ročenka 2010 - 2011

Komentáře

Transkript

ročenka 2010 - 2011
ROČENKA
ZŠ STRÁŽ
2010 - 2011
1
Pedagogický sbor
Vlaďka Pintová (as.)
Alena Masaříková (as.)
Irena Stuchlíková (as.)
Renata Kozlerová
Marcela Zouharová
Petr Bártík
Martina Němečková
Ludmila Sinkulová
Jaroslava Pachlová (vych.)
Marie Kortanová (as.)
Pavla Nováková
Hana Pilařová (ZŘŠ)
Jana Oružinská (zást.)
Alice Haníková (as.)
Hana Navrátilová
Alena Vaňousová (ŘŠ)
Chybí: Vlasta Baníková
2
Správní zaměstnanci
František Novák, Helena Ondřichová, Alena Říhová, Vlasta Tvrdíková
Školní jídelna
Jana Bradová, Růžena Kouklová, Ilona Moosová
3
1. ročník
TU:
Asistentka:
Hana Navrátilová
Alena Masaříková
Amálie Pintová
Kristýna Havrdová
Jan Martinec
Adam Komárek
Matyáš Ebenhöh
Eduard Janov
Tomáš Novotný
Tereza Lávičková
Jakub Mareček
Barbora Horáková
Klára Sazimová
Bára Křížková
Chybí:
Věra Petrášková
Vyznamenání v I. pololetí:
• Matyáš Ebenhöh
• Kristýna Havrdová
• Barbora Horáková
• Adam Komárek
• Barbora Křížková
• Tereza Lávičková
• Jan Martinec
• Tomáš Novotný
• Amálie Pintová
• Klára Sazimoová
•
Vyznamenání ve II. pololetí:
• Matyáš Ebenhöh
• Kristýna Havrdová
• Barbora Horáková
• Adam Komárek
• Barbora Křížková
• Tereza Lávičková
• Jan Martinec
• Tomáš Novotný
• Amálie Pintová
Knižní odměna:
• Barbora Horáková
Na konci roku neprospěli:
• Eduard Janov
• Věra Petrášková,
• Klára Sazimová
4
2. ročník
TU:
Renata Kozlerová
Michaela Wolfová
Lucie Sochorová
Jan Svoboda
Jakub Komárek
Michal Sikyta
Matěj Ludvík
Radek Andrle
Klára Šebelíková
Michaela Rajtmajerová
Michal Novák
Sára Veishaiplová
Matěj Chod
Adam Josef Faltus
Filip Habart
Václav Podlipský
Vyznamenání v I. pololetí:
• Adam Josef Faltus
• Filip Habart
• Matěj Chod
• Michal Novák
• Michaela Rajtmajerová
• Michal Sikyta
• Lucie Sochorová
• Michaela Wolfová
Vyznamenání ve II. pololetí:
• Radek Andrle
• Adam Josef Faltus
• Filip Habart
• Matěj Chod
• Michal Novák
• Michaela Rajtmajerová
• Michal Sikyta
• Lucie Sochorová
• Sára Veishaiplová
• Michaela Wolfová
Knižní odměna:
• Michaela Rajtmajerová
Na konci roku neprospěli:
• Klára Šebelíková
5
3. ročník
TU:
Asistentka:
Hana Navrátilová
Vlaďka Pintová
Michal Mikovec
Jiří Šlehofer
Michal Grundza
Matěj Ježek
Kristýna Kříženecká
Kateřina Kouklová
Vít Gregor
Vyznamenání v I. pololetí:
• Matěj Ježek
• Kateřina Kouklová
• Kristýna Kříženecká
Vyznamenání ve II. pololetí:
• Matěj Ježek
• Kateřina Kouklová
• Kristýna Kříženecká
Knižní odměna:
• Kristýna Kříženecká
6
4. ročník
TU:
Asistentka:
Vlasta Baníková
Alice Haníková
Prokop Pinta
Petr Knopp
Jindřich Pena
Daniel Černý
Vladimír Boško
Bára Květová
Chybí:
Jan Brejcha
Vyznamenání v I. pololetí:
• Daniel Černý
• Bára Květová
• Prokop Pinta
Vyznamenání ve II. pololetí:
• Daniel Černý
• Bára Květová
Knižní odměna :
• Bára Květová
Na konci roku neprospěli:
• Vladimír Boško
7
5. ročník
TU:
Vlasta Baníková
Jitka Nápravová
Barbora Nováčková
Matěj Končický
František Jirásek
Jaroslav Pich
Robin Hammerschmied
Marcel Vlček
Lukáš Pták
Jiří Brada
Daniel Pták
Martin Šebelík
Jan Boško
František Haník
Vyznamenání v I. pololetí:
• František Jirásek
• Daniel Pták
Vyznamenání ve II. pololetí:
• František Jirásek
Knižní odměna:
• František Jirásek
8
6. ročník
TU:
Asistentka:
Martina Němečková
Irena Stuchlíková
Jakub Hepner
Patrik Komárek
Tomáš Náprava
Jakub Andrle
Roman Turek
Lenka Vojtechová
Erika Hepnerová
Eliška Ludvíková
Michaela Kochtová
Adéla Vojtechová
Vyznamenání v I. pololetí:
• Lenka Vojtechová
• Adéla Vojtechová
Vyznamenání ve II. pololetí:
• Lenka Vojtechová
• Adéla Vojtechová
Knižní odměna:
• Jakub Andrle
9
7. ročník
TU:
Asistentka:
Ludmila Sinkulová
Marie Kortanová
Vojtěch Ludvík
Jiří Trenkler
Štěpánka Kubenová
Adéla Faltusová
Ivana Koktová
Michal Šebelík
Lenka Petrášková
Martina Masaříková
Veronika Svobodová
Radim Ebenhöh
Josef Diviš
Chybí:
Patrik Veishaipl
Vyznamenání v I. pololetí:
• Radim Ebenhöh
• Adéla Faltusová
• Martina Masaříková
• Patrik Veishaipl
Vyznamenání ve II. pololetí:
• Radim Ebenhöh
• Adéla Faltusová
• Vojtěch Ludvík
• Patrik Veishaipl
Knižní odměna:
• Adéla Faltusová
10
8. ročník
TU:
Marcela Zouharová
Petr Svoboda
Michal Krasanovský
František Hartl
Jiří Náprava
Michal Zavalaný
Aleš Komárek
František Pták
Ondřej Pták
Romana Smolová
Veronika Cihlářová
Kristýna Ondřichová
Eliška Glasserová
Chybí:
Marcel Hepner
Anna Navrátilová
Vladimír Sinkule
Vyznamenání v I. pololetí:
• František Hartl
• Aleš Komárek
• František Pták
Vyznamenání ve II. pololetí:
• František Hartl
• Aleš Komárek
• František Pták
• Ondřej Pták
Knižní odměna:
• Aleš Komárek
Neprospěli:
• Michal Zavalaný
11
9. ročník
TU:
Petr Bártík
Lukáš Glasser
Petr Bureš
Milan Sinkule
Tomáš Bureš
Anna Jakešová
Martin Glas
Petr Končický
Miroslav Novotný
Petr Blšták
Ivana Schneiderová
Simona Burešová
Zuzana Sýkorová
Denisa Bradová
Karolína Tajstrová
Eliška Bubnová
Petra Niebauerová
Daniel Smola
Vyznamenání v I. pololetí:
• Eliška Bubnová
• Simona Burešová
• Ivana Schneiderová
• Zuzana Sýkorová
• Karolína Tajstrová
Vyznamenání ve II. pololetí:
• Eliška Bubnová
• Simona Burešová
• Miroslav Novotný
• Ivana Schneiderová
• Zuzana Sýkorová
• Karolína Tajstrová
Knižní odměna:
• Eliška Bubnová
12
Složení výboru SRPDŠ
Předsedkyně: Jitka Ježková
Pokladní:
Růžena Kouklová
I.
II.
III.
IV.
V.
Jana Horáková
Markéta Andrlová
Jitka Ježková
Vladimíra Pintová
Jana Pichová
VI.
VII.
VIII.
IX.
Martina Ludvíková
Alena Masaříková
Jiřina Svobodová
Iveta Bubnová
Složení Školské rady
Eva Kosová, Pavla Nováková, Helena Veishaiplová
Všechny tři byly znovu zvoleny i pro nové volební období.
13
Opravy a vylepšení:
Z dotace a od ÚM:
Rekonstrukce střechy hlavní budovy
Z EU Peníze školám:
2 interaktivní datové projektory
2 netbooky
5 PC do učebny informatiky
Interaktivní učebnice pro přírodopis a fyziku
Sady karet a tabulek Logico Piccolo
Z rozpočtu:
Rekonstrukce schodiště hlavní budovy
Rekonstrukce šaten na Tv
Malování
Učebnice F pro 6. a 7. roč.
Z výdělků SRPDŠ:
Učebnice Z pro třídy 2. st.
Z jiných zdrojů:
2 netbooky s interaktivními učebnicemi (dárek za nákup interaktivních učebnic a učebnic)
Výtvarné potřeby (sponzorský dar – Casino Rozvadov)
Pískovnička, polohovatelná lavice a sedací pytel (z rozvojového programu na kompenzační pomůcky)
¨
14
Stalo se …
Drakiáda už je za námi
Už po osmé se konala tradiční "pouťová" drakiáda a jak dopadla? Zase nefoukalo. A výsledky? Ty už
také známe...
Letos se nad hřištěm vznášelo 19 draků. Ovšem někteří draci měli mnoho majitelů, a tak se při jeho
pouštění vystřídala často celá rodina a známí. Bylo toho zapotřebí, protože letos opět nefoukalo! Draci
létali zásluhou toho, že i jejich majitelé "létali" - po hřišti.
Nejdéle vydržel drak ve vzduchu těmto soutěžícím:
1. místo
2. místo
3. místo
Michal Sikyta
Kristýna Havrdová
Lucie Sochorová
Tomáš Novotný
Linda Hrušková
Odměnu za nejkrásnějšího draka vyrobeného doma si odnesli sourozenci Veishaiplovi.
Všichni účastníci získávají bod do celoroční soutěže O strážský peníz.
Autor: Jaroslava Pachlová
15
Den jazyků
V pátek na naší škole proběhl den jazyků.
V pátek 24. září se v naší škole ve Stráži konal Den jazyků. Celý projekt byl inspirován mezinárodním
dnem jazyků, který je oficiálně slaven v neděli 26. září. Projektového vyučování se zúčastnily
všechny děti ve škole. Menší školáci (I. – III. třída) se zábavnými formami seznamovali s angličtinou
a němčinou. Starší děti samostatně vytvářely mapy důležitých evropských států a učili se vyhledávat
potřebné informace. Celé práci ale předcházelo napínavé losování, které se odehrávalo přesně
deset minut před osmou hodinou ranní v ředitelně. Zástupci všech vyšších tříd (IV. – IX.) si tu vylosovali jeden z evropských států a dostali
seznam požadovaných úkolů. Mezi vylosované státy se mimo jiné dostalo Slovensko, Rakousko, Německo nebo například Francie. Cíl byl pro
všechny stejný: hotovou vypracovanou mapu pověsit na nástěnku u vchodu nejpozději do půl dvanácté. Každá třída si zvolila svůj vlastní postup
a svoje metody, výsledkem ale nakonec bylo šest dobře zpracovaných map, které si už od pátku mohou děti prohlížet ve vestibulu. Tohle však
nebyl pro „velké“ školáky jediný úkol. Nejpozději do velké přestávky museli označit po škole všechny možné předměty a objekty, napsat na ně
anglický i německý výraz, který si předtím sami vyhledali. Třetí hodinu byli totiž do školní budovy ze svých tříd „vypuštěni“ ti menší, aby celou
školu prozkoumali, vyhledali a zapsali si potřebné výrazy a to v co nejrychlejším čase. O tom, že se Den jazyků v naší škole vydařil, svědčí nejen
krásné výtvory všech tříd, ale i spokojené výrazy samotných školáků.
Autor: Martina Němečková
Kde létají dravci a sovy?
Ve Stráži v tělocvičně.
Na pondělí 4. října připadal Mezinárodní den zvířat. K této příležitosti jsme do školy pozvali vzácnou návštěvu - káně,
poštolku, orla, puštíka, kalouse, výra, aby nám něco řekli o svém životě.
