Zpravodaj obce Tisá č. 4/2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj obce Tisá č. 4/2015
O B C E
T I S Á
2 1 . R O ČNÍK • 4 . ČÍ S L O • 2 0 . 8 . 2 0 1 5 • ZDA R MA
Hasiči zasahovali
ve skalách
The Boom v Tisé
3
2
Pod hladinou
6
Příběh statečnosti a vůle
10
12
SVS zrekonstruuje vodovod v Antonínově
Tisá – Severočeská vodárenská společnost plánuje vystavět v Antonínově čerpací stanici odpadních vod, která bude
odvádět odpadní vody do stávající kanalizace zakončené rozšířenou čističkou v Tisé.
Výkon čerpací techniky je navržen 4-5 l/s,
což vyhovuje pro cílový stav 200 obyvatel.
Rekonstruovaný vodovodní řad bude i nadále sloužit k zásobování obyvatel pitnou
vodou.
S touto stavbou je úzce spojeno rozšíření
čističky odpadních vod v Tisé. Podle mluvčího SVS Jiřího Hladíka společnost navrhla
mechanicko-biologickou čističku v jednolinkovém provedení s využitím stávají-
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych Vám podal pár
informací. Na jiném místě informuji o finančním stavu obce za I. pololetí 2015. Tato suchá
čísla považuji však za velice důležitá, neboť
Vám sdělují kondici naší obce – kam až můžeme běžet, a jak rychle. Takže ani břemeno
velké investiční akce „Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ“, neboli zateplení
OÚ, nezpomalilo náš běh a nezkrátilo naše
každoroční cíle. Je to samozřejmě dáno
tím, že na tuto akci máme přislíbenu dotaci.
Prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí jsou vypláceny evropské dotace
cích objemů a dostavbou aktivační nádrže
a vertikální dosazovací nádrže. Zrekonstruovaná čistička by měla mít v budoucnu
kapacitu až 1250 ekvivalentních obyvatel,
tedy osob produkujících 150 litrů odpadní
vody za den.
Obec, která vlastní 0.81% ve společnosti
SVS, bude financovat 44% celkových realizačních nákladů rozšíření a to až do výše
4 140 000 Kč. Od roku 2014 proto vytváří
rezervu v částce 800 000 Kč ročně. SVS plánuje dokončit vodovod i rozšíření čističky
do konce roku 2016. „Celkové náklady sdělíme ve chvíli, až bude stavba vysoutěžená, a bude uzavřena smlouva o dílo. Doba
výstavby by neměla přesáhnout 8 měsíců.
Zkušební provoz potrvá 12 měsíců,“ řekl Jiří
Hladík.
Petr Bureš
z Fondu soudržnosti, operačním programem
„Životní prostředí“ až do výše 90 % uznatelných nákladů. Akce by měla být ukončena 31.
8. 2015 s celkovými náklady 5.239.940,76 Kč,
vč. DPH.
Další důležitou informací je postup, který
byl projednán s Policií ČR ohledně ochrany přírodní památky Tiské stěny. Byly určeny tři hlavní příčiny devastace skal: a) lezení
po mokrých skalách, b) táboření a rozdělávání ohňů pod skalami, c) pořádání kurzů přežití a podobných podnikatelských iniciativ,
které ve skalách povoleny nejsou. S Policií
ČR byl vypracován a dohodnut postup pro
rychlé zásahy v případech a) a b), postup pro
odhalování a zajištění viníků v případech b)
a c) a postup pro správní řízení s pořadateli
kurzů v případech c). Věřím, že činnost Poli-
cie, ve spolupráci s obcí Tisá a CHKO Labské
pískovce, přinese výsledky ještě v tomto roce
a naši hosté si konečně uvědomí, že na skalách v Tisé opravdu není „vše dovoleno“.
Nedá mi se závěrem nezmínit: Kotec
na odchycená zvířata je nainstalován! Znovu
tedy apeluji na všechny naše pejskaře: Dejte prosím svým psím kamarádům obojky se
známkami, případně na obojek napište ještě telefonní číslo. Nalezený pes bude umístěn do kotce a bude-li označen, ihned bude
majitel informován. Neoznačení psi budou
umístěni do kotce a transportováni do útulku
následující pracovní den.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
pěkné léto a konec prázdnin v naší obci, které
můžete završit na akcích z jiných stran Zpravodaje.
Jiří Jandásek
Současná čistička v Tisé.
Foto: autor
Informace z obce
Hospodaření za I. pololetí 2015 a porovnání s rokem 2014:
k 30. 6. 2015
k 30. 6. 2014
rozdíl
Příjmy
8 446 945,07
9 106 846,45
-659 901,14
z toho daňové příjmy
5 891 679,52
5 411 226,04
+480 453,48
+1 701 641,1
Výdaje
7 987 876,27
6 286 233,32
Saldo rozpočtu
+459 068,80
+2 820 613,13
Stav na účtech
4 829 613,87
6 406 529,73
Meziroční rozdíl v příjmech je ovlivněn
především výpadkem tržeb za prodej pozemků, nárůst výdajů je ovlivněn platbami
za zateplení obecního úřadu. Přestože do-
-1 576 915,86
tace na zateplení nejsou ještě propláceny,
zůstává saldo rozpočtu kladné a rozdíl zůstatků na účtech odpovídá fakturám proplaceným na zateplení.
Kačák má nového majitele
Novými majiteli známé restaurace Kačák se stal Pavel Aksamit se svou přítelkyní
Radkou Wenclovou z Tisé. Ptáme se nového majitele na jeho motivy a budoucí záměry.
Jak dlouho bydlíš v Tisé a proč jsi se rozhodl vlastnit hospodu?
