1200 l. př. nl

Komentáře

Transkript

1200 l. př. nl
ASI OD 1500 - 1200 L. PŘ. N. L.
ASI OD 3000 L.PŘ.N.L
DOBA ŽELEZNÁ
DOBA BRONZOVÁ
ČLOVĚK SOUČASNÝ ASI 10 000 L. PŘ. N. L.
ČLOVĚK ROZUMNÝ ASI 300 000 L. PŘ. N. L.
DOBA KAMENNÁ
ASI OD 2 500000 L. PŘ. N. L.
DOBA KAMENNÁ
NEJPRVE PRIMITIVNÍ KAMENNÉ NÁSTROJE – PAZOURKY
POZDĚJI KOMBINACE DŘEVA, HRUBĚ OPRACOVANÉHO
KAMENE A ZVÍŘECÍCH ŠLACH - SEKERY, OŠTĚPY, KOPÍ…
ZPRACOVÁVÁNÍ KOSTÍ – NÁSTROJE I OZDOBY
ZPRACOVÁVÁNÍ KŮŽÍ – OBLEČENÍ
OBYDLÍ V JESKYNI, POZDĚJI V CHÝŠI Z KŮŽÍ
OBJEV ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ
LOVCI A SBĚRAČI
DOBA BRONZOVÁ
OBJEV SLITINY MĚDI A CÍNU = BRONZU
DOMESTIKACE KACHEN, SLEPIC …
VÝROBA ŠPERKŮ, ZBRANÍ
POUŽÍVÁNÍ BRONZOVÝCH TYČINEK JAKO PLATIDLA
ČECHY – ÚNĚTICKÁ KULTURA (SPECIÁLNÍ KERAMIKA)
- MOHYLOVÁ KULTURA (POHŘBÍVÁNÍ MRTVÝCH DO
MOHYL)
- KULTURA POPELNICOVÝCH POLÍ (ZPOPELŇOVÁNÍ
MRTVÝCH)
DOBA ŽELEZNÁ
PRVNÍ ZMÍNKY POCHÁZEJÍ Z KMENE CHETITŮ Z MALÉ ÁSIE
(ASI 1500 PŘ.N.L.) A POZDĚJI ZE STAROVĚKÉHO ŘECKA
NA ÚZEMÍ ČECH ŽIL KMÉN BÓJŮ (KELTŮ)(ASI
KOLEM 400 PŘ.N.L.)
BUDOVALI OPPIDA (CHRÁNĚNÉ OSADY)
PROVOZOVALI ŘEMESLA
POZDĚJI ZDE ŽILI GERMÁNI A PO NICH PŘIŠLY
SLOVANSKÉ KMENY ASI 400 N.L.
NA VÝHODNÝCH MÍSTECH VZNIKALY OSADY A OPEVNĚNÁ
HRADIŠTĚ
Z VÝCHODU ZAÚTOČILY KOČOVNÉ NÁRODY = AVAROVÉ =>
K OBRANĚ SJEDNOTIL SLOVANY
FRANSKÝ KUPEC SÁMO =
SÁMOVA ŘÍŠE
SÁMOVA ŘÍŠE ODRÁŽELA PO CELOU DOBU ÚSPĚŠNĚ ÚTOKY AVARŮ
MĚL 12 ŽEN
22 SYNŮ A 15 DCER
VLÁDL 35 LET
ŘÍŠE SE PO JEHO SMRTI ROZPADLA ASI 659 N.L.
VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
9. STOLETÍ
KNÍŽE MOJMÍR I.= ROD MOJMÍROVCŮ
ASI MIKULČICE NA MORAVĚ
BOJOVAL PROTI KNÍŽETI PRIBINOVI
NA SLOVENSKU = NITRANSKÉ KNÍŽECTVÍ
SPOJIL OBĚ KNÍŽECTVÍ
ROZKVĚT OBCHODU, ŘEMESEL,
HUTNICTVÍ, ZBRANÍ, ŠPERKŮ...
hlavní město:
Veligrad
obyvatelstvo
Jazyky: staroslověnština, latina
Náboženství: křesťanství, pohanství
státní útvar státní zřízení: knížectví
Vznik: 833
Zánik: 906/907
Státní útvary a území
Předcházející:
Sámova říše Sámova říše
Moravské knížectví Moravské knížectví
Nitranské knížectví Nitranské knížectví
Avarská říše Avarská říše
Nástupnické:
České knížectví České knížectví
Uherské knížectví Uherské knížectví
Lutici Lutici
Východofranská říše Východofranská říše
ZELENĚ = VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
ZA ROSTISLAVA
ZELENÁ LINKA =
ZA SVATOPLUKA I.
