dokumentaci - FasterH´s Web

Komentáře

Transkript

dokumentaci - FasterH´s Web
FasterH´s web
Zadání
Jedná se převážně o osobní stránky. Byly vytvořeny za účelem splnění semestrální práce v
předmětu Web a multimedia na Fakultě elektrotechnické v Praze. Stránky obsahují 41 samostatných
stránek obsahujících informace nejen o mě, ale i o dalších tématech jako je hudba, florbal a
Taekwon-do. Jsou zde také uvedeny informace a odkazy na gymnázium Dr. Josefa Pekaře a na
ČVUT FEL v Praze, kde momentálně studuji. Je zde také možnost stáhnout některé mnou
vytvořené dokumenty na předměty, které jsem absolvoval v prvním a druhém semestru na Fakultě
elektrotechnické. Postupně budu dodávat další dokumenty. Stránky jsou skinovatelné pomocí
javascriptu. Je zde také možnost vyplnění ankety, která je vytvořena pomocí formuláře. Ve
formuláři je použit u jistých prvků javascript, který kotroluje či upozorňuje a navádí uživatele k
vyplnění. Hlavní záložky jsou hlavní stránka, fotogalerie, koníčky, florbal, vzdělání a ke stažení. V
každé záložce je menu, které slouží k orientaci v této záložce a přepínání stránek podle výběru.
Hlavní stránka
Na hlavní stránce je menu které naviguje na stránky Já a kontakty, Dokumentace, Mapa stránek a
Anketa. Na stránce já a kontakty naleznete údaje o mě a kontakty + fotografii. Velmi důležitá je
Mapa stránek. Zde naleznete veškeré stránky seřazené podle toho v jaké záložce se vyskytují. V
dokumentaci naleznete tento dokument. Stránka Anketa je vytvořena jako formulář. Zde je možnost
ho také vyplnit. Některé prvky zde jsou ošetřeny pomocí javascriptu. Jako zapsání e-mailu, reset a
odeslání.
Fotogalerie
Ve fotogalerii je také menu rozdělené do tří hlavních částí Moje fotky, Sport, Ostatní. Ve sekci Moje
fotky naleznete další tři podstránky a to: osobní, můj sport a Mukařov 2007. V osobních
fotografiích je fotogalerie tvořena třemi dalšími stránkami, na které se dostanete pomocí
orientačních šipek. Každá galerie má zpravidla 16 fotografií, které po stisku tlačítka myši, jsou Vám
zobrazeny pomocí javascriptu. Tento způsob je použit v celé záložce fotogalerie. Na stránce můj
sport najdete fotografie, které tak trochu popisují můj sportovní život. Jsou zde záběry z dvou
Nonstop maratonských běhů a to z běhu Benátky nad Jizerou/ Benátky(Venezia) a z běhu Kutná
Hora/Mainz. Na stránce Mukařov 2007 jsou záběry z letního dětského tábora v Mukařově, kam
jezdím jako instruktor. V další sekci Sport jsou fotografie týkající se Florbalu a poté týkající se
Taekwon-da. V poslední sekci Ostatní naleznete foto záběry ohledně krajinek a přírody.
Koníčky
Tato část obsahuje navigační menu rozdělené do čtyřech hlavních částí Florbal, Taekwon-do, Letní
dětské tábory a Hudba. Část Florbal odkazuje na další záložku Florbal, které bude uvedena později.
Část Taekwon-do popisuje na stránce s názvem „Co to je“ o jaký druh bojového umění se jedná a
jeho základní principy. Další podstránka této části se jmenuje Historie, z čehož jistě vyplývá, že se
bude jednat o historii a vznik Taekwon-da. Další podstránkou jsou Zajímavosti, které uvádí některé
zajímavosti z Taekwon-da (technické stupně, zásady Taekwon-da atd.). V poslední podstránce je
realizována fotogalerie z Taekwonda. Zde jsou obrázky taktéž zvětšovány pomocí javascriptu. Další
