EPOCH 4 - Panametria CZ

Komentáře

Transkript

EPOCH 4 - Panametria CZ
PANAMETRICS
10/2001
EPOCH 4 - zdokonalený digitální ultrazvukový detektor necelistvostí
Firma Panametrics vyvinula zdokonalený přístroj EPOCH 4 – velmi výkonný digitální ultrazvukový
detektor necelistvostí, který poskytuje optimální kombinaci ničím nepřekonané výkonnosti
ultrazvukové defektoskopie, jednoduchosti provozování a dokumentačních možností.
Zdokonalené funkce zpracování signálu obsahují RF šířku pásma do 25 MHz, což umožňuje testování
tenkých materiálů. Dále nastavitelný generátor impulsů s obdélníkovým tvarem impulsu, což
umožňuje optimalizovat průnik signálu do hrubých materiálů anebo materiálů s vysokým útlumem
a úzkopásmové filtry, které zlepšují poměr signál – šum v aplikacích vyžadujících zvýšené úrovně
zesílení. EPOCH 4 je zabudovaný do robustního pouzdra a má ergonomicky řešenou klávesnici
s přímým přístupem. Taktéž je možný výběr mezi displejem z tekutých krystalů LCD (velkoplošná
obrazovka s vysokým rozlišením) anebo elektroluminiscenčním displejem ELD. Kromě toho,
EPOCH 4 disponuje se záznamníkem údajů, který má velkou kapacitu pro okamžitý záznam údajů a
komunikuje se všestranným programem PC Interface.
Text k obrázku : Zobrazený přístroj EPOCH 4 je vložený do gumového ochranného pouzdra, má sejmuté
odnímatelné stínítko a obsluha ho má zavěšený na hrudi pomocí speciálního popruhu.
Víte, že:
Nový EPOCH 4 je posledním přírůstkem do série detektorů necelistvostí od firmy Panametrics.
Představuje už čtvrtou generaci zařízení z času prvních pionýrských přenosných digitálních detektorů
necelistvostí, vyráběných od roku 1984, tj. přístroj EPOCH model 2002.
Věnujeme mimořádnou pozornost každé připomínce a všem návrhům, které přijdou od našich
zákazníků, využíváme je při zdokonalování vlastností přístroje a postupně je zapracováváme do
posledních technologických inovací, protože nám záleží na tom, aby se EPOCH 4 stal tím nejlepším
testovacím zařízením v oblasti detekce necelistvostí.
Nejlepší detektor necelistvostí je to nejlepší, co potřebujete !
Jednoduchá a rychlá obsluha
EPOCH 4 s unikátním pouzdrem, velkým displejem a barevně označenou klávesnicí umožňuje
jednoduchou a rychlou obsluhu v mnohých náročných aplikacích.
Důležité klávesy, např. GAIN (Zesílení), FREEZE (Zmrazení), SAVE THICK (Uložit tloušťku),
SAVE WAVE (Uložit echogram), ENTER (Potvrzeno) a klávesy se šipkou jsou seskupeny tak, aby
byly dostupné palcem jedné ruky. Všechny důležité parametry jsou nastavitelné jednou rukou (viz
obrázek vlevo).
Pět funkčních kláves (F1 ... F5) umožňuje obsluze rychle navolit přednastavené hodnoty podle
individuálních potřeb.
Mezinárodní univerzálnost
Klávesnice přístroje EPOCH 4 je dostupná buď v anglické verzi anebo jsou jednotlivé klávesy
označeny mezinárodními symboly. Komunikační jazyk (odkazy na displeji) je nastavitelný přímo
klávesnicí, přičemž je možný výběr francouzštiny, němčiny, španělčiny, italštiny, ruštiny, angličtiny
a mnohých jiných jazyků definovaných uživatelem.
Výběr displeje (LCD anebo ELD):
Displej z tekutých krystalů LCD poskytuje dokonalý jas a optimální pohled na echogram při jasném,
slunečním světle anebo i v úplné tmě. Elektroluminiscenční displej nabízí pohotovou aktualizační
(zobrazovací) rychlost, čtyři úrovně jasu a velmi vysoký stupeň ostrosti.
Epoch 4
1
PANAMETRICS
10/2001
Víte, že:
Přístroj EPOCH 4 je vybavený zdokonalenou funkcí Auto Calibration (Automatická kalibrace), která
zabezpečuje rychlou a jednoduchou kalibraci pro přímé sondy, sondy s předsádkou, dvojité a úhlové
sondy.
Přístroj je vybavený s mnohými praktickými funkcemi
Standardní funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavitelný úzkopásmový filtr.
Volitelný, nastavitelný generátor obdélníkových anebo pilových impulsů.
