Jinecký zpravodaj - červen 2014

Komentáře

Transkript

Jinecký zpravodaj - červen 2014
kalendář akcí
červen 2014
1. 6.
Ne
SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS)
16.00 h.
2. 6.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
16.00 h.
16.15 h.
3. 6.
Út
Mateřské centrum – Celé Česko čte dětem
(více: MC Jinečáček)
Den otevřených dveří a Den dětí u vojáků
(více: dp)
Senior-klub (SCJS)
8.30 - 11.30 h.
8.30 - 14.30 h.
14.00 h.
4. 6.
St
V Rejkovicích bude přerušena dodávka elektřiny 9.00 - 15.00 h.
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Šachový kroužek Pionýra (více: SCJS)
16.00 h.
5. 6.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
6. 6.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
Přednáška o BALI (více: Zprávy z Ohrazenice)
POUŤOVÁ ZÁBAVA V DISCO SAFARI (více: Z činnosti...)
7. 6.
So
Knihovna otevřena + Vyměň svoji knížku
9.00 - 12.00 h.
(více: Knihovna)
Brigády hasičů každou sobotu a neděli
8.00 h.
JINECKÁ POUŤ + výstava zvířat (více: Z činnosti...)
BAHNA 2014 (více: 13. dp)
od 10.00 h.
ČENKOVSKÝ CVOČEK (více: Zprávy z Čenkova)
8. 6.
Ne
JINECKÁ POUŤ + výstava zvířat (více: Z činnosti...)
9. 6.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
10. 6.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
11. 6.
St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
12. 6.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
13. 6.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna)
17.00 h.
14. 6.
So
ZÁJEZD pro děti do ZOO Praha (více: KS a Z činnosti...)
SUCHÉ MÁJE na Ohrazenici (více: Zprávy z Ohrazenice)
8.00 h.
21.00 h.
15. 6.
Ne
Výstava obrazů Václava Šestáka - VERNISÁŽ (více: KS) 16.00 h.
16. 6.
Po
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
2
dle dohody
15.30 h.
17.00 h.
18.00 h.
21.00 h.
16.00 h.
16.15 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
dle dohody
13.00 - 17.00 h.
16.00 h.
16.15 h.
Workshop hlasové terapie s Šárkou Pexovou
(více: MC Jinečáček)
18.15 h.
17. 6.
Út
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
13.00 - 17.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 11.30 h.
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
Přijímací pohovor do hudebního a lit.-dram.
oboru ZUŠ (více: ZUŠJJR)
15.00 h.
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje ČERVENEC – SRPEN 2014
18. 6.
St
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
13.00 - 17.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Společné vystoupení hudebního a lit.-dramatického
oboru ZUŠ v Čenkově (více: ZUŠJJR)
18.00 h.
19. 6.
Čt
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Mateřské centrum – vycházka do Rejkovic
(více: MC Jinečáček)
20. 6.
Pá
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
13.00 - 17.00 h.
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna)
15.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
21. 6.
So
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
10.00 - 17.00 h.
SJEZD RODÁKŮ V ČENKOVĚ (více: Zprávy z Čenkova)
10.00 h.
22. 6.
Ne
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
10.00 - 17.00 h.
23. 6.
Po
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
Přijímací pohovor do tanečního oboru ZUŠ
(více: ZUŠ JJR)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
13.00 - 17.00 h.
15.00 h.
13.00 - 17.00 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
13.00 - 17.00 h.
dle dohody
14.15 h.
16.00 h.
16.15 h.
24. 6.
Út
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
25. 6.
St
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
13.00 - 17.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Vyhodnocení celoroční soutěže Pionýra (více: Pionýr) 16.00 h.
26. 6.
Čt
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
13.00 - 17.00 h.
dle dohody
27. 6.
Pá
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
Končí školní rok
Šachový oddíl (SCJS)
13.00 - 17.00 h.
17.00 h.
28. 6.
So
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
10.00 - 17.00 h.
29. 6.
Ne
Výstava obrazů Václava Šestáka ve SCJS
10.00 - 17.00 h.
30. 6.
Po
LETNÍ PRÁZDNINY
17.00 h.
3
přehled
červen 2014
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
7
........................................................
strana
23
.....................................................................
strana
32
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
38
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
40
...............................................
strana
50
.............................................................
strana
53
Městys Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
53
...................................................
56
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
59
..................................................
strana
62
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
66
Policie informuje
.........................................................
strana
67
...........................................................................
strana
68
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
72
13. dělostřelecký pluk
Sport
Hospoda Za Vodou zve
Zprávy z Ohrazenice
strana
80
........................................
strana
83
.......................................................
strana
85
........................................................................
strana
86
....................................................
Kultura v Hořovicích a okolí
Kultura v Příbrami
Inzerce
79
..............................................
4
společenská kronika
červen 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
BRYNDOVÁ Marie – 88 let
KOUKOLOVÁ Ludmila – 70 let
TYLLOVÁ Zdenka – 93 let
TARKANIČOVÁ Alena – 70 let
KUTHAN Josef – 75 let
HRABA Pavel – 70 let
V květnu oslavila „nekulaté“ narozeniny naše bezvadná kamarádka
Máša Šindarová.
Dodatečně gratulují a hodně zdraví přejí manželé Rókovi
E
D
Koncem června se významného
životního jubilea dožívá
duchovní správce naší farnosti
R. D. ThMgr. Pavel Hraba.
Při této příležitosti mu všichni upřímně blahopřejeme
a do dalších let pro něj vyprošujeme DAR ZDRAVÍ,
MILOSTI, SÍLY A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ!
Farníci z Jinec a přifařených obcí
E
D
5
VZPOMÍNKA
Dne 11. května 2014 by oslavila
62. narozeniny naše drahá maminka,
paní Růžena Bačáková.
7. června 2011 nás však navždy
po těžké nemoci opustila.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná manžel Josef
a děti - Roman, Růžena a Josef s rodinami.
Dne 30. června 2014 tomu budou dva roky,
co nás náhle a nečekaně opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Jaroslav Rampa z Ohrazenice.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.
Informace k této rubrice:
- jména jubilantů, kteří slaví 70, 75, 80, 85 a více let, se uveřejňují
s jejich souhlasem, který pak platí i pro zveřejnění dalších „kulatých“
výročí;
- jména miminek se zveřejňují, pokud nám rodiče narození oznámí;
- úmrtí, pokud je informace veřejně známá (např. z vyvěšeného parte);
- vzpomínky a blahopřání na žádost občanů,
- zveřejnění v této rubrice je ZDARMA.
6
Městys Jince
červen 2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 4. června 2014 od 9 do 15 hodin bude v obci Rejkovice
p ř e r u š e n a dodávka elektřiny z důvodu provádění plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho ochranném
pásmu. Děkujeme za pochopení.
ČEZ Distribuce a. s.
Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse
Jince v období od 19. 2. 2014 do 14. 5. 2014
Od posledního zasedání zastupitelstva 19. února 2014 se konalo šest zasedání rady – v březnu se sešla třikrát – 5., 19. a 31., dvakrát v dubnu –
14. a 23., poslední z jednání se uskutečnilo 12. května.
Vyhodnocení, příprava zastupitelstva
Z usnesení zastupitelstva městyse 19. 2. 2014 vyplynulo pověření pro radu
městyse k jednání s dědici po p. Líznerové o možnosti převedení pozemku
pod chodníkem v ulici Ke Koupališti. Oslovena dědička - řešen další postup. Na základě usnesení zastupitelstva k řešení pozemků v okolí č. p. 3
jednání s vlastníkem č. p. 3 o uzavření kupních smluv – záležitost dosud
nedořešena, vlastník poukazuje na to, že hranice pozemků je ovlivněna
sousedstvím s Litavkou, proto se domnívá, že cena je vysoká.
K zastupitelstvem schválenému záměru na vyřešení majetkoprávního vztahu k místní komunikaci, která je součástí pozemků v k. ú. Jince č. parc.
848, 849, 854/2 a pozemku navazujícího na místní komunikaci č. parc. 834
byl vyžádán znalecký posudek předmětných pozemků. Osloven ředitel
Oblastní nemocnice Příbram k možnému odprodeji pozemku č. parc. 849
(pozemek 834 je součástí areálu u hotelu ERMI).
Termín a program dalšího zasedání zastupitelstva schválila rada 23. 4.
2014, přípravou jednání se zabývala i 12. 5. 2014.
Program rozvoje městyse, výstavba
Rada se zabývala dotačními akcemi, a to jak přípravou nových akcí, tak
postupem již realizovaných akcí. Byla seznamována s realizovanými kroky.
7
K jednotlivým dotačním akcím:
Zeleň Jince I a Zeleň Jince II:
Schválila zadat kontrolu stavu rostlin vysazených v rámci projektu Zeleň
Jince I a případnou dodávku chybějících či uschlých sazenic u spol. PETUNIA Příbram; kontrolu stavu výsadby z akce Zeleň Jince II objednat u
zahradnictví Cílková Hořovice. Případnou výsadbu zajistí pracovníci SMJ.
Výstavba 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska:
Vzala na vědomí požadavky MMR na doplnění projektové dokumentace na
stavbu 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska o projekt výtahu – pověřila starostu k prověření možnosti stavebního napojení výtahu do projektu (vč.
předpokládaných cenových dopadů na realizaci akce). Pokud bude zapojení do projektu reálné, schvaluje doplnit projektovou dokumentaci
k žádosti SMJ o dotaci pro 8 b. j.
Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince
(ROP I):
Schválila realizaci vyasfaltování cesty v areálu chovatelů a parkovacího
stání v ul. Žižkova (za Sokolovnou) - vícepráce akce rekonstrukce komunikací zajišované spol. STRABAG; vzala na vědomí informaci o dokončení akce Rekonstrukce významných místních komunikací městyse Jince
a o přípravě podkladů k jejímu vyúčtování pro ROP.
Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince
– 2:
Vzala na vědomí informaci o stavu přípravy projektu rekonstrukce dalších
místních komunikací (ROP II) a informaci o vlastnictví pozemků zasahujících pod komunikaci ul. Ke Koupališti (pozemek parc. č. 1307/3, č. parc.
82, č. parc. 1312/3 a č. parc. 1313/1) – schválila objednat znalecký posudek u Ing. Žemlíka.
Rekonstrukce chodníků Zborovská:
Schválila postup pro rekonstrukci chodníků v sídlišti Zborovská
s využitím dotačních prostředků SK – odstranění starých povrchů chodníků prostřednictvím pracovníků SMJ, výběr dodavatele nových povrchů
připravit ve spolupráci s Ing. Běhounem.
Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince, rekonstrukce topení
v MŠ – dvě samostatné akce:
Topení: schválila
– zadat vypracování realizačního projektu na rekonstrukci topení v MŠ
Jince Ing. Kábovi, Ateliér Příbram;
8
– zadat organizační zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce
„Instalace OZE-Mateřská škola Jince“ spol. MA projekt s r. o. (vč. uzavřením příkazní smlouvy);
– návrh smlouvy o dílo na stavební práce „Instalace OZE – Mateřská škola Jince“;
– podání oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek
– akce „Instalace OZE – Mateřská škola Jince“ (v rozsahu oznámení
zpracovaného PRO EKO-POINT, s. r. o. - Mgr. Hromádková) – vč. pětičlenné komise pro hodnocení nabídek.
Rozšíření kapacity MŠ: vzala na vědomí
– oznámení ROP Střední Čechy č. j. RRSC 411/2014 o splnění požadovaných kriterií přijatelnosti a formálních náležitostí – projekt Rozšíření
kapacity Mateřské školy Jince – v případě, že pro realizaci akce z dotace
bude vyžadována prováděcí dokumentace, rada pověřila starostu
k zadání jejího zpracování;
– informaci o přípravných pracích na rekonstrukci a přístavbu MŠ s tím,
že schvaluje zadat přípravu výběrového řízení p. Hrdinovi, Dolní Hbity;
– informaci o jednání řídícího výboru pro rekonstrukci MŠ včetně přípravy smluv na zajištění výběrového řízení i vlastní realizaci projektu a administrativním a organizačním zajištěním projektu.
Schválila k zajištění akce:
– zadat vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Nástavba a stavební úpravy MŠ Jince“ Ing. Kábovi (vč. uzavření smlouvy
o dílo);
– TDI zajistit na základě příkazní smlouvy s Ing. Běhounem;
– uzavření příkazní smlouvy s Mgr. Kosovou na zajištění organizačního,
ekonomického a projektového poradenství – externí manažer projektu
„Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince“;
– uzavření příkazní smlouvy s p. Hrdinovou na zajištění přípravy, průběhu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – akce „Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince.
Pověřila starostu městyse k podpisu smlouvy s ROP Středočeského kraje
o poskytnutí dotace na akci „Nástavba a stavební úpravy objektu MŠ Jince“.
Svozové vozidlo:
Vzala na vědomí informaci ředitelky SMJ k řešení převzetí svozového vozidla AVIA s KUKA nástavbou a nástavbami k čištění komunikací – vč. řešení případných závad, které by na technice byly zjištěny v době předání
(odstranění závad na základě reklamace).
9
Protipovodňová opatření:
Vzala na vědomí informaci o dokončení návrhu digitálního povodňového
plánu a o dalším postupu pro jeho schválení.
Schválila uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR č.
1212851 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci „Protipovodňová opatření pro městys Jince“.
Rekonstrukce hasičárny – rada byla seznamována s postupem prací
Nové dotační výzvy:
Rada vzala na vědomí informaci o plánu dotačních výzev SFŽP – bude
konzultováno s Ing. Kalibou, zda je některý z programů vhodný pro řešení
plánovaných akcí městyse.
Schválila přípravu k podání žádosti o investiční dotaci z programu Ministerstva dopravy na opravu komunikací a protipovodňová opatření
v souvislosti se záplavami a povodněmi po přívalových deštích v r. 2013.
K přípravě žádosti oslovit Ing. Kšíra.
Další akce:
Příprava rekonstrukce č. p. 32
– rada vzala na vědomí studii REVEL s. r. o. k řešení vytápění č. p. 32 –
(tepelné čerpadlo 16 kW + elektrokotel).
Rozšíření vodovodu a kanalizace
– vzala na vědomí návrh smlouvy se spol. Sweco Hydroprojekt a. s. o podmínkách smlouvy o dílo „Optimalizace a doplnění systému zásobování
vodou a odkanalizování obce Jince“ – pověřila p. starostu k jednání
o termínech platby (s ostatní podmínky dle návrhu rada odsouhlasila).
V souvislosti s přípravou projektu pro územní řízení schválila provedení
geometrického zaměření trasy vodovodu a kanalizace – zadat Ing. Hadravovi – financování z paragrafů rozpočtu určených pro vodu a kanalizaci.
- vzala na vědomí informaci o projednávání návrhu projektové dokumentace na rozšíření vodovodu a kanalizace do ulice Pod Plešivcem, Rejkovic
a Běřína s vlastníky projektem dotčených nemovitostí.
Rada schválila
– záměr na rozdělení stávající kotelny ve zdravotním středisku na dvě
samostatné místnosti;
– pověřila starostu městyse k vyžádání vypracování revizních zpráv
na mosty, které jsou součástí místních komunikací městyse (u Budilova
mlýna, u Sauny, u koupaliště, Černý most).
10
Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření
Na základě finančního výkazu vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 3. 2014, k 30. 4. 2014.
