HISTORIE LETIŠTĚ CHEB

Komentáře

Transkript

HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
První chebské letiště vzniklo již v létech 1916 – 1917. Vybudovalo jej město Cheb na svých
pozemcích na základě zájmu rakousko-uherské armády. Projektem a realizací byl pověřen
chebský radní, architekt a stavitel Pascher. K.u.K. Luftflotte zde umístila jednotku
Fliegeretappen Kompanie Nr. 16, což byla cvičná a doplňovací jednotka, která v Chebu zahájila
činnost 1. července 1917. Tím se toto letiště stalo prvním a jediným v zemích Koruny české
bývalého mocnářství.
Po vzniku Československa v roce 1918 bylo toto letiště jediným na celém území republiky a
jediná použitelná letadla se nacházela právě zde. V Chebu však byla vyhlášena samosprávná
provincie Deutschboehmen a proto byla v listopadu 1918 podniknuta slavná výprava setníka
Rošického, která letiště obsadila a získala tak nové republice její první vojenská letadla. Při
1 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
historicky prvním startu dvojice pilotů na stroji Oeffag došlo bohužel i k první letecké tragedii
nové republiky, když pilot V. Antoš havaroval za chebským nádražím. Do Chebu byly poté
soustředěny letecké školy všech odborností a založeno Vojenské letecké učiliště, které zde
působilo až do r. 1934.
Za dobu trvání VLÚ v Chebu zde byly vycvičeny stovky pilotů, pozorovatelů a mechaniků,
z nichž mnozí se později proslavili po celém světě. Od roku 1928 zde byly umístěny jednotky l.
leteckého pluku T.G.M., konkrétně velitelství III. perutě a stíhací letky č. 31 a 32, zatímco školní
útvary VLÚ se postupně stěhovaly do Prostějova.
2 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Později přišly na chebské letiště další, tentokrát pozorovací letky a to letka č. 4 a pozorovací
letky č. 6. V období zhoršování mezinárodní politické situace vznikla v Chebu první Četnická
letecká hlídka, která zde působila až do května 1938.
3 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Po
jedna
Jagdgeschwader
Mnichovu,
ze základen
kdy135.
Cheb
Luftwaffe.
se stal
První
říšským
zde umístěnou
městem, vznikl
jednotkou
z chebského
byli stíhači letiště
II. Gruppe
tzv. Fliegerhorst
–
–
Následně
nato
byla333,
v Chebu
založena
jednotka
tentokrát
jednalo
o II.inspekci
Gruppe
chebského
Jagdgeschwader
Fliegerhorstu
která
i velitel
zde
Luftwaffe,
měla další
svojemaršál
StaffelH.
4,stíhačů,
Goering.
5, 6 a Stab.
V tétosedobě
byl na
4 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Další
letišti
Motorflug"
výcvikový
října
120 000
II.
Cheb
Celá
1939
působilo
etapu
seudálost
lidí.
tak
útvar,
zažil
(Říšská
života
stal
Tento
hned
byla
Cheb
pod
jediným
letiště
škola
den
několik
doprovázena
který
další
na
motorového
tvořilo
místem
spadaly
chebském
historickou
školních
– (bývalého)
podobně
leteckým
m.j.
útvarů.
létání),
letišti
událost,
i letiště
jako
přistála
dnem,
Československa,
Kromě
FFS
v Karlových
na
v dobách
A/B
kterou
kde
slavná
N.S.F.K.
7sease
ČSR
představila
hlavně
vzducholoď
Varech
do
zde
kde
–města
školní
působila
FAR
tento
a Mariánských
i sjelo
63,
známá
D-LZ
letectvo.
obrcož
„Reichsschule
neuvěřitelných
přistál.
130
Legie
bylNa
Graf
velký
Lázních.
zdejším
Condor.
Zeppelin
fuer
13.
Školní
Ergaenzungs-Transportgeschwader,
německých,
jednotky
taképůsobily
italskými
v Chebu
a francouzskými
do roku
což byla
1943,
stroji.
doplňující
kdy zde transportní
byla založena
skupina
II. Gruppe
vyzbrojená kromě
5 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
V
pomocného
Malcova,
roce 1944
kteří
personálu
a letiště
1945 se
opustili
Ruské
letištěkrátce
Cheb
Osvobozenecké
před
stalopříchodem
poslední
Armády
základnou
Američanů.
generála
proVlasova
4 000 letců,
pod mechaniků
velením gen.
a
Toto
pěší divize
Wehrmachtu.
chebské
firma,
Luftwaffe.
začátku
slavné
vybudovaná
roku
letiště
Její
U.S.Army
letiště
1943.
Po
výrobní
vzniklo
krátkém
bylo
nedaleko
Poslední
s jednotkami
program
v roce
zcela
pokusu
od
zde
zničeno
1940,
začal
města
vyrobenou
o2.jeho
jako
tankové
bombardérem
dne
seobnovu
tovární
zabývala
28.verzí
divize
dubna
letiště
bylo
byla
opravami
Heinkel
SS
1945,
v roce
He-111
firmy
a dalšími
když
He-111,
1947
