PROCVIČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH JEVŮ A SLOVNÍ ZÁSOBY 5., 6, 7

Komentáře

Transkript

PROCVIČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH JEVŮ A SLOVNÍ ZÁSOBY 5., 6, 7
PROCVIČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH JEVŮ A SLOVNÍ ZÁSOBY
5., 6, 7. a 9. ročník
Poř.
číslo
Název materiálu
Stručná charakteristika
AJM.37
Přítomný čas průběhový
(present continuous) a
přítomný čas prostý (present
simple
procvičování tvoření tvarů přítomných
časů ve všech osobách
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.38
Past simple
procvičování tvoření tvarů slovesa být
v minulém čase
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.39
Past simple
procvičování tvoření tvarů
nepravidelných a pravidelných sloves
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.40
Future - going to
AJM.41
Sloveso have got
AJM.42
Future - will
procvičování tvoření tvarů vyjadřujících
blízkou budoucnost
procvičování tvoření tvarů slovesa have
got ve včech osobách
procvičování tvoření tvarů vyjadřujících
budoucí čas
AJM.43
Present simple
procvičování tvoření tvarů slovesa like
AJM.44
Present simple
procvičování tvoření tvarů slovesa
want
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.45
Osobní zájmena, sloveso to
be
opakování osobních zájmen,
procvičování tvoření tvarů slovesa být
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.46
Greetings (pozdravy)
AJM.47
Past continuous
AJM.48
Numbers (číslovky)
procvičování písemné podoby
pozdravů
procvičování tvoření tvarů minulého
času průběhového
procvičování písemné podoby číslovek
od 1 do 10
AJM.49
Instructions (pokyny)
procvičování písemné podoby pokynů
AJM.50
Numbers
procvičování písemné podoby číslovek
od 11 do 100
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.51
Singular and plural
procvičování tvoření tvarů mn. čísla u
podst. jmen, zvlaště pak neprav. tvarů
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.52
Opakování
AJM.53
Irregular verbs 1
AJM.54
Irregular verbs 2
AJM.55
Irregular verbs 3
AJM.56
Irregular verbs 4
procvičování číslovek, množného čísla,
vazby there is, are , frází
upevňování tvarů nepravidelných
sloves
upevňování tvarů nepravidelných
sloves
upevňování tvarů nepravidelných
sloves
upevňování tvarů nepravidelných
sloves
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Some, any, somebody,
anybody, everybody,…
procvičování a upevňování pravidel pro
užití členu určitého
procvičování tvoření tvarů přítomného
času průběhového
procvičování tvoření tvarů vazby there
is, are
procvičování tvoření tvarů přítomného
času prostého
procvičování tvoření tvarů slovesa have
got ve všech osobách
procvičování písemné podoby
přídavných jmenpři popisu osob
procvičování tvoření složenin se some
a any, pravidla pro užití
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.65
Past simple (minulý čas
prostý)
procvičování tvoření tvarů v minulém
čase - kladná věta, zápor, otázka
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.66
Present simple and
continuous
AJM.67
My timetable
porovnávání těchto dvou přítomných
časů, hledání rozdílů
procvičování písemné podoby názvů
školních předmětů, šk. rozvrh
AJM.68
Adjectives - comparative and
superlative
AJM.69
Irregular verbs 5
AJM.70
Irregular verbs 6
AJM.71
Irregular verbs 7
AJM.72
Irregular verbs 8
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
Adobe Acrobat
Document (.pdf)
AJM.57
Sloveso to be
AJM.58
Člen určitý the
AJM.59
Present continuous
AJM.60
Vazba there is, are
AJM.61
Present simple
AJM.62
Sloveso have got
AJM.63
Describing people
AJM.64
procvičování tvoření tvarů slovesa být
stupňování přídavných jmen, pravidla
upevňování tvarů nepravidelných
sloves
upevňování tvarů nepravidelných
sloves
upevňování tvarů nepravidelných
sloves
upevňování tvarů nepravidelných
sloves

Podobné dokumenty

Příprava na operaci

Příprava na operaci Pokud je pacient vhodně medikován a je při plném vědomí (obnova včech reflexů, schopnost chůze), můžeme jej předat majiteli. Doma je jej potřeba ponechat v pelechu, nechat klidně spát a nerušit, p...

Více

TEORIE BARVY

TEORIE BARVY malby. Linie a světlo vytváří kresbu, ale teprve barvy činí obraz malbou.

Více

GibbsCAM - Antreg, a.s.

GibbsCAM - Antreg, a.s. GibbsCAM®je v CAM průmyslu uznávaný jako přední snadno použitelná aplikace, nabízí snadné použití a přitom velmi výkonné řešení programování CNC obráběcích strojů. Intuitivní grafické uživatelské ...

Více

Jednoduchý a rozvětvený obvod

Jednoduchý a rozvětvený obvod Jak protéká proud v rozvětveném obvodu  Rozvětvený obvod má různé větve, dvě nebo více.  Proud v rozvětveném obvodu si lze představit jako proud vody v korytě, který se na určitém místě rozvětví ...

Více