MC aktiv 1 / 2015 - MC

Komentáře

Transkript

MC aktiv 1 / 2015 - MC
ČASOPIS PRO PRACOVNÍKY
A ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI
MC-BAUCHEMIE
1-2015
MC Reportáž
Viditelně krásný
MC o nás
EXZELLENT historic byl zvolen
produktem roku 2015 Strana 3
MC Aktuality
Sportovní výkon na
stadionu Palmeiras
Strana 5
MC Inovace
Nová metoda na výrobu zeminové kaše
pro tunelovou výstavbu
Strana 11
Strana 6
MC Aktuality
Stabilizace a zvedání podlah
pomocí injektáží
Strana 12
MC úvodník
Vážení čtenáři,
beton není pouze stabilní a trvanlivý, ale i estetický stavební materiál,
zejména jako pohledový beton.
Žádný jiný stavební materiál nelze
navíc tak rozmanitě používat a zpracovávat. Je tudíž v moderní architektuře téměř neodmyslitelný. To
nás velice těší, neboť beton je i naší
vášní. Provádíme již řadu desetiletí
výzkum a vývoj, aby byl beton ještě
lepší, odolnější a atraktivnější.
Kompetenci a vášeň používáme každý den: při vývoji nových produktů
a systémů stejně jako při školení zaměstnanců a informování zákazníků
či při nátěru podlah nebo sanaci stavebních děl. Přečtěte si na toto téma
více v našem aktuálním vydání časopisu MC aktiv, ve kterém vám snad
opět poskytneme opět mnoho zajímavých novinek, produktů, projektů
a inovací s naší firmy. Příjemnou zábavu při čtení!
P. S.: Velice děkujeme za vaši hojnou účast v naší čtenářské anketě
a za vaše reakce! Budeme o tom informovat v příštím vydání.
Váš
Jak to děláme? To se dozvíte v naší reportáži v tomto čísle časopisu MC
aktiv, ve kterém se věnujeme tématu pohledového betonu. Při jeho výrobě
sázejí stavebníci, architekti, závody na výrobu prefabrikovaných dílců
a zpracovatelé už řadu let na naše inovační systémová řešení: Od našich
vysokohodnotných přísad přes naše produkty betonové kosmetiky až
po ochranné prostředky a vysokohodnotné montážní malty. Nabízíme
svým partnerům kompletní sladěný program pro výrobu pohledového
betonu a kompletní služby s jedinečnou kompetencí v oblasti technologie
betonu.
Dr.-Ing. Claus-M. Müller
Obsah
MC o nás
Titulní strana
14
Stavební práce v ledové výšce
Renovace horské chaty ve výšce kolem 3000 m produkty MC.
3Produkt roku 2015
Horký únor
MC na veletrhu InfraTech 2015
Správná sanace šachet
MC Aktuality
4Jistota je jistota
Špičkové nátěry stěn a podlah v meziskladu
vyhořelého paliva v Litvě.
5
Sportovní výkon na stadionu Palmeiras
Kvalita produktů a servisní kompetence MC jsou
přesvědčivé.
9
Zvláštní cena za betonový stůl
MC Reportáž
6-8
Viditelně krásný
Vysoce kvalitní pohledový beton je moderní a lze se
na něj dívat – zejména tehdy, když se použijí produktové systémy MC.
Evropský soudní dvůr mění národní pravidla 10
S měrnice pro stavební produkty: Norma EU má
přednost před národními směrnicemi.
Ověřený odborník pro gelování
Nový kurs poskytuje znalosti o injektáži k použití
hydrogelů.
12
MC Inovace
Pro každý starý beton vhodné řešení
Produkty Nafufill otevírají projektantům nové možnosti.
11
Výstavba tunelů: Nová metoda na výrobu
zeminové kaše
Inovační řešení firem MC-Bauchemie a Porr vytváří
optimální zeminovou kaši a je ekologické.
tabilizace a zvedání podlah pomocí
S
injektáží
MC Personál
Konsolidační a zvedací injektáže jako levná
a rychlá alternativa.
15 Srdečně vítejte v týmu
13
Volný start pro ekologičtější beton
Letiště v Brisbane (Austrálie) bylo vybudováno
pomocí Earth Friendly Concrete.
2 | MC aktiv 1_2015
MC v dialogu s mládeží
„Více tvořit. Více růst.“
Fotografie na titulní straně ukazuje katolický kostel dokončený v říjnu 2014
v budapešťské městské části Kelenföld,
obvod Újbuda. Architekt Robert Jahoda
vytvořil katedrálu z pohledového betonu,
tradice a moderna se harmonicky spojila
a zapadla do obrazu města. Pro fasádní prvky z pohledového betonu, betonové kostky
a nábytek, jako jsou například oltáře, použil
výrobce Misterbeton speciální hotovou maltu MC-TOP Fix, kterou MC-Bauchemie vyvinula pro manufaktury designového betonu
a jejich použit.
Impressum
Vydavatel:
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1–8
46238 Bottrop, Německo
Tel. Fax
+49 (0) 20 41/1 01-0
+49 (0) 20 41/1 01-688
www.mc-bauchemie.de
[email protected]
Zodpovědná osoba ve smyslu tiskového
zákona/koncepce:
Saki Moysidis
Redakce a úprava:
MgE Mediengruppe Essen, 45141 Essen
MC
MCInside
o nás
© B+B BAUEN IM BESTAND, Kolín nad Rýnem
PRODUKT
DES
JAHRES
2015
Produkt roku 2015
Čtenáři časopisu B+B BAUEN IM BESTAND zvolili omítku EXZELLENT historic regulující vlhkost a bez obsahu cementu od firmy
MC-Bauchemie v kategorii omítky, malty, lepidla a nátěry produktem roku 2015.
Zleva doprava: Pauline John, Dr. Andreas Zahn a Michael Henke.
Dr. Andreas Zahn, obchodní ředitel divize Oxal firmy MC, převzal dne
19. ledna 2015 na veletrhu BAU v Mnichově cenu redakčního týmu časopisu
B+B BAUEN IM BESTAND z rukou Michaela Henkeho a Pauline John.
EXZELLENT historic je celosvětově první omítka bez obsahu cementu k trvalé
regulaci vlhkosti veškerého historického zdiva v interiéru, exteriéru a v oblasti
soklu (viz MC aktiv 1/2014). Tato omítka byla vyvinuta pro použití v historických stavebních objektech, ve kterých se nesmí z důvodů památkové
péče použít moderní cementové omítky. Přírodní hydraulické románské
vápno zde nahrazuje cement jako pojivo. Prodyšná omítka na regulaci vlhkosti má jedinečnou geometrii pórů a hodí se zejména Další informace zde:
pro silně zasolené a vlhké oblasti památkově chráněných
stavebních objektů. EXZELLENT historic se dokázal prosadit ve čtenářské anketě ve srovnání s produkty renomovaných konkurentů.
.
www.ow.ly/KRRZu
Horký únor
Správná sanace šachet
V únoru tohoto roku se zúčastnilo více než 500 stavebníků,
projektantů a zpracovatelů osmi technicko-právnických odborných
seminářů divize Protection Technologies firmy MC v celém Německu.
Technická univerzita Kaiserslautern realizovala ve spolupráci
s divizí ombran firmy MC od 23. do 26. února 2015 ve školicím
středisku MC v Bottropu a dne 4. června 2015 v Esslingenu řadu
seminářů CROM.
První seminář organizovalo servisní centrum Západ firmy MC dne 10. a 11.
února v Mülheimu/Ruhr a poslední servisní centrum v Mnichově dne 26.
února 2015. Na programu byly přednášky odborníků na zajímavá odborná témata od rozsudku Evropského soudního dvora v řízení o porušování
smlouvy přes dlouhodobé zkušenosti v oblasti sanace a ochrany stavebních děl v oblasti odpadních vod až po speciální polyuretanové pryskyřice jako nová třída nátěrových materiálů; kromě toho proběhly přednášky
o katodické antikorozní ochraně železobetonu k sanaci
Další informace zde:
vlhkého a zasoleného zdiva a ke zvýšení a stabilizaci průmyslových podlah pomocí injektáží. V právnické části semináře informovala advokátka jedné renomované kanceláře o dodržování zásad compliance ve stavebnictví.
