Nahradí v budoucnu elektronické knihy ty

Komentáře

Transkript

Nahradí v budoucnu elektronické knihy ty
6/2014
magazín zdarma do vašich domovů
vychází 10x za rok
Nahradí v budoucnu elektronické knihy
ty klasické? A k čemu pak bude knihovna?
Tato nebo podobná
otázka mi byla za
poslední rok položena
zástupci nejrůznějších
médií, přáteli, známými
i neznámými lidmi tolikrát,
že jsem se rozhodl využít
příležitosti a pokusím se na
ni objektivně odpovědět.
Existují samozřejmě dvě
varianty budoucího vývoje
podoby knihy a tím i dvě
možné odpovědi.
Připusťme možnost, že
e-kniha zcela nahradí
knihu tištěnou, s čímž
patrně kalkuluje i britský
spisovatel Pears, který
prohlásil: „Není důvod si
myslet, že tištěná kniha
je definitivním literárním
formátem. Nechci být
přehnaně opatrný, když tu máme šanci od
základu změnit pojetí knihy. V nejhorším
případě to prostě nevyjde.“ A že se pojetí
opravdu mění, dokazuje i letošní novinka,
kterou v interaktivním podání doprovází
kreslená pozadí, animované sekvence, vlastní
soundtrack nebo fiktivní noviny. Čtenář tu
neobrací stránky, naopak se jako ve videohře
řídí namalovanými lokacemi. Je otázkou času,
kdy číst nebudeme muset vůbec, protože si
navolíme poslech, vybereme si hlas herce,
kterého si chceme poslechnout, nebo si
libovolně změníme děj, pokud se nám zrovna
nebude líbit. Bude to však ještě nám po staletí
známý trojúhelník čtenář – kniha – četba?
uherské hradiště, staré město, kunovice
A k čemu pak bude knihovna? Ráno ji přijde
jeden zaměstnanec odemknout a zapnout
automatizované systémy, které budou
natolik inteligentní, že obstarají vše ostatní.
Zaměstnanec ještě rozsvítí světlo u dvou
prosklených regálů, v nichž bude uloženo
několik desítek fyzicky značně opotřebených
tištěných knih, určených pro posledních pár
zoufalců, kteří čtou postaru. Večer knihovník
vše vypne, zamkne malou místnost (budovy už
nebude zapotřebí) a půjde domů.
Vzhledem k tomu, že s knihami v různé podobě
pracuji profesionálně více než dvacet let,
dovolím si předložit jinou, dle mého názoru
daleko pravděpodobnější variantu. Roční obrat
knižního trhu v roce 2012 byl 6,5 miliardy korun
náklad 16 000 výtisků
utržený za 21 milionů prodaných výtisků (a
pak prý lidé nečtou?!), z toho prodej e-knih
v roce 2012 představoval 0,35 celkového
českého knižního trhu. I dosud neustále
rostoucí trh s e-knihami v USA zaznamenal
v loňském roce stagnaci a hovoří se o jeho
nasycenosti. Hlavní důvody? Pro některé
situace (například cestování) jsou e-knihy
skvělé, ale jindy je vhodnější papírové vydání;
trh technologických nadšenců se vyčerpal;
e-knihy jsou sice v mnohém šikovnější, přesto
první vizionářské popisy přeháněly; e-knihy
nejsou tak levné, jak se čekalo. V České
republice podle loňského výzkumu využívá
1% dospělé čtenářské populace čtečku a další
2 % tablet. Zatím to tedy nevypadá, že by
tištěná kniha měla skončit na smetišti dějin,
ale za tahouna technologické spotřebitelské
revoluce je zpravidla považována mladá
generace. A jak to vypadá s ní?
Téměř 14 tisíc dětí, které se zúčastnily
celostátní soutěže Kamarádka knihovna, měly
uvést důvod, proč navštěvují knihovnu, a zde
je 12 nejčastějších důvodů:
6 % dětí si chce v knihovně hrát, 7 % dětí
se chce naučit číst v knihovně, 7% dětí
využívá v knihovně CD, 11 % dětí chce klid
a odpočinek v knihovně, 13 % dětí si tu
chce udělat úkoly do školy, 15 % dětí hledá
v knihovně přátele, 17 % dětí chce akce
a soutěže v knihovně, 20 % dětí miluje své
knihovnice, 24 % dětí chce získat vědomosti
v knihovně, 47 % dětí se chce v knihovně
bavit, 49 % dětí chce u nás využívat PC
a internet a 87 % dětí zajímají knihy
a časopisy v knihovně. Velmi překvapující
byl závěr výzkumu ve Velké Británii, kde byli
distribuce 6. června 2014
tel. 572 553 181
osloveni respondenti ve věku 16 až 24 let,
a celých 62 % dotázaných preferuje tištěnou
knihu před e-bookem. K hlavním důvodům
patřil velmi prostý fakt - mohou knihu uchopit
jako fyzický předmět, oceňují kvalitní vazbu
i grafickou úpravu a kniha s hezkým obalem je
prostě sexy.
Proto se domnívám, že není důvod ke skepsi
a panice, neboť v blízké budoucnosti budou
vedle sebe žít své knižní životy e-knihy
i knihy tištěné a bude jenom na svobodném
rozhodnutí každého z nás, které médium
si vybereme raději. A Knihovna BBB? Ta by
se měla postupně proměnit v místo, kde
mimo půjčování knih návštěvníci očekávají
také zážitek či setkávání, sociální kontakty,
nekomerční vlivy, volnost pohybu, integraci
učení, odpočinku a zábavy, ale i apolitičnost.
Jak to jednoduše před časem napsal jeden
malý čtenář Knihovny BBB: Hradišťskou
knihovnu bych za žádnou holku nevyměnil!
Mgr. Radovan Jančář, ředitel Knihovny Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti
[email protected]
www.tvslovacko.cz
3
TÉMA MĚSÍCE
V REDUTĚ A JEZUITSKÉ KOLEJI SE NA
NĚKOLIK HODIN PROLNOU RŮZNÉ SVĚTY
Už za pár týdnů, 23. 6. 2014 vznikne v uherskohradišťské Redutě a jezuitské koleji originální prostor, kde
se mohou na jeden den přiblížit dva, zatím různé světy:
svět lidí s postižením a svět žijící běžný život.
„Myšlenka realizovat takový projekt ve mně zrála
snad od konce 90. let. Když točíte různé lidské osudy, nechcete si některé niterné zážitky nechat jen pro sebe. Měl
jsem nutkání je sdílet,” uvádí už se spokojeným úsměvem sympatický kameraman Televize Slovácko Slávek
Hanáček, iniciátor projektu. Přibližně před
3 lety se s jeho myšlenkou ztotožnil i ředitel
Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík
a jedinečný projekt začal mít konkrétnější obrysy.
Slávkova původní myšlenka filmového festivalu se
významně rozšířila díky spontánně rozrůstajícímu se
kreativnímu týmu a dozrála až do dnešní podoby s názvem Prolínání 2014.
