expertsinlubricants

Komentáře

Transkript

expertsinlubricants
E X P E R T S
I N
L U B R I C A N T S
POTRAVINÁŘSKÝ, FARMACEUTICKÝ
A KOSMETICKÝ PRŮMYSL
POTRAVINÁRSKY, FARMACEUTICKÝ
A KOZMETICKÝ PRIEMYSEL
2-3
POTRAVINÁŘSKÝ,
FARMACEUTICKÝ
A KOSMETICKÝ
PRŮMYSL
POTRAVINÁRSKY,
FARMACEUTICKÝ
A KOZMETICKÝ
PRIEMYSEL
Společnosti, které se chtějí vyhnout
nepotřebnému riziku …
Spoločnosti, ktoré sa chcú vyhnúť nežiadanému riziku…
… používají potravinářské výrobky.
Kvalita
V potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu se často setkáváme s aplikacemi, ve
kterých náhodný kontakt maziva s výrobkem může
způsobit nedozírné následky. Z tohoto důvodu
společnosti, kterým obzvláště záleží na kvalitě
jejich výrobků, ale i bezpečnosti výrobního procesu a které se chtějí vyhnout nepotřebnému riziku,
používají potravinářská maziva a oleje.
Tyto výrobky musí být bez chuti a vůně (či zápachu), musí být zdraví nezávadné a je žádoucí, aby
se zároveň jednalo o vysoce výkonné výrobky tak,
aby jejich spotřeba byla minimalizována.
… používajú potravinárske výrobky.
Kvalita
• během výrobního procesu jsou mnohonásobně
kontrolovány a testovány
• jsou vyrobeny podle mezinárodních
potravinářských norem a vyhovují i ještě
přísnějším německým sanitárním normám
• respektují požadavky přísné normy FDA 21 CFR
odd. 178.3750
• jsou certifikovány NSF H1
V potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom
priemysle sa často stretávame s aplikáciami pri
ktorých náhodný kontakt maziva s výrobkom,
môže spôsobiť nedozierne následky. Z tohto dôvodu, spoločnosti ktorým zvlášť záleží na kvalite ich
výrobkov, ale aj na bezpečnosti výrobného procesu, tie ktoré sa chcú vyhnúť nežiadanému riziku,
používajú potravinárske mazivá a oleje.
Tieto výrobky musia byť bez chute a vône (či zápachu) a musia byť zdraviu neškodné. Zároveň sa
žiada, aby to boli vysoko výkonné výrobky, ktorých
spotreba je minimalizovaná.
• nepředstavují žádné nebezpečí pro spotřebitele
Výrobky NILS plně uspokojují následující
požadavky:
• jsou vyrobeny z přísně vybraných a kontrolovaných surovin
• k jejich výrobě se používají nejmodernější a
exkluzivní technologie
• v priebehu výrobného procesu sú mnohonásobne kontrolované a testované
EAC: 29
has implemented and maintains an
• sú vyrobené podľa medzinárodných potravinárskych noriem a vyhovujú aj ešte prísnejším
nemeckým sanitárnym normám
• na ich výrobu sa používajú najmodernejšie a
exkluzívne technológie
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2004
Issued on:
Validity date: Quality Austria certified since: 2011-03-02
2013-11-10
1999-11-26
Registration Number: AT-00093/1
Signatures removed for security reasons
Michael Drechsel
President of IQNet
Mag. Friedrich Khuen-Belasi
Authorised Representative
of Quality Austria
IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
• rešpektujú požiadavky prísnej normy FDA 21
CFR odd. 178.3750
* The list
information is available under www.iqnet-certification.com
DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
YUQS Serbia
QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
ICONTEC Colombia IMNC Mexico
Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
PCBC Poland Quality
Inspecta
CISQ
AENOR
Quality Austria
Representative
Friedrich Khuen-Belasi
security reasons
00093/1
Registration Number: AT-00093/1
Quality Austria certified since:
Validity date:
Issued on:
• sú certifikované NSF H1
1999-11-26
2013-11-10
2011-03-02
ISO 14001:2004
which fulfills the requirements of the following standard
