UR pro opatrovníka a Petra Vondráka

Komentáře

Transkript

UR pro opatrovníka a Petra Vondráka
Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby
Č.j:
OV/783/2013-32
Pelhřimov, dne: 6.5.2014
Žadatel:
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby: Úprava vedení 110 kV V1359 Vystrkov - Pelhřimov, SO 01 - 1.etapa, část 15(248)-31(231) a
33 (228) - 186(186) na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1 v kat. území Záhoří u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 7 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely
parcelní číslo 36/1 (lesní pozemek), 40/1 (orná půda), 43 (orná půda), 50/1 (lesní pozemek), 56/2 (orná půda),
59/1 (orná půda) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 67 (orná půda) v kat.
území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 68/1, 68/2 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové
parcely parcelní číslo 69 (orná půda), 70 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo
71/1, 71/2, 72/1 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 72 (trvalý travní porost) v
kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 74/1 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové
parcely parcelní číslo 74/2 (trvalý travní porost), 76 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové
parcely parcelní číslo 80/1, 80/7, 80/6, 80/5, 80/3, 80/4 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely
parcelní číslo 81/3 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 84 (trvalý travní
porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 86 v kat. území Vystrkov u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 87, 89 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo
89 (orná půda), 92 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 93 (orná
půda) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 95/10 v kat. území Vystrkov u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 95 (orná půda), 98 (orná půda) v kat. území Onšovice u
Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 101/5, 101/1, 101/4, 101/12, 101/3 v kat. území Vystrkov u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 121/1 (trvalý travní porost), 124/1 (orná půda), 125 (orná
půda), 130/2 (orná půda), 136/2 (ostatní plocha), 136/1 (ostatní plocha), 137 (orná půda) v kat. území
Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 140/1 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 142/1 (orná půda), 144 (orná půda), 145/2 (ostatní plocha),
145/1 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 147 (orná půda),
150 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 152 (orná půda),
155/30 (orná půda), 155/1 (trvalý travní porost) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely
parcelní číslo 156 (orná půda), 157 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely
parcelní číslo 188 (orná půda), 191/1 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely
parcelní číslo 193/2, 193/1, 197/1 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 206/4
(ostatní plocha), 208/2 (orná půda), 208/3 (orná půda), 211/3 (ostatní plocha), 212/1 (ostatní plocha), 213/1
(orná půda), 213/4 (orná půda), 214 (ostatní plocha), 215/1 (ostatní plocha) v kat. území Onšovice u Dehtářů,
pozemkové parcely parcelní číslo 246/14, 246/13, 246/15, 246/8, 246/10, 246/9, 246/1, 249/9, 249/2 v kat. území
Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 254/1 (trvalý travní porost) v kat. území Onšovice u
Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 270, 271/1, 271/2, 272 v kat. území Záhoří u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 295/2 (orná půda), 297/1 (ostatní plocha), 303/1 (ostatní plocha) v kat.
území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 307 (orná půda), 308 (lesní pozemek), 309
(trvalý travní porost), 310 (trvalý travní porost), 311/2 (ostatní plocha), 311/1 (ostatní plocha), 314 (orná
půda), 316/2 (trvalý travní porost), 320/4 (orná půda), 333 (lesní pozemek), 335 (lesní pozemek) v kat. území
Olešná u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 388 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely
parcelní číslo 398 (ostatní plocha), 399/1 (ostatní plocha), 403/1 (ostatní plocha) v kat. území Služátky u
Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 417, 424/48, 424/2 v kat. území Komorovice, pozemkové
Str. 1
parcely parcelní číslo 430/7 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 431/1 v
kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 431/2, 431/3 v kat. území Vystrkov u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 432/4, 432/3, 432/2, 432/5, 448/1, 448/2, 449/10, 449/4, 449/5, 449/19, 450/2,
450/6, 459/15, 459/18, 464, 466/1, 466/2 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 494/5,
494/6, 494/7, 506/1, 506/4, 506/3, 507/7, 507/14 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní
číslo 520/2, 521 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 529/2, 532/2, 535/5, 535/4 v kat.
území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 556 v kat. území Vystrkov u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 558 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo
560/5, 560/7, 560/9, 560/4 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 561/1 (trvalý
travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 568, 572/42, 572/40, 573, 574 v kat.
území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 636 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 637 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely
parcelní číslo 640 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 643
(trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 645 (lesní pozemek) v kat.
území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 645 (trvalý travní porost) v kat. území
Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 646/2 (trvalý travní porost) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 649 (orná půda), 650 (trvalý travní porost), 652/1 (orná půda),
652/2 (trvalý travní porost), 657 (orná půda), 658/1 (orná půda), 660/1 (orná půda), 666 (orná půda), 668
(orná půda), 672 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 728 v kat. území
Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 747 (orná půda), 753 (orná půda), 754 (orná půda),
755 (orná půda), 759 (orná půda), 761 (orná půda), 763/1 (orná půda), 763/2 (orná půda), 789/3 (orná půda),
790/5 (ostatní plocha), 796/1 (ostatní plocha), 796/43 (ostatní plocha), 796/42 (ostatní plocha) v kat. území
Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 882/1 (ostatní plocha) v kat. území Olešná u Pelhřimova,
pozemkové parcely parcelní číslo 893 (vodní plocha), 894 (vodní plocha) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 908/1 (vodní plocha) v kat. území Olešná u Pelhřimova,
pozemkové parcely parcelní číslo 2279 (orná půda), 2281 (orná půda), 2287 (trvalý travní porost), 2290
(trvalý travní porost), 2292 (ostatní plocha), 2294 (ostatní plocha), 2295 (orná půda), 2296 (orná půda), 2297
(orná půda), 2303 (orná půda), 2304 (orná půda), 2305 (orná půda), 2310 (lesní pozemek), 2312 (orná půda),
2462 (orná půda), 2463 (ostatní plocha), 2493 (orná půda), 2494 (orná půda), 2556 (ostatní plocha), 2594
(trvalý travní porost), 2603 (ostatní plocha), 2604 (ostatní plocha), 2660 (ostatní plocha), 2663 (ostatní
plocha), 2666 (ostatní plocha), 2667 (ostatní plocha), 2668 (ostatní plocha), 2674 (ostatní plocha), 2676 (vodní
plocha), 2683 (vodní plocha) v kat. území Kojčice, pozemkové parcely parcelní číslo 3024/116 (orná půda),
3024/110 (orná půda), 3024/111 (orná půda), 3024/112 (orná půda), 3024/113 (orná půda), 3024/114 (orná
půda), 3024/115 (orná půda), 3024/1 (orná půda), 3024/79 (orná půda), 3024/76 (orná půda), 3084/1 (ostatní
plocha), 3084/16 (ostatní plocha), 3084/15 (ostatní plocha), 3126/523 (orná půda), 3126/524 (orná půda),
3126/444 (orná půda), 3126/521 (orná půda), 3126/513 (orná půda), 3126/448 (orná půda), 3126/408 (orná
půda), 3126/522 (orná půda), 3160/53 (orná půda), 3160/52 (orná půda), 3160/20 (orná půda), 3160/60 (orná
půda), 3160/67 (orná půda), 3160/17 (orná půda), 3160/63 (orná půda), 3160/16 (ostatní plocha), 3160/54
(orná půda), 3160/61 (orná půda), 3160/65 (orná půda), 3160/56 (orná půda), 3160/57 (orná půda), 3160/62
(orná půda), 3160/59 (orná půda), 3160/58 (orná půda), 3226/8 (ostatní plocha), 3226/16 (ostatní plocha),
3226/13 (ostatní plocha), 3226/15 (ostatní plocha), 3226/1 (ostatní plocha), 3231/3 (ostatní plocha), 3231/2
(vodní plocha), 3239/1 (lesní pozemek), 3240/1 (ostatní plocha), 3241/1 (ostatní plocha), 3244/4 (ostatní
plocha), 3244/5 (lesní pozemek), 3244/2 (vodní plocha), 3244/1 (lesní pozemek), 3262/6 (orná půda), 3262/1
(orná půda), 3264/4 (trvalý travní porost), 3264/8 (ostatní plocha), 3264/7 (vodní plocha), 3264/9 (trvalý
travní porost), 3267 (orná půda), 3272/2 (ostatní plocha), 3272/1 (ostatní plocha), 3272/3 (ostatní plocha),
3282/1 (orná půda), 3289/1 (orná půda), 3289/2 (ostatní plocha), 3395/15 (ostatní plocha), 3395/1 (ostatní
plocha), 3475/8 (ostatní plocha), 3475/2 (ostatní plocha), 3475/9 (ostatní plocha), 3478/9 (ostatní plocha),
3478/6 (ostatní plocha), 3478/5 (ostatní plocha), 3478/4 (ostatní plocha) a 3478/15 (ostatní plocha) v kat.
území Pelhřimov, kterou podal subjekt E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Úprava vedení 110 kV V1359 Vystrkov - Pelhřimov, SO 01 - 1.etapa, část 15(248)-31(231) a 33
(228) - 186(186) na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1 v kat. území Záhoří u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 7 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely
Str. 2
parcelní číslo 36/1 (lesní pozemek), 40/1 (orná půda), 43 (orná půda), 50/1 (lesní pozemek), 56/2 (orná půda),
59/1 (orná půda) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 67 (orná půda) v kat.
území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 68/1, 68/2 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové
parcely parcelní číslo 69 (orná půda), 70 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo
71/1, 71/2, 72/1 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 72 (trvalý travní porost) v
kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 74/1 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové
parcely parcelní číslo 74/2 (trvalý travní porost), 76 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové
parcely parcelní číslo 80/1, 80/7, 80/6, 80/5, 80/3, 80/4 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely
parcelní číslo 81/3 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 84 (trvalý travní
porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 86 v kat. území Vystrkov u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 87, 89 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo
89 (orná půda), 92 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 93 (orná
půda) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 95/10 v kat. území Vystrkov u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 95 (orná půda), 98 (orná půda) v kat. území Onšovice u
Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 101/5, 101/1, 101/4, 101/12, 101/3 v kat. území Vystrkov u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 121/1 (trvalý travní porost), 124/1 (orná půda), 125 (orná
půda), 130/2 (orná půda), 136/2 (ostatní plocha), 136/1 (ostatní plocha), 137 (orná půda) v kat. území
Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 140/1 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 142/1 (orná půda), 144 (orná půda), 145/2 (ostatní plocha),
145/1 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 147 (orná půda),
150 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 152 (orná půda),
155/30 (orná půda), 155/1 (trvalý travní porost) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely
parcelní číslo 156 (orná půda), 157 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely
parcelní číslo 188 (orná půda), 191/1 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely
parcelní číslo 193/2, 193/1, 197/1 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 206/4
(ostatní plocha), 208/2 (orná půda), 208/3 (orná půda), 211/3 (ostatní plocha), 212/1 (ostatní plocha), 213/1
(orná půda), 213/4 (orná půda), 214 (ostatní plocha), 215/1 (ostatní plocha) v kat. území Onšovice u Dehtářů,
pozemkové parcely parcelní číslo 246/14, 246/13, 246/15, 246/8, 246/10, 246/9, 246/1, 249/9, 249/2 v kat. území
Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 254/1 (trvalý travní porost) v kat. území Onšovice u
Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 270, 271/1, 271/2, 272 v kat. území Záhoří u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 295/2 (orná půda), 297/1 (ostatní plocha), 303/1 (ostatní plocha) v kat.
území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 307 (orná půda), 308 (lesní pozemek), 309
(trvalý travní porost), 310 (trvalý travní porost), 311/2 (ostatní plocha), 311/1 (ostatní plocha), 314 (orná
půda), 316/2 (trvalý travní porost), 320/4 (orná půda), 333 (lesní pozemek), 335 (lesní pozemek) v kat. území
Olešná u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 388 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely
parcelní číslo 398 (ostatní plocha), 399/1 (ostatní plocha), 403/1 (ostatní plocha) v kat. území Služátky u
Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 417, 424/48, 424/2 v kat. území Komorovice, pozemkové
parcely parcelní číslo 430/7 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 431/1 v
kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 431/2, 431/3 v kat. území Vystrkov u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 432/4, 432/3, 432/2, 432/5, 448/1, 448/2, 449/10, 449/4, 449/5, 449/19, 450/2,
450/6, 459/15, 459/18, 464, 466/1, 466/2 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 494/5,
494/6, 494/7, 506/1, 506/4, 506/3, 507/7, 507/14 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní
číslo 520/2, 521 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 529/2, 532/2, 535/5, 535/4 v kat.
území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 556 v kat. území Vystrkov u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 558 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo
560/5, 560/7, 560/9, 560/4 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 561/1 (trvalý
travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 568, 572/42, 572/40, 573, 574 v kat.
území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 636 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 637 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely
parcelní číslo 640 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 643
(trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 645 (lesní pozemek) v kat.
území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 645 (trvalý travní porost) v kat. území
Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 646/2 (trvalý travní porost) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 649 (orná půda), 650 (trvalý travní porost), 652/1 (orná půda),
652/2 (trvalý travní porost), 657 (orná půda), 658/1 (orná půda), 660/1 (orná půda), 666 (orná půda), 668
(orná půda), 672 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 728 v kat. území
Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 747 (orná půda), 753 (orná půda), 754 (orná půda),
755 (orná půda), 759 (orná půda), 761 (orná půda), 763/1 (orná půda), 763/2 (orná půda), 789/3 (orná půda),
Str. 3
790/5 (ostatní plocha), 796/1 (ostatní plocha), 796/43 (ostatní plocha), 796/42 (ostatní plocha) v kat. území
Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 882/1 (ostatní plocha) v kat. území Olešná u Pelhřimova,
pozemkové parcely parcelní číslo 893 (vodní plocha), 894 (vodní plocha) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 908/1 (vodní plocha) v kat. území Olešná u Pelhřimova,
pozemkové parcely parcelní číslo 2279 (orná půda), 2281 (orná půda), 2287 (trvalý travní porost), 2290
(trvalý travní porost), 2292 (ostatní plocha), 2294 (ostatní plocha), 2295 (orná půda), 2296 (orná půda), 2297
(orná půda), 2303 (orná půda), 2304 (orná půda), 2305 (orná půda), 2310 (lesní pozemek), 2312 (orná půda),
2462 (orná půda), 2463 (ostatní plocha), 2493 (orná půda), 2494 (orná půda), 2556 (ostatní plocha), 2594
(trvalý travní porost), 2603 (ostatní plocha), 2604 (ostatní plocha), 2660 (ostatní plocha), 2663 (ostatní
plocha), 2666 (ostatní plocha), 2667 (ostatní plocha), 2668 (ostatní plocha), 2674 (ostatní plocha), 2676 (vodní
plocha), 2683 (vodní plocha) v kat. území Kojčice, pozemkové parcely parcelní číslo 3024/116 (orná půda),
3024/110 (orná půda), 3024/111 (orná půda), 3024/112 (orná půda), 3024/113 (orná půda), 3024/114 (orná
půda), 3024/115 (orná půda), 3024/1 (orná půda), 3024/79 (orná půda), 3024/76 (orná půda), 3084/1 (ostatní
plocha), 3084/16 (ostatní plocha), 3084/15 (ostatní plocha), 3126/523 (orná půda), 3126/524 (orná půda),
3126/444 (orná půda), 3126/521 (orná půda), 3126/513 (orná půda), 3126/448 (orná půda), 3126/408 (orná
půda), 3126/522 (orná půda), 3160/53 (orná půda), 3160/52 (orná půda), 3160/20 (orná půda), 3160/60 (orná
půda), 3160/67 (orná půda), 3160/17 (orná půda), 3160/63 (orná půda), 3160/16 (ostatní plocha), 3160/54
(orná půda), 3160/61 (orná půda), 3160/65 (orná půda), 3160/56 (orná půda), 3160/57 (orná půda), 3160/62
(orná půda), 3160/59 (orná půda), 3160/58 (orná půda), 3226/8 (ostatní plocha), 3226/16 (ostatní plocha),
3226/13 (ostatní plocha), 3226/15 (ostatní plocha), 3226/1 (ostatní plocha), 3231/3 (ostatní plocha), 3231/2
(vodní plocha), 3239/1 (lesní pozemek), 3240/1 (ostatní plocha), 3241/1 (ostatní plocha), 3244/4 (ostatní
plocha), 3244/5 (lesní pozemek), 3244/2 (vodní plocha), 3244/1 (lesní pozemek), 3262/6 (orná půda), 3262/1
(orná půda), 3264/4 (trvalý travní porost), 3264/8 (ostatní plocha), 3264/7 (vodní plocha), 3264/9 (trvalý
travní porost), 3267 (orná půda), 3272/2 (ostatní plocha), 3272/1 (ostatní plocha), 3272/3 (ostatní plocha),
3282/1 (orná půda), 3289/1 (orná půda), 3289/2 (ostatní plocha), 3395/15 (ostatní plocha), 3395/1 (ostatní
plocha), 3475/8 (ostatní plocha), 3475/2 (ostatní plocha), 3475/9 (ostatní plocha), 3478/9 (ostatní plocha),
3478/6 (ostatní plocha), 3478/5 (ostatní plocha), 3478/4 (ostatní plocha) a 3478/15 (ostatní plocha) v kat.
území Pelhřimov.
Stavba bude obsahovat:
Jedná se o úpravu linky 110 kV V1359 Vystrkov - Pelhřimov. Úpravy povedou k přeměně linky jednoduché (3
vodiče) na linku dvojitou (6 vodičů). Budou zdemontovány všechny vodiče a izolátorové závěsy ze stožárů č.
14(14) - 31(231) a 33(228) - 186(186) včetně ZL a jeho uchycení. Stožáry č. 15(248) - 31(231), 33(228) - 66(195)
a 72(188) -73(187) budou demontovány včetně odbourání betonových základů, na jejich místě budou
vybetonovány nové základy a po jejich vyzrání vztyčeny nové stožárové konstrukce. Nedojde ke změně
stožárových míst nebo trasy vedení, kromě stožárů č. 26(237), 32(-), 46(215), kde dojde k jejich posunu v ose trasy.
Stožár č. 233 bude zrušen, aby nenarušoval oblast CHKÚ Jankovský potok a stožár 232 bude posunut, aby
vyrovnal odstranění stožáru 233. Budou naistalovány nové závěsy, fázové vodiče (6 vodičů) a KZL. Na závěr se
nové vodiče naspojkují na stávající vodiče. Stožáry jsou v provedení pro 6 fázových vodičů a jedno zemnící lano,
případně KZL. Jsou příhradové, jednodříkové, prostorové, samonosné konstrukce, úzkého typu s konfigurací
vodičů do tvaru "soudek". Vyrobené jsou z normalizovaných, ocelových , válcovaných profilů. Stožáry jsou typu
V11 + V15_atyp, výšky 40,7 m nad základovou patkou. Fázový vodič bude 243-AL1/39-ST1A v konfiguraci
2x3x1. Zemnící lano bude kombinované typu 97-AL3/40-A20SA, 48H.652D. Ochranné pásmo, které bylo
historicky 15 m bude nyní 12 m od krajního vodiče.
Stožáry budou umístěny na těchto pozemcích:
3024/76, 3126/522, 3282/1, 3262/1, 3262/6 v k.ú. Pelhřimov,
316/2, 314, 320/4 v k.ú. Olešná u Pelhřimova
124/1, 130/2, 137, 7, 191/1, 155/1 v k.ú. Služátky u Pelhřimova
2594, 2493, 2667, 2462, 2297, 2292, 2287, 2294, 2304, 2312 v k.ú. Kojčice
561/1, 660/1, 763/1, 761, 759, 789/3, 67, 74/2 v k.ú. Dehtáře
208/2, 40/1, 56/2, 59/1, 93, 95, 98 v k.ú. Onšovice u Dehtářů
156, 147, 636, 640 v k.ú. Velký Rybník u Humpolce
249/2, 246/1, 193/1, 246/13, 532/2, 72/1, 80/4, 80/6, 506/3 v k.ú. Záhoří u Humpolce
466/1, 459/18, 450/2, 424/48, 431/1 v k.ú. Komorovice
101/4, 101/3 v k.ú. Vystrkov u Humpolce
Pozemky, které budou zasaženy pouze ochranným pásmem jsou následující:
3028/7, 3160/18, 3160/1, 3478/10, 3478/20, 3226/9, 3490/17, 3490/12, 3241/2, 3236/1, 3238/4, 3282/16 v k.ú.
Pelhřimov,
Str. 4
315 v k.ú. Olešná u Pelhřimova,
123, 130/1, 134, 403/6, 192 v k.ú. Služátky u Pelhřimova,
2682, 2557, 2293 v k.ú. Kojčice,
646, 658/2, 675, 633, 85, 82 v k.ú. Dehtáře,
211/4, 211/2, 208/4, 212/4, 46, 50/2, 72/1 v k.ú. Onšovice u Dehtářů,
869/2, 647 v k.ú. Velký Rybník u Humpolce,
249/10, 197/2, 1/4, 94, 97, 529/6, 507/17, 530/2, 510/3 v k.ú. Záhoří u Humpolce,
449/3, 424/47, stp. 57, 432/8, 432/9 v k.ú. Komorovice,
430/4, 434/1, 82/2, 101/6, 101/7, 95/8, 500/1 v k.ú. Vystrkov u Pelhřimova.
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1 (ostatní plocha) v kat. území Záhoří u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 7 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové
parcely parcelní číslo 36/1 (lesní pozemek), 40/1 (orná půda), 43 (orná půda), 50/1 (lesní pozemek), 56/2 (orná
půda), 59/1 (orná půda) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 67 (orná půda) v kat.
území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 68/1 (ostatní plocha), 68/2 (ostatní plocha) v kat. území Záhoří u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 69 (orná půda), 70 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové
parcely parcelní číslo 71/1 (orná půda), 71/2 (orná půda), 72/1 (ostatní plocha) v kat. území Záhoří u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 72 (trvalý travní porost), 74/2 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře,
pozemkové parcely parcelní číslo 74/1 (ostatní plocha) v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely
parcelní číslo 76 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 80/4 (orná půda),
80/6 (orná půda), 80/1 (orná půda), 80/3 (orná půda), 80/5 (orná půda), 80/7 (orná půda) v kat. území Záhoří u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 81/3 (trvalý travní porost) v kat. území Vystrkov u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 84 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo
86 (ostatní plocha) v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 87 (orná půda) v kat.
území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 89 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové
parcely parcelní číslo 89 (orná půda) v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 92 (trvalý
travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 93 (orná půda), 95 (orná půda) v kat. území
Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 95/10 (trvalý travní porost) v kat. území Vystrkov u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 98 (orná půda) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely
parcelní číslo 101/3 (orná půda), 101/4 (orná půda), 101/5 (orná půda), 101/1 (orná půda), 101/12 (orná půda) v
kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 121/1 (trvalý travní porost), 124/1 (orná půda),
125 (orná půda), 130/2 (orná půda), 136/1 (ostatní plocha), 136/2 (ostatní plocha), 137 (orná půda) v kat. území
Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 140/1 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 142/1 (orná půda), 144 (orná půda), 145/2 (ostatní plocha), 145/1
(orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 147 (orná půda), 150 (orná
půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 152 (orná půda), 155/1 (trvalý
travní porost), 155/30 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 156 (orná
půda), 157 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 188 (orná půda),
191/1 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 193/1 (orná půda), 193/2
(orná půda), 197/1 (orná půda) v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 206/4 (ostatní
plocha), 208/2 (orná půda), 208/3 (orná půda), 211/3 (ostatní plocha), 212/1 (ostatní plocha), 213/1 (orná půda),
213/4 (orná půda), 214 (ostatní plocha), 215/1 (ostatní plocha) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové
parcely parcelní číslo 246/8 (orná půda), 246/9 (orná půda), 246/10 (orná půda), 246/15 (orná půda), 246/14 (orná
půda), 246/13 (orná půda), 246/1 (orná půda), 249/2 (trvalý travní porost), 249/9 (trvalý travní porost) v kat. území
Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 254/1 (trvalý travní porost) v kat. území Onšovice u
Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 270 (trvalý travní porost), 271/2 (trvalý travní porost), 271/1 (trvalý
travní porost), 272 (trvalý travní porost) v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 295/2
(orná půda), 297/1 (ostatní plocha), 303/1 (ostatní plocha) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely
parcelní číslo 307 (orná půda), 308 (lesní pozemek), 309 (trvalý travní porost), 310 (trvalý travní porost), 311/1
(ostatní plocha), 311/2 (ostatní plocha), 314 (orná půda), 316/2 (trvalý travní porost), 320/4 (orná půda), 333 (lesní
pozemek), 335 (lesní pozemek) v kat. území Olešná u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 388 (orná
půda) v kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 398 (ostatní plocha), 399/1 (ostatní plocha),
403/1 (ostatní plocha) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 417 (orná půda),
424/2 (lesní pozemek), 424/48 (orná půda) v kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 430/7
(ostatní plocha), 431/2 (lesní pozemek), 431/3 (vodní plocha) v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové
parcely parcelní číslo 431/1 (trvalý travní porost), 432/4 (zahrada), 432/5 (zahrada), 432/3 (ostatní plocha), 432/2
(ostatní plocha), 448/2 (orná půda), 448/1 (orná půda), 449/10 (vodní plocha), 449/5 (trvalý travní porost), 449/4
Str. 5
(trvalý travní porost), 449/19 (trvalý travní porost), 450/6 (trvalý travní porost), 450/2 (lesní pozemek), 459/15
(orná půda), 459/18 (orná půda), 464 (orná půda), 466/2 (orná půda), 466/1 (orná půda) v kat. území Komorovice,
pozemkové parcely parcelní číslo 494/6 (orná půda), 494/5 (orná půda), 494/7 (orná půda), 506/4 (orná půda),
506/3 (orná půda), 506/1 (orná půda), 507/14 (zahrada), 507/7 (orná půda) v kat. území Záhoří u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 520/2 (ostatní plocha), 521 (orná půda) v kat. území Komorovice, pozemkové
parcely parcelní číslo 529/2 (ostatní plocha), 532/2 (ostatní plocha), 535/4 (ostatní plocha), 535/5 (ostatní plocha) v
kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 556 (trvalý travní porost) v kat. území Vystrkov u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 558 (ostatní plocha) v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové
parcely parcelní číslo 560/4 (orná půda), 560/5 (orná půda), 560/7 (orná půda), 560/9 (orná půda) v kat. území
Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 561/1 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře,
pozemkové parcely parcelní číslo 568 (vodní plocha), 572/40 (ostatní plocha), 572/42 (ostatní plocha), 573 (ostatní
plocha), 574 (ostatní plocha) v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 636 (orná půda) v
kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 637 (orná půda) v kat. území Dehtáře,
pozemkové parcely parcelní číslo 640 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely
parcelní číslo 643 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 645 (lesní
pozemek) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 645 (trvalý travní porost) v
kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 646/2 (trvalý travní porost) v kat. území Velký Rybník u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 649 (orná půda), 650 (trvalý travní porost), 652/1 (orná půda), 652/2
(trvalý travní porost), 657 (orná půda), 658/1 (orná půda), 660/1 (orná půda), 666 (orná půda), 668 (orná půda), 672
(orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 728 (ostatní plocha) v kat. území Vystrkov u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 747 (orná půda), 753 (orná půda), 754 (orná půda), 755 (orná půda),
759 (orná půda), 761 (orná půda), 763/2 (orná půda), 763/1 (orná půda), 789/3 (orná půda), 790/5 (ostatní plocha),
796/1 (ostatní plocha), 796/42 (ostatní plocha), 796/43 (ostatní plocha) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely
parcelní číslo 882/1 (ostatní plocha) v kat. území Olešná u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 893
(vodní plocha), 894 (vodní plocha) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo
908/1 (vodní plocha) v kat. území Olešná u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 2279 (orná půda), 2281
(orná půda), 2287 (trvalý travní porost), 2290 (trvalý travní porost), 2292 (ostatní plocha), 2294 (ostatní plocha),
2295 (orná půda), 2296 (orná půda), 2297 (orná půda), 2303 (orná půda), 2304 (orná půda), 2305 (orná půda), 2310
(lesní pozemek), 2312 (orná půda), 2462 (orná půda), 2463 (ostatní plocha), 2493 (orná půda), 2494 (orná půda),
2556 (ostatní plocha), 2594 (trvalý travní porost), 2603 (ostatní plocha), 2604 (ostatní plocha), 2660 (ostatní
