této tabulce

Komentáře

Transkript

této tabulce
Dodatečné požadavky a omezení některých členských států
při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území
Umožnění vstupu mláďat
mladších 3 měsíců
neočkovaných proti
vzteklině
Kontaktní adresa
C,D
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,613422&_dad=portal&_schema=PORT
AL
Bulharsko
B
http://www.nvms.government.bg/index.php
Česká republika
B
http://www.svscr.cz/index.php?art=930
Dánsko
D
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/forside.htm
Estónsko
B
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=387
C
http://www.evira.fi/portal/en/animals_and_health/import_and_export/dogs__cats_and_ferrets
_and_import_of_canine_semen/requirements_for_noncommercial_movement_of_dogs__cats_and_ferrets_from_non-eu-countries/
A
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/sante-protection-animaux/animaux-decompagnie/transport
A
http://www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=pets/index.xml
Itálie
A
http://www.ministerosalute.it/speciali/piSpeciali.jsp?id=57
Kypr
A
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_en/DMLinfo_en?OpenDocument
Litva
B
http://www.vet.lt/en/pages/view/?id=320
Lotyšsko
B
http://www.pvd.gov.lv/eng/left_menu/veterinary_surveillance
Lucembursko
B
http://www.gouvernement.lu
B
http://www.fvm.hu/
A
http://www.veterinary.gov.mt/page.asp?n=documentation&l=1
Německo
B
http://www.bmelv.de/cln_044/nn_757140/EN/08AnimalWelfare/PetTravel/__PetTravel__node.html__nnn=true
Nizozemí
B
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640387&_dad=portal&_schema=PORTAL&
p_document_id=111059&p_node_id=1030151&p_mode=BROWSE
Polsko
A
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2006
Portugalsko
B
http://www.dgv.min-agricultura.pt/controlos_veterinarios/docs/Prospecto-Ingles.pdf
Rakousko
B
http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/standard.html?channel=CH0923&doc=CMS1098110923401
Členský stát
Ošetření proti
vnějším
a vnitřním
parazitům
Doba
před
vstupem1)
Belgie
Finsko
Echinococcus
max. 30 dní
+ dávka
praziquantel
Francie
klíšťata
24-48 hod.
ne obojek
Echinococcus
24-48 hod.
praziquantel
Irsko
Maďarsko
klíšťata
24-48 hod.
fipronil
Echinococcus
24-48 hod.
praziquantel
Malta
2)
Rumunsko
B
http://www.madr.ro/
Řecko
B
http://www.minagric.gr/en/index.html
Slovensko
B
http://www.svssr.sk/
B
Slovinsko
http://www.vurs.gov.si/en/
zákaz obchodních přesunů
Španělsko
Švédsko
Echinococcus
max. 10 dní
praziquantel
klíšťata
24-48 hod.
ne obojek
Echinococcus
24-48 hod.
praziquantel
Velká Británie
A
http://www.mapa.es/en/ganaderia/pags/animales_compania/animales_compania.htm
A
http://www.sjv.se/home/amnesomraden/animalhealthwelfare/importexportofliveanimals/dogs
andcats.4.7502f61001ea08a0c7fff126754.html
A
http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/index.htm
A - neumožněno
B - umožněno ze všech členských států na základě obecné výjimky
C - umožněno z určitých členských států na základě obecné výjimky
D - umožněno ze všech členských států na základě posouzení individuálního případu
E - umožněno z určitých členských států na základě posouzení individuálního případu
Obecná výjimka - členské státy povolují cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem
a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
1)
2)
doba před vstupem na území určitého členského státu, v níž je nezbytné provést dané ošetření
poskytnuta členskými státy

Podobné dokumenty

Aviární influenza II

Aviární influenza II  úplná uzávěra chovu – obce - oblasti  vymezení ochranných pásem  usmrcení všech ptáků v chovu  neprodlená neškodná likvidace utracených ptáků a jejich produktů  vyčištění a desinfekce stájí a...

Více

Informace pro osoby převážející v letadle

Informace pro osoby převážející v letadle zvířat  z třetích  zemí,  a  také  vývozu  z Polska  do  některých  třetích  zemí  a  zemí  EU  (Velká  Británie, Švédsko, Irsko, Malta).   Do  států  jako  např.  Austrálie,  Nový  Zéland,  někter...

Více

PDF

PDF kucháromvesmíru Allanom Guthom, čarodejníkom Igora Alexandra, rozpínavým vesmíromEdwina Hubbla atď. Pozoruhodných objavov a zistení je mnoho, veda (ako sámpíše) napreduje míľovými krokmi, a tak aut...

Více

Kontrola medu 2009

Kontrola medu 2009 Bilophar Wald Honig včelí lesní smíšený med z medu květového a medu medovicového

Více

DU10

DU10 Kontaminanty tedy nevznikají jen lidskou aktivitou, patří mezi ně i chemikálie normálně přítomné v přírodě. Průmyslový provoz ovšem může zvyšovat jejich mobilitu nebo množství přítomné v prostředí....

Více

Sieciowy rejestrator PX

Sieciowy rejestrator PX Katalogová karta Síťový NVR IPOX PX-NVR3258H

Více

Fusarium toxins: adult intake from cereals and cereal

Fusarium toxins: adult intake from cereals and cereal from the safety surveys of domestic grains (19992007) and control survey (2007) • THL (National Institute for Health and Welfare): consumption data from Findiet 2007 • Evira, MTT, THL : intake esti...

Více

Co je třeba vědět o systému vzájemného uznávání odborné

Co je třeba vědět o systému vzájemného uznávání odborné Evropská legislativa Primární právo Obecně je oblast uznávání odborných kvalifikací upravena čl. 47 Smlouvy o založení Evropských společenství, který ukládá povinnost vydání směrnic pro vzájemné uz...

Více