Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
1
Stanley Bradleay (pseudonym Stanislav Brázda) je známý a zkušený vizionář a
psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době
rozprodány. Jmenujme např. Škola psychotroniky, O magii, lásce a sexu, Jak najít toho
pravého a jak si ho udržet, Tak to nebylo! a další.
Ve své knize Jak se dožít 140 let odkrývá tajemství, kterými každý z nás může výrazně
ovlivnit své zdraví, psychiku, přizpůsobit stravu, vybudovat partnerské vztahy a prostředí, ve
kterém žije, aby se „ve zdraví a svěžesti“ dožil co nejvyššího věku. Každý z nás možnost
dožít se vyššího věku než je průměrný věk má, pokud svůj život tomu vhodně přizpůsobí.
V knize Jak se dožít 140 let se dozvíte o netušených možnostech, jak předcházet
civilizačním nemocem, rakovině, srdečním chorobám, alergiím, cukrovce, stresu, depresím,
jak se vyléčit z rakoviny. Dozvíte se jak si prodloužit mládí a oddálit stáří.
Poučíte se, jak si naplánovat dobu početí a pohlaví Vašeho dítěte, jak se zbavit problémů
ve Vašem partnerském vztahu, jak najít partnera a jak si ho udržet, jak se zbavit programů
z Vašeho podvědomí, které nepříznivě ovlivňují Váš život, chování, myšlení, jednání.
Stanley Bradleay při psaní této knihy vycházel ze zkušeností z práce s tisíci klientů, kteří
ho vyhledávají. Tato kniha je výsledkem jeho dlouholetého zkoumání příčin nemocí a
problémů v partnerských vztazích. Nabízí neocenitelné návody, jak se stát šťastným,
úspěšným, vyléčit se z nemocí.
Při její četbě pocítíte sami proměnu a pochopíte, že můžete každý okamžik svého
dlouhověkého života prožít naplno a spokojeně.
Navíc je přidána možnost pro ty, kteří vládnou umem výkladu karet, aby si odpověděli na
otázky, které při čtení knihy vzniknou. Díky jednouchým odpovědím se mohou o to pokusit i
ti, kteří nikdy karty nevykládali.
PhDr. Luba Svobodová, týdeník Knihy
Na úvod si můžete odpovědět na otázku – odpověď se bude hodit v průběhu knihy
v mnoha kapitolách, jako např. proč se nemohu seznámit, uzdravit, najít ˇštěstí“, atd.
Mohu se ptát na mnoho věcí na nevědomé úrovni a Vy můžete nyní odpovědět. Za
otázkou si napište odpověď. Vysvětlení je za kapitolou „Úvod“ na str. 7.
Bez přemýšlení řekněte číslo, které vás napadne, čísla si napište za otázky, budou se
hodit až budete chtít řešit některé problémy dále uvedené.
1. Ptám na první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás??? …………………
2. Ptám se na první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vašeho partnera ? ….
3. Ptám se na první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vaše děti ?? ….
.…
4. Řekněte první číslo, které Vás napadne v souvislosti s partnerem na Vás? (kdo nemá
partnera, tak na někoho, o kom sníte jako o potencionálním partnerovi) …………….
5. Řekněte první číslo, které Vás napadne v souvislosti s partnerem na partnera? (kdo
nemá partnera, tak v souvislosti s potencionálním partnerem) ……………………….
2
ÚVOD
Vědecká obec asi před deseti lety připouštěla, že lidský organismus se může dožít až 150 let.
Nedávno jsem slyšel rozhlasovou diskusi, kdy byl vědci připouštěn věk lidského organismu
až 250 let.
Délka života je udávána podle nejstaršího jedince. Tím byla Francouzka Jeanne Calment –
1855 - 1977, která se dožila 122 let. Průměrný věk žen je ve Velké Britanii 79 let, ve Francii
82 let, v Severní Americe 80 let, v Africe 55 let.
Vědci sledují stoleté lidi a snaží se vypozorovat, v čem tkví tajemství dlouhověkosti. Myslí
si, že v roce 1900 bylo „nebezpečno“ pro život, protože bylo mnoho epidemií, nebyly léky na
mnoho nemocí, které již jdou léčit atd. Já jsem přesvědčen, že jsem jeden základní rozdíl
našel, že dlouhověcí lidé měli a mají dostatek obranných látek i proti nemocem, které se tehdy
léčit neuměly (neumí ani dnes), protože jejich organismus se nikdy ani stresem, nemocí,
úrazem „nezablokuje“ (viz moje teorie o vzniku nemoci) pro přijímání vitamínů, minerálů,
energií a u některých v jejich organismu zmutovaly některé geny chránící je před
neléčitelnými nemocemi, což se dnes dokazuje v genech lidí, kteří jsou například odolní proti
AIDS. V těchto případech se zjistilo, že jejich předci patrně přežili epidemii moru, protože
jejich geny zmutovaly. Průměrný věk člověka ve vyspělých zemích byl 46 let. Pokrok
medicíny způsobil, že se nyní věk téměř zdvojnásobil. U stoletých lidí se například zjistila
zajímavost, že neumírají na rakovinu. Tento objev podpořil moji teorii, že když máme
dostatek určitých biologicky účinných látek ( zejména koenzym Q10, vitamín C a B3, rutin),
také nemůžeme dostat rakovinu.
Věda je stále ve vývoji a rychlost vývoje jde stále rychleji kupředu. Fyzika zatím stále pracuje
se čtyřmi fundamentálními fyzikálními interakcemi, pomocí kterých se vědci snaží vysvětlit
všechny děje ve vesmíru. Podle nejnovějších poznatků věda připouští, že by se mohlo
uvažovat o páté síle, což by ovšem vyžadovalo revizi teorie relativity, k čemuž ovšem musí
být důvod a důkazy a tato oblast by mohla vysvětlit některé nevysvětlitelné aspekty
parapsychologie (léčitelství, psychotroniky atd.).
Jsem přesvědčen, že sami můžeme náš věk ovlivnit mnoha způsoby a v této knize se
snažím některé poznatky ze své praxe k tomuto tématu popsat. Jedná se o mé názory, které
nikomu nevnucuji a spíše by tato kniha měla být zamyšlením se nad sebou, svým životem,
svými problémy a některé mé postřehy a popsané chyby druhých by mohly být impulsem či
návodem k řešení problémů. Není dobré se nechat čímkoliv a kýmkoliv ovlivnit, ale vzít si ze
všech informací jen ty potřebné a užitečné. Rad o zdraví bylo, je a ještě bude hodně, tato
kniha vznikla na základě zkušeností z desetileté praxe mé poradny. Je to zase jiný pohled na
vznik a příčinu nemocí, jejich léčby, prevence, než bylo dosud zveřejněno. Jsem přesvědčen,
že co se délky věku týká, existuje velké věkové rozpětí, které můžeme ovlivnit dosti výrazně.
Je jasné, že existuje genetický předpoklad k dožití se určitého věku, ale pokud organismus
nemá všechny podmínky k životu, nejsme schopni se dožít maximálního věku (ani toho
daného geneticky), stejně tak když má někdo smůlu a dojde k předčasné smrti například
úrazem.
Vypozoroval jsem, co mají společného lidé, kteří se dožívají vysokého věku a jak zajistit
živému organismu stejné podmínky jako u dlouhověkých lidí. Náš zdravotní stav ovlivňuje
mnoho faktorů - kromě dědičných dispozic i to, jak a kde žijeme, co jíme, jaký vzduch
dýcháme, zda máme dostatek pohybu, správné dýchání, ale i seberealizace v pracovní oblasti,
partnerské vztahy a sexuální orientace, vzdělání, okolnosti našeho početí atd.
Nejenom o tyto poznatky se chci podělit s tím, koho tato problematika zajímá.
Jsem přesvědčen, že dokud věda nebude schopna odpovídat na všechny otázky, budou se lidé
obracet na kartáře, astrology, psychotroniky atd. Stejně tak budou hledat pomoc nevyléčitelně
nemocní u léčitelů, dokud si věda s nevyléčitelnými nemocemi neporadí. Z těchto důvodů
3
nelze alternativní způsoby léčby odsuzovat, (samozřejmě za podmínek, že rady či léčba
nepoškozuje zdraví), protože pud zachování života nám velí využít všech možností
k zachování života a málokdo je schopen se smířit s nevyléčitelnou nemocí či s předčasnou
smrtí.
Stejně tak byli, jsou a budou lidé, kteří touží po vizích nejenom budoucnosti a dělají pro to
vše možné. Nejčastěji jsou napadány kartářky z ovlivnění klientů. Nejnápadnější a
nejjednodušší forma ovlivnění je film, při kterém se mnozí uvádějí do světa vizí, prožívají
život někoho jiného, dále nás ovlivňuje televize, další lidé kvůli „uvedení se do jiného světa“
třeba hladovějí, bičují se, dostávají se do „transu“ poslechem určité hudby, žijí potmě, užívají
jedy a drogy, nebo se jimi mažou atd. Od narození nás ovlivňují rodiče, učitelé, politici, faráři,
vůdci sekt, ale i makléři, reklamy, ale to se považuje za obvyklé, takže i když ovlivnění
mnohých z nich je mnohdy nebezpečnější než ovlivnění kartářky (protože ke kartářce jdeme
dobrovolně!), nikdo se nad tím nepozastavuje.
Součástí knihy je originální tabulka a na ukázku z připravovaných karet čtyři základní kusy,
které by mohly být jednou z možností, jak si (pro zábavu) odpovědět na mnoho otázek, které
kniha svým obsahem vyvolá, například jaké cizí jazyky se máme učit, kolik jazyků, kde žít,
do jaké stravovací skupiny patříme, na co máme talent, v čem se realizovat, jaké orgány
máme oslabeny, kde se seznámit atd.
Připravil jsem originální vykládací karty pro ty, kteří jsou k odpovědím na otázky schopni
využít více právě vykládací karty. Pomocí těchto karet bude možné získat odpovědi i na
takové otázky, jak nás hodnotí naše okolí, náš partner, co si o nás kdo myslí, ale i odpověď na
kontroverzní otázky, jako například čím jsme byli v bývalých životech a mnoho jiných.
Obecně předvídání budoucnosti a profitování z její nejistoty je rozšířené. Nejsou to jenom
kartáři, astrologové atd., kdo se snaží předvídat budoucnost, ale jsou to i hazardní hráči,
sázkaři, politici, manažeři, meteorologové, makléři na burze apod. Jasnovidectví má kořeny
až ve starověkém Egyptě.
Vydal jsem vykládací karty, kterými si může , kdo má na vykládání talent, sám odpovědět
na mnoho otázek, které se mne klienti ptají. Tyto karty Magické obrázky považuji za
nejjednodušší a nejlepší, protože jejich pomocí je možné se jednoznačně dozvědět odpověď
na jakoukoli otázku. Ukázky z těchto karet jsem vložil do kapitol, které souvisí s touto
knihou. Karty jsou přílohou originální knihy Magické obrázky, ale pro účel této knihy postačí,
když vezmete karty v počtu 32 ks, které, pokud nejsou označeny čísly, sami označíte.
Odpovědi jsou vždy v počtu 32, takže postačí čísla 1. až 32. Zamícháte karty a vytáhnete
jednu až tři karty, čísla karet budou znamenat čísla odpovědí. Tři doporučuji proto, že nic není
jednoznačné a nikdy není jenom jeden důvod a jedna příčina. Koho výklad či odpovědi
zaujmou, může si pro podrobnější výklad zakoupit u nás originální karty s podrobným
výkladem, případně s DVD – video ukázkami, jak s pomocí karet či kyvadla dostaneme
odpověď.
Jsem přesvědčen, že čekání na zázrak je pohodlné, a považuji toto čekání za snění. Podle
mne není pro nikoho dobré na konci života zjistit, že jsme prosnili (promarnili) celý život. Pro
mnoho lidí může být život nejenom z jejich pohledu těžký, ale třeba si uvědomit, že jak se
životem naložíme je jenom naše věc a budeme se zpovídat jen sami před sebou. Etap, ve
kterých hodnotíme život je více a u někoho to začne úrazem, když se věk přehoupne do další
desítky, určitě je to kolem čtyřicítky, padesátky, šedesátky. Mezníkem je odchod do
důchodového věku. Co je po smrti nikdo nikdy nedokázal a podle mne bude užitečné se smířit
s tím, že ani nedokáže. I kdyby něco bylo, tak už jenom proto, že si to nepamatujeme, je
neužitečné na to čekat. Proto sdílím názor, že je lépe si užít nyní a to co máme, dělat
maximum proto, aby to bylo případně lepší, než snít a čekat na smrt. Tvrdím, že čekání je
největší břemeno. Podle autorů knihy Fantastické a magické z hlediska psychiatrie bylo
4
heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles
prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí prvním. Moudrost
Šalomounova praví, že lépe je živému psu, než mrtvému lvu. Staří Řekové smrt viděli jako
mladého jinocha (Thanatos), který zháší pochodeň života tím, že ji zatlačuje do prachu země.
To, že žádní bohové nestárli a nikdy neumírali bylo a je přáním lidí. Podle vlastností a
schopností bohů se lidé snažili zhmotňovat své myšlenky. Tak myslím i vznikly různé báje o
pramenech věčného mládí, o elixíru mládí, báje o kouzelných nápojích, atd.
Aby byl starým lidem prodloužen život, byly provozovány různé praktiky. Nejznámější je
zachytit do svého těla to, co je v mladém těle. Známá je kniha o Alžbětě Báthoriové, která se
koupala v krvi mladých panen. Podle výše popsané knihy Fantastické a magické z hlediska
psychiatrie byla ve starém Římě i v Paříži půjčovna dívek, které měly svojí energií omlazovat
zákazníky. Podle autorů knihy byla v Paříži známá madame Janus, která dobře živené dívky
půjčovala. Kůra spočívala v tom, že klient si půjčoval vždy dvě dívky na noc, kůra trvala 3
týdny. Nesmělo docházet k sexuálním praktikám, jinak prý by kůra neúčinkovala. Během tří
týdnů byly vystřídány tři páry dívek. Dívky sloužily jeden týden a dva dny měly volno (aby se
„fluidum“obnovilo). O císaři Barbarossovi se říkalo, že k tomuto účelu využíval chlapce. Ale
jsem přesvědčen, že zda se někdo obklopoval chlapci či dívkami bylo dáno sexuální
orientací. Patrně císař upřednostňoval chlapce, protože jeho sexuální orientace byla jiná než
ta, která je považována za obvyklou. Něco podobného se říkalo o jednom z bývalých čínských
vůdců – že spal s vícero mladými děvčaty najednou. Za nápoj mládí pro starce se považovalo
mateřské mléko, zvláště když se sálo přímo z ženského prsu. To bych docela dobře dokázal
vysvětlit. V mateřském mléce se vyskytují všechny biologicky důležité látky, které v běžné
stravě nejsou. To, že se doporučovalo sát přímo ze zdroje, je také vysvětlitelné, protože mladá
žena má více životní energie, než starý člověk. Proto při přímém kontaktu dochází k přijímání
energie jak životní, tak léčivé, protože více než polovina lidí podle mé teorie má léčitelské
schopnosti. A když se k těmto dvěma energiím přidaly biologicky důležité látky, mohl být
pozitivní účinek „léčby“ brzy patrný. Podle mé teorie (viz kniha Jak se dožít 140 let) je
možné energii přijímat nejúčinněji ze zdrojů, kde energie je, a na prvním místě jsou to stromy,
pak voda, zvířata a lidé. To by mohlo vysvětlit, proč měl a má kontakt s náhradními zdroji
energie význam zejména u nemocných. Také nemocný Fredy Merkury, když umíral na HIV,
obklopil se Perskými kočkami, s nimiž spal v posteli. Jsem přesvědčen, že psi a kočky mají
větší léčitelské schopnosti než lidé, leckdy vezmou na sebe i nemoc pána. Je ale jasné, že je
příjemnější trávit noc s mladým člověkem (který má méně energie než zvíře) než se zvířetem,
pokud nejde o zoofila. Co se týká prodloužení mládí, dnes existuje mnoho metod, jak toho
dosáhnout. Když jsem viděl dokument o dlouhověkých lidech v Japonsku, bylo jasné, proč se
dožívají vysokého věku. Japonský rybář, který ve svých sto letech stále denně chodil lovit
harpunou ryby vypadal na dokumentu jako Evropský čtyřicátník. Díky neustálému pohybu
neměl problémy s páteří. Tvrdím, že kdo bude celý život doplňovat biologicky důležité látky,
které chybí ve stravě či je organismus ze stravy nepřijímá, když budeme mít trvale až do smrti
dostatek pohybu a péče o páteř a zuby, správně dýchat, budeme vypadat stále dobře a
zemřeme zdraví.
Celý život žijeme v napětí. Ohrožují nás nemoci, zranění, smrt. Tělo se dokáže mnoha
nástrahám života bránit, dokáže se samo léčit, ale musí mít k tomu podmínky. Náš imunitní
systém bojuje neustále s viry, bacily, bakteriemi, parazity, atd. Organismus je neustále
napadán volnými radikály, všemi možnými jedy, které dýcháme, pijeme s vodou či přijímáme
s potravou. Organismus je schopen rozvinout celou řadu obranných mechanismů proti těmto
nebezpečím. Nejdokonalejší je antioxidační tělní obranný systém, který se brání proti
vedlejším toxickými produktům kyslíku. Zahrnuje látky jako vitamín A, E, C, řadu enzymů a
bílkovin. Jsou strategicky umístěny v různých částech buňky, takže jakmile se vytvoří
radikály, mohou je neutralizovat. Dva známé zdroje volných radikálů je sluneční světlo a
5
tabákový kouř.
Netopýr žije rychle, hodně jí, spotřebovává hodně energie a přesto žije třicetkrát déle, než
jeho příbuzní - myši či rejsci. Dožívá se asi třiceti let. Patrně se u nich vyvinul nějaký
mechanismus, který snižuje poškození tkání kyslíkem a jeho produkty volnými radikály.
Zjistilo se, že většina tvorů s křídly žije poměrně dlouho. Při pokusech se zjistilo, že
působením kyslíku na myší buňku ji zahubil kyslík do pěti minut. Stejné hladině kyslíku byly
vystaveny buňky andulky, která žije asi 18 let. Na buňky andulky neměl kyslík vliv. Vědci
jsou přesvědčeni, že ptáci mají buňky plné silných antioxydantů. Antioxydanty zkoumá
Buckův institut v Kalifornii, kde pracuje mnoho vědců z celého světa. Ví se, že tělo vyrábí
své vlastní antioxydanty. Jejich molekuly se vznášejí uvnitř buněk a zneškodňují všechny
volné radikály, které potkají. Přesto jim vždy nějaké uniknou. Když se zlomí rovnováha
obranných molekul a volných radikálů, začínáme stárnout. Skutečný elixír mládí by měl být
lék, který by pomohl v boji proti volným radikálům. Vědci z Buckova institutu jsou
přesvědčeni, že se jim podařilo takový lék vyvinout. Je to hnědý prášek - syntetický
katalyzátor SCS. Je to velmi silný antioxydant. Pokus byl proveden na červu, který žije 20
dní. Někteří léčení červi žili až dvakrát déle. V současné době se lék zkouší na myších.
Ze všech pokusů je jasné, že je nutné využívat více způsobů najednou.
Každý živý tvor má v sobě miniaturní bakterie, které na začátku života žijí samostatně. Je
to mitochondrie. Je to zdroj energie, který potřebuje kyslík ke svému životu, ale současně
každým vdechnutím stárneme. Neničí nás jenom kyslík, ale vedlejší produkty jeho
metabolismu. Uvnitř mitochondrií se většina kyslíku, který vdechneme mění v životadárnou
energii. Některé molekuly kyslíku se ale změní ve volné radikály. Když se volné radikály
uvolní, mohou poškodit jakoukoli část kterékoli buňky v těle. Nejvíc ničí geny, které se
nacházejí uvnitř. Plíce jsou prvním orgánem, který se setkává s atmosférickým kyslíkem,
kterého je ve vzduchu 20%. Proto také na plicích, mozku srdci je poškození buněk volnými
radikály nejvíce patrné a to i pouhým okem. V kombinaci volných radikálů se zvýšenou
hladinou cholesterolu může dojít k ucpání důležitých krevních cév.
Mozek spotřebuje 20% kyslíku. Mladé mozkové buňky obsahují velké množství
mitochondrií, které časem začíná ničit velké množství volných radikálů vznikajících díky
velké spotřebě energie v mozku. Tím stárne mozek, myšlení začíná být zmatené, zhoršuje se
paměť. U zvířat byla zjištěna souvislost stahů srdce s věkem. Rejsek má pětset stahů srdce za
minutu. Proto žije asi 4 roky. Srdce slona má třicet stahů za minutu, dožívá se až osmdesáti
let. Želva má nejpomalejší srdeční tep a žije až sto sedmdesát let. Mnoho lidí se učí správně
dýchat, cvičením lze snížit počet tepů srdce.
Když pochopíme život, pochopíme i smrt a obráceně. Když pochopíme sebe, pochopíme
druhé. Na pochopení sebe musíme pochopit rodinný systém. Jsem přesvědčen, že není dobré
litovat toho, co jsme neudělali, ale je nutné se umět s minulostí vyrovnat. Když neznáme naše
rodiče, nemůžeme je pochopit a tím nejsme schopni pochopit ani sebe a ani našeho partnera,
nevíme čemu máme a můžeme věřit, nejsme schopni najít svůj pevný bod, jistotu, smysl
života. Ti kdo nenajdou svoji jistotu mají tendence se uchylovat k názorům a pomoci druhých,
což nemusí být vždy dobré a zejména různé sekty nabízí jednoduché řešení. Když nejsme
vyrovnáni s naší minulostí, nemůžeme žít přítomnost a budoucnost.
Ve všech oblastech našeho života musí být rovnováha, stejně jako mezi životem a smrtí.
Když není rovnováha v přírodě, vymstí se nám přírodní katastrofou. Když není rovnováha
v lidském organismu, onemocní, či zanikne. Když není rovnováha ve vztahu, vztah rovněž
„onemocní“ či zanikne.
Z otázek klientů jsem vypozoroval, že někteří lidé chtějí být připraveni na smrt, či se smrti
bojí. Má to logiku, protože stejně jako bychom měli být připraveni na život (na vztah), měli
bychom být připraveni na smrt. Většina lidí žije v odmítání smrti, nebo v hrůze před ní. Jiní
pohlíží na smrt s naivní představou, že smrt se jich zatím netýká a že až to přijde, pro ně vše
6
dopadne dobře a nyní že si s tím není třeba dělat starosti. Nepokládají smrt za nic zvláštního,
spíše za přirozenou věc. To vše jen do té doby, dokud člověk neumírá. Další mylný dojem je,
že se nás smrt našeho blízkého netýká, protože nejenom smrt, ale i činy příslušníka rodinného
systému (tři i více generací zpět) se nás týkají a ovlivňují nás, naše děti, vnuky a pravnuky.
Protože jsem si v praxi mnohokrát ověřil, že mé teorie se potvrdily dříve či později, dovolím
si i v této knize trochu teoretizovat a využít své vizionářské schopnosti k vysvětlení dosud
nevysvětleného.
Odpověď na otázky z první strany:
Otázka č. 1. byla: Jak se cítíte být starý /stará, v kolika letech jste „zamrzlý/á“.
č.2.
: Jak starého vidíte svého partnera.
č.3.
: Jak staré vidíte své děti.
č.4.
: Jak se vidíte velký/á oproti svému partnerovi
č.5.
: Jak vidíte velkého svého partnera oproti Vám.
Č.1. a 2. by mělo být od osmnácti výše, kdo řekl méně, chová se jako nedospělý (na tolik let,
jaké číslo řekl) ve vztazích, patrně i v životě a není schopen využívat svých možností a
schopností. U č. 4 a 5. by neměl být velký rozdíl čísel, jinak je nerovnováha ve vztazích tak
velká, jak velký byl vámi napsaný rozdíl v číslech.
Jak „dospět“ je v kapitole Rodinné konstelace.
MOJE TEORIE O VZNIKU NEMOCI
Jsem přesvědčen, že jsem přišel na příčinu vzniku nemocí. Jedině když odhalíme příčinu
problému, lze odstranit důsledek s trvalým efektem. Například impuls k hádce mezi partnery
je většinou starý 3 dny až 30 let, impulsem mohla být modelová situace starého problému,
který v okamžik hádky vyvrcholil. Stejné je to u nemocí. U většiny například rakovin jsem
zjistil, že se organismus „zablokoval“ (stresem, při úrazu, nákazou atd.) před mnoha lety (6 12 let), nějakou dobu šlo pouze o dysfunkci „oslabených orgánů“, po dalších letech se teprve
projevila nemoc. Než se rakovina projeví, může to trvat od zárodku rakoviny jeden rok, než je
tato nemoc diagnostikovatelná a i 6 let, než naplno propukne. Zjištění příčiny považuji za
důležité proto, že pokud se příčina neodstraní, může se například vyoperovaný nádor znova
objevit, protože nebyly odstraněny podmínky pro vznik nádoru, jak vnější - například radon v
bytě, silné geopatogenní zóny, plísně, ale i strava, vzduch atd., tak vnitřní - například
rakovinové viry, karcinogenní látky, těžké kovy, trvalý nedostatek vitamínů a minerálů,
energií, amalgamové plomby, stres atd. Pokud jde o psychiku, hromadí se v nás problémy již
od početí, dost problémů nastává při porodu. Všechny tyto problémy se pokusím rozvést
podrobně v této knize. Přišel jsem na to, že existuje jen 4% lidí, kteří se nikdy „nezablokují“
pro příjem vitamínů, minerálů, energií, to jsou lidé, kteří se dožívají vysokého věku. Všichni
ostatní (týká se i zvířat a všeho živého) se buď stresem, úrazem, nemocí atd.( viz text dále)
„zablokují“ pro příjem vitamínů, minerálů, energií, a to se může stát buď jednorázově či
postupně. To je podle mne základní příčinou vzniku nemocí, ale i smrti. Našel jsem způsoby,
jak „mechanicky“ pomocí akupresur organismus znovu „otevřít“. Přišel jsem na to, že pokud
se organismus postupným uzavíráním (nebo jednorázově například při úrazu) pro příjem
vitamínů, minerálů, energií uzavře pod určitou hranici, nelze jej již žádnou metodou „otevřít“,
nastává smrt. Na to jsem přišel jako na první svůj objev.
Živý organismus je chemická továrna, proto se léčí chemickými léky, ale organismus je i
malou elektrárnou. Proto jsem přesvědčen, že bude možná i léčba elektrickou energií.
Myslím, že to, co mystici nazývají aurou, je energetický obal okolo živých organismů. Jak
7
jsme na tom dobře či špatně, a to jak zdravotně tak psychicky, se odráží ve velikosti a
barevnosti „aury“. Pokud máme nějakou nemoc či zánět, rovněž se to projevuje na barvách a
tvaru aury, protože v místě, kde je nemoc či zánět, dochází k nerovnováze energií a na
„fotografiích aury“ by tyto nemoci mohly být patrné, pokud by se porovnala fotografie
zdravého organismu a později nemocného organismu téhož člověka.
V médiích jsem nazýván psychotronikem. Myslím, že to slovo nevystihuje dobře činnost,
kterou dělám. Psychotronika je slovo volně přeložené patrně z řeckého psyché = duše, tron =
vláda. Já se považuji spíše za vizionáře, (mám vize zejména při držení kyvadla - kyvadlem
podle mého názoru nejlépe „vybudím“ intuici) .
Nepovažuji se za léčitele, ale za diagnostika, vizionáře. Tvrdím, že nejlépe se vyléčí každý
sám, když ví, co má dělat. Alternativními způsoby léčby nelze nahradit klasickou léčbu, za
ideální považuji spojení obojího.
Moje původní profese je elektrotechnik, vystudoval jsem střední školu elektrotechnickou s
maturitou. Až když jsem se začal zabývat diagnostikou zdravotního stavu, jsem ocenil
znalosti z elektrotechniky, protože každý živý organismus je „malá elektrárna“ a mnoho
zdravotních problémů se dá proto lépe vysvětlit.
Asi před 20 lety jsem zjistil, že jsem schopen odhadnout budoucnost na dlouhou dobu a zjistit
téměř cokoli o komkoli (samozřejmě nejsem dokonalý, mohu se mýlit a ne ve 100% být
úspěšný) a zaujalo mne nejvíce využití této schopnosti v diagnostice zdravotního stavu.
Bohužel nemám žádné vzory ani učitele, proto jsem napsal sám knihu Škola psychotroniky,
protože jsem se nikde nedočetl tak podrobně, jako jsem to sám ve své knize popsal, o práci s
podvědomím. U všech dostupných knih chyběla logika určitých popsaných kroků a
nezapadalo vše do sebe.
Profesionálně jsem se začal zabývat „psychotronikou“ po 12 letech zkoušení a ověřování,
konkrétně od r. 1999.
Přednosti způsobu mé práce spatřuji v tom, že mnou doporučované alternativní léčebné
metody neodporují vědecké praxi, (vše se dá dokázat a vysvětlit, jen třeba ne hned). Jsem
přesvědčen, že mé metody „samoléčby“ nemohou nikoho poškodit, všem klientům však i
přesto doporučuji, aby mé rady konzultovali s lékaři. Problém je v tom, že většině mých
klientů lékaři nepomohli a proto se obrátili na mne.
Princip mé „léčby“ spočívá pouze v provedení akupresur (provádíme sami),
„odblokováním“ páteře (provádí odborník), organismu a energetických drah zubů (provádíme
sami), doplňováním energie, vitamínů, minerálů, bylin v určité kombinaci a dávkování, v
konkrétních časech. Myslím, že jsem schopen u většiny živých organismů zjistit množství
vitamínů, minerálů, ostatních důležitých látek, energie apod. v jednotlivých orgánech živého
organismu, (zatímco vědeckými metodami lze totéž zjistit jen v krvi, v ostatních orgánech až
po odebrání jejich vzorků) a zjistit příčinu nemoci. Proto je možné mé způsoby „léčby“
aplikovat při jakékoliv léčbě. Že se nejedná o PACEBO-EFEKT jsem schopen dokázat tím,
že se mými metodami vyléčila i batolata, mnoho zvířat od koček, psů, po koně.
Podle mne vznikne nemoc čtyřmi základními způsoby :
A/ Nákazou
B/ Úrazem
C/Trvalým nedostatkem vitamínů, minerálů (buď proto, že nejíme tak pestrou
stravu nebo je náš organismus není schopen ze stravy přijímat) v určitých (podle mé
terminologie oslabených) orgánech. Podle mne se nedědí dispozice k nemocem, ale dispozice
například k nepřijímání jódu do žláz ze stravy. Pokud lidé s dispozicí k nepřijímání jodu ze
stravy nebudou 2x týdně doplňovat jod, hrozí zdravotní problémy - ženám gynekologické,
mužům s prostatou, všem se štítnou žlázou, lymfatickými žlázami a pod. Lidé s předpokladem
k nepřijímání vápníku ze stravy mají problémy s osteoporózou, ti musí jíst vápník navíc s
8
hořčíkem a vitamínem C. Podle mne alergie, akné, lupenka, ekzémy, plísně jsou způsobeny
dysfunkcí jater, žláz, případně střev pro nedostatek B3, C, fosforu, zinku, selenu, jodu.
Za svůj zatím největší objev považuji to, že podle mé praxe rakovina nevznikla u lidí,
kteří měli v organismu dostatek koenzymu Q10, B3 a C, rutinu, i když u nich předpoklady k
rakovině byly. Vyzkoušel jsem určitou kombinaci bylin, díky které se podařilo některým
nemocným rakovinou se této nemoci zbavit.
D/ Stresem - podle mé teorie se organismus stresem (velkým stresem jednorázově, menšími,
ale trvalými stresovými situacemi postupně) „zablokuje“ pro přijímání energie, vitamínů,
minerálů a jiných důležitých látek. „Zablokovaný“ organismus proto „nepracuje“ na plno, ale
jen na tolik procent, na kolik je zablokován. Pokud stav „zablokovaného“ organismu trvá,
nejdříve dochází k dysfunkci oslabených orgánů, po určité době (4 až 10 let) vznikne nemoc v
organismu neschopném se bránit nemocem. Při stresu se podle mé teorie organismus
„zablokuje“ vůči vydání „poslední kapky“ energie, vitamínů, minerálů (patrně z pudu
sebezáchovy - abychom nezemřeli), ale současně se zablokuje vůči přijímání výše uvedených
médií. Pokud bychom žili cca 3 roky v naprosté pohodě a klidu, náš organismus by se
postupně sám opět „odblokoval“. Bohužel si myslím, že v dnešní době je problém být 3 roky
bez stresů a v klidu, proto jsem přišel na „razantní“ způsob „odblokování“ - níže popsané
akupresury. Tím jsem vysvětlil i vznik vrozených vad, protože pokud je matka
„zablokovaná“, zablokuje se i plod a nevyvíjí se jeho oslabené orgány. Mnoho žen ani
nemohlo otěhotnět jenom pro nedostatek energie díky „zablokovanému“ organismu.
Podle mé teorie sestává tělo ze dvou energetických polovin (pravá - levá), každá polovina
by měla mít ráno 45 - 50% životní energie, t.j. dohromady 90 - 100% (večer 60 - 70%,
abychom se dobře vyspali, je nutné minimum životní energie 40 - 50%, ženy na donošení
plodu minimálně musí mít 65%). Při „zablokovaném“ organismu je jen jedna polovina těla
„otevřená“ pro příjem energie, vitamínů, minerálů, ale i léků (tím jsem vysvětlil, proč lidé
ochrnou většinou nejdříve na jednu stranu těla, praváci na levou, leváci na pravou stranu těla,
proč je každá polovina těla jiná - zejména je to patrné na obličeji). „Zablokovaný“ organismus
nepřijímá vitamíny a minerály (ale ani léky) s maximální účinností, i kdybychom je
doplňovali.
Touto teorií vysvětluji, proč od r. 1994 (cca po třech letech od začátku problému = stresu) se
začaly projevovat na zdravotním stavu lidí v ČR stresy ze změny systému po r. 1989. Stejně
tak se projeví později zdravotní problémy u lidí z povodňových oblastí, válečných konfliktů
atd.
Další příčinou zdravotních problémů jsou vrozené vady, jejichž větší procento vzniká ne
geneticky, ale tím, že matka je „zablokovaná“ pro příjem vitamínů, minerálů, energií, tím se
„zablokuje“ i plod a v důsledku toho se dostatečně nevyvíjí „oslabené“ orgány. Naštěstí
mnoho žen má v sobě „zakódován ochranný systém“ ještě nenarozených dětí a pro výše
popsaný problém nemohou otěhotnět. Podrobněji v kapitole o problémech s početím,
neplodnosti.
Nejdůležitější pro mne je uvedení mých vizí do praxe a jejich vyzkoušení, docílit toho, aby
mé objevy byly uznány vědeckou obcí. Proto své objevy publikuji a dokazuji jejich logiku a
funkčnost v praxi. Mým snem je využít své schopnosti ve výrobě léků, potravinových
doplňků a bylinných extraktů na prevenci a léčení zdravotních problémů, na které zatím věda
nestačí (rakovina, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, epilepsie, duševní poruchy,
alergie, ekzémy, lupenka atd.).
Mým zájmem a koníčkem je má práce, psaní a publikování výsledků mé práce. Hnacím
motorem jsou lidé vyléčení z rakoviny a ostatních „nevyléčitelných nemocí“, ženy, které i po
dvaceti letech po aplikaci mých rad uvedených v této knize otěhotněly či donosily plod atd.
Pořád je co vylepšovat a stále co objevovat.
9
Jsem přesvědčen, že většina lidí má nedostatek pohybu (je dobré 3x týdně 50 minut
aktivního pohybu), špatně dýcháme (je dobré aspoň 4 dny provádět dýchací cvičení 5 - 15
minut denně), asi polovina populace neumí správně dýchat - nosem, zhluboka nadechovat až
„do břicha“, vydechovat ústy, mnoho lidí má špatně rostlou přepážku v nose, někdo má i
zvětšené nosní mandle, které rovněž brání správnému dýchání.
Máme trvalý nedostatek určitých vitamínů a minerálů (je dobré užívat jednou až
dvakrát týdně - v létě méně a v zimě častěji). Tyto tři aspekty snižují věkovou hranici cca o
polovinu. Mnohdy stačilo doplnění energie, vitamínů, minerálů a organismus začal sám
vytvářet obranné látky proti rakovině a s touto nemocí si poradil. Mnohdy operace urychlila
konečné řešení nemoci, proto je nutné vážit, kdy operovat.
Čím jsme starší, tím potřebujeme více pohybu, doplňovat více vitamínů a minerálů uměle,
protože podle mých objevů, čím jsme starší, tím hůře jsme schopni určité vitamíny a minerály
v dostatečné míře přijímat ze stravy. Také je nutné si přiznat, že čím jsme starší, tím máme
méně pestrou stravu.
Pokud připustíme existenci bývalých životů (o této problematice píši knihu - O životě a
smrti), nevěřím tomu, že bývalé životy či některý z bývalých životů má výrazný vliv na naše
zdraví. Mnoho lidí si tak zjednodušuje či vysvětluje nevysvětlitelné. Jsem ale přesvědčen, že
cca 25% lidí by mělo žít na jiném místě než ve své zemi. Někdy je problém to zjistit, jindy to
citliví lidé cítí a odcestují, jiní z různých důvodů zůstávají (bojí se riskovat, nemají odvahu to
zkusit, nemají na to peníze, vazba na rodinu jim nedovolí experimentovat atd.). Například
lidé, kteří mají oslabený imunitní systém, který se „přizpůsobuje“ špatně a dlouho nízkým
teplotám či prudkým výkyvům teplot, by měli žít v „teplejších krajinách“ nebo aspoň v
klimaticky stabilním prostředí, jako je například na Kanárských ostrovech, kde je po celý rok
přibližně stejná teplota. Takovým lidem chybí i vitamíny a minerály, které jsou v těchto
oblastech zastoupeny ve stravě (a přímořském ovzduší –hlavně jod) domorodců a je nutné je
doplňovat v tabletách. To se týká i psychiky, kdy v našem pásmu není tolik slunce a světla
jako na jihu, dále vitamínu D, který ze slunce organismus přijímá, takže pro psychicky citlivé
a labilní jedince je vhodnější jih než sever planety.
Souhrnný přehled příčin nemocí (dřívějšího úmrtí, než by bylo nutné):
1.
Nedostatek vitamínů.
2.
Nedostatek minerálních látek.
3.
Nedostatek bílkovin.
4.
Nedostatek tuků.
5.
Nedostatek sacharidů.
6.
Nedostatek vlákniny.
7.
Nedostatek energie životní.
8.
Nedostatek energie fyzické.
9.
Velké množství cizorodých látek, virů, bacilů, bakterií, atd.
10. Špatné prostředí (geopatogenní zóny, radon, radioaktivní záření, elektromagnetické
vlnění například z vysílačů energie, výpary z lepidel například u nábytku, některé nátěrové
hmoty, plísně, závadné stavební materiály, například i panely, suché prostředí, vlhké prostředí
atd.).
11. Nevhodné prostředí - podle mého názoru by asi 25% populace mělo žít na jiném místě,
než žije. Někdo více na jihu, někdo více na severu atd.
10
12. Psychika (například i v panelových domech, kde díky „uzavřenému“ a malému prostoru
ze železobetonu trpí psychika přecitlivělých lidí, jsem přesvědčen, že velké množství drátů
v konstrukci panelového domu působí jako vysílač, ale i přijímač nejenom vysílaných signálů
televizních, rozhlasových, telefonních, ale i signálů „vysílaných" lidmi v oněch domech). Z
praxe víme, že například myši se v malém prostoru sežerou, aby svůj životní prostor zvětšily.
Psychiku ovlivňuje negativně i nedostatek světla, nedostatek slunce, dysfunkce jater,
nedostatečná hormonální činnost, černá barva, atd. Psychika se podle mne podílí na
zdravotním stavu více než strava. Bohužel se na naší psychické pohodě podílí rodinný systém
a „programy“ z dětství. Těch je nejobtížnější se zbavit a z praxe nejenom Rodinných
konstelací se potvrzuje, že např. nechtěné děti to mají v životě těžší než je průměr, protože
aspekty ,které si díky nechtěnému bytí nesou sebou, jsou velikou zátěží. Podle mé statistiky je
těchto lidí asi polovina – viz kapitola Akt vymazání nevhodného programu z dětství.
Psychický šok jednorázový můžeme zažít při autohavárii, při požáru, při úrazu, atd., postupný
stres je nenápadný, ale postupně se organismus díky němu také časem zablokuje. Je to např.
když děláme práci, která nás nebaví, školu, která nás nebaví, když skončí přitažlivost
k partnerovi a neumíme odejít, u týraných dětí, atd.
13. Nákaza.
14. Partner jako bacilonosič.
15. Páteř („bloky“ pro průchod energií vznikají mechanicky, psychicky, zánětem, nemocí. V
místě například zánětu ledvin se utvoří „blok“ v oblasti bederní páteře, který způsobí to, že
neprochází energie touto částí páteře dál, tím i zpětně míšními nervy do ledvin- viz obr.- TOK
ENERGIÍ ).
Např. u naražené kostrče se stane, že nejde energie nejenom dál do hlavy, ale zejména do
spodní části těla, takže nemá energii tlusté střevo, ledviny, pohlavní orgány. Mnohdy je tím
způsobena neplodnost nejenom u žen, ale i u mužů. V ledvinách bez energie se drží záněty a
nepomohou ani antibiotika, stejně tak se nečistí tlusté střevo a proto se hromadí cizorodé látky
v tlustém střevě. U rakoviny tlustého střeva, ledvin i pohlavních orgánů jsem téměř vždy
diagnostikoval jako příčinu v mládí naraženou či zlomenou kostrč. Kdo tento úraz má,
doporučuji minimálně jednou za půl roku reflexní masáže kostrče, protože i při narovnání
kostrče či odstranění bloku se tyto bloky vrátí při zažití stresu. Nejčastěji diagnostikuji blok
na krční páteři. Tyto bloky jsou ve většině případů psychického rázu, takže si je můžeme
masírovat sami a cvičit při tom hlavou, ale podle mne celkové odblokování páteře je možné
s trvalým efektem až po odblokování organismu. Blok na krční páteři způsobuje dysfunkci
štítné žlázy, která ovlivňuje psychiku, hormonální činnost a trávení.
16. Zuby (zánět, váček, plomba, cysta, můstek atd. mohou způsobit neprůchodnost
energetické dráhy od zubů, které podle mé teorie vedou od každého zubu ke všem
orgánům).
Energetické dráhy zubů
Energetické dráhy zubů jsou propojeny podle mé teorie na levé i pravé straně se stejnými
orgány, zuby se počítají od středu ke kraji.
Horní zuby:
1. Ledviny, žlázy, slepé střevo
2. Ledviny, močový měchýř, mízní uzliny
3. Játra, žlučník,, páteř
4. Dýchací ústrojí, páteř, mozek, žlázy
5. Dýchací ústrojí, páteř, žlázy, klouby
11
6. Slezina, slinivka břišní, žaludek
7. Tlusté střevo, hltan, jícen, slezina
8. Tlusté střevo, tenké střevo, srdce
Spodní zuby:
1. Ledviny, močový měchýř, žlázy
2. Ledviny, močový měchýř, žlázy
3. Slezina, nadledviny, slinivka břišní
4. Játra, žlučník, slinivka břišní, páteř
5. Žaludek, dvanácterník, tlusté střevo
6. Dýchací ústrojí, brzlík, mozek, tlusté střevo
7. Tlusté střevo, klouby, páteř
8 Slezina, krevní oběh, srdce
17. Úrazem. Úraz vyvolá stres, proto v určitém časovém úseku po úrazu nastávají zdravotní
problémy stejně jak při stresu
18. Nevhodná strava. Nevhodných potravin je více a společné mají to, že obsahují sice
důležité látky pro organismus, ale obsahují i nevhodné látky, kterých se organismus některých
lidí (viz 3. stravovací skupina) nedokáže přirozeným způsobem zbavit. Proto tvrdím, že tyto
nevhodné potraviny můžeme jíst, i když ne často (max. 1x týdně), ale musíme „uměle
provádět očistu těla“ pomocí určitých směsí bylin, alespoň 1x ročně.
Mezi základní byliny vhodné na očistu trávicí soustavy od cizorodých látek patří kopřiva,
heřmánek, zlatobýl, třezalka. Tyto byliny doporučuji užívat ráno mezi 7. až 9. hodinou, jeden
až tři týdny, pokud je nutné je užívat déle (pokud je velké množství nežádoucích látek v
organismu), tak s přestávkami cca 3-5 dní po týdnu. Další byliny jako například šalvěj,
zlatobýl, mydlice, jmelí bílé, paprika, aloe, hadí kořen jsou vhodné na zbavení organismu
virů, ty je vhodné užívat (mezi 10. až 12. hodinou) delší dobu, až půl roku, také max. 10
týdnů v jednom kuse, potom s přestávkami cca 10 dní. Jedovaté byliny lze užívat jenom v
homeopatické formě (po poradě s homeopatem), mnoho bylin snese jen nízkou teplotu a
nesmí se přelít vroucí vodou, heřmánek snese teplotu vody jen 50 °C, stejně jako med, citron,
většina ostatních bylin snese teplotu max. 70°C, některé byliny je nutné užívat syrové, protože
jakýmkoliv tepelným zpracováním se důležité látky v těchto bylinách zničí. Očistný je i půst,
podle mne je ideální jedenkrát za měsíc 2,5 dne. Další účinnou metodou jsou výplachy střev,
které by podle mne mohly být jedenkrát za dva roky (někde se doporučuje 2x v měsíci, což se
mi nezdá být vhodné).
Čištění těla a krve je důležité i u starších lidí, protože stejně tak jako jsem zjistil, že
organismus starších lidí není schopen dobře přijímat vitaminy a minerály ze stravy, tak patrně
bude horší i samočisticí schopnost organismu, zejména u „zablokovaného“ organismu. Proto
před čistící kůrou doporučuji „mé akupresury“, po té aspoň 4 masáže páteře, neškodí reflexní
masáž kostrče, protože u všech případů rakoviny tlustého střeva jsem zjistil jako příčinu
mimo jiné i v mládí naraženou kostrč. Tím není energie ve spodní části těla a nečistí se tlusté
střevo, ledviny a pohlavní orgány. Pohyb je ideální součástí čistící kůry. Proto doporučuji
minimálně 2x až 3x v týdnu alespoň jednu hodinu plavání, jízdy na kole, rotoped, běh.
Myslím, že 1 hodinu běhu nahradí 2,5 hodiny chůze. Neméně důležité je dýchání. Většina lidí
dýchá slabě, povrchově, jejich orgány potom také pracují slabě. Hluboký dech zvyšuje
množství okysličené krve, tím podporuje nejenom vylučování jedů z těla. Hlubokým dechem
se dostává do organismu i energie. Neméně důležité je čištění nosu, podle mne je dostačující
sprej s mořskou vodou, který se prodává v lékárnách. Asi nejméně příjemná a nezvyklá je
12
očista těla, zejména žaludku, zvracením. Tímto způsobem se v Orientu léčila průdušková
onemocnění a astma.
Z výše uvedeného je patrné, že moje teorie o prevenci a léčení spočívá v tom, že je nutné
uvést organismus do stavu (odblokováním organismu, páteře, drah zubů), ve kterém bude
schopen přijímat maximální množství vitaminů, minerálů, energie (vhodnou stravou a
umělým doplňováním látek, které organismus není schopen přijímat ze stravy ). Potom se
organismus stane obranyschopným a poradí si i s těžkými nemocemi, resp. obranyschopnému
organismu se nemoci vyhnou.
19. Špatná chůze, nevhodná obuv.
20. Nevhodné lůžko (příliš měkké)
21. Plísně
22. Houby
23. Záněty
24. Nedostatek pohybu
25. Infekce
26. Trvalý stres
27. Nedostatek pohybu
28. Nevhodná práce
29. Nemoc - infekce od zvířat – chlamydie, leptospiróza, toxoplasmóza, atd.
30. Problémy v rodině, v dětství, př. vrozené dispozice
31. Zamrzlost v dětství, nedospělost, fóbie
32. Jiná možnost
Je možné vyložením tří karet zjistit, co je příčinou nemoci u vás.
Čínská přísloví :
S vážnou chorobou se obrať na tři lékaře.
Dobrý lékař sám sebe neléčí.
Ze třech desetin léčí lék, ze sedmi desetin správná životospráva.
Na podzim se prodává ovoce, na jaře léky.
Jíst méně, ale častěji vede k uzdravení.
Moudrý lékař není tak dobrý jako ten, který má štěstí.
Tisíc lékařů i zdravého uléčí k smrti.
Lékař může zvládnout nemoc, ne však osud nemocného.
Ani nejskvělejší lék nevyléčí pomstychtivost.
13
RECEPT NA ZDRAVÍ
Hledáním receptu na dlouhověkost se zabývá mnoho lidí a institucí. Doporučuje se stálá
aktivita, která organismus udržuje ve formě. Aktivita se doporučuje nejen duševní, ale i
fyzická. Tak jako ochabuje svalová hmota, ochabuje i nezatěžovaný mozek. K výrazným
faktorům ovlivňujícím zdraví, a tím i délku života, se podle vědecké obce řadí vzdělání, se
kterým je prý spojena vyšší kreativita, a tedy i trénink mozku. Statistiky dokládají, že delšího
věku se dožívají lidé žijící v partnerském vztahu. V roce 1997 bylo oznámeno, že vědecký
tým Thomase Cecha objevil gen, který řídí vytváření enzymu zvaného telomeráza, jenž
ovlivňuje četnost buněčných dělení a tak i délku života buněk. Telomeráza se ale nepodílí na
stárnutí mozkových buněk. V r. 2000 se podařilo italským vědcům vyřadit z činnosti gen
ovlivňující stárnutí u myší, které se potom dožívaly vyššího věku, než je běžné.
Texaským vědcům se podařilo docílit toho, že lidská buňka žije v laboratorních
podmínkách více než rok, zatímco lidská buňka pěstovaná ve tkáňové kultuře žije max. 6
měsíců.
Na jiném vědeckém pracovišti se podařilo docílit toho, že k dělení lidských buněk
docházelo neomezeně. To jiný vědec považoval za nebezpečné, protože by se tím docílilo i
nekonečného dělení rakovinových buněk.
Nejvyššího věku se dožívají Japonci zejména v jižní oblasti v Okinawě. Asi není náhoda,
že většina dlouhověkých lidí na Okinawě stále pracuje. Vědci je pravidelně navštěvují a
zkoumají, proč se zrovna tito lidé dožívají vyššího věku. Za dvacet let výzkumu se zjistilo, že
geny těchto dlouhověkých lidí mají určité společné charakteristiky.
Každá buňka lidského těla obsahuje 23 párů chromozomů (složených do 46 knih), které
jsme zdědili. Páry jsou očíslovány podle velikosti. U starých lidí byly zjištěny společné
charakteristiky genů ze 6 chromozomů, které jsou zodpovědné za imunitu. Těch je celkem 18
typů a dědíme je po rodičích. U starých lidí se opakoval gen DR1, který kóduje rychlou
obrannou reakci na patogenní mikroorganismy. Zjistilo se, že například není dobré být
vlastníkem genu DR9, (který starým lidem v Okinawě vždy chyběl), protože potom máme
sklony k různým onemocněním, například revmatismu. Bylo zjištěno, že dlouhověcí lidé mají
geny chránící tělo před infekcemi. Vědci dále pátrají po genech prodlužujících život, ale zatím
se takový gen nenašel, což potvrzuje moji teorii, že i když jsme nositeli genu například DR9
(který znamená JEN NÁCHYLNOST – ne ještě nemoc) nebo nemáme-li geny (DR1) chránící
tělo před imunitou, neznamená to, že nemůžeme docílit pomocí mého objevu stejného efektu.
Tvrdím, že pokud je organismus nasycen vitamíny, minerály, energií a ostatními biologicky
důležitými látkami, je takový organismus stejně obranyschopný jako u dlouhověkých lidí.
Podmínkou, aby se organismus všemi médii nasytil a byl obranyschopný je, že musí být
zprůchodněny všechny energetické dráhy v organismu (viz text dále). Tak je tomu přirozeným
způsobem podle mé teorie jen u cca 4% lidí, kteří mají maximální léčitelské schopnosti, tito
lidé se nikdy „nezablokují“ stresem, nemocí, úrazem atd.- viz text teorie o vzniku nemoci.
Vědecké teorie podporují moji teorii, že dlouhověcí lidé vedou zdravý aktivní život, což je
pro mnoho z nás složité – viz moje teorie jak se zbavit problémů.
Jeden francouzský vědec u dlouhověkých lidí objevil (kromě genu imunity) ještě společné
znaky z 19. chromozomu, který je zapojen do mozkové činnosti. Tento gen má tři typy – E2,
E3, E4. Každý z nich vytváří jiný typ bílkoviny. Typ tohoto genu rozhoduje o tom, jestli
člověk onemocní Alzheimerovou chorobou. Ta podle vědecké obce vzniká usazováním těžko
rozpustných látek vláknitého charakteru na nervových buňkách. Když se látek zachytí na
buňkách mnoho, buňka zahyne. Bílkovina, kterou gen E2 kóduje, zabraňuje této látce
přichytit se na nervovou buňku a tím nás chrání před vznikem Alzheimerovy choroby. To
bílkovina kódovaná genem E4 nedokáže. Podle vědců je téměř jisté, že kdo zdědí po obou
rodičích gen E4, onemocní Alzheimerovou chorobou dříve, třeba v sedmdesáti, kdo zdědí
14
jeden gen E4, onemocní později, cca v osmdesáti letech. Lidé s genem E2 onemocní
Alzheimerovou chorobou jen výjimečně, a pokud vůbec, tak mnohem později. Kombinace
genu E2 a E3 této nemoci zabraňuje. U dlouhověkých lidí byly zjištěny další geny bránící
vzniku arteriosklerózy, šedého zákalu, rakoviny a ostatních nemocí. V současné době za
reálnou délku života považují vědci věk 120 let, kterého se někteří lidé dožívají. I u těchto
dlouhověkých lidí jsem diagnostikoval nedostatek určitých vitamínů, minerálů i nějaké malé
„bloky“ pro tok energie v organismu (jenom páteř a dráhy zubů. Nebyl zablokován
organismus!), malý nedostatek svalové hmoty atd., a jsem přesvědčen, že jejich doplněním a
„odblokováním“ by se věk dlouhověkých mohl ještě prodloužit na 140 let. Samozřejmě si
uvědomuji, že tím by se u těchto lidí dosáhlo téměř laboratorních podmínek, což víme, že
v životě není téměř možné, a proto se také lidé takového věku nedožívají. Účelem této knihy
je uvědomit si všechny okolnosti, které ovlivňují naše zdraví a tím délku a kvalitu našeho
života. Mojí diagnostickou metodou jsem zjistil, že dlouhověcí lidé měli vždy dostatek (90100%) těchto vitamínů, minerálů a biologicky účinných látek : betakaroten, B3, B6, B12,
biotin, D2, D3, síra, křemík, železo, hořčík, vápník, fosfor, zinek, selen, jod, koenzym Q10,
mangan, lysin, bílkovina, tuk, vláknina. U těchto lidí nebyl organismus nikdy „zablokován“
pro příjem vitamínů, minerálů, energií. Tito lidé mají v organismu maximum životní energie a
fyzické energie a spotřeba jejich organismu je 10 - 25% životní energie denně.
Byla objevena mutace jednoho genu na osmém chromozomu, která když se zdědí po
obou rodičích, nemůže vytvářet jednu důležitou bílkovinu. Potom se rychle hromadí
poškozené DNA v buňkách těla těchto lidí, proto stárnou mnohem rychleji. Postupné
hromadění poškozené DNA je překážkou k životu. I u zdravých lidí dochází k poškozování
DNA na několika tisících místech denně. Jenomže zdravý organismus umí poškozená místa
opravovat. Protože však organismus neumí opravovat všechna poškozená místa, úhynem
buněk dochází k jejich úbytku a tím ke zhoršení funkcí takto postižených orgánů – stárnutí. U
dlouhověkých lidí se zjistilo, že je v jejich organismu minimální množství poškozených
buněk. Předpokládá se, že příčinou je vysoká účinnost enzymu, který brání poškození buněk.
Gen, který jej kóduje, leží na 23. chromozomu. Tento enzym se někdy nazývá ochrannou
jednotkou DNA. Jeho úkolem je odstraňovat z peroxidu nebezpečné elektrony. Účinnost
enzymu je u různých lidí jiná, u dlouhověkých vysoká. Podle mé teorie se dá zničená buňka
nahradit, když k tomu má organismus všechny potřebné látky a energie. U dlouhověkých lidí
má k tomu organismus podmínky, u ostatních je nutné tyto podmínky organismu připravit
například níže popsanými postupy. Náš organismus produkuje nové buňky prostřednictvím
buněčného dělení. Když se nevytváří nové buňky, tělo stárne. Další problém je v dělení
buněk. Ke stáru se zastavuje proces jejich dělení. Vědci v San Franciscu zjistili, že každá
buňka má omezený počet dělení, že existuje vzájemný vztah mezi počtem dělení buněk a
průměrnou délkou života určitých živočišných druhů. Například u myší se buňky dělí jen 15 20x, u člověka se lidské embryonální buňky mohou dělit 50 - 70x. U jednoho druhu želv,
který se dožívá až 170 let, se buňky dělí až 125x. Z toho je patrné, že máme určité rozpětí,
které můžeme ovlivnit, dále si myslím, že alternativními způsoby můžeme ovlivnit časový
úsek mezi dělením buněk - prodloužit životnost jednotlivých buněk. Vědcům v Texasu se
podařilo v laboratorních podmínkách několikanásobně prodloužit život buněk genovou
manipulací. Bylo k tomu použito enzymu, který v lidském organismu již existuje, ale není
aktivní. Tím docílili toho, že buňky se dokáží dělit vícekrát, než je obvyklé.
Když dojde ke snížení počtu buněk například v srdci, tím dojde ke snížení proudu krve do
organismu, což způsobí stárnutí celého organismu. Na tomto příkladě je vidět, jak vše souvisí
se vším, což podporuje moji teorii, že není užitečné se zabývat jedním konkrétním zdravotním
problémem, ale organismem jako celkem.
Už dokonce existuje věda o stárnutí. Podle jednoho pramene dosahuje zdraví vrcholu
v jedenácti letech. To je podle mé teorie i hranice, od které je vhodné doplňovat vitamíny a
15
minerály (až na výjimky, kdy je to vhodné dříve). Vědci, zabývající se touto
problematikou,hledají klíč k dlouhověkosti u dlouhověkých lidí. Většina vědců se zabývá
jejich způsobem života, stravováním a životním stylem. Tudy ale podle mne cesta nevede, i
když sledování stylu života dlouhověkých je užitečné z jiného důvodu. Jsem přesvědčen, že
stylem života, správnou životosprávou atd. si prodloužíme život za obvyklých podmínek jen o
několik let, ale když udržíme organismus „odblokovaný“, tak i třeba o 50 let. Životní styl,
strava atd. má významný vliv u odblokovaného organismu a je to jedním ze způsobů, jak se
udržet odblokován. V roce 1900 byl průměrný věk ve vyspělých zemích 46 let. Nyní je to 80
let. Statistiky o dlouhověkých jsou ale užitečné v tom, že se vypozoroval určitý styl a způsob
života, který může život prodloužit, byly vypozorovány určité znaky opakující se u
dlouhověkých. Například dlouhověcí lidé neumírají na rakovinu. Dlouhověké ženy měly děti
v pozdějším věku, což je příznak pomalého stárnutí. Někteří vědci zkoumají život želv,
protože některé druhy se dožívají vyššího věku než lidé. U želv se zjistilo, že nemají příznaky
stáří a kladou vajíčka i ve vysokém věku. Není u nich omezen reprodukční systém. Jsem
přesvědčen, že i zvířata podléhají stresu, což má stejný efekt jako u lidí. Stresem zablokovaný
organismus přestává být obranyschopný a dochází k nepozornosti. Tím jsou více nemocná,
zranitelná, snadněji je ulovit. Jeden vědec učinil pokus s vačicemi, které se v obvyklých
podmínkách dožívají cca tří let. Když vačice přemístil na ostrov, kde neměly přirozené
nepřátele a žily v bezpečném prostředí, dožívaly se o 50% vyššího věku. To opět potvrdilo
moji teorii o neblahém důsledku stresu – viz „zablokování organismu“. Někteří vědci zkouší
omezovat počet kalorií ve stravě určitých živočichů, čímž se jim podařilo prodloužit těmto
živočichům život. Jeden vědec sám zkouší mít v denní stravě jen 1700 kalorií (což je o 30%
méně než je běžné u mužů jeho věku a výšky). Tvrdí, že sám ve svých 74 letech, kdy tuto
dietu drží již 8 let, si prodlouží věk o 20 let. Myslím, že tato cesta je vhodná jen pro cca 50%
lidí. U sledovaných opic s aplikováním této diety se zjistilo, že mají nižší obsah tuku při
stejném množství svalové hmoty, dále se zjistila menší hladina cukru v krvi. Glukóza se
považuje za zdroj energie, je to palivo pro lidský motor. Cukrovka o třetinu zrychluje proces
stárnutí. Tím dokázal, že glukóza je užitečná, ale působí i dvousečně, (nízká hodnota glukózy
je předpokladem na lepší ochranu organismu před rakovinou). Dále se pokusy s dietou u opic
zjistilo, že mají lepší ochranu před cukrovkou. Ví se, že cukrovka urychluje proces stárnutí.
Vědec z jednoho dokumentu tvrdí, že glukóza škodí při reakci s proteiny, které jsou našimi
molekulárními stavebními kameny.
K podobnému zjištění v jiné oblasti došel vědec pokusem u much. Zjistil, že když
nemohou létat, mají menší spotřebu kyslíku, což jim prodloužilo život 2x až 3x. Tím
dokazuje, že velká spotřeba kyslíku (který se podílí na výrobě tělesné energie) zkracuje život
(protože při jeho spotřebě se uvolňují radikály, které nás postupně zabíjí). Vědec vstříkl
muškám navíc gen pro obranu před volnými radikály kyslíku, čímž jim prodloužil o 30%
život.
Látky proti volným radikálům – antioxidanty - jsou v zelenině, ovoci, sušených švestkách
(testy dokázaly, že po užití cca dvanácti sušených švestek denně se zaznamenalo po určité
době zastavení osteoporózy). Rozhodující antioxidanty jsou C a E. Každý z nich chrání jinou
část buňky.
Cvičením se rovněž podporuje obranný systém těla proti volným radikálům. Srovnáváním
aktivních sportovců s nesportovci se výzkumem zjistilo, že pohybově aktivní srovnatelně
věkem měli organismus biologicky mladší o 20 až 40 let. Vědecká obec tvrdí, že svalová
hmota se dá formovat v každém věku. Výzkumy prokázaly, že chůzí 1 hodinu denně se
prodlouží věk o dva roky. Podle jiných vědeckých studiích si ženy, které cvičí 4 hodiny týdně,
o minimálně třetinu sníží riziko rakoviny prsu. Další studie předpokládají, že cvičení
podporuje systém obrany organismu proti volným radikálům, který vyrovnává zvýšenou
spotřebou kyslíku při cvičení. Neurony čelí mnoha nebezpečím.Volné radikály kyslíku je
16
ohrožují neustále a mohou způsobit stažení dendritů, je-li jejich útok silný, může dojít
k poškození či zničení buňky. Dále neurony a buňky ničí chemické látky, jako například
stresové hormony, které zaplavují tělo i mozek. Tyto hormony jsou rozhodující pro přežití
krize. Jestliže je ale hladina stresových hormonů zvýšena dlouho, dochází k poškození
neuronů důležitých pro život mozku. Vědci si myslí, že stresové hormony mohou poškodit
neurony zejména v části mozku, která souvisí s učením a pamětí. Hormon, který chrání
neurony, se nazývá estrogen. Pozorováním žen, kterým byly operativně vyjmuty vaječníky
(které estrogen produkují), bylo zjištěno, že ztrácí paměť. Testy u žen před operací a po
operaci vaječníků byla potvrzena domněnka, že estrogen má pozitivní vliv na paměť a činnost
mozku. Estrogen získává mozek všech lidí od puberty. U mužů se hormon estrogen
syntetizuje z hormonu testosteron. Ženy o tento hormon přicházejí po operaci vaječníků a po
menopauze. Estrogen lze podávat ambulantně. Z výše popsaného důvodu se předpokládá, že
estrogen by mohl být i ochranou před Alzheimerovou chorobou, protože je dokázáno, že u
žen je výskyt této nemoci 2x častější a příčinou může být nedostatek estrogenu. Pokusy
s krysami se zjistilo, že neurony cvičících krys začaly produkovat více růstového faktoru a
zvýšil se přívod krve do mozku, zvýšilo se množství důležitých chemických látek v mozku.
Pokusy se skupinou cvičících a necvičících lidí se zjistilo, že cvičící díky zvýšenému
množství růstového faktoru při testech dokázali lepší poznávací schopnosti. Poslední
výzkumy s požíváním cca dvanácti sušených švestek denně po určitou dobu prokázaly
zvýšení růstového faktoru v krevním séru.
Projevy stárnutí jsou svalová ochablost a zvýšení tuku. Výzkumem se dokázalo, že
stárnutím ubývá většiny hormonů v těle. Růstový hormon má význam i ve stáří. Když zmizí
růstový hormon, ztrácí se svaly, přibývá tuku. Lidé, kterým byl podán růstový hormon,
vykazují úbytek podkožního tuku, cholesterolu, zlepšuje se jejich nálada a chuť do života,
mají větší sexuální sílu.
Jedna vědecká pracovnice zjistila, že buňky, které se přestanou dělit, neumírají, ale zůstávají
na živu a začnou produkovat proteiny, které škodí našim tkáním (dochází k jejich rozpadu) a
tím způsobují stárnutí. Tyto staré buňky mohou způsobovat špatné a pomalejší hojení ran,
způsobují vrásky, náchylnost k onemocnění.
Podle vědeckých pramenů během lidského života naše zdraví dosahuje vrcholu v jedenácti
letech. S nástupem dospělosti začínáme stárnout. Od jedenácti let se každých osm let
zdvojnásobuje šance na smrt díky stresům, snižující se obranyschopnosti těla atd.
Podle mé teorie má každý organismus jinou schopnost přijímat energii, vitamíny, minerály a
ostatní biologicky důležité látky. Proto má každý člověk jinou hranici pro vrchol sil a tím
začátek stárnutí, různou hranici odolnosti proti stresu, obranyschopnosti proti infekcím, menší
či větší schopnost regenerace buněk atd. Tím je mimo genetických předpokladů předurčena
rychlost stárnutí, tím i věk, kterého jsme schopni se dožít.
Vždy jsem tvrdil, že kdo se těší na důchod proto, aby nic nedělal, ten se těší na smrt.
Výzkumy neurobiologie dokazují, že i starý mozek potřebuje stimulaci (tělesnou i duševní)
k regeneraci buněk a proto je nutné pro zachování duševní svěžesti trvale vyvíjet přiměřeně
náročnou činnost až do smrti. Mozek je schopen reagovat v každém věku a zdravý mozek má
větší poznávací schopnost a je odolnější vůči některým chorobám, například Alzheimerově
chorobě. Původně se předpokládalo, že mozek začíná degradovat od dvaceti let, ale podle
posledních výzkumů tomu tak není a zjistilo se, že u některých činností ve čtyřiceti, v jiných
činnostech došlo k významnější degradaci mozku až dokonce v šedesáti, u verbálních
významů v sedmdesáti letech. Každodenní poznávací schopnosti se překvapivě u většiny lidí
udržely do šedesáti let. To, jaké činnosti se degradovaly, především záleželo na způsobu
života jednotlivců a na práci, jakou kdo vykonával. Každý měl výraznější ztrátu aspoň v jedné
oblasti až kolem osmdesáti let věku. Někteří neurologové jsou přesvědčeni, že nejlepší boj jak
s Alzheimerovou chorobou, tak se stárnutím, bude pomoci neuronu, aby si mozek pomohl
17
sám. Neurony potřebují správný poměr chemických látek, aby mohly komunikovat s jinými
neurony. Některé chemické látky produkují neurony samy, jiné přicházejí z organismu a
některé ze stravy. Sladění těchto chemických látek se stává stárnutím pro mozek čím dál tím
těžší.
Je vypozorováno, že pro úspěšné dlouhověké lidi je životním stylem novost, časté změny,
zájem o všechno dění, zájem o studium, pohyb, pružný přístup k životu (nic pro ně není
nemožné) atd.
Studiem života úspěšných dlouhověkých se zjistilo, že jejich úspěšnost souvisí se
čtyřmi základními aspekty :
Pro mozek je dobrá intelektuální stimulace, proto vzdělaní lidé, kteří se učí celý život,
stárnou obecně dobře a pomaleji. Většina tvrdí, že mají „široký záběr“ s poznáváním
stále něčeho nového a proměnného.
Dostatečné tělesné cvičení zajišťuje dostatečné zásobování mozku krví. Lidé, kteří si
udržují obecně zdraví, udržují dobrou funkci plic, předcházejí kardiovaskulárním
chorobám, většinou stárnou dobře a pomaleji. Sebeovládání a schopnost se vyrovnat
z úspěchy a nezdary, jsou realisté. Podle posledních výzkumů budou větším problémem ve
stáří duševní poruchy než fyzické nemoci.
U dlouhověkých jsem vypozoroval zvláštní schopnost jejich organismu přijímat důležité
vitamíny, minerály a ostatní biologicky důležité látky téměř ze všeho, zatímco organismus
jiných lidí tuto schopnost nemá. V organismu dlouhověkých lidí bylo po celou dobu jejich
života v maximálním množství zejména : beta-karoten, B3(PP), B6, B12, biotin, D2, D3, síra,
křemík, železo, hořčík, vápník, fosfor, zinek, selen, jod, koenzym Q10, mangan. Podle mé
teorie patří dlouhověcí do skupiny cca 4% populace, jejichž organismus se nikdy
„nezablokuje“ pro příjem vitamínů, minerálů, energií, nemají omezen jídelníček a nemají
„oslabené“ orgány. Proto je jejich organismus více obranyschopný proti nemocem, virům atd.
než u ostatních lidí. Jsem přesvědčen, že délku jejich věku ovlivňuje výrazněji pouze
prostředí.
Ověřil jsem si v praxi, že postupem civilizace organismus většiny jedinců není schopen
přijmout ze stravy některé vitamíny a minerály. Nejčastěji mým klientům chybí : beta-karoten
a rutin (proto problémy zejména s očima), B3 (ten chyběl všem), biotin, D, E (problémy se
sexem), K, lecitin (činnost mozku, paměť), síra (projevovalo se to dysfunkcí nadledvinek –
únava, hormonální činnost, cukrovka), křemík (žíly, tepny, cévy, srdce, oči), železo (krev),
hořčík, vápník (kosti), fosfor (mozek, srdce, játra), zinek (játra), selen (játra), jod (žlázy),
koenzym Q10 (podle mne s B3 a C obranyschopnost proti rakovině), mangan (únava).
V organismu je asi sto tisíc bílkovin, farmaceutický průmysl pomocí léků ovlivňuje pouze
čtyři sta padesát bílkovin, proto je zatím velký prostor pro alternativní způsoby léčby a
ovlivňování procesů v těle jinými způsoby než léky. Poslední vědecké výzkumy dokazují, že
je využitelných několik tisíc bílkovin.
Aby byl starým lidem prodloužen život, byly provozovány různé praktiky. Nejznámější je
zachytit do svého těla to, co je v mladém těle. Známá je kniha o Alžbětě Báthoriové, která se
koupala v krvi mladých panen. Podle výše popsané knihy byla ve starém Římě i v Paříži
půjčovna dívek, které měly omlazovat zákazníky.Podle autorů knihy byla v Paříži známá
madame Janus, která dobře živené dívky půjčovala. Kůra spočívala v tom, že klient si
půjčoval vždy dvě dívky na noc, kůra trvala 3 týdny. Nesmělo docházet k sexuálním
praktikám, jinak prý by kůra neúčinkovala. Během tří týdnů byly vystřídány tři páry dívek.
Dívky sloužily jeden týden a dva dny měly volno (aby se „fluidum“obnovilo). O císaři
Barbarossovi se říkalo, že k tomuto účelu využíval chlapce. Ale jsem přesvědčen, že zda se
někdo obklopoval chlapci či dívkami bylo dáno
sexuální orientací. Patrně císař
upřednostňoval chlapce, protože jeho sexuální orientace byla jiná než ta, která je považována
za obvyklou. Něco podobného se říkalo o jednom z bývalých čínských vůdců – že spal
18
s vícero mladými děvčaty najednou. Za nápoj mládí pro starce se považovalo mateřské mléko,
zvláště když se sálo přímo ze zdroje. To bych docela dobře dokázal vysvětlit. V mateřském
mléce se vyskytují všechny biologicky důležité látky, které v běžné stravě nejsou. To, že se
doporučovalo sát přímo ze zdroje je také vysvětlitelné, protože mladá žena má více životní
energie, než starý člověk. Proto při přímém kontaktu dochází k přijímání energie jak životní,
tak léčivé, protože více než polovina lidí podle mé teorie má léčitelské schopnosti. Podle mé
teorie je možné energii přijímat nejúčinněji ze zdrojů, kde energie je, a na prvním místě jsou
to stromy, pak voda, zvířata a lidi. To by mohlo vysvětlit, proč měl a má kontakt se zdroji
energie význam. Také nemocný Fredy Merkury, když umíral na HIV, obklopil perskými
kočkami, s nimiž spal v posteli. Jsem přesvědčen, že psi a kočky mají větší léčitelské
schopnosti než lidé, leckdy vezmou na sebe i nemoc pána. Je ale jasné, že je příjemnější trávit
noc s mladým člověkem (který má méně energie než zvíře) než se zvířetem, pokud nejde o
zoofila. Co se týká prodloužení mládí, dnes existuje mnoho metod, jak toho dosáhnout. Když
jsem viděl dokument o dlouhověkých Japoncích, bylo jasné, proč se dožívají vysokého věku.
Japonský rybář, který ve svých sto letech stále denně chodil lovit harpunou ryby vypadal na
dokumentu jako Evropský čtyřicátník a díky neustálému pohybu neměl problémy s páteří.
Tvrdím, že kdo bude celý život doplňovat biologicky důležité látky, které chybí ve stravě či je
organismus ze stravy nepřijímá, když budeme mít trvale až do smrti dostatek pohybu a péče o
páteř a zuby, zemřeme zdraví a budeme vypadat stále dobře.
Je možné se ptát, kolika let se dožijeme, když pro to uděláme maximum. Jak dlouho
budeme přitažliví pro partnera, jak dlouho nám vydrží pracovní činnost, zdraví, partner,
podnikání, dům, provizorní stavba, pracovní vztah, atd. Stejně se lze ptát, za jak dlouho
dostavím dům, vydělám peníze, vdám, se atd. Je třeba jen určit, zda čísla dole budou
znamenat roky, dny, týdny, měsíce. Př. kolik obyvatel v tisících musí mít město, ve kterém se
nám bude dařit pracovně, ve vztahu, kde se nám bude dobře žít, atd. Další možné otázky:
Kolik peněz na hodinu si mám říci, kolik dostanu, kolik zaměstnanců jsem schopen řídit,
ovlivnit, oslovit reklamou, na kolik procent funguje má forma, firma ,ve které pracuji, atd.
Také je možné se zeptat, za jak dlouho dostanu zprávu (odpověď, atd.), na kterou čekám, za
jak dlouho se vyléčím, za jak dlouho se rozvedu, vyřeším problém, postavím dům, atd. Vždy
je nutné předem určit jednotku, kterou budou čísla znázorňovat (hodinu, den, týden, měsíc,
rok). Další otázky: V kolika letech došlo k poškození mé psychiky, vznikla příčina depresí,
ve kterém věku byl nejvíce ovlivněn můj život (pozitivně- negativně), atd. Pokud zjistíme
výkladem na jednu až tři karty, že došlo k problému v početí, je možné kartami s čísly 1 až 9
zjistit, ve kterém měsíci těhotenství to bylo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
0-4
4-8
8-12
12-16
16-20
20-24
24-28
28-32
32-36
36-40
40-44
44-48
48-52
52-56
19
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
56-60
60-64
64-68
68-72
72-76
76-80
80-84
84-88
88-92
92-96
96-100
100-104
104-108
108-112
112-116
116-120
Více než 120
Jiná možnost ( neumím to zjistit, nejde to zjistit, atd.)
Ideální podmínky pro život, některé příklady toho, co ovlivňuje délku našeho života.
Kdo má talent na výklad z karet, může vyložit tři karty s otázkou: Kde mám „problém“,
Případně :Ve které oblasti mám učinit změnu, abych se dožil maximálního věku?
1. Teplota vzduchu od 17°C do 26°C
2. Vlhkost vzduchu od 30% do 50%
3. Maximální rozpětí teplot během dne 6°C
4. Maximální rozpětí teplot během roku 15°C
5. Začátek spánku od 20.00 až 14.00
6. Ideální počet hodin spánku- v létě - 6 až 8,5 hodiny
7. Ideální počet hodin spánku v zimě - 7 až 9 hodin
6. Seberealizace v maximální úrovni dle talentu a předpokladů
7. Vhodná strava dle stravovací skupiny (1.2.3.)
8. Uspokojení pudů dle dispozic ( děti, počet dětí ..)
9. Partnerský vztah dle dispozic
10. Vhodná práce
11. Bydlení ve správném státě
12. Bydlení ve správném místě (vesnice, město, samota)
13. Vzdělání dle talentu a dispozic
14. „Správné“ jméno podle předpokladů
15. „Správné“ příjmení podle předpokladů
16. Dostatečné množství tekutin
17. Správné množství stravy
18. Dostatečná pohybová aktivita
20. Změny - Někdo více, někdo méně změn potřebuje k životu. (K životu patří pohyb a
změna)
21. Rovnováha v rodinném systému
22. Vrozené dispozice
23. Sociální postavení
24. Umět zdolávat stres
20
25. Udržení zdraví fyzického
26. Udržení zdraví psychického
27. Odpočinek, relaxace
28. Umět zdolávat problémy a překážky
29. Umět se přizpůsobit
30. Uspokojení pudů (sex,….)
31. Přiznání sexuální orientace
32. Jiná možnost
Další možnosti jsou v následující kapitole a v kapitole Moje teorie o vzniku nemoci.
Pokud nebudeme spokojeni s výsledkem věštby, můžeme zjistit, co nejvíce ovlivňuje délku
(tím i kvalitu) našeho života. Otázka by měla znít jednoznačně. Můžeme se ptát: Co mi
nejvíce zkracuje život? Vyložíme tři karty a čísla karet budou znamenat čísla odpovědí. Tím
se dozvíte, v jaké oblasti máte rezervy. Otázek může být více, např. co mi ovlivňuje negativně
život, v jaké oblasti mám udělat změnu, atd.
Délku života ovlivňuje mnoho faktorů, např.:
1. Prostředí doma
2. Prostředí pracovní
3. Dědičnost
4. Výchova
5. Rodina,ze které jsem vzešel
6. Rodina, kterou jsem založil či hodlám založit
7. Výživa z dětství
8. Výživa současná
9. Vzdělání
10. Sociální postavení
11. Povolání dřívější
12. Povolání současné
13. Společnost
14. Klima
15. Makroklima
16. Mikroklima
17. Bydlení
18. Životní situace
19. Vztahy (rodina, práce, okolí)
20. Zážitky z dětství, „program“ z dětství
21. Zážitky ze života
22. Viry, bacily, bakterie, infekce, záněty, atd.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nedostatek vitamínů a minerálů
Jedy, kovy a toxické látky v organismu
Nedostatek antioxydantů v organismu (ve stravě)
Neschopnost organismu bojovat s volnými radikály
Neschopnost organismu přijímat lépe energii
Neschopnost organismu vytvářet zejména růstový hormon (hormonální činnost)
Naražená (či zlomená) páteř
21
30. Cizopasník
31. Neschopnost organismu bojovat se stresovými faktory, psychický problém
32. Jiná možnost
Pátrání po elixíru mládí začíná v nitru buňky. Působení škodlivých látek v jejím obsahu
vede k většině změn, které nazýváme stárnutí. Kdyby se nám podařilo škodlivý vliv těchto
látek omezit, mohli bychom stárnutí zpomalit. Vědci nedávno prokázali, že je možné u
živočichů prodloužit život na dvojnásobek. Odborníci věří, že i věk člověka lze zdvojnásobit,
někteří vědci si myslí, že by to bylo možné i více. Prof. Lee Silver z Princetonské univerzity
tvrdí, že už dnes existují metody, jak prodloužit život buňky. Léky, které zdvojnásobily život
zvířat se brzy začnou zkoušet na lidech. Někteří teoretici se ptají, zda je na to člověk
připraven. Podle mé zkušenosti se asi 55% lidí těší, že jejich předkové zemřou a buď že bude
od nich pokoj a nebo že po nich budou dědit. Někteří živočichové už dávno přišli na to, jak si
prodloužit život. Například nezmar má schopnost udržet buňky živé i při rozdělení onoho
živočicha. Každý den vznikne sto sedmdesát miliard nových červených krvinek přenášejících
kyslík. Vytvoří se i deset miliard bílých krvinek, které bojují s nemocemi. Buňky zanikají a
vznikají. Některé buňky, jako například nosu a uší se obnovují tak energicky, že rostou celý
život. Po nějaké době naše buňky začínají slábnout. Stárneme asi od 25 let. Někteří lidé dělají
hodně pro to,aby zůstali mladí. Většina hodně cvičí, někdo požívá lidský růstový hormon.
V dětství a během dospívání je naše tělo zaplavováno velkým množstvím růstového hormonu.
Tato látka podporuje růst svalů a náhradu poškozené tkáně. Hladina růstového hormonu
dosahuje ve 25 letech vrcholu, pak neustále klesá. V pokročilém věku jej naše tělo vytváří
v minimálním množství. Jedna žena z dokumentu BBC si píchá ve svých 56 letech tolik
růstového hormonu, aby měla stejnou hladinu jako ve svých 25 letech, což je asi 2 injekce
denně, což stojí něco přes tisíc dolarů měsíčně. Tím si jako první odstranila jeden příznak
stáří- pas jí brzy zeštíhlel. Lékaři vědí, že díky zvýšenému množství růstového hormonu
ubude tuk a zvýší se množství svalové hmoty. Růstový hormon ale podporuje růst
rakovinových buněk. Jiní se snaží dietou zabránit degenerativním změnám v organismu, které
většinou začínají v šedesáti až sedmdesáti letech. Ovoce a zelenina jsou nejlepším zdrojem
vitamínu A,C, E, což jsou dobré antioxydanty. Tyto látky pomáhají likvidovat volné radikály.
Další možnost, jak snížit hladinu volných radikálů ,je jíst o hodně méně jídla. Člověk
z jednoho dokumentu BBC přijímá denně méně, než 1500 kilokalorií. Pokusem na myších,
které žijí asi 2 roky, nechali jednu myš jíst kolik chtěla, druhé množství stravy omezovali. Ta,
která jedla kolik chtěla,za dva roky zemřela. Ta druhá, která dostávala jen poloviční množství
kalorií ve stravě, se dožila tří let. Tím se řídil jeden člověk z dokumentu BBC o zdraví. Šel na
vyšetření zdravotního stavu a zjistilo se, že např. tepny měl ve stavu, jako lidé o deset let
mladší. Při výšce 180 cm váží 58 kg. Dále se ale zjistilo, že dieta škodila jeho kostem. Kosti
byly oslabené zejména v oblasti kyčlí a páteře.
Netopýr žije rychle, hodně jí, spotřebovává hodně energie a přesto žije třicetkrát déle, než
jeho příbuzní- myši či rezci. Dožívá se asi třiceti let. Patrně se u nich vyvinul nějaký
mechanismus, který snižuje poškození tkání kyslíkem a jeho produkty volnými radikály.
Zjistilo se, že většina tvorů s křídly žije poměrně dlouho. Při pokusech se zjistilo, že
působením kyslíku na myší buňku ji zahubil kyslík do pěti minut. Stejné hladině kyslíku byly
vystaveny buňky andulky, která žije asi 18 let. Na buňky andulky neměl kyslík vliv. Vědci
jsou přesvědčeni, že ptáci mají buňky plné silných antioxidantů. Antioxidanty zkoumá
Buckův institut v Kalifornii, kde pracuje mnoho vědců z celého světa. Ví se, že tělo vyrábí
své vlastní antioxidanty. Jejich molekuly se vznášejí uvnitř buněk a zneškodňují všechny
volné radikály, které potkají. Přesto jim vždy nějaké uniknou. Když se zlomí rovnováha
22
obranných molekul a volných radikálů, začínáme stárnout. Skutečný elixír mládí by měl být
lék, který by pomohl v boji proti volným radikálům. Vědci z Buckova institutu jsou
přesvědčeni, že se jim podařilo takový lék vyvinout. Je to hnědý prášek - syntetický
katalyzátor SCS. Je to velmi silný antioxydant. Pokus byl proveden na červu, který žije 20
dní. Někteří léčení červi žili až dvakrát déle. V r. 20001 lék začali zkoušet na myších.
Ze všech pokusů je jasné, že je nutné využívat více způsobů najednou.
Každý živý tvor má v sobě miniaturní bakterie, které na začátku života žila samostatně. Je
to mitochondrie. Je to zdroj energie, který potřebuje kyslík ke svému životu, ale současně
každým vdechnutím stárneme. Neničí nás jenom kyslík, ale vedlejší produkty jeho
metabolismu. Uvnitř mitochondrií se většina kyslíku, který vdechneme, mění v životadárnou
energii.Některé molekuly kyslíku se ale změní ve volné radikály.Když se volné radikály
uvolní, mohou poškodit jakoukoli část kterékoli buňky v těle. Nejvíc ničí geny, které se
nacházejí uvnitř. Plíce jsou prvním orgánem, který se setkává s atmosférickým kyslíkem,
kterého je ve vzduchu 20%. Proto také na plicích, mozku srdci je poškození buněk volnými
radikály nejvíce patrné a to i pouhým okem. V kombinaci volných radikálů se zvýšenou
hladinou cholesterolu může dojít k ucpání důležitých krevních cév.
Celý život žijeme v napětí. Ohrožují nás nemoci, zranění, smrt. Tělo se dokáže mnoha
nástrahám života bránit, dokáže se samo léčit, ale musí mít k tomu podmínky. Náš imunitní
systém bojuje neustále s viry, bacily, bakteriemi, parazity, atd. Organismus je neustále
napadán volnými radikály, všemi možnými jedy, které dýcháme, pijeme s vodou s či jíme
s jídly, dýcháme ze vzduchu. Organismus je schopen rozvinout celou řadu obranných
mechanismů proti těmto nebezpečím. Nejdokonalejší je antioxidační tělní obranný systém,
který se brání proti vedlejším toxickými produkty kyslíku. Zahrnuje látky jako vitamín A, E,
C, Beta karoten, Selen, řadu enzymů a bílkovin. Jsou strategicky umístěny v různých částech
buňky, takže jakmile se vytvoří radikály, mohou je neutralizovat. Dva známé zdroje volných
radikálů je sluneční světlo a tabákový kouř.
Velká část procesu stárnutí je z velké části kumulativním efektem dlouhodobého působení
radikálů. Proto hraje velkou roli strava. Např. platýz má velký obsah vitamínu D, což je dobré
pro kosti. V játrech je vitamín A. Asi 15kdg jater stačí zásobit organismus na měsíc. V Curry
je železo, stejně jako ve špenátu. V sýrech je kalcium nutné pro zdravý růst kostí a svalů, je
vhodné denně asi 10dkg. V paraořeších je selen, denní dávka je ve dvou ořeších. V ovoci je
nejvíce vitamínu C.
Pokud se dostane krevním oběhem z výfukových plynů kyanid k buňkám, má schopnost
jim zabránit k používání kyslíku při jejich chemických reakcích. U oxidu uhelnatého je
problém v tom, že hemoglobin jej má daleko raději než kyslík. Tím že vdechneme oxid
uhelnatý hemoglobin jej nasaje a nahradí jím veškerý kyslík. Tím buňky umírají.
Další příčinou, kdy přestane tělo přijímat kyslík ,je požití jedů. Např. ricin je jed obsažený
ve skočci obecném (Ricinus communis). Olej ze semen je považován za zázračný pro ty, kteří
trpí úpornými zácpami. Strom je znám už mnoho tisíc let z egyptských královstvích, ale spíše
z jiného důvodu. Semena kromě oleje obsahují jednu z nejjedovatějších látek na zemi- ricin.
Konzumace pěti až deseti semen může být smrtelná. Používání oleje není pro zdraví
nebezpečné, ale nedoporučuje se předávkování. Zvláštností je, že jed nezanechává stopy.
Ricin poškodí řídící systém srdce a nastává srdeční příhoda. V důsledku toho se zastaví přívod
krve do mozku a nastává smrt. Ricin se užívá i k otrávení jednotlivých rakovinných buněk.
Každý lék je jed a jedná se jen o to, jaký je stupeň jedovatosti- tvrdí Dr. Peter Amlot (z Royal
Free Hospital Anglie).
Ztráta poloviny až dvou třetin krve způsobí zástavu srdce, protože nemá co pumpovat.
Mozek nedostane dostatek krve a umírá. Smrt nastane proto, že ztratíme schopnost
okysličovat naše buňky. Určitý druh chemické reakce se naprosto zastaví.
23
Již staří Egypťané dosáhli velkého úspěchu v operační technice. Uměli narovnávat zlomené
kosti, odstraňovat cysty a nádory. Egypťané byli první, kteří zmapovali anatomii těla patrně
díky balzamování těl, protože při tom se vyjímaly vnitřní orgány, aby se zabránilo jejich
rozkladu. V roce 1895 W. Rentgen využil tehdy tajemného záření k rentgenování těla.
V roce 1928 se stal penicilin prvním antibiotikem. Nejdůležitějším objevem bylo odhalení
struktury DNA v r. 1953.To otevřelo cestu k novému vědnímu oboru- Nanotechnologii. Je to
kombinace biotechnologie a elektronické techniky na atomární úrovni. Jejím cílem je
konstruování miniaturních přístrojů a pomůcek, budoucně na molekulární úrovni.
V roce 1000 n.l. mělo průměrné dítě nejisté, že se dožije dospělosti.
V roce 3000 vědci předpokládají, že se nemoci již objevovat nebudou, či budou vzdorovat
všem nemocem a naše těla budou naprogramována tak, aby žila věčně.
Zkoumal jsem, co mají Mayové navíc v organismu, že mají černé vlasy do stáří- je to více
karotenů, vanadu, selenu, proteinů. To, že mají husté vlasy, způsobuje patrně více vitamínu
B12, E, carnitinu, nikotinamidu, vanadu, selenu, koenzymu Q10, proteinů. Když jsem
zkoumal čeho mají méně, co brání šedivění vlasů, tak je to méně vitamínu A a soli.
VLIV PROSTŘEDÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Důležitou roli v životě hraje prostředí kde žijeme. To je nutné prověřit zejména u lidí těžce
nemocných. Vadí plísně, vlhko, sucho, zima, velké teplo atd. Stejně jako umělé tkaniny brání
průniku energie do organismu, tak i například plechová střecha domu, „síť“drátů v panelech,
prach obecně, prach z panelů, azbest ze spojů v panelových domech. Stejně tak vadí silnější
geopatogenní zóny, které jsou způsobeny lomem hornin v podzemí, v nichž jsou spodní
prameny. Voda samotná tak nevadí jako lom hornin, či křížení více spodních pramenů. Nad
křížením více spodních pramenů vzniká porucha – geopatogenní zóna. Škodlivost jsem popsal
v tabulce negativních zón. Podle mé teorie je jeden břeh minusově nabitý, druhý plusově
nabitý a „zkratem“ (taková situace je např. na obou březích nuselského mostu, kovová
konstrukce mostu způsobovala trvalý zkrat a proto mohly být problémy v metru pod mostem i
na samotné konstrukci mostu), vzniká „vysílání“ negativního elektromagnetického záření nad
zem. Pokud je v lomu hornin voda, může působit jako zesilovač negativního signálu.Vadí i
některé obkladové materiály, barvy, některý stavební materiál. Jednou jsem byl svědkem, jak
nebyly zlikvidovány zdravotně závadné panely (v rámci experimentu byl do materiálu na
výrobu panelů přidáván popílek). Stavitelé se rozhodli v rámci úspor tyto panely využít na
stavbu výtahových šachet a sklepů atd. Náhodně jsem se setkal s klientem, který chtěl řešit
příčinu vrozených vad u svých dětí a zjistil jsem, že k poškození plodu došlo v těhotenství,
kdy mí klienti bydleli právě v domě vyrobeném (domy stojí dál) z výše popsaných panelů.
Zjistil jsem, že závadné panely vyzařují (mám dojem, že snad jsou panely i radioaktivní)
energii z výtahové šachty přes chodbu domu a i přes zeď do bytu.
V domech se střechou z vodivých materiálů (například pozinkovaný plech, měděný plech
atd.) a v domech například panelových, dále v nižších patrech víceposchoďových domů,
nejsme schopni přijímat energii z kosmu. Energie z kosmu „projde“ střechou a maximálně
dvěma patry. Proto z hlediska energií jsou optimální maximálně patrové domy postavené
z klasických materiálů. Železné sítě (například v panelových domech) způsobují
elektromagnetické vlnění proto, že se do těchto „sítí“ indukuje elektrická a elektromagnetická
24
energie ze všech zdrojů, které jsou v objektu i mimo objekt a navíc způsobují jakýsi
elektromagnetický vír, který škodí zejména psychice. Kovové sítě působí jako anténa jak
vysílací, tak přijímací pro různé druhy škodlivého elektromagnetického vlnění, mnohdy
zesilují negativní účinek elektromagnetického vlnění, které přichází z mnoha zdrojů,
například TV, rozhlas, telefon atd.
Pod domem může být i radon či jiné plyny. Vadí i vedení vysokého napětí blíže než 200m
od bytu či domu, rozvody 380V blíže než 15m od domu či bytu. Zásuvka 220V by měla být
minimálně 15cm, u citlivých lidí 40cm, od člověka, tedy například od postele.
Protože prostředí hraje velikou roli v našem zdraví, sestavil jsem tabulku se škodlivými
vlivy. Pomocí karet si může každý zjistit, co mu nejvíce vadí, či co má v domě, bytě, chalupě
škodlivého, co zkracuje život, případně způsobuje zdravotní problémy. Na to vše je možné se
ptát a je nutné vybrat jen jednu otázku z výše popsaných možností, jinak nebude vědět, na co
jsme dostali odpověď.
1.
Geopatogenní zóny
2.
Psychosomatické zóny v bytě
3.
Záření ze země
4.
Záření z elektrické sítě vysokého napětí
5.
Záření z vysílače (TV, rozhlas, telefon, př. jiný vysílač)
6.
Radon
7.
Plísně
8.
Škodlivé materiály v podlaze
9.
Škodlivé materiály ve zdech
10. Škodlivé materiály ve stropech
11. Škodlivé nátěry
12. Škodlivé materiály v nábytku (formaldehyd, lepidla, atd)
13. Suchý vzduch
14. Vlhký vzduch
15. Magnetické vlnění
16. Nevhodná teplota (na spaní se doporučuje 18°C, v koupeli 24°C, jinak 22°C)
17. Nevhodné rostliny
18. Nevhodné materiály na podlahové krytině
19. Nevhodný obraz
20. Nevhodné předměty z dalekých cest (přivezené či darované)
21. Nevhodné látky a tekutiny skladované v bytě, domě
22. Cizopasníci, roztoči, atd.
23. Hluk
24. Karcinogenní materiály
25. Špatná statika domu, hrozí zborcení
25
26. Možnost záplav
27. Škodlivé či nebezpečné záření shora
28. Nevhodný materiál střechy domu
29. Woodoo na byt, dům, pozemek
30. Nevhodné materiály na záclonách, závěsech, přehozech
31. Škodlivé materiály v omítkách, izolacích, atd.
32. Jiná možnost
Škodlivost zón
Geopatogenní zóny
Pro orientaci v příloze uvádím tabulku škodlivosti a pozitivity geopatogenních zón, kterou
jsem vypracoval.
Kyvadlem jsem si zjistil, kolik stupňů je k jejich označení třeba - vyšlo mi jich osm. Snažil
jsem se přitom o co nejjednodušší odstupňování a vystižení vlivů jednotlivých stupňů. K
mému údivu jsem asi po pěti letech po vydání mé knihy Škola psychotroniky, kde jsem tuto
tabulku uvedl, zjistil, že podobnou tabulku používá více lidí a subjektů a bere ji za svou.
Zóny mívají tvar čar, kruhů, ploch či dokonce celých sítí. Tvary se časem naučíme
zjišťovat praxí, virgule perfektně reaguje a opisuje hranice těchto zón. Nesmíme zapomenout
na prověřování a pravidelnou kontrolu všech měření!
V místnosti, kde zóny zjišťujeme, se zkoušíme stavět do různých stran. K velké chybě při
zjišťování zón může dojít tehdy, když je zóna v celém prostoru, kde ji hledáme. V takovém
případě virgule neukazuje dobře. Proto je vhodné si nejdříve prostor prověřit „na dálku“
(umíme-li to), čímž se dozvíme, není-li zóna pod celým domem. Ke zjišťování zón používám
mapu.
Protože dost lidí umí hledat vodu (lom hornin) proutkem či virgulí z jiného materiálu,
uvedu několik zkušeností.
Měřený prostor si zmenšíme až na detail místnosti a virgulí určíme rozmístění a sílu zón v
měřeném prostoru. Protože nevím, jak vznikl název „geopatogenní zóna“, doporučoval bych
ho nepoužívat. Je to patrně složené slovo, GEO znamená země, což by mohlo souviset se
zemským zářením, ale druhá část slova, PATOGENIA, znamená „vyvolat onemocnění,
choroboplodnost“.
Protože kyvadlo reaguje na naše pokyny, mohli bychom při zadání : Nyní chci najít
geopatogenní zóny, najít jen škodlivé záření ze země. Když zadáme otázku : Nyní chci najít
veškeré škodlivé zóny, odhalíme opravdu veškeré škodlivé zóny, což je užitečné bez ohledu
na slovíčkaření a na druhy škodlivých zón.
Některé geopatogenní zóny mění své místo, tvar a sílu patrně podle toho, jak se mění tok
spodních pramenů. Jak budou patogenní zóny měnit své místo, se dá zjistit, což bychom měli
udělat z prostého důvodu - abychom zbytečně nestěhovali například postele, když nemáme
ověřeno, že se zóna (většinou mění směr – zima - léto) „nevrátí“ na své původní místo.
Na základě svých zkušeností jsem se pokusil sestavit tabulku škodlivosti zón pomocí
kyvadla. Pro jejich měření použijeme z tabulky číselnici 1 až 100, a to jako 1 až 10.
26
Psychosomatické zóny
Psychosomatické zóny jsou zvláštní zóny, škodící někomu více, někomu méně, což závisí
na tom, jak jsme psychicky citliví. V každém případě jsou zjistitelné. Pomocí kyvadla umím
„nakreslit“ jejich tvar, velikost a změřit jejich sílu. Podle tvaru je možné rozeznat, o jakou
zónu se jedná.
Psychosomatické zóny jsem se naučil rozeznávat náhodou a to „kreslením“. Zatím jsem
objevil tři druhy psychosomatických zón a zarážející je jejich rozdílný tvar, všechny zapadají
do sebe jako do mozaiky a jsem přesvědčen, že dohromady tvoří schéma naší duše. Myslím,
že naše duše se skládá ze tří částí, je trojrozměrná. I to by mohlo být vysvětlením, proč jsem
přesvědčen, že aby se cokoliv stalo (jak negativního, tak positivního), je nutný souběh tří
aspektů. Jako příklad : aby došlo k námi zaviněné autohavárii, při níž se zraníme, sejdou se
např. tyto nepříznivé aspekty :
1. Špatně se vyspíme a nejsme před jízdou fit.
2. Jsme psychicky „zablokováni“ a proto nejsme tak pozorní.
3. Nejsme připoutáni.
Nepříznivých aspektů se může sejít více najednou (nejsou nám „příznivě nakloněny
hvězdy“, někdo na nás v nevhodném okamžiku za jízdy promluví, případně nás někdo
riskantně předjede, praskne nám pneumatika nebo se objeví jiná technická závada, únava
materiálu, zamyslíme se při průjezdu psychosomatickou zónou, která nám způsobí chvilkový
„zkrat“ v myšlení, vjedeme do úseku s vadou na vozovce atd.), ale také méně a aby došlo k
havárii, je podle mé teorie nutný souběh alespoň tří aspektů najednou.
Podle mé teorie lze lidskou „duši“ schematicky znázornit a sestává ze tří částí:
Jeden je jakýsi šestikvět, druhý šestihran, třetí a základní i nejdůležitější je šesticípá
hvězda. Šestikvět je zóna, která vznikne v místě, kde byl někdo zabit či zemřel nepřirozenou
smrtí, sebevraždou. Tato zóna na místě, kde se událost přihodila, zůstává již navždy. Má
stejnou výšku, jako měl člověk, který zemřel, a průměr je od 2 do 3,5 metru. Pokud na
jednom místě zemřelo více lidí (například v boji), šíře zóny se násobí a zesiluje se její
škodlivý účinek. Tato zóna se pohybuje do vzdálenosti maximálně 25 metrů a opět se vrací na
své původní místo. Účinky těchto zón jsou škodlivější než zón šestihranných a ze své praxe
mám ověřeno, že působí na psychiku lidí. Poslední, kterou jsem objevil nedávno, je šesticípá
hvězda. To je podle mého jakási „základna“, která tvoří naši osobnost. Viz obrázek v příloze.
Bližší v připravované knize O životě a smrti.
Šestihranná zóna se pohybuje bez ohledu na prostor, má průměr od 1 do 3,5 metru. Stejně
jako se objeví, může i zmizet. Oba druhy zón se pohybují v různých časových úsecích, ale
vždy je to mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.
Škodlivé účinky šestihranné zóny jsou maximálně do čísla 3 uvedené stupnice, u šestikvěté
zóny je to až stupeň 8. Poslední, šesticípá hvězda, nemá asi kladné ani záporné účinky. U
živých tvorů jsou všechny tři části duše pohromadě a nemají záporný vliv, zde už rozhoduje
náš charakter, případně duševní porucha, jak se projevujeme, zda spíše kladně či naopak. Lidé
jsou různí a i když mají nadprůměr kladných vlastností, mohou se různě projevovat v různých
situacích. Někdo se projevuje kladněji v pracovním procesu než ve vztahu a někdo opačně.