Malá hmotnost (5.7 lbs/2.6 kg) a ergonomický dizajn.
Baterie s vysokou kapacitou (NiMH).
Velký, jasný displej ELD s vysokým rozlišením anebo displej LCD s celou anebo dělenou obrazovkou.
Jednoduchá, automatizovaná kalibrace sondy.
Rychlá, elektronická aktualizace zobrazení (min. 60 Hz).
Rozsah prozvučení materiálu až do 400"/ 10000 mm (platí pro podélné vlny v oceli).
Minimální zkušební rozsah už od 0.038"/1 mm (pro podélnou vlnu v oceli).
Možnost zmrazení zobrazeného echogramu a zobrazení hodnot dráhy ultrazvuku.
Hodnoty dráhy ultrazvuku je možné zobrazovat v palcích (in), mm anebo mikrovteřinách.
Funkce PEAK HOLD (Zmrazení max. amplitudy) anebo PEAK MEMORY (Zmrazení max. amplitudy).
Režim rektifikovaného zobrazení echogramu.
Funkce ALARM (Poplach), prahová hodnota pro kladnou/zápornou anebo minimální hloubku.
Dvě brány s měřením způsobem ECHO-TO-ECHO (Od-echa-k-echu).
Bezpečnostní klíč umožňující aktualizovat softvérová nastavení.
Výstupy:
•
•
•
•
Sériový port RS-232.
Vysokorychlostní paralelní port.
Výstup VGA pro velkoplošné zobrazování na monitoru anebo projektoru.
Analogový port pro přímý výstup měření amplitudy anebo tloušťky.
Text k obrázku: Funkce PEAK HOLD.
Víte, že:
Možnost nastavení filtru v přístroji EPOCH 4 pro danou frekvenční oblast měniče sondy zlepšuje
poměr signál–šum a to odfiltrováním nežádoucího šumu. Máte možnost výběru z devíti stabilně
přednastavených pásmových propustí filtrace anebo můžete smíchat a přizpůsobit spodní a vrchní
pásmo dané nominální frekvence i jednotlivě.
Laditelný generátor obdélníkových impulsů přístroje EPOCH 4 zlepšuje výkon ultrazvuku a to
nastavením hodnoty frekvence co nejblíže k používané v příslušné sondě.
Zabudovaná funkce PEAK HOLD je vynikající nástroj, který umožní porovnání aktuálního Azobrazení (získaného např. z měření) a referenčním echogramem. Naleznuté podobnosti anebo
rozdílnosti mohou pomoci určit vývoj necelistvosti v materiálu anebo ve svaru.
Přizpůsobení přístroje EPOCH 4 programovatelným nabídkám.
Víte, že:
Přístroj EPOCH 4 je vybavený tzv. aktivačním klíčem, který umožní uvést do činnosti mnohé
programovatelné volby, jež jste se rozhodli obstarat dodatečně (tj. až po zakoupení přístroje).
Výhodou je, že nemusíte kvůli instalaci nového softvéru odeslat přístroj do firmy Panametrics. Tímto
se minimalizuje časový prostoj a zlepší se využití Vašeho přístroje.
Epoch 4
2
PANAMETRICS
10/2001
Texty k obrázkům:
Korekční křivka DAC (Korekce vzdálenosti mezi amplitudami).
Korekce vyrovnání vzdálenosti TVG (Časově změněné zesílení).
Korekční křivka DAC (Korekce vzdálenosti mezi amplitudami) s výstražnou funkcí
Výpočet amplitudy signálu v procentuálních anebo (dB) rozdílech z úrovně křivky DAC (ASME,
ASME-3 anebo JIS). Některé maxima z reflektorů určitých rozměrů podél křivky jsou nezávislé na
svojí poloze. Výstražná funkce (ALARM) se aktivuje v případě, přesáhne-li signál (vadové echo,
nacházející se v příslušné bráně) referenční úroveň křivky DAC.
TVG (Změna zesílení v závislosti na času přechodu ultrazvuku)
Volba TVG s dynamickým rozsahem 40 dB upravuje změny poměru vzdálenost/amplituda vzhledem
na útlum materiálu a rozšíření ultrazvukového svazku. Vadová, případně zpětná koncová echa jsou
přetransformovány na standardní úroveň (tj. 80% rastru obrazovky).
CSC (Korekce na zakřivení povrchu)
Při testování materiálu úhlovou sondou po obvodě jeho zakřiveného povrchu je možné korigovat
informaci o skutečné dráze ultrazvuku.
Pohyblivá úroveň brány (monitoru)
Automaticky se mění úroveň brány (monitoru) o -6 dB anebo o –12 dB vzhledem na velikost zpětného
echa nacházejícího se v této bráně. Výsledky korespondují s měřením typu „hrana-hloubka“ u měření pro
stejnou relativní amplitudu.