Do Tisé jsme se přestěhovali z pražského Braníka v srpnu loňského roku. Jinak
do Tisé jezdím přes 25 let do skal a na naši
oddílovou chatu Horolezeckého oddílu TJ
Lokomotiva Teplice. Restauraci Na Kačáku
znám tedy velmi dobře.
Proč? Ani nevím, nápad vznikl spontánně, poté co nám současný nájemce Jirka
Kotek řekl, že je hospoda na prodej. Podle
mě je to nejhezčí místo v Tisé, mám to tam
rád a jako investice to snad také nebude
tak špatné. Tak asi proto…
Čím by podle Tebe měl Kačák lákat
nové a udržet stávající hosty? Plánujete ještě nějaké změny po vybudování
podia a rozšíření kapacity k sezení?
Toto je otázka trochu na současného
provozovatele Kačáku Jirku Kotka. Myslím, že ten to vzal za správný konec a určitě ho budeme podporovat. Za sebe
mohu jen říct, že bych rád v tomto roce
trochu zútulnil vnitřek hospody a napojil
celý objekt na vlastní zdroj vody. Stávající
vodovod budovaný v akci „Z“ v 70. letech
je nevyhovující. Další výraznější změny
typu stavebních úprav v nejbližších letech
v plánu nemáme. Nejdříve musíme zjistit,
co vlastnictví Kačáku vlastně obnáší.
Vašek Fuchs
Hasiči zasahovali
v Rájeckých skalách
Tisá – V úterý 11. 8. zasahovalo
v Rájeckých skalách deset hasičských
jednotek mimo jiné z Tisé, Jílového, či
Proboštova. V podvečerních hodinách
se jim podařilo dostat pod kontrolu
rozsáhlý požár lesního porostu, který
podle předběžných informací způsobilo založení otevřeného ohně v prostoru mezi skalami. Podle tiskové zprávy
Hasičského záchranného sboru České
republiky hořelo na ploše dvou hektarů a zásah komplikoval nepřístupný terén. Hasiči místo zásahu rozdělili na tři
úseky a vodu dováželi kyvadlově.
Starosta obce Jiří Jandásek by chtěl poděkovat všem zasahujícím hasičům. Podle jeho názoru by žádné hašení požáru
nebylo nutné, kdyby všichni návštěvníci
skal včetně lezců a milovníků přírody dodržovali pokyny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Podle mluvčí Ústeckého kraje
Lucie Dosedělové je v období sucha zakázáno spalovat hořlavé látky na volném
prostranství a na místech se suchým porostem. V lesích a ve vzdálenosti menší
než 50 m od okraje lesa je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený
oheň a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty.
Petr Bureš
Výbor pro kulturu, sport a mládež Obce Tisá
pořádá v sobotu 24. října 2015
zájezd do Prahy na představení:
DIVADLO BROADWAY
MUZIKÁL MÝDLOVÝ PRINC
Odjezd od Obecního úřadu v Tisé ve 14.00 hod.
Předpokládaný návrat tamtéž kolem půlnoci.
Představení je od 19.00 hod.
Doprava autobusem je zdarma, účastník hradí pouze vstupné.
Závazné přihlášky a úhradu 450 Kč/osoba přijímá paní
A. Salabová tel.: 475 222 489, mob. tel.: 603 856 147.
2
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
3
Marketingová
akce O2 v Tisé
Dobrý den,
na základě dohody se starostou Vaší obce Tisá, bychom Vás rádi jménem společnosti
O2 oslovili se speciální - neveřejnou nabídkou našich telekomunikačních služeb.
Vysokorychlostní internet po pevné lince
• 100% spolehlivost bez ohledu na počasí a denní dobu užívání internetu
• 100 Kč měsíční úspora pro O2 mobilní zákazníky
• Bezdrátový WiFi modem
• Nonstop telefonní technická podpora zdarma
Unikátní O2TV
• Digitální TV s více než 100 kanály - vybíráte si sami
• Zpětné zhlédnutí až 30 hodin po odvysílání
• 100 hodin nahrávání jakýchkoli pořadů
• Videotéka s více než 1 000 filmy
• V ceně 4 mobilní přístupy ke sledování TV (počítač, tablet, mobil…)
• Exkluzivně Liga Mistrů, Premier League, Synot liga, Formule 1
Tisá byla jako jediná obec v okrese Ústí
nad Labem vybrána pro marketingový
projekt O2. Tento projekt je charakterizován neveřejnou zvýhodněnou nabídkou
služeb. S podrobnými informacemi přichází zástupce firmy za vámi domů, aby
vás v pohodlí vašeho domova a v čase,
který vám vyhovuje, seznámil s novými
možnostmi, které firma v obci nabízí.
Za tímto účelem navštěvuje v Tisé domácnosti a firmy. Pokud dáváte přednost
předem domluvené schůzce, lze si její
čas se zástupcem sjednat. Více informací včetně kontaktu na zástupce firmy O2
naleznete na vloženém letáku/vpravo
Dovolte našemu obchodnímu zástupci navštívit vás v následujících dnech v pohodlí
Vašeho domova. Naši specialisté Vám rádi služby společnosti O2 ukáží (na TV nebo
tabletu). Zároveň Vám představí speciální nabídku, která platí pouze pro Vaši obec –
sídelní část Tisá od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015. Obchodní zástupce se bude samozřejmě
identifikovat zaměstnaneckou kartou O2 a na požádání také občanským průkazem.
Pokud si přejete dohodnout konkrétní termín návštěvy, kontaktujte nás na telefonu
nebo mailu níže.
Produktový specialista pro Vaši lokalitu:
Mgr. Jiří Nežerný
tel. 604516005
email: [email protected]
Není kronikářka jako kronikářka
Koncem června, zcela náhodou, jsem narazila na internetu ve Zpravodaji z prosince
2014 na rozhovor s Drahomírou Žákovskou.