Jinak se chováme ve stresu, při nemoci, jinak za volantem, na vojně, když jsme nadřízení,
podřízení, jinak se chováme jako bachaři, jinak jako potrestaní atd.
Je známo, že v noci mezi 24. a 6. hodinou ranní účinky psychosomatických zón zesilují.
27
Zóna, která má ve dne sílu maximálně 6, má v noci číslo 8. Nejsilnější šestihranná zóna, která
má ve dne sílu maximálně 2, má v noci číslo 3.
Je zvláštní, že ostatní záření či patogenní zóny zesilují své negativní účinky od 23 do 8
hodin (nejsilněji od 24.00 do 3.00), ještě více při úplňku (až pět dní před úplňkem - do
jednoho dne po úplňku - to jsme také nejcitlivější a proto dochází v nejvíce k vraždám,
sebevraždám). Nejvíce nám tedy škodí ve spánku.
Mám z těmito zónami zajímavé zkušenosti. Například moje kamarádka mě požádala o
změření zón v bytě. Na jednom místě jsem zjistil psychosomatickou zónu. Potvrdila mi, že se
tam upálil tulák, který se ohříval u zapálených kartonů. Byl opilý, a když usnul, vzňaly se na
něm šaty a on uhořel. Dříve v těchto místech byla chodba, kterou později připojili k jejímu
bytu.
Další zkušenosti mám od svých klientů. Jedna mladá dáma ke mně přišla, že má psychické
problémy. Tvrdila, že se rozvedla, aniž věděla proč, říkala, že se necítí dobře, měla „tik“, byla
znatelně rozrušená. Cítil jsem z ní, že problém bude v bytě, v němž bydlí. Namalovala mi
jeho půdorys. Ihned jsem nakreslil silnou psychosomatickou zónu. Ptal jsem se, zda neví, že
by v tom bytě někdo zemřel. Dlouho si nemohla vzpomenout, protože byt patřil její tetě, která
jí ho před dvěma lety půjčila. Až později si vzpomněla, že teta si před několika lety našla
jiného muže a ten její se v bytě oběsil. Krátce poté se teta odstěhovala a nabídla jí byt k
pronájmu.
Dalších příkladů, kdy jsem se přesvědčil, že jsem psychosomatickou zónu našel na
správném místě, je mnoho a vždy měly jedno společné - psychické narušení těch členů
domácnosti, kteří jsou přecitlivělí. Ne na každého působí negativní účinky stejně, ale i to se
dá „změřit“.
Kuriózní příklad mám z jedné propagační akce časopisů Astro a Květy. Organizátor zřídil
provizorní „věštírnu“, kam jsem byl i s několika spolupracovníky redakce poslán. Přišla za
mnou klientka, která chtěla vyřešit problém, týkající se jejího psychického stavu. „Ucítil“
jsem, že nesnáz je v psychosomatické zóně v jejím bytě. Nakreslila jeho půdorys a kyvadlo mi
„nakreslilo“ zóny hned dvě. Potvrdila, že na jednom místě se oběsil její manžel a na druhém
tchán. Je jasné, že na zhoršeném psychickém stavu té paní se nepodílely jen zóny, ale už
skutečnost sama.
Tyto zóny „útočí“ stále, dokud jsme v jejich dosahu, a vyléčení téměř není možné, stejně
jako není možné se vyléčit nejenom například z rakoviny, pokud žijeme či dokonce spíme v
silné škodlivé zóně i jiného původu.
Zajímavý příklad výskytu psychosomatické zóny jsem zjistil u jednoho redaktora, který se
mnou dělal rozhovor. Jednak mi přišel sdělit můj věštecký úspěch (v roce 1994 jsem mu řekl,
že jeho časopis do léta 1995 skončí), jednak chtěl, abych mu „změřil“ zóny v autě. Že prý v
něm má nějakou geopatogenní zónu a už prý kvůli ní i naboural.
Domníval jsem se, že to asi geopatogenní zóna nebude, protože ta vzniká anomáliemi v
zemi a nemohla by působit nepřetržitě za jízdy. Bylo mi to divné, ale protože trval na svém,
nakreslil jsem si vozidlo na papír tak, jak kreslím půdorysy bytů a domů. K mému překvapení
mi skutečně kyvadlo „nakreslilo“ dvě psychosomatické šestihranné zóny - jednu na sedadle
řidiče a druhou na sedadle za řidičem.
V bytě jed n épan í z Brna jsem se setkal se zvláštním jevem. Chtěl jsem, aby mi
namalovala půdorys bytu, protože jsem cítil, že tam jsou psychosomatické zóny. Našel jsem
šestikvět a ona potvrdila, že na tom místě zemřel její otec v hrozných bolestech na rakovinu.
Zjistil jsem, že otec ji neměl rád a dost jí ubližoval, což mi potvrdila. Asi dva metry od první
28
zóny jsem zjistil další, ale tentokrát šestihrannou, v níž jsem identifikoval matku klientky.
Mezi těmito zónami se dala vypozoroval souvislost - jako kdyby zóny otce chtěly dotyčné
škodit dál tak jako za života a nově vzniklá zóna, patrně opravdu po matce, jako by chtěla tyto
negativní účinky eliminovat, jako to dělala i za společného života.
Na „odrušení“ je dobré vyzkoušet „akt rozloučení se zemřelými“ podle kapitoly Jak se
zbavit problému v závěru knihy. Dále je nutné podle počtu zemřelých (za každého zemřelého
jeden amulet) dát na místo zóny namalovaný kříž cca 30cm vysoký (na A4). Nemusí být
vidět, může být pod podlahovou krytinou a pověsit křišťálek na osvětlovací těleso.
Tabulka pozitivity zón:
1. Slabá pozitivní zóna, nerozpoznatelná.
2. Není rozpoznatelná, ale při trvalém pobytu jsou patrné slabé léčivé účinky na duševní
poruchy.
3. Citliví lidé tuto sílu již registrují, léčivé účinky duševních poruch se dostavují při
minimálně dvanáctihodinovém pobytu v zóně.
4. Tuto sílu zaregistrují i méně citliví lidé, léčivé účinky duševních poruch jsou patrné již po
osmi hodinách pobytu.
5. V této zóně se léčí již i těžší duševní poruchy, při trvalém pobytu i fyzické nemoci.
Dobíjení těla životní energií - v průměru 10 procent energie za 30 minut.
6. Léčebné účinky jsou patrné již při patnáctihodinovém pobytu. Dobíjení energií - v průměru
10 procent energie za 20 minut.
7. Léčebné účinky patrné již při osmihodinovém pobytu, při trvalém pobytu jsou možné
změny anomálií v lidských orgánech. Dobíjení energií - 10 procent energie za 10 minut.
8. Léčba již při pětihodinovém pobytu, možná změna i těžších anomálií v orgánech. Dobíjení
energií - 10 procent energie za 10 minut.
Tabulka škodlivosti zón
1. Slabá, na hranici poznatelnosti, její účinky organismus snadno eliminuje.
2. Rozpoznatelná, zdravý organismus dokáže její účinky na nějaký čas eliminovat, nemocný
již zřetelně oslabuje.
3. Oslabuje nervový systém, při delším pobytu vzniká lehká nervozita i u zdravých lidí,
nemocní se v této zóně nevyléčí.
4. Vzniká silnější nervozita a nespavost, při delším pobytu již vzniká dysfunkce orgánů,
problémy mizí pobytem mimo zónu.
5. Neklid přetrvává i při pobytu mimo zónu, při pobytu v zóně vzniká stav podobný stresu. V
nižší hladině vědomí nebo ve spánku nás již účinek této zóny zasahuje hlouběji (nebezpečí
například u řidičů, kde u citlivých jedinců dokáže „vypnout“ pozornost na 1 až 8 vteřin).
29
6. Ztráta duševních a fyzických sil, vznik nemocí.
7. Vznik nádorových onemocnění.
8. Smrtelně nebezpečná zóna.
Každý je jinak vnímavý, proto je nutné zjišťovat, na jakou sílu zóny jsou jednotliví
členové domácnosti citliví. Otázku si zadáme takto: Na jak silnou škodlivou zónu jsem
citlivý? Bude-li odpověď například číslo 3, budou pro mě při nalezení škodlivé zóny číslo 4
platit účinky škodlivosti čísla 2.
Pokud naleznete škodlivou zónu a zjistíte, jak jste citliví, další otázkou se zeptejte: Jak
dlouho mohu v zóně pobývat, aby nedošlo k újmě na zdraví (či abych pocítil účinky z
tabulky)? Mám ověřeno, že některé zóny v noci (mezi půlnocí a 6. hodinou ranní) zesilují
svoje negativní účinky. Některé zóny nám více škodí v nižších hladinách vědomí, tedy ve
spánku. I to je nutné zjišťovat.
IMUNITNÍ SYSTÉM
Důležitá pro zdraví je dobrá funkce imunitního systému. Ta je z části daná geneticky, ale
mnoho pro zlepšení imunitního systému můžeme udělat sami. Oslabení imunitního systému
má na svědomí neobranyschopnost organismu proti nemocím obecně. Začíná se projevovat
chronickými záněty, nachlazením, angínami, chřipkami, …chronickou únavou, a končí to
rakovinou.
Např. med obsahuje mnoho biologicky důležitých látek jako cukry, bílkoviny a minerály,
jako vápník, draslík, hořčík, železo. Med je i přírodním antibiotikem a zdrojem energie.
Podobné účinky má i propolis. Ovšem velké množství medu (stejně jako např. růstového
hormonu a jiných látek, o kterých se budu zmiňovat dále) škodí. Přesvědčil jsem se o tom u
mnoha svých klientů. Jeden můj klient- včelař přišel s tím, že mu není dobře, cítí se unaven.
„Diagnostikoval“ jsem u něj nedostatek vitamínů a minerálů, rakovinové viry (3% podle mé
metody) a jinak nic závažného. Byl podle mé teorie „jen zablokovaný“ a proto organismus
biologicky důležité látky nepřijímal i když je užíval ve formě potravinových doplňků a jak se
již zmínil, jedl hodně medu. Po „odblokování, doplnění vitamínů, minerálů se dal do pořádku
a zdravotní problém již nepociťoval. Po čase (asi po dvou letech) se zastavil znova a opět se
necítil dobře. Zjistil jsem v jeho organismu mnoho rakovinových virů (8%- . podle mé teorie
se jedná již o před rakovinový stav, při 9% již rakovina vzniká). Ptal jsem se, kolik medu
spotřebuje. Říkal, že 4 i více sklenic medu měsíčně (1 sklenice½jelitru). Začal jsem se
zabývat tím, kolik medu by mohl člověk bez újmy na zdraví sníst a jsem přesvědčen, že v létě
1 litr a v zimě max. 1,4 litru měsíčně. Doporučil jsem mu 3 měsíce med vypustit z jídelníčku a
dále užívat půl roku max. 1 sklenici medu měsíčně. Snížil spotřebu medu dle mého
doporučení a po třech měsících se začal cítit opět dobře.
K posílení imunitního systému je dobré přidat do jídelníčku B3, B6, listové kyseliny, C,
Rutin, lecitin, hořčík, Vápník, selen, koenzym Q10, imunoglobulin. Při nedostaku výše
uvedených látek se v organismu zvyšuje hladina Homocysteinu, díky tomu se snižuje
schopnost imunitního systému. Homocystein vzniká jako produkt látkové přeměny
v buňkách. Aby se Homocystein přeměnil v neškodnou látku, je třeba mít v buňkách dostatek
30
vitamínu B6, B12 a listových kyselin. Vyšší hladina Homocysteinu (dá se vyšetřením krve
zjistit) způsobuje infarkt, nemoci srdce, nádory, atd.
Oslabení imunitního systému způsobují i podceňované infekce, jako Chlamydie,
Mycoplasma a podobné (např. při štípnutí běžného hmyzu, který je čím dál tím více agresivní
– stejně jako lidé, jsou projevy štípnutí čím dál s horším průběhem a důsledky) které jsou
obtížně diagnistikovatelné. Někdy je pro jejich odhalení nutná dokonce lumbální punkce. Ale
většinou se na cca třetí odběr krve s určitým odstupem diagnostikovat dají.
STRAVOVÁNÍ
Jsou teoretici, kteří rozdělují stravu na JIN a JANG. Myslím, že to ve stravě nehraje roli,
přestože základní suroviny nejenom podle mé teorie takto rozděleny jsou. Existuje mnoho
názorů, která bylina je jin a která jang. Já jsem toto rozdělení provedl sám pro jednoho lékaře
zabývajícím se homeopatií. S tímto lékařem jsem nějakou dobu spolupracoval a on mne o to
požádal. Psal knihu o bylinách a tímto rozlišením dokazoval, proč některá bylina pomůže a
některá ne. Problém je v tom, že v organismu je aspoň podle mne polovina orgánů jin
(polarity plusové) a druhá polovina jang (polarity minusové). Pokud užíváme byliny jin pro
problém v orgánu také jin, účinnost je skoro nulová. Aby bylo k užitku moje rozdělení bylin,
musel bych k tomu popsat rozdělení jednotlivých orgánů a myslím, že to není účelem této
knihy. Toto rozdělení má význam v tom, že pokud chceme docílit maximálního účinku bylin
jinových do jiného orgánu, je nutné jinové byliny smíchat s jangovými v určitých poměrech,
aby se docílilo jiné polarity výsledné směsi (přidáváním koření a soli), což se děje právě ve
výsledném produktu určité stravy, kde je smícháno mnoho jinových a jangových základních
produktů, ze kterých je strava složena. Toto rozlišení se mění i tepelnou úpravou stravy. Jsem
přesvědčen, že strava hraje velkou roli v našem životě a větší roli, než zjišťování jin-jang
výsledného produktu stravy, hraje roli prostředí. Každý by měl požívat stravu v prostředí,
které je mu blízké jeho naturelem, což v mnoha případech neplatí automaticky tak, že v místě,
kde jsme se narodili, je naším vhodným prostředím. Toto umět rozlišit je základní problém.
Podle Taoistických myslitelů lze potravu a podnebí rozdělovat podle principů JIN a JANG.
Jako příklad byl uveden domorodý americký kmen Inuitů, žijících v polární oblasti. Jejich JIN
prostředí je kompenzováno jangovou stravou – syrovým masem. (Něco podobného jsem viděl
v jenom dokumentu o severských národech, které jedí syrové lososy). Naopak lidé žijící
v horkém prostředí tropů se udržují ve zdraví přijímáním jinové stravy- ovoce. Podle názoru
Taoistů má každý člověk v sobě kvality typu JIN i JANG a život je jejich vzájemná
rovnováha.Ve chvíli, kdy se od sebe odtrhnou, nastává čas smrti.
Moji teorii, že nemusí být prostředí ve kterém se narodíme pro nás vhodné k žití, potvrzují
nejnovější vědecké výzkumy. Nová teorie o vzniku člověka vychází z tvrzení, že první člověk
patrně pochází z Afriky. Genovými výzkumy se například zjistilo, že potomci zmrzlého
člověka nalezeného v Alpách (jeho smrt byla vědeckými metodami určena před 5 000 lety)
žijí na mnoha místech Evropy a Ameriky. Myslím, že dříve byl člověk schopen se rychleji a
lépe přizpůsobovat prostředí, kam se přemisťoval z důvodů hledání potravy, než dnešní
člověk. I přesto přizpůsobiví jsme a proto si myslím, že organismus se aspoň trochu
přizpůsobí změně prostředí a proto není dobré jíst například smažené vepřové řízky na
dovolené u moře, ale jíst stravu vhodnou v tom prostředí, do které se přemístíme. Například
citrusové tropické plody „ochlazují“ organismus a proto je pro některé jedince problém je jíst
v našem pásmu a ještě v zimě. Myslím, že zrovna například pomeranče na vánočním stole je
spíše zvyk z doby, kdy to bylo vzácné je „sehnat“ a vládnoucí komunistická kasta chtěla
31
dopřát tropické ovoce svým „podřízeným“ aspoň o Vánocích. Myslím, že se ví, že například
banány mohou způsobovat plísně ve střevech některých citlivých jedinců atd.
Asi by bylo d o bér vycházet z minulosti. Lidé se dělili na dvě základní skupiny, když
vezmeme v úvahu vznik člověka. Je to lovec zvěře a sběrač potravin.Tyto dvě skupiny se tak
promíchaly během vývoje člověka, že dnes již existuje jen jedna skupina vytvořená
z původních dvou. Čínská medicína rozlišuje stravu typu JIN a stravu typu JANG. Člověk
typu JIN by měl jíst JIN potraviny (potraviny z bílé mouky, brambory, rýže, syrové zeleniny,
ovoce, víno, cukr, hořčice, čaj, alkohol, sladké potraviny, atd.) Člověk typu JANG by měl jíst
potraviny typu JANG (celozrnné obiloviny, maso, vejce, ořechy, sýry, mléčné výrobky, sůl,
káva, luštěniny, atd.) Podle mne není jednoduché se v takovém rozdělení stravy orientovat,
protože nikdo není jenom JIN či jenom JANG, takže nejsme schopni zjistit, jak určitá energie
je v každém rozdělena a potom i roční období je JIN a JANG, dokonce jsem přesvědčen, že i
v průběhu dne se mění JIN a JANG. Ráno a na jaře je vhodné požívat spíše stravu typu JIN, v
poledne a na podzim stravu typu JANG. Stejně tak když někdo musí fyzicky pracovat,
potřebuje jinou stravu (JANG), chce-li se bavit a odpočívat, potřebuje stravu JIN. Stejně tak je
nutná jiná strava v mládí a dospívání, jiná ve středním věku, jiná strava je vhodná ve stáří.
Existují tabulky nutné minimální potřeby organismu pro kalorie, množství jednotlivých
vitamínů, minerálů atd. Jsem přesvědčen, že umět najít rovnováhu a vyváženost ve stravě je
stejné umění jako umět hrát hokej, učit ve škole, vychovávat atd. Co člověk, to názor, a proto
je pro laiky obtížné se v množství informací orientovat. I tato moje kniha je jedním z mnoha
názorů a každý si musí najít ten svůj recept, kterému začne věřit a bude mít chuť jej
realizovat. Zatím věda neumí zjistit, kolik máme určitých vitamínů a minerálů v určitých
orgánech, jde to zjistit jen rozborem krve a to podle mne není objektivní - viz moje teorie o
vzniku nemoci. Navíc se zatím asi nikdo nezabýval tím, jak rychle klesá hladina důležitých
látek například při stresu, kterému jsme všichni obzvláště v postkomunistických zemích
vystaveni. Podle mých zkušeností je další problém v tom, že rychlým postupem civilizace a
pokroku je organismus hůře schopen přijímat určité vitamíny, minerály a ostatní biologicky
důležité látky. Ověřil jsem si, že jsou nutné určité kombinace látek a dále je nutné užívání jich
v určitém čase, aby je organismus byl schopen přijmout. Další problém je ten, že organismus
většiny lidí není schopen se přirozeným způsobem zbavovat cizorodých látek, proto je nutné
provádět „čistění“ organismu pomocí určitých směsí bylin. Myslím, že je to způsobeno hlavně
nedostatkem pohybu, který trávení a čištění organismu podporuje, dále tím, že požíváme
stravu více tepelně zpracovanou a je méně různorodá než dříve. Další roli hraje i požívání
stravy ve stresu. Jsem přesvědčen, že jíme-li stravu v klidu a žvýkáme déle, delší časový úsek
věnujeme požití stravy, organismus má normální metabolismus a tím dochází k lepšímu
využití důležitých látek ve stravě a lepšímu trávení, tudíž i k lepší samočistící schopnosti
organismu. Pro většinu lidí je vhodnější jíst menší množství a častěji. Pro většinu lidí, kteří by
měli dodržovat své biologické hodiny (cca 60% lidí by mělo chodit spát včas, je dobré začít
jíst nejdříve 15 minut po probuzení a nejpozději 3,5 hodiny před spaním).
Je zjištěno, že za svůj život strávíme u jídla cca 3,5 roku, sníme 7 300 vajec, 160kg
čokolády, vyloučíme 40 000 litrů moči a strávíme cca 6 měsíců na toaletě. Do deseti let má
srdce tři sta šedesát osm milionů stahů. Prý dvanáct let ze života strávíme sledováním televize
a 2,5 roku telefonováním. Naroste nám 28m nehtů, 950km vlasů, odloučí se 19 kg odumřelé
kůže. Ujdeme cca 22 000 km, 12 let strávíme mluvením, prolijeme 65 litrů slz.
Neuznávám diety, protože jsou jednostranně zaměřené. Mnohé potraviny, které mají v
sobě důležité látky pro organismus, jsou nevhodné jenom proto, že organismus některých lidí
není schopen z těchto potravin vyloučit přirozeným způsobem těžké kovy, dusičnany atd.
Proto tvrdím, že i nevhodné potraviny můžeme jíst, ne častěji než 1x za 4 - 6 dní (2.
stravovací skupina), případně až 1x za 10 - 14 dní (3. stravovací skupina). Proto doporučuji
32
„umělé čištění“ trávicí soustavy například jednou za dva roky (2. stravovací skupina), 1x
ročně (3. stravovací skupina).
Jsem přesvědčen, že stejně jako v rodinném systému musí být rovnováha (minimálně tři
generace zpět), abychom mohli být šťastní a uměli se radovat ze života, musí být i rovnováha
energií a systémů těla v organismu, aby byl schopen naplno přijímat energii,vitaminy,
minerály a tím dobře fungovat a musí být rovnováha a harmonie mezi duší a tělem, ale i
celkově v našem životě – našich vztazích, mezi prací a odpočinkem, atd.
Jídlo ovlivňuje chemické pochody v našem mozku a tím i naše myšlení a chování. Činnost
mozku je ovlivněna našimi stravovacími návyky. Někteří barmani přišli na nápad koncem
pracovní doby podávat hostům čokoládu. Čokoláda vyvolala na mnoha tvářích úsměv, pokusy
se zjistilo, že nebylo tolik násilí, jako mimo dny s tímto pokusem. Čokoláda dodává mozku
energii, což je pro unavené návštěvníky barů dobré. Dále čokoláda obsahuje složku, která
uvolňuje v mozku Endorfin, který vyvolává pocit slasti, tlumí bolest, tlumí dechové centrum.
Při pokusech v Anglii se podle statistik snížil při podávání čokolády počet násilných činů o
polovinu. Někteří odborníci se domnívají, že strava bohatá na sacharidy, jako dorty, rýže,
těstoviny dokáží člověka uvolnit a vyvolat příjemný pocit. Potraviny bohaté na bílkoviny jako
ryby, maso dokáží zvýšit pozornost a schopnost soustředit se.
Byl učiněn pokus, při kterém dva šachisté dostali rozdílná jídla a po té uskutečnili
šachovou hru. Jeden dostal šunku s artyčoky (bílkoviny bystří mozek a měly posílit jeho
vnímavost), a druhý těstoviny s chřestem, což je jídlo plné sacharidů (takové jídlo doprovází
příjemné pocity, ale otupuje pozornost). Šachista který jedl těstoviny byl pomalejší a hra mu
šla hůře. Někteří odborníci se domnívají, že bílkoviny z červeného masa obsahují hodně
Tyrosinu, který stimuluje mozek a posiluje koncentraci. Naopak sacharidy pomáhají mozku
přijímat živinu tzv. Tryptofan, což je aminokyselina, kterou obsahuje třeba květák. Tryptofan
se mění na nervový přenašeč Serotonin, který nám zlepšuje náladu a způsobuje celkové
uvolnění, což se může změnit v ospalost, stejně jako velké množství alkoholu a tuků.
Některé potraviny mohou působit jako afrodiziaka. Třeba ústřice mají mnoho Zinku, které
jsou důležité pro tvorbu spermií příznivě působí na kardiovaskulární systém. Tuňák je bohatý
na živiny bystřící naše smysly a podporuje dobrou náladu. Maso tuňáka obsahuje
aminokyselinu Histidin, která se v těle mění na Histamin. Tato látka způsobuje v těle
prokrvení pohlavních orgánů. Histamin zvyšuje vylučování žaludeční šťávy. Potlačení jeho
působení je součást léčby alergických stavů. Brokolice je bohatá na Vápník a Hořčík, které
zlepšují krevní oběh. Fíky,jahody, med. Tyto potraviny dodávají energii pro mozek.
Jedna žena trpěla po porodu depresí. Byla v lékařské péči, ale nic jí nepomohlo. Jedna
kamarádka jí poradila, aby vyzkoušela změnu stravy. Z moče byla zjištěna nutriční
vyváženost stravy. Rozborem krve byl zjištěn nedostatek histaminu. Zvýšením jeho hladiny
zmizely deprese. Změna jídelníčku - od ryb po ekologicky pěstovanou zeleninu nesla své
ovoce. Za dva týdny docházelo ke změně. V původní stravě byly potraviny, které odnímaly
mozkovou energii a chyběly ty, které činnost mozku podporují. V novém jídelníčku bylo více
stravy, které posilují činnost mozku, především mořských ryb. Maso z lososa nebo makrel je
bohaté na esenciální masné kyseliny. Jsou důležité pro stavbu mozkové tkáně a neuronů, které
zlepšují naši náladu a tím působí proti depresi. Rybí tuk přiměje mozek, aby takové látky
vytvářel. Součástí diety bylo čerstvé ovoce a zelenina. Z jídelníčku zmizely výrobky
z pšeničné mouky- bílý chléb, pečivo. Při pokusech bylo prokázáno, že pšenice vyvolává
alergickou reakci, jejímž důsledkem jsou deprese, pocity méněcennosti a ztráta motivace.
Rozděluji lidi do tří skupin, co se týká stravování
33
V první skupině je asi třetina populace. Tato skupina lidí nemá omezen jídelníček.
Organismus lidí z této skupiny se umí dobře zbavovat cizorodých látek, těžkých kovů atd.
Neznamená to, že takoví lidé mají dostatek vitamínů a minerálů, jde spíše o lepší schopnost
„čistění organismu“ než u ostatních lidí. Z tohoto důvodu jsou zdravotní problémy této
skupiny lidí spíše v oblasti cévních a srdečních chorob a zdravotní stav ovlivňuje více
psychika než stravování. Pro tuto skupinu lidí není dobrá makrobiotická strava.
Druhou skupinu tvoří lidé, u nichž je nemoc způsobena stravou a stresem rovným dílem.
Brambory jsou pro tuto skupinu vhodné na 45 až 55 procent. To znamená, že organismus
těchto lidí už není tak dobře schopen zbavovat se cizorodých látek, těžkých kovů atd., a proto
„nevhodnou stravu“ mohou požívat (ale doporučuji max. 1x za 4-7 dní), ale současně je
vhodné provádět „umělé čistění“ organismu pitím bylinných směsí aspoň jednou za dva roky.
Nevhodné potraviny : vepřové maso, některé tropické ovoce (pomeranče, citrony, banány,
grepy, ananas, většinou neškodí kiwi a mandarinky), některé mléčné výrobky (mléko, tučné
sýry - naopak většinou neškodí nízkotučné sýry, tvaroh, kefírová mléka, jogurty), broskve,
nakládané potraviny, rajčata, okurky, sója, světlé pečivo, mimo mandlí, kešu a lískových
ořechů všechny ostatní, zrnková káva, silné čaje atd. Tuto skupinu tvoří rovněž cca 30 procent
lidí.
Do třetí skupiny patří lidé, u kterých je nemoc způsobena převážně nevhodnou stravou,
nedostatkem pohybu. Nejsou ze stravy schopni přijímat dostatečné množství vitamínů a
minerálů a přirozeným způsobem se zbavovat cizorodých látek, těžkých kovů ze stravy.
Do této skupiny patří i lidé, kteří mají operativně vyjmut žlučník, i když před operací jejich
zdravotní stav strava neovlivňovala (většinou pro žlučníkové kameny vzniklé ze stresu). Jsem
přesvědčen, že pokud je operativně vyjmut žlučník, slinivka břišní „pracuje“ jen na 30% (v
důsledku toho i celá trávicí soustava je oslabena, typické je nadýmání, zápach z úst pro
dysfunkci slinivky a sleziny, špatné složení žaludečních šťáv), proto je po této operaci nutná
změna jídelníčku. Kromě potravin uvedených v této kapitole jsou nevhodné smažené
potraviny. Oslabenými orgány této „třetí skupiny“ je většinou trávicí soustava, klouby, kosti,
páteř. Vápník je nutné užívat v kombinaci s hořčíkem a vitamínem C, ideální čas pro užívání
je 13.00 až 14.00 hodin. Pro tuto skupinu lidí je užitečné mít více pohybu, při kterém se
posiluje zejména páteř, aby tělo „nosila“ svalová hmota a ne páteř. Lidem v této stravovací
skupině doporučuji užívat želatinu, pravidelné čistící kůry jak trávicí soustavy, tak kloubů,
užívat vitamíny a minerály častěji (minimálně 2x týdně) trvale. Pokud nemáme dostatek
svalové hmoty zejména v zádovém svalstvu, nadměrná váha „sráží“ obratle do sebe a tím je
znemožněn průtok životní energie páteří. Do organismu přijímáme životní energii podle mé
teorie ze základních dvou směrů - shora (nejvíce do hlavy a rukou) a zdola (do kostrče,
křížové kosti, bederní páteře - 5 obratlů, hrudní páteře - 12 obratlů, krční páteře - 7 obratlů, do
hlavy). Další tok energie jde z drah zubů do všech orgánů, takže zánět, váček, případně i
amalgamová plomba může způsobit přerušení této energetické dráhy. V důsledku
nerovnováhy energií přerušením některé z energetických cest se organismus více či méně
„zablokuje“ i pro příjem vitamínů a minerálů. Je to obranný mechanismus organismu, aby
nedošlo k předávkování vitamíny a minerály.
Nevhodná strava : vepřové maso, hovězí maso, mléčné výrobky (mimo tvarohu a
nízkotučných sýrů), veškeré tropické ovoce, čokoláda, kakao, káva (nevadí rozpustná káva),
čaj (silný), brambory, veškerá zelenina, která roste v zemi, průmyslově nakládané ovoce a
zelenina, kompoty, dokonce i některé sladkovodní ryby (tučné, jako např. kapr), rajčata,
okurky, bílé pečivo, živočišné tuky, některé rostlinné tuky, broskve, meruňky, sója a výrobky
z ní, oříšky (mimo mandlí) - obsahují až 10% tuku a velké množství soli (například v 10dkg
slaných oříšků je 3g soli, doporučená denní dávka je 6 g soli!), umělá sladidla, mrkev, řepa,
celer, zelená paprika, vše smažené atd. Mohou bez újmy na zdraví požívat (orientačně) tyto
34
potraviny : bílá masa (krůta, králík, kuře), těstoviny, houskové knedlíky, tmavé pečivo,
mořské ryby a mořské živočichy, zvěřinu, skopové maso, pórek, brokolici, salát, olivový a
slunečnicový olej, meloun, dýně, luštěniny, ovesné vločky, hroznové víno, jablka, hrušky,
švestky, maliny, borůvky, rybíz, angrešt, z mléčných výrobků jen tvaroh a nízkotučné sýry,
slunečnicový olej, olivový olej. Neškodí kachna, husa (pokud nemají problémy se slinivkou
v důsledku operativního vyjmutí žlučníku), rýže, růžičková kapusta, slunečnice, cibule,
česnek, paprika (nejvhodnější je žlutá, pak červená), obilniny, luštěniny, těstoviny atd. Z
mrkve a celeru pouze šťávu, z některé kořenové zeleniny je vhodná pouze nať. Pro tuto
skupinu lidí je vhodná makrobiotická strava.
Bez stravy vydržíme cca 4 týdny, bez vody cca týden. Vypotíme cca 1/2 litru vody denně
(jenom na dlaních máme 65 000 potních kanálků), vymočíme cca 1,5 litru vody. Proto je
nutné denně vypít cca 2 - 3 litry vody, podle teploty vzduchu.
Kvalita vody je důležitá pro zdraví, což se obecně ví. Problém je v tom, že čím dále, tím
více dochází ke kontaminaci vody těžkými kovy, chemikáliemi atd., které se do spodních (ale
i povrchových) vod dostávají odpady, spadem ze vzduchu. Dělal jsem si svoji statistiku na
kvalitu vody ve vodovodním řadu a vyšlo mi, že mnohdy je i cca 3 dny špatná kvalita vody
díky poruše ve vodárně či vodovodním řadu. Kdyby se udělal rozbor vody ve studních, patrně
by 20% nevyhovovalo normě, ve vodovodním řadu by nevyhověla 3% vzorků. Nic nenahradí
čistou vodu. Lidské tělo je přibližně ze 75% tvořeno vodou.
Velká část procesu stárnutí je z velké části kumulativním efektem dlouhodobého působení
radikálů. Proto hraje velkou roli strava. Např. platýz má velký obsah vitamínu D, což je dobré
pro kosti. V játrech je vitamín A. Asi 15kdg jater stačí zásobit organismus na měsíc. V Curry
je železo, stejně jako ve špenátu. V sýrech je kalcium nutné pro zdravý růst kostí a svalů, je
vhodné denně asi 10dkg. V paraořeších je selen, denní dávka je ve dvou ořeších. V ovoci je
nejvíce vitamínu C.
Další problém správného a vhodného stravování je v tom, že určitá skupina lidí by neměla
žít v našem zeměpisném pásmu, ale v jiném. Potom pro tyto skupiny lidí platí jídelníček
domorodců z oblastí, ve kterých bychom měli žít. Diety nelze paušalizovat a pro každého je
vhodné či nevhodné něco jiného. Diety nedoporučuji - docílí se pouze dočasného efektu.
Pokud někdo dietu dodržuje, je nutné přijímat chybějící látky ve stravě náhradním způsobem.
Zajímavá bude zmínka o zdánlivě jednoduchém problému – při zaskočení potraviny do krku.
Ví se, že ranou do zad tomu, komu zaskočilo, se cizí předmět dostane dál do krku a přitom
tento postup volí většina lidí. Lékař z USA v r. 1952 vymyslel postup, kterým se cizí předmět
dostane směrem k ústům. Tento postup vysvětluje takto. Záchrance obejme zezadu
zachraňovaného, nahmatá konec hrudního koše, na toto místo zaboří palec s rukou zaťatou
v pěst, druhou rukou rychle stlačuje ruku se zabořeným palcem do břicha a uvolňuje. Tímto
rychlým „pumpováním“ by tlak v plicích měl cizí předmět vytlačit směrem k ústům.
Pokud chcete zjistit pomocí karet, do které stravovací skupiny patříte, můžete z balíčku 32
karet vyjmout 4 karty s čísly 1 až 4. Zamícháte a vyložíte s otázkou, do které stravovací
skupiny patřím? Číslo vyložené karty dá odpověď – 1-2-nebo 3. Pokud vyjde karta s číslem 4
– znamená to: Jiná možnost. Potom je třeba hledat další jiné příčiny zdravotních problémů,
protože to strava být nemusí.
Ke zjištění jaký máte poměr přijímané a vydané energie, je možné rovněž pomocí karet
toto zjistit. Poměr výdej-příjem má být vyrovnaný, jako ve všech oblastech. Musíme zadat
nějaké měřítko, což lze i bez znalosti množství kalorií, které má mít k životu každý
organismus. Naše měřítko např. bude, že optimální příjem energie ze stravy má být 50%.
Zamícháme karty a vyložením deseti karet zjistíme výsledek. Pokud je pět karet se sudými
čísly a pět karet s lichými čísly, je to oněch 50%, které jsme dali do zadání jako optimální
35
příjem energie. Pokud vyjde více než pět karet s plusovými znaménky, znamená to vyšší
příjem, než je pro náš organismus optimální. Záleží také na otázce, je dobré do zadání dát, že
chceme znát průměrný příjem energie za určité období, např. za uplynulý měsíc (zimu,
pololetí, rok, atd.). Někdo musí jíst více, protože má větší spotřebu energie, jako např. těžce
pracující, sportovci, atd. Proto bude pro nás důležitá i další odpověď na otázku: Kolik energie
jsem vydal/a za uplynulý měsíc? Až nyní můžeme porovnat jak na tom jsme. Pokud vyjde
stejný poměr vydané energie jako přijaté, je to v pořádku. Pokud je výdej energie menší než
příjem, rozdíl je v naší tukové vrstvě. Pokud je příjem menší než výdej energie, může nám to
vysvětlit nedostatečnou hmotnost či zdravotní problémy, zejména únavu. Pokud někdo jen
sedí či leží a sleduje televizi, nevydá žádnou energii a proto i pro druhé obvyklé množství
stravy je pro takového člověka množství nadměrné. Protože ale potřebujeme určité množství
vlákniny, vitamínů, minerálů a biologicky důležitých látek, při snížením objemu stravy
musíme důležité látky přijímat v tabletách. Popsaná situace by měla být dočasná, např. při
nemoci, po úraze, atd., protože pohyb je život. S pohybem souvisí i další nutné procesy v těle,
jako podpora metabolismu, vytváření fyzické energie s posilování svalstva, samočisticí
schopnost organismu, atd. Bohužel víme, že většina starších lidí v důchodovém věku mají
pohybu stále méně a to je začátek konce. Pokud „leží na zádech“ mladí lidé, je to většinou
součást duševní poruchy. Život je pohyb a změna.
VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY
Jaké látky ovlivňují určité orgány:
1. Vlasy :
A, B5, B6, B12, H, selen, křemík, zinek, listová kyselina
2. Celková únava :
Železo, zinek, A, B, C, D, H
3. Dýchací ústrojí : A
4. Kůže :
A, B, C, E, H, D, biotin, měď, vápník, zinek, listová kyselina, karoteny,
fosfor, jod, koenzym Q 10, rutin, selen
5. Psychika :
B, C, hořčík
6. Oči :
A, B, C, rutin, selen, zinek, karoteny, křemík, fosfor, jod, koenzym Q 10
7. Imunita :
A, B, D, K, biotin, vápník, měď
8. Srdce :
A, C, E, vápník, fluor, draslík, hořčík, chrom, sodík, fosfor,
koenzym Q 10, L-carnitin
9. Krevní oběh :
Hořčík, dostatek tekutin (vše co také ovlivňuje ledviny a dýchací ústrojí,
psychiku)
10.Krev :
Molybden, vanad, listová kyselina, H, C, K, chrom, vápník, železo
11.Žíly, tepny, cévy : A, B, C, E železo, selen, hořčík, mangan, zinek, bór, křemík, rutin
36
12.Žlázy :
Hořčík, jod, zinek
13.Zuby, dásně :
A, C, vápník, fosfor, vanad, (psychika hraje velikou roli)
14.Mozek :
B12, draslík, fosfor, koenzym Q 10, L-carnitin, lecitin
15.Kosti, páteř :
Kyselina listová, C, D, vápník, germanium, mangan, fosfor, křemík
16.Ledviny :
Hořčík
17.Trávicí soustava : Hořčík, B, C, E, H, K
18. Hormonální činnost: Jod, Carnitin, B3, Koenzym Q10
19. Svaly: E, H
20. Jiná možnost
Pokud chcete zjistit, jaký orgán nemáte v pořádku, či je dobré se na něj soustředit, vyjměte
z balíčku 20 karet s čísly 1 až 20. Vyložením tří karet se dozvíte odpověď. Vyjde-li číslo
karty 20 (Jiná možnost) v odpovědi, je to jiný orgán, než je zde uvedeno.
Jaké potraviny obsahují výše uvedené vitamíny a minerály.
Podle mé teorie je většina nemocí způsobena nedostatkem energie, vitamínů a minerálů.
Vše souvisí se vším, když není v organismu dostatek energie (to je když je organismus podle
mé teorie „zablokován“ pro její příjem, není organismus schopen přijímat v maximální míře
ani vitamíny a minerály. V takovém případě užívané vitamíny a minerály organismus přijímá
s účinností 50%. Když je v organismu nedostatek energie, vitamínů a minerálů, není
organismus obranyschopný proti nemocím a rychleji stárne. Rychleji stárnou „oslabené
orgány“, proto je stáří jednotlivých orgánů v jednom těle různé. Při pokusech vědecké obce
s vitamíny a minerály nikdo bohužel nebyl schopen brát v úvahu to, že vzorek lidí, kteří se
pokusů účastnili, nemuseli být všichni stejně schopni přijímat biologicky účinné látky
v maximální úrovni. Mezi důležité patří zejména vitamíny A,C,E, protože jsou to
antioxydanty, protože neutralizují volné radikály, které ničí naše buňky. Z mých zkušeností
má většina lidí dostatek jen vitamínu A, který organismus přijímá i když je podle mé teorie
„zablokován“. Podle mých zkušeností většině klientů chybí. B3, B6, C, Rutin, L- Carnitin,
Lecitin, Křemík, Železo, Hořčík, Vápník, Fosfor, Zinek, Selen, Jod, Koenzym Q10.
Vypozoroval jsem, že kdo má dostatek - kombinace: B3, C, Koenzym Q10, nedostal
rakovinu, i když všechny předpoklady pro vznik rakoviny splněny byly. Vitamíny doporučuji
užívat minimálně 2x týdně, na podzim a v zimě častěji, okolo vánoc (je to největší stres)
denně, od jara dávky zase snižovat.
Vitamíny:
1. Beta-karoten : mléčné výrobky, vejce, játra, ledvinky, ryby - sleď, makrela, rybí tuk, ovoce
a zelenina (meloun, mrkev a ostatní červeně zbarvená zelenina, brokolice), máslo.
Doporučená denní dávka je 6 mg.
37
2. A Je důležitý antioxydant, ve správném množství podporuje tvorbu kostí, zubů,
pojivových tkání a pigmentů ,což chrání kůži a ovlivňuje kvalitu kůže, chrání vnitřní
orgány proti infekci, je nutný k dobrému zraku, brání vzniku různých deformit, ale při
předávkování způsobuje vrozené vady, potraty. Doporučení denní dávka je 0,8 mg.
V komplexu antioxydantů, který je v prodeji je vitamínu A 2,2mg. Od příjmu 1,5 mg
denně má negativní vliv na snížení hustoty kostí. Podle mé teorie podporuje rakovinu i
vznik rakoviny.
3. B1 ( thiamin) : Potraviny rostlinného a živočišného původu, obilniny, rýže, luštěniny, např.
hrách, fazole, dále otruby, ořechy, maso, vnitřnosti
Brání anémii, nervovým poruchám.
4. B2 (riboflavin) : Mléko, játra, ledviny, kvasnice, sýr, listová zelenina, drůbež, ryby,
brokolice, špenát
Pomáhá uvolňovat energii ze živin, ovlivňuje produkci hormonů v nadledvinkách,
ovlivňuje kůži, jazyk, dutinu ústní. Nedostatek se projeví boláky v ústech a popraskanými
rty. (Na rtech poznáme kvalitu tlustého střeva).
5. B3 (niacin- PP) :Játra, maso, ořechy, zrno, vejce, ryby, avokádo, otruby, zelenina (pažitka,
brokolice)
B3 považuji za nejdůležitější, většině lidí chybí. Napomáhá uvolňování energie z tuků a
cukrů, ovlivňuje nervovou činnost, trávicí soustavu, podporuje tvorbu pohlavních
hormonů, ovlivňuje kůži. Doporučená denní dávka je 20 mg. Doporučuji trojnásobné
dávky oproti doporučeným. Podle mé teorie podporuje léčbu rakoviny. Nejsme schopni
z běžné stravy zajistit množství, které organismus potřebuje.
6. B5 (kyselina pantothenová) : Maso, zrno, otruby, ledviny, ořechy, drůbež, melasa, vejce,
droby, obiloviny, brambory, luštěniny
Podporuje hojení ran, imunitní systém. Snižuje hladinu cholesterolu,brání zánětům
kloubů, chrání proti srdečním chorobám.
7. B6 (pyridoxin) : Játra, maso, ryby, vejce, zelenina, brambory, zrno, ledviny, srdce, melasa,
melouny
Pomáhá uvolňovat energii ze živin, vtvořit červené krvinky a protilátky, ovlivňuje kvalitu
kůže, trávicí a nervové soustavy. Podporuje imunitu. Chrání proti nádorům, vyrovnává
hladinu cukru v krvi. Doporučená denní dávka je 2,2 mg. Doporučuji dvojnásobné dávky
oproti doporučeným. Nejsme schopni z běžné stravy zajistit množství, které organismus
potřebuje.
8. B12 (kobalamin) : Maso, mořské produkty, játra, ledviny, sýr, mléko, zelenina hlavně
listová, kvasnice, vejce, meruňky, melouny, avokádo
B12 udržuje funkci nervového systému, podporuje tvorbu buněk, červených a bílých
krvinek, folikulů střev, syntetizuje generický materiál uvnitř buněk. Zlepšuje
paměť.Chrání proti alergenům. Doporučená denní dávka je 3 mikrogramy.Podporuje
rakovinu, vznik rakoviny.
9. Kyselina listová (patří k vitamínům řady B) : Listová zelenina, ořechy, játra, zrno,
kvasnice, vejce, avokádo zelená listová zelenina, ořechy, celozrnný chléb, houby, játra,
ořechy .
38
Pomáhá produkci genetického materiálu uvnitř buněk, který je nezbytný pro tvorbu
červených krvinek v kostní dřeni, pro růst a opravy buněk, udržuje ve správné funkci
nervový systém. Zlepšuje laktaci, kůži. Působí proti bolesti. Brání vzniku rozštěpu
páteře. Užívá se pro prevenci vrozených defektů u dětí. Doporučuje se před plánovaným
těhotenstvím a prvních 12 týdnů v těhotenství.
10. C : Citrusové plody, zelenina, ovoce, šípky, papriky, brokolice
Posiluje imunitní systém, urychluje hojení ran, ovlivňuje dásně, zuby, kosti, krevní
kapiláry. Díky vit. C byly vymíceny kurděje. Ve vysokých dávkách (1000 i více mg
denně) podporuje léčbu rakoviny. Doporučená denní dávka je 60 - 120mg, já
doporučuji 250 až 500mg. Pokud se objeví před-rakovinový stav, tak 1500mg, při léčbě
rakoviny 1000mg. Pro prevenci před nemocemi a proti stárnutí stačí 500mg. Průměrně
člověk přijímá ze stravy 40mg.
Nejsme schopni z běžné stravy zajistit množství, které organismus potřebuje.
11. D : Mléko, ryby (nejvíce platýz), rybí tuk, živočišné tuky, sýry, sluneční záření
D pomáhá absorbovat vápník z potravy, podílí se na srážení krve, udržuje správnou
funkci svalů, nervů. Při jeho nedostatku dochází k měknutí kostí a ke křivici.
Doporučuje se při léčbě rakoviny, ale podle mého názoru tomu tak není, já bych při
onemocnění rakovinou nedoporučoval příjem vitamínu D, ani slunění.
12. E : Obilniny, sója, rostlinné oleje, brokolice, listová zelenina, zrno, vejce, ořechy,
živočišné tuky Vit. E je antioxydant, který zpomaluje stárnutí, chrání buněčné výstelky
plic, podílí se na tvorbě červených krvinek a kontroluje jejich životnost. Podporuje
organismus při detoxikaci. Je nutné jej užívat společně s malým množstvím tuku.
Doporučuje se zapíjet plnotučným mlékem, pokud tuk není součástí tablety.
Doporučená denní dávka je 30mg.
13. H (biotin) : Vejce, ořechy, ovoce, maso, játra, mléko, ledviny, rýže, kvasnice, droždí
Brání šedivění vlasů, omezuje vypadávání vlasů. Nedostatek se může projevit ekzémem,
záněty kůže, svalovými bolestmi.
Minerály :
14. Bór : Ovoce, zelenina
Má protiplísňové a protibakteriální účinky.
15. Chlór : Voda
Má desinfekční účinky, bělící účinky.
16. Chrom : Zrno, maso, sýr, kvasnice, melasa, vejce
Zpomaluje stárnutí, pomáhá při hubnutí. Reguluje hladinu cukru v krvi. Stimuluje
tvorbu bílkovin, zvyšuje odolnost proti infekcím, pomáhá při řízení inzulínu.
17. Draslík (vitamín K): Chléb, zrno, luštěniny, mléko, tropické ovoce, ovoce, zelenina,
maso, játra, hrozinky
Sodík stejně jako draslík kontroluje vodu v těle, udržuje srdeční rytmus, podílí se na
tvorbě nervových impulsů. Nedostatek vitamínu K se projeví bušením srdce a celkovou
slabostí.
39
18. Kobalt : Zelenina, maso, játra, mléko, mořské produkty
Zvyšuje tvorbu červených krvinek. Ve velkých dávkách je toxický.
19. Fluor : Voda, mořské produkty, maso, některé čaje
Fluor vytvrzuje zubní sklovinu, posiluje stavbu kostí, stejně jako vápník. Doporučuje
se jej užívat společně s vápníkem. Podle mne podporuje rakovinu, vznik rakoviny.
20. Fosfor : Ryby, mléko, maso, vejce, obilniny, kvasnice, ořechy, sýr
Považuji jej za nejdůležitější minerál, podporuje činnost srdce a mozku. Nejsme
schopni z běžné stravy zajistit množství, které organismus potřebuje.
21. Germanium : Některé byliny, česnek, kořen žen-šen
Má protibakteriální a protinádorové účinky, tlumí bolest, zabraňuje osteoporóze.
22. Hořčík : ořechy, sója, tvrdá voda, zelenina, kakao, rýže, kvasnice, obilniny, luštěniny
Stavba zubů, kostí, kontroluje přenos nervových signálů, je přítomen procesu srážení
krve.
23. Jód : Mořské produkty
Jod se podílí na tvorbě hormonů štítné žlázy způsobí časem veliké problémy v celém
organismu. Podle mne podporuje rakovinu, vznik rakoviny, stejně jako mořská i
sladkovodní řasa. Doporučená denní dávka je 150 mikrogramů.
24. Křemík : Zrno, zelenina, voda, mořské produkty
Pomáhá bránit osteoporóze, zabraňuje ztrátě vlasového porostu
25. Mangan : Ořechy, zrno, luštěniny, obilniny
Je důležitý pro rozmnožovací funkce, nervové soustavy a kosti.
26. Měď : Játra, mořské produkty, ovoce, luštěniny, ledviny, ořechy, zrno, chléb, houby,
hroznové víno
Podílí se na tvorbě hemoglobinu, ovlivňuje kůži,nervové vzruchy, svalové kontrakce.
Aktivuje v buňkách chemické reakce, které produkují energii.
27. Molybden : Obilniny, luštěniny, vejce, zrno, obilné klíčky
Je důležitý pro metabolismus nukleových kyselin a tvorbu bílkovin
28. Rutin : Pohanka, slupka citrusových plodů
Nedostatek způsobuje poruchy menstruačního cyklu, krvácení dásní, je nutný pro cévy.
Nejsme schopni z běžné stravy zajistit množství, které organismus potřebuje.
29. Selen : Pšeničné klíčky, otruby, cibule, rajčata, brokolice, mořské ryby - tuňák, korýši,
ledviny, zrno, minerální látky, mléčné výrobky, paraořechy
Selen je antioxidant, snižuje riziko rakoviny, udržuje pružné tělní tkáně, chrání buňky
proti poškození. Neutralizuje vliv některých rakovinotvorných látek, snižuje tvorbu
lupů ve vlasech. Podporuje činnost srdce. Nejsme schopni z běžné stravy
zajistit množství, které organismus potřebuje.
40
30. Sůl (sodík) : Maso, nakládaná zelenina, luštěniny, mořské ryby, konzervované maso,
uzené maso
31. Vanad : Mořské produkty, petržel
Je důležitý pro tvorbu červených krvinek, snižuje hladinu cukru, podporuje
metabolismus tuků, chrání před zubním kazem.
32. Vápník : Mléko, sýry, tvaroh (mléčné výrobky), mák, ořechy, sója, kapusta, zelenina,
sezamové semínko, slunečnicové semínko, vývar z hovězích kostí, citrusové plody,
tvrdá voda, sardinky,
Důležitý pro stavbu kostí, brání osteoporóze. . Nejsme schopni z běžné stravy
zajistit množství, které organismus potřebuje.
33. Zinek : Maso, játra, vejce, mořské produkty, pšeničné klíčky, kvasnice, dýně, zrno,
luštěniny, celozrnné obilniny
Urychluje hojení ran, umožňuje pohlavní vývoj a růst, reguluje aktivity různých
enzymů. Nejsme schopni z běžné stravy zajistit množství, které organismus potřebuje.
34. Železo : Vnitřnosti, vejce, luštěniny, ořechy, mořské produkty, obilniny, kvasnice, špenát,
cukry, libové tmavé maso, sušené ovoce, zelená listová zelenina
Podílí se na tvorbě některých enzymů. Ovlivňuje energii v těle, kůži, ústní dutinu, jazyk,
nehty. Podporuje rakovinu, vznik rakoviny.
35. Cholin (+ inositol = lecitin) : Žloutek, játra, mléko, sója (nedostatek cholinu způsobuje
poruchy jater, vede ke zvýšení citlivosti na kancerogeny).
36. Síra: Je možné ji získat pouze v homeopatické formě.
Má význam pro detoxikaci organismu, podporuje buněčné dýchání, podporuje činnost
nadledvinek.
37. Koenzym Q10 Tento minerál považuji za jeden z nejdůležitějších, protože jsem objevil,
že při jeho dostatečném množství v organismu máme dostatečnou ochranu proti
rakovině, ale i dalším nemocím. Nejsme schopni z běžné stravy zajistit
množství, které organismus potřebuje.
38. Lecitin Je důležitý pro udržení paměti, podporuje činnost mozku, snižuje hladinu
cholesterolu. Doporučená denní dávka je 600 až 1000mg.
Vitamíny a minerály nestačí k udržení zdraví, další součástí potravy musí být živiny, tj.
cukry, tuky, bílkoviny, atd.
39. Vlákniny : (doporučená denní dávka je 25mg denně – v jednom jablku jsou 3g)
ovoce, například jablka, jahody, meruňky, rozinky, ostatní sušené ovoce, švestky,
tropické ovoce, např. pomeranče, banány, sušené ovoce
zelenina, například kukuřice, tuřín, fenykl, mrkev, celer, brokolice, pórek, špenát,
brambory, luštěniny, např. bob obecný, fazole, hrách, čočka, dále otruby, celozrnný chléb,
zrno, mandle, rýže, špenát.
41
40. Bílkoviny:
(proteiny) - bílkoviny jsou nejcennější složkou potravin. Je to makromolekula tvořená
řetězcem aminokyselin, kterých může být v jedné molekule i několik tisíc. Mají velký význam
ve stavbě organismu, v metabolismu, v obranyschopnosti, v krvi, v činnosti svalů atd. Některé
hormony jsou bílkovinné povahy, jako růstový hormon. Obsahují dusík a při nedostatku
bílkovin (nebo snížené možnosti jejich využití např. při cukrovce) mohou představovat
energetický zdroj. Trvalý nedostatek bílkovin je příčinou neobranyschopnosti organismu a
některých poruch organismu. Bílkoviny slouží jako zdroj materiálu pro stavbu a obnovu tkání.
Bílkoviny jsou živočišného původu a rostlinného původu. Nadměrné požívání bílkovin může
způsobit problémy s játry a ledvinami. Ani požívání bílkovin živočišného původu např.
z masa a mléčných výrobků se nedoporučuje přehánět, protože nasycené tuky v nich zvyšují
hladinu cholesterolu, což zvyšuje riziko srdečních chorob. Dalším zdrojem bílkovin je drůbež,
ryby, sýry, chléb, brambory, těstoviny, rýže, luštěniny, pšenice, ořechy, mandle, obilniny,
hrách. Kdo je vegetarián, měl by kombinovat různé druhy potravin rostlinného původu,
protože např. v mase jsou tzv. plnohodnotné bílkoviny, zatím co aminokyseliny, které chybí
jedné rostlině, jsou v jiné rostlině.
41. Enzymy : Druh proteinů, které urychlují chemické reakce (například trávení) v těle.
Maso, drůbež, ryby, luštěniny, obilniny, sója, ořechy, rýže, těstoviny, chléb, sýr, vejce,
mléčné výrobky. Doporučuje se příjem z poloviny živočišného a z poloviny rostlinného
původu.
42. Nenasycené tuky : Olivový olej, margarín, rybí olej, podzemnicový olej, olej z avokáda,
kukuřičný, slunečnicový, sójový olej, libové části kuřecího masa, netučné mořské ryby.
43. Nasycené tuky : Máslo, sádlo, hovězí a vepřové maso, skopové maso, vejce, mléko.
Vysoký příjem těchto tuků způsobuje zvýšení cholesterolu v krvi.
44. Sacharidy (cukry) : Jsou hlavním zdrojem energie. Nejjednodušším a nejstravitelnějším
cukrem je glukóza. Ta vzniká rozpadem sacharózy ( tj. řepného cukru) nebo štěpením
cukerných řetězců - škrobů. Bohatý obsah škrobů mají těstoviny, brambory, ovoce, zelenina,
obilniny, potraviny rostlinného původu, mouka, semena, hlízy. Nejbohatším zdrojem energie
jsou tuky a oleje. Zdrojem energie jsou lipidy. Ty zahrnují různé rostlinné a živočišné tuky.
Voda : Tvoří přibližně 70% hmotnosti těla. Je nutná pro akumulaci tepla v organismu a
podílí se na udržení stálé tělesné teploty. Ztrácí se z těla dýcháním, pocením, močením,
stolicí.
Pokud chcete zjistit, které látky váš organismus nepřijímá ze stravy, můžete vzít 44 karet
s čísly 1 až 44, zamíchat a vyložit nejdříve jednu kartu s otázkou, kolik z výše uvedených
biologicky důležitých látek můj organismus nepřijímá ( v současné době mi chybí, atd.)ze
stravy? (Tudíž musím doplňovat s přírodních produktů?) Potom vyložíme tolik karet, jejichž
počet byl na první vyložené kartě. Ty budou ukazovat výsledek- co nejsme schopni přijímat
ze stravy, či co nám chybí- podle typu otázky.
42
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY způsobeny nedostatkem vitamínů a minerálních látek
Nejdříve stručně:
Vypadávání vlasů způsobuje nedostatek zejména - B3, B12, D, cholin, inositol, kyselina
paraminobenzonová, panthotenod vápenatý, hořčík, vápník, zinek, selen, jód, měď, křemík,
železo, mangan, protein ( v tlustém střevě, v dýchacím ústrojí, v játrech).
Alergie, ekzémy, lupenka, plísně - zejména nedostatek B3, C, fosforu, zinku, selenu, jódu,
karotenu, koenzymu Q 10 (nejčastěji játra a žlázy, případně tenké střevo, tlusté střevo,
ledviny, slezina).
CNS, srdce - zejména nedostatek draslíku, hořčíku, fosforu, koenzymu Q10, selenu, zinku.
Nedostatek taurinu způsobuje ochabnutí nervového systému a slepotu.
Žíly, tepny, cévy - zejména nedostatek : B3, B6, C, křemíku, rutinu, fosforu, selenu,
koenzymu Q10 .
Roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, epilepsie a ostatní
nemoci mozku - zejména nedostatek - B12, C, fosforu, lecitinu, koenzymu Q10, L-carnitinu.
Problémy s očima – nedostatek A, karoteny, B3, C, hořčík, vápník, fosfor, zinek, selen,
lecitin, rutin, koenzym Q10.
Kazivost zubů - zejména nedostatek vápníku, křemíku, chloru, fluoru (příčina může být ve
všech orgánech, ale zejména tlusté střevo, krevní oběh, slezina). Další příčinou kazivosti zubů
(a parodontózy) je PLAK- 1. Měkký bělavý zubní povlak. Je tvořen sacharidy a bakteriemi
(streptokokem). 2. Patologicko-anatomické změny na nervových vláknech zubů.
Štítná žláza, gynekologické žlázy, ostatní žlázy - zejména nedostatek jódu, který podle mé
teorie je nutný užívat v čase mezi 21. až 22. hodinou.
Kosti, klouby, páteř - odvápnění je způsobeno tím, že chybí vápník, který organismus 2/3
populace přijímá pouze v kombinaci s hořčíkem, 1/3 populace musí užívat v kombinaci
vápník + hořčík + vitamín C, a to v určitém čase - 13.00 až 14.00. Chybí i selen. Podle mé
teorie má souvislost využitím biologicky důležitých látek i věk- čím jsme starší, tím hůře
organismus tyto látky přijímá ze stravy a musíme je čím dál tím častěji užívat v potravinových
doplňcích. Problémy s klouby mohou být způsobeny infekcí, nejčastěji Chlamydie (viz
kapitola Partnerské vztahy-neplodnost-Chlamydie), či nedostatkem pohybu. Klouby jsou
vyživovány jen kloubní tekutinou, která se tvoří jen při pohybu. Proto lidé, kteří si více sedí a
leží tyto problémy mají a postupně „ztuhnou“.
Krvácení dásní – nedostatek koenzymu Q10. Koenzym Q10 je biologicky účinná látka, která
v buňkách mění tuky, cukry a bílkoviny na energii. Je to účinný antioxidant, který chrání
buňky před poškozením volnými radikály, je důležitý pro všechny životní funkce včetně
obnovy a růstu buněk.
Migrény - nedostatek pohybu, sexu, seberealizace, v důsledku toho se vytvoří „ psychický
blok“ na krční páteři, ledviny, játra, vysoký tlak, nízký tlak. Nedostatek histaminu, B12 (př.
43
Jiných vitamínů a minerálů), „blok“ na krční páteři, atd., způsobuje deprese. Deprese se
mohou projevovat i špatnými sny, zejména válečnými a to i u dětí (a lidí), kteří válku
nezažily.
Z mého pohledu není ani tak důležité, jaké zdravotní problémy způsobuje nedostatek určitých
vitamínů, minerálů či jiných biologicky účinných látek v organismu, protože je to zavádějící,
ale zopakuji známé skutečnosti dostupné z mnoha publikací. Podle mé teorie (viz tato kniha)
je patrné, že když se budeme snažit do „zablokovaného“ organismu jakýmkoli způsobem
vpravit chybějící látky, organismus je nepřijme s maximální účinností a projdou bez užitku
trávicí soustavou. Dále je jasné, že vše souvisí se vším a například chybějící vápník způsobí
řadu zdravotních problémů od lámavosti nehtů po arytmii srdce právě pro souvislosti mezi
jednotlivými orgány. Proto tvrdím, že je zbytečné se zabývat tím, co zrovna v organismu
chybí a je nutné docílit vyváženosti všech biologicky důležitých látek v organismu tím, že
udržíme organismus „odblokovaný“ a dále tím, že vyváženou stravu budeme doplňovat o ty
látky, které organismus není schopen přijmout ani z vyvážené stravy či ve stravě chybí. Asi
jsem neobjevil nic převratného, když jsem zjistil, že čím jsme starší, tím hůře organismus
přijímá vitaminy a minerály ze stravy (tím víc se šidíme na kvalitě stravy) a málokdo ze
starších a starých lidí doplňuje vitamíny a minerály v tabletách. Pamatuji se, že za mého mládí
se znal a doporučoval jen vitamín C, kterého jak paradoxně zjišťuji, má většina lidí dost,
protože patrně tento návyk z dřívější doby má ve svém podvědomí zafixován. Nechtěl bych
opisovat z různých publikací, kterých je hodně na trhu, jak funguje živý organismus, že
existují vitamíny rozpustné v tucích, vitamíny rozpustné ve vodě, že určitých vitamínů a
minerálů se lze (zejména když je organismus „zablokován“) předávkovat. Je ale dobré si
připomenout, že skladováním se kvalita potravin snižuje, ubývá na energetické úrovni, je
menší množství důležitých látek v takových potravinách, zejména špatně skladovaných či
špatně upravených. Strava by měla obsahovat dostatek škrobů, bílkovin, tuků, vlákniny.
V jedné knize o správné výživě jsem se dočetl, že vitamín A působí protinádorově, podle
mých zkušeností růst nádorů podporuje, stejně tak mám v praxi ověřeno, že růst nádorů
podporuje mořská řasa a v některých případech i vitamín B12, železo, vitamín D a záření
slunce.
Problémy s trávením- příčin může být mnoho, od nevhodné stravy, nedostatku tekutin po
„blok“ na páteři, stres. Zejména naraženou kostrč jsem určil v mnoha případech ve stáří jako
prapůvodní příčinu rakoviny tlustého střeva. Další příčinou špatného trávení je dysfunkce
slinivky např. ze stresu. Slinivka v takovém případě neprodukuje správné množství enzymů a
strava prochází organismem bez užitku nestrávená. Tím dochází k poruše metabolismu. Tak
je tomu i když přijímáme v „zablokovaném“ stavu i tu nejvhodnější stravu či vitamíny a
minerály v tabletách. Příznakem je pocit, že je člověk „nafouklý“ a i když konzumuje
minimum potravin, přibírá na váze.
44
AKUPRESURY : (obr. v příloze)
Základní akupresury na „odblokování“ organismu jsou 1.2.3.4. – viz příloha
Další akupresury (obr. v příloze)
bod č. 1 - pravé ucho v horní části - na vylepšení psychického stavu, odstranění migrény,
bolestí hlavy (pokud není způsobena změnou tlaku), stresu atd. Akupresuru tohoto bodu
provádějte mezi 11. a 12. hodinou.
bod č. 2 - levé ucho uprostřed - na „odblokování těla“ pro přijímání energií. Akupresuru
můžete provádět kdykoliv, na čase nezáleží. U úplně „zablokovaného“ člověka je naprosto
nezbytné provádět akupresuru 10 - 15 minut denně po dobu 14 dní až 3 týdnů.
bod č. 3 - pravé ucho - na zlepšení činnosti žláz. Akupresuru provádějte mezi 16. a 17.
hodinou.
bod č. 4 - levé chodidlo asi uprostřed - na úpravu tlaku.
bod č. 5 - pravé ucho uprostřed – „zlepšení metabolismu“. Nejvhodnějším časem pro
akupresuru je doba mezi 16. a 17. hodinou. U úplně „zablokovaného“ člověka je třeba
provádět akupresuru 14 dní až 3 týdny.
bod č. 6 - levé ucho v dolní části - závislost (drogy, alkohol, práce, partner atd.).
Akupresuru aplikujte mezi 11. a 12. hodinou.
bod č. 7 - levé ucho v horní části - vylepšení paměti.
bod č. 8 - mezi obočím - emocionální poškození. Akupresuru provádíme mezi 11. a 12.
hodinou.
Uvedené časy jsou středoevropské. Upozorňuji, že u akupresury je třeba počítat s tím, že
„nezablokovaný“ člověk se může její aplikací „zablokovat“.
Pro ty, kteří to chtějí mé akupresury zkusit bez mého doporučení a diagnostiky,
doporučuji provést akupresury 1.2.3., každou pouze 15 minut (u středně a těžce
nemocných maximum- tj. každou akupresuru 25 minut). Po té opakovat jen akupresuru
č. 1. jedenkrát za 10 dní a pouze již jen 10 minut, opakovat 5x až 8x, u těžce nemocných
10-12x. Akupresuru č. 1. lze opakovaně provést po stresové situaci, ale jen 15 minut.
Většinu případů chronické únavy se v krátké době (1 až 3 měsíce) podařilo vyřešit - vždy
šlo o „zablokovaný“ organismus s nedostatkem základních vitamínů a minerálů. V těchto
případech jde jen o způsob, jak organismus plně odblokovat a docílit toho, aby přijímal
vitamíny, minerály a ostatní důležité látky (ty zatím většinou bez užitku procházely trávicí
soustavou). Dalším problémem je najít směs bylin, kterými se vyplaví z těla viry. Směsi
zjišťuji individuálně a většinou je složení podobné jako směsi bylin na zbavení se
rakovinových virů.
45
Většinou u těchto lidí chyběla i síra v nadledvinkách, kterou je možné získat jenom v
homeopatické formě, doporučuji užívat mezi 11. až 12. hodinou, stačí 8 - 9 týdnů.
Další osvědčený bod je uprostřed čela - nad obočím. Jeho akupresurou se mi podařilo
několika klientům odstranit psychické poruchy, které vznikly v dětství negativním vlivem
rodičů. Pětatřicetiletá klientka se pomocí akupresury (a AKTU) tohoto bodu (a AKTU)
zbavila vady řeči (koktání).
Pouhá akupresura však nestačí, musí být spojena s relaxací v nižší hladině vědomí (viz
AKT), protože k poškození došlo rovněž v nižší hladině vědomí - v té jsme od početí do 10 až
16 let.
U nemocných cukrovkou jsem získal tu zkušenost, že lidem z „třetí stravovací skupiny“
způsobuje tuto nemoc dysfunkce zejména slinivky břišní. Příčinou cukrovky u lidí z „první
stravovací skupiny“ (nemoc vypukne vlivem stresu) je dysfunkce nadledvinek. Většinou se
prolíná dysfunkce slinivky i nadledvinek v různém poměru. U cukrovky způsobené stresem
(dysfunkce nadledvinek) se podařilo docílit v 90% dobrého stavu nejpozději do 4 měsíců. U
cukrovky způsobené dysfunkcí slinivky zatím nebyly výsledky v léčení alternativními
způsoby dobré, protože jde o jeden základní problém. Slinivka nebude podle mne produkovat
inzulín, dokud k tomu nebude „donucena“. Jenže není možné bez spolupráce s lékařem nechat
organismus dojít ke kolapsu tím, že si nemocní přestanou inzulín dodávat injekčně. A dokud
bude organismus dostávat inzulín náhradním způsobem, nebude „ochoten“ jej začít
produkovat sám, i když je organismus po výše uvedených alternativních způsobech v pořádku
a je toho schopen. Je to jakýsi začarovaný kruh. Ale i tak je pro mne potěšující, že se aspoň
stav nemocných cukrovkou nezhoršuje, mírně se ve všech případech zlepšil a snížily se nutné
dávky inzulínu.
Asi není nový objev to, že snížením tepové frekvence srdce se prodlouží věk. Normální
tepová frekvence je 72 tepů za minutu. Podle mé teorie snížením tepové frekvence i
v pozdějším věku se dá výrazně prodloužit „životnost srdce“ a tím věk, až o 22 let. I když
někdo v např. 55 letech sníží tepovou frekvenci na 50 tepů za minutu, je možné prodloužit
věk až o 15 let. Toto snížení zapříčiní užívání některých léku na úpravu tlaku, např.
LOKREN.
ZÁKLADNÍ ČASTI LIDSKÉHO TĚLA
Hlava, nervový systém, krk, trávicí soustava, žlázy s vnitřní sekrecí, žlázy s vnější sekrecí,
játra, střeva, dýchací ústrojí, brzlík, ledviny, žlučník, žíly, tepny, srdce, krevní systém, slezina,
genitálie, močový měchýř, žaludek, dvanácterník, kosti, klouby, páteř, svaly, vazivo, kůže.
Podle systémů:
U kůže se ptáme na choroby : zhoubný melanom (typ rakoviny kůže, který se obvykle vyvine
z existujících tmavých pih či mateřských znamének), lišej, lupenka, impetigo (bakteriální
infekce), alergická dermatitida, ekzém.
KOSTERNÍ - všechny kosti, chrupavky, klouby a vazy, které je spojují
SVALOVÝ (MUSKULÁRNÍ) - svaly těla, některé ovládané vůlí (kosterní neboli příčně
pruhované svaly), jiné vůlí neovladatelné (hladká svalovina) a srdeční sval
46
NERVOVÝ - mozek, smyslové orgány (oči, uši, chuťové pohárky, čichové a hmatové
receptory), nervy a mícha
HORMONÁLNÍ (ENDOKRINNÍ) - žlázy, které produkují hormony: podvěsek mozkový
(hypophysis), štítná žláza (glandula thyroidea), příštítná tělíska (glandula parathyroidea),
nadledviny (glandulae suprarenales), slinivka břišní (pancreas), brzlík (thymus), část varlat
(testes) a vaječníků (ovaria) a malé části tkáně ve střevech
DÝCHACÍ - plíce (pulmo), průdušky (bronchus), průdušnice (trachea), ústa, hrtan (larynx),
nos, bránice (diaphragma)
SRDEČNĚ - CÉVNÍ - srdce, tepny (arteriae), žíly (venae), vlásečnice (vasa cappilaria), krev
MÍZNĚ - CÉVNÍ - struktury podílející se na oběhu mízy (lympha) a na ochraně těla proti
nemocem : lymfatické uzliny, cévy, slezina, krční a nosní mandle (tonsillae), brzlík (thymus)
TRÁVICÍ (GASTROENTERÁLNÍ) - ústa, zuby, jazyk, slinné žlázy (glandulae salivariae),
jícen (oesophagus), žaludek (gaster), tenké střevo (intestinum tenue), játra (hepar), žlučník
(vesica fellea), slinivka břišní (pancreas)
VYLUČOVACÍ - orgány a žlázy podílející se na odstraňování nepotřebných látek z těla :
potní žlázy, tlusté střevo a močový měchýř
MOČOVÝ - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice
ROZMNOŽOVACÍ (REPRODUKČNÍ) - muži: varlata (testes), penis, předstojná žláza
(prostata), semenné váčky, močová trubice (urethra)
- ženy : vaječníky (ovaria), vejcovody (tuba
uterina), děloha (uterus), krček dělohy (cervix), pochva (vagina), lůno (vulva)
Mužské a ženské pohlavní hormony ovlivňující pohlavní vývoj a funkce, jakož i druhotné
pohlavní projevy, například menstruaci u žen.
U zubů se ptáme na příčiny zubního kazu : špatné čistění zubů, nedostatek vitamínů,
prvků, skladba potravy, kyselé prostředí v ústech atd.
U střev se ptáme na přítomnost polypů a karcinogenů, z nichž vzniká rakovina střev.
Kyvadlem lze v atlasu lidského těla nalézt místo, kde polyp či karcinogen je.
Tabulka žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní) :
Podvěsek mozkový (hypofýza), štítná žláza, příštítné žlázy, příštítná tělíska, pohlavní žlázy
a varlata, vaječníky, prostata a přídatné žlázy, nadledviny, slinivka břišní (je žlázou s vnitřní i
vnější sekrecí).
Tabulka žláz s vnější sekrecí (exokrinní):
Slzné, slinné, mléčné, potní, mazové, kožní, pachové.
Budeme-li zkoušet kyvadlem (kartami – viz závěr knihy), můžeme se ptát např. takto:
Pokud nám kyvadlo ukáže plíce, zeptáme se: Na kolik procent mám nemocnou levou plíci?
Pravou plíci?
Stanoví-li nám kyvadlo nemoc v oblasti hlavy, použijeme následující tabulku:
Prodloužená mícha, most, mozeček, mamillární tělíska, hypofýza, talamus a hypotalamus,
laloky : čelní, spánkový, temenní, týlní, corpus callosum, malý mozek, velký mozek,
47
mozková kůra, oči, sluchové ústrojí, nos, hrtan, čelní dutina, ústní dutina, jazyk, horní patro,
spodní patro, měkké patro, zuby, nosní mandle, zrakové nervy.
Ucho (možnosti poruchy sluchu) :
Zevní ucho, zevní zvukovod, tvrdá kost (tzv. skalní kost), bubínek, tři kůstky (kladívko,
kovadlinka, třmínek), tekutina vnitřního ucha, hlemýžď, Cortiho orgán, sluchový nerv,
polokruhové kanálky a sakulus a utrikulus, Eustachova trubice (poruchy sluchových center v
mozku, poškození nervových drah).
Oko:
Rohovka, komorový mok, zornice, duhovka, řasnaté těleso, spojivka, vaz, čočka, centrální
kanál, sítnice, sklivec, bělmo, cévnatka, slepá skvrna, žlutá skvrna, zrakový nerv.
Krk:
Jícen, průdušnice, hrtan, hrtanová příklopka, krční mandle.
Pokud nám kyvadlo ukáže páteř, ptáme se dále, ve které části páteře je anomálie:
1. krční - 7 obratlů
2. hrudní - 12 obratlů
3. bederní - 5 obratlů
4. křížová
Ukáže-li nám kyvadlo například číslo 3 (bederní část), ptáme se: Ve kterých obratlích je
anomálie? Pozorujeme kyvadlo, na které čísla bude ukazovat. Použijeme stupnici 1 až 12
(jinak užívanou jako hodiny nebo měsíce). U nemoci kostí se ptáme na osteoporózu,
rakovinu.
Orgány imunitního systému :
Kostní dřeň, brzlík, mízní uzliny, lymfatické tkáně, krevní cévy, slezina, mízní cévy.
Jestliže některé mikroorganismy překonají obranné mechanismy nespecifické imunity,
jsou napadeny bílými krvinkami, které tvoří součást adaptivního imunitního systému (bílé
krvinky produkuje kostní dřeň).
Buňky imunitního systému :
Fagocyty - putují k místu infekce a pojídají bakterie
T buňky - rychle se dělí, aby ničily infikované částice a nádorové buňky
B lymfocyty - vytvářejí protilátky, které ničí mikroorganismy
B paměťové buňky - tvoří se po infekci a vytvářejí protilátky
T lymfocyty - chrání organismus před viry
Výkladem na tři karty je možné zjistit, zda máme problém se zubem či zda zub
nezpůsobuje náš zdravotní problém. Více plusových znamének ve vyložených kartách
znamená ano. Dále vybereme ze všech karet dvě, které nám odpoví v tabulce zubů, které zuby
se podílí na našich zdravotních problémech. Zuby se číslují od středu do krajů. K dalším
otázkám může být inspirací dotazník v závěru. Přesvědčil jsem se, že zuby hrají velkou roli ve
zdravotním stavu, proto jsem je zařadil do samostatné sekce.
48
Výkladem je možné podrobně zjistit, o jaký problém ze zubem jde.
Č. 1 zánět, č. 2 váček, č. 3 cysta, č. 4 zubní kaz, č. 5 vadí amalgamová plomba, č. 6 vadí
můstek, č. 7 přerušená energetická dráha zubu po vytržením zubu, č. 8 roste zub, č. 9 zánět
v dásni, č. 10 paradentóza, č. 11 zubní kámen, č.12 jiná možnost, karta č 13. není žádný
problém.Je nutné vybrat 13 karet s čísly 1 až 13, potom teprve míchat a vykládat.
Tabulka orgánů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Mozek,
Hypofýza
Mícha
Oči
Uši, nos, krk
Zuby, dásně
Centrální nervová soustava
Periferní nervová soustava
Kosti, klouby
Páteř
Svalová hmota, vazivo
Kůže
Žlázy s vnitřní sekrecí
Žlázy s vnější sekrecí
Štítná žláza, příštítné žlázy
Plíce
Průdušky, nosohltan, dýchací cesty
Srdce
Krevní oběh
Tepny, žíly, cévy
Krev
Brzlík
Slezina, imunitní systém
Slinivka břišní
Játra, žlučník
Žaludek, dvanácterník
Tenké střevo, slepé střevo
Tlusté střevo
Ledviny
Močový měchýř, močovody
Rozmnožovací (pohlavní) orgány
Jiná možnost
Tabulka zubů
Zub č. 1 vpravo nahoře
Zub č. 1 vlevo nahoře
Zub č. 1 vpravo dole
Zub č. 1 vlevo dole
Zub č. 2 vpravo nahoře
Zub č. 2 vlevo nahoře
Zub č. 2 vpravo dole
Zub č. 2 vlevo dole
Zub č. 3 vpravo dole
Zub č 3 vlevo dole
Zub č. 3 vpravo dole
Zub č. 3 vlevo dole
Zub č. 2 vpravo nahoře
Zub č. 2 vlevo nahoře
Zub č. 2 vpravo dole
Zub č. 5 vlevo nahoře
Zub č. 5 vpravo nahoře
Zub č. 8 vlevo nahoře
Zub č. 8 vpravo nahoře
Zub č. 8 vlevo dole
Zub č. 8 vpravo dole
Zub č. 2 vlevo dole
Zub č.6 vlevo nahoře
Zub č. 6 vpravo nahoře
Zub č. 3 vlevo nahoře
Zub č. 3 vpravo nahoře
Zub č. 5 vlevo dole
Zub č. 5 vpravo dole
Zub č. 1 vlevo nahoře
Zub č. 1 vpravo nahoře
Zub č. 1 vlevo dole
Zub č. 1 vpravo dole
49
PŘEHLED NĚKTERÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ - čím jsou způsobeny
FUNKCE URČITÝCH ORGÁNŮ V TĚLE
ÚNAVOVÝ SYNDROM
Pro udržení zdraví má velký význam fungování vlastních obranných systémů
v organismu. Podle jedné mé kamarádky- lékařky, která mimo lékařské praxe má zkušenosti
i s homeopatií a čínskou medicínou, zabývá se rovněž alternativními způsoby léčby, jde o
nechuť k životu. Asi by to bylo téma k diskusi, ale podle mne jde ze 70% o psychický
problém, příčiny jsou v dětství ( důsledkem je trvalý stres).
Je-li imunitní systém v pořádku, organismus se dokáže sám vyrovnat s velkou řadou
infekcí, s nadměrným dělením nádorových buněk atd. Příčina nemoci není známa, u mnoha
nemocných byl zjištěn EB virus. Nemocní mimo únavy mají i bolesti kloubů, zubů, svalů,
zvýšené teploty. Mimo klasické léčby se doporučuje užívání enzymů.
Buňky imunitního systému:
Fagocyty - putují k místu infekce a pojídají bakterie
T buňky - rychle se dělí, aby ničily infikované částice a nádorové buňky
B lymfocyty - vytvářejí protilátky, které ničí mikroorganismy
B paměťové buňky - tvoří se po infekci a vytvářejí protilátky
T lymfocyty - chrání organismus před viry
Orgány imunitního systému : kostní dřeň, brzlík, mízní uzliny, lymfatické tkáně, krevní
cévy, mízní cévy, slezina.
Z mé praxe se jedná o neobranyschopný organismus „přemožený“ viry. Po aplikaci
akupresur a doplnění vitamínů a minerálů rychle regeneruje a je schopen se virům bránit. Po
aplikaci čaje proti virům (většinou rakytník, šalvěj, zlatobýl – cca 1/3 litru denně), který je
nutné užívat minimálně 12 týdnů, po desetidenní pauze znova užívat asi 10 týdnů, se
z organismu většina virů „vyplaví“, se zbytkem si již organismus poradí. Z praxe se mi
potvrdilo, že většina klientů, u kterých byl únavový syndrom (EB vir) zjištěn, jsou náchylnější
na viry (snadno a všude se dostanou do organismu) než je průměr a organismus těchto lidí je
po „zablokování organismu“ neobranyschopný i proti malému množství virů. Proto jako
prevenci těmto lidem doporučuji zbavovat se virů průběžně a pravidelně, cca jedenkrát ročně
vždy na začátku jara. Stačí výše uvedené směsi čajů užívat 4 týdny.
HIV
Human immunodeficiency virus – virus lidského imunodeficitu, který způsobuje
onemocnění AIDS. Jsou známy dva typy – HIV1 a HIV2. HIV je schopen dlouhodobě
přežívat v napadených buňkách. K těm patří zejména podskupina bílých krvinek podílejících
se na obranyschopnosti lymfocytů CD4, jejichž porušená funkce a postupný zánik narušují
imunitu.Virus byl prokázán i v jiných buňkách, například nervových. Přenáší se pohlavním
stykem, krví, z matky na plod.
Po infikování jsou zjistitelné protilátky (které nemají ochranný charakter proti viru) od 3
do 11 měsíců, podle mé teorie však i po osmi letech a jedině z těchto protilátek je možné
nakažení virem prokázat testy.
50
Laboratorní testy viru HIV.)
1. HIV enzymo-imunoesej
2. Westem blot
3. Krevní obraz
4. Absolutní počty CD4 lymfocytů
5. Procento CD4 lymfocytů
6. Beta-2-mikroglobulin
7. p24 antigen
Před léčbou je nezbytné znát schopnost organismu přijímat energii a další látky a jejich
množství. Léčba bude patrně podobná jako u CFS a rakoviny.
Mé zkušenosti s touto nemocí jsou negativní. Setkal jsem se pouze se dvěma mladými
lidmi, kteří přišli s tím, že vyzkouší moji metodu. Na první konzultaci jsem jim řekl, co mají
dělat, aby organismus začal být obranyschopný díky akupresurám, odblokování páteře,
doplnění vitamínů a minerálů. Chtěl jsem vyzkoušet směs bylin na zbavení se virů. Nabídl
jsem zdarma možnost kontrol, protože nemocný organismus má tendenci se znova
„zablokovávat“ a nejenom u HIV, ale u všech těžkých nemocí, je nutná kontrola stavu cca
jedenkrát za 14 dní. Bohužel už se víc neobjevili. Když jsem hledal takto nemocné, nepovedlo
se najít nikoho, kdo by měl chuť vyzkoušet alternativní způsoby léčby. Dokonce jsem na
jedné pracovní cestě v Thajsku nenašel takto nemocné. Ani ve středisku, kam spíše jdou takto
nemocní zemřít, jsem neuspěl. Divné mi bylo, že ani ošetřující personál neprojevil zájem to
zkusit. Přišel jsem na to, že HIV nemocní mají současně porušen pud sebezáchovy, tedy
duševní poruchu a nemají zájem se vyléčit a tvrdí, že to tak mělo být a mají zemřít. Někteří se
rádi předvádějí jako oběti.
Podle dokumentu RTL z roku 1999 je prý prokázáno, že vir HIV se rozšířil z Afriky a
původcem jsou opice, zejména šimpanzi.Od šimpanzů podle výše popsaného dokumentu se
vir HIV přenesl krví do organismu lovců těchto zvířat a do organismu hospodyň, které syrové
zakrvavené maso opic zpracovávaly. Opice mají obranné látky proti tomuto viru, takže se
nijak u opic neprojevuje.
Podle jednoho dokumentu z 15. 11. 2003 umírá denně více než 8000 lidí v celém světě
na HIV a je předpo kla d, že do deseti let by to mohl být dvojnásobek. Podle Světové
zdravotnické organizace se v roce 2003 /informace ze dne 1.12.03) nakazilo pět milionů lidí,
3 miliony v roce 2003 již zemřelo ( z toho bylo 2,5 milionu mladších 15ti let), v současnosti
žije 40 milionů nakažených virem HIV. V česku bylo v roce 2003 evidováno 652 nakažených
HIV, z toho v roce 2003 přibylo 58 nově nakažených. V roce 2005 překročila hranice
nemocných HIV 1000 lidí. Lékaři přiznávají, že v nejbližší budoucnosti nebude lék na tuto
nemoc. BBC dělalo průzkum o znalostech populace o HIV a většina lidí tuto nemoc
nepovažuje podle tohoto průzkumu za smrtelnou nemoc. Podle dokumentu ve zprávách ČT
12/2005 je 40,3 milionu HIV pozitivních a jen v roce 2005 přibylo 5 milionů nemocných.
Jsem přesvědčen, že léčba bude podobná jako léčení rakoviny, proto jako účinné považuji
„vyplavení“ virů z organismu stejně, jako zbavení se rakovinových virů.
51
CHRÁPÁNÍ
Pokud není příčinou únava, infekce či nemoc např. srdce, může být křivě rostlá nosní
přepážka, zvětšené nosní mandle, nosní polyp, zvětšené nosní podnebí, ochablé svalstvo
jazyka, jedná se nejčastěji o ochablé měkké části horních cest dýchacích. Chrápání může
způsobovat suchý vzduch, nevhodná teplota vzduchu v místnosti při spánku, špatná poloha při
spánku, špatné prostředí, nedostatek životní energie pro dobrý spánek, nevhodná doba pro
začátek spánku, nevhodná výška lůžka nad zemí. Nejjednodušší je vyzkoušet změnu polohy
při spánku, pro cca 80% populace je vhodná poloha – hlava směr západ až sever, nohy směr
východ až jih. Není dobré mít při spaní hlavu k oknu. Pro většinu populace je optimální mít
tělo asi 40-50cm nad zemí, teplota v místnosti 18-22°C, optimální vlhkost 40-60%. Důležitá
je velikost místnosti a počet lidí v místnosti na spaní. Samozřejmostí je nebýt ve stresu a mít
dostatek životní a fyzické energie, vitamínů a minerálů. Ráno máme mít 100% energie, večer
asi 75%. Nutné minimum je polovina životní energie, jinak organismus není schopen
regenerovat, ani odpočívat. Úplně „zablokovaný“ člověk podle mé teorie má ráno 50%
energie, večer 30%, což je málo. Když energii bude chtít takový člověk doplnit z náhradních
zdrojů, jako je voda ve vaně, či ze stromu, je schopen ji podle mé teorie doplnit maximálně na
50%. To aspoň stačí na dobré vyspání. Po „odblokování“ organismu (viz kapitola Akupresury
1.2.3), každé maximálně 25 minut, se organismus otevře na maximum pro přijímání energie,
vitamínů a minerálů. Dalším problémem může být to, že většina lidí musí při spaní mít hlavu
tím „správným“ směrem, pro většinu lidí je to hlava směrem na západ až sever, nohy východ
až jih.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Podle dermatologů je životnost vlasů 2 - 7 let, ve výživě by mělo být dostatek minerálů,
vitamínů – především železo a zinek, aminokyselin, biotinu. Existuje velké množství
přípravků, které podle mne nemají výrazný účinek v zabránění vypadávání vlasů, zejména u
mužů v pozdějším věku, protože zde hraje roli dědičnost a hormonální činnost. Vlasový
porost ovlivňuje i štítná žláza. Proto si myslím, že spíše by byla účinná hormonální léčba než
přípravky, které se aplikují na vlasy. Kvalitu vlasů ovlivňuje dýchací ústrojí, proto i vše, co
souvisí s dýcháním. Proto léčba je podobná jako při léčbě dýchacího ústrojí. Doporučuji
vyšetření hormonální činnosti, u mužů množství testosteronu, začít správně dýchat
(nadechovat nosem zhluboka až do břicha vydechovat ústy, alespoň 3x v týdnu cca 10 minut
v průběhu dne). Odblokovat organismus a zejména hrudní páteř, po té doplňovat vitaminy a
minerály.
OSTEOPORÓZA
Osteoporóza je úbytek vápníku a řídnutí kostí. Fluor dodává kostem a zubům pevnost a
tvrdost, současně zabraňuje překyselení v ústech. Fosfor je potřebný ke stavbě kostí, zubů a
růstu buněk. Vápník je nutný pro stavbu kostí, zubů, dásní, reguluje rytmus srdce.
V České republice má osteoporózu čtyři sta tisíc žen a dvě stě tisíc mužů ve věku nad 65
let. Podle mé teorie takto postižení lidé nejsou schopni přijímat vápník ze stravy a je nutná
kombinace hořčík + vápník + vitamín C, př. + vitamín D. Vápník organismus těchto lidí
mnohdy nepřijímá i díky zhoršené hormonální činnosti, což je důsledkem nedostatku jodu a
týká se to zejména žen v přechodu a po přechodu.
S nedostatkem vápníku souvisí i hormonální činnost. Příštítná tělíska řídí krevní hladinu
vápníku a fosforu. Tato žláza v vnitřní sekrecí produkuje parathormon, který zvyšuje hladinu
52
vápníku v krvi. Výše uvedené látky doporučuji užívat minimálně 2x týdně trvale.
Vědci dodnes s jistotou nevědí, co osteoporózu způsobuje. Cvičení s hormonální terapií
dokáže ztrátu kostní tkáně pouze zpomalit. Jen v USA je osteoporózou postiženo 12 milionů
lidí, většinou žen po menopauze. Výzkumem NASA bylo zjištěno, že v kosmu slábnou kosti 4
x rychleji. Byl vyvinut lék s názvem ALX 111 – je syntetickou verzí hormonu, který
produkují přištítná tělíska-Parathyroideální hornon, který je odpovědný za tvorbu kostní tkáně
a udržuje hladinu vápníku v krvi. Tento lék se zkoušel od r. 2001. Buňky zvané Osteoklasty
odstraňují starou tkáň, zatím co buňky zvané Osteoblasty vytváří novou. Oba tyto procesy
jsou za normálních okolností v rovnováze. Při osteoporóze se však zlikviduje více kostní
tkáně, než se vytvoří. Po určité době jsou kosti řídké a porézní. Výše uvedený lék má
stimulovat více buněk zvaných Osteoblasy, aby vytvářely více kostní tkáně, než obvykle.
Zvýšením hormonální činnosti o 10% už pacientům nehrozí zlomeniny kostí. Je třeba si
uvědomit, že hormon produkující příštítná tělíska kontroluje hypofýza. Proto může být
příčinou i „blok“ na krční páteři, či dysfunkce hypofýzy.
ARTRÓZA
Kloubní onemocnění, zejména „velkých kloubů“ – kyčle, kolena, ramena. Artróza může
ale postihnout i menší a drobné klouby, které spojují páteřní obratle. Příčinou mohou být
sportovní aktivity, úrazy, nadváha, strava. Základem osteoartrózy je postižení kloubní
chrupavky. Postupně dochází ke změnám ve všech kloubních tkáních. Změny chrupavky
spočívají ve ztrátě elasticity a pevnosti. V jejich důsledku chrupavka ztrácí průhlednost, lesk,
ztenčuje se, vznikají trhliny. Proto se začíná objevovat bolest a záněty. Selen pomáhá proti
zánětům a otokům.
Léčba je obtížná a proto je dobré věnovat se prevenci, tzn. předcházet zánětlivým
onemocněním a provádět čistící kůru, při které se z kloubů nečistoty vyplaví. Doporučuji
užívání bylin na čištění kloubů, z hotových výrobků se osvědčil Gynex. Dále je třeba
vyšetření ledvin a vyloučit vyšetřením krve bakteriální infekci – chlamydie.
Neméně důležité je při problémech zejména kolenních kloubů vyloučit „zablokované“
energetické dráhy ledvin (způsobují problémy v levém koleni) a dráhy jater (způsobuje
problémy v pravém koleni. Silný stresový zážitek (či zánět ledvin) se projeví „zablokováním“
jedné či obou energetických drah těchto orgánů a pokud stres trvá, dříve či později nastanou
zdravotní problémy dokonce s trvalými následky (voda v kloubech, „ztuhnutí“ kloubů). Mám
to vyzkoušené na sobě, když mne rozčílila partnerka, přestalo se mi ohýbat pravé koleno,
když jsem dostal zánět ledvin, přestalo být pohyblivé levé koleno. Po odeznění stresu začalo
být pravé koleno pohyblivé, levé po vyléčení zánětu.
BECHTĚREVOVA NEMOC
Postihuje cca 1% populace v ČR, příčina není známa. Je zatím nevyléčitelná. Jedná se o
zánětlivé onemocnění kloubů, které se týká hlavně kloubů páteře. Tomuto onemocnění někdy
předchází záněty očí a bolesti pat, později k bolestem zejména bederní části páteře, bolesti
zad. Projevují se i komplikace srdeční, případně střevní. Při neléčení dochází ke ztuhnutí
kloubů a nehybnosti. Jedná se o chronické revmatoidní onemocnění a proto se k léčbě
používají antirevmatika. Podle mne jde o vrozenou poruchu imunitního systému. Toto
onemocnění nepůsobí na nemocné depresivně. Doporučuje se každodenní cvičení. Podle
zkušeností z mé praxe je třeba změna jídelníčku (viz 3. stravovací skupina), chránit se proti
zánětům, nachlazení. Ideální by byl (trvalý pobyt v teplotně stabilním prostředí – například
Kanárské ostrovy, což se týká i lidí s oslabenými ledvinami), pobyt u moře zejména v zimním
53
období. Doporučuji pít čaje vhodné na revma, „čistit“ tím klouby, zejména v přechodech teplo
- chlad, doplňovat želatinu, cvičit. I v tomto případě doporučuji vyšetřením vyloučit
bakteriální infekci chlamydie, která by toto onemocnění mohla způsobovat.
OBEZITA
„Svět tloustne“ by se dalo říci obecně. Podle statistik je obézních 9 milionů Britů, 91
milionů Američanů. Mají 20% nad svou váhu. Toto číslo se zdvojnásobuje každých 7 let. V
Číně, 10 let po zavedení amerických jídel, zvýšení počtu automobilů, se objevuje dětská
obezita – 10% dětí ve městech je již obézních a toto číslo rychle vzrůstá. Děti léčí změnou
stravy, tabletami pro nechuť k jídlu, psychickou podporou, pohybem. Po větší část dějin byla
tloušťka obdivována. Vědci tvrdí, že máme genetickou dispozici k tomu, jakou budeme mít
postavu. Muži mají geneticky dáno větší břicho, ženy zadek. S tloušťkou lékaři spojují různé
druhy onemocnění, jako vyšší tlak, cukrovka, různé formy rakoviny, kloubní onemocnění,
svalové problémy, potíže se spánkem. Další potíže jsou s ledvinami.
Je jasné, že příčin obezity je většinou více. Jedná se o dispozice dědičné - genetické
dispozice k vytváření tuků většinou z nevhodné stravy (z jídla se stal průmysl- nevhodným
zpracováním se mění výživná hodnota jídla, většina obilí se přeměňuje v škroby, cukr
pojídáme v koncentrované formě, mnoho tuků se koncentrovalo, tuky jsou zpracovávány
nevhodně, současná jídla mají mnoho kalorií, tuku a soli), přijímání většího množství stravy
než je nutné (zejména jako důsledek stresu, ale i reklamy), nedostatek pohybu (doporučuji
min. 14 hodin aktivního pohybu týdně), k dysfunkci štítné žlázy pro nedostatek jodu či
energie pro „blok“ na páteři krční či zablokované dráze zubu do štítné žlázy či do trávicí
soustavy (někdy i obojí).
Dysfunkce štítné žlázy negativně ovlivňuje psychiku, hormonální činnost a trávení. Při
zejména nedostatku jódu a zinku se díky dysfunkci štítné žlázy ukládají tuky tam, kde to
zrovna nechceme.
Dalšími důvody může být psychická nepohoda, stres, někdy vadí prostředí, nepravidelná
strava. Záleží i na tom, jak rychle jíme, jak často jíme, v jakých časech a jak dlouho jíme.
Pomalé kousání a delší časový úsek který si na jídlo dopřejeme, zajistí lepší metabolismus.
Tloušťku mohou mít na svědomí také viry, bakterie.
Jak jsem již uvedl, mnoho zdravotních problémů je způsobeno nedostatkem vitamínů,
minerálů, energií v organismu, který když je pro jejich příjem „zablokován“, prochází trávicí
soustavou téměř bez užitku, i když je přijímáme ve stravě či v tabletách. Další problém
nedostatku energie může způsobit „blok“ na páteři či z různých důvodů přerušená energetická
dráha zubu. Ke všem orgánům „vedou“ energetické cesty přes zuby, ale i z míšních kanálků
páteře do všech orgánů v těle. Pokud není rovnováha příjmu energií v organismu, orgány
„nepřijmou“ podle mé teorie dostatek vitamínů a minerálů. V krvi mohou výživné látky být
(pokud krev není „oslabeným“ orgánem), ale ne v oslabených orgánech a výživné látky
„prochází“ z krve rovnou do trávicí soustavy.
Další můj poznatek je ten, že nejsme i z té nejvhodnější stravy schopni přijímat dostatek
zejména jodu, rutinu, B3, C, někdo koenzymu Q10 a vápníku. Proto doporučuji zejména tyto
doplňovat trvale 2x týdně. Rutin většinou přijímáme v kombinaci s vitamínem C, pro určitou
skupinu je nutné přidat k rutinu a vitamínu C ještě česnek a hloh. Ideální doba konzumace
rutinu a koenzymu Q10 je mezi 11. až 13. hodinou.
Proto tomu, kdo chce zhubnout, doporučuji vyzkoušet toto:
Před hubnutím doporučuji provést čistící kůru trávicí soustavy, tj.cca tři týdny pít ¼ až 1/3
litru směsi čajů kopřiva, heřmánek, třezalka (viz návod na přípravu v této knize) ráno, na
54
lačno. Užívat 3x týdně přírodní Jod (v mořské řase), masírovat si 3x denně minutu krční páteř,
změnit skladbu stravy (pro 3. stravovací skupinu), mít 3x týdně hodinu aktivního pohybu.
Zkusit „mé akupresury“ před odblokováním páteře, každou 20 minut.
Pokud ani to nepomůže, můžete si vyvěstit další možnosti k vyzkoušení.
Doporučuji předem vyložit jednu kartu, číslo karty bude znamenat počet karet které máme
vyložit, abychom se dozvěděli všechny odpovědi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jíst pomalu
Jíst malé množství a 6x denně
Jíst naposledy v 17.00
Aktivní pohyb aspoň 60 minut 4x v týdnu
Aktivní pohyb alespoň 60 minut 2x týdně
Jíst málo kalorickou stravu, snížit objem stravy na polovinu
2-3x v týdnu cvičení na páteř, alespoň 15 minut denně
Nechat odborníkem „odblokovat“ kostrč, 1x za 3 měsíce reflexní masáže
Doporučuji 3x denně 1 minutu masáž krční části páteře - sami
2x až 3x týdně jíst večer jod v přírodní formě
Odblokovat „zablokovaný“ organismus pro přijímání vitamínů, minerálů, energie (viz
příloha)
Jíst ostatní vitamíny
Podpořit činnost štítné žlázy včetně „odblokování“ krční páteře
Užívat hořké byliny (zeměžluč, pelyněk, hořec žlutý) na podporu činnosti jater, žlučníku
a žlučových cest
Čištění tenkého a tlustého střeva bylinami (např. kopřiva+heřmánek+třezalka)
Jíst po určitou dobu jenom ovoce, zeleninu, vlákninu, vitamíny a minerály
Jíst dělenou stravu
Zbavit se stresu (viz kapitola „co způsobuje stres, deprese“)
Změnit prostředí
Vyléčit se z nemoci, která nadváhu způsobuje
Změnit práci
Udělat změnu ve svém životě (viz kapitola“Co mám udělat…)
Podpořit činnost žaludku, dvanácterníku bylinami
Vyčištění tlustého střeva výplachem střev
Podpořit psychiku bylinami (např. meduňka, třezalka)
Výrazně omezit určité potraviny (vepřové, hovězí, mléčné výrobky, čokoláda, kakao,
káva, sója, špenát, brambory)
Podpořit činnost metabolismu
Výrazně omezit tropické ovoce, kompoty, rajčata, okurky, ořechy, kompoty
Zjistit rozborem krve chybějící vitamíny, minerály a ostatní biologicky důležité látky
Nechat si vytvořit speciální jídelníček od odborníka, změnit výrazně stravovací návyky
Podpořit činnost slinivky břišní bylinami
Jiná možnost
Je nutné si uvědomit, že čím máme větší dispozice k obezitě, tím více musíme dělat
opatření na udržení optimální váhy. Na udržení váhy stačí cvičení 2-3x v týdnu cca 1 hodina.
Ohledně stravování doporučuji výše uvedený postup dodržovat trvale. Zda máme dispozice
k obezitě zjistíme vyložením deseti karet. Pokud bude více než čtyři a více „plusových“ karet
55
ve výkladu, dispozice máme a čím více „plusových“ karet, tím větší máme dispozice a tím
více pro udržení správné váhy musíme více podnikat.