Letošní Prolínání je vytvořeno na 3 pilířích. První
se bude týkat transformace domovů sociální péče a návštěvníci se v ní mohou seznámit, kam směřuje vývoj
domovů, pozdravit se s jejich klienty a pracovníky
a díky instalaci retropokoje porovnat, jak se původní
ústavy v průběhu několika desetiletí významně změnily. Druhá sekce festivalu přinese další nové pocity
a emoce. Centrum Akropolis,
odborný partner projektu, v komorním sále Reduty připraví
program, ve kterém bude možné
vyzkoušet muzikoterapii, ukázku
terapie Snoezelen či malování
mandal. Ve Felixově sále jezuitské koleje bude zase možné
zhlédnout dokumenty i krátké
filmy, které se týkají života v „jejich, jiném“ světě. Jaké pocity
v něm asi panují? A za třetí, k tomu všemu
vznikl díky efektivní spolupráci doprovodný
program v podobě pěveckých a tanečních
vystoupení klientů domovů i neziskových
organizací regionu, který poběží na nádvoří jezuitské
koleje. Těšit se můžete i na módní přehlídku s překvapením. Na nádvoří Reduty vás pak přivítá jarmark
s ručními výrobky chráněných dílen. Zajímavostí bude
také fotografická výstava kampaně Jsem Tvůj soused
v režii Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, p. o., ve Fryštáku. Vyvrcholením programu
bude od 17 hod. koncert pražské populární skupiny
The Tap Tap na Masarykově náměstí s doprovodným
programem pro děti.
Odpovědnost pořadatele na sebe převzala nezisková organizace Auxima, která si vzala koordinaci
celé akce pod svá křídla. Festival Prolínání zaštítila
Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje,
místostarosta Stanislav Blaha za město Uherské Hradiště a svou záštitu udělilo také Staré Město a město
Kunovice. Bez finančních příspěvků sponzorů by se
podobná akce neobešla. Jména těch, díky kterým se
projekt realizuje, najdete na webové stránce www.festivalprolinani.cz.
Tvůrci zvou všechny citlivé lidi, kteří mají chuť se
obohatit o nové emoce, zážitky a příjemně se naladit na
léto, aby se přidali a přišli první ročník festivalu Prolínání 2014 podpořit.
Zuzana Vandame
OBSAH
4 McDonalď s CUP celostátní finále
5 Zprávy z města
39. MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÝ FESTIVAL
Burza poskytovatelů sociálních služeb
Top týden v Uherském Hradišti
6 Obrázky ze Slovácka
Slovácké muzeum otevírá brány nové
národopisné expozice
7 Sportovní servis
8 - 9 Kulturní servis
ÚVODNÍK
Dobrý den, milí čtenáři.
Právě skončil týden, který nás svými teplotami
asi zaskočil, protože na konec května byly přece
jenom poněkud nižší, než by se nám všem líbilo.
Lokální záplavy z přívalových dešťů se nám ale pro
tentokrát na Slovácku vyhnuly, a to je určitě malý
důvod ke spokojenosti… Pokud jste se zúčastnili
oslav 100. výročí založení Slováckého muzea, určitě
jste si odnesli krásný zážitek nejen z nově otevřené
stálé expozice, ale také z báječného dobového
průvodu. Zatímco expozici si budeme moci
prohlédnout ještě mnohokrát, dobový průvod
nám jednou provždy odešel a ti, kteří ho neviděli,
budou muset vzít za vděk jen fotodokumentaci
nebo televizním obrázkům v našem vysílání.
Musím vám říct, že to všem účastníkům moc
slušelo, tak si nenechejte ten zážitek ujít a najděte
si reportáž třeba na našem webu v archivu
pořadů (www.tvslovacko.cz). A ještě mám pro vás
jednu důležitou informaci. Už několik let jsme si
udělali vždycky velkou prázdninovou pauzu mezi
červnovým a zářijovým vydáním TVS plus. Letos to
bude trošku jinak. Protože jsme posunuli termín
hradišťského koncertu 15. ročníku CZ&SK HELLO
JAZZ WEEKENDU až do termínu LFŠ – ta bude
mimochodem už po čtyřicáté, tak vám přineseme
do schránek letní číslo především o těchto dvou
výjimečných akcích v pátek 18. července. Do té
doby se mějte skvěle a užívejte si začátek léta
dosytosti.
jd
Léto v barvách COLORLAK
Hezké počasí a rozkvetlá příroda nás lákají a zároveň inspirují k řadě domácích prací a změn. Velmi
častou změnou je malování interiéru a nátěry
dřevěných prvků na zahrádce a chalupě.
Není nic jednoduššího, než si splnit své barevné
sny s barvami od největšího českého výrobce
barev a laků firmy COLORLAK, a. s.
Široký výběr barev, laků a lazur za nejvýhodnější ceny v regionu Vám nabízí podniková
prodejna COLORLAK. Přijďte a nechte si poradit
přímo od výrobce. Proškolený personál naší podnikové prodejny Vám doporučí optimální řešení.
Máte možnost zde zakoupit také PROFI
OLEJOVOU LAZURU, kterou znáte i z TV. Jedná se
o jednovrstvou lazuru, která spojuje jedinečné
vlastnosti přírodních olejů a nejnovějších poznatků
v ochraně dřeva. Stačí jen jeden nátěr a máte na
dlouho vystaráno.
Pro ty náročnější z Vás jsme připraveni
namíchat odstín dle Vašich představ. V případě
vlastního designu je možno si vybrat z nabídky
několika tisíc barevných předloh a tento výrobek si
odnést ihned domů.
podniková prodejna COLORLAK
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
tel.: 572 527 424, 602 749 347
e-mail: [email protected]
www.colorlak.cz
Po - Pá 7:00 - 17:00 hodin
Do 30
.6. je pro
zákazn
íky přip
ravena
mimo
řádná
sleva
- 8%
z cen b
arev n
a dřev
o.
4
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
„Parkoviště krátkodobě poslouží Svátku fotbalu
Ve dnech 9. 6. 2014 v době od 9h – 18h a 10. 6. 2014 v době od 8h - 17h. bude pro běžný provoz uzavřeno malé parkoviště vedle sportovní haly (boční
vstup
od restaurace Krček) a parkoviště
před zimním stadionem v Uherském Hradišti. V uvedené době budou zmíněná parkoviště vyhrazena
účastníMc_Cup_2014_Inzerce_200x270_02.indd
1
5/23/14
1:11 PM
kům a hostům fotbalového turnaje McDonald´s Cup.“
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
HRADIŠTĚ OŽIJE EKOLOGICKÝM FESTIVALEM
Mezinárodní ekologický festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE oblékl již vloni nový kabát. Otevřel se více veřejnosti,
rozprostřel se do zahrad, na náměstí a nádvoří pod širým nebem a zařadil do programu více akcí pro děti. Ve stejně
příjemném duchu navázal i letos. Jeho zlatým jádrem nadále zůstává amatérská filmová a fotografická soutěž,
besedy, výstavy a zajímavá setkání. PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ PRO VEŘEJNOST se můžete zúčastnit
v pátek vpodvečer a v sobotu dopoledne ve velkém sále Reduty. Na projekci amatérských snímků plynule naváže
PREZENTACE MEZINÁRODNÍCH FILMOVÝCH SOUTĚŽÍ, která veřejnosti nabídne to nejlepší z festivalů
EKOFILM, ENVIROFILM a SONDRIO (sobota odpoledne a neděle dopoledne). Sobotní dopolední promítání
efektně prostřídá slavnostní zahájení XXXVI. ročníku fotografické soutěže v chodbě Reduty.
TSTTT NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Novinkou letošního ročníku je páteční festivalový program na Masarykově náměstí. Nejenže
bude vítaným oživením, ale poslouží též jako pozvánka na víkendové festivalové akce, kterých
bude opravdu hodně. V podvečerních hodinách se tu uskuteční dva žánrové koncerty.
Jako první představí svou AJFON TOUR vlídný písničkář Pavel Helan – zpěvák z Moravy,
který se do povědomí veřejnosti zapsal jako finalista soutěže ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT.