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
has implemented and maintains an
EAC: 29
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
incl. sites:
• nepredstavujú nijaké riziko pre spotrebiteľa
• sú vyrobené z prísne vybraných a
kontrolovaných surovín
IQNet and Quality Austria
hereby certify that the organization
NILS AG I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
incl. sites: I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
Výrobky NILS plne uspokojujú nasledujúce
požiadavky:
Firma Nils S.p.A. je od roku 1998 nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2000, a od roku 1999 i nositelem certifikace ochrany životního prostředí ISO
14001:2004
CERTIFICATE
I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
NILS AG
hereby certify that the organization
IQNet and Quality Austria
CERTIFICATE
IQNet and Quality Austria
hereby certify that the organization
NILS AG I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
incl. sites: I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
EAC: 29
Firma Nils S.p.A. je od roku 1998 nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2000, a od roku 1999 aj
nositeľom certifikácie ochrany životného prostredia
ISO 14001:2004
has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008
Issued on:
Validity date: Quality Austria certified since: 2011-03-02
2013-11-10
1998-11-24
Registration Number: AT-01401/1
Signatures removed for security reasons
Michael Drechsel
President of IQNet
Mag. Friedrich Khuen-Belasi
Authorised Representative
of Quality Austria
IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
IQNet Partners*:
President of IQNet
Michael Drechsel
of Quality Austria
Authorised Representative
Mag. Friedrich Khuen-Belasi
Signatures removed for security reasons
00093/1
Registration Number: AT-00093/1
Quality Austria certified since:
Validity date:
Issued on:
1999-11-26
2013-11-10
2011-03-02
ISO 14001:2004
which fulfills the requirements of the following standard
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
has implemented and maintains an
EAC: 29
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
incl. sites:
I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
2-3
POTRAVINÁŘSKÝ,
FARMACEUTICKÝ
A KOSMETICKÝ
PRŮMYSL
Výrobky
POTRAVINÁRSKY,
FARMACEUTICKÝ
A KOZMETICKÝ
PRIEMYSEL
Výrobek - Výrobok Informace o výrobku
Informácie o výrobku
Paleta výrobkov NILS je
velmi široká a uspokojuje
všetky potreby mazania.
Okrem štandardných
výrobkov, ktorých základné vlastnosti sú popísané
v tabuľke, existuje aj
možnosť vyrobiť produkt
podľa požiadaviek zákazníka alebo podľa vzorky.
NILS prevádzkuje vlastné
laboratórium, v ktorom sú
k dispozícii vyškolení a
kompetentní technici.
FOOD
Speciální mazivo pro potravinářský průmysl – univerzální použití. Výrobek certifikován NSF H1, dostupný v
NLGI třídách 00-0-1-2. Pracovní tepota -20 °C/ +140 °C
(krátkodobě +180 °C).
FOOD TTF
Speciální syntetické mazivo pro potravinářský průmysl, formu- Špeciálne syntetické mazivo pre potravinársky priemysel, vyrálováno především pro velmi nízké teploty. Výrobek certifikován bané najmä pre veľmi nízke teploty. Výrobok certifikovaný NSF
NSF H1. Pracovní tepota -45 °C/ +160 °C (krátkodobě +200 °C). H1. Pracovná tepota -45 °C/ +160 °C (krátkodobo +200 °C).
FOOD 4870
Potravinářské mazivo na základě bílého medicinálního oleje
a pevné přísady PTFE. Vyhovuje specifikacím HALAL a KOSHER. Pracovni teplota od -20 °C/ +140°C.
Výrobek certifikován NSF H1.