Kdo chce pomocí karet zjistit zajímavou informaci, je to možné takto: Zamícháme 32 karet
a vyložíme 10 karet s otázkou: Kolik přijímám energie? Každá karta se sudým číslem (jako u
ostatních výkladů) bude znamenat 10%. Vyjde-li ve výkladu např. 7 karet se sudým číslem, je
odpověď 70%. Nyní zamícháme znova a s otázkou: Kolik energie vydávám? Vyložíme opět
10 karet. Výsledek nám napoví. Bude-li ve výkladu tentokráte 40% (tak to nejčastěji vychází
u mých klientů), bude jasné, že rozdílných 30% = tuk. Tak se můžeme rozhodnout, zda
zvýšíme pohybovou aktivitu, či snížíme objem stravy. Potom se můžeme ptát znova: Kolik
energie vydám, když snížím objem stravy o 30% a 3x týdně budu hodinu běhat?
CUKROVKA
Nemoc známá od r. 1500 př.n.l. a způsobená nedostatkem inzulínu. Tato nemoc poškozuje
zejména oči, ledviny, cévy. Podle mé teorie jde o dysfunkci nadledvinek a slinivky břišní
v určitém poměru. Pokud se jedná (převážně) o dysfunkci nadledvinek, jde většinou o
cukrovku která má původ v psychice. Proto je i snadné se zvýšené hodnoty cukru v krvi
zbavit a v poměrně krátké době. V mé klientele se takto nemocných vyléčilo téměř 100% do 4
měsíců. Horší je cukrovka způsobená dysfunkcí slinivky břišní, zde je problém v tom, že i
když se dá organismus do pořádku například mými metodami (akupresury, vitamíny,
minerály, byliny), jsou výsledky špatné. Problém je v tom, že i když má slinivka všechny
podmínky ke své funkci, je „líná“ pracovat, když nemusí. A málokdo si troufne „donutit“
slinivku začít pracovat i s tím, že organismus zažije koma. Podle mé teorie jde o vrozenou
vadu- oslabenou slinivku. To znamená, že patrně v těhotenství mohlo dojít ke stresu matky a
oslabený orgán, v tomto případě slinivka břišní, se dobře nevyvíjela. Většinou jde o
kombinaci více dysfunkčních orgánů, v mnoha případech i cév a ledvin (páteře), ale z 95% je
původ v mozku. Osvědčila se skupinová terapie rodinné konstelace, kde se zjistí všechny
původní příčiny, které mohou sahat až několik generací zpět. V mnoha případech jsem zjistil,
že se jednalo o nechtěné dítě, které později nepřijímalo samo sebe. Je možné se vyléčit, ale je
nutná součinnost lékaře. Je nutné neustále kontrolovat hladinu cukru a upravovat dávky
inzulínu, „uvést celé tělo do chodu“, včetně páteře.
Dříve to byla nemoc, která usmrtila v krátké době každé dítě.
Týdně v ČR (2003) přibývá 5 případů dětské diabetes, dva tisíce pět set je případů
evidovaných v roce 2006. Celkem je v ČR evidováno 800.000 lidí s cukrovkou.
Chrom reguluje hladinu cukru v krvi. Nedostatek chrómu způsobuje únavu, slabost,
podrážděnost, hlad. Doporučuji žvýkat sušenou či čerstvou šalvěj, v homeopatické formě je
nutné užívat jedovaté byliny jako blín černý, dále je možné vyzkoušet oleandr obecný a
jablečník. Nejvíce se osvědčilo žvýkání Šalvěj syrovou, či sušenou. U této nemoci, stejně jako
u všech těžších nemocí doporučuji skupinovou terapii Rodinné konstelace,kde se dá zjistit a
napravit somatická příčina. Ve většině případů je podíly psychiky větší, než by se na první
pohled mohlo zdát, takže k léčení je nutná léčba i v této oblasti. Je vhodné podpořit tuto léčbu
dietou, pohybem, změnou životného stylu a tím odstranění příčiny stresu.
U jedné klientky, která využila možnost konstelací jako další zkušenost k řešení nemoci –
cukrovky se zjistilo, že příčinou byl problém u babičky. Ta si na ní „zasedla“ po rozvodu
rodičů a nepřála jí, aby odešla do života. Chtěla ji mít stále u sebe a pořád ji viděla jako malou
holčičku. Přála si, aby na své babičce byla závislá. Myšlenka babičky a vazba na vnučku byla
tak silná, že vnučka (naše klientka) tíhu problému neunesla a onemocněla cukrovkou. Díky
56
konstelaci se vnučce podařilo vazbu na babičku, i vazbu babičky na vnučku zpřetrhat. Nutno
dodat, že babička zemřela, ale její energie se usadila v nejoslabenějším orgánu vnučky, což
byla právě slinivka. Bohužel se jedná o dysfunkci slinivky, ale po všech kůrách v knize
uvedených a po konstelaci se její stav viditelně zlepšil a lepší. Snižuje se četnost aplikace
injekcí s inzulínem a věřím, že do roka se zcela uzdraví. Jde o problémovou činnost mozku
odkud se řídí hormonální činnost a proto doporučuji preventivně odblokovávat krční páteř
v oblasti 1-2 obratle. V konstelaci se ukázalo, že ona třicetiletá žena si na nemoc „zvykla“ a
v závěru, kdy se měla !zbavit nemoci a přijmout uzdravení“ (viz závěrečná kapitola Rodinné
konstelace- jak se zbavit problému) to odmítla! A to je problém všech těžších nemocínemocní se na nevědomé úrovni nechtějí vyléčit!!!
Kdo chce kartami zjistit, co je příčinou cukrovky, je možné vyložením tří karet dostat
odpověď. Je možné se ptát i na to, co je příčinou jiných zdravotních problémů. Stejně tak je
možné využít tabulku v kapitole o cukrovce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Dysfunkce hypotalamu
Dysfunkce hypofýzy – přední lalok
Dysfunkce hypofýzy – střední lalok
Dysfunkce hypofýzy – zadní lalok
Dysfunkce jiné části mozku
Dysfunkce příštítných tělísek
Dysfunkce štítné žlázy
Blok na páteři
Dysfunkce ledvin
Dysfunkce cév
Dysfunkce nadledvinek
Dysfunkce slinivky břišní
Dysfunkce jater
Psychický blok
Nedostatek určitých vitamínů a minerálů
Nedostatek energie
Špatné prostředí
Viry, bakterie
Infekce
Parazitóza
Problém s partnerem
Chyba v rodinném systému v minulosti
Voodoo
Radioaktivní záření, radon
Nadměrná konzumace cukrů a škrobů
Problém v rodině
Problém v zubu, dráhy zubu,
Dysfunkce tlustého střeva
Dysfunkce pohlavních žláz
Jiná nákaza, jiná nemoc
Stres
Jiná možnost
57
Diabetes je hlavní příčinou slepoty u dospělých. Pravidelné sledování sítnice může včas
odhalit poškození zraku. Cukrovka způsobuje poškození sítnice tím, že oslabuje cévy které ji
vyživují. Může dojít ke krvácení do sítnice (tím k poškození sítnice, které je nevratné) a neníli léčeno včas, může dojít ke slepotě.
NOČNÍ POMOČOVÁNÍ
zejména u dětí, je z 80% psychická záležitost, kombinovaná s problémem v oblasti
mozku. Svěrač je dysfunkční, protože mu mozek nedá impuls pro psychický „blok“ na krční
páteři mezi 1-2 obratlem. Tento „blok“ z 90% vznikne jako dispozice a to většinou pro
nechtěné těhotenství. Takže podstatě jde o problém mozku. U takových lidí je součástí
„bloku“ na páteři nekvalitní spánek. Neprobudí se když cítí potřebu močit, protože ve spánku
(mozek má jinou frekvenci, než by při zdravém spánku měl mít) není psychická síla k
ovládnutí centra v mozku, které ovlivňuje svěrač močového měchýře. Je to proto, že lidé
s výše popsaným problémem spí v hlubší hladině vědomí ( téměř bezvědomí), než je obvyklé
a proto nejsou schopni se při potřebě močit vzbudit.
Tento stav se pozná i podle toho, že takového člověka je problém probudit. U dospělého
člověka kmitá mozek v průběhu dne v průměru na frekvenci 4-16Hz, ve spánku 1-3Hz. U dětí
ve dne na kmitočtu 3-12Hz, ve spánku 0,5-2Hz. Pokud podle mého názoru ve spánku u
dospělých klesne frekvence mozku pod 0,5 Hz a u dětí pod 0,3Hz, pudově ovládané funkce
mozku jsou omezeny. Čím níže kmitá mozek pod hladinu Delta (do 0,5 Hz), tím jsme blíže
k bezvědomí.
U všech dětí (lidí i dospělých), které se pomočují jsem zjistil přecitlivělost. Většinou jsou
takoví lidé v neklidu, ve strachu, ve stresu. U některých dětí jsem měl podezření na týrání či
zneužívání. Ve většině případů jde o přecitlivělé tvořivé děti (př. dospělé) s velkou
obrazotvorností. Proto se lidem s tímto problémem ve velice živém snu zdá, že jdou na toaletu
a ve skutečnosti močí ve spánku do postele.
Ve většině případů jde o „zablokovaný“ organismus z onoho výše popsaného strachu či
stresu a tím takoví lidé nemají dostatek životní energie (ale i fyzické) před spaním, proto
předpokládám, že jde i o poruchu spánku. Mozek nemá pro blok na páteři dostatek energie a
tím i vitamínů a minerálů, zejména B12, a fosforu. Většinou takoví lidé potřebují více spánku,
než se zdá být obvyklé. Proto se stává, že se jim špatně vstává. Další problém je, že dost dětí
chodí spát později než by organismus potřeboval. Proto v době okolo 4. – 5. hodiny ranní, kdy
by už spánek neměl být tak „tvrdý“ a dítě (ale i dospělý člověk) by mělo být vyspáno na to,
aby se vzbudilo při potřebě močit je tomu naopak. Další podmínkou kvalitního spánku je
určitá osa těla při spaní (většinou hlava směr západ až sever, ne hlava k oknu). Navíc
oslabeným orgánem těchto dětí je i močový měchýř a ledviny, takže je nutné dodržovat určitý
pitný režim, pít nejpozději v 17. hodin, pít určité byliny na posílení močových cest (ale i
psychiky – meduňka, třezalka), mít správnou vlhkost a teplotu vzduchu v ložnici, využít
hudební terapie či jiné relaxace před spánkem, chodit včas spát atd. V mnoha případech byl u
takových lidí mimo bloku na krční páteři i „blok“ na spodní části páteře – křížové kosti či
kostrči. Tyto „bloky“ mohou být jak mechanické- po úrazu, či psychické-pro nepřijetí sama
sebe. Nikdy se nejednalo jen o jednu příčinu.
Vyzkoušel jsem jednu metodu, která se osvědčila. Jednomu chlapci s výše popsaným
problémem jsem poradil, aby se pokusil uvést do nižší hladiny vědomí před spaním postupem
uvedeným v této knize. V této hladině vědomí se „naprogramuje“ tak, že až bude mít potřebu
58
močit, vzbudí se, případně ať se vzbudí v okamžiku, ve kterém chce ( v určitou hodinu- např.
ve 4.00). Když ví, že se pomočí např. v 5.00 ráno, tak je možné se pomocí „programu“ v nižší
hladině vědomí naprogramovat tak, že se vzbudíme třeba ve 4.30. Další pomocná metoda je
ta, že se můžou takové lidé „programovat“ před spaním tak, že ve spánku nebudou v tak nízké
hladině vědomí, která nedovolí se probudit, když je třeba, či se dá „trénovat“ lepší spojení
mozku se svěračem.. Pokud to nepomůže a takto postižený člověk se nevzbudí pomocí této
metody, je nutné si nařídit budíka na tuto kritickou dobu, aby se člověk vzbudil a šel na
toaletu.
Je to i problém drah jater, ledvin, bederní páteře a „čakry“ mozku, která je ve
většině případů „uzavřená“. Takoví lidé nemají „duši v těle“, což lze dokázat a řešit při
Rodinné konstelaci.
Jiný problém je únik moči, to lze řešit malou operací.
Možná by stálo za to vyzkoušet metodu, kterou popsal Bert Hellinger ve své knize Skrytá
symetrie lásky. Poradil otci děvčátka, které se pomočovalo, aby jí vyprávěl pohádku, kterou
pozmění. Např. O Červené Karkulce – Karkulka šla ke své babičce, když k ní přišla, všimla
si, že střechou zatéká a dveře od chaloupky jsou celé mokré. Karkulka šla do stodoly, vzala
slámu a díru ve střeše zacpala. Pak vešla do chaloupky se svým košíčkem. Babička byla
velice šťastná, že ji viděla a obě se výborně bavily. Nebo příběh o kohoutku, který kapal a
kapal, dokud jej Karkulka neutáhla. Nebo o malé holčičce, která seděla na záchodě, když se
najednou otevřely dveře a dovnitř se podíval neznámý muž. Když ji uviděl, rychle zavřel
dveře a odešel. Holčička, která zadržovala dech si oddychla.
Hypnoterapeutické pozadí je v tom, že když si holčička představí neznámého muže,
instinktivně sevře svěrač močového měchýře.
Přišel jsem ještě na další důvody nočního pomočování. Jeden psychický, jeden pro „blok“
mezi 1.,2., př. 3. krčním obratlem. Je vždy vhodné dítě vyzkoušet na kolik let se cítí, v kolika
letech je „zamrzlé“ otázkou z úvodu knihy. Přišel jsem na to, že někteří lidé se ve spánku
uvedou na nevědomé úrovni do téměř bezvědomí (v hladinách pod 0,5 Hz) a to vlivem
nemoci či emocionálního poškození (viz str. 92). V takovém stavu se nejenom nevzbudí a
necítí potřebu jít na toaletu, ale uvolní se svěrač bez jejich vědomého přičinění. To se dá
snadno poznat podle toho, že člověka v takovém stavu vědomí nelze vzbudit, nevzbudí je ani
budík. Příčin může být více, infekce (Chlamydie, Mycoplasma, atd…), zánět mozku, blok na
krční páteři mezi 1-2 obratlem, atd.. Tyto aspekty mohou být i příčinou všech nemocí mozku,
jako roztroušená skleróza, atd. Nejčastěji je to ale „blok“ mezi 1. a 2. krčním obratlem.
V takovém případě nemá mozek dostatek energie, proto není schopen přijmout biologicky
důležité látky pro dobrou funkci mozku a proto je i frekvence mozku nižší než je obvyklé.
Tím neovládá svěrač. Děti, které mají výše uvedený „blok“ na krční páteři jsou většinou i
trvale nepozorné, nevnímají své okolí, mohou být i nezvladatelné, nebo naopak apatické.
Bohužel se to projevuje i ve škole v jejich výsledcích.
V několika případech jsem se zeptal matky na první číslo, které matku napadne, když se
ptám na jejich dítě (viz text v úvodu). Matky řekli číslo jedna! Na nevědomé úrovni jsem se
jich ptal, jak staré vidí svoje dítě. Šlo o děti ve věku 6 až 14 let. Stejně tak se doporučuji
zeptat i dětí. Je jasné, že matky viděli své děti (6 až 14 let) jako roční. Také se tak k dětem
chovali a víme, že děti do cca roka nemají funkční svěrač, proto nosí pleny. Je patrné, i toto
hrálo roli „na nevědomé“ úrovni. Je to podobný případ, jako bulimie, anorexie, př. jiné
poruchy. Proto jde o kombinaci více problémů najednou. Již jsem se zmínil u nemocí mozku
obecně je „blok“ na krční páteři mezi 1 a 2 obratlem a to je důsledek z části dědičný, může to
být i důsledek nechtěného těhotenství.Většinou člověku s takovou dispozicí stačí malý úraz,
či nepozornost při manipulaci s nemluvnětem hlavně při a po porodu, kdy svaltvo krční páteře
není ještě dostatečně silné, aby hlavu udrželo. Blok na krční páteři způsobuje i problém
59
s chováním „zablokovaného“ člověka, takoví lidé jsou často nezvladatelní. Podle mé teorie
takový blok je i příčinou většiny nemocí mozku, jako svalová atrofie, roztroušená skleróza,
atd.-blíže v kapitole nemoci mozku.
Po odblokování krční páteře např. reflexní masáží je hned první noc možné ověřit účinek.
Jednak se dá dítě snadno vzbudit, dále se nepomočí, protože díky dobře fungujícímu mozku
funguje i svěrač močového měchýře. Jako „vedlejší efekt“ „zamrznutí“ v dětství (u všech lidí,
i dospělých) je i nepozornost např. při přecházení ulice, nesebedůvěra, neschopnost využít
svých schopností, naivita, atd.
Jedna klientka (28 let) neměla v lasy ani žádné ochlupení. Byla podle mé teorie
„zablokovaná“, bez energie, vitamínů, minerálů. Ale ani doplnění vitamínů, minerálů a
energie nepomohlo a to proto, že se neudržela ani dva měsíce „odblokovaná“. Základní
problém byl ten, že byla „zamrzlá“ v jednom roce. Na moji otázku na nevědomé úrovni jak
stará se cítí být odpověděla jedna! Po „dospění“ (viz kapitola Rodinné konstelace) se cítí
dobře a vlasy začaly růst. Takových příkladů mám hodně a je vidět, že i tento „skrytý“
problém hraje větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Samozřejmě je dobré se pro
orientaci zeptat i rodičů, jak staří se cítí být (90% z nich řeklo jedna až osm!). Je třeba se
samozřejmě ptát „na nevědomé úrovni“, protože by jinak pravdu nikdo neřekl. Když někdo
nevěří mému zjištění, pozvu jej na skupinové terapie Rodinné konstelace, kde si každý sám
vybere za sebe zástupce. Toho se mohu zeptat přímo, jak starý se cítí být a protože ten nemá
důvod neříci pravdu, řekne přímo odpověď, kterou nikdo s klientů slyšet nechce- číslo menší
než osmnáct = potvrzující „nedospělost“.
RAKOVINA
Rakovinu podle mé teorie způsobují mimo jiné i viry, (které jsou podle mé teorie přenosné
ze všech živých organismů na všechny živé organismy). Organismus není obranyschopný
zejména pro nedostatek koenzymu Q10, B3, C.
Rakovinu podporuje : vitamíny A, B12, D2, sluneční záření, sůl, včelí produkty, živočišné
produkty, mléko a mléčné výrobky, mořské řasy, aminokyseliny, není dobré se předávkovat
jódem, železem, ale i ostatní vitamíny a minerály doporučuji jíst omezeně a jen po dobu
nutnou k regeneraci organismu. Rovněž není dobré dýchat kysličník uhličitý, který
vydechujeme (stejně jako některé zejména tropické rostliny), proto by nemocný měl spát sám
nebo ve větrané místnosti.
Moje teorie o vzniku a léčení rakoviny
Mám z praxe vyzkoušeno a ověřeno, že existuje skupina lidí, kteří i když jsou podle mé
teorie „zablokováni“ pro přijímání vitamínů, minerálů, energií, jsou schopni přijímat obranné
látky proti rakovině, což je zejména vitamín C, vitamín B3, rutin a zejména koenzym Q10. Ti
rakovinu nedostali, přestože jsem v jejich organismu zjistil rakovinové viry, těžké kovy, díky
jejichž spojení podle mé teorie rakovina vzniká. Rakovinové viry lze přijmout od zvířat, lidí,
jsou podle mé teorie přenosné.
Jako první u nemocných rakovinou zjišťuji příčinu vzniku rakoviny. Jsem přesvědčen, že
dokud se neodstraní příčina, nedá se důsledek odstranit s trvalým efektem.
Dále si každý sám pomocí jedné až čtyř akupresur (které jsem sám objevil – viz příloha)
„uvede“ tělo do původního stavu, čímž organismus začne přijímat energii, vitamíny, minerály,
byliny, (ale i léky) s větší účinností a docílí se tak větší obranyschopnosti organismu.
Na to, že je u nemocných organismus „neviditelně zablokován“ pro příjem vitamínů,
minerálů, energií, jsem přišel hned na začátku své činnosti v oblasti zdraví. Otázka, kterou
60
jsem si u nemocného dal, zněla : Kolik má nemocný životní energie - odpověď byla - 50%.
Druhá otázka zněla : Na kolik procent je nemocný schopen energii přijímat - odpověď byla na 50%. Nyní jsem začal mít vize, že má onen nemocný, u kterého jsem diagnózu prováděl,
„zablokovanou“ levou stranu těla, začal jsem mít vize, jak energie do organismu proudí a tok
energií v organismu jsem viděl i barevně. Časem se ukázalo, že většina praváků má oslabenu
levou stranu těla a leváci pravou stranu těla. Potom jsem zjistil, že existuje skupina lidí, kteří
nejsou ani praváci ani leváci. Ti mají oslabenu většinou pravou stranu těla jako leváci, ale
nemusí to být pravidlem. Tato skupina lidí mnohdy ani neví, zda jsou praváky či leváky,
protože u nich záleží na předcích, kteří je začínají ovlivňovat přitom, když začínají držet
tužku v ruce. Jsou totiž většinou schopni se naučit psát levou i pravou, mají „šikovné obě
ruce“.
Při mých vizích o toku energií organismem jsem zjistil, že existují orgány, které nebyly
zásobeny energií stejně jako určitá část těla, zejména párové orgány. Orgány bez energie,
vitamínů, minerálů jsem začal považovat za „oslabené“, stejně jako u praváků levou a u
leváků pravou stranu těla. „Oslabené“ orgány při „zablokování“ organismu přestanou přijímat
energii, posléze vitamíny a minerály, nejdříve vzniká dysfunkce těchto orgánů, kterou nelze
lékařskými metodami diagnostikovat, později nastává v těchto orgánech nemoc pro jejich
neobranyschopnost.
U mnoha nemocných rakovinou jsem objevil jako příčinu amalgamové plomby. Nejenom,
že se u starých plomb uvolňovala rtuť, ale horší je (i u nových amalgamových plomb, někdy i
můstků), že jsou trvalým zdrojem stejnosměrného proudu. Podle mé teorie vedou energetické
dráhy například do tlustého střeva z těchto zubů : dole – 6.7.8., nahoře - 7.8. Do žláz : nahoře
- 4.5.6., dole - 5.6., do CNS : nahoře - 4.5., PNS : nahoře - 6.7., dole - 5.6. atd. Je známo, že
následkem úrazu stejnosměrným proudem může dojít ke vzniku rakoviny i 10 let po úrazu
stejnosměrným elektrickým proudem. Přišel jsem na to, že amalgamová plomba se slinami v
ústech „vyrábí“ stejnosměrný proud, je to jakýsi trvalý akumulátorový článek v ústech.
Proudy jsou sice malé, ale trvalého charakteru. Podle mé teorie jsou všechny zuby spojeny
energetickými drahami se všemi orgány. Pokud stejnosměrný proud je veden do
obranyschopného orgánu plného energie, vitamínů, minerálů, moc se nemusí dít, ale pokud se
organismus „zablokuje“, potom oslabený orgán není schopen odolávat účinkům
stejnosměrného proudu, který „vyrábí“ plomba se slinami v ústech trvale.
Pokud není rovnováha příjmu energií, orgány nepřijmou podle mé teorie dostatek vitamínů
a minerálů. V krvi může být diagnostikován dostatek vitamínů a minerálů, ale nemusí tyto
látky být v oslabených orgánech, proto rozbor krve nemusí být objektivní.
Další můj poznatek je ten, že nejsme ze stravy schopni přijímat zejména dostatek jodu,
rutinu, B3, C, někdo koenzymu Q10 a vápníku. Proto doporučuji zejména tyto užívat denně
do vyléčení. Rutin většinou přijímáme v kombinaci s vitamínem C, pro určitou skupinu je
nutné přidat k rutinu a vitamínu C ještě česnek a hloh. Ideální doba konzumace rutinu a
koenzymu Q10 je mezi 11. až 13. hodinou.
Rakovinové viry jsou podle mé teorie přenosné. Z praxe znám klienty, kteří „rakovinu
přenesli“ na svého psa (podle mne mají psi ze zvířat největší léčitelské schopnosti) nebo na
partnera. Znám několik žen, kterým zemřelo na rakovinu více partnerů (i tři), zatímco sama
žena rakovinu nedostala. Tato žena podle mne byla a je nosičem viru, který přenáší. Z praxe
víme, že pokud jeden z partnerů zemřel na rakovinu, určité procento pozůstalých partnerů
zemřelo po kratší či delší době také na rakovinu. Tyto poznatky potvrzují moji teorii o vzniku
rakoviny také „přenesením“ viru z člověka na člověka, z člověka na zvíře a věřím přenosu i ze
zvířete na člověka. Tím, že rakovinou nemocný partner zemřel, pozůstalý zažil stres, díky
kterému se jeho organismus „zablokoval“ pro přijímání vitamínů, minerálů, energií. Tím
přestal být organismus pozůstalého obranyschopný proti rakovinovým virům a vznikla
rakovina i u pozůstalého.
61
Rakovinotvorné látky má podle mne v těle 85 % populace, protože se s nimi setkáváme ve
všech podobách ve stravě, ve vzduchu, ve vodě, v chemických látkách, které si do bytu
přineseme či je nosíme na sobě. Nelze tomu zabránit. Mnoho lidí má v sobě dostatek
obranných látek, díky kterým jejich organismus dokáže s viry (i HIV) a rakovinou bojovat.
Ke vzniku rakoviny musí být určité podmínky a věřím na tři negativní vlivy, které když se
„sejdou“, poruší se v těle rovnováha obranného mechanismu a ten podlehne. Negativních
vlivů je mnoho, například nahromadění rakovinotvorných látek nad únosnou mez (viz
kapitola „Čistění trávicí soustavy“, což doporučuji minimálně 1x ročně), kouření, pokud ve
větší míře konzumujeme potraviny, ve kterých rakovinotvorné látky jsou, (protože všude
okolo nás je chemických prvků a těžkých kovů mnoho, i v některých potravinách jako
vepřové maso, hovězí maso, nezralá rajčata, zelené papriky, sója, špenát, potraviny rostoucí
v zemi, umělá sladidla, smažené potraviny, konzervované potraviny a uzeniny (konzervační
prostředky), produkty nižších hub – aflotoxiny, které mají podobu plísní a jsou zejména na
dlouho skladovaných burských oříšcích, mohou být i na ovocných šťávách, živočišné tuky,
mléčné výrobky atd., některé léky ( např.Brufen), chemické postřiky, freony a různé spreje na
hubení hmyzu, některé vonné spreje, vonné tyčinky, tablety proti molům, výfukové plyny z
aut, prášky na praní (proto je doporučuji skladovat uzavřené a ve větraných komorách)),
žijeme-li v elektromagnetickém poli (citlivějším lidem stačí být do 45cm od elektrické šňůry
či lampičky u nočního stolku, u počítače, rozhlasového přijímače, mobilního telefonu, u
televizních, rozhlasových vysílačů, vysílačů mobilních telefonů atd.), ionizující záření,
infračervené záření, ultrafialové záření, radon či jiné škodlivé záření, azbest - v panelových
domech, silné geopatogenní zóny (od č. 6 viz tabulka), ředidla, čistící prostředky, benzín,
nafta, některá lepidla, trvalé mechanické dráždění atd., žijeme-li trvale ve stresu či zažijeme-li
velký stres (autohavárie, úmrtí v rodině, rozvod, povodeň, válka, operace, svatba, Vánoce,
výpověď v práci, krach firmy, potrat, podvede-li nás někdo atd.).
V dysfunkčních orgánech a v jedné straně těla dříve či později vznikne nemoc, nejdříve
vznikají cysty, kameny, později rakovina. Je nutné vyčistit organismus od karcinogenních
látek (ne hladovkou). Po celkovém „odblokování“ organismu je užívání léků, vitamínů,
minerálů i ostatních látek účinnější.
Doporučuji určité směsi bylin na „vyčistění“ organismu od rakovinových virů a těžkých
kovů a ostatních cizorodých látek : zlatobýl, šalvěj, jmelí bílé, mydlice, paprika, rdesno - hadí
kořen, ostropestřec mariánský, aloe, třešeň, třezalka, heřmánek, kopřiva, blín černý atd.
Některé byliny jsou účinnější syrové, jiné sušené, některé v homeopatické formě, jiné je nutné
užívat jenom v homeopatické formě (například blín černý). Užívání homeopatik je nutné
konzultovat předem s lékařem. Některé byliny doporučuji užívat syrové či sušené, protože
tepelnou úpravou se zničí důležité látky. Z výše uvedených bylin individuálně sestavuji
kombinace.
Užívání bylin : zlatobýl, šalvěj, rakytník - doporučuji čaje připravené spařováním vodou o
max. teplotě 70°C v množství 1/3 l denně v časech užívání mezi 9. až 11. hodinou, k tomu
blín černý nebo jmelí bílé (jenom jedno z toho), ve formě homeopatické (CH 9, 6 granulí v
11.30 hodin).
Při této „léčbě“, která byla průběžně kontrolována, dochází minimálně ke korekturám v
užívání. K výše popsaným kombinacím doporučuji užívání : vitamínu C - 1000mg (i více)
denně, koenzym Q10 - 15 mg denně, vitamín B3 - 35mg (i více) denně, někdy rutin v
kombinaci rutin, hloh, jmelí bílé, česnek.
Podmínkou pro to, aby nemocný organismus přijímal výše popsané a energie, bylo nutné
před započetím „léčby“ provést mnou objevené výše popsané akupresury č. 1,2,3, případně 4.,
pokud je zablokována dráha zubu, případně bylo nutné i odblokování páteře. Protože podle
mé teorie se nemocný organismus „zablokovává“, je nutné korigovat akupresury průběžně,
minimálně 1x za měsíc a nemocným klientům jsem doporučoval akupresuru č. 1 provádět
62
preventivně 1x týdně cca 15 minut. Dále jsem doporučoval výměnu amalgamových plomb
(případně i kovových můstků) za pryskyřičné, které netvoří v ústech se slinami „akumulátor“,
(který trvale „vyrábí“ stejnosměrný proud a který také může být příčinou vzniku rakoviny).
Jsou dobré pravidelné masáže páteře a hlavně cvičení na páteř, posilování zádového svalstva,
dále je dobré provádět dýchací cvičení, aspoň 3x týdně, minimálně 10-15 minut. Pohybem se
podpoří činnost trávicí soustavy a tím „čistění“ organismu.
Součástí „léčby“ je změna stravy (minimálně na 6 - 12 měsíců) - viz jídelníček pro třetí
stravovací skupinu, potom psychická cvičení - viz AKT. Někdy byla nutná i změna
prostředí, pokud jsem zjistil silné geopatogenní zóny v bytě či plísně, formaldehyd, některá
lepidla, některé obkladové materiály, molitan, některé čistící prostředky (a jiné škodlivé
látky), azbest (u panelových bytů), radon, které mnohdy přispěly ke vzniku rakoviny.
Jsem přesvědčen, že každé těžké nemoci předchází somatická příčina, která se dá odhalit
předem např. při Rodinných konstelacích, touto metodou se dají příčiny odhalit a zrušit jejich
negativní vlivy. Proto absolvování Rodinných konstelací doporučuji jako součást řešení všech
problémů, nejenom zdravotních.
Ostatní vitamíny a minerály jsem doporučoval užívat v omezeném množství, určité zejména ty, co podle mého názoru podporují rakovinu, jsem nedoporučoval užívat - je to
zejména vitamín A, B12, D, sůl, mořská řasa a výrobky z ní, včelí produkty, mléčné výrobky
atd., někdy enzymy, které zase někdy bylo vhodné omezenou dobu - cca 2 měsíce - užívat pro
posílení organismu, ale až tak za dva měsíce po započetí léčby. Množství vitamínu C, B3,
rutinu a koenzymu Q10 lze po poradě s lékařem zvyšovat mnohonásobně.
Důležitý je čas užívání bylin i homeopatik. Podle mého názoru bylo nutné užívání v časech
takových, aby se určená látka dostala do určitého orgánu v čase, kdy byl nemocný orgán
činný. Našel jsem intuitivně i čas, který je nutný na „dopravu“ tělem do určitého orgánu.
Například podle mé teorie žlázy „pracují“ nejvíce okolo 16.00, ale například jodu trvá, než se
do žláz dopraví, 19 - 20 hodin, proto doporučuji užívání jodu mezi 21. až 22. hodinou.
Některé látky se podle mé teorie dostanou do určitých orgánů za 10 minut, nejdelší doba je
právě pro jod oněch 20 hodin. Buňky, srdce, CNS, PNS atd. jsou nejaktivnější podle mé teorie
v poledne, proto jsem doporučuji čas užívání většinou okolo 12.00 hodin.
Homeopatika jsou podle mne málo účinná, cca na 40%. I přesto se zvýšil po užívání
konkrétních bylin a homeopatik počet vyléčených. Užívání homeopatik jsem doporučoval
uložením pod jazyk z víčka obalu, jak je běžné. Ostatní byliny a minerály dohromady tvoří
směs, která ničí rakovinové viry a podporuje jejich „odplavení“ z organismu a současně
chrání ostatní zdravé buňky.
Podle mých zkušeností se vyléčili nemocní zejména rakovinou kostí, žláz, tlustého střeva,
dýchacího ústrojí, a to i v pokročilém stadiu s metastázemi v organismu. Naopak špatné
zkušenosti mám s léčením rakoviny jater a slinivky.
Neznám byliny, ani jsem se nikdy bylinami nezabýval, mé pokusy byly intuitivní a praxí
se potvrzovala účinnost a správnost. Byl jsem opatrný a příliš neexperimentoval, jen jsem
vyhodnocoval poznatky klientů jiných léčitelů a lékařů, takže jsem si ověřil u několika klientů
moje podezření, že užívání mořské řasy (kterou léčitelé i některé firmy vyrábějící potravinové
doplňky doporučují nemocným rakovinou) podpořilo rakovinu.
Podle mé teorie snese rakovinová buňka teplotu od -15°C do 65°C, takže by šla zničit jak
podchlazením, tak přehřátím.
Co se týká bylin vhodných pro zničení rakovinových virů (ale i například EB - viru
nemocných syndromem chronické únavy), ustálil se doporučovaný sortiment na tato :
rakytník, šalvěj, zlatobýl, blín, jmelí.
Lidské tělo je malá „elektrárna“ (proto si myslím, že by například i rakovina šla léčit
stejnosměrným proudem, který by se zaváděl energetickými drahami do postižených orgánů) i
chemická továrna, proto se léčí chemickými léky.
63
Zde jenom stručně popíši poznatky, za jakých podmínek patrně ke vzniku rakoviny podle
mých poznatků NEDOJDE. Testuji velké množství klientů a vypozoroval jsem to, že i když
mnozí měli velké množství karcinogenních látek, žili ve stresu, v nevhodném prostředí,
rakovinu nedostali, zatímco jiní měli mnohem méně karcinogenních látek včetně ostatních
negativních vlivů a rakovinu dostali. Rozdíl byl v jednom - ti, co rakovinu nedostali, měli
v celém organismu určité minimální množství vitamínu B3 (asi 50% ze 100% možných ) a
maximální množství minerálu - KOENZYM Q10 (100%!) při optimálním množství některých
dalších důležitých vitamínů a minerálů - vitamín C, minimum je asi 70%, rutinu cca 60%.
Důležité je vědět, že když jsme z výše popsaných důvodů „psychicky zablokováni“ vůči
přijímání energií, vitamínů a minerálů (nebo když určité z nich nejíme ve správný čas), tak i
pokud bychom vitamíny a minerály jedli, nedostanou se do našeho těla do maximální úrovně,
ale do úrovně, do které jsme schopní je přijímat, tj. do úrovně, do které jsme „otevření“.
Stejně tak pro „psychicky zablokovaný“ organismus nejsou účinné léky či jsou méně účinné.
Proto tvrdím, že 80% nemocných konzumuje zbytečně chemické léky, protože kdyby se
organismus „odblokoval“, z 80% by se lidé vyléčili jen doplněním energií, vitamínů, minerálů
či bylin. Když jsem učinil tento objev, uvědomil jsem si, jak těžká bude léčba nejenom
rakoviny, protože aby se dostal lék do správného místa v těle, nejdříve musí být cesta
organismem pro lék (stejně jako je tomu u vitamínů a minerálů) „průchodná“ (viz akupresury
na odblokování), ale navíc je nutné jej podat do těla v tom čase, aby včetně „zpoždění na
cestě“ dorazil do správného místa ve správný čas. Když se nedostanou určité vitamíny,
minerály a některé ostatní látky do našich orgánů ve správnou dobu, orgány tyto látky
nepřijmou nebo ne dostatečně účinně, a ty pak projdou do trávicí soustavy bez užitku.
Co je to rakovina z odborného hlediska.
Rakovina vzniká tak, že se dělení buněk vymkne kontrole. Rakovinové buňky vznikají,
když dojde k mutacím genů v normálních buňkách. Jestliže mutace postihne gen, který
reguluje dělení, začnou se takto postižené buňky nekontrolovaně množit, což je první stádium
přeměny normální buňky v rakovinovou. Když se v těchto buňkách objeví další mutace,
dochází ke změně tvaru nebo funkce buněk. Potom se mohou odpoutat od ostatních buněk a
začít se pohybovat, přes okolní buňky nebo krevními či lymfatickými cévami se dostanou do
celého těla, takže mohou vznikat jiné nádory na jiných místech. Dosud bylo v DNA
zmapováno cca 200 míst spojených s rakovinou. RAS byl prvním genem, který zrychluje
dělení buněk. Posledními výzkumy bylo zjištěno, že u lidské rakoviny je častá abnormalita
genu P53. Gen P53 má sloužit jako ochrana buňky (pomocí bílkoviny P53), aby se nestala
rakovinovou tím, že vytváří spolupracující bílkoviny. Tím brání tomu, aby se normální buňka
zvrhla v rakovinovou. Pokud tento gen zmutuje (což je asi u poloviny obyvatelstva), jsou lidé
s takovým mutovaným genem náchylní ke vzniku rakoviny. Mutace genu P53 se dědí (5 10% lidí) , ale mutace mohou vyvolat i některé chemikálie, ultrafialové záření atd.
Vědci při pokusech vstříkli rakovinové buňky do krevního oběhu a domnívali se, že buňky
zahynou. Zjistilo se, že rakovinné buňky se v tepně shlukly a zablokovaly krevní oběh. Časem
se přilepily na stěny tepny a roztáhly do šířky. Poté z nich vyrašila jakási tykadla, která stěnou
prostoupila do okolní tkáně, začaly nasávat krev. 80% z nich odcestovalo a uchytilo se na
jiném místě v organismu. Tím se dokázalo, že ten, kdo má rakovinu, má rakovinové buňky
všude. Asi 1 z tisíce těchto buněk vyroste a začne se rozmnožovat. Některé vyrostou do
malých nádorů, které obsahují 4 - 16 buněk. Ty mohou mnoho let dřímat. Pak ale mohou i
metastazovat. Proto vědci uvažují o jedné možnosti terapie tím, že dřímající rakovinové
buňky udrží ve spánku.
Nádor se skládá z vlastní tkáně nádoru a vazivově cévní kostry. Buněčná kostra hraje
úlohu při buněčném dělení. Nádory jsou společenstvím buněk, které mají jedno či více jader a
64
žijí svým vlastním vnitřním časem a nedbají na potřeby organismu. Krevní cestou se
nádorové buňky (buňky růstové frakce se dělí geometrickou řadou - každá na dvě) dostávají
nejčastěji do kostí, plic, jater, žaludku, dvanácterníku, mozku. Čím je nádor více prokrven,
tím více roste. Nádor vzniká díky ONKOGENU (gen malignity), který může být do jádra
buňky (do její DNA) zanesen zvenčí virem nebo může být v buňce už přítomen. Nemusí se
však nikdy aktivně projevit. Spouštěči nádorového bujení jsou tzv. iniciátory. Podle mé teorie
se musí sejít v organismu tři negativní aspekty ke vzniku rakoviny a iniciátorem je vždy ten
třetí, poslední.
Zhoubný nádor vzniká v etapách :
Impuls ke genetické změně dá iniciátor. Promotory nejsou samy schopny vyvolat změnu,
ale umocňují vliv iniciátorů a zesilují jejich vliv, čímž tvoří další genetické změny. Progresory
se uplatňují při pronikání nádoru do okolí a při tvorbě metastáz.
Organismus buňkám zajišťuje optimální prostředí prostřednictvím :
Centrálního nervového systému
Hormonálního systému
Imunitního systému.
Nádorové buňky vznikají v organismu každého člověka (všeho živého), ale jsou ve
zdravém organismu s dostatečným množstvím vitamínů, minerálů, energie a ostatních
důležitých látek imunitní obranou likvidovány.
U rakoviny se lékaři snaží zničit rakovinovou buňku - její jádro (kterých může být i více)
či její kostru, protože vyživuje nádor a zničením kostry nádoru se zastavuje buněčné dělení.
Rakovinové buňky bují v případě, když geny odpovědné za stavbu těla se při vzniku nových
buněk začnou chybně a nekontrolovatelně dělit. Druhů tumorů (i druhů rakovin) je mnoho a
proto patrně nebude stačit jeden univerzální lék. Proces vzniku rakovinové buňky má čtyři
části. Vědci jsou přesvědčeni, že když se jim podaří zastavit jednu z těchto základních částí,
podaří se jim rakovinové bujení zastavit.
Zkouší se také různé metody, jedna spočívá ve vyhladovění nádoru k smrti tím, že se
přeruší přívod krve do místa s nádorem (toto přerušení způsobí nově vyvinutý lék označený
jako PNP470). Výsledky ukazují, že je účinný při léčení pevných tuhých nádorů. Tento lék
však zabrání jen růstu a šíření (metastáze) nádoru, ne jeho vyléčení.
V poslední době se vkládá velká naděje do genové terapie, která je účinnější u lidí s mutací
genů P53 a hlavně u včasné diagnostiky. Nový přístroj na diagnostiku se jmenuje DNA ČIP.
Vědcům (snad v Norsku) se podařilo spojit rostlinný toxin s monoklonální protilátkou.
Protilátka vyhledá rakovinovou buňku a toxin ji zabije. Výhodou specifických rakovinných
cytostatik je to, že zabijí pouze rakovinové buňky. Vědecký tým, který na novém léku
pracuje, předpokládá, že lék bude vhodný i pro potlačování odmítavé reakce organismu při
transplantacích, možná i HIV. Při zkouškách tohoto nového léku nedošlo k žádným
komplikacím ani vedlejším účinkům.
Za současných podmínek je z lékařského hlediska nejjistější rakovinovou buňku
vyoperovat, pro jistotu i s okolní tkání, což se ví, že není ideální. Současné léky jsou více či
méně účinné, chemoterapií či ozářením se zničí i okolní zdravá tkáň.
V Česku se objevuje nejčastěji rakovina tlustého střeva a konečníku, hlavním příznakem
je chudokrevnost. V pořadí další typ rakoviny je rakovina prsu a plic. Čeští vědci zkouší nový
lék pod označením LA-12. Příznivě na lidský organismus působí mražené potraviny. Dnes již
nikdo nepopírá, že stres, alkohol, obezita, tučná strava, nadměrné slunění, polypy, jsou
faktory, které rakovinu podporují.
Podle mého názoru je ničení kostry nádorové buňky účinné jen na 70%, ale ničení jádra
buňky by bylo účinné na 100% .
Jsem přesvědčen, že pokud se nemocný nezbaví rakovinových virů, jsou v organismu
podmínky k tomu, aby docházelo k recidivě. Proto považuji za důležité, i po případné operaci,
65
rakovinových virů organismus zbavit. Viry považuji za příčinu vzniku rakoviny (mimo
rakovin vzniklých úrazem el. proudem, z chemických látek, radonu, elektromagnetickým
polem, atd.).
Díky digitálnímu mamografu lze prohlížet s velkou přesností i tkáně a tím je možné
rozpoznat nádor dříve, než tomu bylo díky rentgenovým snímkům.
Díky novým metodám je možné je možné ozařování rakovinných buněk světlem ze
svítivých LED diod, jehož záření je blízké infračervenému záření. Výhodou tohoto světla je,
že netvoří žádné teplo, které je škodlivé.
Každá buňka našeho těla obsahuje chemické látky (cytochromy) citlivé na červené
světlo. Když se na cytochromy působí světlem o správné vlnové délce, dodává buňce velké
množství energie potřebné pro růst, regeneraci a léčbu. Toto červené světlo z led diod bylo
zkoušeno na diabetických vředech, popáleninách či zraněních po nehodách a vždy s velkým
úspěchem. Proto bylo toto světlo použito na ozařování lymfatických žláz postižených
rakovinou. Chemoterapie vždy zanechala vedlejší účinky ve formě zánětu sliznice projevující
se vředy v dutině ústní a hrtanu mimo dalších vedlejších bolestivých účinků. Světlo z led diod
tyto vedlejší účinky nemělo, léčebný efekt byl stejný jako u chemoterapie. Fotodynamická
terapie se nazývá léčka mozkových nádorů pomocí chemických látek, které se aktivují
světlem - led diodami. Do krevního oběhu se injekcí vpraví lék, který se nahromadí jen
v rakovinových buňkách, protože jsou „nenasytné“ a snaží se z krevního oběhu zachytit co
nejvíce látek, aby se mohly množit. Prokázalo se, že světlo z led diod proniklo hluboko
(hlouběji, než světlo laseru), lék aktivuje a to ničí rakovinové buňky.
Mám vyzkoušenou směs bylin na podporu organismu a hlavně na „vyčistění“ organismu
od rakovinových virů a těžkých kovů. Tato směs je vhodná jako prevence proti onemocnění
rakovinou :
Heřmánek, třezalka, blín černý, rakytník (může být i směs ), čas užívání - 10.00 až
12.00, doba užívání - 12 týdnů, případně po přestávce opakovat.
K tomuto užívat:
Koenzym Q10 - 15 až 30mg (denně)
B3 - (35 - 60 mg denně) - v 8.00 a 14.00,
Vitamín C - (1000mg denně) - v 8.00, ve 12.00, v 18.00,
Rutin - 3mg, užívat společně s vitamínem C ve 12.00.
Po skončení užívání výše uvedeného pauza cca 3 až 4 týdny, potom doporučuji užívat
směsi na zbavení se cizorodých látek zejména z tlustého střeva:
Kopřiva, heřmánek, třezalka - ráno od 7.00 až 9.00, na lačný žaludek 1/3 litru denně, po
dobu 10 dní až 6 týdnů, doba užívání delší než tři týdny vyžaduje přestávky v užívání po
deseti dnech 5 dní.
Teploty vody při louhování některých bylin :
Heřmánek 45°C, kopřiva 55 °C, třezalka 65 °C, blín černý 20°C, rakytník 70°C, šalvěj 65°C,
zlatobýl 75°C, jmelí bílé 45°C.
Detoxikaci organismu doporučuji užíváním naklíčeného ječmene 10 až 14 dní.
U všech případů rakoviny i ostatních těžších nemocí doporučuji zjistit příčinu. Není to
nikdy jeden důvod, podle mé teorie jsou vždy minimálně tři a jedním z nich může být
somatická příčina. Dokud se na původní příčinu nepřijde, není snadné nemoci se zbavit a
hrozí recidiva. Bohužel součástí těžší formy rakoviny (i HIV nemocných) je i psychický
problém a většina nemocných již nechce pomoci. To je problém v léčbě zejména
alternativními způsoby, protože nelze pomoci někomu, kdo nechce. Proto je nutnou součástí
léčby samotné nemoci i léčení psychiky.
Mám zvláštní zkušenost z Rodinných konstelací. V jedné konstelaci se řešily problémy
jedné klientky a součástí konstelace byla i smrt jejího bratra. Zemřel na leukémii a tvrdím, že
66
všechny závažnější zdravotní problémy mají somatickou příčinu, která se dá při konstelaci
objevit. V tomto případě se ukázalo, že nemoc začala vznikat po přestěhování z domku
prarodičů do panelového bytu zhruba ve dvou letech staršího syna – bratra klientky. a
projevila se v jeho čtrnácti letech. Po půl roce, kdy se nemoc projevila bratr zemřel. Zajímavé
bylo, že zástupci klientky i jejího zemřelého bratra se v panelovém bytě necítili od začátku
dobře a stále to rodičům obě děti říkaly. Nechtělo se jim domů ani ze školy, z návštěv u
prarodičů. Klientka potvrdila, že skutečně to tak bylo. Na tomto případě je vidět, že není
dobré přecházet častěji opakované poznámky dětí. Děti mají dobrou intuici většinou si rodiče
říkají, že děti mají bujnou fantazii a fabulují. Ale podle mne to tak není a děti opravdu
většinou dobře cítí problém, jen jej neumí pojmenovat. Proto sdělují vše dle svých možností a
je dobré se tím zabývat.Už to, že se obě děti cítily unaveně vždy jen v bytě, mimo byt ne bylo
důvodem k zamyšlení. Děti cca do tří let cítí i energii zemřelých a dokonce vidí jejich
původní podobu. Časem tuto schopnost ztrácí.
MOZEK , jeho dysfunkce a onemocnění
Je nejdůležitějším orgánem a zároveň nejzáhadnějším, není zcela prozkoumán.
Důležitá část mozku je mozkový kmen. Je uložen v zadní části mozku a je základem života,
protože udržuje činnost srdce, dýchání, krevní tlak, tělesnou teplotu. Odumřením mozkového
kmene nastává smrt. Mozek jako celek tvoří vědomí, když zemřeme, toto vědomí ztrácíme.
Mozek zvládá většinu věcí, aniž bychom si toho všimli. Mozek spotřebuje nejvíc energie ze
všech orgánů, spotřebuje pětinu kalorií, které se dostanou do těla jídlem a tekutinami. Mozek
provádí neustále desítky milionů úkonů. Termokamerou je možné sledovat zatížení různých
orgánů v organismu, protože tepelná energie to odhalí. Všechny části organismu spalují
energii a tím vytváří teplo. Mozkových buněk odumírá 50 000 za den. Mozek udržuje stálou
teplotu cca 37 °C. Když je nám horko, mozek spustí činnost potních žláz. Když je nám zima,
udělá se nám tzv. husí kůže, která pomáhá zachycovat vrstvu teplého vzduchu nad kůží a tím
udrží teplé tělo.
Mozek se skládá z levé hemisféry (schopnost chovat se prakticky, konstruktivně, třídit
fakta, vyjadřovat se) a pravé hemisféry (zrakové centrum, emoční centrum, schopnost
abstraktního uvažování) a mezi oběma polovinami leží oblast zajišťující rychlé předávání
informací mezi nimi. Podle jednoho ženského časopisu je prý schopnost předávání informací
mezi hemisférami u mužů pomalejší, u žen rychlejší. Redaktorka tohoto časopisu píše, že je
rozdíl v činnosti mozku mužského a ženského, proto ženy dokáží dělat více věcí najednou dokáží se lépe učit, dokonaleji vnímají barvy a tvary. Ženský mozek je prý stvořen pro
komunikaci, mužský pro akci, prý ženy mají větší schopnost empatie, jsou schopny více citu,
lépe si pamatují data rodinných výročí a emocionálně podbarvených svátků. Prý kvůli rozdílu
v hormonální oblasti jsou muži agresivnější, soutěživější, mají lepší prostorové vnímání,
smysl pro orientaci, techniku.
Příčin nemocí mozku může být více, např.:
nádory (zhoubné i nezhoubné), cysta, aneurysma (vydutě cév), záněty mozku, embolie, cévní
příhoda, trombóza, stavy po krvácení, epilepsie, psychická nemoc, roztroušená skleróza,
Parkinsonova nemoc, bakterie, viry, parazit, otoky, likvorové cesty, plísně, blok na páteři,
nedostatek energie, vitaminů, minerálů, atd.
Mozek spotřebuje 20% kyslíku. Mladé mozkové buňky obsahují velké množství
mitochondrií, které časem začíná ničit velké množství volných radikálů, které vznikají díky
velké spotřebě energie v mozku. Tím stárne mozek, myšlení začíná být zmatené, zhoršuje se
67
paměť. U zvířat bylo zjištěna souvislost stahů srdce s věkem. Rejsek má pětiset stahů srdce za
minutu. Proto žije asi 4 roky. Srdce slona má třicet stahů za minutu, proto se dožívá až
osmdesáti let. Želva má nejpomalejší srdeční tep a proto žije až sto sedmdesát let.
Pro zvýšení věkové hranice je tedy nutné omezit produkci volných radikálů.
Mozek spotřebuje pětinu energie, kterou naše tělo vyprodukuje. Díky tomu je hlava
teplejší než tělo. Obsahuje stamiliard nervových buněk- neuronů. Neuron je základní pracovní
jednotka mozku. Skládá se z těla buňky obsahujícího jádro a s axonů. Axony jsou vlákna
přenášející elektrický potenciál, které vede vzruchy k jiným neuronům. Elektrické impulsy se
přenášejí z jednoho neuronu na druhý více než stokrát za sekundu rychlostí čtyři sta km
v hodině. Mezi výběžky neuronů jsou úzké štěrbiny, kterou signály překonávají pomocí
chemických látek neurotrasmitery. Ty přenášejí naše myšlenky. Problematika
neurotransmiterů a jejich ovlivnění léky nebo drogami patří k současným problémům dnešní
vědy. Jejich výzkumem chce věda dojít k tomu, jak se archivují naše vzpomínky, jak vznikají
nervové nemocí, atd. Lidský mozek společně s celým nervovým systémem se vyvíjí od tří
týdnů po početí až do konce dospívání. Frenologové před dvěma sty lety mysleli, že každá
část mozku ovládá nějakou lidskou vlastnost. Dnes už víme, že všechny mozkové oblasti
spolupracují a řídí vše společně. Prof. John Hodges s Addennbrokesské nemocnice v
Cambridge tvrdí, že je nutné mozek chápat jako velké množství vzájemně propojených
modulů, z nichž některé tlumí funkci jiných vyřazených z činnosti, může to vést k uvolnění či
zesílení funkce jiných modulů.Když je např. postižen temporální lalok, oblast mozku ležící za
spánkovou kostí, kde dochází integraci smyslových podnětů, dochází ke změně těchto
prožitků. Zpracovávají se zde hlavně zrakové a sluchové vjemy. Máme pět smyslů:Zrak,
sluch,hmat, čich, chuť. Tyto smysly se rozvíjejí o nové informace. To je základ našeho
vnímání.
Nyní se mluví o další možnosti- parapsychologii- mimosmyslové vnímání, která rozděluje
vědce na dva tábory. Jedná se hlavně o telepatii, telekinezi. Dr. Susan Blackmore z univerzity
Of the West of England tvrdí, že vědecká obec je ve většině případů k těmto vědám
skeptická.Jedním z nejznámějších skeptiků je kouzelník James Rendy, který nabídl milion
dolarů tomu, kdo podá vědecký důkaz o mimosmyslovém vnímání. Dodnes se nikdo
nepřihlásil.
Nejdůležitější funkcí mozku je uchovávání vzpomínek. Průměrný člověk uchovává asi
milion prožitých vjemů. Dodnes se neví dost dobře, jak to funguje. Podle jedné teorie se
příslušné neurony jež v sobě obsahují konkrétní pocity a myšlenky propojí v mozku tak, že
vytvoří síť, jež je základem vzpomínky. To je pak něco jako film, který si později pouštíme.
V padesátých letech kanadský neurochirurg Wail de Penfild vyvinul techniku hluboko
vyvolávaných vzpomínek drážděním spánkového laloku. Slabý elektrický proud aplikovaný
na povrch mozku vyvolá vzpomínky. Spánek je nejlepší pro mozek. Jsou další schopnosti
mozku, které nedokážeme plně využít. Víme, že myslí dokážeme ovládat tělo. Platí to i
naopak. Rovnováhu v mozku dokáže narušit např. alkohol. Ten primárně působí na nervové
buňky a zpomaluje chemické reakce. Při jednom pokusu bylo pokusným osobám řečeno, že
jejich koktejl obsahuje alkohol. Ve skutečnosti v něm žádný alkohol nebyl. Při pokusu se
později zjistilo, že u těchto osob se značně zpomalila reakční doba, protože jejich mysl
očekávala, že v těle bude alkohol. K podobným závěrům ovládání těla myslí došel ruský
vědec Pavlov se známým pokusem, kdy když psi dostávali žrádlo, svítila žárovka. Psi slinili i
když žádné žrádlo nedostali, ale svítila žárovka. Vědci se domnívají, že by se této schopnosti
dalo využít k posílení imunitního systému. Byl učiněn pokus, kdy skupina lidí dostávala
adrenalinové injekce na posílení imunitního systému. Třetí den obdrželi, aniž o tom věděli,
injekce bez adrenalinu. Před a po injekci jim vždy byla odebrána krev. Při odběru krve se
zjistilo, že počet bílých krvinek, ochránců našeho zdraví se zvýšil i po třetím dnu stejně, jako
v prvních dvou dnech, kdy byl do organismu adrenalin dodán. Mozek komunikuje
68
s imunitním systémem. Zakončení nervových buněk můžeme najít v těsné blízkosti
lymfatických uzlin, které řídí náš imunitní systém.Také se ví, že některé mozkové hormony
přímo ovlivňují bílé krvinky. Dr. Ed. Blalock z univerzity v Alabamě tvrdí, že při stresu se
do krve vyplavuje velké množství mozkového hormonu ACTH. Když se tento hormon
dostane k bílým krvinkám, zpomalí jejich růst a omezí schopnost vytvářet protilátky. Vědci
tvrdí, že sice není pro to důkaz, že mysl dokáže vyléčit nemoc, ale jsou přesvědčeni na
základě výše popsaných pokusů, že mysl dokáže ovlivnit průběh nemoci, nebo naší vnímavost
k ní.
V Amsterodamském národním institutu pro mozkový výzkum se Dr.Herms Romijn snaží
zjistit, která materiální substance aktivuje produkci našich myšlenek. Jeho teorie o původu
vědomí způsobila v mezinárodních kruzích rozruch. Dr. Romain zkoumá hmotu šedé kůry
mozku separovanou na tisíce částic. Rozhodně jí nepovažuje za místo, kde sídlí vědomí.
Podobně mozek, který figuruje jako elektrický biocomputer považuje za něco jiného je
subjektivní psychika. Naše mysl není zcela nezávislá na mozku, avšak sídlí na jiné mnohem
hlubší úrovni. Tato doposud neověřená teorie nám může pomoci pochopit co se s člověkem
děje, když je na prahu smrti. Všechny tato argumenty směřují k závěru, že náš viditelný svět
je pouhý povrch, neboli horní vrstva hlubší reality, jakého si hlubokého neviditelného oceánu,
po jehož viditelném povrchu plujeme. Pod vlnobitím, které sledujeme na povrchu se však
skrývá další, hlubší realita, o které toho zatím mnoho nevíme. Máme však možnost do té
neznámé reality pronikat stále hlouběji. Myslím, že se tyto dvě reality mezi sebou mísí
v zážitcích lidí, kteří prodělali zážitek blížící se smrti. Dr. Romijn je na 100% přesvědčen, že
tito lidé hovoří o jiné realitě. Institut hledá odpověď na otázku, jak se na cestě na onen svět
podílejí naše nervové spoje. Kdo ví, zda je každému člověku souzeno, aby v posledních
minutách či hodinách svého života zažil pouť plnou úžasných zážitků. Jedno je však jisté.
V noci všichni sníme. Za rok jsou to i tisíce snů, třeba že někteří lidé si nevzpomenou ani na
jediný sen. Když tělo opustí jasné vědomí, naše já se vydá na cestu do vzdálených končin.
Vstupujeme opravdu do jiné reality, nebo jsme jen dosud nenašli v mozku zdroj snů a
podobných obrazných zážitků? I kdyby to vše byl jen fantastický program, který umožňuje
mozku putovat neznámými krajinami, stále tu zůstává otázka, co to má znamenat. Neurolog a
psychiatr Dr. Michael Schroter- Kunhardt tvrdí,že lékaři očekávají v situaci, kdy je mozek
vypnutý, že je v něm tma, nebo že halucinuje. Skutečnost, že se chová jinak vede některé
z nás k přesvědčení, že mozek je schopen reagovat vysoce komplexně, že se pokouší
komunikovat i v těch případech, kdy dostane příkaz: Stůj! Mnozí lidé, kteří přežili klinickou
smrt jsou přesvědčeni, že po smrti musí existovat nějaká jiná realita a domnívají se, že zážitek
blížící se smrti je přípravou na jinou formu existence.
Podle jiného dokumentu jsou poznatky ze ztráty vědomí u pilotů při vysokém přetížení
podobné zážitkům umírajících. Extrémní přetížení i stavy blízké smrti mají za následek pocit
pobytu v tunelu se světlem na konci. Je to patrně způsobeno nedostatkem kyslíku v mozku a
díky tomu nervové buňky zrakové oblasti začnou vysílat náhodné signály, což dělá vjem
jasného světla a pocitu v tunelu. Dost pilotů zážitky se ztrátou vědomí popisují jako
příjemnou euforii. Tato euforie je podle vědců způsobena patrně chemickými látkami
podobné opiátům, které mozek vytváří k překonání akutního stresu a bolesti. Tyto látky
způsobují i halucinace v oblastech spojených s pamětí a emocemi
S nemocemi mozku souvisí poruchy rovnováhy, některou z takových poruch trpí jen
v USA 90 milionů lidí. Jde o problém orgánu vnitřního ucha. Některé poruchy souvisí ze
stárnutí rovnovážného ústrojí, jiné souvisí s nemocí jako např. Parkinsonova, Alzheimerova,
roztroušená skleróza, záněty mozkových blan, atd. Zatím lékaři nemají účinný lék. Výzkumy
NASA přináší určité naděje. Stejné pocity závratě a nevolnosti mají astronauti ve vesmíru,
jako lidé s poruchou rovnováhy. Mnozí trpí i dezorientací.
69
HYPOTALAMUS
Je považován za centrum lidského organismu. Podílí se na všech činnostech endokrinních
žláz. Ovlivňuje oči, sluchové orgány, látkovou výměnu,krevní tlak, vylučování tekutin, hlad,
chuť k jídlu, řídí teplotu v těle, spánek.
HYPOFÝZA
Skládá se ze tří laloků- předního, středního, zadního. Je regulována a ovlivňována
hypotalamem. Přední lalok reguluje tvorbu hormonu štítné žlázy, nadledvinek, jater,
pohlavních žláz, stejně jako vylučování inzulínu ve slinivce břišní. Střední lalok reguluje
výron spermatu. Zadní lalok kontroluje tělesnou teplotu, podílí se na tvorbě potu, na
činnosti kožních pórů, reguluje vodní hospodářství v těle. Úlohou hypofýzy je také regulovat
vylučování vody ledvinami. Hypofýza vyrábí několik hormonů
KÓMA
Koma je stav hlubokého bezvědomí, většinou „smrt mozku“ a proto je malá šance na
uzdravení. K nejčastějším příčinám patří úrazy hlavy, krvácení do mozku,nervové infekce,
otravy, cukrovka, těžká jaterní a ledvinová onemocnění. Byl jsem svědkem případu, kdy si
těhotná žena nechala injekcí do bederní páteře umrtvit před porodem spodní část těla. Injekce
byla patrně chybně píchnuta, či bylo špatně odhadnuto správné množství látky vpravené do
těla a žena po injekci upadla do kómatu, ze kterého se již neprobrala. Další případy jsou např.
po utonutí, kdy mozek byl bez kyslíku 10 až 20 minut. Při konstelaci na výše popsaný případ
ženy při porodu se ukázalo, že po určitou dobu – v tomto konkrétním případě to byly dva dny,
byla duše ženy u jejího těla a byla šance na její záchranu, ale muselo by se do dvou dnů přijít
na otok páteře v místě vpichu injekční jehly, který jsem bohužel objevil až já při návštěvě
nemocné, což bylo po čtyřech letech, kdy byla v kómatu. Ihned po příchodu k nemocné jsem
cítil, že má „blok“ na bederní páteři, kde se přerušil tok energie. Řekl jsem to otci nemocné,
který mne do nemocnice pozval. Současně jsem vyslovil podezření, že do této oblasti byla
vpíchnuta injekční jehla. To otec nemocné nevěděl a proto šel k ošetřujícímu lékaři
s dotazem, zda se něco takového mohlo stát.Bylo mu potvrzeno, že si nechala umrtvit před
porodem spodní část těla. V tomto místě se podle mého názoru zastavil tok energie do mozku
a tím i výživných látek do mozku, proto onu ženu nebylo možné z kómatu „probudit“ (řecky
koma=hluboký spánek). Podle mého názoru lze „probudit“ člověka z kómatu jenom
v případě, že se jedná o smrt mozku malého rozsahu, kdy je šance na regeneraci mozkových
buněk v oblasti, která řídí oblast „probuzení“. Je ale vždy nutné obnovit tok energie do mozku
a tím přísun výživných látek, které se jinak do mozku nedostanou. Podle mého názoru v
kómatu kmitá mozek na 0,1 Hz (O Hz = smrt) a proto dochází po určité době k odumírání
buněk a tím ke smrti mozku, až frekvence mozku ustane.
U známého případu paní Terry v USA, které bylo odpojena výživa a tím zemřela, nebylo
pomoci, protože šlo již o úplnou smrt mozku.
70
ALZHEIMEROVA CHOROBA
Tato nemoc je nejčastější příčinou demence. Není známa příčina onemocnění, byl zjištěn
gen, který je předpokladem k této nemoci. Prvotními příznaky je třes, ztráta čichu a chuti,
zhoršení paměti. Vysvětlením vědců je, že toxický protein zabije mozkové buňky. To
způsobuje zmatek v mozku. Už na počátku století Dr. A. Alzheimer popsal, že se na mozkové
kůře pacientů nahromadila nějaká substance, později se zjistilo, že jde o amyloidy. Vědci
přišli nyní na to, že šedobílé látky jsou v mozku dříve, než nemoc propukne. V pokročilém
stádiu nemoci se postupně rozšiřují a vytvářejí jedovatý povlak, který postihuje centrum
paměti. Vědci objevili enzym, který hraje důležitou roli při vytváření amyloidů. Z této látky
potom vzniká amyloidový povlak, který způsobuje Alzheimerovu chorobu.
Je obtížné rozpoznat příznaky této nemoci v jejím začátku. Většinou tuto nemoc
rozpoznají blízcí lidé nemocných.V USA zkouší lék Celebrolycin, který je vyráběn
v Rakousku z mozku prasat. V Číně je tento lék užíván na uzdravování z mozkové mrtvice.
Tento lék obsahuje chemikálii „nervový růstový faktor“. V mládí růstového faktoru mozek
produkuje hodně, ve stáří méně. U zvířat bylo pokusem dokázáno, že stárla později a u lidí se
podáváním tohoto léku zlepšila paměť a schopnost přemýšlení. Nemocní s touto nemocí
zapomínají také proto, že mají v mozku nedostatek chemikálie zvané acetylcholin. Další
experimentální lék zkoušený na léčbu této nemoci se jmenuje Aricept, další lék se jmenuje
Excelon. Nejdříve se myslelo, že jde o infekci. Infenkce nalezena nebyla, ale byl nalezen
zánět v mozku. Vědci zkouší další možnosti léčby, například u žen léčba estrogenová terapie,
u mužů hormonem DHEA. U všech ještě podávají vitamín E k obvyklé léčbě.
Podle mé teorie všechny problémy s činností mozku jsou způsobeny nedostatkem zejména
fosforu a vitamínu B12 a energie pro „zablokování celého organismu“ a pro „blok“ na krční
páteři zejména mezi 1. a 2. obratlem, podobně jako u všech zdravotních problémů mozku a
činností mozku, včetně nádorů.
PARKINSONOVA NEMOC
Je to porucha metabolismu některých látek v mozku. Nedostatečnou tvorbu dopaminu (a
relativní převahu acetylcholinu) se lékaři snaží nahradit transplantací nervových buněk
lidského zárodku do mozku nemocného.
Typický třes rukou pro tuto nemoc může být způsoben bakteriální infekcí - chlamydiemi –
viz kapitola : Neplodnost.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Jedná se o chronické onemocnění centrálního nervového systému, které je vyvoláno
poškozením obalů nervových vláken. Není známa příčina, předpokládá se, že příčinou je vir a
porucha imunity. V případě roztroušené sklerózy se podařilo „mými“ metodami docílit u
mnoha nemocných výrazného zlepšení a zastavení zhoršování stavu, dokonce někteří vstali
z vozíku a chodí.
U všech nemocí mozku (epilepsie, nádory, Parkinsonova nemoc, atd.) jsem zjistil zejména
nedostatek vitaminu B12, fosforu a samozřejmě energie v mozku, nerovnováha levé a pravé
hemisféry, což je důsledek „zablokovaného“ organismu. Příčinou všech nemocí mozku je
podle mne, mimo dispozice, blok na krční páteři mezi 1. a 2. obratlem. Tím je zamezeno
přístupu energie, vitaminů a minerálů do mozku.
71
SRDCE – ONEMOCNĚNÍ A FUNKCE
Nemoci srdce jsou na prvním místě v úmrtnosti, podle některých pramenů na nemoc srdce
zemře čtvrtina populace, jenom v Evropě zemře ročně 2 miliony lidí. Nejrozšířenější z nemocí
srdce je srdeční infarkt. Příznaky infarktu jsou různé, někdo cítí bolest v oblasti hrudníku, od
srdce do pravé strany hrudi, potom až do páteře, jiný cítí bolest, která vychází z prostřed
hrudníku a jde do rukou. Bolest na hrudníku je silná. Je třeba si uvědomit, že lidské srdce
přečerpá asi 7 000 litrů krve denně. Srdečnímu svalu dodávají krev cévy cca 1mm široké.
Proto základní podmínkou dobrého průtoku krve je dobrá průchodnost cév. Krevní sraženiny,
zúžené cévy průtoku krve brání. Když se pro ucpanou cévu nedostane kyslík (a glukóza)
k srdci, může za několik minut odumřít postupně srdeční sval (je možné žít při odumření až
poloviny srdce), než dojde k zástavě. Mozek bez přísunu krve rovněž cca za 5 minut odumírá.
Obecně je známo, že příčinami onemocnění srdce je stres, nezdravý způsob života, zvýšený
příjem tuků, nadváha, neléčená cukrovka, neléčený vysoký tlak. Podle mé teorie chybí
v nemocném srdci energie (pro „zablokovaný organismus“ a blok zejména na hrudní páteři),
vitamíny a minerály (zejména B12, fosfor, křemík). Signálem, že něco není v pořádku, je
špatné dýchání, později arytmie srdce. Prvním příznakem infarktu je pocit strachu.
Koenzym Q10 zlepšuje energetickou hladinu v srdci a pomáhá přečerpávání krve.
Frekvence srdce má být 70 tepů za minutu. Tlak ovlivňuje psychika, dýchací ústrojí,
ledviny. Proto lze upravit tlak správným dýcháním. Porucha centrální nervové soustavy vede
ke zvýšenému tlaku, tím kornatění cév, následně onemocnění srdce a ledvin. Pokud vznikne
nejdříve nemoc v plicích nebo plicních cévách, rovněž může dojít ke zvětšení nebo oslabení
srdce a tím vzniká ischemické onemocnění srdce. Pokud srdce nemá dostatek krve, dochází
k bušení srdce, nespavosti, velkému množství snů, zapomnětlivosti. Při dysfunkci srdce může
docházet i k výpadkům vědomí. Základem léčby je „odblokování“ páteře.
Podle staroasijských představ v srdci sídlí oheň života. Podle mých představ je to v srdci
ale i mozku a jako „palivo“ při zdravotních potížích doporučuji fosfor. Zrcadlem funkce srdce
je obličej, zejména nos, uši, oči, špička jazyka, 5.6.7. obratel hrudní páteře. Protože činnost
srdce ovlivňuje tenké střevo a k tenkému střevu náleží dvanácterník, tak je jasné, že činnost
srdce ovlivňuje i strava. Lidé konzumující ve větším množství než je zdrávo zejména
kořeněná masa a uzeniny, sýry, mají dispozice ke vředům na dvanácterníku, ale i
k problémům se srdcem a hrudní páteří. Dysfunkce srdce je patrná i z namodralého jazyka.
Jednou z hlavních příčin úmrtí při infarktu je to, že srdce, které se zastavilo, začne
pumpovat o pár minut později a pustí proud okysličené krve do hladovějících tkání. A spolu
s ní také příval volných radikálů. Tím nastane fibrilace komor, která zapříčiní smrt.
Z posledních výzkumů plyne, že zatím co na jihu a západě Evropy jsou lidí proti nemocem
srdce více chráněni, než na severu a východě nemocem srdce více podléhají. Např. Švédsku
(Norsko a pobaltské republiky) je 4 x až 5 x vyšší výskyt nemocí srdce než v Itálii
(Španělsku, Řecku). Je to dáno stravovacími návyky. Italové jedí více ovoce a zeleniny, která
je díky podnebí dostupnější na jihu než na severu země.
Operace srdce lze již provádět bez otevření hrudníku - laparoskopicky. Lékaři zasunou do
tří pětimilimetrových otvorů na hrudi robotické paže, které výkon provedou. Řídí je lékař
vzdálený 3 m od pacienta a pomáhá i počítač. Tím se při operaci nemusí zastavit srdce a není
třeba mimotělní oběh, což je při operaci největší riziko. Zkrátí se tím i doba rekonvalescence
z několika měsíců na několik dní.
Technika je již tak daleko, že byly vyvinuta malá elektromagnetická pumpa, která
umístěná nad bránicí ( je napojena na levou srdeční komoru a pumpuje krev do aorty) . Tím se
ulehčí nemocnému srdci, zejména levé komoře, která je hlavní hnací jednotkou srdce. Pumpa
je poháněna bateriemi na těle pacienta a je schopna udržet nemocného tak dlouho při životě,
dokud se nenajde vhodné srdce k transplantaci. Pumpa má výkon 10 l krve za minutu.
72
INFARKT
Může být způsoben uzávěrem tepny (následkem arterosklerózy, trombózy či embolie)
zásobující danou část organismu – mozek, srdce, plíce, slezinu, ledviny. U všech mnou
diagnostikovaných případů šlo o klienty , kteří byli dlouhou dobu ve stresu a vždy jsem zjistil
„zablokovaný“ organismus bez vitamínů a minerálů a velký blok na hrudní páteři.
Při infarktu myokardu srdce přestává pumpovat. Buď přestane úplně, tomu říkáme srdeční
zástava, nebo začne být ve velice složitém rytmu, při kterém není schopno účinně odčerpávat
krev. Infarkt znamená nedostatek kyslíku pro buňky. Buňky, zejména mozkové odumírají,
protože jim srdce nedodává dostatečné množství krve.
Proto při infarktu doporučuji okamžitě masírovat hrudní páteř a provést akupresuru č. 1. 25
minut. Dodatečně potom provést další dvě akupresury ( č. 2.a 3.), každou rovněž 25 minut.
KREV
Krev se skládá z plasmy a krevních tělísek. Plasmu tvoří voda, elektrolyty a krevní
bílkoviny.
Ke krevním tělískům patří červené krvinky, bílé krvinky (zajišťují obranyschopnost
organismu), krevní destičky. Krvinky vznikají v kostní dřeni a v játrech. Při stresu
(„zablokování organismu“) se játra „stáhnou“ a špatně filtrují krev. Díky tomu se v krvi
hromadí toxiny, na kůži se může objevit ekzém.
Cholesterol - sloučenina lipidové (tukové) povahy řadící se ke stereoidům. Je přítomen ve
všech živočišných tkáních, v krvi a ve žluči. Tělo jej dokáže vyrobit samo a zároveň jej
přijímá z živočišné stravy (maso, játra, mozeček, mléčné výrobky). Není v potravě
rostlinného původu. Vysoká hladina choloesterolu v krvi je rizikovým faktorem pro
onemocnění cév a srdce.
Správné hodnoty cholesterolu jsou 3,9 až 6,2. Hodnoty cukru jsou 1 - 6,5.
Hemofilie – vrozené onemocnění se zvýšenou krvácivostí na základě porušené krevní
srážlivosti. Projevuje se poruchou zástavy většího krvácení.
Správné hodnoty sedimentace jsou za jednu hodinu 10 (u mužů) až 20 (u žen), za dvě
hodiny je hodnota dvojnásobná, tj. 20 až 40, pokud je výsledek negativní.
. Nedostatek kyslíku v krvi (srdci, mozku) způsobuje úzkosti, až deprese. V takových
případech doporučuji 3 až 6 dní v týdnu dechová cvičení (nadechovat nosem, zhluboka až „do
břicha“, vydechovat ústy), nebo ozónoterapii
KREVNÍ OBĚH
Správná hodnota je kolem 120/80 (torrů nebo kPa). Vyšší se odborně označuje jako
systolický tlak a závisí na vypuzovací činnosti srdce a kvalitě stěny aorty, nižší hodnota jako
diastolický tlak a je ovlivňován odporem cév a tepen.
Studené ruce a nohy způsobují nízký krevní tlak. V léčbě pomáhá rostlinný výtažek
z ginkgo biloby. Ten obsahuje aktivní látky, které roztahují cévy a tím umožňují krvi snazší
průtok. Zlepšují prostupnost stěn vlásečnic pro kyslík a glukózu a tím zlepšují i výživu buněk.
Hodnoty tlaku můžeme zjišťovat pomocí malých přístrojů, které jsou již k dostání v běžných
obchodech již od 800,- Kč. Správné hodnoty systolického tlaku jsou od 110 do 140,
diastolického tlaku od 60 do 90. Krevní oběh ovlivňuje psychika, dýchací ústrojí, ledviny,
páteř. Proto pomůže správné dýchání, pitný režim, masáže páteře, byliny na psychiku
(meduňka, třezalka).
73
NADLEDVINKY
Jsou nad ledvinami. Regulují menstruaci, činnost rozmnožovacích žláz. Stimulují svalstvo
a nervový systém, takže v případě křečí se mnohdy jedná o problém nadledvinek. Při poruše
nadledvinek mohou vznikat nádory, nízký krevní tlak. Produkují 48 druhů hormonů.
Hormony nadledvinek nám umožňují překonávat stres, stavy extrémních teplot, atd. Jsem
přesvědčen, že dysfunkcí nadledvinek vzniká i cukrovka, kterou je možné rychle vyléčit, když
se organismus např. mými metodami popsanými v této knize uvede do původního stavu. Jsou
odpovědné za rovnováhu určitých prvků v těle, např. fosforu, chlóru, sodíku.
HYPERTENZE
Vysoký krevní tlak. Jeho příčina většinou není známa. V některých případech bývá
příčinou jiná nemoc, př. nemoc ledvin nebo nadledvin, jater, žlučníku, trvalý stres. Při
neléčení může dojít k závažným onemocněním srdce, cévní mozkové příhodě, poškození
ledvin, urychlení aterosklerózy. Doporučuje se úprava životosprávy, nežít ve stresu, mít
správnou hmotnost, omezit soli, aktivní odpočinek, vyloučit kouření. Podle mého názoru je
příčin několik, zejména psychika - stres, dysfunkce ledvin, dýchacího ústrojí, jater, žlučníku.
Příčinou výše uvedených zdravotních problémů je v prvopočátku zablokovaný organismus a
páteř v důsledku dlouhodobého stresu. Dysfunkce nadledvinek souvisí s tlakem také a je
mnohdy způsobena stresem, díky kterému dobře nefunguje hormonální činnost. To se
nejčastěji projevuje kolísavým tlakem. Současně s kolísavým tlakem je u mužů méně
mužského hormonu (testosteronu, což se dá zjistit rozborem krve) a více ženského hormonu,
což se projeví zvětšenými prsy (další důsledkem jsou pomalejší spermie, zhoršená psychika,
tloustnutí, deprese, zhoršená paměť, atd. Podobný proces je u snížené činnosti štítné žlázy).
Změnu tlaku může způsobit nádor v tlustém střevě, ucpané cévy, zúžený průtok krve
v ledvinách a cévách, zejména v krku, dysfunkce dýchacího ústrojí, atd. Z některých
vhodných bylin na úpravu tlaku je např. sedmikráska.
Pokud někdo chce zjistit pomocí karet, co je příčinou jeho vysokého (či nízkého) tlaku,
může si odpovědět pomocí odpovědí v úvodní sekci – co je příčinou nemoci. Jako doplnění
odpovědi vyložte tři karty a dozvíte se odpověď.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Stres
Nevhodná strava (mnoho tuku)
Nedostatek pohybu
Nevhodná práce
Problém v rodině
Dysfunkce CNS
Dysfunkce ledvin
Dysfunkce nadledvinek
Dysfunkce dýchacího ústrojí
Dysfunkce štítné žlázy
Dysfunkce mozku (hypotalamus, hypofýza…)
Dysfunkce jater
Dysfunkce žlučníku
Dysfunkce tlustého střeva
Zúžení cév
Nedostatek krve
74
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Blok na krční páteři
Blok na hrudní páteři
Blok na bederní páteři
Blok na křížové kosti
Blok na kostrči
Jiná nemoc fyzická
Jiná nemoc psychická
Zánět
Infekce
Bakterie
Bacil
Parazit
Problém prostředí
Radon, záření
Dysfunkce srdce
Jiná možnost
HYPOTENZE
Nízký krevní tlak – způsobuje poruchy prokrvení mozku a dalších orgánů, například
ledvin, srdce. Pokles tlaku při vztyčení se může být příznakem některých nervových poruch,
nedostatečnosti kůry nadledvin nebo jako reakce po některých lécích.
Nízký tlak je obvykle součástí šoku, velkých krevních ztrát, alergie. Lidé s nízkým tlakem
jsou stále ospalí. Nízký tlak vadí méně než vysoký tlak, mimo dysfunkce štítné žlázy může
být příčinou i nedostatek krve, kyslíku v krvi a mozku. Stres je obvyklou příčinou nejenom
nízkého tlaku. Doporučuje se ráno vypít sklenici studené vody, pravidelná strava 5x denně,
více solit. Já doporučuji Gingo bilobu, Žen-šen, Quaranu.
ARTERIOSKLERÓZA
Ucpávání tepen vzniká následkem zvýšené hladiny krevních tuků jako jsou triglyceridy
Pomáhá užívání rybího tuku nebo výtažků z rybích tuků. Například sleď, makrela, losos jsou
bohaté na mastné kyseliny omega-3, které mění složení krevních tuků, tím brání zvýšené
srážlivosti krve, snižují krevní tlak a působí preventivně proti zánětlivým procesům v tepnách.
Proto konzumace ryb snižuje riziko ucpávání tepen a nemocí srdce. Rybí tuk snižuje hladinu
cholesterolu. Kvalitu cév ovlivňuje zejména křemík, rutin . Pokud má někdo žíly, tepny, cévy
oslabeným orgánem, není schopen zejména tyto minerály přijímat ze stravy. Proto doporučuji
minimálně jednou, lépe dvakrát týdně užívat rutin a křemík v tabletách.
PÁTEŘ
Málo pozornosti se věnuje páteři a přitom je to vlastně nosná část těla. Proto je důležité
posilovat cvičením zádové svalstvo, aby celá zátěž těla nebyla jenom na páteři. Starší lidé se
zmenšují, protože se páteř „sráží“ do sebe a tím se stává páteř i neohebnou. To má další
75
negativní důsledky pro organismus. Oslabením svalstva oslabuje celé tělo. Představuji si, že
podél celé páteře jdou asi 1 – 5 mm od páteře od hlavy až po prsty u nohou dvě důležitá
nervová vlákna, která se v některých místech mohou skřípnout do páteřních kloubů. To potom
způsobí další zdravotní problémy. Nejčastěji je ono místo v oblasti mezi krční a hrudní páteří
– potom máme problémy s ramenem, loktem až po brnění prstů, pokud je skříplý nerv
v oblasti bederní páteře, jsou problémy od pasu dolů, kyčelní klouby, kolena. Stejně jako
v ostatních kloubech může být písek (revma) i v páteřních kloubních jamkách. Nevhodný
polštář či špatná poloha těla při spánku může způsobit „blok“ mezi krční páteří a hlavou, což
může mít dalekosáhlé důsledky. Znám klienty, kteří se ráno probudili a bolela je hlava.
Protože bolest nepřestala, šli na vyšetření, při kterém se zjistila roztroušená skleróza. Je jasné,
že pokud k tomu člověk nemá dispozice, stát se to nemůže, ale zrovna tato nemoc je podle
mne způsobena „blokem“ mezi 1. a 2. obratlem, tím se zamezí přístupu energie, vitaminů a
minerálů do mozku. Pokud tento stav trvá určitou dobu, propukne nemoc mozku, což nemusí
být jen roztroušená skleróza. Kouření snižuje prokrvení zejména oblasti bederní páteře, stejně
tak jako stereotypní činnost- sedavé zaměstnání. Nevhodná obuv má vliv také zejména na
oblast bederní páteře. Bolest páteře může mít i somatickou příčinu. Je to klasický případ, když
matka přiřadí svému většinou prvorozenému dítěti (nejčastěji okolo 7-9 roku života dítěte)
roli partnera- podrobně viz kapitola Rodinné konstelace.To je zátěž, kterou přirovnávám
k fyzické zátěži cca 50 kg.V takových případech mnohdy lidé cítí tlak či bolest zejména
v oblasti bederní páteře, ale jde jen o psychický tlak, takže rentgenem se nedá dokázat. Je to
zátěž odpovědnosti za vztah rodičů a problémy matky, která se projeví jednak psychicky a
jednak fyzicky právě v oblasti bederní páteře. Psychická zátěž se zase projeví v oblasti krční
páteře. Od psychické zátěže není daleko ke neprůchodnosti lymfatických žláz (které jdou
podél celého těla) a potom není možné rozlišit, kde problém začal a kde končí, protože
dochází k bolestem kolen, hlavy, pískání či hučení v uších, brnění rukou či nohou, křeče
v nohách, atd.
OČI
Glaukom, lidově zelený zákal, je onemocnění, které poškozuje zrakový nerv a sítnici.
Předpokládá se, že příčin je několik, například nepoměr mezi tvorbou a odtokem nitrooční
tekutiny a následné zvýšení nitroočního tlaku, což mechanicky poškozuje zrakový nerv, dále
že je hůře zásobena tzv. hlava zrakového nervu a tkáň není dostatečně vyživována a proto je
citlivější na poškození, další možností je porucha transportu tekutiny v buňkách sítnice, jejíž
výběžky tvoří zrakový nerv.
Podle jednoho dokumentu mrkneme okem za náš život asi čtyři sta patnáct milionkrát. Oko
je schopno rozlišit více než milion barev. Pro dobrou funkci očí je nutná základní výživa –
karoteny, rutin, křemík. Mám zkušenosti s vrozenými vadami, pokud se organismus plodu
„zablokuje“ a jsou oslabeným orgánem oči, nevyvine se například sítnice a již nikdy nedojde
k nápravě. Jsem přesvědčen, že do dvanácti let by bylo možné transplantovat člověku oči
z prasete, či určitých druhů psů, asi dvou druhů opic (šimpanz- mezi člověkem a šimpanzem
je rozdíl jen 1% genů) a myslím, že se již pokusy provádí.
Oči ovlivňují i játra, špatná činnost jater způsobuje světloplachost. Když oči slzí, je to
špatnou funkcí ledvin. Podle jednoho pramene dívce, která trpěla chronickými záněty
spojivek, tento problém ustal až po vyoperování žlučníkových kamenů. Pokud se „vyčistí“
játra a vhodnou stravou, jako zelenina, výhonky, klíčky, atd., (játrům škodí mléčné výrobky,
cukry, vejce, sůl, sýry, maso,tučné) se uleví játrům, zlepší se zrak. Psychika ovlivňuje činnost
jater rovněž. Očím škodí vysoký tlak, který poškozuje sítnici. Podle staroasijkých učení jsou
játra branou ke zraku. Horší činnost jater se projeví časem vráskami mezi obočím nad
kořenem nosu. Mám vyzkoušeno, že u zhoršujícího zraku chyběl klientům zejména RUTIN,
76
až na druhém místě karoteny. Záněty spojivek mohou být příčnou i bakteriální infekce –
chlamydie. Je to nepříjemná infekce, která se přenáší sexem a lze ji získat od zvířat, ptáků.
Napadá pohlavní orgány, ledviny, klouby, dýchací ústrojí. Lze ji léčit antibiotiky, ale musí se
provést cílené vyšetření na chlamydie. Podle jednoho dokumentu z ČT 1 má chlamydie cca
80% populace, rozvinou se v těle zejména při námaze, případně při jiné nemoci jako
nachlazení, chřipka, atd. Při této infekci se mohou objevit protilátky na borreliózu. Dlouho
neléčené chlamydie vedou až k invaliditě.
PLÍCE
Vdechujeme kyslík, vydechujeme kysličník uhličitý. Dysfunkce plic se projevuje
nedostatkem dechu, tělesnou slabostí, problémy s hlasem, ucpáváním nosu, kašlem,
zahleněním, dušností, padáním vlasů, slabými vlasy a ochlupení, svalovou ochablostí,
problémy s pokožkou. Pro dobrou funkci dýchacího ústrojí je nutné správně dýchat a to umí
jen polovina populace. Dýcháme jen lehce, „povrchově“. Proto je pro špatně dýchající děti
vhodná hra na dechové nástroje, nejběžnější je flétna. Další problém, který jsem v praxi
odhalil, je u velkého množství populace špatně rostlá nosní přepážka. Ne všem bych
doporučoval operaci. Lepší je začít s dechovým cvičením - nadechovat zhluboka nosem až do
břicha, vydechovat ústy. Tato dechová cvičení doporučuji provádět častěji při stresu, na
podzim, v zimě, a to aspoň 3x týdně asi 15 minut (nemusí to být v jednom kuse). Dále je
nutné dbát o páteř, protože psychický (ale i mechanický) „blok“ na hrudní páteři rovněž
znemožní průchod energie do plic (+ krevní oběh a srdce, slinivka, nadledviny), negativní vliv
mají i amalgamové plomby, zejména na spodní části čelisti.
Člověk rozliší asi deset tisíc pachů, pes 40x tolik.
Dech býval (myslím, že je i dnes) spojován s délkou života. Čína a Indie rozpracovaly
dechová cvičení do posledních detailů. Tvrdí se, že kdo dýchá rychle, žije krátce, např. hmyz.
Dlouhý život želv je brán do souvislostí nejenom s pomalým dechem, ale i nižší tepovou
frekvencí. Rychlý a povrchní dech stresovaného člověka se podobá dechu psa. Stres stáhne
hrudní koš a znemožňuje dobré dýchání. Prý máme každý dán určitý počet dechů, až je
vydýcháme, život končí. Jsem přesvědčen, že to tak bude na 80%, ještě když k tomu přidáme
nedostatek pohybu, bude to 100% ovlivnění délky života. Dýchání má několik funkcíprokysličení mozku a srdce, zbavení se nečistot a vody, prokysličení červených krvinek,
masáž břišních orgánů.
LEDVINY
Řídí kosti, dřeň, ovlivňují uši, ovlivňují růst. Při dysfunkci ledvin může docházet k řídnutí
kostí, problémům s dýcháním, zakřivení páteře, nepravidelnosti menstruace, impotenci,
sexuálním poruchám, poruchám menstruace, neplodnosti, potížím s dýcháním. Ne vždy je
užitečné pití nadměrného množství tekutin. Optimální je v zimě 1,5 až 2 litry tekutin, v létě
dvakrát tolik. Je nutné připomenout, že močopudné tekutiny (káva, čaje, alkohol) se do toho
nemohou počítat celým množstvím, ale jen polovinou. Není dobré vypít hodně tekutin na noc,
lépe je pít cca dvě hodiny před spaním, nejpozději ve 20 hodin a optimální je pít vícekrát
denně.
Pokud se nedoléčí zánět ledvin v dětství u dívek, hrozí chronické záněty, které přechází do
nadledvinek, tím se v nadledvinkách zvýší tvorba mužských hormonů a pokud se tyto záněty
opakují a nedoléčí, vzniká díky tomu ochlupení na místech, kde to není žádoucí, zejména na
pažích, pod nosem. Většina zánětů v těle souvisí s ledvinami. Díky zánětu v ledvinách se
77
„zablokuje“ bederní páteř, následkem toho se přeruší energetická cesta od pasu dolů, do
kyčelních kloubů a do kolen. Následkem toho nejsou klouby vyživované a dochází
k artrózám. Ledviny ovlivňují kosti a nehty. Bělavé skvrny na nehtech se objeví, když jíme
hodně sladkého. V každém ročním období podle čínské medicíny dominuje některý orgán,
ledviny v zimě, na jaře játra, v létě srdce, na konci léta žaludek, na podzim střeva a plíce.
Ledviny ke své dobré činnosti potřebují sůl, ale nesmí jí být mnoho, protože potom činnost
ledvin ovlivní tlak, který je vysoký při vyšším množství soli v ledvinách.
Ledvinami je podle čínské medicíny ovládáno vnitřní ucho, poruchou ledvin a
vylučovacího ústrojí jsou ovlivněny váčky pod očima, oči rovněž mají vztah k ledvinám.
Tento stav doprovází neklid, nervozita, úzkostné stavy a je mimo psychických vlivů způsoben
nevhodnou stravou- nadměrné množství cukrů, soli, uzenin. Nadměrný příjem tekutin a
přetížení ledvin má za následek slzení očí. Nic se nemá přehánět a nedoporučuji pít méně než
dva litry tekutin denně, ale ani více než dva litry denně, ve vedrech tři litry.
U zdravotních problémů ledvin (ale i tlustého střeva, pohlavních orgánů) jsem si v praxi
ověřil, že velkým problémem je nedostatek energie v této oblasti těla. Největší podíl na tom
má „blok“ na páteři, zejména kostrči, ale i křížové kosti či bederní páteře. To se stane při
úrazu páteře i dlouho let před tím, než nastanou zdravotní problémy. Mám zkušenosti, že lidé
s rakovinou tlustého střeva či dysfunkce ledvin si vzpomenou, že si narazili páteř před
čtyřiceti lety. Proto je nutné při nemocích v těchto oblastech nechat prohlédnout páteř a
neškodí preventivně chodit na reflexní masáže, kombinované s klasickou masáží. Dále
doporučuji vyšetření na bakteriální infekci, zejména chlamydie , př. jiné infekce. Podrobněji o
chlamydiích píši v kapitole o problémech s početím. Jsem přesvědčen, že chlamydie jsou již
zmutované a je problém se jich zbavit. Proto doporučuji dvojnásobné dávky antibiotik. Jako
nejůčinnější se z praxe ukázala antibiotika Summamed, Azitrox, Abaktal.
ŽALUDEK, JÍCEN, TENKÉ STŘEVO
Strava se do žaludku dostává rychlostí 4cm za vteřinu. Žaludek obsahuje enzymy a směs
kyseliny chlorovodíkové, které způsobují trávení. To trvá cca 4 hodiny. Poté se dostává
strávená strava do tenkého střeva (je dlouhé několik metrů a do tenkého střeva patří i
dvanácterník), kam se vyloučí žluč. Díky žluči se rozloží tuky, celý trávicí proces trvá cca 24
hodin. Tenké střevo je hlavním místem vstřebávání živin.
Žaludek a slinivka ke své činnosti potřebují sladké jídlo.Cukr posiluje žaludek a podporuje
trávení. Na žaludeční vředy se doporučuje syrové zelí.
Podle čínské medicíny je okruhem tenkého střeva ovládáno střední ucho a časté záněty
středního ucha zejména u dětí mají původ v nevhodné stravě. Více toxických látek v žaludku
a tenkém střevě se projeví na jazyku ve střední části povlakem.
JÁTRA
Hlavní funkcí jater je uskladňování krve a regulace jejího množství. Jsou spojena se
žlučníkem a jednou z jejich funkcí je ovládání šlach. Játra ovlivňují kvalitu kůže a i očí,
(proto lidé s rakovinou jater zežloutnou a mají i žluté oči). Nedostatek krve v játrech
způsobuje mžitky před očima, křeče svalstva a šlach, jsou potíže s ohýbáním končetin, slabé a
78
lámavé nehty, nechuť k jídlu, nadýmání. U žen ovlivňují játra i menstruaci. Při dysfunkci jater
se mohou objevovat i deprese, nespavost, závratě, hučení v uších, nepravidelný krevní oběh,
bodavé bolesti pod žebry, zrudnutí obličeje a očí, zvracení krve, krvácení z nosu, krkání, třes
rukou a nohou, dřevěnění nohou, křeče končetin, ztuhnutí páteře, problémy s trávením.
Z bylin je účinný ostropestřec mariánský (doporučuji semena žvýkat), zeměžluč. Je
vhodná změna stravy - viz 3. stravovací skupina.
Játra a ledviny udržují chemickou rovnováhou zdravé buňky v těle. Když játra nebo
ledviny selžou, dojde k nerovnováze chemické rovnováhy a tím smrti.
Játra ke své činnosti potřebují dostatek enzymů. Špatná funkce jater se projevuje dále i
např. svalovou degenerativní chorobou, chrapotem, hemeroidy, alergií, bolestí hlavy za
očima, očními nemocemi, bolestí pravého kolena a pravé kyčle, atd. Když máme pocit, že
nás bolí vlasy, jde o nemoc žlučníku. Bolest hlavy v čele jdoucí až ke krční páteři přes temeno
hlavy způsobuje nemoc ledvin. Bolest hlavy ve spáncích, doprovázená pocity na zvracení je
způsobena nemocí žaludku. Podle čínské medicíny nedobrá funkce jater a sleziny způsobuje
hluboké rýhy mezi obočím. Přisuzují to mimo jiné i stravě- mnoho masa, tuků, sýrů, soli.
Špatná činnost jater a žlučníku se projeví i na jazyku- žlutým povlakem a příliš teplými
dlaněmi.
Na jaře se nejvíce projevují migrény, deprese u lidí, kteří mají oslaben žlučník, játra,
koncem léta se dysfunkce projeví žlučníkovými záchvaty, vředy, kameny, záněty slepého
střeva, protože podle Čínské medicíny žlučník ovlivňuje tenké a slepé střevo (játra ovlivňují
srdce, srdce játra). Po zimě je nahromaděno v játrech více toxinů než jindy, stejně tak při
dlouhodobém stresu. Vhodné byliny na zbavení se cizorodých látek z jater je Zeměžluč a
Hořec žlutý, Ostropestřec mariánský ( doporučuji žvýkat semena). Doporučuji spařovat
vodou o teplotě max. 70°C, pít čtvrtinu litru denně cca 3 týdny. Porucha jater může způsobit
mnoho zdravotních problémů, jako zácpu, cukrovku, žloutenku, deprese, spavost, nevolnost,
nervozitu, bradavice, hemeroidy, průjmy, atd.
Játra a žlučník podle orientálců pracují nejvíce mezi 23.00 až 3.00. Proto komu je špatně
v této době, tady je vysvětlení, co je příčinou. Plíce nejvíce pracují od 3.00 do 5.00, tlusté
střevo od 5.00 do 7.00, žaludek od 7.00 do 9.00 – proto je ideální snídat po 9.00. Hormonální
činnost má nejvyšší aktivitu večer od 20.00 do 22.00, z tohoto důvodu má většina lidí náladu
na sex právě v tomto čase.
Játra jsou jediným orgánem, který dorůstá.
SLINIVKA BŘIŠNÍ
Pankreas – žláza s vnější i vnitřní sekrecí – je za žaludkem a ústí do dvanácterníku, je
spojena se žlučovým kanálkem. Produkuje trávicí šťávy s mnoha enzymy a ovlivňuje trávení
cukrů, tuků, bílkovin. V tkáni pankreatu jsou uloženy drobné ostrůvky, které produkují
inzulín a jiné hormony. Vyzkoušel jsem v praxi několik bylin na zlepšení činnosti slinivky, a
to šalvěj - je nutné žvýkat syrovou nebo sušenou, po rozžvýkání spolknout. Dále jahodník,
jinan, aloe vera (ginkgo biloba).
Podle mých zkušeností nastane problém s činností slinivky po vyoperování žlučníku. Po
odstranění žlučníku slinivka nemá dobré podmínky pro svoji činnost a pracuje jen na 1/3,
proto je nutné po odstranění žlučníku změnit jídelníček (na 3. stravovací skupinu), jíst méně a
častěji, 5x denně, vynechat smažená jídla. Dysfunkce slinivky může způsobit i bolest (nemoc)
levého kolena, projevuje se i kvalitou kůže na spáncích. Další problém dnešní doby – stres
způsobí to, že slinivka nevyprodukuje dostatečné množství enzymů nutných pro správnou
činnost metabolismu a tím trávení. Proto strava může být kvalitní, můžeme užívat i přírodní
79
preparáty ke stravě, ale „projdou“ trávicí soustavou nestrávené a bez užitku. Do krve se
biologicky důležité látky nedostanou.
SLEZINA
Slezina je propojena se žaludkem. Dysfunkce sleziny se projevuje nadýmáním, problémy
s trávením, většinou průjmy, může se objevovat krev ve stolici, zvracení krve, krvácení
z nosu, silné menstruace, ochablost svalové hmoty, nechuť k jídlu, namodralé a popelavé rty,
zápachem z úst. Zápach z úst může být způsoben i záněty dásní, kazem zubu, špatným
složením žaludečních šťáv. Většinou se problém jater, sleziny a tlustého střeva projeví žlutým
povlakem na jazyku. To je signál, že něco není v pořádku. Všiml jsem si, že tento povlak (ale
i zápach z úst) zmizel dočasně lidem po pobytu u moře. Je třeba si uvědomit, že pobytem u
moře se docílí několika změn v organismu. Jsme dál od problému, na čas mizí stres, který má
negativní vliv na funkci jater, žlučníku, sleziny, tlustého střeva. Dýcháme jodizovaný vzduch,
občas se nechtíc napijeme slané vody, a i když ne, dostane se nám slaná voda do úst a slaný
vzduch do plic. Tento poznatek jsem vyzkoušel v praxi a osvědčil se. To znamená provádět
aspoň 2x denně výplachy úst vodou s mořskou solí, která je k dostání. To nemohou aplikovat
lidé s vysokým krevním tlakem, takže těm doporučuji inhalaci. Sůl je vhodné rozpouštět ve
směsi čajů složeného z rakytníku, heřmánku, zeměžluči. Pro výplachy úst je nutné dodržet
max. teploty pro louhování čajů (heřmánek 50°C, ostatní 70°C), ale pro inhalaci je nutné čaje
spařit vařící vodou, aby se látky z bylin dostaly do páry, kterou vdechujeme. Tento recept je
možné vyzkoušet i pro zdravotní problém se slinivkou. .Po krátké době žlutý povlak z jazyka
mizí. Na posílení činnosti žláz pohlavních a štítné je vhodná sůl z Karlovarských pramenů.