Schválila
– směrnici č. 2/2014 – Schvalování vnitřních účetních závěrek zřízených
příspěvkových organizací;
– rozpočtová opatření č. 3 (úprava rozpočtu v rámci § 3113 a § 6409), č. 4
a č. 5 (úprava rozpisu – běžné výdaje, převod mezi položkami v rámci
jednotlivých paragrafů) a návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6
zastupitelstvem (navýšení příjmové i výdajové části – proúčtování daně
z příjmu právnických osob za obce a průtokové dotace na školu; úprava
v rámci paragrafů 3429, 2212);
– předložit zastupitelstvu návrh na vyřazení projektu výtahu v č. p. 32
z účtu 04236 (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jako „zmařenou investici“);
– dofinancování spoluúčasti na dotační akci SDH z rozpočtu městyse (5 tisíc Kč).
Bytové záležitosti
Schválila
– prodloužení nájemního vztahu se současnými nájemci: k bytům č. 3/171
do 31. 3. 2015 a k bytům 7/32, 8/171, 4/32, 2/199, 1/98 se současnými
nájemci do 30. 9. 2014;
– přidělení bytu 6/32 - nájemní smlouva na dobu určitou do 30. 9. 2014;
– postupnou výměnu stávajících nájemních smluv k obecním bytům za
smlouvy vypracované dle nového OZ – s přesnou definicí rozsahu oprav
v bytě, které zajišuje pronajímatel a podílu nájemníků na opravách;
– provedení opravy výtahu v č. p. 98 – dle levnější varianty (příloha zápisu);
– odkoupení staršího elektrického kuchyňského sporáku na výměnu
za nefunkční sporák v bytě 3/165 za 4.000 Kč.
Vzala na vědomí informaci ředitelky SMJ o vymáhání starých dluhů
na nájemném – souhlasila se zastavením exekuce na bývalou nájemkyni
bytu 1/296 z důvodu nemajetnosti.
Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce
Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise:
Vzala na vědomí informaci o průběhu obecního plesu a dětského maškarního karnevalu a o stavu příprav dalších kulturních a společenských
11
akcích, na jejichž pořádání se podílí kulturní komise, zápis z jednání kulturní komise 7. 4. 2014.
Schválila uzavření Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu na vystoupení pořadu Na stojáka 29. 4. 2014.
Služby městyse Jince:
O problematice řešené touto příspěvkovou organizací informuje ředitelka
SMJ na každém jednání rady.
Rada vzala na vědomí:
– informaci k rozšíření třídění odpadů o bioodpady vč. návrhu nabídky
výpůjčky kompostérů k rodinným domům (informace do JZ);
– rozpočet příspěvkové organizace Služby městyse Jince na rok 2014;
– návrh ceníku pro poskytování služeb SMJ občanům – rozsah dle zřizovací listiny SMJ – v případě volné kapacity při zajištění všech prací
zahrnutých do hlavní činnosti SMJ.
Schválila:
– účetní závěrku p. o. Služby městyse Jince za rok 2014, v rámci účetní
závěrky schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši
537.962,61 Kč následovně: 37.962,61 Kč do fondu odměn, 500.000 Kč
do rezervního fondu.
– zakoupení staršího bagru pro SMJ vč. financování (525 tisíc Kč bez
DPH – 300 tisíc Kč ze zůstatku z finančních prostředků na zakoupení
zametacího vozu, 225 tisíc z inv. fondu SMJ).
Základní škola a mateřská škola Jince:
Rada vzala na vědomí:
– informaci ředitele ZŠ a MŠ Jince o plnění přijatých opatření k podnětům
školské rady ke zlepšení v oblasti stravování a evidence obědů;
– inspekční zprávu z inspekce v ZŠ a MŠ Jince ve dnech 17. – 20. 2. 2014;
– informaci o předpokládaném počtu dětí v MŠ pro příští školní rok vč.
nároků na personální zabezpečení po realizaci přístavby MŠ.
Schválila účetní závěrku p. o. Základní škola a Mateřská škola Jince
za rok 2013, v rámci účetní závěrky schvaluje převod zisku vykázaného
za rok 2013 ve výši 182,41 Kč do rezervního fondu organizace.
Zájmové organizace:
Vzala na vědomí informaci o průběhu výročních členských schůzí a valných hromad TJ Sokol Jince, místních organizací Českého svazu včelařů,
Českého rybářského svazu, Českého zahrádkářského svazu, informaci
o činnosti SDH Jince.
12
Schválila zaslat České obci sokolské žádost o stanovisko k možnému řešení rekonstrukce Sokolské zahrady v Jincích – úplatný převod sokolské
zahrady na městys, městys by zajistil rekonstrukci sám – sportovní areál
by zdarma pro sportovní a kulturní vyžití sloužil místním sportovním
organizacím, ZŠ a MŠ Jince i široké veřejnosti.
MAS Brdy
Vzala na vědomí informaci o administrativních krocích spojených se založením MAS Brdy a prvních připravovaných aktivitách MAS, provozních
záležitostech a personálním zajištění.
Organizační záležitosti
Smlouvy
Rada schválila:
– uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu majetku městyse z 26. 7.
2011 s příspěvkovou organizací Služby městyse Jince, jehož předmětem
je rozšíření výčtu pronajatého majetku o vodohospodářský majetek nabytý od uzavření smlouvy – výše pronájmu se nemění;
– prodloužení stávajících smluv s 1. SčV na zajišování odborného zástupce provozovatele VaK, technologického dozoru a poskytování odborných
služeb do konce roku 2014, tímto usnesením zrušila své usnesení č. 15
ze dne 17. 2. 2014;
– uzavření kupní smlouvy se zájemci o pozemek č. parc. 1635/23 k. ú.Jince
o výměře 1.105 m2 za cenu 718.250 Kč (podmínky prodeje dle usnesení
zastupitelstva z 10. 6. 2009);
– uzavření kupní smlouvy se zájemcem o pozemek 1367/20 (21 m2) v lokalitě F4 za cenu 10.500 Kč (podmínky prodeje dle usnesení zastupitelstva
ze dne 10. 6. 2009);
– uzavření servisní smlouvy s Atlas CONSULTING spol. s r. o. na programové vybavení právního informačního systému E-CODEXIS vč. přístupu do internetové aplikace a poradenské a servisní služby;
– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
1. 11. 2011 s Armádní Servisní, příspěvkovou organizací (rozšíření pronájmu o budovu vlastní kotelny);
– uzavření příkazní smlouvy s e-aukční portál s. r. o. na provedení poptávkového řízení na výběr nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu prostřednictvím e-aukce;
– uzavření smlouvy s EKO-KOM, a. s. č. OS201420004671 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
13
Zajištění provozu koupaliště:
Vzala na vědomí informaci o přípravě koupaliště na letní sezónu 2014,
návrh na řešení připomínek nájemců koupaliště v sezónách 2010, 2011
k pohledávce (neuhrazená faktura za vodné, stočné, spotřebu el.energie).
Schválila prodloužení nájemního vztahu k provozování areálu přírodního
koupaliště v Jincích s p. Krnáčem na následující tři roky 2015 – 2017.
Právní pomoc:
Rada pověřila starostu městyse k jednání s Mgr. Kainem – vyžádání právního názoru na řešení pohledávek za a. s. Lenoxa, možnost poskytování
právních služeb pro městys Jince na základě mandátní smlouvy.
Schválila ukončit mandátní smlouvu o právní pomoci s AK JUDr. Černohorské – případná právní pomoc této AK bude řešena objednávkou na jednotlivé řešené případy.
Zabezpečení voleb:
Schválila úhradu za umožnění užívání a úklid místnosti v objektu č. p. 7
v Rejkovicích a v době voleb do Evropského parlamentu (vč. zajištění vytápění a osvětlení) – v částce 1.500 Kč. Obdobně bude stanovena úhrada
pro podzimní volby do zastupitelstva městyse a předpokládanou souběžnou
volbu do Senátu Parlamentu ČR – 1.500 Kč za 1. kolo a dalších 1.500 Kč
v případě konání druhého kola volby.
Další organizační a majetkové záležitosti:
Schválila
– zaslat Ing. Kolínskému výzvu k zaslání dokladů potřebných k dořešení
financování a provozování semaforu u školy;
– projednat v zastupitelstvu městyse nabídku města Rožmitál p. Tř.
na prodej montované haly 18 x 46 m2;
– upřesnění žádosti o převod pozemků v k. ú. Jince parc. č. 444/1 (119 m2),
444/2 (92 m2) a 444/3 (423 m2) vše ostatní plocha, ostatní komunikace
dle nabídky ÚZSVM do vlastnictví městyse Jince – městys má zájem
o bezúplatný převod uvedených pozemků;
– oslovit dopisem spoluvlastníky pozemků č. parc. 848 a 854/2 k. ú. Jince
(komunikace Královky kolem hotelu Ermi) ohledně možného odkupu
jejich podílů či případných podmínek pro podílení se na údržbě komunikace.
Změnu složení občanské komise – p. G. Sklenářovou nahradí p. M. Provazníková.
14
Personální záležitosti
Rada schválila uzavření dvou dohod o provedení práce:
– k výkonu účetní a majetkové agendy (300 hodin – červen – prosinec,
90 Kč/hod.);
– na úklid prostor hasičárny (8 hodin měsíčně, 500 Kč/měsíc).
Vzala na vědomí informaci o výkonu studijní praxe dvou studentek Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram
u městyse Jince.
Další záležitosti
Rada schválila
– jednat o zpracování digitálních map obce (vč. mapových podkladů pro inženýrské sítě) se spol. Geosense (zástupce Ing. Vedra) – k jednání pověřila p. Tichou – na základě výhodnější nabídky následně schválila zakoupení mapového serveru městyse Gobec (Geodetická kancelář Pardubice);
– prodej použitých nepotřebných dveří z bývalého kulturního střediska
(1.000 Kč);
– bezplatné zapůjčení párty stanu na oblastní výstavu psů v Hořovicích
pro místní kynology;
– bezplatné zapůjčení párty setů a stanů na 5. sjezd rodáků a přátel Čenkova, konaný dne 21. 6. 2014;
– svolat na jednání rady schůzku k řešení stížnosti p. Kopalové ve věci
rušení nočního klidu hosty provozovny – Disko „Safari“ za účasti provozovatele, stěžovatelky a zástupce Obvodního oddělení Příbram – venkov.
Vzala na vědomí
– žádosti obyvatel domu č. p. 199 o pronájem částí pozemku č. parc. 972 –
v současné době o pronájmu tohoto pozemku rada neuvažuje;
– žádost dlužnice o oddlužení v pohledávce 11 EXE 1690/2012;
– návrh trasy etapy 36. RALLY Příbram;
– MÚ Hořovice č. j. MUHO/6483/2014 o projednávání zadání územního
plánu Běštín;
– podnět Společenství pro dům 341, 342 k řešení neoprávněného parkování vozidel bez parkovací karty v sídlišti Zborovská;
– koordinační situaci stavby č. IV-12-6017442 (kabelová přípojka NN pro
pozemek p. č. 1456/6);
15
– oznámení MÚ Hořovice č. j. MUHO/7371/2014 o projednávání zadání
územního plánu Hostomice;
– pozvánku na oslavu 50 let školy J. J. Ryby v Rožmitálu pod Třemšínem
– za městys deleguje ředitele ZŠ a MŠ Jince Mgr. Jiřího Havláta;
– oznámení OŽP KÚ SK č. j. 068780/2014/KUSK o zahájení řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
(vybraní dravci - kroužkování a stabilizace hnízd).
Pověřila
– místostarostu městyse k zastupování městyse na setkání představitelů
obcí ORP Příbram k meziobecní spolupráci - konané dne 29. 5. 2014;
– ředitelku SMJ k jednání s Elektrostav Strakonice s. r. o. a vlastníky
pozemku 1536/7 k. ú. Jince a sousedního pozemku 1536/6 o možné změně
trasy kabelové přípojky NN pro pozemek č. parc. 1536/7 mimo vozovku
asfaltové polní cesty.
Věra Kadeřábková
tajemnice ÚM
Ulice Žižkova kolem fary a kostela je po rekonstrukci.
16
Foto Ung.
Výpis usnesení zastupitelstva městyse Jince
ze dne 14. 5. 2014
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: František Gajanec, Ing. Miroslav Jandík.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu
Kateřinu Smolovou, MUDr. Jiřího Švamberga.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
rady městyse za období od 19. 2. 2014 do 14. 5. 2014.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu městyse k 30. 4. 2014.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření
č. 6 – dle přílohy zápisu.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje závěrečný účet
městyse Jince za rok 2013 včetně zprávy KÚ Středočeského kraje, odboru
kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 – bez
výhrad.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje účetní závěrku
městyse Jince sestavenou k 31. 12. 2013 (dle § 6 vyhl. č. 220/2013 Sb.).
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení projektu
výtahu v č. p. 32 z účtu 04236 (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
jako „zmařenou investici“).
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse, včetně informace
o dotačních akcích a nových dotačních titulech.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince v návaznosti na schválení
poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace
ve výši 13.156.579,12 Kč a schvaluje vyčlenění částky ve výši 3.620.285,33 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu „Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince“, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/77.01770. Úpravu rozpočtu Zastupitelstvo
městyse Jince provede po podpisu smlouvy s ROP.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje přijetí dotací
ze SFŽP – akce „Mateřská školka Instalace OZE“ a akce „Základní škola
Instalace OZE“.
17
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje přijetí dotací z fondů Středočeského kraje:
■ FROM Program obnovy venkova – akce “Opravujeme chodníky v Jincích“ na rekonstrukci chodníků v ulici Zborovská - částka 590.000 Kč;
■ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek - k dovybavení
knihovny v Jincích – částka 50.000 Kč;
■ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS „Musíme už opravit hasičárnu v Jincích“ na rekonstrukci hasičské
zbrojnice – částka 400 tisíc Kč.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jince (vč.
výsledku hospodaření za rok 2013). Souhlasí s převedením zisku vykázaného za rok 2013 ve výši 182,41 Kč do rezervního fondu této organizace.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince (vč. výsledku hospodaření za rok 2013). Souhlasí s převedením zisku vykázaného za rok 2013 ve
výši 537.962,61 Kč následovně: 37.962,61 Kč do fondu odměn a 500.000 Kč
do rezervního fondu této organizace.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemku
parc. č. 223/2 v k. ú. Běřín o výměře 274 m2 dle GP č. 124/266/2013 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vlastníkovi sousedních pozemků č. parc.
179 a 190/2 p. Josefu Jílkovi za cenu 1.530 Kč (dle znaleckého posudku
č. 9/2014 Ing. Beldíka). Náklady spojené s prodejem ponese kupující.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu směrné části územního plánu městyse Jince – předpokládané kapacity v lokalitě A23
– omezení počtu bytových jednotek v této lokalitě se mění z dosavadních
max. 50 b. j. na max. 100 b. j., ostatní ustanovení k této lokalitě zůstávají
beze změny.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí:
1) s prodejem projektu na výstavbu dvou bytových domů v lokalitě A23
zpracovaného ASA Projekt z. č. 7008 z 08/2007 vč. stavebního povolení
společnosti RUBENDYAN CITY s. r. o. Jesenice za těchto podmínek:
■ nabyvatel zajistí realizaci stavby do 31. 12. 2016 (vč. vydání kolaudačního rozhodnutí);
■ prodejní cena projektové dokumentace a stavebního povolení
je 920.227 Kč + DPH;
■ kupující zajistí doplnění projektu o příslušný počet parkovacích míst
dle platných stavebních předpisů.