plocha), 2663 (ostatní plocha), 2666 (ostatní plocha), 2667 (ostatní plocha), 2668 (ostatní plocha), 2674 (ostatní
plocha), 2676 (vodní plocha), 2683 (vodní plocha) v kat. území Kojčice, pozemkové parcely parcelní číslo
3024/115 (orná půda), 3024/114 (orná půda), 3024/112 (orná půda), 3024/110 (orná půda), 3024/116 (orná půda),
3024/111 (orná půda), 3024/79 (orná půda), 3024/1 (orná půda), 3024/113 (orná půda), 3024/76 (orná půda),
3084/1 (ostatní plocha), 3084/16 (ostatní plocha), 3084/15 (ostatní plocha), 3126/408 (orná půda), 3126/521 (orná
půda), 3126/513 (orná půda), 3126/444 (orná půda), 3126/523 (orná půda), 3126/522 (orná půda), 3126/448 (orná
půda), 3126/524 (orná půda), 3160/67 (orná půda), 3160/60 (orná půda), 3160/63 (orná půda), 3160/16 (ostatní
plocha), 3160/61 (orná půda), 3160/17 (orná půda), 3160/59 (orná půda), 3160/62 (orná půda), 3160/57 (orná
půda), 3160/56 (orná půda), 3160/54 (orná půda), 3160/53 (orná půda), 3160/58 (orná půda), 3160/65 (orná půda),
3160/52 (orná půda), 3160/20 (orná půda), 3226/1 (ostatní plocha), 3226/15 (ostatní plocha), 3226/16 (ostatní
plocha), 3226/13 (ostatní plocha), 3226/8 (ostatní plocha), 3231/2 (vodní plocha), 3231/3 (ostatní plocha), 3239/1
(lesní pozemek), 3240/1 (ostatní plocha), 3241/1 (ostatní plocha), 3244/4 (ostatní plocha), 3244/5 (lesní pozemek),
3244/2 (vodní plocha), 3244/1 (lesní pozemek), 3262/1 (orná půda), 3262/6 (orná půda), 3264/4 (trvalý travní
porost), 3264/7 (vodní plocha), 3264/9 (trvalý travní porost), 3264/8 (ostatní plocha), 3267 (orná půda), 3272/1
(ostatní plocha), 3272/2 (ostatní plocha), 3272/3 (ostatní plocha), 3282/1 (orná půda), 3289/1 (orná půda), 3289/2
(ostatní plocha), 3395/1 (ostatní plocha), 3395/15 (ostatní plocha), 3475/8 (ostatní plocha), 3475/9 (ostatní plocha),
3475/2 (ostatní plocha), 3478/5 (ostatní plocha), 3478/6 (ostatní plocha), 3478/4 (ostatní plocha), 3478/15 (ostatní
plocha) a 3478/9 (ostatní plocha) v kat. území Pelhřimov.
2. Stavba bude osazena následujícím způsobem: Jedná se o úpravu linky 110 kV V1359 Vystrkov - Pelhřimov.
Úpravy povedou k přeměně linky jednoduché (3 vodiče) na linku dvojitou (6 vodičů). Budou zdemontovány
všechny vodiče a izolátorové závěsy ze stožárů č. 14(14) - 31(231) a 33(228) - 186(186) včetně ZL a jeho
uchycení. Stožáry č. 15(248) - 31(231), 33(228) - 66(195) a 72(188) -73(187) budou demontovány včetně
odbourání betonových základů, na jejich místě budou vybetonovány nové základy a po jejich vyzrání vztyčeny
nové stožárové konstrukce. Nedojde ke změně stožárových míst nebo trasy vedení, kromě stožárů č. 26(237), 32(-),
46(215), kde dojde k jejich posunu v ose trasy. Stožár č. 233 bude zrušen, aby nenarušoval oblast CHKÚ
Jankovský potok a stožár 232 bude posunut, aby vyrovnal odstranění stožáru 233. Budou naistalovány nové závěsy,
fázové vodiče (6 vodičů) a KZL. Na závěr se nové vodiče naspojkují na stávající vodiče. Stožáry jsou v provedení
Str. 6
pro 6 fázových vodičů a jedno zemnící lano, případně KZL. Jsou příhradové, jednodříkové, prostorové, samonosné
konstrukce, úzkého typu s konfigurací vodičů do tvaru "soudek". Vyrobené jsou z normalizovaných, ocelových ,
válcovaných profilů. Stožáry jsou typu V11 + V15_atyp, výšky 40,7 m nad základovou patkou. Fázový vodič bude
243-AL1/39-ST1A v konfiguraci 2x3x1. Zemnící lano bude kombinované typu 97-AL3/40-A20SA, 48H.652D.
Ochranné pásmo, které bylo historicky 15 m bude dle nyní platných předpisů 12 m od krajního vodiče.
Stožáry budou umístěny na těchto pozemcích:
3024/76, 3126/522, 3282/1, 3262/1, 3262/6 v k.ú. Pelhřimov,
316/2, 314, 320/4 v k.ú. Olešná u Pelhřimova
124/1, 130/2, 137, 7, 191/1, 155/1 v k.ú. Služátky u Pelhřimova
2594, 2493, 2667, 2462, 2297, 2292, 2287, 2294, 2304, 2312 v k.ú. Kojčice
561/1, 660/1, 763/1, 761, 759, 789/3, 67, 74/2 v k.ú. Dehtáře
208/2, 40/1, 56/2, 59/1, 93, 95, 98 v k.ú. Onšovice u Dehtářů
156, 147, 636, 640 v k.ú. Velký Rybník u Humpolce
249/2, 246/1, 193/1, 246/13, 532/2, 72/1, 80/4, 80/6, 506/3 v k.ú. Záhoří u Humpolce
466/1, 459/18, 450/2, 424/48, 431/1 v k.ú. Komorovice
101/4, 101/3 v k.ú. Vystrkov u Humpolce
Pozemky, které budou zasaženy pouze ochranným pásmem, které je 12 m od krajního vodiče (stávající ochranné
pásmo je 15 od krajního vodiče), jsou následující:
3028/7, 3160/18, 3160/1, 3478/10, 3478/20, 3226/9, 3490/17, 3490/12, 3241/2, 3236/1, 3238/4, 3282/16 v k.ú.
Pelhřimov,
315 v k.ú. Olešná u Pelhřimova,
123, 130/1, 134, 403/6, 192 v k.ú. Služátky u Pelhřimova,
2682, 2557, 2293 v k.ú. Kojčice,
646, 658/2, 675, 633, 85, 82 v k.ú. Dehtáře,
211/4, 211/2, 208/4, 212/4, 46, 50/2, 72/1 v k.ú. Onšovice u Dehtářů,
869/2, 647 v k.ú. Velký Rybník u Humpolce,
249/10, 197/2, 1/4, 94, 97, 529/6, 507/17, 530/2, 510/3 v k.ú. Záhoří u Humpolce,
449/3, 424/47, stp. 57, 432/8, 432/9 v k.ú. Komorovice,
430/4, 434/1, 82/2, 101/6, 101/7, 95/8, 500/1 v k.ú. Vystrkov u Pelhřimova.
Po dohodě s investorem na veřejné ústním jednání dne 3.12.2013 a na základě podání č.j. OV/783/2013-15 ze dne
21.11.2013, které učinil Josef Bína, Služátky 1 bude stožár č. 202 na pozemku č. 137 v k. ú. Služátky u Pelhřimova
posunut o 1 m směrem k pozemku č. 136/1 též v k. ú. Služátky u Pelhřimova.
Rozsah stavby je patrný ze situace, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou stavebník obdrží po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
4. V případě zásahu do veřejných ploch, komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a
správce. Rovněž zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č.501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy
na minimum.
6. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při
provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní
zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít ke znečišťování
terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
7. Před prováděním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras
podzemních vedení - elektronické komunikace, vedení VN, NN, plynovod, kanalizace, vodovod, teplovod,
kabelová televize, veřejné osvětlení, přípojky inž. sítí. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být
respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom
neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Před zahájením stavby bude vytýčena poloha stavby odborně způsobilou osobou.
Str. 7
9. Zahájení stavebních prací ohlásíte vlastníkům dotčených pozemků min. 14 dní předem.
10. Po dokončení stavby budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.
11. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým
nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů
provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, zhotoviteli
archeologického průzkumu, popřípadě archeologickému ústavu. Provádění stavby musí být do doby rozhodnutí o
nálezu příslušným správním orgánem přerušeno. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č.20/1987 Sb.,
O státní památkové péči, v platném znění. (podmínky provedení archeologického průzkumu apod.)
12. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být
likvidovány spalováním na místě).
13. Budou splněny podmínky z vyjádření VODAK Humpolec, s.r.o. č.j. C/575/12/899 ze dne 3.12.2012:
Při realizaci požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001
Sb., § 23.
Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytýčení vodovodních a kanalizačních řádů včetně přípojek
přímo na místě, což po objednání zajistí provozní středisko HU-PE-PA v Pelhřimově a v Humpolci.
14. Při provádění zemních prací budou dodrží stavebník podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s. ze dne 22.11.2012 čj.200564/12:
I. Obecná ustanovení
1.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických
komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za
veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo
toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely
bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat
tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím
Str. 8
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel
souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací,
parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než l m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech
případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke
střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je
výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a
ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184
084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
V. Přeložení SEK
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím
pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak,
aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby
umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
Str. 9
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v
úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
15. Budou splněny podmínky z vyjádření o existenci technické infrastruktury vydané společností TeliaSonera
International Carrier Czech Republic a.s. ze dne 28.11.2012 pod zn. 61116100004/DÚR/231203489,
aktualizovaného 17.4.2014:
- V dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude vedení a zařízení veřejné
komunikační sítě (dále jen PV) zohledněno a řešeno případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti TeliaSonera (SITEL) k
odsouhlasení
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka
PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti TeliaSonera (SITEL) zaslána 8 týdnů předem.
- Oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL) bude přizván k předání staveniště.
Obecné podmínky:
- před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník
objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingátová, Nad
Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, tel. 267198161, fax. 267198222
- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV
- před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta
ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti TeliaSonera (SITEL)
- při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a
žádné mechanizační prostředky
- nad trasou PV nebudou umisťována žádná zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup
k PV a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru
- při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického
vybavení. Vhodný způsob křížení či souběhu bude řešen v dokumentaci pro provádění stavby.
- odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě
poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL)
- po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana
těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci
pro provádění stavby.
- bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV
- jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526,
Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu [email protected] nebo fax 267 198 334).
- při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobeném činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě
všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně
následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu)
PV nebude překládáno ani jinak upravováno
V případě nutnosti přeložení, manipulace neb úprav PV:
- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně
vypracování dokumentace pro provádění stavby na objednávku stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV, vypracování dokumentace
skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace , a to v papírové i DGN formě dle
předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR Správa Jihlava č.j. 3737/ŘSD/39200/2013 ze dne 17.1.2013:
- rekonstrukce sítě VN bude provedena dle projektu ve stávající trase
- bude provedeno osazení nových stožárů, včetně betonových základů na stávajících stožárových místech a
současně budou vyměněny i vodiče dle rozsahu úpravy uvedené v technické zprávě
- výkopek nebude ukládán na silnici
- výměna bude provedena v km cca 141,6 - 143,2 ve směru provozního staničení silnice I/19 a v km cca 85,4 97,7 ve směru provozního staničení silnice I/34
Str. 10
- u závěsného kabelu bude dodržen průjezdní profil
- stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu s dopravním omezením. Dopravní značení omezující
provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora
(zhotovitele) dle TP 66 MD
- výše uvedenou akci je nutno koordinovat s rekonstrukcí mostu ev.č. 34-036 Onšovice, kde v roce 2013 dojde k
přestavbě. Rekonstrukce byla již projednána s pracovníky E.ON Česká republika, s.r.o.
17. Bude dodrženo vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí č.j. KUJI 78775/2012
OZP 60/2012/Vac. ze dne 6.12.2012:
- Je třeba dodržet ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je uvedeno, že
každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými
prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. Vhodné řešení doporučujeme konzultovat
s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě.
- Vedení křižuje Jankovský potok, což je evropsky významná lokalita a je tedy třeba veškeré práce v jeho blízkosti
provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k negativnímu vlivu na příznivý stav předmětu ochrany (vydru říční)
v této lokalitě.
18. Při provádění stavby budou splněny podmínky vyjádření, které vydal odbor ŽP MěÚ Pelhřimov dne 28.12.2012
pod č.j. OŽP/1638/2012-2:
Za úsek ochrany ZPF: Vzhledem k tomu, že stavbou bude přechodně dotčena zemědělská půda, její provedení je
třeba zabezpečit v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, a to
zejména tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám (v období
vegetačního klidu, popřípadě před zahájením jarních prací nebo až po sklizni hlavních plodin v daném
hospodářském roce).
19. Při provádění stavby budou splněny podmínky závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu pro umístění
stavby, který vydal Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče dne 14.10.2013 pod č.j.
ŽP/16270/13/Kc/3065/2013:
1. Navrhované sloupy nového vedení budou provedeny v nátěru matném, barvy šedé RAL 7001, alternativně v
kombinaci RAL 6011/RAL 7035 (spodní část stavby max. do výšky max. 11 m/horní část stavby) nebo RAL 7033,
nátěr bude průběžně udržován.
2. Výška stožárů bude na výškových polohách mimo křížení s jiným vzdušným vedením elektro minimalizována.
3. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana stávajících dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 "technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích" (dále jen ČSN).
4. V případě změn umístění, velikosti a typů stožárů, si investor před realizací změny vyžádá vydání nového
závazného stanoviska k takové změně.
20. Při provádění stavby budou splněny podmínky vyjádření, které vydal Městský úřad Humpolec, Odbor životního