MODŘE = FRANKOVÉ
ORANŽ. = BULHARSKO
KOSTANTIN A METODĚJ
ŠÍŘILO SE KŘESŤANSTVÍ
KNÍŽE RASTISLAV POŽÁDAL CÍSAŘE Z BYZANCIE, ABY NA MORAVU POSLAL
UČITELE = VĚROZVĚSTY, KTEŘÍ ZNALI SLOVANSKÝ JAZYK
ZE SOLUNĚ ASI 860 N.L.
HLAHOLICE = KONSTANTIN (POZDĚJI CYRIL) VYMYSLEL NOVÉ PÍSMO
SVATOPLUK I. VL.870 - 894
VYHNAL ŽÁKY CYRILA A METODĚJE Z MORAVY
PO JEHO SMRTI SYNOVÉ NEDOKÁZALI UDRŽET CELOU ŘÍŠI A TA SE ROZPADLA
POD ÚTOKY MAĎARŮ
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
PRAOTEC ČECH – PŘÍCHOD NA ŘÍP
KROK
KROKOVY DCERY – KAZI, TETA, LIBUŠE
LIBUŠE A PŘEMYSL ORÁČ
HORYMÍR A ŠEMÍK
PŘEMYSLOVCI A ČECHY
Přemyslovci erb.svg
Erb dynastie Přemyslovců
Země České knížectví
České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví,
Ratibořské knížectví, Krnovské knížectví
Tituly kníže, král
Zakladatel Bořivoj I.
Mýtický zakladatel Přemysl Oráč
Rok založení
dříve než 10. století
Konec vlády 1306 (královská linie)
1521 (opavská linie)
Poslední vládce Václav III. (královská linie)
Valentin Hrbatý (opavská linie)
Větve rodu opavská, Děpoltici, olomoucká, brněnská, znojemská,
Soběslavovci
PŘEMYSLOVCI VL. ASI 867 - 1306
KNÍŽE BOŘIVOJ I.
STAVĚL KOSTELY VČETNĚ KAMENNÉHO KOSTELA
V LEVÉM HRADCI A TAKÉ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ
PRAHY, KTERÝ POZDĚJI DOSTAL JMÉNO PRAŽSKÝ HRAD
ÚZEMÍ SE ZÍSKÁVALA BOJEM, DOHODOU NEBO SŇATKEM
KŘESŤANSTVÍ => KNĚŽÍ, KNIHY, VZDĚLANOST
KNIHY SE PSALY RUČNĚ NA PERGAMEN HUSÍM BRKEM
ÚKOL – VYHLEDEJTE,
CO JE ROTUNDA A
CO BAZILIKA
ROMÁNSKÝ SLOH 9. - 13. ST.
= SILNÉ ZDI Z KVÁDRŮ
OKNA MALÁ NAHOŘE S KAMENNÝM OBLOUKEM
SOCHAŘSTVÍ = GEOMETR. VZORY, ROSTLINNÉ
MOTIVY, FIGURÁLNÍ MOTIVY
HRADIŠTĚ ZE DŘEVA SE POSTUPNĚ MĚNÍ
NA KAMENNÉ HRADY
Přemyslovská knížata
872 do asi 883 a od asi 885 do 888/890 Bořivoj I. první
historicky doložený Přemyslovec
889 do 915 Spytihněv I. syn Bořivojův
915 do 921 Vratislav I. syn Bořivojův
921 do 929/935 Svatý Václav syn Vratislavův
929/935 do 967/972 Boleslav I. syn Vratislavův
967/972 do 999 Boleslav II.
syn Boleslava I.
999 do 1002 a 1003 Boleslav III. syn Boleslava II.
1002 do 1003 Vladivoj? jeho zařazení k Přemyslovcům je
sporné
1003, 1004 až 1012, 1033 až 1034 Jaromír syn Boleslava II.
1012 do 1033, 1034 Oldřich syn Boleslava II.