Po dobrém začátku jsem najednou s hrůzou
zjistila, jak pí. Žákovská jako kronikářka obce
Tisá zcela neomaleně lže a pomlouvá bývalou kronikářku p. Zdeňku Vaisovou, mou
maminku.
Podle kronikářky Žákovské: „P. Vaisová
učila v Tisé od mládí a byla tam snad i předsedkyní komunistické strany, ale to je jedno.
Po revoluci okamžitě prozřela. Následuje
pomlouvání zápisů pí. Vaisové do kroniky
– nemazala se s tím, chodila po hospodách
a psala, tam vás okradou, po mase lozí červi. Maminka nikdy nebyla v komunistické
straně a měla kvůli tomu potíže. V Tisé učila
krátce po škole, bydlela u příbuzných, dojížděla za ovdovělou maminkou do Prahy, vystřídala několik škol daleko od Tisé, vrátila se
až 5 let před důchodem v r. 1985. Dojížděla
z Ústí n. L., protože na ústecké škole ji šikanoval ředitel. Nikdy neměla v Tisé trvalý pobyt,
jen od 80. let chalupu. Kdy to všechno stihla
a z čeho že to prozřela? Kroniku začala psát
dlouho po revoluci. Dohledávala zpětně 10
předchozích let, kdy nikdo nepsal, podle no4
vin a vyprávění starousedlíků. Je autorkou
Kroniky obcí Tisé, Rájce a Ostrova od nejstarších dob, kterou má obec na webových
stránkách (Historie obce podle kapitol). Při
své skromnosti nepokládala za důležité prezentovat svoji osobu, jak je zvykem. Lidé
z Tisé i jinde kroniku bohatě využívají a pro
kronikáře je to nejlepší ocenění. Bohužel,
také zneužívají, protože při prezentaci neuvádějí pravou autorku a děkuje se úplně
jiným lidem. P. Vaisová kroniku sestavovala
podle doložených historických událostí, jezdila do Historického ústavu v Praze, hledala
v archivech, v jiných kronikách. Vtipná je
představa, jak ještě nenarozená a jako dítě
žijící přes půl republiky od Tisé leze po hospodách a sepisuje do kroniky ty nesmysly,
co uvádí pí. Žákovská, která navíc pomotala
historii více než 80 let starou se současností.
To chvála na bývalou kronikářku až tolik bolí,
že je potřeba lhát a urážet?
Znáte večerníček o Makové panence? Panenka chce radu od makovice. Ta se kolébá
ze strany na stranu, usypává mák a říká: „Jsem
stará moudrá makovice.“ Stačí vynechat pouze jediné slovo a vyleze vám z toho: Jsem stará makovice. To je ten podstatný rozdíl ve vy-
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
Vaše O2
jadřování mezi pí. Vaisovou a pí. Žákovskou.
V předchozí větě se mi také chtělo změnit význam vynecháním slova, ale nejsem jako pí.
Žákovská. Na autora rozhovoru Vaška Fuchse
mám dotaz, zda má moje 81letá maminka
denně kupovat všechny tiskoviny a rejdit
po internetu, aby o sobě našla pomlouvačný článek a stačila se na něj dotazovat do 30
dnů? Je snad vědma? Přestože se nenamáhal
něco si ověřovat, natož upozornit třetí stranu,
píše o korektnosti a ohání se kodexem Zpravodaje. Maminka není obyvatelkou obce,
nedostává Zpravodaj, a nechce internet! Kdy
skončila její práva na zachování cti a dobré
pověsti? Rozhodl to p. Fuchs nebo pí. Žákovská? I svoboda projevu má zákonem stanovené meze! A to tam, kde upíráte práva druhé
osobě! Pan Petr Bureš a Vašek Fuchs ze Zpravodaje mi nabídli, že mám možnost se vyjádřit k nepravdivým informacím, jak korektně
říkají těm lžím, ovšem mám na to1800 znaků
s mezerami, normostranu, atd. Maminka nelhala ani nepomlouvala, tak proč to neuvedou
na pravou míru autoři těch pomluv! Pokud
má někdo pochyby o paní Vaisové, přečtěte
si její Kroniku na stránkách obce nebo v IC. Je
to zajímavé a poetické čtení. Podívejte se až
pod poslední kapitolu. Teprve tam je autorka
uvedená a všimněte si, že pokud použila nějaký zdroj, vždy ho cituje, nelže a nepomlouPokračování na str. 5
Pokračování ze str. 4
vá bývalé kronikáře. A v tom je
ten nejpodstatnější rozdíl mezi
jmenovanými kronikářkami. Asi
by byla na místě obava, kdo je
další na řadě. Zpravodaj je založen jako příloha do kroniky, rozhovor přijde na internet a máte
tu špinavou nálepku na věčné
časy a otráví, co bylo hezké. Bude
to taky jedno? Na závěr se hodí
snad už jen vzkaz od bývalé kronikářky Zdeňky Vaisové zejména
paní Žákovské: Nevyrosteš, když
stolu uřízneš nohy. Neházej svoji
špínu po druhých, je věrná a vrátí se ti jako bumerang. Pamatuj,
že strom se pozná podle plodů,
pták podle zpěvu a člověk podle
řeči.
Vyjádření Redakční rady
Zpravodaje
Záležitost kolem rozhovoru s paní Žákovskou nás
velice mrzí a je nám líto,
že vyvolala u paní Vaisové
a paní Kopřivové tak negativní reakci. Zároveň bychom
ale rádi upozornili na skutečnost, že každý rozhovor je
autorizován. Odpovědnost
za jeho obsah tedy nese respondent nikoli redaktor.
Pravdivost vyjádření respondentů redaktoři nejsou povinni prověřovat a ani jim to
žádný zákon neukládá. Co se
postupu redaktorů v tomto případě týče, neshledala
na něm rada nic špatného
a nebyl v rozporu s Kodexem
Zpravodaje. Navíc si uvědomujeme, že redaktoři dělají
svou práci v době svého volna a bezplatně.