Barva a lesk rtů je odrazem kvality sleziny. Podle čínské medicíny je dolní ret odrazem
tlustého střeva a horní ret odrazem žaludku a s ním spojenými orgány. Převislý horní ret a
jeho nevýrazná kontura svědčí o slabosti žaludku. Slezina odpovídá za kvalitu krve. Při
poruše meridiánu sleziny se tvoří snadno podlitiny, otoky, chudokrevnost, dále má vliv na
únavu, nesoustředěnost, špatnou paměť, způsobuje vytékání z nosu, plynatost, špatné
vyjadřování, slabost dolních končetin, vášeň ke sladkostem.
TLUSTÉ STŘEVO
Je dlouhé více než jeden metr, podílí se na konečné úpravě stolice. Se stolicí odchází ca 25
gramů odumřelých buněk. Na rozdíl od tenkého střeva je v něm velké množství bakterií.
Nejčastějším zdravotním problémem tlustého střeva jsou hemeroidy (podle Praktického
slovníku medicíny je často užívaný pojem „hemeroidy“ chybný název). Hemoroidy je
rozšíření žilních struktur zejména v okolí dolní části konečníku a řitního kanálu. Na jejich
vzniku se podílí většinou dlouhodobější zácpy, což podle mé teorie souvisí v nedostatkem
tekutin, případně nevhodné stravy a týká se většinou lidí z 3. (případně i 2.) stravovací
skupiny – viz kapitola o stravě. Klasická léčba spočívá v koupelích, mastích, čípcích, úpravě
stravy, případně operativních zákrocích. Onemocnění se projevuje krvácením. Podle mých
zkušeností má s tímto onemocněním souvislost „blok“ na spodní části páteře, který mohl
vzniknout mechanicky - naražením při úrazu, pádu atd., ale i zánětem. Protože vše souvisí se
vším, tak „blok“ na spodní části páteře ovlivní činnost všech orgánů ve spodní části těla, tedy
i močový měchýř, ledviny, pohlavní orgány, tlusté střevo. Proto zánět ledvin, který způsobí
„blok“ na spodní části páteře, může mít později vliv na dysfunkci ostatních orgánů, protože se
80
přeruší energetická dráha do kyčelních kloubů, do kolen, dále až k chodidlu. Problém je
v tom, že podle mé teorie nelze odblokovat s trvalým efektem páteř, dokud je „zablokován“
organismus (viz moje teorie o vzniku nemoci) a nejde „odblokovat“ páteř, dokud v jejím okolí
je zánět. Proto doporučuji současně odblokovávat páteř (v těchto případech není nutná
chiropraxe, ale stačí masáže), současně se zbavovat zánětu. „Bloky“ na páteři způsobeném
psychicky, zánětem, nemocí, lehkým naražením páteře nejsou vidět na rentgenu a jedná se o
blok, který brání průtoku energií jednak páteří dál nahoru, jednak toku energií do jednotlivých
orgánů míšními nervy. Podle mé teorie v důsledku toho orgány, které nemají dostatek energie,
nejsou schopny přijmout správné množství vitamínů a minerálů, po určité době v důsledku
toho dochází k dysfunkci, později k nemoci ( viz moje teorie o vzniku nemoci).
Z výše uvedeného je vidět, že vše souvisí se vším, což tvrdím od doby, co jsem se začal
věnovat diagnostice. Například dráhy zubů jsou propojeny se všemi orgány, stejně tak prsty
na nohou a rukou. Problémy s kůží může způsobit zánět jater, ale i tlustého střeva. Jeden
zpěvák přišel dočasně o hlas a příčinou byl zánět tlustého střeva.
Kvalitu tlustého střeva posuzovali orientální lékaři podle pevnosti rtů, zejména spodního
rtu, podle váčků pod očima, dále podle ztuhlosti krční páteře a napětí svalů mezi
ukazováčkem a palcem, podle depresí. Deprese se vyskytují nejčastěji na podzim a to souvisí
s činností dýchacího ústrojí a tlustého střeva. Např. játra mají krizi na jaře, proto se
doporučují očistné kůry jater na jaře. Očistná kůra tlustého střeva je ideální na podzim, stejně
tak doporučuji inhalace.
Činnost střev a žaludku je patrná ze střední části jazyka. Zdravotní problém se projeví
povlakem na střední části jazyka. Pokud zůstávají rozpadové produkty v tlustém střevě,
projeví se to zápachem z úst a je to cítit i z kůže.Čím je tělo více znečištěno, tím je člověk
více cítit. Znečištění tlustého střeva má negativní dopad na celý organismus, protože v tlustém
střevě jsou dráhy všech orgánů, stejně jako například na chodidlech, či v zubech. Jeden
zpěvák ztratil hlas a příčinou byl zánět tlustého střeva. Když jsou ve střevech hnilobné
procesy, produkty hniloby prosakují do krve a dostávají se do celého těla. Mohou se dostat až
do štítné žlázy, ale i z jiných míst je problém se jich zbavit. Stejně jako je důležitá činnost
moku je i důležitá dobrá činnost tlustého střeva. Jsem přesvědčen, že dysfunkce střeva může
způsobit zdravotní problémy v celém těle, včetně srdce.
Na přední části jazyka se projeví nemoc plic, na špičce jazyka (a nosu) činnost srdce. Na
obou stranách jazyka se projeví nemoc jater a žlučníku, v zadní části jazyka se projeví nemoc
ledvin. U kořene jazyka se projeví činnost tlustého střeva povlakem, stejně tak trhlinami
uprostřed jazyka. Čištění tlustého střeva doporučuji na jaře i na podzim, stačí 10-14 dnů pít
čaj kopřiva + třezalka+heřmánek,
¼ litru denn
ě ráno na lačno, večer polévkovou lžíci
olivového oleje. K tomu blín černý v homeopatické formě, protože je jedovatý.
CROHNOVA NEMOC
Zánětlivé onemocnění, které postihuje určité části střeva, zejména konečnou část tenkého
střeva. Příčina není známa. Podle mne jde o vrozenou poruchu štítné žlázy a současně
81
imunitního systému. Nemoc se projevuje bolestmi břicha, poruchou trávení, průjmy,
zvýšenou teplotou, bolestmi kloubů, záněty oka. V těchto případech doporučuji změnu
jídelníčku (viz 3. stravovací skupina), posilovat játra (ostropestřec mariánský, hořec žlutý,
zeměžluč) a žaludek. Myslím, že by bylo vhodné užívání preparátu na posílení činnosti trávicí
soustavy, je nutná trvalá úprava stravy.
Podle mých zkušeností se po „odblokování“ organismu akupresurami, po změně
jídelníčku (3. stravovací skupina) a doplnění chybějících vitaminů a minerálů potíže
minimalizovaly. V několika případech jsem diagnostikoval přerušenou dráhu zubu do
slinivky, po akupresuře (č. 4.) se stav zase o něco vylepšil. Z mých zkušeností jde o vrozenou
vadu, která má genetický základ a vznikla v těhotenství matky, která mohla zažít stres, či
byla v těhotenství „zablokovaná“ a tím v jejím organismu nebyl dostatek biologicky
důležitých látek, které chyběly z dobrému vývoji plodu. To se týká i jiných zdravotních
postižení a jde jen o to, co je zrovna oslabeným orgánem plodu. Pokud je to tlusté střevo,
může dojít k výše popsané nemoci. Oslabení konkrétních orgánů se týká všech a umí je určit
evropská astrologie.
U Crohnovy nemoci není příčina známa a vědecká obec má podezření, že se jedná o
neobranyschopnost proti bakteriím pro sterilně čisté prostředí v dětství. Proto si organismus
není schopen vytvořit protilátky.
KŮŽE
Beta-karoten chrání pleť před slunečními paprsky. Tento přirozený prekurzor vitamínu A
chrání před volnými radikály, které se uvolňují v kůži při slunění, styku s chemikáliemi, při
stresu, kouření. Barva vlasů a kůže spolu souvisí a je dána geneticky. Barva vlasů a kůže jsou
závislé na množství pigmentu – většinou melaninu, obsaženého v kůži a vlasech. Melaninu
s věkem ubývá a proto začíná ubývat dřeň vlasu a člověk šediví. Asiaté mají v kůži více
karotenu – žlutého pigmentu. Všiml jsem si u lidí, kteří konzumují hodně mrkve, že jim kůže
rovněž zežloutla (ale i bělmo očí, podobný efekt vyvolá př. rakovina jater). Pihy jsou ložiska
pigmentu obklopená neaktivními melanocyty odpadních látek jako močoviny, kyseliny
mléčné, dalším typem jsou pachové žlázy. Podle mé teorie jsou pihy způsobeny dysfunkcí
jater a ledvin.
Kožní zánět se neobjevuje jen u lidí silnějších a těch, kteří se více potí a mají citlivou
pokožku.
Praskající kůže může vznikat u dívek v pubertě a u žen v těhotenství. Bohužel pokud se tak
stane, nedá se již tato vada kůže odstranit. Proto doporučuji dívkám v pubertě a ženám
v těhotenství mít dostatek vitamínů a minerálů (B3, B6, C, rutin, fosfor, zinek, selen, jod,
koenzym Q10), což je důležité i pro činnost orgánů, ze kterých je kůže vyživována (dýchací
ústrojí, játra, žlázy, tlusté střevo). Tyto projevy jsou u těch, kdo mají oslabeným orgánem játra
a kůži. Z lékařské praxe je známa pouze možnost použití krému na pokožku, který je nutné
aplikovat preventivně, což je podle mých zkušeností neúčinné. Je nutné výše uvedené látky
dostat do jater, což se krémem nepodaří.
82
PLÍSNĚ
Plísním se daří v lidském těle, protože mají rády teplo a vlhko, snesou teploty do 100°C.
Krevním oběhem se dostávají do celého těla. Na kůži a nehtech jsou plísně dobře viditelné, ve
střevech se projevují bolestí břicha, nadměrnou chutí na sladké, ale i svěděním kůže,
chronickými záněty v dýchacím ústrojí, bolestmi žaludku, zápachem z úst, bělavými povlaky
na jazyku, bolestmi kloubů a svalů, ucpaným nosem jako při nachlazení, nadýmáním, zácpou,
průjmem, záněty močového měchýře a prostaty atd. Na plísně se z potravin doporučuje
kyselé ovoce, zelenina, jogurty s živými kulturami, celozrnné pečivo, pohanka. Podle mých
zkušeností je dobré užívání čajů z bylin, zejména třezalky. Tuto směs doporučuji pravidelně
jednou ročně, nejlépe na podzim užívat cca 2-4 týdny. Pokud již plísně v těle jsou, doporučuji
výplach tlustého střeva, minimálně třikrát za sebou, s jednodenní pauzou, po té pravidelně
jedenkrát za dva až tři roky, ne častěji.
OPAR
Může být vyvolán stresem, také může být virového původu. Příčinou vzniku oparu může
být i nadměrné slunění či projev horečnatého onemocnění. Podle odborníků jde o spící virus,
který se probudí. Puchýřky se nedoporučuje propichovat. Doporučují se antivirové masti
Zovirax, Duvira, Herpesin, Vektavir. Opary můžeme získat polibkem či pitím ze sklenice po
někom, kdo je nositelem viru. Má-li organismus dostatek obranných látek, měly by dostačovat
výše uvedené masti. Když je organismus neobranyschopný pro „zablokování“, může dojít
mastmi pouze k uspání virů a ne vyléčení. Proto ještě doporučuji směsi bylin (na játra) jako
Pelyněk, Zeměžluč, Ostropestřec Mariánský,( Rakytník, Šalvěj, Heřmánek). Tyto směsi
doporučuji pít asi 4 týdny po vzniku oparu, 1/3 litru denně.
Opar je v podstatě infekce. Vzbuzuje v organismu tvorbu protilátek. Ty většinu lidí před
dalším oparem chrání. Když je organismus oslabený („zablokovaný…“), vlivem
neobranyschopnosti organismu se může vir „probudit“ a znovu se dostane do kůže a napadá
sliznice. Prevencí jsou velké dávky vitaminů, minerálů, zejména B-komlexu či Pangaminu.
BRADAVICE
Bradavice vyvolává virus lidského papilómu. Proto jsou bradavice přenosné na jiné osoby.
Neobranyschopnost organismu proti tomuto viru je při nedostatku draslíku, fosforu, zinku,
selenu, chrómu, jódu, bóru, polysacharidu pleuranu, dále viz kapitola VIRY. Doporučuji pít
směs čajů na zbavení se virů- Rakytník + Šalvěj + Zlatobýl. Byliny snesou vodu o teplotě
max. 70 °C, doporučuji pít 1/3 ¨litru denně asi 4 týdny a potom preventivně jednou ročně 14
dnů.
Podle mých zkušeností vzniknou bradavice u stresem oslabeného organismu, proto je
nutné doplňovat vitaminy a minerály, včetně aplikace čajů pro „vyplavení virů“ z organismu
–viz rakovina, játra.
83
AKNÉ
Projeví se zánětem na kůži, pod kůži je maz, hnisem zaplněný vývoj mazové žlázy.
Jakmile se vývod mazové žlázy uzavře, žláza se zanítí, často vyplní hnisem.
Příčin je celá řada (nejčastěji dysfunkce či onemocnění jater, tenkého a tlustého střeva),
mohou to být (použijeme opět tabulku se základními orgány) : hormonální změny, poruchy
trávení, bakteriální infekce, životní prostředí, stres atd.
Základní otázka : Na kolik procent je akné způsobeno vnitřní příčinou, na kolik procent
vnější příčinou (strava - chybějící vitamíny a minerály, životní prostředí, voda)?
Léčba je stejná, jako při léčbě kůže, jater, tlustého a tenkého střeva, ledvin.
ALERGIE
Alergie je nepřiměřená reakce organismu na cizorodé látky (prach, alergeny, peří, roztoče,
chlad, průvan, atd.), případně jiné podněty (teplota vzduchu, tlak vzduchu, průvan, kvalita
vzduchu, vlhkost atd.), roli hrají i vnitřní faktory, kdy během metabolismu mohou vznikat
látky, které se stávají pro vlastní organismus cizorodými, případně může působit i faktor
psychogenní. Alergie nebyla v dřívějších dobách takovým problémem jako dnes a odborníci
tento problém připisují změně životního stylu. Já alergie zařazuji do civilizačních chorob
stejně jako většinu psychických problémů a vysvětluji tyto zdravotní problémy stejně tím, že
organismus (podle mé teorie zejména játra, ledviny, tlusté střevo, slezina) díky stresu (při
kterém je zvýšený odběr vitamínů, minerálů a energie) a neschopnosti přijímat vitamíny a
minerály v takové míře jako v dřívějších dobách, je organismus méně obranyschopný.
Nejenom díky stresu, ale i díky novým chemických látkám (podle vědeckých pramenů
přibývá ročně do výroby až 300 nových chemických látek a tím se zhoršuje životní prostředí)
a jejich stále většímu množství jak ve vzduchu, vodě i stravě, se organismus nestačí
přizpůsobovat těmto změnám. Alergie se projevují na kůži, kloubních obtížích atd. Vědecky
prokázanou příčinou je nadbytek bílkovin, roli hraje skladba tuků – omezit živočišné tuky,
zvýšit množství rostlinných tuků, je dobrý příjem zejména lecitinu (celozrnné obilné
produkty), příznivě působí rybí tuk (1,8 gramu na den).
Doporučuje se i masáž akupresurních bodů (například u rýmy – u kořene nosu, u slzných
žláz, u křídla nosního na obou stranách, na ruce mezi první a druhou záprstní kostí), případně
akupunktura. Důležité je pravidelné vyprazdňování střev jednou denně, protože množení
hnilobných bakterií a všech toxických látek může mimo jiných zdravotních problémů i
zhoršovat alergické stavy.
U alergií se ptáme : Na kolik procent se jedná o příčinu vnitřní (nemoc nějakého orgánu,
psychika) a na kolik procent o příčinu vnější ( prostředí, strava)?
U psychiky zjistíme, kdo či co je příčinou. U stravy si vyjmenujeme celou škálu potravin a
je třeba zjistit, které jsou a nejsou vhodné. U prostředí zjišťujeme kvalitu vzduchu a vody,
poté prostředí bytu či celého domu.
Alergie mohou být způsobeny kouřem z cigaret, formaldehydem z nábytku, nábytkovým
lepidlem, roztoči, oxidem uhličitým (vydechujeme ho), oxidem dusíku (z vaření), suchým
vzduchem, zvířaty, prachem, kovy, pylem, kysličníkem siřičitým, peřím, sluncem, barvivy,
chlórem, vodou, mlékem, kakaem, čokoládou, tropickým ovocem, bakteriemi, umělou
84
hmotou, silonem, voňavými tyčinkami, pracími prášky, spreji, prostředky proti hmyzu,
květinami, zdivem, omítkou, studeným vzduchem (dá se určit ve °C) apod.
Při léčení mimo klasické léčby doporučuji stejný postup jako u všech nemocí, odblokování
organismu, páteře, případně drah zubů, posílení jater bylinami, například ostropestřec
mariánský (doporučuji žvýkat semena), doplňovat vitamíny výše popsané, omezit živočišnou
stravu. Podle mých zkušeností je mnoho malých dětí již od kojeneckého věku, kteří trpí
alergiemi. U této věkové kategorie jsem zjistil, že chybí hlavně fosfor, zinek, selen v játrech
(tlusté střevo, žlázy). Jde o stejné problémy, jako s onemocněním kůže.
TRANSPLANTACE
Transplantace je problém z fyzického hlediska, protože organismus nemusí nový orgán
přijmout. To je známá věc. Ale málo kdo si láme hlavu s tím, že duše člověka nemusí
přijmout darovaný orgán. Tato problematika mne zajímala a proto jsem dělal konstelaci na
tento problém. Ukázala se zajímavá věc. Duše zemřelého, jehož orgán byl darován, byla
značně zmatená a nevěděla si s touto novou situací rady. Obvykle odchází do určité doby po
smrti do jakéhosi Universa, kam se odeberou všechny tři (čtyři) části duše člověka postupně.
Jejich zástupce v jedné osobě byl zmaten a nevěděl, kam má jít. Nakonec odešel k člověku,
jež orgán zemřelého získal. Duše živého se stavěla k duši zemřelého jako k vetřelci, nechtěla
ji přijmout. Takže duše zemřelého, která se chtěla držet u živého orgánu nechtěla odejít,
protože se u orgánu cítila doma a docházelo k rozepřím mezi nimi. To tělu živého člověka,
který orgán dostal, dělalo psychické problémy a vypadalo to, že je mimo reálný svět a
nedokázal dost dlouhou domu posoudit, co se vlastně děje. Jsem přesvědčen, že paměť
v buňkách živého orgánu má problém se přizpůsobit neobvyklé situaci a zvyknout si na nové
tělo a hlavně na druhou duši. Zkušenosti s lidmi, kterým byl transplantován orgán jsou
podobné. Po krátké době přijímají některé vlastnosti, chutě atd. lidí, kterých orgán dostali.
Jsou to zkušenosti z USA, kde se pacienti dozví, od koho orgán dostali. Zejména se to týkalo
transplantací srdce. Srdce je považováno za sídlo duše. Podlehne je to opravdu z větší části
srdce, ale i mozek. Podle mé teorie je jedna hlavní duše, která sídlí v mozku, druhá, jakýsi
zástupce, je v srdci.Další je v celém těle.
Staří Egypťané byli přesvědčeni, že u posmrtného soudu srdce rozhoduje, co se s mrtvým
po smrti stane. V řecké antice to tak již nebylo, ale stále se srdce považovalo za sídlo duše, za
centrum všech citů.Ve starém zákoně je srdce považováno za sídlo života, křesťané žijí
v představě, že jim Bůh vidí do srdce. To ovlivnilo myšlení lidí a většina lidí pomyslně když
dává sebe samého, vyjadřuje to rčením, že dává své srdce.
HORMONÁLNÍ ČINNOST
Pokles testosteronu u mužů pocítí muži snížením sexuálního apetitu, zhoršením psychiky,
depresemi, zvýšenou únavou, přibíráním na váze, zhoršenou pamětí a soustředěností,
oslabením svalstva, způsobuje řídnutí kostí, zpomalení spermií, atd. Testosteron podporuje
krvetvorbu, tvorbu bílkovin, což souvisí s krvetvorbou a imunitou. Snížená hladina (podle
mého názoru o více než polovinu) může způsobit deprese, nechuť k sexu, apatii, únavu.
Přibývá tuku zejména v oblasti břicha. U žen pokles ženských hormonů způsobuje rovněž
řídnutí kostí, psychické problémy, problémy s váhou. Tyto projevy jsou patrné zejména po
přechodu, proto doporučuji po přechodu zvýšený příjem vitamínů a minerálů, zejména
85
kombinace – hořčík + vápník+ vitamín C, jodu a síry, která ovlivňuje zejména činnost
nadledvinek. O nadledvinkách jsem psal v souvislosti se zánětem ledvin u dospívajících
dívek. Dysfunkce nadledvinek podle mého názoru ovlivňuje hormonální činnost, ale i zvýšení
cukru v krvi. Síru lze získat jenom v homeopatické formě (nejčastěji se opakuje homeopatické
ředění - francouzské CH9, německé D100 a užívat 5 granulí mezi 11.00 až 12.00 po
omezenou dobu, maximálně 8 týdnů) a proto je nutné se poradit s lékaři - homeopaty. Stejně
tak jako u žen lze i u mužů při poklesu testosteronu podávat lék na podporu hormonální
činnosti. Z praxe vím od kulturistů, kteří užívají některé hormonální přípravky pro zvětšení
objemu svalové hmoty, že mají větší sexuální apetit. Obecně se ví, že ubýváním růstového
hormonu stárneme. Ten lze nechat doplňovat, ale v některých případech vznikla rakovina.
Důležitá je činnost BRZLÍKU. Brzlík reguluje růst pohlavních žláz a sexuální aktivitu.
Další žláza-prostata reguluje tekutost spermatu a výrobu spermií.
U žen se podceňuje činnost mléčných žláz. Ta řídí příjem uhlíku ze stravy,reguluje činnost
nadledvinek, štítné žlázy a příštítných tělísek. Reguluje menstruaci. Její poškození či
odejmutí při operaci znamená problém – poruchu nejenom rozmnožovacích orgánů. U
diagnostiky je nutné neopomenout celou „cestu“ od hypofýzy, štítné žlázy, nadledvinek a ž po
vaječníky či varlata.
POČETÍ
Početí je dost složitá záležitost, kterou čím dále tím větší množství párů za
samozřejmé přestává považovat. Civilizace, pokrok, technika, rychlý běh života a s tím
spojený stres se promítá do problémů nejenom s početím.
Stále častěji za mnou chodí páry, které nemohou mít dítě, a to i v případě, že z lékařského
pohledu jsou oba partneři v pořádku. Proto je možná užitečné se podělit o zkušenosti mých
klientů, u kterých se tento problém podařilo úspěšně vyřešit. Proto na úvod připomenu
základní podmínky pro početí.
U obou pohlaví je to zejména dostatek životní energie. Připomenu, že z laického pohledu
máme mít ráno 100% životní energie, večer cca 70%. Podle mé teorie, abychom se dobře
vyspali, neměli bychom mít večer méně než polovinu (50%) životní energie. Další problém
je psychika, to znamená být oba v pohodě, protože když žena není v psychické rovnováze, je
„blokována“ (ve většině případů) pro početí, aby se nenarodilo psychicky narušené dítě. Když
je v psychické nepohodě muž, přenáší nervozitu na svoji partnerku. Trvalá psychická
nepohoda vede u mužů ke zhoršení činnosti žláz, což má ve svém důsledku nedostatek
mužského hormonu testosteronu, tím dojde k nerovnováze a zvýší se hladina ženského
hormonu, důsledkem je stres. Stres negativně ovlivňuje činnost ledvin a ty jsou součástí
pohlavního ústrojí, takže i strava- mnoho živočišných bílkovin, tuku, sladkého, kořeněného,
atd. ovlivňuje činnost pohlavního ústrojí. Pokud muž nemá životní energii, odebírá životní
energii ze své partnerky, což má dva negativní důsledky. Sama má potom energie málo a
mnohdy z toho má i psychické problémy, pokud tato situace trvá dlouho. Roli hraje i prostředí
a zejména podvědomí. Znám případy, kdy žena nemohla přijít do jiného stavu (nebo když
přišla do jiného stavu, spontánně došlo k potratu) proto, že tak byla „naprogramována“ svojí
matkou (otcem). V jednom konkrétním případě k tomu došlo tak, že ona žena, tehdy jako
sedmnáctiletá pojala podezření, že je v jiném stavu. Matka na ni spustila, že je hnusná,
odporná, že se jí štítí, atd. …, zkrátka spoušť urážek, ponižování, týrání. Nakonec se
těhotenství nepotvrdilo, ale ona žena měla projev matky „zakódován“ v podvědomí a
podvědomě se bála těhotenství jako něčeho odporného! Proto nemohla přijít do jiného stavu
ani umělým oplodněním, když už o těhotenství stála v dospělém věku. Po mých radách se to
povedlo, ale došlo ke spontánnímu potratu. Až když mne navštívila znova s tím, že došlo
86
k dílčímu úspěchu a že to chce zkusit ještě jednou, tak jsem přišel na tento „program“
v podvědomí. Doporučil jsem kineziologii a „můj AKT vymazání nevhodného programu
z dětství“ či nejnověji Rodinnou konstelaci. Poté se početí povedlo a zatím (je to čerstvý
případ) probíhá těhotenství v pořádku. Protože onu ženu matka umí ovlivňovat, doporučil
jsem přerušit s ní po dobu těhotenství kontakt a změnu bydliště po dobu těhotenství na chatu.
To je jeden z mnoha případů, jak početí a těhotenství ovlivňuje naše podvědomí. Mnoho žen,
které mají matky lesbicky zaměřené ,vedou své dcery k tomu, že muži jsou odporní a je lépe
být sám. Protože děti lesbicky (mnohdy bisexuálně s lesbickými sklony – viz kapitola
sexuální orientace v partnerských vztazích v knize Jak najít toho pravého a jak si jej udržet)
zaměřených žen jsou většinou po otcích buď heterosexuálně či bisexuálně zaměřených, touží
po životě v páru s mužem a tuto vnucenou teorii nesdílejí, ale nejsou samy schopny tuto
situaci změnit. Opět pomůže vhodná terapie a „vymazat“ nevhodný program z podvědomí,
abychom se mohli osvobodit a žít svůj život. Další problém obdobného důsledku jsem zjistil i
u mužů, v takových případech to dopadlo tak, že muž svým negativním působením na
partnerku v ní „vyvolal“ spontánní potrat, protože nechtěl dítě pro neschopnost se smířit
s odpovědností, kterou to přinese. PROTO JSEM DOPORUČIL IHNED PO POČETÍ, aby na
určitou dobu, než dojde k uhnízdění vajíčka (největší buňka lidského těla) a těhotenství, muž
nebyl ve společné domácnosti se svojí ženou. Ta doba je jeden až tři měsíce. Mnohdy je dobré
změnit místo k početí, například jet k moři či na hory. Důvodem nemusí být vždy špatné
prostředí bytu, domu, ale místo, které připomíná nějaké problémy, které se v bytě mohly
odehrát.
Další běžné problémy, pokud jsou oba partneři z lékařského pohledu zdrávi, jsou
způsobeny mnoha skutečnostmi. Podle mé teorie je nutné minimum životní energie k početí
cca 70%, stejně tak k udržení plodu. Stejně tak mnoho mužů nemá dostatečné množství
spermií, malou rychlost spermií a špatný tvar. Je nutné si uvědomit, že tyto hodnoty se mění a
jedno vyšetření spermií není rozhodující, protože se hodnoty mění každý týden. U mnoha
párů jsem zjistil, že nejsou KOMPATIBILNÍ a k početí může dojít jenom v malém procentu
případů, například jen dvakrát ročně, v jednom výjimečném případě to bylo 1x za dva roky
v určité periodě. Když se vezme v úvahu, že dalším problémem může být malý počet
plodných hodin, kdy se mění jejich začátek a většinou s další komplikací- každý měsíc je
plodný den v jiný den. U mnoha žen jsem zjistil např. toto:
Plodné dvě hodiny, začátek: 2/2006 čtrnáctý den od začátku menstruace od 14.00, 3/06 od
13.00 třináctý den od začátku menstruace, 4/06 od 12.00 dvanáctý den …, 3/06 od 11.00
jedenáctý den…..,4/06 od 10.00 desátý den …, a takto to pokračovalo až k menstruaci a
potom to „skočilo“ na opět čtrnáctý den od 14.00 a tak dále.
V takových případech je téměř nemožné „strefit“ správný plodný den a hodinu. Kdo je podle
mé teorie „zablokován“ (většinou z předchozích stresů) pro přijímání energií, vitamínů,
minerálů, nedojde k početí, a když, jde většinou o rizikové těhotenství a ženy mají problém
plod donosit. Další riziko takto donošeného plodu je v tom, že se narodí dítě s vrozenou
vadou, což nemusí být dědičná dispozice, ale nevyvinutí se „oslabeného“ orgánu pro
nedostatek energie, vitamínů a minerálů. Mnoho žen má jakýsi vrozený pud pro tuto situaci,
aby se nenarodilo poškozené dítě ženě, která je „zablokována“ a hrozil by tento problém, tak
buď nedojde k početí či k donošení plodu. Podmínkou k početí je vhodné prostředí v pochvě.
Nejde jenom o záněty, ale i z lékařského prostředí vhodné prostředí může být agresivní pro
spermie, které nevhodné prostředí zabije dřív, než se dostanou do místa určení. Když se to
podaří, nemusí být vhodné prostředí pro uhnízdění vajíčka a opět dochází ke spontánním
potratům. S tímto problémem mám nejvíce klientek. Problém se dá vyřešit opět pouhým
„odblokováním“ - viz mé akupresury, doplněním určitých chybějících vitamínů a minerálů.
Podle mé teorie nejde zjistit například množství jodu v děloze, pokud je organismus
„zablokován“, nedostane se z krve, kde může být jodu dost, do žláz, tedy i do dělohy,
87
případně nadledvinek, štítné žlázy atd. Další „bloky“, které mohou způsobovat „neplodnost“,
jsou méně nápadné, jsou to „bloky“ na páteři - například když dívka upadne a narazí si kostrč
(případně i křížové kosti, bederní páteř), „blok“ na kostrči zabrání průtoku energie do ledvin,
močového měchýře, pochvy, dělohy, tlustého střeva. Tím se organismus v této spodní části
těla stane neobranyschopný, orgány v této části těla podle mé teorie nepřijmou vitamíny a
minerály, takové ženy jsou častěji nastydlé, častěji dochází k zánětům (virózám atd.). To je
nebezpečné zejména u dívek, protože záněty se stávají chronickými, přechází až do
nadledvinek, které díky zánětům začnou produkovat větší množství mužských hormonů.
Důsledek je strašný v tom, že je nenapravitelný. Takovým dívkám roste ochlupení na
rukou, nohou, pod nosem, nerostou prsa, nevyvíjí se ženské rysy, ale spíše mužské.
Nevyvíjí se žlázy, zejména prsní. Takže i když dojde po velkých problémech k početí,
takové ženy nemohou kojit. Ochlupení se nezbaví, jde jen omezit růst. Další „bloky“ mohou
způsobit záněty, cysty na zubech, ale mnohdy i amalgamová plomba. I na tyto „bloky“ jsem
našel způsob odblokování. Pokud se ale zuby nedají do pořádku, dojde po dvou měsících
znova k zablokování energetických drah zubů do určitých orgánů. U mnoha žen, které
nemohly přijít do jiného stavu, se sešlo důvodů více. Jako další problém jsem objevil malý
počet plodných hodin. Jedna žena měla podle mne dokonce jenom jednu plodnou hodinu.
Myslím, že umím určit plodné dny a hodiny a ověřil jsem si tuto schopnost v mnoha
případech, kdy za moji praxi mě navštívilo s problémem neplodnosti asi tisíc žen, z nich asi
98% po aplikaci mých rad přišlo do jiného stavu či donosilo plod. V několika složitých
případech se potvrdila i moje teorie, že v plodných dnech existuje možnost zplodit mnoho
různých jedinců podle toho, v které hodině dojde k početí. Například jedna žena měla 4 kluky
a chtěla páté dítě, ale jen dceru, a jedna žena měla 4 holky a chtěla páté dítě, ale kluka a
povedlo se mi určit dobře nutnou hodinu početí. Myslím, že lze určit, po kom dítě bude, jak
bude talentované a na co. V jednom plodném dni může dojít k početí třeba i deseti různých
dětí. Tuto skutečnost jsem si ověřil u plánovaného početí párů, které kvůli dědičné dispozici
jednoho z partnerů nemohli mít dítě určitého pohlaví či by hrozil u narozeného dítěte
genetický problém po partnerovi. Zatím to vyšlo, i když netvrdím, že musím určit vždy
přesně. Také se mohu zmýlit.
Pro příklad uvádím níže uvedený případ.
PLODNÉ DNY
Z praxe se mi potvrdilo určování plodných dní. Pro většinu lidí to není důležité, ale pokud
jde například o problém genetický, je to velice důležité. Z praxe mám zajímavé příklady.
Nejzajímavější je případ, kdy za mnou přišla rodina se čtyřmi chlapci a chtěli ještě jedno dítě,
ale jen za předpokladu, že to bude děvče. Vypočítal jsem plodné dny ženy a zjistil, že má
plodných pouze 8 hodin. Graf konkrétních plodných hodin vypadal takto:
___________________chlapec___________________ _děvče_ chlapec_
/----------/----------/----------/----------/----------/----------/----------/----------/
14.00 15
16
17
18
19
20
21
22
15tý den od začátku menstruace
Konkrétní žena měla plodný den 15. den od začátku menstruace a od 14.00 hodin. Pokud
by došlo k početí mezi 20.00 hodin až 21.00 hodin, bylo by narozeným dítětem děvče.
Problém byl v tom, že k početí bylo nutné, aby žena měla 80% životní energie. Při dobrém
zdravotním stavu máme mít ráno 90 - 95% životní energie, večer 50 - 60%. Z toho je patrné,
že odpoledne či večer nemůže dojít k početí. Životní energii je však možné získat z
88
„náhradních“ zdrojů jako voda, stromy, zvířata, lidé. Takže ve výše uvedeném případě se
musela žena před stykem sprchovat cca 30 minut, čímž získala 25% životní energie.
Další problém byl ten, že k početí dochází někdy hned, někdy až 100 minut po styku
(pokud má žena v ten správný okamžik dostatek životní energie, protože spermie žijí až 48
hodin a k početí může také dojít až dva dny po večerním styku, většinou ráno ( kdy má žena
většinou maximum životní energie). Musel jsem tedy určit i čas početí, který byl v tomto
konkrétním případě 40 minut. Dalším problémem byl problém psychiky ženy, protože hrozilo
nebezpečí, že výše uvedená žena bude nervózní v tu správnou hodinu - 20.00 až 21.00 - a
„zablokuje se“ psychicky a nedojde k početí. Kdyby se tak stalo, „uvolnila“ by se psychicky
až tu další hodinu, kdy by myslela, že je po všem a spadl by z ní stres, tím by mohlo dojít k
početí a v tom okamžiku by byl počatým dítětem opět chlapec.
V tomto případě však vše dobře dopadlo a narodila se dívka.
Zabýval jsem se také tím, proč některá žena pozná, že došlo k početí, jiná to nepozná. Má
to souvislost s citlivostí ženy. Citlivá žena to pozná, ta, která není tak citlivá, ne.
Když jsem se zabýval tím, proč někdy zjistím početí a někdy ne, přišel jsem na zajímavou
skutečnost. Do plodu „vstoupí duše“ někdy ihned po styku (to většina žen pozná, že
otěhotněla), někdy až za (nejpozději) 3 týdny. PODLE MÉ TEORIE si asi čtvrtina plodů
může vybrat, kterým rodičům se narodí (podrobněji v knize O životě a smrti). Většinou jsem
zjistil početí až v tom případě, že již v plodu byla duše a jednalo se tudíž již o dva lidi v
jednom těle. Při početí dochází ke zvýšení hormonu HCG, a to se při zjišťování plodnosti
neosvědčilo, protože zvýšený hormon HCG jsem „naměřil“ i u žen, které chtěly být gravidní a
nedařilo se jim to. Silou vůle docílily zvýšení výše uvedeného hormonu a dokonce se
dostavovaly všechny příznaky gravidity včetně zvracení.
V nižší hladině ALFA jsme několikrát přes den, aniž si tento stav uvědomujeme, jsou to
okamžiky, kdy na někoho myslíme, kdy řešíme nějaký problém atd. V této hladině vědomí
jsme i ráno, než se plně probudíme a večer, než úplně usneme. Do této hladiny vědomí se
můžeme uvést sami jakousi autohypnózou, učí se to v různých kursech. Na uvádění se do
nižší hladiny vědomí uvedu postup v samostatné kapitole i s možnostmi, jak toho využít v náš
prospěch. Důležité zatím je vědět to, že v nižší hladině vědomí jsme schopni zachytit signál
partnera a tuto informaci zaznamenat do mozku! Jsou lidé, kteří nám (za určitých podmínek),
dokáží „vnutit“ svůj signál (lidově - uhranutí), viz výše uvedený případ. Signály jsme schopni
přijímat při frekvenci našeho mozku 0,4 až 23 Hz, ale nejlépe a nejtrvaleji se všechny signály
a informace „zaznamenávají“ do našeho mozku při frekvenci 4 až 12 Hz, tedy v hladině théta
a alfa. V této hladině jsou děti od narození do 11 až 16 let, proto také to, co se v té době do
mozku zaznamená, se může dle mé teorie „vymazat“ opět jen v této hladině vědomí, zejména
se jedná o „vymazání“ emocionálního poškození v dětství. Silní jedinci s vysokými
magickými schopnostmi dokáží náš mozek „naladit“ na nutnou frekvenci, který pak signál
přijme. Lze se proti tomu bránit buď tím, že se sami „naprogramujeme“ v nižší hladině
vědomí, aby toto možné nebylo či vhodným amuletem, který bude vysílané signály rušit.
Když se dítě narodí, jeho mozek kmitá na frekvenci 0,5 až 1 Hz, zhruba v roce života 3 až
6 Hz, v pěti letech 4 až 8Hz, v deseti letech 5 až 15Hz, v patnácti letech 14 až 30 Hz. Proto si
myslím, že se nejlépe učí děti od zhruba 1 roku do 11 až 15 let.
Narozené dítě od prvního okamžiku početí, po celou dobu těhotenství, registruje vnější
podněty a například při hádce rodičů či stresu matky se rovněž plod sám může „zablokovat“.
Kdo chce vědět, co si plod myslel či myslí o svých rodičích, může se to dozvědět při
Rodinných konstelacích. Tam se potvrzuje stále dokola, že plod vnímá. Zkušenosti
z konstelací ukazují, že i malé zaváhání stačí u jednoho rodiče a má mnohdy trvalé následky.
Např. nechtěné dítě se „zablokuje“ u nastane „blok“ na krční páteři mezi prvním a druhým
obratlem a tím „předpoklad“ pro dysfunkci mozku se všemi důsledky, které se mohou a
89
nemusí projevit (mozková dysfunkce, epilepsie, mozková obrna, roztroušená skleróza, nádory
na mozku, Parkinsonova nemoc, atd.). Celé tělo plodu se stresem „stáhne do sebe“. Hlava je
veliká a těžká oproti tělu a proto se nejslabší místo -1-2 obratel může „zablokovat“
nejsnadněji. A to i po porodu při nešetrné manipulací s novorozenětem.
Navíc všechny signály jsou ukládány do mozku a při stejných situacích po celý další život
jsou tyto signály vyvolávány při podobných situacích. Proto může být emocionálně poškozen
i plod dítěte již od početí života. Příkladů je mnoho. Když se otec či matka netěší na narození
dítěte nebo při nechtěném a nečekaném otěhotnění zažije matka stres, dítě se v mnoha
případech stane přecitlivělým, nevěří si (někdy až do smrti), má problémy v partnerských
vztazích, neváží si samo sebe a tím i druhých atd. Stejné důsledky jako nechtěné dítě (stačí ze
strany jednoho partnera) má i to, když matka neví, s kým má dítě nebo když jsou děti
adoptované a neví o tom nebo když je jiný otec než biologický a dítě to neví. Důsledkem není
jenom těžká přecitlivělost, později chaos, který mnoho takových dětí tlumí alkoholem,
drogami, vstupem do sekt atd., dále takoví lidé mají problémy v partnerských vztazích, nevěří
si, neváží si sami sebe a tím i druhých, působí ve vztazích chladně, přestože jsou přecitlivělí,
jsou většinou nepřizpůsobiví. Takových lidí je možná více, než polovina!
V praxi jsem ověřil, jak se „programy“ z dětství opakují. U jedné ženy jsem zjistil, že její
otec není její otec. Doporučil jsem jí, aby tento „program odblokovala“, aby neudělala stejnou
chybu. Ona odvětila, že už je pozdě, už jsem to udělala 2x!!! Má tři děti a jen to poslední,
nejmladší, je jejího muže. Prý se mu pomstila (tím, že měla první dvě děti se svými milenci)
za to, že se k ní špatně choval ! Když jsem se náhodou dostal k onomu muži, který přišel řešit
nezávisle na své ženě své problémy v partnerských vztazích, s hrůzou jsem zjistil, že byl
adoptovaný. Když jsem mu to řekl jako svoji domněnku, byl šokován a začal tuto skutečnost
zjišťovat a bohužel se moje domněnka potvrdila. Nechal se vyšetřit a zjistilo se, že je
neplodný a vždy byl ( takže ani to třetí dítě nebylo jeho!). Takových případů jsem zjistil
mnoho, což se dnes ani nedivím, protože takoví lidé mají více problémů, jak jsem se zmínil
výše, než ti , kterých se to netýká. Zvláště po zjištění, že stejný efekt má i to, když matka na
jiného partnera jen myslí (více v kapitole - Jak se zbavit problému- Rodinné konstelace).
Závist považuji za nesprávně vybitou sexuální energii, nedostatek tolerance,
nesebekritičnost a je nutné si uvědomit, že pokud chceme na sílu někoho, kdo nás nechce,
chceme jej VLASTNIT! To ale s láskou nemá nic společného! Nerozlišuji MAGII na černou
či bílou, ale pokud připustím termín černá magie, nenávist a závist je nejhorší černá magie
jakou znám = zhmotňujeme „černé“ myšlenky, chceme něco, na co nemáme či na koho
nemáme a neumíme se s tím smířit. Chceme, aby ten, kdo nás opustil, trpěl jako my. Máme na
to právo? Proč to chceme? Černá magie je i to, když nám pojde prase a my chceme, aby pošlo
i sousedovi, když se nám nedaří, aby se nedařilo i ostatním, když je někdo positivní HIV, chce
nakazit i ostatní atd.
Příklady z Rodinných konstelací odhalily mnoho případů, kdy překážkou v otěhotnění či
donošení plodu hrál potrat. Energie potratu žárlila na případný nový život a doslova se potrat
postaral o to, aby došlo k potratu u chtěného plodu. Při konstelacích se ukazuje, zda se energie
či duše potratu má šanci znova narodit, či kde je a jakou hraje roli v dalším životě rodičů a
dětí. Ukázaly se i takové případy, kdy se měla narodit dvojčata a jeden plod se neudržel.
Neudržel se proto, že jej matka či energie druhého plodu odmítala, jindy se energie jednoho
plodu vzdala života pro solidárnost s druhým, jinak hrozilo, že nepřežijí oba. V takových
případech se mnohdy potvrdil důvod k rozpolcenosti posléze narozeného jedince. Dalších
mnoho případů potratů vysvětlilo, proč má matka (otec) po potratu deprese, mnohdy duševní
poruchu. Při „rekonstrukci“ početí a porodu se objasnilo mnoho nejasností, vzniku a důvodů
vrozených vad, psychických poruch, atd.
90
Proč nedochází k početí může zjistit ten, kdo ovládá výklad karet. Otázek může být
více a je možné experimentovat. Např. když vyjde v jedné odpovědi více možností, je třeba
samostatným výkladem najít správnou variantu. U nekompatibility jsem v praxi zažil případy,
kdy mohlo dojít k početí pouze jednou za tři roky v jednom časovém úseku, který trval
hodinu! Potom je třeba najít tento úsek výkladem na zjišťování časového úseku (rok, měsíc,
den hodina). Pokud vyjde špatné prostředí, je nutné odjet třeba na dovolenou, což je ideální i
z hlediska stresu, který „ubývá“ se vzdáleností od stresového prostředí. Pokud vyjde vúdú, je
možné výkladem v sekci 20.-Od koho nám hrozí nebezpečí zjistit, kdo to je. Energii
zemřelých je možné odstranit rituálem popsaným v kapitole Rodinné konstelace. Vyjde-li
jako problém zdravotní stav, nedostatek energie, patrně bude stačit „odblokování“
akupresurami a doplnění vitamínů a minerálů (viz www.brazda-s.cz kapitola Akupresury).
Důvodů je vždy více, proto doporučuji vyložit pět karet. Je možné vyložit jednu kartu, číslo
karty znamená počet problémů, tedy karet, které máme vyložit.
1. Žena má nedostatek energie k početí
2. Energie zemřelých brání početí
3. Neprůchodné vejcovody
4. Dysfunkce hormonální činnosti u muže
5. Dysfunkce hormonální činnosti u ženy
6. Špatné prostředí pro spermie v pochvě, alergie na sperma
7. Oslabený imunitní systém ženy
8. Špatný tvar spermií
9. Vnitřní „stažení“ u ženy (moc to chceme)
10. Špatná kvalita spermií, malé množství
11. Fyzická nemoc u ženy bránící početí
12. Fyzická nemoc u muže bránící početí
13. Nekompatibilita mezi partnery (tzv. nevysvětlitelné důvody)
14. Pomalé spermie
15. Žena nechce dítě (ale namlouvá si že ano) buď obecně, či s konkrétním partnerem
16. Muž nechce dítě (ale namlouvá si že ano) buď obecně, či s konkrétní partnerkou
17. Psychická nemoc ženy brání početí
18. Psychická nemoc muže brání početí
19. Nedostatek energie ženy brání donošení plodu
20. Špatné prostředí pro početí či uhnízdění vajíčka, je nutné odjet třeba na chatu
21. Překážka v cestě spermie z pochvy do dělohy
22. Vúdú ze strany muže (jeho matka, bývalá partnerka, milenka)
23. Stres a nepohoda ženy
24. Stres a nejistota muže, který přenáší na ženu
25. Vúdú ze strany ženy (její matka, otec, bývalý partner)
26. Dysfunkční vaječníky
27. Oslabený imunitní systém muže
28. Nedostatečně vyživovaný plod v děloze
29. Nerovnováha rodinného systému muže (osud) brání početí
30. Nerovnováha rodinného systému ženy (osud) brání početí
31. Krátký a obtížně zjistitelný plodný okamžik ženy
32. Jiná možnost
91
Kdo je zvědavý či zvídavý, může výkladem na tři karty zjistit, proč chce partner či vy
dítě, či za jakých okolností jste byli počati, atd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jako akt znásilnění.
Jako akt lásky.
Omylem.
Jako vedlejší produkt dobrého vztahu.
Protože se to dělá.
Pro uspokojení mateřského pudu (žena).
Protože dítě chtěl partner.
Protože dítě – vnouče, chtěli rodiče.
Jako náhrada za něco.
Jako náhrada za někoho.
Pro uspokojení pudu zachování rodu (muž).
Aby se měl kdo starat o rodiče.
Z rozhodnutí plodu, které si vybralo rodiče – vychovatele.
Jako akt msty bývalému partnerovi.
Z donucení.
Pro peníze.
Jako akt msty současnému partnerovi.
Jako akt vzdoru rodičům.
Pro vyšší zájmy.
Pro pokusné účely.
Bez důvodu.
Jako výsledek alkoholového opojení.
Pro udržení partnera.
Pro udržení partnerky.
Jako nástupce (firma, stát, zkušenosti, atd.).
Pro zábavu, místo hračky.
Početí bylo dáno osudem.
Jako únik od problému (vězení, domov, finance, atd.).
Pro získání nějakých výhod (peníze, majetek).
Pro získání pozornosti, vážnosti, uznání, atd.
Jako změna v životě.
Jiná možnost.
Proč pláče nemluvně
1. Má hlad
2. Má žízeň
3. Trápí jej nadýmání, nevhodná strava v žaludku
4. Je pomočené
5. Je pokálené
6. Něco jej bolí
7. Chce spát
8. Má „blok“ na páteři, naraženou páteř
9. Má naraženou jinou část těla
10. Je nemocné lehce – viróza, atd.
11. Je nemocné těžce - fyzicky
92
12. Je v nevhodném prostředí
13. Má špatně natočenou osu těla při spánku
14. Cítí neklid a nervozitu z rodičů
15. Cítí neklid a nervozitu z jiných lidí
16. Cítí negativní vibrace lidí okolo sebe – psychickou poruchu
17. Cítí problém mezi rodiči
18. Necítí jistotu, zázemí
19. Otec na dítě přenáší své problémy
20. Matka na dítě přenáší své problémy
21. Nemá vhodnou stravu
22. Má těsný-nevhodný oděv
23. Necítí se vítané
24. Chybí mu cit a láska
25. Rostou mu zuby
26. Má strach
27. Cítí negativní energii zemřelých
28. Je „zablokované“ pro příjem energie, vitamínů, minerálů
29. Má nedostatek některých biologicky důležitých látek
30. Je nemocné psychicky
31. Jiná možnost.
EMOCIONÁLNÍ POŠKOZENÍ
Málo kdo si uvědomuje, že k našemu poškození (nejdříve emocionálnímu, v důsledku toho
později i fyzickému) dochází již před početím. Ze skupinové terapie Rodinné konstelace se
potvrzuje moje dřívější věštba, že ze 70% není dítě „vedlejším produktem dobrého vztahu“,
ale pudová záležitost. 70% lidí m děti pro uspokojení pudu- u žen mateřského, u mužů pudu
zachování rodu. Shoduji se s tvrzením německého psychiatra Berta Hellingera, který tvrdí, že
pokud někdo poruší posloupnost hierarchie v rodinném systému, vymstí se to a rodina
„nefunguje“. Na prvním místě musí být partner, na druhém děti, na třetím rodiče, na čtvrtém
prarodiče, atd.
Pokud dítě není zrozeno jako vedlejší produkt dobrého vztahu z lásky, netěší se na život.
Pokud není chtěno oběma rodiči, či pokud i jeden z rodičů si přeje jiné pohlaví, než se narodí,
vzniká problém už při početí. Konstelací se potvrzuje, že plod má „duši“, která vnímá od
prvního okamžiku, kdy se začíná rozhodovat o početí, co se okolo budoucího plodu děje.
Pokud vidí milující se rodiče, kteří si nekladou „podmínky“ na pohlaví, těší se na život a
početí, ani donošení zdravého plodu nejsou problémem. Ale pokud je tomu jinak,
„zakládají“ si rodiče na problém. Pokud je dítě (stačí jedním rodičem) nechtěným, už
v začátku početí se „stáhne“ do sebe a vytvoří se blok mezi prvním a druhým obratlem, čímž
se nedostává energie (a tím i důležité vitamíny a minerály, zejména B12 a fosfor) do mozku a
ten nemá podmínky k tomu, aby se dobře vyvíjel. To je např. příčinou vzniku nejenom
mozkové obrny, ale všech pozdějších problémů mozku, včetně Parkinsonovy nemoci ve stáří.
Jsem přesvědčen, že 90% poškození plodů má na svědomí výše popsaná skutečnost a ne
genetické předpoklady (či chyba lékařů), na které se to většinou svádí. Tvrdím, že když se
stresem „zablokuje“ matka před či v těhotenství, „zablokuje“ se i plod a nevyvíjí se „oslabené
orgány“ každého jedince. Proto je to u každého něco jiného podle dispozic a předpokladů. To
umí zjistit i astrologie. Nechtěným těhotenstvím vzniká u nechtěného plodu přecitlivělost a
porušený pud sebezáchovy. To se projeví dříve či později ve formě, která je blízká každému
jedinci jinak. Někdy je to dispozice k duševní poruše, depresi, maniodepresivní psychóze,
93
závislosti, atd. Porušený pud sebezáchovy se může projevit v nenápadné formě – takový
jedinec rád riskuje, nejdříve v nenápadných hrách, později v adrenalinových sportech,
horolezectví, riskantní sporty, později riskuje za volantem, atd. Zkrátka neváží si sám sebe a
tím i druhých. Pokud již u narozených dětí se jim nedostává citu, opět vzniká závislost jako
kompenzace toho, čeho se jim nedostává. To je OSUD většiny nechtěných dětí.
Proč chceme dítě (proč máme dítě, za jakých okolností jsme byli počati, atd.)
1. Jako akt znásilnění.
2. Jako akt lásky.
3. Omylem.
4. Jako vedlejší produkt dobrého vztahu.
5. Protože se to dělá.
6. Pro uspokojení mateřského pudu (žena).
7. Protože dítě chtěl partner.
8. Protože dítě – vnouče, chtěli rodiče.
9. Jako náhrada za něco.
10. Jako náhrada za někoho.
11. Pro uspokojení pudu zachování rodu (muž).
12. Aby se měl kdo starat o rodiče.
13. Z rozhodnutí plodu, které si vybralo rodiče – vychovatele.
14. Jako akt msty bývalému partnerovi.
15. Z donucení.
16. Pro peníze.
17. Jako akt msty současnému partnerovi.
18. Jako akt vzdoru rodičům.
19. Pro vyšší zájmy.
20. Pro pokusné účely.
21. Bez důvodu.
22. Jako výsledek alkoholového opojení.
23. Pro udržení partnera.
24. Pro udržení partnerky.
25. Jako nástupce (firma, stát, zkušenosti, atd.).
26. Pro zábavu, místo hračky.
27. Početí bylo dáno osudem.
28. Jako únik od problému (vězení, domov, finance, atd.).
29. Pro získání nějakých výhod (peníze, majetek).
30. Pro získání pozornosti, vážnosti, uznání, atd.
31. Jako změna v životě.
32. Jiná možnost.
Proč zlobí vaše dítě, proč zlobíte vy, proč se chováte nevhodně, špatně, co jste zanedbali,
na co si dát pozor, co nás poškodilo, ovlivnilo, proč je těžce nemocný,/á, atd. Stejně vhodná
otázka je u nemocných lidí, proč jsou nemocní? Proč se nemohou vyléčit? Lze se ptát, proč
„zlobí“ (chová se neobvykle) i dospělý. Pokud vyjde např. Nezvládá školu, tak to znamená, že
v dětství nezvládl/a školu, proto nemá vhodné a správné vzdělání a nemůže se seberealizovat
ve vhodném zaměstnání, musí dělat práci která jej nebaví a proto „zlobí“. Je třeba odpovědi
přizpůsobit otázce, jako ve všech sekcích. Když vyjde: matka se mu nevěnuje, u dospělého to
94
znamená, že se mu nevěnovala jako dítěti a proto je poškozen emocionálně. Protože vždy je
více důvodů, proč je to co je jak je, doporučuji vyložit tři až pět karet.
1. Má mozkovou dysfunkci
2. Má zablokovanou krční páteř
3. Neunáší neshody mezi rodiči
4. Je týráno otcem
5. Je týráno matkou
6. Je týráno třetí osobou
7. Je zneužíváno /šikanováno/ matkou
8. Je zneužíváno /šikanováno/ otcem
9. Je zneužíváno /šikanováno/ třetí osobou
10.Rodiče mají nepřiměřené nároky na dítě
11.Nezvládá školu
12.Dítě žárlí na sourozence, rodiče, třetí osobu
13.Má porušen pud zlobivosti
14.Má duševní poruchu, je nemocné duševně
15.Je nemocné fyzicky
16.Je problém v prostředí, kde dítě žije
17.Má snahu vyjádřit svůj postoj, svojí osobnost
18.Je problém v nevhodné stravě
19.Je nerovnováha v rodinném systému a problém se „přenesl“ na dítě
20.Má okolo sebe energie zemřelých
21.Nemá duši ve svém těle (viz kapitola Rodinné konstelace)
22.Někdo na něj dělá voodoo
23.Je nechtěným dítětem ze strany matky
24.Je nechtěným dítětem ze strany otce
25.Matka se dítěti nevěnuje
26.Otec se dítěti nevěnuje
27.Upozorňuje na sebe
28.Vyjadřuje nespokojenost s něčím, co neumí vyjádřit jinak
29.Je ve stresu
30.Pohybuje se ve špatné společnosti a bere si špatný příklad
31.Žije ve strachu
32.Jiná možnost
NEPLODNOST
V této oblasti se mohu pochlubit vysokým číslem úspěšnosti v mých alternativních
způsobech léčby. Asi 90% neplodných párů má po aplikaci mých postupů potomka.
Neplodností trpí cca 15% manželských párů a jejich počet se zvyšuje. Nejčastější příčinou u
žen je dysfunkce hormonální činnosti. Následkem hormonální poruchy nedochází
k uvolňování vajíčka z vaječníků - v tomto případě pomůže hormonální léčba. Další příčinou
mohou být neprůchodné vejcovody v důsledku mimoděložního těhotenství či zánětů. Příčin
může být více, například nekvalitní vajíčka (v důsledku poškození mitochondriální DNA –
v těchto případech se doporučuje přijmout vajíčko dárkyně), neschopnost uhnízdění vajíčka
v děloze, špatné prostředí v pochvě pro spermie (alergie na sperma), psychický blok atd.
95
U mužů je to mnoho příčin, například malá rychlost spermií, nekvalitní nebo žádné
spermie, špatný tvar spermií atd. Spermie se tvoří cca 2 až 4 dny, proto je většinou nutná
sexuální abstinence minimálně po tuto dobu.
Příčin podle mých zkušeností je ještě více, než připouští vědecká obec, nejčastěji je to
dysfunkce hormonální činnosti, vaječníků atd. pro nedostatek energie, vitamínů, minerálů pro
„zablokovaný“ organismus, stejně tak u mužů. Jako další příčina byla psychika, malý počet
plodných hodin, nekompatibilita mezi partnery. U výjimečných párů jsem zjistil, že mezi nimi
může dojít k početí jen jednou za tři roky v úseku jedné hodiny, v určitý den, měsíc, rok.
Při Rodinných konstelacích, které se „stavěly“ na neplodnost se objevily další důvody
neplodnosti. Už jsem psal, že naše konání je na vědomé úrovni ze 30% a nevědomé úrovni ze
70%. Proto něco jiného děláme a něco jiného říkáme.
Zda chcete dítě i na nevědomé úrovni si můžete snadno ověřit pomocí tohoto malého testu:
Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás??? Nečtěte dále, dokud bez
přemýšlení neřeknete to číslo. Většina lidí, kteří nemohou přijít do jiného stavu a jsou
z lékařského pohledu zdrávi řekli na můj dotaz číslo menší než sedmnáct. A to je onen
problém, který brání početí. Ptal jsem se na nevědomé úrovni, na kolik let se cítíte. Kdo řekl
menší číslo než sedmnáct, je !zamrzlý“ v tom věku, jaké číslo řekl. Je třeba si uvědomit, že
mladší člověk než osmnáct nechce dítě. Pokud žena řekne číslo větší než sedmnáct a muž
menší, je důvodem to, že v muži necítí oporu a nevěří, že se o ní a dítě dokáže postarat což na
mentální úrovni rovněž brání početí. Nevědomá úroveň hraje větší roli než vědomá - to co
říkáme.
U konstelací se dokázalo mé tvrzení, že když zejména žena na vědomé úrovni dítě chce a
na nevědomé ne, vyhraje silnější nevědomá úroveň a početí se nekoná. Jako další důvody,
které stejně jako u těžších nemocí, je somatická příčina. Např. matka jedné dívky jí od dětství
tvrdila („programovala“), že nebude schopná vychovat dítě, starat se o něj, protože je
nemožná. V jiných případech to byla teta, která nepřála sestře a jejím dětem a proto se
nedařilo v životě, ale ani v početí. Jindy to byla energie potratu (či jiného zemřelého), který
nepřál novému životu, když sám nežije, atd.
To by mohly být ty případy, kdy oba jsou zdrávi a k početí nedochází.
U neplodnosti u mužů je nejběžnější malá rychlost spermií. Jsem přesvědčen, že největší
podíl na tomto problému má stres, kdy „blok“ na krční páteři, způsobený stresem negativně
ovlivní činnost hypofýzy, štítné žlázy a tím hormonální činnost (tak je to i u žen). Díky tomu
se v organismu hromadí více ženských hormonů a ubývá mužského hormonu (testosteronu).
V důsledku toho lze mnohdy pozorovat i zvětšení prsů u mužů a zhoršenou psychiku, větší
únavu, tloustnutí, uvolnění svalstva. Dalším důvodem neplodnosti je bakteriální infekceCHLAMYDIE (případně podobné nemoci, mnohdy příčinou nákazy je zvíře). Proto
doporučuji provést vyšetření speciálně na tuto infekci u obou partnerů. Chlamydie se častěji
vyskytují u lidí, kteří jsou nebo byli ve styku se zvířaty (savci a ptáky), ale přenáší se i z lidí a
podle mne nastal problém- tato infekce „zmutovala“ (proto se doporučují dvojnásobné dávky
některých antibiotik). Zvířata jsou patrně zdrojem nákazy a předpokládá se, že tuto infekci má
80% populace, podle mne je to 65%. Tato infekce je ve většině případů v latentní formě a
nemusí se projevovat. Proto většinu lékařů nenapadne uvažovat o tom, že příčinou
zdravotních problémů (např. níže uvedených) je infekční onemocnění. Chlamydie způsobují
různé zdravotní potíže a je dokázáno, že lidé s touto infekcí častěji onemocní rakovinou i
jinými nemocemi, dožívají se nižšího věku, atd. Tuto infekci může přenést matka na plod a u
lidí se přenáší podle lékařů pohlavní cestou, podle mne ještě i kapénkovou infekcí.
Diagnostika chlamydióz se běžně neprovádí a i když se provede, tak spolehlivost výsledku
chlamydií v latentní formě je na nízké úrovni. Souběžně s protilátkami na chlamydie se totiž
většinou objeví i protilátky na jiné infekce, např. boreliozu, toxoplazmy, cytomegaloviry, atd.
Proto je problém chlamydie rozeznat a určit s jistotou, že chlamydie jsou prapůvodní příčinou
96
zdravotních problémů. Akutní stavy jsou vyvolány stresem, fyzickou únavou, jinou nemocí,
změnou počasí, změnou prostředí, atd.
Zdravotní potíže, které mohou
způsobovat chlamydie.
Bolesti kloubů a páteře
Ztuhlost a otoky kloubů
Bolesti zubů, citlivost zubů
Třes rukou a končetin
Pokašlávání
Náhlé rýmy
Únava, ospalost, malátnost
Bolesti hlavy
Svědění kůže i očí
Občasné chřipky, angíny
Brnění, mrtvění končetin
Revmatické potíže
Dýchací potíže
Ekzémy, alergie
Stavy jako při angíně, chřipce
Gynekologické záněty
Noční pocení
Záněty spojivek, nervů, žil
Bolesti břicha
Záněty ledvin a močových cest
Záněty dýchacích cest
Záněty žlučníku
Závratě - stavy jako opilosti
Dnu
Poruchy srdeční činnosti
Častější zvýšení tělesných
teplot
Potraty, rizikové těhotenství
Nevolnosti a pocity na zvracení
Častější nutkání ke stolicím
Astma
Cukrovku
Nemoci prostaty
Defektní děti
Odumření plodu
Nervové potíže
Rakovina, leukémie
Invalidita
O chlamydiích se začíná mluvit až nyní, i když tato infekce je již delší dobu známa. Jsem
přesvědčen, že existují další dva druhy infekcí, o kterých se zatím neví a budou teprve
objeveny. Tu jednu formu má podle mne asi polovina populace a tu druhou 40% populace.
Všechny výše uvedené infekce mají díky oslabené imunitě na svědomí většinu zdravotních
97
problémů. Tyto infekce jsou příčinou horšího průběhu běžných nemocí. Jsem přesvědčen, že
bakterie této infekce jsou zmutovány a je proto nutná léčba dvojitou dávkou cílených
antibiotik. Nejčastěji se opakuje AZITROX – ale dvojnásobná dávka (pro dospělého 3 dny
užívat 1000 mg denně). Při podezření na tuto infekci doporučuji vícero druhů vyšetření, jak
z krve, tak výtěrem. Mnohdy je nutné vyšetření opakovat. Podobné zdravotní problémy
mohou způsobovat i podobné infekce původně od zvířat, jako Felinóza, Toxoplasmóza,
Leptospiróza, Ornitóza, atd. Podobné problémy způsobuje i infekce Mykoplazmata (a jiné),
která patří také do skupiny Chlamydií. Prpoto je i léčba podobná. Podle mne je nejenom
v Česku díky zanedbané léčbě Chlamydií epidemie a tuto infekci má cca 70% populace.
Léčba Chlamydie patří do rukou lékaře! Chlamydie může být léčena od praktického
lékaře, venerologa, přes urologa a na infekčním v nemocnici konče. Pokud se jedná o
uretritidu (zánět močové trubice), léčbu provádí urolog, venerolog a skládá se z následujících
procedur.
1. Správná diagnóza! Chlamydie často doprovází kapavku a je třeba udělat všechny testy, aby
se vyloučila jiná infekce. Diagnóza chlamydií se provádí použitím fluorescenčních technik
či testem monoklonálních protilátek na čerstvém uretrálním výtoku. Definitivní průkaz
Chlamydia trachomatis se provede kultivací na Mc Coyových buňkách s následnou
identifikací barvením dle Giemsy, či jodem, či technikou gen-probe. Dále je dobré provést
test citlivosti na ATB (antibiotika).
2. Správně zvolená terapie je klíčem k úspěchu. Léčit a vyšetřen musí být i sex. partner,
případně všichni členové rodiny!
a) Nekomplikované infekce je možné léčit ATB (nejčastěji se opakující léky):
Summamed - 1g denně v jedné dávce
 Azitrox
- 750mg pro dospělou ženu, 1000mg pro muže
 Abaktal (tablety, ….400mg, ..... infuze,….. ampule, …)
Případné další možnosti či kombinace léků











Doxycyclin 100mg v jedné dávce, ústy, 2x denně po dobu 7 dní
Erytromycin (EMU – V) 500mg v jedné dávce, ústy, 4x denně 7 dní
Roxithromycin (Rulid) 300mg 1x denně, ústy, po dobu 10 dní
Klacid
Ritomicin
Minocyklin
Ciplox
Canesten
Macmiror
Biseptol
Augmentin
Bylinné preparáty (ne vždy jsou účinné!):




Vironal ( Energy)
Gynex (Energy)
Candimin (finclub)
Chlamydám (Prus-meda s.r.o.)
98
b/ U komplikovaných infekcí je možné užívání Summamedu zopakovat, dále doxycyclinovou
či erythromycinovou terapii prodloužit na 14 dní.
3. Kontrolní laboratorní vyšetření 1 až 2 týdny po skončení ATB léčby.
Svěř se do rukou lékaře a trvej na správných diagnostických postupech a kontrolách.
Všechny ATB jsou hrazeny pojišťovnou a není možné je koupit v lékárně, proto je návštěva
lékaře nutná! U některých osob není možné podávat všechny ATB z důvodů alergických
reakcí, či u onemocnění jater atd. Např. Summamed má velmi dlouhou dobu setrváni v tkáni –
asi 11 dní, což v případě alergické reakce je životu nebezpečné, pokud lékař nebude
informován, z jakého důvodu se objevily případné potíže. Bez testu citlivosti chlamydií může
být zvoleno nevhodné ATB a léčba bude neúčinná.
Podle jednoho pramene z internetu se diagnóza chlamydií se provádí použitím
fluorescenčních technik či testem monoklonálních protilátek na čerstvém uretrálním výtoku.
Definitivní průkaz Chlamydia trachomatis se provede kultivací na Mc Coyových buňkách
s následnou identifikací barvením dle Giemsy, či jodem, či technikou gen-probe. Dále je
dobré provést test citlivosti na ATB (antibiotika).
Správně zvolená terapie je klíčem k úspěchu. Léčit a vyšetřen musí být i sex. partner, či
pokud je jich více, tak všichni, doporučuje se vyšetření i rodinných příslušníků. Většinou je
doporučována dvojnásobná dávka antibiotik, jinak hrozí, že se chlamydie jenom „uspí“.
Pokud se chlamydie dostanou ze zvířat (kteří jsou původci infekce) do lidského organismu tak
podle mého názoru zmutují (potom i při přenosu z lidí na lidi) a proto nepomůže doporučená
dávka antibiotiotik, ale je nutná dvojnásobná dávka. ( Pramen internet)
Podobné účinky mají i jiné infekce, např. Mycoplasma.
INCEST
Úvodem bych rád připomenul, co je to incest a jaký je rozdíl mezi pedofilií a incestem.
Obě tyto úchylky mají společného jmenovatele- jde o duševní poruchu.
Incest-pohlavní styk a ukájení mezi pokrevně příbuznými (lat. Incestum-krvesmilstvo,
incestu-nečistý).
Pedofile-pohlavní náklonnost k dětem, zejména mužů k malým děvčátkům, většinou má
heterosexuální ráz.
Z médií se dozvídáme poměrně často o incestu a podle dostupných údajů k němu dochází
častěji, než se připouštělo. Incest byl odsuzován i v historii, ale existuje dost důkazů, že se
nejednalo o ojedinělý jev. Zeus a Helena ze starých řeckých bájí byli nejenom sourozenci, ale
i manželé. Král Oidipus si vzal za ženu svojí matku. V bibli je popsán vztah Lota k vlastním
dcerám. Z literatury víme o mnoha šlechtických rodech, které se spojovali kvůli majetku.
Sigmund Freud ve své teorii psychosexuálního vývoje uvádí, že děti od cca čtyř do šesti let
provází incestní touhy. Podle mne to může být až do devíti let a je to proto, že děti, zejména
dívky vidí ve svém otci vzor a „model“ prvního milence. Pokud je vývoj dítěte normální a
není ničím narušen, tato incestní touha zmizí. Podle mého názoru a zkušeností z mé poradny
dochází k sexuálnímu styku v rodině v sedmi procentech rodin. Ale z devadesáti procent je
pohlavně zneužívané dítě nevlastním dítětem otce, který dítě zneužívá. Polovina pohlavně
zneužívaných dětí tíhne v dospělosti spíše ke stejnému pohlaví, jiné nejsou schopny navázat
normální vztah. Všichni dohromady mají psychické problémy nejsou schopny najít svojí
identitu a smysl života. Důvody jsou hned dva. Jednak vlastní pohlavní zneužívání a druhým
důvodem je fakt, že jejich otec (případně oba rodiče např. při adopci) zapsaný v rodném listě
99
není biologickým otcem. Mnohdy se mstí otec na nevědomé úrovni dětem proto, že matka na
něj otcovství svedla. Forma jakou podvedený otec zvolí je různá, od pohlavního zneužívání
po neplacení alimentů či nezájem o takové dítě. Podobné zkušenosti mám ale i u matek, kdy
se mstí bývalému milenci, že jí opustil (či si jí nevzal za partnerku) na takových dětech tím, že
je nechá zvrhlému partnerovi zneužívat, či jinak. Podle mé teorie neexistuje, aby nebyli rodiče
s vlastními dětmi kompatibilní – schopní domluvy. Ale pokud je dítě „cizí“, je to v noha
případech spíše jisté, že se otec není schopen domluvit s dítětem někoho jiného domluvit.
V mnoha případech jsem slyšel, že výjimky existují a nový partner „přijal“ cizí dítě. Ale
v osmdesáti procentech to byl pedofil, což se jen v minimálním množství případů prokázalo.
Málo která žena si uvědomuje, že pokud se jí narodí dítě s někým jiným než partnerem,
způsobuje tím velkou nerovnováhu v rodinném systému už tím, že vlastně zakládá nový
rodinný systém už v jednom založeném. To se projeví tak, že dívka narozená z takového
vztahu má velký předpoklad, že udělá totéž svému budoucímu partnerovi a muž narozený
z takového vztahu má na výběr ze dvou variant- buď si najde partnerku, která mu udělá totéž,
nebo sám bude mít „tajně“ dítě mimo svůj vztah. Podle mých předpokladů je cca 15% dětí,
které mají jiného otce, než je zapsán v rodném listě a jsem přesvědčen, že až bude k dostání
test DNA v lékárně za dostupnou cenu, zbortí se mnoho vztahů a vyjasní se mnoho nejasností
a tajemství.
PSYCHIKA
Vědecká obec již nepopírá, že psychika ovlivňuje fyzické zdraví. Je-li například někdo
v rodině těžce, či dokonce nevyléčitelně nemocen, trpí psychicky celé okolí nemocného.
Přišel jsem do styku s mnoha lidmi, kterým zemřel partner na rakovinu a mnoho z nich po
určité době rakovinou onemocnělo. Podle mne byl příčinou stres ze smrti svého blízkého a
protože podle mé teorie jsou rakovinové viry přenosné, tak zdravý organismus těmto virům
odolával, ale zeslabený organismus - „zablokováním“ ze stresu ne a proto podlehl. Příliš
starostí, nezvladatelný tok informací a nadměrné množství podnětů, rychlost techniky, velké
zatížení paměti a činnosti mozku obecně, velká námaha, zmatek atd. vyvolá stres (trvalý stres
je příčinou deprese, což již je duševní porucha). Stres je předstupeň osamělosti a osamělost je
velký problém duševního zdraví. Z mozku přichází velké množství nervových impulsů. Tím
dojde k napínání svalů, adrenalin v krvi stoupá, všechny buňky v organismu jsou ovlivněny.
Tep srdce se zrychluje, proto stoupne krevní tlak, více krve se tím dostane do svalu a méně
do vnitřních orgánů a kůže, dále se zrychluje dech, slezina začne vylučovat do krevního
oběhu více červených krvinek, játra začnou vylučovat glukózu, čímž v konečném důsledku
stoupne hladina cukru v krvi. To je podle mé teorie důsledkem neschopnosti organismu bránit
se rychlému odběru energie, vitamínů, minerálů a dochází k „zablokování“ organismu“, aby
v důsledku stresu nedošlo ke smrti. Poté již můžeme pozorovat důsledky stresu - nespavost,
agresi, neovladatelný strach, noční můry atd. Dnes už lékaři vědí, že lidské tělo nelze oddělit
od duše. Konflikty, rozčilování mohou vyvolat příznaky nemocí, později nemoc. To zapadá
do mé teorie o vzniku nemoci, kdy po „zablokování“ organismu je organismus schopen
bojovat proti nemocem cca 2 až 8 let, kdy se příznaky nemocí objevují, ale není co léčit, po
určité době, pokud se organismus „uměle neodblokuje“ již dochází k nemocem. Problém je
v tom, že většina lékařů nemá dostatek času a možností zabývat se vnitřním životem pacientů,
jak by bylo potřeba. Každý dobrý lékař ví, že psychologické faktory hodně ovlivňují tělesné
procesy a fyzické zdraví, čímž mohou vyvolat nemoc. Moderní medicína vychází
100
z fyziologie, biochemie a znalostí biochemických odlišností, které vyvolávají nemoci. To
však nepopírá důležitost psychologických dimenzí a proto mnoho lékařů nechce vyvolávat
umělé konflikty, což se bohužel někdy děje a to je v neprospěch pacientů. Spolupracuji
s lékaři, kteří uznávají alternativní způsoby léčby a sami si některými alternativními způsoby
pomáhají, i když to pro nepochopení druhých lékařů tají.
Podle statistik bylo v roce 2000 v České republice 25 000 drogově závislých, podle mých
předpokladů 32 000. Drogovou závislost, alkoholismus, hráčství považuji za duševní poruchu,
která má kořeny v genetických předpokladech. Podle mé teorie se častěji projeví u dětí, které
nebyly například chtěné (nebo z nich matka „udělala“ své partnery, což má stejné důsledky),
případně vznikl nějaký problém (hrozilo přerušení těhotenství, matka neví nebo si není jistá,
kdo je otcem, či je jiný otec než partner. Jsou to i případy když matka zaváhá zda je dobře, že
je v jiném stavu nebo je jiným stavem zaskočena atd. - viz AKT vymazání nevhodného
programu z dětství, nebo skupinová terapie Rodinné konstelace) v těhotenství jejich matky.
Tyto genetické předpoklady ještě neznamenají, že se tak stane, stejně jako genetický
předpoklad k rakovině nemusí skončit rakovinou. Pokud člověk s určitými předpoklady
například k rakovině dodržuje určité stravovací návyky (viz 3. stravovací skupina), pravidelné
čistění organismu bylinnými extrakty od rakovinových virů a cizorodých látek (podrobnosti
v kapitole o rakovině) atd., rakovina nevznikne. Stejně tak člověk s dispozicemi k duševní
poruše může předejít psychickým problémům, když aplikuje protistresová opatření, atd.
Problém je ve včasném zjištění dispozic. V dnešní době nemají rodiče tolik času sledovat své
děti. Mnohdy ani neví, že jejich dítě je psychicky slabé, labilní, přecitlivělé, neschopné řešit
problémy a nechají své dítě doslova utopit se ve svých problémech (v mnoha případech i
problémech svých rodičů).
Při Rodinných konstelacích se dá objevit příčina a napravit důsledek. Mnoho příkladů
dokazuje, že dispozice se dědí a „probouzí se“ v dětství, mnohdy již v početí. Proto se nelze
divit, že nejvíce duševních poruch a psychických problémů jsem diagnostikoval u
adoptovaných dětí, dětí z dětských domovů a nechtěných dětí. Pro porovnání dle mé
statistiky má menší či větší psychické problémy cca 40% populace, z nechtěných či
opuštěných dětí 80%.
Je samozřejmé, že genetické dispozice hrají roli, ale minimálně z 50% se jedná o
nerovnováhu v rodinném systému a dítě může opustit jen člověk, který má porušen pud péče
o dítě. Proto je maximální předpoklad, že narozené dítě rodičů s duševní poruchou bude také
mít duševní poruchu.
Byl učiněn pokus, při kterém se zjistilo, že během pěti let u mužů z první skupiny - tajících
svojí sexuální orientaci se projevila 3x častěji rakovina (a mnohem častěji infekční
onemocnění) než u mužů, kteří se k homosexualitě otevřeně hlásí. Stejně tak u mužů HIV
pozitivních rychleji nemoc postupovala u první skupiny. To potvrdilo, že trvalé potlačování
identity a potlačování emocí má negativní vliv na zdraví. Naopak ventilování negativních
emocí a důležitých aspektů života má pozitivní vliv na zdraví. U lidí, kteří se umí zbavit
svých negativních emocí, bylo zjištěno efektivnější fungování imunitního systému a menší
nemocnost, než u introvertů a lidí, kteří v sobě své problémy i radosti „dusí“. Bylo zjištěno, že
lidé, kteří se stále zaobírají svým zármutkem, či stále dokola mluví o tom, jak se jim daří
špatně, vykazují delší trvání deprese.
101
DUŠEVNÍ PORUCHY
Nejdříve z pohledu medicíny
Tabulka nejběžnějších duševních onemocnění
1. Psychózy
Schizofrenické poruchy (dělí se na paranoidní, simplexní, hebefrenní, katatonní onemocnění),
paranoidní poruchy, schizoafektivní poruchy, schizofreniformní poruchy, krátké reaktivní
psychotické poruchy, psychózy pozdního věku, atypické psychózy, maniodepresivita,
demence, psychopatie a další.
2. Úzkostné a disociativní poruchy (neurózy)
Úzkostná neuróza, hysterie, depresivní neuróza, nutkavá neuróza, obsedantní neuróza,
deprese, fobie, hysterická neuróza, panická porucha, disociativní porucha.
3. Poruchy nálady
4. Poruchy spánku
5. Agresivní poruchy
6. Drogové závislosti
7. Alkoholová závislost
8. Závislost na jiných látkách
9. Organické duševní poruchy
10. Stres a poruchy přizpůsobení
11. Chronické bolestivé poruchy
12. Psychosexuální poruchy
13. Poruchy osobnosti
Paranoidní (obranyschopnost, přecitlivělost, podezíravost, zvýšená ostražitost, limitovaná
emoční odpověď).
Schizoidní kompulsivní (plachost, introverze, vyhýbání se blízkým vztahům).
Histriónská (závislost, nezralost, svůdnost, egocentrismus, hysterie, marnivost, emoční
labilita).
Schizotypní (podezíravost, pověrčivost, sociální izolace s omezením interpersonálního
kontaktu a mluveného projevu).
Narcistická (exhibicionismus, grandiosita, posedlost po moci, nedostatek zájmu o druhé,
zvýšené nároky na pozornost).
Vyhýbavá (strach z odmítnutí, neadekvátní reakce na odmítnutí, nízké sebevědomí).
Závislá (pasivita, přehnané akceptování, neschopnost rozhodování, nedostatek sebedůvěry,
nízké sebevědomí).
Pasivně agresivní (vzdorovitost, váhavost, bezmocnost, negativita k autoritám, bádavost,
nevrlost, přítulnost).
Antisociální (sobectví, promiskuita, otrlost, impulsivnost, neschopnost učení se ze zkušeností,
právní problémy).
102
Hraniční (impulsivnost, nestálost, napjatost v mezilidských vztazích, zoufalost, hněv, strach a
pocit viny, nedostatek sebekontroly, porucha pudu sebezáchovy).
Kompulsivní (perfekcionalismus, egocentrismus, nerozhodnost).
Anankastická (obsedantní) osobnost (nutkavé myšlenky).
14. Somatoformní poruchy - psychosomatická onemocnění
Konverzní poruchy, somatizační
hypochondrismus, neskutečné poruchy.
porucha,
psychogenní
bolestivá
porucha,
Hypertenze, bronchiální astma, mentální anorexie, obezita, psychogenní zvracení, některé
bolesti břicha, průjmy, cukrovka, onemocnění štítné žlázy, nemoci věnčitých cév, vředová
choroba žaludku, vředové onemocnění tlustého střeva, revmatoidní zánět kloubů, stres,
úzkost, posedlost a nutkavé jednání, nespavost, fobie atd.
Při vzniku psychosomatického onemocnění hraje vedoucí úlohu změněná funkce vyšší
nervové činnosti jedince. Důležitou roli při vzniku tohoto onemocnění hraje (jako ve většině
nemocí) stres.
Psychosomatická onemocnění se projevují somatickými funkčními poruchami bez
chorobného organického nálezu na vnitřních orgánech.
Duševní poruchou je i porušený pud sebezáchovy. Jsou zřejmé případy porušeného pudu
sebezáchovy jako různé způsoby sebepoškozování- drogy, alkohol, anorexie, bulimie, kouření
cigaret, ale i méně nápadné formy, jako riskantní sporty, riskování za volantem, atd. Nejméně
nápadná forma je nepozornost. Jsem přesvědčen, že děti, které přejede auto, či vypadnou
z okna, mají porušený pud sebezáchovy. Myslím, že každý kdo má porušený pud
sebezáchovy si najde svůj způsob sebezničení. K odhalení tohoto je vhodná rodinná
konstelace. Tato terapie pomůže i narovnat nerovnováhu v rodinném systému, který tento
problém způsobil. Někde jsem v roce, kdy se narodila dcera (1989) četl, že malé děti nemají
odhad na výšku pod oknem a proto jim hrozí vypadnutí z okna. Musím se přiznat, že tento
problém mne zaujal, že ze strachu, aby někdy nějakou náhodou nevypadla z okna, jsem
zkoušel na své dceři, jak bude reagovat, když ji samozřejmě zajištěnou budu chtít vyklonit z
okna. Od narození měla správný strach, že vypadne z okna a sama se bránila přiblížení
k oknu. Jsem přesvědčen, že děti s porušeným pudem sebezáchovy se nebojí vypadnutí z okna
a nejde o špatný odhad výšky okna od země. Podobné pokusy, kdy ale musí být dítě
stoprocentně zajištěno, určitě stojí za to. Není nutné dítě vyklánět z okna, jde jen o to, jak b
dítě reagovalo, kdyby se náhodou na otevřené okno samo dostalo. Moje dcera nechtěla ani na
parapet. Nejde jen o vypadnutí z okna, ale třeba i na přechodu když jede auto a dítě budete
dobře držet, mělo by mít strach na přechod vstoupit. Pokud u projíždějícího auta naznačíte, že
přejdete, dítě bude souhlasit se vstupem na přechod, je to špatné.
103
PUDY
S psychikou souvisí i pudy
Náš život je ovlivňován pudy. Zda máme nějaký pud porušen, můžeme zjistit v této
kapitole. Obecně výkladem na tři karty zjistíme, zda máme poruchu některého z pudů.
Pokud si vyjde v odpovědi porucha určitého pudu, můžeme vyložením karet ověřit, zda je
porušen ve smyslu kladném či záporném. Např. pud pro zpříjemnění existence. Kdo jej má
porušen, může být porušen ve dvou rovinách – ve smyslu kladném, to znamená, že jde o
neukázněné hledání příjemností za každou cenu, nebo naopak- záporném, kdy dochází až
k úplné askesi. Stejně tak u pudu obživného- může docházet k přejídání, či v opačném případě
nepřijímání potravy.
Zamícháme karty a vyložíme tři karty s otázkou, jaký pud máme porušen. Vyložená čísla
karet ukáží číslo odpovědi. Je na nás, zda dáme předem do zadání (jako u všech otázek ne
výše uvedené odpovědi), že platí jen karty hlavou nahoru. Jestliže toto předem nezadáme,
platí všechna tři čísla, která vyjdou. U vyšlé odpovědi se dále můžeme ptát, v jakém smyslu kladném, či záporném. Ale musíme se ptát jednoznačně tedy tak, že vyložíme tři karty a počet
znamének „plusových je odpověď v kladném smyslu, počet záporných znamének je
v záporném smyslu. U pudu pohlavního může jít při poruše o deviaci, slabost, nadměrnost –
podrobněji v kapitole Sexuální úchylky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Pud zachování rodu, mateřský pud
Pud péče o potomstvo
Pud obživný (bulimie, anorexie, pojídání nejedlých látek)
Pud útěkový
Pud ničivosti
Pud orientační
Pud zvědavosti
Pud zvídavosti
Pud sdružovací
Pud sociální
Pud k vytváření kolektivů
Pud pro zpříjemnění existence
Pud sebeuplatnění
Pud vlastnický
Pud zlobivosti
Pud sebezáchovy (zvýšený-nadměrná péče o sebe, snížený –až sebevražedné chování)
Sexuální pudy
Sexuální dysfunkce – snížení sexuální potřeby, nebo zvýšení sex. potřeby
Sexuální dysfunkce – porucha erekce
Sexuální dysfunkce – neschopnost prožít orgasmus
Sexuální deviace
Deviace sex. identifikace (transsexualismus)
Deviace sex. orientace
Pedofile
Zoofilie (sodomie)
Deviace sexuálního chování (perverze)
Nekrofilie (k mrtvolám)
Hipofilie (ukájení při pohledu na koně)
Incest (sexuální vztahy s osobou pokrevně blízkou)
104
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Fetišismus (sex. uspokojování na neživých předmětech)
Gerontofilie ( sex. náklonnost ke starým lidem)
Masochismus
Sadismus
Transvestitismus
Mysofilie (pokálení, pomočení)
Jiná možnost
V této kapitole je možné se pokusit pomocí karet zjistit, v jaké psychické funkci
máme poruchu.
Vnímání
1. Iluze
2. Pseudoiluze
3. Halucinace (sluchové, zrakové, čichové, chuťové, tělové, hmatové, pohybové,
psychické)
4. Halucinace nepravé
5. Poruchy gnoze (porucha rozpoznávání)
Pozornost
6. Hypoprosexie nebo Hyperprosexie
7. Paraprosexie
Paměť
8. Amnézie (částečná nebo úplná ztráta paměti)
9. Syndrom Barona Prášila
10. Hypomnézie (snížení paměťové výkonnosti), nebo Hypermnézie
Myšlení
11. Kvantitativní - Tempo myšlení
- Zaměřenost myšlení (roztržité, zabíhavé, ulpínavé)
12. Kvalitativní - Nesouvislé, roztříštění – zmatené (v obluzeném vědomí)
- rozpadlé ( při plném vědomí)
- Vtíravé myšlenky, obsese
- Bludy (expanzivní, depresivní, paranoidní)
Řeč
13. Poruchy receptivní (nemocný není schopen dobře rozumět mluvenému projevu) nebo
expresivní (nemocný není schopen se dobře vyjádřit) složky řeči
14. Poruchy formální složky řeči – mutismus (nemluvnost - z psychických příčin), koktavost
Emotivita
15. Poruchy afektů (patický efekt (silný emoční výbuch, na jehož vrcholu může nemocný
spáchat i vraždu), emoční labilita, fobie, afektivní útlum)
16. Poruchy nálad (depresivní, manická (nepřirozeně rozjařená nálada), úzkostná
(nepřiměřené obavy)
Inteligence
17. Mentální retardace
18. Demence
19. Sociální zanedbanost
Vědomí
20. Kvantitativní (somnolence (snížená bdělost), sopor (reaguje pouze na bolest), koma)
21. Kvalitativní ( obluzené vědomí, delirium)
Jednání
105
22. a/ Kvalitativní - hypoagilnost (vyčerpání, deprese) nebo hyperagilnost (až škodlivě
zvýšená duševní i fyzická aktivita)
b/ Kvalitativní
23. Impulsivní jednání
24. Zkratkovité jednání
25. Demonstrativní
26. Panická reakce, atd. (katatonické symptomy, katalepsie, stereotypie, raptus, afektivní
supor, simulace, agravace, disimulace)
Vůle
27. Hypobulie – abulie
28. Hyperbulie
29. Pudy (podrobněji ve výše popsané sekci)
Osobnost
30. Globální (např. degradace osobnosti)
31. Parciální (např. rozdvojení osobnosti)
32. Jiná možnost
Mezi návykové a impulzivní poruchy patří nejenom patologické hráčství. Alkoholismus a
závislost na nakupování (neschopnost řešit vlastní problémy jinak) by určitě mnoho lidí do
této kategorie nezařadilo, ale patří tam také, stejně jako pyromanie a kleptomanie.
DUŠEVNÍ ZAOSTALOST
Duševní zaostalost lze měřit v tabulce IQ - na základní stupnici je IQ vyznačeno do
hodnoty 175. Průměrné IQ se pohybuje od 90 do 110, nutné minimum na zvládnutí vysoké
školy je 125.
Ze zkušeností vím, že průměrné IQ vysokoškoláků je 130, středoškoláků 125, lidé se
základním vzděláním mají hodnotu IQ 90 – 109 (60% populace). Mám zkušenosti s problémy
mozku, např. mozkovou obrnou. Když se odblokuje“ krční páteř (1-2 obratel), dostane se do
mozku energie, tím je mozek schopen přijmout zejména Fosfor B12 a IQ se dostává téměř na
původní (vrozenou) hodnotu.Takže děti s nemocí mozku s naměřeným IQ 65 se dostávají po
„odblokování krční páteře a doplnění všech biologicky důležitých látek do mozku (cca po
roce) na IQ více než 100.
Stupně duševní zaostalosti:
1. Hraniční - 70 až 89
2. Mírná debilita - 50 až 69
3. Imbecilita - 35 až 49
4. Těžká zaostalost - 20 až 34
5. Idiocie - pod 20
IQ se můžeme pokusit „měřit“ i u zvířat. Využil jsem této metody při koupi andulky. Chtěl
jsem vědět, jaké „přenesené“ IQ má. Měření IQ je složité i proto, že testy nemusí být
objektivní a v každé oblasti můžeme mít jiné IQ - viz test v příloze.
106
Otázka zněla : Jaké musí mít andulka IQ, aby se naučila „mluvit“? Dále jsem se zeptal: Jak
vysoké má IQ?
O běžném testování IQ se vedou spory, na zjištění EQ (emocionální inteligence) zatím testy
neexistují. Američtí psychologové upřednostňují EQ před IQ. Nejvyšší hodnota IQ je 175.
EQ se měří v procentech, protože neznám jiné hodnoty. Nejvyšší hodnota je 100 procent.
Otázky na EQ : Jak se vyznám ve svých emocích? Jak kontroluji své činy? Jak se sám
motivuji? Jak jsem schopen vciťování? Jak chápu užitečnost společenských vztahů? Jak jsem
optimistický? Jak umím ovládat svoji impulsivnost?
Nejběžnější způsoby léčby
1. Nalezení příčiny a její odstranění (je nejtěžší)
2. Psychofarmaka
3.Psychoterapie (skupinová, individuální,
psychogymnastika, muzikoterapie, arteterapie)
rodinná,
primární,
tvarová,
morita,
4. Léčba šokem
5. Psychochirurgie
6. Psychoanalýza
7. Hypnóza
8. Léčba podmiňováním
9. Léčba přesycením
10. Averzivní léčba
11. Jóga
12. Meditace
13. Relaxační cvičení
14. Léčba v hypnóze
15. Léčba v hladině alfa
16. Akupresura
17. Akupunktura
18. Rodinná konstelace
19. Léčba přírodními produkty
20. Změna místa bydliště
21. Změna práce
22. Změna partnera
23. Skupinová terapie Rodinné konstelace
24. Individuální terapie
25. Léčba u psychologa
107
26. Léčba u psychiatra
27. Změna práce
28. Odpočinek
29. Rozloučení se zemřelými (viz Rodinné konstelace)
30. Vyřešení nevyřešeného problému
31. Vyléčení nemoci fyzické (např. nádor, páteř)
32. Jiná možnost
Kdo chce znát odpověď pomocí karet, může vyložit tři karty a čísla karet ve výkladu
budou znamenat čísla odpovědí, jak se vyléčit.
PORUCHA VÝŽIVY – anorexie , bulimie
Anorektikové trpí obtížemi psychického charakteru. Jsem přesvědčen, že jde o porušený
pud sebezáchovy, proto dochází k ničení sebe sama (stejně jako u kouření, užívání drog,
alkoholismu) patrně vlivem nerovnováhy v rodinném systému, či díky nějaké stresové situaci.
Podle lékařského slovníku u anorexie jde o nechutenství, které může mít mnoho příčin. Ty
vycházejí z trávicího traktu a dále jsou výsledkem působení celkových stavů a onemocnění
na příslušná centra v CNS.
U bulimie jde o nezvladatelnou chuť k jídlu provázené současně neadekvátní snahou
zabránit ztloustnutí
Zatím všechny příčiny obou nemocí známé nejsou.
Někdo řeší stres jídlem, jiný alkoholem, drogami, anorektikové nejedí podle obvyklých
norem. Je to podobný problém jako obsedantní neuróza, protože anorektikové mají nutkavé
myšlenky, že jíst nesmí, nejsou spokojeni se svojí postavou (kdo není spokojen sám se sebou
fyzicky, většinou jde rovněž o duševní poruchu), slyší hlasy, že jíst není zdravé atd. Podle
mého názoru by jednou z příčin mohla být „zamrzlost“ v dětství a nechuť přijmout
dospělost, částečně je to spojeno s duševní poruchou. To má také více příčin, většinou už
v početí či v nedobře fungující rodině. „Zamrzlost“ lze ověřit snadno. Pokud máte ve svém
okolí takového člověka, zeptejte se jej na první číslo, které jej napadne, když se ptáte na něj.
Myslete při tom na to, aby odpověděl jak starý se cítí, v kolika letech „zamrzl“. Je lepší tuto
otázku napsat na papír a po odpovědi ono vyslovené číslo napsat na papír z otázkou. Většina
dotázaných řekne číslo od jedné do jedenácti., nejspíše číslo šest. Dívky zejména proto, že
ještě v těchto letech nemají ženské prvky, které si s odmítáním dospělosti nepřejí mít.
V takovém případě by mohlo pomoci uvědomění si důsledku a příčiny, proto by mohla
pomoci skupinová terapie Rodinná konstelace.
Nejdříve doporučuji „odblokování“ organismu, páteře, případně drah zubů. Poté je teprve
organismus schopen přijímat vitamíny, minerály, důležité biologické látky a energii. Tím se
nemocný má šanci zbavit psychického problému a je možné důsledek problému (většinou
z dětství) řešit. Podle mne se jedná o přecitlivělé jedince. Velká přecitlivělost podle mé teorie
vzniká většinou v začátku početí – viz kapitola AKT zbavení se problémů z dětství.
108
Prvním krokem je určit, které potraviny mohou požívat. Z praxe víme, že jsou to většinou
jen zeleninové či ovocné šťávy. U těchto lidí je velký úbytek energie (vitamínů, minerálů),
kterou je potřeba co nejrychleji doplňovat po „odblokování“ organismu a většinou i páteře,
zejména krční části. Přitom je nezbytný lékařský dohled, a to i několik let po zdánlivém
vyléčení. V důsledku změn metabolismu totiž mohou nastat komplikace - infekce,
dehydratace, selhání srdce, postupně přestává fungovat celý organismus. Aby se zabránilo
dehydrataci, je potřeba pít jen obyčejnou vodu, nikoli čaj, pivo, kávu nebo sladké limonády.
Součástí léčby by mělo být zjištění příčiny (a její odstranění) problémů například
psychologickým vyšetřením, kineziologií, mezi nejúčinnější terapie podle mne patří Rodinná
konstelace, jinak se nedá s trvalým efektem odstranit důsledek.
Uvedu příklad mé neteře. Bylo jí 33 let, ve 22 letech se provdala do Španělska . Je to dcera
mého bratra, který tragicky ne vlastní vinou zemřel se ženou a dvouletým synem při
autohavárii. Neteř byla v té době ve škole – v první třídě, proto nebyla účastna při nehodě.
Rodiče ženy mého bratra si jejich dceru vzali do výchovy a prakticky jsem už o ní neslyšel.
Když dovršila plnoletosti, skončila střední pedagogickou školu a nastoupila do mateřské
školky jako učitelka. Krátce na to dostala nabídku jet do Španělska. Tuto nabídku akceptovala
a krátce na to se tam seznámila se Španělem, se kterým začala vztah, který vyvrcholil
svatbou. Brzy na to se trvale do Španělska odstěhovala, takže jsem ji viděl jen v malých
úsecích jejího života, když se např. zastavila před svatbou, po svatbě, atd. Potom jsem ji již
neviděl asi 6 let. Minulý rok jsem dostal e-mail ze Španělska, ve kterém stálo, že pokud pro ni
hned nepřijedu, zemře. Prý má diagnózu bulimie, anorexie, alkoholismus. Byl jsem
překvapen, protože jsem nic takového netušil. Proto jsem ji moc neznal (její prarodiče mi styk
s ní v dětství neumožnili). Zařídil jsem jí cestu do Prahy. Když jsem jí přivítal na letišti, skoro
jsem ji nepoznal, vážila 30 kg, vypadala divně, byla z ní jiná osobnost než jsem znal. Zaplatil
jsem jí všechna vyšetření a zjistil, že je zdravotně v pořádku. Zařídil jsem psychologické
vyšetření, to bylo také pořádku. Jediné, co mne v tu chvíli napadlo jako řešení, byla skupinová
terapie -RODINNÁ KONSTELACE. Už jsem se zmínil několikrát o této skupinové terapii.
Při konstelaci vyšlo najevo, že chtěla zemřít a jít za svými rodiči a bratrem. Bohužel jsem
svojí diagnostickou metodou přišel na to, že zůstala myšlením a psychikou mentálně ve věku
6 let, což jí bylo v době, kdy jí rodiče a bratr tragicky zahynuli. To se projevovalo tím, že
nechtěla pracovat, nechtěla děti, vadily jí ženské prvky- jako prsa (nechala si je dokonce
operativně zmenšit), atd. Našla si někoho, kdo se o ni staral (manžel), ale bohužel vztah byl
špatný, protože ona se k němu chovala jako dítě k rodiči a ne jako rovnocenná partnerka. Celý
problém se vyhrotil v době, kdy jí zemřela její babička, která ji měla ve výchově. Dozvěděl
jsem se, že si nechala říkat „mami“. Když jí bába zemřela, byla to „de facto“ druhá smrt
„druhé matky“. To neunesla a k alkoholu se přidaly drogy: Jinak to nemohlo skončit než
smrtí. Ona bohužel nechtěla pomoci, chtěla se nechat jen litovat a „oslavovat smrt“ (prarodiče
jí 2 x týdně vodili na hřbitov), jak ji to naučili její prarodiče.
Zde je na místě se nemocného zeptat na první číslo, které jej napadne, když se na něj ptáteviz úvod. Většinou jsou takto nemocní „zamrzlí“ v dětství a nechtějí dospět a přijmout
odpovědnost odpovídající jejich věku. Pomoci lze- viz kapitola Rodinné konstelace.
109
PÍSKÁNÍ V UCHU
Pískání v uchu, v jednom uchu zvuk vyšší či nižší než v druhém uchu, jsou problémy spíše
psychického rázu, spojené s problémem v páteři. Resp. Příčinou je většinou stres, díky čemuž
vznikne nerovnováha pravé a levé strany těla a „zablokování“ organismu, ale tím i páteře. Asi
60% klientů se tohoto problému zbavilo po odblokování organismu, páteře, drah zubů,
doplnění vitamínů a minerálů, masáží lymfatických žláz, léčení ledvin. Mnohdy je
zvápenatělý přechod kovadlinka (incus)-třmínek (stapes) který pokud se „nezprůchodní“ do
roka, je nutná operace. Další příčinou může být problém mozku, ledvin. Vždy doporučuji
nejdříve „odblokovat“ celý organismus, dále páteř, a potom řešit odstání příčiny, jako záněty
ledvin, páteře, mozku. Jedna klientka, které mé metody nepomohly chtěla pro vyléčení udělat
vše a nechala si „postavit“ rodinnou konstelaci na tento problém- pískání v uších.
Z konstelace se ukázala hlavní příčina. Její prababičce se narodil postižený syn, kterého
praděda hodně bil a chtěl docílit bitím jeho dobré výchovy. Prababička nemohla poslouchat
bití syna a jeho nářky. Neuměla však udělat nic proti tomu. Proto si udělala psychický blok na
svůj sluch, aby to neslyšela. Potom se narodily další zdravé děti, ale u dcery (babička
klientky) už byla dispozice ke zdravotnímu problému se sluchem. U dcery babičky (matka
klientky) už ona dispozice byla a stejně tak u její dcery- naší klientky. Tato dispozice byla
„připravena“ zaútočit, jakmile nastane vhodná situace. Tou situací byl stres, který byl
v rodinném systému spojen vždy se seznámením a vznikem nového vztahu. Další „živná
půda“ pro onu dispozici byl stres ze spontánních potratů, které ovšem byly důsledkem
„naprogramovaného problému v rodinném systému“, který byl spojen se vznikem vztahu.
Naše klientka současně s vysvětlením proč jí píská v uchu se dozvěděla, co bylo příčinou tří
spontánních potratů.