Intenzivních kursů „CROM – Certifikovaná sanace šachet“ (Certified Rehabilitation of Manholes), které se těší v oboru stále větší oblibě a poprvé se také
konaly v Esslingenu, se zúčastnilo více než 100 projektantů, provozovatelů
kanalizačních sítí a odborných zpracovatelů. Speciální know-how pro plánování, realizaci a kontrolu kvality sanačních opatření šachet a průchozích kanálů
byly ve středu zájmu akce. Kromě toho mohli účastníci získané vědomosti
i samostatně prakticky použít. Všichni účastníci úspěšně
Další informace zde:
ukončili kursy certifikátem CROM, který je v současné době
uznáván jako pečeť kvality pro sanaci šachet na kvalitativně vysoké úrovni.
www.ow.ly/KRSDR
www.ow.ly/KRSwd
MC aktiv 1_2015 | 3
© VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Litauen
MC Aktuality
Jistota je jistota
V letech 2004 a 2009 byly zavřeny
oba reaktorové bloky litevské
jaderné elektrárny Ignalina, jedné
z největších jaderných elektráren
světa. Pro vyhořelé palivo byly
na stejném místě zřízeny mezisklady. Projektanti a stavebníci
sázejí u tohoto momentálně
probíhajícího projektu na celou
řadu produktových systémů MC,
protože odpovídají vysokým
kvalitativním a bezpečnostním
požadavkům.
Elektrárna Ignalina patřila s kapacitou 1 500 MW k největším a nejsilnějším elektrárnám na světě
a zajistila si tím také zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Oba reaktorové bloky vyráběly 70 % veškeré
elektrické energie v Litvě. Na naléhání EU byl v roce 2004 první blok
uzavřen, v roce 2009 následoval druhý. Po jejich zavření měly
vzniknout z reaktorových bloků
na stejném místě čtyři mezisklady
vyhořelého paliva (krátce: ISFSF).
Plánování a realizace projektu zahrnovalo proces nakládky – při kte-
V meziskladu pro vyhořelé palivo odstavené jaderné elektrárny Ignalia v Litvě má bezpečnost
nejvyšší prioritu. MC doporučila produktové systémy na podlahy a stěny, které jsou dekontaminovatelné a odolávají silným mechanickým a chemickým zátěžím.
4 | MC aktiv 1_2015
rém mohou být prvky zabaleny,
zapečetěny do speciálních kontejnerů a přepravovány z různých
oblastí do skladu ISFSF – stejně
jako potřebné zařízení i budova
samotná, ve kterých lze palivo
bezpečně skladovat minimálně 50
let. Nejvyšší prioritou projektu podporovaného EU, který se odhaduje
na celkovou hodnotu 615 miliónů
EUR, je bezpečnost; toto se týká
samozřejmě i použitých produktů,
na které kladou stavebníci a projektanti vysoké nároky.
Přesvědčivé vlastnosti
Do fáze plánování tohoto obrovského projektu se zapojila mimo
jiné i firma Pramprojektas GmbH,
velká projekční firma, která zaměstnává více než 400 inženýrů a která
s firmou MC již úspěšně spolupracovala. Prostřednictvím firmy
Pramprojektas navázala Vaida
Ausriene, obchodní manažerka
MC pro Pobaltské státy, kontakt
s NUKEM Technologies, projektantem hlavního zhotovitele. Ten hledal na nátěr stěn a podlah vhodné
produkty ke zhotovení velmi hladkých a rovných ploch, které budou
odolné a dekontaminovatelné. MC
doporučila na stěny svou epoxid-cementovou egalizační stěrku
Zentrifix EC 6 a uzavírací nátěr
z vodou dispergované epoxidové
pryskyřice MC-DUR 111 D, který
má požadovaný certifikát dekontaminovatelnosti a velmi dobře se
hodí na uzavírání minerálních podkladů, které jsou vystaveny mechanickému a chemickému namáhání.
Pouze několik týdnů po první prohlídce stavby položila MC na jaře
roku 2012 první zkušební plochy,
v lednu 2013 následovaly další úseky.
Jemná egalizační stěrka Zentrifix
EC 6 přesvědčila pevností v tahu
2,5 MPa, zdaleka nejlepší hodnotou
přilnavosti v testech. V polovině roku
2013 proto následovalo doporučení
a rozhodnutí investora pro uvedené
produktové systémy MC. V pozdějším průběhu projektu byly použity
také podlahové systémy MC-DUR
1200 a MC-DUR 1800. Od té doby
co je MC zalistována jako oficiální
subdodavatel stavebních materiálů
jaderné elektrárny, byly aplikovány
produkty MC dosud ve třech meziskladech na stěnách v celkové ploše
44000 m2 a na podlahách o výměře
cca 1000 m2 . V roce 2017 má být
projekt dle plánu ukončen a veškeré
palivo bude dlouhodobě bezpečně
uloženo.
.
[email protected]
MC Aktuality
Se speciálním řešením firmy MC jsou ochozy stadionu dobře připraveny na budoucí akce: nový multifunkční stadion v São Paulo.
Sportovní výkon na stadionu Palmeiras
Allianz Parque, stadion brazilského fotbalového prvoligového klubu
Palmeiras São Paulo, byl otevřen po téměř čtyřleté době výstavby
koncem roku 2014. Firma MC dodala speciální řešení pro podlahy,
které spojuje vynikající kvalita s požadavky na trvanlivost a se skvělou
povrchovou úpravou. Kromě toho přesvědčila i servisní filosofie MC
Klub Palmeiras São Paulo se v roce 2010
rozhodl, že vybuduje nový, moderní
multifunkční stadion podle standardů
FIFA místo původního zastaralého
stadionu. Jedná se o arénu pro fotbalové zápasy a pro velké akce všeho
druhu, s přidruženými obchody, restauracemi a parkovacím domem.
Kapacita nového stadiónu je více
než 44000 diváků.
Předpoklady
Důležitou součástí stavebního plánování
byly podlahy stadionových ochozů,
chodeb a toalet nové arény. Na jejich
funkčnost, bezpečnost, hospodárnost a estetiku byly kladeny vysoké
požadavky. Kromě stálého mechanického namáhání ze strany diváků
muselo být zohledněno v úsecích WC
zvýšené chemické namáhání čištěním.
Pro trvale příjemný výsledek po celou
dobu užívání byla rovněž nutná zvýšená
světelná stálost podlahy. Kromě toho
bylo třeba zvážit i pohyby obrovského stavebního objektu, díky kterým
může docházet u objektu k tvorbě
trhlin. Musela být proto dána určitá
pružnost podlahy. Projekční kancelář
Proasp pověřená stavbou kontaktovala i MC, aby zajistila vhodný produktový systém.
Řešení
MC navrhla ochranné souvrství
z polyuretanové pryskyřice MC-DUR
2052 UVB v kombinaci s posypem
černo-bílo-šedými dekoračními
chipsy a finálním uzavřením transparentním speciálním polyuretanovým matovacím lakem MCDUR 2095 M. Tato velmi kvalitní
skladba podlahy splnila všechny
technické požadavky nového stadionu a poskytla vynikající estetický
výsledek: Pryskyřičná vrstva MCDUR 2052 UVB vykazuje zvýšenou
bezpečnost chůze a minimalizuje
tím nebezpečí pádů. Je vhodná pro
vnitřní i venkovní plochy a zajišťuje
vysoce kvalitní a extrémně odolnou podlahu. Souvrství je odolné
proti UV záření a tím je barevně
stabilní. Rovněž produkt MC-DUR
2095 M navržený k zušlechtění
podlahy má vysokou odolnosti
proti UV záření a vykazuje vynikající vlastnosti při zpracování,
a to při vysokém krytí, flexibilních
možnostech aplikace a hospodárné spotřebě. Vysoce kvalitní
uzavírací nátěr zajišťuje vysokou
tvrdost povrchu a vyznačuje se
velmi dobrou čistitelností. Toto
snižuje náklady na čištění pod-
lahy. Nátěr je rovněž hospodárný
a ekologický. Vykazuje také vysokou odolnost proti mechanickému
