Řešení pro přenos a distribuci

Komentáře

Transkript

Řešení pro přenos a distribuci
AWAKENING YOUR 6 th SENSE
ŘEŠENÍ PRO
PŘENOS A
DISTRIBUCI
DÁVÁME NAŠÍM ZÁKAZNÍKŮM
KONKURENČNÍ VÝHODU PROBUZENÍM
JEJICH ŠESTÉHO SMYSLU
Poskytujeme jiný pohled a informace, abychom naším
zákazníkům pomohli snížit odpad a neefektivitu v jejich
postupech náročných na zdroje
umaSense Technologies, Inc. byla založena v roce
2005 jako první společnost se zaměřením výhradně
na snížení produkce nevyhnutelného odpadu a
neefektivity napříč celosvětovým průmyslem, který je
velmi náročný na zdroje. LumaSense poskytuje pokročilou
monitorovací technologii k detekci, snížení a předcházení
produkci odpadu a neefektivity v průmyslu náročném na
zdroje včetně Globální energie, Průmyslových materiálů a
Pokročilých technologií.
L
LumaSense umožňuje zákazníkům po celém světě
dosáhnout efektivity a snížit produkci odpadu. Tito
zákazníci používají postupy, které zahrnují výrobu a přenos
elektrické energie, čištění nafty a plynů, zpracování
průmyslových materiálů a vývoj pokročilých technologií jako
jsou polovodiče, wafery a LED. LumaSense dává naším
zákazníkům konkurenční výhodu probuzením jejich
Šestého smyslu.
Co je Šestý smysl?
LumaSense Technologies poskytuje senzory a řešení,
které v našich zákaznících probudí šestý smysl a
umožní jim efektivně optimalizovat jejich procesy.
Šestý smysl je schopnost vnímání za hranicí našich
pěti smyslů. Někteří tomu říkají intuice, jiní to
považují za schopnost porozumět jemným příčinám
a dalším vztahům, které stojí za mnoha událostmi.
06
ZACHOVÁNÍ
05
01
POROZUMĚNÍ
IMPLEMENTACE
04
02
SCHVÁLENÍ
ANALÝZA
03
NÁVRH
Poskytnout naším zákazníkům konkurenční výhodu probuzení
jejich šestého
VIZE
Poskytnout jiný pohled a informace abychom naším
zákazníkům pomohli snížit odpad a neefektivitu v jejich
postupech náročných na zdroje
MISE
NAŠE TRŽNÍ ZAMĚŘENÍ
Globální
Energie
Průmyslové
Materiály
Mezi zákazníky LumaSense z oblasti
Globální Energie patří přední světoví
producenti energie a prostředky
jejího přenosu jako jsou například
různá elektrická vybavení nebo
naftové/plynové rafinérie.
Mezi zákazníky LumaSense z
oblasti průmyslových materiálů
patří přední světoví výrobci skla,
kovů a plastů.
Pokročilé
Technologie
Mezi zákazníky LumaSense z oblasti
pokročilých technologií patří přední
světoví výrobci polovodičů a
solárního a LED/MOCVD vybavení.
HISTORIE SPOLEČNOSTI
1958
Založení
Impac™
1969
1978
2005
Založení
Andros® a
Založení
Luxtron® a
Založení
LumaSense,
Mikron®
Innova™
která kupuje
Luxtron®
2006
Koupení
Innova™
2007
Koupení Andros®,
Impac™ a Mikron®
2010
Koupení Opsens
Energy a ITC
2011
Koupení Reliability
Point pro rozšíření
nabídky služeb.
2012
Přes 50 000
stránek LS6
Systems.
Vypuštění prvního
SmartDGA® do
oběhu
LUMASENSE TECHNOLOGIES
LumaSense Technologies, Inc., dodává inovativní přístroje pro měření teploty a
plynu pro energetický a průmyslový trh a pro trh čistých technologií.
íky 50 leté historii vytváření účinnosti pomocí
měření založeném na světle, LumaSense
Technologies, Inc., dodává inovativní přístroje pro
měření teploty a plynu pro trhy Globální energie,
Průmyslového materiálu a Pokročilých technologií.
Naše nedostižná vášeň pro dokonalost je důvod, proč
jsme se stali světově nejdůvěryhodnějším
dodavatelem měřících řešení. Kromě poskytování
přesných inženýrských zařízení poskytujeme našim
zákazníkům i naše odhodlání, které jim pomůže
dosáhnout jejich úspěchu. Spolu se specializovanými
znalostmi aplikace a rostoucí nabídkou produktů,
LumaSense může kombinovat několik technologií
zároveň do nových řešení dokonce i pro ty
nejkomplexnější prostředí.
D
Naše řešení zahrnuje

