Panametrics-NDT Epoch 4 Plus

Komentáře

Transkript

Panametrics-NDT Epoch 4 Plus
ISO 9001
Defektoskop Panametrics-NDT EPOCH 4 Plus
Pokročilá verze ultrazvukového defektoskopu EPOCH 4,
nová barevná LCD obrazovka, možnost standardních funkcí
a volitelný software, vysokorychlostní komunikace s PC prostřednictvím
rozhraní USB, lehce zvládnutelný interface - podobný EPOCH 4
- Použití EMAT sondy ( Electro - Magnetic Acoustinc Transducers )
EMAT sonda dovoluje provádět zkoušení bez akustické vazby
Umožňuje měření na tlouštěk na zkorodovaných nebo okujených
površích kde není možno použít tradiční akustickou vazbu
- Měření tloušťky stěny v módu echo - echo při RF
( vysokofrekvenčním ) zobrazení
- Vysokorychlostní přenos dat do PC prostřednictvím rozhraní USB
- SNAPSHOT - dovoluje zachytit a přenést do PC snímek aktivní
obrazovky EPOCHu 4 Plus prostřednictvím interface Programu.
- Větší vestavěná paměť s možností uložení až 6.000 A - scanů
nebo 120.000 tloušťek
- Trigger In/Out : Vstup/výstup pomocí kterého je možno ovládat
EPOCH 4 Plus externím zařízením připojeným přes paralelní port
nebo ovládat externí zařízení pomocí EPOCHu.
Možnost upgrade software:
- DAC ( Distance Amplitude Curve ) - zdarma
- TVG ( Time Varied Gain ) - zdarma
- Low PRF ) Pulse Repetition Correction )
- CSC ( Curved Surface Correction )
- Přepočet skutečných délek při zakřiveném povrchu
- Spotweld - hodnocení bodových svarů
- Interface Gate - vstupní brána
- B - SCEN
- DGS
- Floating Gate - plovoucí brána
- Wave analytsis AWS D 1.1
PTS Josef Solnař, s.r.o.
IČ: 26872951 DIČ: CZ26872951
KB 35-6334240247/0100
ČSOB 198980349/0300
Sídlo firmy:
U Hrůbků 170
Ostrava - Nová Ves
709 00 Česká republika
Tel/fax: +420 596 744 163-4
GSM: +420 777 175 174
Email: [email protected]
Skype: pts_josef_solnar
Pobočka firmy:
Na Balkáně 72/2076
Praha 3
130 00 Česká republika
Tel/fax: +420 284 862 681-2
GSM: +420 776 570 410
Email: [email protected]
Skype: pts_praha
www.pts.cz
www.ptsndt.com
www.panametrics.cz
www.spectroline.cz
ISO 9001
Defektoskop Panametrics-NDT EPOCH 4 Plus
Specifikace přístroje:
- Displej 320 x 240 pixelů barevný
LCD - liquid crystal displej
- Možnost změny barev zobrazení
- Frekvence displeje minimálně 60Hz
- Citlivost minimálně 110 dB a funkce
referenční úrovně citlivosti s 6 dB nebo 0,1 dB
volitelnou rozlišitelností
- Samokalibrace - pravidelná samokalibrace
a automatická kompenzace amplitudy pulzů
a citlivost přijímače na teplotu a rušivé efekty
- Autokalibrace sondy - automatická kalibrace
nulového bodu a rychlosti šíření
- Odraz šumu:
0 % až 80 % při celé škále v 1 % stupních
- Měření - anglické míry, metrická soustava
nebo mikrosekundy
- Rychlost šíření:
0,025 až 0,6000 in/msec (635 až 15240 m/s)
- Nastavení nuly: 0 až 350 msec
- Rozsah:
0,145 inch až 200 inch (14 mm až 5000 mm)
plná škála obrazovky rozlišitelná na 400 inch
(10000 mm)
- Měření vzdálenosti - vykonává jednoduché
měření po první echo nebo mezi dvěma
echy - tloušťka nebo doba šíření, povrchová
nebo hloubková vzdálenost při úhlových
sondách. Měří špičku echa nebo náběhovou
hranu echa v bráně. Při doplnění je možné si
navodit odčítání v mikrosekundách pro
TOFD - time - of - flight měření
- Nastavitelný úhel:
pevné natavení od 0°, 30°, 45°, 60°, 70°,
nebo variabilní od 10 ° do 85° s přesností 0,1°
- Start brány (standardní dvě brány)
variabilní celý rozsah
- Šířka brány:
variabilní od začátku brány přes celý rozsah
-Výška brány:
vypnutá nebo zapnutá s nastavitelnou úrovní
od 2% do 95% výšky obrazovky
- Lupa - vykoná zobrazení v rozsahu aktuální
šířky brány
- Paměť vrcholu - simultánně zobrazuje živé
A-zobrazení a obalovou křivku vrcholu
A-zobrazení
- Zamrazení obrazovky - zamrazí a podrží
zobrazené echo a rychlost. Brána a tloušťka
mohou být nastavované i po tomto zamrazení
- Vysílač - volitelný jehlový nebo hranatý
budící mód
PTS Josef Solnař, s.r.o.
IČ: 26872951 DIČ: CZ26872951
KB 35-6334240247/0100
ČSOB 198980349/0300
Sídlo firmy:
U Hrůbků 170
Ostrava - Nová Ves
709 00 Česká republika
Tel/fax: +420 596 744 163-4
GSM: +420 777 175 174
Email: [email protected]
Skype: pts_josef_solnar
- Energie vysílače:
nízká, střední, vysoká a maximální
- Hmotnost: 5,4 lbs. (2,6 kg)
- Tlumení - 50, 63, 150 a 400 Ohm
- Usměrnění - celá vlna, kladná půlvlna nebo
záporná, resp. neusměrněné zobrazení vlny
- Analogová šířka frekvenčního pásma 25 MHz
při -3 dB
- Filtr - širokopásmový, nízkopásmový nebo
volitelný
- Měřící módy - pulzní echa, dvojité sondy
nebo přechodová metoda
- Alarmy - volitelná úroveň prahu pozitivní/negativní
nebo mód minimální tloušťky
- Paměť do 2000 "A" zobrazení a
40000 naměřených tlouštěk
- Identifikace - 8 character alfanumerické
soubory s změnami od 3 do 16 písmen.
Memo mód umožňuje poznámky a editovací
funkce umožňuje mazání, vkládání a opravy
- pracovní teplota:
LCD / 0°C az 50°C
- Baterie - vnitřní dobíjecí NiMH blok 12V
při 4000 mAh nebo alkalické tužkové baterie
typu "AA" (8 ks)
- Pracovní čas baterie 5-7 hod.
- Čas dobití baterie - 2 hod.
- Konektory sond - BNC nebo LEMO
- Klávesnice - anglická nebo
mezinárodní symboly
- Jazyky - výběr: anglický, francouzský,
německý, španělský, italský, slovenský
nebo uživatelský
- USB komunikační port - sériový port
umožňující přenos dat do PC
- Vysokorychlostní paralelní port - umožňuje
rychlý přenos dat do externích zařízení
- Analogový výstup - klávesnicí volitelný
napěťový výstup dat rozsahu nebo amplitudy
Pobočka firmy:
Na Balkáně 72/2076
Praha 3
130 00 Česká republika
Tel/fax: +420 284 862 681-2
GSM: +420 776 570 410
Email: [email protected]
Skype: pts_praha
www.pts.cz
www.ptsndt.com
www.panametrics.cz
www.spectroline.cz