a chemickému namáhání i velkým teplotním výkyvům a zajišťuje
dlouhodobě bezvadný povrch
s brilantním vzhledem.
realizováno včas i přes napjatý
časový plán znalým zpracovatelem, zaškoleným firmou MC.
[email protected]
Řešení firmy MC přesvědčilo projektanta nejen technicky a esteticky, ale i rychlou a levnou realizací. Projektant se navíc mohl
spolehnout na to, že dílo bude
MC aktiv 1_2015 | 5
MC Reportáž
Viditelně krásný
Pohledový beton si našel již dávno svou cestu do srdcí stavebníků
a architektů a vypadá dobře na lávkách i stylistických interiérech.
MC-Bauchemie nabízí mnoho produktů, se kterými lze individuálně
a kvalitně vytvářet povrchy pohledového betonu. Má celou řadu
dobrých referencí. Zkušenosti a know-how jsou právě zde rozhodující pro viditelně krásné výsledky.
Rozsáhlé plochy, filigránové, čisté
tvary a bezchybné struktury: Ten,
kdo bude od roku 2019 procházet novým městským zámkem
Berlín, bude zajisté velmi překvapen. Zvolený stavební materiál
je pohledový beton. A poslední
dokončovací krok k dokonalé ploše
zde zajišťují také produktové systémy firmy MC-Bauchemie. Použily se zde přísady do betonu řady
PowerFlow, separační prostředky
řady Ortolan a produkty betonové
kosmetiky produktové palety Nafuquick a Emcefix. Avšak nejprve
k samotné stavební technologii: Již
několik let se při výstavbě reprezentativních budov stále více sází
na kvalitní pohledové betonové
plochy. Téměř libovolná tvárnost
betonu a jeho poměrně nekomplikovaná stavební technika dovolují
architektům a projektantům realizaci kreativních konceptů. Například plochy pohledového betonu
už nejsou vnímány jako stavební
hříchy nebo pouhé funkcionální
stavební prvky, ale jako ústřední
tvůrčí prvek architektonického
vyjádření, které se vizualizuje
ve formě, ploše, struktuře a barvě.
Pohledový beton se používá čistý,
bez „obložení“ nebo krycích nátěrů,
omítek a podobně. Jeho konstrukční vlastnosti dělají beton
betonem. Velký vliv na úspěch
tohoto tvůrčího prvku má rovněž
technologie betonu, která možnosti tvorby pohledového betonu
neustále dále rozvíjí.
Výhoda betonu
Beton má spoustu výhod: Přírodní produkt působí pozitivně
na vnitřní klima, drží vlhkost, poskytuje ochranu proti požáru, tlumí
6 | MC aktiv 1_2015
hluk a navíc je poměrně výhodný
– už jen tím, že vyžaduje minimální
údržbu. K tomu přistupují četné
tvůrčí možnosti: S příslušnými systémy bednění a přísadami, které
určují charakter povrchu a kvalitu litého pohledového betonu,
lze zhotovit téměř jakýkoli tvar
v továrně nebo na míru přímo
na místě. Dodatečné zpracování
povrchu, barevné lazury a hydrofobní impregnace nakonec zajistí,
aby požadovaný vzhled byl i stálý.
MC-Bauchemie provádí v této
oblasti výzkum již více než 20
let a vyvinula řadu řešení, která
optimalizují vlastnosti čerstvého
a ztvrdlého betonu a přispívají
k výrobě stavebních dílců s bezchybným vzhledem, vysokou
odolností a pevností. Osvědčené
přísady MC jako je plastifikátor
betonu Centrament, superplastifikátor Muraplast a řada PowerFlow
usnadňují optimalizaci betonu,
zejména vzhledem k jeho tekutosti a soudržnosti. Čerstvý beton
se chrání přípravky Emcoril.
Vysoce kvalitního pohledového
betonu nelze ovšem dosáhnout
pouhými produkty. Mnohem více
musí být již při plánování zohledněny různé faktory, jako například
požadované vlastnosti betonu
a konkrétní oblast použití k tomu,
aby byla vyvinuta individuálně nejlepší a nejpraktičtější receptura. MC
toho dosahuje potřebným know-how technologie betonu, příslušnými zkušenostmi z projektů
a celosvětovými místními servisními službami a kompetentní sítí
aplikačních techniků a technologů
betonu.
Společný projekt pohledový
beton
Pro optimální výsledky je nezbytné,
aby všichni zúčastnění na stavebním záměru intenzivně a koordinovaně spolupracovali, tj. stavebníci,
architekti, projektanti, realizační
firmy a technologové betonu.
K této komunik aci patří také
obsáhlý popis požadované plochy.
Kreativní představy, které eventuálně vznikly odděleně od materiálově či výrobně technických
okrajových podmínek, musí být
podrobně projednány a prověřeny
co do své proveditelnosti. Odborné
znalosti jsou nutné k tomu, aby se
definovaly, realizovaly a vyhodnotily materiálově a technicky proveditelné požadavky. V Německu
poskytuje klasifikace pohledového
betonu orientaci, rozděluje pohledové plochy na čtyři třídy pohledového betonu, která sahá od minimálních konstrukčních požadavků
(SB 1) až po obzvláště vysoké konstrukční požadavky (SB 4). Doporučuje se v rozsahu vysokých hodnot v každém případě vytvoření
zkušebních ploch, aby se předem
posoudila a odsouhlasila vyrobitelná či požadovaná kvalita pohledového betonu.
Náročné provedení
Upřednostňovány jsou právě pro
reprezentativní stavební objekty
většinou do značné míry bezchybné a homogenní pohledové
plochy. Musí být hladké, bez pórů
a rovnoměrné. Strukturální konstrukční vlastnosti zde mohou
být stanoveny pouze strukturou
spár a barevností. Výzvou v praxi
je hladký, nesavý povrch bednění
potřebný pro tento výsledek. Bednicí
materiál bez savosti totiž vyvolává
řadu charakteristických problémů:
nežádoucí odchylky a nepravidelnosti například v barevném vzhledu
a pórovitosti. „Ke zhotovení velmi
kvalitního pohledového betonu
je požadována maximální pečlivost a mnoho odborných znalostí
o používání a vzájemných účincích
materiálů, tvarovací části bednění
a separátoru“, říká Dr. Jana Schütten,
produktová manažerka divize Construction Chemicals. „Právě správný
výběr a přesný nános separátoru
MC Reportáž
Ať už jsou to fasády výškových domů, stadióny, kancelářské budovy nebo vnitřní zařízení, architekti a projektanti využívají rozmanitých designových možností pohledového betonu.
mají rozhodující vliv na rovnoměrný
vzhled a minimální počet pórů.“ Tím
lze minimalizovat dodatečné práce
či betonovou kosmetiku. Se svými
čtyřmi novými produktovými kategoriemi poskytuje Ortolan, program
separátorů betonu firmy MC, řešení
pro každý požadavek. Například produktová kategorie separátorů Ortolan Classic pro univerzální použití
jak na stavbách, tak i v závodech
na výrobu prefabrikátů. Budou-li
stanoveny na vzhled betonu mimo-
řádně vysoké požadavky, je pět produktů řady Ortolan Extra ideálními
separátory. Špičkový produkt, pokud
jde o prémiový vzhled, je Ortolan
Premium, jejichž speciální aditivní
vysoce kvalitní procesní oleje umožňují velmi kvalitní povrchy pohledového betonu do kategorie SB 4. Dále
je úspěšná řada Ortolan Bio s velmi
čistými základními oleji, které kromě
vynikajícího separačního účinku
a dobré péče o bednění velmi jemně
voní a jsou rychle biologicky rozloži-
telné. V oblasti Stuttgartu byly zhotoveny četné plochy pohledového
betonu s přísadami Ortolan, například školicí středisko Porsche, kancelářská budova (New Office) u letiště
