka využívá).
Nastavení umístění databáze s daty (pouze pokud je potřeba toto umístění změnit).
Externí jednotka
1) Spustíme program „PlosnySnimac“. V pravém dolním rohu stiskneme tlačítko Nastavení.
Bude zobrazen dialog, na kterém vybereme záložku ExtUnit. Na této záložce stiskneme
tlačítko Změnit externí jednotku.
2) Bude zobrazen informační dialog, abychom nyní program ukončili a poté opět spustili.
3) Program tedy ukončíme a opět po několika vteřinách spustíme. Program po svém spuštění
zobrazí dialog s dotazem, zda má hledat nějakou připojenou externí měřící jednotku.
4) Pokud stiskneme Ne, tak program žádnou externí jednotku hledat nebude a nastaví se do
režimu práce bez externí jednotky a již žádnou obdobnou informaci při svém příštím spuštění
nebude zobrazovat. V tomto režimu se nacházel například po své instalaci. Pozdější nastavení
/ připojení externí jednotky lze však kdykoli uskutečnit opět tímto postupme.
5) Pokud stiskneme Ano, tak program požádá o připojení externí jednotky, tak toto vykonáme,
samozřejmě pokud jsme ji ještě nepřipojily (externí jednotku musíme samozřejmě rovněž
zapnout) a potvrdíme tlačítkem OK.
6) Poté program zobrazí dialog se seznamem nalezených externích jednotek Většinou je však
připojena pouze jedna. Na tomto dialogu vybereme z roletového menu požadovanou externí
jednotku (podle identifikačního čísla), většinou pouze tu jednu dostupnou, a stiskneme
tlačítko Potvrdit. Pokud nechceme žádnou z uvedených externích jednotek přiřazovat
k programu, tak stiskneme Zrušit a v případě potřeby postup opakujeme.
7) Pokud v seznamu není zobrazena žádná externí jednotka, tak program žádnou externí
jednotku nenalezl. Nyní je potřeba zkontrolovat zda je externí jednotka skutečně připojena a
zejména zapnuta.
8) Pokud byla externí jednotka jednou úspěšně připojena do programu, tak ji bude program
samozřejmě při svém každém příštím spuštění hledat a zobrazí varovný dialog, pokud ji
nenajde. Takto lze velmi snadno před měřením kontrolovat, zda je externí jednotka
s programem aktivní (připojena / zapnuta). Podle zde popsaného postupu lze rovněž kdykoli
externí jednotku od programu odpojit (zakázat) nebo ji do programu opět připojit (povolit)
podle aktuální potřeby. Samozřejmě pokud program nejčastěji spouštíme s externí jednotkou
a pouze velmi zřídka bez ní (občas pouze pro prohlížení dat), tak nemá ji význam v programu
/ nastavení často odpojovat a zase připojovat, ale při spuštění programu (bez zapnuté /
připojené externí jednotky) pouze odklepnout varovný dialog a pokračovat dále. Pokud
program externí jednotku při svém spuštění nenajde, tak samozřejmě zablokuje všechny své
schopnosti týkající se měření. Zobrazení a práce s již uloženými daty v databázi je
samozřejmě zcela dostupná i bez připojené externí jednotky.
Poznámky:
- Každá externí jednotka má na sobě uvedené své identifikační číslo ve tvaru „PSXXXXXX“
podle kterého ji lze velmi snadno rozpoznat.
Databáze / úložiště dat
Poznámky:
-
Nejedná se o klasickou databázi, ale o soubor adresářů na pevném disku kde jsou postupně
ukládána naměřená data.
Tato
data
jsou
defaultně
po
instalaci
programu
uložena
v adresáři
„C:/ProgramyCVUT/USPlosSnim“. Tedy v právě vytvořeném adresáři „ProgramyCVUT“ a ještě
v pod-adresáři „USPlosSnim“, který si program sám vytvoří. Zkratka „US“ znamení
„UniversalStorage“. Pokud toto umístění vyhovuje, tak není nutno žádné jiné umístění
nastavovat a tuto část návodu lze přeskočit.
1) Spustíme program „PlosnySnimac“. V pravém dolním rohu stiskneme tlačítko Nastavení.
Bude zobrazen dialog, na kterém vybereme záložku Database. Na této záložce stiskneme
tlačítko Konfigurace / správa datového úložiště.
2) Na nově zobrazeném dialogu vybereme záložku XML Files (A). Nejprve je však nutno povolit
možnost nastavení adresáře pro uložení dat. Tohoto lze dosáhnout zatržením malého
čtvercového políčka označeného jak B na tomto dialogu, vlevo od položky udávající cestu
k uloženým datům. V tomto okamžiku bude zpřístupněno tlačítko Browse (C), které je nyní
potřeba stisknout.
3) Po stisku Browse je zobrazen malý dialog umožňující vybrat libovolné umístění, tedy cílový
adresář, pro ukládání naměřených dat. Vybírá se název adresáře, nikoli jeho vnitřek. Všechna
naměřená poté budou ukládána do takto vybraného adresáře. Nejprve tedy vybrat
požadovaný adresář (jeho jméno) a poté stisknout tlačítko OK.
Poznámky:
- Pod vybraným adresářem pro ukládání naměřených dat je vždy automaticky vytvořen další
pod-adresář s názvem „UniversalStorage“. Pokud je tedy potřeba uložená / naměřená data
například zálohovat, nebo dokonce přenést na jiný počítač, tak stačí tento pod-adresář
„UniversalStorage“ zabalit (zkomprimovat například do ZIPu), nahrát na USB-Flash, přenést
na cílový počítač a tam opět do stejnojmenného adresáře rozbalit.
Základní úkony při práci s adresáři a soubory
Prohlížení adresářové struktury na pevném disku. Spustíme tzv. „průzkumníka“, například tak že
podržíme klávesu WINDOWS (na klávesnici na levé straně mezi klávesami Ctrl a Alt, označenou
vlajícím oknem) a následně stiskneme klávesu E (písmeno „E“), poté klávesu E a VINDOWS pustíme
(raději v tomto pořadí). Zobrazí se dialog obdobný jako na následujícím obrázku.
Nyní lze dvoj-klikem levým tlačítkem myši na požadovaný disk (například C) zobrazit jeho obsah, tedy
jeho adresářovou strukturu. Zpět na seznam disků se vracíme pomocí šípky „zpět“ v levém horním
roku (jednoduchý klik na tuto šipku). Stejným stylem jako prohlížíme obsah disků tak prohlížíme i
obsah adresářů. Dvoj-klikem levým tlačítkem myši vstoupíme do požadovaného adresáře a šipkou
„zpět“ se kdykoli vrátíme o úroveň zpět / víše. Adresářová struktura má stromovou strukturu.
Vytvoření adresáře. Tam kde požadujeme vytvořit nový adresář, například „ProgramyCVUT“
postupujeme takto. Spustíme „průzkumníka“ (WIN + E) a vstoupíme do obsahu disku C (dvoj-klik
levým tlačítek myši na disk C). Máme zobrazen seznam adresářů na disku C. Nyní někde vpravo od
názvů adresářů, někde v čisté oblasti A stiskneme a vzápětí opět uvolníme pravé (PRAVÉ) tlačítko
myši. Zobrazí se tzv. „lokální nabídka“, pouze nejedeme myší na položku Nový (B), zatím nic
nemačkáme, okamžik na této položce počkáme a zobrazí se pod-položka Složka (C), na kterou
najedeme myší a potvrdíme ji klikem levého (LEVÉHO) tlačítkem myši.
Mezi již existujícími adresáři se zobrazí nový adresář pojmenovaný „Nová složka“, který je okamžitě
připraven k zápisu požadovaného názvu. Hned stiskem jakékoli klávesy je původní text „Nová složka“
vymazán a nahrazen nově vepsaným, například „ProgramyCVUT“. Poté stačí stisknout klávesu Enter
pro potvrzení.
Nový adresář se zadaným názvem se zobrazí v seznamu již existujících. Adresáře však nemusí být
seřazeny podle abecedy. Do tohoto nového adresáře se vstupuje samozřejmě dvoj-klikem na jeho
název.
Odstranění adresáře nebo souboru. Jakoukoli položku v „průzkumníku“ (adresář nebo soubor) lze
velmi snadno odstranit. Stačí na položku kliknout pravým tlačítkem myši a ze zobrazené lokální
nabídky vybrat možnost Odstranit, tu však potvrdit klikem levého tlačítka myši. Tímto postupem je
sice položka „opticky“ odstraněna, ale ve skutečnosti ještě není zcela vymazána z disku. Její úplně
odstranění, tedy skutečné vymazání z disku (pokud je nyní potřeba), lze dosáhnout jedině jejím
vysypáním z koše (dvoj-klik na ikonu koše někde na ploše, zobrazí se nový dialog, obdoba
průzkumníka, najít položku / tlačítko „Vysypat koš“).