18
2) Zastupitelstvo městyse souhlasí s budoucím prodejem části pozemku
706/1 k. ú. Jince o výměře cca 3.500 m2 (bude upřesněno geometrickým
zaměřením) společnosti RUBENDYAN CITY s. r. o. Jesenice za cenu dle
úředního odhadu platnou v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pověřuje Radu městyse Jince za
těchto podmínek:
1. termín pro uzavření kupní smlouvy k převodu pozemku na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní – do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu obou bytových domů.
3) Zastupitelstvo městyse ruší všechna svá předešlá usnesení ve věci prodeje předmětného projektu.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr odkoupení
pozemků v k. ú. Jince zasahujících pod komunikaci ul. Ke Koupališti části pozemků č. parc. 82, č. parc. 1313/1 a 1312/3 a pozemku 1307/3
za cenu dle úředního odhadu. K jednání s vlastníky předmětných pozemků
o odkupu pověřuje radu.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr odkupu montované haly 18 x 46 m od města Rožmitál p. Třemšínem za cenu cca
800 tisíc Kč (vč. DPH). K jednání o odkupu pověřuje radu.
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince stanoví v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. počet členů zastupitelstva městyse
pro příští volební období ve výši 15 členů.
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
starosty městyse o činnosti MAS Brdy.
Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM
Je po volbách do Evropského parlamentu
Dle zveřejněných výsledků hlasování za územní celky bylo ve 4 volebních
okrscích obce Jince bylo zapsáno 1 742 voličů. Vydalo se 253 obálek, z toho
platných hlasů 251. Volební účast celkem: 14,52 %. V Jincích zvítězila KSČM s celkem 68 platnými hlasy, tj. 27,09 %.
Přes nízkou účast bych rád poděkoval všem, kteří k volebním urnám
přišli.
Podrobné výsledky voleb za jednotlivé okrsky obce Jince najdete na
http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep134?xjazyk=CZ&xnumnuts=2111&xobec=540404
Josef Hála, starosta městyse Jince
19
OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ
ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE
O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí, byl ze strany
občanů Středočeského kraje velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo
od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil.
vyčerpány.
,,Středočeský kraj je na prvním místě co se týká znečištění tuhých znečišujících látek z lokálních topeniš v ČR, proto jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí o možnosti
dotací pro občany Středočeského kraje na pořízení nového kotle na uhlí,
biomasu nebo kombinaci. Dne 12. 5. 2014 Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního
prostředí Marek Semerád.
„V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících
kotlů za nové nízkoemisní, je stále obrovský. Momentálně jednáme
s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě. Otevření další výzvy
předpokládáme na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude
až v roce 2015,“ doplnil Semerád.
Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3. a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného
kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.
„Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně
nový, který bude splňovat podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN
EN 303-5. Dané podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle
se jim výrazně sníží,“ uvedl závěrem Semerád.
Středočeský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
20
ROZPIS SVOZŮ SKO 2014
1x7
1 x 14
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
12. a 26. června, 10. a 24. července, 7. a 21. srpna,
4. a 18. září, 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu,
11. a 25. prosince 2014.
KOMBI od 8. května do 11. září 2014 (léto) – LICHÝ čtvrtek, tj.:
5. a 19. června, 3., 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 11. září.
od 25. září do 24. prosince 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října,
6., 13., 20. a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince.
1 x 30 12. června
11. září
6. listopadu
17. července
9. října
4. prosince
14. srpna
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
Městys Jince rozšiřuje na území naší obce
ODDĚLENÝ SBĚR BIOODPADU
Občané mohou stále žádat městys
o kompostéry, které jim budou poskytnuty
do výpůjčky.
Kontaktní osoba: pan Jiří Šimek osobně nebo případně
e-mailem na adresu: [email protected]
S občanem, kterému bude kompostér poskytnut, bude sepsána
smlouva o výpůjčce.
Za SMJ Miroslava Tichá
21
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody),
kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
pozemek - parcelní číslo
1635/10 (zamluveno)
1635/16 +1634/3
1635/28 (zamluveno)
1635/30
1635/33
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
velikost pozemku v m2
1 156
1 200
1 660
1 217
1 222
1 376
1 220
1 274
1 301
1 655
1 536
1 429
1 321
22
cena pozemku celkem v Kč
751 400
780 000
1 079 000
791 050
794 300
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
červen 2014
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve středu 4. června 2014 od 14.00 hodin
ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční až
po prázdninách, tj. ve středu 3. září 2014.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek
5. června 2014 od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka.
Další setkání se uskuteční až po prázdninách, tj. ve čtvrtek 4. září 2014.
➢ Senior klub se schází ve Společenském centru i během letních prázdnin.
Zpívalo se až do večera
Posezení při dechovce
V úterý 13. května 2014 se ve Společenském centru J. Slavíka Jince opět
po roce konala oslava Dne matek (nejen) pro seniory. Odpolední program
zahájily děti z třídy Motýlků MŠ Jince pod vedením učitelek Marie Houškové a Alexandry Moravčíkové. Pro dobrou náladu pak celé odpoledne
vyhrával KAKR ze Zaječova - Jiří Kratochvíl na bicí a Pavel Kadlec
na harmoniku. Ani letos nechyběla básnička paní Alenky Tarkaničové, složená speciálně pro tuto příležitost. Mezi přítomné zavítal na chvilku i starosta městyse Jince Josef Hála. Ženy ho však dlouho sedět nenechaly
a s radostí si s ním zatančily.
Maminky, dnes nastrojte se, učešte své vlásky,
zas je tady měsíc květen, měsíc plný lásky.
Kytička, ta vždy potěší, láskou darovaná,
napoví, že jsi to Ty, máma milovaná.
Zavítal k nám opět máj, ve středisku bude ráj,
sejdou se tu ženy z Jinec, to zas bude pěkný binec
– když se ony rozjedou, jak se bavit předvedou.
Irča říká: to je zmatek, ale co – vždy je Den matek,
a se holky veselí, náladu si užijí.
23
Nač být smutné v jejich den,
zpívat a smát se je pravidlem.
Nejdřív přijdou dětičky
z naší krásné školičky.
Vždy potěší mamky milé,
připraví jim pěkné chvíle,
přáníčka svá předají, radostně se dívají.
Díky, paní učitelky, za ty hezké od vás chvilky.
Potom přijde zábava, je tu dobrá nálada.
Koláčky na stole máme, o ty my se postaráme,
nalijeme vínečko, a nám buší srdíčko,
chlebíčky a brambůrky, to jsou ale dobrůtky.
Připijem si na zdraví, každá z nás se pobaví,
nehledáme žádné muže,
vždy i žena všechno zmůže.
Semeleme co se stalo,
co nám ten rok zase dalo,
nejsou u nás žádné hádky,
všechny jsme tu kamarádky.
Při vínečku, při kafíčku dáme zahrát si písničku,
muzikanti plní přání, hrají vše co mají k mání,
valčík, tango, polky rozveselí holky.
A když spustí dechovky, hned se chytí za boky
malá, velká, maličká, vláček řídí Hanička.
Jede jede mašinka, kouří se jí z komínka,
oči září, tváře planou,
mamky – za rok nashledanou!
Foto Ung.
Děkujeme, Irčo, Zuzko, za příjemnou zábavu,
budeme-li živy, zdrávy, sejdeme se znovu.
Své veršíky končím a mám jedno přání –
všem maminkám zdraví, lásku, Boží požehnání.
Alena Tarkaničová
Foto z akce na zadní straně obálky
a http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Den_matek_2014/
24
Kulturní středisko pořádá:
SL AVÍKOVY JINCE 2014
Koncert k uctění památky jineckého rodáka,
geniálního houslisty Josefa Slavíka
se koná v neděli 1. června 2014
od 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Skladby na housle a violu přednese Michal Foltýn
za klavírní spolupráce paní profesorky Daniely Foltýnové.
Všichni jste srdečně zváni.
ZÁJEZD DO ZOO
Předprázdninový výlet pro děti pořádá 14. června 2014
kulturní středisko ve spolupráci s Českým svazem žen Jince.
Přihlášky a platba do 6. června 2014 v kulturním středisku,
cena: děti do 15 let (do ukončení povinné školní docházky)
zdarma, dospělí 200 Kč. Svaz žen hradí dopravu,
KS vstupné do ZOO.
Odjezd autobusu v 8.00 hod. od hotelu Kratochvíl,
další zastávky – Sokolovna, náměstí a dále dle dohody.
Pojedou dva autobusy, ještě je několik volných míst.
25
26
V Jineckém zpravodaji DUBEN 2014
jsme vás seznámili s malířem
Podbr
dska Václavem Šesták
em
odbrdska
Šestákem
(nar. 1953).
Jaké byly jeho první krůčky v hledání tvůrčí
cesty?
První krůčky mé tvůrčí cesty byly s Josefem
Ladou, malířem z mého dětství. Kdykoli si
otevřu překrásnou knihu od básníka Jaroslava Seiferta s obrázky Josefa Lady „Chlapec a hvězdy“, vždy se dostaví nepopsatelný
pocit radosti a štěstí. Vždy mám před očima okamžiky, kdy jsem nad touto
knihou trávil spoustu krásných chvil a snažil se malovat ty překrásné obrázky naší české krajiny s postavičkami lidiček a pohádkových bytostí.
Mé první pokusy vytvořit něco jiného kromě dětských kreseb byly obrázky zátiší. Nejprve to byla různá zátiší s ovocem a květinami. Nejvíce mně
lákala stará pražská zákoutí. To už jsem ale nacházel inspiraci u jiných
malířů, než byl Josef Lada z mého dětství.
Aniž bych něco věděl o Jakubovi Schikanederovi, dostal se mi do rukou
prastarý obrázek z tehdy velice známého časopisu „Květy“, ve kterém jsem
objevil motiv jednoho pražského zákoutí s drožkou a koněm zakrytým teplou houní. To světlo pouličních lamp a šero v podloubí domů mě naprosto
uchvátilo. Byl to čas, kdy jsem zcela propadl kouzlu mistra světla a stínu,
jimž Jakub Schikaneder byl. Nevěda nic o základech olejové malby, jel jsem
do Prahy, abych zde zakoupil mou první sadu olejových barev značky Rembrand. Mezi prvními pokusy byl malý obrázek pražské Malé Strany se stromy
u Vltavy z jedné strany a vysokou zdí s pouličními lampami na straně druhé.
Psal se rok 1969, denně jsem dojížděl ze Zdic do Prahy do školy, abych se
vyučil malířem, ale ne akademickým, ale tím, který akademický titul nepotřebuje - malířem pokojů.
Na dalších bezmála třiadvacet let jsem se stal pracovníkem železniční stanice Zdice. Jak dlouhá to bude doba, jsem tenkrát vůbec netušil. A život
ubíhal, někdy se neskutečně vlekl, jindy zase divoce pádil. Na prahu dospělosti jsem často slýchával, že život se s nikým nemazlí, že často uštědří
nějakou tu ránu a kopanec. Svatá pravda. Stále jsem se nevyrovnal s tím,
že jsem si nechal v životě definitivně ujet pár vlaků, a už je nejspíš nikdy
nedoženu.
Václav Šesták
27
Kulturní středisko Jince připravuje zájezd na muzikály:
FANTOM OPERY
(GOJA MUSIC HALL Praha)
„Láska, která neumírá, hudba,
která je věčná…“
Hluboko pod majestátem a okázalostí
Pařížské Opery se skrývá v temném
úkrytu Fantom. Zahanben svým fyzickým vzhledem a odloučen ode všech,
žijící jen ochromující láskou ke své krásné chráněnce Christině Daaé, jejíž síle
těžko odolává i její srdce… Vedle Les Misérables historicky světově nejúspěšnější divadelní muzikál s nejkrásnějšími melodiemi Andrewa Lloyd Webbera.
V hl. roli Marian Vojtko – Radim Schwab
Cena vstupenky 1. kat. 799 Kč, 2. kat. 699 Kč
MAMMA MIA!
(Velký sál Kongresového centra
Praha)
Jeden z nejúspěšnějších světových
muzikálů založený na písních skupiny
ABBA. Příběh vypráví o životě na malém řeckém ostrově. V předvečer své
svatby pozve Sophie, v touze poznat svého pravého otce, tři muže, kteří se
před 20 lety mihli životem její matky. Toto nečekané setkání po letech
přinese nejednu komickou situaci…
V hl. roli Daniela Šinkorová – Leona Machálková – Alena Antalová
Cena vstupenky 1. kat. 1.290 Kč, 2. kat. 890 Kč
Termín bude stanoven, až se přihlásí dostatečný počet zájemců.
Přihlášky na tel. 318 692 322 nebo 773 830 708.
23. října 2014 – Předvánoční nákupy v Polsku – Kudowa Zdrój
(pokud bude zájem, hlásit se můžete již te). Cena: 250 Kč/os.
28
Z Jinec na Olymp Brd
Právě před rokem byla uvedena do provozu naučná stezka kolem Plešivce
s názvem „Z Jinec na Olymp Brd“. Začíná na jineckém nádraží, dále vede
kolem zámku a huti Barbora, Vinicí na Běřín, Plešivec, přes Rejkovice
na Křešín a končí v Jincích na náměstí. Pokud jste vyznavači pěší turistiky, určitě se po stezce vydejte. Čeká vás 16 zastavení, kde na informačních
tabulích najdete mnoho zajímavých informací.
Projekt byl realizován za finanční podpory Středočeského
kraje, za spolupráce s dalšími subjekty: Lesy ČR s. p., Městys
Jince, Hornické muzeum Příbram p. o., Obecní úřad Křešín,
Základní škola a Mateřská škola Jince.
Při této příležitosti byla za finanční podpory Středočeského kraje vydána
turistická mapa naučné stezky v měřítku 1 : 10 000, která se jistě stane
vítaným pomocníkem při zdolávání 17,3 km trasy (cca 5 hodin čisté chůze
bez zastávek).
Vycházka do přírody láká turisty v každém ročním období.
Foto Pavel Horešovský
Foto stezky: http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Po_naucne_stezce_Z_Jinec_na_Olymp_Brd/
FB: https://www.facebook.com/pages/Naučná-stezka-Z-Jinecna-Olymp-Brd/701774913195894?fref=ts
29
Čtenáři píší...
Děkuji obecnímu úřadu v Jincích za blahopřání a pozornost
k mým narozeninám. Velmi mne to potěšilo.
Anna Matoušková
V souvislosti s poděkováním za úklid pietního místa u pošty v Jincích
(viz článek v květnovém Jineckém zpravodaji) chci dodatečně vyzdvihnout obětavou a záslužnou práci p. Olinky Zárybnické, která se
na zmíněné akci i na dalších činnostech při zvelebování obce velkou
měrou podílí a která je pro náš městys spolu s chlapci z Technických
služeb svým poctivým přístupem ke každé práci velkým přínosem!
Dodatečné poděkování patří rovněž p. Láovi Havlicemu, který měl
na opravě poškozené památky též veliký podíl!
Vych.
Děkuji „pracovní četě“ Technických služeb městyse za vzorné posekání
trávy a úklid veřejných prostranství kolem našeho domu č. p. 199. Šlo
Petra Janková
jim to pěkně od ruky. Kluci, díky. ☺
Prodej nových knih
L. Zenková
V. Jiřička
T. Makaj
Bělová/Lang
T. Makaj
T. Makaj
J. Beránek
A. Roháček
M. Vanek
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Koncert srdce svého I.
Klapající minulost
Z historie strašických kasáren I.