a nákupní centra Gerber a Milaneo.
Recept na úspěch
Samozřejmě má i receptura použitého betonu rozhodující význam
pro kvalitu, strukturu a vzhled betonového dílce. Vývoj receptury musí
však být doprovázen montáží, zhut-
něním a výběrem bednění, tvarovací části bednění a separátoru.
Beton musí splňovat řadu základních požadavků: například dobrou soudržnost a zpracovatelnost
i odolnost proti výkyvům výchozích
látek. Výběr konzistence čerstvého
betonu je ovlivněn geometrií stavebního dílce i stupněm výztuže a způsobem montáže. Stále častěji musí
být realizovány filigránové a komplexní tvary s těsně ležící výztuhou
za použití nesavé tvarovací části bed-
Odstranění vad pomocí betonové kosmetiky a retuše
„Nepovedené“ plochy pohledového betonu
škodí nejen vizuálnímu účinku, ale také akceptaci stavebního objektu a stavební technologii
a představují tak ekonomické riziko pro architekty,
projektanty a stavebníky. O to důležitější je reprofilovat příslušná vadná místa a využít šancí, které
moderní betonová kosmetika nabízí. Při opravě
betonové plochy se vadný podklad nejprve předem navlhčí a stěrkuje. Program stěrek Nafuquick
firmy MC zahrnuje hotové, hydraulicky vázající
stěrky k jednoduché, rychlé a čisté reprofilaci.
Stěrky jsou modifikované polymery, odolné proti
povětrnostním vlivům, mrazu a světlu. Má-li být
povrch opravdu dokonalý, zachází se do detailů:
Program Emcefix nabízí kompletní systémy
hrubých, jemných a velmi jemných stěrek pro
optimální konečnou úpravu. K barevné úpravě
kosmetických stěrek MC se používá polymerová přísada Repacryl. Ve třech různých barvách
zlepšuje dokonce přilnavost a zpracovatelnost
stěrky; takto lze stěrkovanou plochu dokonale
barevně sjednotit. Rovněž v městském zámku
Berlín se použily produkty betonové kosmetiky
firmy MC. Výzvy, které bylo třeba zvládnout,
bylo dosažení pohledového betonu kategorie
3 v portálu a na sloupech v přízemí. Vysoké konstrukční požadavky byly splněny použitím stěrky
Emcefix-Spachtel F a Emcefix-Spachtel G. Přispěly
k tomu, že vzhled monumentální stavby neruší
žádná vada.
Videa z aplikací
zde:
www.ow.ly/KXLOh
MC aktiv 1_2015 | 7
Alle Fotos: © Betonicon, Budapest
MC Reportáž
Pohledový beton je stále oblíbenější i při vytváření interiérů a v designu nábytku. V budapešťském bistru Gustorium byly zhotoveny pulty, stoly a stěny z pohledového betonu. Přitom byla použita
speciální hotová malta MC-TOP Fix.
nění – toto je nutné pro měkký čerstvý beton s vysokou tekutostí. MC
zde nabízí řadu přísad a příměsí pro
tyto požadavky. Velmi kvalitní jsou
superplastifikátory PCE řady 1100
produktové rodiny MC-PowerFlow,
které maximalizují počáteční pevnost a tím zvyšují cyklus odbednění
v závodě na výrobu prefabrikátů.
Přitom zůstává zachována povrchová kvalita a přirozený vzhled.
V roce 2011 byly použity MC-PowerFlow 1140 a MC-PowerFlow 3100,
které umožňují vysokou počáteční
pevnost a dobrou zpracovatelnost
při minimálním použití vody, při
výstavbě Univerzity Gießen. Výsledkem byl velmi kvalitní pohledový
beton v bílé barvě, který vyhovoval obzvláště vysokým konstrukčním požadavkům třídy pohledového betonu 4.
U ploch pohledového betonu energetické novostavby pro Postupimský institut výzkumu klimatu byl
použit kromě separátoru Ortolan
Premium 702 plastifikátor betonu
Centrament N 5 a plastifikátor
Muraplast FK 43. Dále nabízí firma
MC k cílenému řízení vlastností
8 | MC aktiv 1_2015
betonu další přísady do betonu,
jako například urychlovače tvrdnutí, stabilizátory a modifikátory
viskozity. Provzdušňovače se používají tehdy, když má být zvýšena
odolnost proti mrazu. Přísady firmy
MC pod názvem Centrilit zlepšují díky vlastnímu vyvinutému
nanokrystalizéru pevnost v tahu
za ohybu a pevnost v tlaku i těsnost betonu a zajišťují tak odolný
a esteticky atraktivní vysoce kvalitní
pohledový beton. Například bylo
pro ING-DiBa ve Frankfurtu nad
Mohanem v letech 2012 a 2013
s příměsí do betonu NC vyrobeno
12 200 absolutně rovných a hladkých prvků v 265 variantách.
Nežádoucí účinky
Základem při výrobě pohledového betonu je dobré plánování
a komunikace všech zúčastněných, aby se zabránilo nechtěným
výsledkům ve vzhledu jako mramorování a tvorba mraků, viditelné
vrstvy, zbarvení a barevné rozdíly,
vodoteče a koroze. Dojde-li přesto
k těmto efektům, pomohou produkty betonové kosmetiky firmy
MC (viz box na straně 7). Rovněž
hotový pohledový beton je v neustálé interakci s okolím. Kromě uvedených příčin při montáži mohou
negativně ovlivnit vzhled plochy
i později vlhkost, teplotní změny,
střídání mrazu a tání a organické
osídlení.
Pomocí prostředků dodatečné
ochrany Emoril firmy MC lze
betonové povrchy chránit před
výše uvedenými povětrnostními
vlivy. Pomocí betonové ochrany
a zušlechtění povrchu lze betonové povrchy navíc hydrofobizovat a zpevňovat, takže je zajištěn
dokonalý vzhled po delší období.
Možnosti stavebního materiálu
betonu jsou neomezené. Tento
stavební materiál podléhá běžným „módním jevům“ – získává
však při tom i oblasti, ve kterých je
jeho použití zatím nové: Při vytváření interiérů, například v designu
nábytku a dokonce v oblasti šperků
a doplňků inspiruje beton designéry svými rozmanitými možnostmi. A se stále novými efekty –
broušený, leštěný, leptaný – tento
stavební materiál ukazuje stále
novou tvář. I v této oblasti spo-
lupracuje firma MC s designéry,
nechává se inspirovat a společně
pracuje na nejnovějších trendech
v oblasti betonu.
[email protected]
[email protected]
MC Aktuality
Evropský soudní dvůr mění
národní pravidla
Od Dr. Joachima Käpplera
Národní doplňující testy pro harmonizované stavební produkty
odporují evropskému právu, tak rozhodl Evropský soudní dvůr
dne 16. října 2014. Tímto rozsudkem se mělo změnit povolování
stavebních produktů určených pro ochranu a údržbu železobetonu. Momentálně se v Německu kromě evropské normy EN 1504
a povinnosti značení CE ještě navíc požaduje „značka Ü“ jako doklad
použitelnosti. Toto bude pravděpodobně brzy patřit minulosti.
Pro stavební produkty platí v Německu
četné normy a předpisy. Již přibližně 30 let k nim stále více přibývají evropské normy. Důvodem
je politické přání velkého evropského vnitřního trhu, na které je
možno volně obchodovat se stavebními produkty.
Ve směrnici o stavebních produktech
a v nařízení o stavebních produktech je stanoveno, že harmonizované
evropské normy mají přednost před
národními předpisy. Poslední jmenované musí členské státy dokonce
v určitých lhůtách stáhnout.
Normy EN nejsou realizovány
V Německu nebyl tento primát evropských norem u mnohých stavebních produktů ještě realizován. Patří
sem mimo jiné produkty na ochranu
a údržbu železobetonu, pro tyto
produkty existuje od roku 2006
evropská norma EN 1504. Navíc