prostředí a památkové péče dne 22.8.2013 pod č.j. ŽP/13440/13/Kc, Sd/73/2013:
Úsek vodního hospodářství:
- Při přípravě stavby a stavbě bude dodržována ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a
pozemními komunikacemi a vedeními.
Úsek ochrany přírody a krajiny:
1. V případě záměru kácení neperspektivních dřevin v souvislosti s návrhem stavby je nezbytné vyřídit v souladu s
§ 8 zák. č. 114/1992 Sb., u místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny povolení a záměr vyznačit v PD
2. Součástí projektu pro územní rozhodnutí či souhlas bude zajištění ochrany proti usmrcování ptactva el.
proudem (dle vzorů AOPK) dle § 5a odst. 5 zákona - řešení typu a druhů ochrany. Součástí bude i vzor typu
stožárů.
Úsek památkové péče:
Investor v případě zjištění přítomnosti archeologického nálezu v souvislosti s realizací stavby zajistí plnění
ustanovení § 23 odst. 6 zák.č. 20/1987 Sb. a § 176 zák.č. 183/2006 Sb. a následující ust. § 21 až 23 zákona č.
20/1987 Sb.
21. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. zn. 641/13 ze dne
26.12013:
- zakreslení plynárenského zařízení do všech paré prováděcí dokumentace.
-Respektovat ochranné a bezpečnostní pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle
Str. 11
zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG
702 01-03, ČSN 73 6005, TPG 92021 a souvisejících předpisů při umisťování objektů a při provádění zemních
prací.
-Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev budou přizváni
zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude
proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové
dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.
- Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského
zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa. V případě, že není možné trasu plynovodu
bezpečně určit, je investor povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců
správce sítě E.ON Česká republika, s.r.o.
-Pracovníci provádějící výkopové práce musí být s uložením plynárenského zařízení prokazatelně seznámeni
investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského
zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení - případné vzniklé škody hradí žadatel.
-Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050.
- Přizvat zástupce regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o., ke kontrole křížení, souběhu před
záhozem výkopu, o kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na
plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora.
- Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě
na E.ON Česká republika, s.r.o., oddělení Technické evidence a dokumentace.
Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, po
předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavby plynu E.ON Česká republika, s.r.o., a technické správy sítě
plynu.
- Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika,
s.r.o., na tato telefonní čísla: 1239, 387862280, 606660957.
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. zn. V1728-Z051302401 ze dne 23.1.2013:
1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby
nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz elektrického zařízení a
bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 1101-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo
800 225 577
23. Budou splněny podmínky ze stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava,
Grafická 36, 150 21 Praha 6 ze dne 21.1.2013 zn. 65081/2012-242-Gá:
1. Bude dodržena ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a pozemními komunikacemi a
vedeními. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými
látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona ( zákon č. 254/2001 Sb.). Na stavbě budou prostředky pro likvidaci
případné havárie.
2. Stavební materiál a zemina nesmí být ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a
podzemních vod nebo tam, kde může být splaven do vodního toku. V případě zanesení koryta toku tímto
materiálem požadujeme jeho neprodlené odstranění.
3. Zahájení a ukončení prací nám bude s předstihem oznámeno (úsekový technik - Ing. Mrkva, tel. 317850033).
4. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smlouvy a smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemena a tato smlouva bude uzavřena do vydání rozhodnutí, kterým se povoluje umístění stavby.
5. Výzva k uzavření smlouvy bude doložena zákresem maximálního rozsahu záboru pozemku (pokud je zábor
pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru, tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je
nutno uvést včetně vyznačení případného zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy) a rozsahu
zásahu do břehových porostů do katastrální mapy, uvedením výměry celkového záboru a uvedením termínu
zahájení a ukončení prací na těchto pozemcích.
6. Výzva k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni (VB) bude doložena situací, předpokládanou
výměnou VB, zákresem VB a platným stanoviskem správce povodí a bude doručena na Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 v předstihu nejméně 60 dnů.
Str. 12
7. Po vydání kolaudačního souhlasu a zaměření stavby, vyzve stavebník Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene.
8. Výzva, doložená kolaudačním souhlasem a geometrickým plánem bude doručena na Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 v předstihu nejméně 30 dnů.
24. Budou splněny podmínky dle souhlasného stanoviska, které vydala Česká republika - Ministerstvo obrany,
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice dne 15.2.2013 pod č.j. 883 PE ÚP/2013 - 1420/PacČB:
Nejvyšší vodič vedení a stožáry po obou stranách budou v souladu s předpisem L-14 "Letiště" opatřeny denním
výstražným překážkovým značením (tj. vedení červenobílými koulemi a stožáry červenobílým nátěrem) v místě
křížení:
- silnice I. tř. č. 34 u obcí Záhoří, Onšovice, Kojčice, Radětín
- silnice I. tř. č. 19 u obce Pelhřimov
Před vydáním kolaudačního souhlasu požaduji zaslání geodetického zaměření z důvodu zanesení objektu (nové
letecké překážky) do databáze překážek leteckých map a potvrzení investora, že stavba je opatřena dením
výstražným překážkovým značením.
25. Budou splněny podmínky závazného stanoviska - souhlasu podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona k přímému
dotčení lesního pozemku p. č. 450/2 v k.ú. Komorovice, který vydal Městský úřad Humpolec, Odbor životního
prostředí a památkové péče dne 7.10.2013 pod č.j. ŽP/16355/13 Št s.z.3049/2013:
1. Nesmí dojít k poškození stromů a jejich kořenového systému na lesních pozemcích - neplatí pro ochranné pásmo
elektrického vedení.
2. Ani na přechodnou dobu nesmí být na lesní pozemek ukládán žádný stavební, výkopový či jiný materiál - neplatí
pro ochranné pásmo elektrického vedení.
26. Stavba bude provedena dodavatelsky na základě výběrového řízení. Dodavatele stavby oznámí investor
stavebnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavby.
27. Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona stanoví,
že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy: zpráva o revizi el. zařízení;
vytýčení stavby, PD skutečného provedení stavby, zaměření stavby; prohlášení ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. o
obecných technických požadavcích na výrobky, protokoly o předání a převzetí dotčených pozemků po dokončení
stavby.
28. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název,
sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"):
E.ON Distribuce, a.s. (IČ - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Odůvodnění
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby obdržel dne 26.6.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby. Protože předložená žádost a její přílohy neposkytovaly dostatečný podklad pro její posouzení,
bylo dne 10.7.2013 řízení přerušeno a žadatel vyzván k doplnění potřebných podkladů. Tyto podklady byly
doplněny ke dni 17.10.2013.
K žádosti bylo doloženo: Projektová dokumentace, dokladová část: Plná moc pro zastupování společnosti
E.ON Distribuce, vyjádření Ministerstva životního prostředí o posuzování vlivů na životní prostředí, vyjádření Dial
Telecom, a.s., vyjádření k existenci technické infrastruktury GTS Czech s.r.o. v zastoupení SITEL, spol. s r.o.,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, vyjádření společnosti LESY ČR, s.p., lesní správa
Pelhřimov, vyjádření MERO ČR , a.s., vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odboru dopravy, stanovisko
NET4GAS, s.r.o., vyjádření S E L F servis, spol. s r.o., vyjádření VODAK Humpolec, s.r.o., vyjádření k existenci
technické infrastruktury - SITEL, spol. s r.o., vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací - Telefónica Czech Republic, a.s., vyjádření k existenci technické
infrastruktury - TeliaSonera zastoupená SITEL, spol. s r.o., vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření Úřadu
Str. 13
pro civilní letectví, vyjádření Obce Komorovice, vyjádření Obce Vystrkov, vyjádření Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR, vyjádření Obce Mladé Bříště, vyjádření Obce Velký Rybník, vyjádření Obce Dehtáře, vyjádření Obce
Olešná, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina , odboru dopravy a
silničního hospodářství, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání k umístění vedení VVN vydané Krajským
úřadem Kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina, vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina - odboru životního prostředí dle zákona č.
114/1992Sb., vyjádření k existenci podzemní a nadzemní sítě - České Radiokomunikace, a.s., vyjádření Městského
úřadu Pelhřimov - odboru životního prostředí, stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina, vyjádření Městského úřadu Humpolec - stavební úřad, závazné stanovisko vydané Městským úřadem
Humpolec, odborem životního prostředí a památkové péče - souhlas k zásahu do krajinného rázu, vyjádření
Národního památkového ústavu - Územní odborné pracoviště v Telči, vyjádření Pozemkového fondu České
republiky, vyjádření o existenci plynárenského zařízení - E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o., stanovisko Policie ČR,
stanovisko Povodí Vltavy s.p., souhlasné stanovisko ČR -Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební
správy Pardubice, rozhodnutí Městského úřadu Pelhřimov - odboru dopravy o povolení zvláštního užívání silnic
II/112, III/03415 a III/03416, rozhodnutí Městského úřadu Pelhřimov - odboru dopravy o povolení zvláštního
užívání silnice III/0349, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydané Obcí Mladé Bříště,
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydané Obcí Kojčice, vyjádření o existenci
inženýrských sítí od Obce Kojčice, závazné stanovisko k dotčení lesního pozemku vydané Městským úřadem
Humpolec odborem ŽP, vyjádření ARCHAIA Brno o. p. s, vyjádření ZD Olešná k existenci inženýrských sítí,
vyjádření SPV Pelhřimov, a.s. k existenci inženýrských sítí, usnesení odboru dopravy Městského úřadu Humpolec
ve věci nevydání povolení zvláštního užívání silnice III/03417, vyjádření odboru životního prostředí a památkové
péče Městského úřadu Humpolec
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby opatřením ze dne 21.10.2013 oznámil v souladu s
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní
jednání na den 3.12.2013, které se konalo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Pelhřimov. Námitky
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání. Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v průběhu řízení musel vypořádat s doručováním neznámým
účastníkům řízení – právním nástupcům zemřelých účastníků řízení. V případech, kdy se podařilo zjistit nové
účastníky (Jan Jun, Helena Junová, Augustin Juren), bylo těmto postupně doručeno oznámení o zahájení řízení
s tím, že, stavební úřad stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení do 15 kalendářních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení. V ostatních případech byl neznámým účastníkům řízení (právní nástupci po účastnících
řízení: Ing. Jiří Citronberg, Antonín Dvořák, Světluška Dvořáková, Doc. Ing. Jiří Roh, CSc.) ustanoven opatrovník
a oznámení o zahájení řízení bylo doručeno jednak opatrovníkovi a jednak veřejnou vyhláškou s tím, že pro
uplatnění námitek byla stanovena lhůta 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
Dne 19.11.2013 obdržel stavební úřad žádost ve věci Úprava vedení 110 kV V1359 Vystrkov - Pelhřimov od
Josefa Bíny týkající se posunutí stožáru číslo 202 na pozemku č. 137 v k.ú. Služátky o 1 m směrem k pozemku
136/1 z důvodu využívání uvedeného pozemku. Na veřejném ústním jednání došlo k dohodě se zástupcem
navrhovatele, s tím, že podmínka posunutí sloupu 1 m je zahrnuta ve výroku územního rozhodnutí.
Dne 29.11.2013 obdržel stavební úřad námitky Ing. Vladimíra Junka:
1/ Z popisu stavby mj. vyplývá, že dojde k přeměně linky jednoduché (3 vodiče) na linku dvojitou (6 vodičů), dojde
ke kompletní výměně stožárů příhradové konstrukce a ke kompletní výměně základových patek stožárů.
2/ Z přiložené dokumentace plyne, že vzdálenost krajních vodičů na závěsu nového stožáru po přeměně na dvojité
vedení bude 7,00 m nebo 8,10 m podle provedení stožáru. Stávající vzdálenost krajních vodičů činí 6,30 m. Nové
stožáry budou o výšce 40,70 m nad základovou patkou, stávající jsou 35,00 m vysoké. Kvůli zvýšení výšky stožárů a
zvýšení počtu vodičů (a tím i zatížení stožárů) musí dojít ke zvětšení velikosti základové patky stožáru.
3/ Ze shora uvedeného plyne, že provedením stavby dle návrhu dojde ke změně rozsahu práva věcného břemene, a
sice:
jeho šířky, vymezené šířkou pásu mezi krajními vodiči,
zvětšením základových patek stožárů se zmenší využitelná plocha pozemku, tzn. zvětší se omezení vlastníka
Str. 14
pozemku,
zvýšením výšky stožárů dojde i v tomto parametru ke změně v rozsahu věcného břemene.
Změna v rozsahu věcného břemene je natolik významným zásahem do vlastnického práva, že s ohledem na rozsah
shora popsaných změn, které by provedení stavby znamenalo, již nelze hovořit o omezení vlastnických práv
vlastníka pozemku ve stávajícím rozsahu. Z technických parametrů návrhu provedení stavby (viz odst. 1/ a 2/
shora) plyne, že by tak došlo k rozšíření práva oprávněného z věcného břemene na úkor povinného z věcného
břemene bez toho, aniž by se povinný mohl ke změně rozsahu práva oprávněného i jen vyjádřit. Jinými slovy by to
znamenalo, že jestliže bylo jednou zřízeno ve prospěch oprávněného věcné břemeno v nějakém rozsahu, může
oprávněný tento rozsah i obsah libovolně měnit podle svého uvážení a nezávisle na vůli povinného. Takovýto
výklad ovšem Občanský zákoník nepřipouští. Právě naopak. Platný občanský zákoník sice neupravuje způsob
výkonu a rozsah práv odpovídajících věcným břemenům. Je však shoda v tom, že oprávnění vyplývající z věcného