Potravinárske mazivo na báze bieleho medicinálneho oleja a pevnej prísady PTFE. Vyhovuje špecifikáciám HALAL a KOSHER.
Pracovná teplota od -20 °C/ +140°C.
Výrobok certifikovaný NSF H1.
FOOD HT
Mazivo na základě bílého medicinálního oleje, EP aditiv a
světlých pevných přísad. Obzvláště odolné vůči vodě, páře
a vysokým tlakům i teplotám. Výrobek certifikován NSF H1.
Pracovní tepota -20 °C/ +140 °C (krátkodobě +180 °C).
Mazivo na báze bieleho medicinálneho oleja, EP aditív a svetlých, pevných prísad. Zvlášť odolné vode, pare a vysokým
tlakom a teplotám. Výrobok certifikovaný NSF H1. Pracovná
teplota -20 °C/ +140 °C (krátkodobo +180 °C).
FOOD CUBE
Potravinářské mazivo pro vysoké pracovní teploty i vysoké zatížení. Obyvláště vhodné pro pelet mlýny na výrobu
krmiv pro zvířata. Výrobek certifikován NSF H1. Pracovni
teplota od -20 °C do +150°C.
Potravinárske mazivo pre vysoké pracovné teploty a vysoké
zaťaženie. Vhodné najmä pre pelet mlyny na výrobu krmív
pre zvieratá. Výrobok certifikovaný NSF H1. Pracovná teplota
od -20 °C do +150°C.
POLYSYNT
Fluorizované mazivo určeno pro mazání ložisek pracujících při extrémně vysokých teplotách, odolné vůči všem
typům ředidel a většině agresívních látek. Ideální pro mazání ložisek pecí na chleba, krekry, tyčinky, oplatků apod.
Výrobek certifikován NSF H1.
Pracovní tepota -40 °C/ +260 °C (krátkodobě +290 °C).
Fluorizované mazivo určené na mazanie ložísk pracujúcich
pri extrémne vysokých teplotách, odolné proti všetkým typom riedidiel a väčšine agresívnych látok. Ideálne na mazanie
ložísk pecí na chlieb, krekrov, tyčiniek, oplátok apod. Výrobok certifikovaný NSF H1.
Pracovná tepota -40 °C/ +260 °C (krátkodobo +290 °C).
VASELINA
3313
Přírodní vazelína na základě vysoce rafinovaných
uhlovodíků, vhodná jako základ pro farmaceutické a kosmetické výrobky, jako konzervační látka, jako mazivo, jako
ochrana proti rzi nebo jako ochrana těsnění. Výrobek v souladu s německou sanitární normou DAB 10.
Prírodná vazelína na báze vysoko rafinovaných uhľovodíkov,
vhodná ako základ pre farmaceutické a kozmetické výrobky,
ako konzervačná látka, ako mazivo, ako ochrana proti hrdzi
alebo ako ochrana tesnení. Výrobok v súlade s nemeckou sanitárnou normou DAB 10.
SILIKON 1-2
Špeciálne mazivo pre potravinársky priemysel – univerzálne použitie. Výrobok certifikovaný NSF H1, dostupný v NLGI
triedach 00-0-1-2. Pracovná tepota -20 °C/ +140 °C (krátkodobo
+180 °C).
MIZAR
Hydraulický olej HLP pro použití v potravinářském, farma- Hydraulický olej HLP pre použitie v potravinárskom, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Výrobek certifikován ceutickom a kozmetickom priemysle. Výrobok certifikovaný
NSF H1. K dispozícii v triedach ISO VG 46 a 68.
NSF H1. K dispozici ve třídách ISO VG 46 a 68.
OMB 15-68
OMB 15 a OMB 68 jsou bezbarvé medicinální (farmaceutické) oleje, bez zápachu a bez chuti, vyhovují požadavkům
dle DAB 10 (v německé farmaceutické knize) a mezinárodním normám dle Phar.Eur.2.