Na jeho vystoupení naváží svým koncertem světoznámí PLEASE THE TREES – svébytná alternativní rocková formace, držitelé výroční hudební ceny ANDĚL. Filmové skvosty předchozích
festivalových ročníků vám po skončení koncertu připomene působivá noční projekce nazvaná
ZE ZLATÉHO FONDU FILMŮ TSTTT.
VÝSTAVY, PROJEKCE, BESEDA A SEMINÁŘ
Mimo výstavu fotografické soutěže se už od čtvrtečního odpoledne můžete obdivovat fenomenální výstavě Václava Ulče nazvané
POSELSTVÍ VODY. Ve dnech pátek, sobota, neděle si na své přijdou
milovníci kaktusů – PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ pro ně bude
připravena v prostorách jezuitské koleje. Na sobotní dopoledne si pro
vás besedu MOJE KVĚTINOVÁ DOBRÁ JITRA v Redutě připravil
nejznámější český botanik RNDr. Václav Větvička. Odpoledne vás na
témže místě čeká seminář AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ.
5
Burza poskytovatelů
sociálních služeb
S nabídkou více než 30 registrovaných sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku
se dne 13. června se budou moci seznámit zájemci
na Masarykově náměstí při druhém ročníku Burzy
poskytovatelů sociálních služeb. Akce se uskuteční
od 10:00 do 15:00 hodin.
Veškeré nabídky služeb dostupných v Uherském
Hradišti a okolních obcích budou prezentovány na velkoplošných panelech. Některé sociální služby budou
představeny prostřednictvím prezentací a krátkých
videí. Během dne bude k dispozici rovněž mapový portál sociálních služeb a inovovaný elektronický katalog
sociálních služeb.
Svou činnost a výrobky svých klientů dále představí 12 poskytovatelů sociálních a navazujících služeb
a chráněných dílen v dřevěných stáncích. Výrobky
budou prodejné a výtěžek z prodeje poslouží pro rozvoj klientů jednotlivých zařízení. Součástí akce bude
také prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově
a sluchově postižené občany.
AKCE PRO CELOU RODINU
Na své si přijdou nejen děti. V jezuitské zahradě před obchodní akademií je pro ně po celou
sobotu připraven přírodovědný program SKAUTSKOU STEZKOU s řadou zajímavých her, soutěží a kvízů. Pořádnou porci adrenalinu do žil vám po poledni na Masarykově náměstí nalejí aktéři
dřevorubecké exhibice STIHL® TIMBERSPORTS® SHOW. Čekají vás sekery, ruční pily dlouhé
2 metry, motorové pily, řetězy řítící se rychlostí přes 200 kilometrů v hodině a silní chlapi v čele
s vicemistrem světa Martinem Komárkem. V zahradě společnosti REC Group ve Starém Městě
můžete v odpoledních hodinách navštívit atraktivní RETRO DEN, kde si zábavy užijí také rodiče.
Volnou vstupenku získáte v infostánku TSTTT na Masarykově náměstí a odvézt se sem můžete
nechat STEELINKOU. V neděli vás pak z centra města vyšleme do přírody – v parku Rochus
si pro vás připravili zábavný tematický program nazvaný NAUČNÉ ODPOLEDNE V PARKU
ROCHUS s ukázkami dravců.
Na všechen festivalový program (s výjimkou veletrhu MÁME RÁDI ZVÍŘATA) je pro veřejnost
VSTUP VOLNÝ. Podrobné termíny, časy a další zajímavosti najdete na www.tsttt.cz.
TOP týden v Uherském Hradišti
V rámci projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska připravilo už podruhé město Uherské Hradiště - jako Historické město 2011 - svůj TOP týden. Od 13. do 21. června mohou všichni zájemci nejenom důvěrněji poznat pamětihodnosti a zajímavosti města a okolí
nebo nasát atmosféru jeho četných akcí, ale zároveň se i zapojit do soutěže o hodnotné ceny.
Naše město letos nabízí třeba na účast na festivalu Týká se to také tebe a Kunovské léto nebo
akce spojené s Mezinárodním dnem archivů a Hradišťským sluníčkem. Návštěvníky určitě přiláká
i komentovaná prohlídka zbrusu nové expozice Slovácko, která vznikla při příležitosti 100. výročí
založení Slováckého muzea, nebo představení „oživené“ virtuální prohlídky podoby města z roku
1670, která je součástí Expozice dějin města Uherské Hradiště.
Program TOP týdnu obohatí opět i originální prohlídky města s populární historičkou
PhDr. Blankou Rašticovou. Za památkami a historií královského města provede účastníky v sobotu 14. června, Tajuplné Hradiště jim přiblíží ve čtvrtek 5. a 19. června a v úterý 17. a 24. června.
Protože večerní prohlídky jsou omezeny prostorovými možnostmi objektů, účast na Tajuplném Hradišti bude možná jenom na základě osobní, písemné nebo telefonické rezervace
v Městském informačním centru ([email protected], 572 525 525). V jeho sídle v bývalé
jezuitské koleji (dnes Slováckém centru kultury a tradic) na Masarykově náměstí 21 obdrží všichni zájemci i brožuru s programem TOP týdne a Cestovní knížku, potřebnou pro soutěž, kterou
k projektu připravilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V případě, že „poutníci“ budou mít v knížce stvrzenou návštěvu aspoň pěti z nynějších devatenácti historických měst,
mají šanci získat poukaz na ubytování nebo zajímavou akci v některém z nich.
Městské informační centrum Uherské Hradiště a Odbor kultury a cestovního ruchu
„Přítomní se mohou aktivně zapojit do dílniček, jež
budou svou činností zaměřené na malé i velké účastníky, a za pomoci pracovníků sociální rehabilitace Ergo
Uherské Hradiště si mohou vyzkoušet výtvarnou techniku Enkaustiku či si vyrobit slušivý šperk z korálků,“
nastínila Jana Kozelková z Odboru sociálních služeb
a zdravotnictví Městského úřadu Uherské Hradiště.
Po slavnostním zahájení vystoupí uživatelé Domovů pro osoby se zdravotním postižením Velehrad
Vincentinum a Staré Město. Přítomní také mohou
zhlédnout módní přehlídku výrobků chráněné dílny
Lidumila. Součástí programu bude prostřednictvím pracovníků Poradenského centra pro sluchově
postižené Kroměříž seznámení se s historií znakového
jazyka pro neslyšící a jeho praktická ukázka. Dopolední kulturní program bude ukončen pěveckým
vystoupením pana Jiřího Kury.
„Celá aktivita se uskuteční v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
na Uherskohradišťsku, který město Uherské Hradiště
realizuje společně s Oblastní charitou Uherské Hradiště a o.p.s. Petrklíč od 1. května loňského roku. Cílem
projektu je aktualizovat a vyhodnotit Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2012 2014 a prostřednictvím metody komunitního plánování
vytvořit jeho podobu na období 2015 – 2017,“ informoval místostarosta města Uherské Hradiště Zdeněk
Procházka.
6
OBRÁZKY ZE SLOVÁCKA
Slovácké muzeum otevírá brány nové národopisné expozice
V rámci oslav 100. jubilea nadělilo Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti sobě i veřejnosti
novou stálou národopisnou expozici Slovácko. Pro
návštěvníky, kteří dobře znali tu původní, se tak
otevírá zajímavé srovnání.
Vraťme se tedy krátce do historie. Na začátku
sedmdesátých let se ve Slováckém muzeu napínaly
veškeré síly k realizaci záměru autorského kolektivu ve složení PhDr. Josef Beneš, CSc., univ. doc.
