Cortina s troubou - ES prohlášení o shodě

Komentáře

Transkript

Cortina s troubou - ES prohlášení o shodě
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
a) Identifikační údaje o výrobci:
Obchodní firma: TOP – EL, spol. s r.o.
Registrované sídlo: Branická 67/33, 147 00 Praha 4
IČO: 25077350
b) Popis výrobku:
Název: Kamna na dřevo
Typové označení: La Nordica – Cortina Forno
Použití: Výrobek je určen k vytápění
c) Odkaz na harmonizované normy:
ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 13240:2005/A2
d) Odkaz na specifikace a právní předpisy:
Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky označované CE (Směrnice 93/68/EC)
Nařízení vlády č.291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE
V Praze dne 1.1. 2006
Karla Čiháková
jednatelka společnosti

Podobné dokumenty

Gaia Forno

Gaia Forno ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ a) Identifikační údaje o výrobci: Obchodní firma: TOP – EL, spol. s r.o. Registrované sídlo: Branická 67/33, 147 00 Praha 4 IČO: 25077350

Více