OMB 15 a OMB 68 sú bezfarebné medicinálne (farmaceutické) oleje, bez zápachu a bez chuti, vyhovujú požiadavkam
podľa DAB 10 (v nemeckej farmaceutickej knihe) a medzinárodným normám podľa Phar.Eur.2.
RIPRESS
SYNT
FOOD
Série syntetických převodových olejů, specificky formulována pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Výrobek certifikován NSF H1. Široká
škála ISO VG tříd od 15 do 1500.
Séria syntetických prevodových olejov, špecificky vyrábaná
pre použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Výrobok certifikovaný NSF H1. Široká
škála ISO VG tried od 15 do 1500.
CALOR AFD
22
Syntetický teplonosný olej pro použití v potravinářském, Syntetický teplonosný olej pre použitie v potravinárskom, farfarmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Výrobek v sou- maceutickom a kozmetickom priemysle.
ladu se specifikací FDA 21 CFR a NSF H1.
Výrobok v súlade so špecifikáciou FDA 21 CFR a NSF H1.
CHAIN SYNT
FOOD
Syntetický, vyjímečně přilnavý, olej pro mazání všech druhů
řetězů v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu. Výrobek certifikován NSF H1. Široká škála ISO
VG tříd od 32 do 1500.
Syntetický, výnimočne priľnavý olej na mazanie všetkých
druhov reťazí v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Výrobok certifikovaný NSF H1. Široká
škála ISO VG tried od 32 do 1500.
COMPRESS
SYNT FOOD
Syntetický kompresorový olej, specificky formulován pro
použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu. Výrobek certifikován NSF H1. Nabízí se ve
třídách ISO VG 48-68-100.
Syntetický kompresorový olej, špecificky vyrobený pre
použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom
priemysle. Výrobok certifikovaný NSF H1. Je v ponuke v triedach ISO VG 48-68-100.
ROZPOUŠTĚDLO CUKRNATÝCH USAZENIN - ROZPÚŠŤADLO CUKORNATÝCH USADENÍN
Olej pro rozpouštění cukernatých usazenin z cukrářských, Olej na rozpúšťanie cukornatých usadenín z cukrárenských,
potravinářských a farmaceutických strojů a aplikací. Výro- potravinárskych a farmaceutických strojov a aplikácií. Výrobok certifikovaný NSF H1.
bek certifikován NSF H1.
NEMRZNOUCÍ KAPALINA - NEMRZNÚCA KVAPALINA
POLAR
FOOD
SPECIAL
CLEANER
Univerzální čistič ideální k praktickému a rychlému odstranění
olejů, tuků, rzi, koroze, opotřebení a dalších nečistot na motorech,
převodovkách, ložiskách apod. Zanechává povrch naprosto suchý
a čistý. Vyvarujte se nadměrnému použití na gumových a lakovaných
součástkách. Výrobek certifikován NSF K1-K3.
Univerzálny čistič ideálny na praktické a rýchle odstránenie olejov,
tukov, hrdze, korózie, opotrebeniu a ďalších nečistôt na motoroch,
prevodovkách, ložiskách a pod. Zanecháva povrch úplne suchý a
čistý.Vyvarujte sa nadmerného použitia na gumených a lakovaných
súčiastkach. Výrobok certifikovaný NSF K1-K3.
FOOD
GREASE
SPRAY
Univerzální mazivo ve spreji formulováno dle směrnic FDA 21
CFR pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu. Výrobek s velmi dlouhou životností vhodný k mazání
ložisek, čepů, kloubů, třecích ploch atd. Výrobek certifikován NSF H1.
Univerzálne mazivo v spreji vyrábané podľa smerníc FDA 21 CFR
na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom
priemysle. Výrobok s veľmi dlhou životnosťou, vhodný na mazanie
ložísk, čapov, kĺbov, trecích plôch atď. Výrobok certifikovaný NSF H1.