Nízká PRF (Opakovací impulsová frekvence)
Pomocí nastavení PRF je možné snížit anebo odstranit tzv. cyklický šum až na hodnotu 30 Hz. Tato
funkce se využije v případě, testují-li se materiály s vysokým útlumem anebo je nutno u měření využít
dlouhou dráhu ultrazvuku (např. „prozvučit“ dlouhé součástky).
Brána u rozhraní
Udržuje zpětné echo od rozhraní (např. voda - povrch testované součástky) na levé straně displeje
EPOCH 4. Tato nabídka je vhodná především u měření imersní metodou, kde se dráha ultrazvuku ve
vodě konstantně mění.
Program Spotweld (bodový svar)
Tento softvér je významný porovnávací nástroj, který hodnotí kvalitu bodového svaru. Funkce WELD
OVERLAY umožňuje porovnat na obrazovce aktuální echogram s uloženým referenčním echogramem. Funkce
STAMPING (Razítko) umožňuje označit uložené údaje pro daný svar jako „dobrý“, „poddimenzovaný“,
„vadný“ anebo další dvě obsluhou nadefinované hodnotící charakteristiky.
Sofistikovaný alfanumerický záznamník údajů
Sofistikovaný záznamník údajů přístroje EPOCH 4 je navrhnutý tak, aby byl jednoduchý na používání
a přitom poskytoval široký rozsah funkcí pro prakticky všechny aplikace detekce necelistvostí a
měření tloušťky. Uložené údaje mohou být tříděny pomocí alfanumerických názvů souborů a
identifikačních kódů ID, které je možné na obrazovce postupně zobrazovat a prohlížet. Funkce
MEMO umožňuje doplnit dodatečné kontrolní údaje a funkce EDIT se používá na přidání, odstranění
anebo vymazání souborů anebo identifikačních kódů ID.
Standardní paměť:
Uložení a vyvolání souborů naměřených údajů v 500 jednotlivých souborech. Každý soubor může
obsahovat kombinaci 500 A-zobrazení (anebo nastavení přístroje) anebo 10 000 údajů tloušťky.
Kompletní A-zobrazení a hodnoty tloušťky jsou seřazeny v datových souborech s alfanumerickými
názvy a označené identifikačními kódy ID.
Epoch 4
3
PANAMETRICS
10/2001
Volitelná rozšiřitelná paměť:
Uložení a vyvolání různých kombinací až 2 000 A-zobrazení anebo 40 000 údajů tloušťky včetně
příslušných kódů ID.
Víte že:
Stlačením jen dvou kláves můžete přímo vyvolat často používané kalibrační nastavení sondy. Tato
volba pro rychlé vyvolání kalibrace umožňuje okamžité započetí měření.
Funkce EDIT (Upravit) umožňuje rychlou a jednoduchou manipulaci s datovými soubory. Pod tím se
rozumí i vymazání, vložení anebo odstranění souborů v záznamníku údajů. V jednotlivých souborech
je taktéž možné uložená data upravovat (údaje tloušťky anebo echogramy).
Texty k obrázkům:
Funkce MEMO
Nabídky záznamníku údajů
Nabídka pro rychlé vyvolání kalibrace
Uložení, vyvolání, vložení poznámky, přenos, utřídění, analýza, tisk, export
Rozšířené dokumentační a přenosové možnosti
Volitelný program Interface zabezpečí pro přístroj EPOCH 4 mnohé praktické funkce (např. úprava,
dokumentace, prohlížení a komunikační propojení), které pomohou spravovat a utřídit uložená měření
pro jejich přenos do jiné softvérové aplikace.
Tvorba databází
Tvorba databází představuje v podstatě řetězce kódů ID, které mohou být kdykoliv nahrány do
přístroje EPOCH 4. Všechny údaje tloušťky a A-zobrazení mohou být už během měření uloženy do
už předdefinovaných řetězců. Měření se tímto opatřením podstatně urychlí, protože není nutno každý
kód ID ručně definovat pomocí přístrojové klávesnice.
Přenos naměřených údajů z a do přístroje EPOCH 4
Přenos uložených naměřených údajů do PC se provádí pomocí Interface Programu. Tyto údaje mohou
být vytištěny anebo uloženy v elektronické formě za účelem jejich budoucího používání (např. jako
porovnávací údaje).
Úprava naměřených údajů
Po přenose údajů do PC je možné s nimi provádět různé operace, např. vymazat uložená nepotřebná
data, kopírovat anebo vložit údaje do textového procesoru anebo tabulky.
Import údajů z přístroje EPOCH III anebo 36DL PLUS