Ale znáte to, mezi svými máte vždy plno řečí, ale jak se dostanete do nového prostředí jste tak trochu zaražení. Stejně
se chovala i naše návštěva. Do řeči na veřejnosti našim hostům zrovna nebylo a tak jsme byli rádi, že si slovo vzal jejich
chovatel sokolník ze sdružení Falker.
A tak jsme se dozvěděli, jak ptáci žijí ve volné přírodě a hlavně kde, čím se živí, co je ohrožuje. S největším ohlasem se
ale rozhodně setkaly letové ukázky. Dravci i sovy pročísli pár účesů, rozvířili vzduch v tělocvičně, vyzkoušeli si, jaké je to
16
sedět na basketbalové obroučce a na rukách dětí. Na váhu Výra velkého sedícího na natažené ruce budou ale jistě dlouho vzpomínat i paní
učitelky.
Pokud chcete vidět mnohem kvalitnější dokumentaci dnešního dne, pak máte možnost prohlédnout si obrázky, které vytvořily děti ve školní
družině.
Autor: Hana Pilařová
Sobotní vyučování aneb Den otevřených dveří
... a přineslo spoustu zážitků.
Ta sobota není žádný překlep, v ten den se totiž každý rok na podzim ve strážské základní
škole koná tradiční Den otevřených dveří. V sobotu se akce koná proto, aby se měla možnost
zúčastnit většina rodičů, protože nejsou vázáni prací a mohli si tak s dětmi užít a vyzkoušet
jejich vyučování, poznat se s učiteli i jinak než na rodičovské schůzce a popovídat si s jinými
rodiči při kávě. Paní kuchařky pro návštěvníky přichystaly ochutnávky jídel, které dětem
připravují. Do školy se samozřejmě přišli podívat její absolventi, prarodiče, příbuzní a mladší
sourozenci. Ohlasy na akci byly velmi pozitivní. ... a nebojte, že žáci si volno za sobotu už
vybrali 27. září, když byla ve Stráži pouť a vlastně na tom vydělali, protože jim odpadlo
odpolední vyučování.
Autor: Jaroslava Pachlová
17
Strašidla a dýňová MISS
Přiblížil se konec října, přiblížily se podzimní prázdniny. Nastal ten správný čas na dýňová soutěžení a podzimní strašení.
Soutěže o nejkrásnější a o největší dýni jsme vyhlásili letos podruhé.
Obří dýně se do školy dostavila už minulý týden, spolu se svými dvěma sestrami, které ovšem nakonec usilovaly o titul MISS. Během dnešního
dopoledne byly všechny dýně (i ty krásné) změřeny a obří dýně opravdu nenašla konkurenci, přestože již nebyla v úplně nejlepší kondici.
Odborná komise složená ze žáků 6. třídy jí naměřila obvod celých 160 cm a její majitelka Hana Navrátilová si tak mohla odnést zaslouženou
odměnu.
Kandidátek na MISS se nakonec sešlo 23. Byly velké i malé, tlusté i tenké, strašidelné i parádnice. A když navíc v podvečer zamrkaly na porotu
svýma ohnivýma očima .. nebylo to vůbec jednoduché rozhodování. Na 1. místě se umístila a titul MISS si odnesla dýně Matěje Choda (II. třída),
na 2. místě se umístila a titul PRVNÍ VÍCEMISS získala dýně Kuby Komárka (II. třída) a na 3. místo s titulem DRUHÁ VÍCEMISS dosadila porota dýni
Lucky Sochorové (II. třída).
18
Tituly a ceny byly předány při malé zastávce během tradičního lampionového průvodu, který letos vedla krotitelka duchů Elvíra Pumpkin. Hned
u strážského hřbitova, kde je tradiční shromaždiště všech statečných kluků a holek, rozdala za asistence Barči Horákové protistrašidlácké
cedulky. Vybavena speciálním rozpouštědlem strašidel, vydala se v čele průvodu hledat duchy, které by mohla zkrotit a rozpustit. Je třeba
zmínit, že bytosti nadpozemské se letos odvážily až k lidským obydlím a od včerejšího odpoledne okupovaly různá místa. Nejčastěji jste je mohli
potkat v korunách stromů. Odvážná Elvíra, které pomáhali duchy hledat neméně odvážní dobrovolníci z řad dětí, všechny objevené bubáky
pocákala svým speciálním rozpouštědlem a stejně odvážně se vydala mezi prvními do lesa nad Drůbežákem, aby ostatním vyčistila cestu.
Bohužel, účinek rozpouštědla se projeví až po nějaké době, takže všichni, kteří šli do lesa za Elvírou ještě strašidla potkali. Což ovšem rozhodně
nebylo na škodu. A jak jsem zaslechla ohlasy - mnozí účastníci se mohou přihlásit do konkurzu na hororové ječení.
Odměny a pamětní listy byly na konci cesty rozdány. A vězte, že jich letos bylo 80. (Pokud se přece jen našel dětský účastník, který si památku
nepřevzal, má ještě možnost navštívit ředitelnu - pamětní list dodáme. A slibuji, že tam strašidlo nepotká. :) )
Buřty byly opečeny a snědeny, teplé nápoje vypity. Strašidla díky krotitelce duchů zlikvidována. Byl tedy letošní strašidelný rej posledním
strašidelným rejem?
Autor: Hana Pilařová
Rozsvěcení vánočního stromu
Po adventním koncertu, který se odehrával v kostele sv. Václava, byl před budovou
školy rozsvícen vánoční strom.
Krátký program složený z básniček nacvičila se žáky 2. stupně paní Sinkulová,
promluvili pan starosta Karel Fišpera a ředitelka školy Alena Vaňousová.
Přihlížející diváci se v krásném sněhovém adventním podvečeru mohli zahřát horkými
nápoji a domů si mohli odnést adventní věnec, aby se na něm mohla rozzářit první
svíčka.
Autor: Hana Pilařová
19
Sněhové stavění
Letos se uskutečnilo již druhé sněhové stavění.
Autor: Jaroslava Pachlová
20
Okouzlení Vánoci
Ve včerejší podvečer se sešli ve škole rodiče, prarodiče a další příbuzní našich
žáků, aby společně shlédli představení, které pro ně jejich robátka připravila. A
věřte, že bylo se nač dívat.
Besídku zahájila a celou odmoderovala paní Renata Kozlerová. Kromě uvádění
jednotlivých čísel stihla vyzpovídat přítomné hosty, zjistila, kolik kdo má
napečeno druhů a kdyby na to měla čas, tak patrně i posbírala recepty na další
cukroví.
Školní družina přezpívala několik písniček, vyslala do publika bílého koně s
Martinem (Tomáškem) na zádech i čtyři bílé Lucky.
Další vánoční písničky přidali školkáčci.
Gymnastky nám daly návod, jak vyskákat přebytečná vánoční kila a v jejich instrukcích
pokračovaly i členky tanečního kroužku.
21
Se šesťáky jsme se podívali do jižních Čech za princeznou ze mlejna.
Čtvrťáci a páťáci ví, že zima, zima, zima, zima je veliká .. a prvňáci s třeťáky
zase ví, co ryba ryba vyprávěla ...
Kytarové sólo Zuzky Sýkorové přecházelo probuzení ospalého Santy (u nás doma, tedy pořád
chodí Ježíšek) - na vánoční skřítky si zahráli sedmáci.
22
Pak se objevili vánoční skřítci
junioři ze druhé třídy a zaskotačili.
Starší Angličtináři zapěli Halelujá a
osmáci (asi v předtuše blížící se
pololetní kalamity) vysvětlovali, že
ne, pětku ne ..
Došlo i na pravé vánoční kouzlení,
které
připravili
frekventanti
volitelného předmětu Digitální
fotografie a video.
A celou besídku zakončil zástup
hvězd. Může se snad se snad jiná
škola pochlubit návštěvou Gotta,
Presleyho, Jacksona, Bílé, Maxim
Turbulenc, Zagorové, Davida,
Bocelliho, Hejmy a Evy a Vaška
včetně Bílé orchidee?
Naše poděkování patří všem účinkujícím a také všem pedagogickým pracovníkům, kteří s dětmi jejich vystoupení připravovali a besídku
zajišťovali.
Autor: Hana Pilařová
23
Hóóoóříííííí?
Ve čtvrtek 10. 2. 2011 žáci z 1., 2. a 3. třídy společně se svými učitelkami vyšli do
města!
Ne, není to verš ze Zlatého kolovratu, ale nechali jsme se vylákat zimní sluníčkem
na vycházku po Stráži. Cesta nebyla dlouhá, protože naším cílem se stala požární
zbrojnice místních dobrovolných hasičů. Nejprve to vypadalo, že se do haly s
velkými hasičskými vozy nevejdeme, ale podařilo se. Žáci se rozprchli a pěkně si
rozdělili role. Kooperativní učení přineslo své ovoce. Někteří řídili náklaďáky, jiní
zkoušeli přilbice, další hasili požár přímo ze střechy hasicího vozu. Prostředí nás
natolik vtáhlo, že když PAN hasič hovořil o chemickém zásahu, tak asistentka
Alenka Masaříková hbitě navlékla ochranný oděv, ale v zápalu boje zapomněla
na masku a hrdě si oblékla přilbu se zlatým štítem. Otrávila se ......! Naši žáci
chlapáci se zase chopili vyprošťovací sekery a rázem bylo v dílně místa dost pro
všechny.
Kyslík byl i tak brzy vydýchaný, ale ani to nás nepřekvapilo. Dýchací přístroj byl připraven, i když jeden „náhubeček" byl často předmětem sporu.
Musím říci, že při pohledu na plynovou masku se nám, dříve narozeným, okamžitě vybavilo, jakým způsobem masku navlékat na naše krásné
hlavičky. Dril školy minulého století přinesl své ovoce. Mne osobně velmi zaujala hasičská kancelář. Malá, skromná, nenápadná, bez sekretářky a
drahých koberců. Jen se otevřela dřevěná skříň a skoro všechny děti i s dobrovolným hasičem kdesi zmizely. V pozadí temné díry lehce
prosvítalo světlo počítačové obrazovky a ozývala se strohá hasičská hlášení.
Možná by mohli DH „kancelář" doporučit českým politikům - konečně by začali šetřit naše peníze. Plni dojmů jsme se vrátili do školy. Jistě si o
našich zážitcích budeme ještě dlouho povídat, ale s největší pravděpodobností bude hasičům trvat mnohem déle, než dají zbrojnici po naší milé
návštěvě do pořádku.
Děkujeme za pozvání a moc děkujeme, že nám všem tak obětavě pomáháte!
Autor: Renata Kozlerová
24
Jedničky zachráněny!
V pátek večer a v noci zažili děti a rodiče ve škole drama.
Vše začalo celkem nevinně. Ve škole se v podvečer sešlo 52 zájemců o detektivní
výcvik. Vyplnili si evidenční kartu detektiva, sejmuli svůj profil, vybalili proviant a vše
naznačovalo tomu, že na centrále, ve studovně a v laboratoři zažijí klidnou noc při
tréninku svých detektivních schopností pod vedením všehoschopného specialisty a
jeho popleteného asistenta.
K dramatickému zvratu došlo ale již v průběhu prezence, kdy se za mocného řevu
vřítila do centrály zástupkyně školníka. Ač byl specialista velmi schopný, v tomto
případě byl bezradný a trvalo mu dlouho, než z ní vyrazil kloudnou odpověď. Bylo
jasné, že hrozby, které se objevovaly v průběhu příprav spaní ve škole, temné síly
podsvětí splnily. Z ředitelny byla uloupena speciální červená jedničková propiska paní
ředitelky, bez které ve škole již nikdy nikdo žádnou jedničku nenapíše a tím pádem
ani nedostane. Nevím, zda si všichni přítomní uvědomovali vážnost situace,
panikařila zejména školnice, která byla nakonec asistentem vyvedena z centrály a
předána do péče odborníků.
Plány se tedy změnily. Detektivové se rychle seznámili s prostředím, našli všechna
místa z černobílých fotografií, vyřešili několik černých historek, poslechli si hlášení
a pustili se do výcviku, aby byli připraveni na pátrání. Vytvářeli identikit (portrét
zločince), snímali otisky prstů, psali speciálním neviditelným perem, učili se
pracovat s šifrovacím kotoučem, zabývali se odorologií a grafologií. Místní
detektivní týmy posílila i expertní skupina z Harrachova.