musí výrobci jako MC-Bauchemie
v Německu nechat provádět pro
sanační systémy doplňující testy
a průběžné externí inspekce. Aby
bylo možné definovat tyto specificky
německé doklady, byly vypracovány
vlastní tak zvané zbytkové normy
a zakotveny v seznamu stavebních
norem. Až když výrobce předloží
doplňující doklady, smí označovat
stavební produkty značkou shody
(„značka Ü“) a prodávat je v Německu.
Evropský soudní dvůr rozhodl ohledně
této praxe v řízení o porušování
smlouvy proti Spolkové republice
Německo, že doplňující národní
požadavky a značení stavebních
produktů, které jsou již upraveny
v harmonizované evropské normě,
porušují právo EU a jsou nepřípustné
(spisová značka: C-100/13). Předcházely mu četné stížnosti výrobců
a identické rozsudky německých
soudů proti takovým „dvojitým stan-
dardizacím“.
Žádné národní doplňující předpisy
Soudci Evropského soudního dvora
vysvětlují ve svém judikátu, že ani
neúplné harmonizované normy neopravňují členský stát k tomu, aby
domnělé mezery jednoduše upravil na národní úrovni. Musí se spíše
obrátit na evropské instituce a pokusit se zapracovat nutné korektury
do příštího znění evropské normy.
Jelikož byl vynesen rozsudek pro
směrnici o stavebních produktech
a pro tři exemplární skupiny stavebních produktů, diskutuje se momentálně o tom, zda se může přenést
na nařízení o stavebních produktech
a na produkty pro ochranu a údržbu
železobetonu. Drtivá většina právních komentátorů z něj však vychází.
Dr. Joachim Käppler, technický ředitel PT
nezávisle na politických úvahách
se na obvyklé velmi dobré kvalitě
produktů MC nic nemění.
[email protected]
Kvalita MC zůstává
V Německu stojí ministerstva stavebnictví jednotlivých spolkových
zemí i celého Německa před politickým úkolem propojit německé
stavební právo s evropským právem.
Chceme-li se držet evropské cesty,
budou muset být u mnohých stavebních produktů německé doplňující předpisy a zvláštní testy zrušeny.
Toto platí i pro systémy na ochranu
a údržbu železobetonu. Avšak
Ověřený odborník pro gelování
BZB* vyvinulo nový koncept seminářů pro pracovníky realizační firem provádějících injektáže. Dvoudenní
seminář pod názvem „Ověřený odborník pro gelování“ se poprvé konal v listopadu 2014. V únoru a dubnu
2015 následovaly další termíny.
Seminář poskytuje teoretické a praktické znalosti o injektáži pomocí hydrogelů. Mimo jiné i injektážní specialisté
firmy MC školí účastníky na téma clonových injektáží
do zeminy, utěsňování trhlin v konstrukcích, utěsňování spár, mimořádných speciálních řešení s hydrogely
jakož i vhodné strojní techniky. Seminář končí teoretic-
kou závěrečnou zkouškou, která je při úspěšném složení
doložena certifikátem „Ověřený odborník pro gelování“.
Tímto certifikátem se mohou absolventi prokazovat jako
odborníci na provádění injektážních opatření na stavbách.
* Vzdělávací střediska stavebnictví, registrovaný spolek, Wesel
MC aktiv 1_2015 | 9
MC Inovace
S rozšířenou produktovou řadou Nafufill nabízí MC-Bauchemie všechny třídy malt podle normy EN 1504-3 a více individuálních možností použití. Nafufill KM 230 přesvědčuje vynikajícími vlastnostmi zpracování a lze jej aplikovat až do tloušťky vrstvy 60 mm.
Pro každý starý beton vhodné řešení
Systémy náhrady betonu Nafufill LM a Nafufill KM 250 se už řadu let úspěšně používají na opravu staticky relevantních a staticky nerelevantních oblastí. S produkty Nafufill KM 220 a Nafufill KM 230 vyvinula firma MC-Bauchemie dva nové systémy náhrady betonu, které otevírají
projektantům nové možnosti při realizaci opatření opravy betonu.
Zatímco v Německu nejsou plánována a vypisována sanační
opatření betonu zpravidla podle
normy EN 1504, ale stejně jako
dříve převážně podle ZTV-ING či
podle směrnice o sanaci DAfStb,
zohledňuje se v mnoha ostatních
zemích evropská norma na opravy
betonu EN 1504, v neposlední
řadě rovněž na základě v ní stanovených tříd pevnosti.
Takto jsou správkové malty požadované v normě EN 1504-3 dále
rozděleny do následujících tříd:
R1 (pevnost v tlaku ≥ 10 MPa), R2
(pevnost v tlaku ≥15 MPa), R3
(pevnost v tlaku ≥ 25 MPa) a R4
(pevnost v tlaku ≥ 45 MPa). Toto
je vzhledem k rozdílným třídám
starého betonu absolutně smysluplné.
S produkty Nafufill LM, Nafufill
KM 220, Nafufill KM 230 a Nafufill KM 250 jsou nyní k dispozici
čtyři správkové malty (obnova
betonu), které splňují nejen požadavky normy EN 1504-3, ale
poskytují též projektantům z pohledu různých úkolů potřebnou
jistotu.
10 | MC aktiv 1_2015
Přehled systému náhrady betonu Nafufill
Třída dle
EN 1504-3
R 1≥ 10 MPa
R 2 ≥ 15 MPa
R 3 ≥ 25 MPa
R 4 ≥ 45 MPa
Produkt
Nafufill LM
Nafufill KM 220
Nafufill KM 230
Nafufill KM 250
Pevnost v tahu při
ohybu po 28 dnech
v MPa
3,7
7,1
7,4
8,5
Pevnost v tlaku
po 28 dnech v MPa
14
24,5
34
55
Dynamický modul
pružnosti v MPa
10000
16200
19300
32500
Všechny technické hodnoty byly zjišťovány při teplotě + 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu.
Nafufill KM 220 – správková malta
třídy R2
Nafufill KM 220 je jednosložková,
polymery zušlechtěná a vlákny
zpevněná správková malta, kterou
lze použít na opravu normálního,
lehčeného a směsného betonu
v oblasti průmyslových staveb,
v pozemním stavitelství a v občanské výstavbě ve staticky nerelevantní oblasti. Používá se bez
adhezního můstku a hodí se na reprofilaci výlomů, zhotovování vyrovnávacích vrstev a jemné práce
s maltou v rozsahu tloušťky vrstvy
3 až 30 mm. Nafufill KM 220 dosahuje po 28 dnech* pevnosti v tlaku
24,5 MPa, zpracovává se ručně a je
na základě svých nízkých hodnot
spotřeby velmi vydatný.
Nafufill KM 230 – správková
hmota třídy R3
Nafufill KM 230 je jednosložková,
polymery zušlechtěná a vlákny
zpevněná správková malta (náhrada betonu PCC), kterou lze použít na opravu betonových stavebních dílců v inženýrské výstavbě,
v průmyslu, v pozemním stavitelství a občanské výstavbě ve staticky relevantní oblasti. Nafufill KM
230 dosahuje po 28 dnech* pevnosti v tlaku 34 MPa a lze jej používat v tloušťce vrstvy 6 až 60 mm
pro lokální poruchy nebo celo-
plošně. Zpracovává se ručně nebo
strojním nástřikem a vyznačuje se
vynikajícími vlastnostmi při zpracování. Tato malta je teplotně odolná,
odolná proti střídání mrazu a tání
a proti posypovým solím. S hustotou
čerstvé malty nižší než 2 kg/m2 jsou
i zde hodnoty spotřeby velmi nízké.
* při teplotě + 23 °C a relativní vlhkosti 50 %
[email protected]
MC Inovace
Výstavba tunelů: Nová metoda na výrobu zeminové kaše
Firmy MC-Bauchemie a PORR vyvinuly společně novou metodu,
kterou se zlepšuje výroba zeminové kaše pro razicí štíty, rozšiřuje
spektrum použití a značně snižuje přidávání příměsí. Tato patentovaná metoda byla na podzim 2014 oceněna Rakouským národním výborem asociace International Tunnelling Association (ITA)
inovační cenou Tunneltag (Den tunelu).