Měření teploty optických vláken

Analýza rozpuštěných plynů pro transformátory a LTC

Detekce SF6 u halových GIS rozvoden

Termální snímání & Pyrometrie pro rozvodny
4
Naším úkolem v LumaSense je poskytnout zákazníkům
konkurenční výhodu probuzením jejich šestého smyslu.
Činíme tak, že pomáháme naším zákazníkům zlepšit
účinnost zdrojů pomocí měřících řešení pro procesy,
které jsou těžké měřitelné. Naše nabídka produktů pro
plynové měření pomáhá naším zákazníkům jak k
dosažení a vylepšení energetické a výrobní efektivity,
ale i k monitorování nejškodlivějších a
nejnebezpečnějších plynů na světě. Jelikož naše
plynová řešení nabízejí mimořádnou citlivost ve
srovnání s jinými monitory, jsou naše plynové moduly a
zařízení přínosná především tehdy, pokud je v procesu
brán ohled i na okolní prostředí a bezpečnost lidí.
LumaSense Technologies je velmi uznávaná společnost v
oblasti měření teploty optických vláken pomocí našeho
měřícího řešení LUXTRON Fiber Optic Hot Spot. Po celém
světě je monitorováno vice než 5 000 transformátorů za
posledních 30 let.
Naše značka ANDROS pro analýzu plynů NDIR byla
průkopníkem speciálního použití, jako jsou auto emise,
monitoring pacientů a analýza rozpuštěných plynů. Dodali
jsme vice než 400 000 zařízení s technologií NDIR za
posledních 45 let.
Detektor úniku SF6 3434i od LumaSense Technologies
nabízí bezkonkurenční výkon a spolehlivost. Založen na
technologii fotoakustické spektroskopie (PAS) nabízí tento
systém vysoce přesnou, spolehlivou a stabilní kvantitativní
detekci plynů.
Rostoucí požadavky na okolní prostředí zohledňující použití
SF6 dělají z tohoto systému LumaSense žádaným
nástrojem navrženým pro každodenní použití.
LumaSpection™ TS724DV Remote Thermal Monitoring
System (Dálkový monitorovací systém teploty) představuje
další milník v inovativní infračervené termometrii. Díky
svému mnohočetnému kamerovému systému se jedná o
první systém umožňující dálkový monitoring teploty v
reálném čase pomocí snímků, které jsou získávány z jedné
nebo vice kamer. Ty jsou poté odeslány do samostatného
centrálního ovladače.
Naše nedostižná vášeň pro dokonalost je důvodem, proč
jsme se stali jedním ze světově nejdůvěryhodnějších
poskytovatelů měřících řešení.
5
LumaSMART® Fluoroptic Thermometry
Měřící systém pro teplotu optických vláken
Nejlepší řešení v oboru pro měření teploty vinutí založené na
Fluoroptické technologii
umaSMART společnosti LumaSense Technologies je
nejpokročilejší systém pro měření hot spotu a
zároveň spolehlivým monitorovacím řešením v reálném
čase z těch, které jsou na trhu momentálně dostupné.
LumaSense je přední poskytovatel Fluoroptické
technologie (FOT) s desítkami let ověřené specializace.
LumaSMART FOT systém pro monitoring hot spotu
poskytuje přesná data ohledně teploty v reálném čase pro
ochranu a kontrolu vašich kritických transformátorů.
L
Značka LUXTRON společnosti LumaSense Technologies
je přední světový poskytovatel měřících zařízení optických
vláken v transformátorech. Díky vice než 30 leté praxi v
tomto oboru je LumaSense i nadále světovým inovátorem
této nové a odolné technologie.
Our latest innovation, the LumaSMART, is a monitor
and probe system that provides accurate, real-time
temperature readings for winding
hot spots in EHV/UHV/HVDC transformers,