Na místo se vrátila již injekcí uklidněná školnice a mohlo být tedy přistoupeno k
výslechu. Detektivové se dozvěděli, že pachatel byl vyšší a zřejmě štíhlé postavy, že
se díky jejímu jekotu velmi rychle vzdaloval a že měl tu drzost pohybovat se po
25
budově školy ve velkých zimních botách - považte NEPŘEZUTÝ! Na základě této
charakteristiky byla vyloučena čtveřice podezřelých.
Výslech pokračoval v místnosti s počítači a byl zaměřen na popis obličeje.
Detektivové se tak snažili sestavit portrét zločince na základě toho, že měl hubený
obličej, strhané rysy, úzké rty, bambulatý nos a oblé uši. Nakonec se ukázalo, že
nejpodstatnější informací, kterou se detektivové v této fázi vyšetřování dozvěděli,
bylo to, že pachatel měl brýle. Mohli tak vyloučit dalšího podezřelého.
Po rozšifrování vzkazu se pak pustili do temné noci hledat pět stop. Rozhodně to
neměli jednoduché, čekala na ně nepříjemná setkání s kostlivcem a falešná stopa
umístěná na lidských vnitřnostech. Polilo nás horko, když jsme si uvědomili, co bylo
v pátek ve školní jídelně k obědu. Játra. Ta která lidskému skeletu chyběla.
Když se všichni vrátili na centrálu, došlo k vysvětlování stop. Na základě otisku boty byl vyloučen podezřelý s malou nohou, díky vzkazu plného
hrubek vyřadili detektivové profesora češtiny, ti kteří našli u nohou kostlivce zrzavé vlasy, doporučili sundat z nástěnky kartu tmavovlasého
podezřelého. Zbývali dva zrzavci a u těch rozhodly nalezené otisky prstů.
Na centrále se začalo slavit a specialista se vydal do tmavé noci na velké zatýkání. Podařilo se a červená propiska se vrátila její majitelce.
Jedničky ve strážské škole byly zachráněny.
Autor: Hana Pilařová
BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY
Umím dobře číst? Rozumím vůbec tomu, o čem čtu? Co vím o nejznámějších spisovatelích a
jejich dílech? Na tyto a mnohé další otázky si odpověděli žáci naší školy 11. března 2011.
11. března 2011 probíhal u nás projekt BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY. Všichni žáci školy se rozdělili
dle svých zájmů do tematicky zaměřených skupin. Vznikli tedy pohádkáři, básníci, historici,
26
odborníci na dětskou literaturu a na literaturu moderní. Celé dopoledne pak pracovali, zúčastňovali se různých
aktivit zaměřených na literaturu a čtení s porozuměním.
Každou skupinu čekala spousta úkolů. Porovnávali filmovou ukázku s tištěným textem, podle předčítané ukázky
odpovídali na nejrůznější otázky, ale čekala na ně i řada zajímavých křížovek, luštěnek či jiných her. Aby mohly
jednotlivé skupiny svoje výsledky nějak prezentovat, během všech aktivit zároveň tvořily velkou papírovou
plachtu, na které mohly předvést všechny své znalosti v jednotlivých oblastech. Vzniklo tak deset nádherných
obrovských plakátů, které září všemi barvami, mají bohaté ilustrace a obsahují i výstupy z jednotlivých stanovišť a
teoretické znalosti jejich tvůrců. Tyto výtvory teď zdobí naši školu např. na velké nástěnce u hlavního vchodu.
Autor: Martina Němečková
Bezpečný týden
Co se dělo od 28. března do 1. dubna (včetně fotografií).
V pondělí 28. března jely všechny ročníky do Tachova, kde navštívily nové sídlo Hasičského
záchranného sboru
V úterý 29. března čekala děti přednáška Policie ČR a další část dne byla věnována vybavení a
ukázkám hasičů.
Středa 30. března byla věnována dopravní výchově. Bylo připraveno dopravní hřiště a jízda
zručnosti, děti si prověřily své znalosti dopravních značek, zkusily si vyplnit testy a vyřešit
křižovatky.
Čtvrtek 31. března se nesl v duchu zdravotní výchovy, přijeli zdravotníci z Boru. Kromě ukázek a
teorie si děti prakticky vyzkoušely ošetření různých zranění. Na závěr tohoto dne byly také napsány
test, které měly ověřit dětské znalosti.
27
Páteční ráno zahájili pan starosta Karel Fišpera a paní místostarostka Jitka Ježková povídáním o
místní samosprávě. Dopoledne pak čekala děti praktická část dopravního výcviku - jízda obcí, kde
na bezpečnost dětí dohlíželi zástupci Policie ČR. Před obědem děti vyhodnotily se svým vyučujícím
jednotlivé úkoly, dozvěděly se výsledky testu a shrnuly své poznatky.
Autor: Hana Pilařová
Velikonoční prodej
Prodej velikonoční výzdoby byl zahájen 4. dubna.
Ve škole bylo možno zakoupit výzdobu do oken, do květináčů, na dveře nebo osení. Vybírat bylo z čeho.
Autor: Hana Pilařová
28
Barevný den
V pátek došlo na losování, dnes na vybarvení. Jak se jednotlivé třídy popraly se svým šatníkem?
Prvňáci a třeťáci se vybarvili stoprocentně červeně (i když druhá fotografie není příliš ostrá,
musím ji publikovat, aby byl důkaz, že i paní učitelka
patřila ke třídě).
Druháci byli hnědí.
Čtvrťákům a páťákům padla losem bílá barva.
Šesťáci se zazelenali.
Sedmáci zežloutli.
Osmáci v době focení ladili se svými modrými lavicemi.
Deváťáci přišli všichni v černém.
Autor: Hana Pilařová
Lesní pedagogika 2. třídy
Ve středu před velikonočními prázdninami jsme se vydali na celé dopoledne do přírody.
Bylo překrásné počasí a všude vonělo jaro. Poznávali jsme spoustu lesních bylinek, keřů a stromů. U
rybníka nás nejistě pozorovaly labutě a v korunách stromů nám zpívali ptáčci. Naší pozornosti neunikly
ani srnky a laň jelena siky, ale protože stále neumíme být potichu, tak se určitě mnoho obyvatel lesa i
polí skovalo. Vycházku nám zpříjemňovaly hry, které si připravil pan „učitel" Aleš Jakl (Lesy ČR, a.s.).
29
Najednou bylo skoro poledne, a je pravdou, že nás zmohla únava.Už toho o lese víme zase o trochu více a příště určitě narazíme zase na něco
nového a zajímavého.
Autor: Renata Kozlerová
Předmájové malování
Zatímco hasiči chystali májku k její premiéře, zatímco začínal vonět guláš a grilované maso, začal
se asfalt před školou plnit obrázky.
Malí výtvarníci se rekrutovali z řad předškoláků, strážských školáků a jindeškoláků. Nad zdárným
průběhem výtvarničení dohlížely maminky, které vždy přispěchaly s radou, co by se ještě dalo
do obrázku doplnit.
A tak se objevily čarodějnice s
doprovodem koček a netopýrů.
Strašidelný hrad se smutným králem, s
čarodějnicí uvězněnou ve sklepení a se
spoustou tajných chodeb. Také traktor. Nebo raketa s mimozemskou posádkou. Moře
plné ryb a lodí. I ponorka plavala u dna moře. Rozsvítila se celá řada sluníček, rozkvetly
květiny. Vyrostl ovocný sad.
Kristýnka Havrdová, Kristýnka Kříženecká, Klárka Sazimová, Radek Andrle, Michal
Sikyta a Lucka Sochorová si připíší bodík do školní soutěže (pokud jsem na někoho
zapomněla, doufám, že se o bodík také přihlásí). Snad se příště najde více malujících
školáků, křídy máme.
Autor: Hana Pilařová
30
Výlet za hranice všedních dní
Jak bylo?
Čas letí jako voda a už je to skoro týden, co žáci 2., 4., 5. a 8. ročníku vyrazili za hranice
všedních dní. Cílem naší cesty se stal Furth in Wald. Dobrá nálada, pěkné počasí, plný
počet účastníků, včas přistavený autobus, to vše věstilo pěkný den. Po nástupu do
autobusu musela hladová robátka okamžitě prozkoumat své svačiny a dobrůtky. Ne všem
plná bříška udělala dobře. Pan řidič prokázal velkou zručnost při vytírání autobusu.
Ani jsme se nenadáli a už jsme byli na naučné stezce, která nápadně připomínala naši
krajinu. První část stezky nás provázel průvodce.To nás nijak nevyvedlo z míry, neboť
Olinka i Jana statečně překládaly. Nic zvláštního se „nedělo", jen jsme se mazlili s hadem,
mlokem, líbali jsme ropuchu a zkoušeli sílu klepet raka. Včely lítaly na květy, „kvítka" je
nezajímala a ryby nás taky nechtěly vzít do rybníka. Asi měly strach, že je sníme.
Druhá část putování po stezce už byla v našich rukou. Po cestě jsme narazili na příšeru,
pravěkého ještěra, lebky, strašidlo, přístřešky pro lidi i zvířata, různé domečky pro hmyz,
dřevěné knihy a skříňky, posed, rozhlednu a houpací mosty. A všichni jedli a jedli a jedli,
fotili a fotili. Určitě bychom vydrželi brouzdat okolím další hodiny. Děti měly velký strach, zda budou mít kde utratit své kapesné.
Čekala nás návštěva podzemních chodeb, které se nachází pod středem města. Při cestě městem jsme nemohli minout cukrárnu. Personál
nestíhal „kopečkovat". Zmrzlinka byla dobrá, možná to potvrdí i rodiče, protože děti přivezly vzorek na svém oblečení. Bylo příjemné, z horké
ulice, vstoupit do chladivého podzemí. Tma, vlhko, úzké chodby, prapodivné a strašidelné předměty, tajemné hlasy a záhadné vyprávění. Co
dodat. Už jsme se docela těšili na sluníčko.
Po nezbytném focení už cupitala skupina výletníků městem k autobusu. Ani horko v autobuse nás neodradilo od likvidace všeho, co bylo k jídlu a
pití. Na některých z nás už byla vidět únava. Netrvalo dlouho a najednou jsme byli ve Stráži. Kolem čtvrté se všichni rozprchli domů. Věřím, že
zážitky z výletu se tak rychle nerozprchnou. Děti byly živé a neposedné, ale zvládly výlet bez vážnějších problémů, šikulky!
Děkuji kolegyním a panu řidiči za obětavou pomoc a milou společnost. Atmosféru z výletu můžete vysledovat z nepatrného množství fotografií
(500). O autorství se dělí R.K. s nadšenou fotografkou Míšou Rajtmajerovou. Z důvodu celistvosti obrazu fotila i místní obyvatele - návštěvníky
stezky.
Autor: Renata Kozlerová
31
Sedmička a její lesní úkoly
Naše páteční výprava do lesa s plněním úkolů do lesního projektu.
Naše téma: Rok v lese, lesnictví
Lesnictví - Viděli jsme značky na stromech, lesní školku, paseku atd ...
Sedmička a flóra - Nejvíc nás zaujal SVÍZEL ...
32
Sedmička a fauna - Co jsme našli pod kamenem ...
Sedmička a její plnění úkolů.....
Autor: Adéla Faltusová
33
Když se role otočí
Žáci v rolích učitelů
Jednou za rok u nás měníme pozice. Ti, kteří běžně bývají před tabulí se ocitají v lavicích. Osazenstvo lavic se zase přesouvá za katedru. Den
naruby.
Letošní devítka si, stejně jako její předchůdci, vyzkoušela role učitelů na 1. stupni a jedna skupinka se dokonce vydala i do školky. A co jsme se
mimo jiné dozvěděli od jejich žáčků?
.. dneska se mi to líbí, máme tam samé kluky
.. paní učitelka je hodná a nezlobí nás
.. počítali jsme příklady
.. dělali jsme takové vlnovky a taky jsme pak dostali lízátko
Jaké to je před tabulí by nám deváťáci mohli napsat sami.
Něco málo otázek k zamyšlení: Věděli jste si se vším rady? Kolik času vám zabrala příprava? S jakými problémy jste se potýkali? Jak jste zvládali
povídání dětí? A co když děti byly rychlejší než jste čekali, byla v zásobě náhradní práce? Co vás překvapilo (kromě toho, že druháci čtou lépe než
vy :) )?