břemene musí být vykonáváno tak, aby povinného zatěžovalo co nejméně ("civiliter"), a že věcná břemena nemohou
být svémocně rozšiřována; v případě pochybností o rozsahu věcného břemene platí i bez výslovné úpravy, že
povinný má být omezován spíše méně než více (viz např. Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné.
ASPI Publishing 2002, s. 413. Viz též Holub, M, Bičovský, J., Wurstová, J. Spáčil, J. Sousedská práva. Praha:
Linde 2005, s. 114 nebo ASPI: Komentář k § 1 5 I n odst. 1 Občanského zákoníku s odkazem na rozsudek NS 22
Cdo 2647/2004).
Z tohoto ustáleného právního výkladu tedy plyne požadavek, aby více byla šetřena práva povinného (v tomto
případě vlastníka pozemku) a rozsah věcného břemene byl spíše omezován. Svévolné rozšiřování rozsahu i obsahu
práva plynoucího z věcného břemene je nepřípustné, nepožívá soudní ochrany.
Mám za to, že jsou v tomto případě jedinými možnými variantami buďto dodržení stávajícího rozsahu a obsahu
existujícího věcného břemene, což však předložený návrh nesplňuje nebo je třeba zřídit smluvně věcné břemeno
nové, s nově vymezeným rozsahem a obsahem, vyhovujícím návrhu stavby, což se však zatím nestalo.
Na rozsahu současného věcného břemene nemá žádný vliv změna šířky ochranného pásma vedení, protože
ochranné pásmo se nachází po obou stranách vedení vně krajních vodičů a není součástí věcného břemene
4/
Z ustanovení § 15l n Občanského zákoníku plyne, že ke změně v rozsahu věcného břemene může dojít pouze
písemnou smlouvou. Žadatel o vydání územního rozhodnutí prostřednictvím téhož smluvního zástupce v minulosti
zahájil jednání o uzavření smlouvy o věcném břemeni, ale tato bez dalšího ukončil a podal shora uvedenou žádost
o územní rozhodnutí o umístění stavby. Písemná smlouva proto nemohla být uzavřena. Z toho vyplývá, že si byl již
tehdy vědom, že podmínkou pro realizaci jeho zaměru je nutná změna stávajících poměrů, tedy rozsahu a obsahu
práva věcného břemene vedení nadzemního elektrického vedení Žadatel tedy nesplnil povinnost uloženou mu
energetickým zákonem, a sice dosáhnout zřízení věcného břemene dohodou. Rozsah věcného břemene musí být
přesně vymezen (k tomu srov. např. rozsudek NS 2 Cdon 431/96).
5/
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je žadatel povinen před podáním návrhu na
zahájení územního řízení předložit stavebnímu úřadu doklady o tom, že má s vlastníky nemovitostí uzavřeny
alespoň předběžné dohody o zřízení věcného břemene. Taková dohoda však v mém případě uzavřena nebyla.
Ze znění § 24 rovněž nelze dovodit, že lze rozsah věcného břemene smluvně měnit.
6/
Mimo to žadatel sám podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby deklaruje, že jeho
návrh nesplňuje současně oba zákonné požadavky, při jejichž splnění by podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního
zákona provedení jím zamýšlené stavby vydání územního rozhodnutí nepodléhalo. Z předložené technické
dokumentace provedení stavby lze dovozovat, že záměr nesplňuje zákonný požadavek „výměny vedení", protože
namísto stávajícího jednoduchého linky (3 vodiče)" by stavba byla v provedení „linka dvojitá (6 vodičů)". Proto je
nezbytné, aby byly splněny všechny zákonné náležitosti řízení, včetně prokázání splnění povinnosti uložení žadateli
v § 24 odst. 4 energetického zákona
II
Protože provedením stavby by došlo k neoprávněnému zásahu do mých vlastnických práv, aniž by žadatel
splnil svou zákonnou povinnost, uloženou mu energetickým zákonem a protože žadatel nepředložil zákonem
požadované doklady k žádosti o vydání územního rozhodnutí, osvědčující uzavření alespoň předběžné dohody o
zřízení věcného břemene, přitom tento nedostatek nelze ani dodatečně zhojit, protože to zákon neumožňuje.
Na základě shora uvedených důkazů o změně rozsahu věcného břemene mám za to, že pokračování v řízení by
znamenalo nenaplnění základních zásad řízení stanovených v § 2 a v § 3 Správního řádu. Proto navrhuji, aby
Str. 15
stavební úřad zahájené řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu zastavil.
Dne 3.12.2013 se konalo veřejné ústní jednání v rámci územního řízení. V rámci ústního jednání vznesli přítomní
účastníci řízení (Pavla Nováková, Jaroslav Roubík, Miloslava Zadražilová, Alena Hromádková, Jaroslava Hávová,
Jana Lhotová, Marie Šteklová, Martina Hrůzová, Miroslav Kot, Josef Bína, Jan Hůla, Jaromír Váňa, Jan Beneš,
Bohuslav Beran, Pavel Kmoch, Obec Velký Rybník, KSÚSV Jihlava) námitku: „žádám, aby byly napřed uzavřeny
smlouvy o věcném břemenu s vlastníkem pozemku a vyčíslena náhrada věcného břemena dle zákona“.
Stavební úřad posoudil výše uvedené námitky a došel k závěru, že pro stavbu lze vydat územní rozhodnutí i přes
podané námitky. K tomuto závěru ho vedly následující fakta:
Dle znění § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí doklady
prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům
nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit
v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. V § 86 odst. 3 stavebního zákona se pak uvádí: Jestliže žadatel nemá
vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží
souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
Dle § 24 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění má provozovatel přenosové
soustavy právo v souladu se zvláštním právním předpisem (stavební zákon) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat na nich vedení. V § 24
odst. 3 písm. f) je dále uvedeno, že provozovatel přenosové soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí
nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním přenosové soustavy. V odst. 4 téhož paragrafu se
pak uvádí, že provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí
nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e) , a to smluvně s vlastníkem nemovitosti, v
případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo
k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle
zvláštního právního předpisu zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění), vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh
provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňující využití této nemovitosti nebo
její části. Stejně to platí i pro provozovatele distribuční soustavy což je uvedeno v § 25 odst. 3 písm. e) a f) a odst. 4
energetického zákona. Tato ustanovení mají stejné znění pouze jsou určena pro provozovatele distribuční soustavy.
Ohledně výměny vedení, stavebních úprav a udržovacích prací třeba si položit otázku jestli k dotčené nemovitosti
existuje právní vztah. Podle přechodného ustanovení energetického zákona - § 98 odst. 4 - Oprávnění k cizím
nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena.
Uvedené ustanovení má za následek skutečnost, že vybraná ustanovení již zrušených právních předpisů zůstávají
pořád platná a účinná. Vztahy k cizím nemovitostem trvají společně s relevantní úpravou, která explicitně
stanovuje okamžik jejich zániku. Na právní vztahy mezi provozovateli zařízení a vlastníky dotčených nemovitostí
se tedy v zásadě aplikují vždy ta zákonná ustanovení, která byla účinná v době vzniku právního stavu. Tímto
způsobem je zajištěna kontinuita právních vztahů, které vznikly na základě minulých zákonů. V praxi to má za
následek, že ustanovení zákona č. 79/1957 Sb., o výrob , rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon),
zůstávají účinná a aplikovatelná, a to i přes skutečnost, že zmíněné právní předpisy byly pozdějšími předpisy
zrušeny. Koncepce tohoto přechodného ustanovení má za cíl zajistit stav právní jistoty tam, kde se jedná o
oprávnění třetích osob k cizím nemovitostem. Obsah uvedených vztahů nemá podléhat změnám při každé změně
právní úpravy dotčeného odvětví. K výše uvedeným aplikovatelným právním úpravám z dřívějška je možné uvést,
že tyto právní úpravy (zákon č. 79/1957 Sb.) vyřešily otázky uspořádání vztahů mezi vlastníky dotčených
nemovitostí a provozovateli energetických zařízení ve formě veřejnoprávního omezení vlastnických práv k
nemovitostem (tzv. zákonných věcných břemen). Jejich obsah tvoří taxativně uvedená oprávnění provozovatelů k
cizím nemovitostem. S ohledem na dikci § 94 odst. 4 energetického zákona jsou věcná práva k nemovitostem, na
kterých byla před 1.1.1995 povolena předmětná zařízení, vyřešena ve formě zákonného věcného břemena.
Dle ustanovení § 22 odst. zákona č. 79/1957 Sb. energetickým podnikům přísluší oprávnění:
a) stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, jakož i
malé stanice do rozlohy 30 metrů čtverečních, s příslušenstvím (dále jen "vedení"), zejména zřizovat na
nemovitostech podpěrné body, přepnout nemovitosti vodičů a umisťovat v nich vedení;
b) vstupovat a vjíždět při stavbě, provozování, opravách, změnách nebo odstraňování vedení na příjezdné,
průjezdné a vedením přímo dotčené cizí nemovitosti;
Str. 16
Dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 79/1957 Sb. oprávnění podle odstavce 1 vznikají povolením ke stavbě vedení
a zanikají zrušením vedení. Nezřídil-li vedení energetický podnik, nabývá oprávnění podle odstavce 1 i jiná
organizace státního socialistického sektoru, které bylo dáno povolení ke stavbě vedení (§ 32 odst. 1). Oprávnění
podle odstavce 1 nabývají organizace státního socialistického sektoru také nabytím správy vedení. Dle ustanovení §
22 odst. 5 zákona č. 79/1957 Sb. povinnost trpět výkon oprávnění uvedených v odstavci 1 vázne na dotčené
nemovitosti jako věcné břemeno.
Praktickou otázku je, do kterého okamžiku tato omezení trvají, resp. kdy zanikají. Tato otázka vyvstává zejména v
souvislosti s prováděním výměn, úprav a údržby v minulosti (před 1.1.1995) zřízeného vedení. I zde je zapotřebí
aplikovat intertemporální ustanovení § 98 odst. 4 energetického zákona s tím, že doba zákonného věcného břemene
byla explicitně vymezena v dřívějších právních předpisech. Ty zánik věcného břemene spojovaly teprve s
okamžikem zrušení vedení. V tomto případě je nutné brát v úvahu rozsudek Nejvyššího soudu České republiky
(22 Cdo 216/2006), kde se uvádí: Jestliže oprávnění zřídit a provozovat elektrické vedení na cizím pozemku vzniklo
pro vedení určitého napětí a vymezenou trasu, přičemž vznik tohoto oprávnění vyplýval z veřejného zájmu na jeho
existenci, nelze § 22 odst. 3 elektrisačního zákona, který stanoví, že oprávnění zaniká zrušením vedení, vyložit
jinak, než že jde o situaci, kdy vedení nemá již nadále vůbec v takto vymezené kvalitě a trase existovat. Pak
samotná skutečnost, že v původní trase došlo k výměně elektrického vedení téhož napětí, zánik oprávnění zřídit a
provozovat vedení na cizím pozemku způsobit nemohla.
Dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
nevyžaduje výměna vedení technické infrastruktury, pokus se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice
stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma. Dle Projektové dokumentace předložené k územnímu řízení
„Souhrnné technické zprávy“ části B.1. „Popis území stavby“ písm. c) je stávající ochranné pásmo vedení 110 kV z
historických důvodů 15 m od krajního vodiče, ochranné pásmo nového vedení bude 12 m od krajního vodiče dle
zákona č. 458/2000 Sb. V tomto případě dochází ke změně výškové úrovně vedení (navýšení stavby či analogicky
nástavbě), není tedy možné tvrdit, že se zcela naplní ustanovení § 79 odst. stavebního zákona, protože dochází k
jinému umístění stavby v prostoru (výšková hladina vedení) a tudíž je nutné aplikovat územní řízení. Z výše
uvedených ustanovení stavebního zákona a energetického zákona plyne, že pro řešenou stavbu „Úprava vedení 110
kV V1359 Vystrkov - Pelhřimov“ lze územní rozhodnutí vydat i bez prokázání věcně-právního vztahu k dotčeným
nemovitostem (§86 odst. 3 stavebního zákona). Stavební povolení ani ohlášení výše uvedený záměr nevyžaduje. Z
výše uvedených skutečností též plyne, že k realizaci záměru je zapotřebí existence veřejnoprávního (pravomocné
územní rozhodnutí) i soukromoprávního (smlouva s dotčeným vlastníkem nebo pravomocné rozhodnutí
vyvlastňovacího úřadu) titulu. Nicméně z výše uvedených ustanovení plyne též i to, že soukromoprávní titul
nepředchází nutně titulu veřejnoprávnímu tedy územnímu rozhodnutí a stavební úřad tak nemá oporu v žádném
zákonném ustanovení, dle kterého by musel po žadateli požadovat v případě povolení stavby, kde lze z titulu
veřejného zájmu vyvlastnit a jedním z předpokladů pro vyvlastňovací řízení je pravomocné územní rozhodnutí,
doložení práva k pozemku tedy smluv o zřízení věcného břemen a musí vydat územní rozhodnutí i bez těchto
smluv. Po 1.1.2013 tak dochází k dualitě veřejnoprávního a soukromoprávního řešení práv k cizím nemovitostem.
V případě, že by soukromoprávní titul absentoval, jednalo by se o stavbu neoprávněnou se všemi následky z toho
plynoucími. Stavebnímu úřad tedy po zvážení všech výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že mu nezbývá
jiná možnost než zamítnout námitky týkající doložení příslušných smluv, byť by se jednalo i o smlouvy o
smlouvách budoucích o zřízení práva věcného břemene ke zřízení stavby, ještě před vydáním územního rozhodnutí
a územní rozhodnutí vydat.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby k závěru, že
právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno: stavební parcely parcelní číslo 1/4 v kat. území Záhoří u Humpolce, stavební parcely parcelní číslo 57 v
kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 46 (orná půda), 50/2 (lesní pozemek), 72/1 (orná půda) v
kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo 82 (trvalý travní porost) v kat. území Dehtáře,
pozemkové parcely parcelní číslo 82/2 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 85
(orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 94 v kat. území Záhoří u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 95/8 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 97 v
kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 101/6, 101/7 v kat. území Vystrkov u Humpolce,
Str. 17
pozemkové parcely parcelní číslo 123 (ostatní plocha), 130/1 (orná půda), 134 (orná půda), 186/1 (orná půda),
186/3 (trvalý travní porost), 192 (orná půda) v kat. území Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo
197/2 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 208/4 (orná půda), 211/2 (ostatní plocha),
211/4 (ostatní plocha), 212/4 (ostatní plocha) v kat. území Onšovice u Dehtářů, pozemkové parcely parcelní číslo
249/10 v kat. území Záhoří u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 315 (trvalý travní porost) v kat. území
Olešná u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 403/6 (ostatní plocha), 403/3 (ostatní plocha) v kat. území
Služátky u Pelhřimova, pozemkové parcely parcelní číslo 424/47 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely
parcelní číslo 430/4 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 432/8, 432/9 v kat.