SPÁNEK
Dobíjíme se rovněž ve spánku, ale podmínkou pro to, abychom se dobře vyspali, je nutné
minimální množství životní energie cca 40 - 50 procent, stejně tak fyzické energie (už
například jenom proto, abychom se mohli ve spánku měnit polohu a nedošlo k proleženinám).
Další podmínkou pro cca 80% lidí je ale i správná poloha při spánku, kterou většina lidí
intuitivně volí správně. Pro opět 80% lidí je ten správný směr - hlava západ až sever, nohy
východ až jih. Další podmínkou je zhruba pro 80% lidí dodržovat biologické hodiny, to
znamená chodit spát ve správný čas a spát správný počet hodin. Pro většinu lidí je nutné
chodit spát od 20.00 do 1.00 a spát od 4 do 9 hodin. Čím je kdo mladší, tím většinou
potřebuje spát více hodin, i když jsou výjimky a u některých dětí jsem zjistil, že jim stačí 4
hodiny spánku. Tento stav se časem většinou upravil, ale pro rodiče takových dětí je to
únavné se střídat v noci a dítě bavit. U dětí se snadno pozná správná poloha těla při spánku,
protože se sami přetáčí intuitivně, proto je dobré přetočit postýlku podle toho, jak ráno dítě
nacházíme natočené podle světových stran. Změně polohy při spaní se organismus
přizpůsobuje až 4 týdny. Spánek ovlivňuje i prostředí, takže hůře se spí například v
panelovém domě, kde psychiku ovlivňuje větší elektromagnetické pole (kvůli množství drátů,
které spojují panely a tím tvoří síť, jakousi anténu i pro příjem vysílaných energií z mnoha
zdrojů jako televize, rozhlas, telefony atd.) než v cihlových domech. Jsem přesvědčen, že i
množství lidí na malé ploše (panelové domy) rovněž ovlivňuje negativně psychiku. Čím více
lidí v domě, tím větší problém, protože každý jedinec je sám jak „anténou vysílací, tak
přijímací“. Proto u lidí s duševní poruchou je identifikovatelné jakési nepříjemné „psychoenergetické pole“, takový člověk nemusí ani nic říkat a je nám v jeho přítomnosti
110
nepříjemně.
Fáze spánku z odborného hlediska
Lidský mozek během spánku zcela neodpočívá. Spánek se na základě vyšetření EEG
skládá ze dvou fází. První fáze je REM - tvoří 10 až 40 procent spánku a má 4 až 5 period.
Druhou je fáze non-REM - tvoří přibližně 60 až 90 procent spánku a má 4 stupně. Stupeň 3 a
4 je tzv. delta spánek. Ve stupni 4 bývá spánek nejhlubší a většinou nastává v prvních
hodinách po ulehnutí.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak u mnoha klientů jsem zjistil, že musí spát v určité
výšce nad zemí – 40 až 60 cm (což není takový problém, protože to je výška postele), ale tito
lidé nemohou spát na zemi ani na palandě. Dále je kvalita spánku ovlivněna tvrdostí a tvarem
matrace. Spánek ovlivňuje i vlhkost vzduchu a teplota vzduchu (pro většinu lidí je ideální
teplot vzduchu 18 - 21°C) .
Poruchy spánku
Dyssomnie (insomnie) - potíže s usínáním, nespavost, bdělé stavy během noci. Příčinami
bývá stres, drogy, kouření, alkoholismus, denní spaní, jiná duševní porucha, užívání léků,
nedostatek energie.
Hypersomnie - nadměrná spavost. Je nutné vyšetření štítné žlázy, ORL, polysomnografie,
srdce.
Parosomnie - abnormální chování ve spánku, většinou u dětí - noční děs, pomočování,
strach, pocení atd. Příčinou mohou být somatické choroby. Mezi klasické léky patří
benzodiazepamy.
Léčba nespavosti
Z textu vyplývá, že základním předpokladem k dobrému spánku je minimum životní a
fyzické energie, citliví lidé na osu těla při spánku musí mít hlavu tím správným směrem (80%
hlava směr západ až sever), přecitlivělí lidé nemohou mít hlavu k oknu. Většina lidí musí
dodržovat biologické hodiny - chodit spát ve správný čas, který je individuální. Je nutné být
v psychické pohodě, proto u přecitlivělých lidí doporučuji cca 2 hodiny před spánkem terapii hudební, číst knihu, procházka atd. Mnoho lidí musí mít tělo cca 50cm nad zemí, na správné
matraci, ze správného materiálu – někomu vadí umělé materiály, nejenom na lůžku,
povlacích, lůžkovinách, ale i na záclonách. Mnoha lidem vadí květiny v ložnici, zejména
tropické – vydechují kysličník uhličitý, někdy je příčinou hluk, záření, atd. Vadí některé
obkladové materiály. Ve většině případů je nutná správná teplota a vlhkost v místnosti, není
dobré spát v blízkosti elektrického zařízení. Na kvalitu spánku vadí silnější geopatogenní
zóny, citlivým lidem narušují spánek psychosomatické zóny. U psychosomatických zón
doporučuji „akt“ rozloučení se zemřelými podle textu v závěru knihy – Jak se zbavit
problémů a nainstalovat do bytu křišťálový křížek. Mnoho lidí je citlivých na velikost
ložnice, počet lidí v bytě, domě atd. Nejčastější příčinou je však podle mé teorie nedostatek
životní energie (u „zablokovaných“ podle mé teorie). Nutné minimum je nad 50%. Proto kdo
nemůže spát, zkuste „mé akupresury“, pro začátek raději 20 minut. Po té 2O minut sprchy či
„vany“a hned se to může změnit. Na negativní „vysílání“ negativních lidí stačí na okno dát
malý křišťál či modrý kámen. Dále je to stres (případně nemoc), což není tak jednoduché
111
rychle vyřešit. Dalším důvodem nespavosti může být „problém“ s chrápáním – viz samostatná
kapitola.
SCHIZOFRENIE
Těžké duševní onemocnění (psychóza), při kterém nemocný trpí rozkladem osobnosti,
poruchou myšlení, vnímání, jednání. Schizofrenik může být agresivní, ale i netečný, ztrácí
kontakt se skutečností a většinou trpí i halucinacemi, slyší hlasy. Kromě toho může být silně
podezřívavý. Víme, že slabé příznaky lidově „rozdvojení osobnosti“ trpí přecitlivělí jedinci
zejména zrozeni v Blížencích a ve Štíru (proto si možná tato znamení Blíženec - Štír rozumí
více ve vztazích) a možná je trochu tohoto „rozdvojení osobnosti“ ve všech lidech. Jsem
přesvědčen, že tato nemoc vzniká stejně jako všechny nemoci - částečně jde o dispozici, která
je umocněna v početí, pokud matka v těhotenství má psychické či zdravotní problémy.
Z praxe mám vyzkoušeno, že „odblokováním“ organismu a zejména krční páteře, doplněním
vitamínů a minerálů (zejména B12 a fosforu) se stav rychle a značně lepší. Vzhledem k tomu,
že tito lidé jsou labilní a psychicky slabí, je jenom otázkou krátké doby, kdy se organismus
opět „zablokuje“ a nemoc se projeví v plné síle. Tito lidé by se udrželi v podstatě jen v téměř
ideálním a laboratorním prostředí, protože pokud dojde k nevyvinutí určité části mozku, která
tuto nemoc ovlivňuje, je problém se v dobrém stavu udržet. Mám však z praxe pár případů,
kdy se to povedlo (u maniodepresivní psychózy v 90% případů) a proto jsem přesvědčen, že
není dobré vzdávat se naděje na vyléčení a na udržení se v dobrém stavu. Z rodinných
konstelací se ukázal mimo genetických předpokladů jako jeden z důvodů i početí dvou i tří
plodů, z nichž přežil jen jeden. Plod, který zůstal byl natolik ovlivněn druhým či třetím
plodem, že zůstal problém.
MANIODEPRESIVNÍ PSYCHÓZA
Poslední výzkumy ukazují výskyt depresí i maniodepresí u velmi temperamentních a
tvořivých lidí. Vědci zkoumají, proč tvořiví lidé mají často mentální poruchy. Tato nemoc je
podobná depresi. Nedoporučuje se potlačovat tuto nemoc. U takových lidí je vysoké procento
sebevražd. Mají strach a nemluví o něm. Čím méně o strachu mluví, tím blíže mají
k sebevraždě. Z mých zkušeností se jednalo o přecitlivělé (ostatně jako u většiny duševních
poruch) labilní jedince, kteří když po „mých způsobech léčby“ (akupresury,
vitamíny,minerály a ostatní) procitli, zjistili, že tíha života je pro ně tak velká, že ji neunesou
a mnozí raději znovu volili psychofarmaka a tím únik od problému. Ověřil jsem si, že ti, co
vydrželi, dostali se z výše popsaných problémů a cítí se dobře. U většiny takto postižených
klientů jsem jako základní příčinu diagnostikoval to, že nebyli chtěnými dětmi. U všech
nechtěných dětí (stačí ze strany jednoho rodiče, nebo když jeden či oba rodiče chtějí jiné
pohlaví dítěte, než se má narodit, atd.) vzniká již v početí přecitlivělost, porušený pud
sebezáchovy, neschopnost žít v reálném světě, je velký předpoklad, že budou problémy ve
vztazích. Takoví lidé neznají hranice kam až mohou v mezilidských vztazích zajít, nikomu a
ničemu nevěří –ani sobě. Doporučuji metodou uvedenou v kapitole Praktické provedení
zbavení se problému zbavit se strachu, nejistoty, pocitu zbytečnosti a posílit sebedůvěru,
vnitřní sílu a schopnost přijímat štěstí a lásku, budoucnost.
Je zde podobnost s depresí a je možné si podle níže popsaných tabulek zjistit pomocí karet
příčinu.
112
Podle mé zkušeností podobně jako u jiných nemocí psychiky, je 80% nemocných
„zamrznuto“ v dětství – viz test v úvodu knihy. Proto mají strach, že nezvládnou úkoly na ně
kladené jako na dospělé. Strach má souvislost z úzkostí a brzy se stresem.
DEPRESE
Je duševní porucha způsobena nerovnováhou chemických látek v mozku. U nemocných
lidí depresí je trvale vysoká hladina stresových hormonů. U propuknutí deprese hraje
rozhodující roli nefunkční regulace hormonů hypotalamem. V r. 1981 našli spouštěcí hormon
deprese u krys-hormon uvolňující corticotropin, nazvaný později CRH. To se později
potvrdilo i u lidí, ale neví se zda deprese zapříčiní zvýšenou hladinu hormonu CRH, nebo zda
zvýšená hladina CRH spouští depresi. Příčin může být více, např. dysfunkce jater, štítné
žlázy, hormonální činnost.
Příčina není známa, některé výzkumy svědčí o dědičné dispozici, svoji roli hraje stres.
Důsledkem je stálý pocit napětí, podráždění, potíže při usínání, nerozhodnost a ztráta
koncentrace, neklid, bolest končetin, hlavy, břicha, pocit úzkosti, nervozita, časté mračení se,
lekání se, plačtivost, tiky, nezájem o sex, rychlá jízda autem a jiné riskování, návaly vzteku,
stálá únava a letargie, potíže se soustředěním, pesimismus, přejídání se. Příznaky stresu jsou
podobné, jako u deprese - špatné sny, náměsíčnost, zvýšená potřeba pití alkoholu, kouření.
Rozdíl je ten, že u deprese smutek a špatná nálada trvá dlouho. Je dobré vyloučit návštěvou u
psychologa depresi jako nemoc. Deprese mohou být způsobeny i zvětšenou štítnou žlázou,
dysfunkcí ledvin či jater, takže je dobré nechat provést vyšetření štítné žlázy jater a ledvin,
kontrolu hormonální činnosti. U mužů nad padesát let nedostatek testosteronu způsobí
uvolnění svalstva, zvětší se prsa, vzniká deprese. Jsem přesvědčen, že deprese je způsobena ze
75% právě dysfunkcí jater či štítné žlázy. Množství ženského a mužského hormonu se dá
rozborem krve zjistit, po té i léčit. Nejčastěji se jako příčina deprese-nemoci označuje prožité
trauma z dětství jako pohlavní zneužívání, dramatické mezi rodiči, zanedbaná péče, smrt
rodičů, atd.
Varovným signálem je přetrvávající smutná nálada, poruchy spánku - neschopnost usnout,
probouzení se v noci, velmi časné ranní vstávání, zvýšená potřeba spánku i během dne, horší
nálada ráno než večer, hubnutí, opakující se myšlenky na smrt nebo sebevraždu.
Příčinou depresí může být nepříjemný zážitek z dětství. Podle mé teorie se např. dítě (s
dispozicí k tomuto problému- oslabená psychika, přecitlivělost, oslabená krční páteř) při silně
stresové situaci „zablokuje“ pro přijímání vitaminů, minerálů, energie, stejně tak se
„zablokuje“ krční páteř a mozek nemá dostatek energie a mimo depresí se mohou projevit i
příznaky epilepsie, poruchy spánku, poruchy paměti. Deprese i příznaky epilepsie nemusí, ale
mohou při zlepšení situace ustoupit, ale vždy při vyvolání vzpomínky na nepříjemný zážitek
nebo podobné modelové situaci se znovu objeví.
Zde o to více je dobré uplatnit protistresová opatření : dechová cvičení, pohyb, omezit
tmavé barvy v oblečení i v interiéru, zejména černou barvu, bylinné čaje (třezalka, meduňka,
brutnák lékařský, sporýš lékařský, rozmarýn), je třeba se věnovat tvořivé činnosti, mít hodně
světla v místnosti, kde trávíme večery. Lze vyzkoušet i aromaterapii, například éterické oleje
či třezalka, eukalyptus, ženšen, puškvorec, tymián, meduňková silice, levandule.
Spouštěčů je mnoho, např. počasí, období - jaro, podzim, zima. Dále jsou to stresy,
nezdary, neschopnost se vyrovnat se změnou (rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině,
výkyvy počasí, změna systému, neschopnost se dostat do reality – žití ve snu, atd.),
neseberealizace, problémy obecně, byt, stát, město, partner, rodič, atd. nenápadné spouštěče
jsou situace zakódované v naší paměti buněk, které můžeme zdědit po našich předcích.
Takové „programy“ v podvědomí (stejně jako woodoo) se dají odhalit při věštění, či při
113
Rodinné konstelaci. Při Rodinné konstelaci je možné se takových nevhodných „programů“
zbavit.
Existují různé typy osobnosti, které vznikly jako reakce na změny prostředí, ve kterém
žili. Lidé se stále museli přizpůsobovat změnám prostředí. Nejlépe přežívali ti, kteří se nejlépe
dokázali svému prostředí přizpůsobit. To podle mne platí i dnes s tím rozdílem, že si „své
prostředí“ má možnost většina lidí najít a přemístit se, aby lépe přežili.
Podle mého názoru cca 15% populace prožije nějakou formu deprese.depresí- nemocí trpí
cca 7% populace, vědecké výzkumy potvrzují, že se tato nemoc nejvíce projevuje u citlivých
a tvořivých lidí. Ne všichni si nemoc připustí a léčí se asi jen polovina nemocných.
Moji teorii, že jednou z podmínek dožití se vysokého věku je žít na správném místě,
potvrzují i poslední vědecké výzkumy. Vědci dokazují, že změny okolního prostředí ovlivňují
tvorbu neuronů. Vliv okolí má souvislost s rozdílem osobností u zkoumaných jednovaječných
dvojčat žijících v rozdílném prostředí. Proto jsem přesvědčen, že v jednom prostředí se
dispozice například k duševní poruše (či jiné nemoci) projeví, na jiném, správném místě
nemusí. U většiny lidí s psychickými problémy jsem zjistil, že jsou citlivější, labilnější a měli
by žít v teplotně stabilnějším prostředí, kde je hodně slunce – u jižních moří.
Stejně jako v jiných kapitolách i v této je dobré zjistit otázkou nemocnému, v kolika letech
„je zamrzlý“, na kolik let se cítí – viz otázka v úvodu knihy.Většina nemocných řekne číslo
menší než osmnáct. Jestliže se člověk dospělý cítí na nižší věk než je dospělost, má strach, že
nezvládne úkoly na něj kladené jako na dospělého. Podobný důvod je příčinou i jiných
zdravotních problémů, zejména anorexie, bulimie, pomočování, neplodnost, a jiné.
Podle posledních výzkumů má cca 68% Američanů a 98% Japonců nejméně jeden gen,
který je činí citlivějšími nebo nervóznějšími. Myslím, že v Česku se to týká minimálně
poloviny populace.
Podle posledních vědeckých výzkumů je onen gen v mozku sebevrahů. Jednou z příčin je
nedostatek histaminu, serotoninu, nerodrenalinu a dopaminu v mozku. Vědci se zaměřili se na
gen související s metabolismem serotininu. Tento gen vytváří bílkovinu nazvanou přenašeč
serotoninu. Množství přenašeče serotoninu u sebevrahů je v mozku nízké. Vědci tímto
dokazují, že sklony k sebevraždě jsou dědičné a vyvolávají je poruchy serotoninového
systému. Úzkost je rovněž spojena s abnormalitami genu pro přenašeč serotoninu. Důsledkem
je obsedantní - nutkavé jednání. Dnes se už ví, že úzkost je spojena s nadměrnou aktivací
okruhu, který spojuje frontální lalok s hypotalamem. Při aktivaci tohoto okruhu dostává
mozek signál, že se děje něco zlého. Vědci se domnívají, že příčinou depresí jsou traumatické
zážitky z dětství. U pokusů s krysami se potvrdilo, že když jen na tři hodiny denně brali mládě
krysy od matky, čímž se simulovalo zanedbávání, nastaly trvalé změny na mozku
„zanedbávaných“ krys díky zvýšenému množství stresového hormonu, které způsobují tzv.
neurochemické jizvy na mozku. Vědci nevědí, co je dříve. Zda deprese, které způsobí tvorbu
zvýšeného množství stresového hormonu, či zvýšené množství stresového hormonu způsobí
depresi. Podle mne je to tak, že deprese vyvolaná konkrétní situací způsobí tvorbu stresového
hormonu. Ten podporuje depresi a jde to dokola. Představuji si, jak díky depresi zvýšené
množství stresového hormonu podporuje depresi a dokud se nezastaví blokádou působení
stresového hormonu na mozek, deprese se prohlubuje.
Bohužel s touto nemocí mám i své zkušenosti a nemoc jsem bral jako svoji neschopnost.
Střídala se období neklidu, bezmocnosti, beznaděje a strachu ze všeho, což jsem „přebíjel“
prací a sexem a utrácením peněz.. Že jde o depresi jsem si uvědomil až o mnoho let později,
když jsem psal tuto knihu a jako „pracovní materiál“ jsem shlédl dokument o depresi. U mne
nemoc diagnostikoval lékař – majitel soukromé kliniky GHC v Krakovské 8, Praha 1 náhodou
114
– z výsledků jaterních testů, které se mu nezdály (podle obvodní lékařky byly v pořádku). Ani
jsem si neuvědomil, kdy nemoc začala ale minimálně „po revoluci“ v r. 90 a mám podezření,
že jsem byl nemocen celý život – už od dětství. Nikdy jsem nebyl nemocen ani fyzicky ani
duševně, ale traumatické zážitky z dětství mám. Ty jako příčinu deprese u sebe nevidím (ale
nejsem si jist, zda jsem schopen to sám posoudit). Spíše považuji za příčinu nerovnováhu
v rodinném systému, která nejvíce dopadla na mne. Nevím o tom, že by někdo z příbuzných
depresí jako nemocí trpěl. Jako u většiny nemocných i já si zpětně uvědomuji, že nejvíce
trpělo mé blízké okolí.
Zpětně si uvědomuji, že se u mne nemoc projevovala nezájmem o vše mimo práci a sex.
Všechno mi bylo jedno a žádné problémy jsem za problémy nepovažoval, protože jsem nic
neviděl, nebyl jsem schopen se radovat ze života, i když k tomu nebyl očividný důvod,
protože se mi vždy a ve všem dařilo. Neschopnost radovat se života a užívat život = ztracené
roky života.
Lékař- majitel soukromé kliniky GHC, Praha 1, Krakovská 12 nemoc odhalil a vyléčil mne
infuzemi a léky za čtyři roky. Je nutná léčba a doporučuji (jako i u více nemocí – rakovina,
nemoci mozku, anorexie, psychické poruchy, atd.) i psychoterapii a alternativní způsoby,
např. Rodinné konstelace. Zejména při skupinové terapii konstelace odhalí příčinu a pomůže
řešit důsledek.
Světová banka a mezinárodní zdravotnická organizace zařadila depresi a bipolární poruchu
(dříve se tak označovala maniodepresesivita) mezi první desítku onemocnění, která
představují velké společenské břemeno. Podle mých zkušeností se nemoc týká více tvořivých
lidí.
Kdo si chce zkusit najít příčinu pomocí karet, může to zkusit pomocí dvou tabulek níže
popsaných, kde jsem se snažil popsat možné příčiny stresu, případně deprese.
Stresové faktory a) (stejně dobře se lze ptát, co nám přeje kamarád, partner, bývalý partner,
co nám brání v maximálním výkonu, ve vztahu, v práci, atd. ). Lze se i ptát, co nás čeká, co
přinese změna, jakého problému se zbavíme, když…, co je příčinou mých depresích, co bylo
původem mých zdravotních problémů, atd. Doporučuji vyložit tři karty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Úmrtí dítěte, potrat, úmrtí partnera
Woodoo, či ovlivňování jinými lidmi
Úmrtí rodiče či ostatních členů rodiny
Duševní práce na vysoké úrovni
Soudní jednání
Vyšetřování na policii
Jednání na finančním úřadě, na úřadě obecně
Vydírání
Nevěra
Hádka s partnerem, špatný partnerský vztah
Rozchod, rozvod
Záplavy, požár, tornádo a jiné přírodní katastrofy, autonehoda,
Propuštění z práce, změna zaměstnání, nevhodná práce, problémy v práci
Krach firmy
Pohlavní zneužívání
Svatba
Těhotenství
115
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Týrání
Odchod do důchodu
Finanční ztráta, ztráta majetku
Nemoc, trvalé následky úrazu
Problém v sexu
Narození dítěte
Dítě opouštějící domov
Maturita, závěrečné zkoušky, státní zkoušky, apod.
Změna bydliště
Dluhy, pasiva, jsme v minusu
Půjčka
Dovolená
Vánoce
Spory, vleknoucí se nevyřešené problémy, neschopnost odpustit
Jiná možnost
Stresové faktory b) – proč máme deprese. Jsou možné stejné otázky, jako v odstavci a).
Doporučuji vyložit tři karty, někdy může být důvodů více. Protože psychika ovlivňuje zdraví,
můžeme se ptát, co bylo příčinou fyzické nemoci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Dysfunkce štítné žlázy
Dysfunkce mozku (např. pro „blok na páteři“)
Nedostatek mužského hormonu
Nemoc, nádor
Potlačená agrese
Potlačený smutek
Neschopnost žít a zemřít
Útěk před tlakem
Nedostatek životní energie
Problém, kterého jste se nezbavili, neschopnost řešit problémy
Zablokování mezi smutkem a vztekem
Strach z odpovědnosti
Zabýváte se smrtí
Uvolnění na nesprávné rovině
Nevhodná práce
Nepříjemný zážitek z dětství, týrání, zneužívání
Zážitek ze života
Nedostatek ženského hormonu
Pohlavní zneužívání
Nedostatek Dopaminu
Nedostatek Histaminu, Serotoninu
Nedostatek Noradrenalinu
Genetické předpoklady
Problém ve vztahu, v rodině, náš rodič (rodiče) je někdo jiný, než si myslíme, jsme
nechtění, případně chtěli rodiče jiné pohlaví, než jsme
Změny v oblasti neuroendokrinní
Poruchy neurofyziologické
Změny psychosociální
Změny počasí
Změny na Slunci
116
30. Dlouhodobý stres
31. Poškození mozku úrazem, atd.
32. Jiná možnost, případně bez příčiny
Jak se zbavit deprese (Doporučuji vyložit tři karty)
1. Koupit si něco hezkého
2. Udělat si menší výlet do okolí, procházka
3. Dechová cvičení (v viz kapitola Krev)
4. Jít na dobrý oběd, případně večeři
5. Fyzická práce
6. Vzít si na sebe (do ruky) amulet
7. Pustit si na videu hezký film
8. Jít do kina
9. Jít do divadla
10. Jít na návštěvu
11. Vzít si vitamíny a minerály (dvojnásobnou dávku)
12. Rozsvítit hodně světla
13. Jít do solária
14. Jít na výstavu
15. Jít si zacvičit
17. Koupit si něco drahého
18. Relaxovat ve vaně sám
19. Relaxovat ve vaně s partnerem
20. Relaxovat s partnerem v posteli
21. Rozsvítit modré světlo
22. Rozsvítit žluté světlo
23. Rozsvítit světlo jiné barvy
24. Relaxovat s knihou
25. Jít na masáž
26. Relaxovat při hudbě
27. Jít se vyzpovídat kamarádovi, kamarádce
28. Tvořivě pracovat, fotografovat
29. Malovat , modelovat, vyšívat, ruční práce, atd.
30. Rodinná konstelace
31. Sníst čokoládu
32. Jiná možnost, antidepresiva, atd.
PREVENCE PROTI STRESU
Základní podmínkou je mít schopnost přijímat energii na 100 procent (nebýt
„zablokovaný“) a schopnost přijímat minerály, vitamíny a ostatní důležité látky.
Protože při stresu je větší spotřeba zejména vitamínů B3 (PP), C, hořčíku, fosforu, zinku ,
selenu, jodu, Koenzymu Q10, musíme tyto látky ve zvýšené míře doplňovat. Stresovým
obdobím je zejména listopad, více prosinec. Stresové dny jsou neděle a pondělí. Velké
procento lidí má krizi okolo 20. hodiny, kdy se nashromáždí všechny stresové situace z celého
117
dne. Proto jsem přesvědčen, že je dobré před touto hodinou provádět například hudební terapii
nebo relaxovat jinak, a to nejméně 30 minut.
Nejlepší a nejúčinnější prevencí proti stresu je sex, pohyb (alespoň 45 minut, minimálně
2x týdně, při stresu třeba denně) nebo masáže těla, masáže páteře (zejména krční části),
fyzická práce, procházky, čtení knihy, hudební terapie, tvořivá práce, hry, dechová cvičení
(nadechovat zhluboka až do břicha, vydechovat ústy) aspoň 3x týdně, 10 až 15 minut. Omezit
tmavé barvy, zejména černou a tmavě hnědou barvu, zejména večer doma. S tím souvisí i
světlo, takže je dobré mít hodně světla v místnosti, kde trávíme večery. Koho pozitivně
ovlivňují barvy, tak je dobré těchto barev (většinou se opakuje světle modrá, žlutá) využít na
noční oděv, barvu povlečení. Pomáhá aromaterapie. Pro dospělé je dalším způsobem prevence
pití bylinných čajů a směsí, nejlépe mezi 17. a 20. hodinou.
Příklady některých směsí (nejsou vhodné pro děti):
1. třezalka + heřmánek + lípa
2. rozmarýn + levandule + mařinka
3. jalovec + květ bezu + kmín
Třezalka se prodává v tekuté podobě i pevné jako tableta. Je možné dělat i čaje. Podle
nejnovějších výzkumů není návyková, oboje můžeme zaslat na dobírku.
Lidem psychicky slabším mohou pomoci amulety. Kyvadlem jsem schopen individuálně
nakreslit jeho správný tvar, ale v praxi se většinou opakují tvary:
na „snížení“ psychické síly - kruh, srdce, na „zvýšení“ psychické síly jsou vhodné ostré
hrany - meč, křížek (je zejména vhodný při aktu zbavování se závislosti), kosočtverec, čtverec
atd., které vykompenzují naše ne „ostré lokty“ – viz obr. AMULETY-TALISMANY.
Výkladem na tři karty můžeme zjistit ,jaké způsoby relaxace nám nejvíce vyhovují.
Může být více způsobů různě kombinovaných, proto doporučuji táhnout 5 karet. Můžeme mít
v zadání, že karty v řádné pozici jsou vhodné způsoby, v opačné pozici nevhodné způsoby
relaxace, nebo se ptáme zvlášť- jaké způsoby pro mne nejsou vhodné.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pohyb aktivní
Dechová cvičení
Masáže páteře
Masáže těla
Fytoterapie
Sex
Magnetoterapie
Chvíle o samotě
Čtení
Relaxace při hudbě
Pití bylinných čajů
Bachovy esence
Akupresura
Akupunktura
Meditace
Vyjít na chvíli mimo byt, dům, kde žijeme
Ozónoterapie
118
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Fotografování
Zpracovávání fotografií
Malování
Péče o zvířata
Amulet
Návštěva galerie
Procházka v přírodě
Plavání
Sauna
Soustředěním se na určitou frekvenci
Fyzická práce
Duševní práce
Tvořivá práce, práce s dětmi
Jiná možnost
MEDITACE
Existuje mnoho názorů na meditaci a hodně způsobů meditace. Jsem přesvědčen, že je
důležité vědět, proč meditovat. Podle vědeckých výzkumů se po meditaci mění metabolické
pochody včetně mozkových činností, tepové frekvence, krevní tlak, dýchání. O mniších
z Tibetu je známo, že meditací dokáží zvýšit teplotu těla tak, že osuší mokré prádlo omotané
okolo těla. Meditace se stala mnohde součástí léčby těžkých nemocí. Kdo má doma měřič
tlaku, může si sám vyzkoušet své schopnosti ovlivnit tlak nejenom meditací. Vyzkoušel jsem
zajímavý postup. Změřil jsem si tlak, který byl vyšší, 150/95. Uvedl jsem se do nižší hladiny
vědomí postupem, který uvádím a v určitém okamžiku asi 3 minuty po prvním měření jsem si
řekl, že nyní chci naměřit tlak, jaký má moje partnerka v tomto okamžiku. Měřidlo ukázalo
tlak 120/60, což byl po ověření tlak mé partnerky.
Existuje mnoho způsobů, jak meditovat (soustředěním se na pohyb, hudbu, tón, frekvenci,
obraz, pocity,vůni, atd.) a každému vyhovuje patrně jiný způsob meditace. Forma meditace je
i tiché pozorování hladiny rybníka či moře, tiché posezení v lese a podobně. Abychom byli
v průběhu dne uvolnění a lépe soustředění, doporučuje se začít den meditací. Asi by nebyl
problém vyzkoušet si rozdíl mezi dnem, který jsme začali meditací. Meditace navozuje pocit
klidu, ovlivňuje sekreci uklidňujících hormonů tzv. endorfinů, encefalinů a dalších
neurotrasmiterů, které přímo ovlivňují mozkovou činnost. V tomto fyziologickém stavu
dosaženém meditací dochází k léčivému ozdravnému procesu.
Jsem přesvědčen, že pokud jsme uvolněni a v klidu, vysíláme určitý harmonizující
kmitočet, který šíříme a tím zklidňujeme i lidi kolem sebe. Pokud jsme nervózní a roztěkaní,
šíříme tuto atmosféru kolem sebe a mnohdy snadněji vyvoláme konflikt. Meditace může
způsobit i destrukci neuróz, zlozvyků, některých obranných mechanismů, ale vždy tím vzniká
prostor pro restrukturalizaci, kreativitu, pro něco nového.
Asi hlavním účelem meditace je docílení určité harmonie těla a duše. Podle mne je meditací
možné zbavit se určitých „programů v podvědomí“, které nás podle mé teorie ovlivňují spíše
negativně.
Meditací se uvedeme do nižší hladiny vědomí, proto komu se bude zdát, že mu meditace
nejde, může se uvést do nižší hladiny vědomí postupem uvedeným v kapitole Praktické
zbavení se problému.
119
Výkladem na tři karty můžeme zjistit, od koho mi hrozí nebezpečí (kdo mi může
pomoci, na koho se mohu spolehnout, př. na koho se nemohu spolehnout, kdo na mne dělá
vúdú, kdo mi ublížil, kdo mne pomlouvá, kdo mi odcizil , kdo mi nepřeje štěstí, kdo mi ve
štěstí brání, atd.)
V následují sekci se můžeme také ptát, kterého zemřelého energie je okolo mne (v domě,
bytě, atd.). Výkladem na tři karty zjistíme, zda nám energie zemřelého pomáhá, či nám škodí.
Dále je možné se ptát, zda mi někdo usiluje o zdraví, o život, o majetek, o dům, o partnera,
atd.
ZÁVISLOST
Denně se setkávám se závislostí. Podle mého názoru je závislost jen jedna- a má různé
formy, které se projeví podle dispozic jednotlivce. Je jasné, že dítě je závislé na svých
rodicích, protože není schopno samo zabezpečit pud zachování života.- jídlo, bydlení. Tady
začíná závislost a je na nás- rodičích, jak umíme „osvobodit“ své potomky od závislosti tím,
že jim umožníme péčí a vzděláním zbavit se závislosti na nás. Z mých zkušeností vzniká další
závislost pro nedostatek citu a to buď ze strany matky, ale i otce. Je třeba si uvědomit, že jsme
lidé, kteří mají cit a proto jsme závislí citově na svých rodičích. To se začíná projevovat
nenápadně, např. tím, že si dítě cucá palec, či vyžaduje dudlíka a může to končit citovou
závislostí na partnerovi, pokud nedostaneme dostatek citu od rodičů. Vypozoroval jsem co se
může v takovém případě stát. Buď hledáme partnera, od kterého vyžadujeme neúměrně
mnoho citu, protože náš citový život nebyl v dětství naplněn. Nebo naopak- nestojíme o cit a
chováme se citově chladně. V tomto případě hrozí závislost na sexu. Tady je nutné rozlišovat
zda jde o závislost na sexu, či sex je nahrazuje proti – stresové opatření.
Pokud dítěti neposkytneme péči a neumožníme mu vzdělání, zůstává závislé na nás a
potom se může závislost (neschopnost se o sebe postarat) projevit závislostí na hráčství,
alkoholu, cigaretách, grogách, sexu, utrácení, majetku, partnerovi, atd.
Je-li závislost kombinovaná s porušeným pudem sebezáchovy, jde o další problém,
zejména psychický. Ten vzniká podle mé teorie nechtěným těhotenstvím, případně stačí
z jedné strany rodičů a dokonce stačí, když si jeden z rodičů přeje opačné pohlaví, než se má
narodit. V tomto případě se jedná o závislost na drogách, alkoholu, kouření. V těchto
případech je jasné, že lidé s touto závislostí chtějí zemřít na nevědomé úrovni, která je podle
mne silnější než vědomá a touto úrovní jsme „ovládáni“. Je jen rozlišena „tvrdost“ našeho
rozhodnutí, jakým způsobem (zda na ztvrdnutí jater u alkoholiků, či rakovinu u kuřáků, nebo
rozklad celého organismu od drog) a zda dříve či později.
Závislost může mít kořeny v rodinném systému a proto je obtížné se jí zbavit. Další důvod
je stále rychlejší „tep doby“ s „přetechnizací“, který mnoho jedinců nezvládá. Mnoho vlivů
má počasí a atmosférické vlivy.Už po roce 1990 jsem tvrdil, že mnoho lidí nezvládne tak
rychlý přechod od socialismu do ranného kapitalismu, většina lidí se přizpůsobí až do třiceti
let. Proto tvrdím, že je nutné nejdříve pojmenovat problém - najít prapůvodní příčinu, potom
se dá odstranit důsledek. Závislost může být větší, či menší. Je závislost, od které si můžeme
pomoci sami a je závislost, které se již zbavit nelze. Kde je hranice je obtížné určit.
Podle mé teorie je závislost součástí duševní poruchy. To vysvětluje, proč si lidé závislí,
zejména s porušeným pudem sebezáchovy zkracují život a proč většina z nich nechce
pomoci. Vysvětluje to i bezohlednost kuřáků vůči nekuřákům, je jim divné, proč nekuřáci
nechtějí zemřít dříve, protože každá skupina žije „v jiném světě“. Tím se ukazuje, že jsou
hned k řešení tři problémy najednou a ne jedna- závislost.
Jsem přesvědčen, že jednou z metod léčby je skupinová terapie – Rodinné konstelace v
kombinaci s odbornou léčbou. Konstelací je možné odhalit příčinu a tím „donutit“ závislého
120
člověka, aby si svůj problém uvědomil, uviděl i příčinu a možný důsledek. To si nikdo ze
závislých neuvědomuje pro duševní poruchu. Proto jsem přesvědčen, že by účinnost těchto
terapií např. u problémových dětí v diagnostických ústavech, či u potrestaných ve věznicích
byla vysoká. Předpokládám, že 70% delikventů by se mohlo „napravit“.
SEKTY A PSYCHICKÁ MANIPULACE
Alternativními způsoby léčby lze pomoci i tomu, kdo byl psychicky zmanipulován,
například oběti sekt.
Úvodem mé zkušenosti z praxe. Většina lidí, kteří se nechali zmanipulovat, byla
nadprůměrně přecitlivělých a psychicky slabých, neschopných samostatného života. Tito lidé
buď berou drogy, alkohol nebo se nechají „VÉST SEKTOU“. Bylo nutné najít příčinu, která
je většinou v dětství. Výjimečně to byly případy, kdy se někdo pustil do podnikání a díky
tomu, že neměl obchodní talent, zkrachoval a přišel o vše, uvažoval o sebevraždě (což je
rovněž - porušený pud sebezáchovy - určitý druh duševní poruchy). V každém případě jsou to
lidé, kteří si neváží sami sebe, jinak by sebou nenechali manipulovat. Sekta vytvoří závislost
stejně jako například mnoho matek na svých dětech. Závislosti je možné se zbavovat AKTEM
v závěru knihy. Problém je ten, že se můžeme zbavit jenom toho, čeho chceme a musíme
chtít, což většina zmanipulovaných nechce. Podle mne mají i duševní poruchu a proto porušen
pud sebezáchovy.
Před léčbou je třeba vytipovat slabiny, kterých bylo při „náboru“ zneužito. Nejčastěji to
bývají problémy v rodině, ve škole, problém v zaměstnání, nemoc a podobně.
Lidé, kteří podlehli psychickému nátlaku, jsou vlastně „naprogramováni“ a tento záporný
program je nezbytně nutné z jejich podvědomí „vymazat“.
Na postiženého se dá působit i bez jeho vědomí ve spánku, v hypnóze, což je bohužel jako
skoro vše zneužitelné. Proto za efektivnější považuji skupinovou terapii Rodinné konstelace,
či kineziologii. Psychologie není účinná, protože postižený léčbu odmítá.
Tímto způsobem lze léčit i děti, které se v noci pomočují, koušou si nehty apod. (v tomto
případě jde většinou o psychickou poruchu ).
Léčba psychických poruch a drogové závislosti
Nejdříve je nutné zjistit příčinu. U léčení psychických poruch (ale i alkoholismu, závislosti na
drogách, kouření) v hypnóze, v hladině alfa si musíme stále uvědomovat, že jde o psychickou
manipulaci a existuje reálná možnost jejího zneužití.
Pokud se podaří člověka vyléčit tím, že se mu dá jiná identita, je nezbytné mu potom vrátit
jeho nezávislost a individualitu, což plně závisí na odpovědném přístupu „léčitele“. Například
při hypnóze se lidé dostávají do stavu, kdy je jejich vědomí obráceno dovnitř, kdy vidí a cítí
vnitřně. Lepší metodou se mi jeví kineziologie, která pracuje s podvědomím jenom v nižší
hladině vědomí, kdy „pacient“ vědomě spolupracuje.
Rovněž skupinová meditace je způsob, kterým se dostaneme do transu, v němž klesají naše
kritické schopnosti. V transu a hypnóze člověk nevnímá okolí, ale o to lépe vnímá sdělované
informace.
121
Z mých zkušeností skupinové terapie Rodinné konstelace se ukazuje, že jde o závislost
obecně, která je daná geneticky a „probudí“ se v určitý okamžik. Není ojedinělý případ, že se
tato nemoc projevila po rozchodu,kdy partnerka si našla někoho jiného a partner to neunesl.
Zde se projevila závislost na partnerce, dříve závislost na matce. V několika případech šlo o
problém „PÁN-SLUHA“ – podrobněji v kapitole o vztazích.
V mnoha případech jsou manipulovatelní lidé „zamrzlí“ v dětství, takže se jich lze zeptat
podobně jako v mnoha jiných případech na první číslo, které je napadne, když se budete ptát
na ně. Při otázce je nutné myslet na to, aby odpověděli, jak staří se cítí být – viz úvod.
Jak vzdorovat psychické manipulaci, včetně woodoo.
Je známo, že děti do určitého věku jsou většinu času v hladině alfa, proto jsou schopny se
dobře a rychle učit, ale i přijímat a „ukládat do podvědomí“ špatné programy nezodpovědných
vychovatelů a rodičů. Z tohoto důvodu tvrdím, že jsme všichni „naprogramovanými roboty
z dětství“, čehož se můžeme zbavit jenom sami například provedením AKTU - viz dále.
Další příklady psychické manipulace, které vypadají nenápadně, vidíme ve svém okolí, ale
nevnímáme je, protože každého dospělého člověka považujeme za schopného za sebe zodpovídat
a nepřipouštíme, že jsou mezi námi tací, kteří jsou psychicky manipulováni.
Jak jinak si vysvětlit, že někteří arogantní jedinci či alkoholici bijí své ženy a děti, a ty si to
nechávají léta líbit, své utlačovatele ani neudají. Vysvětluji si to tak, že žena se stane závislá
(citově, finančně aj.) na svém muži, příteli, druhovi, který někdy vědomě a někdy nevědomě
zneužije svého postavení a svou „oběť“ psychicky terorizuje a manipuluje s ní. V těchto
případech doporučuji zkontrolovat z kapitoly o vztazích, zda nejde o spojení PÁN-SLUHA.
V těchto situacích může pomoci jen okolí, přátelé - zmanipulovaní si svou pozici po čase ani
neuvědomují a tudíž pomoc nevyhledávají nebo ji dokonce odmítají.
V mnoha případech pomůže amulet či talisman, ve tvaru meče, či čtyřcípé hvězdy, nebo tvar
štítu, př. určitý kámen (křišťál). Hvězda, štít stačí o velikosti 2cm, meč cca 5-6cm. K uvědomění
si situace a jejímu vyřešení může pomoci tzv. Rodinná konstelace – blíže viz Akt vymazání
nevhodného programu z dětství. Většinou máme dobrou intuici a první co nás v souvislosti
s ochranou proti negativním „atakům obecně napadne je to správné. Protože jsme v nižší hladině
vědomí méně obranyschopní psychické manipulaci, je jasné že největší nebezpečí hrozí dětem a
manipulaci přes děti. Dále je to v noci, kdy mezi 2-3 hodinou ranní jsme ve fázi spánku blízké
nižší hladině vědomí. Proto lze mít na nočním stolku další pomůcku vhodnou o odrážení
negativních myšlenek.
Jsou lidé, kteří svým projevem dokáží uvést osobu, na kterou zaměří svojí pozornost, uvést do
nižší hladiny vědomí a tak ji ovlivnit, aby podepsala směnku, dlužní úpis, nevýhodnou kupní
smlouvu, atd. Tomu se dá vyhnout tím, že nikdy nic nepodepíšeme hned, ale smlouvy necháme
prohlédnout třetí osobě, která lépe dokáže posoudit obsah. Takových případů je hodně, viz
zájezdy pro důchodce, kde dají překvapeným lidem podepsat nevýhodné smlouvy na zájezdy,
výrobky či služby značně předražené.
Je vhodné se v nižší hladině vědomí „programovat“ tak, že nikdo nemá šanci „dostat“ svůj
negativní program do našeho podvědomí, vše co bude chtít někdo „vysílat“ se bude „odrážet zpět
k tomu, kdo negativní myšlenky vysílá.
122
LÉČITELÉ
Když jsem v praxi ověřil moji teorii o vzniku nemoci, začal jsem být skeptický k činnosti
léčitelů. Těžko totiž sebelepší léčitel dodá do například nemocného srdce fosfor či vitamín
B12, proto nemocný po působení léčitele může mít lepší pocit než před působením léčitele,
ale efekt nemůže být trvalého charakteru.
V této souvislosti připomenu, že léčitele dělím do těchto skupin:
1. Skuteční léčitelé, kteří dokáží změnit anomálii orgánu. (Znám jen jednoho a shodou
okolností je to lékař).
2. Léčitelé, kteří léčit neumějí, ale mohou dodat nemocnému energii (což má efekt cca 2
hodiny až 2 dny). To bych přirovnal pro ilustraci k tomuto příkladu.
Pokud má někdo nemocné srdce, jde z většiny případů o nedostatek životní energie (pro
„bloky“ organismu na páteři, případně i dráze zubů), vitamínů (hlavně B3, B12) a minerálů
(zejména fosforu, koenzymu Q10, křemíku). Pokud se organismus akupresurami „odblokuje“,
doplní se vitamíny a minerály, srdce se začne uzdravovat do 2 až 12 měsíců. Pokud léčitel
organismus neodblokuje a dodá pouze životní energii do srdce, může se nemocnému dočasně
ulevit, ale nemůže dojít k trvalému efektu uzdravení, protože „zablokovaný organismus“ není
schopen energii udržet ani ji přirozeným způsobem doplňovat trvale. Proto by nemocný
potřeboval „dobíjení“ energie od léčitele trvale. Další problém je v tom, že léčitel nemůže být
schopen dodat do srdce chybějící vitamíny a minerály, takže když přirovnám srdce (motor
živého organismu) k motoru automobilovému, tak si situaci představuji jako motor, který se
zastaví pro nedostatek paliva a oleje. Palivo - například benzín = životní energie, olej
v motoru = vitamíny a minerály. Po dodání jen benzínu a nedodání oleje se motor může
pokazit. Jsem přesvědčen, že živý organismus umí sám regulovat poměr energie s poměrem
vitamínů a minerálů a pokud se organismus z nějakého důvodu „zablokuje“ pro přijímání
energie, současně se zablokuje pro přijímání vitamínů, minerálů a některých ostatních
důležitých biologicky účinných látek, aby nedošlo k předávkování, tím „poškození“ orgánů.
3. Léčitelé, kteří neumějí léčit ani dodávat energii, ale dokážou přesvědčit nemocného, že jej
léčí, a tomu se ve víře v léčení může zlepšit zdravotní stav, případně pod vlivem léčitele
dokáží vybudit své léčitelské schopnosti.
4. Podvodníci.
Do třetí skupiny mohou patřit jak první, tak druzí. Ne všichni však mohou pomoci všem.
Základ všeho léčení by měla být lékařská péče. Alternativní léčba je už podle názvu
DRUHÁ.
MASOVÉ LÉČENÍ
Zde se jedná podle mého názoru opravdu o placebo efekt, ti, co mají léčitelské schopnosti
(podle mne je to polovina lidí), tak v sobě díky „masovému léčiteli“ tyto schopnosti „vybudí“
a vyléčí se. Jedná se ovšem většinou jen o dočasný efekt, protože podle mé teorie se vyléčí
dokonale jen ten, kdo je „odblokovaný“, tedy schopen naplno přijímat energii, vitamíny a
minerály do svého organismu. Pokud nějakým sugestivním způsobem dokáže léčitel
zapůsobit na nemocné jedince tak, že je podvědomě „odblokuje“ či se sugescí nemocní
odblokují sami, pak může být výsledný efekt i trval
123
MAGIE
K magickým obřadům se používají i některé byliny. Byliny v magii měly léčit, ale
způsobit smrt, která se nedala vysvětlit. Byliny měly navracet mládí, křísit mrtvé.Měly získat
lásku vytouženého partnera, vyvolávat nadpřirozené stavy. Nejznámější je:
Žeň šeň. (Panax ginseng), dovezený z Koree do Evropy asi v roce 1610. Byl dovezen jako
život prodlužující. V Číně jej používají proti návyku drog.V Asii je tento kořen uznáván jako
všelék. V Evropě je považován jeho farmakoterapický účinek jako nevýznamný.
Podle mne by mohl mít lehce pozitivní vliv na tlusté střevo, klouby, štítnou žlázu, vazivo,
šlachy, tkáně.
Kořen Mandragory roste hlavně u Středozemního moře.Kořen, někdy až padesátiletý,
páchne a je jedovatý. Odvar byl považován za hypnotikum.
Myslím, že pod dohledem odborníka by se dal odvar použít jako antiseptikum na
paradentózu, desinfekci dutin.
Kapradí je považováno za pohádkovou rostlinu. Když kapradí kvete, používá se ho
k věštění, zejména k hledání pokladů.
Mohlo by mít pozitivní vliv na činnost ledvin, močových cest, lymfatických žláz, mozku a
pohlavních žláz.
Černobýl prý chránil před vodníky.
Blínu a Durmanu se užívalo k výrobě mastí, nápojů lásky a kuřidel. Blín by mohl být
dosti účinný pro léčbu páteře a kostí.
Peyotl (kaktus Anthalonium Lewinii) uvádí v extazi, při které se mluvilo s předky.
Podle mne by mohl být vysoce účinný při léčbě nemocí mozku.
Laskavec – odvar se dával tomu, jehož lásku chtěl dotyčný získat.
Tis je jedovatý. Říká se mu strom smrti. Používal se na vypuzení plodu.
Mohl by mít pozitivní účinky na záněty ledvin a močových cest.
Bez černý patří k rostlinám léčivým a čarodějným. Jeho plody a květy se používají
k léčení. Do bezového keře prý nikdy neuhodí blesk. Je slabým antineuralgikem.
Mohl by mít lehce pozitivní léčivé účinky na žaludek.
I některým kamenům byly připisovány magické i léčivé vlastnosti. Červené kameny
symbolizovaly oheň a sílu, fialové lásku, modré vytrvalost a blaženost, zelené naději. Perla
znamenala lásku, ale i slzy. Opál skoro vždy znamenal neštěstí. Říkalo se, že Beryl léčí
nemoci žaludku, Karneol mírní krvácení a zmírňuje horečku, Hyacint posiluje srdce, Topas
odstraňuje melancholii,Tyrkys mírní bolest hlavy, Rubín chrání před otravou a zahání zlé
duchy, totéž Diamant.
Nenápadná magická rostlina je Růže. Víme z jednoho dokumentu o ženě, která měla na
zahradě nově mnoho růží a najednou znala budoucnost tak „silně“, až jí to rušilo a nemohla
spát.
124
PODVĚDOMÍ – partnerské vztahy
Protože se zdravím souvisí vztahy, vložil jsem zde ukázku z knihy Jak poznat toho
pravého a jak řešit problémy ve vztazích
Protože vztahy obecně hrají v našem životě významnou roli, zmiňuji se o této kapitole
z knihy Jak najít toho pravého a jak si jej udržet.
Jsem přesvědčen, že jsme všichni ROBOTY „naprogramovanými“ rodinou a společností,
protože od početí do cca 15 let se všechny negativní projevy našeho okolí (i na nevědomé
úrovni) „zakódují“ do našeho podvědomí a ovlivňují nás tak silně (vyjádřeno pro porovnání
v procentech = 70%), že na vědomé úrovni (30%) nejsme schopni tento „program“ překonat.
Hledáme si partnery podle toho, jací jsme my, ale i podle toho, jak společný máme v sobě
„program“. Jsem přesvědčen, že z 90% hledá žena muže, a to geneticky odlišného jedince, ke
zplození dokonalého dítěte. Takový partner vyvolá chemický proces v mozku, který se
nazývá láska ( podle mne jde o duševní poruchu, při které se snadněji překonávají překážky,
málo co zamilovaným vadí, problémy neexistují, chyby partnera nevidí, atd. ). Proto v mnoha
případech k tomuto procesu stačí fotografie, či jej vidět např. ve filmu. To by mohlo
vysvětlovat, proč se mnoho žen zamiluje platonicky do mnoha akčních hrdinů. Protože ne
každá žena má možnost a schopnost najít pro zplození potomka toho dokonalého, ideálního
partnera, stává se, že žije s někým jiným a dítě má také s někým jiným. Když už s ideálem
nemůže žít, chce s ním aspoň to dokonalé dítě. Vzniká zvláštní situace, pokud má dítě
s někým „dokonalejším“ než je vlastní partner, nebo pokud o někom takovém sní. Hrozí, že
většinou prvorozeným dítětem (ve kterém zhmotní své představy o dokonalém partnerovi)
bez ohledu na pohlaví nahradí svého „nedokonalého“ partnera. To způsobí takovým dětem
v dospělosti velké problémy. Partneři takových žen trpí, protože stejně jako děti jsou odsunuti
do pozadí a takové ženy žijí ve svém uzavřeném světě se svým platonickým milencem v srdci
a nic okolo je nezajímá.
Děti z takových vztahů se chovají od dětství jako čtyřicetiletí „otcové“, či střídavě jako
děti, které neměly šanci dospět, protože jejich duševní vývoj se zastavil v okamžiku kdy je
matka „pasovala“ do role svého partnera místo otce, který buď zemřel, našel si jinou
partnerku a odešel, byl „odejit“ matkou, která má ve svém srdci předchozího milence s nímž
vztah nevyšel, nebo je podle matky psychicky slabý a neschopný. Další možností kdy je
partner odejit je když je matka jinak sexuálně orientovaná a otec oplodněním svůj úkol splnil.
Takové děti dost často (zvláště muži) neunáší tíhu odpovědnosti za vztah rodičů a jsou častěji
nemocné, později se mohou projevit vážné zdravotní problémy, jako roztroušená skleróza,
epilepsie, nádory na mozku, duševní poruchy, drogy, alkoholismus, atd. Další důsledek
takového „partnerství“ je buď přehnaná odpovědnost, či protipól- neodpovědnost, nepřijetí
rodičů, atd. . Když se např. syn snaží být „lepším partnerem“své matce než otec, je tím
porušena hierarchie a pořadí v rodinném systému, což vede k sebedestruktivnímu chování
syna, duševní poruše, případně k sebevraždě, zločinu, atd.
Je ověřeno, že okolo plodných dní se ženám líbí více právě ti dokonalí, mužnější, drsnější,
zatím co v ostatním období jim vyhovují jiné typy mužů většinou hodnější, citlivější,
pozornější, které mají doma, ale dítě s ním nechtějí.
Podle mého názoru jsme ovlivněni chováním a konáním až tří generací zpět a současně
svým chováním ovlivníme až tři generace dopředu. Podle psychiatra Berta Hellingera je to až
8 generací, které nás ovlivňují. Jsem přesvědčen, že když dojde k nerovnováze v rodinném
systému, nemusí tím trpět ten, kdo to zavinil, ale jeho děti či vnuci. Někdy se tvrdí, že
spravedlnost neexistuje. Příkladů je mnoho, např. znásilnění, která nebyla potrestána, protože
viník nebyl odhalen. Já si myslím, že spravedlnost existuje, ale je to někdy složitější než se
125
zdá. Uvedu příklad. Byla znásilněna jedna dívka svým otcem. Při rodinné konstelaci se
ukázalo, že její otec není jejím biologickým otcem o čemž otec nevěděl. Její matka měla
milence a početí s milencem svedla na svého manžela. Dále se zjistilo, že nevlastní otec byl
rovněž znásilněn svým otcem, který, jak se při konstelaci zjistilo, nebyl také biologickým
otcem znásilněného. Další šok byl v tom, že praděda, který znásilňoval otce, když byl dítě,
byl také znásilňován svým otcem. KDE JE POTOM VINA? - V RODINNÉM
SYSTÉMU! Proto pokud si někdo myslí, že když jeho příbuzný např. krade, podvádí,
zabil, atd., že jeho se to netýká, je to mylný úsudek. Důsledek se může projevit dříve či
později a to na dětech či vnoučatech! Totéž platí i v jiných příkladech a situacích. U
znásilněných je důsledkem (mimo mnoha jiných problémů) problém ve vztazích. U několika
pohlavně zneužívaných dívek jsem se setkal z rozpornými reakcemi. Jedna skupina muže
vyhledává a celý život se jim na nevědomé úrovni mstí, druhá se mužů bojí a straní se jich.
Jedná se o nenápadně „zakódovaný“ partnerský model rodičů, který v dospělosti kopírujeme,
a i když to tušíme, nejsme schopni se ubránit kopírování modelu rodičů. Případně psychicky
silná dcera psychicky silné matky a psychicky slabšího otce si najde partnera také psychicky
slabého, jako je otec. Psychicky slabý muž, navíc většinou závislý na své silné matce, si
najde také psychicky silnou partnerku, na které se (většinou po narození dítěte) stává rovněž
závislý. Jsou to případy, kdy je partnerka na druhém místě za matkou. Navíc po krátké době
začne být „pod pantoflem“ a projevy silnější partnerky začne brát jako útok na svoji osobu,
což začne kompenzovat buď pitím alkoholických nápojů ve zvýšené míře, užíváním drog (aby
utlumil psychický tlak partnerky), mstí se i tím, že je nevěrný, řve či silou (leckdy i fyzickou)
kompenzuje projevy partnerky, nebo se „zablokuje“ (viz text), onemocní a zemře, většinou na
infarkt či mozkovou příhodu.
Složitá situace nastává, když matka (nebo otec) považuje své většinou prvorozené dítě za
svého partnera a staví je na první místo před svého partnera. V takových případech je
předpoklad, že partnery dospělého dítěte bude považovat za své soky.
Při vzniku vztahu je důležité očekávání. Optimální je neočekávat nic, což je blízké
Buddhistickému učení. Buddhisté jdou do vztahu s tím, že se těší jak do vztahu budou vkládat
lásku, štěstí, radost, ale nic za to neočekávají. Většina lidí si své partnery idealizuje, nemá
reálné představy, chtějí více brát než dávat a proto je málokteré očekávání naplněno a
nejenom proto v Česku každé druhé manželství končí. Asi je na prvním místě rozpadů vztahů
nevěra, i když odborníci tvrdí, že nevěra není důvodem k rozpadu vztahu. Já tvrdím, že
nevěra ze strany muže zaviní v cca v 30% zánik přitažlivosti k partnerce a nevěra žen v 60%
zánik přitažlivosti k partnerovi, z čehož vyplývá, že ženy jsou tolerantnější, mužům častěji
nevěru odpustí, ale na druhou stranu, když ony poruší slib věrnosti, ve větší míře než muži
rozbijí vztah. To znamená, že vztah končí možná ne pro nevěru, ale pro zánik přitažlivosti
(přitažlivost = závislost) může být duševní, fyzická-sexuální, která je podle mne jediným
faktorem k udržení vztahu. Finanční závislost = otroctví, u sexuální závislosti moc velký
rozdíl od finanční není. Závislost existuje jen jedna, i když může být třeba na ženách, mužích,
alkoholu, drogách, hráčství, sexu, penězích, dětech, na domovu, a pod. Závislost je škodlivá a
v podstatě jde o jednu vlastnost, která se projeví podle dispozic jednotlivce. Pokud někdo jde
do vztahu např. pro peníze (pud zachování života), málokdy se jich dočká. Pokud by to i
vyšlo, jsou to peníze, které se nemohou vyplatit, protože vzhledem k tomu, že vždy je něco za
něco aniž si to uvědomujeme, platíme svým životem (z takových lidí si málokdo uvědomuje,
že je to cena nejvyšší, protože si neváží sama sebe). Proto je třeba si uvědomit, že mládí a náš
život se zpět nevrací a život plyne strašně rychle. Proto je vztah DAR, ne povinnost, nebo
služba. Stále opakuji, že každý má právo do vztahu dobrovolně vstoupit i z něj dobrovolně
vystoupit. Kdo toto právo svému partnerovi nechce uznat, je sobec a chce partnera vlastnit.
Sami si určitě vzpomeneme na to, že když někdo z nás, či našeho okolí, hodně moc něco
chtěl, nevyšlo to, ať se jednalo o cokoli. Pokud jsme očekávání již vzdali, najednou se „to
126
očekávané“ objevilo, když jsme s tím již nepočítali. My slím, že na tomto principu v še
funguje. Problém je jenom v tom, že asi i tato myšlenka je možná jen díky „programu“, stejně
jako je program katolíků, komunistů a jiných. Ideální je mít svoji víru hlavně sám v sebe a
věřit sám sobě.
Podle mého názoru bude doba vyžadovat čím dále více vyšší duchovní úroveň k přežití.
Nemyslím k přežití fyzickému, ale duševnímu, protože i vědecká obec hlásá, že lidé se budou
mít lépe a budou se dožívat vyššího věku, ale hrozí více duševních poruch ve stáří, jehož výše
se lidé v dřívějších dobách nedožívali. Dalším negativním faktorem, který donutí lidský faktor
k obracení se častěji než dříve k duchovní oblasti, je vliv přírody a počasí, katastrofy. Je
zvláštní doba a počasí bude podle mého názoru čím dále tím méně obvyklé, takže lidé budou
častěji přicházet při katastrofách o život, o majetek. To se bude dít nejenom díky porušení
rovnováhy v přírodě zásahy člověka, ale také díky vlivům planet a mimo nečekaných zvratů
v počasí to budou i útoky na psychiku lidí a zvířat. To už podle mého názoru začalo
konjunkcí všech planet v roce 1998, zatměním Slunce v roce 2000, pokračuje to erupcemi na
Slunci (v 11/ 2003).
Ne nadarmo se říká, že jak se chováme ke svým rodičům, tak se chováme i ke svým
partnerům. Většina zdeptaných synů se později mstí za své matky svým partnerkám a většina
poškozených dcer svým partnerům. Proto tvrdím, že sice platí staré známé přísloví - vrána k
vráně sedá, každý sobě rovného si hledá, ale navíc platí podle mne ještě jedno- že si hledáme i
stejně poškozeného nebo paradoxně obráceně poškozeného (případně zneužívané dítě si v
dospělosti může najít partnera, kterého buď zneužívá či se nechá zneužívat!, nebo tak činí na
dětech partnera, případně svých dětech).
Týraní v dětství sami týrají své děti, partnery, případně hledají partnery, kteří je týrají,
většina pohlavně zneužívaných má tendenci pohlavně zneužívat nebo se nechají zneužívat
atd. Děti z dětských domovů nebo děti, které nepoznaly dobrou rodinu, ale chaos, mají tento
program v sobě a většina z nich v budoucích vztazích program chaosu uplatní v praxi a vztahy
se rozpadají, i když si přejí opak. Tvrdím, že „program“ v nás je silnější (70%) než síla
vědomí - chtění (30%).
Podle některých vědců má každé páté dítě jiného otce, než si samo myslí. Já tvrdím, že
skutečnost o pravosti rodičů nezná více lidí. Podle mé statistiky (a praxi v mé poradně) asi 7%
dětí má oba náhradní rodiče, 15% matek neví, s kým dítě má a z toho 10% má skutečně jiného
otce, než je uveden v rodném listě, 5% matek buď z trucu či naschvál nebo na pomstu
partnerovi má dítě s někým jiným, než uvede do rodného listu, 5% matek z mnoha důvodů
otce neuvede, cca 25% dětí je (stačí ze strany jednoho rodiče) nechtěnými (do nechtěných dětí
patří i ty, které se narodí jiného pohlaví, než si i jeden z rodičů přeje). Tyto děti jako důsledek
tohoto mají porušený pud sebezáchovy, jsou přecitlivělé, mají problémy v partnerských
vztazích, nevědí, čemu mají věřit, protože hranice důvěry byla porušena, či neurčena správně,
zejména když je biologickým otcem či matkou někdo jiný, než je představován dítěti jako
rodič. Když neznáme své biologické rodiče (stačí, když neznáme jednoho), nevíme, čemu
věřit, neznáme sami sebe a proto nejsme schopni poznat své partnery. Takové děti neznají
hranice, kam až mohou a porušují tyto hranice i v dospělosti. Mezi takovými dětmi je mnoho
těch, které porušují společenské normy a zákony. Většina takových dětí nežije v reálu a více
se jim líbí žít ve snu. Je přímo tragédií na smrtelné posteli zjistit, že jsme prosnili celý
život.Tím je dán základ na velkou nerovnováhu rodinného systému.
Tak je možné si vysvětlit, proč něco jiného říkáme (cca 30% vědomá úroveň) a něco
jiného děláme (ze 70% nás a naše konání ovládá naše podvědomí), navíc mnohdy neumíme
pojmenovat problém. Podle mého názoru se lze zbavit a řešit jenom takový problém, který
umíme pojmenovat. Například mnoho dotazů zní : Zda bude něco ze vztahu se ženatým,
vdanou, který udržuji (třeba i 20 let)? Samozřejmě že většinou ne, protože kdo chce trvalý
127
vztah, nemůže začít již dopředu neperspektivní vztah se zadaným partnerem (viz ukázka
z knihy Jak najít toho pravého a jak si ho udržet.
Proč máme problémy se seznamováním či s udržením vztahu (ukázka z knihy Jak
najít toho pravého a jak si ho udržet)
Napsal jsem zkušenosti se seznamováním, tak jak jsem je vypozoroval ze své
psychotronické poradny a seznamovací agentury, protože si myslím, že by se dalo využít chyb
a zkušeností druhých lidí ke zkvalitnění našeho života.
Nejenom mé klienty zajímají nejčastěji tři okruhy problémů :
- problémy partnerských vztahů
- zdravotní problémy
- práce či podnikání
- jak přijít snadno k penězům
Jsem přesvědčen, že všechno souvisí se vším a proto je ideální, když všechny tři oblasti
výše uvedené jsou v souladu a všechny máme vyřešené dle našich představ. Pokud někdo
neumí pojmenovat štěstí, tak podle mé teorie je to právě výše popsaný soulad tří oblastí
našeho života.
Je nutné si uvědomit, že nejjednodušší řešení problémů je v oblasti pracovní, protože jsme
schopni si pomoci sami. Proto při řešení partnerských vztahů doporučuji začít zde, i když se
to může zdát nelogické.
Pokud máme vzdělání v té správné oblasti, ve které jsme schopni se seberealizovat, je vše
v pořádku a je jednodušší hledat práci, ve které se budeme seberealizovat. Pokud máme
vzdělání v jiné oblasti, nejsme tak dobře schopni najít práci, ve které bychom se
seberealizovali, protože jiné než to správné vzdělání nám to neumožňuje. Pokud nemáme
vzdělání v té správné oblasti nebo správně „vysoké“ vzdělání, je jen jedna možnost kompromis, hledat práci alespoň v oblasti podobné či v objektu našeho zájmu (např. člověk, u
kterého rodiče neodhadli talent herecký a nutili dítě do ekonomické školy, tak ekonom
s hereckým talentem může jít pracovat jako ekonom do divadla), seberealizovat se
v mimopracovní činnosti jako ochotník, když ani to nejde, nezbývá než se řídit heslem : „Není
umění dělat to, co nás baví, ale najít zalíbení v tom, co děláme“ a smířit se s tím. Kdo má
obchodní talent, měl by podnikat. Kdo nemá ani malý obchodní talent nutný k nalezení
pracovního místa, může se poradit.
Co se týká zdraví, zde je případný problém z větší části také na nás, protože většina lidí ví,
jak správně žít, jak se stravovat, že součástí života je pohyb, jíst vitamíny a minerály, všichni
vědí, že není dobré kouření, jak nás ovlivňuje prostředí, jak provádět protistresová opatření
atd. Proto lze využít různých rad, kterých je hodně.
Nejobtížněji jsou řešitelné problémy v partnerských vztazích, protože tento problém
jako jediný ve většině případů nevyřešíme sami a mnohdy ani s odborníky. Problémy
partnerských vztahů mohou a také mají kořeny již v početí (ale jak jsem uvedl výše, i
v rodinném systému až tří generací zpět), jsme ovlivněni v průběhu celého dětství. Mnohdy
nejsme schopni rozlišit, zda děláme to, co chceme. V mnoha případech si myslíme, že děláme,
co sami chceme, ale děláme to, co se od nás očekává! V partnerských vztazích je
nejdůležitější umět pojmenovat příčinu problému. Partneři se mohou hádat např. kvůli tomu,
že manžel (manželka) přijde později z práce, než je obvyklé, ale skutečnou příčinou je
většinou něco jiného, co bylo mnohem dříve, protože buď se problémy „nahromadily“ nebo
jsme minulou příhodu „drželi v sobě“ a pozdní příchod byl „spouštěčem“ nahromaděného
128
vzteku. Důvodů k hádkám a sporům je mnoho, ale skutečných příčin tolik není, tou
nejdůležitější je nedostatek (či nesoulad) sexu. Proto v začátku partnerství je hádek a sporů
méně, protože jednak jsme ovlivněni zamilovaností či láskou ( podle mne je láska =
přitažlivost = závislost), takže se lépe „přenášíme“ přes problémy, případně je nechceme
vidět, a s novým neokoukaným partnerem máme dostatek sexu a správným jiskřivým
způsobem vybíjíme sexuální energii. Z praxe vím, že komu vydrží silná přitažlivost a tím
jiskřivý sex, ten „nezlobí“.
V odborné poradně jednoho časopisu tvrdila jedna psycholožka těm sexuálně
neuspokojeným, aby provozovali autoerotiku a „neobtěžovali“ svého méně sexuálně chtivého
partnera. Jsem přesvědčen, že to je špatná rada, protože podle mne je sex pud, který nejde
uspokojit tím nesprávným, nebo náhradním způsobem. To je asi jako kdyby nám dal někdo
radu, ať místo kvalitního stravování (také pud - zachování života) jíme suchý chléb. Nějakou
dobu to vydržíme, ale za čas se vrhneme na to, co uvidíme a sníme vše co uvidíme. Sexuální
neuspokojení je prvním důvodem k nevěře, což zakládá důvod k rozvodu (víme, že je to ze
statistik na prvním místě), ale i k tomu, že u našeho partnera, který nám sex (ani náhradním
způsobem) nedopřeje, mizí přitažlivost. Tvrdím, že vztah je založen na prvním místě na
sexuální přitažlivosti. Pokud zůstane jenom duševní přitažlivost mezi partnery, zůstávají jen
kamarády. Mnozí jsou dotčeni tím, že partner zmizí beze slova vysvětlení. Jsem přesvědčen,
že pokud není přitažlivost, není závislost, není důvod se omezovat a tím mizí motivace ke
vztahu. Mnoho lidí tuto situaci ani neumí pojmenovat, proto nejsou schopni vysvětlit, že
jejich partner pro ně přestal být přitažlivý. Přitažlivost se nedá koupit, vyloudit,
naprogramovat, vzniká a zaniká bez pravidel a varování a bohužel většinou jednostranně, ale
mnohdy ke „zmizení“ přitažlivosti přispějeme svým chováním.
Vztahy ovlivňuje i sexuální orientace, tvrdím, že je cca 10% homosexuálů, 35%
bisexuálů, zbytek heterosexuálů. Protože jsme z dětství „naprogramováni“, že k ženě patří
muž a opačně, proto mnoho homosexuálů, zejména bisexuálů, sami v sobě nepřipustí opak.
Proto nejsou schopni být spokojení, radovat se ze života a mnohdy lžou sami sobě, až do
smrti jsou mnozí schopni se přetvařovat. Dost takto orientovaných lidí splní svůj
„rodičovský“ úkol a někdy po zplození dítěte, jindy po narození, mnohdy po vychování dětí,
opouští svého partnera opačného pohlaví a nacházejí pro život partnera stejného pohlaví.
Myslím, že obecně platí, že čím méně jsme sexuálně orientováni na opačné pohlaví, tím méně
jsme schopni se seberealizovat ve vztahu a tím více se musíme seberealizovat v pracovní
oblasti.
Důležitý poznatek je ten, že se neumíme radovat ze života, neumíme žít. Protože to
neumíme, nevíme, jaké to je, když maximální radost ze života máme. Podle mé teorie je to
proto, že dříve byl život jen o přežití a naši prapředci neměli důvod radovat se ze života, proto
to nemohli naučit naše předky a ti to zase nemohli naučit nás, když to sami také neuměli. To
je podle mé teorie onen PROGRAM v našem podvědomí.
Tímto problémem zabývá mnoho lidí a existují různé návody (jóga, meditace, modlení
atd.), jak ke štěstí dojít. Jeden příklad, jak se zbavit „programu z dětství, partnerského modelu
rodičů a nalezení vlastní identity“, popisuji níže. Jsem přesvědčen, že nejúčinnější metodou,
jak se tohoto programu zbavit jsou tzv. rodinné konstelace. Jedná se o skupinovou terapii,
které se může účastnit minimálně 6 lidí, optimální je cca 12 až 25 lidí. Ten, kdo chce řešit
problém (pokud jej neumí pojmenovat, měl by na to přijít terapeut, který konstelace vede) jej
vysloví, řekne svůj příběh, z přítomných si vybere ty, kteří budou „hrát“ tázajícího a ostatní.
Nyní začne v podstatě „divadlo“, které všichni sledují. Děj se vyvíjí v podstatě sám, tak jak ti
vybraní „hrající“, kteří se naladí na podvědomí tazatele, cítí. Je to úžasné, když člověk, který
vás nikdy neviděl mluví, vaším slovníkem.
Myslím, že stojí za to tuto problematiku rozebrat podrobněji, protože nalezení vlastní
identity považuji v životě za to nejdůležitější. Problém je najít si ten správný způsob z těch
129
mnoha a hlavně chtít něco změnit k lepšímu. Asi by si nikdy člověk neměl myslet, že to, co je
či co má, že je trvalé, stálé, napořád, že to nemůže být lepší, horší, jiné. U všeho živého
existuje konečné řešení (na které se připravujeme celý život), což si zejména v mládí
nechceme přiznat. Jsem přesvědčen, že „osud“ ovlivňuje náš život z poloviny (50%), že to z
druhé poloviny záleží na nás, jak se svým životem naložíme, jak „osud“ ovlivníme.
Republikám je dán osud ze 70% - proto si myslím, že už se komunismus vrátit nemůže,
monarchiím ze 60%, královstvím z 50% - proto je tento systém zranitelný.
Z praxe mám poznatky, že muži mají méně problémů v seznamování než ženy, důvody
jsou jednoduché - muži jsou méně nároční, asi proto mají i reálnější představy o partnerce.
Bohatý muž si klidně vezme chudou dívku, zatímco mám zkušenosti, že bohatá dívka chce
bohatého (= schopného) muže. Podle mých zkušeností je 2/3 schopných žen, ale mužů jen
1/3. Když už se nějaký ten „pan dokonalý“ najde, je buď ženatý nebo homosexuál či chce
ženu o 20 let mladší. Proto mají ženy méně reálné požadavky na partnery, protože schopná
žena chce schopného muže, ale těch je méně než schopných žen, a proto si ty schopné muže
ženy „přetahují“, nechtějí slevovat a čekají na toho správného tak dlouho, až hrozí, že
zůstanou samy. Problém je v tom, že muži po čtyřicítce netouží tolik po trvalých vztazích,
raději volí volné, nezávazné vztahy, (což je dáno menším zájmem o sex a říkají, že : „Nebudu
živit ženskou!“). Ženy naopak do cca čtyřiceti jsou schopné čekat a hledat (protože je o ně
zájem a mohou si vymýšlet), a když nenajdou partnera do této doby (když už je situace pro
seznámení horší), začínají slevovat. Jenže bohužel je to jako v onom vtipu, proč žena po
čtyřicítce nemůže hrát na schovávanou? Protože by ji nikdo nehledal. Když jsem tuto pravdu
zjistil, zrušil jsem svoji seznamku, protože jsem měl žen cca 30 na jednoho muže. Mnoho
vdaných žen, které měly milence a považovaly jej za potenciálního schopného partnera si
naivně myslelo, že když se rozvedou bude otevřená společná cesta životem s milencem. Jenže
opak se stává pravdou a milenec když viděl, že se řítí pohroma v podobě trvalého vztahu,
zmizel.
Ženy jsou v průměru psychicky silnější než muži, proto si mnozí muži netroufnou takovou
ženu oslovit, což je jedním z důvodů, proč většinou ženy oslovují muže. Ženy jsou
dokonalejší než muži, takže mnohým klientkám po zjištění jejich nereálných požadavků
musím přiznat, že takový dokonalý muž, jakého si představují, je vlastně jen žena. To vše je
důvodem, proč je (v Česku, na Slovensku) více žen než mužů se zájmem o trvalý vztah. Podle
mé praxe nejenom v mé seznamovací agentuře je ve věkové kategorii 40 až 70 let cca 30 žen
na jednoho muže! Různé projekty včetně seznamovacích dovolených jsme skončili, protože
se přihlásilo 100 žen a 4 muži.
Podle amerických psychologů vycházejících z praxe, jak staré (mladé) ženy si hledají
muži, je ideální věk ženy k muži lehce spočítán takto : věk muže děleno 2 + 7, což se
mnohým našim ženám nelíbí a tvrdí, že raději budou samy (a také dost žen samo je, ale
nejenom z tohoto důvodu).
Dnešní mladé ženy a dívky vědí lépe než ty starší, co chtějí (60% jenom peníze,
pohodlí a hned žít „naplno“, nechtějí jako jejich rodiče 10 let šetřit na byt a auto).
Myslím, že je to dáno rychlou změnou systému socialistického (který podle mne
poškodil 3 generace) v socialisticko-kapitalistický. Už po tzv. revoluci jsem věštil, že
bude přerod na kapitalistický systém trvat 30 let, polovinu máme za sebou.
Podle mé praxe nejenom v seznamovací agentuře platí to, že by každý partner měl být
vyváženě milencem, kamarádem a otcem či matkou.. Pokud není role partnera vyvážená,
partner utíká hledat to, co mu chybí, jinam. Např. když je žena jenom matkou (takové
většinou hledají mladší muže), hrozí, že jí partner až dospěje-cca ve svých 40-50ti letech,
uteče k typu ženy milenky, nebo si takovou najde jako milenku. Stejně tak když je žena jenom
milenkou, hledá její partner ženu typu matky. Existuje hranice jedné generace. Je to logicky
18 let, což je věk dospělosti.
130
Kdo má (př.chce) partnera mladšího o více než 18 let, je tento věkový rozdíl považován za
rozdíl jedné generace. Mladší ve vztahu hledá rodiče, starší mu rodiče chce nahrazovat.
Takoví partneři se dávají dohromady, když jejich rodič, zejména těch mladších, ve vztahu
neplnil dobře svoji funkci. Na jedné svatbě jsem zažil dojemnou scénu, kdy rozvedený otec
vdávající se dcery s partnerem o 30 let starším jí řekl: „Gratuluji ti k svatbě, asi jsem něco
„pokazil“, že?“ Mimochodem matka dcery „pro jistotu“ na svatbu nepřišla. Vím, že dceru po
odchodu otce „povýšila“ na svého partnera. Ta tíhu odpovědnosti za vztah rodičů neunesla a
v sedmnácti utekla z domova od matky. Vypozoroval jsem u dětí, které byly v roli partnera
matky, že utíkají co možná nejdále od matky a není náhodou, že jich je hodně v Austrálii a
v USA.
Rovnováha ve vztazích, pořadí v rodinném systému
Musí být rovnováha v braní a dávání, jinak dojde k zániku přitažlivosti a tím končí vztah.
Rovnováha musí být všude. Pokud není rovnováha v přírodě, dochází ke katastrofám, není-li
v organismu, onemocní či zahyne, není-li rovnováha v základě domu, zřítí se, atd.
Většina lidí dozrává kolem 28 let. Muži, které matka „nepustila“ do života, dozrávají do
trvalého vztahu později, dokonce až ve 40-50ti letech, někteří nedozrají nikdy.
Pořadí priorit je takové, že na prvním místě musí být partner, na druhém dítě, na třetím
rodiče, na čtvrtém prarodiče. Z praxe se potvrdilo, že děti které neunesly tíhu odpovědnosti
za vztah rodičů, kterou na ně matka „naložila“, jsou častěji nemocné, slabší jedinci dokonce
onemocněli těžkými nemocemi např. roztroušenou sklerózou.
Stejně tak musí být zachováno pořadí systémů- nový systém má prioritu před starým
systémem. Hierarchie postupuje shora dolů a z minulosti do budoucnosti, jinak vztahy
nefungují. Bert Hellinger ve své knize Skrytá symetrie lásky píše, že časová priorita se týká i
sourozenců. Nejstarší dítě víc dává, nejmladší nejvíc bere. Tato nerovnováha se vyrovná tím,
že nejmladší pečuje později o staré rodiče. Já tvrdím, že všude musí být rovnováha. Ve
vztahu, když někdo méně dává než bere, vztah se rozpadne. Z mé praxe z konstelací vyplývá,
že když např. partnerka má dítě s milencem a svede to na manžela, manžel se chová
neobvykle, př. může dítě pohlavně zneužívat. Z mé praxe není tak častý výskyt sex. úchylky
incest, jako pedofile, což by mohlo vysvětlovat pohlavní zneužívání vlastních dětí, protože de
facto nejsou vlastními dětmi pedofila, nebo takto podvedení muži pijí alkohol ve větší míře,
než je obvyklé, atd. Další poznatek z mé praxe je ten, že když matka svede otcovství na jiného
muže, dítě takto zrozené to udělá také. Je-li to žena, svede otcovství na někoho jiného, je-li
z takového vztahu zrozen muž, najde si ženu, která jej podvede s milencem a milencovo dítě
svede na něj. V mnoha případech jsem si ověřil, že (patrně v rámci vyrovnání nerovnováhy)
děti zrozené z takového vztahu mají tendenci páchat sebevraždu, či páchat zločin.
Mladí lidé se seznamují snáze z těchto důvodů:
Jednají více pudově (sexuální pud je stejný pud jako jíst, spát, žít). Můžeme si vymýšlet
mnoho různých důvodů k seznámení, ale ty nejhlavnější jsou pudy - sexuální, mateřský,
(který může souviset s pudem „být zabezpečena“), zachování rodu, (což ty, kteří již potomky
mají, neláká), zachování života, (jíst, pít, spát, nepoškozovat se, mít se rád, bát se, neriskovat
atd.).
Jsou méně nároční, méně se ostýchají, mají méně zkušeností - hlavně negativních, takže se
méně bojí odmítnutí, mají více možností k seznámení, jsou obecně kompatibilnější, využívají
všech možností seznámení včetně inzerátů, (které berou jako velké dobrodružství a legraci) , a
to podstatné - jsou na tom lépe psychicky. Psychika hraje větší roli, než jsme schopni si
131
přiznat a čím jsou lidé starší, tím se u dost velkého množství populace (50%!) objevují
psychické problémy, které způsobují nekompatibilitu s okolím, takže pro mnohé je problém
se domluvit, natož potom se seznámit.
Když nejsme „pohodoví“, nejsme schopni „vysílat signál“, že se chceme seznámit a ani
nejsme schopni „signály o seznámení přijímat“, nevidíme je, takže plno možností seznámení
propásneme. Navíc, když jsme naštvaní a ve špatné náladě či máme psychické problémy,
nikdo se s námi nechce ani kamarádit, natož intimně stýkat. Ale jsme-li na tom psychicky
dobře a záříme radostí (tím i radost rozdáváme), chce s námi tuto radost (štěstí) každý sdílet.
Další důležitou podmínkou k seznámené je mít vyřešený předchozí vztah, jinak těžko
navazujeme nový a když se to povede, je nový partner většinou jen dočasným „léčitelem“ naší
zraněné duše nebo jenom „náhradou“. Po „vyléčení“ vztah většinou končí a zvláště ženy pak
říkají : „Dala jsem ho „dohromady“ a pak se na mne vykašlal!“.
Z výše uvedených důvodů by stálo za to vyzkoušet toto :
Začít se radovat více ze života (nejdříve vyřešit problémy pracovní a zdravotní, protože k
tomu nikoho nepotřebujeme, např. kdo neumí odpustit, má břemeno! Neznamená, že když
odpustíme, že musíme zapomenout), být veselý, začít sportovat, rozdávat radost, změnit
případně image. Většina lidí s námi bude chtít radost sdílet, zatímco problémy ne. Jedině
když jsme v psychické pohodě, jsme schopni „vysílat“ signál (určitý kmitočet), že se
chceme seznámit a také jsme tento signál schopni „vidět“ u těch, kteří se seznámit chtějí.
Najít způsob seberealizace v pracovní oblasti i pomocí odborníků či AKTU (vymazání
nevhodného programu v dětství v nižší hladině vědomí).
„Vymazat z podvědomí partnerský model rodičů“, který máme zakódován
v podvědomí, který nás při výběru partnerů omezuje, tím se zbavíme nereálných představ viz AKT. Jinak si hledáme stále stejné a většinou nevhodné partnery, jenom se časem
„obrušuje ostří“ konfliktů. Ujasnit si, zda chceme trvalý nebo nezávazný vztah, proč chceme
vztah. U koho se „probudí“ mateřský pud či pud zachování rodu, fakticky nehledá partnera,
ale otce či matku svého dítěte a partner jej po ukojení pudu přestane zajímat! Jsme
společností „naprogramováni“, že se máme vdát, oženit, mít děti, což pro téměř polovinu
populace není pravda. Když se někdo seznámí a má vztah se ženatým partnerem (či vdanou
partnerkou), je jasné, že nechce trvalý vztah, jinak by do takového vztahu nešel. Většinou si
ale namlouvají, že se třeba někdy kvůli nim rozvede nebo že to dobře dopadne. Jenom
bisexuálně (homosexuálně) zaměřená žena může mít dítě se ženatým partnerem, protože jí
více záleží na dítěti než na partnerovi a mnohdy ani trvalý vztah nechce, i když nahlas říká
něco jiného.
Vyřešit předchozí vztah - nevyřešený vztah je břemeno a nemůžeme se „otevřít“ novým
vztahům, maximálně hledáme léčitele a ne partnera. To se týká i závislosti na rodičích či
rodiči (případně na alkoholu, drogách, kamarádech atd.). Pokud je např. muž závislý na
matce, je jeho případná partnerka až na druhém místě, což vztah ničí.
Zbavit se závislosti obecně (na komkoli a čemkoli), neboť závislost je břemeno, které
brání seznámení či rozvinutí vztahu.
Nezatracovat předem žádnou možnost a místo seznámení.
Vyřešit případnou nerovnováhu v rodinném systému.
Možnosti seznámení, které se opakují :
Dnes už není vhodné říci : „Na ulici bych se nechtěla seznámit!“. Jde se seznamovat všude
a podle neuspokojené hlavně ženské klientely vím, že by dnes při nedostatku času a možností
většině klientely nebránila žádná dříve neobvyklá možnost k seznámení, která nezapadala do
socialistické morálky.
132
Zásadní je pouze to, zda máte potkat životního partnera doma či v zahraničí. Možnost
seznámení s partnerem se zahraničí nevylučuje neznalost cizích jazyků.
Kde se můžeme seznámit, kde se seznámíme
Kdo si chce zkusit vyložit kartami, kde se může seznámit, může to vyzkoušet
Další otázky v této sekci mohou znít: Kde, případně odkud nám hrozí problém,
nepříjemnosti, ale i kde potkáme štěstí ? Kde seženeme práci. Podobné otázky – kde hrozí
nebezpečí jsou v sekci 29, 34 ( př. lze najít odpovědi i v jiných sekcích).
Základní otázka by měla být, zda chceme (trvalý) vztah, protože si to můžeme i namlouvat,
zatímco v podvědomí máme něco jiného a většinou nás v našem konání ovlivňuje
podvědomí.
1. Dát si inzerát v ženském časopise
2. Dát si inzerát v časopise pro muže
3. Dát si inzerát na teletextu v TV
4 Dát si inzerát v časopise pro seznamování
5. Na internetu
6. Seznamovací agentura
7. Odepsat na inzerát v ženském časopise
8. Odepsat na inzerát v časopise pro muže
9. Odepsat na inzerát z teletextu TV
10. Odepsat na inzerát z časopisu na seznamování
11. Ve společnosti - kino, divadlo, výstavy
12. Ve společnosti - párty, diskotéka
13. Ve společnosti - vinárna, restaurace
14. Na plovárně, na pouti, na vesnických zábavách
15. V obchodech, na ulici
16. V sauně
17. Na cestách doma
18. Na cestách v zahraničí
19. Na služební či pracovní cestě
20. V dopravních prostředcích
21. Na procházce
22. V zaměstnání, při pracovním procesu
23. Na úřadech
24. Pomocí kamarádů
25. Pomocí známých
26. Na návštěvě
27. Díky náhodě
28. Omylem (např. se dovoláte jinam, než chcete)
29. Při nějaké havárii, nehodě atd.
30. Dovést si poslušného či exotického partnera z rozvojové či exotické země
31. Nejste schopni partnera najít, nechceme žádného partnera, jen si to namlouváme atd.
32. Jiná možnost
133
Pokud nejsme v psychické pohodě, nejsme schopni signál o seznámení vysílat, ale ani jej
přijímat. Jak jsem se již zmínil, pro vznik dobrého vztahu je nutné být vyrovnaný s případně
rozpadlým vztahem, jinak hledáme léčitele a ne partnera, pokud náhodou léčitel není tím
vhodným partnerem, po „vyléčení se“ z minulého vztahu nový vztah končí. Proto je nutné se
vyrovnat nejdříve s minulostí a teprve potom začít budoucnost. Není na škodu se naučit být
sám (zbavit se závislosti na partnerovi), což mnoho zejména mužů po skončení minulého
vztahu neumí. Proto hned vplouvají do nových vztahů, ale bohužel pro závislost na ženách.
Pro vznik dobrého vztahu je nutné jít do vztahu jako „nezávislý“, jinak vztah nedopadne
dobře. Únik do vztahu od jiné nevyřešené reality může být únikem k závislosti. Dopustit
závislost ve vztahu je rovněž začátek konce vztahu.
Ujistit se, zda a proč chceme vztah a zda volný či trvalý, k čemu chceme partnera a
zda jsme schopni s někým žít a obecně, zda víme, co chceme a proč to chceme. Mnozí lžou
sami sobě.
Proč chceme partnera (k čemu chceme partnera využít, proč chceme udržet vztah).Kdo
chce vědět, proč jej chce partner, či proč vy chcete partnera, může to zkusit kartami podle
níže popsaných možností. Protože mnoho lidí neví, zda akt svatby ano či ne, připsal jsem i
možnosti odpovědí na tuto otázku.
K čemu chceme partnera využít, proč chceme udržet vztah, proč chce partner nás, proč
nás chce kamarád, kamarádka, přítel, nadřízený atd.. Můžeme se i ptát, proč nás nechce.
Předem je dobré vyložit kartu, která odpoví na otázku, kolik otázek máme dát, pro kolik
důvodů nás partner chce atd.Výkladem lze zjistit, zda nás chce konkrétní člověk do trvalého
či volného, nebo jen kamarádského vztahu.Obvykle je důvodů více, 3 až 5 těch
nejdůležitějších., proto vyložíme 3 až 5 karet.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Pro uspokojování sexuálních potřeb (sexuálního pudu)
Pro materiální zabezpečení
Pro uspokojení mateřského pudu, pro uspokojení pudu zachování rodu
Pro výchovu dětí, vytváření rodiny
Pro fyzickou přitažlivost
Jako náhradu za rodiče
Protože partnera miluji
Protože mám partnera rád(a), pro přátelství, pro duševní přitažlivost
K získání sebedůvěry, pro realizaci cílů, na které nestačíme sami
Protože jsem závislý (á) na partnerovi - citově, sexuálně, materiálně
K získání závislosti
Ze zvyku, z lítosti
Pro pocit bezpečí
K duchovnímu rozvoji
Abychom pomáhali partnerovi
Abychom si nechali pomáhat, k pracovnímu využití
Abychom partnera učili
Abychom se nechali učit od partnera
Prosadit se s partnerem
Prosadit partnera
Prosadit se sám, k seberealizaci
K realizaci cílů, na něž nestačíme sami
K posílení pocitu vlastní hodnoty, potřeba vlastnit partnera
Pro zvýšení společenské prestiže
Chuť být s tím určitým partnerem
Strach být sám
134
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Nechuť být sám
Jako léčitele naší zraněné duše po opuštění předchozím partnerem
Jako pomstu současnému či bývalému partnerovi
Jako změnu
Útěk od nějaké reality
Jiná možnost
Jak je dobrý akt svatby, př. co svatba přinese.
Je dobré vytáhnout tři karty, které objasní dostatečně situaci.Co akt svatby přinese je
možné se ptát v další kapitole: „Co ve mne vyvolá můj partner“, případně v kapitole: „Co mne
čeká“. Pokud někdo bude chtít vědět, co se stane, když to udělá jinak, odpověď lze hledat
v kapitole: „Co mne čeká“, př. „Co mi hrozí“. Jiná by byla otázka: Proč chci-chce svatbu.
Odpovědi na tuto otázku dostaneme v předchozí sekci-Proč chceme partnera, proč nás partner
chce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Akt svatby není vhodný, hrozí že se vztah rozpadne
Akt svatby je nutný pro utužení vztahu
Akt svatby je dobrý, ale musí být ve správný rok
Akt svatby je dobrý, ale musí být ve správný měsíc
Akt svatby je dobrý, ale musí být ve správný den
Akt svatby je dobrý, ale musí být ve správnou hodinu
Akt svatby je dobrý, ale musí být ve správný rok, měsíc, den
Akt svatby je dobrý, ale musí být ve správný rok, měsíc, den, hodinu
Akt svatby je důležitý pro partnera, pro partnerku ne
Akt svatby je důležitý pro partnerku, pro partnera ne
Pro vztah je jedno, jestli svatba bude či ne
Svatba je důležitá pro rodiče (prarodiče) partnera
Svatba je důležitá pro rodiče (prarodiče) partnerky
Akt svatby umožní početí
Svatba musí být v kostele
Svatba nesmí být v kostele
Svatba musí být v určitém městě (vesnici) –v jiném než žijeme
Svatba musí být v určitém státě (v jiném než žijeme)
Svatba musí být jen se svědky, nikdo jiný u tohoto aktu být nemůže
Akt svatby přinese ochranu proti všem v nově založeném rodinném systému
Svatba je dobrá a není nutné splnění žádných podmínek
Partner přistoupil na tento akt jen kvůli partnerce
Partnerka přistoupila na tento akt jen kvůli partnerovi
Akt svatby realizujete jen kvůli okolí
Akt svatby realizuje partner jen jako změnu
Akt svatby realizuje partnerka jen jako změnu
Akt svatby je ze strany partnera jen truc (rodičům, bývalému partnerovi, atd.)
Akt svatby je ze strany partnerky jen truc (rodičům, bývalému partnerovi, atd.)
Akt svatby je ze strany partnera kvůli penězům, dědictví, atd.
Akt svatby je ze strany partnerky kvůli penězům, dědictví, atd.
Akt svatby přinese štěstí, peníze, majetek
Jiná možnost
135
Vztahy nepochybně ovlivňuje sexuální orientace. Vypozoroval jsem souvislost mezi
sexuální orientací a seberealizací ve vztahu. Heterosexuálové jsou jednoznačně orientováni na
opačné pohlaví a také jsou schopni být ve vztahu s opačným pohlavím spokojeni a jsou
schopni se ve vztahu seberealizovat. Ženy heterosexuálně zaměřené jsou schopny se
seberealizovat jenom výchovou dětí a vztahem. Bisexuálové se méně dokáží seberealizovat ve
vztahu, proto nedokáží být v partnerském vztahu naplno spokojeni. Čím méně jsme schopni
se seberealizovat ve vztahu, tím více se musíme seberealizovat v pracovním procesu. Proto je
pro bisexuály důležitější práce než vztah, případně stejně důležitá jako vztah, což může být
důvodem, proč se tato skupina lidí (35%) vdává či žení později (až když se „ozve“ pud
mateřský nebo pud zachování rodu) než heterosexuálové, dávají přednost volnosti, a to
většinou i v práci. Také u této skupiny lidí práce vztahy ovlivňuje, když nemají tu správnou
práci, nemají dobré vztahy, protože seberealizaci, kterou nemají v pracovní oblasti, chtějí
„dostat“ ze vztahu, čímž vztahy ničí. Mnoho lesbicky či homosexuálně založených lidí si
najdou partnera jen za účelem uspokojení pudu zachování rodu či mateřského pudu, ze vztahu
odcházejí, mnohdy pro okolí a partnery z nevysvětlitelných důvodů.
Vzhledem k tomu, že jsme mlčící většinou naprogramováni, že homosexualita
(bisexualita) je úchylka, je někdy obtížné poznat, kdo je jak sexuálně orientován, protože
mnohdy hrajeme divadlo i sami před sebou. Kdo nejvíce křičí, že homosexualita je odporná
úchylka, je většinou právě homosexuál a křičením odpoutává pozornost stejně, jako když
zloděj křičí - chyťte zloděje!
Z výše uvedených důvodů máme heterosexualitu „vloženou do programu“ našeho
podvědomí. Podle mých zkušeností heterosexuála nenapadne např. jít do divadla, natož jet na
dovolenou se stejným pohlavím (a když, tak ne na jeho popud). Bisexuálům, homosexuálům,
(pedofilům) se líbí méně nalíčené či nenalíčené ženy, bisexuálně zaměření muži mnohdy nosí
náušnici, homosexuálové dvě, ženy bisexuálně zaměřené se také méně malují, častěji nosí
kratší vlasy a kalhoty (obecně oblečení typické pro muže) než heterosexuálně orientované
ženy atd. (čím více sexuálně orientované na stejné pohlaví, tím více mužských prvků je
patrných na jejich zevnějšku). Bisexuálové chtějí trvalý vztah až tehdy, když touží po dítěti,
pokud nejsou rodiči „naprogramováni“ (nebo pokud je neovlivní jejich heterosexuálně
orientovaný partner), že by se měli honem vdát či oženit a mít potomka (mnoho matek přímo
nutí své potomky do mateřství či otcovství, protože se např. nudí a chtějí se seberealizovat na
vnoučatech). Mnoho bisexuálů z výše uvedených důvodů může hledat spíše otce či matku
svého budoucího potomka než partnera, což nemusí být totéž. Proto u žen bisexuálně
zaměřených platí, že po mateřské dovolené co nejdříve utíkají do práce a leckdy již nemají o
partnera takový zájem jako před narozením dítěte. Ženy bisexuálně zaměřené touží po trvalém
vztahu většinou po 40. - 55. roku života, kdy přestávají být sexuálně přitažlivé. Bisexuálové
jsou většinou eroticky přitažlivější než heterosexuálové a jsou přitažliví pro obě pohlaví a
mají společné ještě to, že čím jsou méně sexuálně orientováni na opačné pohlaví, tím jim i v
trvalém vztahu stačí s partnerem trávit méně společného času (raději se věnují svým zálibám
či práci). Tím si vysvětluji, proč se zvolená miss nelíbí všem, je nutné si uvědomit, kdo ji volí
a kdo hodnotí výsledek. Z praxe vím, že heterosexuálně zaměřená žena nepozná, jak se která
její kamarádka líbí mužům, stejně tak heterosexuálně zaměřený muž nepozná, jak se jeho
kamarádi líbí ženám. Homosexuálové a lesbičky to samozřejmě poznají a proto jsou lepšími
vizážisty (vizážistkami), kadeřníky (kadeřnicemi) atd. Sexuální orientace se dědí po předcích
či prapředcích, takže když za mnou přišli rodiče homosexuála s tím, „co že se s tím dá u syna
(dcery) dělat“, přesně jsem jim určil, po kom tuto orientaci zdědil a dokazoval na určitých
projevech matky (či otce nebo prapředka), že např. matka je rovněž tak sexuálně orientována,
jen si to nechtěla přiznat. Bisexuálně zaměření partneři se vyznačují i tím, že nemusí svého
136
partnera vidět denně, proto si hledají zaměstnání, při kterém jsou často a dlouho z domova,
jako námořníci, řidiči kamionů, zahraniční reportéři, zahraniční novináři, cestovatelé atd.
Je jasné, že existují výjimky, protože kdo je z domova „naprogramován“, že se jeho matka
nelíčila, má tento „program“ v podvědomí, někteří muži (heterosexuálně zaměření) nosí
náušnici proto, že se to líbí jejich bisexuálně zaměřené partnerce atd. Je zajímavé, že dlouhé
vlasy u mužů podle mé teorie nemají souvislost se sexuální orientací, v těchto případech jsem
vypozoroval, že jde o zženštilost. Obecně je to (bohužel pro nás muže) tak, že 75% žen má
mužské vlastnosti, 75% mužů ženské vlastnosti. Říkalo se, že ženy jsou takové křehké
květinky, ale ve své poradně začínám mít více mužů „křehkých květinek“. Za celou moji
praxi byl jenom jeden muž, který chtěl, abych provedl vúdú na jeho bývalou partnerku, aby
znova chtěla vztah s ním, který sama ukončila, ale žen mnoho, které chtěly docílit dokonce i
nových vztahů s muži, kteří o ně nejevili zájem. Ženy jsou v průměru psychicky silnější,
dokonalejší, více vydrží, dokáží jít tvrdě za svým cílem. Je to asi z dob, kdy se muži o ženy
nedokázali postarat a ony se musely samy postarat o sebe a o děti. Tím se zocelily a teď nám
to „dávají“, jsou z nich „chlapáci“. Nejdříve nás ničí matky, které nás „načnou“, potom si
podle „modelu“ matky najdeme stejně silné partnerky, které nás „dorazí“. Dost z nich toho
dokáží využít ve prospěch muže, kterého „vytáhnou“ k velkému úspěchu (až na presidenty) a
leckdy si to ti muži ani neuvědomují. Dost mužů to má při seznamování jednodušší, protože je
si vždycky nějaká žena najde a mnoha mužům stačí, když jsou v teple, dobře se nají a když je
nikdo nebije.
Aby vztah byl dobrý, je nutné splnění jedné podmínky, ale lepší je splnění i
dalších několika dalších podmínek :
1. Partneři musí (jediná podmínka musí, ostatní podmínky mohou) být pro sebe
oboustranně sexuálně přitažliví.
2. Měli by být duševně přitažliví.
3. Měli by mít stejné sexuální úchylky, resp. do sebe zapadající (sadista + masochistka).
4. Partneři by měli být kompatibilní, měli by mít schopnost se domluvit.
5. Měli by pro sebe být vhodnými partnery.
6. Mít schopnost být ve vztahu spokojení.
7. Být tolerantní.
Všichni máme partnera jako náhradu za rodiče (jsme tak naprogramováni), ale poměr
milenec/rodič by měl být 70%/30%. Kdo má tento poměr obrácený, tj. partnera má ze 70%
(někdy i více) jako náhradu za rodiče a jen z 30% jako milence, jde většinou o vztahy, kdy je
mladší muž a starší žena nebo muž o hodně starší než žena. Pokud to tak vyhovuje oběma, je
vztah dobrý a díky velké rozvodovosti, kdy chybí dětem rodič, takových vztahů přibývá. Pro
starší ženy (než jejich partneři) zde hrozí nebezpečí, že tito muži dospívají později (ve 40 až
60 letech) a potom tyto „matky“ opouštějí a nacházejí si přiměřené - mladší partnerky. Totéž
se stává starším mužům, kteří mají výrazně mladší partnerky, i když ne v takové míře, protože
se ženy stávají více materiálně závislé než muži.