(1934 – 1939)
Hřbitove, hřbitove, zahrado železná
Pověsti středních Brd
Střední Brdy na starých
pohlednicích
Jince, dějiny obce
Zázraky přírody
Láska k železákům
Dolní Berounka
Po stopách českých králů
pěšky a na kole
Tajemná místa Podbrdska
30
160 Kč Novinka
289 Kč Novinka
249 Kč Novinka
199 Kč Novinka
279 Kč
350 Kč
195 Kč
270 Kč
399 Kč
220 Kč
220 Kč
239 Kč
Hledáme staré fotografie
Vážení spoluobčané, pokud máte doma
• historické pohlednice Jinec a okolí
• snímky, na nichž je zachyceno budování našeho městyse
• bývalou podobu jineckých objektů (zámek, sanatorium, staré obchody,
škola apod.)
• fotografie jineckých občanů, kteří se zasloužili o rozvoj městyse,
budeme velice rádi, zapůjčíte-li nám je k pořízení kopií.
S Vaším svolením bychom je
chtěli postupně uveřejňovat
v Jineckém zpravodaji a na
internetových stránkách
městyse.
Děkujeme za spolupráci.
Ung.
Původní hostinec
Na Cibulce - dnešní Sokolovna
(r. 1929) Foto archiv KS
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Na facebooku můžete navštívit tyto profily a skupinu:
Společenské centrum Josefa Slavíka
Josef Slavík – Český Paganini
Jinecko pro pamětníky
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. června 2014.
J i n e c k ý z p r a v o d a j k e s t a ž e n í n a www.jince.eu
31
Knihovna Jince
červen 2014
N e z a p o m e ň t e , knihovnu, internet pro veřejnost,
kopírovací a laminovací službu, můžete využít
i v sobotu 7. června 2014 od 9 do 12 hodin.
V naší knihovně půjčujeme i společenské hry
Opětovně jsme využili akční nabídky firmy ALBI a mohli tak rozšířit počet půjčovaných společenských her, jejichž seznam je níže uveden:
1. UBONGO (honba za diamanty) – rodinná hra pro 2 – 4 hráče
od 10 let
2. OSADNÍCI Z KATANU - karetní hra pro 2 – 4 hráče od 8 let
3. V KOSTCE SVĚT - vzdělávací hra pro 1 a více hráčů od 8 let
4. ZLATÉ ČESKO – kvízová hra až pro 6 hráčů od 12 let
5. DOMINION – strategická hra pro 2 – 4 hráče od 8 let
6. PÁRTY ALIANS – VELKÁ SÁZKA – párty hra pro 4 a více
hráčů od 11 let
7. OSADNÍCI Z KATANU - rodinná hra pro 3 - 4 hráče od 10 let
8. UMÍ PRASE LÉTAT? na cesty - dětská hra pro 2 - 4 hráče
od 5 let
9. PIRÁTSKÉ KOSTKY - kostková hra pro 2 - 5 hráčů od 8 let
10. MÖLKKY - venkovní hra pro 2 a více hráčů od 6 let
Pravidla půjčování:
- Výpůjčka na 14 dnů
- 1 hra na jednoho čtenáře
- Tyto hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři
- Před půjčením je nutné zkontrolovat obsah hry a čtenář obdrží potvrzení
o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry
- Za pozdní vrácení je účtována upomínka ve stejné výši jako u knižních
titulů, ale zvyšuje se již po 14 dnech
- Ztráta hry nebo neúplné vrácení (chybějící figurka, žeton, karta…)
se nahrazuje finančně (plná pořizovací cena)
Ú p l n ý s e z n a m v š e c h n o v ý c h k n i h najdete na internetových
stránkách w w w. j i n c e . k n i h o v n a . c z
32
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky posledního JZ?
V rámci Světového dne knihy a autorských práv jsme uspořádali dne 23. 4. 2014 Pexesománii, abychom trošku procvičili svoji pamě.
Jako herní pomůcka nám posloužila pexesa darovaná paní Antonií Vlachovou. Asi nejvíc práce daly Verunce Matysové a Andulce Šimpachové najít
dvojice českých hradů a zámků. Malému Kájovi Šimpachovi se zas líbila
pexesa s obrázky jednotlivých plemen psů.
3. návštěva obou 1. tříd ZŠ v Jincích dne 25. 4. 2014 téma Malý detektiv
Už samotný název určil,
o čem jsme si s dětmi vyprávěli. Jak má takový
detektiv (komisař, vyšetřovatel) vypadat, co vše
ke své detektivní práci
potřebuje a jaké vlastnosti by měl mít. A protože
každý správný detektiv
používá bystrou hlavu
a musí se soustředit, i děti
dostaly úkoly, ve kterých
ukázaly, že by z nich byli
opravdu dobří detektivové. Knihovnice představi-
33
la jednoho z mnoha knižních
detektivů, kterým se stal Komisař Vrapka se svými přáteli a naopak i největšího padoucha Zlokrta z pera pana
Petra Morkese. Legrace jsme
si užili dost, za výbornou spolupráci si děti odnesly i detektivní průkaz. Kdo z nich se
stane vrchním radou, to necháme na rozhodnutí paní učitelek. Už nyní se těšíme na naše
následující setkání, tentokrát
na téma Malý cestovatel.
Výtvarná dílna 14. 5. 2014 - téma SLUNÍČKO
Ve dnech, kdy jsme psali tento příspěvek, se na nás sluníčko moc neusmívalo. I z tohoto důvodu mu naši malí výtvarníci chtěli ukázat, jak by se
nám líbilo. Modré obláčky na nebi pak může využít jako krásně nadýchané polštáře pro výtečné usínání nebo lehký odpočinek.
34
Vyhodnocení 47. výtvarné a literární soutěže
na téma: VŠECHNO KVETE
Celkem odevzdaných 30 výtvarných prací + 5 kolektivních prací žáčků ŠD
při ZŠ Jince
kategorie dětí:
ZŠ:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
Simonka Vejrová
Kristýnka Fryšová
Viki Mandáková
Andrea Fialová
Zvláštní cena:
1. třída
Janička Dendysová a Simonka Vejrová (společná práce)
1. třída
Kačenka Korbelíková a Natálka Vlachová (společná práce)
2. třída
Anetka Šastná
Cena poroty:
Školní družina
1. třída
společná práce pod vedením Aleny Dujčákové
Péa Mandák a Simonka Vejrová (společná práce)
Diplomy získaly mj. Viki Mandáková a Simonka Vejrová. Foto Ung.
Fo t o z e v š e c h k n i h o v n i c k ý c h a k c í n a j d e t e
n a http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
35
Petice na podporu udělení Nobelovy ceny
za mír siru Nicholasi Wintonovi
Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území okupovaného nacistickým Německem, zejména z bývaného Československa. Svépomocí a navzdory neochotě
státního aparátu své vlastní země zorganizoval vlakové transporty
dětí do Velké Británie, kde pro ně nalezl nové domovy a umožnil
jim začít nový, bezpečný život. O svém činu se po léta nezmínil
ani svým nejbližším, a nebýt jeho ženy, která jednoho dne náhodou narazila na záznamy o celé akci, tento hrdinský a nanejvýš
humánní skutek by zůstal navždy skryt očím veřejnosti i zachráněných dětí.
Domníváme se, že za tyto činy by měl být sir Nicholas Winton vyznamenán Nobelovou cenou za mír. Svými skutky zásadně přispěl
k myšlence „bratrství mezi národy“ ve smyslu znění poslední
vůle Alfreda Nobela.
Studenti Gymnázia Open Gate – Říčany u Prahy vyzývají všechny, jímž není skutek sira Nicholase Wintona lhostejný, k podpoře
a připojení podpisu na uvedenou petici.
Petiční archy jsou už nyní k dispozici v Místní lidové knihovně
Jince.
36
A co nás čeká v nejbližší době?
Vyměň svoji dětskou knížku za jinou
V rámci projektu Dáváme jim další šanci, přij do knihovny a vyměň si
dětskou knížku, třeba na blížící se prázdniny. Můžeš s sebou přinést i kartičky The Simpsons, miniaturky Penny, koníčci Filly, kartičky z Alberta,
atd.
Kdy:
Kde:
sobota 7. 6. 2014 od 9.00 do 12.00 hod.
Společenské centrum Josefa Slavíka
Nová soutěž pro děti na měsíc ČERVEN
Téma:
DOPRAVA
A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Odevzdání
Vyhodnocení
13. června 2014
20. června 2014 v 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás
v knihovně, nezapomeňte připsat jméno a věk.
Červnové výtvarné dílny
v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
11. 6. 2014
téma PTÁČEK Z NAFUKOVACÍHO
BALÓNKU
18. 6. 2014
25. 6. 2014
téma PAPÍROVÝ MÍČ
téma HRA NA PRÁZDNINY
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Pokud není uvedeno jinak,
je autorkou fotografií
Zuzana Belanská.
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
37
Mateřské centrum Jinečáček
červen 2014
Milí kamarádi a fandové Jinečáčku,
nejprve bych ráda za všechny maminky a tatínky popřála
všem dětem, které 1. června slaví svůj den, aby i další jejich dny byly naplněné zdravím, láskou, radostí, hrou,
štěstím a aby se mohly pořád jen a jen smát. Některé děti
oslaví Mezinárodní den dětí v Jetřichovicích nedaleko Monínce, kam se se svými maminkami
vydávají na čtyřdenní dobrodružství.
Námi neočekávaná, i když Českými
drahami plánovaná vlaková výluka
nám znemožnila uskutečnit tématickou vycházku „Na statku“ v Rejkovicích. Doufáme, že nás příště
už nic nezaskočí a že se 19. června
ve 14.15 hod. sejdeme v hojném počtu na vlakovém nádraží v Jincích,
odkud se vypravíme jednu stanici
do Rejkovic. Naši vycházku započneme prohlídkou rodinné farmy, kde pro
nás bude čekat malé překvapení. Zpět
do Jinec se vydáme již po svých (kola
a odrážedla jsou vítána), na trase budou děti plnit úkoly spojené s tématem domácího hospodářství.
V herně mateřského centra se to poslední dobou spíše batolí. Věkový průměr malých návštěvníků je cca
18 měsíců, takže program je jim zcela
přizpůsoben. Sudé úterky děti buší,
mlátí, cinkají… s Šárkou Pexovou
do trianglu, na rumbakoule, tamburíny, rolničky a dřevěnými paličami.
Když jsou již hudby nabažené, odchází dobrovolně relaxovat do bazénku
s míčky, popřípadě být akčnější na
38
skluzavce. Maminky zůstávají v kole
a zpívají: Jede vláček motoráček, nemá
komín, nemá páček, hu, hú, hu, hú
a snaží se tak svým zpěvem u dětí rozvíjet „hudební sluch“ a rytmus. Nakonec
je to i skvělá relaxace pro ně.
19. května uspořádala Šárka v herně MC
druhý workshop hlasové terapie pro
dospělé. Tentokráte se zaměřila na procvičování svalů dechové opory. Věřte, že
je to leckdy pořádná makačka. Zopakovali jsme si správnou techniku bráničního dýchání a pomocí thera bandu a míčku se pěkně uvolnili. Říci jazykolam Okopete-li mi to pole, nebo neokopete-li
mi to pole - a při tom správně dýchat, byl pro některé opravdu oříšek.
Tak doufejme, že na příští lekci to Šárce ukážeme! V pořadí třetí
workshop hlasové terapie se uskuteční v pondělí 16. června
od 18.15 hod. v hermě MC, kam jste všichni srdečně zváni.
V úterý 20. května nás navštívila koordinátorka Sítě mateřských center
pro Středočeský kraj paní Linda Pačesová. Hovořili jsme o našem mateřském centru a jeho aktivitách a dostali několik podnětných rad a tipů, jak
přilákat do centra další maminky. Doufejme, že se nám to podaří.
Již v minulých letech jsme se zúčastnili celorepublikového projektu „Celé
Česko čte dětem“. Letos proběhne již 4. ročník Týdne čtení dětem,
a to od 1. do 7. června. My se k akci opět připojujeme a v úterý 3. 6.
budeme v herně společně dětem předčítat z oblíbených knížek.
Ta k b r z y n a v i d ě n o u .
I.Ch.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
39
z činnosti společenských a zájmových organizací
červen 2014
K titulní straně
Možná se divíte, proč je
na titulní straně Jineckého zpravodaje na červen
fotografie nejvyšších hor
světa. Ve dnech 4. – 30.
dubna 2014 se totiž do
Nepálu vydala expedice,
jejímž členem byl Jakub
Červenka z Podluh, aby se
pokusila co nejvíce přiblížit k Mount Everestu
(8 848 m n. m.). Dostali se
na vrchol hory Kala Patar
(5 360 m n. m.) a Jakub
zde 16. dubna 2014 vylepil
znak městyse Jince, který
jsem mu za tímto účelem
věnoval. Z hory Kala Patar je na Mount Everest
nejlepší výhled. Naše obec
tedy vstoupila do povědomí všech návštěvníků velehor. Čtyři dny po této události spadla v této
oblasti lavina, která pohřbila 13 šerpů. Výstupy na nejvyšší horu světa
dosud nebyly obnoveny.
text Milan Raška
foto archiv J. Červenky
Jince byly na slet čarodějnic a čarodějů připravené
Kulturní komise Rady městyse Jince ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů Jince uspořádala poslední dubnový den na Sokolské zahradě pálení
čarodějnic. Stejně jako loni program dirigovala Václavice Kanimůra Zeisková, která v Jincích řádí už úctyhodnou řádku let. I letos se všichni vyřádili
dosytosti. Pokud chtěl někdo získat certifikát o složení čarodějnické maturity, musel splnit nejrůznější úkoly a absolvovat závěrečný let na koštěti.
40
Sokolské zahradě dominovala veliká
vatra. Tu po vyhlášení „nejulítlejších“ čarodějnic a čarodějů ve věkových kategoriích do 60, do 150 a nad
150 let slavnostně zapálili jinečtí hasiči, kteří sehnali dřevo a hranici i postavili. Navíc se postarali o občerstvení. Členové SDH na děti nedají dopustit a na všechny dětské akce věnují
vždy spoustu sladkostí. Rozdováděnou drobotinu do svých domovů zahnala až úplná tma, ze které se ozývaly
směrem od Plešivce strašidelné skřeky. Není divu – sem se totiž o filipojakubské noci brdské čarodějnice slétají.
Ung.
Další foto:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic_2014/
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2014_ ocima_
nahodneho_turisty/
Pietní akty k výročí osvobození
V květnových dnech si lidé po celé republice připomněli 69. výročí osvobození naší vlasti. Také v Jincích se občané sešli, aby uctili památku obětí
2. světové války.
41
První pietní akt se konal 7. května
2014, kdy jinečtí vojáci, představitelé
územní samosprávy z regionu, zástupci
společenských a zájmových organizací,
klubu vojenských důchodců a pamětníci
tohoto válečného konfliktu položili květiny k pomníku padlým na náměstí
v Jincích.
Druhá vzpomínka se uskutečnila 9. května 2014 na jineckém hřbitově u pomníčku vojáků Rudé armády. Přítomní zde
rovněž navštívili hrob Antonína Kindla,
kterého zastřelili Němci v jineckých kasárnách několik hodin před tím, než je
opustili, i hrob Boženy Hejnalové z Ohrazenice, popravené 19. června 1942.
Na jineckém hřbitově se nachází též peč- Fotografie Antonína Kindla
livě udržovaný hrob se sotva čitelnými je z archivu kulturního
písmeny, věnovaný rodině se dvěma ma- střediska.
lými dětmi, která se stala obětí bombardování Plzně 18. dubna 1945. Další pietní zastávka tento den proběhla
u pomníku padlým na jineckém náměstí a nakonec byly položeny květiny
u pomníčku partyzána na Klínku.