území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 434/1 v kat. území Vystrkov u Humpolce, pozemkové
parcely parcelní číslo 449/3 v kat. území Komorovice, pozemkové parcely parcelní číslo 500/1 v kat. území
Vystrkov u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 507/17, 510/3, 529/6, 530/2 v kat. území Záhoří u
Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 633 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní
číslo 634 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo 646 (orná půda) v
kat. území Dehtáře, pozemkové parcely parcelní číslo 647 (ostatní plocha) v kat. území Velký Rybník u Humpolce,
pozemkové parcely parcelní číslo 658/2 (trvalý travní porost), 675 (orná půda) v kat. území Dehtáře, pozemkové
parcely parcelní číslo 869/2 (orná půda) v kat. území Velký Rybník u Humpolce, pozemkové parcely parcelní číslo
2293 (orná půda), 2557 (trvalý travní porost), 2682 (vodní plocha) v kat. území Kojčice, pozemkové parcely
parcelní číslo 3024/109 (orná půda), 3028/7 (orná půda), 3160/1 (orná půda), 3160/18 (ostatní plocha), 3226/9
(ostatní plocha), 3236/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 3238/4 (ostatní plocha), 3241/2 (ostatní plocha), 3282/16
(orná půda), 3289/6 (ostatní plocha), 3478/20 (ostatní plocha), 3478/10 (ostatní plocha), 3490/17 (vodní plocha) a
3490/12 (vodní plocha) v kat. území Pelhřimov a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a
dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s
účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že územní plán mají tyto obce:
ÚP Vystrkov -vydán 17.12.2012
ÚP Mladé Bříště -vydán 26.1.2009
ÚPO Komorovice -z roku 2001
Územní plán Pelhřimov je zpracován pro území města Pelhřimova a místní části Starý Pelhřimov, Vlásenice,
Radětín, Myslotín, Skrýšov, Houserovka, Benátky, Janovice, Ostrovec, Pobistrýce, Služátky, Chvojnov,
Útěchovičky, Rybníček, Strměchy, Jelcovy Lhotky, Kocourovy Lhotky, Pejškov, Lipice, Bitětice, Čakovice,
Hodějovice, Lešov, Radňov, Nemojov, Vlásenice-Drbohlavy.
Územní plán Pelhřimov byl vydán zastupitelstvem města Pelhřimova dne 19. 4. 2011 a účinnosti nabyl dne 5. 5.
2011.
Obec Kojčice má zpracovaný a platný územní plán obce (ÚPO) z roku 2006, který řeší celé správní území obce katastrální území Kojčice.
Obec Olešná má zpracovaný a platný územní plán sídelního útvaru z roku 1998, který řeší pouze obec Olešná katastrální území Olešná u Pelhřimova.
Územní plán Velký Rybník je zpracován pro správní území obce Velký Rybník - katastrální území Velký Rybník u
Humpolce.
Územní plán Velký Rybník byl vydán zastupitelstvem obce Velký Rybník dne 8. 2. 2010 a účinnosti nabyl dne 1.
3. 2010.
Dehtáře: Obec nemá územní plán. V současné době obec územní plán pořizuje.
Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury, kterou lze v souladu s ustanovením § 18 odst. 5
stavebního zákona umisťovat i v nezastavěném území. Stavba kopíruje stávající trasu vedení VVN, dochází pouze
k výměně stožárů cca z 50. let minulého století za nové vyšší a místo 3 vodičů bude osazeno zdvojené vedení tedy
se 6 vodiči a zemnící lano, které budou rozmístěny tak, že tvoří tvar nazývaný „soudek“. Tato úprava má za cíl
jednak linku posílit a do stavu odpovídajícím současným technickým požadavkům, vzhledem k tomu, že díky
svému stáří jsou sloupy na hranici životnosti. Žádný ze schválených územních plánů tento druh staveb výslovně
nevylučuje. Vzhledem k těmto skutečnostem lze konstatovat, že stavba není v rozporu s cíli a záměry územního
plánování.
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal
důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Str. 18
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel
v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
E.ON Distribuce, a.s., Věra Baierová, Marie Bartošková, Jan Beneš, Bohuslav Beran, Ing. Lucie Beránková, Dana
Bezstarostová, František Bína, Josef Bína, Ing. Libor Blažek, Marta Brambůrková, RNDr. Martin Bursík, Thomas
André Bursík, Ing. Jiří Citronberg, Marie Čekalová, Dana Červená, Jan Červený, Český rybářský svaz, místní
organizace Pelhřimov, Zdeněk Dalík, Marta Daňková, Ing. Marie Davidová, Ing. Miloš Dubský, Antonín Dvořák,
Petr Dvořák, Petr Dvořák, Světluška Dvořáková, E.ON Česká republika, s.r.o. - Správa sítě plynu, E.ON Servisní,
s.r.o., RCDS Tábor, Bohumil Ecler, Jiřina Eliášová, Exit 90 SPV s.r.o., Mgr. Jana Faloutová, Zdeněk Fára, Jan
Farka, Karel Fučík, GA Energo technik, s.r.o., Jaroslav Hák, Václav Hák, Ladislav Halák, Bohumil Haruda, Josef
Haruda, Milena Haubertová, MUDr. Marie Havlásková, Jaroslava Hávová, Eva Heřmánková, Ing. Jiří Honzl,
Zdenka Honzlová, Alena Hromádková, Martina Hrůzová, Jan Hůla, Mgr. Lenka Humešová, Filip Hunal, Jakub
Hunal, Šimon Hunal, Hana Hunalová, Ing. Kateřina Hunalová, Jaroslav Cháb, INDES INVEST s.r.o., Ing. Antonín
Jeřábek, MUDr. Karel Jeřábek, Petr Jinoch, Jan Jun, Ing. Vladimír Junek, Augustin Juren, Eva Jurnečková, Olga
Kačerová, Irena Kamarýtová, Václav Kameník, Libor Kment, Pavel Kmoch, Marie Komárková, Pavel Kos,
Vladislav Kos, Jana Kosová, Jiřina Kosová, Hana Kostolná, Milada Košatová, Ing. Miroslav Kot, Ing. Petr Koten,
Petr Koten, Stanislav Koudelka, Jiřina Koudelková, Alena Koutková, Lucie Kovářová, Kraj Vysočina, Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Josef Král, Karel Kralert, MUDr. Miroslav Kralert, Bc.
Jana Kralertová, Věra Kralertová, JUDr. Jaroslav Krejčí, Zuzana Krupauerová, Vladislav Krupička, Jarmila
Kryštůfková, Vladimíra Kubísková, Pavel Kulík, Vladimír Kulík, Ing. Záviš Kulík, František Kylsán, Jana
Kylsánová, LESY ČR s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, LS, Jana Lhotová, Mgr. Věra
Macková, Marta Machátová, Vladimír Mareš, Květoslava Marešová, Stanislav Marušák, Karel Matouš, Lenka
Matoušková, Drahomíra Menšíková, Město Pelhřimov, zast. hospodářským odborem, Dana Miřátská, Ing. Petr
Mráz, Petr Novák, Marie Nováková, Pavla Nováková, Věra Novotná, Obec Dehtáře, Obec Kojčice, Obec
Komorovice, Obec Mladé Bříště, Obec Olešná, Obec Velký Rybník, Obec Vystrkov, Ing. Michal Otradovec, Ing.
Marie Paukejová, Jiří Pavlík, Mgr. Dagmar Pešlová, Marie Petráková, Ludmila Picková, Ing. Pavel Pípal, Jana
Pípalová, Martin Pírek, Jaroslav Podhorský, Josef Podhorský, Povodí Vltavy, státní podnik, Ing. Eva Procházková,
Marie Procházková, Ing. František Přech, Ing. Jan Razima, Doc. Ing. Jiří Roh, CSc., Josef Roh, Stanislav Roh,
Jaroslava Rohová, Vlastimil Roubíček, Jaroslav Roubík, Marie Roubíková, Jan Rychetský, Tomáš Rychetský,
Josef Rychtařík, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Josef Skala, MUDr. Ivan Slavík, Josef Slavík, Dagmar Slavíková,
Vladimír Sobek, Hana Součková, SPV Pelhřimov, a.s., Státní pozemkový úřad, Státní statek Jeneč, státní podnik v
likvidaci, Pavla Svárovská, Ludmila Svobodová, Věra Svobodová, PharmDr. Helena Synková, Tomáš Šedivý,
Ladislav Šereda, Mgr. Běla Šimečková, Marcela Šimková, Marie Šteklová, Telefónica Czech Republic, a.s.,
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., Jaroslava Točíková, Petr Tomšů, Jitka Tošerová,
TRADEKO, s.r.o., Adolf Trnka, Miroslav Trnka, Dana Trnková, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Hana Vacková, Jaromír Váňa, Libor Vaněček, Bc. Martin Vaněček, Petr Vaněček, Ing. Petr Vaněček,
Mgr. Hana Vaněčková, Petr Vaněk, Jarmila Váňová, PharmDr. Jiřina Vanžurová, Jitka Vavřinová, Jaroslav Veselý,
Ing. Ladislav Vlasák, VODAK Humpolec, s.r.o, Marie Volavková, Bohumila Volfová, Petr Vondrák, Kamila
Vratišovská, Michaela Vratišovská, Filip Vratišovský, Pavel Vratišovský, Dana Zadražilová, Miloslava
Zadražilová, Zemědělské družstvo "" Vysočina"" Želiv, Zemědělské družstvo Kojčice, Ing. Pavol Žák a Marie
Žižková.
Vlastníci sousedních pozemků:
stavební parcela parcelní číslo 1/4 v kat. území Záhoří u Humpolce
stavební parcela parcelní číslo 57 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 46 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 50/2 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 72/1 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 82/2 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 82 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 85 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 94 v kat. území Záhoří u Humpolce
Str. 19
pozemková parcela parcelní číslo 95/8 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 97 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 101/7 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 101/6 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 123 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 130/1 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 134 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 186/3 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 186/1 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 192 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 197/2 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 208/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 211/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 211/2 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 212/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 249/10 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 315 v kat. území Olešná u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 403/3 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 403/6 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 424/47 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 430/4 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 432/9 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 432/8 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 434/1 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 449/3 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/1 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 507/17 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 510/3 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 529/6 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 530/2 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 633 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 634 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 646 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 647 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 658/2 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 675 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 869/2 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 2293 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 2557 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 2682 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 3024/109 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3028/7 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3160/18 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3160/1 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3226/9 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3236/1 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3238/4 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3241/2 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3282/16 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3289/6 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3478/10 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3478/20 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3490/12 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3490/17 v kat. území Pelhřimov
Str. 20
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení;
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a
rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Jihlava. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
otisk úředního razítka
Ing. Zdeněk Přech
vedoucí odboru výstavby
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….
V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, prostřednictvím zástupce: GA
Energo technik, s.r.o., Orlík - Na Střílně AB , 330 11 Třemošná u Plzně
Věra Baierová, Stochovská 726/58, Ruzyně, 161 00 Praha 614
Marie Bartošková, U Rendlíku 1895, 393 01 Pelhřimov
Jan Beneš, Stanovice 34, Nová Cerekev, 393 01 Pelhřimov
Bohuslav Beran, Kojčice 88, 394 09 Kojčice
Ing. Lucie Beránková, Přemyšlenská 391/55, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Dana Bezstarostová, Pražská 1198, 393 01 Pelhřimov
František Bína, Kojčice 77, 394 09 Kojčice
Josef Bína, Služátky 1, 393 01 Pelhřimov
Ing. Libor Blažek, Pražská 2162, 393 01 Pelhřimov
Marta Brambůrková, Tyršova 538, 394 94 Černovice u Tábora
RNDr. Martin Bursík, Sněmovní 174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 011
Thomas André Bursík, Máchova 1121/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Marie Čekalová, Kojčice 6, 394 09 Kojčice
Dana Červená, Na Podlesí 1446, 432 01 Kadaň 1
Str. 21
Jan Červený, Pražská 1432, 393 01 Pelhřimov
Český rybářský svaz, místní organizace Pelhřimov, U Splavu 1765, 393 01 Pelhřimov
Zdeněk Dalík, Vystrkov 79, 396 01 Humpolec
Marta Daňková, Žižkova 690/18, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1
Ing. Marie Davidová, Palackého 869, 396 01 Humpolec
Ing. Miloš Dubský, Toušeňská 580/5, Lhotka, 142 00 Praha 411
Petr Dvořák, Strměchy 57, 393 01 Pelhřimov
Petr Dvořák, Lamačova 634/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
E.ON Česká republika, s.r.o. - Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49
České Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, Budějovická 1400, 390 48 Tábor
Bohumil Ecler, Osvobození 1688, 393 01 Pelhřimov
Jiřina Eliášová, Telečská 2897/39, 586 01 Jihlava 1
Exit 90 SPV s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Mgr. Jana Faloutová, Jablonského 1577/90, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Zdeněk Fára, Pirknerovo náměstí 228/5, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Jan Farka, Kojčice 14, 394 09 Kojčice
Karel Fučík, Onšovice 20, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
Jaroslav Hák, Služátky 23, 393 01 Pelhřimov
Václav Hák, Služátky 4, 393 01 Pelhřimov
Ladislav Halák, Růžová 38, 349 52 Konstantinovy Lázně
Bohumil Haruda, Kojčice 32, 394 09 Kojčice
Josef Haruda, Žižkova 40, 396 01 Humpolec
Milena Haubertová, Žižkova 1901/35, 586 01 Jihlava 1
MUDr. Marie Havlásková, Nerudova 1501/14, 586 01 Jihlava 1
Jaroslava Hávová, Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov
Eva Heřmánková, Krásná Lípa č. evid. 115, Šindelová, 358 01 Kraslice
Ing. Jiří Honzl, Mahlerova 1957/5, 586 01 Jihlava 1
Zdenka Honzlová, Družstevní 1538, 393 01 Pelhřimov
Alena Hromádková, Táborská 1789, 393 01 Pelhřimov
Martina Hrůzová, Komorovice 51, 396 01 Humpolec
Jan Hůla, Velký Rybník 2, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Lenka Humešová, Pichmannova 1747, 393 01 Pelhřimov