Inovace
Firmy MC-Bauchemie a PORR vyvinuly společně v roce 2013 při různých laboratorních pokusech metodu,
pomocí které se vytváří konstantní
pěna, jejíž vlastnosti lze řídit. Pěnicí
médium se vede pomocí stlačeného
vzduchu provzdušňovacím vedením
do pěnového generátoru, ve kterém
vzniká pěna. Inovací je, že díky speciálním vlastnostem pěnového generátoru vzniká spolehlivě pěna, která
má konstantní kvalitu pěnových bublinek. Počet a velikost pěnových bublinek jsou přitom libovolně volitelné
a lze je přizpůsobit dané geologii.
Toto bylo poté rovněž testováno
v praxi: Štítový razicí stroj byl vybaven novými pěnovými generátory
a pěnidlem speciálně vyvinutým firmou MC-Bauchemie pod názvem MC-Foamliquid 04. Díky tomu lze úpravu
zeminy podstatně jednodušeji a lépe
zvládnout. Na několika stovkách razicích metrů byla poté shromažďována
a vyhodnocována data. Ukázalo se,
že při konstantní geologii a výkonu
tunelového razicího stroje byl zaznamenán značný pokles potřebného
množství pěnidla – a to až na třetinu
původně použitého množství. Současně se vytvářela zeminová kaše,
která mohla být optimálně přizpůsobena dané zemině a požadované
geotechnické funkci.
Tato metoda rozšiřuje spektrum použití razicích štítů v obtížné geologii
a představuje efektivní řídicí prvek
pro použití razicích štítů, který je díky
podstatně nižšímu použití chemikálií,
které jsou navíc biologicky rozložitelné a ekologické. Tato metoda se
již používá při výstavbě celosvětově
nejmodernějšího kanalizačního systému, Emschského projektu, v severním Porúří a při projektu Stuttgart 21.
[email protected]
© Emschergenossenschaft/Lippeverband
Výchozí situace
V tunelové výstavbě je při používání
razicích štítů nutné, aby se nahromaděná zemina upravovala tak, aby se z ní
dalo vytvářet opěrné médium. Toto se
děje v podstatě přidáváním příměsí
v razicí komoře štítového stroje. Tyto
příměsi obsahují tenzidy, polymery
a jiná aditiva. Během ražení se vytváří
pomocí pěnících zařízení za použití
příměsí pěna a přivádí se do razicích
komor. Vytváření pěny se děje při
běžných metodách spíše „náhodně“
a tudíž nelze přesně řídit. Tak vznikají
směsi pěny s různě velkými pěnovými bublinkami a tudíž rozdílné
zeminové kaše.
Emschský projekt: Zde se již úspěšně používá
nová metoda na výrobu zeminové kaše.
MC aktiv 1_2015 | 11
MC Aktuality
Konsolidační a zvedací injektáže pomáhají efektivně a levně odstraňovat závady průmyslových podlah a vozovek.
Stabilizace a zvedání podlah pomocí injektáží
Průmyslové podlahy jsou vystavovány velmi vysoké zátěži. Stejně vysoké jsou i požadavky, neboť již malé výlomy hran nebo posuny desek
mohou mít ve středně dobém hledisku závažné následky. Konsolidačními a zvedacími injektážemi lze efektivně a levně tyto závady odstranit.
Přitom jsou žádány know-how, šikovnost a zkušenosti.
Ať už jsou na podlahu ohledně
odolnosti proti opotřebení,
ochrany před vlhkostí a teplem
nebo čistitelnosti kladeny jakékoli
požadavky, nakonec stojí a padá
každá z těchto vlastností s rovností
podlahy a nosností stavebního
podkladu. Jinak je užívání podlahy
omezeno a dokonce je ohrožena
celá konstrukce. Odstranění této
provozní závady přináší s sebou
většinou dlouhé odstávky a vysoké
náklady.
Injektáž stavebního podloží
Dobrou, rychlou a levnou alternativou je pro takové případy injektáž
stavebního podloží: utěsňuje podlahu, stabilizuje ji a může dokonce
zvedat podlahové desky a stavební
konstrukce. Přitom se provádí injektáž speciálního polyuretanu snášejícího vlhkost přes vrtaný pakr podél
trhliny či podél posunu tak dlouho
do stavebního podloží, že se vytlačí
plynné a kapalné látky a vytvoří se
podpěra, s jejíž pomocí se injektážní materiál rozděluje tak, že se
poté podlaha zvedá, dokud není
zase rovná. „Pro úspěšnou zvedací
injektáž je zapotřebí zpracovatel
s mnoha zkušenostmi, citem pro
použitý materiál a stavební pod12 | MC aktiv 1_2015
loží“, uvádí Markus Treinen, produktový manažer v produktovém segmentu injektáže divize Protection
Technologies firmy MC. Právě vlastnosti a složení podlahy hrají důležitou roli, je třeba zohlednit takové
faktory jako objem pórů, zrnitost
a propustnost stavebního podloží
jakož i interakci se speciálním polyuretanem.
MC-Bauchemie nabízí pro podlahové injektáže tohoto druhu
vysoce reaktivní duromerovou
pryskyřici. S vysokou odolností
v tlaku a v ohybu a krátkými nastavitelnými reakčními dobami je ideální pro tuto metodu a díky její ekologičnost je použitelná i pro oblasti
v kontaktu s podzemní vodou.
Úspěšně byla použita i ke stabilizaci a zvedání nejen na průmyslové
podlahy, ale také na opravy a stabilizaci vozovek. Tato metoda se dá
použít i v obytných domech. Působivým příkladem je zvednutí zimní
zahrady v Gelsenkirchenu: Tato
zahrada byla důlními poklesy prohnuta. Tím vzniklá otevřená spára
mezi obytnou budovou a zimní
zahradou byla uzavřena pomocí
zvedací injektáže. Injektáží duromerové pryskyřice do stavebního
podloží pomocí injektážních tyčí
byla budova nakonec zvednuta
přibližně o 2 cm.
Výhody metody spočívají nejen
v zachování substance, ale i v jeho
efektivnosti a úspoře nákladů,
neboť je většinou zapotřebí
pouze denní či víkendový výpadek – a díky tomu je rychle zase
možný bezproblémový provoz.
[email protected]
[email protected]
Injektáž stavebního podloží rodinného
domu: Pomocí zvedací injektáže se podařilo
minimalizovat trhliny vzniklé důlními poklesy mezi obytným domem a zimní zahradou
a zvednout budovu přibližně o 2 cm.
Všechny fotografie: © WAGNERS, Toowoomba
MC Aktuality
Rolovací a hangárové dráhy letiště Brisbane West Wellcamp Airport v Austrálii otevřeného v listopadu 2014 byly vybudovány s novým a ekologickým betonem EFC.
Volný start pro ekologičtější beton
Ekologický geopolymerový
beton „EFC“ (earth friendly concrete) australské firmy WAGNERS
byl poprvé použit při výstavbě
dopravních ploch letiště Brisbane West Wellcamp Airport
v Austrálii (BWWA). Odborné
znalosti a know-how firmy MC
pomohly k tomu, aby byl systém
aplikovatelný.
Základní myšlenka geopolymerového betonu EFC je snížení emisí
CO2. Ke globálním emisím CO2 přispívá pouze cementový průmysl přibližně pěti procenty. Beton EFC je
zcela bez použití cementu. Pojivo
geopolymeru obsahuje upravené
průmyslové vedlejší produkty jako
mletá granulovaná vysokopecní struska
a popílek, které jsou podporovány
chemickými aktivátory k reakci. Kromě
ekologických výhod poskytuje tento
geopolymerový beton i značné technické výhody. Tento beton je vysoce
odolný proti síranům, má minimální
smrštění a minimální tepelnou roztažnost. Tyto vlastnosti jsou optimální
pro použití na dopravních plochách.
U Toowoomby v blízkosti Brisbane
bylo po 48 letech poprvé v Austrálii opět vybudováno veřejné letiště
