V II-2 širší vztahy

Komentáře

Transkript

V II-2 širší vztahy
ZEMN˝ PL`N NOOVICE
I
I
.
B.
2
.
V KRES I
R ˝CHVZ
T
AH
LEGENDA PODTISKU:
AUTOMOBILKA HYUNDAI MOTOR
dle
LEGENDA IR˝CH VZTAH P:
katastrÆln hranice obce Noovice
DLEIT Z`MRY Z ZEMN˝HO PL`NU NOOVICE
nÆkladovØ nÆdra a zastÆvka Noovice
mimoœrovovÆ kłiovatka
S
Z
V
J
ZEMN˝ PL`N NOOVICE
N`ZEV ZAK`ZKY:
STUPE / ¨`ST DOKUMENTACE:
¨.VKR.
II. ODVODNN˝ ZEMN˝HO PL`NU
N`ZEV VKRESU:
VKRES IR˝CH VZTAH
OBJEDNATEL:
OBEC NOOVICE
II.B.2.
M˝TKO
1:25000
PROJEKTANT:
DATUM
ING.ARCH.J.STAR,ING.ARCH.E.STAR`
1 / 2014

Podobné dokumenty

Koordinační výkres

Koordinační výkres Obecn œład Kłelov-Błuchotn, Marie MajerovØ 45/25, 783 36 Kłelov-Błuchotn, prostłednictvm kvalifikovanØ osoby ve smyslu § 24 odst. 3, psm. a) stavebnho zÆkona

Více

hlavni vykres

hlavni vykres PLOCHY DROBN VROBY A VROBN˝CH SLUEB

Více

zemnplĂn obce KOLOV`

zemnplĂn obce KOLOV` vmna stÆvajc stoÆrovØ TS OBEC II za kompaktn

Více

základní členění území

základní členění území POZN.: ¨˝SLA JEDNOTLIVCH PLOCH ODPOV˝DAJ˝ OZNA¨EN˝ DLE TEXTOV (VROKOV) ¨`STI ZEMN˝HO PL`NU I.A.

Více

Obsah

Obsah Stoly, police a podstavce k myčkám VSM, SMVD, SMLD, TSM, OS, PM, OP

Více

DOLN˝ PODLU˝

DOLN˝ PODLU˝ ZASTUPITELSTVO OBCE DOLN˝ PODLU˝

Více