large power transformers and reactors.
6
Měření teploty vinutí
Transformátory často podlehnou následkům
přetížení. Monitorováním teploty vinutí u
transformátorů je kritické s ohledem na bezpečnost a
životnost Vašeho transformátoru. Nejvyšší teplota
na vinutí se nazývá Hot Spot. Jedná se o místo, kde
se izolační papír opotřebuje jako první. Běžné
metody simulují nebo vypočítají tuto teplotu, ale
nikdy ji neumí přesně změřit. Náš spolehlivý a
přesný monitor optického vlákna rychle najde a
patřičně zareaguje na stav teploty na Hot Spotu,
spustí poplach a vyšle zprávu, aby nedošlo k
dalšímu poškození Vašeho transformátoru.
LumaSMART Ovladač
LumaSMART Ovladač společnosti LumaSense Technologies je poslední novinka od předního výrobce
technologie FOT. Tento LumaSMART Ovladač disponuje všemi schopnostmi svého předchůdce. Dále byly
přidány schopnosti inteligentní sítě, inovativní dotykový displej a vylepšeny schopnosti vysílání a kanálů.
Fluoroptické Sondy
Měřící výkon sond LUXTRON
výrazně přesahuje jiné běžné
teplotní senzory okolního prostředí
v oblastech s vysokým napětím,
radiofrekvenčním rušením (RFI),
elektromagnetickým rušením
(EMI) nebo korozí a tekutinami
nad bodem varu.
WEIDMANNCertifikované
SmartSpacery™
Hroty našich senzorů mohou být
dodány s WEIDMANN-certifikovány
SmartSpacery. Všechny WEIDMANNcertifikované komponenty včetně
adheziv a montážních sestav splňují
přísné výrobní kontroly a postupy.
Montážní sestava
na nádrže
LumaSense poskytuje svařované
průchodky pro montáž na stěnu
nádrží. Každá sestava představuje
naše patentované průchodky z
nerezové oceli, podpůrný prstenec z
uhlíkové oceli a vitonový o-kroužek
pro maximální ochranu proti úniku.
7
LumaSHIELD® Měření teploty optického vlákna
založené na GaAs
Nejlepší řešení pro měření teploty vinutí založené na GaAS
L
umaSHIELD měřící systém optických vláken
společnosti LumaSense Technologies je
velmi hodnotná a nákladově efektivní alternativa k
monitorovacímu systému Fluoroptic. Tento systém
je založen na praxí prověřené technologii
používající krystaly arsenidu galia (GaAs), která se
v transformátorech používá již od 90. let. Tento
přesný měřící systém teploty LumaSHIELD pracuje
v reálném a zaměřuje se na zásadní problémy u
transformátorů a jiných elektrických zařízení, např.:
jednoduchá instalace, dlouhodobá spolehlivost a
jednoduchá integrace do stávající infrastruktury.
Tato měřící technologie teploty optických vláken
založena na GaAS je vhodná pro menší
nízkonapěťové transformátory nacházející se v
distribuční části inteligentní sítě.
8
Měření teploty vinutí
Transformátory často podlehnou následkům
přetížení. Monitorováním teploty vinutí u
transformátorů je kritické s ohledem na
bezpečnost a životnost Vašeho transformátoru.
Nejvyšší teplota na vinutí se nazývá Hot Spot.
Jedná se o místo, kde se izolační papír
opotřebuje jako první. Běžné metody simulují
nebo vypočítají tuto teplotu, ale nikdy ji neumí
přesně změřit. Náš spolehlivý a přesný monitor
optického vlákna rychle najde a patřičně
zareaguje na stav teploty na Hot Spotu, spustí
poplach a vyšle zprávu, aby nedošlo k dalšímu
poškození Vašeho transformátoru.
LumaSHIELD Monitor
LumaSHIELD je spolehlivé vícekanálové zařízení pro signalizaci stavu postavené pro plynulé a jednoduché