Aby v budoucnu k situacím podobným té kolem
článku Na slovo s kronikářkou nedocházelo, bude
redakce respondenty více
upozorňovat na možné dopady jejich vyjádření. Zároveň stále platí nabídka
na uveřejnění profilového
článku o kronikářce paní Vaisové.
Redakční rada
Bláha Pavel
Červinková Marcela
Kindlová Veronika
Jsem autorem zmiňovaného rozhovoru s paní Žákovskou, nikoliv článku. Rozdíl
mezi článkem a rozhovorem je
v tom, že za obsah článku jsem
plně odpovědný a všechna fakta či moje názory bych měl mít
podložené či ověřené. V případě rozhovoru (tento případ)
zveřejňuji názory respondenta,
proto je má role zcela odlišná –
za prvé otázky musím pokládat
nezaujatě či, chcete-li, korektně.
Nikoliv manipulativně či cíleně,
jak mi paní Kopřivová na diskusním fóru napsala. Za druhé
jsem povinen zachovat původní znění odpovědi tázaného
(pouze jazykové úpravy jsou
možné). Za třetí jsem povinen
nechat rozhovor autorizovat
ještě předtím, než bude zveřejněný. Všechny tyto věci jsem
dodržel.
Není možné a ani nejsem
povinen ověřit pravdivost
každé informace v rozhovorech, které pro Zpravodaj
dělám. Nicméně, ke zveřejnění nepravdivé informace
došlo. Paní Zdeňce Vaisové
se omlouvám. Paní Kopřivová dostala prostor se vyjádřit
ke zveřejněné informaci, což
udělala. Proto považuji celou
věc z pohledu Zpravodaje
za ukončenou.
Je tu však ještě jedna záležitost. Myslím si, že bychom
měli měřit stejným metrem.
Tímto vyzývám paní Kopřivovou k omluvě za její předchozí vulgární výpady směrem
k paní Žákovské. Nejlépe tam,
kde se takto vyjádřila.
Vašek Fuchs
Tisá, 4. srpna
Tímto děkuji starostovi p. Jiřímu Jandáskovi, který se jako
jediný okamžitě zachoval čestně.
“Záslužné práce kronikářky
paní Zdeňky Vaisové si obec
velice cení. Získávat informace o minulých dobách je velmi náročné a patří jí veliký dík
za pečlivost, s níž údaje o letech 1986–2000 získala a zaznamenala. “Kronika obcí Tisé,
Rájce a Ostrova od nejstarších
Za kronikářku Zdeňku Vaisovou její dcera Helena Kopřivová, obě celý život bez politické příslušnosti.
dob“, ve které vytvořila ucelený nástin vývoje obce v celé
její historii a která je zveřejněna na www stránkách obce, je
stále nenahraditelným zdrojem informací. Od jakýchkoliv
pomlouvačných a hanlivých
výroků vůči paní Vaisové se
obec distancuje.”
Libouchec obdrží 33 milionů korun
pokud CPI postaví Park Žďárek
Tisá – Zastupitelstvo obce Libouchec v květnu schválilo návrh
kompenzačních opatření od společnosti CPI Žďárek ve výši 33
milionů korun vyplacených v případě, že obec nebude aktivně vystupovat proti záměru společnosti. Firma CPI Žďárek má v úmyslu
postavit u Knínic a Žďárku areál o celkové ploše 190 000 m2 vhodný
pro logistiku, skladování, lehkou výrobu nebo administrativní zázemí. Řízení o povolení výjimky pro výstavbu parku podle zákona
o ochraně přírody a krajiny je na žádost investora v současné době
přerušeno do 31. 12. 2015 z důvodu vypracování aktualizace biologického hodnocení, které vyžaduje dlouhodobé sledování lokality.
Podle starosty Libouchce Jiřího Bolíka obec ve spolupráci s MAS
Labské skály pracuje na „Strategickém plánu obce“ na období let
2015-2022, který případné kompenzace zohlední. Marian Páleník
z obecně prospěšné společnosti Přátelé přírody, která je účastníkem výše zmíněného řízení, si myslí, že zastupitelstvo obce zaujalo přesně opačný postoj poté, co na podzim roku 2014 schválilo
rušení průmyslové zóny Žďárek. „Podle mne nemají zastupitelé
k takovému obratu mandát. Žádný z nich nekandidoval s programem prodat svou duši firmě CPI. O (ne)rušení „zóny“ Žďárek by
měli rozhodnout občané v obecním referendu,“ řekl Marian Páleník
pro Zpravodaj. Obec žádné místní referendum nechystá. „Výsledku
kompenzací pro obyvatele dočteného území předcházelo několikeré jednání, a to i za přítomnosti široké veřejnosti, zejména občanů
Knínic a Žďárku,“ řekl starosta Bolík.
Investor měl původně v plánu vybudovat zónu o rozměrech
535 330 m2, ale v březnu 2014 ohlásil zmenšení projektu. Původní
záměr byl tak rozdělen na jednotlivé etapy. Firma CPI Žďárek sděluje v tiskové zprávě, že projekt je nastaven všem zákonným ekologickým normám a nebude vytvářet žádné vedlejší produkty určené
k likvidaci. Podle Mariana Páleníka by byl ale zvláště jeho vliv na krajinný ráz brutální. V místě volné krajiny chce podle něj CPI postavit
12 plechových hal o celkové ploše 22 hektarů. Dalších 11 hektarů
luk má údajně nahradit beton a asfalt - tzv. „zpevněné plochy.“
Petr Bureš
Pole, které CPI může zastavět. Foto: autor
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
5
The Boom Beatles Revival Band
a Zoo2 U2 Revival 12. září v Tisé
Po dvouleté přestávce jsme se rozhodli zopakovat koncert dvou revival bandů. V září 2013 se společně
s ústeckými Beatles do Tisé „dovalili“
i pražští Rolling Stones. Vedle místních a ústeckých diváků se na tuto
akci přijelo podívat i pár sousedů
z Německa, což nás potěšilo. Dobrý
ohlas nás vedl k myšlence podobný
koncert zopakovat.