Ung., MiM
Hasiči informují
O tom, že se neflákáme, svědčí
rozkopaná jinecká hasičárna.
Převážně o víkendech se pokračuje v rekonstrukci garáží a dílny.
V první fázi probíhá vybourání starých podlah, výkop původního podloží a zhotovení
nových podlah - štěrkové podloží, armování
a betonáž. Protože hasiči získali dotaci pouze na nákup materiálu, veškeré práce musí
provést vlastními silami. A jde jim to
od ruky. Za měsíc duben odpracovali 221 brigádnických hodin.
42
Koncem dubna se uskutečnila další „železná sobota“, kdy naši hasiči
sesbírali téměř dvě tuny železného šrotu!
A po práci legraci - pálení čarodějnic bylo další z úspěšných akcí,
kterou jinečtí hasiči ve spolupráci s kulturní komisí pořádali.
Za SDH
Jan Haken
Děkujeme všem, kteří i letos přispěli do sbírky
pro DIAKONII.
Těší nás, že pomáháte. Jen díky vám 16. května 2014 odjíždělo z Jinec
do Broumova nákladní auto plné humanitární pomoci.
Poděkování patří ženám, které měly v tento studený a sychravý den službu
a balíky od občanů přijímaly, ale i klukům z Technických služeb za pomoc
při nakládání těžkých krabic.
Za ČSŽ
Marie
Kratochvílová
43
Za poznáním okresů
Členky Českého svazu žen z okresu Kladno loni v červnu v rámci projektu
„Za poznáním okresů“ navštívily okres Příbram (Svatá Hora, Drásov,
Dobříš zámek a park).
Letos tomu bylo naopak - členky ČSŽ z okresu Příbram jely na návštěvu
do okresu Kladno. Zájezd se uskutečnil v sobotu 17. května 2014, z Jinec
se ho zúčastnilo 11 žen. První zastávka byla v obci Lány, kde jsme navštívily místní hřbitov a položily kytičku na hrob T. G. Masaryka. Poté následovala návštěva Muzea TGM a nakonec jsme ještě i krátce nahlédly do rozlehlého zámeckého parku v Lánech.
Krátce před polednem jsme odjely do Kladna, části Švermov, zde jsme měly
zamluvené místo v restauraci U Bejčků na oběd. Cestou začalo poprchávat. Po obědě byla naplánovaná procházka po městě s průvodcem. Pan
průvodce se dostavil, ale s ním i vytrvalý hustý déš, a tak nakonec z tohoto programu sešlo. Namísto toho jsme setrvaly déle v restauraci
a u kávy pobesedovaly s Kladeňačkami.
Posledním bodem programu sobotního zájezdu byla návštěva
Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Zde jsme si nejprve individuálně prohlédly výstavku s názvem „Od masopustu
k čarodějnicím“ a poté
ještě výstavu olejomaleb Václava Frolíka
na téma „Tváře a Roli trafikantky si vyzkoušela mj. i Marie Marjazz“. Pak už následo- šálková.
Foto Jitka Kadeřábková
vala prohlídka expozic
muzea, po které nás provedl pan Jaroslav Vykouk, kladenský kronikář.
A zatímco venku stále vytrvale pršelo, vydaly jsme se na zpáteční cestu
domů. Zájezd byl moc pěkný, jen škoda, že počasí bylo proti nám.
JK
adresy fotoalb ze zájezdu:
http://jitka-jince.rajce.idnes.cz/lansky_hrbitov_-_hrob_TGM/
http://jitka-jince.rajce.idnes.cz/Lany_-_muzeum_TGM/
http://jitka-jince.rajce.idnes.cz/Kladno_-_Sladeckovo_vlastivedne_muzeum/
44
Jinecký kostel
se otevřel veřejnosti
Motto: „Nech jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den
a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Gn 1,14
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké
veřejnosti setkání s křesanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny kostely, ve kterých se konají koncerty, komentované prohlídky atp. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních
sakristií, seznámit se s historií objektů a vnímat to, co bylo inspirací pro
stavitele křesanských chrámů.
23. května 2014 se díky vstřícnosti zdejšího faráře P. Hraby již podruhé
veřejnosti otevřel i kostel sv. Mikuláše. Po mši sv. byl zahájen program
jinecké Noci kostelů - obsahoval mj. díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta
a Jiřího Břízy, které přednesl smíšený chrámový sbor za doprovodu varhan, které mistrně ovládá Antonín Kandler. Od všech členů sboru se mu
závěrem dostalo vřelého poděkování. Hudba byla proložena ukázkami
z díla Jima Bishopa „Den, kdy zemřel Kristus“ v podání Josefa Klimta.
Martin Vejr přítomné seznámil s životopisem Lea Delibese, jehož skladby
zazněly v podání ženského sboru a varhan. Poté Marcela Běhounová zájemce provedla objektem a představila mj. obrazy a sochy, které jsou ozdobou jineckého kostela.
Členové chrámového sboru s Antonínem Kandlerem.
Foto Ung.
Více foto zde: http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2014/
45
Jinecké biokoupaliště zahájilo sezónu
Od 1. června mohou
místní i návštěvníci
Jinec
relaxovat
v areálu přírodního biokoupaliště, které
bylo uvedeno do provozu v loňském roce
a svým charakterem je
příznivé k životnímu
prostředí.
Provozovatelem je Jan
Krnáč a pro vyznavače vody a sluníčka připravil řadu novinek – např. ruské kuželky, velkou
trampolínu, skákací prkno a nafukovací bazén pro batolata. Samozřejmostí je stánek s občerstvením a zmrzlinou.
Vstupné zůstává v nezměněné výši, tj. 10 a 20 Kč. Otevřeno bude denně
od 9 do 21 hod.
V průběhu letní sezóny plánuje provozovatel ve spolupráci
s jineckými hasiči a rybáři na koupališti prázdninovou akci
pro děti plnou her a soutěží. A m o ž n á p ř i j d e i h a s t r m a n … !
Te r m í n a k c e b u d e v č a s o z n á m e n – s l e d u j t e p l a k á t y a č t ě t e
Jinecký zpravodaj.
Současné foto Jan Haken, foto rekonstrukce koupaliště:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_jineckeho_koupaliste_2013/
POZVÁNKY
Kulturní komise Rady městyse Jince pořádá
6. června 2014 POUŤOVOU ZÁBAVU
v Safari baru Jince
začátek ve 21.00 hodin • hraje skupina B.O.S.
vstupné 100 Kč
46
7. a 8. června: JINECKÁ POUŤ
7. a 8. června: VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
v areálu chovatelů v Křešínské ulici (pořádá Český svaz chovatelů)
14. června: zájezd pro děti do ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
v Praze (pořádá Český svaz žen ve spolupráci s Kulturním střediskem Jince). Přihlášky a platba v kulturním středisku, cena: děti
do 15 let (do ukončení povinné školní docházky) zdarma, dospělí 200 Kč.
Odjezd autobusu v 8,00 hod. od hotelu Kratochvíl, další zastávky –
Sokolovna, náměstí a dále dle dohody. Bližší informace v rubrice
Kulturní středisko.
Připravuje se:
16. srpna: 5. JINECKÉ SLAVNOSTI na Sokolské zahradě
(pořádá Městys Jince a kulturní komise Rady městyse Jince, ve spolupráci
s rodinným pivovarem Vilém). Pestrý program tentokrát na téma
EKOLOGIE, prezentace minipivovarů, vystoupení skupiny A JE TO,
SPEKTRUM, hlavní host sk. LAURA A JEJÍ TYGŘI.
Na závěr ohňostroj.
6. září: zájezd pro děti – Rozloučení s prázdninami (pořádá
Český svaz žen + kulturní středisko). Cíl cesty: Zážitkový park ZEMĚRÁJ v Kovářově.
Jedinečný přírodní zážitkový park, kde na ploše 9 hektarů najdete více než
stovku různých her, hlavolamů a dobrodružných úkolů podporujících kreativitu dětí, jejich pozornost, zručnost, obratnost, rovnováhu, schopnost
měnit zažité stereotypy. Stylové občerstvení, odpočinkové zóny i kryté prostory pro případ nepříznivého počasí. Více na www.zemeraj.cz. Přihlášky
v kulturním středisku. Cena zájezdu: dospělí 200 Kč, děti do ukončení
povinné školní docházky zdarma.
17. září: zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH do Litoměřic
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
11. října: 3. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ (pořádá
Český zahrádkářský svaz)
14. listopadu: KVĚTINOVÝ CANDRBÁL (pořádá Český zahrádkářský svaz)
Na podzim t. r. proběhnou také volby do obecních zastupitelstev.
VÍCE INFORMACÍ o uvedených akcích v dalších
číslech Jineckého zpravodaje a na plakátech.
47
48
49
Pionýrská skupina Jince
červen 2014
Májový miniturnaj
Svátky a ředitelská volna zařídila dětem v květnu hned dvoje malé školní
prázdniny a tím nás přiměla mírně přizpůsobit i šachové dění. Místo pravidelné výuky jsme 7. května uspořádali
Májový miniturnaj 2014. Hrajících šachistů bylo 20. Víc prostoru jsme pro
tuto akci neměli, a to se hrálo i v hale
SCJS.
Zvítězil Tomáš Bažant před Martinem Šilhánkem a Danielem Veselým. Všichni s plným počtem bodů.
Z dívek byly nejlepší Terezka Lísková, před Aničkou Šimpachovou
a Nicol Šmejkalovou. Turnaj se těšil velké pozornosti nehrajících šachistů a hlavně diváků, kterých se sešlo
také hodně.
Vítěz Májového turnaje 2014
Tomáš Bažant mladší
Šachový dort si odnesl Vojtěch Kovářík
Příbramská rošáda – tah věží
V sobotu 10. května 2014 se uskutečnil poslední šestý turnaj ze série akcí
v rámci základního kola krajského přeboru žáků v šachu. V Příbramském
domě dětí a mládeže se sešlo 28 soutěžících z okresu Příbram, Beroun
a Prahy.
Zvítězil Vojtěch Kovářík z Višňové, reprezentující ŠK Pyrit Příbram.
Na druhém místě skončil věčně druhý Martin Šilhánek, člen šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince a šachového oddílu TJ Jince. Následovali 3. Johan Králík (Pyrit) a 4. Daniel Husa z ŠK ERA Poštovní
spořitelna Praha, kteří se do ZK KP nezapočítávali. Třetím nejlepším žákem regionu Příbram se tedy stal překvapivě 5. Stanislav Kamenický
z Pyritu, který ještě nemá výkonnostní třídu. Hned za ním se stejným
počtem bodů (4,5) skončili Tomáš Bažant (Jince), Dominika Králíková (Pyrit) a Karel Kroča (Jince).
50
Po delší přestávce se za šachovnici
vrátil Josef Kahoun a nezklamal
Ještě úspěšnější byl Karel Kroča, který
hrál na Rošádě letos naposledy
Nejúspěšnějším reprezentantem
jineckého kroužku a oddílu byl Martin
Šilhánek
Vítězem druhé Rošády i celkovým vítězem
příbramských turnajů se stal Vojtěch
Kovářík
Pořadí všech ostatních hráčů a další fotografie z turnaje najdete
na internetu na adrese : www.jince.pionyr.cz
Blíží se finále krajského přeborů žáků 2014
Jince mají šest z osmi postupujících, a to je nejlepší výsledek za poslední
léta. V každé věkové kategorii jsou pro region dvě postupová místa.
51
V nejstarší žácích bez jakékoliv konkurence zvítězil Martin Šilhánek.
Na druhé postupové místo se až v posledním turnaji dostal David Vošický (Jince), který o pouhou půlku bodu předstihl rovněž našeho Daniela
Veselého, jenž byl na stříbrné příčce celou sezónu.
Ve starších žácích kraloval příbramský Vojtěch Kovářík. I zde se na
poslední chvíli začal radovat z postupu hráč, co byl celou soutěž v pozadí,
a tím byl Stanislav Kamenický (Příbram). V této kategorii navíc bude
hrát na základě přímého postupu Jiří Soukup z Příbrami.
Mladší žáci patří zase jineckým reprezentantům. V čele se střídala trojice,
z níž se nakonec druhý Václav Vejr postupu vzdal, takže ve finále budou
opět Tomáš Bažant a Jakub Šmejkal.
Nejotevřenější byla situace v nejmladších
žácích. Zde se držel dlouho v čele jinecký
Ondřej Kočárek, který si to nakonec nenechal ujít. Na druhé místo bylo kandidátů hodně, ale nakonec mírný náskok
před ostatními ještě zvýšil Michal Krejča.
Všichni jsou nejen členy šachového oddílu, ale i kroužku při Pionýrské skupině.
K chlapcům ještě přibudou bez kvalifikace dvě naše dívky Viktorie Bažantová
a Tereza Lísková.
Zcela přesvědčivě vybojoval
postup do finále krajského
přeboru Ondřej Kočárek
Některé připravované akce
20. června: Praha, Karlín - šachový turnaj pro žáky a středoškoláky, Pionýr jede!
21. - 22. června: finále KP mládeže – jednotlivci, Mladá Boleslav
25. června: Jince - vyhodnocení celoroční soutěže Pionýra, od 16 hodin,
klubovna ve Společenském centru JS
29. června – 31. srpna: Letní miniturnaje, 3 kola, vždy od 9 hodin ve společenském centru, pro všechny zájemce bez rozdílu věku
10. září: Jince - Společenské centrum Josefa Slavíka: Otevřená klubovna Pionýra
2014, akce pro veřejnost s prezentací činnosti, nabídkou akcí a šachovým turnajem
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných
akcích včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Text:
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
52
ze života školy
červen 2014
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává.
Načeše si obočí,
na motýlky mává.
Sedmikrásky a další květinky nás lákají do přírody a my jejich svodům
podléháme rádi. Jak jen nám počasí dovolí, snažíme se vyrazit do přírody
a vše řádně prozkoumat.
Na konci dubna jsme se připravovali na „slet čarodějnic“ a z papíru jsme
si v jednotlivých třídách tvořili tu svou, nejkrásnější čarodějnici. Na školní zahradě jsme si společně opékali vuřtíky a ty nám tak chutnaly, až se
nám dělaly boule za ušima a pořádné vousy. Nakonec jsme do ohýnku postavili papírové čarodějnice, které se proměnily v popel. Třída broučků
vařila kouzelný čarodějný lektvar z léčivých bylin, který nás má ochránit
před nemocemi a zlobením. Všichni jsme ho potom s chutí vypili a nezbyla
ani kapička.
53
V minulém čísle jsme se zmínili o plánovaném výletě Broučků a Berušek
do hořovického zámku na strašidýlka Vítězslavy Klimtové. Výlet se nám
vydařil a byli jsme mile překvapeni, kolik hodných strašidýlek a čarodějnic se ukrývá ve sklepení
zámku. Všechny děti se odvážily sejít do sklepa a vše si
řádně prohlédnout.
Začátkem května jsme pozvali naše milované maminky a další členy rodin, aby se
podívali k nám do školky,
kde jsme jim zazpívali, zatančili a předali malé dárečky. Maminky odcházely
s úsměvem na tváři a děti
měly radost, že mohly ukázat, co se naučily.
13. května třída Motýlků navštívila Společenské centrum
JS v Jincích, kde děti zazpí-
54
valy u příležitosti
„Dne matek“ jineckým
seniorkám.