hlavní částí jsou Letní dětské tábory. Zde jsem uvedl jen základní údaje týkající se táborů v
Mukařově + je zde uvedena tabulka, tak jak bylo v zadání semestrální práce. Poslední hlavní částí
této sekce je Hudba. První podstránkou jsou Oblíbené kapely. Tato podstránka obsahuje další části,
ke kterým se dostanete pomocí orientačních šipek(připadně pokud nebude fungovat css styl tak
pomocí odkazu další/předchozí). Na jednotlivých částech jsou popsány hudební skupiny
Nickelback, Fall Out Boy a Greenday. Druhou podstránkou jsou Oblíbení zpěváci. Je to realizováno
stejně jako Oblíbené kapely. Jsou zde popsání zpěváci Daniel Landa, Colbie Caillat a Lenny
Kravitz. V poslední podstránce jménem Zoe 22 je uvedeno něco málo o stejnojmenné skupině z
Boleslavska.
Florbal
Tato část je realizována pomocí menu o dvou částech Historie a Ostatní. Část Historie obsahuje dvě
podstránky a to Historie v Čechách a Historie ve světě. V podstránce Historie v Čechách je uvedena
historie vzniku florbalu u nás. V podstránce Historie ve světě logicky historie vývoje a vzniku
florbalu celkově. V části Ostatní jsou dvě podstránky Zajímavosti a Obrázky. V zajímavostech
naleznete pár věcí navíc týkajících se florbalu a v podstránce Obrázky galerii obrázků z florbalu.
Vzdělání
Tato část obsahuje menu o dvou hlavních částech menu Gymnázium MB a ČVUT FEL. Poté
následují podstránky O škole, kde jsou uvedeny základní informace o gymnáziu Dr. Josefa Pekaře a
o Fakultě elektrotechnické v Praze. K obrázkům a kontaktům na tyto školy jste navigování pomocí
orientačních zelených šipek.
Ke stažení
V poslední části naleznete dokumenty volně uveřejněné ke stažení a to za první a druhý semestr.
Požadavky na funkčnost
Vše bylo testováno v prohlížeči Mozila Firefox. Nemělo by však docházet k problémům ani v
Opeře a Internet Exploreru 7. Ve starších prohlížečích to nebylo testováno, tak nemůžu zaručit
plnou funkčnost např. Css stylů, ale stránky jsou i tak plně přístupné bez nich, takže by mělo být
vše v pořádku. To samé platí s javascriptem. Stránky jsou plně funkční i bez něj. Stránky jsou
validní a řekl bych i celkem rychlé.
Popis vytvořených stránek
Zde jsou uvedeny dva hlavní skiny, které jsou zde použity.
K jejich přepínání dochází pomocí tlačítek označených v zeleném kroužku. Orientační část
obsahující jednotlivé záložky je označena červenou barvou a navigační menu žlutou barvou.
Modrou barvou jsou zde označeny orientační šipky, které slouží k posunu na další podstránku.
Černou barvou je zde označena část navigačního menu a předvedena jeho funkčnost.
Popis obsluhy formuláře
Jediný funkční formulář je zde vytvořen na hlavní stránce v podstránce anketa. Formulář zde
realizuje hodnocení mých stránek. Autor zde musí zadat svojí přezdívku nebo jméno (označeno
modrou šipkou), email (označeno červenou šipkou), vyplnit zda je muž nebo žena (označeno černou
šipkou), vybrat hodnocení (označeno oranžovou šipkou), napsat co se líbí a nelíbí (označeno bílou
šipkou) a nakonec zaškrtnou chechbox (označeno žlutou šipkou), že se nejedná o spam a formulář
odeslat (označeno fialovou šipkou). Je zde vytvořeno i tlačítko Reset (označeno zelenou šipkou),
které vymaže dosavadní údaje z formuláře a nastaví ho do původního stavu. Toto tlačítko je
ošetřeno Javascriptem proti náhodnému smazání.