„na zelené louce“ a otevřeno v listopadu 2014. Dříve než byl tento nový
beton EFC použit na rolovacích drahách, obratových bodech a hangáro-
vých drahách, musel být tento beton
podroben četným zkouškám vhodnosti a prokázat příslušnou trvanlivost.
Geopolymerová betonová směs EFC
vznikla na základě desetileté vývojářské práce. V uplynulých čtyřech letech
úzce spolupracovala firma WAGNERS
s firmou MC-Bauchemie: MC vyvinula
přísady do betonu, které poskytly
betonu EFC potřebné vlastnosti při
zpracování.
Běžné přísady do betonu jsou u takových pojivových systémů zcela neúčinné – proto musela být vyvinuta
úplně nová technologie přísad.
Nakonec inženýři povolili beton EFC pro
stavební technologii krycího betonu
a byl použit na více než 50 000 m2.
Beton se vyráběl v blízkosti stavby
BWWA v mobilní míchačce betonu
a položen konvenčním finišerem.
Jízdní dráha přesvědčuje vynikajícími výsledky, nejen z technického
hlediska: Použitím EFC byly ušetřeny
emise oxidu uhličitého o 6600 tun.
[email protected]
Finišer při plnění betonem (fotografie nahoře), v akci (fotografie uprostřed) a po betonáži (fotografie dole).
MC aktiv 1_2015 | 13
MC Aktuality
Stavební práce
v ledové výšce
Stavební podnik Karl Gemünden GmbH & Co. KG sanoval zdivo
horské chaty Kaunergrathütte sekce Mainz Německého alpského
sdružení, která stojí nad Pitztalem (Tyrolsko, Rakousko) ve výšce
2817 m. A přitom se použily rovněž produktové systémy firmy MC-Bauchemie.
Dva zaměstnanci firmy Karl Gemünden Bauunternehmung opravili
s pomocí dobrovolných pomocníků Německého alpského sdružení
zdivo horské chaty postavené v roce 1903, a to z lomového kamene.
Tento stavební záměr s sebou přinesl mimořádné logistické výzvy, protože veškerá pracovní zařízení a materiály musely být na stavbu dopravovány helikoptérou. Navíc komplikovalo práce počasí na téměř 3000
metrů vysoké hoře.
Musely být například vyškrabány
a nově vyspárovány spáry a byla
zde provedena injektáž cementové suspenze. Dutina mezi vnitřní
a venkovní zdí byla vyplněna spárovací a injektážní hmotou Oxal VP I T
a zdivo bylo nově vyspárováno spárovací maltou Oxal SM TK firmy MC.
Další informace zde:
www.ow.ly/Lnv8K
.
[email protected]
Obě fotografie: © Bauunternehmung Karl Gemünden, Ingelheim a.R.
MC na veletrhu InfraTech
MC-Bauchemie Nizozemí se zúčastnila od 20. do 23. ledna 2015 12. veletrhu InfraTech v Rotterdamu. Jedná se veletrh pro oblast infrastruktury a místo pro mezinárodní setkání investorů, zhotovitelů a subdodavatelů inženýrských, vodních a silničních staveb.
Tým MC kolem Thomase Robbe,
obchodního ředitele Nizozemí, představil na svém veletržním stánku rovněž systémy Ombran na opravu
a ochranu šachet a podzemních
kanálů a infrastruktury, systém MC-RIM PW na ochranu a opravu zařízení
na pitnou vodu i injektážní systém
MC-Fastpack pro rychlé a spolehlivé
injektáže menších trhlin a dutin.
Zvláštní cena za betonový stůl
© N. Markloff & D. Rauch
Mladí designeři Niklas Markloff a Daniel Rauch získali koncem roku
2014 při soutěži „Designoví talenti řemesla Severního Porýní Vestfálska 2014“ zvláštní cenu za svůj betonový stůl UHPC „Prolog“.
14 | MC aktiv 1_2015
Stůl se skládá z černého kovového
podstavce, na kterém leží 3 cm silná
deska z ultra vysokopevnostního
betonu (anglicky ultra high performance concrete). Porota ocenila
„matný, sytě černý povrch betonu
téměř bez pórů“. Designéři vyvinuli
stůl společně s fakultou materiáloOceněný design: MC-PowerFlow 1102 způsobuje, že sytě černá betonová deska je téměř bez pórů.
vých věd Univerzity Duisburg-Essen
a vyrobili jej pomocí superplastifikátoru MC-PowerFlow 1102, který
sponzorovala firma MC-Bauchemie.
MC Personál
Srdečně vítejte v týmu
Noví zaměstnanci ve firmě MC-Bauchemie
Karina Kowollik
(33) posílila od 1.
února 2015 jako personální referentka naše oddělení lidských
zdrojů při získávání
nových zaměstnanců. Diplomovaná ekonomka pracovala dříve
sedm let v personálním poradenství a řídila
a realizovala procesy získávání zaměstnanců pro koncerny a středně velké podniky.
Technolog betonu
Hans-Jürgen
Moberg
(56)
nastoupil do firmy
MC od 1. ledna 2015
jako mezinárodní
projektový manažer
pro aktivity v zahraničí a má podporovat
zejména další rozvoj na Balkáně. Má dlouholeté
profesní zkušenosti v oblasti těžby nerostů
a konstrukce i v průmyslu stavebních hmot.
Ricardo Jose Quiroz
Rojas (35) začal ve firmě MC pracovat od 15.
března 2015 jako asistent business development manažera.
Tento ekonom pracoval mimo jiné pro venezuelský parlament a naposledy v obchodním
oddělení jedné firmy obchodující se strojními
díly v Německu. V nadcházejících měsících se
seznámí s obchodními odděleními v Bottropu,
aby poté podpořil rozšíření jihoamerického trhu.
Lucas Loupe (22)
absolvuje od 5. ledna
2015 školicí program
MC. Tento Francouz
předtím úspěšně
ukončil bakalářské
inženýrské studium
tepelné techniky
a energetiky. Momentálně prochází různá obchodní a ekonomická oddělení firmy MC, aby
poté mohl působit pro MC ve francouzsky hovořících zemích.
„Více tvořit. Více růst.“
Tak zní titulek našich nových inzerátů na nábor nových pracovníků, se
kterými chceme od podzimu tohoto
roku hledat nový personál. Obnovili
jsme koncept a design a pracujeme
nyní také s fotografiemi zaměstnanců
MC, kteří věrohodně podporují autentické oslovení potenciálně nových
zaměstnanců.
[email protected]
MC v dialogu s mládeží
I v tomto roce byl „Dialog s mládeží“, řada pořadů
iniciativního kruhu Porúří, hostem ve firmě MC-Bauchemie v Bottropu. Osmdesát mladých lidí
z gymnázia Am Stoppenberg, gymnázia Dona
Bosca (obě z Essenu) a odborné vysoké školy Dinslaken si prohlédlo dne 28. ledna 2015 závody MC
v Bottropu a kladlo panu Dr.-Ing. Clausi-M. Müllerovi poté ve školicím středisku MC otázky týkající
se podniku a vzdělávání v MC. Dr. Müller se zase
radoval ze zájmu studentů o MC. „Práci s mládeží
věnujeme ve firmě MC velkou pozornost, protože
ji chápeme jako investici do budoucnosti našeho
podniku“, zdůraznil. Kvóta vzdělávání firmy MC
činí v Německu už řadu let 10 procent počtu
zaměstnanců.
MC aktiv 1_2015 | 15
Pro
opravu
Thekaždou
right solution
for to
allsprávné
concrete
repairs
máme
řešení.
Nafufill – oprava betonu
Od lehké malty až k opravě betonu v staticky relevantních oblastech:
Nový kompletní systém pro veškeré požadavky v oblasti sanace betonu.
Beton není vždy stejný. Proto i systémy pro opravu betonu musí být
přizpůsobeny konkrétním podmínkám použití. Doplněním nových
správkových malt Nafufill KM 220 a Nafufill KM 230 do portfolia
opravných maltových systémů řady Nafufill Vám nyní nabízíme náhradu
betonu ve všech pevnostních třídách R1 až R4. Je jedno pro jakou
konstrukci, je jedno jakou kvalitu má starý beton – od teď je možné vše!
Zeptejte se nás!
[email protected]
Innovation in Building Chemicals