Spolu s ústeckými The Boom Beatles Revival Band, které v Tisé již není
třeba představovat, se tentokrát posuneme v čase o několik desetiletí
později a uvedeme jeden z předních
českých revivalů stále hrající irské kapely U2.
Neratovická kapela Zoo2 hraje
od roku 2012. Kapelu tvoří Jenda Sviták (zpěv, mimo jiné basák ústeckých
Hanuman), dále Silvestr Svoboda
(kytara, klávesy, zpěv), Šimon Hrábek (kytara, klávesy), Matouš Hrábek
(bicí), Milan Bušek (baskytara) a zvukař Jakub Lejsek (zvukař Zoo2). Za relativně krátkou dobu své existence
odehráli téměř 80 koncertů, některé z nich i na zahraničních podiích.
Tento rok si dokonce zahráli v rámci
doprovodného programu MS v ledním hokeji v Ostravě. Většina zvuků
je hrána živě (což vysvětluje i netradiční počet členů pro U2 revival),
samply používají jenom jako koření
a jen tam, kde to písničkám prospívá,
tedy nikoliv jako berličku. V repertoáru mají skladby z 12 alb U2 počínaje
rokem 1980 a konče rokem 2009. Vedle známých hitů jako „I Still Haven’t
Found What I’m Looking For“ nebo
„One“ jsou zařazeny i skladby pozdější jako „Staring at the sun.“„Beautiful
day“ nebo „Vertigo.“ Svoji kapelu sami
popisují slovy: „Hrajeme tělem i duší.“
Přijďte se sami přesvědčit v sobotu
12. září do Kulturního domu v Tisé.
Po osmé hodině večerní koncert zahájí ústečtí The Boom následovanými Zoo2. O dobrý zvuk se tentokrát
6
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
postará ústecký zvukař Míra Vaňkát.
Vstupné 120 Kč na osobu, děti do 15
let v doprovodu rodičů mají jako vždy
vstup zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Spolek Kultura
Tisá
Zdroj: Facebook ZOO2
Hermann Perthen
Před určitou dobou jsem čtenářům Zpravodaje slíbil přiblížit jim osudy osobností z Tisé z dob minulých, jež se nějakým
způsobem vepsaly do dějin obce. Začal jsem Juliusem Wendtem a nyní se budeme věnovat Hermannu Perthenovi.
s rodinou Hermann Perthen. Nízké stavení
posazené mírně nad silnicí se do dnešních
dnů až na úpravu fasády a střechy příliš
nezměnilo. Jenom mohutná lípa nalevo
od domů nad kamennou zídkou je už minulostí. Následkem silného větru dne 22.
prosince 1979 kmen praskl a v 11 hodin se
celý strom o výšce 25 m a průměru mohutného kmene 90 cm skácel.
Hermann Perthen narozený v roce 1876
byl nadaným řemeslníkem a tak trochu všeumělcem. Sám sebe označoval jako „umělecký malíř pokojů.“ Jeho specialitou byla
výmalba vnitřních prostor kostelů. Na půPokračování na str. 8
Až se jednou rozhodnete vydat po nedělním obědě s rodinou na vycházku po obci
Tisá, zvolte třeba směr vaší procházky
po takzvané „Promenádní cestě“. Začíná
poblíž památníku padlým z první světové
války, po vrstevnici vede pod skalní stěnu vypínající se nad obcí a dále až k cestě
směřující k „Turistické chatě.“ Je to příjemná procházka míjející několik bloků, jen se
někdy v minulosti zřítily ze skalní stěny nad
nimi. Cesta byla vybudována z prostředků
obce a znovu opravena po první světové
válce. Hermann Perthen se na této práci významně podílel. Záhy se cesta stala jakýmsi
„tiským korzem,“ na němž se ve sváteční
dny potkávali místní obyvatelé se svými
rodinami, aby tak navazovali v příjemném
prostředí nové známosti nebo se alespoň
pozdravili s ostatními výletníky.
Perthenovi byli poměrně rozvětvená
rodina. Robert Perthen vlastnil v Tisé dům
s číslem popisným 1 na území bývalé osady
Šenštejn u cesty vedoucí k rybníku Cihlák.
V domě bývalé hájovny stojící na území
zvaném „Hof“ „Dvůr“ provozoval restauraci
a rodinnou zotavovnu. Mimo této činnosti
vlastnil instituci pohřební služby pro Tisou
a okolí. Zde s ním bydlel i Rudolf Perthen,
malorolník. V domě s číslem 350 provozoval
Josef Perthen trafiku a Max Perthen byl zámečníkem, jehož dílna i malý obchod sídlil
v domě č. 33.
Alfréd Perthen, pomocník na stavbách,
dílem i kameník, bydlel na horní cestě pod
stěnami v domě č. 209. Pravděpodobně
právě on pracoval na opravách cest a kamenných schodišť v Tiských stěnách. Hned
o jeden dům dále v popisném čísle 211 žil
CHALOUPKA SNĚŽNÍK
za kapličkou 650 m směr Horizont
RODINNÉ UBYTOVÁNÍ, rekreace a sport, čajovna, teepee, biojezírko 2,1m, potápění, (cyklo)turistika, běžky, skialp, sněžnice, horolezectví, bouldering, slackline,
kajaky, MASÁŽE sportovní, relaxační, zdravotní
380 Kč/h, množst. slevy, dárkové poukazy
…u nás v chaloupce, u Vás doma, v hotelu…
Tel.: 602 610 610 www.chaloupka-sneznik.cz fcb: Chaloupka Sněžník
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
7
Pokračování ze str. 7
dičce přístupné ze dvora zvenčí se zachovaly papírové šablony, jež malíř k tomuto
účelu používal. Představovaly různé anděly,
malé i větší, velká šablona pána nebes, dále
postavy z bible, girlandy a závitky. On sám
pravděpodobně též maloval obrazy, olejomalby na dřevě. Čtyři z nich se zachovaly
a jsou dnes ozdobou interiéru domu. Zda
se jedná o původní náměty nebo o zdařilé
kopie jiných obrazů není zřejmé.