SOLVENT
FOOD
SPRAY
Odstraňovač rzi a uvolňovač šroubů formulován dle směrnic FDA
21 CFR, ideální pro použití na aplikacích v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Silné penetrační schopnosti
umožňují rychlý průnik výrobku do aplikací, speciální aditiva vytvářejí
tenký ochranný anti-korozní film. Výrobek certifikován NSF H1.
Odstraňovač hrdze a uvolňovač skrutiek vyrobený podľa smerníc
FDA 21 CFR, ideálny na použitie pri aplikáciách v potravinárskom,
farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Silné penetračné schopnosti umožňujú rýchly prienik výrobku do aplikácie, špeciálne
aditíva vytvárajú tenký ochranný anti-korózny film. Výrobok certifikovaný NSF H1.
SINTHERM
SPRAY
Ochranný prostředek na bázi silikonu, ideální pro ochranu a mazání
kloubů, řetězů, kluzných ploch, přepravních pásů a podobných aplikací. Výrobek formulován pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu dle specifikace FDA 21 CFR a NSF
H1. Rozsah pracovní teploty od -40°C do +200°C.
Ochranný prostriedok na báze silikónu, ideálny na ochranu a mazanie kĺbov, reťazí, kĺznych plôch, prepravných pásov a podobných
aplikácií. Produkt je vyrobený na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle podľa špecifikácie FDA 21 CFR
a NSF H1. Rozsah pracovnej teploty od -40°C do +200°C.
CHAIN FOOD
SPRAY
Syntetický výrobek ve spreji určen k mazání řetězů používaných v
potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Formulován v souladu se směrnicí FDA 21 CFR. Obzvláště vhodný pro
řetezy na sušičkách, pasterizačních a mrazících linkách a podobných aplikacích. Pracovni teplota od -40 do +150°C.
Výrobek certifikován NSF H1.
Syntetický výrobok v spreji určený na mazanie reťazí používaných
v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Vyrábaný v súlade so smernicou FDA 21 CFR. Zvlášť vhodný pre reťaze
na sušičkách, pasterizačných a mraziacich linkách a podobných
aplikáciách. Pracovná teplota od -40 do +150°C.
Výrobok certifikovaný NSF H1.
AUTOMATICKÉ MAZACÍ SYSTÉMY - AUTOMATICKÉ MAZACIE SYSTÉMY
BASIC
BASIC – automatický mazací systém vhodný pro širokou paletu
aplikací pracujících v rozmezí pracovních teplot od 0°C do +40°C.
Funguje na základě elektochemické reakce která vytlačuje mazivo ze
speciální kartuše. Vytlačování maziva se spouští aktivačním klíčem
a je možné jej nastavit na 1-3-6 nebo 12 měsíců. Objem maziva je
120 cm3 a maximální tlak 4 bary.
BASIC – automatický mazací systém vhodný pre širokú paletu aplikácií pracujúcich v rozmedzí pracovných teplôt od 0°C do +40°C.
Funguje na základe elektrochemickej reakcie ktorá vytláča mazivo zo
špeciálnej kartuše. Vytláčanie maziva sa spúšťa aktivačným kľúčom
a je možné ho nastaviť na 1-3-6 alebo 12 mesiacov. Objem maziva je
120 cm3 a maximálny tlak 4 bary.
AUTOLUB
AUTOLUB automatický mazací systém fungující v rozmezí pracovních teplot od -20°C do +60°C vhodný pro širokou paletu aplikací.
Zajišťuje nepřetržité a spolehlivé dodání maziva nebo oleje. Skládá se z kontrolní jednotky, která je použitelná vicekrát a kartuše s
obsahem 130 cm3 maziva nebo oleje. Vytlačení maziva je možné
nastavit od 1 do 12 mesíců (je možné systém vytlačování i zastavit
– například po dobu údržby).