PhDr. Ludvík Kunz a prom hist. Josef Pešek představit bohatství lidového umění i zvykoslovného
materiálu z celého národopisného regionu Slovácko. Stejnojmenná expozice otevřená 29. září
1972 byla na svou dobu neobyčejně novátorská
až experimentální. Architektonické řešení Ing.
arch. Josefa Václavíčka ruku v ruce s výtvarným
řešením akad. malíře Josefa Flejšara využívalo
dosud v muzejní praxi neaplikovaných přístupů
a způsobů prezentace zvoleného tématu – mimo
jiné neobvyklým scénografickým zpracováním.
Pentlení, vonice, úvodní a koutní plachty.
Instalace nové stálé národopisné expozice Slovácko.
krojově rozmanitého regionu od horských oblastí
moravských Kopanic až po rovinné Podluží.
V druhé polovině expozice se vzájemně prolínají
okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu. Lidský život plynul od narození přes významný
přelomový okamžik, kterým byla a je svatba v kruhu výročních zvyků. Každoročně jej provázely masopustní obchůzky, velikonoční atributy, letniční
obyčeje, slavnosti dožínek i vinobraní až po hody.
Závěr obyčejového cyklu v období adventu charakterizovaly nejen obchůzky tajemných postav
Mikuláše a jeho družiny či lucií, ale znamenal především zamyšlení nad směřování lidského života,
který s ubývajícími slunečními paprsky krátícího
se dne směřoval ke konci. Celý život pak provázela
ČTENÁŘSKÁ ANKETA
„HÁDEJ SE SLOVÁCKÝM MUZEEM“
Otázka: Ve které obci při masopustu chodí babkovníci, bobkovníci? (na snímku č. 15 muž s červeným
šátkem na rameni a kolem pasu)
Deinstalace bývalé stálé národopisné expozice Slovácko
v roce 2012.
Původní expozice sloužila veřejnosti neuvěřitelných 40 let. Od svého otevření v roce 1972
byla díky propracovanému obsahu, citlivému
výtvarnému konceptu a nadčasovému výstavářskému pojetí stále atraktivní. Postupné fyzické
dožívání výstavního fundusu, od audiovizuální
techniky přes elektroinstalace až po výstavní mobiliář, přinutilo vedení muzea k rozhodnutí pustit
se do budování expozice nové. Po letech příprav
došlo 1. července 2012 k definitivnímu uzavření
a následnému zrušení původní expozice.
Po bezmála dvou letech otevírá své brány
návštěvníkům výstava s obdobnou obsahovou
náplní, avšak ve zcela novém architektonickém
řešení. Obsahově je expozice členěna do několika
okruhů, které jsou vzájemně propojené a navazují
na sebe. Návštěvník se tak seznámí se způsobem
života lidí na Slovácku prostřednictvím dokladů
zemědělského hospodaření, bydlení, připomene si
dochované i zaniklé rukodělné techniky. Stěžejní
část expozice tvoří prezentace lidového oděvu
Cena pro 3 vylosované vítěze se správnou odpovědí: roční volná vstupenka na výstavy a jiné kulturní
akce pořádané Slováckým muzeem v roce 2014.
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
tvslovacko.cz do 21. 5. 2014.
Pravidla čtenářské ankety na: www.tvslovacko.cz
Výherci čtenářské ankety
HÁDEJ SE SLOVÁCKÝM MUZEEM
z dubnového čísla magazínu TVS Plus:
Alena Poláchová, Na Baště, UH
Karel Kaňovský, Štěpnická, UH
MUDr. Drahomíra Machová, Mariánské nám. , UH
Správná odpověď z minulého čísla:
Nádvoří staré radnice.
zbožnost a lidová víra, se
všemi jejími projevy včetně
uctívání patronů chránících
úrodu, domácnost i řemeslníky a jejich práci.
Trojrozměrné předměty
v expozici doplňují multimediální prvky v podobě
animací vybraných dioramat, krátké filmy i možnost
prověřit své znalosti o životě
lidí na Slovácku v interaktivních testech. Elektronická
databáze nabízí návštěvníkům na 1 800 archivních
fotografií z dokumentace
Slováckého muzea, videozáznamů vybraných projevů
lidové kultury a audiosnímky dokumentující charakteristické hudební styly
i seskupení všech subregionů Slovácka. Současné
architektonické řešení vstupní části podle návrhu
Ing. arch. Michala Kutálka nepostrádá návaznost na lidovou kulturu. Inspirací pro vytvoření
lamelové parametrické struktury se staly lomené
vrapené rukávce ženského kroje. V tomto futuristicky pojatém prostoru se mohou návštěvníci
nechat vtáhnout do atmosféry dnešního Slovácka
prostřednictvím krátkého filmu Vítejte na
Slovácku. Interaktivní mapa Slovácka umožňuje podívat se na hranice i krátkou prezentaci
jednotlivých subregionů. Krátké slideshow přiblíží
v několika snímcích vybranou oblast Slovácka
včetně typického hudebního doprovodu podaného
vybranými interprety jednotlivých oblastí. Autoři
a realizátoři expozice pamatovali také na handicapované diváky. Pro nevidomé a slabozraké návštěvníky jsou v jednotlivých zastaveních připraveny věrné repliky sbírkových předmětů umístěných
ve výstavě opatřené popiskami v braillově písmu.
Cílem nové expozice je zaujmout současného náročného návštěvníka, přivést do muzea
a k zájmu o lidovou kulturu děti a mládež a starší
generaci přesvědčit, že národopisná tematika
se dá uchopit i novým neotřelým způsobem.
Během několika let práce využíval autorský tým ve
složení PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Romana Habartová, Mgr. Marta Kondrová, Mgr. Petr Číhal za
odborné spolupráce s PhDr. Ludmilou Tarcalovou
důvěrnou znalost sbírkového fondu Slováckého
muzea, stejně jako přehled o dochovaných projevech lidové kultury na celém území Slovácka. Při
instalaci pomáhali mimo odborných a externích
pracovníků muzea MgA. Petry Bitnerové a Mgr.
Gabriely Směřičkové také znalci způsobu oblékání
kroje v konkrétních lokalitách, aby byla v co
největší míře zaručena autenticita prezentovaných
krojových celků.
Zda se autorům expozice podařil záměr vybudovat moderními výstavními prostředky reprezentativní „výkladní skříň“ regionu Slovácko, která
bude vyhovovat potřebám současného návštěvníka, se můžete od 31. května 2014 přijít přesvědčit
do hlavní budovy Slováckého muzea ve Smetanových sadech. Budete srdečně vítáni!
Autor: Mgr. Marta Kondrová
3x foto: Ladislav Chvalkovský
SPORT
24hodinový program
Regionální televize TVS
SPORTOVNÍ SERVIS
TENIS
Kurty TK Uherské Hradiště
6/14/2014 08:00
TK Uherské Hradiště „B“-TC Staré Město „A“
III. třída sk. DA, smíšená družstva, dopělí
6/15/2014 08:00
TK Uherské Hradiště-TK SK Zlín
Junior Tour o pohár předsedy ČTS
Jihlava „B“
08:00
TK Uherské Hradiště „A“-TK Spartak
INLINE HOKEJ
6/15/2014
extraliga mužů
12:00
IHC Reflex UH- Mission Roller Brno
extraliga mužů
POŽÁRNÍ SPORT
6/15/2014 14:00
Velká cena OSH Uherské Hradiště - hř.