Pravděpodobně právě on se svým bratrem dostal od obce zakázku vybudování nové cesty. Bylo to v době, kdy Tisou
navštěvovalo značné množství výletníků,
i těch, co pobývali v Tisé delší dobu. A tak
tu vznikla promenádní cesta pod stěnami.
Na skalním bloku přibližně uprostřed byla
upevněna malá měděná tabulka připomínající jméno stavitele i datum vybudování
cesty. Bohužel nyní je již místo prázdné,
protože nenechavci tabulku zcizili. Škoda.
Zmizel tak nenávratně jeden z dokladů minulosti obce Tisá.
Hermann Perthen je v děčínském seznamu osob obce Tisá z roku 1935 označen jako malíř. Zda jako malíř pokojů nebo
malíř-umělec záznam v seznamu neobjasňuje. Ale již zmíněné šablony i obrazy
mluví o širokém zájmu pana Perthena.
Čtyři zachované olejomalby jsou umístěny
v interieru domu s číslem 211. Příjemné
prostředí poukazuje na nevšední zájem
jejich obyvatel o krásné věci z dob minulých, umístěných s citem a vkusem. Jeden
obraz představuje romantizující krajinu
s pasáčkem krav, druhý koupající se děti.
Třetí je sakrálního charakteru. Panna Marie
s děťátkem je umístěna do důstojně působícího malovaného dřevěného výklenku. Jedná se o kopii obrazu, tvořící kdysi
hlavní součást oltáře v kapli, nalézající se
v obci Sněžník. Na čtvrté malbě znázorňující vnitřní schodiště domu si můžeme být
téměř jisti, že je to vlastní námět. Jako by
to namaloval pan Hermann dnes. Přeci jen
to byl „umělecký malíř“. Zemřel v Drážďanech v roce 1952.
Spolek pro Tisou společně s obcí má
ve svém programu v dohledné době obno-
vit zmíněnou procházkovou cestu pod stěnami. Malá tabulka se jménem Hermanna
Perthena by jistě byla důstojnou upomínkou na tohoto tiského rodáka.
Gerhard Tschunko
Tisá nejen očima dětí
Již po druhé se setkáváte na stránkách zpravodaje s příběhy o Tisé, které
napsaly děti zdejší základní školy. Není
náhodou, že fantazie dětí je směrována právě ke konkrétním místům v naší
krásné obci. Tisá i její okolí je bezesporu nádherné, magické a tajemné místo.
Děti dostaly za úkol představit si
Tisou jako kouzelnou zemi, plnou tajemných, komických, krásných nebo
ohyzdných bytostí. Výsledkem jejich literárního i výtvarného snažení by měla
být kniha. Takový přehled nebo chcete-li lexikon magických bytostí, které
by mohly žít na čarokrásných místech
Tisé. Tisá nejsou jen skály, i když jsou
nepřehlédnutelnou dominantou. Má
i mnoho jiných nádherných míst a zákoutí. A byla by veliká škoda je neodhalit. Kniha plná tajemných míst, bytostí, příběhů a pohádek nejen rozvine
8
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
fantazii, ale poodhalí tajemství možná
zapomenutých míst, doufejme, že přiměje každého z nás se na tato místa podívat a nechat na sebe působit
kouzlo příběhů.
Tato kniha bude autorským dílem
všech, kdo do ní jakýmkoliv způsobem
přispějí. Tedy všech, kteří bydlí v Tisé
nebo k ní mají blízký vztah. Proto i vy,
pokud budete mít chuť a zájem, můžete přispět povídkou, příběhem, pohádkou, báchorkou, popisem bytosti,
místa, fotografií či ilustrací do tohoto
lexikonu.
Tento projekt má být součástí mé bakalářské práce. Přišlo mi ale škoda, aby
se na ní podílely pouze děti. My dospělí známe plno míst, která prostřednictvím této knihy můžeme dětem ukázat.
Proto bych vás všechny chtěla požádat, nestyďte se, nemyslete si, že nemá-
te talent, vzpomeňte si na místa, kam
jste si jako děti chodili hrát nebo kde je
vám prostě pěkně a podělte se. Vždyť
když si přečtete práce vašich dětí, neříkejte, že ten talent nemají po vás.
Pokud se podaří dát knihu dohromady, jistě vás bude zajímat, co bude dál.
Každý, kdo do knihy jakkoliv přispěje,
v ní bude uveden jako autor a obdrží
její kopii v elektronické podobě. Já ji
použiji pouze jako součást mé bakalářské práce.
Pokud by se našel někdo, kdo by mi
chtěl do této knihy přispět, může mne
kontaktovat na e-mailové adrese:
[email protected]
Předem moc děkuji
za zaslané příspěvky.
Leona Wagnerová
Jak skřítek Lapišiška sázel houby
Byl konec léta, listí v lesích se pomalu
barvilo do pestrých odstínů, sluníčko ještě
pěkně hřálo, ale jakmile zapadlo, bylo už
chladno. Přicházel podzim. A také houby! Lapišiška měl houby moc rád a věděl, že i lidé
z vesničky pod Tiskými skalami často a rádi
houby sbírají. Někteří je suší, jiní je zavařují
s octem, další si umíchají smaženici, a někdo
si uvaří hustou a vydatnou bramboračku
s houbami.