použití v terénu. Vyznačuje se především inovací, jednoduchostí a vylepšenou integrační flexibilitou. Tento
plně škálovatelný přístroj poskytuje spolehlivá teplotní data v reálném čase a nabízí přímé zobrazení dat
teploty vinutí v reálném čase jak na displeji, tak i na obrazovce počítače. Pomocí své vnitřní schopnosti
záznamu dat může sbírat a ukládat teplotní data v paměti v nastavitelném čase.
Sondy založené na GaAs
Příslušenství
Sondy společnosti LumaSense založené na GaAs
představují osvědčenou technologii a inovativní
instalační řešení. Perforovaná PTFE trubice a
spirálovité ochranné obložení umožňuje jednoduché
zacházení s kabelem a zaručuje celistvost senzoru a
kabelu. Hrot sondy je zapouzdřen v jednotné ochranné
trubici zajišťující maximální ochranu proti
mechanickému poškození a transformátorovému oleji.
Optické rozhraní
transformátoru
OTG-T+ Snímací
systém
Náš inovativní
dvoufázový instalační
proces senzoru vinutí
optických vláken
eliminuje potřebu
dlouhých vláken během
montáže transformátoru.
Vymezovací vložka
Hroty našich senzorů
mohou být dodány s
tovární vymezovací
vložkou Nomex™. Vložka
umožňuje jednoduchou
montáž bez lepidla pomocí
vymezovacího klíče, čímž
se zajistí optimální pozice
sondy.
Instalací OFT-N38
průchodky na
přišroubované nerezové
desky na stěně nádrže
zajistíte, aby optické
rozhraní transformátoru
vydrželo tlak oleje až
20 BAR / 290 PSI.
LumaTEST
LumaTEST je odolný
ruční systém navržen
pro terénní použití.
LumaTEST umožňuje
rychlou a jednoduchou
validaci senzorů.
Lze použít ochranný
kryt z nerezové oceli,
který chrání celou
sestavu.
9
ANALÝZA ROZPUŠTĚNÝCH PLYNŮ (DGA)
PRO MONITORING TRANSFROMÁTORŮ
V roce 2012 LumaSense Technologies uvedla na trh SmartDGA® – novou kategorii DGA monitorů navržených pro
jednoduchou instalaci, vysokou výkonnost, rozsáhlé použití a aby pomohly dosáhnout kompletního využití transformátorů a
zátěžových přepínačů (LTC) právě pod monitoringem DGA. Díky našim ověřeným nedisperzivním infračerveným snímacím
platformám (NDIR), inovativní technologii separování plynů a inovativnímu design jsou SmartDGA navrženy tak, aby byly
Jednoduché … jednoduchý nákup, instalace a údržba.
SmartDGA si bere za cíl tři hlavní úkoly:
Náklady na vlastnictví: většina
Flexibilita: online DGA systémům
Jednoduché použití: většina
DGA monitorů je příliš drahých, aby
mohly být nasazeny ve větším počtu,
čímž se snižuje schopnost realizace
Inteligentní sítě a údržby. SmartDGA
snižuje celkové náklady na vlastnictví
až o 80% ve srovnání s jinými monitory
na trhu.
chybí flexibilita a schopnost přesně
identifikovat a opravovat chyby.
Součástí SmartDGA je flexibilní
montážní systém a konfigurace,
kterou lze později jednoduše rozšířit.
monitorovacích technologií je velmi
náročná na instalaci, údržbu a servis,
což vede ke špatným zkušenostem
uživatelů. Instalace, použití a údržba
SmartDGA je velmi jednoduchá.
10
SMARTDGA® SYSTÉM
Společnost LumaSense vyvinula nákladově efektivní online monitorovací řešení založené na
osvědčené nedisperzivní infračervené (NDIR) technologii. Tato nová produktová řada je navržena
tak, aby umožnila zákazníkům nepřetržitě monitorovat a kontrolovat stav LTC a transformátorů.
SmartDGA Gauge™ je prvním
průmyslově zaměřeným online
monitorem pro měření stavu
