Farníček pro 24. týden

Komentáře

Transkript

Farníček pro 24. týden
FARNÍ
týdení
Č E K 24 /
XII. roč.
FARNOST DOMASLAVICE
11. týden v mezidobí 12. – 19. 6. 2016
Texty neděle mluví o vině, lítosti, pokání a odpuštění. Je to jedno z ústředních témat
Svatého roku milosrdenství. Podmínkou odpuštění je obnovený projev lásky, která se snaží
vynahradit to, čím bylo ublíženo:
Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů,
když … nyní prokazuje tolik lásky.“ (Lk 7,47)
Jakou náhradu dáváme za své viny my? Je to projev lásky – k Bohu i k bližním?
Neděle 12. 6. 11. neděle v mezidobí
8:00 Domaslavice Za Josefa Mikoláše a jeho ženu Viktorii
a jejich dceru a zetě Marii a Zdeňka Guziurovy
10:00 Soběšovice Za Martu Hrabcovou a manžela
Pondělí 13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
8:00 Domaslavice Na úmysl kněze
Středa 15. 6. Památka sv. Víta, mučedníka
18:00 Domaslavice Modlitby za svět
V 18:45 h na faře – spolčo mužů.
Čtvrtek 16. 6.
18:00 Domaslavice Za + manžela Josefa Štense
Pátek 17. 6. Mše svatá je dnes už v 17 hodin:
17:00 Domaslavice Za Annu Paverovou u příležitosti oslavy 65. narozenin
Od 18 do 19:30 h na faře - spolčo dětí (od 4. tř.), závěrečné setkání před prázd.
Od 19 h na faře - spolčo starších biřmovanců
Sobota 18. 6.. Sobotní památka Panny Marie
8:00 Domaslavice Za manžele Alfonse a Vlastu Kubačkovy
V 11 h v kostele v Domaslavicích - svatební obřad:
Ing. Michal Slíva (Bruzovice) a Radka Lipowská (Ropice)
Ve 12 h v kostele v Soběšovicích – křest dítěte.
V konkatedrále v Opavě dnes probíhá jáhenské svěcení.
Neděle 19. 6. 12. neděle v mezidobí – sbírka na TV Noe
8:00 Domaslavice Za Františka Hegera
10:00 Soběšovice Za Čestmíra Bezecného, manželku,
syna Václava, snachu Marii a rodiče z obou stran
 Poděkování: Děkuji za pokosení trávy na starém hřbitově a za péči o kněžské hroby.
 Pouť na Prašivé: Malá pouť k svatému Antonínovi - pondělí 13. 6., mše sv. v 10:30 a
Zprávy z Ekvádoru:
V uplynulém týdnu jsem obdržel dopis, jehož obsah rád tlumočím 
„…. zdravím Vás z Ventanas! Právě k nám přijel náš koordinátor z České republiky, otec
Pavel. A tak potvrdil svým podpisem všechny důležité dokumenty, včetně toho, který
pojednává o penězích, které jsme použili na pomoc rodinám po zemětřesení. Píši Vám, abych
Vás informovala o tom, jak jsme s penězi z Vaší farnosti naložili.
Před měsícem, v pondělí ráno, k nám do nadace přišlo asi 19 lidí, polovina z toho byly děti.
Začali jsme se vyptávat, kdo jsou, proč přišli. Dozvěděli jsme se, že to jsou tři rodiny, které
přišli z Pedernales (tedy z oblasti, která byla zemětřesením nejvíce postižená). Tak jsme je
tedy mohli identifikovat jako vnitřní uprchlíky. Ve chvíli, kdy k nám přišli, byli vyčerpaní.
Nikdo neměl skoro sílu mluvit o tom, co se stalo, situaci nám byla schopna popsat pouze
jedna z matek. Do Ventanas přišli, protože jim zde jejich příbuzný půjčil na nějakou dobu
dům. Takže místo ke spaní měli, ale peníze, jídlo, vodu, to ne. Vyslechli jsme je a následně
poslali domů, že se jim brzy ozveme. A tak jsme vzápětí jeli koupit jídlo a další nejpotřebnější
věci, oblečení jsme nějaké měli v nadaci, tak jsme jim ho poskytli. Tohle byla rychlá přímá
pomoc, ale bylo samozřejmé, že budou potřebovat další.
Ve chvíli, kdy rodina byla v lepším psychickém rozpoložení, ptali jsme se, co dělali, jak
pracovali, a podobně. Zjistili jsme tedy, že to jsou pekaři, vydělávali si prodejem pečiva.
Jenomže v tuto chvíli neměli prostředky pro to, aby mohli v této práci pokračovat. Proto jsme
začali zvídat, co k tomu potřebují a kolik by to stálo. No a to nejdůležitější, co potřebovali,
byla velká trouba. A vzhledem k tomu, že my jsme finanční prostředky k tomu, aby si ji
koupili, především díky Vaší farnosti měli, rozhodli jsme se, že je v tomto podpoříme. A tak se
koupila trouba. :-) Pekařovi začali péct, prodávat a vydělávat si tak peníze. Takže si jsou
schopni pomoci sami, a to bylo naším záměrem - pomoct, aby si dokázali pomoct sami.
V příloze Vám zasílám několik fotek je tam … rodina pekařů a několik jejich výtvorů :-)
Fotky klidně použijte do Vašeho zpravodaje ;-) Posílám také dokument, na kterém se
potvrzuje, že "Pekařovi" od nás přijali 450 USD (v přepočtu přes 10 000,- Kč). Dále je tam
také faktura, kdy jsme jim kupovali jídlo a další potřebné věci. Moc se omlouvám za kvalitu,
nemohli jsme to naskenovat, protože teď máme tiskárnu mimo provoz.
Zkráceně řečeno, především díky penězům z Vaší farnosti teď tři rodiny mohou opět
pracovat, vydělávat si a zase začít žít. DĚKUJEME! Moc Vás zdravím a přeji hezké dny!
Katka Nováková“
(O nadaci vyjde článek v příloze Katolického týdeníku v srpnu, či na přelomu září.)
17:45 h, Velká pouť - neděle 19. 6., mše sv. v 10:30 h.
 Pouť dětí: Na Prašivé se také koná 1. července diecézní pouť dětí, pořadatelé prosí o
pomoc s přípravou areálu. Prosím, dejte mi vědět, kdo by mohl pomoci. Děkuji!
 Farníček na webu: Farníček bude nově zveřejňován v plném znění na internetových
stránkách naší farnosti (farnostdomaslavice.wz.cz).
Farníček vydává Římskokatolická farnost Domaslavice jako informační leták pro vnitřní potřebu farnosti.
Telefonní kontakt: 737 203 843 (777 610 967), e-mail: [email protected], web: farnostdomaslavice.wz.cz