Skřítek Lapišiška se rozhodl, že houbám
trošku pomůže, aby pěkně rostly, měly silné
nohy a krásné velké kloboučky. Procházel
se tak skalami, kde rostou smrky a modříny,
a kontroloval, kde je zapotřebí houby malinko popohnat, a kde naopak rostou ostošest.
Vyhlédl si místečko, kde byla travička měkká
jak polštáře, sluníčko ji hřálo a stromy se pomalinku pohupovaly ve vánku tam a sem.
„Krásné místečko, pro houbovou rodinku jako
stvořené! Ale není tady ani prašivka,“ pomyslel si. Skřítek chvilku pobíhal mezi stromy, pak
zaběhl do houští, o kousek dál zase vyběhl
a kdoví, co se mu honilo hlavou. Chichotal se,
mnul si ruce a těšil se, až první houbaři objeví
ty nejkrásnější houby v lese, co tady Lapišiška
nechá vyrůst. Jakpak to provede?
Lapišiška si nejprve klekl na zem, hladil ji
rukama, česal travičku a šeptal ji: „Země, zemičko, schovám ti tu vzácné podhoubí, ze
kterého budou ty nejkrásnější houby v celém lese!“ Pak zašmátral v kapse a vysypal
do trávy kouzelný houbový prach!
Když houbový prach poctivě zahrabal
v trávě, aby ani zrnko nekoukalo, obešel
všechny stromky a keře v okolí. Ke každému
z nich si sedl a povídal: „Stromečku, svými
kořínky popoháněj podhoubí, aby z něj krásné houby vyrostly, a svými lístky chraň hou-
bové kloboučky před silným deštěm a větrem!“ Když Lapišiška takhle obešel všechny
stromky na vyhlídnutém místečku, byl už
večer a sluníčko zapadalo. Úsměv pod vousy
neztrácel, protože věděl, že se může už zane-
ných hříbků! Lapišiška seděl na větvi jednoho ze stromů a vyhlížel první houbaře. „Co
to nevidím, to je přeci Rozárka!“ radostně
nadskočil na větvi. O to větší měl radost,
když viděl, že první, kdo nové houby najde,
dlouho těšit z radosti houbařů, kteří objeví
nové místečko plné krásných hub!
Netrvalo dlouho a z kouzelného houbového prachu vykoukly v trávě první krásné,
sametově hnědé kloboučky malých hříbků.
Rostly jako z vody, a na třetí den už v trávě
stála celá rodinka velikých, zdravých a krás-
bude malá statečná Rozárka se svou hodnou
a moudrou babičkou, která se vydala pro pár
hub na houbovou omáčku! „Mmm, houbová omáčka, to by bylo něco!“ mlsně zašeptal
skřítek.
Mgr. Eva Berrová
[email protected]
Maminky se mohou proběhnout
19. 9. 2015
Rádi bychom vám poskytli bližší informace k běhu Maminy Run, který se bude konat
19. 9. Start bude v 15 hodin od kavárny Refugio a poběžíme přibližně 5 kilometrů, přesnou trasu zatím dáváme dohromady. Trasa nebude náročná a budeme se snažit co nejvíc
vyhnout silnicím. Před během se společně protáhneme a v jeho průběhu je připravena
zábava pro děti. Startovné, v rámci kterého dostanete tričko, je 150 korun. Prvních 15
zaregistrovaných maminek dostane tričko zdarma.
Registrujte se na email [email protected], v emailu uveďte i velikost trička.
Petra Burešová
ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
9
Pod hladinou
Kdysi dávno v jedné vesnici jménem Tisá
žila macecha se dvěma dcerami. Jednou
vlasní, Pyšnislavou a druhou nevlastní, Terezkou.
Terezka byla pracovitá. Co si Pyšnislava
usmyslela, to jí Terezka splnila. Jednou poslala Terezku do lesa na houby. V Tisé jsou nádherné lesy, plné překvapení. Terezka měla
ale ráda jen jeden les, byl ve tvaru obdélníku a měl magickou moc. Něco ale nesedělo,
byla tam kamenná studna.
Byl parný den, tak se Terezka ze studny napila a usnula hlubokým spánkem.
Když se Terezka probudila, zjistila, že je
ve vodě a narostl jí ocas. Byla černočerná
tma. Terezka se tuze bála, ale u srdce ji zahřálo, když uviděla v dálce světélka z vesnice.
Vyšla na břeh. Bylo tam mnoho bytostí: šotci,
rusalky, elfové i obři.
Když se Terezka rozhodla jít do vesnice,
potkala osobu v zelených šatech. „Ahoj“, pozdravila, „kdo jsi?“ „ Já jsem Maruška,“ odpověděla a pousmála se. Dohodly se, že půjdou
spolu. Po malé chviličce došly k jeskyňce. Nic
tu nebylo v pořádku, všude plno odpadků, netopýři plavali v jezírku, rybičky byly
na stropě. Dohodly se, že dají vše do pořádku. Společně uklidily odpadky, co nepořádní šotci pohodili na zem, Maruška vyhnala
z vody netopýry a Terezka naházela rybičky
do vody. Jeskyňka byla tak útulná, že se Terezka s Maruškou rozhodly, že se do vesnice
už nevrátí. Nic dobrého je tam stejně nečeká.
Tak dodnes žijí v jeskyňce nedaleko magického lesa, denně chodí ke kamenné studni,
kde si mezi tajemnými bytostmi našly spoustu milých přátel.