Roli učitelů si vyzkoušeli i někteří další žáci 2. stupně, v rámci svého vyučování. Takže svůj pohled nám mohou sdělit i oni. Možná se dozvíme víc
než "UŽ NIKDY NECHCI UČIT!" :)
A jak viděli svůj návrat do lavic učitelé? Našli mezi žáky potencionálního kolegu?
Autor: Hana Pilařová
34
Rozloučení se školním rokem a s vycházejícími žáky
35
Soutěže
Šach nebo mat?
aneb Okresní přebor škol v šachu.
V úterý 23. listopadu se v Tachově konal Okresní přebor škol v šachu. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Patrik Veishaipl, Josef Diviš,
Radim Ebenhöh (všichni 7. roč.) a Míša Novák (2. roč.). Družstvo bylo zařazeno do kategorie žáků 2. stupně. V konkurenci dalších pěti družstev z
Tachova a z Plané obsadili kluci ve své kategorii krásné 3. místo. Na 1. místě skončilo družstvo ZŠ Planá Valy a na 2. místě bylo družstvo ZŠ Planá
náměstí.
Za úspěšnou reprezentaci děkujeme a celému družstvu GRATULUJEME.
Autor: Hana Pilařová
Mikulášské skákání
1. prosince se uskutečnil tradiční Mikulášský skok do výšky pro žáky 2. stupně a Mikulášský trojskok pro prvostupňové závodníky.
36
Mikulášský skok do výšky
Mladší žákyně
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
Masaříková Martina
Kubenová Štěpánka
Faltusová Adéla
Koktová Iva
Kochtová Michaela
Ludvíková Eliška
120 cm
105 cm
100 cm
100 cm
95 cm
0
Schneiderová Ivana
Jakešová Anna
Tajstrová Karolína
Burešová Simona
Niebauerová Petra
Bubnová Eliška
Ondřichová Kristýna
8. - 9. místo
Glasserová Eliška
Smoligová Martina
10. - 11. místo Cihlářová Veronika
Navrátilová Anna
12. - 13. místo Smolová Romana
Bradová Denisa
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
Starší žákyně
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. - 7. místo
Starší žáci
1. místo
2. místo
3. místo
Bureš Tomáš
Glas Martin
Bureš Tomáš
Končický Petr
105 cm
105 cm
100 cm
90m
150 cm
135 cm
135 cm
37
Mikulášský trojskok
Nejmladší žákyně
1. místo Sochorová Lucie
2. místo Kouklová Kateřina
3. místo Veishaiplová Sára
4. místo Nováčková Nicola
5. místo Sazimová Klára
6. místo Pintová Amálie
7. místo Horáková Barbora
8. místo Křížková Barbora
Nejmladší žáci
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. - 12. místo
Faltus Adam Josef
Ebenhöh Matyáš
Andrle Radek
Mikovec Michal
Janov Eduard
Sikyta Michal
Novák Michal
Grundza Michal
Ježek Matěj
Habart Filip
Novotný Tomáš
Ludvík Matěj
494 cm
480 cm
438 cm
384 cm
374 cm
368 cm
340 cm
323 cm
510 cm
507 cm
502 cm
490 cm
438 cm
432 cm
427 cm
410 cm
390 cm
387 cm
380 cm
38
Mladší žákyně
1. místo
Nápravová Jitka
2. místo
Květová Barbora
Mladší žáci
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. - 8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
Černý Daniel
Brejcha Jan
Haník František
Pták Lukáš
Boško Jan
Šebelík Martin
Pich Jaroslav
Pena Jindřich
Pták Daniel
Boško Vladimír
Končický Matěj
Vlček Marcel
Brada Jiří
469 cm
408 cm
569 cm
550 cm
537 cm
532 cm
507 cm
505 cm
480 cm
463 cm
442 cm
422 cm
408 cm
252 cm
Autor: Jaroslava Pachlová
Pythagoriáda v režii páťáků
Dnes se dvanáct páťáků zúčastnilo školního kola Pythagoriády.
Pythagoriáda je matematická soutěž, ve které účastníci řeší 15 úloh. Za každou správnou odpověď mohou získat jeden bod. Úspěšným řešitelem
je ten, kdo získá alespoň 9 bodů.
V minulých letech byla tato soutěž určena pouze žákům 6. a 7. ročníku. V tomto školním roce byla nově soutěž kromě 5. ročníku zařazena také v
ročníku osmém. 2. stupeň bude soutěžit v průběhu ledna.
39
A jak dopadli páťáci?
1. místo František Jirásek
2. místo Lukáš Pták
3. místo Matěj Končický
Jirka Brada
5. místo František Haník
6. místo Marcel Vlček
Jitka Nápravová
8. místo Daniel Pták
Barbora Nováčková
10. místo Martin Šebelík
Jan Boško
12. místo Jaroslav Pich
10 bodů
8 bodů
7,5 bodu
7,5 bodu
7 bodů
6,5 bodu
6,5 bodu
5,5 bodu
5,5 bodu
4,5 bodu
4,5 bodu
3 body
Autor: Hana Pilařová
Velká vánoční soutěž: HRÁTKY S POHÁDKAMI
Místní knihovna ve spolupráci se školní družinou vyhlašují pohádkovou vánoční soutěž pro jednotlivce a rodiny.
Sešlo se 29 vyplněných soutěžních listů od jednotlivců i od celých rodin (a další po uzávěrce).
Na nové výstavě v knihovně bude 31 nových ilustrací pohádek od účastníků soutěže.
40
Autor: Jaroslava Pachlová
Okresní pohár v halové kopané
Družstvu ve složení: Karolína Tajstrová, Tomáš Bureš, Standa Timura, Milan Sinkule, Martin Glas, Míra Novotný, Dan Smola, Ondra Pták, Fanda
Pták, Vláďa Sinkule, Fanda Hartl a ... DĚKUJEME ZA REPREZENTACI A GRATULUJEME!
Autor: Hana Pilařová
41
Pythagoriáda - školní kolo šesťáků
Dnes se konečně sešli téměř všichni šesťáci a tak jsme mohli spáchat školní kolo této tradiční matematické soutěže.
A tady jsou výsledky - upřímně žádná sláva. Děti řešily 15 úloh, za správně vyřešenou úlohu mohly získat 1 bod, tedy celkem 15. Úspěšným
řešitelem je ten, kdo získá alespoň devět bodů. V šestce však nikdo takový nebyl :( .
Jakub Hepner
3 body
Lenka Vojtechová 3 body
Tomáš Náprava
2,5 bodu
Míša Koktová
2 body
Eliška Ludvíková 2 body
Erika Hepnerová 1,5 bodu
Jakub Andrle
0,5 bodu
Roman Turek
0,5 bodu
Co říci k výsledku? Ke dvěma úlohám nemají v tuto chvíli šesťáci potřebný matematický aparát. Zbývajících 13 bodů ale mohli získat, kdyby
alespoň trochu přemýšleli. Škoda.
Autor: Hana Pilařová
Soutěž teploměrů
Poslední dva týdny byly pro děti z kroužku Matematika-fyzika hrou velmi zajímavé. Plno pokusů, plno rozbitých vajíček.
Nejzajímavější byl ale pokus se zapůjčeným teploměrem od firmy Vernier. Žáci měli provést čtyři experimenty. Nejprve se s teploměrem
seznámili a po té psali své domněnky, jak asi bude výsledek pokusů vypadat. Potřebovali rychlovarnou konvici s vodou ohřátou na teplotu
blízkou 100oC a utěrku. Teploměr ponořili do konvice, vyndali a podle zadaného úkolu zkoumali, jak probíhá ochlazování teploměru suchého,
suchého s máváním, mokrého a mokrého s máváním. Nakonec své hypotézy porovnali se skutečností. Celý pokus je zaznamenán v grafu.
Nejrychleji se ochlazoval teploměr s máváním, nejpomaleji suchý bez mávání.
42
Zkuste se zamyslet, proč je důležité v parném létě dbát na dostatečnou zásobu tekutin.
Autor: Marcela Zouharová
Bára vyhrála!
Bára Květová ze IV. třídy si dnes 30. 4. 2011 svou výhrou v krajském kole v Plzni zajistila postup do celonárodní přehlídky dětských recitátorů,
která se bude konat 10. - 11. 6. 2011 ve Svitavách.
Pro úplnost doplňuji, že Barča recitovala POHÁDKU O RYBÁŘI A RYBCE od Ladislava Dvořáka.
Moc Barče gratulujeme a budeme přát mnoho štěstí i na celonárodní přehlídce!
Autor: Jaroslava Pachlová
43
Čtenářská soutěž
V úterý, po velikonočních prázdninách, měli žáci naší školy možnost pochlubit se svými čtenářskými schopnostmi ve školním kole „Čtenářské
soutěže".
Přihlásilo se 7 žáků z druhé třídy, 4 z třetí třídy, 1 ze čtvrté, 1 z páté a 3 z šesté třídy. Pochvalu za pěkné čtení zaslouží opravdu všichni.
Porotě - paní učitelce Navrátilové a Kozlerové se nejvíce líbilo plynulé čtení a přednes těchto žáků:
• Míši Rajtmajerové (2. roč.)
• Kristýnky Kříženecké (3. roč.)
• Báry Květové (4. roč.)
• Robina Hammerschmieda (5. roč.)
• Míši Kochtové (6. roč.)
Nejlepší soutěžící ze 2. - 5. ročníku postoupí do okresního kola, které se bude konat v Plané.
44
Autor: Renata Kozlerová
Medailová smršť
Naši malí atleti dovezli ze Stříbra ze závodů Atletické všestrannosti žáků 1. st. 7 medailí.
Kristýna Havrdová (1. roč.) 2. místo hod míčkem 17,1 m
Matyáš Ebenhöh (1. roč.) 1. místo 300m
1:03,2 min
Radek Andrle
(2. roč.) 2. místo 60 m
9,5 s
Michal Mikovec (3. roč.) 2. místo hod míčkem 37,7 m
Dan Černý
(4. roč.) 2. místo hod míčkem 42,7 m
Dan Černý
(4. roč.) 3. místo 60 m
9,2 s
Jan Brejcha
(4. roč.) 3. místo 500 m
1:40,5 min
Autor: Hana Pilařová
45
Šmoulení
s prvňáky a třeťáky.
Žáci 1. a 3. ročníku se zúčastnili soutěže Klubu mladých čtenářů Albatrosu o největšího šmoulu. Společnými silami pomocí temper a houbiček
"namatlali" velikého Taťku šmoulu, kterého věnují jako výzdobu budoucí 1. třídě. Fotografie jsme odeslali a nyní už jen čekáme na výsledek.
Autor: Vlaďka Pintová
Atletický trojboj
V Tachově se konaly poslední atletické závody tohoto školního roku.
Naši školu reprezentovalo osm závodníků z 1. až 5. ročníku - Kateřina Kouklová, Sára Veishaiplová, Michal Mikovec, Radek Andrle, Jitka
Nápravová, Bára Nováčková, Lukáš Pták a Jan Boško.
Za své výkony v běhu na 50 m, v hodu míčkem a ve skoku do dálky získávali body, kterými se podíleli na bodovém zisku celého družstva. V
konkurenci osmi škol obsadili 7. místo.
Autor: Hana Pilařová
46
Šikulové z "Šikovek"
V úterý jsme byli vrámci volitelného předmětu " Šikovné ruce" u Kozelčáku, fotili jsme včelíny a stavěli pítka pro včelky. Toto vše vyplynulo ze
zadání dalšího úkolu v rámci soutěže Recyklohraní.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Pan Chavík vlastní 20 včelstev v pojízdném včelíně. Pan Ježek má 10 včelstev. Oba majitelé jsou
nadšenými chovateli. Byli pochváleni z ústředí Svazu včelařů za vzorně vedené a zdravé včelstvo.
U včel jsme se potkali s panem Chavíkem, který krásně vyprávěl o včeličkách, dal nám vykusovat plástve medu i nějaké to žihadlo padlo. Bylo to
fajn.
47
Autor: Ludmila Sinkulová
Konečné výsledky celoroční soutěže
Sečteno a podtrženo. Už víme, kdo byl letos nejpilnější a nejaktivnější v soutěži O STRÁŽSKÝ PENÍZ!
Kdo má nejvíc?
Zde pětice nejlepších "sběračů" v tomto školním roce:
1. místo: Bára Květová 4. tř. 23 body = penízky (p.)