AUTOLUB automatický mazací systém fungujúci v rozmedzí pracovných teplôt od -20°C do +60°C vhodný pre širokú paletu aplikácií.
Zabezpečuje nepretržité a spoľahlivé dodávanie maziva alebo oleja. Skladá sa z kontrolnej jednotky, ktorá je použiteľná viackrát a
kartuše s obsahom 130 cm3 maziva alebo oleja. Vytlačenie maziva
je možné nastaviť od 1 do 12 mesiacov (je možné systém vytáčania
zastaviť – napríklad v čase údržby).
Speciální silikonové mazivo určeno k mazání a ochraně Špeciálne silikónové mazivo určené na mazanie a ochranu
EPDM těsnění. Výrobek certifikován NSF H1. Pracovní te- EPDM tesnení. Výrobok certifikovaný NSF H1. Pracovná tepota -40 °C/ +220 °C.
pota -40 °C/ +220 °C.
OLEJE
ELEFANT
Informácie o výrobku
SPRAYS
MAZIVA - MAZIVÁ
Paleta výrobků NILS je
velmi široká, a uspokojuje
všechny potřeby mazání.
Kromě standardních
výrobků, jejichž základní
vlastnosti jsou popsány v
tabulce, existuje i možnost
vyrobit výrobek podle
požadavků zákaznika
nebo podle vzorku. NILS
provozuje vlastní laboratoř
ve které jsou k dispozici
vyškolení a kompetentní
technici.
Výrobek - Výrobok Informace o výrobku
Nemrznoucí kapalina specificky formulována pro použití v
potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu
na základě monopropilen glykolů, která neobsahuje aminické, nitratové a fosfátové prvky.
Nemrznúca kvapalina špecificky vyrobená na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle na
báze monopropilénglykolu. Neobsahuje amínové, nitrátové a
fosfátové prvky.
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY - ČISTIACE PROSTRIEDKY
8171
Detergent 8171 je vhodný k cištění silně znečištěných součástek a
vozidel. Čistí i odmašťuje i velmi zamaštěné součástky jako ložiska,
ozubená kola apod. Je kompatibilní se všemi druhy gum, zanechává
vycištěné součástky suché, rychle se vypařuje. Neobsahuje aromatická rozpouštedla. Je certifikovaný NSF K1.
Detergent 8171 je vhodný na čistenie silne znečistených súčiastok a
vozidiel. Čistí a odmastňuje aj velmi zamastené súčiastky, ložiská,
ozubené kolesá a pod. Je kompatibilný so všetkými druhmi gúm,
zanecháva vyčištené súčiastky suché, rýchlo sa vyparuje. Neobsahuje aromatické rozpúštadlá. Certifikovaný NSF K1.
NYLSET T
NYLSET T je naprosto bezpečný čistící prostředek pro širokou
škálu použití v předepsaném rozředění od 1:3 až 1:30. Perfektní
k čištění strojů¸ podlah, mechanických součástek apod. Vyhovuje
požadavkům H.A.C.C.P.
NYLSET T je úplne bezpečný čistiaci prostriedok pre širokú
škálu použitia v predpísanom riedení od 1:3 až 1:30. Perfektné pre
čistenie strojov¸ podláh, mechanických súčiastok a pod. Vyhovuje
požiadavkám H.A.C.C.P.
SACÍ PAPÍR
SACÍ PAPIER
Velmi odolný recyklovaný sací papír vhodný pro neščetná použití Veľmi odolný recyklovaný sací papier vhodný na rôzne použitie vo
ve výrobě i dílně. Nezanechává vlákna. Intenzivně modré barvy aby výrobe aj v dielni. Nezanecháva vlákna. Intenzívnej modrej farby aby
nedošlo k jeho náhodnému zanechaniu na výrobnej linke.
nedošlo k jeho náhodnému zanechání na výrobní lince.