Podobné dokumenty

Možnosti lokalizace osob – srovnáno podle přesnosti, náročnosti na

Možnosti lokalizace osob – srovnáno podle přesnosti, náročnosti na (+) Při vývoji a ladění lze často využít stávající komerční zařízení (telefony). (+) V podstatě jediná dostupná technologie pro lokalizaci v rozsáhlém venkovním prostředí. (+) Není potřeba žádná in...

Více

postup pro stížnosti

postup pro stížnosti které opírá svou stížnost. Anonymní stížnosti nebudou pojišťovnou prošetřované. Pokud stěžovatel nedoloží podklady, o které opírá svou stížnost, vyzve ho pojišťovna písemně na jejich doložení s tím...

Více

VDGPRS - Sicurit Milano HomePage

VDGPRS - Sicurit Milano HomePage Jestliže se objeví následující okno a nejsou vidět žádné obrázky, nebyl nainstalován directX.

Více

2N® Omega Lite - Technický popis manual ver. 1.15

2N® Omega Lite - Technický popis manual ver. 1.15 po budově. Vodiče A-B sloužící k přenosu hovoru a jsou bez stejnosměrného potenciálu. Vodiče C-D slouží k přenosu dat a zároveň k napájení systémového telefonu napětím -24V. Oba páry jsou přísně sy...

Více

Modul BT - KTR-ADEX

Modul BT - KTR-ADEX Pro program ADEX Controller je nutno si zapamatovat číslo portu (COM11).

Více

Dotykové úlohy – Tablet

Dotykové úlohy – Tablet Toto vše a mnoho dalších jsou důvody pro zaměření se na tablety s Windows / Microsoft. Samozřejmě velmi zaleží na jejich ceně a konkurenci. Před rokem byla ještě celkem velká snaha vytvářet aplikac...

Více