2. místo: Lucie Sochorová 2. tř. 19 p.
3. místo: Michal Novák 2. tř. 18 p.
4. místo: Sára Veishaiplová 2. tř. 16 p.
5. místo: Marcel Vlček 5. tř. 15 p.
48
Zde pro zajímavost nejlepší sběrači z jednotlivých tříd:
1. tř.: Kristýna Havrdová 12 p.
2. tř.: Lucie Sochorová 19 p.
3. tř.: Kateřina Kouklová a Vít Gregor 13 p.
4. tř.: Bára Květová 23 p.
5. tř.: Marcel Vlček 15 p.
6. tř.: Michaela Kochtová 7 p.
7. tř.: Adéla Faltusová 10 p.
8. tř.: Kristýna Ondřichová 10 p.
9. tř.: Eliška Bubnová 14 p.
Autor: Jaroslava Pachlová
Doplnit výpis soutěž od Aleny
49
Školní družina jako KCK PROXIMA
Výběr z příspěvků a návodů zpracovaných Jaroslavou Pachlovou
S družinou do vesmíru
Letos nás v družině čeká nová celoroční hra! S KCK Proxima poletíme do vesmíru, čeká nás spousta příprav a
jedinečného poznání a zábavy.
Neváhejte a čtěte dál...
KCK PROXIMA
Kosmická cestovní kancelář Proxima - brána do jiných světů!
Zajišťuje přípravu a expedice kosmických výprav za poznáním a dobrodružstvím.
Motto: „S KCK Proxima až nakonec galaxie"
Jedinečná a neopakující se šance letět do vesmíru za báječnou cenu s výbornými podmínkami. Kompletní vyškolení předními odborníky,
nezapomenutelný průlet sluneční soustavou a odvážná výprava tam, kam se ještě nikdy nikdo neodvážil. V ceně výborná strava - snaha o
zachování pozemského jídelníčku v rámci možností. Po trochu tvrdší přípravě se tedy můžeme těšit na let do kosmu. Pokud kosmické prostředí
přežijeme - ha, ha, ha - budeme zírat na věci prapodivné - pusté planety, žhnoucí hvězdy, neobvyklé měsíce, objevíme i mnoho zábavných věcí
např.:
• Jak slunce zpívá.
• Proč nemůžeme v kosmu krkat.
• Jestli Měsíc voní nebo páchne.
• Jaké hvězdy z nás udělají hromadu škvarků.
• Nebo proč je naše tělo složené z vybuchlých hvězd.
Tohle všechno je fakt, ale nás určitě zajímá , zda to, co ani slovutní vědci nevědí jistě, je pravda, totiž jestli opravdu
existují mimozemšťané. Ještě před výpravou se zamysleme i nad tím, jakou máme šanci, že potkáme skutečné, živé ufony!
Já už se těším a hlavně se těším na vás, kdo se mnou tenhle rok "poletíte" za dobrodružstvím!
50
Pracujeme v týmech
V družině se pomalu a jistě vytvářejí posádky na "let do vesmíru", tentokrát děti spolupracovaly na téma SLUNCE
Zatím děti zkouší pracovat a spolupracovat v týmech=posádkách s různými členy a později se vytvoří trvalé posádky, které budou společně
spolupracovat na úkolech v naší celoroční hře.
V pátek 8. 10. posádky vytvářely plakát SLUNCE pro kosmickou cestovní kancelář Proxima. Musely si rozdělit role v týmu, vyhledat dostupné
údaje (děti si mohly přinést encyklopedie a jiný materiál i z domova), zapisovat, kreslit a nakonec plakát vyvěsit na chodbě pro ostatní.
Většina dětí již také získala vesmírný pas, takže nám za nedlouho nebude nic stát v cestě proletět se vesmírem :)
Nejúspěšnějšími účastníky hry jsou zatím Matěj Ludvík a Kateřina Kouklová, kteří se mohou stát kapitány vesmírné lodi.
Na fotografiích se můžete podívat, jak jednotlivé týmy spolupracovaly:
Družinové bloudění nejen po planetách
S naší KCK Proxima jsme navštívili sousedy naší Země a ani jsme moc nebloudili. Bloudění si užíváme jen v našich
kuličkových labyrintech.
V listopadu jsme měli v plánu navštívit tři planety naší sluneční soustavy a to MERKUR, VENUŠI a MARS.
Zde se můžete podívat na fotografie, jak jednotlivé posádky pracovaly při poznávání, tady po kliknutí uvidíte úkoly a
také výsledky jejich bádání z "návštěv" jednotlivých planet.
51
Kuličkové labyrinty jsou zábavné a mnohému nás naučí: přemýšlet už při výrobě, procvičí nám koordinaci rukou a očí, trénujeme trpělivost atd.
... ale děláme i jiné věci, které nás baví a zajímají:
Zdobení stromečku
Venku před školou už stojí stromeček. Podívejte se, jak jej děti z družiny ozdobily.
Venku je opravdová zima. Dnes 1. prosince pan školník upevnil smrček před školu a děti z družiny jej
ozdobily řetězy a ozdobami, které vyrobily.
Možná do rána stromeček celý zapadá a neuvidíte z něj nic, tak se podívejte sem, jak mu to slušelo :)
52
Vesmírné malování
Dnes jsme byli "opojeni" hloubkou a krásou vesmíru. Víte, jaká planeta v družině získala titul MISS?
Po Vánocích jsme se pustili do dalšího vesmírného cestování. V lednu nás čeká návštěva Saturnu a
Uranu. A právě Saturn byl u nás v družině vyhlášen nejkrásnější planetou.
Podívejte se na několik obrázků z naší vesmírné galerie:
Práce dětí 6 - 8 letých.
53
Povrchy planet
Využily jsme výtvarné techniky malování do barevné hmoty ke ztvárnění povrchů neznámých planet
Využití malování do barevné hmoty při tvoření povrchů planet - součást hry KCK PROXIMA
V družině proběhla koulovačka, koupel, strhl se v ní liják, vybuchla sopka, hrál orchestr...
Nevěříte, že se dá tohle všechno zažít během jednoho odpoledne a nemuset ani vystrčit nos z
družiny? Když se podíváte dál, uvěříte, že se dá stihnout a zažít ještě daleko víc věcí...
... a to všechno se dá zažít zcela zdarma! Nepotřebujete k tomu nic jiného než staré noviny...
Inspirace pro výtvarné, dramatické, rytmické a smyslové hry s novinovým papírem.
54
Půlroční kosmická příprava u konce
31. 1. dostávají žáci svá pololetní hodnocení a ve školní družině obdrží 34 účastníků OSVĚDČENÍ o absolvování kosmické přípravy
Po půlroční kosmické přípravě každý účastník získává OSVĚDČENÍ (k 31. 1.), které jej opravňuje k letu do vesmíru s KCK PROXIMA.
Účastníci (celkem 38) získávali za aktivitu a plnění úkolů během září až
ledna body:
• 10 bodů - zisk kosmického pasu (získalo 35 účastníků)
• 20 bodů - zisk vesmírné měny (získalo 16 účastníků)
• 30 bodů - zisk zápisníku kosmonauta (získali 4 účastníci)
• 40 bodů - zisk "hvězdného třpytu" - svítící tyčinky (získali 2 účastníci)
Nejlépe si vedli tito "kosmonauti":
Matěj Ludvík (41 bodů)
Kateřina Kouklová (40 bodů)
Radek Andrle (39 bodů)
Tomáš Novotný (35 bod)
Michaela Wolfová (29 bodů)
Michal Grundza (27 bodů)
Jakub Komárek (26 bodů)
a další...
Kosmické prázdniny - hrajeme divadélko
Tento týden máme po perném kosmickém výcviku tzv. kosmické prázdniny a děláme jiné zábavné
činnosti.
1. 2. jsme se rozhodli pohrát si s malými
prstovými maňásky, ale nejdříve jsme je
museli vyrobit.
55
Letíme!
Už je to tady. Kosmičtí turisté z
družiny mají za sebou start
rakety!
Naše foukací rakety
Zkuste si s námi vyrobit naši
foukací raketu podle originální
předlohy.
Raketky létají opravdu daleko.
Jejich čas nastane při soutěžích na vesmírném karnevale.
Ale už teď pilně trénujeme!
56
Malá anketa: Chtěl(-a) bys letět do vesmíru?
Zástupci kosmické cestovní kanceláře zjišťovali, zdali by byl zájem o lety do vesmíru.
Odpovědi:
Pepa Ano, chtěl, protože jsem nikdy nebyl ve vesmíru. Chtěl bych se podívat na planety a hlavně na Saturn. Zažil bych velké dobrodružství.
Sára Ano, protře jsou tam obludy.
Nicola Ano, protože bych se chtěla podívat na mimozemšťany.
Míša Opravdu bych nechtěla, ale „jako" v družině mi to nevadí, protože to je bezpečné.
Michal Já bych tam chtěl letět, protože bych chtěl poznávat jiné planety a spolupracovat s Robonautem.
Matyáš Chtěl bych letět do vesmíru. Chtěl bych tam potkat UFO, protože se mi líbí jejich zařízení a přístroje.
Honzík Ano. Protože jsem expert a všechno studuju. Chtěl bych vidět marťany a vesmírný prach. Chtěl bych studovat planety.
Lukáš Já bych tam chtěl už rovnou být a všechno pozorovat. Letět se mi nechce, mám strach, že by mi bylo blbě.
Tomáš Ano, chtěl bych vidět planety a marťánky.
Mates Ano, protože chci zblízka vidět planety, o kterých si povídáme.
Lucka Ano, už se tam těším, protože chci potkat mimozemšťany.
Vašík Nechtěl bych tam letět, protože bych se tam bál toho všeho neznámého.
Radek Ano, moc. Jsou tam určitě hezké planety a místa. A chtěl bych vidět mimozemšťana.
Fanda Ano. Chtěl bych se podívat na Měsíc.
Matěj Ano, moc. Je to tam určitě moc hezké. Jsou tam hezké barvy planet.
Filip Já bych nechtěl letět do vesmíru, protože to je velká dálka.
Míša Jó. Pořád toužím letět raketou.
Kuba Ano, to bych chtěl, protože jsou tam ufoni.
Nesmírně vesmírný karneval
Kdy: ve čtvrtek 10. 3. 2011
V kolik: od 13h do 15 h
Kde: na palubě jménem DRUŽINA
57
Jaro v družině
Co se všechno od jarních prázdnin dělo v družině, se dozvíte dále a můžete se jarně inspirovat i fotografiemi...
První jarní den jsme přivítali pořádnými květinami.
Možná je má někdo doma v okně...
Už jste letos pouštěli lodičky po potoce? A nezapomněli jste na to, jak se papírové loďky skládají? Děti z družiny vás je naučí.
Jsme rádi, že jsme inspirovali k plavbě lodiček po potoku i další (viďte Jano, Barčo a Martinko...)
Bezpečný týden je pořádná akce! Po obědě v družině pokračujeme řešením různých situací, které nás mohou v životě potkat. To co děti při
dopoledním projektu zažijí, pak také mohou
nakreslit.
Hasiči je oslovili hodně - viz i obrázek z
encyklopedie.
58
Nezapomínáme samozřejmě ani na naši kosmickou cestovní kancelář. Honzík Martinec z 1. třídy nám předvedl svůj hvězdářský dalekohled.
Pepa Faltus se Sárou Veishaiplovou zkoušeli vyrobit raketu z PET lahví.
Připomenutí 1. letu člověka do vesmíru
12. 4. 2011 uplyne půl století od prvního letu člověka do vesmíru.
V naší kosmické cestovní kanceláři nemůžeme toto výročí jen tak obejít, a proto si jej připomeneme několika
aktivitami a hrami.
12. 4. 2011 to bude 50 let, kdy se uskutečnil první oblet naší Země.
1. kosmonautem - člověkem ve vesmíru se stal J. A. Gagarin.
59
Čarodějnické reje se blíží...
Letos jsme si v družině udělali jen malý čarodějnický slet, podívejte se, jak se nám naše čarodějničky povedly.
Dnes si děti domů odnášely tyto malé čarodějnice:
Družinová směsice
Každý si najde v družině to své..., podívejte se, co jsme dělali 2. a 3. května. Nejdříve jsme v sadu objevili nového kamaráda... ježka!