1034 do 1055 Břetislav I. syn Oldřichův
1055 do 1061 Spytihněv II. syn Břetislavův
KNÍŽE VÁCLAV VL. 921/925 – 929/935
A BOLESLAV VL. 929/935 – 967/972
KNÍŽE VÁCLAV = VYCHOVÁVALA HO BABIČKA LUDMILA
JEHO MATKA DRAHOMÍRA JI NECHALA ZAVRAŽDIT
BYL VZDĚLANÝ, UMĚL ČÍST A PSÁT, COŽ NEBYLO DŘÍVE TAK
OBVYKLÉ ANI MEZI ŠLECHTOU
STATEČNÝ = VYZVAL RADSLAVA NA OSOBNÍ SOUBOJ, ABY ZABRÁNIL
KRVEPROLITÍ MEZI VOJSKY
VÝKUPNÉ NĚMECKU= POPLATEK ZA MÍR = 120 VOLŮ ROČNĚ+500 HŘIVEN STŘÍBRA
(HISTORICKY NENÍ DOLOŽEN)
BOLESLAV TOUŽIL PO TRŮNU
NECHAL BRATRA VE STARÉ BOLESLAVI 28. ZÁŘÍ ZAVRAŽDIT (JE NĚKOLIK VÝKLADŮ)
(LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVOVI, BLANIČTÍ RYTÍŘI)
A SÁM USEDL NA TRŮN JAKO BOLESLAV I. UKRUTNÝ
ODMÍTL PLATIT VÝKUPNÉ => 14 LET VÁLKY, PAK SMÍR
UPEVNIL POZICI PŘEMYSLOVCŮ A ČECH
PRAVIDLENÉ DANĚ, RAZÍ MINCE = PRAŽSKÉ DENÁRY
BOLESLAV II. = POBOŽNÝ
SILNÝ PANOVNÍK
RAZIL DENÁRY
VYVRAŽDIL SLAVNÍKOVCE
SLAVNÍKOVCI
(NĚKOLIK VÝKLADŮ PŮVODU SLAVNÍKOVCŮ,
MEZI JINÝMI I TAKOVÉ, ŽE BYLI PŘÍBUZNÍ PŘEMYSLOVCŮ =
ZA VLÁDY BOLESLAVA II. SPORY VYVRCHOLILY
JEJICH VYVRAŽDĚNÍM
SLAVNÍKOVEC = BISKUP SV. VOJTĚCH = UČENÝ, UTEKL PŘED
VYVRAŽDĚNÍM K CÍSAŘI A POZDĚJI DO POLSKA
SNAŽIL SE ŠÍŘIT KŘESŤANSTVÍ
BYL ZAVRAŽDĚN V PRUSKU
KNÍŽE OLDŘICH (OLDŘICH A BOŽENA)
PRUDKÝ A DIVOKÝ
VYBUDOVAL SÁZAVSKÝ KOSTEL PODLE LEGENDY NA MÍSTĚ, KDE
MU POUSTEVNÍK ZABRÁNIL UŠTVAT LAŇ
PŘIPOJIL NATRVALO K ČECHÁM MORAVU
BŘETISLAV I. (BŘETISLAV A JITKA)
SILNÝ, ODVÁŽNÝ, DOBYL MORAVU
UNESL JITKU (DCERU BAVORSKÉHO MARKRABĚTE)
KŘESŤANSKÝ ŘÁD V ZEMI
USTANOVIL, ŽE VLÁDNOUT MÁ VŽDY NEJSTARŠÍ
PŘÍSLUŠNÍK PŘEMYSLOVSKÉHO RODU
(NE VŽDY SE TO VŠAK DODRŽOVALO)
KOSMAS A JEHO KRONIKA
NEJSTARŠÍ ČESKÁ KRONIKA
KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ
KNIHA PRVNÍ = VELMI NEPŘESNÁ
LEGENDY A POVĚSTI O VZNIKU ČESKÉHO NÁRODA
KONČÍ SMRTÍ KNÍŽETE JAROMÍRA 1035
DRUHÁ KNIHA = 1038 AŽ PO NÁSTUP BŘETISLAVA I.
TŘETÍ KNIHA = BŘETISLAV II. AŽ
PO SMRT VLADISLAVA I. 1125
STALA SE PŘEDLOHOU PRO DALŠÍ KRONIKÁŘE
1061 do 1092
Vratislav II. syn Břetislava I., od r. 1085 první český
král (Vratislav I.)
1092 Konrád I. Brněnský syn Břetislava I.
1092 do 1100
Břetislav II. syn Vratislava II.
1100 až 1107, 1117 až 1120 Bořivoj II.
syn Vratislava II.
1107 do 1109 Svatopluk Olomoucký vnuk Břetislava I.
1109 až 1117, 1120 až 1125 Vladislav I. syn Vratislava II.
1125 do 1140 Soběslav I. syn Vratislava II.
1140 do 1172 Vladislav II. syn Vladislava I., od r. 1158 druhý český král
jako Vladislav I.
1172 až 1173, 1178 do 1189
Bedřich syn Vladislava II.
1173 do 1178 Soběslav II. syn Soběslava I.
1189 do 1191 Konrád II. Ota
vnuk Konráda I. Brněnského
1191 do 1192 Václav (II.) syn Soběslava I.
1192 až 1193, 1197 až 1198 (poté král)
Přemysl Otakar I.
syn
Vladislava II.
