Vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování

Komentáře

Transkript

Vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování
Poslední revize: 27. 4. 2015
Strana 1
Vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby Obsah: Zásady ...................................................................................................................................................... 1 Druhy individuálních plánů ...................................................................................................................... 1 Vznik a termíny individuálního plánu ...................................................................................................... 2 Aktualizace/revize individuálních plánů .................................................................................................. 2 Doplňující informace ............................................................................................................................... 2 Zásady a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby; c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle; d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance; e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám. Druhy individuálních plánů Hlavní rehabilitační plán Vzniká ve službě sociální rehabilitace a za jeho vytvoření, obsah a revize je zodpovědný case manager, který s uživatelem pracuje. Dílčí rehabilitační plán Vzniká v další službě, kterou klient využívá. Za jeho vytvoření, obsah a revize je zodpovědný klíčový pracovník uživatele služby. Dílčí rehabilitační plán nesmí být svými cíli v rozporu s hlavním rehabilitačním plánem. To je zajištěno pravidelnými schůzkami klíčového pracovníka s case managerem (za přítomnosti uživatele nebo bez ní). Protikrizový plán Je povinný ve službě chráněného bydlení, v ostatních službách vzniká tehdy, je‐li vnímán jako potřebný (přání uživatele, potřeba uživatele nebo pracovníka ošetřit rizika). Za jeho vytvoření, obsah a revize je zodpovědný case manager nebo klíčový pracovník uživatele služby. Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné
Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 48678767, DIČ: CZ48678767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank 2277568001/5500
Tel.,fax: (+420) 326 725 814, [email protected], www.fokus-mb.cz
Poslední revize: 27. 4. 2015
Strana 2
Vznik a termíny individuálního plánu Individuální plán vzniká dohodou mezi uživatelem a pracovníkem (a případně dalších osob, které jsou součástí individuálního plánu) a je výsledkem vyhodnocení situace a potřeb uživatele. Adekvátní vyhodnocení potřeb může být dlouhodobý proces zahrnující kromě rozhovorů s uživatelem, jeho blízkými, ošetřujícím lékařem atd. také použití hodnotících nástrojů (například CAN – Camberwell Assessment of Needs, GAF – Global Assessment of Functioning, HoNOS). Z toho důvodu jsou určeny následující zásady: Hlavní individuální plán by ve službě sociální rehabilitace měl být vytvořen do 3 měsíců. Ve zdůvodnitelných případech (akutní krize, kterou uživatel prochází, hospitalizace atd.) je možné tento termín prodloužit. Dílčí individuální plán v chráněném bydlení je zpracován v okamžiku vstupu uživatele do služby. Dílčí individuální plán v ostatních službách by měl být vytvořen do 1 měsíce od vstupu uživatele do služby. Ve zdůvodnitelných případech je možné prodloužení této lhůty. Aktualizace/revize individuálních plánů Individuální plán je aktualizován: Kdykoli o to uživatel projeví zájem. Pokud se výrazně změní situace uživatele a jeho zdravotní stav umožňuje spolupráci při aktualizaci plánu. V přiměřených intervalech, nejdéle jednou ročně. Doplňující informace Podrobněji je práce s individuálními plány popsána v operačních manuálech služeb. Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné
Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 48678767, DIČ: CZ48678767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank 2277568001/5500
Tel.,fax: (+420) 326 725 814, [email protected], www.fokus-mb.cz

Podobné dokumenty

Vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby Uzavírání smlouvy ................................................................................................................................... 1  Forma smlouvy .................................

Více

Filozofie pro děti – z knihovny JU: Bakalářky a diplomky

Filozofie pro děti – z knihovny JU: Bakalářky a diplomky Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce Cvach R.

Více

Největší demokratická velmoc: USA ve 20. a 30. letech

Největší demokratická velmoc: USA ve 20. a 30. letech (špička), pití alkoholu a make-up feminismus: postupné prosazování volebního práva žen

Více

Squatteři chtějí bydlet pod Stalinem

Squatteři chtějí bydlet pod Stalinem týdne bude ještě hůř! Po už tak chladném začátku týdne totiž ještě přituhne. Na dnešní ranní vyjasnění byla prognóza minus 15 stupňů. „Náledí a zmrazky vydrží nejméně do konce týdne,“ varuje předev...

Více

BUNGALOV, DŮM BEZ PATRA Hey Bungalow Bill what did you kill

BUNGALOV, DŮM BEZ PATRA Hey Bungalow Bill what did you kill kmenů okosíme, naděláme do nich všelijaké zářezy jak Old Shatterhand do pažby své medvědobijky, prvky zábradlí vykrájíme podle šablony secesního řezbáře a dům se nám pomalu změní v opravdovou chalo...

Více

emc velocity program - Avnet Technology Solutions

emc velocity program - Avnet Technology Solutions certifikace. Od roku 2013 musí nově dosáhnout všech tří EMC Velocity specializací. Dle těchto požadavků mu také poskytována adekvátní obchodní a technická podpora, slevy, zpětné rabaty a partner si...

Více

National Background Paper CZ - Czech version

National Background Paper CZ - Czech version efektech na ekonomiku, jednotlivé sektory a na podnikový sektor, tak v případě vnímání restrukturalizace vládou, zaměstnavateli a odbory. Tyto rozdíly jsou způsobeny zejména naprosto odlišným prost...

Více