Vésky
6/28/2014
13:00
O pohár starosty OSH Uherské Hradiště
BADMINTON
Hala Sportcentrum Morava UH
6/7/2014
9:00
turnaj dětí
6/7/2014
12:00
turnaj
Dohraj 2014
Hala Kunovice
6/14/2014 9:00
turnaj
Himarex Badcup
Dan Bárta a Trio Roberta Balzara
Čerstvý držitel ceny Anděl se do Uherského Hradiště
vrací na LFŠ hned po roku. Jeho poslední účinkování na
CZ&SK HELLO JAZZ WEEKENDu se ale uskutečnilo už před
sedmi lety, v roce 2007. Nejen „filmofkáři“, ale i hradišťské
jazzové publikum se na jeho koncert těší už dnes!
Michal Motýľ TENTET (CZ&SK projekt)
Sestava Michal Motýľ Tentet vznikla v srpnu 2013,
aby nahrála debutové album Michala Motýľa - Sunflowers. Repertoár tenata tvoří originální skladby Michala
Motýľa, Matúša Jakabčica, Nikolaja Nikitina a Erika Rothensteina. Dechová sekce tenteta je netradičně složená
ze čtyř trombónů, jedné trubky a dvou saxofonů.
Součástí koncertů v Uh. Hradišti a na Jančovce bude
dokumentární výstava fotografií
„15 let letního jazzu na Slovácku“.
Doprovodné akce „open air“:
24. 7. Kyjov / Prolog k festivalu (regionální kapely)
24. 7. Napajedla / Two Towers Hulu Jazz
25. 7. Kyjov, Masarykovo nám. / Jazzová svačinka
(regionální kapely)
26. 7. Uh. Hradiště, Masarykovo nám. / Jazzová
snídaně, TT HULU JAZZ
00:03:00
Magazín Uherské Hradiště – premiéry ST, PÁ
00:30:00
Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ
00:40:00
Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ
00:50:00
Programová příloha – premiéra PO
00:55:00
Videotextové informace ZL, UH, UB
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
začátky vysílání v 19 / 23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00 Znělka
SLOVÁCKO
ZS Uherské Hradiště
6/14/2014 12:00
IHC Reflex UH- IHC Devils ZL
extraliga mužů
6/14/2014 15:00
IHC Reflex UH- IHC Night Birds
Přerov
Zahajovací koncert letošního festivalu se uskuteční jako součást 40. ročníku LFŠ v Uherském Hradišti.
Po letech prožitých s jazzem na nádvoří REDUTY se koncert přestěhuje na hlavní festivalovou scénu na Masarykovo
náměstí. Vstup bude tím pádem volný, ale kdo si budete chtít zajistit místo na sezení, budou k dispozici
místenky do sektoru pod jevištěm. V prodeji se objeví v polovině června v MIC a v prodejně RECORD. Festival
bude mít jako obyčejně dvě části, ta první se odehraje v Uherském Hradišti, ta druhá v jednom z nejintimnějších a nejpůvabnějších jazzových míst na Slovácku, na zahradě areálu Jančovka v Kyjově, který provozuje Jazz klub Kyjov.
A na co se můžete těšit?
Peter Lipa je dlouholetá stálice české a slovenské
jazzové scény. Jestliže dal o sobě českému publiku poprvé
významně vědět v prosinci roku 1968 vystoupení na
2. československém beatovém festivalu v Lucerně, tak
i po dlouhých 46 letech jsou jeho koncerty plné energie,
napětí a radosti… K Uherskému Hradišti ho poutá jednak
fakt, že se podílel na dramaturgii prvních ročníků našeho
festivalu, významným poutem je ale zcela jistě i publikum, které jemu a jeho hudbě velmi dobře rozumí.
ZLÍNSKÝ KRAJ
SOFTBAL
Kunovská mlatevňa
6/21/2014 Snails Kunovice -Čechie
Extraliga žen
6/1/2014
Snails Kunovice -Joudrs
Extraliga žen
6/28/2014 Snails Kunovice -PV Praha
2. liga mužů
6/29/2014 Snails Kunovice - Pardubice
2. liga mužů
15. CZ-SK HELLO JAZZ WEEKEND 2014, 25. – 26. července
PETER LIPA BAND
začátky vysílání v 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00 Znělka
Divize A, smíšená družstva, dospělí
CZ&SK + REGIONY
ATLETIKA
Městský sportovní areál Uherské Hradiště
6/10/2014 08:00
přebor družstev, mladší žactvo, krajský přebor
6/10/2014 08:00
Sportovní hry dětí z MŠ
6/20/2014 08:00
Sportovní hry žactva základních škol
6/21/2014
00:03:00
Magazín Hodonín – premiéry ÚT, PÁ
00:19:00
Kyjovský týdeník – premiéry ÚT, PÁ
00:35:00
Veselský týdeník – premiéra ST
00:52:00
Programová příloha – premiéra PO
00:57:00
Videotextové informace KY, HO, VM
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
začátky vysílání v 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00
Znělka
00:03:00
CZ&SK magazín - premiéra ST
00:30:00
Regiony - premiéra ČT
00:45:00
Živá panorama
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
začátky vysílání v 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod.
čas vys. název pořadu
00:00:00 Znělka
JIŽNÍ MORAVA
FOTBAL
Na rybníčku Staré Město
8.6.2014
16:30
Staré Město- 1.FC Slovácko „C“
OP muži
Hřiště Jarošov
6/15/2014 16:30
Jarošov-Bánov
OP muži
22.6.2014 16:30
Jarošov-Hluk „B“
OP muži
Hřiště Sady
7.6.2014
16:30
Mařatice-Jarošov
OP muži
15.6.2014 16:30
1.FC Slovácko „C“-Hluk „B“
OP muži
22.6.2014 16:30
1.FC Slovácko „C“-Slavkov
OP muži
Na Bělince Kunovice
6/8/2014
10:15
1.FC Slovácko „B“-Uničov
MSFL muži
6/15/2014 10:15
Kunovice-Strání
1.B sk. C
00:03:00
DENÍK - premiéry ÚT - SO
00: 15:00 Brněnské oko - premiéra ČT
00:37:00
Hradišťský Sport – premiéra PO
00:53:00
Programová příloha – premiéra PO
00:58:00
Videotextové informace BM
00:59:00
vysílací schéma uvidíte v TVS
Možnosti příjmu:
• kabelové rozvody • IP TV • satelit • pozemní digitální vysílání
ONLINE na www.tvslovacko.cz
NOVĚ
MULTIPLEX 4 - kanál 42
volně dostupné na
pozemní digitální vysílání
TVS
I NA SATELITU
V PROGRAMU REGIONÁLNÍ TELEVIZE CZ
DENÍKY o délce 15 minut můžete zhlédnout
v 6 vysílacích vstupech denně premiéra - 18:00
reprízy - 22:00, 02:00, 06:00, 10:00, 14:00
S plus • Vydává: J. D. Production, s.r.o. • Evidenční číslo: MK ČR E 16466 • Adresa redakce: Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO: 25592939, tel./fax: 572 554 849, e-mail: [email protected]
tvslovacko.cz • Tisk: Agentura NP Staré Město • Grafická příprava: JOKER, spol. s r.o.,
Masarykovo nám. 35, 686 01 Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155
8
KULTURNÍ SERVIS
Městská kina Uherské Hradiště
náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
tel. 576 514 200 | pokladna 602 616 113
[email protected]
červen 2014
27. 6. 20.00 HUDBA V ATRIU - DJ‘S PARTY:
DJ Przema, DJ Fry 83 Zdarma!
20. 7. 20.00 MONTY PYTHON ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ)
R = režie | není-li uvedeno jinak, je film mládeži přístupný | 15 let = od 15 let | T = titulky
X-Men: Budoucí minulost [3D]
po 23. 6. 17.30 hod.