1193 do 1197 Jindřich Břetislav vnuk Vladislava I., pražský biskup
1197 Vladislav Jindřich syn Vladislava II.
Přemyslovští králové
1198 do 1230
Přemysl Otakar I. třetí český král
1230 do 1253
Václav I. syn předešlého, čtvrtý český král
1253 do 1278
Přemysl Otakar II. syn předešlého, pátý český král,
také vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský
1278 do 1305
Václav II.
syn předešlého, šestý český král, od
roku 1300 do r. 1305 také polský král
1305 do 1306
Václav III. syn předešlého, sedmý český král,
v letech 1301–1305 uherský král jako Ladislav V., v letech 1305–1306
polský král
300 LET VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ
POČET OBYVATEL ROSTL =>
MÝCENÍ LESŮ = PŮDA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
NOVÉ VESNICE
PŘEMYSL OTAKAR I.
UZNÁNÍ DĚDIČNÉHO KRÁLOVSKÉHO TITULU
ZLATÁ BULA SICILSKÁ 1212
UZNALA PRÁVA A SVOBODY ČESKÉHO STÁTU
DVA JAZYKY = STARÁ ČEŠTINA A STARÁ NĚMČINA
ŠLECHTA DÁVALA NĚMECKÁ JMÉNA HRADŮM
A MLUVILA OBĚMA JAZYKY
GOTIKA
VYSOKÉ, ŠTÍHLÉ STAVBY A
OKNA
S LOMENÝM OBLOUKEM
ANEŽKA ČESKÁ
DCERA OTAKARA I.
POMÁHALA CHUDÝM A NEMOCNÝM
ZALOŽILA V PRAZE NA FRANTIŠKU
ŽENSKÝ A MUŽSKÝ KLÁŠTER
SE ŠPITÁLEM
POZDĚJI PROHLÁŠENA ZA SVATOU
PŘEMYSL OTAKAR II.
PŘEMYSL OTAKAR II. =
KRÁL ŽELEZNÝ(JEHO JÍZDNÍ RYTÍŘI MĚLI SKVĚLÁ BRNĚNÍ)
A ZLATÝ (TĚŽIL U NÁS HODNĚ STŘÍBRA – JIHLAVA A KUTNÁ HORA)
BYL MOCNÝM PANOVNÍKEM,
ALE JAK RYCHLE STOUPAL, TAK PRUDCE PADL
ZALOŽIL KROMĚ MNOHA DALŠÍCH
NAPŘ. MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE A V PRAZE MALOU STRANU
ZŘÍDIL ZEMSKÝ SOUD
ZNEPŘÁTELIL SI ROD VÍTKOVCŮ Z JIŽNÍCH ČECH
A DALŠÍ ŠLECHTU
DOSTAL SE DO SPORU S NOVĚ ZVOLENÝM RUDOLFEM HABSBURSKÝM
TEN PODNĚCOVAL ČESKOU ŠLECHTU PROTI NĚMU
V BITVĚ NA MORAVSKÉM POLI 1278
STÁLI PROTI SOBĚ A PŘEMYSL OTAKAR II. ZDE BYL PORAŽEN A ZAHYNUL
PRO ČESKÉ ZEMĚ NASTALY OD TÉ CHVÍLE TĚŽKÉ ČASY
POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI
VÁCLAV II.
V DĚTSTVÍ VĚZNĚN
NA BEZDĚZU
A PAK V NĚMECKU
POZDĚJI SE PODAŘILO
ČESKÉ ŠLECHTĚ,
PO 5 LETECH,
HO DOSTAT ZPĚT
A ZAČAL VLÁDNOUT
1283
OBNOVIL V ZEMI POŘÁDEK
ZAVEDL PRAŽSKÉ GROŠE
VYDAL HORNÍ ZÁKONÍK TÝKAJÍCÍ SE TĚŽBY RUD
PODPOROVAL UMĚNÍ
CHTĚL ZALOŽIT UNIVERZITU V ČECHÁCH, ALE NEPOVEDLO SE MU TO
KRÁL ČESKÝ A MARKRABĚ MORAVSKÝ
KRÁL POLSKÝ
STRACH Z BOUŘKY A KOČEK
POSLEDNÍ PŘEMYSLOVEC VÁCLAV III.
KRÁL ČESKÝ, POLSKÝ A UHERSKÝ (TITULU SE POZDĚJI VZDAL)
ABY UBRÁNIL POLSKOU KORUNU,
VYDAL SE NA VOJENSKÉ TAŽENÍ
BYL VŠAK ZAVRAŽDĚN ROKU 1306 V OLOMOUCI
A VE SVÝCH 16 LETECH ZEMŘEL,
JAKO POSLEDNÍ PŘEMYSLOVEC, PO MEČI=
NEMĚL MUŽSKÉHO NÁSLEDNÍKA TRŮNU
PO TÉ NASTALY V ČECHÁCH ZMATKY A NEJISTOTA,
KDO BUDE VLÁDNOUT

Podobné dokumenty