transformátorových přepínačů. Díky
schopnosti snímat etylén (C2H4),
acetylén (C2H2), metan CH4) a vlhkost
bez potřeby pravidelné údržby nebo
kalibrace jej činí nejlepší možností, jak
zhodnotit stav LTC.
Jednotka SmartDGA EZHub™ je
navržena pro jednoduchou konektivitu.
Poskytuje výkon a komunikaci (RS485
a Ethernet) pro systémy SmartDGA.
Součástí je zabudované paměťové
úložiště, jenž umožňuje jednoduché
nahrávání a stahování dat a aktualizací
přes RS 485, Ethernet nebo UBS
konektor.
SmartDGA Guard™ poskytuje
spolehlivou a včasnou varovnou
diagnostiku k předcházení poruch
transformátorů. Měří a hlásí stav
vodíku (H2), kysličníku uhelnatého
(CO), kysličníku uhličitého (CO2),
acetylénu (C2H2) a vlhkosti pro případ
vznikající poruchy bez nutnosti údržby,
kalibrace nebo přítomnosti nosných
plynů.
SmartDGA Guide™ poskytuje
komplexní online monitoring analýzy
rozpuštěných plynů (DGA) a diagnostiku
k předcházení poruch transformátorů.
Měří a hlásí stav všech DGA plynů za
poloviční cenu jiných DGA monitorů
schopných měřit 9 plynů. Guide dále
výrazně snižuje celkové náklady na
vlastnictví díky svému jedinečnému
designu a instalačnímu schématu.
Ovladač LumaSMART iCore™
poskytuje pokročilou komunikaci
Inteligentní sítě pomocí IEC 61850,
DNP3, MODBUS. Dále disponuje
vysoce výkonným displejem pro
zobrazení směru vývoje a diagnostiky,
stejně tak nabízí dlouhodobé
paměťové úložiště.
Software DGA Viewer ™ umožňuje
uživateli nastavit systém pomocí
různých nástrojů a zobrazit data
snímané přístrojem SmartDGA®.
Software dále nabízí jednoduché
zavedení do provozu a lokální displej
pro zobrazení online DGA výsledků.
11
LUMASPECTION™ PRO ROZVODNY:
TS724DV
Automatické, nepřetržité termální a vizuální snímání k
identifikaci termálních abnormalit v elektrických
rozvodnách a další kontroly procesů v systému
LumaSpection™ TS724DV dálkový termální
monitorovací systém představuje další milník v
inovativní infračervené termometrii. Díky
několikačetnému kamerovému systému se jedná o
první systém, který umožňuje dálkové snímání teplot v
reálném čase pomocí snímků získaných z jedné nebo
vice kamer. Snímky jsou poté dále odeslány do
samostatného centrálního ovladače.
Díky průmyslově ochranného krytu s pokročilou
bezúdržbovou elektronikou nabízí systém LumaSpection
TS724DV vysokou úroveň přesnosti pro náročné
průmyslové a elektrické použití, přičemž je zároveň
měřena teplota bez dalšího kontaktu i v tom
nejnepříznivějším prostředí.
12
LumaSpection™ pro rozvodny:
TS724DV
• Dálkový monitoring/kontrola v reálném čase s maximální
schopností naklánění/otáčení
• Data ve vysokém rozlišení, až 0,08 °C a
až 60 měření za vteřinu
• Rozsah měřitelné teploty mezi -40 °C a 500 °C
• Poplachová komunikace přes OPC(Modbus nebo běžný
poplachový systém (Vysílání, 4-20mA, 0-10V, atd.)
• Měření více bodů zároveň s nezávislým nastavením
emisivity pro každý bod
MIKRON Infračervené teplotní
senzory: MC320
Vysoce výkonná infračervená kamera pro snímání v
reálném čase pro náročná použití
• Vysoký výkon, nákladově efektivní a kompletní
monitorovací řešení
• Pokročilá a bezúdržbová elektronika v
průmyslovém ochranném krytu
• Nabízí nejširší spektrum průmyslového
monitorovacího použití
• Kvalitní snímky a teplotní měření pro použití u
dlouhých a středních vln.
Kompaktní pyrometr
