Dopis DR DP, hl.m. Prahy

Komentáře

Transkript

Dopis DR DP, hl.m. Prahy
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE DP HL.M. PRAHY A.S.
ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ DOPRAVY,
SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
ČECH A MORAVY
Dozorčí rada DP Praha
Sokolovská 217
Praha 9
Vážení členové Dozorčí rady DP Praha,
obracíme se na vás jako na nejvyšší kontrolní orgán DP Praha s požadavkem na stanovisko
k porušení kolektivní smlouvy 2008-2009.
Dosud nedošlo k projednání s odborovými organizacemi hospodaření v oblasti sociálních
nákladů v roce 2009. Pouze byl zařazen bod na jednání s OO dne 25. 8. 2010 bez předchozího
předložení materiálu na jednání. Odborové organizace měli v tomto bodě právo
spolurozhodování. I přes několikeré výzvy zaměstnavatel dosud nepředložil k jednání
skutečný stav čerpání za rok 2009, přestože ze strany odborových organizací k tomu byl již
několikrát vyzván. Pouze při projednávání hospodaření DP Praha za rok 2009 se objevila
tabulka s komentářem, z kterého vyplývá dluh vůči zaměstnancům ve výši cca 13 miliónů Kč.
Požadujeme projednání tohoto bodu s odborovými organizacemi a dorovnání z toho
vyplývajících nároků zaměstnancům.
Oldřich Schneider, předseda sekce MHD a VSD OS a ZOOS NOSDDPP
[email protected] tel: 606133126, 737246023
Krištof Veselka, předseda ZOOS DP- ED
[email protected] tel: 736621101
Josef Buriánek, předseda PVOS DP Praha- Autobusy
[email protected], tel: 775176520
Tomáš Novotný, předseda ZO DP–Metro- strojvedoucí
[email protected] tel: 605281972
Zdeňka Králová, předsedkyně ZOOS DP Praha a.s.
[email protected], tel: 728566971
Ing. Karel Černý, předseda ZVOS DP Praha PJA- dispečink
[email protected] tel: 602650731