Tento den pak celá
školka
vyrazila
k Zárybnickým na
Běřín, aby nám pan
domácí ukázal malá
jehňátka a selátka.
Děti mohly zvířátka
pozorovat a krmit.
Výlet se nám tolik
líbil, že se nám ani
nechtělo zpět do školky. Moc děkujeme za možnost prohlédnout si farmičku a také za malou domácí sladkost. Hlavně pro nejmenší děti byl opravdový výkon dojít po svých na Běřín a zpět do školky.
15. května Broučkové a Berušky jeli společně do Domu pohádek v Plzni
(www.dumpohadek.eu) - tady zažili mnoho legrace a potkali spoustu
pohádkových bytostí.
Nejstarší děti stále navštěvují předplavecký výcvik v Příbrami a hravou
formou se učí plavat. Předškolní děti chodí každé úterý do ZŠ v Jincích.
Seznamují se tu s prostředím a připravují se na vstup do první třídy.
Do konce školního roku plánujeme různé polodenní výlety do okolí naší
školky – budou se realizovat podle toho, jak nám počasí dovolí. Motýlci
a Včeličky vyrazí na výlet do Hornického muzea v Příbrami. Všichni se
pak už moc těšíme do ZOO v Plzni a na dětský den v pohádkovém lese
v Křešíně, o čemž se dozvíte v příštím čísle JZ.
V době letních prázdnin bude mateřská škola
od 14. července do 15. srpna 2014 uzavřena.
Provoz začíná 18. 8. 2014.
Za MŠ Sluníčko
Dana Chvojková a Gabriela Sklenářová
55
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Jízda zručnosti
Dopravní výchova je součástí Školního vzdělávacího plánu. Prolíná téměř
všemi vyučovacími předměty a je důležitou součástí všeobecného rozvoje
dětské osobnosti. Děti se učí základní pravidla silničního provozu, značky
a předpisy, a protože skoro každé dítě je dnes nejen chodec, ale i malý
cyklista, musí kromě pravidel znát také povinnou výbavu jízdního kola.
Samozřejmostí by měla být cyklistická helma.
Pro čtvráky každoročně probíhá výuka na dopravním hřišti v Příbrami.
Zde jezdí tak, jak se má skutečně jezdit v běžném provozu. Vrcholem je pak
skládání testů a desetiletý žák po úspěšném absolvování získá opravdový
řidičský průkaz pro cyklistu. Celého procesu na dopravním hřišti se účastní znovu i pááci, kteří mají možnost opravy, pokud řidičák nezískali už ve
4. třídě.
Téměř každý malý cyklista si myslí, jak dokonale ovládá své kolo, ale teprve na dopravním hřišti se ukáže, jak je to doopravdy: řídit jednou rukou,
zastavovat, rozhlížet se, dát nohy z pedálů, předjíždět, přibrzdit, vyhnout
se překážce, zastavit na stopce, rozjet se… a přitom sledovat další účastní-
56
ky a ještě k tomu dodržovat dopravní značení. A tady najednou zjistí,
že to s tím ovládáním a zvládáním kola není tak jednoduché, jak si kdekdo
myslí.
I proto jsme 13. května 2014 uspořádali den dopravní výchovy pro žáky
4. a 5. tříd naší školy. Na Sokolské zahradě byla připravena dráha plná
překážek a nástrah a děti se zde připravovaly na jízdu zručnosti. Po startu musely projet úzkou mezerou mezi prkny, překonat dvě nerovnosti, projet brankou s pohyblivými bočnicemi, přejet „houpačku“, absolvovat slalom mezi kužely, přenést kelímek s vodou na určitou vzdálenost a zase ho
postavit – nerozlít, nedotknout se nohou země a hlavně nespadnout (tato
část spolu se slalomem patřila asi k těm nejtěžším úsekům), projet velikou
osmičku a v cíli zastavit tak, aby se přední kolo dotklo prkna, ale to aby
nespadlo.
Nejprve probíhal dvouhodinový trénink, při kterém si děti mohly vše několikrát důkladně projet. Přistupovaly k tomu zodpovědně a většinou
i ukázněně, každý měl na hlavě helmu, a přestože jezdily ve skupinách,
nedošlo k žádnému karambolu, i když při přenášení vody se někdo pádu
nevyhnul.
A po svačině nastala nejdůležitější část dne – absolvování jízdy zručnosti.
Jelo se na čas, ke kterému se přičítaly trestné body za chyby. Na start se
nejprve postavili čtvráci, nejlépe z nich si vedl Ríša Policar – skončil třetí, Martin Smola byl druhý a překvapivou vítězkou se
stala Natálka Kadeřábková. Děti z obou pátých tříd přišly dohromady
na řadu hned po čtvrácích. Nejlépe si vedla trojice chlapců z 5. A:
na 1. místě se umístil Matěj Dráb, měl nejlepší čas – pouze
2 trestné body, za ním byl Jirka Müller a třetí pozice patřila
Kubovi Havrlíkovi.
Celá akce proběhla v klidu, bez zranění, i aprílové počasí nám docela přálo, ačkoli chvílemi bylo pěkně chladno. Ukázalo se, že dívky jsou v ovládání kola šikovnější a při jízdě rozvážnější. Závodilo celkem 54 dětí, z toho
dívek bylo jen 19, ale přesto jsou v celkové výsledkové listině na přednějších místech než chlapci. I z toho je vidět, že ženy – řidičky jsou na silnicích přece jen méně nebezpečné i spolehlivější a nezaslouží si, aby je muži
– řidiči podceňovali.
Mgr. Helena Kaššovicová
učitelka ZŠ
57
Český den proti rakovině
Dne 14. května se konala nejen v Jincích, ale i v celé republice veřejná
sbírka Ligy proti rakovině Praha, která působí v ČR od roku 1990.
Jejím hlavním cílem je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory. Tématem
letošní sbírky byla prevence rakoviny plic. Žáci ZŠ Jince ve žlutých tričkách nabízeli tradiční žlutý kvítek (tento rok s modrou stužkou)
za minimální příspěvek 20 Kč.
Ung.
Děvčata s kasičkou zavítala do SCJS i do kasáren
Foto Ung. a Michal Abrhám
A blíží se konec školního roku
Hlavní prázdniny začínají v sobotu 28. června 2014
a trvají do neděle 31. srpna 2014.
Vy u č o v á n í v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 4 / 2 0 1 5
b u d e z a h á j e n o v pondělí 1. září.
Mgr. Jiří Havlát
ředitel školy
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
58
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
červen 2014
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
učitelé
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová
(PHV, hudební teorie a hudební nauka), Jiří Vébr
(akustická kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna,
pozoun, lesní roh, trubka), Karel Ambruš (zobcová
flétna, klarinet, saxofon)
TANEČNÍ
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový,
klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance,
street dance), dějiny tance
učitelé
Barbora Zaciosová, Alena Králová (klavírní korepetice tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
59
Chcete se naučit hrát na hudební nástroje, tančit
a hrát divadlo?
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem pobočka Jince oznamuje, že přijímá žáky pro nový školní rok 2014/2015
a zve všechny zájemce o umělecké vzdělávání k návštěvě jinecké základní
školy, kde probíhá výuka hudebního, tanečního a literárně dramatického
oboru. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru, při němž bude zjišována míra talentu pro jednotlivý obor. V hudebním oboru vyučujeme hře
na zobcovou flétnu, housle, trubku, pozoun (trombón), klarinet, saxofon,
klavír a kytaru. Nové žáky přijímá taneční i literárně-dramatický obor.
Využijte červnových termínů, v září již bude kapacita značně omezena!
Bližší informace poskytne p. uč. Pavel Hrubý, vedoucí pobočky
– tel. 606 947 010.
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál
pod Třemšínem, pobočka Jince, zve všechny zájemce na
P Ř I J Í M A C Í P O H O V O RY
• HUDEBNÍ OBOR
úterý 17. června od 15.00 hod. do 16.30 hodin
ve 4. třídě ZŠ Jince (přízemí vpravo)
• LIT.-DRAMAT. OBOR úterý 17. června od 15.00 hod. do 16.30 hodin
v 5. třídě ZŠ Jince (1. poschodí vpravo)
• TANEČNÍ OBOR
pondělí 23. června od 15.00 hod. do 16.30 hodin
v hudebně ZŠ Jince (1. poschodí vpravo)
http://zusjince.webnode.cz/
[email protected]
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
si Vás dovoluje pozvat na
SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
TANEČNÍHO A LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU
středa 18. června 2014 od 17 hodin
Čenkov - hospoda Za Vodou
60
Jinecký koncert se povedl na jedničku
Nádherný a emotivní zážitek připravili rodičům a přátelům Základní umělecké školy J. J. Ryby – pobočka Jince učitelé a hlavně žáci hudebního oboru.
V Posádkovém domě armády se 21. května 2014 odpoledne konal jejich
společný koncert, kde děti ukázaly, co vše se v tomto školním roce naučily.
Hrály se písničky lidové, filmové, zastoupena byla hudba vážná i populární.
Žáci do svých vystoupení dali všechno. Největší obdiv ale patřil těm nejmenším z „přípravky“. Je až k neuvěření, jak se neposedné děti pod vedením
zkušených pedagogů během několika měsíců naučili číst v notových záznamech, vnímat rytmus a za necelého půl roku ovládat zvolený hudební nástroj – flétnu, klavír, kytaru a další hudební nástroje. Malí muzikanti vůbec
nejevili známky trémy, svá vystoupení měli pečlivě nacvičená, a tak je obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem. Poslední, společné vystoupení s paní
učitelkou A. Packovou bylo tak dojemné, že na tvářích mnoha diváků se
objevily slzičky dojetí. Nezbývá než poděkovat všem učitelům jinecké pobočky za to, že dokážou žáky zaujmout tak, aby se pro ně učení stalo hrou
a hudba koníčkem, v mnoha případech určitě celoživotním. A tak to má být.
Vedoucí jinecké pobočky, pan učitel Pavel Hrubý dodal, že v tomto školním
roce navštěvovalo hudební, taneční a literárně-dramatický obor rekordních 89 žáků. Ale ještě v něčem byl tento koncert výjimečný – pobočka
dostala od Městyse Jince kompletní zvukovou aparaturu, takže je
v otázkách technického zabezpečení a realizace dalších vystoupení plně
soběstačná.
Ung.
61
13. dělostřelecký pluk
červen 2014
Dělostřelci si připomněli
ukončení války společně
s jineckými občany
Ve středu 7. května 2014 se u 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“
uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové
války a osvobození Československa od fašismu. Součástí oslavy bylo i ocenění bezmála čtyřiceti vojáků útvaru za výtečně odvedenou práci a uctění
památky jineckého občana pana Antonína Kindla, který padl hrdinnou
smrtí po přestřelce s vojáky Wehrmachtu v areálu „starých kasáren“
v Jincích necelé tři dny před kapitulací Německa. Uctění památky všech
bojovníků 2. světové války, kteří neváhali obětovat své životy za obnovení
svobody, demokracie a nezávislosti našeho státu, se konalo u památníku
obětem 1. a 2. světové války na náměstí v Jincích za účasti vojáků, představitelů okolních obcí, zástupců klubů vojenských důchodců a pamětníků
druhoválečného konfliktu z Jinec a Příbrami.
Vojáky ocenil velitel 13. dp Jan Třináctý, aktu se zúčastnil i starosta
Jinec Josef Hála.
62
Děla s jistotou ničila nepřátelské cíle
v Brdech
Dvě desítky úspěšně splněných palebných úkolů a více než dvě stě padesát
vypálených dělostřeleckých střel našlo svoje cíle na dopadové ploše Brda.
To byl výsledek cvičení střelby
a řízení palby s bojovou ostrou
střelbou 131. dělostřeleckého oddílu s pracovním názvem „GRASS
FIRE 2014“, které se konalo
od 19. do 22. května ve Vojenském táboře Jince.
„Hlavním úkolem cvičení je prověřit schopnost tohoto oddílu
Výstřel z děla – střela těsně po opuštění
a dalších prvků ze štábu a jednohlavně
tek 13. dělostřeleckého pluku řídit, koordinovat a poskytovat
účinnou palebnou podporu pro
manévrové jednotky 4. brigádního úkolového uskupení, pro něž
je vyčleněn“, motivoval vojáky
před výjezdem do vojenského prostoru zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku podplukovník
Jiří Kývala, který cvičení v Brdech
řídil.
Průzkumníci pozorují zásahy cílů
na dopadové ploše
Cvičení, jehož se zúčastnilo tři
sta padesát vojáků a bezmála sto
šedesát kusů vojenské techniky,
začalo v pondělí 19. května taktickým přesunem napříč brdským
prostorem. Po něm samohybné
kanónové houfnice DANA zaujaly
vyčkávací postavení. Ty se nacházely v blízkosti palebných postavení Sýkorky a Hrachoviště,
odkud v následujících dnech děla
Po střelbě příslušníci obsluhy děla odnáší
vedla účinnou palbu do prostoru
prázdné nábojnice
63
dopadové plochy Brda, kde ničila prostředky protivníka. Každá palba byla
pod drobnohledem zkušených vševojskových a palebných rozhodčích
z Jinec a Vyškova. Ti důsledně kontrolovali přípravu a nastavení prvků
pro střelbu u každé houfnice.
Při plnění posledního palebného úkolu došlo u jednoho z děl k závadě nabíjecího automatu,v jejímž důsledku musela obsluha děla rychle zareagovat a přejít na ruční nabíjení. To je samozřejmě pomalejší a fyzicky náročnější. Dají se tak vypálit maximálně dvě rány za minutu. Dělostřelecká
střela totiž váží 43 kilogramů. „Nakonec všechno dobře dopadlo a cíl byl
zničen,“ shrnul úspěšný závěr střeleb velitel 2. palebné baterie 131. dělostřeleckého oddílu kpt. Robert Hnilica.
Tento dílčí úspěch byl totožný i s celkovým hodnocením cvičení. „131. dělostřelecký oddíl prokázal schopnost řízení boje a plnou připravenost
koordinovat a zabezpečit palebnou podporu pro brigádní úkolové uskupení“, krátce zhodnotil týdenní vyvedení vojsk podplukovník Jiří Kývala,
který dále dodal: „Tuto schopnost musí naši vojáci ještě obhájit v druhé
polovině června na největším cvičení Armády ČR ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Právě zde bude uvedený oddíl poskytovat palebnou podporu pro jednotky zmíněné 4. brigády rychlého nasazení.“ Potřebu
a nezastupitelnost dělostřelecké palebné podpory zdůraznil i velitel Pozemních sil generálmajor Ján Gurník, který se cvičení v Brdech zúčastnil ve
středu 21. května.
Foto: Radko Janata
POZVÁNKY
Den otevřených dveří
a Den dětí
u 13. dělostřeleckého pluku
Velitel 13. dělostřeleckého pluku si Vás dovoluje pozvat
na Den otevřených dveří a Den dětí
v úterý 3. 6. 2014 v době od 8.30 do 14.30 hodin
v areálu kasáren 13. dělostřeleckého pluku v Jincích.