Podobné dokumenty

Panametrics-NDT Epoch LT

Panametrics-NDT Epoch LT Alarmy: Nastavitelný práh, překročení / podkročení prahu nebo min. tloušťky Pracovní teplota: -40 až 70 °C v závislosti na displeji a akumulátoru Napájení: Síť 100 - 120 V, 200 - 240V, 50 - 6...

Více

EPOCH 4 - Panametria CZ

EPOCH 4 - Panametria CZ ultrazvukové defektoskopie, jednoduchosti provozování a dokumentačních možností. Zdokonalené funkce zpracování signálu obsahují RF šířku pásma do 25 MHz, což umožňuje testování tenkých materiálů. D...

Více

MT - zkoušení magnetické

MT - zkoušení magnetické (HWDC nebo FWDC), při nedestruktivní práškové kontrole a v případě DUO (duálních) zdrojů i pro magnetování pomocí cívky současně. Zdroje mohou být zapnuté samostatně nebo společně.

Více

Přehledový katalog MT

Přehledový katalog MT tangenciální sonda s pevným přívodem o délce 1 m Napájení: akupack 6 V/750mAh (5xAAA) Třída přesnosti: ± 5 % z naměřené hodnoty ± 2 dig. ± 2 %. z rozsahu přístroje ± 2 dig Doba nabíjení: automatick...

Více

Boridování s použitím produktů Durferrit DURBORID

Boridování s použitím produktů Durferrit DURBORID Oba tyto boridovací prostředky představují bezpečné pracovní látky. Všechny typy produktů DURBORID jsou určené k vícenásobnému použití, pokud se při prvním zpracování nepřekročí obvyklé doby zpraco...

Více

Měření vlhkosti v zemním plynu

Měření vlhkosti v zemním plynu nepřímé, které měří jinou veličinu (např. vodivost, kapacitu nebo absorpci záření), na jejímž základě vyhodnocují množství obsažené vody. Přímých metod zjišťování vlhkosti není mnoho a reprezentují...

Více

ATMOS Český návod E 201 Thorax

ATMOS Český návod E 201 Thorax Odvodnění sekrece a vzduchu po chirurgickém otevření hrudníku. Specifikace hlavní funkce:Digitálního odvodňovací sací systémy ATMOS S & E 201 Thorax jsou zařízení pro mobilní hrudní drenáže. Jsou u...

Více

Technický list

Technický list 1 PE: režim Pulse-Echo, EE: režim Echo-Echo (ThruPaintTM) 2 Rozsah a přesnost měření jsou závislé na materiálu, povrchových podmínkách a typu použité sondy.

Více

Dílenské vybavení Přehled kapitol - Eshop HAHN

Dílenské vybavení Přehled kapitol - Eshop HAHN Č L Á N K Y N A B U R Z ÁC H T U Č N Ý M P Í S M E M · W W W . H A H N - K O L B . C Z

Více

USM a DMS Go CZ

USM a DMS Go CZ Strana 2 (celkem 6)

Více