8. Neměl by být velký rozdíl v psychické síle, protože je-li tomu tak, pak je slabší ve vztahu
podřízen (pod pantoflem), silnější, je-li to žena, necítí ve slabším oporu.
9. Partneři by měli být na stejné úrovni, co se týká empatie, vcítění do druhého, protože
méně citlivý partner se cítí nepochopen.
10. Správným způsobem vybíjet sexuální energii - podle mne to jde jen sexem nebo pohybem
(zloba, závist, nenávist, sprejeři, fyzické i duševní týrání druhých, udávání, ničení majetku
druhých, žárlivost atd. = nesebedůvěra, nevážení si sama sebe - je špatným způsobem vybitá
sexuální energie).
11. Měli by oba mít schopnost lásku, cit, radost ze života přijímat, ale i rozdávat.
137
12. Partneři by měli mít schopnost vytvořit a udržet teplo domova.
13.Oba partneři by měli mít rovnováhu v rodinném systému, ze kterého vzešli, protože
pokud si jeden, či oba „přinesou“ do nového vztahu nerovnováhu rodinného systému ze svým
bývalých rodin, je velká pravděpodobnost, že se to vymstí. Jako příklad: když někdo z rodiny
partnera někoho zabil, znásilnil, něco ukradl a nebyl potrestán, hrozí, že to odnese partnerka,
či děti nové rodiny, nebo vnuci.
Kdo si chce ověřit výkladem, ve které oblasti „to nehraje“ mezi vámi a partnerem, může
vyjmout 14 karet s čísly 1 až 14 (Jiná možnost) a vyložit tři karty. Odpovědi ukáží na tři
největší problémy ve vašem vztahu.
Neexistuje vztah, ve kterém by nebylo ublíženo. Kdo nechce, aby mu bylo ublíženo,
musí být sám. Myslím, že nejvíce je ubližováno v tzv. vektorovém vztahu, který popisuji
dále. V tomto vztahu je asi největší nerovnováha, která je dána předem.
Jsem přesvědčen, že ve všem musí existovat rovnováha a jakékoli výchylky se projeví dříve či
později. To platí jak v přírodě, tak mezi lidmi. Jak v sexu, tak v obchodě.
Bert Hellinger ve své knize Skrytá symetrie lásky uvádí mnoho příkladů, např. :
Mezi účastníky jeho semináře byli manželé, kteří měli tři děti. Nejmladší byla tříletá dcera.
Otec dceru miloval tak hluboce, že to bylo až dojemné, ale jejich důvěrnost byla přehnaná. Na
vztahu bylo něco v nepořádku a při rodinných konstelacích vyšlo najevo, že mužův otec,
dědeček dítěte, měl sestru, která zemřela velice mladá. Mužovy city k dceři byly odrazem
dědečkových citů k sestře. Došlo tu k přesunu citů. Asi měsíc po skončení semináře napsal
onen muž dopis, ve kterém psal, že jsou všichni šťastní, že se situace narovnala tím, že došlo
díky konstelacím k rovnováze rodinného systému a že již přestal dceru jmenovat Deedee (jak
se jmenovala jeho teta!), ale jejím jménem Claudia, že si vše uvědomil.
Další velmi působivý příklad: Jeden čtyřicetiletý muž přišel do ordinace na psychoterapii,
protože se bál, že někoho uškrtí, či že bude uškrcen. Analýza jeho povahy nic nevysvětlila.
Proto se jej terapeut zeptal, zda mají v rodině nějakého vraha. Z dalšího zkoumání vyšlo
najevo, že jeho strýc, bratr jeho matky, byl vrah.Tento strýc měl zaměstnankyni, která byla
zároveň jeho milenkou a kterou zabil. Byl odhalen a je ve vězení. Terapeut žádal další
informace týkající se strýcovi rodiny a snažil se zjistit, odkud se vzala touha spáchat takový
čin. Při dalším šetření se zjistilo, že babička, velmi pobožná žena, s pomocí svého bratra
obvinila svého manžela, že je homosexuál.Ten byl uvězněn v koncentráku, kde byl zavražděn.
Pobožná babička byla skutečnou vražedkyní a sklony k násilí pocházely od ní. Klientův strýc
byl „pověřen“ svědomím rodinného systému, aby jednal za svého mrtvého otce. Strýc ušetřil
svoji matku a zavraždil svoji milenku, aby napravil křivdu, která se stala jeho otci. Opakoval
to, co udělali jeho rodiče a tak s nimi projevil svou solidárnost: s matkou tím, že se dopustil
vraždy, s otcem tím, že byl uvězněn. Klient prožíval systémovou neuspořádanost tohoto
řetězu nespravedlností jako strach z možnosti, že spáchá nějaký násilný čin.
Partneři by měli vztah pěstovat - jakmile skončí přitažlivost z jedné strany, končí vztah
jednostranně. Přitažlivost může klesat a stoupat a záleží na nás, jak vztah pěstujeme či jak jej
ničíme. Klesne-li přitažlivost, hrozí, že potkáme přitažlivějšího partnera. Skončí-li
přitažlivost, nemusí se vztah rozpadnout, ale žijeme „jako bratr se sestrou“, nechce se nám do
sexu s partnerem, neodpouštíme partnerovi chyby, které jsme před skončením přitažlivosti
tolerovali atd. Někdy si lidé pletou konec lásky se skončením přitažlivosti. Láska = vždy
současně i přitažlivost, zatímco přitažlivost může být i bez lásky. Když skončí láska a
přitažlivost trvá, trvá vztah, ale projeví se všechny ostatní faktory, které jsme zaslepeni láskou
neviděli, jako je kompatibilita, zda jsme pro sebe vhodnými partnery atd. Proto je pro
nezasvěcené okolí nepochopitelné, že jsou spolu i lidé, kteří se „perou“, nejsou schopni se
domluvit atd., ale pokud trvá přitažlivost, nejsou schopni od sebe odejít, protože je-li mezi
partnery přitažlivost = závislost. „Volní“ jsou ve vztahu jen ti, kterým přitažlivost skončí, ale
138
tím skončí i hlavní motivace ke vztahu, pokud není ve vztahu jiná závislost (nejčastěji materiální, na dětech, na majetku).
Většina lidí může mít jen jeden citový vztah, výjimečné jsou dva (či více) citové vztahy.
Většina lidí však může mít více sexuálních vztahů. Klesne-li přitažlivost k současnému
partnerovi, máme šanci potkat přitažlivějšího partnera. V případě, že je nám dáno mít jenom
jeden citový vztah, nový partner může způsobit zánik přitažlivosti k původnímu partnerovi v
případě, že je blízko konec přitažlivosti k původnímu partnerovi. Pokud ale přitažlivost k
původnímu partnerovi je daná osudem a nezanikne, je rychlý konec přitažlivosti k novému
partnerovi, protože nejsme schopni se novému vztahu díky závislosti na původním partnerovi
otevřít a rozvinout jej. Takových případů mám ve své poradně nejvíce a zejména ženy, které
jsou rozhodnější učinit změnu a skončit vztah, se stále dokola ptají, zda se ten jejich milenec
rozvede. Mnoho žen doplatilo na svoji rychlost ukončení vztahu, protože dřívější dohodu se
ženatým milencem, že to oba doma řeknou a rozvedou se, dodržela jen žena. Milenec se
maximálně odhodlal k tomu, že to doma řekl, ale byl bit a další kroky již nepodnikl.
Kdo může mít dva či více citových vztahů, nemusí nezaniknout přitažlivost ani k jednomu
z partnerů a může trvat více vztahů současně.
Proto tvrdím, že neplatí to, co občas slyším od některých klientů, že nevěra utužuje vztah.
Vztah podle mne utužuje společná aktivita partnerů a oboustranné pěstování vztahu, vážení si
sebe a druhého atd.
Věřit si.
Vážit si sám sebe a tím i druhých.
Nevážení si sama sebe + nesebedůvěra = žárlivost.
Existují vztahy, ve kterých partneři nemohou žít ani spolu, ani bez sebe. Je několik příčin,
proč tomu tak je. Jednou z nich je např. to, že tito partneři se navzájem provokují k akci,
nedokáží jeden druhého zklidnit, ale naopak provokovat a víc a víc si ubližovat. Zde hraje
roli mnoho faktorů, např. nevyzrálost partnerů, či nevážení si sebe a tím i druhých. Bohužel
protipólem lásky je nenávist a už jsem psal v knize O magii,lásce a sexu v kapitole o Magii,
že pokud chceme uskutečnit špatný skutek, někdy stačí i myšlenka, abychom byli schopni
vyvinout maximum té špatné negativní energie. Pokud chceme udělat dobrý skutek, či špatný
skutek napravit, jsme schopni vydat oproti té negativní energii pouze polovinu pozitivní
energie. Proto nejdou napravovat špatné skutky. Po Rodinných konstelacích jsem se
mnohokrát setkal s problémem, kdy muž či žena nemohla najít vhodného partnera. Nebyly
výjimkou příklady, kdy ženám zemřeli dva i více manželů, dalšího milence si ze strachu, že
také zemře, nevzali za muže. Jenže zemřel i milenec. U většiny takových katastrofických
příkladů vyšlo najevo, že uhranula (či provedla woodoo- česky vúdú) sestra na svoji
úspěšnější sestru, aby se nedařilo jí či jejím dětem. Asi není náhodou, že zatím jsem se
nesetkal s případem, kdy takové vúdú provedl muž. Dokud jsem nezažil na Rodinných
konstelacích takové příklady, nevěřil jsem na uhranutí v tolika případech mezi sourozenci. Že
se mnoho lidí pokouší dělat vúdú na své kamarády, cizí lidi vím, ale taková nenávist mezi
sourozenci mi nějak nejde strávit.
Při řešení problému, kdy nikdo v rodinném systému neměl dobré partnerské vztahy se
většinou ukazuje, že je příčina v rodinném systému cca 1-10 generací zpět. Když se „postavil“
v konstelaci rodinný systém konkrétní mladé ženy došlo se ke zjištění, že problém vznikl u
pradědečka. V době kdy si praděda našel partnerku, milovala ho jiná žena o jejíž citech neměl
ani tušení. Tato „milenka“ si vysnila život s ním a negativně začala „vysílat“. V okamžiku
narození prvního potomka si „milenka“, která to psychicky neunesla, vzala život. Její
negativní myšlenky, kterými nepřála štěstí svému „milenci“ v partnerském vztahu, stále
působily. A začaly ovlivňovat potomky praděda. Od tohoto rodinného systému přecházely
postupně na ostatní. Proto se nikomu nedařilo ve vztazích a nikdo nevěděl z jakého důvodu.
139
Až tato mladá žena – pravnučka, která se chystala založit svou vlastní rodinu a měla obavy
z opakovaní předchozích krachů ve vztazích, chtěla tento nevysvětlený fakt změnit.
Muselo dojít k usmíření a odpuštění mezi pradědem a „milenkou. To vše se podařilo a tak měl
tento příběh šťastný konec.
Výklad karet na partnerství:
Kdo chce vědět, co pro vás znamená váš partner, co ve vás vyvolává, atd., může vyložit tři
karty a dozví se odpověď v následující tabulce.
Co ve mne vyvolá (inspiruje, potlačuje, atd.) můj partner (kamarád, přítel, rodiče,
sourozenci, ale i byt, dům, město, stát, roční období, určitý časový úsek, přestěhování, atd.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Deprese
Pozitivní a přínosné nápady
Bere mi energii životní
Dává mi energii životní
Ubíjí mne psychicky vysíláním negativní energie
Harmonizuje mne
Odvádí pozornost
Díky tomu rozvinu podnikání
Díky tomu zkrachuji
Díky tomu se uzdravím
Onemocním fyzicky
Rodina stmelí
Rodina rozdělí
Získám majetek
O majetek přijdu
Potkám lásku, nebo životního partnera
Čeká mne peklo
Čeká mne ráj na zemi
Uzavřu se do sebe
Získám peníze
Přijdu o peníze
Přestěhuji se na lepší místo
Přestěhuji se na horší místo
Budu mít dítě (děti)
Nebudu mít dítě (děti)
Začnu podnikat, vydělávat peníze
Bude mne to stát peníze, finanční ztráty
Všechny problémy se vyřeší
Začnou problémy, soudní spory
Onemocním psychicky
Přijdu o život
Jiná možnost
140
Výkladem karet lze zjistit, zda je nám partner věrný
Na tuto otázku může být jednoduchá odpověď na tři (případně čtyři, pět) karty, vyjde-li
více vyložených karet se znaménky plus je odpověď ANO.
Nejsme-li přitažliví pro partnera (partnerku), může to být důvodem k nevěře.
Přesnější odpovědi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tak, jak se chováte vy, chová se váš partner
Je až puritánsky věrný(á) a nikdy by na nevěru ani nepomyslel(a)
Nechce být věrný(á), patrně má nějaký problém z dětství
Na nevěru občas pomyslí, ale není ji schopen (schopna) zrealizovat
Nedokáže mít jenom jednoho partnera, má strach z opuštění
Stojí jenom o vás
Není věrný(á) proto, že má nedostatek sexu ve stávajícím vztahu
Není schopen sexu bez citu, dokud s vámi bude (nebo vás bude milovat), bude vám
věrný(á)
9. Není věrný(á), protože jste pro partnera málo sexuálně přitažlivý (á) nebo nepřitažlivý(á)
10. O volné vztahy nemá zájem, stačí mu (jí) vztah s vámi
11. Není věrný(á), protože současný partner není ochoten ke všem (k určitým) sexuálním
praktikám
12. Příležitostí má hodně, ale nechce a nebude je chtít využít
13. Byl(a) věrný(á), ale nemusí to tak zůstat, záleží na tom, jak se bude vztah dále vyvíjet
14. Může mít jenom jeden sexuální vztah a ten má s vámi
15. Nemá vůli odolat změně, potřebuje změnu
16. Byl(a) vždy věrný(á) a zůstane to tak i nadále
17. Když se zeptáte, neřekne vám pravdu
18. Když se zeptáte, řekne vám pravdu
19. Není věrný(á) , protože má sexuální úchylku
20. Fyzicky věrný(á) je, duševně ne
21. Duševně věrný(á) je, fyzicky ne
22. Nebyl(a) věrný(á), ale již bude věrný(á)
23. Není odpovědný(á) ve vztahu, je nevypočitatelný(á)
24. Je to spíše váš problém, on (ona) to má vyřešené
25. Dokud se nezměníte, nebude vám věrný(á), nevěrou se mstí nebo něco kompenzuje
26. Je vám věrný(á), děláte si zbytečné starosti
27. Jste zbytečně podezřívavý(á) a žárlivý(á) a tím jste jej (jí) k nevěře dohnal, možná to tak
chcete
28. Je vám věrný(á), ale jestli nepřestanete žárlit, uteče vám
29. Je zbytečné se ptát, ve vztahu nic nefunguje, tak proč být věrný(á)
30. Je věrný(á) ze zásady
31. Nechce přicházet o příležitosti, má pocit, že by o něco přišel (přišla), pořád je hledající
32. Jiná možnost
141
Protože vztahy ovlivňují sexuální úchylky, vkládám tuto kapitolu. Výkladem na tři
karty můžeme zjistit sexuální úchylku naší, ale i partnera.
Sexuální úchylky
(může být i více sexuálních úchylek najednou, doporučuji táhnout 2 až 3 karty).Protože
každý má nějakou sexuální úchylku, která se nemusí projevovat (když je mírná stačí někomu
představa), proto je nutné se při zadání otázky ptát na výrazné,projevující se či obtěžující
úchylky.
Téměř každý má nějakou sexuální úchylku, která se nemusí projevovat. Zda se projeví či je
výrazná, se dá zjistit základní otázkou na tři i čtyři základní karty.Podobné odpovědi jsou i
dále.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Bisexualita (k obojímu pohlaví)
Homosexualita (ke stejnému pohlaví)
Pedofilie (k dětem)
Sodomie (ke zvířatům)
Exhibicionismus (veřejné obnažování)
Transvestitismus (oblékání do šatů opačného pohlaví)
Gerontofilie (ke starým lidem)
Nekrofilie (k mrtvolám)
Voyeurství (špehování sexuálního styku jiných)
Fetišismus (sexuální uspokojování na neživých předmětech)
Transsexualismus (přání být jedincem opačného pohlaví se všemi projevy)
Incest (sexuální vztahy s osobou blízce pokrevně spřízněnou)
Otroctví (dosažení erotické radosti ponížením, omezováním atd.)
Sadismus (dosažení sexuálního vzrušení působením bolesti sexuálnímu objektu)
Masochismus (dosažení sexuálního vzrušení snášením bolesti)
Mysofilie (pomočení, pokálení,…atd.)
Sexuální nezdrženlivost, posedlost sexem
Primitivní živočišná sexualita
Pigmalionismus (ukájení s pohledem na nahé sochy)
Automonosexualismus (Předmětem libida je jedinec sám)
Kandaulismus (jedinec dosáhne sexuálního uspokojení tím, že svou partnerku ukáže
nahou svým přátelům)
Pluralismus (Skupinový sex)
Hipofilie (ukájení se při pohledu na koně)
Sex je spojen s nutnou změnou partnera (promiskuita)
Sex je spojen s dogou, alkoholem, atd.
Sex je spojen s nebezpečím
Sex je spojen s finančními prostředky či hmotnými statky, sex za peníze
Sex je spojen se sexuální závislostí
Trialismus (sex ve třech)
Sex je spojen s dobrodružstvím
Sex je spojen s prací, pracovním prostředím (nadřízený, podřízený)
Jiná možnost
142
Mnoho klientů se ptá, zda se bývalý partner vrátí. Na tuto otázku dostaneme odpověď
zde. V tomto případě je účelnější vytáhnout jen jednu kartu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
V tomto období na návrat nepomýšlí
Vrátí se, ale ještě si chvíli užije někde jinde
Pozdě jste zjistil/la, že byl pro vás ten pravý, už se nevrátí
Už o návratu přemýšlí
Je rád/ráda, že jste se rozešli, nebyl jste vhodným partnerem/partnerkou
Bude to zkoušet jinde a když neuspěje, vrátí se
Je to dané osudem jak to dopadne, nemáte to vědět
Vrátí se, ale zase odejde
Těžce se s rozchodem vyrovnává, ale nevrátí se
Bude možnost návrat řešit, jen to nesmíte pokazit
Nesmíte tlačit, jinak jej ztratíte navždy,ale lepší je nečekat, čekání je břemeno
Kdo si počká, ten se dočká. Když nebudete spěchat, vrátí se
Už na vás dávno zapomněl/a
Vrátí se nečekaně brzy, možná je už za dveřmi
Není co řešit, rychle zapomeňte
Není to zatím jisté, ale až mu současný vztah skončí, vrátí se
Nikdy o vztah nešlo, šlo jen peníze a ty už nemáte, proto se nevrátí
Pokud budete chtít investovat hodně peněz, bude to možné
Šlo jen o sex, už jste se okoukal/a
Vztah je dán osudem, není možné jej rozpojit, budete spolu
Měl/a jste něco pochopit, ale nepochopil/a, proto se nevrátí
Musíte se omluvit, potom se vrátí
Udělal/a jste neodpustitelnou chybu, proto se nevrátí
Nešlo o rozchod, pouze si musíte něco vysvětlit
Má pocit, že jste jej/jí podvedl/a, proto se nevrátí
Udělal/a jste chybu, ale máte možnost to napravit
Udělal/a chybu, raději se ale nevrátí, než by přiznal/a chybu
Udělal/a chybu, ale nepřizná to. Když budete škemrat, vrátí se
Buďte rád/a, že se nevrátí, nebyl/a pro vás vhodným partnerem/partnerkou
Na nic jiného než na návrat nemyslí
Čekal/a, že jej /ji budete přemlouvat, ale má už náhradu
Jiná možnost
143
O čem přemýšlí, na co myslí, co si představuje (Partner, bývalý partner, kamarád,
společník, naše okolí, atd. Zde je nutné zadat na co myslí KDO ve vztahu KE KOMU. Např.
konkrétní kamarád ke mně, ke kamarádovi, či jen obecně, jak si myslí, že smýšlím o něm/ní).
Otázka také může být: Jak zareaguje na to,co udělám.
1. Přemýšlí o tom, co se mezi váni stalo
2. O vás, chtěl/a by vás pochopit, zajímáte jej/jí
3. Něco nepříjemného se mu/jí přihodilo, tak má starosti
4. O tom, jak by vám pomohl/a
5. O tom, jak vydělat bez práce peníze, myslí jenom na peníze
6. Zda bude něco znamenat ve vaší budoucnosti
7. Zrovna není schopen/a o ničem přemýšlet, jen lenoší
8. O vašem kamarádovi, který na něj/ní udělal dobrý dojem
9. Jenom sní a hrozí, že prosní celý život
10. Chtěl/a by být právě s vámi,myslí jen na vás
11. Přemýšlí, jak vás zlikvidovat, ale nemá na to dostatek síly
12. Co by mohl/a udělat užitečného, většinou myslí pozitivně
13. O tom, jak by vás přelstil, když se mu/jí to nepovede, tak někoho jiného
14. Chce vám pomoci ale myslí, že vám to nepomůže
15. Chce vás podvést a připravit o peníze, myslí většinou negativně
16. O vaší kamarádce, která na něj/ní udělala dobrý dojem
17. O tom, co bude dělat dál když už s vámi nepočítá
18. O společném plánu, těší se na spolupráci
19. Donáší třetí osobě, co se od vás dozvěděl/a
20. Myslí na vás v dobrém, udělal/a jste dobrý dojem
21. Nemyslí si o vás nic dobrého
22. Jste mu/jí úplně jedno a tak to zůstane
23. Všechno jste pokazil/a, už nic od něj/ní nečekejte
24. Dá vám ještě jednu šanci
25. Neudělal/a jste něco dobře, chystá pomstu
26. Teď si chvíli chce od vás odpočinout, ozve se až později
27. Kuje pikle s několika osobami proti vám, dejte si pozor
28. Myslí jenom na sex
29. Chce vás zlikvidovat a pokud neučiníte proti opatření, podaří se mu/jí to
30. Zabývá se něčím jiným, než myslíte
31. Přemýšlí o vašem partnerovi/partnerce a není schopen/a myslet na nic jiného
32. Jiná možnost
144
Co si o vás myslí kamarád, partner, atd. (Možná otázka je jací jste, jaký je kamarád, přítel,
atd.) Podobně se lze zeptat v sekci se zvířaty, kde lze neobvyklým způsobem zjistit, jak vás
vidí a jak se cítí vůči vám.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jste lakomý/á
Jste štědrý/á
Nejste pro lidi čitelný/á
Jste dobrý člověk
Jste líný/á
Jste ovlivnitelný/á
Nemáte svůj názor, vše jen kopírujete
Jste přitažlivý/á
Máte duševní poruchu, že jste blázen
Jste lepší, než za jakého /jakou vás dříve považovali
Neumíte se ovládat
Pro druhé by jste se rozdal/a
Jste nepříjemný/á, panovačný/á
Jste příjemný/á, zábavný/á
Jste smradlavý/á
Jste charismatický/á
Jste kecal, syndrom barona prášila, nikdo vám nevěří
Jste velice úspěšný/á
Jste nepřitažlivý/á
Jste přímo božský/á
Jste slizký/á, odpudivý/á
Pomůžete když je třeba
Každého jen zneužijete
Jste velice chytrý/á a učený/á
Pomůžete jen když z toho něco máte
Jste schopen/a všeho, jak v dobrém, tak ve zlém
Jste podivín
Rádi vás poslouchají
Každý se vám raději vyhne obloukem
Máte v sobě zvláštní jiskru a zvláštní schopnosti
Raději s vámi nechtějí mít nic společného
Jiná možnost
Co brání seznámení, co nám brání ve štěstí
1. Antagonismus
2. Nepřátelství
3. Mrzutost
4. Odpor
5. Slabá vůle
6. Lhostejnost
7. Pocit zbytečnosti
8. Nezájem o vše
9. Strach
10. Neodpovědnost
145
11. Pocit bezmocnosti
12. Pocit viny
13. Hněv
14. Nepřijetí sama sebe
15. Závislost
16. Nepřátelství
17. Pocit odloučení
18. Vyčerpání
19. Nespokojenost
20. Pocit marnosti
21. Žal
22. Nejistota
23. Strnulost
24. Neschopnost začít
25. Neschopnost se zbavit problémů
26. Neschopnost udělat čáru za minulostí
27. Nedospělost - „zamrznutí v dětství
28. Nechuť dospět a přijmout odpovědnost
28. Neschopnost se radovat
29. Trudnomyslnost
30. Neschopnost se vyrovnat se sexuální orientací
31. Jiná možnost
146
ČÍNSKÝ HOROSKOP O PARTNERSTVÍ
V knize Čínský horoskop o partnerství jsem objevil jednu teorii, která stojí za
zmínku. Mohlo by to vysvětlit mnohé problémy ve vztazích, které jsou jinak nevysvětlitelné.
Už jsem se zmínil o mnoha faktorech, které vztahy ovlivňují, tady uvedu jeden, o kterém se
moc neví.
Podle této knihy ke každému znamení východního horoskopu náleží jedno, jehož je pánem a
další, jehož je sluhou. To podle autorů knihy platí v případě svatby. Proto se podle autorů
knihy svatební obřad mezi dále uvedenými znameními nedoporučuje. Kdo neví v jakém
znamení východního zvířetníku je, může tuto informaci najít v závěru knihy v příloze.
Krysa
Buvol
Tygr
Králík
Drak
Had
Kůň
Koza
Opice
Kohout
Pes
Prase
je pánem Koně
je pánem Tygra
je pánem Kozy
je pánem Kohouta
je pánem Králíka
je pánem Opice
je pánem Prasete
je pánem Hada
je pánem Krysy
je pánem Psa
je pánem Buvola
je pánem Draka
sluhou Opice
sluhou Psa
sluhou Buvola
sluhou Draka
sluhou Prasete
sluhou Kozy
sluhou Krysy
sluhou Tygra
sluhou Hada
sluhou Králíka
sluhou Kohouta
sluhou Koně
Podle výše uvedené knihy se těchto vztahů týká tzv. VEKTOROVÝ KRUH, který
zobrazuje především energetické vztahy v čínském horoskopu. Výše uvedené páry mají
charakter vztahu „pán a sluha“. Vektorový kruh podle této knihy je nejmocnější vztahovou
strukturou čínské astrologie. Vektorový kruh překrývá zákony manželských typů. V případě
vektorových neexistuje žádná vůle, žádná logika či intuice. Takové vztahy nejsou ovládány
rozumem, vznikají a rozvíjejí se mimo vůli člověka, nezávisle na jeho přáních, tedy
nevědomě. Vektorové vztahy jsou energetickou bouří, při které se nedá nastolit rovnováha.
Život v takovém vztahu se podobá životu na sudu střelného prachu, kde se může každou
chvíli stát něco zcela neočekávaného. Takové vztahy jsou většinou definovány jako „osudová
láska“, vášeň. Jen kdo to okusil (bohužel i já) ví, že to není láska, je to něco nevyslovitelného.
Jedním z paradoxů vektorového manželství je to, že nedokáží žít jeden bez druhého, bohužel
nedokáží žít ani spolu. Pokud je pánem muž a sluhou žena, má takový vztah větší šanci na
přežití, než když je to opačně. Lidé si vytvořili normu chování, která počítá s člověkem jako
svobodnou bytostí, ale vektorový kruh člověka svobody zbavuje. Neustálé nervové vypětí
v takovém vztahu vyvolává hádky, nevěru, žárlivost, snahu utéct pomocí alkoholu a drog.
Ukázalo se v praxi, že sluha „vypuštěný z vektorového svazku“ začne být okamžitě úspěšný a
to i v oblastech, ve kterých to ani nikdo nepředpokládal.
147
Autoři knihy tvrdí, že život ve vektorovém vztahu se dá zmírnit velkým věkovým rozdílem
mezi partnery, častějším odloučením, vykoupením se pánovi velkými příjmy. Problém je
v tom, že pán má vždy pravdu, proto nemá cenu nic dokazovat. Osud nejde zlomit a nelze
vybojovat prvenství. Lepší je znehybnět. V takových vztazích se často vyskytuje rozvod
s opětovným návratem. Tolik autoři.
Protože jsem se v takovém vztahu ocitnul bohužel i já, hledal jsem možnosti, jak se zbavit
nepříjemného pouta- pán-sluha. Řešení jsem našel, i když pro můj vztah pozdě – 3 měsíce po
jeho skončení. Ale ani to není náhoda a autoři v knize píší, že po rozpadu takového vztahu
najednou „sluhové“ ožijí a dosahují obrovských úspěchů a prožívají znovuzrození. Protože
jsem tento aspekt- pán-sluha nikdy nebral v úvahu, začal jsem se více zajímat o tento problém
až když nastal u mne. U jedné klientky jsem našel toto spojení s její matkou kdy matka byla
pán, dcera sluha. I v tomto případě se projevoval nepříjemný aspekt dosti výrazně a to tak, že
matka dceru zneužívala finančně a dělala z ní opravdu doslova svého sluhu. Brala si půjčky a
úvěry, na které nutila dceru dělat ručitele. Ani se nenamáhala půjčky platit, dceři se nesnaží
dodnes peníze splatit. Vypozoroval jsem, že se toto spojení PÁN-SLUHA nepříjemně
projevuje bez ohledu na svatbu i mezi kamarády a přáteli, rodinnými příslušníky, ale i
v pracovních vztazích.
Přišel jsem na řešení, kterým se toho zrůdné spojení zruší- svatba v kostele. Nevím jak je
to možné, ale věřím tomu, že to tak je a budu to doporučovat jako vyřešení výše popsaného
problému. Po svatbě v kostele „pánovitost“ pána mizí, takže by tento aspekt neměl překážet
v životě a ve vztahu. Pokud by první svatba byla rovnou v kostele, nepříjemný a zrůdný
aspekt- pán-sluha by se zrušil hned, ale nevadí svatba v kostele později, třeba po zjištění, že
jste v takovém vztahu po přečtení mé knihy. Pán přestane být „pánem“ hned po odchodu
z kostela. Ze zvědavosti jsem „postavil“ Rodinnou konstelaci na vztah pán- sluha a vyšla
zajímavá informace, že po svatbě v kostele se zruší takto sezdanému páru všechna ostatní
spojení s pány i sluhy. Proč zrovna v kostele. Nemusí to být kostel, ale stánek instituce, která
má dostatek členů. Přemýšlel jsem mnohokrát, jak je možné, že mi za doby komunistů prošlo
více, než bylo v té době obvyklé. Nebyl jsem chráněncem nikoho, ani „dobře zapsán“. Ale až
když jsem začal docházet na konzultace k jednomu faráři mi došlo, že velký podíl na mém
„štěstí“ má to, že jsem pokřtěn. Byl jsem pokřtěn po narození a patrně jsem se tím dostal do
„ochrany“ energetického pole této skupiny lidí- křesťanů. Je jedno,co dělali a dělají její
představitelé a jak se chovali a chovají a k jakému účelu křesťanství vzniklo. Důležité je, že
AKTEM KŘTU (kde jsem přesvědčen že záleží zejména na hodině tohoto aktu) jsem se stal
členem velké rodiny, která aniž si to uvědomuje chrání své členy. Proto by mohla stejná nebo
podobná skupina chránit své „ovečky“ po aktu svatby v kostele, co se týká zejména vztahů.
Z rodinných konstelací jsem vypozoroval další zajímavou skutečnost. Jsou určité situace
v životě, které mohou partnery spojit proti jejich vůli, někdy až do smrti. Dám několik
příkladů. V mé praxi bylo několik mužů, kteří své kamarádce, milence, partnerce svojí
duchapřítomností, dobrou intuicí či náhodou zachránili život. Jejich vztah se stal
nerozpojitelným. Není to tak jednoduché a musí se sejít tři aspekty, které tuto konstelaci
podpoří, aby tomu tak bylo. Dalším aspektem nerozpojitelnosti vztahu je dítě, ale i potrat.
Neznamená to, že se takoví lidé nemohou rozejít, ale v duchu zůstanou díky počatému dítěti
spojeni na duchovní úrovni až do smrti. Dalším zajímavým aspektem může být akt svatby ve
správný čas na správném místě. Jsem přesvědčen, že akt svatby třetině lidí vztah vylepší,
třetině lidí urychlí rozpad vztahu a třetině lidí ani nepomůže, ani neuškodí.
Při Rodinných konstelacích jsem si ověřil svojí teorii, že vztahy do určité fáze ovlivnit
můžeme, od určitého momentu ne. Aby se začali bavit dva lidé na ulici, musí se u nich sejít
jeden společný aspekt. Aby se sešli lidé ve škole jako žáci, musí být společné dva aspekty.
Spolupracovníci už musí mít tři společné aspekty, aby se lidé stali kamarády, musí se sejít
čtyři společné aspekty. Až do této fáze mohou všichni zúčastnění vše ovlivňovat. Aby se dva
148
lidé stali milenci, musí se přidat další- pátý společný aspekt, jehož vznik může ovlivnit pouze
žena. Zajímavé bylo při přechodu kamarádského vztahu do mileneckého to, že ti, co
představovali společné aspekty nutné pro navázání vztahu, jeden odešel a dva přišli. Tím se
stal z kamarádského vztahu milenecký a bylo přítomno pět aspektů, nutných pro vznik
mileneckého vztahu. Odchodem jednoho aspektu tvořícího kamarádský vztah se vysvětlilo,
proč se z bývalých milenců již nemohou stát kamarádi. Chybí jeden „kamarádský“ aspekt.
Pro názornost popíši, jak jsem konstelace prováděl. Postavil jsem jednoho muže a jednu
ženu jako zájemce o vztah a do řady jsem postavil 12 lidí, kteří představovali 12 aspektů (při
věštění mi vyšlo, že existuje dvanáct aspektů ovlivňující vztahy, když jsem postavil
v konstelaci 20 lidí, kteří představovali aspekty nutné ke vzniku vztahů, dvanáct z dvaceti
přišlo na můj pokyn, ať přijdou ti, kteří musí být u vzniku vztahů. Postupně jsem
pojmenovával o jaký vztah jde a kdo z představitelů aspektů měl pocit, že musí přijít ke
dvěma lidem, aby jasně definovaný vztah mohl vzniknout, přišel. Potom jsem se ptal
představitelů aspektů ovlivňující vztahy, zda si z nich může někoho vybrat jedna z osob,
která chce navázat vztah s druhou osobou, aby mohla navázat vztah. Do fáze kamarádské to
bylo možné z obou stran, do fáze milenecké to už bylo možné jen ze strany ženy. Aby se dva
lidé stali manželi, musí se sejít šest společných aspektů, aby vztah vydržel celý život, musí se
sejít sedm aspektů. Další aspekty až do dvanácti znamenají nějaké společné úkoly obou
partnerů vůči sobě či okolí.Touto metodou Rodinných konstelací, kterou provádím dva roky a
přesvědčil jsem se o vysoké účinnosti a efektivitě této metody jsem si potvrdil teorii, že
nemůžeme ovlivnit, zda a kdy budeme mít trvalý vztah, ani to, jak dlouho vydrží. Tím jsem
musel dát za pravdu svému kamarádovi astrologovi Štěpánu Alexovi který tvrdí, že osud náš
život ovlivňuje na 60% a náš „prostor“ co s tím uděláme je omezen 40%. Neznamená to, že
naše kroky, které např. pro seznámení děláme, jsou zbytečné. Pokud neuděláme ty správné
kroky, např. pro zbavení se závislosti na partnerovi, nemůžeme potkat jiného, třeba toho
pravého. Pokud nezvolíme tu správnou možnost seznámení, rovněž dobu, než jej potkáme,
prodloužíme. Špatnou či dobrou volbou našeho konání jen zkrátíme či prodloužíme určité
období. Stejně tak jsem přesvědčen, že je jen na nás, zda budeme spokojeni, šťastní,
pohodoví, atd., jak před vztahem, ve vztahu, tak po ukončení vztahu.
Současně přikládám z výše popsané knihy tabulku z čínské astrologie, jaký partnerům se
vyhnout a jací jsou to ti praví. Více si rozumí opačné póly, tedy JIN + JANG a stejné prvky.
.
Kovové roky končí číslicemi 0. Jangový kov je bílý,
1. Jinový stříbrný.
Vodní roky končí číslicí
2. Jangová voda je černá,
3. Jinová šedivá.
Dřevěné roky končí číslicí
4. Jangové dřevo je zelené,
5. Jinové modré.
Ohnivé roky končí číslicí
6. Jangový oheň je červený, 7. jinový purpurový
Zemské roky končí číslicí
8. Jangová země je žlutá,
.
9. Jinová zlatá
149
Váš prvek:
Oheň
Země
Kov
Voda
Dřevo
Vás živí:
Dřevo
Oheň
Země
Kov
Voda
Váš přítel:
Kov
Voda
Dřevo
Oheň
Země
Nemáte konflikt:
Oheň
Země
Kov
Voda
Dřevo
Vy živíte:
Máte konflikt:
Země
Kov
Voda
Dřevo
Oheň
Voda
Dřevo
Oheň
Země
Kov
. Ti na prvním místě jsou vždy ti praví.
Krysa si rozumí s Buvolem, Zajícem, Drakem, Psem, Kancem, Krysou, Hadem
měla by se vyhnout- Koni, Opici
Buvol si rozumí s Krysou, Kohoutem, Drakem, Buvolem
měl by se vyhnout
Ovci, Tygrovi, Psovi
Tygr si rozumí s Kancem, Koněm, Psem, Tygrem
měl by se vyhnout Opici, Koze, Buvolovi
Zajíc si rozumí se Psem, Krysou, Zajícem, Ovcí, Kancem
měl by se vyhnout Kohoutovi, Drakovi
Drak si rozumí s Kohoutem, Krysou, Buvolem, Opicí, Drakem, Hadem
měl by se vyhnout Psovi, Zajíci, Kanci
Had si rozumí s Buvolem, Kohoutem, Hadem, Drakem
měl by se vyhnout Kanci, Opici, Koze
Kůň si rozumí Ovcí, Tygrem, Psem, Koněm
měl by se vyhnout Praseti, Kryse ( s krysou navíc soupeří)
Ovce si rozumí s Koněm, Zajícem, Kancem, Ovcí
měla by se vyhnout Buvolovi, Hadovi, Tygrovi
Opice si rozumí s Drakem, Opicí, Psem
měla by se vyhnout Tygrovi, Kryse, Hadovi
Kohout si rozumí s Drakem, Buvolem, Hadem, Kancem
měl by se vyhnout Psu, Zajíci ( se zajícem navíc soupeří),
Pes si rozumí se Zajícem, Krysou, Tygrem, Koněm, Psem, Opicí, Kancem
měl by se vyhnout
Drakovi, Buvolovi, Kohoutovi
Kanec si rozumí s Tygrem, Zajícem, Ovcí, Psem, Krysou, Kancem, Kohoutem
měl by se vyhnout Hadovi, Drakovi, Koni
Pozn. OVCE = KOZA,
ZAJÍC = KRÁLÍK,
KANEC =´PRASE
150
MODEL ZACHOVÁNÍ ENERGIE
Protože vše souvisí se vším, v následující kapitole bude popsáno vše, co podle mé teorie s
energií v lidském organismu souvisí.
Když jsem se začal zabývat diagnostikou a zjišťovat příčiny nemocí, vycházel jsem
z jednoduchého principu : Živý organismus by měl mít ráno (po odpočinku) maximum životní
a fyzické energie. Životní energie = podle mé teorie je nutná k udržení života a mizí ze živého
organismu (květiny, zvířata, lidé atd.) smrtí. Životní energie je jakýmsi „palivem“ pro lidský
motor a když jsem se častěji zaměřoval na energii v lidském těle, měl jsem vizi přílivu energie
do organismu, jak je dle obrázku patrné.
Rozlišuji dva základní druhy energií: fyzickou a životní. Abychom se udrželi na nohou,
neměli bychom mít nikdy méně než 20 procent fyzické energie, ideální stav je ráno min. 50 100 procent, večer ne méně než 50 procent. Stejné množství bychom měli mít i životní
energie. To proto, že úbytek fyzické energie cítíme jako fyzickou únavu, ale úbytek životní
energie nikoliv, ten pociťujeme spíše jako „vnitřní“ únavu. Proto by měl každý člověk o této
energii něco vědět. Čím jsme starší, tím více práce máme s udržením fyzické energie svalové hmoty - přirozeným způsobem. Proto doporučuji s přibývajícím věkem více cvičit. K
získání fyzické energie je nutné mít v organismu dostatek vitamínů, minerálů a životní
energie a získáváme tuto energii pohybem (případně náhradním způsobem masážemi svalové
hmoty).
Životní energii přijímáme ze všeho okolo nás, zejména z toho, co je „živé“, jako stromy,
voda, zvířata, lidé, skály, zem, ale také při pohybu, ve spánku, z kosmu. Jsou lidé, kteří i
životní energii přijímají jen při pohybu.
Lidé zasvěcení měli oholené temeno, aby bylo přístupnější přílivu kosmické energie. Aby
energie z těla neunikla, měli lysinu zakrytu pokrývkou. V Tibetu se nemocným temeno holilo,
aby nemocná energie mohla lépe odcházet. Číňané pod tuto lysinu pletli copánek, který
napodoboval vodič pro odcházející negativní energii.
Každý člověk, zvláště nemocný, by měl znát svůj „model“ zachování energie, znát
možnosti, jak ji rychle v krizových situacích doplnit. Nemocný člověk má velkou spotřebu
životní energie, proto je nutné tuto energii zejména při těžkých nemocech doplňovat z
„náhradních zdrojů“, což jsou stromy či voda, kterou máme doma. Tvrdím, že životní energie
zejména ze stromů je léčivá. Pro někoho jsou lepším zdrojem energie tvrdá dřeva (pro
psychicky silnější), pro někoho měkká dřeva (pro psychicky slabší jedince), někdo lépe
přijímá energii z jehličnatých stromů, jiný z listnatých stromů.
Lidé nemocní (například upoutaní na lůžko), kteří nemohou doplňovat energii z přírodních
zdrojů (ani sprchováním, protože mají například ekzém), ji mohou doplňovat z náhradních
zdrojů - speciálními masážemi, hudební terapií, relaxačním cvičením, z lidí, ze zvířat.
151
Při meditaci musíme doplňovat energii tří polí – vitální, emocionální a mentální.
Při hudební relaxaci, vyzpěvováním energetických tónů působíme zvukem „AH“ na vitální
pole, zvukem „OH“ na emociální pole a zvukem „M“ na mentální pole. Vyzpěvováním těchto
manter se vybudí energie. Existují samozřejmě i jiné zvuky, frekvence, tóny, které vybudí
energii či léčí. Pro každého platí něco jiného a právě kyvadlem můžeme zjistit a najít keř,
strom či jiné médium pro nás nejvhodnější na dobíjení energie.
Abychom neonemocněli, neměla by naše energetická hladina (ale i hladina vitamínů a
minerálů) klesnout pod určitou hranici. Životní energie ráno se má pohybovat kolem 90 - 100
procent, ke konci dne by hladina energie neměla klesnout pod 50 procent.
Při náhlém stresu u psychicky slabších klesne hladina energie tak rychle a na tak nízkou
hodnotu, že se organismus patrně v pudu sebezáchovy „zablokuje“ vůči jejímu úplnému
vydání, abychom nezemřeli. Toto „zablokování“ bývá i postupné. Na „odblokování“ jsem
zatím objevil pouze akupresury - viz kapitola o akupresurách, a jsem přesvědčen, že
kdybychom tři roky po úplném „zablokování“ organismu žili v pohodě, organismus by se sám
postupně „odblokoval“.
Psychická pohoda
Nejúčinnější prevencí proti „zablokování“ je psychická pohoda, radost ze života,
schopnost se seberealizovat, žít s tím správným partnerem (či žít sám - viz životní úkoly), žít
na správném místě, dělat tu správnou práci, mít vyrovnanou hladinu mužského a ženského
principu, umět přijímat radost, cit, lásku, štěstí – ale umět vše i rozdávat, zkrátka umět žít,
což je největší umění. Udržet se v psychické pohodě je možné jen při dobré energetické
úrovni organismu a správné hladiny vitamínů a minerálů. Z praxe jsem si ověřil, že pro
mnohé přecitlivělé jedince je to nemožný a nadlidský úkol. Obecně platí, ve zdravém těle
zdravý duch, ale platí to i obráceně. Aby to tak mohlo být, je dobré vědět, co je naším
životním úkolem, což souvisí se seberealizací. Dále je nutné umět správně rozdělit čas na
práci a odpočinek.
ENERGIE
Základní a největší „proud“ energie shora jde do hlavy, rukou, zdola do kostrče, kterou
považuji za jakýsi „trychtýř“ pro energii. Potom jde tok energie rovnoměrně v menší míře do
zbylé části organismu. Pokud dojde například při úrazu ke zlomení kostrče (ale i jiné části
páteře), vznikne tím „blok“, který brání průtoku energie páteří až do hlavy a dále míšními
nervy do orgánů v té části těla, kde je „blok“ bránící průtoku energie. Takový „blok“ může
vzniknout i zánětem či nemocí orgánu, nejenom mechanickým pohmožděním či dokonce
zlomeninou páteře. Takže například při nachlazení či zánětu ledvin dojde k „bloku“ v oblasti
bederní páteře, tím se přeruší tok energií v těle a dochází k dalším problémům, jako například
k bolesti v oblasti bederní páteře, bolest prochází energetickými drahami do kyčelních kloubů
a do kolenních kloubů. Protože nejenom podle mé teorie jsou všechny orgány propojeny
navzájem s páteří a ze zuby, konkrétně může docházet k přerušení energetické dráhy zubů
spojených s ledvinami (přední zuby dole i nahoře č.1 a 2), k bolestem zubů, případně díky
oslabené dráze k nedostatečnému přísunu vitamínů a minerálů do konkrétních zubů, tím jejich
oslabení proti virům a proto ke kazům, leckdy i zevnitř zubu. Zevnitř proto, že zásobení zubu
energií, vitamíny a minerály jde do zubu energetickou drahou přes nerv zubu až do vnitřku
zubu, stejnou cestou se dostane do zubu vir, který způsobí kaz či zánět. Proto v tomto případě
152
ani kvalitní a pravidelné čistění zubů nezabrání kazu. Virů máme v těle mnoho, ale
obranyschopný organismus si s většinou z nich poradí, ale oslabený organismus virům
podlehne. K přerušení energetické dráhy od zubu do ledvin (či jiného orgánu od jiného zubu může dojít i opačně, například při úrazu, váčku, zánětu či kazu (může to způsobit i
amalgamová plomba) na zubu č.1 či 2. Amalgamová plomba se slinami v ústech tvoří malý
akumulátor, který trvale vyrábí slabý stejnosměrný proud, který může způsobit v orgánu, kam
dráha vede, i rakovinu. Díky přerušené energetické dráze od zubu přestane v dostatečném
množství proudit energie, tím i vitamíny, minerály a díky tomu snadněji dochází k nachlazení
či zánětu ledvin. Podle mé teorie musí být toky energií v organismu v rovnováze a při
porušení jedné energetické dráhy dochází po určité době k „zablokování organismu“ pro
příjem energií, vitamínů, minerálů, což se nejdříve pozná díky dysfunkci postižených orgánů,
později dochází k nemoci. Dysfunkce není většinou vědeckými metodami diagnostikovatelná,
ale lidé mají potíže, pro které jsou mnohdy považováni za simulanty a hypochondry. Tento
stav může trvat 3 - 12 let, než se dostaví nemoc, kdy je už mnohdy pozdě na jednoduché
řešení. Léčbou se některé energetické „bloky“ časem odstraní, jiné ne a v těchto případech
dochází k recidivě nemoci, nedoléčeným zánětům a tím k chronickým zánětům atd.
Živý organismus je malou „chemickou továrnou“, ale i „elektrárnou“, proto je v živém
organismu i elektrická energie, která je změřitelná běžným měřicím přístrojem. Jsem
přesvědčen, že organismus tvoří dvě energeticky samostatné poloviny, praváci mají
„oslabenu“ levou polovinu těla, leváci pravou. Protože jde o stejnosměrný proud, na pravé
ruce máme minusové pole, ne levé ruce plusové pole. Průchodnost elektrickým proudem se
mění v závislosti na psychice, čehož se využívá u detektorů lži. Stresem se stane to, že se
organismus „zablokuje“ pro maximální výdej (ale i příjem) energie (vitamínů, minerálů)
právě v „oslabené části těla a oslabených orgánech“ a polarita energie se v organismu
„přetočí“ opačně a „mými akupresurami“ lze docílit opětovného odblokování, „otevření
zablokovaného“ organismu pro příjem energií (vitamínů, minerálů). Polarita orgánů
označovaná jin-jang, souvisí s polaritou bylin, léků, potravin a stejně jako lidé více „plusoví“
si nerozumí se stejně polarizovanými jedinci, ani tak „plusový orgán“ nepřijme „plusově“
nabitou bylinu.
Živý organismus má i energii tepelnou, jejíž uvolňování (patrně i s možnou ionizací)
mnozí považují za AURU. Dále máme energii magnetickou a jsou jedinci, kteří mají energii
magnetickou tak silnou, že udrží i těžší předměty na svislém těle. Někteří jedinci mají
schopnost „vybudit“ kinetickou energii a posunovat předměty bez dotyku. Mnozí mají léčivou
energii, kterou „vyzařují“ až do vzdálenosti 3m od sebe, mnohdy si to ani neuvědomují a
touto energií nevědomě „léčí“ své blízké, se kterými žijí. Lidé, kteří mají duševní poruchu,
v mnoha případech „vysílají“ jakési nepříjemné elektromagnetické vlnění, které ovlivňuje
nepříjemně psychiku druhých lidí, mnohdy i zvířat.
Nevěřím na přijímání energií různými malými kamínky a různými předměty, protože podle
mne má energii jen to, co je živé. Různé kamínky, drahokamy, polodrahokamy mohou
ovlivňovat toky energií, což je možné využít - viz pyramidy.
153
STROMY A JEJICH VLIV NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Ze stromů je živý organismus schopen nejefektivněji přijímat energii mezi 11. až 17.
hodinou zimního času, 12. až 18. hodinou letního času.
Pokud se budeme přímo držet vhodného stromu, získáme zhruba 20 procent energie za 20
- 25 minut, sedneme-li si ke stromu a opřeme-li se zády o strom, pak 20 procent energie
získáme cca za 35 minut, pokud se budeme procházet lesem, 10 - 20 procent energie získáme
za 60 minut.
Energie mnoha stromů a keřů má léčivé účinky, například :
BŘÍZA - míza podpoří regeneraci mozkových buněk, proto je vhodná pro podpůrnou léčbu
roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, epilepsie atd. Příznivý vliv má bříza na žlázy,
zejména štítnou žlázu, gynekologické žlázy, početí.
SMRK - brzlík - růstový hormon
BOROVICE - slezina, tlusté střevo, dýchací ústrojí
JEDLE - na činnost ledvin a močového měchýře
CEDR - lymfatické a gynekologické žlázy
DUB - žlučník, játra, žaludek, dvanácterník
BUK - srdce, krevní oběh
JAVOR - tlusté střevo
HABR - krev, slezina
RAKYTNÍK - tkáně, vazivo, buňky imunitního systému
KAŠTAN - vhodný při léčbě rakoviny, nádorových a virových onemocnění
OŘEŠÁK - dýchací ústrojí, srdce
VAVŘÍN - PNS, hltan, hrtan, kostní dřeň, klouby
AKÁCIE - krevní oběh, prsní žlázy, nadledvinky
JASAN - krevní oběh, slinivka
HLOH - prostata, mízní cévy, mízní uzliny
JABLOŇ - dýchací ústrojí, krevní oběh, srdce
MERUŇKA - štítná žláza, klouby
TŘEŠEŇ - ledviny, žlučník, játra
VIŠEŇ - močový měchýř, prostata
ŠVESTKA - ledviny, dýchací ústrojí, krevní oběh, srdce, slinivka
SLIVOŇ - brzlík, krevní oběh, srdce, buňky imunitního systému
SLÍVA - močový měchýř, vaječníky, kůže, šlachy
BROSKVOŇ - ledviny, močový měchýř, ledviny
HRUŠEŇ - žlučník, játra, tlusté střevo, slinivka
JEŘÁB - prsní žlázy, brzlík
154
TOPOL - močový měchýř
VRBA - srdce, CNS, mozek
LÍPA - srdce, krevní oběh, dvanácterník, slepé střevo, slinivka, buňky imunitního systému
JILM - CNS, mozek
Pro ukázku i některé tropické stromy:
PALMA - štítná žláza, tkáně a vazivo, krevní oběh, srdce, prsní žlázy, prostata, zuby, dásně,
dutiny,CNS, mozek
OLIVOVNÍK - slinivka, nadledvinky, tlusté střevo, tenké střevo, žlučník, žíly
Pro někoho jsou lepším zdrojem energie tvrdá dřeva (pro psychicky silnější), pro někoho
měkká dřeva (pro psychicky slabší jedince), někdo lépe přijímá energii z jehličnatých stromů,
jiný z listnatých stromů.
Lidé nemocní, kteří nemohou doplňovat energii z přírodních zdrojů (ani z lidí, zvířat,
sprchováním), mohou energii doplňovat z „alternativních“ náhradních zdrojů - speciálními
masážemi, hudební terapií, relaxačním cvičením, v nižší hladině vědomí - energii tří polí –
vitální, emocionální a mentální, případně od lidí, kteří je drží za ruku.
Abychom neonemocněli, neměla by naše energetická hladina (ale i hladina vitamínů a
minerálů) klesnout pod určitou hranici. Ráno se má pohybovat kolem 90 - 100 procent, ke
konci dne by hladina energie neměla klesnout pod 50 procent.
Při náhlém stresu, u psychicky slabších klesne hladina energie tak rychle a na tak nízkou
hodnotu, že se organismus patrně v pudu sebezáchovy „zablokuje“ vůči jejímu úplnému
vydání, abychom nezemřeli. Toto „zablokování“ bývá i postupné. Na „odblokování“ jsem
zatím objevil pouze akupresury - viz kapitola o akupresurách a jsem přesvědčen, že
kdybychom tři roky po úplném „zablokování“ organismu žili v naprosté psychické pohodě,
organismus by se sám postupně „odblokoval“.
VODA
U vody jako zdroje energie je důležitá teplota, nejvhodnější je od 16 do 35°C. Ve vaně
vydrží energie maximálně 25 minut, pokud se sprchujeme, je v tekoucí vodě energie stále.
Maximální doba, po kterou je organismus z vody schopen přijímat energii, je cca 50 minut a
koupel či sprchu z důvodů příjmu energie lze 2x za den zopakovat. Cca za 20 minut
organismus přijme asi 20% energie, za 50 minut asi 35% životní energie.
Z vody se efektivně „nabíjíme“ mezi 12. a 20. hodinou. Maximální doba, po kterou z vody
přijímá organismus energii pod intenzivní sprchou (z moře, v rybníce, z řeky) je 50 minut, ve
vaně pak 20 minut, protože pak už je voda „vybitá“ a není dobré ve vaně být v jedné vodě
déle, protože bychom se mohli do „mrtvé“ vody znovu „vybít“.
Mám vypozorovanou souvislost s psychickou silou jedinců a vhodnými náhradními
zdroji energie. Psychicky silní lidé mají jako vhodnější zdroje energie tvrdší dřeviny a vodu
chladnější, psychicky slabší jedinci se rychleji „nabijí“ teplejší vodou a z měkčích dřevin.
155
ZVÍŘATA A LIDÉ
Ze zvířat a lidí není schopnost přijímat energii omezena časem. Určitě má většina lidí na
paměti návštěvu nemocného, kdy jej buď držíme za ruku nebo sám nemocný ruku natahuje
k návštěvě. Jsem přesvědčen, že je to jeden z důkazů, kdy podvědomě dáváme energii
nemocnému, on ji přijímá. Stejně tak z toho důvodu hladíme nemocné dítě. Jsem přesvědčen,
že rukama nejvíce energii dáváme i přijímáme, stejně dobře přijímáme energii v oblasti hlavy.
Z lidí jsme schopni v jednom kuse přijímat energii max. 20 minut (za tu dobu je organismus
schopen přijmout 12 - 15% energie), toto „dobíjení“ má smysl maximálně 3x opakovat
v průběhu jednoho dne.
Někdo potřebuje zvíře k vyléčení se z duševní, jiné fyzické nemoci, někdo proto, aby se
necítil sám, někdo jako zdroj energie. Vyložením tří karet můžeme zjistit, jaké zvíře je vhodné
pro nás, našeho ovdovělého rodiče, jaké zvíře nás harmonizuje, inspiruje, atd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Pes
Kočka
Kůň
Puma
Krysa
Želva
Had
Papoušek
Zajíc
Páv
Ryby
Včely
Kráva
Rys
Ještěrka
Jelen
Býk
Opice
Husa
Rak
Pavouk
Prase
Beran
Želva
Fretka
Slepice
Myš
Pštros
Kohout
156
30. Krocan
31. Koza
32 .Jiná možnost
SMYSL ŽIVOTA, životní úkoly:
Někdo má pouze jeden životní úkol, někdo dva a někdo deset. Tyto úkoly se mohou různě
prolínat a některé mohou být více, některé méně důležité, mohou se plnit v různých časových
úsecích. Některé úkoly máme plnit do svých například 25 let, některé od 25 let do 40 let,
některé od 20 souběžně do 65 let atd. Někdo může mít úkol založení rodiny až po 50 letech
svého života, někdo jen do 25 let, někdo do 25 let a potom znova po 50 letech svého života,
někdo až například po 60 letech svého života. Podle astrologů má každé období života různý
smysl.
Pokud ovlivňujeme druhé, vysíláme kmitočet 1 Hz. Tato informace se zaznamená do
mozku na určitém místě, které jsem našel kyvadlem. Pro toho, kdo se nechce zamilovat (či se
nechat jinak ovlivnit), by šlo vytvořit amulet, který by tyto signály „rušil“, stejně tak i
zesiloval. Myslím, že by šlo uměle tuto informaci „vymazat“ , neboť lze nalézt akupunkturní
místo, jež je „cestou“ k zaznamenané informaci v mozku. V této oblasti začínám
experimentovat a myslím, že by bylo velkým objevem tuto teorii potvrdit, neboť by tímto
způsobem bylo možné rychle a jednoduše „vymazat“ závislost na drogách, alkoholu,
automatech, partnerovi, práci atd.
Kdo není schopen vyslat nutné množství energie k získání partnera najednou, musí
partnera dobývat tak dlouho, až vyslané nebo přijaté nutné množství energie pro vznik vztahu
partner přijme. Stejně je to i obráceně, pokud někdo není schopen přijmout nutné množství
energie pro vznik vztahu najednou, musí být déle dobýván.
Ženy mají schopnost tuto energii přijímat i vysílat vyšší než muži. Proto ženy mohou snadněji
„dobýt“ muže než muži ženy. Schopnost vysílání a přijímání této zvláštní energie je dána i
věkem a je vyšší do zhruba 25 let.
LÁSKA je asi ten nejvyšší cit (kterým dáváme), jehož protipólem je nenávist (kterou
bereme sobě a někdy i tomu, koho nenávidíme, přičemž jsme ho paradoxně nejvíce milovali).
Nenávist je podle mne nevybitá sexuální energie, která je asi nejsilnější energií. Je to podle
mne nejsilnější pud, možná silnější než pud zachování života. To by mohlo být vysvětlením,
proč se více vraždí pro sex (sexuální pud) než pro chleba (pud zachování života). Proto zlé
skutky se lépe konají než dobré, protože při zlých skutcích jsme schopni vydat maximum
energie, zatímco na dobré skutky jen polovinu energie oproti té negativní energii.
Někdo má ve svém životě „plnit úkol“ takový, že k tomu musí být sám, jiný zase s
partnerem, nebo je také možné plnit partnerský úkol společně. Plnění těchto životních úkolů
je vlastně smyslem života. Abychom byli v průběhu života spokojeni, musíme průběžně plnit
tento životní úkol a abychom byli spokojeni v závěru života, musíme mít úkol splněn. Kdo
cítí, že úkol nestačí splnit, hledá pokračovatele plnění svého úkolu. Příklad zajímavého
životního úkolu je vybírat popelnice. Ti, co popelnice vybírají, se cítí svobodní a volní a k
tomu, aby se tak cítili, nenašli jinou formu života. Stejně tak zloději mají zvláštní životní úkol.
157
Obě skupiny těchto lidí vlastně pracují, aniž si to připouštějí. Zejména zlodějské „řemeslo“
patří k těm stresovým a obtížným úkolům. Tím jsem se dostal k tomu, že práce je tím
nejčastějším životním úkolem. Jsou však takoví, kteří mají za životní úkol nepracovat. Pokud
jsou to ženy, svůj životní úkol realizují za pomocí partnerů, kteří je živí a někdy za ně
provádějí i domácí práce. Pokud jsou to muži, opět se nechávají vydržovat zase ženami.
Protože mlčící většina schválila ŘÁD, který určuje, jak se má žít, tak ti, co se
VYMYKAJÍ, jsou považováni za nenormální. Někdy jde skutečně o duševní poruchu, ale
někdy o zvláštní životní úkol a tito lidé by měli mít právo od společnosti na pomoc, například
ve formě bydlení, finanční podpory atd., aby zůstali lidmi a nebydleli v kanálech, a někteří ze
sebe nemocné dělají, aby mohli žít v ústavech v lepších podmínkách než ti v kanálech.
Výkladem na tři karty můžeme zjistit naše životní úkoly.
A/ Příklady těchto úkolů, smyslu života (oblasti týkající se spíše pracovní oblasti)
1. Žít - doma - v zahraničí
2. Pracovat - doma -- mimo domov - v zahraničí
3. Tvořit - doma -- mimo domov - v zahraničí
4. Pracovat manuálně
5. Pracovat duševně
6. Dělat kariéru
7. Nepracovat
8. Cestovat
9. Hrát si
10. Neriskovat
11. Riskovat
12. Mít štěstí
13. Nemít štěstí, nebýt úspěšný
14. Být úspěšný
15. Nemít peníze
16. Mít peníze bez námahy
17. Mít peníze s vynaložením většího úsilí
18. Vyhrát
19. Meditovat
20. Vytvořit nějaké dílo umělecké, malířské, sochařské, literární, cestopisné, jiné
21. Učit se a vzdělávat se
22. Jít po „proudu, nechat se unášet možnostmi, které se nabízejí
23. Žít na okraji společnosti
24. Jít duchovní cestou, vzdělávat se duchovně
25. Sloužit druhým v různých podobách (prostituce, služebnictvo atd.)
26. Pomáhat rodině
27. Pomáhat druhým
28. Dohlížet na dodržování zákona
29. Soudit
30. Učit druhé
31. Mít společníky
32. Jiná možnost
158
Pokud vyjde jiná možnost, je nutné hledat další možnosti, stejně jako u ostatních
odpovědí.
B/ Smysl života, životní úkoly
1. Žít sám/a
2. Nežít sám/a
3. Nemít děti
4. Mít děti
5. Být slavný
6. Být úspěšný
7. Být známý
8. Pomáhat druhým
9. Škodit druhým
10. Duchovně se vzdělávat
11. Učit druhé
12. Vyhledávat problémy
13. Nevyhrát
14. Vyhrát
15. Být šťastný
16. Starat se o rodinu dlouho
17. Být partnerovi /partnerce inspirací
18. Pracovat s partnerem a vytvářet společné dílo
19. Vychovávat partnera/partnerku
20. Mít štěstí
21. Mít smůlu
22. Riskovat
23. Neriskovat
24. Jít duchovní cestou až do smrti
25. Pracovat až do smrti
26. Hrát si
27. Nepracovat
28. Brát život až přehnaně vážně
29. Brát život lehce, jako hru
30. Lehkost bytí
31. Těžkost bytí
32. Jiná možnost
159
JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM
Podle mého názoru je svět jedno velké divadlo a my všichni jsme jak herci, tak diváky.
Čím je kdo úspěšnějším hercem, tím má větší počet platících diváků a má víc peněz. Jedni
z nejúspěšnějších herců jsou tenisté, fotbalisté, hokejisté, ale i někteří zpěváci, skuteční herci,
skladatelé, případně výrobci zajímavých produktů.
Abychom byli úspěšní, musíme mít obchodní talent. To je základ.
Abychom vynikli, musíme mít magické schopnosti na vysoké úrovni, ale je k tomu ještě
zapotřebí splnění dalších dvou podmínek mimo nějakého umu.
Musíme mít charisma na vysoké úrovni a musíme mít štěstí. Štěstí je zatím
nedefinovatelný pojem, já štěstí vidím jako dobrou INTUICI, kterou musíme umět využít,
abychom vynikli. Abychom štěstí nepropásli, musíme se umět naší intuicí řídit, umět ji
poslouchat a využít této intuice ve správný čas na správném místě. Proto chápu, proč se
ŠTĚSTÍ znázorňuje jako „muška zlatá“. Kdo nechce, aby mu ulétla, musí ji neustále!sledovat
a mít intuici, kam poletí a jít jí naproti.
Štěstí je umět žít, umět být šťastný, radovat se ze života, být zdravý až do smrti (jak říkám
já, ideální je zemřít zdráv). Většina lidí neumí žít, „užívat život“. Je nutné žít tak, abychom při
ohlédnutí zpět nikdy nelitovali toho, co jsme udělali. Maximálně si můžeme postesknout pro
to, co jsme neudělali, ale i to je zbytečné.
Další základní podmínkou úspěšnosti je dělat to, v čem jsme schopní být úspěšní, což
mnohdy ani nevíme, zvláště pokud je někdo nadaný všestranně. Mnoho lidí je všestranně
nadaných, ale úspěšní či slavní mohou být jen v jedné činnosti. Další problém je v tom, že tu
správnou činnost musíme dělat ve správném místě ve správný čas. I když je nám dáno
dispozicí či talentem být úspěšnými například herci, jsme schopni vyniknout jen na určitém
místě, státě, městě atd. a navíc nemusíme vyniknout ve filmu, ale jen v divadle a obráceně.
Nejvhodnější místo pro práci či podnikání nemusí být totožné s místem, které je pro nás
nejvhodnější pro trvalý pobyt. Protože toto považuji za důležité, vymyslel jsem jednoduchý
test (který je v příloze), kterým si můžeme zjistit, jaký jazyk je pro nás nejvhodnější se učit a
orientačně to i napoví, v jaké zemi je pro nás vhodné žít.
Někdy k tomu, abychom byli úspěšní, potřebujeme jinou osobu, jindy více osob, a to z
různých sociálních vrstev. Někdy je to nepochopitelné a zdánlivě nelogické.
Co člověk, to jiný názor na to, co je to štěstí. Pro malé děti, které jsou spokojené v rodině,
je to vysněné autíčko či panenka, pro starší mít dokončené vzdělání v oboru, který si vysní,
pro ty, kteří dokončili vzdělání zase buď pracovat na tom, co je baví, nebo pro některé
nepracovat vůbec, pro ty, kteří jsou před důchodem, aby už byli v důchodu, ale pro všechny je
jedno společné - mít se dobře, být šťastní.
Zda to štěstí najdou v tom, co se jim ze snů podaří naplnit, není jednoznačné, ale myslím,
že většina lidí není šťastných, protože neumí žít. Opět zde vidím paralelu se zvyků nebo spíše
zlozvyků socialismu. Pamatuji se, že mnoha lidem vyhovovalo, že nemuseli pracovat, já
například tím trpěl a proto jsem (dnes už to mohu přiznat) měl jeden hlavní pracovní poměr a
pět vedlejších, abych byl vytížen. Navíc tehdy nebylo možné dělat to, co člověka bavilo, takže
platilo: „Není umění dělat to, co člověka baví, ale najít zalíbení v tom, co dělá.“
Normální člověk má zakódováno, že pracovat potřebuje. Proto práci považuji za hlavní
motor k životu. Protože jsme stvořeni k životu ve dvojici většinou (cca z 80 procent) s
opačným pohlavím, tak proto další motivací k životu je životní partner a poslední základní
motivací je potomstvo (u žen mateřský pud, u mužů pud zachování rodu). Na první pohled se
zdá být vše jasné a jednoduché, ale víme, že jednoduché to není. Aby bylo možné realizovat
výše uvedené tři podmínky k životu, je potřeba nejdříve vědět, jaké jsou naše možnosti, ty pak
realizovat. Plno lidí své možnosti nezná a snaží se realizovat nerealizovatelné a tím ztrácí
spoustu drahocenného času. Mimochodem čas považuji za nejdražší a v socialismu čas neměl
160
žádnou cenu, což dnes neplatí a mnoho lidí si to ještě stále neuvědomuje. Mnoho lidí stále
ztrácí čas v hospodách či u televize a podobně. Mnohdy ani neví, jak plodně využít čas a
mnoho mých známých nechápe, že pracuji 15 hodin denně proto, že mne to naplňuje a baví.
Pochopil jsem, proč jsem ztratil mnoho kamarádů a známých a proč se objevili jiní. Prostě
jsme si přestali rozumět. Nemohu se kamarádit s někým, kdo na jednu stranu nechápe, proč je
mým koníčkem práce a proč stále pracuji, ale plody mé práce mi závidí. Za socialismu se plno
lidí bálo projevit svůj názor. I dnes se setkávám s názorem, že je lepší dělat například
neschopného a chudého, i když je to naopak. To považuji za přežitek socialismu a je fakt, že
snadnější než peníze vydělat, je závidět druhému. Opravdu to bude trvat asi jednu generaci,
než se každý zařadí tam, kam má. Já ale odmítám hrát dál divadlo, které jsem musel hrát do r.
1989 a svým kamarádům tvrdím, že bych nebyl šťastný (za jakého se považuji), kdybych
nemohl jezdit autem, které se mi líbí, dělat to, co mne baví, či jezdit tam, kam mě to táhne a
kde se mi to líbí, aby mi náhodou někdo nezáviděl nebo abych se bál, že mě někdo bude
vydírat. Strach je těžký stres a mám plno kamarádů, kteří jsou schopní a bohatí, mají na drahé
auto a nekoupí si ho jen proto, že mají strach. To je strašné a ti lidé nejsou šťastní, protože
strach je břemeno. Jiný paradox je to, že jezdí navenek škodovkou a za třemi ulicemi mají
drahé auto. Ti opět hrají divadlo, ale i sami před sebou.
Je nutné si umět udělat radost a nemusí to být zrovna drahé věci či drahé zájezdy, které
nám radost mohou udělat. Měli bychom si umět udělat radost aspoň jednou za měsíc, třeba
maličkostí, „vyběhnutím“ ze stereotypu, procházkou, dobrým filmem, divadelním
představením atd. Nepovažuji za štěstí mít zrovna drahé auto či hodně peněz. I když peníze
dávají svobodu, znám mnoho lidí, kterým štěstí nepřinesly.
Abychom byli úspěšní, musíme pracovat ve správné oblasti a ve správném místě. To
můžeme zjistit výkladem na tři karty (z 32 ks karet)v níže popsaných možnostech.
Na co máme talent, v jaké oblasti shánět práci či podnikat, v jaké oblasti vyděláme
nejvíce peněz, najdeme seberealizaci, budeme nejvíce spokojení, (čím jsme byli
v bývalých životech) atd.
Nejdou popsat všechny možnosti, proto je rozdělení orientační a pomocí jednoduchého
výkladu lze dojít ke správné činnosti. Jiná možnost je vždy proto, kdyby nestačilo toto
základní rozdělení. Dále je nutné hledat, co je tou jinou možností. Je třeba hledat i v oblastech
podobných těm uvedeným. Jednotlivými dotazy lze zjistit, zda máme na zvládnutí studia
střední, případně vysoké školy (na tři až čtyři karty). Další možnosti jsou v kapitole talentů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Teolog, misionář, cestovatel
Historie, filosofie, knihovnictví, učitel, vychovatel
Psychologie, sociologie
Právo, soudy
Astrologie, vykládání karet, numerologie, grafologie atd.
Zoologie, biologie
Paleontologie, archeologie
Geologie
Armáda, politika, diplomacie
Hudba - hra na hudební nástroje, dirigování
Skládání hudby
Herec, moderátor, tiskový mluvčí
Novinářství, psaní, básně, texty k písním
Sochařství, keramika, sklo, šperkařství, modelování
Kreslení, grafika, architektura, fotografie, film, reklama
161
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Režie
Ruční práce
Kosmetika, kadeřnictví
Tanec, model, modelka
Sport
Jazyky, překládání, tlumočení, průvodce
Počítače, technika
Stavařství, rýsování, projektování
Elektrotechnika
Ekonomika, finance, burza, nemovitosti
Obchodní činnost, obchod, manažer
Hotel, hospoda, motorest
Potraviny, byliny, vitamíny a minerály
Lékař, lékárník, zvěrolékař
Cestovní ruch
Policie, státní správa
Jiná možnost
Kde žít, pracovat, atd.
Ale i kde je ideální místo pro dovolenou, pro pracovní kontakty, pro práci, pro život, pro
hledání partnera, pro nalezení vlastní identity, s výrobky jakých zemí máme obchodovat,
z jakého státu či oblasti by měla být firma kde najdeme práci, seberealizaci, (kde jsme žili
v bývalém životě, kde zemřeme) atd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Anglie
Irsko
Norsko, Finsko, Švédsko
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Holandsko
Dánsko
Belgie, Lucembursko
Španělsko
Francie
Portugalsko
Itálie
Řecko
Východní Evropa
Asie
Japonsko
Čína
Thajsko, Tahiti
Filipíny, Indonésie
Indie
Japonsko
Austrálie
Nový Zéland
Severní Afrika
162
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jižní Afrika
Kanada
USA
Mexiko, Kuba apod.
Jižní Amerika
Česko
Jiná možnost
Výkladem na tři karty zjistíme, jakého problému je dobré se zbavit, abychom byli
šťastní a dožili se vysokého věku.
Co je pro mne to nejdůležitější, co mám udělat, abych byl úspěšný, šťastný (nyní, za
měsíc, do roka, atd.- časový úsek je nutné zadat před otázkou, jinak vždy znamená nyní, hned,
co nejdříve, či obecně). Je možné vyložit i více karet, doporučuji tři, protože většinou je nutné
udělat změnu více oblastech, já věřím na číslo TŘI.
V níže uvedených odpovědích je možné se dozvědět, co pro nás znamená např. určitý dárek,
obraz, partner, přítel, ale i určité místo, dům byt, atd. Je možné se ptát, co pozitivního pro mne
znamená např. dárek od přítelkyně? Vyjde-li např. odpověď č. 2., znamená to, že dárek od
přítelkyně je pro mne amuletem, díky kterému se zbavím negativních myšlenek. Pokud se
budeme ptát opačně, tedy co negativního pro mne znamená dárek od přítelkyně, při odpovědi
č. 2 to bude znamenat, že na mne udělala voodoo a když si dárek ponechám, budu mít
negativní myšlenky. Je možné se i ptát, co negativního znamená např. nabízený byt realitní
kanceláří? Vyjde-li odpověď č. 2., znamená to, že tento byt pro mne není dobrý, protože při
pobytu v tomto bytě budu mít negativní myšlenky. Je možné využít jakékoliv karty, které
pokud nejsou očíslovány očíslujeme třeba fixem čísly 1 až 32.Opět je možné zkoušet se ptát
na mnoho nezodpovězených otázek i z jiné oblasti, např.: Co udělat, aby mi šlo podnikání
lépe, aby se mi dařilo ve vztazích, v životě, abych se dožil/a vysokého věku, abych se
zharmonizoval/a, atd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Být věrný nejenom sám sobě.
Zbavit se negativních myšlenek (R.K. – Rodinné konstelace).
Poslouchat svojí intuici, ne rozum.
Poslouchat rozum.
Začít se radovat ze života (R.K.).
Věnovat se duchovnímu rozvoji.
Začít si věřit, zbavit se nesebedůvěry (R.K.).
Začít vydělávat peníze, věnovat se práci (R.K.).
Naučit se relaxovat a odpočívat, najít vnitřní klid a harmonii /R.K.).
Začít hledat zdroje inspirace.
Věnovat se sobě a svým zájmům.
Realizovat své nápady.
Udělat změnu ve vztahu.
Udělat změnu v pracovní oblasti.
Přestat řešit problém, vzdát se všeho, čeho se křečovitě držíme (R.K)
Odpustit všem (R.K.).
Odpustit sobě, nedávat si vinu (R.K.).
Zbavit se strachu, nejistoty (R.K.).
Oslavovat to, co se povedlo.
Začít se dělit o problémy s partnerem, věnovat se partnerovi.
163
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Začít pečovat o fyzické tělo, zdravě jíst, cvičit.
Najít spolupracovníky na realizaci nápadu, sami na to nestačíme.
Poznat rodiče a rodinný systém, tím poznat a najít sám sebe (Rodinné konstelace).
Začít hledat přátele, utužovat přátelské vztahy.
Věnovat se přírodě, častěji navštěvovat přírodu.
Uchýlit se na chvíli k samotě, meditovat.
Najít sílu k řešení problémů a vyřešit je (R.K.).
Věnovat pozornost svým snům a zvláštním znamením.
Soustředit se, případně najít schopnost soustředit se (R.K.).
Věnovat se studiu, studovat.
Najít svobodu, osvobodit se od břemen R.K.).
Jiná možnost.
ŠTĚSTÍ
Abychom mohli být šťastni musíme:
- Umět žít je největší umění a protože se nikde neučí, máme k realizaci tohoto umu jen svoji
intuici, vzdělání, příklad z rodiny, příklady z okolí. Velice záleží na tom, do jaké míry nás
ovlivňuje OSUD a předpoklady dané geneticky - podvědomí, příklady z rodiny.Pokusím se
pojmenovat význam slova OSUD. Jsem přesvědčen, že pokud dojde k nerovnováze energií,
např. tím, že někoho zabijeme a nejsme potrestáni, může se to projevit u našeho partnera,
dítěte, vnuků, pravnuků tak, že mohou smrtelně onemocnět, stát se objetí vraždy, autonehody,
atd. Myslím, že nás ovlivňují až tři generace rodinného systému zpět, stejně tak svými skutky
budeme ovlivňovat další tři generace dopředu. Proto je dobré vědět, co se kdy našim předkům
přihodilo a je nutné se s těmito skutečnostmi vyrovnat. Na to musíme znát svoji identitu.
Jestliže někoho okradete, dojde k nerovnováze v rodinném systému, potom nejenom vám, ale
třeba vašim dětem či vnukům se nemusí dařit dobře. Abychom mohli být šťastní, je nutná
rovnováha alespoň v našem v rodinném systému.
Dále záleží na našem životním poslání, na našem životním úkolu, jak tento úkol plníme a
poměru OSUDU a toho, co bychom chtěli sami. Je možné se OSUDU bránit, pokud není
zrovna nejlepší a já si nemyslím, že je nutné trpět a nechat se osudem vláčet. Možná právě ten
NEPŘÍZNIVÝ OSUD je nám dán do vínku proto, abychom se naučili BOJOVAT nebo
dokonce může být naším úkolem bojovat se životem. Blíže v kapitole OSUD.
Abychom uměli žít, musíme se umět zbavit problémů, krizí, emocionálního poškození v
dětství, umět začínat znova. Umět začít znova je umění a jsem přesvědčen, že je možné k
tomu využít vhodných period, které se opakují vždy po určité době (osmi letech). Dále je
možné využít okamžiků například začátku soužití s jiným člověkem, svatba - pokud je tento
akt proveden ve správný čas a na správném místě, narození dítěte, nástup do školy vyššího
stupně ve správný okamžik, přestěhování ve správný okamžik na správné místo atd.
- Žít v místě pro nás nejlepším.
To je bez intuice obtížné zjistit, ale umí to dobří astrologové a zatím se daří i mně tato místa
zjišťovat. Mohou být různá místa vhodná na práci, jiná mohou být na podnikání, jiná na trvalý
domov a jiná na odpočinek, jiná na hledání životního partnera.
Jedna klientka se mě zeptala, kdy potká svého životního partnera, což jsem jí odpověděl.
Po čase přišla „reklamovat“ moji radu, a když jsem znovu zkoušel čas, vyšel ten samý, ale
tehdy jsem se ve spěchu zapomněl zeptat na místo, kde ho potká. To bylo velice důležité,
protože ona byla z Prahy a svého životního partnera měla potkat ve Skotsku a přesně jsem
164
určil místo. Patrně jí nebylo dáno osudem, aby tak jednoduše svého životního partnera našla a
když jsem tuto situaci s ní rozebral, sama podvědomě cítila, že jí to do Skotska táhne.
Jiný zajímavý příklad se stal jednomu představiteli velké automobilové firmy, který přišel
se stejnou otázkou. Jemu jsem řekl, že svoji životní partnerku potká za 14 dní mezi 20.00 až
23.00 a že nemusí jít OSUDU naproti, že „to“ přijde samo. On odpověděl, že za 14 dní (byla
to sobota) bude jako obvykle sedět sám doma a koukat na televizi. Po kritické sobotě v
pondělí jsem přišel do kanceláře a on již stál před kanceláří a čekal na mne s neuvěřitelnou
historkou : Prý jej nečekaně jeho kamarád pozval na ples do Vysokého Mýta právě na onu
sobotu, kdy jsem mu řekl, že potká svoji životní partnerku. Na ples jel a když si sedl ke stolu
cca ve 20.00 hodin, upoutala jeho pozornost krásná dívka u vedlejšího stolu. Prý se jmenovala
Jitka a abych mu řekl, zda je to ta pravá. Po „testu“ jsem zjistil, že ano, načež řekl něco
neuvěřitelného. „Ano, já jsem si to myslel, jenže jsem zpanikařil, znervózněl a nevím, kde
bydlí a ani jsem si na ni nevzal kontakt, tak tady mám mapu města a zjistěte mi, kde bydlí, já
ji jdu hledat!“ Tak propásl svůj „okamžik“.
- Umět odpouštět! Většina (podle mé statistiky 70% lidí) je emocionálně poškozeno z
dětství! Je nutné jako první odpustit svým rodičům, jinak se „problému“ nezbavíme (navíc
máme větší šanci onemocnět, protože neřešené nahromaděné problémy se někde projeví,
dříve či později) a toto břemeno s sebou vláčíme dál životem.Tím problémem může být
závislost na nevědomé úrovni! Vybíráme si partnery podle vzorů z naší rodiny. Pokud máme
dominantní rodiče, hledáme dominantní partnery podvědomě a stáváme se na nich dost často
závislí. Je nutné si přiznat, že pokud najdeme stejný „model“ jako byl rodič, je to náhrada za
tohoto rodiče. Navíc od tohoto partnera vyžadujeme víc než od rodiče, protože chceme i to, co
nám u rodiče chybělo. Proto je nutné odpustit i partnerovi, pokud jsme si jej vybrali (nebo
jsme jím byli vybráni) podle špatného modelu z rodiny.
Dále je nutné odpustit všem, kteří nám ublížili, protože potom zůstane nedořešený problém
už jen problémem těch, kteří nám ublížili. Samozřejmostí je požádat o odpuštění ty, kterým
jsme ublížili.
Dále je nutné:
(v této kapitole si můžeme výkladem na tři karty zjistit, v čem se můžeme zlepšit).
1. Pracovat v tom oboru či v té činnosti, ve které jsme schopni se seberealizovat.
2. Žít zdravě a být zdravý.
3. Mít reálné představy o životě a o partnerských vztazích.
4. Mít partnerský vztah podle našich představ a možností.
5. Umět radost nejenom přijímat, ale i rozdávat.
6. Umět řešit problémy.
7. Umět poslouchat, nemluvit jen o sobě, ovládat konverzaci.
8. Umět si přiznat realitu.
9. Nemít trpký výraz ve tváři, ale usmívat se.
10. Nemluvit s druhými povýšeně, neponižovat druhé a neurážet je.
11.Nevyžadovat neustále souhlasné přikyvování a souhlas se vším.
12.Dodržovat sliby, slovo obecně, tajemství.
13. Nemít požadavky „za každou cenu“ a nemanipulovat druhými.
14. Nelhat.
15. Nekritizovat vše a všechny bez poznání a vcítit se, dávat pouze vyžádané rady.
16. Nezesměšňovat druhé.
17. Nerozčilovat se a nepomlouvat druhé.
18. Nevyvolávat v druhých pocit viny - citově a psychicky nevydírat.
165
19. Projevovat úctu a city k druhým, umět dávat lásku.
20 Vážit si druhých a mluvit pozitivně, myslet pozitivně.
21. Nechat ostatní vyjádřit se a nepřerušovat hovor.
22. Umět se kontrolovat, dělat rozumné kompromisy.
23. Jednat s druhými jako sobě rovnými, vážit si práce druhých.
24. Umět správně používat peníze.
25. Být prospěšný svému partnerovi.
26. Nebýt závistivý.
27. Umět správně vybít sexuální energii.
28. Umět být dobrým rodičem.
29. Nebýt žárlivý, nemít žárlivého partnera.
30. Nebýt majetnický, nemít majetnického partnera.
31. Umět plánovat budoucnost - v krizi stačí na jeden den, ale optimální minimum je od
dvou měsíců do pěti let, samozřejmostí je u výchovy dětí do jejich dospělosti.
32. Jiná možnost
Protože mnoho lidí ani neví co je pro ně štěstí, sestavil jsem tabulku ze které je možné zjistit,
co je pro nás „to pravé“ štěstí:
Štěstí má mnoho podob a každý má jinou představu, co pro n ěj je štěstí. Otázky
mohou být: V jaké oblasti budu mít štěstí (když pro to něco udělám – když nic neudělám
nechám to „osudu“, když se spojím s…, přestěhuji….atd). Další otázky: Co pro mne bude
štěstí, co přijde „samo“, o co jsem přišel/a, že jsem nevyužil/a nabídky…., že jsem se
přestěhoval/a, že jsem se vdala/oženil, co mne čeká, o co se mám snažit, o co mám bojovat,
atd.Doporučuji vyložit tři až pět karet.
1. Zbavit se všech problémů
2. Udržet si dobré zdraví
3. Zbavit se nemoci, vyléčit se
4. Dožít se vysokého věku ve zdraví (více než sto let)
5. Mít zdravé dítě
6. Mít úspěšné děti
7. Děti se dožijí vysokého věku ve zdraví
8. Mít dobré vztahy s okolím
9. Mít dobré vztahy s okolím s rodinou, maximálně se seberealizovat v rodině
10. Mít radost ze života, užívat si života, umět plánovat budoucnost
11. Být úspěšný ve všem („na co sáhneme“, do čeho se pustíme)
12. Mít obchodní talent
13. Využít maximálně svůj talent, svých možností a dosáhnout uznání
14. Mít středoškolské vzdělání
15. Mít vysokoškolské vzdělání
16. Mít „osudem“ danou „lehkost bytí“
17. Maximálně se seberealizovat v pracovní oblasti
18. Zbavit se dluhů, splatit hypotéku, půjčky
19. Mít větší peníze (500.000 až 6milionů)
20. Mít hodně peněz (nad 6 milionů)
21. Mít vysněného ideálního partnera
22. Mít bydlení dle svých představ
23. Žít na ideálním místě,, v ideálním státě
166
24. Mít dobré postavení ve společnosti dle svých představ
25. Stát se známou/známým ve státě, kde žiji
26. Stát se známou/známým v celém světě
27. Stát se slavnou/slavným
28. Nastolení rovnováhy a harmonie, žít v harmonii a rovnováze
29. Být výjimečný/á a uznávaný/á
30. Mít štěstí ve všem, mimo sázení
31. Mít štěstí ve hře, v sázkách, atd.
32. Jiná možnost
Je dobré vědět, co nás nejvíce ovlivnilo, co nás poznamenalo, co nás brzdí v rozvoji, kde
je příčina problému, proč se mi nedaří ve vztazích, v pracovní oblasti, v životě, , co nám bylonebylo dané osudem, atd. Opět doporučuji vyložit tři karty, abychom se dozvěděli odpověď.
1. Okamžik početí
2. Porod, případně nějaká událost při porodu
3. Rozbroje rodičů
4. Rozchod rodičů
5. Rozchod s partnerem/partnerkou
6. Změna bydliště
7. Změna práce
8. Nemoc v rodině
9. Naše nemoc
10. Práce
11. Podnikání
12. Stres
13. partner/ka
14. Rodiče
15. Sourozenci
16. Kamarád
17. Ostatní příbuzní
18. Spolupracovník
19. Svatba
20. Dům, ve kterém žijeme
21. Byt, ve kterém žijeme
22. Sen
23. Film
24. Úraz
25. Setkání s určitou ženou
26. Setkání s určitým mužem
27. Přednáška
28. Zpráva
29. Změna systému
30. Válka
31. Církev
32. Jiná možnost
167
OSUD
Před 20 lety vznikla nová věda – o genech. Bylo objeveno, že člověk má 75 000 genů,
vědci se učí odhalovat jejich tajemství. Vědci se snaží najít gen, ovlivňující lidskou
inteligenci. Pokud se potvrdí, že takový gen existuje (podle mé teorie existuje a proto svým
klientům u ještě nepočatých dětí sděluji svůj názor nejenom i na IQ budoucích dětí, ale i na
jejich talent) bude možné vědeckými metodami osud ovlivňovat. Vědci už připouští, že
genetické vlivy existují. To znamená, že zděděná genetická dispozice ovlivňuje náš život.
Revoluce v molekulární genetice způsobuje velké množství nových informací, které se teprve
postupně budou zavádět do praxe. Předpokládá se nový způsob diagnostiky z genových
předpokladů k různým nemocem a tím bude možná i prevence. Myslím, že to je to, co
například astrologové a jiní věštci mohli nazývat osudem, aniž tušili, že se teorie předpokladů
někdy bude moci dokázat vědeckými metodami.
Zatím se nechce nikomu věřit, že existuje genetická složka inteligence, což by změnilo
nazírání na lidstvo. Mohlo by to vzít lidem chuť něco měnit, mohlo by vzniknout podezření,
že to co je, je předurčeno našimi geny a nedá se změnit. Vědec R. Plomin (přišel do Londýna
z USA) je přesvědčen, že existuje genetický předpoklad, tento gen hledá a myslí, že jej našel.
Jeho práce je nyní podrobována testům a už se začíná bouřit proti tomuto výzkumu nejenom
vědecká obec. Při těchto testech se zjistilo, že prostředí ani rodina neovlivňuje IQ, ale
ovlivňuje EQ (emocionální inteligenci) a tím rozvoj osobnosti. Tady se mohu trochu
pochlubit, protože totéž tvrdil na svých přednáškách již před šesti lety. Proto jsem tvrdil, že
umím zjistit IQ u plodu - protože se v průběhu života výrazně nezmění, zatímco EQ ano. R.
Plomin tvrdí, že i IQ je nám dáno geneticky a to veřejnosti vadí proto, že by se takovým
odhalením rozdělili lidé okamžitě do škatulek, ze kterých by do konce života nebylo úniku.
Tento objev bohužel potvrzuje teorii mého kamaráda astrologa Štěpána Alexy, že je nám osud
dán ze 60%. Trochu to podporuje i můj způsob diagnostiky, protože kdyby to tak nebylo,
nebylo by možné diagnostikovat ještě plodu v matčině těle dětem (př. ještě nenarozeným)
jejich schopnosti, IQ, případně zjišťovat dopředu pohlaví dítěte, atd., což dělám.
Výzkumem se dokázalo, že většina zvířat se přizpůsobí změně prostředí. Člověk byl
v dřívějších dobách také hodně přizpůsobivý, ale jsem přesvědčen, že dnes ne. Proto
předpokládám, že prostředí ovlivňuje kvalitu našeho života a tím i délku věku více než u
zvířat.
Podle mé teorie je vznik partnerských (ale i jiných) vztahů ovlivněn na 50% naším
jednáním. Podle mé teorie můžeme náš osud ovlivňovat na 50%, maximálně z 50% je dán,
výjimečně ze 70% a více.
Úvodem je třeba říci, že problematika v partnerských vztazích se týká většiny populace,
protože podle mé „statistiky“ má dobrý partnerský vztah pouze 10% lidí. Těchto 10% lidí
spolu žije a myslí si, že jsou pro sebe těmi pravými partnery navzájem.
Podle mého kolegy - astrologa Štěpána Alexy - můžeme svůj osud ovlivnit jen na 40%, ze
60% je dán.
Podle mne jsme ovlivňováni z jedné poloviny naším podvědomím a z druhé poloviny
postavením planet při narození, což dohromady tvoří náš „OSUD“. Informace v podvědomí
jsou nám dané z 80% geneticky a 20% je volný prostor na nové informace, nezáleží tedy na
čase a místě, kdy se narodíme. To tvoří 50% našeho osudu, který se dá ovlivnit na maximálně
30%. Druhých 50% našeho osudu je dáno časem a místem narození, dá se ovlivnit více
(zejména před narozením rodičem, protože lze dobrovolně zvolit místo narození a silnou vůlí
i čas narození, popřípadě i naplánováním početí) než podvědomí. Těchto druhých 50% našeho
osudu lze ovlivňovat od 20% do 75%.
168
Podle mé „statistiky“ je 75 % lidí ovlivňováno „HVĚZDAMI“ (osudem) do maximálně
50%, to je předpoklad, že se stane to, co se stát má. Druhých 50% záleží na nás, jak s tímto
předpokladem zakódovaným v nás naložíme. Pouze 25% lidí ovlivňují „hvězdy“ na více než
50%, tedy od 51% do nejvíce 75%. Události dané osudem na 75% je maximum a tito lidé
mají šanci vzdorovat pouhými 25% ! Je to málo, asi takový souboj s OSUDEM vyžaduje
hodně úsilí a protože je možné nepřízni osudu vzdorovat max. na 70%, je možné pouze
nepříznivé účinky zmírňovat. Předpokladem je to, že to buď víme (například od astrologa
apod.), nebo dobrou intuicí tušíme, ale hlavně máme zájem OSUD ovlivňovat v náš prospěch.
Příkladů z praxe mám mnoho, jeden konkrétní příklad se stal ve městě v jižních Čechách.
Patnáctiletého chlapce zabil podřezaný strom otcem. Tento chlapec měl v osudu, že zemře v
15 letech na úraz při práci a on otci s kácením stromů pomáhal. Zjistil jsem, že chlapec byl
„zablokován“ z dřívějších stresových situací a byl tudíž nepozorný. Kdyby se „odblokoval“ a
dal psychicky do pořádku, nemuselo to tak dopadnout. Ve své praxi zažívám případy, kdy
určitým lidem hrozí nebezpečí smrti až 5x za sebou ve stejném období po určitých cyklech a
když tyto okamžiky „přežijí“, již by neměl vzniknout stejný problém. Jedna klientka přišla s
tím, že má strach z něčeho a neví čeho. Za varování považovala to, že vždycky, když se
podívala na digitální hodiny, bylo na hodinách tolik hodin, kolik minut, takže čas vypadal
takto : 13.13., 12.12., 15.15., 02.02., 22.22. atd. Zjistil jsem, že klientce hrozí nebezpečí
autohavárie a důvodem je nevhodná barva auta - v konkrétním případě červená! Řekl jsem jí,
že nemůže mít červené auto a ona červené auto shodou náhod měla. Protože jí nebezpečí
hrozilo o prázdninách 1997, doporučil jsem jí, ať buď auto prodá nebo aspoň na prázdniny s
někým vymění za jinou barvu. Další případ jsem konzultoval s astrologem, kdy šlo o případ
roztroušené sklerózy osmnáctileté dívky. On tvrdil, že dívka ve 20 letech podle horoskopu
zemře. Já oponoval a řekl jsem mu, ať mi řekne další datum smrti v případě, že ji „zachráním“
svojí léčebnou metodou. Další krize by v tomto případě měla být v jejích 57 letech. To, že
jsou v „horoskopu“ takové mantinely, je důkazem,. že se dá vždy „něco dělat“ a i u svých
klientů, kteří chtějí vědět, kdy zemřou, říkám od - do a rozpětí, když uděláme pro naše zdraví
maximum, je až 30 let života navíc. Osud mohou více či méně ovlivnit akty, svatby, změny
jména, narození dětí, začátek školní docházky, ukončení školy, akt odpuštění, úmrtí v rodině
atd.
Pokud jsme vyšší mocí ovlivňováni do 50%, vždy máme na vybranou více cest a buď
intuice, naše přání nebo naše schopnosti nás navedou na tu cestu, kterou se vydáme. Pokud
nás OSUD ovlivňuje v určitých oblastech života více než na 50% kladně na tu správnou cestu,
stačí se nechat „unášet životem“ a proplouváme bez větších potíží. Pokud je tomu ale
obráceně, osudem je dána špatná cesta, musíme bojovat a to většina lidí nechce nebo neumí.
Potom máme problémy. Většina lidí se bohužel zařadila do nesprávných „šablon“ (hlavně
pokud si nevěří), kam si myslí, že patří, a to bez ohledu na to, na co mají. V
postkomunistických zemích se teprve takové „šablony“ tvoří a bude trvat 10 až 15 let, než se
všichni zařadí. Neznamená, že když je nám dáno osudem mít dobrou intuici a „štěstí“ na
práci, popř. podnikání, že stejné štěstí máme nebo budeme mít v partnerských vztazích.
Mnohdy je tomu právě naopak . Stejně tak neznamená, že když štěstí v určité oblasti máme
nyní, že jej budeme mít v budoucnu a naopak. Všichni lidé, jak jsem výše uvedl, jsou
ovlivňováni více či méně OSUDEM. Zjistil jsem, že námi „procházejí“ sinusoidy, a to
minimálně dvě, maximálně pět. Tyto sinusoidy jsou různě „silné“ ve spodní části - minusové
a různě silné v horní části -plusové a tyto „kopírují“ naše „štěstí či smůlu“ v určitých
oblastech našeho života. U koho tyto výchylky nejsou velké do plusu ani mínusu, není (pokud
sám silně osud neovlivní) schopen spadnout na hluboké dno, ale není schopen dosáhnout ani
výrazného úspěchu. Nemusí být stejné „vysoké“ plusy a stejně „nízké“ mínusy, ale většinou
tomu tak je a ze života známe hodně příkladů, kdy někdo „vylétl až do oblak“ a pak také spadl
až na zem. Tyto sinusoidy lze nakreslit a jdou vypočítat i astrologicky a znají je i
169
numerologové. Nevím, zda astrologové umí zjistit, jak tyto různé vlivy jsou silné, pokud
působí více vlivů najednou.
Například : můžete mít v horoskopu hezky „namalovaný“ předpoklad k založení rodiny,
astrolog zjistí, že současně vás negativně ovlivňují hvězdy v milostných vztazích. Pokud neví,
že negativní aspekt v milostných vztazích má větší sílu než positivní aspekt k založení rodiny,
musíte mít sami sílu tento negativní aspekt překonat. Pokud nebudete „bojovat“ s osudem
proti tomuto negativnímu aspektu v oblasti milostných vztahů, můžete propásnout kladný a
někdy jediný předpoklad k založení rodiny, protože třeba oba aspekty (jak dobré období k
založení rodiny, tak negace v milostných vztazích) probíhají bohužel současně. Je málo
platné, že negativní aspekt v milostných vztazích skončí dříve, než pozitivní aspekt k založení
rodiny, když potenciální partner negaci ze strany partnera nevydrží a najde si jiného partnera.
I kdyby s tím novým partnerem nebyl spokojen a rozešel se s ním, s původním partnerem
mezi tím může skončit vhodné období na založení rodiny. Pak se třeba i ti původní partneři
dají znova dohromady a založí rodinu, ale už to nemusí být tak kvalitní rodina, jako by to
byla, kdyby byla založena v tom správném čase. Někdy paradoxně může osud zasáhnout tak,
aby negativní aspekt v milostných vztazích bránil utvoření rodiny před vhodnou dobou a
dojde k tomuto aktu právě po uplynutí negativních aspektů, v době, kdy je vhodné období pro
založení rodiny. Také to může být tak, že pokud někomu není dáno osudem mít kvalitní
rodinu (protože jeho úkolem je něco jiného a kvalitní rodina by mu mohla bránit v plnění pro
něj důležitějšího úkolu), pro překážky dané negativním aspektem v milostných vztazích sice
rodinu založí, ale v nesprávném čase.
V astrologickém slovníku existuje výraz - faktor hromadného osudu. To je problém, který
znamená, že dotyčný, kterého se to týká, by mohl zahynout například v letadle, které se zřítí,
v autobuse (vlaku, metru, lodi nebo jiném prostředku hromadné přepravy), který havaruje, ale
i ve válce, povodních, zemětřeseních atd. Nemyslím, že pokud by se tato nepříjemnost
v horoskopu objevila, že se tragická událost musí zrealizovat, ale je třeba zajistit, aby se
člověk s takovým aspektem neocitl v nesprávný čas na nesprávném místě. Jsem přesvědčen,
že také nebezpečí hrozí cca 3x po sobě a pokud tyto situace člověk překoná, dále to již
nehrozí. K tomu jeden příklad.
Přišla mladá žena, že jí jedna, později druhá kartářka řekla, že zemře mladá v 25 letech.
Když se blížily její narozeniny, tak se přišla poradit, co má dělat, že má strach, že se věštby
vyplní. Mně vyšlo, že jí to sice hrozí, ale jen kdyby se ocitla na území bývalého Sovětského
svazu a to ještě jen v období březen až květen a tři roky po sobě. Vydechla si a občas zavolá,
že kartářky neměly pravdu a žije. V některých případech nás podvědomí „varuje“ a
dostáváme signály, že se něco děje nebo může dít, jde jen o to tyto signály rozluštit a nehodit
problém za hlavu. Již jsem psal například o tom, že mnozí klienti při pohledu na digitální
hodiny začali vidět stejná čísla nebo dvojice čísel, případně se zdají podobné sny několik nocí
za sebou, jiní mají pocit, že by něco neměli dělat či někam jít atd. Kdo má jakéhosi „anděla
strážného“, tak unikne problému díky „náhodě“. Zase uvedu jeden příklad. Jel jsem se ženou
autem na návštěvu a v autě jsem zjistil, že jsem zapomněl baterii do videokamery, kterou jsem
měl sebou. Chvíli jsem váhal, zda se mám vrátit domu a seděl jsem před domem
v nastartovaném autě. Nakonec mne žena přemluvila, ať se pro baterii vrátím, že se tak moc
nestane, když přijedeme o chvíli později. Vrátil jsem se a vyjeli jsme o 10 minut později. Za
první zatáčkou jsme byli nuceni zastavit pro havárii nákladního auta, které se právě před
deseti minutami převrátilo a leželo napříč celé vozovky. Okamžitě jsem si uvědomil, že
kdybychom vyjeli, jak bylo naplánováno, mohlo se auto převrátit na nás. Podobnou situaci
jsem zažil vícekrát, takže až po několika takových příhodách si člověk uvědomí, že to nebyla
náhoda. Známe případy lidí, kterým ujel autobus na letiště a „jejich“ letadlo se zřítilo atd.