60
Na debrujárech jsme využili vzlínavosti vody a zkoušeli pokus "vodní květiny" s ukrytým přáním pro maminky k jejich nadcházejícímu svátku:
3. 5. je Den Slunce - zpívali jsme písničky o sluníčku, dívali se na videa o Slunci a také jsme veselá sluníčka vyráběli:
Výtvarné dílny v družině
Podívejte se, co jsme zkoušeli...
Venku je krásně, a tak jsem využili přírodniny a tiskli, čím se dalo:
61
Hrátky s barvou a "křídla motýlí":
Toto je technika, která se nazývá papírořez a vzniklá dílka motivovaná na téma "naše modrá planeta":
...aktuálně zařazuji, jak děti spolupracovaly při výrobě kuličkové dráhy:
62
Co jsme objevili na neznámé planetě...
V rámci našeho družinového cestování vesmírem jsme se už dostali za hranice naší Sluneční soustavy.
Podívejte se, jakou jsme vytvořili sbírku nerostů z jedné neznámé planety...
63
Tři, dva, jedna... START!
25. květen byl dnem startu našich octových raket. Počasí a podmínky byly ideální.
Podívejte se, jak se nám lety raket zdařily.
Na dnešek jsme se moc těšili. Raketky jsme měli připravené a jen je odstartovat.
64
Jedno přes druhé
Opět malé nahlédnutí do družiny (30. - 31. 5.)
Kosmická expedice na planetu XYZ
Zapeklitých 12 úkolů pro 21 chytrých kosmonautů v 5 posádkách.
Krteček ve vesmíru
V naší KCK Proxima sledujeme bedlivě let krtečka do vesmíru.
Radek Andrle přinesl nádhernou raketu s krtečkem, kterou pro nás vyrobil jeho tatínek.
Kristýnka Havrdová zase přispěla ilustracemi.
65
Pohodička v sadu
Horké dny trávíme rádi ve stínu a k tomu je sad u družiny jak stvořený.
Ruličkové kytičky
Zkoušíme novou techniku, ale je to makačka. Ovšem kytička je nádherná, ještě přibydou v oknech družiny další...
Nejdelší leporelo
Podívejte se, jak jsme vyráběli nejdelší knihu ve školní družině.
Co je to leporelo?
Leporelo je harmonikově skládaná kniha, zpravidla bohatě ilustrovaná, s minimem textu a nízkým počtem stran. Každá ilustrace se většinou
nachází na samostatné straně. Jednotlivé strany jsou navzájem slepeny či sešity za boční okraj, takže celou knihu lze složit do balíčku nebo
rozložit do dlouhého pruhu. (převzato z wikipedie)
O co nám šlo a co jsme chtěli?
66
Měli jsme krásné básničky o zvířatech (autor Jiří Pachl), každý si tedy vybral básničku podle svého zájmu a nakreslil k ní ilustraci. Chtěli jsme
vytvořit nejdelší leporelo, přímo rekordní!
Jak to dopadlo?
Vytvořili jsme 52 ilustrací a rozložené leporelo je i s úvodní stranou dlouhé téměř 16 m (přesně 15,9 m). Máme ještě několik básniček v záloze,
takže můžeme knihu "prodlužovat".
Tady jsou ukázky některých ilustrací a rozloženého leporela s některými autory ilustrací:
67
Vesmírné cestování u konce
Nejaktivnější "kosmonauti" byli vyhodnoceni a odměněni na závěrečném rozloučení se školním rokem.
Všichni účastníci obdrží pamětní list a malou drobnost v družině.
Zde seznam nejaktivnějších v celoroční kosmické hře KCK PROXIMA:
1. Kateřina Kouklová (60 hvězdných bodů)
Tomáš Novotný (58 bodů)
2. Radek Andrle
Matěj Ludvík
3. Michaela Wolfová (53 body)
4. Sára Veishaiplová (51 bod)
5. Filip Habart (44 body)
6. Kristýna Havrdová (42 body)
7. Jan Martinec (41 bod)
Pochvalu si zaslouží úplně všichni, kdo se zapojili do hry a dodržovali nastavená pravidla.
Věřím, že nabyté vědomosti, dovednosti a zážitky zúročíte v dalším školním i mimoškolním životě.
Vesmírně nesmírné sladké rozloučení
Sladké přistání nebo sladké pokušení k nové vesmírné cestě?
Podívejte se, jaké překvapení pro nás připravila maminka Filipa Habarta.
Každý družinový kosmonaut dostal ještě takovéhle nesmírně vesmírné sladké pokušení...
68
Debrujárské Tvořivé pokusohraní
Výběr z aktivit Klubu malých debrujárů. Více najdete na v Knihovně WIKI Metodického portálu (www.wiki.rvp.cz) v sekci Tvořivé pokusohraní.
Autorkou všech příspěvků v této části je Jaroslava Pachlová.
Debrujáři už konečně zase pokusničí
Na první schůzce jsme si pohráli s nakloněnou rovinou a nakonec vyrobili magickou spirálu
Bez velkých okolků jsme se pustili do bádání a poznávání zákonitostí kolem nás.
Letos máme v plánu "tvořivé pokusohraní".
Na letošním prvním modelu jsme si procvičili stříhání, práci s drátkem, navlékání a nakonec se každému podařila vyrobit jednoduchá fyzikální
hračka magická spirála – had
Nejen lezoucí zvířátka
Chcete vědět, jak oživit papírová zvířátka nebo třeba i duchy?
Dnes jsme v klubu malých debrujárů rozpohybovávali různá zvířátka - želvy, motýly, pavouky, berušky, žáby aj., ale protože se blíží halloween,
tak se plížili i duchové.
Jinak k výrobě stačí 2 krátká brčka, provázek a je to!
69
Halloweenské sopky
Každý rok na halloween děláme nějaký "patlací" pokus. Letos rudou nebo ohnivě oranžovou lávu soptily naše modely sopek.
Sopky dostaly také patřičné názvy, např.: Dýňová hora, Upírská sopka, Krvavý vulkán a Halloweenská pěnivá sopka.
Návod:
4 skupiny debrujárů a 4x tento materiál:
tuba od šumivých tablet na sopouch, papíry, plech na pečení, ocet, soda nebo prášek do pečiva, saponát, potravinářské barvivo.
(Okolo tuby vytvarovat sopku z papíru, do jícnu nasypat sodu, trochu barviva, zakápnout saponátem a zalít octem, můžete zkusit i opačný
postup, tzn. nejdřív ocet a pak sypat sodu. Efekt bude vždycky výbušný.)
A tady se podívejte, jak to pěkně čistě začínalo a jak výbušně naše schůzka pokračovala:
70
Bludiště a "lávové lampy"
Výroba a následná hra s 3D bludišti mnohé nadchla a "lampy" se předváděly i doma
Další efektní pokus s hustotou nazýváme "Lávové lampy", je jednoduchý a překvapivý.
71
Prostorové vytváření, bloudění, soutěžení a spoustu zábavy jsme si užili a užíváme s 3D bludišti. Kluci teď v družině pokračují s výrobou
patrového bludiště.
72
Jak na bezpečný silvestrovský ohňostroj
Debrujáři znají tajemství naprosto bezpečného ohňostroje
S blížícím se koncem roku a jeho oslavami si debrujáři vyzkoušeli několik pokusů, dále v článku najdete návod na
fascinující
ohňostroj barev, je bezpečný a nebudete potřebovat špunty do uší:
zde tedy další oblíbený pokus na téma hustota zvláště nyní tematicky vhodný k blížícím se oslavám Silvestra
Pomůcky: potravinářské barvy, kelímky, průhledná nádoba (sklenice, mísa, akvárium), rostlinný olej, voda, lžičky,
polévková lžíce, bílý papír, hadr na úklid
Postup
•
•
•
•
naplňte nádobu vodou a dejte za ni bílý list papíru (můžete zachytit izolepou)
trochu práškové potravinářské barvy rozmíchejte v trošce vody (1 - 2 lžíce), stačí 2 barvy (můžete samozřejmě i více :) )
do malých kelímků nalijte trochu oleje a pořádně do něj rozmíchejte rozpuštěnou potravinářskou barvu pomocí lžiček nalijte olej s
barvivem do vody v nádobě
... sledujte ohromující hru barev
Vysvětlení
• olej má menší hustotu než voda, vyplave (nebo zůstane) na hladině hustší vody, barvivo začne prostupovat vrstvičkou oleje a pomalu se
ve vodě rozpouštět
73
Roztočte to!
Je začátek nového roku, a tak jsme to na debrujárské schůzce pořádně roztočili a ještě jednou jinak...
Tvořivé bádání s káčami, vlčky, setrvačníky...
Pomůcky: zahrocené špejle, zahrocená párátka, zbytky kartonů, víčka, kružítko, guma, korkové zátky,
nůžky, nožík, tužka, pastelky nebo fixy, izolepa, lepidlo, stopky, komerčně vyrobené káči a další
materiál...
Postup
1. úkolem je roztočit nejen klasické káči, ale i nejroztodivnější předměty - co vše se dá roztočit
2. dalším úkolem je vyrobit káču
3. následují aktivity a hry s káčami: nejdéle se točící káča, největší roztočená káča, nejmenší
točící se káča, nejpodivnější káča, cestující káča, skákající káča, barevné káči apod.
ad 1. roztáčení káč
• děti se učí roztáčet káči různými způsoby, zkoušejí roztočit komerčně vyrobené káči - hračky,
po té různé jiné setrvačníky, vyrobené káči (např. káča - origami) nebo třeba napínáček (ten se
točí výrazně dlouho!), pohrajte si s délkou osy
ad 2. výroba káči
• káča z korkové zátky: nařežte zátku na kolečka, propíchněte střed kolečka párátkem, dále můžete přidávat více korkových koleček
• káča z tvrdého papíru: průměr koleček cca 4,5 cm až 6 cm, délka špejle okolo 4 - 5 cm, můžete vyrobit i káči trojúhelníkové, hvězdičkové
apod.
Tyto káči se skvěle hodí na zkoumání míchání barev. Zkuste na káču nakreslit spirálu, postupně roztočte na jednu i druhou stranu,
pozorujte, co se děje.
• káči ze "šuplíku": kreativní výroba káč z "cédéček", částí stavebnic, kancelářských potřeb (osa z tužky, káča z gumy, balíčku izolepy,
kancelářské sponky apod.)
• káča z kulaté krabičky od sýra: k pokusům se hodí káča z poloviny kulaté krabičky od sýra, na osu použijeme zahrocenou špejle, kterou
přilepíme pomocí tavného lepidla po vyhledání středu dna krabičky a to tak, že ji vyvážíme na hrotu špendlíku. Je třeba zkontrolovat
kolmost osy, aby káča příliš neházela ze strany na stranu.
• káča z víčka: vyrobíme z většího plastového víčka od nápojů, zkoušíme roztočit s vrškem víčka nahoře a pak dole, při které způsobu se
káča lépe točí?
74
ad 3. aktivity a hry s káčami
• nejdéle se točící káča (děti měří čas nebo mezi sebou závodí)
• největší a nejmenší roztočená káča
• nejpodivnější káča
• cestující káča - ta která urazí nejdelší trasu
• přesná káča - roztočíme ji na nakresleném terči a vítězí ta, která zůstane nejvíce u středu
• skákající káča - roztočíme káču na kraji stolu a necháme ji spadnout = "skočit" dolů na podlahu,
vyhrává ta, která se bude nejdéle točit po pádu na zem
• barevné káči - hry s mícháním barev a jinými optickými pokusy
75
Co se povede roztočit vám?
Je to prostě BOMBA!
Tahle bomba neohrozí chod školy, ale jen báječně pobaví a možná i poučí o jedné chemické reakci! Podívejte se, co jsme dnes dělali na
debrujárech...
Bomba!!!!!!!!!
Na oficiálních debrujárských stránkách www.debrujar.cz se objevují báječné návody na pokusy a jeden z nich jsme dnes vyzkoušeli.
Tady přinášíme písemné "bombové" tajemství a malou fotografickou reportáž z našeho pokusničení.