Možnost importu naměřených údajů z přístroje EPOCH III anebo z tloušťkoměru 36DL PLUS (např.
měření tloušťky zkorodovaných stěn nádob) – do přístroje EPOCH 4.
Export údajů z přístroje EPOCH 4
Možnost exportu databázi vytvořené v přístroji EPOCH 4 anebo sesbíraných souborů do alternativního
formátu (např. pro MS Excel), což umožní v případě nutnosti další manipulaci s údaji už mimo programu
Interface.
Epoch 4
4
PANAMETRICS
10/2001
Specifikace technických parametrů*
Zdokonaleného digitálního ultrazvukového detektoru necelistvostí EPOCH 4
Displej (obrazovka): Rozměry: 320 (šířka) × 240 (výška), bodový.
Varianty: elektroluminiscenční anebo na bázi tekutých krystalů.
Zobrazovací aktualizační rychlost: Minimum 60 Hz.
Citlivost: Max. 110,0 dB, max. a referenční úroveň citlivosti s 6 dB anebo 0,1 dB nastavitelným
rozlišením.
Samokalibrace: Nepřetržitá a automatická samokalibrace vyrovnávající amplitudu impulsu a citlivost
přijímače (korekce na vliv teploty a proces stárnutí).
Autokalibrace sondy: Nepřetržitá automatická kalibrace sondy na kompensaci nuly (ZERO OFFSET
a rychlosti šíření ultrazvuku v testovaném materiálu (VEL).
Odřez šumu (REJECT): Úplně lineární pro plný rozsah (0% až 80%) v 1 %-ních přírůstcích.
Jednotky: Anglické, metrické anebo mikrovteřiny.
Rychlost ultrazvuku v testovaném materiálu: 0,025 až 0,6000 in/μs (635 až 15240 m/s).
Kompenzace nuly ( Zero Offset): 0 až 350 μs.
Rozsah: Standardní 0,038 až 400 in (4 - 10000 mm) na celý rozsah obrazovky.
Hodnoty vzdáleností: Poskytuje hodnoty tloušťky získané z koncového echa anebo způsobem
od-echa-k-echu (velké číslice na displeji). Při měření úhlovou sondou udává
dráhu ultrazvuku, průmětovou vzdálenost a hloubku. Měří se signál zachycený
bránou (buď od vrcholu anebo náběhové hrany echa). Možnost volby zobrazování údajů
i v časových jednotkách (tj. doba přechodu signálu).
Refrakční úhel: Stabilně nastavené hodnoty: 0°, 30°, 45°, 60°, 70°.
Měnitelné hodnoty úhlu lomu: od 10° do 85° s 0,1°-ňovým rozlišením.
Start brány (standardní dvě brány): Měnitelný nad celým zobrazeným rozsahem.
Šířka brány:
Měnitelná a to podle polohy „start brány“ až po maximální zobrazený rozsah.
Úroveň brány: Nastavitelná (zapnout/vypnout) v rozsahu 2 % až 95 % pro úplnou obrazovku
(v 1 %-ních přírůstcích) v rektifikovaném anebo RF zobrazovacím režimu.
Hloubková lupa: Rozšiřuje bránovou část na displeji do plné šířky obrazovky, ale ne méně než je
minimální rozsah.
Režim PEAK MEM: Součastné vykreslení aktuálního A-zobrazení (aktualizační rychlost 60 Hz) a
obálky echa v příslušné časti displeje.
Režim PEAK HOLD: Zmrazí obálku echa (získanou pomocí funkce PEAK MEM) za účelem možnosti
porovnání s aktuálním A-zobrazením.
Zmrazení obrazovky: Zmrazí celý echogram včetně hodnoty dráhy ultrazvuku a ponechá ho zobrazený
na displeji. Brány a tloušťku je možné nastavit i po zmrazení obrazovky.
Typ impulsu nastavitelný obsluhou: Možnost volby typu budícího impulsu (pilový anebo
obdélníkový tvar).
Epoch 4
5
PANAMETRICS
10/2001
Energie impulsu: Volitelné úrovně: nízká (100V), střední (200 V) a maximální (400 V).
Tlumení: Volitelné úrovně: 50 Ω, 63 Ω, 150 Ω anebo 400 Ω.
Rektifikace: Úplná vlna, kladná anebo záporná půlvlna a nerektifikované RF nastavení.
Analogová šířka pásma:
0,05 - 25 MHz pro hodnotu -3 dB.
Filtry: Širokopásmové, úzkopásmové anebo volitelné s malou anebo velkou propustností.
Testovací režimy: Průchodový, impuls-echo a dvojitý.
Výstražná signalizace: Nastavitelné prahové hodnoty na kladnou/zápornou logiku anebo min. hloubku.
Záznamová paměť: Standardní paměť: Uložení až 500 A-zobrazení anebo 10 000 údajů tloušťky.
Volitelná rozšířená : Uložení až 2000 A-zobrazení anebo 40 000 údajů tloušťky.
Pracovní teplota:
Displej LCD: –20 °C až 50 °C (–4 °F až 122 °F).