64
25. ročník
Dne pozemního vojska
„BAHNA 2014“
se uskuteční v prostoru vojenského
cvičiště Bahna u Strašic
v
sobotu 7. 6. 2014 od 10 hodin
Více informací naleznete na www.bahna.eu
nebo www.army.cz
VSTUP na akci je ZDARMA
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
65
vojenský újezd Brdy
červen 2014
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci ČERVNU 2014 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
10,00
09,00
15,00
09,00
09,00
09,00
do
Neprůjezdné
komunikace
do
24,00
24,00
24,00
15,00
17,00
18,00
15,00
15,00
22,00
X
X
15,00
12,00
18,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
24,00
24,00
24,00
20,00
17,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
16,00
17,00
15,00
18,00
10,00
15,00
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby! Pro vlastní bezpečnost
se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
66
Policie informuje
červen 2014
➮ Během prvních čtyř měsíců letošního roku se stalo na příbramských silnicích
celkem 339 nehod, zemřeli čtyři lidé, dvanáct jich bylo těžce zraněno a 68 lehce.
➮ V dubnu 2014 řešila příbramská policie celkem 102 dopravních nehod, je to
o 24 více než za stejné období loňského roku. Při dopravních kolizích zemřel jeden
člověk, čtyři osoby byly zraněny těžce a dokonce 32 lehce. Smrtelná dopravní nehoda
se stala v sobotu 12. dubna v nočních hodinách v katastru obce Drásov. Jednadvacetiletý mladík zde narazil bokem vozidla do vzrostlého stromu a na místě zemřel.
➮ Nejčastější příčinou nehod v tomto měsíci byl nesprávný způsob jízdy a následně
nedání přednosti v jízdě, to sehrálo roli u 13 karambolů. Přílišná rychlost byla
důvodem 12 nehod. U tří havárií byli řidiči pod vlivem alkoholu. Přibývá nehod se
zvěří, evidovali jsme celkem 20 střetů s vozidly. Na automobilech vzniklá škoda
dosáhla čtyř milionů korun.
➮ Neznámý pachatel si přisvojil dne 19. dubna 2014 krátce po poledni peněženku,
ve které byly doklady, téměř dva tisíce korun v hotovosti, stravenky v hodnotě jednoho tisíce korun a platební karta. Majitelka si peněženku odložila na střechu svého
vozidla, když zastavila na benzínové čerpací stanici v Jincích. Po opětovném příjezdu na místo se tam již peněženka nenacházela.
➮ Dne 20. dubna během dne se vloupal jakýsi nenechavec do vozidla, které bylo
zaparkované u vlakového nádraží v Jincích. Zloděj rozbil okénka u předních dveří
a odcizil DVD přehrávač, autobaterii, hasicí přístroj, MP3 přehrávač a folii na sklo.
Navíc poškodil ještě střešní okénko, kapotu vozidla a volant. Celkem byla způsobená škoda odhadnuta na 12 tisíc korun.
➮ V Čenkově zavítal zatím nezjištěný zloděj do rodinného domu. Vloupání se stalo
z 15. na 16. dubna. Zcizil zde prstýnek a finanční hotovost. Vzniklá škoda je ve výši
šesti tisíc korun.
➮ Šest dřevěných obrázků s náboženskými motivy si odnesl z rekreační chalupy
v obci Běřín zatím neznámý pachatel. K obrázkům si ještě přibral fialový textilní
kufr a toustovač. Ke krádeži došlo někdy mezi 21. a 25. dubnem. Škoda činí téměř
pět tisíc korun.
➮ Škodu 14 tisíc korun způsobil kdosi neznámý, který vnikl z 29. na 30. dubna
na pozemek v Jincích a ze tří nákladních vozidel ukradl celkem 370 litrů motorové
nafty.
➮ V katastru obce Jince se stala dne 9. května dopoledne dopravní nehoda. Pětasedmdesátiletý muž přejel s vozem do protisměru a poté mimo komunikaci, kde
najel na travnatý břeh, od kterého byl odražen zpět na vozovku. Automobil se přitom přetočil přes střechu. Řidič skončil s lehkým zraněním v hořovické nemocnici.
Hmotná škoda byla stanovena na 70 tisíc korun.
Monika Schindlová
OŘ PČR Příbram
67
sport
červen 2014
Cvičení v Mateřské škole Jince
- pravidelné lekce
ÚTERÝ
PILATES
7 CEST
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00 hod.
I n f o r m a c e : Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • www.azted.cz
JINECKÁ PLÁCAČKA
Nastal měsíc květen a pro jinecké volejbalisty to znamená jediné - volejbalový turnaj smíšených družstev - Jineckou plácačku, letos již dvacátý sedmý ročník.
Turnaj se konal 1. května 2014 opět v Čenkově. Letos se zúčastnilo
10 týmů: AVK Březnice, Houby Příbram, Humus Příbram, Lochovice,
68
Žebrák, Free Way Rožmitál, Divoké Fčely z Písku a Protivína, LDN Rokycany, Čenkov a TJ Jince. Příprava na turnaj začala již v dubnu - sezvání
týmů, příprava kurtů, zajištění občerstvení a cen pro vítěze… Na brigádě
jsme se sešli dvakrát - společně s čenkovským týmem. Bylo potřeba odstranit trávu, rozhodit na kurtech písek, kurty zamést, zkontrolovat a doplnit
značky, natáhnout sítě, nalajnovat, zkrátka aby nás kromě počasí na turnaji nic nezaskočilo. Opět jsme si posteskli, jaká je škoda, že není v Jincích
zázemí pro tento sport. Jak rádi bychom chodili na brigády „na vlastní“!
Vítězem turnaje v letošním roce se staly Houby, 2. místo Free
Way Rožmitál a 3. příčka patřila Březnici.
Na závěr velké poděkování Zdeňkovi Ulmanovi a kolektivu
za skvělou péči o hladové sportovce a TJ Čenkov za pronájem kurtů.
Volejbalový oddíl TJ Jince
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2013/2014
Tento rok se nám poprvé podařilo na konci soutěže uzavřít
konečný výsledek a seznámit hráče i veřejnost se všemi podrobnostmi.
Dnes se podíváme, jak se vedlo našim hostům ze Zdic. Náš nejúspěšnější hráč je s určitostí Jindřich Bauer, který dokázal
na 1. šachovnici devětkrát vyhrát a jen jednou neuspěl. Pro hodnocení ELO tak získal 54 bodů, takže celkový součet činí 2094
ELO, což je skvělý výsledek. Druhým hostem je Lukáš Třešňák,
který si připíše 2 body +, celkem to bude ELO 1833. Třetím hostem je nejmladší Dominik Civín – ten ztratil 11 bodů a má celkem
ELO 1693.
Z našich hráčů si na 2. šachovnici dobře vede Tomáš Sladovník –
ELO 1925, FIDE 1972, Jiří Zadina – ELO 1832. Tomáš Zadina
poskočil nejvíce – ELO 1749 je více jak o sto bodů.
69
Další výsledky najdete v následujícím seznamu, řazeného podle ELO:
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Jméno hráče
Sladovník Tomáš
Zadina Jiří
Zadina Tomáš
Kováč Martin
Zadina Jaroslav
Zadina Jiří
Zeisek Václav
Maršálek Miroslav
Sladovník Roman
Zadina Václav
Šilhánek Martin
Fencl Petr
Slavík Antonín
Hrkal Jakub
Bažant Tomáš
Bureš Dominik
Bažantová Viktorie
Vejr Václav
Bažant Tomáš
Lísková Tereza
Šmejkal Jakub
Kočárek Ondřej
Krejča Michal
Škrabal Martin
Vošický David
Ročník
1991
1994
1997
1980
1980
1975
1988
1954
1993
1946
1999
1996
1938
1997
2003
1998
2001
2004
1973
2006
2003
2005
2005
2005
2000
ELO
1925
1832
1749
1721
1624
1603
1572
1562
1476
1420
1362
1314
1304
1274
1265
1239
1191
1102
1097
1095
1071
0
0
0
0
FIDE
1972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo, držíme palce
do dalších bojů na šachovnicích.
Antonín Slavík
70
Pro nás laiky je ELO záhadná značka. Zeptali jsme se proto pana Miroslava Maršálka, co znamená.
„Elo (nebo také koeficient Elo nebo rating Elo) je statistické ohodnocení
výkonnosti hráče či týmu na základě výsledků jeho her podle systému,
jehož autorem byl Arpad Elo. Systém Elo byl zaveden nejdříve v šachu (v USA od roku 1959, celosvětově od roku 1970), lze ho však použít
pro jakoukoli hru, v níž se střetávají dvojice hráčů nebo družstev. Elo se
sice někdy píše velkými písmeny (ELO), není to však zkratka - je to příjmení jeho tvůrce, a tak je vhodnější používat písmena malá.
V šachu se rating zpravidla dělí na Elo národní (vydávané národními šachovými federacemi) a mezinárodní (vydávané FIDE). FIDE Elo se vydává
vždy na začátku nového kalendářního měsíce. České národní Elo se vydává na začátku ledna, května a září.“ - tolik Wikipedie.
Já bych k tomu dodal, že seznam Elo se vydává v uvedených termínech
na Listině osobních koeficientů (LOK). K výrazným změnám došlo
od 1. září loňského roku. Snížila se dolní hranice Elo z 1251 na 1001.
To znamená, že Elo nyní mají všichni hráči s výkonnostními třídami (VT).
Jakmile někdo získá nejnižší IV. VT, je mu přiděleno řádné Elo ve výši 1100
bodů. Elo nemají pouze hráči bez VT (někdy nesprávně označované jako
V. VT)
Navíc kromě Elo v praktickém šachu, o němž se tu dosud hovořilo, je další
nejpodstatnější novinkou významnou pro naše jinecké šachisty „rapid
ELO“, kterým se ohodnocují například výkony v mládežnických nemistrovských soutěžích.
Pro šachisty je kromě vydání LOK v letošním roce ještě důležité i to, že
od 1. července 2014 vstupují v platnost nová Pravidla šachu.
Ung.
Družstvo TJ Jince - při zápase 8. kola regionální soutěže družstev. Foto MiM
71
zprávy z Čenkova
červen 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
STRAKOVÁ Anna
VZPOMÍNKA
Dne 21. června 2014 uplyne 10 let, co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček pan Jaroslav Lízner
z Čenkova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Mirka, syn Miroslav a Jaroslav s rodinami
Zprávičky z malé školičky
Společná oslava svátku našich maminek a babiček
se vydařila. Všechny pobavila zejména jarní pohádka plná zvířátek „U močálu“ a moc se nám
povedly i veselé scénky „U lékaře“ a „Na návsi“.
Maminkám určitě udělala radost i květina a vlnou
vyšívané srdíčko, které jsme pro ně rádi vyrobili.
Naše vystoupení, které na klavír doprovázel pan
Petr Kafka, jsme ukončili písničkou
„Jaro, slunce, máma,
to je krásný svět…“
Do tohoto světa však patří i táta a děda s babičkou. A tak by to mělo být!
„Letí, letí, včelka,
asi takhle velká.
Zdraví každou květinku,
načechrá jí sukýnku“…, ale viděli jsme i pestře zbarvené motýlky, jak se
prohánějí nad záplavou lučních květů. Učili jsme se je poznávat a jmeno-
72
vat. A z těch hodně „svítivých“ nám pak paní učitelky upletly věnečky.
A že nám sluší, co?
I ve školce nám rozkvetla pampelišková louka s veselými housenkami,
beruškami, včelkami a motýly. A i když je všechno jen z papíru, dělá nám
to tu velkou parádu.
Z příběhu „Alenka na louce i u vody“ jsme se také dozvěděli, jak se máme
v přírodě chovat a čeho se máme obávat. A protože květiny, hmyz i drobní
živočichové nám dělají svět krásnější, domluvili jsme se, že je budeme dle
svých možností chránit!
A co nás ještě čeká?
Těšíme se na setkání s paní M. Matouškovou, která nám bude vyprávět
o práci Policie ČR.
Navštívíme Hornické muzeum v Příbrami a připomeneme si pověst
O Horymírovi, který se prý po příbramských Březových Horách proháněl
na svém věrném Šemíkovi.
73
Povíme si o Vyšehradu a poslechneme si slavné fanfáry
z Libuše.
Přiblížíme si však
i nejznámější pověsti
z Jinec a Čenkova
(O cikánce, O vodníkovi pod Kubovou
lávkou, O pánovi
brdských hor Fabiánovi, O drakovi
z Plešivce aj.).
Snad nám bude ještě květnové sluníčko přát a my se do některých zajímavých míst našeho kraje také podíváme…
Kluci a holky
z čenkovské školky
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřské školy Čenkov.
74
A co se událo v obci?
Vítání jara v Čenkově
Příchod Vánoc a čas adventu jsme v Čenkově oslavili
již tradičně poslechem koled
v podání skupiny Čenkomor
a společným zpíváním se
skupinou - příchod jara a
čas velikonoční jsme letos
mohli slavit setkáním následující víkend po Velikonočním pondělí. Prostředí kolem kapličky bylo i letos obklopeno figurami ze sena,
symbolizujícími velikonoční
čas. Zazpívali jsme si tentokrát lidové a staropražské
písničky s poberounskou
hudební skupinou TŘEHUSK. Některé písničky byly ilustrované jarmarečními obrázky a veselými vystoupeními muzikantů. Kapela dala možnost představit se písničkami
a básničkami i přítomným dětem, na flétnu zahrál Matěj Coufal a Marké-
75
ta Andrysíková. Výzdobu a vystoupení kapely zajistil Jiří Firýt, za což mu
patří od všech poděkování. Kolem kapličky jsme se sešli v hojném počtu,
bylo by pěkné, kdyby se zde taková akce opakovala i příští rok.
Okolo Třeboně…
„Čenkováci“ se jeden prodloužený květnový víkend vypravili na Třeboňsko. Koně jsme však nepásli, na auta jsme naložili kola a vydali se na
cyklistické výlety kolem Třeboňských rybníků. Kdo neměl kolo, vydal se
na pěší túry. Zázemí jsme měli v kempu „Třeboňský ráj“ na březích Opatovického rybníka, v těsné blízkosti Schwarzenberské hrobky. Vydali jsme
se také do centra Třeboně, pěšky po hrázi rybníka Svět. Ve městě jsme
navštívili náměstí s radniční věží, děkanský kostel, zámek a zámecký
park, Třeboňský pivovar. Na kole jsme se vydali na cyklistickou naučnou
stezku a na další trasy, Projeli jsme a viděli např. Zlatou stoku, Třeboňskou cestu, Rajskou cestu, řeku Lužnici - Starou a Novou řeku, Kapli Sv.
Víta a další a další okolní zajímavá místa.
Pokud není uvedeno jinak,
jsou fotografie z archivu
p. Václava Volka.
Václav Volek
76
2. ročník
„Čenkovský cvoček“
Sbor dobrovolných hasičů Čenkov
pořádá
dne
7. června 2014 od 12.30
hasičskou soutěž
Čenkovský cvoček
hod.
Harmonogram soutěže:
12.30 – 12.50 hod. prezence družstev
13.00 hod.
zahájení
13.10 hod.
losování pořadí
13.15 hod.
start – první družstvo
Družstva: 6 + 1 soutěžících, kat. muži / ženy / děti
Startovné 200 Kč /družstvo – platí se při prezentaci
Rodáci a přátelé Čenkova si mohou prohlédnout nově opravenou
mateřskou školu a čenkovskou kapličku, v jejímž okolí budou
umístěny postavy ze sena symbolizující Vánoce a Velikonoce.
77
DIVADLO ZA VODOU
V minulých dvou měsících jsme odehráli několik úspěšných představení a mimo jiné jsme se zúčastnili přehlídky amatérských divadel v Praze - Jinonicích. Naše představení Bedřich Hrozný - Nový život se zde setkal s kladným přijetím
a naši dva herci - Jana Vinšová a Luboš Krásný - dostali ocenění
za nejlepší herecký výkon od poroty tvořené členy Asociace
amatérských divadel. Celá přehlídka byla zakončena přátelským
posezením spojeným s výměnou zkušeností.