Co potřebujete:
ocet, jedlá soda, potravinářská barva, toaletní papír, samouzavírací igelitový sáček, lžíce
Jak uděláte:
• do sáčku dejte asi 150 ml octa (pozn. asi 1/3 sáčku "střední" velikosti, viz. fotografie)
• na toaletní papír dejte nejméně dvě lžíce jedlé sody (či prášku do pečení), všechno zabalte dohromady (viz.
fota) a máte "rozbušku"
• vložte "rozbušku" do sáčku a pevně jej uzavřete
76
•
•
zatřepejte sáčkem pro lepší aktivaci "rozbušky"
sledujte, co se bude dít - sáček se začne nafukovat a až vzniklý oxid uhličitý nebude mít dostatek prostoru, sáček s pěkným zvukovým
efektem PRASKNE
Zde vidíte nafukování sáčku, explozi a zbytky našich "bomb" (pokus jsme prováděli venku).
Upozornění: tento pokus neprovádějte raději doma!!! Autorka článku se tímto zbavuje veškeré zodpovědnosti za případné škody :) !!!!
Nový pokus malých debrujárů
V pondělí jsme to opět roztočili, tentokrát opravdu s kolotočem...
Kolotoč z brček
Další jednoduchý pokus se statickou elektřinou
Pomůcky: 3 brčka, kousek modelíny, špendlík, smotek vlny
Postup
•
•
první brčko svisle upevněte modelínou k podložce (stolu)
druhé brčko uprostřed propíchněte špendlíkem a vložte do prvního brčka,
vyzkoušejte, zda-li se brčko volně otáčí
77
•
•
•
smotkem vlny zelektrizujte jedno rameno brčka, které se bude otáčet a poté zelektrizujte
třením smotkem vlny třetí brčko (představuje "kouzelnou hůlku")
přiblížíte-li třetí brčko - kouzelnou hůlku ke kolotoči, začnou se stejné el. náboje odpuzovat
a vložené brčko se roztočí, pohrajte si s kolotočem - roztáčejte jej na obě stran
důkaz, že brčkem otáčí "neviditelná síla" a ne mechanická (pohyb ruky, foukání,...) můžete
podat tak, že celou soupravu = kolotoč vložíte pod otočenou pětilitrovou sklenici,
zelektrizujte v tomto případě raději umělohmotný hřeben či pravítko a přibližte jej ke
sklenici, kolotoč se opět roztočí
Tanec mimozemšťanů
Všechny zvuky jsou tvořené chvěním vzduchu. My jsme jevu vibrace, využili k tanci mimozemštanů.
... aneb malá inspirace před školním plesem!
Jednoduchý pokus se zvukem a našimi milými mimozemšťany. Opravdu to nejsou žádní škarohlídi.
Pomůcky:
krepový papír, potravinářská fólie, nádoby (misky, plechovky...), gumičky, nůžky,
CD přehrávač s rádiem
Provedení
• na povrch nádoby napněte potravinářskou fólii
• natrhejte krepový papír na malé kousíčky a dejte je na fólii
• nádobu položte vedle reproduktoru a zapněte přehrávač (spusťte nějaké
CD nebo vylaďte rádiové stanice)
• začněte potichu a přidávejte hlasitost
• natrhané kousíčky papíru se začnou pohybovat
• z krepového papíru vystřihejte postavičky mimozemšťanů, dejte je na fólii
• pusťte hudbu a nechte je "tancovat"
78
Vzduchové raketky
Nejjednodušší pokus a výroba rakety
Pomůcky: PET láhev, "filmovka" - krabička od filmu, samolepící fólie, barevné lepící pásky, tužka, nůžky,
tavná pistolka
Postup
•
•
na výrobu raketky použijeme krabičku od filmu bez víčka, na kterou nalepíme 3 stabilizační
křidélka a špičku pomocí tavné pistolky
na "startovací rampu" potřebujeme větší PET láhev bez uzávěru, kterou můžeme ozdobit
barevnou lepící páskou
Výroba raketky
stabilizační křidélka 6 cm x 2,5 cm, půlkruh na špičku - r = 4,2 cm
Příprava startu
raketku z krabičky nasadíme na otevřený otvor láhve a láhev rukama proti sobě
prudce stlačíme, stlačený vzduch raketku vystřelí a raketka "vyletí" (pozor: nestřílíme
do obličeje, tzn. nenakláníme se při vystřelování nad raketku, nedáváme ruce přímo
nad zem - povrch, abychom se neodřeli)
79
Start a let raket
Naše malá květnová bádání
Už víme, jak je to s hustotou teplé a studené vody, rozpohybovali jsme brčko a také jsme měli vílí školu.
Taky mám skvělou nabídku od naší kosmické cestovní kanceláře - vydržte, je až na konci, ale stojí za to!
V dnešních teplých dnech je voda pro nás velmi žádoucí, tak se koukněte, co můžete vyzkoušet i vy:
Teplá a studená voda - Vodní sopka
V tomto pokusu zjistíme, jak je to s hustotou teplé a studené vody. Je stejná nebo rozdílná?
Pomůcky: velká sklenice od okurek nebo větší průhledná plastová nádoba, studená voda, filmovky (krabičky od filmů) s víčky nebo jiné malé
plastové nádobky, teplá voda, inkoust nebo potravinářské barvy, malé ostré nůžky, kamínky
80
Postup
•
•
•
•
•
•
nalijeme studenou vodu do velké nádoby
do malé nádobky dáme na zatížení kamínek a propíchneme do víčka několik otvorů
opatrně vlijeme horkou vodu do malé nádobky a obarvíme ji inkoustem nebo
potravinářským barvivem
nádobku uzavřeme propíchnutým víčkem (můžeme také udělat jen jeden větší otvor,
experimentování se meze nekladou) a vložíme do nádoby se studenou vodou
pozorujeme, co se bude dít:
horká voda propíchnutými otvory stoupá vzhůru
Vysvětlení a další varianty pokusu
• teplá voda má menší hustotu, a proto stoupá vzhůru, jenže dětem to nepřišlo nijak
podivné, proto jsme pokračovali v pokusu dále
• tentokrát jsme připravili dvě naprosto stejné nádoby se studenou vodou a dvě naprosto
stejné malé lahvičky s obarvenou vodou, v jedné byla voda horká a ve druhé studená, obě
lahvičky jsme vložily do nádob se studenou vodou, zatímco se z lahvičky s horkou vodou
barevné pramínky valily z propíchnutých otvorů vzhůru, z lahvičky se studenou vodou se
nevalilo nic a okolní voda se neměla šanci ani trochu zabarvit
• my jsme ale pokračovali ještě dál: do velké nádoby jsme opět nalili studenou vodu,
připravili jsme si dvě stejné malé lahvičky tentokrát bez propíchnutých víček a kamínků, do
jedné jsme vlili studenou vodu a do druhé teplou - co myslíte, že se stalo, když jsme je obě
dali do velké nádoby se studenou vodou?
Myslíte, že tenhle náš pokus někdo vylepší?
Pohyblivá ručička z brčka
Pomůcky: brčka různých průměrů, ostré nůžtičky, nit nebo slabý provázek, čtvrtka, tužka
Postup
• do širšího brčka vystřihneme zatím dva otvory ve tvaru V
81
•
•
provlečeme nitku, nahoře zalepíme, zataháme za nepřilepený konec a brčko se začne "pohybovat"
pokud chceme mít na konci brčka ručičku, vystřihneme ji z papíru, na "zápěstí" ručičky propíchneme otvor, provlečeme nitku,
zauzlujeme a opět nitku protáhneme brčkem, ručička nám bude lépe sedět, pokud ji vložíme do nastřiženého brčka
Postup při tvorbě základního "principu"
Na obrázku zcela vlevo vidíte nastřižení, kde se potom brčko ohýbá a na dalších obrázcích vidíte jednoduchý pohyb, když se tahá za nitku.
• po pochopení, jak tato hračka funguje, již děti mohou vytvářet složitější výrobky
• děti vytváří např. různé pohyblivé hady tím, že vystřihnou více otvorů v brčku
• zkusíme vyrobit i loutky, vše napoví opět obrázky
82
Hračky s pohyblivýma rukama
Zde dvě ručičková brčka vložena do jednoho širšího brčka, hlavička připevněna na špejli a jejím prostrčením
do modré špejle se celá loutka zpevní. Na konci nitek uděláme očka, která navlečeme na prsty jedné ruky a
pohybujeme jimi, druhá ruka loutku přidržuje.
83
Žáci a jejich práce
Když kukuřice šustí
.. o tom by mohli povídat čtvrťáci a páťáci při pracovním vyučování.
Autor: Marcela Zouharová
Podzimní stromy
Děti z 1. , 3. , 4. a 5. třídy jsou šikulky.
Příště se těšte na sluníčka :)
84
Autor: Marcela Zouharová
Komiksohraní
Práce s aplikací ToonDoo. Tentokrát jsme vytvářeli první
pokusy z oblasti komiksů.
Na výběr měli seminaristé ze tří témat:
1) Strašidelný rej
2) Přísloví
3) Oblíbená kniha
85
Autor: Hana Pilařová
86
Průměrný deváťák
V rámci statistiky jsme hledali průměrného deváťáka. Výzkum byl ukončen - tady jsou výsledky.
Fáze 1 – měření
Netušíte jaký zážitek přináší všem jednoduché zadání: Rozdělte se na holčičí a klučičí skupiny. Pomocí krejčovského metru a pravítek změřte
všechny potřebné údaje, dle pracovního listu.
Během fáze měření byly zaznamenány tyto hlášky:
• Míra při měření rozpětí paží: Já jsem diskriminovanej. - nakonec byl změřen po zlomech a na etapy.
• Simona přeměřující Danův hrudník: Pančelko, co to maj za metr, Oni mu naměřili přes prsa 97, to by je měl větší než my. Vidíš jen 72 cm.
- a všechny holky si oddechly. :)
• Několikrát v obměnách: Když si kupuju boty 39, kolik je to centimetrů?
• Několikrát: A ty vlasy změřím jak?
• Několikrát ze všech stran: A kde se měří obvod prsou? Vejš? Níž? - nakonec se všichni dostali na tu správnou úroveň.
Atmosféra byla veselá :)
Fáze 2 – tabulka
Pro zpracování takového množství údajů je dobré mít všechny v jedné tabulce. Počítejte s námi 19 deváťáků, každý deset naměřených hodnot ...
Ještě štěstí, že existuje technika a mohli jsme všichni všechny údaje najednou zadat do jedné společné tabulky, prostřednictvím dotazníčku.
87
Fáze 3 - vyhodnocení dat
Po úspěšném doplnění dotazníku posledním respondentem (doslova za minutu hodina), jsme mohli přistoupit k zpracování dat. Lovili jsme ve
vytištěných tabulkách i na té promítané na zeď a hledali jsme nejprve minimální a maximální hodnoty.
Teprve pak došlo na výpočet aritmetického průměru hodnot jednotlivých znaků (pro připomenutí - sečtete jednotlivé hodnoty a jejich celkový
součet, vydělíte jejich počtem).
Fáze 4 - MODUS A MEDIÁN
Kromě tělesných rozměrů sestává se průměrný deváťák také z barev. Na příkladu barvy vlasů a barvy očí jsme si vysvětlili pojem modus. Modus
je hodnota s největší četností. Jednoduše řečeno, modus je ta hodnota, která se objeví nejčastěji.
Podle našeho náročného čárkovacího výzkumu a podrobného zkoumání doslova z oka do oka je průměrný deváťák modrooký brunet
(hnědovlasý). A opravdu je to on, protože kluků je o kousíček víc než holek.
Medián je oproti tomu hodnota prostřední (znáte přece steak medium - středně propečený :) ). Vysvětlili jsme si tento pojem na příkladu délky
chodidla a lokte. Pro určení mediánu musíte získané hodnoty seřadit podle velikosti a najít prostřední číslo. Máte-li lichý počet hodnot je to
jednoduché. Je-li hodnot počet sudý, vezměte dvě prostřední a vypočítejte jejich aritmetický průměr. Ten pak bude mediánem. Z popisu
vyplývá, že medián se dá určovat vždy jen u číselných hodnot. (Jen pro zajímavost medián délky lokte je 44 a délky chodidla 26.)
Fáze 5 - Aby přišel mezi nás aneb tvorba postav ve skutečné velikosti
Tři skupiny vybavené (nebo nevybavené) výtvarnými potřebami, hlavou, tabulkou, kalkulačkou, tužkou a pravítkem. Počítáme, měříme, črtáme
a kreslíme, vytahujeme, popisujeme - jedna hodina je málo.
Ve čtvrtek tedy snad přijde.