pro nekovové povrchy: IN 300
Malý a statický infračervený termometr
pro bezkontaktní měření teploty
u nekovových povrchů v rozmezí -20 °C až 500 °C
• Velmi malé rozměry krytu pro jednoduchou instalaci,
vhodné pro použití ve stísněných prostorách
• Kryt z nerezové oceli
• Jednoduchá elektronická a mechanická instalace
• Okolní teplota až 70 °C bez potřeby chlazení
13
MĚŘÍCÍ ŘEŠENÍ PRO ÚNIK SF6
Test vybavení SF6
Fluorid sírový (SF6) je jeden z nejúčinnějších skleníkových
plynů, jeho Potenciál globálního oteplování je více než
22 000 krát vyšší než u CO2. Během několika posledních
desetiletí vyměnili výrobci vysokonapěťové olejové
spínací přístroje za izolované jednotky s SF6. V dnešní
době se v energetickém průmyslu používá zhruba 80%
veškerého SF6 z celosvětové produkce
14
Systém měří celkovou koncentraci plynu SF6 v uzavřené
oblasti GIS rozvodny, aby mohl určit hodnotu úniku.
Přesným změřením této hodnoty lze vylepšit kvalitu za
současného snížení nákladů a emisí.
Detektor úniku SF6 3434i
• Vysoce stabilní, bez spotřebního příslušenství nebo
radioaktivních zdrojů
•
Neobyčejná přesnost s automatickou kompenzací
pro výkyvy teplot a tlaku, měření a kompenzace
vodních par
• Rozšiřitelný do oblasti monitorovacího systému až do
24 lokací pomocí 1309 Multipoint Sampleru
• Možnost dálkového ovládání pomocí LAN
přes software LumaSoft Multi Point 7860
INNOVA 1309
• Plně dálkově ovladatelný přes PC
pomocí monitoru plynů
prostřednictvím IEEE 488/RS-232
rozhraní
• Dvanáct (12) samostatných
vstupních kanálů
• Šest vstupů pro převodníky teploty
• Funkce samostatného otestování
(self-test)
• Pneumatický systém navržen z AISI316 nerezové oceli a PTFE trubic k
minimalizování absorpci plynu.
LumaSoft Gas Multi Point 7860
• Synchronizace funkcí jednotek pro
odebírání vzorků s měřícím cyklem
fotoakustických monitorů plynů.
• Zobrazuje měřená data buď v tabulce
nebo grafickém okně, data mohou být
zobrazena v módu “Kanály (Channel)”
nebo “Plyny (Gas)”
• Jednoduchá výměna zobrazených dat
pro různé lokace měření
• Nasbíraná data jsou uložena v
databázi SQL Server 2005
• Online přístup k měřeným datum přes
zabudovaný OPC Server
• Zabezpečený a uzamčený přístup ke
změřeným datům
• Poplachové zprávy pro každý plyn u
každé měřené lokace
15
Amerika and Austrálie
Hlavní sídlo
Santa Clara, CA
Tel: +1 800 631 0176
Fax: +1 408 727 1677
Čína
Prodej & Centrum podpory
Shanghai, Čína
Tel: +86 133 1182 7766
Fax: +86 21 5877 2383
Evropa, Střední východ,
Afrika
Prodej & Centrum podpory
Frankfurt, Německo
Tel: +49 69 97373 0
Fax: +49 69 97373 167
Indie
Prodej & Centrum podpory
Mumbai, Indie
Tel: +91 22 67419203
Fax: +91 22 67419201
Brazílie
Prodej & Centrum podpory
Campinas, Brazílie
Tel: +55 19 3367 6533
Fax: +55 19 3367 6533
© 2014 LumaSense Technologies,Inc. Všechna práva vyhrazena.
www.lumasenseinc.com
[email protected]
Andros, DGA Viewer, Fluoroptic, Impac, Impac, LumaSense, LS6, Luxtron, Mikron, LumaSHIELD, LumaSMART, LumaSMART iCore, LumaSpection, SmartDGA, SmartDGA Gauge, SmartDGA Guard, SmartDGA Guide, a SmartDGA
EZHub jsou značky společnosti LumaSense Technologies, Inc.
Všechny informace uvedené v tomto katalogu jsou poskytovány pouze pro informaci a podléhají změnám bez
předchozího upozornění. T&DBrochure-EN Rev. 01/13/2014