V červnu nás naši příznivci mohou vidět ve Tmani.
O prázdninách rozhodně nebudeme jenom odpočívat. Jako tradičně
chystáme představení pohádky Kouzlo na draka na hradě Točník
(20. 7. 2014). V srpnu potom zahrajeme na skautském táboře na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem a vyvrcholením bude víkend 15.
- 17. 8. v lesním divadle v Podlesí u Příbrami, kde uvedeme dlouho očekávanou premiéru naší nové hry.
Těšíme se i na Vás!
Jana Vinšová a Luboš Krásný v představení
Bedřich Hrozný.
Lída Boudová
78
Hospoda Za Vodou Čenkov
pořádá
v sobotu
2. srpna 2014
od 14.00 hod.
na
Sokolské zahradě v Jincích
ROCK FEST JINCE
KABÁT REVIVAL PLZEŇ
JAKSI TAKSI
TURBO
HARLEJ
ALKEHOL
EVIWATT
JOHN DOVANNI
kryté sezení • autogramiády kapel
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 330 Kč
předprodej a bližší informace na tel. 723 654 099
děti do 120 cm ZDARMA
Těší se na vás Zdeněk Ulman
79
zprávy z Ohrazenice
červen 2014
Májovníkům letos zapršelo
Přestože se Staročeské
máje na Ohrazenici ani letos neobešly bez mraků
a dešových kapek, veselá
nálada a úsměvy neopustily malé ani velké po celý
den.
Slavnost byla zahájena
v deset hodin u restaurace
„U Pstruha“, kde dvacet
krojovaných párů, složených z děvčat a chlapců z Ohrazenice a Jinec,
zatančilo Staročeskou besedu.
Hned potom se vydal průvod celou vsí od chalupy k chalupě. V čele průvodu šli muzikanti, dva
výřeční kecalové společně s pěti májovnickými
páry, které nabízely „hospodyni a hospodáři“
přípitek na zdraví. Po celou dobu putování na
pořádek bedlivě dohlíželi obecní policajti, kteří
sebemenší prohřešek ohrazenických i přihlížejících občanů okamžitě trestali odvedením
k „base“, kde viník musel zaplatit a vypít sklenku alkoholu ☺ . Naopak hodné děti mohly
za odměnu nasednout na „basu“, kterou představoval ozdobený vůz tažený párem koní.
Po celé trase bylo účastníkům nabízeno občerstvení v podobě sladkých zákusků, ovocných dezertů, chlebíčků, jednohubek, karbanátků apod. Velmi
vhod přišlo, zvláš když začalo pršet, občerstvení v podobě teplého čaje
a kávy.
Déš se spustil okolo třetí hodiny a ten den již pršet nepřestalo. Všichni
úplně promoklí účastníci průvodu dorazili zpět k restauraci v podvečer.
Přesto nikoho z májovníků ani na vteřinu nenapadlo, že by se závěrečný
tanec netančil. A tak navzdory počasí stále ve výborné náladě 40 tanečníků
opět tančilo.
80
Všem zúčastněným náleží velká pochvala za výdrž a za statečnost.
Na závěr po tradičním veršování byla „Májovnicí roku 2014“ vyhlášena
Jana Šimáčková, kterou po celý den provázel její tanečník David Král.
Oběma gratulujeme! Přesto si myslím, že ten den vyhrál každý, kdo zdárně dorazil do cíle. ☺
za SDH Ohrazenice a kulturní komisi
Lucie Havrlíková
Výstavka ručních prací
Již loni jsme pořádali v den staročeských májů výstavku ručních prací ohrazenických občanů. Výstavka se líbila a letos
jsme ji zopakovali, kdy jsme vystavovali úplně jiné výrobky než
minule. Přivádí k údivu, co zde
máme šikovných rukou.
Mohli jsme vidět modely letadel, háčkované čepičky,
vyšívané ubrusy, navlékané korálky, šperky z vinutých korálků, malované obrazy, cínové vojáčky, košíčky z pedigu, šité a ručně malované polštáře, pletené ponožky, malované kraslice, veliká zvířátka ze
slámy, šité šály, vánoční ozdoby, dekorace… K ochutnání pro všechny příchozí byly domácí perníčky.
Také jsme si mohli prohlédnout výrobky z kurzů pořádaných kulturní
komisí Ohrazenice. Tyto kurzy, které jsou velmi oblíbené, budou mít nadále své pokračování.
81
Výstavka se všem příchozím velmi líbila, a proto patří velké poděkování všem vystavovatelům: M. Plecité,
E. Natanailidu, R. Skaličkové, Z. Skaličkové, Š. Skalické,
B. Procházkové, I. Škroudové, R. Fenikové, Š. Muláčkové,
M. Kusé, M. Hrdličkové, O. Škutové, J. Jílkové,
J. Frühaufové, J. Šimáčkové, sl. J. Šimáčkové, K. Polákové, L. Havrlíkové, J. Firýtovi, F. Brnušákovi.
Vystavovaly i ohrazenické děti své výkresy. Děkujeme
B. Pechlátové, D. Hejnalové a J. Hejnalovi.
za kulturní komisi
Kamila Poláková
EXOTIKA NA VESNICI
Kulturní komise OÚ Ohrazenice pořádá v pátek 6.
června 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti besedu
spojenou s promítáním. Programem vás provede paní
Sabina Částková, která bude vyprávět o své návštěvě ostrova Bali, ležícího uprostřed Indonésie.
Bali je krásný exotický ostrov plný hinduistických
chrámů, malebných rýžových políček a uměleckých
dílen, obklopený teplým tropickým mořem s nádherným podmořským životem. Okouzlí vás bájné příběhy, chrámové slavnosti,
starobylé zvyky, které se uchovaly do současnosti, a také nezapomenutelná atmosféra malé země, tolik vzdálené moderní civilizaci. K nahlédnutí
bude i cestovatelská fotokniha o Bali. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice pořádá
v sobotu
14. června 2014
SUCHÉ MÁJE.
Začátek zábavy ve 21.00 hodin, vstupné 70 Kč.
K tanci i poslechu hraje skupina SEPARACE.
Během večera proběhne tradiční dražba máje.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
za SDH a kulturní komisi Dana Králová
82
kultura v Hořovicích a okolí
červen 2014
Přijímání žáků do ZUŠ Hořovice
pro školní rok 2014/2015
Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice vyhlašuje talentové přijímací zkoušky pro nový školní rok 2014/2015. Přihlásit se mohou všichni
ve věku od 5 do 18 let, a to do 3 oborů, které naše škola v příštím školním
roce organizuje.
V hudebním oboru vyučujeme hru na akordeon, housle, klavír, kytaru,
zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, zpěv sólový, komorní a sborový. Výtvarný obor vede Mgr. Barbora Albrechtová
a žáci se v hodinách věnují plošné a prostorové tvorbě (malba, kresba,
prostorové objekty, modelování, grafika). O taneční obor MgA. Terezie Dudové byl na začátku školního roku velký zájem, avšak pár míst je ještě
volných. V hodinách se vyučuje klasický a moderní tanec, lidový tanec,
taneční gymnastika
Přesný rozpis přijímacích (talentových) zkoušek:
HUDEBNÍ OBOR a ZPĚV:
Hořovice - středa 4. 6. 2014 od 13:00 až 13:30 hod., 15:45 až 16:15 hod.
TANEČNÍ OBOR:
Hořovice (taneční sál) - pondělí 16. a úterý 17. 6. 2014 od 14:00
do 17:00 hod.
VÝTVARNÝ OBOR:
Hořovice - pátek 13. 6. od 13:00 do 15:00 hod.
Pokud by se na někoho
nedostalo, dodatečně přijímáme žáky na začátku
měsíce září 2014, avšak
jen do oborů, kde budou
pro žáky ještě volná místa.
Jakub Albrecht
ředitel ZUŠ
Josefa Slavíka
Hořovice
83
Zámecká nokturna po desáté
Zámecká nokturna, unikátní cyklus nočních vokálních koncertů, vstupuje v roce 2014 do svého jubilejního desátého ročníku. Již od léta 2005
nabízí každoročně v magických prostorách hradů a zámků noční koncerty
s účinkujícími v dobových kostýmech a stylovou interpretací. Dramaturgicky koncerty připravuje a hlavní role zpívá Květuše Ernestová. Letošní
desátý ročník bude věnován třem českým pěvkyním.
28. června 2014 od 20 hodin v prostorách hlavního sálu Zámku Hořovice bude provedeno Zámecké nokturno ke 250. výročí narození berounské rodačky Tekly Podleské
(1764 - 1852). V hudebně dramatickém pořadu
účinkují: Květuše Ernestová v roli Tekly PodleskéBatkové, kuronské dvorní pěvkyně, Veronika Slavíková jeko vévodkyně Zaháňská, Tereza Vokáčová jako její sestra Marie Paulína, Klára Slavíková
jako Johana Kateřina a Jana Pommová jako Dorothea. V mužských mluvených rolích vystoupí
Libor Knížek a Libor Eichenmann, u klavíru v roli Ludwiga van Bethovena bude Frederick Rooks, na klarinet zahraje Robert Pacourek.
V programu budou použity koncertantní skladby z hudební pozůstalosti
Tekly Podleské, která je uložena v Státním okresním archivu v Berouně.
20. července 2014 v 19.30 hodin se uskuteční XXX. Zámecké
nokturno FEMME FATALE k poctě Emy Destinnové v Muchově
sále Zámku Zbiroh.
84
kultura v Příbrami
červen 2014
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ
Gazdina roba
SCÉNA
út
3. 6.
st
4. 6. Válka Roseových – sk. R
10.00
19.00
čt
5. 6. A. Dvořák: Stabat mater
Hudební festival Antonína Dvořáka
– slavnostní závěr
19.00
pá
6. 6. Rychlé šípy
10.00
ne
8. 6. Indiánská pohádka – sk. D – Divadlo DRAK
15.00
po
9. 6. Tartuffe – sk. A
19.00
út 10. 6. Jaroslav Uhlíř:
„Hodina zpívání – zkoušení“
9.00, 10.30
pá 12. 6. Škola základ života
10.00
út 17. 6. Červený a černý – sk. S
16.00
st 18. 6. C’est la vie…
Školní akademie Základní školy,
Příbram VIII, Školní 75
10.00, 17.00
čt 19. 6. Tartuffe – sk. E + Vyhlášení Ankety 2013
19.00
ne 22. 6. 20 let Baletní školy
16.00
po 23. 6. Spojeni tancem IV
Závěrečné představení žáků Tanečního studia
Lucie Plaché
19.00
út 24. 6. Slavnost ZŠ Bratří Čapků v Příbrami
17.00
st 25. 6. Ježato (všetaneční kroužek Ježata)
17.00
čt 26. 6. Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou
– Česká klasika
15.00, 19.00
Bližší informace na www.divadlopribram.eu nebo
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.
85
inzerce
červen 2014
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
86
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
AUTOSERVIS Martin Marcin
JINCE - areál Budilův mlýn
NABÍZÍM:
• Mechanické opravy vozidel – čepy,
tlumiče, oprava brzdových systémů,
výměny kotoučů, destiček aj.
– hodinová sazba 250 Kč
• Karosářské práce
• Klempířské práce po nehodě
• Lakování částí starších vozů
• Příprava a zprostředkování STK, emisí
• Vyřízení škodné události,
zprostředkování oprav
• Prodej náhradních dílů
– na každý díl 10 % sleva
• Očisty interiérů a exteriérů vozidel
(mytí vozu, luxování, impregnace
plastů atd.) – cena 480 Kč za vůz
• Čištění plastů, oken, mytí motorů,
leštění starých laků, voskování laků
• Tepování interiérů a leštění laku
– cena 1 600 Kč
• Nástřik podvozků, dutin vozu
INFORMACE a OBJEDNÁVKY na tel.
87
723 176 643
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
88
mobil: 606 157 295
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
LEVY!
S
Í
N
JAR
JARNÍ SLEVY POKRAČUJÍ
89
PRŮVODCOVSTVÍ:
TANEC - CVIČENÍ - MASÁŽE
•
•
•
•
•
Pohybové lekce
Dornova metoda
Théta léčení
Přirozená antikoncepce
Příprava na mateřství
AKCE na ČERVEN:
Pohyb ve volné přírodě - ZDARMA
JINCE, Slunečná ul. 372 (vedle lékárny u mateřské školy)
Katka Dendysová, tel. 773 209 123 • www.azted.cz
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KO N TA K T: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
90
CYKLOSERVIS Jince
Nicolas PIETRULA
JINCE 262 23, Na Vyhlídce 437
Nabízíme vám následující služby:
•
•
•
•
•
•
údržby kol před a po sezóně
opravy všech typů jízdních kol
výplety a centrování kol
výměna duší a plášů
montáž doplňků a příslušenství
stavba silničních i MTB kol na zakázku
KONTAKTY:
tel.
723 412 180
• e-mail: [email protected]
Více informací na našich stránkách:
w w w. c y k l o s e r v i s . w b s . c z
Ing. Petr Fára
ředitel společnosti
specialista na prodej nemovitostí v Jincích a okolí
ZAJISTÍM
RYCHLÝ A BEZPEČNÝ
PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI!
Zavolejte si o bezplatnou, nezávaznou konzultaci
ohledně možností prodeje Vaší nemovitosti!
tel.: 774 708 443
e-mail: [email protected]
KOFAREAL s. r. o., 28. října 24, 261 01 Příbram
91
PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘEVA
C E N A : 850 Kč/metr
R O Z V O Z : 20 Kč/km
K o n t a k t : tel. č. 605 975 130
PRODEJ SLEPIČEK
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK ,
firma Dráb opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Stáří 15-20 týdnů, cena 149 - 185 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
z našeho chovu.
Prodej se uskuteční v pondělí 2. června 2014
ve 14.30 hod. v Jincích – parkoviště u penzionu Eška
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek – cena dle poptávky
P ř í p a d n é b l i ž š í i n f o r m a c e : po - pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
92
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
93
AUTOSERVIS
• kompletní servis osobních a užitkových vozidel
+ diagnostika všech značek
• garanční prohlídky vozidel v záruce
• sleva na pravidelné servisní prohlídky včetně ND
• příprava a provedení STK + emise
• smluvní partner pojišoven - vyřízení pojistných událostí
(při výměně čelního skla BONUS 1 000 Kč na PHM)
• autorizované montážní středisko tažných zařízení
a Defend-Lock
• náhradní vozidla
• NOVĚ – moderní laserová geometrie
PNEUSERVIS
• prodej pneu a disků (velké skladové zásoby)
• sezónní uskladnění
• NOVĚ – PNEU BAZAR
Odtahová a asistenční služba
NON-STOP • tel. 723 360 260
Adresa:
Jince 396, 262 23 Jince
tel. 318 692 535, 723 907 977 • [email protected]
www.BODASY.cz
www.q-eshop.cz
94
FRANTIŠEK SOUČEK
Pod Plešivcem 144, 262 23 JINCE
PRODEJ A ROZVOZ
PALIV
➠
➠
➠
➠
OŘECH 1
OŘECH 2
KOSTKA
BRIKETY
Skládka paliv dopravníkem ZDARMA
PRODEJ A ROZVOZ
PÍSKU A DRTÍ
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
➠ Sklápěcí kamiony, sklápěč AVIA
✆
602 960 482, 606 614 690,
606 149 632
95

Podobné dokumenty