EASY CLEAN EASY CLEAN je veliký ubrousek z netkané textílie, lehce abrazivní z
jedné strany a měkký ze strany druhé, namočený do velmi účinného
čistícího prostředku, který odstraňuje všechny druhy nečistot a
odmašťuje. EASY CLEAN obsahuje antibakteriální látku, má epidermické pH (pH 5,5 +/-0,5) a je obohacen o glycerin, zvláčňovače
a přírodní hydratační látky.
Obsahující vůně jsou bez alergenů dle nařízení 200315 CEE. Kosmetická dokumentace KST26 registrována.
EASY CLEAN je veľký obrúsok z netkanej textílie, ľahko abrazívny z jednej strany a mäkký zo strany druhej, namočený do veľmi
účinného čistiaceho prostriedku, ktorý odstraňuje všetky druhy
nečistôt a odmasťuje. EASY CLEAN obsahuje antibakteriálnu látku, má epidermické pH (pH 5,5 +/-0,5) a je obohatený o glycerín,
zvláčňovače a prírodné hydratačné látky.
Obsiahnuté vône sú bez alergénov podľa nariadenia 200315 CEE.
Kozmetická dokumentácia KST26 registrovaná.
EASY CLEAN Velmi účinné tekuté mýdlo. Odstraňuje i nejtěžší nečistoty jako
PASTE
oleje, maziva, dehet, barvy a přilnavý prach. Díky přitomnosti speciálních polymerů zaručuje čistotu i ochranu rukou. Jedná se o dermatologicky testovaný výrobek, bez obsahu silikonů s neutrálním
pH (pH je 6,5 +/-0,5).
Veľmi účinné tekuté mydlo. Odstraňuje aj najťažšie nečistoty ako
oleje, mazivá, decht, farby a priľnavý prach. Vďaka prítomnosti
špeciálnych polymérov zabezpečuje čistotu a ochranu rúk. Jedná sa
o dermatologicky testovaný výrobok, bez obsahu silikónov s neutrálnym pH (pH je 6,5 +/-0,5).
4-5
POTRAVINÁŘSKÝ,
FARMACEUTICKÝ
A KOSMETICKÝ
PRŮMYSL
POTRAVINÁRSKY,
FARMACEUTICKÝ
A KOZMETICKÝ
PRIEMYSEL
Společnost
Spoločnosť
Historie
NILS S.p.A je mezinárodní společnost specializovaná v oblasti vysoce výkonných maziv
a olejů. Náš tým je složen ze 160 vyškolených
spolupracovníků, kteří si udržují technické
zkušenosti na stálé a vysoké ùrovni.
Filozofie
Filozofie naší společnosti znamená být zákazníkovi neustále k dispozici při vyhledávání optimálního řešení pro jeho požadavky a cíle. Nechceme
být pouhým dodavatelem maziv a olejů, nýbrž
spolehlivým a technicky kompetentním partnerem. Nejsme pouze výrobcem maziv a olejů,
ale společnost schopna poskytnout kompletní
poradenství v oblasti ùdržby a mazání. Našim
zákazníkům poskytujeme možnost školení a
vyhledáváme nejlepší řešení pro snížení výdajů,
vylepšení výrobních a pracovních parametrů,
ochrany životního prostředí a.j. Velmi cennou
História
součástí
nabídky
jsou služby naší
laboratoře, vybavené
nejmodernější technologií pro analýzu
olejů a maziv, monitoring, prediktivní
ùdržbu, tak jako i pro
vývoj výrobků »na
míru« dle konkrétních a
individuálních požadavků zákazníků.
Naší nabídku doplňuje prvotřídní logistika.
Díky spolupráci s našimi distributory dodáváme
96 % objednávek do jednoho týdne.
E X P E R T S
I N
L U B R I C A N T S
LABORATORIO
E SERVIZI
Servis analýzy v našem hlavním sídle NILS
Postal.