88
A tady jsou - MINIMÁLNÍ deváťák, MAXIMÁLNÍ deváťák, a PRŮMĚRNÝ deváťák (modrooký, hnědovlasý, trochu kluk a trochu holka).
Autor: Hana Pilařová
89
Tonda v akci
Další várka prací v aplikaci ToonDoo. Uhodnete přísloví?
Autor: Hana Pilařová
Vydáno: 21.10.2010 15:54
90
KANADA - referát v hodině zeměpisu
i tak může vypadat hodina.
A takhle to při prezentaci vypadalo ve třídě.
Autor: Adéla Faltusová
John Clever a říše Souměrnosti 1
Šesťáci při matematice seznámili s dobrodruhem Johnem a vydali se spolu s ním do Egypta hledat ztracenou říši
krále Simmetrióna V. Groot.
John naučil šesťáky, co je SHODNOST a jak poznají shodné útvary. Spolu s ním zkoušeli shodnost zjišťovat
měřením, překreslovali shodné útvary ve čtvercové síti i přenášeli je.
Rozluštili, že SYMETRIE je SOUMĚRNOST. Hledají souměrné útvary kolem sebe, vytvářejí je ve čtvercové síti,
91
modelují je pomocí geoboardu (v našem podání dřevěné destičky s hřebíky, které nám pomohli vyrobit deváťáci ... děkuji ještě jednou).
Uprostřed pouště z pyramidy obkreslili souměrné obrazce,
v písku objevili brouka vzorobraze,
vytvořili obraz paláce, který kdysi stál uprostřed údolí Shodnosti a trošku si pohráli s mandalami.
92
Autor: Hana Pilařová
Sněží - Básnička ilustrovaná čtvrťáky při hodině informatiky.
Autor: Hana Pilařová
93
John Clever a říše Souměrnosti 2
Jak jsme informoval, šesťáci jsou uprostřed egyptské pouště a pátrají po říši panovníka Simmetrióna.
Další týden nám přinesl nové poznatky. Souměrné útvary se nedají pouze vybarvovat nebo přenášet ve čtvercové síti. Existuje poměrně
jednoduchý postup, jak souměrný obrázek narýsovat - stačí vám k tomu trojúhelník s ryskou, kružítko a ostře ořezaná tužka číslo 3.
Od doby, kdy John postup poprvé použil, uplynul už více než týden a šesťáci se snaží dosáhnout jeho kvalit. Po počátečních obtížích
způsobených zejména nekvalitním vybavením jako jsou tužky kůly, kružítka s povolenými šroubky nebo nepřítomné rysky, začaly si být
přenášené obrázky opravdu podobné.
A že to chvílemi přestávala být legrace - ono dokončit chybějící část mapy, aby John našel cestu k paláci nebo zrestaurovat Simmetriónův erb to už jsou vážně náročné úkoly.
94
Do práce se zapojili opravdu všichni - Ája využívá techniku.
Místo potřebné relaxace, využili badatelé volné chvilky k luštění tajemných nápisů, když zkoumali souměrnost písmen naší abecedy, hledali
kouzelná souměrná slova jako jsou AHA nebo OKO nebo BOK. Ti kteří dosáhli opravdového mistrovství rozluštili záhadný nápis v Simmetriónově
knihovně.
Co je čeká teď? Zkouška. Jsou zavřeni s Johnem v paláci a nemohou ven. A pokud ve zkoušce neuspějí, tak tam asi zůstanou zavřeni. Tak jim
držte příští pátek palce, ať zvládnou všechno přesně a pečlivě narýsovat a ať se jim nemotají pojmy VZOR, OBRAZ, SAMODRUŽNÝ BOD a OSA
SOUMĚRNOSTI.
Autor: Hana Pilařová
95
Pod mořskou hladinou
Co můžete vidět na školních chodbách.
Vestibul u školní jídelny teď zdobí obrázky s tematikou mořského dna.
96
Krychle jsou vrženy
Z bloku hodin, který byl věnován krychli.
Za domácí úkol měli šesťáci sestrojit na čtvrtku síť krychle o hraně 6 cm. "Můžeme si ji slepit?" ptali se hned, jak své domácí úkoly předložili ke
kontrole. Slepili. Ale hned to nebylo.
Nejprve si vzali tužky nebo fixy a měli za úkol síť pokreslit čárami tak, aby po složení vznikla čára souvislá, nikde nepřerušovaná. Ojojoj, to byla
dřina. Tenhle úkol byl hodně náročný na prostorovou představivost. Když tady pak síť přehnu, který čtverec se kam dostane? Přesnosti mohlo
pomoci pravítko. Představivost ovšem chybět nesměla.
Teprve pokreslené krychle směli šesťáci vystřihnout a složit. "Aha, tady to nevychází," hledali přerušení a pokud šlo, snažili se závadu napravit.
Posledním úkolem bylo vybarvení krychle, ale zase tak, aby barvy navazovaly. Tohle už bylo jednodušší, pomoci si mohli pravidelnou kontrolou
složením krychličky.
A lepení? To už je vysloveně hračka.
Protože jsme se ve čtvrtek při hledání správných čar trošku zdrželi, barvení a lepení zůstalo jako domácí úkol.
A takhle to vypadalo a dopadlo (ne všichni zvládli vybarvit krychli podle zadání):
97
Autor: Hana Pilařová
Tvoříme v Sumo Paint
Sumo Paint je další z online aplikací, které se učíme používat.
Pomocí Sumo Paint můžete upravovat fotografie, ale také tvořit vlastní obrázky.
Seminaristé si měli vybrat jedno ze tří témat - Nesmírně vesmírně, Pod mořskou hladinou, Roční období - a vytvořit pomocí aplikace alespoň
čtyři obrázky. Práci mají usnadněnou tím, že nemusí jít nutně o čtyři různé obrázky, mohou využít úprav a filtrů a vyzkoušet hotový obrázek
dotvořit pomocí nich.
Hotová dílka pak spojili do krátké prezentace prostřednictvím GoogleDocs.
98
Autor: Hana Pilařová
99
Kde se co ještě šustlo …
Za dopravními znalostmi po Stráži
Ve čtvrtek 16. září vyrazily děti z první a třetí třídy poznávat dopravní značky ve Stráži.
Cestou jsme našli například značku "Dej přednost v jízdě", turistické značky nebo značky pro cyklisty. Většina dětí měla o významu značek velmi
dobré znalosti.
Dále jsme si povídali o naučné stezce, která vede přes Stráž a přes Židovský hřbitov.
Autor: Vlaďka Pintová
100
Na naučné stezce
Prvňáci a třeťáci zkoumali židovský hřbitov.
Autor: Vlaďka Pintová
101
Podzimní vycházka - dnes už druháků
Co se dělo na procházce?
Protože předpověď počasí byla nekompromisní, rozhodli jsme se jít do našeho známého
lesa, abychom pozorovali změny, které od poslední vycházky nastaly. Vyrazili jsme jako
SEDM STATEČNÝCH, protože ostatní onemocněli nebo byli zrovna u lékaře. Nemohli
jsme sice některým stromům přijí na jméno, ale vše jsme hned uvedli na pravou
míru. Fotografická dokumentace svědčí o tom, že náš průzkum byl opravdu důkladný.
Dvě hodinky utekly jak voda a nestihli jsme zkontrolovat "naši" vysázenou paseku.
Počkáme na naše kamarády až se uzdraví a vyrazíme znovu na velkou výpravu.
Autor: Renata Kozlerová
Vycházka výzkumníků z druhé třídy
Ve středu 13. 10. 2010 jsme se vydali na průzkumnou cestu do lesa.
Naším úkolem bylo pozorovat přírodu a všímat si všeho, co se změnilo od minulé vycházky.
Z fotografií je dobře vidět, jak sběratelé přírodnin byli zaujati činností, že si vzali i potřebné
pomůcky a jak bravurně zvládali členitý terén. Velkou záhadou bylo, že "naše" vysázené
borovičky někdo umazal nějakou maltou. Kdo a proč to udělal? Po několika návrzích a
nápadech byla záhada rozluštěna.Také jsme viděli zvířátka, která jen tak nikdo nevidí.
Pavouk, můra a ani slunéčko sedmitečné neuniklo naší pozornosti. Pozorování, hledání
zajímavostí, lezení po laně a dovádění nás notně unavilo. Tři hodiny utekly jako voda a už
jsme zase spěchali na oběd. Plnění úkolů budeme hodnotit až v pondělí. Vrátili jsme se
všichni bez úhony a už se těšíme až půjdeme na příští vycházku za zvířátky do zimní krajiny.
Autor: Renata Kozlerová
102
Druháci se vydali za STOPAMI!
Ve čtvrtek 24. 2. 2011 jsme podnikli (žáci 2. ročníku) výpravu do zimního lesa. Bylo mrazivo, ale sluníčko napovídalo, že bude pěkný den. A
opravdu tomu tak bylo.
Naše cesta vedla nejprve ke krmelci, protože dobroty pro zvířátka, které jsme nemohli
zapomenout, se docela pronesly. Panečku, u krmelce bylo stop! Srnky, zajíčci i tu a tam
jsme rozeznali nějakou tu stopu ptáčka. Cestou nám neunikly ani stopy pneumatik
automobilu, traktoru, „turistů" a jejich miláčků psů. Viděli jsme i sojku, která hned
musela hlásit všem obyvatelům lesa, že se něco děje.
U oblíbené „naší" vysázené paseky jsme chvilku odpočívali. Kontrola stromečků proběhla
hladce. Borovičky sice nepovyrostly, ale vykukovaly ze sněhu a hřály se na sluníčku
stejně jako my. Někdo se občerstvil, někdo se pěkně klouzal po sněhu, jiný zase
pozoroval jasnou oblohu a hnízda na stromech dalekohledem, někdo vykutal hlínu z lesa
na pozorování do třídy a Michalka vše důkladně měřila a zapisovala. Vyzkoušeli jsme
závody v běhu, závody v mlčení a také měření našich stop. Děti objevily silný led a ten se
stal místem velkého zájmu. Pozornosti neunikl zelený mech na kamenech, prorůstající
trsy trávy na slunných místech, rašící pupeny na stromech, peříčko mezi větvemi keříku a
celkem silný led na rybníce. Hlavu nám trochu zamotal zimní dub, který ne a ne shodit
listí. Hnědé listí a v zimě na listnatém stromě? Jo, to jsou věci.
Zpět se nám moc nechtělo, ale oběd se blížil. Stihli jsme ještě navštívit hřbitov. Zvláštní
místo. Ticho, zelené keře, vyzdobené hroby a blýskavé nápisy na náhrobních kamenech.
Podle stop jsme poznali, že sem na návštěvu nechodí jen lidé, ale byla tu i nějaká zvědavá
kočička. Za dvě hodiny jsme toho stihli dost, ale klidně bychom venku ještě vydrželi. Vše
jsme zdokumentovali, tak si nezapomeňte prohlédnout fotky.
Až sleze sníh a vše začne vonět jarem, vyrazíme zas.
Autor: Renata Kozlerová
103
I v přírodě se dá ledacos naučit
Čtvrtá a pátá třída, již podruhé v letošním roce, absolvovala výuku mimo školní lavice.
Poprvé jsme byli v září, kdy jsme plnili úkoly týkající se znalostí z přírody. Děti plnily úkoly ve skupinách. Určovaly stromy, keře, byliny a různá
zvířátka, která jsme v přírodě viděli. Děti ochutnaly plody trnky, šípku, černého bezu, borůvek a ostružin. A nakonec nad Kozelčákem v lese
postavily domečky zvířátkům na zimu.
Při druhé vycházce byly děti opět ve skupinách a jejich úkoly se týkaly poznávání obce. Určily všechny kostely, seznámily se s turistickými
trasami, popsaly činnost pošty a obecního úřadu, sledovaly dopravní situaci a v lesíku nad Drůbežákem si zazávodily v běhu do vrchu. Na konci
cesty za zahrádkami určily světové strany pomocí buzoly. Při cestě na zpět společně vyzkoušely dětské hřiště.
Při páteční slohové práci vyjádřily děti své uspokojení nad touto formou výuky a s potěšením mi oznámily, že se těší na další podobné hodiny.
104
Autor: Vlasta Baníková
ZAZVONIL ZVONEC A ŠKOLNÍMU
ROKU 2010 / 2011 JE KONEC
105

Podobné dokumenty