Displej ELD: –0 °C až 50 °C (–32°F až 122 °F).
Teplota skladování: –40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F) v závislosti na baterii a displeji.
Zdroj elektrické proudu: Požadavky: El. síť se střídavým proudem; 100-120 V, 200-240 V, 50-60Hz.
Baterie: Interní nabíjitelná akubaterie (NiMH), 12 V pro 3800 mAh.
Čas provozu s baterií: 7 hodin (nominálně) s displejem ELD.
10 hodin (nominálně) s displejem LCD.
Čas nabíjení baterie:
2 hodiny (obyčejně).
Konektory sondových kabelů: Typ BNC anebo typ Lemo 1.
Klávesnice: Anglické anebo mezinárodní symboly.
Komunikační jazyky: Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština (volitelné pomocí
klávesnice). Možnost instalace jiného jazyka, podle přání zákazníka.
Komunikační rozhraní RS232: Sériové komunikační rozhraní umožňuje propojení přístroje
s kompatibilním osobním počítačem anebo tiskárnami.
Vysokorychlostní paralelní komunikace: Umožňuje rychlou komunikaci s externími zařízeními.
Analogový výstup: Klávesnicí volitelný napěťový výstup pro údaje hloubky a amplitudy.
Konektor pro výstup VGA: Možnost zapojení přístroje na standardní VGA monitor anebo A/V monitor.
Rozměry: Displej ELD: d × š × h: 11,15" × 6,55" × 2,6".
Displej LCD: d × š × h: 11,15" × 6,55" × 2,4".
Hmotnost: 5,4 lb (2,4 kg).
Požadavky na PC: Osobní počítač (PC) s prostředím Windows 2000, NT 4.0, 98 anebo 95.
Program Microsoft Internet Explorer.
Záruka: Standardně: Jeden rok, na baterie se záruka nevztahuje.
Volitelné: Možnost rozšíření na dva roky.
Epoch 4
6
PANAMETRICS
10/2001
Informace ohledně objednávky
Mikroprocesorem řízený ultrazvukový detektor necelistvostí EPOCH 4 dodává výrobce včetně
následujícího příslušenství:
EP4-MCA
EP4-CAL-NIST
EP4 MAN
EP4 TC
EP4 PS
EP4 HS
EP4 MAN
Miniaturní nabíjecí adaptér.
Kalibrační certifikát NIST.
Uživatelská příručka (originál v angličtině).
Přepravní kufřík.
Nastavitelná rukojeť z nerezavějící oceli.
Ruční řemen.
Uživatelská příručka (originál v angličtině).
Standardní vybavení přístroje:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Interní alfa-numerický záznamník údajů s funkcemi úpravy dat.
Úzkopásmové filtry.
Laditelný generátor budících impulsů (obdélníkovitý a pilový tvar).
Zobrazovací režim RF.
Možnost zobrazování údajů v časových jednotkách (doba přechodu ultrazvuku v mikrovteřinách).
Dvě brány v režimu měření ECHO-TO-ECHO (Od-echa-k-echu).
Rozhraní RS-232 a paralelní vysokorychlostní komunikace.
Analogový výstup.
Výstup VGA.
Volitelná doplňková příslušenství
EP4 SC
EP4/BAT-AA
EP4/EC
EP4-RPC
EP4-PR
EP4-PRE
EP4-IP-KIT
EP4/DP-E
EP4/DP-L
EP4/C-15VGA-6
EP4/C-25PRL-6
Přepravní kufřík (z pevného materiálu).
Svazek alkalických baterií.
Externí samostatné nabíjecí zařízení.
Gumové ochranné pouzdro
Tiskárna 110 – 120 V.
Tiskárna 240 - 320 V.
Program pro zpracování a archivaci údajů.
Ochranný kryt na displej ELD (qty 10).
Ochranný kryt na displej LCD (qty 10).
Propojovací kabel VGA (6 stop).
Kabel pro paralelní port (konektor - 25 kolíků do 25 kolíků).
Nabídka programového vybavení
EP4/DAC
EP4/TVG
EP4/DAC/TVG
EP4/MEM
EP4/LPRF
EP4/CSC
EP4/IG
EP4/FG
Text k obrázku:
1.
2.
3.
4.
Korekční křivka DAC
TVG (Časově změněné zesílení)
Kombinace DAC a TVG
Rozšířená paměť
Nízká opakovací impulsová frekvence, hodnota PRF (30 Hz)
Korekce na zakřivení povrchu testovaného materiálu
Brána pro rozhraní
Pohyblivá brána
Standardní nabíjitelná baterie NiMH
Standardní Mini adaptér/nabíječka
Volitelný svazek alkalických baterií
Volitelný externí adaptér/nabíječka
* Všechny specifikace podléhají změnám za účelem vylepšení vlastností přístroje.
Poznámka: V české verzi překladu byly použity desetinné tečky namísto desetinných čárek.
Certifikát ISO 9001, Registrovaná kvalita systému.
Epoch 4
7
PANAMETRICS
Epoch 4
10/2001
8