Hana Hunalová, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov
Filip Hunal, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím zástupce: Hana Hunalová, Služátky 10,
393 01 Pelhřimov
Jakub Hunal, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím zástupce: Hana Hunalová, Služátky 10,
393 01 Pelhřimov
Šimon Hunal, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím zástupce: Hana Hunalová, Služátky 10,
393 01 Pelhřimov
Ing. Kateřina Hunalová, Svatovítské náměstí 120, 393 01 Pelhřimov
Jaroslav Cháb, Dehtáře 8, 393 01 Pelhřimov
INDES INVEST s.r.o., Svobody 80, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Ing. Antonín Jeřábek, Kollárova 1810, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
MUDr. Karel Jeřábek, Hřebečská 677/15, 273 43 Buštěhrad
Petr Jinoch, Olešná 78, 393 01 Pelhřimov
Jan Jun, Vítězná 530/11, Malá Strana, 150 00 Praha 5
Ing. Vladimír Junek, Čakovice 32, 393 01 Pelhřimov
Augustin Juren, Elišky Krásnohorské 435/5, Černovice, 618 00 Brno 18
Eva Jurnečková, Družstevní 318, 679 23 Lomnice u Tišnova
Olga Kačerová, Dehtáře 5, 393 01 Pelhřimov
Irena Kamarýtová, Na Výsluní 357, 257 63 Trhový Štěpánov
Václav Kameník, Petrovice 7, 396 01 Humpolec
Libor Kment, Osvobození 1690, 393 01 Pelhřimov
Pavel Kmoch, Sedlice 20, 396 01 Humpolec
Marie Komárková, Pražská 200, 393 01 Pelhřimov
Pavel Kos, Janáčkova 1267, 393 01 Pelhřimov
Vladislav Kos, Velký Rybník 17, 393 01 Pelhřimov
Str. 22
Jana Kosová, Velký Rybník 17, 393 01 Pelhřimov
Jiřina Kosová, Janáčkova 1267, 393 01 Pelhřimov
Hana Kostolná, Družstevnická 1133/14, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Milada Košatová, Suchdol 76, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
Ing. Miroslav Kot, Starý Pelhřimov 89, 393 01 Pelhřimov
Ing. Petr Koten, K Václavce 1266/3, Kunratice, 148 00 Praha 414
Petr Koten, F. B. Vaňka 1833, 393 01 Pelhřimov
Stanislav Koudelka, Komorovice 24, 396 01 Humpolec
Jiřina Koudelková, Komorovice 24, 396 01 Humpolec
Alena Koutková, Kojčice 14, 394 09 Kojčice
Lucie Kovářová, Nezamyslova 639/16, Nusle, 128 00 Praha 28
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Josef Král, Husova 794, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Karel Kralert, Leskovická 2669, 390 03 Tábor 3
MUDr. Miroslav Kralert, Podolské nábřeží 394/36, Podolí, 147 00 Praha 47
Bc. Jana Kralertová, Hrnčířská 114, 393 01 Pelhřimov
Věra Kralertová, Hrnčířská 114, 393 01 Pelhřimov
JUDr. Jaroslav Krejčí, Petrovice 70, 396 01 Humpolec
Zuzana Krupauerová, Mladé Bříště 47, 394 43 Mladé Bříště
Vladislav Krupička, Na Kasárnách 458, 396 01 Humpolec
Jarmila Kryštůfková, 5. května 897, 396 01 Humpolec
Vladimíra Kubísková, Na Rokli 364, Klokoty, 390 03 Tábor 3
Pavel Kulík, Mezipotočí 24, Kájov, 381 01 Český Krumlov 1
Vladimír Kulík, Lipová 38, 439 26 Libčeves
Ing. Záviš Kulík, Vilová 304/48, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4
František Kylsán, Vystrkov 29, 396 01 Humpolec
Jana Kylsánová, Vystrkov 29, 396 01 Humpolec
LESY ČR s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, prostřednictvím: LS, Humpolecká 2165,
393 01 Pelhřimov
Jana Lhotová, Táborská 1789, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Věra Macková, Kvapilova 2862, 390 03 Tábor 3
Marta Machátová, J. Š. Baara 727, 252 62 Horoměřice
Vladimír Mareš, Nová Cerekev 245, 394 15 Nová Cerekev
Květoslava Marešová, Buková 19, 589 01 Třešť
Stanislav Marušák, Masarykova 899, 252 63 Roztoky u Prahy
Karel Matouš, Komorovice 44, 396 01 Humpolec
Lenka Matoušková, Olešná 31, 393 01 Pelhřimov
Drahomíra Menšíková, Čakovice 34, 393 01 Pelhřimov
Město Pelhřimov, zast. hospodářským odborem, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Dana Miřátská, Putimov 102, 393 01 Pelhřimov
Ing. Petr Mráz, Lamačova 858/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Petr Novák, Olešná 86, 393 01 Pelhřimov
Marie Nováková, Kojčice 87, 394 09 Kojčice
Pavla Nováková, Zahradníčkova 1120/6, Košíře, 150 00 Praha 5
Věra Novotná, Písnická 766/23, Kamýk, 142 00 Praha 411
Obec Dehtáře, Dehtáře 4, 393 01 Pelhřimov
Obec Kojčice, Kojčice 67, 394 09 Kojčice
Obec Komorovice, Komorovice 50, 396 01 Humpolec
Obec Mladé Bříště, Mladé Bříště 16, 394 43 Mladé Bříště
Obec Olešná, Olešná 94, 393 01 Pelhřimov
Obec Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
Obec Vystrkov, Vystrkov 90, 396 01 Humpolec
Ing. Michal Otradovec, Fojtecká 105, Mníšek, 463 31 Chrastava
Ing. Marie Paukejová, K. Štěcha 1201/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Jiří Pavlík, Služátky 6, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Dagmar Pešlová, Moraveč 53, 393 01 Pelhřimov
Marie Petráková, Lipová 1154, 396 01 Humpolec
Str. 23
Ludmila Picková, Žirovnická 228, 394 64 Počátky
Ing. Pavel Pípal, Smetanova 42, 396 01 Humpolec
Jana Pípalová, Olešná 89, 393 01 Pelhřimov
Martin Pírek, Na Kopci 634, 679 06 Jedovnice
Jaroslav Podhorský, Konečná 1589, 393 01 Pelhřimov
Josef Podhorský, Arbesova 1112, 396 01 Humpolec
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ing. Eva Procházková, Masarykovo náměstí 16, 393 01 Pelhřimov
Marie Procházková, Nádražní 1153, 393 01 Pelhřimov
Ing. František Přech, V Kopci 2708/5, 276 01 Mělník 1
Ing. Jan Razima, Křelovice 132, 394 45 Křelovice u Pelhřimova
Josef Roh, Velký Rybník 70, 393 01 Pelhřimov
Stanislav Roh, třída Legií 277, 393 01 Pelhřimov
Jaroslava Rohová, Služátky 11, 393 01 Pelhřimov
Vlastimil Roubíček, Vietnamská 4624/44, Bratislava 82104
Jaroslav Roubík, Kojčice 42, 394 09 Kojčice
Marie Roubíková, Kojčice 42, 394 09 Kojčice
Jan Rychetský, U Břízek 1168/18, 586 01 Jihlava 1
Tomáš Rychetský, Sokolovská 2292/104, 586 01 Jihlava 1
Josef Rychtařík, Kojčice 30, 394 09 Kojčice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Josef Skala, Lomená 412, Chýně, 253 01 Hostivice
MUDr. Ivan Slavík, Smetanova 1317, 440 01 Louny 1
Josef Slavík, Záhoří 22, Mladé Bříště, 396 01 Humpolec
Dagmar Slavíková, U Stadionu 521, 373 44 Zliv
Vladimír Sobek, Sdružená 1475, 393 01 Pelhřimov
Hana Součková, Gutova 2403/42, Strašnice, 100 00 Praha 10
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice 42, Olešná, 393 01 Pelhřimov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč
Pavla Svárovská, Na Výsluní 1078, 393 01 Pelhřimov
Ludmila Svobodová, Dánská 2285, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Věra Svobodová, Onšovice 19, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
PharmDr. Helena Synková, U Cvičiště 2693/4, 586 01 Jihlava 1
Ladislav Šereda, Onšovice 3, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Běla Šimečková, Jablonecká 716/7, Prosek, 190 00 Praha 9
Marcela Šimková, Za Prachárnou 4275/15, 586 01 Jihlava 1
Marie Šteklová, Kojčice 83, 394 09 Kojčice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3
Jaroslava Točíková, 5. května 376, 396 01 Humpolec
Petr Tomšů, Dehtáře 33, 393 01 Pelhřimov
Jitka Tošerová, Onšovice 2, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
TRADEKO, s.r.o., Hodějovická 1113, 393 01 Pelhřimov
Adolf Trnka, Lužická 775, 396 01 Humpolec
Miroslav Trnka, Dědická 483, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Dana Trnková, Lužická 775, Humpolec, 396 01 Humpolec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 28
Hana Vacková, Dehtáře 13, 393 01 Pelhřimov
Jaromír Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Libor Vaněček, Na Rybníčku 1317, 396 01 Humpolec
Bc. Martin Vaněček, Stanovice 15, Nová Cerekev, 393 01 Pelhřimov
Petr Vaněček, Želiv 317, 394 44 Želiv
Ing. Petr Vaněček, Želiv 317, 394 44 Želiv
Mgr. Hana Vaněčková, Želiv 317, 394 44 Želiv
Petr Vaněk, Na Rybníčku 1319, 396 01 Humpolec
Jarmila Váňová, Topělecká 424, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1
PharmDr. Jiřina Vanžurová, Jeřabinová 923/15, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Str. 24
Jitka Vavřinová, Koštofranská 274, 513 01 Semily
Jaroslav Veselý, Za Domky 506, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Ladislav Vlasák, Loretánská 176/7, Hradčany, 118 00 Praha 011
VODAK Humpolec, s.r.o, Pražská 544, 396 30 Humpolec
Marie Volavková, Hubenov 23, 588 05 Dušejov
Bohumila Volfová, Haškova 745, 373 44 Zliv
Kamila Vratišovská, Ústrašín 21, 393 01 Pelhřimov
Michaela Vratišovská, Hronovická 1470, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Filip Vratišovský, Hronovická 1470, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Pavel Vratišovský, Ústrašín 21, 393 01 Pelhřimov
Dana Zadražilová, Rubešova 1176, 393 01 Pelhřimov
Miloslava Zadražilová, Olešná 97, 393 01 Pelhřimov
Zemědělské družstvo "" Vysočina"" Želiv, Želiv 263, 394 44 Želiv
Zemědělské družstvo Kojčice, Kojčice 84, 394 09 Kojčice
Ing. Pavol Žák, Záhoří 39, Mladé Bříště, 396 01 Humpolec
Marie Žižková, Masarykova 76, 396 01 Humpolec
Ing. Jiří Citronberg, Nezamyslova 639/16, Praha - Nusle, 128 00 Praha, prostřednictvím opatrovníka:
Jaromír Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Antonín Dvořák, U Jezera 2038/20, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha, prostřednictvím opatrovníka: Jaromír
Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Světluška Dvořáková, U Jezera 2038/20, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha, prostřednictvím opatrovníka:
Jaromír Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Doc. Ing. Jiří Roh, CSc., Služátky 11, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím opatrovníka: Jaromír Váňa,
Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Tomáš Šedivý, Strašínská 1149/31, 100 00 Praha 10 prostřednictvím opatrovníka: Jaromír Váňa, Radětín
20, 393 01 Pelhřimov
Petr Vondrák, Onšovice 1, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov prostřednictvím opatrovníka: Obec Dehtáře
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
stavební parcela parcelní číslo 1/4 v kat. území Záhoří u Humpolce
stavební parcela parcelní číslo 57 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 46 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 50/2 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 72/1 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 82/2 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 82 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 85 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 94 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 95/8 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 97 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 101/7 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 101/6 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 123 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 130/1 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 134 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 186/3 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 186/1 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 192 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 197/2 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 208/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 211/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 211/2 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 212/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 249/10 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 315 v kat. území Olešná u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 403/3 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 403/6 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 424/47 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 430/4 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 432/9 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 432/8 v kat. území Komorovice
Str. 25
pozemková parcela parcelní číslo 434/1 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 449/3 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/1 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 507/17 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 510/3 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 529/6 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 530/2 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 633 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 634 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 646 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 647 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 658/2 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 675 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 869/2 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 2293 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 2557 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 2682 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 3024/109 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3028/7 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3160/18 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3160/1 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3226/9 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3236/1 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3238/4 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3241/2 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3282/16 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3289/6 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3478/10 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3478/20 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3490/12 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3490/17 v kat. území Pelhřimov
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Pelhřimov, kancelář starosty a tajemníka, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Dehtáře, Dehtáře , 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Kojčice, Kojčice 67, 394 09 Kojčice
Obecní úřad Komorovice, Komorovice 50, 396 01 Humpolec
Obecní úřad Mladé Bříště, Mladé Bříště 16, 394 43 Mladé Bříště
Obecní úřad Olešná, Olešná 94, 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Vystrkov, Vystrkov 90, 396 01 Humpolec
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Česká republika - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Pelhřimov, Pražská 127,
393 01 Pelhřimov
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ŽP a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Městský úřad Humpolec, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče, Horní náměstí 300,
396 01 Humpolec
Městský úřad Humpolec, Stavební úřad, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, P.O.BOX 16,
460 01 Liberec 1
Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně , 160 08 Praha 6
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17 bod 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 2.5.2014.
Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 465, e-mail: [email protected], www: www.mupe.cz
Str. 26
Příloha:
Str. 27
Str. 28
Str. 29
Str. 30