Sabina Štěrbová
a Eva Wenclová 11 let
Děti si prošly všechna místa, o kterých potom píší příběhy
Výbor pro kulturu,
sport a mládež vás zve:
NA LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
29. 8. 2015
na muzikál
Mýdlový princ
24. 10. 2015
10 ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
BEATLES REVIVAL BAND
THE
Zoo2
U2 revival
SOBOTA 12.ZÁŘÍ
KULTURNÍ DŮM TISÁ
začátek po osmé hodině - vstupné 120Kč – fb kulturatisa
d ě k u j e m e o b c i T i s á z a p o s k y t n u t o u ZPRAVODAJ
f i n a nOBCE
č nTISÁ,
í 21.
p oročník,
d p4. číslo,
o r 2015
u
11
Příběh statečnosti a vůle
Jaroslava Alinčeho
Vše se odehrálo v roce 1964, kdy jsem
v závodě Metra Blansko (později ZPA Ústí)
pracoval jako nástrojař. Byl mi přidělen
k výuce praxe nový učeň, Jaroslav Alinče.
Jarda byl nadaný a slušný chlapec.
Byl jsem členem horolezeckého oddílu Spartak Ústí nad Labem, který jsem se
svými kamarády v roce 1957 založil. Jezdili jsme každý víkend na motorkách lézt
do Tisé, Rájce, Ostrova a dalších vzdálenějších oblastí. Přespávali jsme na chatě HO
Spartaku Armaturka, kde bylo vždy večer
veselo. Skalní oblasti pro nás byly přípravou na letní a zimní výstupy ve Vysokých
Tatrách. Ani to však nebyla poslední meta,
o kterou jsme usilovali. Ti nejlepší byli vybráni do výběrových zájezdů pořádaných
Horolezeckým svazem ČSTV.
O 11 let mladší učeň Jarda projevil zájem,
zda bych jej nevzal do skal a mohl nás pozorovat při lezení. Stalo se a Jára byl lezením
nadšen. Následující týden mi Jarda připravil překvapení, když mě požádal, zda by si
s námi mohl příští víkend zalézt. Jarda byl
totiž invalida, kterému chyběla jedna noha.
Přišel o ni poblíž Tuchomyšle (dnes již neexistující vesnice) u Trmic. Bylo mu 12 let,
když si hrál v prostoru vlečky a ocelové lano
mu uřízlo nohu pod kolenem. Nemohl jsem
odmítnout jeho přání, když jsem viděl, jak
hodně o to stál. V pátek odpoledne jsme
odjeli do Tisé, také Jarda na svém skútru,
na kterém jezdil i do práce. Vydali jsme se
do skal a nikdo z kluků si nevšiml, že Jarda
na stejnou věž jsme udělali prvovýstup sev.
záp. stěnou klasifikace VI. Jarda neměl toliko potíže s lezením stěn, měl velkou sílu
v rukou, ale nemohl se zapřít nohou a lézt
komíny. Napadlo mě vyrobit mu speciální
protézu z duralové trubky, kde bylo možné
kolíčkem zafixovat polohu. To mu umožnilo
vylézt komínovou cestu na Krejčího, Doktora a další.
V článku jsou uvedeny jen cesty, než se
Jarda odstěhoval z Ústí.
Na internetu a mých webových stránkách
se Jarda objevil mezi lezci, se kterými jsem
lezl na pískovcových skalách. Když jsme se
po 51 letech setkali v Tisé, bylo to krásné,
přátelské setkání.
Karel Plechač
nemůže jít rychlým tempem a zaostává. Až
když se převlékal a položil do trávy vedle
sebe svou protézu, Mirek Rada, Tomáš Hála
a ostatní kluci nevěřili svým očím, ale brzo
si zvykli.
V mém lezeckém deníku mám uvedené
datum 14. 8. 1964, kdy jsem s Járou vylezl
na první věž a to v Tisé na Kostelíček klas. III.
a Sportovní IV. Dále pak v Ostrově na Velkou
továrnu, Vých. stěnu III.-IV., dále na Stínovec
var. údolní cesty IV.
V Jetřichovických skalách vylezl na věž
Roberta Manzera starou cestou III. a severní
cestou V. a na Velké žluté cimbuří jižní cestou V., na věž Golema starou cestu III. a dále
Vydává obec Tisá • sídlo: Tisá 205, 403 36 Tisá • IČ: 00267082.
Vychází jedenkrát za dva měsíce • Uzávěrka dalšího čísla je 5. 10. 2015 • Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Náklad tohoto vydání je 500 ks • Pro občany obce výtisk zdarma • Redakce: [email protected]
Tisk: Jiří Bartoš – SLON, spol. s r.o., www.tiskslon.cz
Tento zpravodaj je zaregistrován na Ministerstvu kultury v Praze – evidenční číslo: MK ČR E 10434
12 ZPRAVODAJ OBCE TISÁ, 21. ročník, 4. číslo, 2015
Projekt byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z výnosu nadačního investičního
fondu a z prostedků společnsti Air Products spol. s.r.o.

Podobné dokumenty

obsah - Obec Tisá

obsah - Obec Tisá celé rodiny, získalo ve druhém ãtvrtletí tohoto roku finanãní podporu od Ústeckého kraje v rámci programu „Stále spolu“ , dále od firem Burg Tisá a Martin Kopp Ústí n.L. Dûti se tak mohou tû‰it na ...

Více

zde - Tisá

zde - Tisá „Podpora obnovy a  rozvoje venkova“. Výše dotace činí 600 tis. Kč. Současně probíhají další tři akce podpořené dotacemi, poskytnutými Ústeckým krajem v rámci Programu obnovy venkova. „Revitalizace ...

Více

5. ročník degustačního festivalu českých růžových vín

5. ročník degustačního festivalu českých růžových vín příležitostí, kde se mohou osobně setkat. Návštěvníci mají možnost, jak rozšířit své znalosti i chuťové zážitky a poznat třeba vinaře, jehož produkce je osloví a bu­ dou ji vyhledávat i nadále. Pot...

Více