Flugzeugwerk
a H-23
stavbou
ojednotkami
opuštěno
nějpro
který
svedla
vojenských
Slovenský
se
Eger
aLuftwaffe
těžkou
zde
zaniklo.
GmbH.
vyráběl
štát.
letadel
bitvu
Druhé
a Tato
až
97.
pro
do
6 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Dalším
probíhaly
výroba
typu
typem
přestavby
A-5.
potomtohoto
byl opět
typu
Heinkel,
z verzeaA1
to strategický
na verzi A3bombardér
a později zde
He-177
probíhala Greif. kompletní
Nejprve zde
Krátkou He-219
Heinkel
dobu seUhu,
v továrně
které Flugzeugwerke
již byly vybaveny
Eger
palubním
vyráběly
radarem
i zajímavé
i vystřelovacím
a výkonné noční
sedadlem.
stíhačky
Posledním
Chebskou specialitou
kamerami.
Kromě
typem, toho
který
byla
se
sezde
výroba
v Chebu
ještě
fotoprůzkumné
vyrobila
za válkysérie
vyráběl,
verze
klasických
bylMe-262
Messerschmitt
stíhacích
A1a/U3
A1a.
Me-262
se dvěma
Schwalbe.
vestavěnými
7 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Zvláštní
mezipřistání
12 000
km,
kapitolou
ale
z Chebu
krátce
bylado
před
přestavba
Japonska,
startem
prototypu
jej
kde
zničil
mělčtyřmotorového
americký
být v licenci
nálet.
vyráběn.
He-177
Tento
B-5, stroj
kterýměl
mělmít
letět
dolet
bez
Ke
byl předvádění
po
Američané
kuriozní
poškozen
získali
situaci
flakem
v Rechlinu
zpět
došlo
přidobytím
cvičném
3.předali
února
letiště
letu
známé
1944.
nad
v Salzburgu
Přistál
německé
Francií.
zdePosádka
KG-200,
kde
americký
tentobyla
kde
stroj
B-24
zajata,
sloužil
stál.
H Liberátor
do
stroj dubna
v továrně
od 1945,
453. BG,
opravili
kdy který
jej a
8 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Koncem
letiště
bylo
války
rovněž
byl Cheb
silně poškozeno,
několikrát těžce
avšak
bombardován
ne natolik, aby
a zkáze
se nenechalo
neuniklaopravit.
ani továrna FWE. Její
9 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Po
letiště
sloužit
severu
otevřením
veškerý
válce
potřebnou
jako
v případě
civilní
bylo
mezinárodního
mezinárodní
letiště
provoz
technikou,
neschopnosti
opraveno
a na
letiště
letiště
jaře
postavilo
as možností
Ruzyně.
roku
působil
obsadila 1952
odbavovací
Tato
zde
zde
základnu
diverze
Aeroklub.
idea
zřídila
budovu,
nepřežila
pro
Československá
stanici
letadla
Zároveň
věž
„stálé
„Vítězný
přilétající
aMinisterstvo
další
hotovosti"
únor".
armáda,
nutná
do ČSR
Krátce
zařízení.
dopravy
s letouny
která
ze před
západu
vyhnala
vybavilo
Cheb
Jak-23.
aměl
Jejich
ovšempůsobení
nejprve
společnost
letiště
K tomu
město
Ultralight
iCheb
až
ultralehká
přispívá
Slovair
Clubu.
na
Air
jako
vzácné
Speciál
sivletouny
Ultralight
svůj
letadla
Chebu
výjimky
historický
a později
Z-37
a
trvalo
Club
díky
nebylo
ado
firemní
Cheb,
majetek
AN-2,
firma
léta
letecky
ABAS
později,
který
roku
škole
a svěřilo
1953.
využíváno.
vznikl
Plasy.
sejižzačalo
jej
po
Od
vSroce
do
společenských
firmou
téAž
rozvíjet
správy
doby
1997.
koncem
ABAS
zůstalo
asportovní
Vužívání
roce
přišla
osmdesátých
změnách
letiště
2005
právě
na
ultralehké
v rukou
bývalé
získalo
roku
chebskému
let1989
tovární
létání.
letiště
armády,
zde působil
10 / 11
HISTORIE LETIŠTĚ CHEB
Historie
křídel
KŘÍDLA"
novými
fotografiemi
roce
chebských
– vydalo
2014.
nakladatelství
letišť
„CHEBSKÁ
s mnohaKŘÍDLA
Svět
příběhy
křídel
Va SOUVISLOSTECH"
300
v roce
fotografiemi
2006 a v druhém
je popsána
– vydalo
rozšířeném
vnakladatelství
knize „CHEBSKÁ
vydání knihy
Svět s
Autor:vLuděk
Matějíček
11 / 11

Podobné dokumenty

Přehled úprav v modulech

Přehled úprav v modulech Podrobné pokyny a možnosti nastavení pro stahování nových verzí naleznete na adrese http://servis.jerid.cz ve složce Pepaeuro – update internet.

Více

Prolog - 20. srpna 1968

Prolog - 20. srpna 1968 LÝova. !€ 1 Po púlhodboYó přostáÝcé oo6tě1o úttaJně 'p.t flo !Yoiá. fo bylo l6Átch po .lésáté ho.EEě Y6č6.. o.l tóto doby ež té6ěř do Polnocl zd6 by1 j.!tó. Po půboc1 á. tt1.P& čér lei1ětě od 6'oaa...

Více

Tuskegee Airmen v Čechách a na Moravě za 2. světové války

Tuskegee Airmen v Čechách a na Moravě za 2. světové války patrně od školní jednotky FFS (B) 32. Co se týče zničených messerschmittů, potvrzuje německé hlášení zničení a poškození devíti strojů nejnovějšího typu Bf 109G-14. 5 Dalších 32 Fw 190 a několik ji...

Více