Podobné dokumenty

Katalog obkladů a dlažeb exklusive

Katalog obkladů a dlažeb exklusive extravaganza . ..................................................................................................................................................... 70

Více

Portaflow PF330/PF220 - Micronics Flow Meters UK

Portaflow PF330/PF220 - Micronics Flow Meters UK Používání dobíjitelných baterií umožňuje provoz jednotky po dobu více než 20 hodin v závislosti od použitého príslušenství. Souvislý provoz prostřednictvím síťového zdroje je taky možné, zatímco se...

Více

Z odborné literatury

Z odborné literatury Bude jistě užitečnou a nezbytnou pomůckou pro kardiologické vzdělávání a přípravu k atestaci, ale své místo bude mít i na pracovním stole všech kardiologů, internistů i praktických lékařů. Každý z ...

Více

tisková zpráva - Galerie Emila Filly

tisková zpráva - Galerie Emila Filly tvůrčích strategií. Ve specifickém post-totalitním prostředí střední a jihovýchodní Evropy jsou tyto centralizační procesy vyvažovány zřetelnou sociální a kulturní nestabilitou. Transformace společ...

Více

návod k plánování a použití

návod k plánování a použití Panely, které opouštějí výrobní linku, mají neoříznuté (nerektifikované) okraje. Tyto panely jsou k dispozici pro distributory s vhodným vybavením, které jim umožní řezat a ořezávat panely pro každ...

Více

Moderní poznatky ve fyzice

Moderní poznatky ve fyzice pozorování z malého úhlu je stále vidět změnu jasu a barevnosti při pozorování z větších úhlů. 177 – Obrázky naznačující dva krajní stavy pixelu. Na obrázcích je chyba, tvarovaná skla usměrňující k...

Více