R: BRYAN SINGER / USA 2014 / 120´ / 12 let /
3D-Cinema / 140 Kč
Transformers: Zánik [3D]
čt 26. 6. 18.00, pá 27. 6. 17.30, so 28. 6. 17.00,
po 30. 6. 17.30 hod.
R: MICHAEL BAY / USA, Čína 2014 / 140´ /
3D-Cinema / 150 Kč
čt 26. 6. 20.30 hod.
Jak vycvičit draka 2 [3D]
Transformers: Zánik [2D]
čt 19. 6. 18.00, pá 20. 6. 16.30, so 21. 6. 16.30, ne 22. 6. 15.30,
st 25. 6. 15.30 hod.
ne 29. 6. 17.30 hod.
pá 6. 6. 20.00, so 7.6. 19.30, ne 8. 6. 19.30 hod.
R: OLIVIER DAHAN / Francie, USA 2014 /
103´ / T / 100 Kč
R: J. HŘEBEJK / ČR 2014 / 77´ / 12 let / 110 Kč
Godzilla [3D]
Rio 2 [2D] (s vízem do kina) best of...
Hvězdy nám nepřály
po 16. 6. 17.30 hod.
R: DEAN DEBLOIS / USA 2014 / 105´ / 3D-Cinema / 140 Kč; děti do 15 let 120 Kč
FILMOVÉ PREMIÉRY
Zakázané uvolnění
T / 120 Kč
pá 27. 6. 15.00 hod.
so 7. 6. 17.00, út 10. 6. 17.30, st 11. 6. 17.30, st 18. 6. 17.00,
út 24. 6. 20.00 hod.
R: GARETH EDWARDS / USA 2014 / 119´ / 12
let / T / 3D-Cinema / 120 Kč
R: CARLOS SALDANHA / USA 2014 / 101´ /
s vízem 60 Kč; bez 100 Kč
R: JOSH BOONE / USA 2014 / 125´ / 12 let /
T / 120 Kč
Zloba - Královna černé magie [3D]
Vlk z Wall Street
út 17. 6. 17.30 hod.
so 28. 6. 20.00 hod.
Na hraně zítřka [3D]
R: ROBERT STROMBERG / USA 2014 / 97´ /
3D-Cinema / 175 Kč; děti do 15 let 145 Kč
R: MARTIN SCORSESE / USA 2013 / 179´ /
15 let / T / 90 Kč
Babovřesky 2
Na hraně zítřka [2D]
Koncert Berlínské filharmonie
s Danielem Barenboimem
[přímý přenos]
po 16. 6. 20.00 hod.
st 18. 6. 19.30 hod.
12 let / T / 100 Kč
Německo 2014 / délka: 120 min. / vstupné:
200 Kč (v ceně občerstvení v přestávce)
so 7. 6. 21.00, ne 8. 6. 17.00, po 9. 6. 17.00 hod.
R: DOUG LIMAN / USA 2014 / 114´ / 12 let /
T / 3D-Cinema / 130 Kč
Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana [2D]
R: ROB MINKOFF / USA 2014 / 92´ / 80 Kč
út 10. 6. 15.00, čt 12. 6. 20.30 hod.
R: FELIX HERNGREN / Švédsko 2013 / 114´ /
12 let / titulky / 110 Kč
Bony a klid 2
út 10. 6. 20.00 hod.
R: VÍT OLMER / ČR 2014 / 90´ / 12 let / 110 Kč
Všechny cesty vedou do hrobu
čt 12. 6. 18.15, pá 13. 6. 20.00, so 14. 6. 17.30, ne 15. 6. 17.30,
po 23. 6. 20.00, pá 27. 6. 20.30 hod.
R: SETH MACFARLANE / USA 2014 / 116´ /
15 let / T / 120 Kč
Grace, kněžna monacká
pá 13. 6. 17.30, so 14. 6. 20.00, ne 15. 6. 20.00, ne 22. 6. 20.00,
Jak vycvičit draka 2 [2D]
pá 20. 6. 18.30, so 21. 6. 18.30, út 24. 6. 17.30 hod.
125 Kč; děti do 15 let 100 Kč
Všiváci
R: ROMAN KAŠPAROVSKÝ / ČR 2014 / 98´ / 12
let / 110 Kč
Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel
Sir Simon Rattle s taktovkou před orchestrem
a Danielem Barenboimem u piana představí
Nezodpovězenou otázku Charlese Ivese, Metamorfózy pro 23 sólových smyčcových nástrojů
od Richarda Strausse a Brahmsův Klavírní
koncert č.1 v d moll, ve kterém vystoupí skvělý
Daniel Barenboim. www.prenosydokin.cz
best of 1/2 2014
ne 29. 6. 20.00 hod.
čt 19. 6. 20.00, pá 20. 6. 20.30, so 21. 6. 20.30, ne 22. 6. 17.30,
st 25. 6. 17.30 hod.
po 9. 6. 19.30 hod.
best of 1/2 2014
R: ZDENĚK TROŠKA / ČR 2014 / 110´ / 80 Kč
10 pravidel jak sbalit holku best of...
po 30. 6. 20.00 hod.
R: KAREL JANÁK / ČR 2014 / 105´ / 80 Kč
90‘ / 12 let / 100 Kč
Celý program (včetně Bijásku, ARTu,
Zlatého fondu, Bia Senior a Letního
kina) najdete na www.mkuh.cz
9
 SLOVÁCKÉ DIVADLO
 SLOVÁCKÉ MUZEUM
MALÝ SÁL
6. 6. v 19:00
HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
VE SMETANOVÝCH SADECH
JOSEF KIESEWETTER / ZAHRADA
SNĚNÍ
CIKÁNI JDOU DO NEBE
7. 6. v 19:00
UTÍKEJ, NITUŠKO!
8. 6. v 19:00
DEŠTIVÉ DNY - Divadlo Ungelt
11. 6. v 10:00
JAK NEUVAŘIT HLAVU NAMĚKKO
11. 6. v 19:00
LETNÍ JÍZDA S HARAFICOU
12. 6. v 19:00
UTÍKEJ, NITUŠKO!
13. 6. v 19:00
1+2=6 (JEDEN A DVĚ JE ŠEST)
14. 6. v 19:00
UTÍKEJ, NITUŠKO!
16. 6. v 10:00
NÁJEMNÍCI
18. 6. v 10:00
JAK NEUVAŘIT HLAVU NAMĚKKO DERNIÉRA
19. 6. v 10:00
NOVÁ NÁRODOPISNÁ EXPOZICE
SLOVÁCKO
Otevřena od 31. května 2014
Seznamuje se způsobem života lidí na
Slovácku. Zajímavým architektonickým
řešením i technickým vybavením, jež
odpovídá potřebám současného návštěvníka,
přibližuje zaměstnání, bydlení, původní
rukodělné techniky, lidový oděv, obřady
i zvyky rodinného a výročně obyčejového
cyklu. Trojrozměrné předměty v expozici
doplňují multimediální prvky v podobě
animací vybraných dioramat, krátké filmy
i možnost prověřit své znalosti o životě
lidí na Slovácku v interaktivních testech.
Elektronická
databáze nabízí
návštěvníkům
na 1 800
archivních
fotografií
z dokumentace
Slováckého
muzea,
videozáznamů
vybraných
projevů
lidové kultury
a audiosnímky
dokumentující
charakteristické hudební styly i seskupení
všech subregionů Slovácka.
CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY
BOTY - VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
Ve čtvrtek 19. června 2014 v 17.00 hodin
se uskuteční
19. 6. v 19:00
PRVNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
NOVÉ NÁRODOPISNÉ EXPOZICE
SLOVÁCKO.
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
20. 6. v 10:00
CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY
BOTY - PŘEDPREMIÉRA
VELKÝ SÁL
21. 6. v 19:00
Výstava připravená k letošnímu jubileu muzea
představuje návštěvníkům nejen nejstarší
sbírky z oboru národopisu, archeologie,
historie a umění, ale poskytuje také průřez
současným sbírkovým fondem, včetně
řady unikátních předmětů. V rámci volného
cyklu budou rovněž krátkodobě vystaveny
předměty, kterým svědčí jen prostory
depozitářů, jako např. ceroplastiky, vzácné
rytiny, kancionály z 18. století či prvotisk Bible
české z roku 1488.
Výstava potrvá do 14. září 2014.
Doprovodný program
pro mateřské školy, mladší žáky ZŠ a starší
žáky ZŠ
CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY
BOTY - PREMIÉRA
23. 6. v 19:00
CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY
BOTY
24. 6. v 10:00
CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY
BOTY
26. 6. v 19:00
CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY BOTY
 FINÁLNÍ SMRŠŤ
24. 6. v 19:00
NÁJEMNÍCI
25. 6. v 19:00
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
- DERNIÉRA
27. 6. v 19:00
LUCERNA
28. 6. v 19:00
DONAHA
29. 6. v 19:00
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ
STŘEŠE
30. 6. v 19:00
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
JSME TU S VÁMI 100 LET
POKLADY SLOVÁCKÉHO MUZEA
Slovácká muzeum v Uherském Hradišti
skrývá ve svých depozitářích spousty
historických, archeologických, etnografických
a uměleckých pokladů, které nám zanechali
naši předkové. Kladli jste si někdy otázku,
kdo nebo co je na obraze, na který se díváte?
Jak stará je kniha v regále? Kdo vlastnil meč
visící na zdi? Děti a žáci budou mít možnost
prohlédnout si nejvzácnější sbírkové
předměty jednotlivých oddělení a poodhalit
jejich příběh. Čas: 60–90 min
Informace, objednávky – Mgr. Eliška
Kohelová, e-mail: [email protected]
slovackemuzeum.cz, mobil: 734282498
Nejpřirozenějším
projevem
Kiesewetterova
výtvarného naturelu
je kresba. Je nedílnou
součástí i většiny
jeho obrazů. Do
obrazů a kreseb promítá své pocity, sny,
iluze, příběhy, idylické krajiny, často vychází
z literární myšlenky.
Výstava potrvá do 13. července 2014.
 GALERIE SLOVÁCKÉHO
MUZEA
PŘÍZEMNÍ SÁL
BOŽENA NĚMCOVÁ: BABIČKA / KNIHY
A ILUSTRACE
Výstava inspirovaná půvabnou povídkou
Babička byla připravena k 160. výročí vzniku
rukopisu.
Výstava potrvá do 29. června 2014.
V sobotu 21. června 2014 v 14 hodin se
uskuteční KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY „Božena Němcová: Babička /
knihy a ilustrace“, provází kurátorka výstavy
Mgr. Marie Martykánová.
VELKÝ A MALÝ SÁL
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Výtvarný obor Základní umělecké školy
Uherské Hradiště představuje rozsáhlou
přehlídku prací na téma, které dává
příležitost k mimořádně bohatému
zpracování v pomyslném podtitulu Hry,
hračky a hlavolamy.
Výstava potrvá do 29. června 2014.
ONDŘEJSKÝ SÁL
leteckého muzea zemědělský letoun Z-37
Čmelák. Poslední dva roky však prochází
renovací, a tak si historii vzniku a výroby
„nebeského traktoru“ mohou návštěvníci
připomenout výstavou pod širým nebem.
Výstava bude zpřístupněna od 16. června 2014.
SPADLY Z NEBE. FRAGMENTY
LETOUNŮ SESTŘELENÝCH NAD
SLOVÁCKEM V ROCE 1944
Výstava prezentuje alespoň část toho, co
se podařilo zachránit z letounů, které byly
sestřeleny nad tímto regionem přesně před
70 lety. Součástí výstavy budou také příběhy
letců a jejich osobní věci.
Výstava potrvá do 31. října 2014.
 MUZEUM LIDOVÝCH
PÁLENIC VLČNOV
VLČNOV, STODOLA PAMÁTKOVÉHO
OBJEKTU ČP. 65.
Otevírací doba: červen: pondělí–pátek 9.00–
17.00 hodin (po předchozím objednání),
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez
nutnosti předchozího objednání).
 SOUBOR LIDOVÝCH
STAVEB – TOPOLNÁ Č. P. 90 A 93
STÁLÁ EXPOZICE LIDOVÉHO BYDLENÍ
A KOVÁŘSTVÍ NA SLOVÁCKU
Zemědělské usedlosti, památky lidového
stavitelství přibližují obydlí s patrovou
komorou, expozicí rybářství a praní prádla,
v traktu dvora jsou chlévy a další stavby
– stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín,
vahadlová a roubená studna, polní kříž.
Topolná, nad kostelem, celoročně pro
předem objednané skupiny (tel.: A. Knot,
+420 572 508 247).
UMĚNÍ JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
 KULTURNÍ AKCE
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika
z 19. a 20. století.
(J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda, S.
Lolek, J. Heřman, V. Vaculka, I. Vaculková ad.)
ORIGINÁLNÍ PROHLÍDKY MĚSTA
S PhDr. BLANKOU RAŠTICOVOU
 PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY VE STARÉM MĚSTĚ
MULTIMEDIÁLNÍ EXPOZICE
O DĚJINÁCH VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–
17.00 hodin.
VAMPYRISMUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském
Hradišti s Moravským zemským muzeem
v Brně jsou v Památníku zrekonstruovány
nedávno objevené hroby „vampýrů“ ze
Starého Města a Modré u Velehradu.
 LETECKÉ MUZEUM
KUNOVICE
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout
vrtulník Mi-4 a dalších 24 letadel. Jsou
mezi nimi letouny vyráběné v kunovických
závodech, např. prototypy „čtyřsetdesítek“
nebo tři verze slavného Delfína. Zajímavostí
je nedokončený letoun XL-610, který nabízí
doslova pohled pod kapotu stroje.
NEBESKÝ TRAKTOR. LETOUN Z-37
ČMELÁK
Od roku 1984 je jedním z exponátů
V rámci projektu Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska se uskuteční
pět komentovaných prohlídek města. Z toho
budou čtyři noční prohlídky s názvem
Tajuplné Hradiště, které se uskuteční vždy
od 20.00 hodin. Účast na prohlídce je možná
pouze na základě předchozí rezervace
v MIC Uherské Hradiště. Sraz účastníků na
Mariánském náměstí u mariánského sloupu.
Jedna denní prohlídka pod názvem
Za památkami a historií královského
města se uskuteční v sobotu 14. června
od 15.00 hodin. Sraz účastníků u kaple
sv. Šebestiána na Palackého náměstí.
Bližší informace na www.slovackemuzeum.cz.
VINOHRADNICKÉ STAVBY NA MORAVĚ
Další ze série přednášek, které pořádá
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
a společnost Park Rochus, o.p.s. Přednášet
bude odborná pracovnice Národního
památkového ústavu v Brně PhDr. Jitka
Matuszková, Dr., která seznámí návštěvníky
s jednotlivými typy vinohradnických staveb
na Moravě, jejich výzkumem, způsobem
ochrany a s příklady obnovy vybraných
památkově chráněných objektů.