Z praxe vím, že jsou jedinci, kteří svůj osud neovlivňují téměř vůbec a nechají se vláčet
dějem svého života, což je podle mého názoru v některých případech škoda. Opět z praxe
170
vím, že nadaní jedinci propásli svoji šanci vyniknout a stát se známými v různých oblastech.
Někteří si svůj talent uvědomí až poté, co jim tuto skutečnost oznámím. Někteří o tomto
talentu věděli, ale nevěřili si. Proto si myslím, že někdy není na škodu si nechat vypracovat
horoskop dobrým astrologem nebo se poradit s psychotronikem, abychom alespoň u našich
dětí nepropásli to, co naši rodiče u nás nebo co jsme propásli my. V této oblasti neradím
zůstat jen u alternativního zjišťování talentů, naštěstí již existují firmy, které se zabývají
zjišťováním talentu počítačovými testy, které by mohly seriózně odpovědět na otázky talentu
a schopností.
Bert Hellinger tvrdí, že naše snaha ovlivnit budoucnost může omezovat naši svobodu
stejně jako lpění na minulosti. Dále tvrdí, že jsme na omylu, když si myslíme, že jako členové
rodiny můžeme ovlivnit osud. Ať už věříme čemukoli, musíme se podrobit všemu, co
přichází, neboť i když budoucnost někdy můžeme ovlivnit, nemůžeme ji předurčit. Dále tvrdí,
že členové rodiny nemají špatné svědomí, když porušují skryté řády rodinné skupiny. Takové
přestupky se stávají zjevnými v utrpení, která způsobují, zejména dětem, které často trpí za
něco, co neudělaly. Dynamika rodiny svazuje všechny členy dohromady. Proto se každý člen
rodiny může zaplést do závazků, privilegií, myšlenek, pocitů, konfliktů a cílů ostatních.
Individuální štěstí a utrpení je omezeno v zájmu rodinného celku. Nevyřešené situace
z minulosti se projevují ve formě impulsivních činů a příliš intenzivních citů. Člověk, který se
ztotožňuje s někým jiným, má pocit, jako by nebyl sám sebou nebo jako by „ho něco
posedlo“.Kdykoli někdo projevuje neobvyklé intenzivní city, které neodpovídají situaci,
můžeme předpokládat, že je ovlivněn nějakou komplikací v rodinném systému. To platí také o
člověku, který reaguje nevysvětlitelným způsobem – jako by byl ovlivněn neviditelnými
konflikty a obavami. Lidé, kteří fanaticky věří, že mají pravdu, jsou často zapleteni do
problémů v rodinném systému. Když za něco bojují s přehnanou horlivostí, pravděpodobně
jednají za některého člena svého rodinného systému. Je-li v současné rodině nějaký obětní
beránek, lze předpokládat, že v předešlé generaci také byl nějaký obětní beránek. Jakákoli
přehnaná nebo nevhodná reakce může být projevem identifikace. Uvedu příklad:
Jistý mladík měl silné nutkání spáchat sebevraždu, aniž věděl proč. V ostatních ohledech
mu život připadal dobrý. Když o svých pocitech hovořil, řekl, že se jako malý chlapec zeptal
otce své matky: „Kdy umřeš?“ Dědeček se zasmál, ale ta otázka chlapce nepřestávala trápit.
Řekl jsem mu: „Tahle otázka patří někomu jinému ve vašem rodinném systému, ale vyšla
z úst nejslabšího člena a navíc se minula cílem. Musíme najít skutečného tazatele a také
člověka, jemuž je otázka určena“ Později bylo zjištěno, že chlapcův druhý děda měl dlouhý
milostný poměr se svou sekretářkou a že v téže době jeho žena dostala tuberkulózu. Otázka
tedy patřila dědovi z otcovy strany. Bylo snadné si představit, jak se musel cítit vůči své
ženě: „Proč neumřeš a neuvolníš místo někomu jinému?“ Dědečkovo přání se splnilo a jeho
žena umřela. Další generace si ve své nevinnosti dala za úkol, že dědečkovu vinu odčiní.
Nejdřív mu jeden z jeho synů zabránil využít příležitosti, jež mu poskytla smrt jeho ženy –
utekl s jeho sekretářkou. Pak jeho vnuk (ten, co chtěl spáchat sebevraždu) převzal onu
zlověstnou otázku, ale položil ji svému druhému dědovi a nakonec ji obrátil proti sobě. To
byla příčina jeho sebevražedných myšlenek.
Jsem přesvědčen, že jsem přišel na jednu zajímavou okolnost, která ovlivňuje náš OSUD.
Když jsem u svých klientů chtěl najít příčiny problémů, nebo úspěchů, zjistil jsem, že nejvíce
nás ovlivňuje hodina narození. Na toto jsem přišel náhodou, když jsem jednou sledoval
televizní zprávy kde ukázali foto člověka, který přežil pád dopravního letadla. Tehdy mne
napadlo vzít kyvadlo a zjišťoval jsem, co je na tom člověku tak zvláštní. Tato situace se
nedáno opakovala, když spadlo opět dopravní letadlo a přežil jeden dvouletý chlapec. Ve více
podobných případů mi vyšlo, že tyto lidi ovlivnila HODINA NAROZENÍ, že přežili. Ve
všech těchto zvláštních případech mi vyšla jako hodina narození 12.00 (ne letní čas). Proto
171
jsem se tímto problémem začal více zabývat a přišel jsem na to, že nezáleží, v kolik se kdo
narodil, ale kdy se měl narodit. Protože to málokdo ví, zda se narodil ve správném čase či ne,
nelze s jistotou říci, co nás čeká. Proto podle mého názoru tuto nejistotu nazýváme
OSUDEM.
Zjišťoval jsem dále, jak nás hodina narození ovlivňuje a např. slavní herci by mohli být
narozeni mezi 10.00 až 12.00, slavní zpěváci by měli být zrozeni mezi 9.00 až 10.30, atd.
Proto např. ti, kteří se narodí mezi 10.00 až 10.40 jsou slavní zpívající herci.
Samozřejmě nás ovlivňuje i den, rok, místo narození, ale v poměru k času to podle mé
teorie není tak důležité. Problém je v tom, že důležitý je čas, kdy jsme se měli narodit, ne kdy
jsme se narodili. Jako příklad uvedu okolnosti narození jedné ženy. Narodila se 6. října a její
matka tvrdila, že byla stejně jako její bratr počata v polovině února. Protože matka měla
názor, že znamení štíra, ve kterém se obě děti měly narodit, je špatné znamení a že nemůže
dopustit, aby se její děti v tomto znamení narodily. Je zvláštní, že dokázala docílit silou vůle,
aby obě děti porodila dříve. Když jsem nechal posoudit astrologa data jejich narození, zjistil,
že obě děti mají ve svých horoskopech více „štírovských“ aspektů, než leckteří štíři. Tím chci
říci, že asi jenom polovina lidí se narodí ve správný čas. Ostatní se narodí buď dříve, nebo
později. Rozdíl může být v hodinách, ale i dnech a týdnech, dokonce v měsících. Nejenom
proto nevěřím na souvislosti našeho osudu se znameními zvěrokruhu a samotné horoskopy,
které myslím určují spíše předpoklad, ne co se skutečně stane. Proto také málokterý astrolog
dopředu z horoskopu (pokud to nebyl současně astrolog a současně věštec) vyčetl někomu
jeho slávu a pád, ale většinou (alespoň podle mé zkušenosti) až po té, co se to stalo to uměl
dobře zdůvodnit.
Platilo, platí a bude platit, že jsou lidé, kteří mají štěstí a lidé, kteří mají smůlu. Ti druzí
by měli dělat něco pro to, aby aspoň zmírnili nepřízeň osudu dostupnými prostředky, jako
např. meditace, skupinová terapie- Rodinné konstelace, atd. Abychom tak mohli učinit,
musíme o tom vědět. Kdo se ptá, ten se dozví. Ne u všech případů lze negativní důsledek
omluvit slovy: „Byl to osud“.
Z těchto zkušeností jsem přesvědčen, že za slovem osud je skryto mnoho aspektů – těch
základních je dvanáct. Nejvíce náš život ovlivní hodina narození, hodina kdy jsme se měli
správně narodit (většina lidí se nenarodí ve správný čas – hodina, den, měsíc, správný čas se
zjistí zpětnými propočty důležitých událostí v životě a je nutné se dostat k datu početí a od
tohoto je nutné se znovu dostat ke správnému času narození), jméno, místo narození, den
narození, měsíc narození, rok narození, místo kde žijeme, místo kde pracujeme,
genetické předpoklady, rovnováha rodinného systému min. 3 generace zpět, s kým
žijeme, děti, vzdělání, atd. Z toho vyplývá, že mnoho toho na našem „osudu“ změnit
nemůžeme, ale jsou aspekty, které ovlivnit můžeme- nejvíce změnou jména (příjmení či
obojího). Protože vše souvisí se vším, i tato zdánlivě nepatrná změna jednoho aspektu z
mnoha může znamenat hodně.
172
AMULETY
K čemu potřebujeme amulet, talisman, partnera, auto, dům, byt, zvíře, změnu, atd..
Nejdříve jednoduchým výkladem zjistíme, zda amulet-talisman potřebujeme. Pokud vyjde
ve výkladu že ano, můžeme zjistit, zda nám pomůže a potom už zjišťujeme, jaký tvar, jakou
barvu (je uvedena na každé kartě), jaký materiál, což je uvedeno v základním výkladu. Pokud
nám vyjde v předchozích odpovědích problém, je možné se rovněž ptát, zda vhodný amulet
pomůže eliminovat důsledky. Můžeme se rovněž ptát, zda náš amulet je účinný, případně
proti čemu. Odpovědí,proti čemu nás amulet ochrání, je hodně, je dobré si buď intuitivně
vybrat sekci, ve které budeme hledat odpověď nebo výkladem můžeme dojít k té správné
sekci, kde je pro nás ta správná odpověď. Vždy je možné se ptát i obráceně, to je: Jak je pro
mne vhodný dárek, která jsem dostal/a? Potom může následovat otázka: Co mi dárek
„přinese“, či naopak „vezme“, př. co způsobí. Další možné otázky jsou: Jak mne ovlivní (co
způsobí) SPZ mého vozu, číslo domu, město, stát, kamarád, partner, atd. Na tyto otázky se zle
ptát i v jiných sekcích.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
K dosažení úspěchu
K inspiraci
K posílení sebedůvěry
Ke zvýšení psychické síly
Ochrana proti negativní energii zemřelých
Ochrana proti negativním projevů lidí
K udržení či lepšímu příjmu životní energie
K napojení na universum
Pro dosažení finančního úspěchu
Ochrana před úrazem
Ochrana obecně před nebezpečím
Ochrana proti nepřízni osudu
Aby se podařilo početí
Pro zharmonizování duše a těla
Jako ochrana před nemocí
Pro probuzení se snu do reality
Abychom byli schopni změny
Pro přijmutí sebe a své duše
Pro zlepšení schopnosti komunikace
Ochrana při řízení vozidla
Pro otevření se v citové oblasti
Pro zbavení se strachu
Pro zbavení se fobie
Pro ochranu před smrtí
Pro zvýšení citlivosti
Pro komunikaci se zvířaty
Ochrana před woodoo
Ochrana před zloději
Pro vyléčení se z nemoci fyzické
Pro vyléčení se z nemoci duševní
Ochrana před „faktorem hromadného osudu“ (pád letadla, hromadné havárie, ter. útok)
Jiná možnost
173
Amulety, talismany
Pokud ve výkladu vyjde, že by byl nutný či vhodný amulet nebo talisman, je možné pomocí
originálu karet zjistit, jakou by měl mít barvu a podle následují tabulky i tvar. Je dobré se ptát,
zda má být amulet jednobarevný, či je vhodnější kombinace barev.
1. 
19. †
2. 
3. 
20.
21. ♥
4. 
5. 
6. 
22.
23. 
24. 
7.
8. 
9. 
25. ◑
26. 
27.
k
10. 
11. 
28. ◮
29. ◧
12. 
30. ∞
13.
14.
15.
16.
17.
18.
31. 
32. JINÁ MOŽNOST
♪




174
SMRT
Konečné řešení je smrt – zánik jedince, u něhož vymizí známky života, mizí naše
osobnost. Smrtí se zabývají lidé v různých okamžicích a etapách života. Dost lidí má strach
ze smrti. Je asi těžké myslet a představit si vlastní smrt. Je to téměř nepředstavitelné, že potom
už nic nebude. Možná i proto mnoho lidí uklidňuje teoretická existence budoucích a bývalých
životů, což dokazují svými dotazy mí klienti. Nejenom to mne inspirovalo k napsání knihy O
životě a smrti z mého pohledu. Myslím, že strach ze smrti má souvislost s psychickými
problémy a vypozoroval jsem, že čím lépe jsme na tom psychicky, tím na delší dobu
plánujeme budoucnost. K dlouhodobému plánování budoucnosti smrt nepatří a nepřipouštíme
si ji. Když se člověk maximálně seberealizuje a má dobrý psychický stav, nemá čas přemýšlet
nad smrtí. Myslím, že i když existence bývalých a budoucích životů je zatím neprokazatelná a
tím diskutabilní, jsem přesvědčen, že energie živého organismu jen tak nezanikne. Důkazem
jsou příběhy lidí, kteří poznávají oblasti, v nichž jsou poprvé v životě atd. Napsal jsem knihu
Tak to nebylo, kde jsem popsal například i smrt Jana Masaryka (nyní se po pěti letech od
napsání mé teorie o jeho vraždě moje verze potvrdila ) a další podrobnosti z jeho života (a
života dalších lidí), které jsem neznal a nikde před položením otázek ani nečetl. Historik
potvrdil mnou uvedené odpovědi. Nebylo by možné, abych správně odpověděl na otázky
okolo zemřelých, kdyby neexistovala jakási energie po zemřelém, na kterou se svým
podvědomím „napojím“. Úvodní kapitolu z této knihy uvádím na konci této knihy. Mimo
jiných teorií existuje i teorie, že buňky lidského organismu jsou tvořeny atomy, které jsou na
zemi od počátku. Stále se vyměňují a recyklují. Takže energie našeho těla byla kdysi energií
rostlin, zvířat. Tato teorie podporuje moji teorii o vzniku člověka, kdy tvrdím, že jsem prošli
celým vývojem od nejjednodušších organismů po složité.
Poznatky ze ztráty vědomí u pilotů při vysokém přetížení jsou podobné zážitkům
umírajících. Extrémní přetížení i stavy blízké smrti mají za následek pocit pobytu v tunelu se
světlem na konci. Je to patrně způsobeno nedostatkem kyslíku v mozku a díky tomu nervové
buňky zrakové oblasti začnou vysílat náhodné signály, což dělá vjem jasného světla a pocitu
v tunelu. Dost pilotů zážitky se ztrátou vědomí popisují jako příjemnou euforií. Tato euforie
je způsobena patrně chemickými látkami podobné opiátům, které mozek vytváří k překonání
akutního stresu a bolesti. Tyto látky způsobují i halucinace v oblastech spojených s pamětí a
emocemi.
Smrt nastává například při ztrátě cca 12% tělesných tekutin (velbloud vydrží ztrátu 40%
tělesných tekutin), při nezvratném poškození mozku, pokud chybí kyslík déle než 5 minut Je
jasné, že ke smrti dochází v okamžiku, kdy organismus nemá podmínky k životu.
Vypozoroval jsem (viz kapitola o vzniku nemoci), že máme mít ráno maximum - cca 100%
životní energie, večer cca 75%, k odpočinku a spánku je nutné minimum okolo 50% životní
energie, současně je nutné určité množství fyzické energie a biologicky důležitých látek.
Těžce nemocný organismus je podle mé teorie „zablokován“ pro přijímání energií, vitamínů,
minerálů a biologicky důležitých látek. Z mojí praxe se potvrdilo, že když klesne hladina
životní energie pod 15%, nelze již organismus „odblokovat“ a takový člověk do tří dnů až tří
týdnů umírá.
Zvláštní skupinou jsou potraty. Pokud jde o umělé přerušení těhotenství, je to akt, který
muže posílí, pokud o něm neví. Pokud o potratu ví, zanechá to v podvědomí problém, stejně
jako u těch, co potrat provádí. Proto je nutné i s partnerkou provést akt rozloučení s nežijícím
plodem. To může mít různé formy, nejjednodušší je zapálit společně svíčku na pomyslném
hrobu a chvíli postát a „meditací“ se rozloučit se zemřelým plodem. Pokud se akt rozloučení
175
(a tím jakési odpuštění plodu nám za to, že nežije) neprovede, hrozí nám problémy
v psychické oblasti, později zdravotní problémy.
Při rodinných konstelacích se smrt opakuje téměř v každé konstelaci, takže je mnoho
příkladů, co se děje po smrti a kde energie zemřelého je. Musím se přiznat, že jsem začal
Rodinné konstelace dělat proto, abych získal poznatky do knihy O životě a smrti. Je až
neuvěřitelné, jak se potvrzují stále dokola podobné zkušenosti např. se zemřelými, které např.
pozůstalý partner nechce „pustit“. Proto se např. mnoho žen po smrti manžela nemůže později
seznámit, protože vlastně partnera mají v onom zemřelém. V jednom případě představitel
zemřelého manžela jedné klientky řekl, že žije a každý večer si s ní chodí lehat a zahřívá ji.
Klientka, která děj sledovala užasle vykřikla, že to je pravda. Stejně tak mám mnoho příkladů,
kdy se potvrzuje kdy a komu z rodiny se energie zemřelého znova narodí, či zda se pozůstalý
a zemřelí sejdou až po smrti pozůstalého. Většinou se potvrzuje, že zemřelé děti se znova rodí
buď stejným rodičům, či jejich dětem. Skoro ve všech případech se potvrzuje, že energie
zemřelých, pokud se s nimi nechceme rozloučit (či ony s námi), brání pozůstalým v radosti ze
života. Při rekonstrukci úmrtí lze z konstelací vypozorovat, zda hrál roli osud, zlomyslnost,
neopatrnost, nemoc či jiný aspekt. Je to úžasné divadlo, které doporučuji všem zažít. Jsem
přesvědčen, že konstelace nás posouvají na vyšší příčky v duchovní oblasti a dá se vysvětlit
nevysvětlené. Z praxe své klientely vím, že „nevysvětlené“ je břemeno, takže ani tak nezáleží
na tom, zda „to tak bylo“, ale že se vysvětlí něco, co nás zbaví onoho břemene. Kdo nemá
vyřešen problém se zemřelým, může jej dořešit při konstelaci. Nejde o žádné vyvolávání
duchů, ale kdo to nezažil, neuvěří.
Koho zajímá, jaká smrt nám hrozí, může vyložením tří karet zjistit odpověď. Jiná
otázka je jakou smrtí zemřeme. Otázka může být, jakou smrtí jsme zemřeli v „bývalém“
životě, zemřeli naši příbuzní, ti, jejichž smrt nebyla vysvětlena, atd. Z rodinných konstelací se
ukazuje, že nevysvětlená smrt je problémem a zátěží pro celou rodinu. Při konstelacích se daří
příčinu smrti objasňovat.
Pokud nevíme, co nám hrozí, nemůžeme tomu předejít.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Smrt sešlostí věkem
Smrt pomalá těžkou nemocí
Smrt rychlá nemocí
Smrt nemocí po úrazu
Smrt nákazou, infekcí od lidí
Smrt způsobená stresem, psychickým přetížením
Smrt způsobená přílišnou radostí
Smrt vlastní vinou v opilství, pod vlivem drog, léků
Vražda
Sebevražda
Smrt vlivem nechuti žít – nevědomá pomalá sebevražda (bulimie, drogy, kouření,atd.)
Fyzickým přetížením
Při porodu
Při potratu spontánním
Při umělém přerušení těhotenství
Při operaci
Utonutí
Uhořením
Sebeobětováním, smrt za ideu, názor
176
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Nešťastná událost- letecké neštěstí (autobus, vlak, loď)
Nešťastná událost – zemětřesení, přírodní katastrofa, voda, zřízení budovy
Úderem blesku
Teroristický čin
Výbuch plynu
Vlastní zavinění při autonehodě
Cizí zavinění při autonehodě
Nákazou, infekcí, epidemií – od zvířat
Na komunikaci jako chodec cizím zaviněním
Smrt pádem tělesa shora (např. taška ze střechy, atd.)
Smrt otrávením se jídlem, pitím, atd. (houby, unikající plyn, zkažené potraviny)
Smrt zasažením el. proudu
Jiná možnost
ZBAVENÍ SE PROGRAMŮ Z PODVĚDOMÍ
Za jednu z možných terapií se považuje terapie pomocí ionizovaného vzduchu. Prodejci
ionizátorů tvrdí, že testem osob se potvrdilo, že stoupla výkonnost osob, kteří byli vystaveni
působení vzduchu s kladně nabitými ionty. Podle mne má ionizovaný vzduch příznivé účinky
na žaludek a činnost žláz, ale nejsem přesvědčen, že by výsledky byly tak výrazné. Co se týká
bylin, tak je několik způsobů jejich užití. Při aromaterapii se využívá účinků vdechováním,
ale i vtíráním či koupelí. Příprava bylin je také umění a většina bylin snese teplotu vody od 50
do 70°C. Některé byliny dokonce musíme užívat bez tepelné úpravy, to znamená jíst je
syrové, případně sušené nebo požívat extrakt získaný lisováním či louhováním. Aby to nebylo
tak jednoduché, tak v užívání bylin hraje roli jin-jang bylin (bližší informace v kapitole o
stravování), proto rady o bylinách obecně považuji za vědu a proto v této oblasti nejde dát na
rady jednotlivců, kterým něco „někdy pomohlo“. Jsem přesvědčen, že může dojít
k předávkování některými bylinami, takže jsou nutné přestávky při dlouhodobém užívání.
Jedna farmaceutická společnost začala testovat všechny rostliny, keře, stromy, houby na
všechno živé. Vývoj jde rychle kupředu, takže snad se jednou díky vědeckým metodám
sjednotí názor na pěstování, přípravu a užívání bylin.
Z bylin na psychiku se doporučuje třezalka a meduňka. Z třezalky se vyrábí potravinové
doplňky i léky a lék na depresi. Podle nejnovějších výzkumů se nedá třezalkou předávkovat a
není návyková. Podle mne snese teplotu vody 70°C a doporučuji ji užívat cca 1 hodinu před
spaním.
Další možnosti skýtá ozónoterapie, různé masáže, cvičení (například jóga, ťai chi, aikido,
tanec), akupunktura, akupresura, léčení barvami, uměním (arteterapie), hudbou,
psychoterapie, hypnoterapie, léčba autosugescí, meditací, dechová cvičení, jóga, atd. Již
staroindická věda o zdraví se zabývala čištěním duše jako prvořadým postupem při léčbě.
Jednalo se o dechová cvičení, jógu, atd. Asi ani u nás již v dnešní době bude málo kdo
pochybovat o tom, že psychická zátěž nejdříve poškodí duši, posléze tělo. Podle staroindické
vědě o zdraví např. potlačení citů ovlivní činnost žlučníku a tenkého střeva, posléze žaludek
či srdce. Potlačený strach ovlivňuje negativně činnost tlustého střeva a následně ledviny a
plíce. Podle jejich učení je nutné při zjištění negativních emocí tyto emoce pozorovat a potom
opustit. Lehce se řekne, hůře provádí. Zatím jedinou metodu, jak se zbavit problému, popisuji
dále. Tuto metodu jsem s úspěchem vyzkoušel.
177
Asi zvláštní pro většinu lidí by byla léčba psychodramatem – jejím základem je myšlenka,
že svých problémů se můžeme zbavit tak, že je zahrajeme jako v divadle. Tato metoda mne
zaujala.
Zúčastnil jsem se několika konstelací a byl to úžasný zážitek a jen jsem si při tom ověřil
svoji teorii, že jsme roboty naprogramovanými z dětství.
Až po vyzkoušení této skupinové terapie jsem si uvědomil, že jde patrně o převzetí
léčebné metody nazvané PSYCHODRAMA, kterou zavedl Freudův ( S. Freud 1856-1939)
současník J. L. Moreno (1892-1974), který tuto metodu objevil tak, že si všiml známé
herečky, jak reaguje na role v divadle. Když hrála roli laskavé a hodné ženy, chovala se doma
záporně, jako diktátor, když hrála roli zlé ženy, chovala se doma hezky a byla přívětivá a
laskavá. Jedna z technik psychodramatu je ta, že může jeden hrát druhého a je schopen se
vcítit tak „do role“ druhého, že vyjádří lépe pocity, které má druhý v podvědomí a nechce
nebo je nemůže projevit. Hrát roli nám umožňuje zbavit se zábran. Předvádím toto „divadlo“
s více lidmi, kteří mají o tuto terapii zájem a umím „naladit“ klienty mezi sebou tak, že „hrají“
dokonale toho druhého a tím ten, co děj sleduje, si lépe uvědomí své problémy a hlavně
podstatu problému. To je ten základ problému (tvrdím, že ze 70% naše konání ovládá naše
podvědomí, jen z 30% svým rozumem ovlivňujeme dění okolo sebe), pro který já tvrdím, že
něco jiného říkáme a něco jiného děláme. Vyzkoušel jsem tuto metodu mezi svými známými
a kupodivu to fungovalo. Provedl jsem to konkrétně na Silvestra u známých. Všichni, jak
jinak, chtěli po mně věštit různé problémy a budoucnost. Protože se mi nechtělo, tak jsem
svému kamarádovi řekl – „Vždyť ty to umíš taky, tak věšti.“ Popíši konkrétně postup, který
jsem spontánně zvolil. Postup nemusí být asi přesně dodržen, je nutné najít způsob, jak se
buď sám „naladit“ na psychiku druhého, nebo jak „naladit“ toho druhého na psychiku svou.
Řekl jsem mu, ať se zklidní, uvolní. Uvede se do nižší hladiny vědomí (postup je v kapitole
Jak na problémy nebo v kapitole Akt vymazání nevhodného programu z dětství…..) , že teď
bude věštit a bude se umět „naladit“ na psychiku toho, koho chce. Řekl jsem mu, že je
schopen se nyní svým podvědomím „napojit“ na jakési universum a všechno bude znát. Po
chvíli klidu jsem mu řekl, že může začít věštit a ptal jsem se skupiny známých, kdo chce co
vědět. Na úvod jsem mu řekl, ať mi řekne konkrétní zdravotní problém mojí ženy, o kterém
jsem věděl. On začal docela přesně popisovat problém. Potom se ozvala jeho žena a on začal
říkat její problém, psychický, který má kořeny v dětství - že byla zavírána do sklepa, když
zlobila. Ta jen s úžasem říkala, že to dusila v sobě a nikomu to nikdy neřekla a ani netušila, že
tato příhoda i v jejím zralém věku ovlivňuje její psychiku výrazně i nyní. Po půlnočním
přípitku jsme se ženou odjeli, můj kamarád se tak rozvášnil, že věštil všem ostatním až do
rána. Telefonoval mi to druhý den a byl v šoku, jak to bylo možné. Horší zážitek pro něj byl,
když to druhý den chtěl zkusit sám znovu a nešlo mu to. Bylo to tím, že se sám neuměl uvést
do nižší hladiny vědomí, což je základním předpokladem všech činností jako je věštění,
vykládání karet, vykládání astrologie, při práci s kyvadlem atd. Je to jako se vším, je nutné i
tuto činnost trénovat a zkoušet. Podobných příhod jsem zažil více a vždy to „fungovalo“
stejně. Stejným způsobem lze „naladit“ kohokoli např. do „role“ domu, zahrady, státu, města,
vesnice, jazyku, nemoci, práce, strachu, závislosti, stromu, zvířete, ale i vašeho jazyku, srdce,
atd.
178
Účelem rodinné konstelace je (podrobně je popsána v závěru knihy):
1. Najít příčinu problému
2. Docílit uvědomění si toho, že jsme ovlivněni třemi i více generacemi zpět a neexistuje
viník, že psychické poškození se dědí z generace na generaci
3. Dosáhnout odpuštění svým předkům
4. Docílit rovnováhy v celém rodinném systému
5. Najít řešení problému
Jsem přesvědčen, že seance, při kterých skupina lidí vyvolává duchy, je na stejném
principu jako rodinné konstelace. Jde o „napojení se na energii podvědomí, jakési
UNIVERSUM“ jednotlivcem či skupinou lidí. Stejně tak to dělám sám při věštění. Už jsem
se zmínil o své teorii v knize O životě a smrti - jsem přesvědčen, že Universum je jedna ze
složek lidské duše, schematicky lze znázornit jako šesticípá hvězda a je u žen od jejich
narození do doby, dokud mohou rodit děti.V této oblasti se rozhoduje o početí.
Můj způsob zbavení se problémů (nejenom z dětství) jsem nazval AKTEM odpuštění
rodičům (jenom cca 10% rodičů má talent vychovat dokonale své potomky, zvolit pro své děti
správně vysoké vzdělání, ve správné oblasti a dokonale děti připravit pro život) a nalezení
vlastní identity. Protože se mne stále klienti ptají na větší a větší podrobnosti z tohoto AKTU,
rozvedl jsem zde ještě jednou již v předchozí kapitole uvedený AKT a více jej rozvedu.
Jde vlastně o meditaci, při které je možné najít vnitřní rovnováhu systémů těla i duše tím, že
„programy“ z dětství, které máme „uloženy v podvědomí při „aktu“ „přesuneme“ do oblasti
vědomí a potom jsme schopni se problémů zbavit - „vymažeme je“. Bohužel jsme schopni se
v nižší hladině vědomí (není nutná hypnóza, která je nebezpečná v tom, že můžeme být opět
naprogramováni a nemůžeme průběh seance ovlivnit) „vrátit“ do věkové hranice 4 - 6 let,
výjimečně do 2 let. Protože je nutné „vymazat“ i programy z nižší věkové hranice a dokonce i
již z oblasti početí či těhotenství a porodu, je nutná pomoc například kineziologa (doporučuji
takového, který má vzdělání v oblasti psychologie, lékařské, pedagogické vzdělání),
psychologa, psychoanalytika atd. Tvrdím, že jsme všichni emocionálně poškozeni, jen někdo
méně, citlivější lidé více. Poškozováni jsme od početí do 11 až 16 let, kdy jsme trvale v nižší
hladině vědomí, ve které jsme snadno ovlivnitelní a snadno „programovatelní“ všemi okolo
nás. Ovlivňují nás nejvíce rodiče, vychovatelé, prarodiče, příbuzní, škola, kamarádi,
společnost, média atd. Proto jsme, ať chceme či ne, malými „naprogramovanými roboty“.
Jsem přesvědčen, že jen 10% populace nemusí nic měnit a řešit.
Protože jsme v dětství trvale v nižší hladině vědomí, do našeho podvědomí se snadněji
dostávají negativní zážitky a zůstávají v podvědomí jako „program“, kterého se tak snadno
nezbavíme. Pro zbavení se problémů z dětství jsem vyzkoušel níže popsaný rituál, který je
nutné provádět ve správném čase, na správném místě, po správně dlouhou dobu (minimálně
8x), v nižší hladině vědomí.
Emocionální poškození je i nesebedůvěra (nesebedůvěra + nevážení si sama sebe =
žárlivost), neposlouchání intuice, závislost, plachost, stranění se kolektivu, koktání,
zadrhávání, fobie, nevážení si sama sebe (kouření, alkoholismus, požívání drog, provozování
riskantních sportů, riskování, například i za volantem, neléčení se z nemocí, myšlenky na
sebevraždu, vraždu), neobvyklá míra sexuální úchylky (kterou máme všichni), ale většině
stačí jen představa nebo náznak jejich provozování (podle mne není úchylka homosexualita a
bisexualita - viz kapitola „Sexuální orientace“), duševní poruchy, porušený pud sebezáchovy
atd.
Poškozeni můžeme být hlavně ve dvou základních rovinách :
179
- Partnerství, protože „kopírujeme“ podvědomě partnerský model rodičů (pokud byl model
rodiny ideální, tak to nevadí, ale například děti z dětských domovů „kopírují chaos“). Proto
většinou zvítězí cit (program z dětství) nad rozumem.
- Práce a podnikání, když naši rodiče dobře neodhadnou, jaké máme mít vzdělání a v jakém
oboru, abychom se později dokázali v pracovní oblasti seberealizovat (nebo když jsme
k tomu správnému vzdělání neměli z různých důvodů příležitost). Další poškození již není tak
časté a týká se lidí, kteří byli šikanováni, týráni, pohlavně zneužíváni, byli rodiči „odstrčeni“,
zažili smrt rodičů, příbuzných, autohavárii, požár, povodně, operaci, válku atd. V těchto
případech je nutné AKT provádět alespoň 8x. Rovněž je emocionálně poškozeno 45%
populace, která je bisexuálně či homosexuálně zaměřena, protože mlčící většina
heterosexuálů (55%) považuje za obvyklou pouze heterosexualitu. Podle mne je 35%
bisexuálů a 10% homosexuálů, u těchto skupin neplatí, že k ženě patří jenom muž a obráceně.
Protože je však tento „program“ do nás od narození vkládán, je u těchto skupin lidí nutné
tento „nevhodný program vymazat“, protože tito lidé cítí v dospívání něco jiného a mnohdy
nejsou schopni unést, že jsou homosexuálové či bisexuálové (což nezřídka končí duševní
poruchou, v horších případech sebevraždou). V případě bisexuality není ani tak problém v
sexu, jako v nižší schopnosti být spokojen ve vztahu s partnerem opačného pohlaví. Proto se
bisexuálové musí o to více seberealizovat v práci, o co méně se jim to daří ve vztazích.
Akt je nutné opakovat nejdříve za 3 dny, abychom stačili „vymazávání programu“ zažít,
nejpozději za 7 dní po sobě, aby se neztratila kontinuita „vymazávání“ programu. Po uvedení
se do nižší hladiny vědomí odpočítáním začneme meditaci připomínáním si zážitků nejenom
z dětství. Ideální je „vracet se“ z přítomnosti postupně do dětství. Mnoho lidí si některé
problémy ani nepamatuje, protože zážitky byly tak špatné, že si takto poškození na špatné
zážitky „udělali okno“! V nižší hladině vědomí si ale vše znovu připomeneme a oživíme
(což je nepříjemné, ale je nutné si vše znovu protrpět), což je nutné proto, abychom se všeho
špatného z našeho podvědomí i vědomí mohli zbavit. Nemůžeme se zbavit něčeho, co si
nepamatujeme nebo o čem nevíme. V nižší hladině jsme schopni „otevřít okno“, které jsme si
mohli „zavřít“ podvědomě pro to, aby se nám lépe žilo, i když jsem přesvědčen, že se stejně
podle těchto špatný zážitků podvědomě chováme.
Proto je ideální se v nižší hladině vědomí „vrátit“ zejména do věkové hranice 15 let (než se
„vrátíme“ do věkové hranice 15ti let, „vymažeme“ i zážitky z průběhu života do této hranice,
které se také mohou nashromáždit v našem podvědomí - viz příklad uvedený dále), postupně
se vracet až do narození, případně do početí a znovu prožívat nepříjemné situace, které se nám
v nižší hladině vybaví. Znovu opakuji, že málokdo je schopen se sám „vrátit“ do nižší věkové
hranice než 2 roky, proto je nutná součinnost například kineziologa. Tím, že se vrátíme až po
období početí, můžeme zjistit, zda jsme byli chtěnými dětmi (či kdo jsou našimi skutečnými
rodiči), což může rovněž mnoho nevysvětleného objasnit. U jedné klientky s fobií na
uzavřené prostory jsem zjistil, že k fobii došlo v jejích dvou letech, kdy jí matka zavřela na
půdu (jinou do sklepa) do tmavé komory za to, že zlobila, což si nepamatovala. Když se při
provádění „aktu“ dostala do věkové hranice dvou let, celou záležitost ve své vizi viděla,
znovu ji prožila a tím se opakováním aktu fobie zbavila. Těžko se zbavujeme něčeho, co
neumíme pojmenovat nebo co si neuvědomujeme či si neuvědomíme nebo nepřiznáme
příčinu. Nejpohodlnější únik od problému je alkohol, drogy, což považuji za sebeničení,
kterého jsou schopni jen ti, kteří mají porušen pud sebezáchovy. Porušený pud sebezáchovy
mají i všichni ti, co kouří, riskují například za volantem, lezením na skály, provozují riskantní
sporty atd., což považuji za určitý stupeň duševní poruchy.V některých problémech „jedeme“
od dětství, takže si například závislost (= břemeno) na rodičích, později na partnerech,
nepřiznáme. Proto je nutné všechny problémy znovu prožít, uvědomit si příčinu, jinak
nemůžeme odstranit důsledek s trvalým efektem.
180
Při aktu si stále dokola opakujeme, že již nebudeme kopírovat model rodiny, ze které jsme
vyšli, že si najdeme vlastní cestu, vlastní identitu a vlastní model partnera - jedině potom jsme
schopni se seznamovat na vědomé úrovni a seznamovat se s vhodnými partnery pro nás.
Budeme si stále opakovat, že se zbavujeme všeho, čeho se zbavit chceme - závislosti na
cigaretách, alkoholu, drogách, hráčství, partnerech, kamarádech, jídle, práci, nesebedůvěry,
fobie, žárlivosti, nevážení si sebe sama i druhých, jiných zlozvyků, sexuálních úchylek atd.,
že se naučíme řešit problémy a budeme je řešit, že se dožijeme ve zdraví 140 let, že se
zbavíme nemoci atd.
Neřešený a nevyřešený problém je psychické břemeno.
Tvrdím, že se většinou díky „modelu“ partnerství našich rodičů - zakódovaného z dětství
do našeho podvědomí, seznamujeme na nevědomé úrovni. Podvědomě nás totiž přitahuje
partner, který je vlastnostmi, podobou, schopnostmi, zlozvyky, povahou atd. podobný
jednomu či oběma rodičům (pokud jsme neměli oba či jednoho rodiče, tak můžeme mít z
dětství naprogramován vysněný nereálný ideál), čím více se jim podobá, tím více nás
přitahuje! Na nevědomé úrovni, i když rozumově chceme opak a mnohdy víme a cítíme, že
onen partner není pro nás vhodným partnerem. Pokud nám jeden či oba rodiče chyběli,
hledáme chybějícího rodiče ve větší míře než milence a partnera. Proto si rozumem
dokážeme zdůvodnit, jak ten náš partner není pro nás vhodný a rovněž z výše popsaného
důvodu většinou zvítězí cit (program v podvědomí) nad rozumem. Proto většina pohlavně
zneužívaných v dospělosti rovněž pohlavně zneužívá (nebo je přitahují lidé, kteří je
zneužívají) - tato úchylka je v jejich podvědomí rovněž ve formě „programu“ zakódována.
Většina poškozených si říká, že nebude opakovat chyby rodičů, ale opakuje chyby rodičů,
protože jsou tak „naprogramováni“!
Při aktu „mazání nejenom partnerského modelu rodičů“ je vhodné opakovat, že již budeme
potkávat jen vhodné partnery, kamarády a pracovní příležitosti, ty nevhodné budeme míjet. Že
nevhodné a negativní signály se nedostanou do našeho podvědomí, že si budeme vážit sami
sebe i druhých, přestaneme být závislí na komkoli a čemkoli atd.
Mám zajímavé zkušenosti s tím, jak pracuje naše podvědomí. U klientů, u kterých bylo
podezření, že jeden či oba rodiče nejsou „praví“ či hrozilo umělé přerušení těhotenství, má
v hlavě chaos, který si neumí vysvětlit a většina takových lidí má problémy v partnerských
vztazích. U jedné klientky jsem měl podezření, že je adoptovaná a ta skutečně nebyla schopna
partnerského života. Když si moji informaci ověřila, trochu se jí ulevilo, protože odhalením
pravdy se zbavila břemene. Teprve po této události začala uvažovat o trvalém vztahu.
Když přijde klientka a ptá se, zda je ten a ten pro ni vhodným partnerem, tak většinou
dopředu říkám, že ne, jinak by se neptala, ale ona je zklamaná, protože to „cítila“, nechtěla
tomu věřit, nechtěla si to přiznat a ode mne chtěla spíše slyšet lež, že je vhodným partnerem.
Kdyby byl její partner vhodným partnerem, nemusela by se chodit ptát! Bohužel pravda
(neměli bychom brát vyjádření kartářů, kartářek, psychotroniků, astrologů i mých atd. jako
pravdu, také se můžeme mýlit, ale jako důvod k zamyšlení se, případně ověření informace i
jinými způsoby) je dost často krutá a tvrdá, mnozí raději žijí ve snech a lžích, život si
idealizují, než by něco měnili, hlavně sebe. Dokud nezměníme sebe, nemůžeme chtít změnu u
druhých. Je jednodušší změnit sebe, tím snadno docílíme změny u druhých, protože svým
změněným chováním donutíme ke změně partnera, okolí atd.
Platí, že je nejdříve fáze přání, druhá je fáze chtění a třetí je fáze činu. Pokud něco chceme
dokázat, je nutné být ve fázi činu. Mnoho mých klientů by rádo zhublo, přestalo kouřit atd.,
ale toho lze docílit až z fáze činu a v konkrétních případech jsem zjistil, že jsou lidé pouze ve
fázi přání či snění. Pokud jsme jen v úvodních dvou fázích, řešení problémů oddalujeme. U
mnoha klientů jsem se setkal s tím, že nebyli kompatibilní v oblasti komunikace se svými
adoptivními rodiči nebo s tím, který nebyl jejich skutečným rodičem, což je dáno většinou
geneticky a nejde s tím nic dělat. I to je jeden velký problém, který mohou podvědomě
181
„nepraví“ otcové cítit a chovají se špatně ke „svým“ dětem . Ověřil jsem si v praxi, že 90%
otců, kteří pohlavně zneužívají své dcery se tím podvědomě mstí své partnerce, že je podvedla
a těhotenství s milencem svedla na ně.
Jedna klientka měla ve 20 letech sen, ve kterém „viděla“, že její rodiče nejsou pravými
rodiči a tak dlouho pátrala (čtyři roky), až pravé rodiče i díky porady u mne našla (po dalších
šesti měsících). Bylo to komplikované tím, že skuteční rodiče byli Španělé, kteří zde
pracovali na vyslanectví. Tato dívka za mnou přišla s tím, že mám určit, zda jsou jejími rodiči
ti, které má uvedené v rodném listě. Řekl jsem jí, že si bohužel myslím, že nejsou. Ona chtěla
vědět, kdo jsou praví rodiče. Řekl jsem jí, že asi nebudu schopen určit, kdo jsou její rodiče,
ale na mapě mi kyvadlo „ukázalo“, že bydlí ve Španělsku, určil jsem přesně město 20 km
jižně od Madridu. Poradil jsem jí, ať jde do porodnice, kde se narodila a hledá v archivu, kdo
se ten den, případně den před jejím a den po jejím narození narodil, že tam by mohla najít
odpověď na svoji otázku. Asi za týden přišla s tím, že se dozvěděla v archivu porodnice, že
ten den, co se narodila, se narodilo i děvče jedné Španělce, u tohoto porodního zápisu stálo, že
dítě asi za dva dny zemřelo. V ten okamžik byla moje klientka přesvědčena, že ona je tím
dítětem té Španělky a ne české ženy, která ji vychovávala. Získala adresu oné ženy a na
vyslanectví zjistila její totožnost. Bylo jasné, že zemřelo dítě české ženě a personál porodnice
děti zaměnil. Až na závěr mi klientka (v té době jí bylo 24 let) řekla o snu, který se jí zdál v
den jejích dvacátých narozenin. Řekla mi, že sen byl natolik „živý“, že snu uvěřila a věřila, že
své pravé rodiče najde a aby se s nimi domluvila, až je najde, začala se učit španělsky. Když
se naučila španělsky, začala hledat způsob, jak rodiče najít. Proto skončila i v mé poradně.
Potom se ptala, zda je potká v Praze či za nimi bude muset do Španělska. Řekl jsem jí, že je
potká v Praze, i když se mi tomu nechtělo věřit. Skutečně po tom všem „pravé rodiče“ našla a
žije s nimi, poslala mi balíček s pozdravem z nového bydliště. Bohužel jsem se nedozvěděl,
co se stalo s „nepravými rodiči“ a jak reagovali na tuto situaci. Tato příhoda byla popsána
v časopise Tina a po vyjití této příhody za mnou začali chodit lidé, kteří se ptali, zda jsou
jejich rodiče jsou pravými rodiči. Zvláštní bylo, že u většiny dotazujících jsem zjistil (což
postupně ověřovali), že buď jeden či oba rodiče nejsou pravými rodiči. To byl velký důkaz,
jak pracuje naše podvědomí, protože kdo výše uvedenou informaci v podvědomí neměl, ten se
nezeptal a ti, co se zeptali, „cítili“ na nevědomé úrovni problém, který se potvrdil. Impulsem k
řešení „problému“ byl právě výše popsaný příběh. Někdy může být impulsem ke zjišťování
pravosti rodičů jejich špatné chování, nekompatibilita, zneužívání atd. Podobných příhod
mám mnoho a všechny byly zajímavé.
Po mnoha zkušenostech jsem se zabýval tím, kdy a zda je vhodné to adoptivními rodiči
dítěti oznámit. Jsem přesvědčen, že se to má říkat (na 95%), a to mezi 9. až 10. rokem života
dětí, protože dříve to nepochopí, později se s touto skutečností nesmíří tak dobře. Adoptované
děti začnou „cítit“ problém cca od 11 do 20 let a díky tomu se mohou chovat neobvykle (třeba
celý život). Je to podobné, jako když jeden z partnerů je nevěrný, druhý to může „cítit“ a aniž
ví proč, může se rovněž chovat neobvykle nebo podvědomě stejně. Dříve jsem nevěřil na
„uhranutí“, až když jsem se začal zabývat vúdú (viz kniha O magii, lásce, sexu - druhé,
doplněné vydání pod názvem Jak najít toho pravého a jak si ho udržet), pochopil jsem, že
člověk, který je schopen vúdú, je v navenek nevinné formě leckdy provedl, aniž si to
uvědomil. V konkrétním případě za mnou přišla jedna paní s tím, že její sousedka ji uhranula
- v navenek bezvýznamném sporu řekla : „Do roka chcípneš, protože jsi mi utrhla hrušku z
mého stromu!“. Poškozená trpěla celý rok, a když se blížilo inkriminované období, měla
pocit, že opravdu zemře. V tomto případě psychicky silná sousedka svým projevem „uvedla“
slabší sousedku do nižší hladiny vědomí a lidově řečeno jí „uhranula“ - „vložila“ jí svůj
projev do podvědomí, protože k tomu měla talent. Proto se toho poškozená paní neuměla
sama zbavit a byl nutný rovněž tento „akt vymazání nevhodného programu“ z podvědomí.
Když budete svému dítěti neustále opakovat : Jsi blbec a ničeho nedosáhneš, dosáhnete toho.
182
Pokud musíme žít v prostředí pro nás nevhodném, je nutné se „naprogramovat“ tak, že nás
toto prostředí nebude ničit, že nám nebude vadit, ani projevy lidí, kteří nám vadí a se kterými
nechceme, ale musíme žít, nás budou „míjet“. Je nutné si opakovat, že nás budou míjet
signály a záporné projevy lidí, kteří by nás chtěli ovlivňovat. Tyto signály se budou od nás
odrážet zpět k tomu, kdo tyto signály vyslal! Dále si budeme opakovat, že nemineme dobré
příležitosti, že je využijeme. K tomuto účelu jsou vhodné i amulety a talismany. Kdo má
dobrou intuici, může si sám zvolit, co bude oním vhodným amuletem, může to být například
kámen, který se nám líbí, křížek, srdíčko atd. - viz příloha.
Dále si musíme opakovat, že budeme poslouchat intuici (kterou má většina lidí dobrou, jen
ji neposlouchá), pokud nemáme dobrou intuici, tak se budeme „programovat“, že budeme
poslouchat rozum. Budeme si pořád dokola opakovat, že se nám již bude vše dařit, že se
vyléčíme ze všech nemocí, vždy ve správný čas budeme na správném místě a uděláme to
správné, že již budeme umět kladně žít a radovat se ze života, že se již budeme umět
seberealizovat jak ve vztazích, tak v pracovním procesu i mimo něj.
Podmínkou pro seznámení (ale i pro sehnání dobrého zaměstnání, je být v psychické
pohodě, protože jedině tehdy jsme schopni „vysílat i přijímat“ ty správné signály, že se
chceme seznámit, že chceme být přijati atd.) je mít vyřešený původní vztah, jinak hledáme
„léčitele“ a ne partnera. Teprve po tomto AKTU jsme schopni mít reálné představy o
partnerovi a proto budeme vědět, koho vlastně hledáme, když to víme, můžeme jej nalézt.
Proto musíme nejdříve „vymazat“ partnerský model rodičů z podvědomí .
Nelze realizovat nereálné sny, proto je nutné si při AKTU ujasnit, co vlastně chceme. Po
„vymazání programů z dětství“ partnera vidíme reálným pohledem a může nám začít vadit to,
co jsme sami před „vymazáním programu“ dělali a proto jsme mnoho špatného tolerovali.
Obecně platí, že když budeme například partnerovi stále opakovat, že je blázen, je velká
pravděpodobnost, že jsme blázniví sami, protože náš partner je v podstatě naším zrcadlem.
Protože ale podle přísloví - Vrána k vráně sedá…., je možné, že jsme našli partnera se
stejným či podobným problémem. Jestli se „problému“ zbavíme, náš partner ne, můžeme jej
začít vidět v reálnějším světle a může skončit přitažlivost partnera pro nás, takže bohužel
vztah může i díky tomu z naší strany skončit.
Pokud nemáme vzdělání v oboru, ve kterém bychom se dokázali seberealizovat, budeme se
„programovat“, že si budeme umět najít cestu, jak to nahradit a najít aspoň pracovní prostředí,
kde by seberealizace byla možná. Například lidé, kteří mají schopnost se seberealizovat
činností, která je spojena se zvířaty (zvěrolékař, chovatel, šlechtitel atd.) a mají technické
vzdělání, mohou jít pracovat jako technici do zoo, do šlechtitelské stanice atd., člověk s
talentem hereckým a se vzděláním technickým či ekonomickým může jít pracovat do divadel,
kulturních center atd. Jiné nebo nižší vzdělání než bychom měli mít, je jednou z příčin, proč
někteří lidé nemohou najít vhodné zaměstnání. Proto lidé s nedostatečným nebo vzděláním v
nesprávné oblasti si nevěří, proto nejdou ve správný čas na správné místo zaměstnání hledat.
Pokud si nevěříme, nemůžeme přesvědčit ostatní, že určitou práci budeme dělat dobře, že je
potřebná pro druhé, že budeme přínosem atd. Tím se stane to, že například lidé s hereckým
talentem a vzděláním v ekonomické oblasti hledají sice místo ekonoma, ale ve skutečnosti to
místo nechtějí, jako by podvědomě říkali - neberte mě, vždyť já to místo vlastně ani nechci, já
chci být hercem, já to místo chci jen proto, abych se uživil, nebudu to dělat rád a dobře,
protože to není moje „parketa“. Proto mnoho lidí s nesprávným vzděláním pro své okolí
vypadá, jako kdyby byli líní, jako kdyby se jim pracovat nechtělo.
Je nutné si opakovat, že dosáhneme vytouženého cíle a je dobré si zadávat i reálný časový
úsek.
Jedním z největších „bloků“ je rovněž „program“ z dětství, že se dožijeme jen 60 až 80
let, že stáří = nemoc! Tento program je nutné „vymazat“. Máme v sobě zakódováno úplně
zbytečně, že není možné se dožívat vysokého věku, což nás ve svém důsledku opravdu v
183
dožití například 140 let omezuje. Ti, co se věku více než 100 let dožívají, mají většinou velké
léčitelské schopnosti a kdyby doplňovali určité vitamíny, minerály (které většina lidí
nepřijímá ze stravy na 100% - viz kapitola Teorie o vzniku nemoci) a měli dostatek pohybu,
dožili by se ještě vyššího věku. Jsem přesvědčen, že by se mělo umírat pro sešlost věkem
kolem 140 let bez bolesti a nemocí (pokud k nemocím nedojde infekcí, úrazem apod.). Pro
35% bisexuálů a 10% homosexuálů je nevhodným programem to, že k ženě patří muž a
k muži žena. Bisexuálové většinou nejsou schopni se ve vztazích seberealizovat naplno (v
některých případech jen s oběma partnery najednou - jedním opačného pohlaví, jedním
stejného pohlaví). Homosexuálové jen s partnerem stejného pohlaví. Proto tyto dvě skupiny
dávají přednost práci před vztahem a do trvalých vztahů se pouštějí, až když chtějí potomka či
již nechtějí být sami, což je obvykle v pozdějším věku než u heterosexuálů. Díky výše
uvedeném problémům má nejvíce lidí problémy v partnerských vztazích, žijí ve stresu, pročež
se jejich organismus psychicky „zablokuje“ pro přijímání vitamínů, minerálů a energií,
nejdříve dochází k dysfunkci orgánů, později k nemoci či duševním poruchám, alkoholismu,
hráčství, závislosti na drogách atd. - viz kapitola z knihy Jak se dožít 140 let. Po výše
popsaném aktu doporučuji zejména ženám, protože ony mají méně reálné představy o
partnerech (protože ženy jsou v průměru dokonalejší než muži - proto chtějí stejně schopného
partnera, jako jsou ony, ale protože těch schopných mužů je méně, nezbudou ti dokonalí muži
na všechny ženy) než muži a více možností ve změně image (změně účesu, případně barvy
vlasů, změně líčení, oblečení, případně je dobré změnit i prostředí). To vše je dobré proto,
abychom umocnili pocit, že v nás došlo ke změně, že začínáme jiný, nový, lepší život, novou
a lepší kapitolu našeho života. Někdy je dobré si změnit i jméno, případně příjmení, což je
obtížné, ale jde to. Výběru jména věnovali velkou pozornost Indiáni v době, kdy začínali
vstupovat do života. Tento „akt vymýšlení jména“ prováděli při úplňku, za extrémních
podmínek, v nižší hladině vědomí a tak došlo k vizi toho správného jména.
Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme přejít z fáze přání přes fázi chtění do fáze činu.
Důkazem toho, že jsme již ve fázi činu, je například i provedení výše popsaného aktu.
Je třeba mít na paměti, že vždy, za všech okolností a ve všech případech existuje konečné
řešení. Proto je dobré se chovat tak, abychom toho dobrého (ne na úkor druhých) užili co
nejvíce a co nejdéle se radovali ze života, dobrého vztahu atd., abychom ničeho, co jsme
udělali, nemuseli později litovat. Kdo se sám není schopen výše uvedeným postupem „zbavit“
problému, může si nechat pomoci schopným a fundovaným kineziologem či psychologem, či
při Rodinné konstelaci.Tvrdím, že sami jsme schopni se „vrátit“ do dětství maximálně do 4
let. Od čtyř let zpět do početí a hlouběji do rodinného systému to jde jen v nižší hladině
vědomí.
Jsem přesvědčen, že čekání je břemeno.
Zda máme vyřešeny všechny problémy můžeme zjistit vyložením tří karet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nemáme vyřešeno nic, proto nemůžeme začít nic nového
Máme vyřešen předchozí vztah, můžeme se pokusit jít dál
Máme v hlavě chaos, proto nemá cenu se pouštět do čehokoli
Nebylo co řešit z minulosti, můžeme směle vyhlížet k budoucnosti
Nemáme vyřešen základní problém z dětství
Problém z minulosti je vyřešen, ale ještě není ten správný čas řešit nové věci
Je nutná léčba u psychologa, sami problém nevyřešíme
Řešení, které jste zvolili bylo úspěšné, brzy se projeví plody naší snahy
Nezvolili jste správnou cestu k vyřešení problémů, proto problém trvá
184
10. Vaše cesta je správná, můžete jít směle dál
11. Nic řešit nechcete, myslíte jen na návrat bývalého partnera, proto se nehnete z místa
12. Řešit problém chcete, jen je třeba se poradit, jak na to
13. Máte patrně duševní poruchu, doporučuji léčbu u odborníka, jinak to nemusí dopadnout
dobře
14. Umíte se radovat ze života a radost s vámi chce sdílet každý, nic není problém
15. Neumíte se radovat ze života, nemáte motivaci plánovat budoucnost
16. Jste bezproblémový/á, stačí jen chtít a půjde to
17. Smůla se vám lepí na paty, jeden problém vyřešíte a druhý se objeví. Je nutná radikální
změna
18. Udělal jste změnu k lepšímu, už nic nestojí v příjemné cestě k budoucnosti
19. Děláte samé chyby, jste nepoučitelný/á
20. Jste vzorem k řešení problémů pro ostatní, mohou se od vás učit
21. Někdo na vás dělá vúdú, aby se vám nedařilo ve vztazích, je nutné to zrušit
22. Přestože vám mnoho lidí nepřeje, dokážete překážky zdolávat a jdete ku předu
23. Jeden rodič vás považuje za partnera,proto nemáte dobré vztahy
24. Trvalo to dlouho, ale podařilo se vám všechny překážky překonat
25. Točíte se stále dokola a přešlapujete na místě
26. Překonali jste fázi snění, chtění, dostali jste se do fáze činu, stačí se jen rozhlédnout
27. Nevidíte a nechcete vidět budoucnost, jste „zamrzlí“ a uzavření do sebe
28. Podceňujete se, proto sice jdete dál, ale nemáte vše ve svých rukou
29. Někdo vám ublížil a nejste schopni odpustit, to je ale vaše břemeno
30. Vše je úžasné a čeká vás skvělá budoucnost
31. Jste sebemrskači a sebetýráte se, ale nikdo vás litovat nebude
32. Jiná možnost
Jaké vlastnosti se musím zbavit, aby se mi žilo lépe (jaká vlastnost -moje - mého
partnera je příčinou problémů v našem vztahu, atd., př. jaká vlastnost moje- mého partnera
byla příčinou rozpadu vztahu). Může být i otázka, jak nás vidí okolí, co si o nám myslí…atd.
Karta v řádné pozici znamená odpovědi níže vypsané, v opačné pozici znamená odpověď
opak. Např. co si o mne myslí přítel. Vytáhneme kartu č. 1 v řádné pozici- je odpověď, že nás
vidí jako lháře, pokud vyjde karta č. 1 v opačné pozici, vidí nás jako pravdomluvného. I tak je
možné „vidět“ odpovědi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Lživost
Mstivost
Závistivost
Závislost
Sobeckost
Žárlivost
Sex. Úchylka
Majetnictví
Nedůvěra
Negativní myšlenky, negativní postoj ke všemu
Nedůtklivost
Lenost, pohodlnost
Pesimismus
185
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kritičnost
Úzkostlivost
Neupřímnost
Nevěra
Nezodpovědnost, nesvědomitost
Psychický nátlak, psychické vydírání
Duševní porucha, porucha osobnosti, nemoc
Snění
Náladovost
Agresivita
Netaktnost
Panovačnost
Nepřizpůsobivost
Ješitnost
Nepoctivost
Nerozhodnost
Méněcennost
Hádavost
Jiná možnost
Na závěr této kapitoly uvedu některá zajímavá Čínská přísloví.
Váhavost je zloděj času.
Čekajícímu se minuty vlečou jako roky.
Čtvrthodina má cenu tisíce zlaťáků.
Přítomnost a minulost se nedají srovnávat.
Dnešní den nezaručuje zítřek
186
JAK SE ZBAVIT PROBLÉMU
Většina národa nezvládla přechod do jiného systému, což se týká patrně všech
postkomunistických zemí. Je potřeba se „ s kapitalismem naučit žít“. Myslím, že se tento
stresový stav začíná projevovat na zdravotním stavu obyvatel. Před pěti lety mi volal o radu
jeden klient s rakovinou za měsíc, nyní dva týdně. Podle mne je to důsledek stresu, kterému
jsme všichni vystaveni. Je nutné si uvědomit, že v ostatních vyspělých státech se člověk do
kapitalismu narodí a připravuje se celé dětství na „kapitalistický stres“. Nás to postihlo
každého v určitém věku a málokdo se s novým systémem sžil rychle a bez stresu. Podle mne
to je záležitost tří generací, než si zvykneme na nový systém.Bohužel si myslím, že proto je a
bude vyšší nemocnost a úmrtnost v postkomunistických státech.
Většina lidí myslí na to, co nemají a dopředu negují vše bez poznání. Většina lidí neumí
poslouchat druhé, umí si jen stěžovat a prosazovat svůj názor, který označují za určující.
Mám zvláštní zkušenost s dopisy. Dostávám desítky dopisů nešťastných či nemocných
lidí. Když před lety tato „invaze“ dopisů začala, dopisy jsem otevíral sám a četl je. Zhruba po
deseti dopisech se mi udělalo zle a nemohl jsem pokračovat. Musel jsem si najít několik lidí,
kteří dopisy otevírají a zaškrtávají jen to důležité. Stejnou zkušenost mám se svým
tajemníkem a astrologem, ten otevřel a přečetl jen 7 dopisů a začal mít potíže se srdcem,
podobně dopadla moje sekretářka. Když jsem přemýšlel, proč tomu tak je, zjistil jsem to, že
všichni pisatelé do dopisu „odhodili“ svůj problém. Ten problém opravdu ve většině případů
zůstal v tom dopise a při otevření a přečtení dopisu „přešel na mne“ či toho, kdo dopis otevřel.
Už jen tímto se pisatelům ulevilo, jak jsem si později ověřil. Takže je vidět, že je nutné se
„problému“ přijatelným způsobem zbavit a buď se někomu svěřit ústně či písemně. Horší, ale
ne neřešitelnou situaci mají ti, kteří se nechtějí svěřit nebo nemají komu. Ti mohou problém
vyřešit tím, že si mohou postěžovat někomu smyšlenému třeba nahlas ve svém bytě, když
jsou sami nebo jít do lesa a tam se vykřičet nahlas na všechny, na které to nedokáží ve
skutečnosti či problém napsat do dopisu a ten hodit do schránky a adresu například napsat :
„LAMPÁRNA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ“ i s tím, že víme, že dopis nikam nedojde, ale alespoň
částečně se zbavíme tohoto problému. Zajímavý postřeh měla moje tehdy pětiletá dcera (dnes
třináctiletá), když jedna její kamarádka o dva roky starší plakala proto, že dostala
nespravedlivě od své matky vynadáno. Já jí tehdy řekl, ať nepláče, že se nic tak hrozného
nestalo. Moje dcera „zasáhla“ a řekla : „Nech ji vybrečet, musí to celý vybrečet a bude to
dobrý, až to všecko vybrečí!“ Je to stejné jako vypsat svůj problém do dopisu, vypovídat se,
vykřičet se atd.
Jedním ze způsobů, jak se zbavit problému v partnerských vztazích, jsou HÁDKY. Hádka
je odreagování po maximálním nahromadění problémů vybuzením emocí nějakým impulsem,
187
který je spouštěcím mechanismem. Někdo se vykřičí a uleví se mu, zbaví se problému
vykřičením, tím, že řekne, co by jinak neřekl atd. Každý reaguje na hádku jiným způsobem.
Jsou lidé, kteří se hádat neumějí či nechtějí. Možná je to chyba, protože vyhádáním se
okamžitě zbavíte problému, zatímco lidé, kteří tento způsob odreagování neuznávají, dusí
problém v sobě leckdy dlouhou dobu a se svým partnerem například nemluví či řeší problém
tím, že chodí za milenci, do hospody, berou drogy atd. Některé tyto způsoby odreagování
(zejména to, když s vámi partner delší dobu „nemluví“) lze považovat za psychické týrání a
také to týrání je, ale problém je v tom, že „nemluvící“ partner považuje za týrání třeba hádku,
protože přehnané množství hádek zažil v dětství u rodičů a potom i „přiměřené“ hádky jej
týrají. Proto doporučuji svým klientům, aby se při začátku hádky, což je obtížné, honem
najedli či si udělali kávu či čaj atd. Druhé doporučení je to, že není dobré řešit důležité
záležitosti, při kterých by mohlo dojít k hádce, po 20. hodině. Je to proto, že kolem 20.00
hodin dochází k největší psychické krizi. Partneři, kteří nejsou kompatibilní, by měli řešit
problémy pouze od čtvrtka do soboty, od 10.00 do 15.00 hodin. Když jsou velké rozdíly mezi
partnery v psychické síle, je lepší se domlouvat po telefonu, protože telefon odbourává
bariéru danou rozdílem psychické síly. Další možnost je vypsat problém partnerovi v dopise.
Pokud ani to nepomůže, je lepší se domlouvat přes třetí osobu. Není špatné při začátku hádky
zapnout diktafon, aby si pak mohli partneři znovu pustit, co řekli, ale možná se tolik při
spuštěném magnetofonu či diktafonu „neuvolní“ a nedojde k nejhoršímu urážení. Existují
různé návody a určování pravidel, jak se hádat. Myslím, že tato pravidla se nedají dodržovat,
protože hádka vznikne díky nějakému impulsu náhle, bez varování a většinou účelem hádky
je porazit partnera a jde o vybití nějaké energie (například nahromaděné nevybité sexuální
energie). Málokdy si udrží napadený partner chladnou hlavu, ale spuštění připraveného
magnetofonu či diktafonu by se mohlo stihnout a potom pouštění záznamu by mohlo být
poučné. Důvody hádek jsou různé (ale vždy je to zbavení se problému, pokud nejsme v právu,
tak je to na úkor druhého), znám případ, kdy hádku vyvolává partnerka proto, že hádka jí
vzrušuje sexuálně a po hádce chce okamžitě sex a usmiřovat se.
Po hádce je asi nejdůležitější odpuštění a usmíření se.
Společné soužití partnerů je umění, které se nikde neučí a proto se tomuto umění můžeme
učit jen ve škole života podle možností, které máme nebo nám připravili rodiče. Stejné je to s
uměním žít a uměním být šťastný. Protože každý člověk je individualita s jiným nadáním na
tato umění, je možná život tak zajímavý.
Někteří nedůvěřivci považují mé působení za placebo efekt, ale to bych nemohl pomáhat
nemluvňatům a zvířatům, které se mi daří léčit.
Je nutné si vybrat to dobré, z čeho se lze radovat, hledat chyby v sobě a ne ve druhých!
Radovat se, že jsme relativně zdraví, že máme zdravé děti, chytré děti, zajímavou práci,
můžeme chodit do přírody, na výstavy toho, co nás zajímá, můžeme se vzdělávat, dělat radost
druhým, být veselí, příjemní, (i když zrovna nemáme náladu) atd. Vypozoroval jsem zajímavý
problém v partnerských vztazích. Jeden můj klient svoje partnerky zahrnoval dárky (někdy to
až přeháněl - například jedna jeho partnerka se nemohla rozhodnout, jaký kožich chce k
Vánocům - zda lišku zrzavou, stříbrnou či modrou, nakonec jí koupil kožichy všechny tři).
Platil drahé zahraniční dovolené atd., všechno bylo málo. Teprve později přišel na to, že když
dá do společné pokladny o polovinu méně peněz a nechá svoji partnerku nakupovat dle její
libosti, utratí mnohem méně peněz, ona má pocit, že má „dost“ a on byl také spokojený. Je to
psychologie, utrácení peněz je droga. Asi ne všechny ženy se radují více z možnosti utrácet
peníze než z dárků, ale v tom je právě ten problém umět odhadnout, co vašemu partnerovi
udělá větší radost, zda raději „menší“ dárky a nechat partnerku všechno platit (samozřejmě z
našich peněz), i ty dovolené. Nyní nemluvím o manželství či o trvalých vztazích, kde by mělo
být samozřejmostí společné konto.
Zbavení se problému je i rozhodnutí, zda a s kým budeme žít. Někdy to je zvláštní
188
rozhodnutí, například když se rozhodneme žít ve třech. Toto rozhodnutí dělají zejména
homosexuálně zaměření jedinci, kteří chtějí mít rodinu a chtějí, aby jejich potomek žil s
oběma rodiči. Takové soužití je dost dobře možné a většinou žijí ve společné domácnosti dvě
ženy a jeden muž. V konkrétních případech je jedna žena bisexuální, která může žít sexuálním
životem jak s mužem, tak se ženou. V praxi se s takovými vztahy setkávám a většinou se
jedná o manželský pár, kde žena je lesbicky zaměřená, která žije s mužem heterosexuálně
zaměřeným kvůli rodině a dítěti a její milenka je bisexuálně (lesbicky) zaměřená. Pro
heterosexuálně zaměřeného muže může být takové soužití i zajímavé. Dříve bylo pro mne
zvláštní, že se většinou nejednalo o milenku muže, ale o milenku ženy, ale po zjištění, že ženy
jsou psychicky silnější v průměru o 10% oproti mužům, tím vlastně „vše“ zůstává v těchto
případech na ženách, se nedivím. Většinou nás muže „balí“ ženy a jen si myslíme, že je tomu
naopak. Většinou jde ze strany žen o první kontakty a pak už je na mužích, co s tím udělají.
Jednou jsem někde četl, že bychom měli žít tak, jako bychom věděli, že žijeme poslední
den. To se mi nezdálo dobré, ale doporučoval bych si představit, že máme do konce života 2
měsíce. Asi by plno malicherných problémů odpadlo. Možná by bylo i v partnerských
vztazích dobré si stanovovat podobné hranice. Je jasné, že je nutné v některých případech
„vidět“ dále (například výchova dětí). Jsem přesvědčen, že všechny problémy se dají řešit a
doporučuji všem, kteří si myslí, že ten jejich je neřešitelný, aby se zastavili a řekli si, že mají
2 měsíce života před sebou, tak co s tím udělat. Když se někdo dostane do situace, že neví jak
dál, co dál, je nejlepší nedělat nic, protože kdo nic nedělá, nic nezkazí. I tím se dají napáchat
škody, ale myslím, že menší a snáze napravitelné. Když se v krizové situaci rozhodneme pro
rozvod, prodání domu, špatný obchod, už tuto chybu nenapravíme. Ze všech, i špatných
situací, lze získat zkušenost a poučit se. Možná je to právě důvodem k tomu, abychom se
zastavili a začali problém řešit. Když utečeme od problému, neuteče problém od nás a
vrátíme-li se, je většinou problém dvojnásobný. Když přijdou klientky, které opustil partner
po dlouholeté známosti (někdy právě před svatbou), doporučuji jim se zastavit a „nelámat nic
přes koleno“. Nejhorší je se potom vdát „natruc“. Někdy je však nutné vše změnit ze
zaběhlých kolejí - zaměstnání, image (a to hodně - oblečení, barva vlasů), zařízení bytu,
někdy i byt, město, někdy v krajních případech i stát (i když třeba jen dočasně) atd.
Abychom zlepšili intuici, je možné opět použít amulet či talisman, ale ne pro všechny jsou
amulety či talismany stejně účinné. V každém případě musíme být „nezablokováni“ a mít
dostatek energie a všech důležitých látek v těle, protože jinak máme oslabenou intuici a
rozhodovací schopnost.
Kdo je rozhodnut přestat s kouřením, může vyzkoušet směs bylin na podporu organismu,
který by mohl lépe reagovat na nedostatek nikotinu díky reakci níže popsané směsi. Je nutné
se poradit s lékařem homeopatem, protože některé nelze užívat jinak než v homeopatické
formě. Je to bobkový list (laurus nobilis), kafrovník (cinnamonum camphora), ferrum
phosphoricum, oleandr obecný (nerium oleandr). Tuto směs je nutné užívat ještě 2 až 3
měsíce po skončení kouření, protože tak dlouho trvá, než se organismus vyrovná s přerušením
dávek nikotinu.
Je nutné si uvědomit, že můžeme mít problémy proto, že je na nás své nevyřešené
problémy přenesli naši rodiče, prarodiče, atd. Když dojde k nerovnováze v rodinném systému
u předků, nemusíme znát pravou příčinu našeho problému. Ten mohl vzniknout proto, že naši
předkové svůj problém nevyřešili a na nás se přeneslo jejich břemeno.
Protože tuto kapitolu považuji za nejdůležitější, ještě zopakuji a více rozvedu způsob
zbavení se „programů“ nejenom z dětství, ale i všech problémů.
189
Praktická realizace zbavení se problémů
Je vhodné se poučit z pochodů v přírodě. Několik drobných změn v přírodě způsobilo
vývojový skok. Po vývojovém skoku začaly vznikat složité organismy. Z desítek druhů
organismů se staly stovky, ze stovek desetitisíce, docházelo k převratným skokům ve vývoji
organismů. Zázrakem evoluce se vše bouřlivě vyvíjelo a tak vznikl patrně i člověk. Proto
pokud chceme něco v životě změnit, je nutné provést mnoho drobných změn až po velká
rozhodnutí a velké změny. Jedině tak lze docílit výrazných změn v životě, kterých se mnoho
lidí bojí či jsou pohodlní nebo líní. Jen změna je život, pohyb je život. Toho je nutné se držet.
Kdo zakrní, nerozvíjí se, neregenerují buňky, umírá zaživa. Je třeba být stále aktivní, mít chuť
bojovat s problémy žití. Když to nejde dnes, neznamená to, že to nepůjde jindy či jinde.
Mnohdy si neuvědomujeme, že výbušná nálada, zuřivost, zastrašování druhých je
maskováním své bolesti. Tím, že útočíme na druhé, bráníme se přijímání lásky a energie.
Život není obchod, ale dar, který je nutné užívat. Jsem přesvědčen, že se nemůžeme zbavit
něčeho, o čem nevíme. Dále jsem přesvědčen, že nás ovlivnily a ovlivňují minimálně tři
generace zpět, a proto je dobré zjistit, co se dělo v našich rodinách před námi. Když byl
narušen rodinný systém našich prarodičů, nás to ovlivňuje. Kdo např. neví, kdo jsou jeho
biologičtí rodiče, neví, čemu má věřit, protože podvědomí funguje velice dobře a
v podvědomí takových lidí, kteří o tom neví, že jejich otec, matka či oba rodiče nejsou jeho
biologickými rodiči nemá vytvořenu schopnost důvěry. Stejně tak zneužívaní lidé nemají
vypěstovanou hranici, kam až mohou, či kam mohou nechat dojít ostatní vůči nim. Proto
nejsou schopni odhadnout dopad své „akce“. Problémů a programů je proto nutné se zbavit,
abychom mohli být sví. To je podle mne možné jen v nižší hladině vědomí.
V nižší hladině ALFA jsme několikrát přes den, aniž si tento stav uvědomujeme, jsou to
okamžiky, kdy na někoho myslíme, kdy řešíme nějaký problém atd. V této hladině vědomí
jsme i ráno, než se plně probudíme a večer, než úplně usneme. Do této hladiny vědomí se
můžeme uvést sami jakousi autohypnózou, učí se to v různých kursech. Na uvádění se do
nižší hladiny vědomí uvedu postup v samostatné kapitole i s možnostmi, jak toho využít v náš
prospěch. Důležité zatím je vědět to, že v nižší hladině vědomí jsme schopni zachytit signál
partnera a tuto informaci zaznamenat do mozku! Jsou lidé, kteří nám (za určitých podmínek),
dokáží „vnutit“ svůj signál (lidově - uhranutí). Signály jsme schopni přijímat při frekvenci
našeho mozku 0,4 až 23 Hz, ale nejlépe a nejtrvaleji se všechny signály a informace
„zaznamenávají“ do našeho mozku při frekvenci 4 až 12 Hz, tedy v hladině théta a alfa. V této
hladině jsou děti od narození do 11 až 16 let, proto také to, co se v té době do mozku
zaznamená, může se dle mé teorie „vymazat“ opět jen v této hladině vědomí, zejména se
jedná o „vymazání“ emocionálního poškození v dětství. Silní jedinci s vysokými magickými
schopnostmi dokáží náš mozek „naladit“ na nutnou frekvenci , který pak signál přijme. Lze se
proti tomu bránit buď tím, že se sami „naprogramujeme“ v nižší hladině vědomí, aby toto
možné nebylo či vhodným amuletem, který bude vysílané signály rušit.
Když se dítě narodí, jeho mozek kmitá na frekvenci 0,5 až 1 Hz, zhruba v roce života 3 až
6 Hz, v pěti letech 4 až 8Hz, v deseti letech 5 až 15Hz, v patnácti letech 14 až 30 Hz. Proto si
myslím, že se nejlépe učí děti od zhruba 1 roku do 11 až 15 let.
Nenarozené dítě od první hodiny života po početí po celou dobu těhotenství vnější podněty
registruje a například při hádce rodičů či stresu matky se rovněž plod sám může „zablokovat“.
Navíc všechny signály jsou ukládány do mozku a při stejných situacích po celý další život
jsou tyto signály vyvolávány při podobných situacích. Proto může být emocionálně poškozen
plod dítěte již od první hodiny života.
Pokud ovlivňujeme druhé, vysíláme kmitočet 1 Hz. Tato informace se nám zaznamená do
mozku na určitém místě jako v paměti počítače. Pro toho, kdo se nechce zamilovat (či se
nechat jinak ovlivnit), lze vytvořit amulet (anténu), který by tyto signály „rušil“( stejně tak je
lze zesilovat). Myslím, že jde uměle vloženou informaci z paměti mozku „vymazat“. Jsem
190
přesvědčen, že lze nalézt akupunkturní (akupresurní) místo, jež je „cestou“ k zaznamenané
informaci v mozku. V této oblasti začínám experimentovat a myslím, že by bylo velkým
objevem tuto teorii potvrdit, neboť by tímto způsobem bylo možné rychle a jednoduše
„vymazat“ závislost (na drogách, alkoholu, automatech, partnerovi,sektě, práci) atd.
Amulety a talismany považuji za účinné v oblasti psychiky, protože podle mne jde o
anténní nástavce na lidské tělo (stejně jako kyvadlo), naladěné na tu část psychiky, která
ovlivňuje konkrétní lidský orgán (či část mozku), který chceme ovlivňovat. Výsledek může
být stejný jako u účinných afrodiziak. Rozdíl je v tom, že afrodiziaka mají vyvolat chemickou
reakci přímo, amulety elektrický impuls, pomocí jehož rovněž vznikne chemická reakce. Vtip
je v tom, že co člověk, to individuum, na které neplatí totéž.
Ovlivňovat druhé je nejsnadnější v noci, mezi 2. až 3. hodinou, když ovlivňovaní jsou v
určité hladině vědomí a je snadné se na ně „napojit“. Totéž je možné i ve dne, ale je nutné mít
techniku uvádění se do nižších hladin vědomí natrénovánu a je nutné najít okamžiky, kdy to
je možné. Kdo má na toto intuici, mluví se o telepatii. V noci je to jednodušší v tom, že spící
osoba je v té určité hladině vědomí, schopná „přijímat vysílané signály“ delší čas v jednom
kuse, cca 10 až 15 minut.
Abychom pochopili, co se v našem mozku děje, je nutné si vysvětlit stavy mozku v
určitých hladinách :
Frekvence : 0,5 - 3 Hz - hladina DELTA - při spánku, epilepsii, po úrazu hlavy
3 - 7 Hz - hladina THÉTA - při hlubokém uvolnění, poruchách pozornosti
7 - 13 Hz - hladina ALFA - při silném uvolnění, při základní pasivní pozornosti,
při bdění, před usnutím, před probuzením, v noci v určitých časech
13 -15 Hz - hladina SMR BETA - při uvolnění s vnější pozorností v běžném stavu
bdění
15 -18 Hz - hladina STŘEDNÍ BETA - při aktivitě s vnější pozorností, při
myšlení a jednání v běžné práci
18 - 35 Hz - hladina VYSOKÁ BETA - při vzrušení, podráždění, souvisí s
trémou, napětím, stresem, úzkostí atd.
nad 35 Hz - hladina GAMA - při extrémních zážitcích a extenciálních stavech
Jak se dostat do nižší hladiny vědomí :
Uvádění se do nižších hladin vědomí je vlastně autohypnóza. Je možné se uvádět do
nižších hladin, a to běžně do hladiny 7Hz, při delších cvičeních až do hladiny 5Hz.
Vše má své úskalí a nebezpečí, lepší je tyto praktiky zkoušet s někým, kdo má nad vámi
dohled, protože se můžeme dostat autohypnózou do bezvědomí.
Na autohypnózu je mnoho návodů. Nejběžnější je naučit se maximálně soustředit na určitý
znak, symbol, obrázek (viz příloha), předmět atd., a to tak dlouho, až „rozostříte“ zrak. Tato
praktika je stejná i při probouzení a používání jasnozřivých schopností, kdy při soustředění se
po určitou dobu a rozostřením zraku jste schopni vidět určité děje jak z minulosti ( takovýmto
způsobem vidím bývalé životy, dokonce barevně, vidím člověka od narození až po úmrtí), tak
budoucnost. Někdo k „vidění“ budoucnosti potřebuje toto soustředění do vodní hladiny,
někdo do křišťálové koule, někdo do karet, někdy je to kombinace ohně před křišťálovou
koulí, z očí, kávové sedliny, čísel na hracích kostkách, dominu, zrcadle atd. Znám člověka,
který v křišťálové kouli „vidí“ vnitřní orgány toho, koho diagnostikuje. Přišel na jedné mé
přednášce za mnou, aby mi tuto svoji praktiku předvedl a myslím, že mu to šlo dobře. Vedle
křišťálové koule měl plamen svíčky, který přibližoval a zase vzdaloval od koule, jako by
191
plamenem „zaostřoval“ „obraz“ v kouli. Při uvedení se do nižší hladiny vědomí je možné
totéž vidět i bez jakýchkoli pomůcek, ale je nutné tuto činnost cvičit. Po uvedení se do nižší
hladiny vědomí je nutné si představit, jak „lezeme“ hlavou toho, koho chceme diagnostikovat,
do jeho těla. Sám jsem to vyzkoušel a je úžasné, jak je možné prohlížet i lidi, které neznáte a
nikdy jste je neviděli, stačí, když někdo, kdo je zná, řekne několik údajů o této osobě. Je nutné
znát lidské tělo, a to i barevně, aby bylo možné rozlišit nemocné orgány. Je nutné vědět, jak
vypadá nádor a pod., aby to bylo možné diagnostikovat.To vše se učí v různých kursech různě
nazvaných, ale podstatou je totéž. Uvedení se do nižší hladiny vědomí a učení se vizualizovat
sebe, druhé, různé situace. Kdo má dobrou obrazotvornost, je schopen se to naučit za jeden až
čtyři dny.
Říká se, že když se při úplňku o půlnoci posadíte před zrcadlo, dáte za sebe hořící svíčku,
soustředíte se do vašeho stínu na zrcadle, uvidíte z budoucnosti to, co chcete vidět a znát,
např. svého budoucího partnera. To je přesně to soustředění do rozostření zraku, kdy je možné
tyto obrazy vidět. Kdo má tyto schopnosti na takové úrovni, že je nemusí trénovat, vidí obraz
budoucnosti (minulosti) hned. Já jsem zkoušel vidění minulosti asi měsíc, než jsem tyto
„obrazy“ viděl, což bylo poměrně rychlé. Bývalých životů v lidské podobě mi vychází od 2
do 30. Čím více zpět (3 až 5 životů), tím hůře vidím podrobnosti a barvu. Jsem ale
přesvědčen, že jde spíše o život našich předků v našem rodinném systému, než o bývalé
životy. Jak je to s bývalými životy jsem popsal podrobně v knize O životě a smrti. Stručně
z knihy jen prozradím, že podle mé teorie (ověřené při konstelaci) jsou u každého živého těla
3 složky „duše“, které se po smrti oddělí a do dalšího života se již společně nedostanou. Proto
si nikdo nic nepamatuje z „bývalého“ života.
V nižší hladině vědomí se lze zbavit problémů (nejenom z dětství), je možné vymazat
partnerský model rodičů. Stejným způsobem se lze „naprogramovat“, že dosáhneme
vytčeného cíle.
Jde vlastně o meditaci, při které je možné najít vnitřní rovnováhu systémů těla i duše.
Tvrdím, že jsme všichni emocionálně poškozeni, jen někdo méně, citlivější lidé více.
Poškozováni jsme od početí do 11 až 16 let, kdy jsme trvale v nižší hladině vědomí, ve které
jsme snadno ovlivnitelní a snadno „programovatelní“ vším okolo nás. Ovlivňují nás nejvíce
rodiče, vychovatelé, prarodiče, příbuzní, škola, kamarádi, společnost, média, faráři, politici,
reklamní agenti atd. Proto jsme, ať chceme či ne, malými „naprogramovanými roboty“. Tím,
že jsme v dětství v nižší hladině vědomí, do našeho podvědomí se snadněji dostávají negativní
zážitky a zůstávají jako „program“, kterého se tak snadno nezbavíme. Pro zbavení se
problémů či programování se, abychom dosáhli vytčeného cíle, je potřeba provést níže
popsaný rituál ve správném čase, na správném místě, po správně dlouhou dobu, minimálně
6x, v nižší hladině vědomí.
Při seanci si opakujeme, čeho se chceme zbavit, (například nesebedůvěry, nevážení si
sama sebe, neposlouchání intuice, závislosti, plachosti, žárlivosti, stranění se kolektivu,
koktání, zadrhávání, fobie, kouření, alkoholismu, braní drog, provozování riskantních sportů,
riskování, například i za volantem, neléčení se z nemocí, myšlenek na sebevraždu, vraždu,
neobvyklé míry sexuální úchylky, duševní poruchy, těžké nemoci atd.). Stejně tak je možné se
„programovat“, že budeme úspěšní, ve správný čas budeme na správném místě, potkáme toho
správného partnera, správnou partnerku, dojde k početí jen v případě.že se narodí dítě
určitého pohlaví, s určitým talentem, IQ atd.
Tvrdím, že všechny negativní zážitky (programy, protože jsou v podvědomí) lze
„vymazat“, ale jen při provádění AKTU ve správném čase, na správném místě, po správně
dlouhou dobu, a to důležité - opět v té hladině vědomí, ve které byl „program“ do nás vložen.
Není to problém, protože se do nižší hladiny vědomí uvádíme, aniž si to uvědomujeme,
například když čteme knihu, když se učíme, když spíme, když přemýšlíme. Proto nám
mnohdy neefektivně pomáhají odborníci, protože nepracují s podvědomím ve správný čas,
192
správně dlouhou dobu, opakovaně minimálně 8x až 15x (někdy i více), ve správných
časových odstupech atd. Tím, že program „vymazáváme“ sami, nemůže nás nikdo nevhodně
ovlivnit a znovu - jako v dětství „naprogramovat“, což v hypnóze či nižší hladině vědomí lze
snadno.
Při provádění AKTU je dobré se ve 12.00 hodin zimního času (13.00 letního času) dostavit
do prostředí, kde chceme akt „vymazání špatného programu“ a „vložení nového programu“
provádět. Je dobré chodit stále na stejné místo, na které se již potom vracet nebudeme,
protože tam zůstane náš problém. Nemusí to být kostel, chrám, i když je to ideální prostředí
(protože v těchto místech jsou positivní zóny, ve kterých se lépe cítíme a jsme schopni se lépe
odreagovat, uvést do nižší hladiny vědomí), může to být les, louka, moře atd., ale když je to
jen trochu možné, tak ne doma, protože bychom si ten problém „nechali“ doma. Pokud „akt“
provádíme doma, je nutné si zapálit několik svíček, abychom negativní energii, které se aktem
zbavujeme „spálili“.
Do nižší hladiny vědomí se uvedeme odpočítáním se tak, že po příchodu na místo aktu
zavřeme oči, představíme si sami sebe v prostředí, kde jsme vyrůstali, ze stolu, kde jsme měli
papíry, vezmeme papír, pak tužku a vizualizujeme si sami sebe, jak píšeme číslice 333, pod to
222, pod to 111. Nyní si představíme, že na papíře přerušovaně prosvětlují číslice (jako když
v kině skončí film) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jakmile vizuálně „blikne“ číslo jedna, víme, že
jsme se odpočítali do nižší hladiny vědomí alfa a musíme věřit tomu, že v této hladině vědomí
jsme. Kdo si myslí, že se nedokáže do nižší hladiny sám uvést, může mít důvěryhodnou
osobu, která pomůže, je možné vyzkoušet psychowalkmann. Podobně pracují kineziologové
(jen ne za všech výše popsaných podmínek).
Další možnost uvádění se do nižší hladiny vědomí
Pohodlně se usadíme, zavřeme oči, představíme si sami sebe např. u moře (komu se líbí více
v lese, představí si les, atd.). Budeme si vizualizovat, jak chodíme po pláži. Nyní si
představíme, že vidíme na pláži ležet klacek který sebereme a napíšeme do písku asi 1m
vysoké číslice 333, pod tyto 222, pod tyto 111. Nyní se ve své představě díváme nad obzor
moře a přes celou oblohu představíme blesk, který postupně „kreslí“ číslice: 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Tato čísla si lze představit také jako když v kině, někdy po skončení filmu tyto
číslice blikají na plátně. To je sugestivní a čím sugestivně představa, tím lépe. Po poslední
číslici 1 jsme se uvedli do nižší hladiny vědomí a musíme věřit tomu, že to tak je. V nižší
hladině vědomí se můžeme „programovat“, že za 10 dní se budeme umět uvádět do nižší
hladiny pouhým soustředěním se na pro nás vhodné médium, např. na naše karty, které jsme
si na věštění budoucnosti vybrali. Potom budeme opakovat tento rituál výše uvedených 10
dní a každý den budeme zkracovat, to znamená, že druhý den si budeme opakovat, že za 9 dní
už budeme v nižší hladině vědomí pouhým soustředěním se, třetí den za 8 dní… Po deseti
dnech „programování se“ musíme věřit tomu, že se nám uvádění se do nižší hladiny vědomí
pouhým soustředěním daří. Můžeme si to jednoduše ověřit tak, že se soustředěním uvedeme
do nižší hladiny vědomí a představíme si budíka, kterého nařizujeme na hodinu, kterou se
chceme druhý den ráno vzbudit. Pokud se budíme v 10.00, pomyslného budíka nařídíme na
9.45. Tím, že se vzbudíme podle námi pomyslně nařízených hodin si ověříme, že jsme byli
v nižší hladině vědomí. V nižší hladině vědomí lze věštit, přijímat kosmickou energii, léčit,
atd.
Akt je optimální opakovat nejdříve za 3 dny, abychom stačili „vymazání programu“ zažít,
nejpozději za 7 dní po sobě, aby se neztratila kontinuita „vymazávání“ programu. Po uvedení
se do nižší hladiny vědomí začneme meditaci připomínáním si zážitků z dětství. Mnoho lidí si
některé problémy ani nepamatuje, protože zážitky byly tak špatné, že si tito poškození
193
„udělali okno“! V nižší hladině vědomí si vše ale připomeneme a oživíme, což je nutné proto,
abychom se toho mohli zbavit. Nemůžeme se zbavit něčeho, co si nepamatujeme, v nižší
hladině jsme schopni „otevřít okno“, které jsme si mohli „zavřít“ podvědomě pro špatné
zážitky. Proto je ideální se v nižší hladině vědomí „vrátit“ do věkové hranice 15 let (než se
„vrátíme“ do věkové hranice 15 let, „vymažeme“ i zážitky z průběhu života do této hranice,
které se také mohou nashromáždit v našem podvědomí - viz příklad uvedený dále), postupně
se vracet až do věkové hranice, kam se nám to podaří, což je většinou 5 - 4 roky. Do nižší
věkové hranice je ve většině případů nutná pomoc kineziologa. Tím, že se vrátíme až po
období početí, můžeme zjistit, zda jsme byli chtěnými dětmi (či kdo jsou našimi skutečnými
rodiči), což může rovněž mnoho nevysvětleného objasnit.
Těžko se zbavujeme něčeho, co neumíme pojmenovat nebo co si neuvědomujeme či si
neuvědomíme nebo nepřiznáme příčinu. Nejpohodlnější únik od problému je alkohol, drogy,
což považuji za sebeničení, kterého jsou schopni jen ti, kteří mají porušen pud sebezáchovy.
Porušený pud sebezáchovy mají i všichni ti (nevážení si sama sebe a proto i druhých), kteří
kouří, riskují atd., což považuji za duševní poruchu.V některých problémech „jedeme“ od
dětství, takže si například závislost (= břemeno) na rodičích, později na partnerech,
nepřiznáme. Proto je nutné všechny problémy znovu prožít, uvědomit si příčinu, jinak
nemůžeme odstranit důsledek s trvalým efektem.
Nyní si stále dokola opakujeme, že již nebudeme kopírovat model rodiny, ze které jsme
vyšli, že si najdeme vlastní cestu, vlastní identitu a vlastní model partnera - jedině potom jsme
schopni se seznamovat na vědomé úrovni a seznamovat se s vhodnými partnery. Budeme si
stále opakovat, že se zbavujeme všeho, čeho se zbavit chceme, například že se naučíme řešit
problémy a budeme je řešit, že se dožijeme ve zdraví 140 let, že se zbavíme nemoci atd.
Neřešený a nevyřešený problém je břemeno.
Tvrdím, že se většinou díky „modelu“ partnerství našich rodičů - zakódovaného z dětství
do našeho podvědomí, seznamujeme na nevědomé úrovni (podvědomě nás přitahuje partner,
který je vlastnostmi, podobou, schopnostmi, zlozvyky, povahou atd. podobný jednomu či
oběma rodičům, pokud jsme je neměli, tak třeba vysněnému nereálnému ideálu), čím více se
jim podobá, tím více nás přitahuje, i když rozumově chceme opak. Pokud nám jeden či oba
rodiče chyběli, hledáme spíše chybějícího rodiče než milence a partnera. Proto si rozumem
mnohdy dokážeme zdůvodnit, jak ten náš partner není pro nás vhodný a rovněž z tohoto
důvodu většinou zvítězí cit (program v podvědomí) nad rozumem. Proto většina pohlavně
zneužívaných v dospělosti rovněž pohlavně zneužívá (nebo je přitahují lidé, kteří je
zneužívají) – tato úchylka je v jejich podvědomí rovněž ve formě „programu“ zakódována.
Většina poškozených si říká, že nebude opakovat chyby rodičů, ale opakuje je, protože jsou
tak „naprogramováni“! Dále si budeme opakovat, že již budeme potkávat jen vhodné
partnery, kamarády a pracovní příležitosti, ty nevhodné budeme míjet, negativní signály se
nedostanou do našeho podvědomí, že si budeme vážit sami sebe i druhých, přestaneme být
závislí na komkoli a čemkoli atd.
Problém stáří je v tom, že se více blíží smrt a čím jsou lidí starší, tím více si to uvědomují.
Emoční labilita stoupá, staří lidé nedovedou tak snadno potlačit afekty. Budoucnost staré lidi
děsí, protože okolo nich umírají jejich vrstevníci.Vznikají psychické reakce z hodnocení
života, výčitek z nevyužití života, propadlých šancích, závidění mládí. Staré přitahují mladí,
ale mladí staré odmítají, nepřijímají je a tím se staří cítí více opuštění.Proto staří lidé často
chválí staré časy. Asi není náhoda, že v pověstech a pohádkách se častěji vyskytují zlé baby,
než zlí dědkové. Muži umírají dříve a jejich partnerky zůstávají více opuštěné. Dalším
důvodem by mohlo být to, co jsem popsal v kapitole o vztazích – ženy mají méně reálné
představy na partnery než muži, proto častěji zůstávají samy. Dokud jsou mladé a obletované,
nemohou si vybrat a když se věk nachýlí, už jsou i ti méně vhodní muži jako potenciální
partneři zadaní.I ve své praxi jsem se setkal jen se ženami (nikdy jsem se nesetkal s případem,
194
že by muži žárlili na své dospívající syny), které žárlily na své dospívající dcery.
To je důvodem, proč jsem přesvědčen, že je nutná seberealizace až do smrti! Mít zájem,
činnost, radost z vykonaného díla, pohyb, atd.
Výše uvedený postup uvádění se do nižší hladiny vědomí můžeme časem zrychlovat a až
nabudete jistoty, že jste v nižší hladině vnímání, naprogramujete se sami, že až uděláte výše
uvedený postup i při otevřených očích, budete v nižší hladině vnímání na stejné kvalitativní
úrovni jako při zavřených očích.
Až budete tento postup rychle a jistě ovládat, znovu se naprogramujete, že až učiníte ještě
jednodušší úkon, který si zvolíte předem (například že dáme dva - tři prsty předem určené
ruky k sobě či sevřeme do dlaně určitý kámen, amulet či se dotkneme našeho oblíbeného
předmětu atd.), opět budete v nižší hladině vnímání na stejné úrovni jako při odpočítáním se
složitějším postupem výše popsaným.
Zda jste se dostali do nižší hladiny vnímání, vyzkoušíte tak, že se v této hladině například
před spaním naprogramujete, že se vzbudíte v určitý přesný čas, například před tím, než
zazvoní budík.
V nižších hladinách vědomí je možné se „naprogramovat“ na různé činnosti, například
učení se jazykům atd. V této nižší hladině vědomí je možné se pokoušet trénovat opouštění
astrálního těla od našeho fyzického těla. K tomu je nutný klid, vyloučit možnost rušení. Je
nutné se položit na pohovku a mít přitom hlavu na sever, (menší množství lidí na západ). Je
nutné si vizualizovat sebe, jak naše duše postupně opouští tělo. Je to v podstatě opačný
postup, než když „lezeme“ do někoho, koho chceme diagnostikovat. Přestavujeme si, jak naše
duše opouští tělo postupně od prstů u nohou, těla, rukou, nakonec „vyskočí“ z hlavy, nejdříve
vedle nás, potom je nutné cvičit ovládání astrálního těla .
Mnoho klientů se ptalo, zda je na ně prováděno voodoo, či zda nebyli uřknuti, uhranuti. U
mnoha jsem ověřil při Rodinné konstelaci, že tomu tak bylo a zjistilo se i kým to bylo. Ve
většině případů to byla neúspěšná sestra, která tento akt provedla své úspěšnější sestře či
bratrovi, v dalších případech to byla odmítnutá milenka, atd. O uhranutí se zmiňuje i bible.
Uhranout lze pohledem, činem, či přílišnou chválou něčeho. Klíč k tomuto druhu uhranutí je
v řeckém učení „ o závisti bohů“, chválou něčeho se závistí. Dříve se doporučovalo proti
uhranutí – po uhranutí přetření obličeje bílou tkaninou. Koním dávali jejich majitelé jako
ochranu proti uhranutí červené fábory na ohlávky. Nemluvňatům se dávaly na oblečení pestré
stužky.Dále to bylo poplivání člověka i zvířete, používaly se soli, kadidla, uhel, česnek, atd.
Při stolování s uhrančivými lidmi je zkřížení nohou pod stolem. Arabové dávají na některou
čelní stěnu domu ruku Fátimy (černě namalovaná ruka s roztaženými prsty na světlém
podkladě). V dnešní době slouží docela dobře amulety či talismany. Problém je „trefit“
správný amulet. Vychází mi pro klienty docela individuelně, jen některé se opakují. Je to
např. meč, křišťál, a jiné, ukázka je v příloze. Není překvapující, že úspěšněji provedené
voodoo či uřknutí je od lidí (samozřejmě s talentem tento akt provádět) s duševní poruchou.
Obecně může úspěšně voodoo dělat jen člověk, který k tomu má talent a z praxe se ukázalo,
že když někdo provedl akt voodoo vědomě, nemělo to takový účinek, jako když někdo tento
akt provedl v afektu, v emoci.U mnoha takových lidí jsem zaznamenal, že byli trvale
v neobvyklém emočním napětí. U těchto osob se vytvořila dominující představa - problém,
jak to, že jejich sourozenec (bývalý milenec) se mají dobře a oni ne. Tím že žili trvale s tímto
problémem, vytvořila se ovládající představa. Takový člověk této představě obětuje
mnohdy všechnu energii, všechny životní klady. Náprava problému je složitá, ale možná.
Při rituálu je nutné otočit tok negativní energie zpět k tomu, kdo jí vysílá, resp. odklonit od
toho, na koho je vysílána.
195
VĚTY NA ZBAVENÍ SE PROBLÉMŮ:
Např. když matka udělá ze svého dítěte partnera a např. na základě této knihy na to přijde,
je dobré pozvat potomka do restaurace na oběd a ve 12.00 zimního, 13.00 letního času mu
říci: Omlo uv ám se, že jsem z tebe udělala svého partnera, nebylo to na vědomé úrovni,
tehdy jsem to neuměla jinak. Od této chvíle jsi volný /volná/ a budeš se ke mně chovat jako
mů j syn (dcera) a já k tobě jako tvoje matka. Totéž je vhodné i od otce, pokud udělal svou
partnerku např. z dcery. Většinou když matka udělá partnera z prvorozeného syna a
druhorozeným dítětem je dcera, otec nelení a na srovnání nerovnováhy v rodinném systému
udělá s dcery svou partnerku.
Pokud to rodič neudělá a dítě se v roli partnera rodiče pozná, může i dítě říci (či
napsat) rodiči větu: „Odpouštím ti, že jsi ze mne udělal svého partnera /partnerku/, vím, že
to nebylo na vědomé úrovni a žes to tehdy jinak neuměl, od teď se k tobě budu chovat jako
tvůj syn /dcera/ a ty ke mně jako moje matka /otec/“. Teď si půjdu svojí cestou a ty jdi také
svojí cestou.
Zátěž, kterou dítě- partner nese, přirovnávám k batohu na zádech s cca padesáti kily
kamenů. Po výše popsané větě se okamžitě zátěže s odpovědností za vztah rodičů zbavíme.
Mnoho dětí, které jsou rodiči do této „role“ postaveny, neunáší tíhu odpovědnosti za vztah
rodičů a onemocní, či berou drogy, utíkají z domova a když dospějí, často odjíždí do USA,
aby byly co nejdále od problému.
Další dobrou větou na zbavení se strachu (závislosti, netolerance, závisti, zloby,
atd.) je: „Strachu, zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, už tě nebudu potřebovat,
protože mi bráníš v radosti a štěstí. Nechám si tě jen nepatrné množství nutné k životu,
ostatního přebytečného strachu se zbavuji“.
Na přijetí sebedůvěry, jistoty, rozhodnosti: „Sebedůvěro, jistoto, rozhodnosti,
přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás tolik, kolik budu potřebovat, abych si
věřil, abych si byl jistý sám sebou, byl rozhodný a měl dostatek vnitřní síly k realizaci svých
snů a přání“.
Mužský a ženský princip: „Mužský a ženský principe, přijímám tě jako součást
svého života, vezmu si z tebe tolik, kolik budu potřebovat, abych v sobě vyrovnal /vyrovnala/
hladinu mužského a ženského principu, abych se choval a cítil jako dokonalý muž /abych se
cítila a chovala jako dokonalá žena/, dokázal si vážit žen, ctil je a dokázal s nimi žít /dokázala
si vážit mužů, ctila je a dokázala s nimi žít/“.