Podobné dokumenty

Farníček pro 30. týden

Farníček pro 30. týden Papež František je dnes v Krakově (omlouvám se za mylnou informaci z minule).  Světový den mládeže: Ve dnech 25. – 31. 7. se koná v Krakově Světový den mládeže –

Více

Článek Respektu - 51/05 Hyundai dostal svůj výhled

Článek Respektu - 51/05 Hyundai dostal svůj výhled hlasem pan Kozel, který s manželkou založil občanské sdružení Půda pro život. „Zavolali jsme je, protože nám přišel výhrůžný dopis, že nás nebo naše blízké zabijou, když neprodáme. Nechtěli jsme pů...

Více

Dolní Domaslavice - Ostravské vodárny a kanalizace as

Dolní Domaslavice - Ostravské vodárny a kanalizace as poloha předurčuje místo pro ideální trávení volného času. V létě možnost turistických výšlapů do nedalekých Beskyd, stejně jako dlouhých nenáročných procházek. Terén je výborný i pro cyklisty. Žerm...

Více

Historie a pověsti o hradní zřícenině nade Lhotou

Historie a pověsti o hradní zřícenině nade Lhotou hradu i naší vesnice. Kopec má nadmořskou výšku 520 m n.m. a po vymýcení lesa z něho byl jistě dobrý přehled o dění v kraji. Bradlec byl postaven na ostré melafyrové skále ve tvaru půlměsíce, jehož...

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané 18.3.2015

Usnesení z 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané 18.3.2015 USNESENÍ 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konané dne 18.3.2015 ___________________________________________________________________________ 131/10/2015 – Schválení programu 10. zasedání Rady obce...

Více