Přednáškové centrum Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, Štefánikova 1285, čtvrtek
19. června 2014, v 17.00 hodin, vstup volný.
Chcete si přivydělat nebo hledáte
brigádníky? Nová služba přijde vhod!
S novinkou v podobě inzerce volných
pracovních míst se mohou od 1. května 2014
setkat návštěvníci webových stránek projektu
Slaďování na Kunovicku www.sladovani-kunovice.cz. Spuštěním této služby jsme zareagovali jednak na zájem některých zaměstnavatelů regionu o sezónní pracovní sílu a stejně
tak na zájem zejména rodičů na rodičovské
dovolené. Někteří by v tomto období přivítali
možnost přivýdělku, jiní vzhledem k povaze
jejich profese potřebují zůstat v kontaktu
s pracovním prostředím a někteří jednoduše
chtějí zpestřit čas péče o své ratolesti jinou, ale
přitom prospěšnou činností.
Rozhodujícím aspektem pro umístění
nabídky pracovní pozice na webové stránky
je charakter pracovního místa jako takového. Jelikož v projektu usilujeme o sladění
rodinného a pracovního života, umístěny zde
budou pouze nabídky alternativních forem
práce. Všichni, kteří mají zájem o práci, ale
z jakéhokoli důvodu nemohou pracovat na
plný úvazek, tak na našich stránkách naleznou
nabídku zkrácených pracovních úvazků, krátkodobých přivýdělků, brigád, práce z domu či
míst s flexibilní pracovní dobou. Za zveřejnění
inzerátu zaměstnavatelé nezaplatí ani korunu,
služba bude poskytována zcela zdarma. Nabíd-
ky sem mohou vkládat všichni zaměstnavatelé
regionu, přehled veškerých nabízených míst
bude přístupný všem návštěvníkům webu.
Podrobné informace o způsobu a podmínkách
uveřejnění inzerátu naleznou zájemci na výše
zmíněných webových stránkách.
Při setkáních se zaměstnavateli i rodiči na
rodičovské dovolené jsme zájem o takovouto
službu zaznamenali na obou stranách. Věříme
tak, že tímto krokem přispějeme k jejich
praktickému propojení. Navštivte tedy naše
webové stránky www.sladovani-kunovice.cz
a najděte, co hledáte!
Projekt Slaďování na Kunovicku je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Autor: Eva Vaculíková
Komerční prezentace
Proč společnosti ČSOB a Kofola využívají
flexibilní formy práce?
Zvýšit procento lidí využívajících flexibilní formy práce je cílem mezinárodního projektu FIT FOR FLEXI. Ve čtvrtek 19. června se v prostorách Podnikatelského inkubátoru Kunovice v rámci projektu Slaďování na Kunovicku
mohou zájemci zúčastnit workshopu s názvem Flexibilní úvazky ve Zlínském
kraji - utopie nebo budoucnost?, kde získají řadu cenných informací souvisejících s možnostmi flexibilních forem práce (legislativa, finance, ICT).
Příklady firem, institucí veřejné správy a neziskových organizací, ve
kterých již zaměstnanci využívají pružné pracovní doby či práci z domova,
mohou být inspirací pro zaměstnavatele. Liga flexibilních zaměstnavatelů,
která v rámci projektu vznikla, je otevřena všem, kteří přispívají k optimálnějšímu sladění práce a rodiny právě formou flexi úvazků.
O své zkušenosti se zaváděním flexibilních forem práce se podělí Petr
Skondrojanis z Flexibilni.cz, Jana Skalková z ČSOB, Bára Zárubová ze Spiralis
a další. Jak neodkládat povinnosti na později poradí Viktor Kustein z GrowJob
institute.
„Výhodou při hledání práce je znalost nástrojů a možností, které trh práce
nabízí. Lidé si na našich workshopech mohou sami vyzkoušet, jak pracovat
například v ‘cloudu‘, “ vysvětluje Zdenka Havrlíková, manažerka projektu.
Workshopy jsou pro registrované účastníky zdarma díky podpoře ESF a státního rozpočtu ČR.
Více informací hledejte na www.sladovani-kunovice.cz.
Osteoporóza - tichý zloděj kostí
MUDr. EVA DOKOUPILOVÁ
CENTRUM BIOLOGICKÉ LÉČBY
REVMATOLOGIE
Akreditované pracoviště MZ
DENZITOMETRIE vyšetření odvápnění kostí
Obchodní ulice , Uherské Hradiště
5. PATRO
REZIDENCE HRADEBNÍ
NAPROTI OC BILLA
OŠETŘUJEME PACIENTY S DIAGNÓZOU
REVMATOIDNÍ ARTRITIDA
(ZÁNĚTLIVÉ POSTIŽENÍ KLOUBŮ)
POSTIŽENÍ KLOUBŮ A PÁTEŘE U PSORIÁZY
www.revmauh.cz
www.medicalplus.cz
(LUPENKY)
tel.: 572 551 850
ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDA
(BECHTĚREVOVA NEMOC)
ARTRÓZA
(OPOTŘEBOVÁNÍ KLOUBŮ)
OSTEOPORÓZA
(ODVÁPNĚNÍ KOSTÍ)
JSME PRVNÍ A DOSUD
JEDINÁ LÉKARNA
V ČESKÉ REPUBLICE,
KTERÁ NABÍZÍ
LÉČIVÉ KONOPÍ
Obchodní ulice , Uherské Hradiště
PŘÍZEMÍ
REZIDENCE HRADEBNÍ
NAPROTI OC BILLA
www.lekarnahradebni.cz
Tel.: 572 541 200
ŠIROKÁ ŠKÁLA PRODUKTŮ
podrobná nabídka na www.lekarnahradebni.cz
nízké ceny
zákaznické slevové karty
přijímáme platební karty a dárkové poukazy Sodexho, Unišek, Cadhoc, Ticket
Mimořádně nízké ceny výrobků na léčbu kostí
a pohybového aparátu.
Běžná cena:
155,KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
vlastní laboratoř
počítačový program na podporu rozhodování při vhodnosti kombinace léků
bezplatné měření krevního tlaku
pro maximální pohodlí možnost objednávky léků předem telefonicky, dodávka do druhého dne
dovoz zdravotnických pomůcek i domů
+ DOBRÉ RADY + VLÍDNÉ SLOVO + MILÝ ÚSMĚV
Ucelený sortiment lékařské kosmetiky značek Bioderma, Vichy, Avene.
Akční cena
červen:
109,Váš první krok ke zdravým kostem.
Bezkonkurenční cena.

Podobné dokumenty

Říjnové číslo uherskohradišťského

Říjnové číslo uherskohradišťského strany, hnutí nebo koalice, které chceme dát svůj hlas a podpořit ji v krajských volbách. Na zvolené kandidátce můžeme, ale také nemusíme zaškrtnout nanejvýš čtyři jména osob, ke kterým máme důvěru...

Více

Kalendář pro rok 2015

Kalendář pro rok 2015 Starosta mob.: 724 162 276 Pohostinství na Lidovém domě Hroznová Lhota 169 vývařovna mob. 731 494 125 Knihovna, Hroznová Lhota 169

Více

Letní filmová škola - Asociace českých filmových klubů

Letní filmová škola - Asociace českých filmových klubů že se odehrává na půdě našeho města. Dá se říci, že na několik letních dní udává LFŠ tempo života v Uherském Hradišti, otevírá prostor pro setkání příznivců kvalitních filmů i zajímavých hostů z Če...

Více