Podobné dokumenty

MC aktiv 1/2010 - MC

MC aktiv 1/2010 - MC Po pověření generálním dodavatelem, konsorciem složeným ze stavební firmy Norberto Odebrecht S.A. a ekologické inženýrské firmy CBPO Engenharia LTDA., dodala MC-Bauchemie Brazílie v celém průběhu p...

Více

1. pololetí

1. pololetí WATER and HEAT

Více

MC aktiv 2/2012 - MC

MC aktiv 2/2012 - MC Úspěšný vývoj firmy Murasit Indie otevírá díky novostavbě ve městě Goa novou kapitolu historie. Nedávno zde byly dokončeny školicí středisko a laboratoř, což je další krok k tomu, aby byly místní p...

Více

Nafufill KM 250 - MC

Nafufill KM 250 - MC Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak mí...

Více

Nafufill KM 250 HS - MC

Nafufill KM 250 HS - MC Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak mí...

Více

Nafufill KM 250 - MC

Nafufill KM 250 - MC S prvotřídní správkovou maltou Nafufill KM 250 zvládnete jakýkoliv požadavek při sanaci betonu. Od jednoduché reprofilace přes vytvoření stavební požární ochrany až ke komplexnímu sanačnímu zásahu ...

Více

MC aktiv 3/2009 - MC

MC aktiv 3/2009 - MC párů a zhlaví pilířů. Realizací byla pověřena firma Schachtbau Nordhausen GmbH, která k opravě betonu použila nejrůznější produkty z programu MC. Mimořádnou výzvu představoval nátěr přibližně 100.0...

Více