Propozice závodu. - ZKO Plzeň,716,U Viaduktu,výcvik,pes,kynologie

Komentáře

Transkript

Propozice závodu. - ZKO Plzeň,716,U Viaduktu,výcvik,pes,kynologie
ZKO 716 Plzeň - U Viaduktu
vás zve
na
1. ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU
Datum konání:
Prezence:
Zahájení:
1. května 2011
od 08.00 do 08.30 hodin
09.00 hodin
Místo konání:
Vedoucí závodu:
Cvičiště ZKO U Viaduktu
Jan Otýs
Závod posuzuje rozhodčí:
Závod budou figurovat:
Oldřich Šnytr
Jan Otýs, druhý pomocník
Startovné:
350,- Kč
Přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected]
Startovné zasílejte po potvrzení přihlášky na účet: 5928696001/5500, do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení
Info:
+420 739 062 676 Jan Otýs
E-mail: [email protected]
Uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2011
Podmínky závodu:
V případě, že se z jakéhokoliv důvodu psovod akce nezúčastní nebo je z ní vyloučen či odvolán
anebo v případě, že akce nemůže být z klimatických nebo jiných vážných překážek, které
pořadatel nezavinil, zahájena, či dokončena, startovné se nevrací a je použito na uhrazení nákladů
pořadatele na akci.
Každý závodník se může zúčastnit závodu s jedním psem.
Počet závodníků je omezen na 15.
Po zahájení závodu nejsou již další psovodi k účasti na akci připuštěni, a to i v případě, že byli
předem přihlášeni.
Psovod, který se chce zúčastnit závodu s háravou fenou, musí tuto skutečnost nahlásit pořadateli
při prezenci a dále je povinen řídit se pokyny pořadatele. (Fenu musí držet tak, aby nedošlo
ke kontaktu s ostatními psy. Nesmí s ní vstupovat do prostor určených k provádění cviků a smí se
pohybovat jen v prostorech určených pořadatelem). Psovod s háravou fenou bude startovat jako
poslední
Po zahájení závodu je trénink na cvičišti a v okolí výcvikových prostor nepřípustný.
Závodník, který nedodrží podmínky propozic, může být diskvalifikován.
K závodu nebudou připuštěna zvířata, která mají kupírované uši za účelem úpravy vzhledu.
Protesty:
Protest může podat pouze účastník akce prostřednictvím vedoucího akce a to nejpozději
při závěrečném hodnocení akce. Při podání protestu se skládá kauce ve výši 500,- Kč. Výrok
rozhodčího je konečný a nelze proti němu podat protest.
Povinnosti psovodů - závodníků:
řídit se pokyny pořadatele
mít výstroj dle zkušebního řádu
znát metodiku provádění jednotlivých cviků
předložit očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním proti vzteklině,
parvovirose, psince, leptospiróze a infekční hepatitidě ne starším jak jeden rok a ne mladším jak
jeden měsíc
dodržovat zákony a pravidla slušného chování, především zákon na ochranu zvířat, veterinární
zákon
psovod odpovídá za škody způsobené jím nebo jeho psem
venčit a uvazovat psy ve vyhrazených prostorech dle pokynů pořadatele
dbát na bezpečnost, aby nedošlo k pokousání jiného zvířete či člověka
Propozice závodu.
OBRANA
1. Revír přírodní 80x100 metrů, pes v náhubku - 10 bodů
2. Označení pomocníka - 10 bodů
3. Prohlídka a výslech, bez náhubku - 10 bodů
4. Zadní doprovod, bez náhubku - 10 bodů
5. Přepad při doprovodu druhým skrytým pomocníkem - 40/5 bodů
6. Neúplatnost, pes v náhubku - 10 bodů
7. Hladké zadržení s protiútokem na 100 metrů, výstřel před zákusem - 60/5 bodů
8. Zákrok v místnosti na jednoho pomocníka - 85/5 bodů
Obrana celkem – 250 bodů
POSLUŠNOST
1.Přivolání psa před sebe – 10 bodů
2.Ovladatelnost na vodítku – 10 bodů
3.Sedni ,lehni,vstaň u nohy psovoda – 10 bodů
4.Štěkání na povel u nohy psovoda – 10 bodů
5.Odložení dlouhodobé,střelba, psovod 20 kroků od psa – 10 bodů
Poslušnost celkem – 50 bodů
U poslušnosti jsou povoleny zvukové i posunkové povely.
Všechny zákusy se provádí na ringo.
Pokud pes při revíru neoznačí pomocníka a psovod přejde pomocníka o 20 metrů, pokračuje
až neúplatností.
V případě rovnosti bodů rozhoduje počet bodů za zákrok v místnosti, hladké zadržení
s protiútokem, přepad při doprovodu.
Sponzoři:
www.canine-caviar.cz
www.eshop.scucka.com
www.azs98.cz
www.volny.cz/ekakomplet
www.omegasecurity.cz

Podobné dokumenty

Vybrané publikace - Institute of Geonics of the CAS

Vybrané publikace - Institute of Geonics of the CAS MARTINEC, P., ŠČUČKA, J.: St. Martin's church - building materials and their provenance. In: St. Martin's church in Bohusov (Kozak, P., Prix, D., Zezula, M. Eds.), Ostrava: National Heritage Instit...

Více

KRYTÍ - pes - SHIH TZU klub ČR zs

KRYTÍ - pes - SHIH TZU klub ČR zs Chovný pes je ten, který absolvoval bonitaci a ostatní podmínky a byl zařazen do chovu a může být použit jako krycí. Krycí pes je chovný pes, který svými kvalitami (exteriérovými, povahovými) se co...

Více

ZDE - Malinois club

ZDE - Malinois club se zakousne do ochranného rukávu. 1 Neuspokojivá BOT Pes výrazně zaváhá před střetem s figurantem, vyhne se zákusu a při tlaku figuranta výrazně váhá nebo se nechá vytlačit. Pokud dojde k zákusu a ...

Více

Zde - zko sahara

Zde - zko sahara Psovod se na pokyn pomocníka dostaví na výchozí bod. V improvizované místnosti, za překážkou (max 1m.), sedí figurant, který neuposlechne zákonnou výzvu psovoda. Psovod následně vypouští psa. Figur...

Více

Mezinárodní zkušební řád IPO

Mezinárodní zkušební řád IPO jsou vhodné různé druhy psích sportů. Nedostatečně vytížení psi mohou být obtížní a jejich chování může vést ke stížnostem veřejnosti. Člověk, který cvičí svého psa nebo se s ním věnuje některému s...

Více