spygame / pavel kopřiva - Centrum kultury a vzdělávání Moravská

Komentáře

Transkript

spygame / pavel kopřiva - Centrum kultury a vzdělávání Moravská
SPYGAME / PAVEL KOPŘIVA
Pavel Kopřiva (1968) autor mladší generace je na české výtvarné
scéně známý svým jasně vyprofilovaným způsobem výtvarné
práce. Rozvíjí nečekanými prostředky témata, jež přímo s uměním
nesouvisejí, ale poukazují na společenské, vědecké a sociální
systémy. Tyto „systémy “ pak podrobuje vlastní umělecké strategii,
pomocí které vytváří kritický vhled do dané oblasti. Ohledává hranice poznatelného, hranice viditelného i neexistujícího, přičemž se
vědomě vzdává zažité umělecké, ikonografické představy. O to více
jeho díla ozřejmují svoje poslání a lépe komunikují s divákem.
Tvorbu Pavla Kopřivy charakterizuje Ivan Neumann následujícími
slovy: „ Autor dále rozvíjí nejstarší témata evropského myšlení a výtvarného umění. Dotýká se možných hranic porozumění tomu,
jak se můžeme situovat ve světě, porozumění přítomnosti tajemství,
které se nerodí jen z naší intelektuální nedostatečnosti, ptá se po lidských možnostech orientace ve skutečnosti. Kopřivova řeč je ovšem
zcela specifická, vědomě rezignující, ba odmítající opulentní, staletími nashromážděnou obrazovost a tradicí fixovanou obraznost,
spojenou s literárně i vizuálně konzervovanou ikonografií, s ustálenými významy. Minimální, téměř skryté umělcovo gesto koncipuje
soudobými medii nečekaná prostředí, v nichž se může svět odkrýt
mnohem ostřeji“.
Spygame je hra s obrazem získaným ze špionážních kamer.
V době neustálé kontroly našeho života ze strany institucí je obraz
z malé kamery autentickou realitou.
Projekt poukazuje na systematické zaznamenávání veškerých
situací pomocí kamer.
Webcams zprostředkovávají intimní životy dobrovolníků i obětí
a fenomén voyerství narůstá do velkých rozměrů. Tak, jak na jedné
straně může být odhalen bankovní lupič pomocí nekvalitního obrazu z kamery za přepážkou, tak na druhé straně jsou naše životy
vydány napospas veřejné kontrole. Jak dodává autor: „Při každé
návštěvě banky nebo benzínové pumpy se neubráním pocitu nejistoty, protože jsem okamžitě nahráván a možná taky kontrolován.
Nevím kým, nevím kdy, ale vím, že někde běží kamerový
systém“.
V projektu Spygame je otočená logika získávání konkrétních vizuálních informací. Jedná se o kamerový systém naruby, protože
divák sice uvidí obraz z kamer, ale nedostane se mu identifikace
či popis zobrazovaného místa. Prvek dokonalé totožnosti snímaného
místa a děje v něm bude chybět. Divák dostane vizuální zprávu
o nějakém prostoru, v nějakém čase, ale nebude vědět přesně,
o jaké místo se jedná nebo co se tam děje. Pomocí jedné z kamer
se může stát součástí obrazu i on sám.
František Kowolowski
NAROZEN / BORN
6. 9. 1968 v Duchcově
STUDIA / EDUCATION
1982–86 SUPŠ bižuterní Jablonec nad Nisou/Secondary school of applied arts
1987–89 Katedra výtvarné výchovy/Department of Art Education Ped.Fak.Ústí nad Labem
1989–95 Vysoká škola uměleckoprůmyslová/Academy of Architectur, Art and Design,
Praha (prof. Harcuba., prof. Matasová)
1997 – 2003 odborný asistent ateliéru konceptuální a intermediální tvorby na VŠUP Praha
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY / ONE MAN EXHIBITIONS
2005
„Malé zbraně“ Galerie Jelení, Praha
2004
„Kůže chameleona“ Galerie VŠUP, Praha
2003
„POHYBLIVÉ INSTALACE“ performance společně s divadlem Buchty
a loutky, studio Švandova divadla Praha
2002
„MAY DAY“ Galerie U kostela, Bílina
2001
„MAY DAY“ České muzeum výtvarných umění, Praha
1999
„Mělký povrch“ Galerie Die Aktualitet des schonen, Liberec
„AREA 51“ Galerie V.Špály, Praha
„AREA 51“ Galerie ICA-D, Dunauvarosz, H
1998
„Mělký povrch“ Galerie mladých u dobrého pastýře, Brno
1997
„Vybledlí“ Galerie U bílého jednorožce ,Klatovy (s J.Černickým)
„Anatomie Mechanismu“ Pro Art Mercedes, Praha (s M+M, Mnichov) PAM Activity
1995
„Plány nadskutečna“ Galerie E. Filly, Ústí nad Labem
1994
„Anatomie“ Galerie Suterén, Ústí nad Labem
1992
Malá výstavní síň, Liberec
1991
Otevřená hranice bytu, Ústí nad Labem
STIPEDIA / STIPENDIU
1998
Vila Waldberta, Kulturreferat, Mnichov, D
1992
Pilchuck Glass school, Seattle, USA
ÚČAST NA VÝSTAVÁCH / GROUP EXHIBITIONS / výběr
1991
Bienále uměleckých škol, Barcelona
1993
„Krajina v současném umění“, Dům U kamenného zvonu, Praha
Mladí umělci z Prahy, Kunstmuseum, Dusseldorf
1994
„Nová jména“ Galerie V. Špály, Praha
1995
„Zkušební provoz“ Galerie Mánes, Praha
„Orbis Fictus“ Valdštejnská jízdárna, Praha
1996
„Proměna“,Galerie Bosny a Hercegoviny, Sarajevo
MANIFESTA 1, V2 instution, Rotterdam
1997
„Okresní formát“ Galerie E. Filly Ústí nad Labem
„Jitro kouzelníků“ NG, Veletržní palác, Praha
1. zlínský salon mladých, Státní galerie Zlín
1998
„Tělo a fotografie“ Praha – Kolín
„Black and blue“ Galerie Club Otok, Dubrovnik, HR
1999
„Ten chapters of nature“ Kunstmuseum,Karlruhe, D
„PUBLIC DISTRICT“ Galerie E. Filly Ústí nad Labem
„99 CZ“ Václavské náměstí, Praha
2000
„Trans Globe” Galerie Mánes, Praha, CZ
„Alles in Bewegung“ Galerie Barakk, Berlin, D
„The End of World“ NG Kinský Palác Prague, CZ
2001
„Object“ Czech museum of Fine Arts, Praha, CZ
„East of Eden” Czech centre, Munchen, D
“Finále ceny Chalupeckého” Národní galerie, Veletržní palác Praha, CZ
2002
„Object“ Moravská Galerie, Brno, CZ
„The Bell“ Bienale of young czech artists, GHMP Praha, CZ
2004
„Observatory“ Kunst im Palais, Drážďany, D
„Hot Destination“, Dům umění města Brna, CZ
2005
„IV. Nový zlínský salon“, Dům umění Zlín, CZ
Výstavní síň
Sokolská 26
(výstava stotřetí)
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace
25. srpna – 23. září 2005
otevřeno pondělí – pátek 10 – 17 hodin
Vydáno s finanční podporou Statutárního města Ostravy
Malé zbraně / 2005

Podobné dokumenty