NILS S.p.A je medzinárodná spoločnosť
špecializovaná v oblasti vysoko výkonných mazív
a olejov. Náš tím je zložený zo 160 vyškolených
spolupracovníkov, ktorí si udržujú technické skúsenosti na stabilne vysokej úrovni.
Filozofia
Filozofiou našej spoločnosti je byť zákazníkovi neustále k dispozícii pri hľadaní optimálneho
riešenia jeho požiadaviek a cieľov. Nechceme
byť iba dodávateľom mazív a olejov, ale najmä
spoľahlivým a technicky kompetentným partnerom. Nie sme iba výrobcom mazív a olejov, ale
aj spoločnosť schopná poskytnúť komplexné poradenstvo v oblasti údržby a mazania. Naším
zákazníkom poskytujeme možnosť školenia a
hľadáme najlepšie riešenia pre zníženie výdavkov, vylepšenie výrobných a pracovných parametrov, ochrany životného prostredia atď. Veľmi cen-
nou súčasťou našej
ponuky sú služby
nášho
laboratória, ktoré je vybavené najmodernejšími
technológiami
pre
analýzu olejov a mazív, monitoring, prediktívnu údržbu, ako
aj pre vývoj výrobkov »na mieru« podľa
konkrétnych a individuálnych požiadaviek zákazníkov.
Našu ponuku dopĺňa prvotriedna logistika.
Vďaka spolupráci s našimi distributérmi, dodávame 96 % objednávok do jedného týždňa.
E X P E R T S
I N
L U B R I C A N T S
LABORATORIO
E SERVIZI
Servis analýzy v našom hlavnom sídle NILS
Postal.
6-7
POTRAVINÁŘSKÝ,
FARMACEUTICKÝ
A KOSMETICKÝ
PRŮMYSL
POTRAVINÁRSKY,
FARMACEUTICKÝ
A KOZMETICKÝ
PRIEMYSEL
Některé z referenci ...
Niektoré z referencií ...
Vedoucí pozice na trhu
Firma NILS je jeden z nejdůležitějších výrobců pro
potravinářský, farmaceutický a kosmetický sektor, který
nabízí jak technologicky vyspělé výrobky tak širokou škálu
služeb pro výše uvedená průmyslová odvětví.
Naši zákazníci se mohou spolehnout na kompletního partnera, který nabízí stálou kvalitu, jistotu pro výrobní proces
a tím i vylepšení hospodárnosti. Jsme hrdi, že můžeme
uvést některé z našich referenčních partnerů:
Vedúca pozícia na trhu
Firma NILS je jeden z najdôležitejších výrobcov pre potravinársky, farmaceutický a kozmetický sektor, ktorý ponúka
technologicky vyspelé výrobky a širokú škálu služieb pre
vyššie uvedené priemyselné odvetvia. Naši zákazníci sa
môžu spoľahnúť na komplexného partnera, ktorý ponúka
stálu kvalitu, istotu pre výrobný proces a tým aj zlepšenie
hospodárnosti. Sme hrdí, že môžeme uviesť niektorých z
našich referenčných partnerov:
Sídlo společnosti
Sídlo spoločnosti
I-39014 Postal (BZ)
Via Stazione 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44
www.nils.eu | [email protected]
www.nils.eu | [email protected]
Distributor pro
Českou Republiku
I.M.service spol.s r.o.
Libišany 65
533 45 Opatovice n.L.
T +420 775 242 821
T +420 775 242 280
F +420 466 941 477
www.nils.cz | [email protected]
www.nils.cz | [email protected]
Distributér pre Slovensko
NILS Slovensko s.r.o.
Nový Svet č.27
974 01 Banská Bystrica
T +421 (0)48 414 72 77
F +420 (0)48 414 72 05
www.nils.sk | [email protected]
Find us on facebook
www.facebook.com/nilsspa
2014© NILS S.p.A. • KIACZSK1402 • freund.bz
NILS S.p.A.

Podobné dokumenty