Mnoho lidí se neumí radovat: „Radosti, lásko, štěstí, cite,, přijímám vás jako součást
svého života, vezmu si z vás tolik, kolik budu potřebovat, abych dokázal radost ze života,
lásku, štěstí a cit přijímat, ale i rozdávat“.
Pro přijmutí budoucnosti: „Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života,
vezmu si z tebe tolik, kolik budu potřebovat, abych dokázal plánovat budoucnost, užívat
život, nacházet inspiraci a seberealizaci v životě, abych našel svůj pevný bod a smysl života“.
K uzdravení: „Léku, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik
kolik budu potřebovat ke svému uzdravení a udržení zdraví nejenom fyzického, ale i
duševního, abych dokázal zharmonizovat duši a tělo“.
196
Je užitečné říkat: „Odpovědnosti za celý Svět a problémy rodičů, zbavuji se tě, už
nebudeš součástí mého života, protože mi překážíš ve štěstí a radosti ze života. Nechám si
z tebe jenom tu nepatrnou část, která mi náleží“.
Mnoho lidí, zejména mužů ( kteří byli „partnery“ matky jsou to všichni) zůstalo
„zamrzlých“ na věku, kdy je matka začala zasvěcovat do problémů domácnosti, což je cca 6-9
let. Proto je nutné dospět.Věta zní: „Přítomnosti a budoucnosti, přijímám tě jako součást
svého života a vezmu si z tebe tolik, abych během krátké doby (je to možné cca do tří týdnů)
dospěl/a z dětského věku na svůj reálný věk. Tím abych dokázal/a přijmout i odpovědnost
odpovídající mému věku“.
Další možná věta: „Změno, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik,
abych dokázal/a udělat změnu ve svém životě, udělat čáru za minulostí, tím se dostal/a z fáze
snění a chtění do fáze činu, tím blíže ke svému cíli“.
Případně: „Živote, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik, abych
se ve zdraví dožil 150ti let“.
„ Harmonie, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik, abych
dokázal/a zharmonizovat svoji duši i tělo, najít svůj vnitřní klid a rovnováhu“.
Přijímání duše: „Duše moje, přijímám tě jako součást své osobnosti, vezmu si tě a už
se tě nikdy nepustím, protože bez tebe nejsem v realitě života, ale ve snu. Nerad bych na
konci života zjistil, že jsem prosnil celý život. Budu tě mít stejně rád, jako sebe“.
Zbavení se voodoo, uřknutí, uhranutí¨, kletby. „Zbavuji se veškerého negativního
ovlivnění, energie, které jste mi škodily a negativně mne ovlivňovaly, zbavuji se vás, už
nebudete součástí mé psychiky a mého života, už mi nebudete překážet ve štěstí, zdraví, lásce.
Současně vytvářím okolo svého těla mentální ochranu proti všem negativním vlivům, jak od
lidí, tak od věcí ( to mohou být dárky, fotografie, obrazy atd., které mohl dát člověk, který vás
chtěl ovlivnit“).
Rozloučení se zemřelými, potraty:“ Je dobré zapálit několik svíček, vhodný čas je
poledne či půlnoc. Věta zní: Je mi líto, že vy nežijete a my ano, ale nadešel čas našeho
rozloučení, protože nám bráníte ve štěstí a radosti ze života. Budeme se těšit, že až nastane
váš nebo náš čas, že se znovu setkáme, ale teď je čas se rozejít. Vy tím dojdete svého klidu a
my svého štěstí“.
Pokud je to rozloučení s potratem, je nutné přidat větu: Omlouváme se za to, co se
stalo, ale tehdy jsem to neuměl/a jinak. Budu se snažit to napravit. Jako náprava je např.
zapálení svíčky v den jeho smrti, či 2.11.
Důležitá je věta na zbavení se závislosti: „Závislosti, zbavuji se tě, už nebudeš
součástí mého života, protože mne omezuješ, bráníš mi ve štěstí a radosti. Už se bez tebe
obejdu, už tě nebudu potřebovat.
Všechny věty jsou podrobněji v závěru knihy, v kapitole Jak se zbavit problémůRodinné konstelace.
Jak jsem ovlivněn „programem z dětství“ pozitivně - negativně. Odpověď pomocí karet
dostaneme na tři až čtyři vyložené karty. Více „plusových“ (SUDÝCH) karet v odpovědi je
odpověď ANO. Pokud na otázku, zda náš partner je natolik negativně ovlivněn z dětství, že
197
ničí vztah (není schopen vztahu atd.), dostaneme odpověď ANO, je možné se dále ptát, zda
s tím něco lze dělat nebo bude chtít dělat atd. Jde se ptát, kde došlo k nerovnováze v rodinném
systému, zda v naší rodině, rodině matky, otce, prarodičů matky, prarodičů otce,
prapra…Jsem přesvědčen, že naše konání a chování ovlivňují rodinné systémy tři i více
generací zpět, my ovlivňujeme chování tří i více generací dopředu. V následujícím přehledu
se můžeme ptát, kdo mě nejvíce (negativně, pozitivně) ovlivnil (může ovlivnit, bude chtít
ovlivňovat, atd.).
Je možné se ptát, kdo mi bere energii životní - kdo je energetickým upírem, kdo
psychickým upírem, atd. Dále je možné se ptát, zda máme okolo sebe energii zemřelého
člověka, pokud vyjde že ANO, tak můžeme zjišťovat, zda nás ovlivňuje kladně (anděl
strážný), či záporně, kdo ze zemřelých dle této tabulky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Partner /ka
Matka
Otec
Dcera
Syn
Sestra, bratr
Švagr, švagrová
Babička (ze strany matky)
Babička (ze strany otce)
Děda (ze strany matky)
Děda (ze strany otce)
Teta (ze strany matky)
Teta (ze strany otce)
Strýc (ze strany matky)
Strýc (ze strany otce)
Sestřenice (ze strany matky)
Sestřenice (ze strany otce)
Bratranec (ze strany matky)
Bratranec (ze strany otce)
Tchyně (ze strany matky) (i budoucí)
Tchyně (ze strany otce) (i budoucí)
Tchán (ze strany matky)
Tchán (ze strany otce)
Vnučka
Vnuk
Milenec
Milenka
Přítel
Přítelkyně
Kamarád
Kamarádka
Jiná možnost
198
Jak „nastartovat“ chuť k životu
JAKO PRVNÍ DOPORUČUJI ZMĚNU, od minimální, po velkou. Minimální změna může
být změna oblečení, střihu vlasů, barvy vlasů, stylu života, změnu zaměstnání, místa bydliště,
města, kraje, státu, partnera, ale i změna jména, příjmení.
Čínská přísloví:
Kdo s dárky přichází, má jistě nějakou prosbu.
Píli lze navyknout za tři roky, lenosti za tři dny.
Nenech se lákat plody až v nebi, sbírej je na zemi.
Kdo je při sadbě líný, bude při sklizni závidět.
Kdo má hodně půdy a vína, má mnoho přátel. Pomůže mu ale jediný z nich, stihne-li ho bída a hlad?
Služ jen jeden den a staneš se otrokem. Měj jen jednou unce stříbra a staneš se kupcem.
Chudý a bohatý nemusejí tak zůstat na věky.
Když vepř spí, narůstá jeho maso, když spí člověk, narůstají jeho dluhy.
Chudoba a ošklivost se nadají zakrýt.
Když někdo zchudne, vzpomene si na své staré dlužníky.
Bohatý je ten, kdo se spokojí s tím, co má.
Čas se za peníze nekoupí.
Kdo se schází s úředníky, zchudne, kdo se schází s kupci, zbohatne.
Peníze mají velkou moc, chytré slovo právě tak.
S penězi jsi drak, bez peněz červ.
Kdo má něco na prodej, není pokládán za chudého.
Je snadné otevřít si krám, avšak těžké udržet ho otevřený.
Vysoké ceny přitahují kupce z dáli.
Je-li cena příliš nízká, budeš snadno podveden.
Promarněná příležitost je jako zlato, které se v ruce v mosaz promění.
Neopouštěj sokola, dokud nespatříš zajíce.
Stud se rychle vytratí, ale dluhy splácejí dlouho.
Něco půjčit je totéž, jako to zahodit.
Dostat něco zpět je totéž, jako to najít.
199
Lepší je osm set kešů v ruce, než osm tisíc půjčených.
Jeden člověk rozšíří lež a sto jiných ji rozšiřuje jako pravdu.
Oko rozpozná pravdu, ucho rozpozná lež.
Moudrý člověk o sobě rozhoduje sám, blázen se řídí podle lidí.
DOTAZNÍK KE ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
Aby bylo patrné, jak není jednoduché mít optimální podmínky pro život, vyplňuji
svým klientům, kteří o to mají zájem, tuto tabulku :
K dalším otázkám vás může inspirovat můj dotazník který vyplňuji svým klientům, kteří o
to požádají v mé poradně.
Pro ty, kdo jsou citliví a nemají talent na vykládání karet, mohou zkusit tabulku s
odpověďmi, kterou jsem pro tento případ sestavil. Já odpovídám v procentech, což považuji
za přesnější, než ano - ne. Mám tabulku s procenty od 0 do 100%, přičemž odpověď ano je od
51 do 100%, odpověď ne je od 0 do 40%, mezi ano-ne znamená odpověď - na 50%. Pro př. zeptá-li se mne někdo. Jak rád jej má jeho partner:
Při výkladu na čtyři kartuje odpověď:
0-25% (jedna karta z výkladu „plusová“) znamená jednoznačně NE
25-50% (dvě karty z výkladu „plusové) je odpověď SPÍŠE NE
50% (dvě karty se znaménky „plus“ a dvěmi se znaménky „minus“) - neví, není schopen o
tom přemýšlet, nevnímá tento problém, atd.
50% až 74% (vyjdou li tři karty se znaménkem „plus“ v odpovědi) znamená SPÍŠE ANO
76% až 100% (když se ve výkladu objeví všechny čtyři karty se znaménkem „plus“) znamená
ANO jednoznačně.
Pokud pomocí karet chceme zjistit odpověď v procentech na např. zdravotní stav, bude
otázka:
Jak jsem zdráv (př. jak jsem nemocen?) je možné vyložit i více karet, podle toho, jak
chceme rozlišit přesně odpověď.
Sekce č. 30
STRAVA - Stravovací skupina: 1. 2. 3.
Vybereme 4 karty a vyložíme jednu s otázkou, do jaké stravovací skupiny patříme?
200
Karta s č. 1. ve výkladu znamená, že můžeme jíst vše bez omezení
Karta s č. 2 znamená, že můžeme jíst vše, ale nepřehánět nevhodné potraviny (jíst maximálně
1x týdně) jako např. vepřová a hovězí masa, kompoty, konzervy, rajčata, okurky, brambory,
špenát, sója, tropické ovoce, špenát, smažené, mléčné výrobky, čokoláda atd.
Karta č. 3, znamená, že nevhodné potraviny výše uvedené jíst nemáme (podrobně v knize
Jak se dožít 140 let).
Vyjde li ve výkladu číslo karty 4. znamená, že kombinace potravin bude jiná a je možné si
výkladem na jednu kartu potraviny jednu po druhé ověřit.
Podobným způsobem je možné upravit otázky a odpovědi k dalšímu textu.
Jaké množství stravy jím :
Mohu max. jíst :
Kvalita stravy (dobrá kvalita je od 70% do 100%) :
Tuk ve stravě :
Může max. být :
Množství nevhodných chemických látek ve stravě je :
Může max. být :
Množství nevhodných prvků a těžkých kovů, atd. ve stravě je :
Může max. být :
Chybějící vitamíny a minerály - viz tabulka výše uvedená, jaké množství a kterých vitamínů,
minerálů, kdy doplňovat.
Zda je nutné čistění organismu - trávicí soustava, při od virů (a jaké směsi bylin, jak často, v
jakém množství, v jakých časech) :
TEKUTINY
Množství, které piji :
Mám pít :
Kvalita (dobrá je od 70% do 100%) :
Množství nevhodných chemických látek je :
Množství jiných nevhodných prvků, těžkých kovů a pod. je :
Množství karcinogenních látek je :
Může max. být :
Může max. být :
Může max. být :
POHYB
Kolik mám aktivního pohybu obecně (z nutných 100%) :
Kolik mám pohybu nutného pro relaxaci :
Kolik mám pohybu pro získání fyzické síly :
Kolik mám pohybu pro posílení zádového svalstva :
MASÁŽE (zda potřebuji masáž a čeho, jak často)
Páteře – krční (7 obratlů), hrudní (12 obratlů), bederní (5 obratlů), křížová (5 obratlů), kostrč
Jde dát otázku, ve kterém obratli mám problém? Když všechny obratle sečteme a budeme
počítat shora dolů, vyložená karty nám dá výsledek. Např. vyjde li výkladem karta č. 1., je
problém (blok, vyhřezlá ploténka, atd.) na 1 krčním obratli). Vyjde-li č. 8., je to první hrudní
obratel (protože krčních je 7, tak osmý v pořadí je první hrudní TH1), atd.
Svalstva
Jiný orgán (viz tabulka orgánů)
201
DÝCHÁNÍ (správně je 100%)
V čem je problém dýchání (nosní mandle - špatně rostlá nosní přepážka - dýchací ústrojí –
nemoc – zánět - nevhodná teplota vzduchu - atd.) :
Jak správně dýchám :
Nutnost dýchacích cvičení : (kolik dní v týdnu, kolik minut denně)
SPÁNEK
Chceme-li pomocí karet zjistit, kolik potřebujeme hodin spánku, vyložíme 1 kartu z 25
vybraných karet s čísly 1 až 25. Vyjde nám karta přiřazená k číslu, které znamená nutný
počet hodin spánku. Vyjde-li např. karta s č. 8, potřebujeme 8 hodin spánku. Je nutné si
uvědomit, že potřeba spánku se mění v různých obdobích. Proto jaká bude otázka, taková
bude odpověď. To znamená, že musíme rozlišovat již v otázce. Zeptáme-li se obecně kolik
hodin spánku potřebujeme, není odpověď přesná. Je nutné se např. zeptat, kolik hodin spánku
potřebujeme v průměru, nyní, v tomto období, denně, v zimě, v létě, na jaře, na podzim. U
spánku je důležitá i poloha hlavy vůči oknu. Většině lidí vadí spát hlavou k oknu. I tuto
skutečnost lze výkladem upřesnit.
Zda je nutná určitá osa těla při spánku, s jakou přesností : (ano je od 70% do 100%)
Jakým směrem (světová strana) musí být hlava (osa těla při spánku) :
Pomocí pěti karet s čísly 1. až 5. můžeme určit i osu těla při spánku, otázka musí znít,
jakým směrem je ideální mít hlavu při spánku? Karta přiřazená k č. 1. znamená sever,
karta č. 2. východ, karta č 3. jih, karta č. 4. západ, č. 5. nezáleží na směru, jakým mám
při spaní hlavu.
Zda musím dodržovat biologické hodiny, s jakou přesností : (ano je od 51% do 100%)
Spát musím chodit v čase :
Nutný počet hodin k vyspání a regeneraci buněk :
Zda záleží na tom,v jaké výšce je mé tělo při spánku (obvykle je to cca 50cm nad zemí) :
Kolik m2 plochy musím mít v místnosti, kde spím :
Kde žiji :
Kde pracuji :
Kartami lze zjistit i to. Karta č. 1 - 1m2.....č. 5 - 5m2,...karta č. 20 znamená 20m2,...karta
č. 32 znamená 32m2.
Kolik musí mít místností (nebo je optimální mít) byt, kde žiji :
Pomocí karet přiřazených k číslům 1 až 5 lze zjistit optimální či nutný počet místností
našeho bytu.
Kolik může mít obyvatel (bytů) dům, ve kterém žiji :
Z jakého materiálu by měl být dům, ve kterém žiji ( případně jaká je kvalita materiálu domu, ve
kterém žiji - dřevo, cihla, panel, tvárnice atd.) :
Jaká je kvalita lůžka, na kterém spím (materiál, tvrdé, měkké apod.) :
Pomocí 4 (5,10) karet lze zjistit, jak tvrdé lůžko potřebujeme ke spaní. Je to podobné, jako
zjišťování procent, přičemž karta č. 1 znamená 0 - 25% tvrdé (což znamená hodně měkké),
karta č. 2 znamená 25 - 50% tvrdé (méně měkké), karta č. 3 znamená 50 - 75% tvrdé (spíše
tvrdší), karta č. 4 znamená tvrdé na 75 - 100%, to je hodně tvrdé.
202
NEMOC
Hranice, do které si náš organismus poradí s nemocí sám, bývá od 51% do 85%, kdo má tuto
hranici 70% až 85%, má léčitelské schopnosti.
Hranice, do které je náš organismus schopen proti nemoci bojovat :
NEMOC : (do výše uvedené hranice, do které je organismus schopen nemoci odolávat nejde o
nemoc, ale spíše o dysfunkci orgánů)
Oslabené orgány :
Nemocné orgány :
ENERGIE : (ráno máme mít 90% až 100%, večer 65%, min. 45% - 50%)
Jakou máme schopnost energii přijímat („nezablokovaný“ člověk na 100%) :
Kolik máme životní energie ráno :
večer :
Kolik máme fyzické energie ráno :
večer :
SEBEREALIZACE (ANO je od 51% do 100%)
Jaký je poměr seberealizace – práce – vztah :
Jak jsem schopen se seberealizovat :
Ve vztahu obecně :
Ve vztahu, který mám :
Jak jsem ovlivněn negativně „partnerským modelem rodičů“ :
Jak jsem schopen se radovat ze života :
Jak jsem schopen se seberealizovat v pracovním procesu obecně :
V pracovním procesu, ve kterém jsem zařazen :
Jak bych se mohl max. seberealizovat (práce, podnikání - viz životní úkoly) :
Jak mám správně vysoké vzdělání :
V jak správné oblasti mám vzdělání :
Na co mám talent, v čem jsem schopen se seberealizovat nejvíce :
Zda jsem schopen nedostatečnou seberealizaci v zaměstnání vykompenzovat v mimopracovní
oblasti :
PSYCHIKA
Špatné období obecně (den, měsíc, rok, období ) :
Jak jsem na tom psychicky :
Jak umím odpočívat, jak často mám odpočívat, kde, jakým způsobem :
Jak ovlivňují barvy moji psychiku - které negativně, které pozitivně :
S jak velkým kolektivem se mi dobře pracuje :
S kolika lidmi jsem schopen nebo je pro mne optimální obývat byt :
Pomocí karet vyložíme 10 karet přiřazených k číslům 1 až 10, vyložená karta s číslem
bude vyjadřovat počet lidí.
Duševní nemoc je od hranice 75% do 100% (od 50% do 75% pouze stres)
Jak se chovám dobře (od 51% do 100% obvykle, 49% do 0% neobvykle)
203
Jsem schopen ublížit (0-25% ne, 25-50% spíše ne, jen pomluvy, atd., 50-75% ano – způsobit
úraz, poškození věci, atd., 75-100% jednoznačně ano- všechny možnosti).
Jsem schopen zabít (je nutné se vždy ptát zvlášť, za jakých podmínek - alkohol, drogy, stres,
zkrat, úplněk, noc, den, při pracovním vypětí, atd.)
PŘÍBĚHY Z MÉ PORADNY
Jedna klientka přišla s tím, že se nemůže rozhodnout mezi dvěma partnery. Při konzultaci
jsem jí řekl, že ani na vědomé, ani na nevědomé úrovni žádného partnera nechce, takže proto se
nemůže rozhodnout. Měl jsem pocit, že nemá vyřešenu minulost s bývalým partnerem a řekl
jsem jí to. Ona nechtěla moc uvěřit a pořád chtěla ode mne slyšet, který z těch dvou partnerů o
kterých mluví by byl pro ni vhodnějším. Protože jsem se s ní nebyl schopen domluvit, pozval
jsem ji na Rodinné konstelace, aby sama vidělo to, co se jí marně snažím vysvětlit. Přišla,
vybrala jednu osobu, která představovala ji a dva muže, kteří představovali ony dva potenciální
milence. Když se konstelace „rozehrála“ vyšlo najevo, že tam ještě někdo chybí (ani ona, ani
potenciální milenci neměli o vztah zájem), ptal jsem se účinkujících, zda chybějící má sedět či
stát. V konstelacích rozliším snadno zemřelou osobu (je sedící) a živou osobu (je stojící).
Všichni se shodli na tom, že chybějící má sedět. Tak jsem posadil jednoho člověka do
rozehraného děje a zeptal jsem se ženy, které se konstelace „stavěla“, v jakém je stavu- či
rozvedená, vdova, vdaná, atd. Nebylo překvapením, že byla vdova. Chybějící člen skupiny byl
její zemřelý muž. Myslím že žena byla dost překvapena dějem, ze kterého jasně vyšlo najevo, že
má dále trvalý vztah se zemřelým partnerem. Nejvíce překvapující pro ženu bylo, když
představitel jejího zemřelého muže řekl slova, která znala jenom ona a nikdo je ve skupině
nemohl vědět- „že přece ví, že si s ní lehá a navzájem se zahřívají“. Další překvapující věta od
představitele zemřelého manžela byla: „vždyť já žiji, nikam jsem neodešel a nikam nepůjdu,
pořád jsme spolu“. To odpověděl na větu kterou se v konstelacích řeší „odchody“ energií
zemřelých:
„Je mi líto, že ty nežiješ a já ano, ale nadešel čas našeho rozloučení, protože by jsi mi bránil
ve štěstí a v radosti ze života. Budu se těšit, že až nastane můj nebo tvůj čas, že se znova
setkáme, ale nyní je čas, abychom šli každý svojí cestou. Ty tím dojdeš svého klidu a já svého
štěstí“.
To je docela zásadní věta, kterou je možné se rozloučit se zemřelým, se kterým jsme to
z různých důvodů neudělali. Pokud tuto větu neříkáme v konstelacích, kde je k tomu vhodná
atmosféra a správné energetické pole (proto stačí tuto větu říci jednou), je dobré tuto větu
opakovat např. doma při zapálení svíčce, v nižší hladině vědomí (viz postup výše popsán),
alespoň 3x, ve správný čas, což může být 12.00 nebo 24.00. Jak už jsem psal, je jedno jak to je,
ale hlavně že se dostaví výsledek- vyřešení problému a zbavení se zátěže, která brání v radosti
ze života a v navázání nového vztahu. Navíc se opakuje zkušenost, že zemřelí na kterých je
204
pozůstalý závislý, zůstává závislý i po smrti. Smrtí si zemřelého ještě více zidealizujeme a to je
zničující pro život. Takoví lidé trpí depresemi které jsou neléčitelné, protože aniž si to pozůstalí
uvědomují, jsou energií zemřelých strháváni do světa zemřelých. Je třeba si uvědomit, že tím že
např. náš partner zemřel, nekončí život nám.
Ve výše popsaném příběhu to dopadlo pro klientku dobře, protože když si vše po konstelaci
uvědomila, začala se chovat tak, že byla schopna se seznámit, seznámila se a žije v hezkém
vztahu. Ale nebyl to ani jeden z partnerů, mezi kterými se nemohla rozhodnout. Vztah s nimi
nebyl reálný, protože ani ona vztah nechtěla. Proto potkávala partnery, kteří rovněž neměli
vyřešené vztahy a v podstatě také vztah nechtěli.
Další zajímavá příhoda se odehrála v jednom malém městě, kde se zastřelil dvanáctiletý
chlapec otcovou pistolí. Pro rodinu to byla dvojnásobná tragédie, protože si dávali vinu za to, že
jejich dítě spáchalo sebevraždu. Při konstelacích představitel mrtvého chlapce šel domem až na
půdu, kde našel nabitou pistoli otce. Bylo patrné, že nešel pro pistoli cíleně, našel ji náhodou.To
bylo první pozitivní zjištění, které vyvracelo sebevraždu. Nebyla asi náhoda, že jako předmět
představují pistoli jsem přinesl z kuchyně- otvírák na pivo. Když si představitel vzal „otvírákpistoli“, nasadil si jej otvorem (která se dává na zátku) na ukazovák pravé ruky a začal jím točit
na prstě se slovy: „Teď jsem kovboj…. Protože se představiteli „pistole – otvírák“ moc roztočil a
když chtěl točivý pohyb zastavit, vyšla rána! Tak se vysvětlilo, jak to mohlo být. Zvláštní bylo,
že matka zemřelého po větě představitele chlapce „Teď jsem kovboj“ vykřikla, že tuto větu
říkával! To ji přesvědčilo, že děj se odehrál tak, jak se ukázalo v konstelaci. Po konstelaci mi
napsala dlouhý dopis, ve kterém děkuje za vysvětlení, že nešlo o sebevraždu, ale nešťastnou
událost, že jí to sice chlapce nevrátí, ale zmírnilo to její bol.
Objasňoval jsem metodou konstelací i mnoho dopravních nehod. Jeden klient přijel
z Rakouska na mé konstelace a chtěl objasnit smrt svého bratra, který se zabil na motorce. Nešlo
mu do hlavy, jak se jeho spolujezdkyně – přítelkyně zachránila a celé rodině bylo divné, že
nějaký čas po smrti přítele tvrdila, že s ním má dítě. Rodina si lámala hlavu s tím, že i kdyby
byla bývala v jiném stavu, jak to, že když už se zachránila, že nepotratila při havárii. Klient si
vybral představitele „rolí“ a děj začal. Při konstelaci se ukázalo, že bratr klienta měl „anděla
strážného“ – jejich babičku. Tato energie zemřelé babičky se stále motala okolo bratra klienta a
zachraňovala co se dalo, všechny jeho maléry. To klient potvrdil, že jeho bratr nebyl pozorný a
opravdu měl spoustu problémů a situací, ze kterých málo kdo věřil, že se dostane. Konstelací se
ukázalo, proč tomu bylo. Dále se dokázalo, že jeho přítelkyně s ním byla skutečně v jiném stavu.
Když probíhala rekonstrukce havárie, kdy narazili na motocyklu do stojícího kamiónu, ukázala
se zvláštní věc. Energie zemřelého bratra, která byla stále s ním, zareagovala tak, že když se bratr
klienta na motorce řítil ke kamionu, který stál na dálnici bez označení, energie zemřelé babičky
„strčila“ do jeho dívky sedící na zadním sedadle a shodila ji z motocyklu. Její chlapec řídící
motocykl se ohlédla tom došlo k nárazu. Když jsem se představitelky energie zemřelé babičky
ptal, proč to udělala, řekla že její vnuk už neměl šanci a že musela zachránit jeho dítě, které bylo
ve formě plodu v břiše jeho přítelkyně. Dalším překvapením tohoto děje bylo, že zmírnila
rukama pád dívky z motocyklu. Bylo to téměř neskutečné a jen klient věděl podrobnosti, které
z konstelace vyplynuly a potvrdil některé z nich.
Myslím, že podobně by se mohlo vysvětlit mnoho nevysvětlených „zázraků“ okolo nás.
Už jsem se zmínil o vysvětlení jedné klientky, která přišla s tím, že celá rodina truchlí po
deset let zemřelém bratrovi při dopravní nehodě. Zemřel jako spolujezdec, který při nárazu auta
vyletěl z auta. Policie tuto nehodu uzavřela s tím, že to byla vina opilého řidiče. Při konstelaci se
ale ukázalo, že to nebyla nehoda ale vražda. Za jejich autem jelo jiné auto, jehož řidič způsobil
nehodu auta, ve kterém jel opilý bratr klientky. Když bratr klientky po nárazu auta vyletěl,
zastavil řidič auta jedoucího za mini, vylezl z auta a šlápl mu na krk. Když jsem se představitele
řidiče, který nehodu zavinil ptal proč to dělá tak řekl: „dlužili mi za drogy“! Tím se vše
vysvětlilo, klientka potvrdila, že to tak i mohlo být a dokonce potvrdila, že kamarádi jejího bratra
205
měli podezření, že takto se vše mohlo odehrát a že našli odřené auto barvou jiného auta, ale že
prý policie se s tím nechtěla zabývat.
Tak jsem představiteli zemřelého bratra klientky řekl: „Tak nyní už můžeš v klidu odejít svojí
cestou a nechat sestru žít její život, když se tvoje smrt vysvětlila“? Na to odvětil, že sestru již
nechá jít svojí cestou, ale než půjde on, musí si to vyřídit s tím, kdo jej zabil. Ptal jsem se jak a
on odvětil, že udělá vše pro to, aby se zabil v autě. Když jsem se ptal jak, tak to vysvětlil: „Až
pojede do zatáčky, dá mu ruce na oči, aby neviděl kam jede a nezatočil“.
I do takových podrobností zabíhá děj konstelací. Mnoho konstelací mne přesvědčilo, že
ukazují dobře budoucnost, protože předpovězená budoucnost v konstelacích se vyplnila.
Podobných případů bylo hodně. Přišla paní, která chtěla vědět, proč zemřela její
šestnáctiletá dcera při dopravní nehodě. Seděla za svým chlapcem, který řídil. On narazil do
stojícího nákladního auta a všichni čtyři v jeho autě včetně jeho zemřeli. Při věštbě mi vyšla
neskutečná věc, která se při konstelaci potvrdila. Dcera klientky, která seděla za řidičem řidiči
dala ruce na oči, takže on si nevšiml, že jedoucí nákladní auto před ním náhle zastavilo. Když
jsem stále tuto situaci vracel zpět, protože jsem tomu sám nechtěl věřit ukázalo se, že to byla
rozpolcená duše dvojčete, která to udělala ze vzteku a zlosti proto, že ona se narodila, zatím co
energie druhého plodu- dvojčete zemřela. Je zvláštní, že se z konstelací dost často ukazuje, že
energie zemřelého zakryje oči řidiči při jízdě. Ten potom „z nevysvětlitelných“ důvodů havaruje.
Příklady z Rodinných konstelací odhalily mnoho překážek v otěhotnění či donošení plodu.
Buď to byla energie potratu, která žárlila na případný nový život a doslova se potrat postaral o
to, aby došlo k potratu u chtěného plodu, nebo to byla zloba matky, babičky, či dalšího v řadě
v rodinném systému, který nepřál novému životu. Ukázaly se i takové případy, kdy se měla
narodit dvojčata a jeden plod se neudržel. Neudržel se proto, že jej matka či energie druhého
plodu odmítala, jindy se energie jednoho plodu vzdala života pro solidárnost s druhým, jinak
hrozilo, že nepřežijí oba. I takové příklady vysvětlily, kde se vzala schizofrenie a kde je možné
hledat příčinu.Musím se pochlubit, že několik vyléčených
klientů ze schizofrenie a
maniodepresivní psychózy pozvalo své psychiatry a psychology na konstelace, protože
odborníci nechtěli věřit tomu, co jim klienti o konstelacích vyprávěli. Zdůrazňuji, že lékařskou
péči nelze pominout a moje způsoby léčby byly klienty konzultovány s ošetřujícími lékaři.
Bohužel jen malé procento lékařů nebrání svým nemocným klientům v této alternativní léčbě.
Jedna mladá žena chtěla vědět, proč došlo třikrát k potratu. Pozval jsem ji na skupinovou
terapii a rozehrál se děj, který měl objasnit co se stalo. Vyšlo najevo, že byla na umělém
přerušení těhotenství. Tento potrat hrál hlavní roli v dalším životě. Když se s partnerem, se
kterým došlo k potratu rozešla a našla si vhodného partnera, se kterým se rozhodla mít dítě,
nešlo to. Opakovala se několikrát stejná situace, po třech měsících došlo k potratu. Z lékařského
hlediska byla zdráva stejně jako její partner. Při konstelacích se snažím postupovat v ději života
klientů tak, jak by to mohlo být a při postavení situace obou partnerů stále někdo nebo něco
chybělo. Poznám zda jde o živého či zemřelého tak, že se zeptám účastníků děje, zda ten
chybějící má stát či sedět. Když se nemohou rozhodnout, tak nejdříve někoho postavím, potom
posadím a nechám na rozhodnutí skupiny, při kom se cítili lépe. V tomto ději bylo jasné, že je to
sedící osoba, tedy zemřelá a při zjišťování o koho by mohlo jít jsme došli k závěru, že je to onen
první potrat, ke kterému došlo umělým přerušením těhotenství. Potom jsem postavil potenciální
plody do řady a dotazy k nim,zda se chtějí narodit nebyl zjištěn problém. Tak jsem simuloval
početí a když ubíhal čas tak ona energie potratu, která „číhala“ u matky, začala být aktivní
v okamžiku třetího měsíce těhotenství, kdy doslova „vyrazil“ svojí energií plod z těla matky. Na
dotaz proč odpověděl: Když nežiji já, tak ať nežije nikdo a matku budu psychicky ničit, dokud se
neomluví. Není to náhoda, že takto „mluví“ většina potratů. Nechal jsem představitele matky,
aby se omluvila potratu – větou:“Omlouvám za to, co se stalo, ale tehdy jsem to jinak neuměla.
Budu se těšit, že až nastane tvůj nebo můj čas, že se znovu setkáme, ale teď je čas se rozejít. Ty
tím dojdeš svého klidu a já svého štěstí.“ Na to se představitel plodu zklidnil, ale neustoupil a
206
nechtěl odejít. Trval na tom, že se mu musí omluvit i otec. Až když se omluvil představitel otce,
představitel plodu byl ochoten odejít „svojí cestou“ a přestal škodit matce. Za půl roku po
konstelaci mi klientka telefonovala, že je v pátém měsíci těhotenství a tudíž se dostala
s těhotenstvím za kritickou hranici tří měsíců. Porodila zdravého chlapce a vše dobře dopadlo.
Z mnoha podobných příhod je vidět, že vzniklá nerovnováha se projevuje i po smrti a je
možné i u zemřelých docílit rovnováhy a „popovídat“ si s nimi, zjistit, co nerovnováhu
způsobilo, protože mnoho lidí si pravou příčinu svých problémů ani neuvědomuje. Energie
potratů se mstí nejenom matkách, otcům, ale i případně narozeným dětem ze žárlivosti, že ony
žijí a potratu to dopřáno nebylo. U dětí se to projevuje podobně jako u dospělých- nedaří se jim,
častější nemocnost, hlavně v psychice je problém, neumí se takoví lidé radovat ze života.
Jednomu podnikateli se přestalo dařit v podnikání a hrozil velký problém. Při
konstelaci se zjistilo, že má tři sestry a dva bratry. Jedné z jeho sester spáchal sebevraždu syn a
při konstelaci se zjistilo, že další z jeho sester mu záviděla jeho úspěchy a peníze a zemřelého
synovce (se kterým měla za života lepší vztahy než jeho matka- její sestra), „používala“ jako
„most“ pro její negativní myšlenky a energie vysílané na úspěšného bratra. Projevovalo se to
tak, že pro psychické problémy se začaly objevovat fyzické potíže až dokonce hrozil infarkt. Tím
se úspěšný bratr- podnikatel nemohl věnovat dostatečně podnikání a hrozil problém. Konstelace
slouží nejenom k odhalení problému, ale i k jeho vyřešení. Skupině pod mým vedením se
podařilo najít metodu, kterou došlo k usmíření bratra se sestrou i bez její přítomnosti a hlavně ke
zharmonizování duše synovce, jehož energie byla využita tetou k ničení bratra. Podnikatel který
konstelaci „stavěl“ této metodě moc nevěřil, ale protože sám viděl, že dění okolo sebe není
schopen ovlivňovat, zkusil tuto metodu. Předem neřekl, jakou smrt synovec zvolil a nejvíce jej
přesvědčilo, že člověk, který synovce představoval a nikdy podnikatele neviděl to sám řekl, že se
oběsil. Navíc když poznával věty sestry, které ve skupině nikdo znát nemohl, přesvědčilo jej to.
Podnikatel, který byl rozhodnut svojí firmu pod cenou prodat si to dva měsíce po konstelaci
rozmyslel (což vyšlo i při konstelacích), podnikání mu zase jde a zdravotní stav se zlepšil a
stabilizoval, podnikání rozvíjí.
Jedna žena asi čtyřicetiletá byla stále svobodná a nemohla najít partnera. Při
konstelaci se zjistilo, že zemřelá babička, která ji vychovávala si z ní udělala svého partnera když
se objevil potenciální partner, odehnala jí ho z cesty. Bylo jasné, že šlo o oboustrannou závislost
- až „za hrob“! Bylo nutné „usmířit“ energii zemřelé babičky a vysvětlit jí, že jí vnučka tráda má,
nechce na ní zapomenout, ale musí jít svojí cestou. Zástupce zemřelé babičky se mi podařilo
„přemluvit“, aby dokázala lásku ke své vnučce tím, že ji nechá jít svojí cestou a lepší cestou, než
měla babička, které to dopřáno nebylo, proto se upnula na svojí vnučku.
Zvláštní byla příhoda jednoho chlapce. Bylo mu patnáct let a přišla matka řešit jeho
problém růstu. V devíti letech přestal růst. Z lékařského pohledu byl zdráv a nebylo co řešit,
tudíž věda nemohla pomoci. Při konzultaci jsem matce řekl, že se v jeho devíti letech něco stalo,
co bylo velkým stresem a proto se zastavil jeho růst. Matka si nemohla na nic vzpomenout a já jí
proto pozval na konstelace, protože jsem byl přesvědčen, že když se příčina „psychického bloku“
nenajde a neodstraní, nedojde ke změně a tím k růstu. Na konstelace přišel i chlapec a při
konstelaci se zjistilo, že jeho „duše“ je mino jeho tělo. Nevyužil jsem klasické metody „přivolání
duše“ k tělu jak se to při konstelacích běžně dělá, ale zkusil jsem metodu kterou si každý může
vyzkoušet sám. Řekl jsem mu ať zavře oči, pohodlně se usadí a zkusí najít svoji „duši“. V těle ji
neviděl tak jsem mu pomáhal ji hledat a napovídal, kde ji má hledat. Když ji neviděl u rodičů,
prarodičů, ve škole, nad oblohou, atd., použil jsem jinou taktiku. Myslel jsem na to, aby řekl
první číslo, které jej napadne a to že bude věk, kdy došlo k problému, který řešíme. Řekl jsem
mu: „Řekni první číslo, které tě napadne“. On řekl číslo devět. Tím se potvrdilo to, co jsem řekl
207
matce při konzultaci. Tak jsem mu řekl ať se přenese ve svých představách do svých devíti let a
svojí „duši“ hledá dál. Když jsme došli k období prázdnin, najednou si vzpomněl, že jej při
přecházení ulice porazilo auto. Náhle řekl, že vidí svoji „duši“ sedět na tramvajové zastávce
v místě, kde k nehodě došlo. Tak jsem mu řekl, ať dá pokyn své „duši“, aby se vrátila do jeho
těla. Postupně ať jde z místa, kde se to stalo k nám na okraj Prahy, kde se konstelace prováděla,
potom do domu, dále do místnosti kde jsme byli a nakonec do jeho těla. Sám stále nahlas říkal,
co se děje a jak to probíhá. Když byla jeho „duše“ v jeho těle, řekl jsem mu, ať opakuje: „Duše
moje, přijímám tě jako součást své osobnosti a svého těla, budu tě mít rád, stejně jako sebe.
Budu se tě už pořád držet a nikdy tě už nepustím, protože bez tebe nejsem v realitě života a
nerad bych na konci života zjistil, že jsem prosnil celý život. Tím byl problém vyřešen, všichni
účastníci se shodli, že náhle měl chlapec jiskru v oku. Od konstelace uplynula krátká doba na
hodnocení, ale jsem přesvědčen, že chlapec poroste.
Jedna klientka přišla s problémem ve vztahu. Prý posledních pět let se jí manžel
nevšímá. Ona si jej vzala se dvěma dcerami, čtyři a šest let. Nyní je té mladší devatenáct a starší
dvacet jedna let. Starší dcera přišla s matkou na konstelace, mladší dcera a nevlastní otec dcer a
manžel klientky ne. Klientka prý partnerovi řekla, že jde jejich problém řešit na Rodinné
konstelace. On odmítl jít s ní. Je jasné, že už odmítnutí řešit společný problém je „problém“ sám
o sobě. Nemusím této metodě věřit, ale mohu podpořit svojí partnerku, když si vybrala tuto
metodu, protože jiné metody selhaly.Z konstelace vyplynulo, že partner klientky její mladší
dceru pohlavně zneužíval do jejích čtrnácti let, kdy „nabrala rozum“ a odmítla další sexuální
hrátky. Když mladší dceři bylo devatenáct a skončila střední školu, byla nevlastním otcem
„vyhnána“ z domu. Matka, která nechtěla o partnera přijít (což je v 90% příčina toho, že takové
matky „nechtějí zneužívání dcer vidět“!) souhlasila, aby dcera z domu odešla. Nevlastní otec jí
dokonce zakázal chodit domů, takže matka se s ní tajně scházela mimo domov. Z konstelace
bylo patrné, že partner klientky měl a má duševní poruchu (což mají všichni, kteří pohlavně
zneužívají děti) a dělala, že o ničem neví, že to dělá jeho nevlastní dcera sama, že jej svedla, on
nic, on za to nemůže, jen jí rád vyhověl. Je to samozřejmě nesmysl, žádná dívka v pěti i více
letech nemůže svést dospělého muže, ale všichni takoví úchylní jedinci dobře dokáží takový
pocit zneužívaným vštípit do podvědomí. Dokonce ještě vyhrožují, že když bude „zlobit“
(zejména v pozdějším věku, kdy si dívky začínají uvědomovat o co vlastně jde a přestávají být
po vůli), řekne to její matce. Je již jasné o co ve vztahu šlo. Když ve čtrnácti letech přestala být
dívka muži povolná, opadl i jeho zájem a schopnost sexu ke své partnerce- matce dívek, protože
již nemohl svoji fantazii „přiživovat“ skutečnými zážitky své úchylky. Děj byl zajímavý i dále.
Když jsem chtěl docílit rovnováhy tím, že se představitel úchylného partnera měl zneužívané
dceři omluvit, došlo k jeho „zakuklení se“ do pomyslné ulity a nebylo možné s ním hnout
v žádném směru. Nechtěl se omluvit, nechtěl situaci komentovat, řešit. Byla to zvláštní situace a
stala se po druhé. Tu druhou situaci popíši v další příhodě. Nevěděl jsem, co tato situace může
znamenat, ale realita mi to ukázala. Všem říkám, že situace, které se v konstelacích ukáží nemusí
být přesně tak, ale že i když někdo na něco podobného myslí, jako bylo v příběhu, důsledek
může být podobný. Konstelace skončily a klientka beze slova odešla. Tvrdím, že konstelace mají
velikou účinnost a působí silně cca tři až čtyři týdny, po té účinek slábne, ale je hodně účinný cca
9 měsíců, až tři roky. Jaké bylo moje překvapení, když klientky přišla na další konstelace, které
jsou jednou za měsíc (na třech místech). Čekal jsem, co se dozvím, že se stalo. A stalo se.
Říkala, že manžel byl hodně nervózní než na konstelace šla, ale když se vrátila, nebyla s ním
vůbec řeč. Nechtěl nic řešit, nechtěl nic dělat, nebylo možné se s ním domluvit. Bohužel, jako se
to ukázalo i v konstelacích. Ovšem ten závěr který „rozehraný děj konstelací způsobil“ jsem
nečekal ani já. Ukázalo to, co znamenalo jeho „uzavření se do ulity“. Do tří týdnů zemřel na
infarkt, takže klientka přišla týden po pohřbu. Říkala, že ale nevěří tomu, co se v konstelacích
ukázalo, že by její partner pohlavně zneužíval její mladší dceru. Když jsem se ptal, co na vše
208
mladší dcera, tak bylo ticho. Prý o ničem nechce mluvit. Myslím, že smrtí otčíma, který ji
zneužíval se zneužívané dceři (možná i všem ostatním) ulevilo. Zde by se dalo jen podotknout,
že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě….
Jedna mladá žena přišla s tím, že její otec má rakovinu, jestli by s tím šlo něco dělat
alternativními způsoby. Při konzultaci jsem zjistil, že otec nechce žít pro nějakou dřívější křivdu
ve vztahu. Protože tomu nechtěla věřit, pozval jsem jí na konstelace. Postavila přestavitele
rodinného systému a jako první se ukázal problém, když se narodily dvě jejich děti –milenec.
Onen muž se po tomto zjištění, že jeho žena má milence uzavřel do sebe a žil jenom prací. Když
děti dospěly onemocněl rakovinou. V průběhu dalších událostí se ukázalo, že nemocný má šanci
na uzdravení- představitel uzdravení a představitel života jej podporovali. Ale on nechtěl!
Představitel nemocného otce na konstelaci nepřišel, čímž nezájem se z problému dostat jenom
potvrdil. Když představitel léku, zdraví a života , představitele nemocného lákali k sobě,
nedokázal jsem žádnými metodami dosáhnout toho, aby je přijal. Představitel nemocného řekl:
Jestli chcete, já to zopakuji, ale nechci! Za týden po konstelacích zemřel, dcera viděla, že udělala
co se dalo, ale když nechtěl samotný otec, nemohla víc dokázat.
V souvislosti s tímto tématem uvedu veselou příhodu ze své praxe. Kamarádka mi vyprávěla,
že se jí podařilo "dostat" duši z těla. Dostala žlučníkový záchvat a bolestí nemohla vydržet, přála
si tedy, aby se "něco" stalo, aby bolest vydržela. Náhle prý uslyšela zvuk, jako když odšpuntuje
láhev, a pocítila úlevu. V tu chvíli začala vidět skrze zdi, rozletěla se po patrech nahoru domem a
vnímala všechno, co mají sousedi v bytech, jak spí (byly dvě hodiny ráno) apod. Kuriózní bylo, že
prý během tohoto letu astrálního těla domem přemýšlela, jak by mi to, co se s ní právě děje,
dokázala. Vzpomněla si, že u mě v kanceláři nikdy nebyla, a proto se rozhodla ke mně "zaletět"a
podívat se, jak to u mne vypadá, aby mi svůj „let“ mohla později dokázat.
Ve chvíli, kdy se dostala nad svůj dům dostala strach, že se již do svého fyzického těla nebude
moci vrátit - a v tu chvíli se náhle ocitla zpět ve svém fyzickém těle.
Když mi to vyprávěla, silně jsem si přál zažít totéž. Opravdu se mi to do týdne podařilo. Ale
jen ta první část - dostal jsem žlučníkový záchvat. Asi za měsíc se mi skutečně podařilo oddělit
astrální tělo od fyzického, ale neplánoval jsem to a moc se mi to zrovna v té chvíli nehodilo.
Patrně se to stalo proto, že jsem v sobě měl onen „program opuštění těla“. Bylo to zvláštní. Viděl
jsem od stropu, jak mé tělo leží na lůžku. Neumím odhadnout, jak dlouho tento stav trval, snad 1
až 2 minuty.
Dobrou intuici měla další moje klientka z Hřenska, které někdo zavraždil syna (známý případ
z Hřenska, kdy byli zavražděni dva chlapci a jedna dívka). Jí se zdálo jméno vraha. Přišla do mé
poradny a chtěla si tuto teorii potvrdit. Našel jsem i důvod vraždy, který neznala. Motivace vraždy
a jméno vraha pomohlo usvědčit vraha, čin byl již však promlčen.
Jedna zdravotní sestra mi telefonovala, zda bych jí nemohl pomoci. Měla velké
psychické problémy. Měla malé dítě, byla sama, rozvedená a nebyla schopna chodit do práce,
starat se o dítě. Sama nevěřila (což si myslí většina nemocných), že je nemocná natolik, aby
musela do léčebny. Léčba jí doposud nepomáhala a protože jsme se znali, obrátila se na mne.
Moje první zjištění bylo, že má okolo sebe energii zemřelého, který ji chce sebou do světa
mrtvých. Další zjištění bylo, že další zdroj psychické poruchy má doma. Když jsme zjišťovali, ve
které místnosti to je, vyšla mi ložnice. Po té si vzpomněla, že na oddělení, kde pracuje, zemřel
mladý muž, který se do ní zamiloval a psal jí dopisy. Ona tyto dopisy nečetla, ale dávala si je
z nepochopitelných důvodů doma pod postel. Po té jsem jí doporučil rituály rozloučení se
209
zemřelým, dopisy jsem doporučil spálit. Asi po půl roce se mladá žena dala do pořádku, ale ještě
půl roku dozníval akt rozloučení a půl roku bylo nutné řešit mými alternativními způsoby
„odblokování“ organismu (viz mé akupresury z knihy Jak se dožít 140 let).
Jedna kamarádka mne požádala o nalezení geopatogenní zóny v jejím bytě. Naučil
jsem se kyvadlem „nakreslit“ tvar veškerých zón, jak pozitivních, tak negativních. Proto jsem
identifikoval v bytě kamarádky zónu, která byly ve tvaru „šesti-květu“- viz obr. v příloze.
Intuitivně jsem si začal myslet, že to není geopatogenní zóna, ale psychosomatická a vznikla
nepřirozenou smrtí člověka a určil jsem i dobu, kdy k tragické události došlo. Moje kamarádka se
vypravila za majitelem bytu a žádala vysvětlení. Byla překvapena informací, které se jí dostalo.
Prý vědí o tom, že v bytě se opil tulák, který se do tehdy prázdného bytu vloupal, byl opilý,
ohříval se u otevřeného ohně, který si sám rozdělal. Bohužel usnul, jeho oděv od otevřeného ohně
vzplál a on ohořel. Tuto informaci jí tehdy neřekli, protože se báli, že byt nebude chtít. Moje
kamarádka je citlivá a v tomto bytě se nikdy necítila dobře a až já přinesl vysvětlení.
Další případ byl stejně zajímavý. V televizním vystoupení, kam jsem zván, jsem měl „věštit“
pozvaným hostům Jeden známý herec ve vysílání mluvil o tom, že si chce postavit na zahradě své
chalupy kapličku. Tato informace mne zaujala a místo věštby jsem známému herci sdělil, že má
talent na zjišťování psychosomatických zón a má i talent na to, jak negativní vlivy těchto zón
„odrušit. Zjistil jsem, že na jeho chalupě se oběsil její původní majitel a to herci vadilo. Proto jej
podvědomě napadlo postavit kapličku, aniž tušil proč. Tato kaplička byla ideálním odrušením
negativních účinků. Když jsem mu to v živém vysílání TV řekl, byl překvapen a po krátkém
zamyšlení přiznal, že opravdu k výše popsané události došlo a dozvěděl se to od sousedů až po
koupi chalupy.
V bytě jedné paní z Brna jsem se setkal se zvláštním jevem. Chtěl jsem, aby mi namalovala
půdorys bytu, protože jsem cítil, že tam jsou psychosomatické zóny. Našel jsem šestikvět a ona
potvrdila, že na tom místě zemřel její otec v hrozných bolestech na rakovinu. Zjistil jsem, že otec
ji neměl rád a dost jí ubližoval, což mi potvrdila. Asi dva metry od první zóny jsem zjistil další,
ale tentokrát šestihrannou, v níž jsem identifikoval matku klientky. Mezi těmito zónami se dala
vypozoroval zvláštní souvislost - jako kdyby negativní psychosomatická zóna otce (šestikvět)
chtěla dotyčné škodit dál, tak jako za života, a nově vzniklá psychosomatická zóna (šestihran) po
matce, jako by chtěla tyto negativní účinky eliminovat, jako to dělala i za společného života.
novinář, přišel s tím, že má geopatogenní zónu v autě. Řekl jsem mu, že je to hloupost.
Geopatogenní zóna je zem a nemůže mít záření ze země v pojízdném prostředku. Přijel za mnou,
já vzal virguli a na zadních sedadlech jsem identifikoval dvě zóny. Namaloval jsem půdorys jeho
automobilu a kyvadlem „nakreslil“ tvar zóny. V ten okamžik jsem se „napojil“ podvědomím na
tyto zóny a „uviděl“ jeho prarodiče - dědečka a babičku, jak sedí s ním v autě na zadních
sedadlech. Tuto informaci jsem mu sdělil a on přiznal, že skutečně nedávno zemřeli, že jej měli
rádi, on je také a že je za sebou v autě vždy cítil, ale nechtěl si přiznat, že je něco takového možné.
Prý již dvakrát kvůli této vizi havaroval. Namaloval jsem „amulet na odrušení“ těchto zón a od té
doby je už v autě „necítil“. Mnoho takových zón jsem identifikoval v bytech, kde zemřelí dříve
bydleli a dařilo se mi přesvědčit pozůstalé tím, že jsem určil pohlaví a věk zemřelých.
Jedna klientka měla ve 20 letech sen, ve kterém „viděla“, že její rodiče nejsou
pravými rodiči a tak dlouho pátrala (čtyři roky), až pravé rodiče i díky porady u mne našla (po
dalších šesti měsících). Bylo to komplikované tím, že skuteční rodiče byli Španělé, kteří zde
pracovali na vyslanectví. Tato dívka za mnou přišla s tím, že mám určit, zda jsou jejími rodiči ti,
210
které má uvedené v rodném listě. Řekl jsem jí, že si bohužel myslím, že nejsou. Ona chtěla vědět,
kdo jsou praví rodiče. Řekl jsem jí, že asi nebudu schopen určit, kdo jsou její rodiče, ale na mapě
mi kyvadlo „ukázalo“, že bydlí ve Španělsku, určil jsem přesně město 20 km jižně od Madridu.
Poradil jsem jí, ať jde do porodnice, kde se narodila a hledá v archivu, kdo se ten den, případně
den před jejím a den po jejím narození narodil, že tam by mohla najít odpověď na svoji otázku.
Asi za týden přišla s tím, že se dozvěděla v archivu porodnice, že ten den, co se narodila, se
narodilo i děvče jedné Španělce, u tohoto porodního zápisu stálo, že dítě asi za dva dny zemřelo.
V ten okamžik byla moje klientka přesvědčena, že ona je tím dítětem té Španělky a ne české ženy,
která ji vychovávala. Získala adresu oné ženy a na vyslanectví zjistila její totožnost. Bylo jasné, že
zemřelo dítě české ženě a personál porodnice děti zaměnil. Až na závěr mi klientka (v té době jí
bylo 24 let) řekla o snu, který se jí zdál v den jejích dvacátých narozenin. Řekla mi, že sen byl
natolik „živý“, že snu uvěřila a věřila, že své pravé rodiče najde a aby se s nimi domluvila, až je
najde, začala se učit španělsky. Když se naučila španělsky, začala hledat způsob, jak rodiče najít.
Proto skončila i v mé poradně. Potom se ptala, zda je potká v Praze či za nimi bude muset do
Španělska. Řekl jsem jí, že je potká v Praze, i když se mi tomu nechtělo věřit. Skutečně po tom
všem „pravé rodiče“ našla a žije s nimi, poslala mi balíček s pozdravem z nového bydliště.
Bohužel jsem se nedozvěděl, co se stalo s „nepravými rodiči“ a jak reagovali na tuto situaci. Tato
příhoda byla popsána v časopise Tina a po vyjití této příhody za mnou začali chodit lidé, kteří se
ptali, zda jsou jejich rodiče jsou pravými rodiči. Zvláštní bylo, že u většiny dotazujících jsem
zjistil (což postupně ověřovali), že buď jeden či oba rodiče nejsou pravými rodiči. To byl velký
důkaz, jak pracuje naše podvědomí, protože kdo výše uvedenou informaci v podvědomí neměl,
ten se nezeptal a ti, co se zeptali, „cítili“ na nevědomé úrovni problém, který se potvrdil.
Impulsem k řešení „problému“ byl právě výše popsaný příběh. Někdy může být impulsem ke
zjišťování pravosti rodičů jejich špatné chování, nekompatibilita, zneužívání atd.
Po mnoha zkušenostech jsem se zabýval tím, kdy a zda je vhodné to adoptivními rodiči dítěti
oznámit. Jsem přesvědčen, že se to má říkat (na 95%), a to mezi 9. až 10. rokem života dětí,
protože dříve to nepochopí, později se s touto skutečností nesmíří tak dobře. Adoptované děti
začnou „cítit“ problém cca od 11 do 20 let a díky tomu se mohou chovat neobvykle (třeba celý
život). Je to podobné, jako když jeden z partnerů je nevěrný, druhý to může „cítit“ a aniž ví proč,
může se rovněž chovat neobvykle nebo podvědomě stejně. Dříve jsem nevěřil na „uhranutí“, až
když jsem se začal zabývat „voodoo“ (viz kniha O magii, lásce, sexu - druhé, doplněné vydání pod
názvem Jak najít toho pravého a jak si jej udržet), pochopil jsem, že člověk, který je schopen
„voodoo“, je v navenek nevinné formě leckdy provedl, aniž si to uvědomil. V konkrétním případě
za mnou přišla jedna paní s tím, že její sousedka ji uhranula - v navenek bezvýznamném sporu
řekla : „Do roka chcípneš, protože jsi mi utrhla hrušku z mého stromu!“. Poškozená trpěla celý
rok, a když se blížilo inkriminované období, měla pocit, že opravdu zemře. V tomto případě
psychicky silná sousedka svým projevem „uvedla“ slabší sousedku do nižší hladiny vědomí a
lidově řečeno jí „uhranula“ - „vložila“ jí svůj projev do podvědomí, protože k tomu měla talent.
Proto se toho poškozená paní neuměla sama zbavit a byl nutný rovněž tento „akt vymazání
nevhodného programu“ z podvědomí. Když budete svému dítěti neustále opakovat : Jsi blbec a
ničeho nedosáhneš, dosáhnete svého.
Kuriózní příklad mám z jedné propagační akce časopisů Astro a Květy. Zřídili provizorní
„věštírnu“, kam jsem byl i s několika spolupracovníky redakce poslán. Přišla za mnou klientka,
která chtěla vyřešit problém, týkající se jejího psychického stavu. „Ucítil“ jsem, že problém je v
psychosomatické zóně v jejím bytě. Nakreslila jeho půdorys a kyvadlo mi „nakreslilo“ zóny hned
dvě. Potvrdila, že na jednom místě se oběsil její manžel a na druhém tchán. Je jasné, že na
zhoršeném psychickém stavu té paní se nepodílely jen zóny, ale už skutečnost sama.
Klientka přišla řešit problém- narodila se bez pravé paže.“Postavila“ si do rolí svou matku,
sebe jako nenarozený plod, otce a k tomu se přidaly ještě tři příčiny které mohly způsobit danou
poruchu. Jedna znázorňovala lék, druhá nemoc, třetí představovala jiný vliv.Do role nevyvinuté
211
končetiny byla postavena shodou okolností lékařka. V konstelaci se ukázalo, když matka klientky
přišla do jiného stavu, ztratila oporu v manželovi a začala mít deprese. Dítěti je vložen do
podvědomí pocit nejistoty. Těhotná matka si bere lék. V momentě požití léku, začíná
představitelka nevyvinuté pravé končetiny odcházet a představitelka plodu kolabuje a omdlévá.
Zde se přímo ukázkově mohla klientka přesvědčit, proč nemá pravou paži. Měla to štěstí, že se
jako plod udržela, ale bohužel se narodila s daným postižením. A protože získala v početí pocit
nejistoty, měla problémy v partnerských vztazích.. Tento problém si vyřešila při této konstelaci.
Při řešení problému, kdy nikdo v rodinném systému neměl dobré partnerské vztahy se
většinou ukazuje, že je příčina v rodinném systému cca 1-10 generací zpět. Když se postavil
rodinný systém konkrétní mladé ženy došlo se ke zjištění, že problém vznikl u pradědečka.
V době kdy si praděda našel partnerku, milovala ho jiná žena o jejíž citech neměl ani tušení. Tato
„milenka“ si vysnila život s ním a negativně začala „vysílat“. V okamžiku narození prvního
potomka si „milenka“, která to psychicky neunesla, vzala život. Její negativní myšlenky, kterými
nepřála štěstí svému „milenci“ v partnerském vztahu, stále působily. A začaly ovlivňovat potomky
praděda. Od tohoto rodinného systému přecházely postupně na ostatní. Proto se nikomu nedařilo
ve vztazích a nikdo nevěděl z jakého důvodu. Až tato mladá žena – pravnučka, která se chystala
založit svou vlastní rodinu a měla obavy z opakovaní předchozích krachů ve vztazích, chtěla tento
nevysvětlený fakt změnit.
Muselo dojít k usmíření a odpuštění mezi pradědem a „milenkou. To vše se podařilo a tak měl
tento příběh šťastný konec.
Jednomu muži zemřela žena při tragické autonehodě. Jeho nová partnerka si přišla
„postavit“ konstelaci na svůj nový vztah s ním, protože cítila nějaký problém. Ten se skutečně
ukázal. Při konstelaci se ukázalo, že umírali ženy v rodě onoho muže, protože 4 generace zpět
proklela matka svého syna (a jeho rodinný systém), protože ji zavraždil. Při konstelaci došlo
k vyřešení a odpuštění, tím se srovnala nerovnováha v rodinném systému a věřím, že už dál ženy
v tomto sytému nebudou umírat.
Jak to vypadá, když někdo „ani nežije, ani nezemřel“ se dá dobře pochopit z ukázky jedné
konstelace, kdy duše byla u představitele smrti a tělo bylo u představitele života. Je to podstatě
„patová“ situace, kdy máme pocit, že stojíme na místě, nemůžeme se hnout, nemáme žádné
pocity. Jako bychom byli zmraženi. Řešení se našlo, ale musel představitel „těla bez duše“
přijmout nejenom život, ale i svoji duši.
Jedna klientka, která zabila starou paní na přechodu nemohla pochopit, jak se nehoda
stala. Tak jsem ji pozval na rodinné konstelace a tam jsme nehodu řešili. Děj se odehrával takto.
Paní stála na přechodu a když přijíždělo auto klientky, náhle vešla před auto. Bylo mi to divné a
ptal jsem se představitelky zemřelé, zda někdo nechybí. Potvrdila že ano a když jsem se zeptal
kdo, řekla že její zemřelý muž. Tak jsem jej „postavil“ do děje a ukázalo se, že jí před přijíždějící
auto strčil. Když jsem se zeptal proč to udělal, odpověděl: „ Chci, aby už přišla za mnou“!
„Postavil“ jsem celou situaci znova a až nyní se ukázala celá situace, jak se odehrála. 6ena stála na
přechodu a čekala, až projede přijíždějící vozidlo klientky, Ta jí viděla a proto nepředpokládala, že
vstoupí do vozovky před její vůz. Jela tedy dál a najednou představitel zemřelého muže
představitele žijící ženy strčil před projíždějící vůz. Ta vstoupila před projíždějící vůz ale náhle se
otočila a řekla: „To nemohu stihnout přejít a musím se vrátit na přechod“. Otočila se o 180°a
v tom došlo k nárazu. Tím se vysvětlilo to, na co nikdo nemohl přijít, že žena měla zranění na
pravé straně, přestože auto k ní přijíždělo z leva.
Zajímavá konstelace se odehrála v listopadu 2005. Přišla klientka s tím, že si svůj „problém“
vyřešila při konstelaci a nyní chce řešit „problém“ svého přítele. Přišla sama, bez něj s tím, že on
žije v Anglii, je Řek a nemohl přijet. Ukázalo se, že jeho matka jej chtěla za každou cenu dostat
zpět domů do Řecka a proto na jeho ženu udělala woodoo. To se povedlo a jeho žena skutečně
zemřela. Partner ale ze smrti ženy dostal duševní poruchu a domů se stejně nevrátil.
212
Jedna klientka měla ve 20 letech sen, ve kterém „viděla“, že její rodiče nejsou pravými rodiči a
tak dlouho pátrala (čtyři roky), až pravé rodiče i díky porady u mne našla (po dalších šesti
měsících). Bylo to komplikované tím, že skuteční rodiče byli Španělé, kteří zde pracovali na
vyslanectví. Tato dívka za mnou přišla s tím, že mám určit, zda jsou jejími rodiči ti, které má
uvedené v rodném listě. Řekl jsem jí, že si bohužel myslím, že nejsou. Ona chtěla vědět, kdo jsou
praví rodiče. Řekl jsem jí, že asi nebudu schopen určit, kdo jsou její rodiče, ale na mapě mi
kyvadlo „ukázalo“, že bydlí ve Španělsku, určil jsem přesně město 20 km jižně od Madridu.
Poradil jsem jí, ať jde do porodnice, kde se narodila a hledá v archivu, kdo se ten den, případně
den před jejím a den po jejím narození narodil, že tam by mohla najít odpověď na svoji otázku.
Asi za týd en p řišla s tím, že se dozvěděla v archivu porodnice, že ten den, co se narodila, se
narodilo i děvče jedné Španělce, u tohoto porodního zápisu stálo, že dítě asi za dva dny zemřelo.
V ten okamžik byla moje klientka přesvědčena, že ona je tím dítětem té Španělky a ne české ženy,
která ji vychovávala. Získala adresu oné ženy a na vyslanectví zjistila její totožnost. Bylo jasné, že
zemřelo dítě české ženě a personál porodnice děti zaměnil. Až na závěr mi klientka (v té době jí
bylo 24 let) řekla o snu, který se jí zdál v den jejích dvacátých narozenin. Řekla mi, že sen byl
natolik „živý“, že snu uvěřila a věřila, že své pravé rodiče najde a aby se s nimi domluvila, až je
najde, začala se učit španělsky. Když se naučila španělsky, začala hledat způsob, jak rodiče najít.
Proto skončila i v mé poradně. Potom se ptala, zda je potká v Praze či za nimi bude muset do
Španělska. Řekl jsem jí, že je potká v Praze, i když se mi tomu nechtělo věřit. Skutečně po tom
všem „pravé rodiče“ našla a žije s nimi, poslala mi balíček s pozdravem z nového bydliště.
Bohužel jsem se nedozvěděl, co se stalo s „nepravými rodiči“ a jak reagovali na tuto situaci. Tato
příhoda byla popsána v časopise Tina a po vyjití této příhody za mnou začali chodit lidé, kteří se
ptali, zda jsou jejich rodiče jsou pravými rodiči. Zvláštní bylo, že u většiny dotazujících jsem
zjistil (což postupně ověřovali), že buď jeden či oba rodiče nejsou pravými rodiči. To byl velký
důkaz, jak pracuje naše podvědomí, protože kdo výše uvedenou informaci v podvědomí neměl,
ten se nezeptal a ti, co se zeptali, „cítili“ na nevědomé úrovni problém, který se potvrdil.
Impulsem k řešení „problému“ byl právě výše popsaný příběh. Někdy může být impulsem ke
zjišťování pravosti rodičů jejich špatné chování, nekompatibilita, zneužívání atd. Podobných
příhod mám mnoho a všechny byly zajímavé.
Po mnoha zkušenostech jsem se zabýval tím, kdy a zda je vhodné to adoptivními rodiči dítěti
oznámit. Jsem přesvědčen, že se to má říkat (na 95%), a to mezi 9. až 10. rokem života dětí,
protože dříve to nepochopí, později se s touto skutečností nesmíří tak dobře. Adoptované děti
začnou „cítit“ problém cca od 11 do 20 let a díky tomu se mohou chovat neobvykle (třeba celý
život). Je to podobné, jako když jeden z partnerů je nevěrný, druhý to může „cítit“ a aniž ví proč,
může se rovněž chovat neobvykle nebo podvědomě stejně. Dříve jsem nevěřil na „uhranutí“, až
když jsem se začal zabývat voodoo (viz kniha O magii, lásce, sexu - druhé, doplněné vydání pod
názvem Jak najít toho pravého a jak si ho udržet), pochopil jsem, že člověk, který je schopen
voodoo, je v navenek nevinné formě leckdy provedl, aniž si to uvědomil. V konkrétním případě
za mnou přišla jedna paní s tím, že její sousedka ji uhranula - v navenek bezvýznamném sporu
řekla : „Do roka chcípneš, protože jsi mi utrhla hrušku z mého stromu!“. Poškozená trpěla celý
rok, a když se blížilo inkriminované období, měla pocit, že opravdu zemře. V tomto případě
psychicky silná sousedka svým projevem „uvedla“ slabší sousedku do nižší hladiny vědomí a
lidově řečeno jí „uhranula“ - „vložila“ jí svůj projev do podvědomí, protože k tomu měla talent.
Proto se toho poškozená paní neuměla sama zbavit a byl nutný rovněž tento „akt vymazání
nevhodného programu“ z podvědomí. Když budete svému dítěti neustále opakovat : Jsi blbec a
ničeho nedosáhneš, dosáhnete toho.
Kuriózní příklad mám z jedné propagační akce časopisů Astro a Květy. Zřídili provizorní
„věštírnu“, kam jsem byl i s několika spolupracovníky redakce poslán. Přišla za mnou klientka,
která chtěla vyřešit problém, týkající se jejího psychického stavu. „Ucítil“ jsem, že nesnáz je v
213
psychosomatické zóně v jejím bytě. Nakreslila jeho půdorys a kyvadlo mi „nakreslilo“ zóny hned
dvě. Potvrdila, že na jednom místě se oběsil její manžel a na druhém tchán. Je jasné, že na
zhoršeném psychickém stavu té paní se nepodílely jen zóny, ale už skutečnost sama.
V praxi jsem ověřil, jak se „programy“ z dětství opakují. U jedné ženy jsem zjistil, že její otec
není její otec. Doporučil jsem jí, aby tento „program odblokovala“, aby neudělala stejnou chybu.
Ona odvětila, že už je pozdě, už jsem to udělala 2x!!! Má tři děti a jen to poslední, nejmladší, je
jejího muže. Prý se mu pomstila (tím, že měla první dvě děti se svými milenci) za to, že se k ní
špatně choval ! Když jsem se náhodou dostal k onomu muži, který přišel řešit nezávisle na své
ženě své problémy v partnerských vztazích, s hrůzou jsem zjistil, že byl adoptovaný. Když jsem
mu to řekl jako svoji domněnku, byl šokován a začal tuto skutečnost zjišťovat a bohužel se moje
domněnka potvrdila. Nechal se vyšetřit a zjistilo se, že je neplodný a vždy byl, takže ani to třetí
dítě nebylo jeho. Takových případů jsem zjistil mnoho, což se dnes ani nedivím, protože takoví
lidé mají více problémů, jak jsem se zmínil výše, než ti , kterých se to netýká.
Zvláštní byla příhoda jednoho chlapce. Bylo mu patnáct let a přišla matka řešit jeho problém
růstu. V devíti letech přestal růst. Z lékařského pohledu byl zdráv a nebylo co řešit, tudíž věda
nemohla pomoci. Při konzultaci jsem matce řekl, že se v jeho devíti letech něco stalo, co bylo
velkým stresem a proto se zastavil jeho růst. Matka si nemohla na nic vzpomenout a já jí proto
pozval na konstelace, protože jsem byl přesvědčen, že když se příčina „psychického bloku“
nenajde a neodstraní, nedojde ke změně a tím k růstu. Na konstelace přišel i chlapec a při
konstelaci se zjistilo, že jeho „duše“ je mino jeho tělo. Nevyužil jsem klasické metody „přivolání
duše“ k tělu jak se to při konstelacích běžně dělá, ale zkusil jsem metodu kterou si každý může
vyzkoušet sám. Řekl jsem mu ať zavře oči, pohodlně se usadí a zkusí najít svoji „duši“. V těle ji
neviděl tak jsem mu pomáhal ji hledat a napovídal, kde ji má hledat. Když ji neviděl u rodičů,
prarodičů, ve škole, nad oblohou, atd., použil jsem jinou taktiku. Myslel jsem na to, aby řekl první
číslo, které jej napadne a to že bude věk, kdy došlo k problému, který řešíme. Řekl jsem mu:
„Řekni první číslo, které tě napadne“. On řekl číslo devět. Tím se potvrdilo to, co jsem řekl matce
při konzultaci. Tak jsem mu řekl ať se přenese ve svých představách do svých devíti let a svojí
„duši“ hledá dál. Když jsme došli k období prázdnin, najednou si vzpomněl, že jej při přecházení
ulice porazilo auto. Náhle řekl, že vidí svoji „duši“ sedět na tramvajové zastávce v místě, kde
k nehodě došlo. Tak jsem mu řekl, ať dá pokyn své „duši“, aby se vrátila do jeho těla. Postupně ať
jde z místa, kde se to stalo k nám na okraj Prahy, kde se konstelace prováděla, potom do domu,
dále do místnosti kde jsme byli a nakonec do jeho těla. Sám stále nahlas říkal, co se děje a jak to
probíhá. Když byla jeho „duše“ v jeho těle, řekl jsem mu, ať opakuje: „Duše moje, přijímám tě
jako součást své osobnosti a svého těla, budu tě mít rád, stejně jako sebe. Budu se tě už pořád
držet a nikdy tě už nepustím, protože bez tebe nejsem v realitě života a nerad bych na konci
života zjistil, že jsem prosnil celý život. Tím byl problém vyřešen, všichni účastníci se shodli, že
náhle měl chlapec jiskru v oku. Od konstelace uplynula krátká doba na hodnocení, ale jsem
přesvědčen, že chlapec poroste.
Jedna klientka přišla s problémem ve vztahu. Prý posledních pět let se jí manžel nevšímá.
Ona si jej vzala se dvěma dcerami, čtyři a šest let. Nyní je té mladší devatenáct a starší dvacet
jedna let. Starší dcera přišla s matkou na konstelace, mladší dcera a nevlastní otec dcer a manžel
klientky ne. Klientka prý partnerovi řekla, že jde jejich problém řešit na Rodinné konstelace. On
odmítl jít s ní. Je jasné, že už odmítnutí řešit společný problém je „problém“ sám o sobě.
Nemusím této metodě věřit, ale mohu podpořit svojí partnerku, když si vybrala tuto metodu,
protože jiné metody selhaly.Z konstelace vyplynulo, že partner klientky její mladší dceru
pohlavně zneužíval do jejích čtrnácti let, kdy „nabrala rozum“ a odmítla další sexuální hrátky.
Když mladší dceři bylo devatenáct a skončila střední školu, byla nevlastním otcem „vyhnána“
z domu. Matka, která nechtěla o partnera přijít (což je v 90% příčina toho, že takové matky
„nechtějí zneužívání dcer vidět“!) souhlasila, aby dcera z domu odešla. Nevlastní otec jí dokonce
214
zakázal chodit domů, takže matka se s ní tajně scházela mimo domov. Z konstelace bylo patrné,
že partner klientky měl a má duševní poruchu (což mají všichni, kteří pohlavně zneužívají děti) a
dělala, že o ničem neví, že to dělá jeho nevlastní dcera sama, že jej svedla, on nic, on za to
nemůže, jen jí rád vyhověl. Je to samozřejmě nesmysl, žádná dívka v pěti i více letech nemůže
svést dospělého muže, ale všichni takoví úchylní jedinci dobře dokáží takový pocit
zneužívaným vštípit do podvědomí. Dokonce ještě vyhrožují, že když bude „zlobit“ (zejména
v pozdějším věku, kdy si dívky začínají uvědomovat o co vlastně jde a přestávají být po vůli),
řekne to její matce. Je již jasné o co ve vztahu šlo. Když ve čtrnácti letech přestala být dívka
muži povolná, opadl i jeho zájem a schopnost sexu ke své partnerce- matce dívek, protože již
nemohl svoji fantazii „přiživovat“ skutečnými zážitky své úchylky. Děj byl zajímavý i dále.
Když jsem chtěl docílit rovnováhy tím, že se představitel úchylného partnera měl zneužívané
dceři omluvit, došlo k jeho „zakuklení se“ do pomyslné ulity a nebylo možné s ním hnout
v žádném směru. Nechtěl se omluvit, nechtěl situaci komentovat, řešit. Byla to zvláštní situace a
stala se po druhé. Tu druhou situaci popíši v další příhodě. Nevěděl jsem, co tato situace může
znamenat, ale realita mi to ukázala. Všem říkám, že situace, které se v konstelacích ukáží nemusí
být přesně tak, ale že i když někdo na něco podobného myslí, jako bylo v příběhu, důsledek
může být podobný. Konstelace skončily a klientka beze slova odešla. Tvrdím, že konstelace mají
velikou účinnost a působí silně cca tři až čtyři týdny, po té účinek slábne, ale je hodně účinný cca
9 měsíců, až tři roky. Jaké bylo moje překvapení, když klientky přišla na další konstelace, které
jsou jednou za měsíc (na třech místech). Čekal jsem, co se dozvím, že se stalo. A stalo se.
Říkala, že manžel byl hodně nervózní než na konstelace šla, ale když se vrátila, nebyla s ním
vůbec řeč. Nechtěl nic řešit, nechtěl nic dělat, nebylo možné se s ním domluvit. Bohužel, jako se
to ukázalo i v konstelacích. Ovšem ten závěr který „rozehraný děj konstelací způsobil“ jsem
nečekal ani já. Ukázalo to, co znamenalo jeho „uzavření se do ulity“. Do tří týdnů zemřel na
infarkt, takže klientka přišla týden po pohřbu. Říkala, že ale nevěří tomu, co se v konstelacích
ukázalo, že by její partner pohlavně zneužíval její mladší dceru. Když jsem se ptal, co na vše
mladší dcera, tak bylo ticho. Prý o ničem nechce mluvit. Myslím, že smrtí otčíma, který ji
zneužíval se zneužívané dceři (možná i všem ostatním) ulevilo. Zde by se dalo jen podotknout,
že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě….
215
ZÁVĚR z knihy Jak se dožít 140 let
Na závěr bych shrnul všechny své poznatky, jak se dožít vysokého věku. Podle posledních
vědeckých výzkumů, které jsou v různých dokumentech rozdílné se říká, že člověk je schopen
se dožít stočtyřiceti až dvěstěčtyřiceti let. Mě těší, že některé mé poznatky z prvního vydání
knihy se mezi druhým vydáním této knihy již potvrdily a doufám, že brzy se potvrdí i další
mé teorie. Jako uznání a pochvalu cítím vyjádření některých lékařů kteří telefonují s tím, že si
moji knihu přečetli ze zvědavosti a říkají, že se ztotožňují s mojí teorií o vzniku nemoci.
Nyní stručně zásady dožití se vysokého věku a rady, které dáváme našich klientům v naší
soukromé klinice proti stárnutí.
Kdo je zvědavý na jakou oblast se má nejvíce soustředit, je možné vyložit tři karty a čísla
karet dají odpověď. Je nutné vyjmout z balíčku 32 karet tolik, kolik je odstavců + jednu kartu
navíc- Jiná možnost.
1. Od dětství užívat ke stravě některé vitaminy a minerály, které nejsme schopni ze stravy
v maximální míře přijímat, či jich díky stresu má organismus neúměrně vysokou spotřebu. Je
to zejména fosfor u dětí s atopickým ekzémem. Vitaminů a minerálů je více, jichž máme
vysokou spotřebu i díky alergenům, je to zejména: B3, C, Rutin, Fosfor, Zinek, Selen, Jod.
2. Díky rychlému vývoji techniky a tím i stresu je oslaben imunitní systém, který lze podpořit
některými bylinami a přírodními produkty, jako Echinacea , včelí produkty a směsi bylin
proto stresu- viz text.
3. Od cca patnácti let je nutné ve větší míře začít ke stravě přidávat vitaminy a minerály,
protože nemáme tak pestrou stravu jak by bylo vhodné a navíc jsem přesvědčen, že cca od
patnácti let již přestáváme mít schopnost přijímat snadno všechny vitaminy a minerály ze
stravy. K výše popsaným produktům je dobré začít přidávat zejména vápník, který většina
organismů přijímá lépe v kombinaci Vápník + Hořčík+ vitamin C, dále Karoten, který když
chybí, začínají problémy s očima a kůže není dostatečně vláčná a obranyschopná vůči
slunečním paprskům, takže se spálíme při opalování.
4. Mezi patnáctým a osmnáctým rokem života doporučuji provést skupinovou terapii
„Rodinnou konstelaci“ a tím docílit rovnováhy v rodinném systému, abychom předešli
chybám rodičů, zbavili se „programu“ z rodiny a společnosti, z níž jsme vzešli. Tím docílíme
duševní očisty, odhalení programu a problémů v podvědomí a začneme být sví. Od toho
okamžiku nebudeme kopírovat model rodiny a partnerského modelu rodičů. Tím, že vše
budeme mít vyřešeno, budeme mít šanci potkávat partnery, kamarády, spolupracovníky, kteří
mají také vše vyřešeno. Podle starého českého přísloví- Vrána k vráně sedá mám ověřeno, že
nejenom že potkáváme lidi stejné jako jsme my, ale i se stejným programem. Proto když
jeden z partnerů konstelaci absolvuje a druhý nechce, začne ten co má problém vyřešen hledat
někoho podobného a vztah může skončit. Tvrdím, že „program“ v podvědomí zabírá 70%
kapacity našich možností, proto toto volné místo po Rodinné konstelaci jsme schopni lépe
využít pro seberealizaci a tvořivou práci. Po konstelaci jsme schopni najít pro nás
nejvhodnějšího partnera a tím najít vnitřní klid a rovnováhu, zbavit se všech „bloků“. Tím
jsme schopni odolávat důsledkům stresu, což je v dnešní době největší problém. Tvrdím, že
bude ještě hůře díky přírodním katastrofám a díky čím dál tím více nevyzpytatelnému chování
labilních jedinců. Obecně se ví, že čím více se daří léčit fyzické nemoci, bude přibývat
duševních poruch.
216
5. Od cca dvaceti až třiceti let doporučuji začít se zvýšenou pohybovou aktivitou, posilování
zádového svalstva. Pohyb je život, a protože se nemusíme hýbat díky technice tak jako
v minulosti, je nutné to nahradit. Chybou je jednostranný pohyb třeba na zahrádce. Ideální je
plavání, rotoped, jízda na kole. Čím jsme starší, tím je nutná vyšší pohybová aktivita, takže po
šedesátce už v průměru tři hodiny denně.
6. Protože většina lidí dýchá špatně, jen povrchově, doporučuji od mládí dechová cvičení.
Nadechovat nosem zhluboka až do břicha, vydechovat ústy, vyměnit úplně obsah plic. Toto
cvičení doporučuji zejména při stresu, ale i pravidelně, cca 3x týdně cca 10-15 minut
v průběhu dne. Správné dýchání, pohyb a správná strava nám nejvíce prodlouží život.
7. Při konzultacích zjišťuji, že stále více dětí má problémy s páteří díky nedostatku pohybu.
V dětství nelezou denně po stromech, jako jsme to dělali my, což začíná mít katastrofální
důsledky na zdravotní stav. Dále se u dětí projevuje díky nevhodné stavě nedostatek určitých
vitaminů, minerálů a biologicky důležitých látek. Proto doporučuji razantní zásahy do složení
stravy – viz třetí stravovací skupina, a nutit děti k pohybu a posilování, zejména zádového
svalstva. Mám ověřeno, že dříve organismus přestal mít schopnost přijímat Jod cca ve
čtyřiceti letech, nyní je to už v pubertě, což se projevuje dysfunkcí žláz, zejména štítné žlázy.
To ovlivňuje psychiku, hormonální činnost a trávení, tedy hmotnost. To je mimo nedostatku
pohybu, nevhodné stravy třetím důvodem nadměrné váhy dětí. Čím jsme starší, tím více
potřebuje organismus doplňovat určité vitaminy a minerály, tím více potřebujeme pohybu a
tím častěji jsou nutné masáže páteře. Asi v padesáti by měl každý jít v průměru jedenkrát za
měsíc na masáž páteře, po sedmdesáti dvakrát za měsíc.
8. Je nutné udělat vše pro to, aby děti měly správné vzdělání. Pokud nemáme správné
vzdělání a správně vysoké, nemůžeme dělat práci, která nás baví a nemůžeme se
seberealizovat. Proto nemůžeme být maximálně spokojení a hrozí stres z nevhodné a
nezajímavé práce, s tím spojené důsledky na zdraví.
9. Je nutné najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem.
10.
Je nutné najít správné místo k žití.
11.
Díky nasycenému organismu energií, vitamínů a minerálů je možné udržet hladinu
růstového hormonu, mužského a ženského hormonu a bojovat proti volným radikálům a
organismus je schopen sám lépe bojovat se škodlivými látkami, které jsou obsahem našich
některých buněk.
12.
Díky všem postupům v knize uvedených jsme schopni docílit produkce růstového
hormonu do cca 42 let v maximální úrovni. Obvykle je to jen do 25 let a potom tvorba
růstového hormonu klesá až na minimální hladinu. Výše uvedenými postupy jsme schopni
docílit přirozeným způsobem, aby náš organismus produkoval růstový hormon na maximální
úrovni až do smrti.
13.
Je nutné mít zájem o seberealizaci až do smrti, protože to je hnacím motorem našeho
smyslu života.
14.
Je nutné stále něco studovat, učit se, protože tím se regenerují mozkové buňky.
15.
Pravidelně je nutné provádět akupresuru č. 1, čímž se eliminuje důsledek stresu.
Akupresuru č. 2., 3. doporučuji jednou za půl roku každou 17 minut, akupresuru č. 4.
jedenkrát ročně. Tím docílíme schopnosti organismu přijímat na maximální úrovni vitamíny,
minerály a energii.
16.
Omezit množství přijímané stravy na minimum. Při pokusu myš, která dostávala 2x
méně než myš, která snědla co dostala se dožila o třetinu delšího věku.
217
17.
Trvale doplňovat silné antioxydanty – obranu proti volným radikálům, protože čím
jsme starší, tím hůře se organismus brání. Než bude lék, může to být zatím vitamín A, C, E,
beta-karoten, selen, řada enzymů a bílkovin, koenzym Q10, atd.
Stanley Bradleay
218
RODINNÉ KONSTELACE - JAK SE ZBAVIT PROBLÉMU (Lze zakoupit jako samostatnou publikaci)
Nemůžeme být opravdu šťastní, pokud naši předkové v našem rodinném systému trpí,
protože díky „programu“ v podvědomí (a paměti buněk), který nám předkové předávají,
trpíme i my. Rozhodneme-li se vědomě, svobodně, že se tohoto programu zbavíme, děláme to
pro všechny generace- předchozí i budoucí.
Narovnáme tak nerovnováhu celého rodinného systému a dosáhneme rovnováhy v těle i
duši.
Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k minulosti a tím i
k budoucnosti, tedy k životu vůbec. Konstelace ovlivňují všechny oblasti života - vztah k
našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví, vztahy obecně.
Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád. Ten není
možné spatřit, ovlivňuje však všechny členy rodinného systému. V rodinném systému jsou
skryté síly, jež sahají až do třetí či čtvrté generace, někdy až více než desáté generace.
Konstelací jsou vyneseny na povrch a uvolněny. Takový proces nám pomáhá zbavit se zátěže
z rodinného systémů, problémů, které jsme neuměli pojmenovat. S tím také přestáváme
nevědomě opakovat osudy a chyby svých předků a dostáváme šanci žít svůj nový život.
Součástí této práce je dát patřičnou úctu tomu, komu bylo ublíženo, kdo zemřel mladý
nebo kdo měl těžký osud. Konstelace jsou rituálem téměř šamanským. Je to obřad, při
kterém se ukáží všechny vlivy a síly, které na nás a náš rodinný systém (ale i na firmu,
219
město, stát, světadíl, planety) působí. Zároveň při konstelaci dáme lidem v rodinném systému
místo v našem srdci, protože se o nich a jejich problémech dozvíme a napravíme chyb těch,
kdo jim ublížil. Jedině tím je možné docílit odpuštění a rovnováhy. Důležitými tématy jsou
přijetí svých rodičů, odkrytí rodinných tajemství a vrácení viny kam patří. Každý se po
konstelacích zařadí na své správné místo v rodinném systému. Je třeba uznat nevydařené
vztahy a omluvit se potratům, vysvětlit nevysvětlenou smrt. Z praxe se ukazuje, že ublížení či
zavraždění nedopřejí klidu svým potomkům, dokud se jejich ublížení či nepřirozená smrt
nevysvětlí. Vliv potratů v životě také není doceňován. Často je potřeba podívat se na
ztracenou či tajnou lásku, na pocit bolesti a smutku. Konstelace osvobozují nás i budoucí
generace od negativních „programů“ v podvědomí. Podle mé teorie se tato břemena přenáší
z generace na generaci jak geneticky, tak díky paměti buněk, čímž se přenáší i problémy
vzniklé mimo rodinný systém. Účinnost konstelací předpovídám v etapách- 3 hodiny, tři dny,
tři týdny, tři měsíce, až devět měsíců. Potom už působení sil konstelace není tak silné, ale
jsem přesvědčen, že působí až tři roky po terapii. Po konstelacích doporučuji dotvářet (každý
sám) to, co nám konstelace naznačí a ukáží či pojmenují.
Naši rodiče a předkové jsou naší minulostí. Stojí-li rodiče, prarodiče za námi, posiluje nás
to a dává sílu jít vlastní cestou. Je-li však vztah s rodiči a jejich předky v nepořádku, stěžuje
nám to realizaci našich cílů, nedostává se nám síly ke zdravým vztahům a seberealizaci.
Rodinu a osudy k ní patřící si nemůžeme vybrat. Ale můžeme si zvolit jinou cestu životem
s tím, že již budeme náš osud ovlivňovat sami, protože po konstelaci se všechna břemena a
problémy z oblasti nevědomí dostanou do oblasti vědomí. Tím se problémy pojmenují jsou
řešitelné. Já tvrdím, že dokud neobjevíme příčinu problému (tím jej pojmenujeme),
nemůžeme se zbavit důsledku s trvalým efektem. To se týká jak nemocí, tak problémů
v oblasti vztahů i práce. A právě o tom jsou rodinné konstelace: Nalézt sebe, své možnosti a
poznat, že nejsme sami a že osud můžeme ovlivnit v náš prospěch. Při konstelacích jsme
schopni si uvědomit, že neexistuje vztah, ve kterém by nebylo ublíženo. Kdo nechce aby mu
bylo ublíženo, musel by žít sám. Není možné navázat vztah, když původní nemáme vyřešen,
protože jsme schopni v novém vztahu jenom brát, ne dávat. V takovém případě hledáme
léčitele naší zraněné duše, ne partnera, není rovnováha ve vztahu. Je třeba mít, ale i dát
svobodu.
Konstelace je možné považovat za „léčbu“ - psychodramatem. Základem je myšlenka, že
svých problémů se můžeme zbavit tak, že je zahrajeme jako v divadle. Terapie spočívá v tom,
že kdo řeší problém, sdělí skupině stručný příběh a co chce řešit. Po té si vybere představitele
„rolí“ v příběhu, tj. někoho za sebe, za partnera, rodiče, děti, zemřelé, potraty, atd. Všichni ve
skupině se soustředí na děj, který se spontánně odvíjí, terapeut jen nepatrně koriguje situaci a
snaží se najít příčinu problémů a nakonec řešení. Představitelé rodinného systému toho, komu
se řeší problém si nemohou vymýšlet, sdělují jen to, co cítí. Je zvláštní jak lidé, kteří se
navzájem většinou ani neznají používají jazyk těch, které představují a sdělují podrobnosti ze
života lidí, které nikdy neviděli. Dokonce prožívají za ty které představují mnohdy silné
emoce, lépe vyjádří pocity, které má druhý v podvědomí a nechce, nebo je nemůže projevit.
Hrát roli nám umožňuje zbavit se zábran.Ten, kdo děj sleduje ,si lépe uvědomí své problémy
a hlavně podstatu problému. To je základ řešení problému. Tvrdím, že ze 70% naše konání
ovládá naše podvědomí, jen z 30% svým rozumem a na vědomé úrovni ovlivňujeme dění
okolo sebe. Proto něco jiného říkáme a něco jiného děláme, něco jiného chceme. Mnohdy
máme zkreslené představy o realitě a konstelace ukáže holou a pravdivou realitu, kterou si
málokdo chce a dokáže přiznat. Ale dokud se pravdu nedozvíme a nepřiznáme,
nemůžeme nic změnit. Kdo nechce slyšet pravdu, nechce problém řešit. I takoví jsou a
žijí raději ve snu, sebemrskačstvím a sebetýráním.
220
Na mé konstelace se přišli podívat již i někteří lékaři a psychologové. Jedna lékařka –
psychiatr se přišla se zájmen podívat, protože jí k tomu přiměla „mými metodami“ vyléčena
pacientka s maniodepresivní psychózou, druhá ze schizofrenie. To, se co ukázalo při
konstelaci, se nedá vyčíst z žádné lékařské knihy a přece to má vliv na fyzické i psychické
zdraví. Dokud se tyto neviditelné vlivy neodstraní, nemocný se nevyléčí. Jde o energie
zemřelých, energie potratů, energie woodoo a negativních myšlenek obecně. Ne na každého
mají vliv, ale většinou na přecitlivělé a slabší jedince v rodinném systému. To vysvětluje proč
woodoo určené konkrétní osobě se projeví třeba o dvě i více generací později.
Ne všechny problémy se mohou ukázat hned v první konstelaci. Pokud je problémů hodně,
nebo není ta správná doba, je třeba na další vyřešení čekat až v další konstelaci. Jako příklad
uvedu jednu příhodu. Jedna klientka řešila problém ve vztazích v rodině a to jak s muži, tak
s dětmi i rodiči. V první konstelaci se ukázalo mnoho problémů a bylo jasné, že jedna
konstelace na vyřešení všech problémů stačit nebude. Ukázala se nejasná situace okolo otců
dětí. U prvního dítěte to vypadalo, jako by otcem byl děda. Při konstelaci se ukázalo, že
myšlenka dědy na sex s dcerou byla tak silná, že byl problém „určit“ otcovství“ prvního
dítěte. Sama později přiznala, že ji otec myl záda ještě v šestnácti. Dalším důsledkem byly
neurovnané vztahy klientky s muži a neuspořádaný život. Klientka přišla po roce na druhou
konstelaci při které se ukázalo, že druhé dítě se narodilo po znásilnění. Dítě z tohoto
znásilnění narození si matka nechala a manželovi tuto skutečnost nepřiznala. Následoval
rozchod s manželem, opět známá „msta“, kdy nechtěl platit výživné. Další negativní aspekt
byl ten, že žena od tohoto okamžiku „neměla duši v těle“ a dělala jednu chybu za druhou,
„dopadla až na dno“. Přišla o vše a zůstala v podstatě na ulici se dvěmi dětmi. Dítě narozené
z aktu znásilnění se k ní chovalo špatně, protože „břemeno“ problému znásilnění s matkou
„neslo“. Jednak matky obecně přenáší své problémy na děti a samo dítě mělo problém
s identitou. Po konstelaci se rozhodla to dítěti sdělit. Dítě nemělo pocit jistoty, „svůj pevný
bod a smysl života“, porušený pud sebezáchovy. Z chování dítěte bylo čím dál tím víc patrné
sebe-destruktivní chování, které mohlo skončit buď duševní (později fyzickou) nemocí, či
dokonce smrtí. Když se řešil problém pohlavně zneužívaných, snadněji odpustili svým
trýznitelům, když se při konstelaci zjistilo, že sami trýznitelé byli pohlavně zneužíváni. Asi
není náhoda, že 90% z pohlavně zneužívaných žen, které byly v mé poradně, byly zrozeny ve
znamení štíra. Další problém byl u většiny z nich ten, že je matky nenáviděly (někdy se tak
mstily bývalým partnerům) a některé dcery doslova „předhodily“ svým milencům či
otčímům. Všechny tyto ženy neměly uspořádaný život a nebyly schopny žít dobrým
partnerským životem. Matky těchto zneužívaných dcer žily se svou nenávistí a dcerám tento
„program“ dokonale „vložily“ do podvědomí.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si mohou dělat co chtějí ale nezodpovědným chováním
poškozují své potomky. Např. nemanželské dítě, či když otcovství „svedou“matky na jiného
muže je velký budoucí problém. Je to neodpustitelně sobecké, protože tím takto narozenému
dítěti již předem berou jeho identitu, sebedůvěru, dítě má předem porušen pud sebezáchovy,
protože v takových případech dítě není chtěným minimálně jedním rodičem. Další důsledek je
to, že se „nevlastní“ otec (leckdy i vlastní) o dítě nezajímá a mám ověřeno ve své praxi, že
když se otec i matka nevěnují dítěti 1 hodinu denně, vzniká závislost. Ta může být zpočátku
nenápadná ve formě hraní her na počítači, ale končí kouřením cigaret, hráčstvím,
alkoholismem, až po užívání drog. Z mnoha příkladů další příklad. Jeden mladý úspěšný muž,
vysokoškolsky vzdělaný přišel řešit problém se ženami. Ve svých 35 letech byl dvakrát
rozvedený, stále potkával ženy, které mu lhaly, byly nevěrné, bylo okolo nich podivné
tajemno. Občas přišel na to, že mu lžou, píší si sms a e-maily s jinými muži a konec byl vždy
stejný- rozchod ze strany ženy. Na jednu stranu mohl být rád, že se s ním pro něj nevhodné
partnerky vždy rozešly, ale stejně jej to trápilo. Nakonec se ukázala jako příčina to, že neznal
svého otce, matka mu tajila nejenom okolnosti početí, ale vše okolo jeho biologického otce.
221
Podle mé teorie tedy potkával partnerky podle modelu matky, které mu lhaly (neřekly pravdu)
protože bylo tajemno okolo otce i matky. Jestli si taková matka myslí, že když neřekne nic o
početí, že nelže, tak se hluboce mýlí, důsledek je stejný jako by lhala. Navíc jsem odhalil při
rozhovoru jeho „porušený pud sebezáchovy“. U tohoto muže se projevoval tak, že riskantně
jezdil na motorce. Mnoho mužů (ale i žen) zemřelo při autonehodách nejenom za volantem,
ale i jako spolujezdci a není náhoda, že dost z nich bylo pod vlivem alkoholu. Když jsem mu
sdělil, že je to důsledek výše popsaného, motorku měsíc po našem rozhovoru prodal.
Z konstelací se ukazuje, že většina matek si „své tajemství o početí s jiným mužem než
partnerem „nechává do hrobu“. Že tím trpí jejich děti a následně další potomstvo je jim
jedno. Porušený pud sebezáchovy je i příčinou sebevražd. Mnohdy je to závislost, která od
méně nápadné formy – hráčství, kouření, po vyšší formy jako závislost na alkoholu či drogách
vede k pomalejší smrti. Stejně tak může vést porušený pud sebezáchovy k vraždě, protože
když si někdo neváží sebe, neváží si ani druhých.
Sebevraždy i vraždy mají společného jmenovatele. Je to problém v rodinném systému.
Pokud nejenom díky nerovnováze v rodinném systému způsobíme špatným skutkem další
nerovnováhu, nabalujeme na sebe a naše potomky další problém.
Nejlepší je příklad. Film Tajemná řeka byl docela zajímavý a patrně si tvůrci filmu ani
neuvědomili, že tam byl předveden „školní příklad“ jak funguje spravedlnost.
Byla dvojice zlodějů. Při jednom „zátahu“ policie byl chycen jen jeden z party, druhému se
podařilo utéci. Ten ovšem svého „parťáka“ udal a díky tomu šel do vězení jen ten jeden. Když
po odpykání trestu byl propuštěn, udavače zabil. Udavač měl tři syny a doma schovanou
pistoli. Ten nejstarší se zamiloval do dcery tehdy vězněného parťáka svého otce. Protože otec
dcery věděl o tom, jaký byl otec svého potencionálního zeťáka, vztahu nepřál, protože byl
přesvědčen, že syn je také takový. Proto s ním dcera chodila tajně. Mladší bratři našli
schovanou pistoli svého zavražděného otce a šli ji vyzkoušet. Při střelbě náhodou trefili dceru
parťáka jejich otce a zabili ji. To je klasický příklad, kdy otec tím že zabil svého udavače
způsobil nerovnováhu a náhodou synové udavače náhodně zabili jeho dceru. Nemusela být
zabita zrovna dětmi zabitého, tím, že otec způsobil nerovnováhu, je nevyzpytatelné, kdy a za
jakých okolností zabije potomka vraha.
Vysvětloval jsem mnoho dopravních nehod, při kterých někdo zemřel. Pozůstalí se
zajímali, proč jejich syn-dcera při nehodě zahynuli. Vždy se ukázalo totéž- někdy někým z
předků způsobená smrt a jako druhý důvod- šlo o nechtěné děti. Vždy se ukázalo, že
zemřelým (zejména v opilosti) nezáleželo na životě a podstatě šlo o sebevraždu. Už jsem psal
mnohokrát, že stačí jedním z rodičů, či když si někdo z rodičů přeje jiné ohlaví, než se narodí.
Takové lidé mají porušen pud sebezáchovy a mnohdy nemají „duši“ ve svém těle. Tím jsou
nepozorní, jsou schopni přejít ulici a nerozhlédnout se, může je porazit auto. Pokud jsou
řidiči, mohou někoho přejet, protože jej nevidí. I to je důvodem např. k mikrospánku.
Pokud se jedná o vraždy, tak podle mého názoru je problém podobný. Je to opět
nerovnováha v rodinném systému kterou někdo někdy způsobil. Pokud si někdo neváží sebe,
neváží si i druhých. Pokud se oba rodiče nevěnují dětem – každý aspoň hodinu denně, vzniká
závislost, atd. Vždy tvrdím, že se musí sejít tři negativní aspekty, aby došlo k jakékoliv
tragédii. U vražd je to stejné a mnohdy je nevyzpytatelné, kdy u takého jedince dojde „ke
zkratu“ a tím k vraždě. Ne náhodou jsou vrazi většinou z rozvrácených rodin, či byli týráni
buď psychicky, fyzicky a i to sebou přináší výše popsané příčiny. Vražda je jen důsledkem.
Tito lidé v sobě mají „udupán“ cit, protože nebyli vítanými. Podle mne většinou dochází
k vraždám kvůli uspokojení pudu- sexuálního, pudu zachování života (peníze), z nenávisti
k rodičům-tím i sobě a tím i společnosti případně těm, kterým se daří-protože jim se nedaří.
Většina vrahů je podle mne z výše uvedených důvodů „zamrzlých“ v dětství a proto neumí
222
ovládat své pudy a z toho samého důvodu si nejsou schopni uvědomit důsledky svého
konání.
Proto tvrdím, že by všechny děti z rozvrácených rodin, zejména z dětských domovů měly
podstoupit skupinovou terapii Rodinné konstelace, aby se tak předešlo budoucím problémům.
To by parně byla od společnosti ta největší pomoc. Jsem přesvědčen, že by 90% takto
postižených dětí mělo po konstelacích dobrý život, zatím co takto čeká pohodový život jen
25% nechtěných či odložených dětí.
Neustále opakuji, že když lidé nemají jistotu, kdo je jejich jeden či oba rodiče, vzniká
problém- nestabilita, nejistota, chybí „pevný bod“. Podle mé teorie stačí, když matka či otec
na někoho jiného než partnera myslí (či si někdo z nich přeje opačné pohlaví, než se narodí) a
síla myšlenky pocit nejistoty a „vzduchoprázdna“ dokáže vyvolat.
Klientka, která byla znásilněna (viz výše popsaný případ) se rozhodla až rok po první
konstelaci vyřešit svůj další problém. Bylo patrné, že matka svůj „problém“ držela v sobě do
doby, kdy měla pocit, že dítě (20 let) není schopno jít svojí cestou. Na této nové cestě by
oběma (jak matce, tak dítěti)