Technische Daten Profipress Therm-Estrichverteiler, Modell

Komentáře

Transkript

Technische Daten Profipress Therm-Estrichverteiler, Modell
Technische Daten Profipress Therm-Estrichverteiler, Modell 2252
40
50
70
160
55
50
50
100
D
Technische Daten
Profipress Therm-Estrichverteiler, Modell 2252
zulässige Betriebstemperatur: 110 °C
zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar
Wärmeleitgruppe der Isolierbox: 035
GB
Technical data
Profipress Therm-floor pavement manifold, model 2252
allowable operating temperature:
110 °C
allowable operation gauge pressur:
10 bar
insulating box thermal conductivity group: 035
F
Données techniques
Collecteur pour ciment Profipress Therm, modèle 2252
température de fonction autorisée:
110 °C
Surpression de fonction autorisée:
10 bar
Groupe de conducteur de chaleur de boîtier isolant: 035
I
Dati tecnici
Collettore a pavimento Profipress Therm, modello 2252
Temperatura massima di esercizio: 110 °C
Pressione massima d'esercizio:
10 bar
Coefficiente di conduttività termica
della scatola isolante:
035 (Lambda)
NL
Technische gegevens
Profipress Therm verdeler voor montage
in de afwerkvloer, model 2252
toegestane bedrijfstemperatuur:
110 °C
toegestane bedrijfsdruk:
10 bar
warmtegeleidingsgroep isolatiebox: 035
DK
Tekniske data
Profipress Therm-fordeler til støbt gulv, model 2252
Tilladt driftstemperatur:
110 °C
Tilladt driftsovertry:
10 bar
Varmeledningsgruppe isoleringsboks: 035
CZ
Technické údaje
Rozdělovač do potěru Profipress Therm, model 2252
přípustná provozní teplota:
110 °C
přípustný provozní přetlak:
10 bar
skupina tepelné vodivosti izolačního boxu: 035
SK
Technické údaje
Podlahový rozdelovač Profipress Therm, model 2252
dovolená prevádzková teplot:
110°C
dovolený prevádzkový pretlak:
10 bar
skupina tepelnej vodivosti izolačného boxu: 035
H
Műszaki adatok
Profipress Therm padlózati elosztó, 2252-es modell
megengedett üzemi hőmérséklet:
110 °C
megengedett üzemi túlnyomás:
10 bar
a szigetelő doboz hővezetési csoportja: 035
PL
Dane techniczne
rozdzielacza jastrychowego Profipress Therm, model 2252
dopuszczalna temperatura robocza: 110°C
dopuszczalne ciśnienie robocze:
10 bar
grupa przewodnictwa ciepła izolacji: 035
www.viega.com
1
R
V
R
V
V
V
R
R
V
R
2
www.viega.com
D
1) Anwendungsbeispiel Profipress Therm-Estrichverteiler
2) Profipress Therm-Estrichverteiler als zentraler Wohnungsverteiler
Hinweis: Beim Drehen eines Estrichverteilers auf Abgänge für Vorlauf (V) und Rücklauf (R) achten.
GB
1) Example of use of a Profipress Therm- floor pavement manifold
2) Profipress Therm-floor pavement manifold as central apartment distributor
Note: When turning the floor pavement manifold, keep the flow (V) and return (R) exits in mind.
F
1) Exemple d’application pour le collecteur pour ciment Profipress Therm
2) Collecteur pour ciment Profipress Therm comme collecteur de logement
Indication: Faire attention aux sorties de conduites d’alimentation et de retour en tournant le collecteur.
I
1) Esempio di installazione di collettori a pavimento Profipress Therm
2) Collettore a pavimento Profipress Therm come distributore centrale dell'abitazione
Nota: Quando si ruota un collettore a pavimento, tener conto delle uscite per la mandata (V) e per il ritorno (R).
NL
1) Voorbeeld van de Profipress Therm-vloerverdeler
2) Centrale Profipress Therm-verdeler in de afwerkvloer
Attentie: Bij het omdraaien van de vloerverdeler er op letten dat de aanvoer- (V) en retourleiding (R) niet verwisseld worden.
DK
1) Eksempel på anvendelse af Profipress Therm-fordeler til støbt gulv
2) Profipress Therm-fordeler til støbt gulv som central boligfordele
Bemærk: Når fordeleren til støbt gulv drejes, skal De være opmærksom på udgangene for fremløb (V) og returløb (R).
CZ
1) Přiklad povžití rozdělovače do potěru Profipress Therm
2) Rozdělovač do potěru Profipress Therm jako centrální bytový rozdělovač
Upozornění: Při otáčení rozdělovače do potěru dbejte vývodů pro výtlak (V) a zpětný (R) tok.
SK
1) Príklad aplikácie podlahového rozdelovača Profipress Therm
2) Podlahový rozdelovač, v prevedení ako ústredný bytový rozdelovač Profipress Therm
Upozornenie: Pri otáčaní podlahového rozdelovača dbať na odbočky pre výtlačné (V) a spätné (R) potrubie.
H
1) Példa a Profipress Therm padlózati elosztó alkalmazására
2) Profipress Therm padlózati elosztó, központi lakáselosztóként
Fontos tudnivaló: A padlózati elosztó forgatásakor ügyeljen az előremenő ill. (V) a visszatérő (R) leágazóira.
PL
1) Przykład zastosowania rozdzielacza jastrychowego Profipress Therm
2) Rozdzielacz jastrychowy Profipress Therm jako centralny rozdzielacz mieszkaniowy
Wskazówka: Przy nakręcaniu rozdzielacza jastrychowego na odgałęzienia, zwracać uwagę (V) na zasilanie (R) i powrót.
www.viega.com
508 958-07.1/2007
www.viega.com

Podobné dokumenty

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka Prohlašují, že uvedený seznam majet'ku je úp1ný, neobsahuje žáďný majetek nestátních subjektů a že na majetek nebyly nebo nemohou být uplatněny nároky třetích osob (dle zákonů ě.4o3 /tsso Sb. , ě.8...

Více

ref katalog pro web !!!.cdr

ref katalog pro web !!!.cdr Komplex mieszkaniowy Szkoła - gimnazjum Budynek administracyjny firmy SPORTEN

Více

Kód Názov TRAFIMET názov / popis 4060017 Podávacie kolečko

Kód Názov TRAFIMET názov / popis 4060017 Podávacie kolečko BALANCED ARM torch holder 2,50m for 5m torch (CY 3/2.2)

Více