Podobné dokumenty

2015-11 - MEDETOX

2015-11 - MEDETOX zastávají vozidla jezdící po pozemních komunikacích, která jsou z velké většiny poháněna spalovacími motory. Ty používají jako palivo ve stále převažujícím množství automobilový benzín. Jeho spalov...

Více

Soukup – Schweigstillová – Válek – Sedláčková – Mayo 2012

Soukup – Schweigstillová – Válek – Sedláčková – Mayo 2012 v lomu (Nadrchal and Smutek, 2008). Období vzniku kanálů je možné odvodit ze změny úrovně hladiny podzemní vody zaznamenané na 18 kontinuálně monitorovaných vrtech (Obr. 1). Hydraulická odezva (tj....

Více

Nabídkový list v PDF

Nabídkový list v PDF fluorescenční spektroskopie a mikroskopie. Hlavním tématem výzkumu je objasnění vztahu mezi strukturou, dynamikou a funkcí biomembrán a proteinů. Kromě praktického využití známých fluorescenčních m...

Více

těsnicí pryže tovo gomma

těsnicí pryže tovo gomma těsnicí desky jsou lisovány na požadovanou sílu a rozměr rotačním způsobem nebo lisováním (v závislosti na síle a materiálu) dovolené tolerance jsou různé pro sílu a použitý materiál některé pryže ...

Více

Elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření Supervysoké a extrémně vysoké frekvence (viz tabulka - SHF a EHF) neboli mikrovlny tvoří další část radiového spektra. Jedná se o elektromagnetické vlny s vlnovou délkou v rozmezí od 1 m do 1 mm. N...

Více

1 Teplotní záření a Planckův vyzařovací zákon Intenzita vyzařování

1 Teplotní záření a Planckův vyzařovací zákon Intenzita vyzařování bylo velmi obtížné zdůvodnit ho teoreticky. Model – kmitající harmonické oscilátory různých frekvencí – každý oscilátor září a naopak každý může absorbovat dopadající záření (zvláště záření jehož f...

Více

Vulkanizované o-kroužky z vysoce výkonných elastomerů

Vulkanizované o-kroužky z vysoce výkonných elastomerů přesto požadovány FPM těsnění, které jsou výrazně měkčí, např. pro oblasti, kde je těsnění pod nízkým tlakem. Nižší tvrdost se docílí pomocí změkčovadel nebo snížením hustoty zesíťování. Pro fluoro...

Více

automatizační systémy i.

automatizační systémy i. a snadno zpracovatelnou. Je jich nejméně tolik, kolik existuje fyzikálních a chemických veličin násobených množstvím měřících rozsahů a množstvím fyzikálních principů čidel. Část jejich konstrukce ...

Více