Podobné dokumenty

214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník

214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ř...

Více

Mokerský zpravodaj

Mokerský zpravodaj Výroční zpráva obce Mokré za rok 2014 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák...

Více

Drazebni vyhlaska Dehtare, PDF, cca 368 kB

Drazebni vyhlaska Dehtare, PDF, cca 368 kB - zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov, Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva č...

Více

OOP opravený - Město Pelhřimov

OOP opravený - Město Pelhřimov Správní území města Pelhřimov se nachází podle návrhu těchto ZÚR na území vymezené rozvojové oblasti krajského významu Obk-2 (její součástí je k.ú. Pelhřimov, Myslotín, Radětín, Skrýšov u Pelhřimov...

Více

za rok 2014 - Matice Křemešnická

za rok 2014 - Matice Křemešnická kde jedna varianta počítá dokonce s demolicí a postavení nové budovy v podobném rozsahu. V průběhu léta roku 2014 byl ke spolupráci přizván Ing. arch. František Čekal, který po několika konzultacíc...

Více

Trhovosvinenské listy 12/13

Trhovosvinenské listy 12/13 smlouvy. ( pro 7) vzala na vědomí děkovný dopis společnosti Serafín s.r.o. za umožnění návštěvy Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny. byla informována o dopise od občanů obce Svatá Trojice a p...

Více

Pelhøimov-kanalizaèní øád

Pelhøimov-kanalizaèní øád IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 6110-718912-248801-3/1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/20...

Více

108 Rokycany-Strašice-Hořovice + 233 Rokycany-Mýto

108 Rokycany-Strašice-Hořovice + 233 Rokycany-Mýto jede v sobotu jede v neděli a státem uznané svátky spoj jede po jiné trase

Více